Sunteți pe pagina 1din 8

Metoda de calculaie a costurilor pe faze

Metoda pe faze este utilizat n ntreprinderile cu producia de mas, unde pentru obinerea produsului finit se parcurg n procesul de fabricaie, mai multe faze tehnologice. Obiectul calculaiei l constituie produsele i fazele parcurse n procesul de fabricaie. Cheltuielile de producie se nregistreaz n fie de cont deschise lunar pe fiecare faz, astfel c la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor din ultima faz de producie, s se obin costul efectiv al produsului finit. Costul produsului finit este format deci din cheltuielile cu materie prim plus cheltuielile de prelucrare specifice fiecarei faze. De e emplu n industria alimentar! obinerea berii "curaire orz, fabricaie mal, fierbere, fermentaie, imbuteliere# n industria siderurgic "faza obinere fonta obinere otel, faza laminare$# nindustria de medicamente obinerea fenilbutazonei "faza obinerii bromurii de butil# obinerea bio idului de sodiu# obinere fenil%butazonei# obinere alcool butilic, cristalizarea fenil butazonei$# n industria cimentului! "prepararea materiilor prime "calcar i argile$, omogenizare calcar i argile, obinere clincher, macinare ciment, ambalare i e peditie$# n industria sticlei! faza amestec materii prime "cioburi, nisip$, faza cuptoare. Metoda pe faze se nt&lnete n practic n dou variante! varianta 'cu semifabricate( varianta ' fara semifabricate( Varianta cu semifabricate se aplica n ntreprinderile care fabric un numr relativ redus de produse, n cadrul unor produse tehnologice unde semifabricatele rezultate din diferite faze nu se consum imediat i integral n faza imediat urmatoare intervenind ca atare depozitarea i manipularea gestionar a lor. )arianta se mai utilizeaz i atunci c&nd din acelai semifabricat se obin mai multe produse sau c&nd o parte din semifabricate sunt destinate v&nzrii la teri. Costul produsului finit n faza n "c p fn$ se obine dup urmatoarea relaie! C p fn * Cn sfn%+ , " CD ,C-$fn unde! Cn sfn%+ * cost unitar al semifabricatului din faza fn%+ CD * cheltuieli directe

CI = cheltuieli indirecte

Varianta far semifabricate presupune calculul costului produsului prin nsumarea tuturor cheltuielilor directe i indirecte delimitate pe faze de calculaie. Cp fn * (CD + CI)fn .ceasta variant se poate aplica cu bune rezultate n intreprinderile care obin din fabricaie un numar mare de produse ai caror, 'intermediari( trec, de regul, de la o faza la alta fara gestionare, depozitare, stocare etc. De multe ori n practic aceti intermediari sunt considerati producie n curs de e ecutie. Etapele de desfurare a lucrrilor de calculaie sunt ca i n cazul celorlalte metode absorbante urmatoarele! colectarea cheltuielilor directe pe faze i a celor indirecte pe centre de cheltuieli "secie, intreprindere$# repartizarea cheltuielilor indirecte delimitate pe centre "sectoare$ de cheltuieli asupra fazelor de fabricatie# evaluarea produciei n curs de e ecutie# calculul costului unitar efectiv al semifabricatelor i produselor finite.

Exemplu practice privind metoda pe faze Date generale . /.C. C-M0/ /. are ca obiect de activitate producia de lianti din n diverse sortimente. 1rocesul tehnologic s%a delimitat n doua faze! faza clincher "obinere prin ardere a calcarului i zgurei de furnal la temperaturi mari a semifabricatului clin2er$ i faza mcinare%aglomerare "obinere ciment n diverse sortimente$. -ntreprinderea are doua secii principale! secia + Cuptoare conducere. i secia 3 Moar# dou secii au iliare sectorul mecano%energetic i atelierul de ntreinere i reparaii i un sector administrativ i de

1entru luna iunie e erciiul 4 35+5 se cunosc urmatoarele date!

