Sunteți pe pagina 1din 47

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

 

CERTIFICATE DE URBANISM IULIE 2013

 

Nr. crt.

         

Data

Termen

Nr. CU

Nr.

înreg.

Numele, prenumele / Firmă solicitant

Obiectul solicitării

Adresa solicitării

emiterii

(luna.ziua)

valab.

(luni)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

1313/104 B

38271

Mărgărit Luiza

magazin Mega Image parter+parcare

bd. Basarabia nr. 101

07.01

12

2

1314/167 C

36277

Stănciulescu Virgiliu Dan

locuinţă P+2E

str. Ilarie Chendi nr. 31A

07.01

12

3

1315/139 M

34243

Mihăilescu Cristian

amenajări interioare

şos. Mihai Bravu nr. 85-93, bl. C16, sc. D, parter, ap. 1

07.01

12

4

1316/61 L

29214/

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI - BLOC

schimbare poziţie ţeavă scurgere terasă

bd. Lacul Tei nr. 119, bl. 5A1

07.01

12

33842

5A prin Bolocan Ion

5

1317/129 P

33463

Abdul Hussain Camelia

consolidare, remodelare, etajare, schimb destinaţie, informativ

str. Petricani nr. 6A

07.01

6

6

1318/106 S

23336

Dincă Nicolae şi Dincă Rada

supraetajare constr. P

str. Enache Sandu nr. 36

07.01

12

7

1319/107 S

344474

Dionise Cristian

construire, remodelare, supraetajare

str. Silvia nr. 31A

07.01

12

8

1320/105 B

32542

Răducan Gheorghe Remus

consolidare, extindere, etajare D+P+2E

str. Busolei nr. 10

07.01

12

     

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI - BLOC

       

9

1321/50 I

37465

44

reabilitare termică

str. Grigore Ionescu nr. 8b, bl. 44

07.01

24

10

1322/108 S

33497

Levinţa Vladimir

constr. acces exterior

şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 3, parter, ap. 75

07.01

12

11

1323/51 T

34507

Luca Laurenţiu ŞI Luca Adina

realizare balcon cu acces exterior

str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10, sc. 1, parter, ap. 4

07.01

12

12

1324/36 H

35137

S.C. NEOFOREST REAL ESTATE S.R.L.

ansamblu rezidenţial

intr. Heliade între Vii nr. 70-72

07.02

24

   

30446/

         

13

1325/168 C

37689

Crantea Marius

constr. locuinţă cu PUD

al. Capidava nr. 68

07.02.

24

14

1326/169 C

36691

Anghel Doina

informativ

str. Ciocârliei nr. 8

07.02

12

15

1327/140 M

37418

S.C. ENEL DISTRIBUŢIE prin SIMCO INT IMPEX pentru S.C. LIDL ROMANIA SCS

montare şi echipare post transformare

şos. Morarilor nr. 4

07.02

12

16

1328/130 P

35261

UNIVERSITATEA HYPERION

operaţiuni notariale - comasare

str. Popa Nan nr. 90 si 92

07.02

6

17

1329/141 M

31821

Drăguşin Cristian Florin

desfiinţare locuinţă parter

str. Melodiei nr. 104

07.02

12

18

1330/142 M

31010

Drăguşin Cristian Florin

locuinţă P+M cu PUD

str. Melodiei nr. 104

07.02

24

19

1331/33 O

32827

Constantin Valentin

consolidare, am interioare, supraetajare si mansardare loc existenta D+P+pod

str. Ocolului nr. 28

07.02

24

20

1332/131 P

34492

Enache Florentina

informativ

str. Precupeţii Vechi nr. 71

07.02

-

21

1333/132 P

34768

Niculae Florin şi Niculae Luminiţa

elab. PUD pt loc.+acces din str. Ardeleni prin concesionare 29 mp

str. Precupeţii Vechi nr. 35, corp C

07.02

24

22

1334/61 F

39973

S.C. APP CONSTRUCŢII CIVILE S.R.L. prin Petrache Bozu, Adrian Paris

locuinţă S+P+2E+M

şos. Fundeni nr. 159 lot 12/4

07.04

24

23

1335/62 F

37947

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

amenajare parcare de reşedinţă - negativ

şos. Fundeni x str. Pescarilor/Mr. Băcilă Vasile

07.04

-

24

1336/63 F

38686

S.C. PM COM S.R.L prin Pătraşcu Marin

informativ

şos. Fundeni nr. 163A

07.04

12

25

1337/106 B

37646

Topală Mariana Mirebela

balcon

str. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21, sc. B, parter, ap. 48

