Sunteți pe pagina 1din 10

1. Noiuni de baza HTML Multe controale HTML sunt perechi i au controale de nceput (de deschidere) i de sfrit (de nchidere).

De exmplu avem marcajul de deschidere <HTML> i cel de nchidere </HTML>. ontroalele HTML nu !in cont de litere mari sau mici. mprirea n paragrafe i linii "#$ pentru un para%raf nou i respectiv "&'$ pentru linie nou(. mprire document n seciuni )iierele HTML sunt mp(r!ite n dou( sec!iuni* antet (header) care con!ine informa!ia introductiv( de formatare a pa%inii i corpul (+od,). -e utili.ea.( marcajele "H/0D$ i respectiv "&1D2$. Inserare titlu pagin #entru o pa%in( de 3e+ mai elevat( putem s( d(m pa%inii un nume4 controlul utili.at este "T5TL/$. Informaii uzuale care se plaseaz la sfrit De o+icei la sfritul unui document apar informa!ii de cop,ri%ht i date despre autorul pa%inii. Marcajul utili.at este "0DD'/--$. 6u este o+li%atorie utili.area acestui marcaj la pa%inile 3e+ create. Definire antete de seciune Dac( pa%ina tre+uie or%ani.at( pe sec!iuni i su+sec!iuni se utili.ea.( marcajele de formatare a su+titlurilor "H7*H8$ unde avem H7 pentru su+nivelul cel mai de sus i respectiv H8 pentru su+nivelul cel mai de jos. Linie orizontal #entru or%ani.area vi.ual( a unui document este util marcajul "H'$ care introduce o linia ori.ontal( su+!ire afiat( pe ntrea%a l(!ime a pa%inii. Rezumat 1
Marcaj HTML "0DD'/--$ "&1D2$ "&'$ "H/0D$ "Hn$ "H'$ "HTML$ "#$ "#'/$ Marcaj nchidere "90DD'/--$ "9&1D2$ "9H/0D$ "9Hn$ "9HTML$ "9#'/$ Semnificaie 5nforma!ii despre adres( i autor orp pa%in( HTML Linie nou( 5nforma!ie de formatare HTML 6ivel de su+titlu document (n:7*8) Linie ori.ontal( Definete un fiier n format 3e+ #ara%raf nou 5nforma!ie preformatat(

. Sti!uri de te"t Combinare proprieti exemplu


<HTML> <HEAD> <TITLE> Travels with Tintin </TITLE> <BASEFONT SIZE:;> </HEAD> <BODY> <H1><FONT OLO!" O!AN#E> E$%&rsie %& Tintin </FONT> </H1> Din '&lti'ea (e re)*rteri %& %are a' %alat*rit )rin l&'e+ )rintre %are se n&'ara si re)*rteri (e la ren&'ita a,entie <I>!e&ters</I> %el 'ai (e*se-it a .*st<B>Tintin</B> &n re)*rter (in Bel,ia /<TT> tintin0-el,i&'1,*v</TT>2 <3> el 'ai atra%tiv ele'ent al e$%&rsiei a .*st %ainele sa&+ <B> Sn*w4</B>5 <3> <FONT SIZE"6 OLO!"BL7E> 3ri'a e$%&rsie8 Ne)al </FONT> <3> D&)a %asti,area )re'i&l&i 3&lit9er )entr& %artea <I>A(vent&re with !e( !a%:ha';s Treas&re </I>+ Tintin 'i<a s)&s %a (*reste * va%anta si i')re&na ne<a' h*tarat sa vi9ita' Ne)al<&l1 Asa %a intr<* sa'-ata (is (e (i'ineata a' )*rnit la (r&'=1 </BODY> </HTML>