1) Date privind cheltuielile: Tabel1

SITUATIA CHELTUIELILOR PE DESTINATII


NATURA CRT CHELTUIELILOR TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI DIRECTE FAZA 1 FAZA 2 CHELTUIELI INDIRECTE SEC. 1 SEC. 2 ACTIVITATEA AUXILIARA ENERGETIC AIR CHELT. GENERALE

1 MATERII PRIME 2 MATERIALE 3 CARBURANTI 4 PIESE SCHIMB 5 ECHIPAMENT PR TECTIE 6 ALTE B! DE IN"! # ENER$IE ELECTRICA 8 $A%E 9 APA 10 CHIRII 11 REPARATII DE LA TERTI 12 DEPLASARI DETASARI 13 TA&E TELEC MUNICATII 14 SER"ICII BANCARE 15 ALTE CHELT DE E&PL ATARE 16 SALARII 1# PR TECTIA S CIALA 18 AM RTI%ARI 19 TOTAL 1

299,000 230,600 21,000 33,500 8,546 1,430 28,000 13,000 4,440 1,200 3,350 800 2,000 1,500 2,000 163,#00 #6,939 55,425 946,43

280,000 42,000 0 12,000 3,000 200 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 18,800 8,000 416,

19,000 43,000 0 14,000 4,000 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000 21,150 12,000 1!",4!

32,000 10,000 2,000 500 420 5,000 0 0 0 2,350 0 0 0 0 12,000 5,640 12,400 "2,31

52,000 0 3,000 300 320 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 #,050 18,000 1 6,6#

16,000 3,000 1,000 196 40 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 1,200 564 1,500 2#,!

15,600 0 1,500 250 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 1,1#5 125 21,2

30,000 8,000 0 300 100 12,000 1,000 440 1,200 1,000 800 2,000 1,500 2,000 48,000 22,560 3,400 134,3

2) Date privind producia obinut: 3.+ 1roducia secilor au iliare este redat n tabelul urmtor!
$RODUC%IA SEC%ILOR AUXILIARE &' DESTINA%IA ACESTEIA
NR SEC+IA CH!ELTUIELI C LECT!ATE PR D! ,I%ICA ENER$ETIC DESTINA+IA PR DUC+IEI AIR SEC! 1 SEC! 2 SECT ADM! CRT AU&ILIARA

T'()*2

1 SECT! ENER$!(-.) 2 ATEL INTRET ( RE REPARATII)

2#,500 21,200

8000 1200

0 250

100 0

3280 450

4600 410

20 90

3.+ 1roducia seciilor de baza! 6n faza + s%au obinut ! 755 tone clincher la un cost antecalculat 855 lei9t din care :75 tone s% au utilizat n faza 3# ;55 tone piatra calcar pentru drumuri valorificat cu un pre forfetar de +55 lei9t "produs rezidual$. 1roducia de ciment obinut n faza3 este redata n tabelul de mai <os. 6n contabilitate preul de nregistrare este costul standard de 755 lei9t.

