Sunteți pe pagina 1din 28

Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director,

PLANIFICARE
Instituia de nvmnt: Liceul Teoretic ,,I.C.Vissarion Titu Disciplina de studiu: CHIMIE Numele i prenumele cadrului didactic: Mateescu D. Lucretia An colar 2013-2014 Con orm pro!ramei colare aprobate prin "rdinul #inistrului $ducaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr% &'(()'(%'(%*''( Clasa a X-a, iliera teoretic
* ore pe sptmn + ,& saptamana - .' ore anual / saptamana ,,0a ii mai bun, sa stii mai multe12 0coala alt el 222222222222 ,3 saptamani

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I - 36 ore ( ! sa"t. # $ ore% sa"t.&

Nr. U.'.

U(itatea )e *(+a,are

Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate

Co(,i(uturi

Nr. )e ore a0ocate

Sa"ta-a(a

<ormule procentuale,brute, moleculare% ;e!turi Catene c:imice de inatomi c:imia "biectul deor!anic% carbon c:imiei Atomi or!anice% de carbon% $lemente or!ano!ene

/%

IN4R"D5C$R$A IN C6I#IA "R7ANICA

/%*8 ,%/8 ,%*8 ,%,8 9%*%

=relucrarea N400# in laboratorul de c:imie% 4est de evaluare initiala% "biectul c:imiei or!anice%0curt istoric% ;e!turi c:imice in c:imia or!anic% Catene de atomi de carbon Compozitia substantelor or!anice%Analiza elementala calitativa% <ormule moleculare si structurale% Determinarea ormulei procentuale, brute, moleculare si structurale% Izomeri% Clasi icarea compusilor or!anici%

0/ 0/,

/ 0* / 0* 3 / 0, / / 0, 0/ > 0,

=roprieti izice si c:imice0tructura8izomerie De iniie,serie omoloa!,denumire

*%

6IDR"CAR?5RI% A;CANI /%/8 /%*8 *%*8 ,%/8 ,%,8 9%*8 &%*%

Clasi icarea :idrocarburilor% Alcani: de initie, ormula !enerala, serie omoloa!a, nomenclatura% Alcani : structura, izomerie de catena% Alcani: proprietati izice si c:imice2 :alo!enarea% =roprietati c:imice: descompunerea termica, o@idarea, izomerizarea% C:imizarea metanului: obtinerea C6*", 6CN, a !azului de sinteza, a !azului de apa, a acetilenei% $valuare

09 09

/ / . / * 0& 03 03 / 0A. 0& 09>.

Importana practic=roprieti izice i c:imice0tructur i izomerie%De iniie,serie omolo!,denumire

,%

A;C6$N$ #A0$ =;A04IC$

/%/8 /%*8 *%/8 *%*8 ,%/8 ,%*8 ,%,8 9%*8 &%*

Alc:ene: de initie, ormula !enerala, serie omoloa!a, nomenclatura% Alc:ene: structura, izomerie de catena, izomerie de pozitie, izomerie !eometrica% Aplicatii% =roprietati izice =roprietati c:imice: aditiaB6*,C*,6C,6*"D% =roprietati c:imice: polimerizarea, mase plastice, o@idarea blanda si ener!ica 6alo!enarea in pozitia alilica%Aplicatii% $@ercitii si probleme% $valuare%

0.

/ 0A

/ / / / /

0A 0( 0( 0/' 0/'

0.>/'

9%

A;CADI$N$ /%*8 *%*8 ,%/8 ,%*8 ,%,8 9%*8 &%/8 &%*

=roprieti izice De iniie,serie i c:imiceomoloa!,denumire

Alcadiene: de initie, ormula de structura, nomenclatura, reprezentanti% ?utadiena, izoprenul2 aditia /,9 a ?r*2ului% =olimerizare, copolimerizare% Cauciucuri%Importanta% $@ercitii aplicative%

0// 0// 0/* 3 0/* 0/, 0/, 0//>/,

/ / / *

Crbunii=etrolul% Ci ra =roprieti izice i c:imiceDe iniie, serie omoloa!, denumire% octanic%

&%

A;C6IN$

/%/8 /%*8 *%/8 *%*8 ,%/8 ,%,8 9%*

Alc:ine: de initie, ormula !enerala, serie omoloa!a, nomenclatura% Alc:ine: structura, izomerie de catena, izomerie de pozitie% "btinerea C*6*din carbidBCaC*D%=roprietati izice% =roprietati c:imice: aditia B6*, C*, 6C, 6*"D% Reactia de ardere% Reactia de substitutie B ormarea acetilurilorD% Importanta practice a acetilenei% $valuare inala%

/ / *

0/9 0/9

0/& 3 / / 0/& 0/3 0/3 0/92/3

C"#?504I?I;I

9%/8 9%*8 &%/8 &%*

/ =etrolul% Ci ra octanic% Crbunii%=uterea calorica% $valuare% /

0/. 0/.