07.04

12

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

26 1338/107 B

39544

Melinte Gigi şi Melinte Niculina

consolid.şi etajare constr. parter existentă

str. sold. Bâra Savu nr. 3

07.04

12

27 1339/64 F

38402

Florea Ştefan

amenajare pod înalt si etajare P+1E+pod mans

str. Erou Floruţă Ion nr. 65A

07.04

12

 

30695/

 

intr.în leg. - amenajări interioare

şos. Colentina nr. 2B, bl. 4A, sc.A, et. 6, ap. 28

   

28 1340/170 C

38719

Cioceanu Maria

07.04

12

29 1341/62 L

39563

Popescu Geta

amenajări interioare

bd. Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc. 3, parter, ap. 49

07.04

12

30 1342/143 M

34737

Firu Ştefan

construire balcon

str. Maica Domnului nr. 2, bl. T58, sc. 2, et. 7, ap. 51

07.04

12

31 1343/10 E

34928

Georgescu Mihail Sergiu Dan

acces exterior

str. Elena nr. 2, bl. OD7C, sc. 1, parter, ap. 2

07.04

12

32 1344/108 B

38085

Matei Dumitru

consolidare, remodelare, mansardare

str. Ghinea Brătăşanu nr.11

07.04

12

33 1345/63 L

35646

U T C B

consolidare, renovare, extindere D+P+1E-2E

bd. Lacul Tei nr. 122-124

07.04

12

34 1346/144 M

39257

Simion Rafael - I.F.

amplasare chioş flori

şos. Mihai Bravu nr. 33-35

07.04

12

35 1347/66 V

34503

Terente Florian

informativ

str. cpt. Valer Dumitrescu nr. 65A

07.04

12

36 1348/171 C

34527

S.C. FORTUNA LAND S.R.L.

desfiinţare

str. Radu Captariu nr. 3

07.04

12

37 1349/109 S

34993

Eremia Gabriel

informativ

str. Ghe. Şerban nr. 71B

07.04

12

38 1350/65 F

37633

S.C. EUROVITAL CENTRU MEDICINA MUNCII S.R.L.

desfiinţare S+P+1E

şos. Fabrica de Glucoză nr. 4C

07.04

12

39 1351/133 P

35500

Ion Ionuţ

locuinţă P+1E şi refacere împrejmuire

str. Păsărani nr. 70 lot 27/2

07.04

24

40 1352/37 H

35475

Ghiţă Dana

desfiinţare garaj şi gard

str. Hortensiei nr. 16

07.04

18

41 1353/52 T

38037

Stănescu Stelian

operaţiuni notariale - alipire 2 laturi

al. Tibiscum nr. 18 şi 20

07.04

12

42 1354/145 M

37546

Zamfir Ioan

verandă parter

str. Melodiei nr. 24

07.04

12

43 1355/110 S

35496

Stan Mihail

desfiinţare garaj

str. Sportului nr. 45

07.05

18

44 1356/66 F

38283

Stoica Vinetu

consolidare, remodelare, supraetajare

str. slt. Făgărăşanu nr. 9

07.05

12

45 1357/ 67 V

38546

S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A.

amplasare c-ţie demontabilă

şos. Vergului nr. 20

07.05

12

     

reabilitare+refacere

     

46 1358/57 G

39425

Petrescu Cristina Tatiana

acoperiş

str. Gherghiţei nr. 8A

07.05

24

   

INSPECTORATUL PT SITUAŢII DE

consolidare, modernizare sediu detaşament pompieri

     