<< /dita!i fiierul n 6otepad4 salva!i fiierul cu extensia .HTML i reali.a!i vi.uali.area pa%inii folosind un pro%ram de navi%are (6etscape sau /xplorer) specificnd calea spre fiierul dvs. << Rezumat
Marcaj HTML "&$ "5$ "=$ "TT$ " 5T/$ " 1D/$ "D)6$ "/M$ ">&D$ "-0M#$ "-T'16?$ "@0'$ "&0-/)16T -5A/:n$ ")16T$ -5A/:n )0 /:a4+ 1L1':s Marcaj nchidere "9&$ "95$ "9=$ "9TT$ "9 5T/$ "9 1D/$ "9D)6$ "9/M$ "9>&D$ "9-0M#$ "9-T'16?$ "9@0'$ "9)16T$ Semnificaie 0fiea.( textul n%roat 0fiea.( textul nclinat 0fiea.( textul su+liniat Text cu font monospa!iu itare +i+ilo%rafic( Listin% de pro%ram Defini!ie de cuvnt -til lo%ic de eviden!iere Text de la tastatur( (similar cu " 1D/$) /xemplu de date introdus de utili.ator /viden!iere lo%ic( puternic( #ro%ram sau varia+il( -pecific( dimensiune implicit( font din pa%in( -pecific( atri+ute ale textului ncadrat Dimensiune text este 7B C 4 cu C cea mai mare -pecific( fontul * a dac( e disponi+il sau + uloare text D nume de culoare sau valoare '?&

#. $d%u&area referine!or 'i !e&%turi!or eferine ctre alte pagini !eb Marcajul principal utili.at este cel ancor "0 $ mpreun( cu perechea sa "90$4 care tre+uie s( con!in(
atri+ute f(r( care acest marcaj nu are sens i nu afectea.( formatarea informa!iei.0tri+utul care tre+uie specificat este cel de referin "ipertext H'/):EvaloareE. @aloarea poate fi vida dar atri+utul tre+uie specificat pentru ca la%(tura s( apar( activ( n pro%ramul de navi%are. /x.
3&teti vi9ita <A H!EF">htt)8//www1whiteh*&se1,*v/>> asa Al-a *n line5</A>

eferirea informaiilor non#!eb -e reali.ea.( pur i simplu folosind un ='L adecvat care utili.ea.( urm(toarea form( %eneral(B
servi%i&8//n&'e,a9(a /8)*rt2<(ire%t*r /si n&'e .isier2
&n(e servi%i&l )a*te l&a val*rile

)r*t*%*l (e trans.er hi)erte$t a(resa (e )*st? ele%tr*ni%? telnet %?tre &n siste' a.lat la (istan@? .isier arhiv? .t) server<&l (e stiri &senet E$1 7til9are l*%a@ie ,*)her a *'isiei )t1 )r*te%tia %*ns&'at*ril*r Ai res)e%tiv 'ailt* )entr& tri'itere 'esaBe111

htt) 'ailt* telnet .t) news

<A H!EF",*)her8//%)s%1,*v/> 71S1 *ns&'er 3r*(&%t Sa.et4 *''isi*n</A> <I>A' *'is %evaC <A H!EF"'ailt*8,ianina0r(s*r1r*> Tri'ite &n 'esaB5</A><I>

Toate referintele de tip hipertext arata la fel ntr*o pa%in( Fe+ indiferent de tipul informa!iei indicate /xist( dou( moduri de a accesa documente de pe server*ul dvs. Gi anume modul complica tn care se eviden!ia.( ='L*ul complet al fiec(rei pa%ini i modul simplu n care se specific( dora numele de document (inclusiv calea) f(r( informa!ii de prefix ='L. ='L*urile relative func!ionea.( pe +a.a faptului c( pro%amul de navi%are adau%( numele mainii %a.d( i calea pa%inii curente la fiecare referin!( << Rezumat #
Marcaj HTML "0$ "H'/)$:url Marcaj nchidere "90$ Semnificaie Marcaj de tip ancora 'eferinta hipertext