0/.

$EA;5AR$

Recapitulare

Aplicatii > :idrocarburi

0/A

0/A

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL II 1 32 ore ( 3 sa"t. # $ ore% sa"t.& Nr. U.'. U(itatea )e *(+a,are Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate Co(,i(uturi Nr. )e ore a0ocate Sa"t4-5(a

=roprieti izice i c:imice% 5tilizri%0tructura benzenului%Reprezentani, denumire%

AR$N$

/%/8 /%*8 *%*8 ,%/8 ,%*8 ,%,8 9%*

0tructura benzenului% Clasi icarea arenelor%%Reactii la nucleu% "rientarea substituientilor pe nucleu% Reactii de aditie si reactii de o@idare% Reactii la catena laterala% $valuare%

/ / / / / / 3

0/( 0/( 0*' 0*' 0*/ 0*/ 0/(2*/

.%

A%

A;C"";I

/%/8 /%*8 *%/8 *%*8 ,%*8 9%*8 ,%,8 &%*

$tanol, !licerina% De #etanol% iniie, denumire, clasi icare%

Denumire, clasi icare, structura, proprietati izice% #etanol% $tanol% 7licerina% Aplicatii%

/ 9 / *

0** 0**2*, 0** 0*, 0*,

Acizi !rai%Aplicaii%=roprietile acidului acetic%Acidul acetic%De iniie denumire%

(%

ACIFI

/%/8 *%/8 *%*8 ,%/8 ,%*8 ,%,8 9%/8 9%*8 &%*

Acidul acetic%<ermentatia acetica%=roprietati izice% 0tructura !ruparii carbo@il% =roprietati c:imice ale acidului acetic% Acizi !rasi% Aplicatii%

/ / & / *

0*9 0*9 0*9>*3 0*& 0*& 0*3

$valuareReacia Deter!eni de 0punuri saponi icare 8 obinerea spunului7rsimi

/'%

7RG0I#I % 0G=5N5RI HI D$4$R7$NII

/%/8 /%*8 *%*8 ,%/8 9%*8 &%/8 &%*

7rasimi% Reactia de saponi icare2obtinerea sapunului% 0apunuri%Deter!enti% $valuare%

* & * /

0*3 0*. 0*. 0*A 0*A,

0*32*A

//%

C"#=5HI "R7ANICI C5 ACII5N$ ?I";"7ICG

/%/8 /%*8 *%/8 9%/8 9%*8 &%*

=roteine=oliza:arideFa:aroza, Aplicaii7lucozaClasi icare za:aridelor

Clasi icarea za:aridelor% 7lucoza%Fa:aroza% Celuloza si amidonul% =roteine: de initie, clasi icare, raspandire si importanta practica% Denatuarea proteinelor % $valuare%

* / 3 * /

0*( 0*( 0,' 0*(>,/ 0,' 0,/ 0,/

olorani or!anici naturali i sintetici%<ibre naturale i arti icialeEitamine#edicamente8 $sene% dro!uri Arome% =ar umuri

/*%

C"#=5HI "R7ANICI C5 I#="R4ANIG =RAC4ICG

/%/8 *%*8 9%/8 9%*8 &%/8 &%*

$sente, arome, par umuri% #edicamente% Dro!uri Eitamine% <ibre naturale, arti iciale, sintetice% Coloranti%Eopsele% Aplicatii%

/ / / / 3 / /

0,* 0,* 0,, 0,, 0,9 0,9

0,*>,9

$EA;5AR$

Recapitulare

Aplicatii2 :idrocarburi si derivatii acestora%

0,&

PLANIFICARE PE UNIT6I DE 'N76ARE UNITATEA DE 'N76ARE 8INTR9DUCEREA IN C:IMIA 9R;ANICA< 1 6 ore Co(,i(uturi )eta0iate Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate Acti+it4,i )e *(+4,are Resurse E+a0uare

"biectul c:imiei or!anice% $lemente or!ano!ene

/%* ,%/ 9%*

Identi icarea elementelor or!ano!ene i de inirea lor% De inirea compusilor or!anici : :idrocarburi si compusi cu unctiune simpla sau mi@ta% De inirea c:imiei or!anice % Identi icarea substantelor or!anice i anor!anice, a :idrocarburilor i derivailor acestora%