47 1359/67 F

34304

URGENŢĂ "Dealul Spirii"

bd. Ferdinand nr. 139 (fost 155)

07.05

24

48 1360/109 B

39550

S.C. ROMPETROL DOWN STREAM S.R.L.

staţie distribuţie carburant

bd. Basarabia nr. 98A-98E

07.05

12

49 1361/146 M

38242

Matei Petre Constantin

locuinţă P+1E

str. Minerilor nr. 20, lot. 2

07.05

12

50 1362/111 S

37935

Dumitru Daniela

supraetajare cu un nivel

str. Sighet nr. 42

07.05

12

51 1363/38 H

38094

Manciu Mariana

intr.în leg. - locuinţă parter

intr. Heliade între Vii nr. 1

07.05

12

52 1364/112 S

38306

Bulescu Magdalena Cornelia

desfiinţare c-ţii P Corp C1 şi a împrejmuirii de pe limita stângă

str. Mihai Spătarul nr. 44

07.05

12

53 1365/68 F

38136

Pelin Gheorghe

balcon

str. Fabrica de Gheaţă nr. 10, bl. 91, sc. A, parter, ap. 1

07.05

12

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

54 1366/134 P

37571

Goga Florian

amenajări interioare

şos. Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. E, et. 3, ap. 302

07.05

12

55 1367/69 F

36495

Alexe Andreea

amenajări interioare

şos. Fundeni nr. 4, bl. 11C, sc. B, et. 7, ap. 75

05.07

12

56 1368/135 P

37118

Barău Alina Mihaela

balcon

şos. Pantelimon nr. 260, bl. 47, sc. 5, et. 10, ap. 218, sect. 2

07.05

12

 

32047/

S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

       

57 1369/147 M

40264

amplasare staţie GSM

şos. Mihai Bravu nr. 62A

07.05

12

58 1370/136 P

39849

Gheorghe Stelian

spaţiu comercial"Mega Image" şi amenajare parcare

bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6B

07.05

12

59 1371/113 S

38930

Toader Alexandru

împrejmuire

str. Sînmedru nr. 24

07.05

12

60 1372/72 R

39004

S.C. REAL MIRO GAZ S.R.L.

împrejmuire platformă betonată

str. Ramuri Tei nr. 18

07.05

12

61 1373/172 C

40194

S.C. FIX MULTIINVESTIŢII S.R.L.

desf.corp C12, pavilion poarta 1

str. ing. G. Constantinescu nr. 2-4

07.05

12

62 1374/114 S

39854

Lupu Dragoş Mihai

extindere etaj 2 cu o cameră şi o baie

str. Şipca nr. 43

07.08

12

63 1375/115 S

40080

Suţă Daniel

amenajări interioare

str. Sachelarie Visarion nr. 14, bl. 117, sc. C, et. 3, ap. 103,

07.08

12

64 1376/116 S

38195

Grivu Oana Teodora

amenajări interioare

şos. Ştefan cel Mare nr. 30, bl. 26, sc. C, et. 5, ap. 75

07.08

12

65 1377/137 P

34901

Botea Ion şi Botea Victorina

balcon

şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70, sc. 1, parter, ap. 1

07.08

12

66 1378/59 D

35699

Ghidici Sandu şi Ghidici Ştefania

balcon

str. Delfinului nr. 1, bl. D16, sc.1, parter, ap. 4

07.08

12

67 1379/73 R

39541

Neidoni Vasilica Alexandrina

desfiinţare anexe

str. Reactorului nr. 61

07.08

12

68 1380/74 R

39539

Neidoni Vasilica Alexandrina

supraetajare parţială cu un nivel P+1E

str. Reactorului nr. 62

07.08

12

69 1381/138 P

38714

Sârbu Nela

consolidare, remodelare, supraetajare P+1E

str. Podul Vadului nr. 17A

07.08

12

70 1382/139 P

37956

Badea Viorica

consolidare, extindere, mansardare P+M

str. Puiandrului nr. 1

07.08

12

71 1383/53 T

35840

Pistriţu Valentin Dan

consolidare, supraetajare, rezultă Sp+P+2E

str. Ţepeş Vodă nr. 82A

07.08

12

72 1384/117 S

36100

S.C. HESHAN 96 IMPEX S.R.L.