(. Referine interne n cadru! documente!or Definirea intelor ntr#un document !eb =na din pro+lemele cu care se confrunt( proiectan!ii de pa%ini 3e+ este cnd este optim( plasarea unui document ntr*un fiier unic HTML i cnd e optim( or%ani.area sa ca un set de fiiere. 1 re%ul( empiric( utili.at( este urm(toarea D separarea pa%inilor prin puncte lo%ice de salt i minimi.area timpului de nc(rcare pentru cititori. Hintele salturilor sunt cunoscute su+ nume de ancore de nume$ Marcajul HTML pentru un punct* ancora este o variant( a marcajului "0$ de tip <$ nume)*a!oare> unde valoarea poate fi orice secven!( de caractere4 numere4 semne de punctua!ie. =nele pro%rame de navi%are impun ca toate caracterele din ancor( s( fie litere mici* testa!i restric!iile << 0ncorele sunt destina!ii din cadrul pa%inii curente i nu le%(turi c(tre exterior textul nu este scos n eviden!( n nici un fel. 0cest marcaj tre+uie nchis cu marcajul pereche "90$. %dugare legturi ctre inte din cadrul paginilor !eb Marcajul care definete un salt la o le%(tur( activ( din cadrul documentului este tot o variant( a marcajului "0$ ca. n care atri+utul necesar este o referin!( de tip hipertext de tip H'/) dar ='L*ul este nlocuit de numele ancorei n fa!a c(ruia se utili.ea.( sim+olul die.(I). /x. =tili.are referinta prin creare pa%ina cu re%uli ce tre+uie respectate la reali.area unei pa%ini 3e+
<A NAME">#hi(>> < ENTE!> <H1> !e,&li )t1 )r*ie%tare )a,ini De-</H1></A> <F*nt SIZE"E> <a hre."F!e,&la1>!e,&la 1</a> G <a hre."F!e,&laE>!e,&la E</a> G <a hre."F!e,&laH>!e,&la H</a> G <a hre."F!e,&laI>!e,&la I</a> </F*nt> <)> </ ENTE!> <BLO JK7OTE> <DL> <A NAME">!e,&la1>> <DT><B>!e,&la F18</A> <DD>Intele,e intentiile &tili9at*r&l&i si '*(&l in %are &tili9ea9a )a,inile Desi a)*i %*n%entrea9a<te as&)ra '*(&l&i (e )r*ie%tare in .&n%tie (e ne%esitatile si interes&l a%est*ra</B> </DL><DL> <A NAME">!e,&laE>> <DT><B>!e,&la FE8</A> <DD>Sa .i %&')atat %& ele'entele ,ra.i%e </B> </DL><DL> <A NAME">!e,&laH>> <DT><B>!e,&la FH8</A> <DD>3a,inile %hiar %ele %are in%l&( ele'ente ,ra.i%e n& tre-&ie sa se in%ar%e in 'ai '&lt (e HL (e se%&n(e</B> </DL><DL> <A NAME">!e,&laI>> <DT><B>!e,&la FI8</A> <DD> Mini'i9ea9a )aleta (e %&l*ri</B> </DL> </BLO JK7OTE>

-*a introdus n exemplul de mai sus marcajul "&L1 >J=1T/$ i "9&L1 >J=1T/$ utili.at pentru indentarea textului din cadrul +locului respectiv. 0lt marcaj " /6T/'$ centrea.( ori.ontal textul din pa%in(.

&alturi n cadrul listelor organizate 0ncorele si punctele de salt sunt utili.ate pentru a*i ajuta pe cititori s( navi%he.e n liste de dimensiuni mari cu informa!ii sortate alfa+etic. Legturi ctre inte din documente externe

Dac( ad(u%(m nota!ia de forma ' ancora la sfritul oric(rui ='L putem face ca acea le%(tur( s( refere direct un anumit punct ancor( din documentul respectiv. -( presupunem c( pa%ina cu %hidul referitor la modul de creare a pa%inilor 3e+ ar fi pe un sistem FFF.intuitive.com iar ='L*ul complet al acestuia ar fi de forma htt)8//www1int&itive1%*'/arti%*le/,hi(M)r*ie%tare1ht'l4 atunci apelarea se reali.ea.( astfelB
<A H!EF">htt)8//www1int&itive1%*'/arti%*le/,hi(M)r*ie%tare1ht'lFre,&laI>> Mini'i9ea9a )aleta (e %&l*ri</A>

