Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul . in calitate de
asociat.... cu sediul
in ...
avand B.I. serianr. ....., deleg pe
Subsemnatul ..., cu domiciliul
in . avand B.I.
Seria .. nr... sa reprezinte interesele societatii la
. pentru ..

DATA
..

Semnatura si stampila