consolidare, remodelare extindere - informativ

str. Simetriei nr. 100

07.08

12

73 1385/70 F

37635

S.C. EUROVITAL CENTRU MEDICINA MUNCII S.R.L.

centru de sănătate, cămin pt bătrâni

şos. Fabrica de Glucoză nr. 4C

07.08

12

   

Petculescu Marius Graţian

clădire locuinţe

şos. Fundeni nr. 262M

07.08

18

74 1386/71 F

35768

S+P+4E+Eth

75 1387/148 M

38378

Ghidirim Liliana

clădire locuinţe S+P+2E+3Er cu PUD

str. W.A. Mozart nr. 51A

07.08

12

76 1388/140 P

34914

Rusu Alexandra

balcon

str. Pescăruşului nr. 6, bl. D4, sc. 2, parter, ap. 16

07.09

12

77 1389/54 T

38052

Pandelescu Anton

reconfigurare si mansardare partială

str. Turnătorilor nr. 17D

07.15

6

78 1390/75 A

39934

Galbenu Carmen

desfiinţare locuinţă

intr. Andronache nr. 41

07.15

12

79 1391/76 A

39941

Galbenu Carmen

locuinţă Sp+P+1E+M şi ref.împrejmuire

intr. Andronache nr. 41

07.15

24

80 1392/77 A

41325

Manciu Cristian

desfiinţare locuinţă

şos. Andronache nr. 36

07.15

12

     

locuinţă colectivă

şos. Andronache nr. 36

   

81 1393/78 A

41324

Manciu Cristian

P+4E+gard

07.15

24

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

82 1394/149 M

40919

Bălan Elena

consolidare, remodelare si extindere+etajare cu un nicel

str. Menţiunii nr. 127A

07.15

24

P+1E

83 1395/55 T

41160

Antea Bogdan Florin

locuinţă Sp+P+1E+M si împrejmuire

str. Teslei nr. 6

07.15

12

84 1396/56 T

41059

Ilinca Constantin Florian şi Ilinca Gabriela

desfiinţare locuinţă

str. Ţesătoarelor nr. 66, lot 1

07.15

12

85 1397/57 T

41058

Ilinca Constantin Florian şi Ilinca Gabriela

locuinţă P+1E+pod şi gard

str. Ţesătoarelor nr. 66, lot 1

07.15

24

       

str. J.S. Bach nr. 4, sc. B, parter, ap.

   

86 1398/110 B

38489

Popa Daniela

amenajări interioare

12

07.15

12

87 1399/173 C

40306

Burciu Gabriel

locuinţă P+1E şi împrejmuire

str. Comisul Buzincă nr. 14

07.15

12

88 1400/68 V

40592

S.C. STELA S.A.

informativ

str. Vladislav Voievod nr. 20-22

07.15

12

89 1401/51 I

38738

Stoican Constantin

consolidare locuinţă parter

str. Ghe. Iacobescu nr. 21

07.15

12

90 1402/58 G

40206

Niţescu Marieta

operaţiuni notariale - alipire

şos. Gherase nr. 82 şi 84

07.15

12

91 1403/174 C

40951

Giurea Monica Liliana

consolid, remodelare, refarece pod P+pod mansardat

str. Cumpenei nr. 16

07.16

24

92 1404/141 P

40780

S.C. KAUFLAND ROMÂNIA SÎC

operaţiuni notariale - dezmembrare

şos. Pantelimon nr. 244-246

07.16

9

     

consolidare, supraetajare

     

93 1405/52 I

41245

Berceanu Iliana

P+1E+M

str. Lt. Ionescu Baican nr. 42

07.16

24

94 1406/175 C

38011

Tibrea Mariana Monica

montare copertină balcon pt. închidere

şos. Colentina nr. 38, bl. 70, sc. A, et. 8, ap. 34

07.16

12

95 1407/53 I

37050

Dumitru Maria Luiza

realizare acces exterior pt schimb destinaţie în spaţiu comercial

şos. Iancului nr. 9, bl. 109A, sc. A, P, ap. 1

07.16

12

96 1408/150 I

38581

Floroiu Mircea

montare copertină la balcon

şos. Mihai Bravu nr. 7, bl. P37, sc. 1, et. 8, ap. 32

07.16

12

 

29132/

 

am. interioare şi exterioare în sp com existent

şos. Pantelimon nr. 117, bl. 206, parter

   

97 1409/142 P

38461

S.C. DSF IMPEX S.R.L.