Rezumat (
Marcaj HTML "0$ H'/):Inume 60M/:nume "90$ Marcaj nchidere Semnificaie Marcaj de tip ancor( 'eferin!a c(tre o ancor( interna Defini!ia unei ancore interne

+. $d%u&area ima&ini!or &rafice


<HTML> <HEAD> <TITLE> &tia nea,ra </TITLE> </HEAD> <BODY> <IM# S! ">%&tiaMnea,ra1,i.>> <H1>Bine ati venit la %&tia nea,ra5</H1> re( %a ati intalnit '&lte %&tii la viata (vs+ (ar ni%i &na n& a .*st la .el (e in.ri%*sat*are %a si <I>%&tia nea,ra</I>5 <3> D*riti sa %*ntin&atiC <A H!EF">%&tieMnea,ra11ht'l>> <IM# S! ">(a1,i.>> </A> <A H!EF">n&Min%a1ht'l>><IM# S! ">n&1,i.>></A> </BODY> </HTML>

-fat D puteti elimina chenarul al+astru din jurul unei ima%ini %rafice care este i hiperle%(tur( prin ad(u%area unui nou atri+ut &1'D/':K "5M? -' ()desen.%ifE &1'D/':K$ *piuni de aliniere imagine -e o+!in utili.nd atri+utul 0L5?6 al marcajului "5M?$ care ofer( un control precis al alinierii. /xist( trei alinieri standard acestea sunt D T1#4 M5DDL/4 &1TT1M. Ln mod implicit ima%inile i alte materiale adiacente sunt aliniate la +a.a ima%inii. onsider(m exemplul de mai sus pu!in modificat. /x.
D*riti sa %*ntin&atiC <A H!EF">%&tieMnea,ra11ht'l>> <IM# S! ">(a1,i.> ALI#N"'i((le BO!DE!"L> </A> <A H!EF">n&Min%a1ht'l> ALI#N"-*tt*' BO!DE!"L> <IM# S! ">n&1,i.>></A> /Atentie5 Ai nev*ie (e %&raB=

Rezumat +
Marcaj HTML "5M? -' :url 0LT:text 0L5?6:aliniere H/5?HT:x 35DTH:x &1'D/':x H-#0 /:x @-#0 /:x Marcaj nchidere Semnificaie Marcaj de includere a ima%inilor -ursa fisier %rafic 0lternativa text pentru afisare daca e necesar 0liniere ima%ine n pa%in(9aliniere n jurul ima%inii* valori posi+ileB top4 +ottom4 middle4 left4 ri%ht Lnal!ime ima%ine (pixeli) L(!ime ima%ine (pixeli) henarul din jurul ima%inii cnd e utili.at( ca hiperle%(tur( -pa!iu suplimentar ori.ontal n jurul ima%inii (pixeli) -pa!iu suplimentar vertical n jurul ima%inii (pixeli) Linie noua

"&'

L/0':opt

)or!ea.( trecerea la mar%inea specificata D valori posi+ileB left4 ri%ht4 all

,. Tabe!e 'i cadre Dac( se dorete existen!a unor date adiacente ntr*o pa%in( de exemplu text pe mai multe coloane solu!ia optim( o repre.int( ta+elele. +azele formatrii tabelelor Tre+uie nceput prin specificarea parametrilor ta+elului4 apoi parametrii fiec(rei linii !i fiecare celul( tre+uie nconjurat( de marcaje "TD$ "9TD$ date de ta+el. onsider(m secven!a de mai jos n care datele sunt plasate pe acelai rnd delimitat de maarcajele "TD$"9TD$.
<B> anale (e televi9i&ne &9&ale </B> <TABLE BO!DE!"1> <T!> <TD>3!OTN</TD> <TD>ANTENA1</TD> <TD>3!IMA</TD> <TD>A ASA</TD> </T!> </TABLE> <B> anale (e televi9i&ne &9&ale </B> <TABLE BO!DE!"1> <T!> <TD>3!OTN</TD> </T!> <T!> <TD>ANTENA1</TD> </T!> <T!> <TD>3!IMA</TD> </T!> <T!> <TD>A ASA</TD> </T!> </TABLE>

Ln secven!a urm(toare aceleai date sunt or%ani.ate su+ forma unui element pe fiecare rnd.

