Sunteți pe pagina 1din 6

Nr. Data Crt.

Formular Denumire declaratie

Baza legala

7.02.2014 092

Declaratia de mentiuni privind schim area perioadei !iscale '($N$F 11)*+2009 pentru persoanele impoza ile inregistrate in scopuri de "#$ care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada !iscala si care e!ectueaza o achizitie intracomunitara ta%a ila in &omania Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri C.F. art. 1*2 de "#$ in cazul persoanelor impoza ile, inregistrate in scopuri alin. .7/ de "#$ con!orm art. 1*- din Codul !iscal, care in cursul unui an '($N$F 17)0+2012 calendaristic nu depasesc pla!onul de scutire prevazut la art.1*2 din Codul !iscal 2ituatia eli erarilor pentru consum de 3igarete+3igari 4i 3igari de56 44+2004 !oi in luna ... anul 7711 alin. .1/ (ct.

10.02.201 09) 4

ane%a 17.02.201 -111 4 17.02.201 ane%a 4 -112

4 *

2ituatia eli erarilor pentru consum de tutun !in taiat, destinat 56 44+2004 rularii in tigarete+alte tutunuri de !umat in luna ... anul ... 7711 alin. .1/

(ct.

17.02.201 ane%a nr.2ituatia centralizatoare privind achizitiile+utilizarile de produse C.F. art. 20)120 4 -* acciza ile si livrarile de produse !inite rezultate in luna 56 1)20+2009 ....anul .... pentru luna precendenta pct. 02 alin. .22/ 17.02.201 ane%a nr.2ituatia centralizatoare privind achizitiile+utilizarile de produse C.F. art. 20)1*0 4 -* acciza ile si livrarile de produse !inite rezultate in luna pentru56 1)20+2009

http7++contadetop.ro

luna precendenta 7

pct. 111 alin. .2*/

17.02.201 ane%a nr.2ituatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse C.F. art. 20)1*0 4 47 acciza ilepentru luna precendenta 56 44+2004 pct. 10* 17.02.201 ane%a nr.2ituatia privind operatiunile des!asurate in antrepozitul !iscal C.F. art. 20)1** 4 40.1840.* de productiepentru luna precendenta 56 44+04 pct. 109 17.02.201 ane%a nr.2ituatia privind operatiunile des!asurate in antrepozitul !iscal C.F. art. 20)1** 4 49 de depozitare pentru luna precendenta 56 44+04 pct. 109 17.02.201 ane%a nr.Depunerea 9urnalelor privind livrarile de com usti il destinat56 1)20+2009 4 *2.1 utilizarii e%clusiv pentru aviatie pentru luna precedenta pct. 11-.1 alin. .11/ 17.02.201 ane%a nr.Depunerea 9urnalelor privind livrarile de com usti il destinat56 1)20+2009 4 *2.2 utilizarii e%clusiv pentru navigatie pentru luna precendenta pct. 11-.1 alin. .11/ 17.02.201 ane%a 4 *-.1 17.02.201 ane%a 4 *-.2 Depunerea 9urnalelor privind achizitiile+ livrarile de com usti il56 1)20+2009 destinat utilizarii e%clusiv pentru aviatie pentru lunapct. 11-.1 alin. .1-/ precendenta Depunerea 9urnalelor privind achizitiile+ livrarile de com usti il56 1)20+2009 destinat utilizarii e%clusiv pentru navigatie pentru lunapct. 11-.1 alin. .1-/ precedenta

10

11 12

1-

http7++contadetop.ro

14

17.02.201 ane%a nr.2ituatia privind privind livrarile de produse acciza ile in luna ...56 44+2004 4 **.1 anul ... pentru luna precendenta pct. 90.1 alin. .011/ 17.02.201 ane%a nr.Depunerea evidentei achizitionarii, 4 *7 marca9elor pentru luna precendenta utilizarii si returnarii C.F. art. 20)1)4 56 1)20+2009 pct. 117.2 alin. .9/ '($N$F -1-)+201100 101 112 Depunerea Declaratiei privind o ligatiile de plata la ugetul de stat alte termene Declararea si plata impozitului pe pro!it pe anul precedent C.F. art. -4 alin. .*/ lit. a/ '($N$F 1**+2012