07.16

12

 

32043/

   

al. Mozaicului nr. 3, bl. B3, sc. B, parter, ap. 39

   

98 1410/151 I

40618

Iancu Teodora Adina

construire balcon la parter

07.16

12

       

str. Vidin, nr. 8, bl. 56, sc. 1, et. 1, ap.

   

99 1411/69 V

40347

Roman Cornelia

amenajări interioare

5

07.16

12

100 1412/176 C

37143

Rahim Pour Mohammad

amenajări interioare

bd. Chişinău nr. 3, bl. 49, sc. 1, parter, ap. 4

07.16

12

 

32940/

         

101 1413/152 I

40613

S.C. VOLSKBANK S.R.L.

amenajări interioare

Calea Moşilor nr. 264, bl. 10, P

07.16

12

102 1414/5 J

38280

Cosma Marian şi Cosma Diana

informativ

str. Judeţului nr. 7

07.16

12

 

37508/

         

103 1415/58 T

41348

Feintuch Israel

pergolă garaj

str. Ghe Ţiţeica nr. 13

07.16

12

104 1416/11 E

40352

Nicu Marian şi Nicu Corina Elena

locuinţă D+P+1E

str. Enache Sandu nr. 22A

07.16

12

 

34531/

         

105 1417/177 C

36474

S.C. FORTUNA LAND S.R.L.

imobil S+P+4E - locuinţe

str. Radu Captariu nr. 3

07.16

12

106 1418/72 F

37638

Ioniţă Anica - P.F.A.

amplasare chioşc flori - informativ

şos. Fundeni nr. 252

07.16

6

 

37108/

         

107 1419/118 S

41759

Feyer Ioana

informativ

str. Invalid Suligă Ion nr. 34

07.16

24

108 1420/143 P

41819

Bănăţeanu Elena Lucia

refacere împrejmuire spre stradă

str. Plăticii nr. 10

07.16

12

109 1421/119 S

37519

M.A.I.- CLUBUL SPORTIV" DINAMO BUCUREŞTI"

consolidare si modernizare pavilion administrativ

şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9

07.18

12

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

110 1422/60 D

37724

S.C. VLAICU 96 COMIMPEX S.R.L. prin Al Jabbari Amer Abdul Hameed

intr.în leg. - clădire pt comerţ şi locuinţe S+P+3E+4Er

str. Delea Veche nr. 46

07.18

12

   

Zamfir Gheorghe

supraetajare loc.existentă P+1E+M la P+2E+M

     

111 1423/73 F

37808

Zamfir Ioana

str. Făinari nr. 5

07.18

12

112 1424/79 A

40620

Anghel Stere

C.U. pt. P+1E si concesionare pe baza de PUD

şos. Andronache nr. 77, corp A

07.18

24

113 1425/61 D

38910

Pârvan Ruxandra

locuinţă P+1E prin reactualizare PUD

şos. Dobroeşti nr. 96, sect. 2

07.18

24

114 1426/178 C

40562

Nemeşiu Victor

locuinţă P+M şi gard

şos. Colentina nr. 374, sect. 2

07.18

12

115 1427/64 L

41274

Abdul Hameed Rusel

locuinţă P+1E

str. Lacul Amara nr. 26

07.18

12

116 1428/80 A

38925

Botez Mariana

concesiune şi extindere locuinţă parter

str. Arhiereul Calist nr. 23

07.18

24

117 1429/81 A

42501

Neagu Silvius

operaţiuni notariale - alipire

şos. Andronache nr. 26+26B

07.18

12

118 1430/179 C

41661

Ştefănescu Maria Renate

informativ

str. Căpreni nr. 26

07.18

12

 