)iecare dintre liniile de mai sus poate avea o aliniere specificata prin 0L5?6: iar marcajul T0&L/ poate avea urm(toarele op!iuniB
Marcaj &1'D/':n /LL-#0 56?:n /LL#0DD56?:n 35DTH:n Semnificaie L(!imea .onei um+rite din jurul ta+elului4 dac( are valoarea K atunci se elimin( caroiajul din interiorul ta+elului -pa!ierea dintre celule (pixeli) -pa!ierea dintre chenar i con!inutul celulei (pixeli) L(!imea dorit(4 prioritar( fa!( de l(!ime celul( (pixeli sau procente)

ontrolul l(!imii ta+elului se poate reali.a cu 35DTH pentru specificare lun%ime exact( ta+el pe ecran indiferent de con!inut respectiv /LL#0DD56? care indic( spa!iul n pixeli dintre mar%inea interioar( a chenarului unei celule !i marerialul con!inut n celul( sau /LL-#0 56? care se refer( la l(!imea liniilor de caroiaj dintre celulele de date. /x. <B> anale (e televi9i&ne &9&ale </B>
<TABLE BO!DE!"1 DIDTH">OPQ>> <T!><TD>3!OTN</TD></T!> <T!><TD>ANTENA1</TD></T!> <T!><TD>3!IMA</TD></T!> <T!><TD>A ASA</TD></T!> </TABLE> sa& <TABLE BO!DE!"1 ELL3ADDIN#"1L>

Ln cadrul unui ta+el se pot specifica antete de coloane prin intermediul marcajului TH care nlocuiete marcajul TD n defini!ia liniei. TH este aproape identic cu cu TD cu M excep!ii i anume textul din cadrul unui marcaj TH este scris cu aldine si centrat ori.ontal ntr*o celul(.

-e mai poate specifica i alinierea ori.ontal( a celulelor de date cu op!iunea 0L5?6care poate lua valorile* center4 ri%ht. @0L5?6 poate permite specificarea alinierii pe vertical( D top4 +ottom4 middle. Liniile i coloanele se pot ntinde pe mai multe unita!i din ta+el de exemplu specificnd 1L-#06:M pot extinde o nou( celul( de date pe M coloane. /x.
<TABLE BO!DE!"P DIDTH">PLQ>> <T!> <TD OLS3AN"E ALI#N" enter><FONT SIZE"P>Fil' R '&9i%a</FONT></TD></T!> <TH>Fil'&l</TH><TH>Zi&a</TH> <T! ALI#N" ENTE!><TD>In(e)en(en%e Da4</TD><TD>Marti</TD></T!> <T! ALI#N" ENTE!><TD>N*l%an*</TD><TD>Marti</TD></T!> </TABLE>

,ormatarea a-ansat a tabelelor #entru crearea ta+elelor exist( i op!iuni suplimentare. =na dintre cele mai importante este controlul culorilor din ta+ele4 adic( culoarea de fond a celulelor. ulorile din cadrul unei celule apar n cadrul marcajului "TD$.
/x. <TD> B# OLO!"re(>Te$t )e .*n( r*s&</TD>

0tri+utul 1L-#06 a fost discutat mai sus4 pentru n!ele%erea utili.arii '13-#06 *extindere celul( de date pe mai multe rnduri4 se consider( exemplul de mai jos n care n celula multilinie se include o ima%ine %rafic(. /x.
<TABLE BO!DE!"1 ELL3ADDIN#"P> <T!><TD B# OLO!"-l&e !ODS3AN"P><IM# S! ">,ra.i%e/)r*,ra'e1,i.></TD> <T!><TD>3!OTN</TD></T!> <T!><TD>ANTENA1</TD></T!> <T!><TD>3!IMA</TD></T!> <T!><TD>A ASA</TD></T!> </TABLE>