0istem periodic, Internet #odele structurale Activitate individual de recunoatere a substantelor or!anice i anor!anice, a :idrocarburilor i derivailor acestora% Activitate pe !rupe de scriere a con i!uraiei electronice pentru elementele or!ano!ene si de modelare a le!turilor simple, duble, triple%% #odele structurale Activitate individual de recunoatere a tipului atomilor de carbon #odele structurale% Activitate rontal% Activitate individual de identi icare a catenelor% #anual,cule!eri de probleme% Activitate rontal% Activitate pe !rupe n scopul aplicrii al!oritmului de calcul Activitate individuala% ;ecii interactive de c:imieBintuite@tD Activitate rontal in scopul e ecturii de clasi icri i

<i de lucru

;e!turi c:imice n compui or!anici% Atomi de carbon

/%* ,%* 9%*

0crierea con i!uraiei electronice pentru elementele or!ano!ene% De inirea i modelarea le!turii covalente% Clasi icarea i modelarea le!turii simple, duble, triple% $numerarea tipurilor de atomi de carbon% Identi icarea tipurilor atomilor de carbon%

"bservarea sistematic a elevilor <i de lucru

Catene de atomi de carbon% <ormule procentuale, brute, moleculare%

/%* *%/ 9%* /%* ,%, 9%*

Clasi icarea catenelor de atomi de carbon% #odelarea unor catene% De inirea ormulelor: procentual, molecular i brut%% Identi icarea pasilor in calcularea <p, a <b i a <m% din rezultatele analizei elementale i din alte date% Rezolvarea de probleme%

"bservarea sistematic a elevilor <i de lucru "bservarea sistematic a elevilor <ie de lucru 4ema de cas <i de lucru "bservarea sistematic a elevilor

Clasi icarea compuilor or!anici

,%/ ,%* 9%*

Clasi icarea compuilor or!anici% Identi icarea unctiunilor or!anice #odelarea unor ormule structurale%

$valuare inal

,%,

Rezolvarea testului inal UNITATEA DE 'N76ARE $ 8ALCANI< 13ore

modelri de ormule%structurale% #anualul% 4est inal

$valuare sumativ%

Co(,i(uturi )eta0iate De iniie, serie omoloa!, denumire, structur plan Radicali saturai Izomerie de caten% 0tructur% =roprieti izice =roprieti c:imice% 5tilizrile alcanilor

Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%* ,%* ,%* 9%* /%* *%* ,%/ 9%* &%*

Acti+it4,i )e *(+4,are Clasi icarea :idrocarburilor De inirea alcanilor i deducerea ormulelor plane ale seriei omoloa!e a acestora 0tabilirea re!ulilor de denumire% Radicalii alc:il saturai Izomeria de caten a alcanilor 0crierea i denumirea ormulelor unor izomeri Interpretarea structurii alcanilor Investi!area proprietilor izice ale alcanilor #odelarea ecuaiilor reaciilor de clorurare a metanului, izomerizarea butanului, cracarea i de:idro!enarea butanului, arderea metanului Investi!area cilor de c:imizare ale metanului% Descrierea aciunii poluante a alcanilor Indicarea utilizrilor alcanilor Aplicarea de al!oritmi speci ici pentru rezolvarea de probleme Rezolvri de e@erciii 4est sumativ de evaluare Rezolvare de e@erciii i probleme

Resurse Activitate rontal =ro!ramul A$; Activitate rontal Activitate de !rup #anual,modele structurale Activitate individual i rontal =ro!ram A$; #anual

E+a0uare "bservaia sistematic Rezolvri de e@erciii <i de lucru "bservarea sistematic <i de lucru $valuare oral "bservarea sistematic

Aplicaii de calcul

,%,

$valuare

/%* ,%*

#anual,cule!eri de probleme Activitate pe !rupe Activitate individual 4est inal

"bservaia sistematic $valuare oral 4ema de cas $valuare sumativ

,%, UNITATEA DE 'N76ARE 3 8ALC:ENE< 1 3 ore Co(,i(uturi )eta0iate De iniie, serie omoloa!, denumire, structur Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%* ,%* Acti+it4,i )e *(+4,are De inirea alc:enelor i deducerea ormulelor plane ale seriei omoloa!e a acestora prin e@erciii de particularizare ale ormulei !enerale pentru di erite valori ale lui Jn1 Denumirea alc:enelor plecnd de la denumirea alcanilor cu acelai numar de atomi de carbon% Rezolvarea de e@erciii de denumire a unor alc:ene con orm re!ulilor I%5%=%A%C Introducerea suportului teoretic re eritor la izomeria de pozitie i cea !eometric% 0crierea i denumirea ormulelor izomerilor butenei, pentenei i :e@enei% Interpretarea structurii alc:enelor Investi!area proprietilor izice ale alc:enelor #odelarea ecuaiilor reaciilor de adiie a :idro!enului, :alo!enilor, acizilor :alo!enai i a apei prin particularizarea reaciei de adiie% #odelarea reaciilor de polimerizare% #odelarea reaciilor de o@idare i a celei de substituie alilic% Indicarea utilizrilor alc:enelor% #ase plastice Aplicarea de al!oritmi speci ici pentru rezolvarea de probleme Rezolvri de e@erciii % Resurse Activitate rontal Activitate de !rup E+a0uare "bservaia sistematic