40793/

         

119 1431/180 C

42064

Cristea Elena

desfiinţare locuinţă corp C1

str. Drăguşin Deleanu nr. 19

07.18

12

120 1432/181 C

40792

Cristea Elena

extindere, supraetajare

str. Drăguşin Deleanu nr. 19

07.18

12

121 1433/39 H

43105

Vlăduţ Mihăiţă

mansardare pod

str. Hiramului nr. 3

07.18

12

122 1434/65 L

41813

Farhan Rana

locuinţă P+1E+M şi împrejmuire

str. Litoralului nr. 32-32A

07.18

24

123 1435/66 L

43276

Parohia "BISERICII DICHIU"

ansamblu social

str. Vasile Lascăr nr. 139

07.18

12

124 1436/153 M

42414

Nae Stroie Dumitru

pivniţă

str. Magnoliei nr. 73A

07.18

12

125 1437/75 R

41764

Gheorghiu Valentina

consolidare, extindere etajare+ P+1E+pod

str. Ropotului nr. 145, lot 2

07.18

24

126 1438/120 S

41745

Iordan Maria

locuinţă P+1E + concesionare

str. Saltului nr. 37

07.18

24

127 1439/121 S

38942

Vasile Dănuţ

locuinţă P+2E

str. Drumul Scalanului nr. 16

07.18

12

128 1440/122 S

39267

Maier Virgil

locuinţă P+Em

intr. Somnului nr. 7

07.18

24

129 1441/182 C

40594

Onose Dumitru

extindere garaj

str. Căpreni nr. 23-25 şi 29

07.18

12

   

Marin Nelu

intr.în leg. - locuinţă

str. Oborul Nou nr. 5

07.18

18

130 1442/34 O

38462

P+1E(M)

131 1443/111 B

40389

Iacobescu Daniel

amenajări interioare

str. Biserica Mărcuţa nr. 3, bl. 35bis, sc. 1, et. 7, ap. 37

07.18

12

132 1444/144 P

39781

Ene Anişioara - P.F.A.

amplasare chioşc flori - informativ

bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A

07.18

6

133 1445/21 Z

41839

Adam Elena - P.F.A.

amplasare chioşc flori - informativ

str. Ziduri Moşi nr. 6

07.18

6

     

recompartimentări

Calea Moşilor nr. 292, bl. 38, sc. 2, et. 4, ap. 42

   

134 1446/154 M

40275

Barakat Ahmad

interioare

07.18

12

135 1447/183 C

40911

Tomah Kahled A

locuinţă P+3E+M

str. Cremeniţa nr. 5

07.18

12

136 1448/74 F

40616

Ivaşcu Maria Cristina

locuinţă colectivă P+2E+M

şos. Fundeni nr. 234

07.22

24

 

35625/

S.C. EUROM CHROM S.R.L. prin Rotea

Radu

       

137 1449/62 D

38055/

39552

împrejmuire teren

şos. Dobroeşti nr. 84C

07.22

24

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

138 1450/67 L

43613

U T C B

modificare faţade, schimb sol tehnică acoperiş lab. Hidraulică

bd. Lacul Tei nr. 122-124

07.23

12

139 1451/123 S

40353

Cordun Mihai Ion şi Cordun Marina

remodelare, supraetajare corp parter, extindere

str. Scheiul de Sus nr. 30

07.23

12

140 1452/76 R

40366

Şerban Mircea

supraetajare garaj şi ref. împrejmuire

str. Ricinului nr. 32

07.23

12

 

40259/

         