5nternet /xplorer adau%( marcajele &0 >?'1=6D ce permite %rafice de fond n interiorul celulelor din ta+ele4 &1'D/' 1L1' ce permite controlul detaliat al culorii chenarului4 ofer( i posi+ilitatea de a defini cele dou( culori utili.ate pentru chenar prin &1'D/' 1L1'&L0 > i &1'D/' 1L1'L5?HT4 i specificarea unei ima%ini %rafice de fond n cadrul celulelor individuale de date prin &0 >?'1=6D:fisierN%rafic. /x.
<TABLE BO!DE! OLO!"-l&e BO!DE!"P ELL3ADDIN#"EL> <T!> <TD BA J#!O7ND">.*n(1,i.>> <FONT SIZE"P OLO!"teal>Dr&'&l e l&n, si )ana aB&n,=</FONT></TD> </T!> </TABLE> <H!> <TABLE BO!DE! OLO!LI#HT"4el*w BO!DE! OLO!DA!J"re( ELL3ADDIN#"1L BO!DE!"1L> <T!><TD> <FONT SIZE"I>!*%:;n !*ll</FONT></TD></T!> </TABLE>

/xist( dou( atri+ute ce pot fi folosite pentru controlul precis al chenarului din jurul ta+elelor * )'0M/ i al caroiajului dintre celulele de date * '=L/-. @alorile lor sunt pre.entate n ta+elul 'e.umat C. . Rezumat ,
Marcaj HTML "T0&L/ &1'D/':x /LL#0DD56?:x /LL-#0 56?:x Marcaj nchidere "9T0&L/$ Semnificaie Ta+el henar n jurul ta+elului(pixeli sau procente) -pa!iu suplimentar n interiorul celulelor ta+elului (pixeli) -pa!iu suplimentar ntre celulele ta+elului

35DTH:x )'0M/: @15D 0&1@/ &/L13 H-5D/LH'H@-5D/&1O &1'D/' '=L/-: 616/ ?'1=#'131L0LL

&1'D/' 1L1':cul &1'D/' 1L1'L5?HT:cul &1'D/' 1L1'D0'>:cul "T'$ &? 1L1':cul 0L5?6:aliniere "TD$ &? 1L1':cul 1L-#06:x '13-#06:x 0L5?6:aliniere @0L5?6:aliniere &0 >?'1=6D:url ")'0M/-/T 1L-:x "9)'0M/-/T$ "9TD$ "9T'$

(pixeli) L(!imea ta+elului (pixeli sau procente) ontrolul celulelor din ta+el /limina toate muchiile exterioare ale ta+elului 0fiea.( o muchie n partea superioar( a cadrului ta+elului 0fiea.( o muchie n partea inferioar( a cadrului ta+elului 0fiea.( cte o muchie n partea inferioar( i superioar( a cadrului ta+elului 0fiea.( o muchie n partea stn%( a cadrului ta+elului 0fiea.( o muchie n partea dreapt( a cadrului ta+elului 0fiea.( cte o muchie n partea stn%( i dreapt( a cadrului ta+elului 0fiea.( cte o muchie pe toate laturile cadrului ta+elului 0fiea.( cte o muchie pe toate laturile cadrului ta+elului ontrolul chenarelor din ta+el /limin( toate muchiile interioare ale ta+elului 0fiea.( muchii ori.ontale ntre toate %rupurile din ta+el D %rupurile sunt specificate prin TH/0D4 T&1D24 T)11T4 1L?'1=# 0fiea.( muchii ori.ontale ntre toate liniile ta+elului 0fiea.( muchii verticale ntre toate coloanele ta+elului 0fiea.( muchii ntre toate liniile i coloanele ta+elului uloarea chenarului ta+elului ('?& sau nume culoare) uloarea deschisa din cele M specificate ('?& sau nume culoare) uloarea inchisa din cele M specificate ('?& sau nume culoare) Linie a ta+elului uloarea de fond a celulei ('?& sau nume culoare) 0linierea celulelor din linia curent( ('?& sau nume culoare) elul( de date a ta+elului uloarea de fond a celulei ('?& sau nume culoare) 6um(r de coloane pe care se va ntinde aceast( celul( de date 6um(r de linii pe care se va ntinde aceast( celul( de date 0liniere ori.ontal( a materialului din celul(4 valori posi+ile D left4 center4 ri%ht 0liniere vertical( a materialului din celul(4 valori posi+ile D top4 middle4 +ottom -pecific( ima%inea de fond a celulei Definete mp(r!irea ima%inii n cadre 6um(rul i dimensiunea relativ( a cadrelor