N ! " #! + 3 >

$% #&'EN#E

"(N#&#(#E )#%NE) ;75 >55 +55

DEN$&#(#E( )g*cm+) 3.8 3.>; +.73

Ciment super B400


Ciment =%>55 Ciment =%355

3.> 1roducia n curs de e ecuie la sf&rit perioada se prezint astfel! faza + ! ?5.?>5 lei# faza 3 ! 3>.?:? lei. @epartizarea cheltuielilor generale de administraie se face folosind drept baz de repartizare salariile directe pe faze de calculaie. 1entru calculul costului pe sortimente de ciment se va utiliza procedeul indicilor de echivalenta calculai ca raport direct in&nd cont de parametrul 'densitatea liantului( . ,lan de re-olvare! +. Calculul i decontarea costului produciei au iliare# 3. @epartizarea cheltuielilor indirecte de producie i a cheltuielilor generale# >. Calculul costului efectiv al semifabricatului i al produsului finit# ;. -nregistrarea operailor n contabilitatea de gestiune. e-olvare: .! ,entru determinarea costului produciei au/iliare se va utiliza procedeul algebric care presupune formarea unui sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute dupa principiul urmator! Afi cui * Chci , )11i,< unde! Af- producia fabricata de centrul i# cui costul unitar al produciei centrului "necunoscutele ,B,C$# Chci cheltuieli colectate de centrul i# )11i,< )aloarea prestatilor primite de centrul i de la centrul <. /istemul devine ! 7555 D * 3:.?55 , 3?5 E +355 E * 3+.355 , +55D /e rezolv sistemul i se obine D* ; lei 9 2F i E* +7 lei ora n treinere reparaii. n tabelul ; sunt prezentate valorile obinute n urma decontrilor pe destinaii a prestaiilor centrelor au iliare. .ceste date au fost nregistrate n tabloul de repartizare a cheltuielilor tabelul ?.

De()*+a,ea -,e.+a/''l), Ce*+,el), A01'l'a,e Tabel 4


E1-l'(a+''

SE */01)'2' *' AIR SE */01)'2' *' S)3! CLINCHER SE */01)'2' *' S)3! CIMENT SE */01)'2' *' SECT! ADM! TOTAL AIR */01)'2' *' SE AIR */01)'2' *' S)3! CLINCHER AIR */01)'2' *' S)3! CIMENT AIR */01)'2' *' SECT! ADM!
TOTAL

Ca*+'+a+e CU 100 3280 4600 20 " 23 250


450 410 90 12 ORE

Val)a,e 4 4 4 4
18 18 18 18

400 13,120 18,400 80 32, 4,500 8,100 #,380 1,620


21,6

2! eparti-area c0eltuielilor indirecte nu necesit calcule suplimentare. 1entru repartizarea cheltuielilor generale se utilizeaz procedeul suplimentrii n varianta coeficientului unic. Cheltuieli generale de repartizat +>8.555 lei. EX$LICATII ,'2' 1 ,'2' 2 T)+al 4a5a ,e-a,+'5a,e C)e6'('e*+ 7e Re-a,+'5a,e 40,000 1!60 45,000 1!60 "!, C)+a 7e C8el+0'el' 64!000 #2,000 136,

6n tabelul urmtor sunt prezentate datele rezultate n urma decontrilor efectuate.


SITUATIA DE RE$ARTIZARE A CHELTUIELILOR
NR CRT NATURA CHELTUIELILOR TOTAL CHELT. CHELTUIELI DIRECTE FAZA 1 FAZA 2 CHELTUIELI INDIRECTE SEC%IA 1 SEC%IA 2 ENERGE TIC

Tabel !
ACTIV. AUXILIARA AIR CHELT. GEN.

19 TOTAL 1 97'* +ab1: 20 D)3! 34! C)n51! A67/*/'1) 21 8 91):5'5// 1)3/91;3) < SE8=AIR 22 AIR8=SE

946,43 0 0 0

416.

1!".4!

"2,31

1 6,6#

2#,!

21,2

134,3

8400 4,500 13,120 8,100 1 3,!3 18,400 831,600 #,380 132,4!

400 84,500 80 81#,100 1,620 136,

23 8 91):5'>// )75)1n)< SE88=S1,S2, A?@ 24 2! 26 2# 28 29 0 AIR88=S1,S2, A?@ 0 TOTAL 2 9 70-; 7e( (8 (e*+,e 946,43 a01: D)3;n5'1)' 34! /n?/1)35) ?) :)3>/) ':691' f'2)*;1 TOTAL 3 946,43 R)9'15/2'1)' C$A TOTAL 4 946,43

416.

1!".4!