141 1453/184 C

43355

Burciu Gabriel

desfiinţare

str. Comisul Buzincă nr. 14

07.23

12

142 1454/185 C

40307

Burciu Gabriel

împrejmuire

str. Comisul Buzincă nr. 14

07.23

12

143 1455/59 T

42739

Oprea Cristiana

informativ

intr. Turnului nr. 6A

07.23

12

144 1456/145 P

41473

Ivan Maria

consolidare

str. Podul Neagului nr. 1A

07.23

12

145 1457/155 M

39638

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI - BLOC 4, sc. 1

realizare rampă acces

şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. 4, parter

07.23

12

146 1458/60 T

40175

Ionescu Ionuţ

locuinţă P+1E/M

str. Tămâioarei nr. 56

07.24

12

147 1459/146 P

40554

Voinea Nicoleta

locuinţă P+1E-2E

str. Plumbuita nr. 67

07.24

12

148 1460/186 C

40043

Vasile Alina

acces exterior

bd. Chişinău nr. 18, bl. M8, sc. 2, P, ap. 138

07.24

12

 

36024/

         

149 1461/187 C

39241

S.C. PINDOR CONSTRUCT S.R.L.

SPITAL oncologie cu PUD

al. Capidava nr. 47-59

07.24

24

150 1462/54 I

40563

Dumitrescu Ruxandra Maria

balcon

şos. Iancului nr. Nr. 130, bl. 121, sc. A, parter, ap. 3

07.25

12

151 1463/55 I

41781

Niţă Mioara

amenajări interioare

şos. Iancului nr. 6, bl. 113B, sc. B, P, ap. 46

07.25

12

152 1464/188 C

39703

Simonca Alice Gianina

2 balcoane

bd. Chişinău nr. 15, bl. A4, sc. 1, P, ap. 1

07.25

12

153 1465/124 S

39217

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI - BLOC 31, sc. 1

desfiinţare perete uscătorie

şos. Ştefan cel Mare, nr. 35, bl. 31, sc. 1, et. 9, spălătorie

07.25

12

154 1466/70 V

42434

S.C. CENTRAL REZIDENŢIAL PARK S.A.

amenajări interioare

str. Dinu Vintilă nr. 63, bl. 3, sc. A, parter, ap. 1

07.25

12

155 1467/77 R

42454

Partilian Adi

intr.în leg. - gard

str. Ricinului nr. 20

07.25

12

   

Cocea Zoiţa

recompartimentări,

str. Bărbat Voievod nr. 56

   

156 1468/112 B

42092

supraetajare P+1E

07.25

12

   

Dincă Marin

refacere acoperiş,

     

157 1469/68 L

41964

mansadare

str. Litovoi Voievod nr. 63

07.25

12

158 1470/35 O

41299

Olteanu Cosmin

locuinţă P+2E+M

str. Olimpiadei nr. 37A

07.25

12

 

40942/

 

extindere locuinţă parter prin concesionare 12 mp

str. serg. Năstase Pamfil nr. 36, parter, ap. 2

   

159 1471/13 N

41071

Blejniuc Gheorghe

07.25

24

160 1472/63 D

38344

Zamfir Dora Alexandra

gard delimitare drum acces la calea publică din incintă

str. Despot Vodă nr. 4

07.25

12

161 1473/56 I

40044

Scolaru Ion

desfiinţare anexă

str. Inişor nr. 15A

07.25

12

162 1474/57 I

40047

Scolaru Ion

modificare loc. P existentă+ extindere cu corp nou cu P+1E

str. Inişor nr. 15 A

07.25

12

163 1475/71 V

38196

Călin Elena

intr.în leg. - locuinţă Sp+P+M

str. Viitorului nr. 174, sect. 2

07.25

12

164 1476/82 A

39869

Pascu Nicuşor

locuinţă P+4E

str. Agricultorilor nr. 104 B

07.25

24

165 1477/40 H

40608

Pârvulescu Rodica

garaj

str. Hortensiei nr. 17

07.25

18

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

166 1478/22 Z

40071

Dana Cristian

extindere cu P+1E+pod

str. Zidurilor nr. 9

07.25

24

   

Adochiţei Ilie Daniel

extindere, supraetajare

str. cpt. C-tin Merişescu nr. 20A

   

167 1479/156 M

40971

rezultă P+2E + garaj

07.25

24

168 1480/125 S

39583

Mateescu Costin Ion

operaţiuni notariale - alipire

str. sold. Savu Marin nr. 6 şi nr. 48

07.26

6

 