'13-:x ")'0M/ -' :url 60M/:nume - '1LL56?:derulare )'0M/&1'D/':x "61)'0M/-$ "961)'0M/-$ "9)'0M/$

pe ori.ontal( 6um(rul i dimensiunea relativ( a cadrelor pe vertical( Definete un cadru specific ='L surs( al cadrului 6umele cadrului (utili.at cu T0'?/:6ume ca parte a unui marcaj de tip ancor( ) "0$ Definire op!iuni de derulare4 valori posi+ile D on4 off4 auto Dimensiune mar%ine din jurul cadrului -ec!iune a pa%inii afiat( pentru utili.atorii ce nu pot vi.uali.a o pa%in( cu cadre

Ntop

Lncarc( documentul n fereastra din partea superioar( anulnd n felul acesta toate celelalte cadre ce ar fi pe ecran Rezumat , biMarcaj HTML Marcaj nchidere "9T0&L/$ Semnificaie 0liniare ta+el la mar%inea din stn%a pa%in(4 textul cur%e n partea dreapt( 0liniare ta+el la mar%inea din dreapta pa%in(4 textul cur%e n partea stn%( -pa!iu suplimentar pe ori.ontal( n jurul ta+elului (pixeli) -pa!iu suplimentar pe vertical( n jurul ta+elului (pixeli) -pecific( num(rul de coloane al ta+elului "9TD$ 6u permite desp(r!irea textului pe linii n cadrul unei celule << aten!ie la utili.are 0liniere celule de date cu linia de +a.( a textului adiacent 0linia.( o coloan( fa!( de un anumit caracter (caracterul presta+ilit este punct) 0linia.( att mar%inea din dreapta ct i cea din stn%a a unui text -pecific( un num(r de defini!ii de coloane reali.ate cu ajutorul marcajelor 1L Definire coloan( L(!imea unei coloane (pixeli4 procentual sau P) 1r%ani.are ta+el D definire titlu ta+el 1r%ani.are ta+el D definire corp ta+el -pecifica starea activ( (on) sau inactiv( (off) pentru chenarul cadrului -pecific( m(rimea chenarului M(rimea spa!iului dintre dou( cadre adiacente "9)'0M/$ -pa!iul suplimentar de deasupra i de dedesu+tul unui cadru -pa!iul suplimentar la dreapta i la stn%a unui cadru adru intern -ursa cadrului 6umele ferestre (util pentru T0'?/T) Ln(l!ime cadru n%lo+at (pixeli4 procentual) L(!ime cadru n%lo+at (pixeli4 procentual)

"T0&L/ 0L5?6:left 0L5?6:ri%ht H-#0 /:x @-#0 /:x 1L-:x "TD 613'0# 0L5?6:+aseline 0L5?6:caracter 0L5?6:justif, " 1L?'1=#$ " 1L 35DTH:x "TH/0D$ "T&1D2$ ")'0M/-/T &1'D/':x )'0M/&1'D/':x )'0M/-#0 56?:x ")'0M/ M0'?56H/5?HT:x M0'?5635DTH:x "5)'0M/ -' :url 60M/:s H/5?HT:x 35DTH:x