103,530 !19,!3 64,000 !"3,!3

132,450 29 ,9 #2,000 362,9

8103,530

8132,450 136, 8136,000 0

+! "alculul costului de producie +!. "alculul costului semifabricatului clinc0er obinut 1n fa-a . #abelul 2

NR. CRT. 1 2 2!1 2!2 3 4 5 6 # 8 9 10 11 12

EX$LICATII

FAZA1

FAZA 2

C4)*56/)*/ 5;5'*) 1)9'15/2'5) 9) f'2A8 *)6/ "'*;'1)' :)@/f'(1/3'5)*;1 ?/n f'2' 91)3)?)n5A C'n5/5'5)' ?) :)@/f'(1/3'5 65/*/2'5 C;:56* 6n/5'1 '* :)@/f'(1/3'56*6/ P1;?63>/' n)5)1@/n'5' /n/5/'*' 8*)/ P1;?63>/' n)5)1@/n'5' f/n'*'8 *)/ C4)*56/)*/ ?) 91;?63>/) 'f)1)n5) f'2)/ ?) 3'*36*'>/) (1?1+1?2+1?381?4) "'*;'1)' 91;?6:)*;1 :)36n?'1) (:) :3'?)) C).+ e6e(+'< a6e,e*+ -,)70.0l0' -,'*('-al P1;?63>/' ;(>/n65A (5;n)) C;:5 6n/5'1 )f)35/0 (*)/B5;n') C;:5 :5'n?'1? D/f)1)n5) ?) 91)5 (1?9 81?10) (C+C n)f'0;1'(/*)DC 8C f'0;1'(/*)) D/f)1)n>) ?) 91)> 5;5'*)

583!530 0 0 0 0 50!530 533!000 40!000 493. 800 616,25 600,00 16,25 13!000

362!900 480!6#5 #80 616 0 23!5#5 820!000 0 "2 .

+!2 "alculul costului unitar pe sortimente de ciment


#(3E454 6 Fa5a Cal(

De*0=',e -,)70.
CIMENT SUPER B400

U>

Ca*+. $a,a=e+,0 ? -' 480


2!60

F2

I*7'(e ? 90e: C+0e@ e(8'<. ?0e@?BI 9CHTA?+0 Ie@-'A-b e e: 1! 480 1,00 00 0

(+06@ (+0eBIe 1,000

F2 F2

CIMENT B8300 CIMENT B8200

T T

300 100 E
E

2!34 1!82

0! 90 0! #0 E

2#0 #0 820 E

1,00 0 1,00 0
E

900 #00

T TAL

/emnificaia simbolurilor din tabelul de mai sus este urmtoarea! %pi ! parametrul produsului i# %pb! parametrul ales drept baz de echivalare# %-e! indice de echivalare# %Aue! cantitatea de produs n uniti echivalente# % Atue ! cantitatea total n uniti echivalente# % Ctue! cost unitate echivalent#
8 C56f< 3;:5 6n/5'1 6n/5'5) f/2/3A!

3.3 Calculul diferenelor de pre unitare i totale


TABELU
NR CRT De*0=',e .e='6ab,'(a+ .a0 -,)70. )b/'*0+ 1 CLINCHER 2 CIMENT SUPER B400 3 CIMENT B8300 4 CIMENT B8200 T NE T NE T NE T NE U> Ca*+'+a+e FA4RICATA C).+ COST COST COST EFECTIV TOTAL 493!000 480!000 2#0!000 #0!000 DIFERENTE UNITARE 16,25 200 100 8100 DIFERENTE TOTALE 13,000 96,000 30,000 810,000

.+a*7a,7 STANDARD EFECTIV 9le'AT: TOTAL UNITAR LEIAT 800 600 480,000 616,25 480 300 100 800 800 800 384,000 240,000 80,000 1,000 900 #00