43398/

 

sală multifuncţională în cadrul complexului "Lia Manoliu"

     

169 1481/113 B

37507

P.M.B. - Direcţia Investiţii

bd. Basarabia nr. 37-39

07.26

12

170 1482/78 R

41989

Jugureanu Nicoleta

constr. grădiniţă P+2E+M

str. Revoluţia 1848 nr. 13

07.27

24

171 1483/59 G

43232

FUNDAŢIA "DINU PESCARIU"

restaurant D+P+1E

str. Glodeni nr. 3

07.27

12

 

19494/ 28402/

         

172 1484/72 V

40067

S.C. K & M COMPANY S.R.L.

informare regim tehnic

str. Barbu Văcărescu nr. 313/321

07.29

12

173 1485/189 C

43302

S.C TITAN ENERGY IMPORT EXPORT S.R.L.

restaurant parter, terasă adiacentă, chioşc

str. Mr. Coravu Ion - complex "Lia Manoliu", baza nataţie

07.29

6

 

42676/

 

intr.în leg. - modif.faţadelor şi extindere a bucătăriei de la parter spre latura posterioară cu o suprafaţă de aprox. 0,8m x

     

174 1486/114 B

43736

Savu Gabriel

str. Barbu Brădescu nr. 50

07.30

12

3,30m

175 1487/190 C

41159

Tomescu Mircea

informativ

intr. Clopoţeilor nr. 8

07.30

12

176 1488/23 Z

42014

Vasile Florin

consolidare, extindere, remodelare, supraetajare P+1E

str. Ziduri între Vii nr. 55

07.30

12

177 1489/83 A

44829

Gheucă Mihai şi Gheucă Marinela

consolidare corp destin. locuinţă

şos. Andronache nr. 31

07.30

24

 

38302/

 

consolidare, mansardare locuinţă

     

178 1490/69 L

42971

Ungureanu Păuna

str. Laviţei nr. 59

07.30

12

 

39987/

         

179 1491/41 H

42512

Stoian Smărăndache

locuinţă S+P+2E+M

str. Hortensiei nr. 61C

07.30

12

180 1492/36 O

44203

Corneliu Băncescu

amenajări interioare

str. Oteşani nr. 18, bl. T24A, sc. A, et. 5, ap. 25

07.30

12

   

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI - BLOC

 

str. Braşoveni nr. 26, bl. 5, parter

   

181 1493/115 B

41624

5

rampă acces

07.30

12

182 1494/191 C

44217

S.C. ELJ VATRA S.R.L.

operaţiuni notariale - dezmembrare

bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5

07.30

6

183 1495/72b V

40897

Mihăilă Gabriela Daniela

consolidare, recomp, refacere gard exterior cu scară

intr. Vagonului nr. 3

07.30

12

184 1496/147 P

41877

Găină Constantin Alexandru

locuinţe colective cu PUD

str. Pârgarilor nr. 56

07.30

12

185 1497/157 M

40515

S.C. CORSAL MANAGEMENT S.R.L.

constr.lemn - concesionare

str. Maşina de Pâine nr. 56

07.30

12

186 1498/42 H

40768

S.C. ELJ REAL ESTATE S.A.

împrejmuire

str. Hambarului nr. 12A, lot 3

07.30

12

187 1499/148 P

41877

S.C. EUROCOINS ROMÂNIA ASIG- REASIG S.A.

închidere balcon, acces exterior

şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 4, parter, ap. 129

07.30

12

188 1500/158 M

43477

Marin Ionel

acces exterior

şos. Mihai Bravu nr. 147-169, bl. D5

07.30

12

189 1501/6 J

43619

Reich Jurgen

recompartimentări

str. Judeţului nr. 111, bl. 19, et. 2, ap.

07.30

12

interioare

10/11

190 1502/70 L

43629

Bacriş Maria

consolidare, remodelare, locuinţă parter

str. Lacului nr. 10

07.30

12

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI 2 DUGT-SAIU

cod SAIU-RECU Ediţia 1/Revizia 0