Izomerie de caten, de poziie, !eometric 0tructur% =roprieti izice =roprieti c:imice% 5tilizrile alc:enelor

,%* 9%* /%* *%* /%/ *%* ,%/ ,%* 9%* &%* ,%,

Activitate rontal Activitate de !rup #anual,modele structurale Activitate rontal8 individual =ro!ramul A$; Activitate individual i rontal =ro!ram A$; #anual

Rezolvri de e@erciii $valuare oral "bservarea sistematic <i de lucru $valuare oral 4ema de cas

Aplicaii de calcul

#anual,cule!eri de probleme Activitate pe !rupe

<i de lucru $valuare oral 4ema de cas

$valuare

/%* ,%*

Rezolvarea de e@erciii i probleme UNITATEA DE 'N76ARE 2 8ALCADIENE< 1 6 ore

Activitate individual 4est inal

$valuare sumativ

Co(,i(uturi )eta0iate De iniie, serie omoloa!, denumire

Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%* ,%*

Acti+it4,i )e *(+4,are De inirea alcadienelor i deducerea ormulelor plane ale seriei omoloa!e a acestora prin e@erciii de particularizare ale ormulei !enerale pentru di erite valori ale lui Jn1 Denumirea alcadienelor plecnd de la denumirea alcanilor cu acelai numar de atomi de carbon% Rezolvarea de e@erciii de denumire a unor alcadiene con orm re!ulilor I%5%=%A%C #odelarea ecuaiilor reaciilor de adiie a bromului% #odelarea reaciilor de polimerizare%i copolimerizare% #odelarea structurii cauciucului natural i sintetic%Investi!area proprietilor acestora i a importanei practice% Aplicarea de al!oritmi speci ici pentru rezolvarea de probleme Rezolvri de e@erciii %

Resurse Activitate rontal Activitate de !rup

E+a0uare "bservaia sistematic

=roprieti c:imice

*%* ,%/ ,%* 9%* &%/ &%* ,%,

Activitate K #etoda mozaicului1 #anual

<ie de lucru "bservaia sistematic

UNITATEA DE 'N76ARE = 8ALC:INE< 1 6 ore Co(,i(uturi )eta0iate Co-"ete(,e s"eci.ice Acti+it4,i )e *(+4,are Resurse E+a0uare

De iniie, serie omoloa!, denumire, structur alc:ine Izomerie de caten, de poziie

+i/ate /%* ,%* 9%* *%/

=roprieti izice "binere acetilen% =roprieti c:imice% 5tilizrile alc:inelor

/%/ *%/ *%* ,%/ ,%* 9%* &%* ,%, 9%*

Aplicaii de calcul

De inirea alc:inelor i deducerea ormulelor plane ale seriei omoloa!e a acestora prin e@erciii de particularizare ale ormulei !enerale pentru di erite valori ale lui Jn1 Denumirea alc:inelor plecnd de la denumirea alcanilor cu acelai numar de atomi de carbonBrespectiv alc:eneD% Rezolvarea de e@erciii de denumire a unor alc:ine con orm re!ulilor I%5%=%A%C Investi!area proprietilor izice ale alc:inelor $ ectuarea de e@perimente c:imice:obinerea acetilenei i reacia de :alo!enare i cea de substituie% #odelarea ecuaiilor reaciilor de adiie a :idro!enului, :alo!enilor, acizilor :alo!enai i a apei prin particularizarea reaciei de adiie% #odelarea reaciei de ardere% Indicarea utilizrilor alc:inelor% Aplicarea de al!oritmi speci ici pentru rezolvarea de probleme Rezolvri de e@erciii %

Activitate rontal Activitate de !rup #anual,modele structurale,A$;%

"bservaia sistematic

Activitate individual i rontal <i e@perimental #anual

<i de lucru $valuare oral 4ema de cas

#anual,cule!eri de probleme Activitate pe !rupe Activitate individual

<i de lucru $valuare oral 4ema de cas

UNITATEA DE 'N76ARE 6 8C9M>USTI>ILI< 1 $ ore Co(,i(uturi )eta0iate =etrolul%Ci ra octanic Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate 9%/ 9%* Acti+it4,i )e *(+4,are $laborarea de proiecte prin documentare, analiza i sistematizarea in ormaiei Resurse #anual Reviste de specialitate E+a0uare $valuare proiecte

