Sunteți pe pagina 1din 1

In data de 14.03.2014 la urmatoarea intalnire cu dl. decan, vor trebui aduse urm atoarele referate: 1.

Managementul clasei de elevi - "Rezolvarea situatiilor de criza in clasa de el evi." 2. Didactica activitatilor matematice - "Proiect didactic predare - invatare num arul si cifra 8 (scoala)", - Proiect didactic o activitate matematica la gradinita (la alegere). Pana la examene inca 2 referate: 1. Managementul clasei de elevi - Roluri manageriale ale cadrului didactic 2. Didactica activitatilor matematice - Metode, tehnici si procedee folosite in rezolvarea si compunerea de probleme pentru ciclul primar. Cel putin 5 pagini fiecare referat. Spoor!