Sunteți pe pagina 1din 5

Filosofie cretin

Titular curs: conf. univ. dr. Savu Totu Titular seminar: asist. univ. drd. Laureniu Gheorghe

Descrierea cursului: cursul este conceput ca un model de abordare teoretic a relaiei dintre raiune i credin. n fond, aceast problem filosofic este enunat i anali at comparativ !n conte"t istoric i sub aspectul problematic al !nelegerii sincronice a sensurilor ei. Structurat pe c#teva mari teme $%&e este filosofia'(, %)it i filosofie(, %Teologie i filosofie(, %*iin i persoan( i %+maginile +nvi ibilului(,, cursul de volt o modalitate de abordare a te"telor filosofice i teologice din perspectiva modului de via al primelor secole cretine, mai ales, dar i a prelungirilor acestuia !n perioada iconoclast, unde cele dou moduri de g#ndire se vor distinge doctrinar, pentru prima oar, !n mod absolut. Evaluare: evaluarea va avea dou componente: -, evaluarea continu $care const !n participarea la activitile de seminar, care vor fi notate !n acord cu implicarea !n pre entarea i discutarea unor teme pregtite !n prealabil, i colocviu. Obiectivele cursului: principalul obiectiv al cursului este evidenierea rolului filosofiei !n constituirea limba.ului teologic. /n alt obiectiv important este !nelegerea corect a rostului filosofiei !n constituirea tradiiei cretine. 0u !n ultimul r#nd, un obiectiv ma.or este cel al distingerii modului de folosire a %raiunii( noastre !n %regim( filosofic i !n %regim( teologic, pe de o parte, i angajarea acesteia !n actul de credin, pe de alt parte. Abiliti i competene: studenii vor fi capabili s disting !ntre modul de g#ndire filosofic i modul de g#ndire cretin, adic !ntre filosofie i teologie, folosind cunotinele acumulate de1a lungul cursului. 2e asemenea, vor putea !nelege i argumenta pre ena !n discursul teologic a unor elemente ale g#ndirii filosofice transfigurate cretin.

Subiecte abordate n cadrul cursului: I. Ce este filosofia?

-. &onceptul de philosophia !n g#ndirea greac 3. 4rinii 5isericii despre filosofie 6 de la 4rinii &apadocieni la Sf#ntul +oan 2amaschinul $c#teva referine e"emplare, II. Mit i filosofie. Probleme de interpretare a textului

-. 2e la mit la religie 3. %7legoria peterii( i %scara cunoaterii( 6 %a doua navigare( $Sf#ntul 8ipolit, 9rigen, Sf#ntul Grigorie cel )are, III. -. 3. :. ;. <. I!. eologie i filosofie Sf#ntul 7postol 4avel i tradiia greac 7poretic i filosofie: Sf#ntul +ustin )artirul i *ilosoful Teologie i metafi ic: 9rigen Teologie i filosofie: *ericitul 7ugustin i 5oethius %0aterea teologiei(: Sf#ntul )a"im )rturisitorul "iin i persoan

-. %*iina( !n concepie platonic i !n concepie aristotelic 3. 4erspectiva greac i perspectiva latin despre %fiin( i %persoan( :. &ontroverse contemporane: =i ioulas i Larchet !. Imaginile In#i$ibilului

-. %&hip i asemnare( 6 icoan i idol 3. 4robleme de semiotica icoanei

Bibliografie 7uben>ue, 4ierre $coord.,, Concepts et cat%gorie dans la pens%e anti&ue, 4aris, Librairie 4hilosophi>ue ?. @rin, -ABC. 5ecD, 8ans1Georg, Istoria 'isericii (rtodoxe din Imperiul 'i$antin, Editura 0emira, 5ucureti, 3C-3. 5oethius, M)ng)ierile filosofiei, &asa Fcoalelor, 5ucureti, -A;:.