3.4 Cal(0l0l ,e50l+a+el), a*al'+'(e &' Cl)bale TA4ELUL 9 RATA RENTA4 9$ROFITA COST:

DENU>IRE $RODUS VINDUT

U>

?<

$0

COST

REZULTAT

CIFRA

>AR REZULTAT DA $E

N
CRT 1 CIMENT
SUPER B8400 2 CIMENT B8300 3 CIMENT B8200 T T T 400 250 80 1,200 1,050 900

ANALITIC 1,000 900 #00 200,000 150,000 200,000

DE AFACERI 9LEI: 0!20 480,000 0!1# 0!29 0!65 262,500 #2,000 814,500

TOTAL CA 9LEI: 9E: 80,000 16!6# 3#,500 16,000 133,500 14!29 22!22 16!39

T TAL

7! 8nregistrarea operaiilor economice 1n contabilitatea de gestiune


Nr! "rt! E/plicaia "ont debitor "ont "reditor $uma

-nregistrarea cheltuielilor directe i indirecte H conform situaiei de colectare a cheltuielilor I3+9f+ "Gab +$ I3+9f3 I339/J I339.-@ I3>9/+ I3>9/3 I3; -nregistrarea obinerii de produse ! I>+9f+9p. ;55 t piatra calcar +55 lei9t * ;5.555 lei sec 755 t clincher 855 lei9t * ;75.555 lei I>+9f+9sf ;75 t cim. =;55 755 lei9t * >7;.555 lei I>+9f39b;5 >55 t cim. =>55 755 lei9t * 3;5.555 lei 5 +55 t cim. =355 755 lei9t * 75.555 lei I>+9f39b>5 5 I>+9f39b35 5 Decontarea prestailor reciproce ale centrelor au iliare cf. tab. ? Decontarea prestatilor centrelor au iliare /J i .-@ ctre celelalte centre /+, /3 i CK. I339/J I339.-@ H I3>9/+ I3>9/3 I3; H I3>9/+ I3>9/3 I3; @epartizarea cheltuielilor indirecte de producie I3+9f+

I5+

I539f+9p. sec I539f+ I539f3 I539f3 I539f3

I;8.;>5 ;+8.555 +?7.;?5 3:.?55 3+.355 73.>+5 +58.8:5 +>;.>55 ;5.555 ;75.555 >7;.555 3;5.555 75.555

> ;

I339.-@ I339/J I339/J

I339.-@

I3>9f+

;.?55 ;55 >+.855 +>.+35 +7.;55 75 +:.+55 7.+55 :.>75 +.835 +5>.?>5

8 : 7 I +5

asupra fazelor @epartizarea cheltuielilor generale

I3+9f3 H I3+9f+ I3+9f3 -nregistrarea produciei n curs de e ecutie pe faze I>>9f+ la sf&rit perioada # I>>9f3 -nregistrarea costului efectiv nfaza +! pentru I539f+ semifabricat i pentru produsul secundar I539f+ -nregistrarea diferenelor de pret la semifabricate I5>9f+ -nregistrarea transferului de semifabricat din faza + nfaza 3 i a diferentelor de pre aferente. I3+9f3 :75t. 855 * ;87.555 I3+9f3 :75t. +8,3?5 * +3.8:? 6nregistrarea costului efectiv faza 3 I539f3 -nregistrarea diferentelor de pre faza 3 H I5>9f39=;5 5 I5>9f39=>5 5 I5>9f39=35 5 -nchiderea conturilor I>+si I5> prin I5+ I5+ 35 t semifabricat n stocL855* +3.555 lei 35 t semifabricat n stocL+8,3?5* >3? lei.

I3>9f3 I3; I3+9f+ I3+9f3 I3+9f+ I3+9f+ I539f+ I>+9f+9sf I5>9f+ I3+9f3 I539f3

+>3.;?5 +>8.555 8;.555 :3.555 ?5.?>5 3>.?:? ;I>.555 ;5.555 +>.555 ;87.555 +3.8:? 735.555 ++8.555 I8.555 >5.555 %+5.555

++ +3

+>

+;

/e nchid conturile I5+ i I>>

I5+9f+ I5+9f3

H I>+9f+9p.s ec I>+9f+ I5>9f+ I>+9f39=; 55 I>+9f39=> 55 I>+9f39=3 55 I5>9f39=; 55 I5>9f39=> 55 I5>9f39=3 55 I>>9f+ I>>9f3

7:3.>3? ;5.555 +3.555 >3? >7;.555 3;5.555 75.555 I8.555 >5.555 %+5.555

?5.?>5 3>.?:?