1*

1) 17 10 19

2*.02.201 4 2*.02.2014 2*.02.201 4 2*.02.2014

100

Declaratia privind o ligatiile de plata la ugetul de stat lunar

Declaratia privind o ligatiile de plata a contri utiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor C.F. art. 29)119 asigurate ':F( 104*+2012 Depunerea Declaratiei privind veniturile su !orma de salarii din strainatate o tinute de catre persoanele !izice care des!soara C.F.art.)0 activitate in &omania si de catre persoanele !izice romane alin. .2/ anga9ate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare ':F( 2-71+2007 acreditate in &omaniapentru luna precedenta

20 2*.02.2014 224

http7++contadetop.ro

21

2*.02.201 -00 4 2*.02.201 -01 4 2*.02.201 -0) 4 2*.02.201 -07 4 2*.02.201 -11 4

Decontul de ta%a pe valoarea adaugata

C.F.art.1*)12 alin. .1/ '($N$F 1790+2012

22

Decontul special de ta%a pe valoarea adaugata pentru lunaC.F. art. 1*)1precedenta alin. .2/ '($N$F -0+2011 Cererea privind utilizarea ca perioada !iscala pentru "#$ a '($N$F )+2010 semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Declaratia privind sumele rezultate din a9ustarea ta%ei pe '($N$F 222-+201valoarea adaugata Declaratia privind ta%a pe valoarea adaugata datorata de catre '($N$F 2224+201persoanele impoza ile al caror cod de inregistrare in scopuri de ta%a pe valoarea adaugata a !ost anulat con!orm art.1*- alin. .9/ lit. a/ ; e/ din Codul !iscal Declaratia recapitulativa privind livrarile + achizitiile +prestarile C.F.art. 1*)14 intracomunitare de unuri pentru luna trecuta '($N$F -1)2+2011 Declaratia in!ormativa privind livrarile de unuri si prestarile de C.F.art. 1*)1- alin. servicii e!ectuate in anul < pentru anul precedent .4/ '($N$F )*+201Declaratia in!ormativa privind livrarile de unuri, prestarile de C.F.art. 1*)1- alin.

224 2*

2) 27

2*.02.201 -90 vies 4 2*.02.201 -92$ 4

20

2*.02.201 -92B

http7++contadetop.ro

4 29 2*.02.201 -94 2*.02.201 -94 4

servicii si achizitiile e!ectuate in anul < pentru anul precedent .*/ '($N$F )*+201Declaratia in!ormativa privind veniturile o tinute din vanzarea C.F. art. 1*)1de ilete pentru transportul rutier international de persoane, cu alin. .)/ locul de plecare din &omania in anul ..= pentru anul trecut '($N$F 1001+11 Declaratia in!ormativa privind livrarile+prestarile si achizitiile '($N$F 1992+2012 e!ectuate pe teritoriul national a!erente perioadei de raportare precedente .luna, trim. etc. > perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de "#$, prevazuta la art. 1*)11 din C.F./ (lata impozitului retinut la sursa in luna precedenta C.F. art. *2 alin. .-/ art. *211 alin. .1/ si .4/ art. 77 alin. .)/ art. 79 alin. .-/ art. 11) alin. .4/ si .*/

-0

-1

2*.02.201 4

-2

20.02.201 4

Declaratia in!ormativa privind impozitul retinut si platit pentru C.F. art.119 veniturile cu regim de retinere la sursa + venituri scutite, pe alin. .1/ ene!iciari de venit nerezidenti pentru anul trecut 56 44+2004 norme pct. 1*11 Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante C.F. art. 124 alin. .2/

--

20.02.201

http7++contadetop.ro

4 -4 20.02.201 20* 4

':F( 4)0+2004 Declaratia in!ormativa privind impozitul retinut la sursa siC.F.art. 9- alin. .2/ castigurile+pierderile realizate, pe ene!iciari de venit pentru '($N$F 191-+2012 anul trecut Declaratia in!ormativea privind veniturile din economii o tinute C.F. art.119 alin. din &omania de persoanele !izice rezidente in state mem re .111/ ':@F ale ?niunii @uropene, tari terte si teritorii dependente sau *)4+2007 asociate pentru platile !acute in anul trecut.

-*

20.02.201 400 4

http7++contadetop.ro