"9 1L?'1=#$

"9TH/0D$ "9T&1D2$ "9)'0M/-/T$

"95)'0M/$

Culori i imagini de fond ulorile de fond se introduc prin marcajul +.C*L* (nume/culoare sau +.C*L* ('-aloare/rgb iar ima%inile de fond se specific( prin +%C0. *12D(nume/fisier. #ute!i specifica culorile printr*un triplet de valori numerice rou*verde*al+astru('?&) de cte M cifre hexa.ecimale pentu fiecare. =rm(toarele dou( ta+ele de mai jos cuprind valori tipice pentru culori u.uale ca valori hexa '?&i culori tipice u.uale disponi+ile prin nume. .a!oare he"a cu!oare KK KK KK )) )) )) )) KK KK KK )) KK KK KK )) )) )) KK )) KK )) KK )) )) Nume cu!oare 0J=0 &L0 > &L=/ )= H-50 ?'02 ?'//6 L5M/ M0'116 60@2 1L5@/ #='#L/ '/D -5L@/' T/0L 3H5T/ 2/LL13 Nume cu!oare uzua!% &lacQ(ne%ru) 3hite(al+) 'ed(rou) ?reen(verde) &lue(al+astru) 2elloF(%al+en) #urple(violet) 0Rua (verde marin) /u!oare 0l+astru marin 6e%ru 0l+astru @iolet deschis @erde @erde citron Maro &leumarin @erde oliv @iolet 'ou 0r%intiu @erde nchis 0l+ ?al+en

Derulare text cu controale specifice 5nternet /xplorer Rezumat 0


Marcaj HTML Marcaj nchidere "9 /6T/'$ Semnificaie entrare material din pa%in( Linie ori.ontal( Ln(l!ime linie (pixeli) L(!ime linie (pixeli sau procente) /limin( um+ra liniei ori.ontale 0liniere n pa%in( linie ori.ontal(4 valori posi+ile D left4 center4 ri%ht uloare linie ori.ontal( (nume culoare) D doar pt. 5nt. /xplorer List( ordonat( Tipul numerot(rii4 valori posi+ile* 04a4 54i47 6um(r de nceput list( ordonat( List( neordonat( )orm( marcaj4 valori posi+ile D circle4 sRuare4 disc orp document

" /6T/'$ "H' -5A/:x 35DTH:x 61-H0D/ 0L5?6:aliniere 1L1':culoare "1L T2#/:tip -T0'T:x "=L T2#/:forma "&1D2

"9&1D2$

&? 1L1':culoare T/OT:culoare L56>:culoare @L56>:culoare 0L56>:culoare &0 >?'1=6D:url "M0'J=// &/H0@51':opt D5'/ T516:opt H/5?HT:x 35DTH:x H-#0 /:x @-0# /:x &? 1L1':culoare - '1LL0M1=6T:x - '1LD/L02:x "/M&/D -' :url 35DTH:x H/5?HT:x H5DD/6:valoare 16T'1L-:opt @1L=M/:x L11#:x "&?-1=6D '- :url L11#:opt

"9M0'J=//$

uloare de fond pa%in( uloare text din pa%in( uloare le%(tur( nevi.itat( din pa%in( uloare le%(tur( vi.itat( din pa%in( uloarea le%(turii pe durata efectu(rii unui clic 5ma%ine %rafic( de fond pentru pa%in( ontrol de derulare marRuee * doar 5nt. /xplorer omportatrea controlului marRuee Direc!ia de derulare control marRuee* left4 ri%ht Lnal!ime control marRuee L(!ime control marRuee -pa!iu suplimentar ori.ontal n jurul controlului marRuee -pa!iu suplimentar vertical n jurul controlului marRuee uloarea de fond a controlului marRuee antitatea de material ad(u%at( n unitatea de timp(pixeli) Lntr.ierea dintre afi(rile controlului marRuee (milisecunde) 5nte%rea.( un clip audio ntr*o pa%in( 3e+ -urs( fiier audio L(!ime panou de control (dac( e ca.ul) Ln(l!ime panou de control (dac( e ca.ul) Dac( valoare:True panoul de control nu apare Tipul afi(rii panoului de control (console sau smallconsole) -pecificare volum sunet redat (K*MSS) 6um(rul de repet(ri ale clipului audio -unet de fond D doar pt. 5nt./xplorer -ursa fiier audio 6um(r repet(ri clip audio