&lement 7le"andrinul, Cu#)nt de *ndemn ctre eleni G PedagogulG +tromate, !n +crieri, + i ++, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune al 5isericii 9rtodo"e Hom#ne, 5ucureti,-AB3. &ornford, *rancis, ,e la religie la filosofie, Editura 8erald, 5ucureti, 3CCA. Sf#ntul 2ionisie 7reopagitul, (pere complete, Editura 4aideia, 5ucureti, -AAI. Gilson, Etienne, Introducere *n filosofia cretin, Editura Gala"ia Gutenberg, 3CCI. Gouguenheim, SJlvain, -ristotel la Muntele +aint.Michel, Editura 0emira, 5ucureti, 3C--. 8ierotheos, )itropolit de 0afpaDtos, Persoana *n tradiia ortodox, Editura 5una @estire, 5acu, 3CC3. Sf#ntul +oan 2amaschin, ,ogmatica, Editura Scripta, 5ucureti, -AA:. Sf#ntul +oan de Kronstadt, Cunoaterea de ,umne$eu i cunoaterea de sine, Editura Sophia, 5ucureti, 3C-C. Sf#ntul +ustin )artirul i *ilosoful, -pologiileG ,ialogul cu iudeul 9rtodo"e Hom#ne, -ABC. Larchet, ?ean1&laude, +f)ntul Maxim Mrturisitorul, /ditura ,oxologia, Mediator *ntre 0srit i -pus, Editura 2o"ologia, +ai, 3C-C. Larchet, ?ean1&laude, +f)ntul Maxim Mrturisitorul, ( introducere, Editura 2o"ologia, +ai, 3C-:. Larchet, ?ean1&laude, Persoan i natur, Editura basilic 7 4atriarhiei Hom#ne, 5ucureti, 3C-:. LossDJ, @ladimir, ,up chipul i asemnarea lui ,umne$eu, Editura 8umanitas, 3CCI. LossDJ, @ladimir, eologia mistic a 'isericii de 0srit, Editura 7nastasia, -AA:. LossDJ, @ladimir, !ederea lui ,umne$eu, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune al 5isericii 9rtodo"e Hom#ne, 5ucureti, -AA<. Louth, 7ndreL, (riginile tradiiei mistice cretine. ,e la Platon la ,ionisie -reopagitul, Editura 2eisis, Sibiu, 3CC3. rifon, !n

-pologei de limb greac, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune al 5isericii

Louth, 7ndreL, Ioan ,amaschinul, radiie i originalitate *n teologia bi$antin, Editura 2eisis, Sibiu, 3C-C. Sf#ntul )a"im )rturisitorul, -mbigua, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune al 5isericii 9rtodo"e Hom#ne, -AB<. )eJendorff, ?ohn, eologia bi$antin, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune al 5isericii 9rtodo"e Hom#ne, -AAI. Sf#ntul 0ectarie al 4entapolei, 1ristologia, Editura +ona, 3C-C. Sf#ntul 0ectarie de Eghina, ,espre descoperirea lui ,umne$eu *n lume , Editura Egumenia, 3C--. 9rigen, ,espre principiiG Contra lui Celsus, !n +crieri alese, +++ i +@, Editura +nstitutului 5iblic i de )isiune 9rtodo", -AB-. 4eliDan, ?aroslav, radiia cretin, vol. +1@, Editura 4olirom, 3CC; 1 3CCB. 4lotin, /nneades, ed. E. 5rMhier, 4aris, -A3; 1 -A:B. 4laton, (pere, Editura Ftiinific 5ucureti, -AN; 1 -AA:. Heale, Giovanni, Il concetto di filosofia prima, ter a edi ione, Societa Editrice %@ita e 4ensiero(, )ilano, -AIN. Hicoeur, 4aul, 2tre, /ssence et substance che$ Platon et -ristote , SociMtM dOPdition dOEnseignement SupMrieur BB, boulevard Saint1Germain, 4aris @1e. Hies, ?ulien, +acrul *n istoria religioas a omenirii, Editura 4olirom, 3CCC. Stniloae 2umitru, %8ristologia Sf#ntului )a"im )rturisitorul( i %9mul i 2umne eu(, !n +tudii de teologie dogmatic, Editura )itropoliei 9lteniei, &raiova, -AA-. Stniloae, 2umitru, Chipul nemuritor al lui ,umne$eu, Editura )itropoliei 9lteniei, -ABN. /spensDJ, Leonid., eologia icoanei, Editura 7nastasia, 3CCA. @elasco, ?. )artin, Introducere *n fenomenologia religiei, Editura 4olirom, -AAN. @lduescu, Gh., "ilosofia primelor secole cretine, Editura Enciclopedic, -AAI. @ulcnescu, )ircea, Posibilitile filosofiei cretine, Editura 7nastasia, $f.a.,. =i ioulas, +oannis, "iina eclesial, Editura 5i antin, 3CCN.

<