Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA SCOLARA ___________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina 1 din 4

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST


Cod documen : PL Ve!"iunea 1#$

1# SCOP Prin aceasta Procedura se documenteaza modul in care se intocmesc si se actualizeaza FISELE DE POST Fisele de post sunt documentele care cuprind responsabilitatile de baza ale fiecarui angajat %# DOMENIU Procedura se aplica de catre Biroul SECRETARIAT Procedura se aplica intregului personal angajat al unit de forma de angajare &# DOCUMENTE DE REFERINTA Codul #uncii $%&'()&**+,Statutul personalului didactic R-I R-F Contractul colecti. de munca Contractul indi.idual de munca '# PRESCURTARI /nit%sc %%!!!!!!!!!!! $ 0 $ege 12 0 1otarare de 2u.ern RAC 0 Responsabil Asigurarea Calitatii S#C 0 Sistem de #anagement al Calitatii C-R , Clasificarea -cupatiilor in Romania BS , Biroul SECRETARIAT P$ , Procedur3 de $ucru PC, Personal Contractual 4P 0 4osar Profesional C# 0 Carnet de #unca R2ES 0 Registrul 2eneral de E.identa al Salariatilor

!!!!!" indiferent de compartiment sau

DATA ELA+ORAT VERIFICAT APRO+AT

E(em)*a! n!#

SEMNATURA

&

UNITATEA SCOLARA ___________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina % din 4

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST


Cod documen : PL Ve!"iunea 1#$

,# RESPONSA+ILITATI 4IRECT-R /nit sc%%%%%%%%%%%%!!!!! Aproba Fisele de Post pentru directorul adjunct "personalul didactic" didactic au5iliar si nedidactic de sub coordonarea sa directa Asigura resursele necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor Sef birou secretariat Coordoneaza acti.itatile de .erificare si de gestionare a Fiselor de Post Coordoneaza acti.itatile de intocmire si actualizare a 4P la care se adauga si Fisele de Post -# DESCRIEREA PROCEDURII In cadrul unit sc %%%%%%%%%%%%!!!!! se intocmesc Fisa de Post, pentru toti angajatii" indiferent de forma de angajare" Compartimentul sau postul pentru care au fost angajati% PR-PRIETAR/$ PR-CES/$/I6 Biroul SECRETARIAT PR-CES A#-7TE6 Procesele de angajare)promo.are in functie a personalului PR-CES A8A$6 Procese de e.aluare a personalului ACTI8ITATI I7 PR-CES $a orice noua angajare" indiferent de tipul de contract" compartiment sau de functia ocupata" 4IRECT-R/$ are obligatia de a intocmi pentru acesta Fisa Postului% Fisa Postului trebuie sa fie concordanta atat cu sarcinile re.enite din Regulamentul de -rganizare si Functionare si -rganigrama pentru postul ocupat cat si cu pregatirea profesionala a angajatului Fisele de Post astfel intocmite se transmit la SECRETARIAT pentru a .erifica6 , respectarea formatului stabilit pentru Fisele de Post din cadrul unit sc %!!!!!9 , respectarea pre.ederilor din legislatia muncii9 , respectarea pre.ederilor din Contractul Colecti. de #unca9 , respectarea pre.ederilor din Contractul Indi.idual de #unca Fisele de Post definiti.ate se intocmesc in doua e5emplare" ambele fiind semnate atat de 4IRECT-R si de angajat /n e5emplar din Fisa de Post este detinuta de angajat" celalalt find gestionat de SECRETARIAT care il introduce in 4P al angajatului In orice situatie in care atributiile angajatului se modifica" trebuie actualizata si Fisa de Post de catre Seful ierar:ic superior" modificarile fiind practic ec:i.alente cu elaborarea unei noi Fise de Post ce urmeaza a o inlocui pe cea .ec:e" fiind tratata in mod similar%

DATA ELA+ORAT VERIFICAT APRO+AT

E(em)*a! n!#

SEMNATURA

'

UNITATEA SCOLARA ___________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina & din 4

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST


Cod documen : PL Ve!"iunea 1#$

.#

INRE/ISTRARI

Fisa de Post, 0# ANE1E

Anexa 1 :Fisa de Post, Ane5a '6 4iagrama flu5 PR-CE4/RA PRI8I74 I7T-C#IREA SI ACT/A$I;AREA FISE$-R 4E P-ST

Ane5a '6 4iagrama flu5 PR-CE4/RA PRI8I74 I7T-C#IREA SI ACT/A$I;AREA FISE$-R 4E P-ST

DATA ELA+ORAT DATA VERIFICAT ELA+ORAT APRO+AT VERIFICAT APRO+AT

E(em)*a! n!# E(em)*a! n!#

SEMNATURA SEMNATURA

<

UNITATEA SCOLARA ___________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina ' din 4

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST


Cod documen : PL Ve!"iunea 1#$