Crbuni

&%/ &%* UNITATEA DE 'N76ARE 3 8ARENE< 1 6 ore

Internet

Co(,i(uturi )eta0iate <ormule moleculare i structurale % Nomenclatura arenelor% 0tructura nucleului aromatic% Izomeri%

Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ /%*%

Acti+it4,i )e *(+4,are $@plorarea structurii arenelor% Compararea unor ormule speci ice arenelor n scopul stabilirii re!ulilor de denumire a acestora% Interpretarea relaiei de izomerie i a tipurilor de izomerie de caten i de poziie% 0crierea i denumirea ormulelor unor izomeri%

Resurse

E+a0uare "bservarea sistematic a elevilor <ia de lucru%

=roprieti izice%

*%*

=roprieti c:imice : reacia de adiie 8 reacia de o@idare8 reacia de substituie8

*%* ,%/ ,%,

Activitate n !rup de e@plicare a structurii arenelor n scopul modelrii ormulelor acestora, a identi icrii relaiei matematice dintre omolo!i% Activitate individual de utilizare corect a nomenclaturii arenelor, de scriere i denumire de ormule i stabilirea relaiei de izomerie% Investi!area proprietilor izice ale arenelor% Activitate n !rup n scopul interpretrii unor proprieti izice olosind tabelele cu constante izice, videoproiector% #odelarea ecuaiilor reaciilor de adiie , de o@idare, de Activitate individual i substituie a unor arene% rontal de descriere a Aplicarea de al!oritmi speci ici n rezolvarea unor ecuaiilor c:imice studiate probleme cantitative% Activitate individual de scriere a ecuaiilor de adiie substituie i o@idare a unor arene din ia de lucru ,

<i de lucru%

<i de lucru "bservarea sistematic elevilor%

5tilizrile arenelor

9%/ 9%*

$valuare inal

manual sau cule!ere de probleme de c:imie or!anic% Descrierea aciunii poluante a compuilor or!anici Activitate in !rup pentru studiai% stabilirea utilizarilor Indicarea utilizrilor substanelor or!anice ntlnite n arenelor, 0urse clasa arenelor% biblio!ra ice, internet Descoperirea prin aplicaie A$; Rezolvarea testului inal8 4est inal8 UNITATEA DE 'N76ARE ! 8ALC99LI< 1 2 ore

Re erate

$valuare sumativ%

Co(,i(uturi )eta0iate <ormule moleculare i structurale Nomenclatura alcoolilor 0tructura Izomeri%

Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ /%* ,%*

Acti+it4,i )e *(+4,are $@plorarea structurii alcoolilor% Compararea unor ormule speci ice alcoolilor n scopul stabilirii re!ulilor de denumire a acestora% Interpretarea relaiei de izomerie i a tipurilor de izomerie de caten, de poziie a alcoolilor% 0crierea i denumirea ormulelor unor izomeri%

Resurse Activitate n !rup de e@plicare a structurii alcoolilor n scopul modelrii ormulelor acestora, a identi icrii relaiei matematice dintre omolo!i% Activitate individual de utilizare corect a nomenclaturii alcoolilor% si de scriere i denumire de ormule i stabilirea relaiei de izomerie% Activitate n !rup n scopul interpretrii unor proprieti izice olosind tabelele cu

E+a0uare "bservarea sistematic a elevilor <ia de lucru%

=roprieti izice%

*%* ,%*

Investi!area proprietilor izice ale alcoolilor pe baza structurii acestora

<i de lucru

=roprieti c:imice : reacia de esteri icare8 reacia de o@idare8

*%* ,%,

#odelarea ecuaiilor reaciilor de esteri icare si o@idare% Aplicarea de al!oritmi speci ici n rezolvarea unor probleme cantitative%

5tilizrile alcoolilor

9%* &%*

Descrierea aciunii biolo!ice a metanolului si etanolului Indicarea utilizrilor substanelor or!anice ntlnite n clasa alcoolilor%

constante izice, videoproiector% Activitate individual i rontal de descriere a ecuaiilor c:imice studiate Activitate individual de scriere a ecuaiilor de esteri icare i o@idare a unor alcooli din ia de lucru #anual sau cule!ere de probleme de c:imie or!anic% Activitate in !rup pentru stabilirea actiunii biolo!ice si a utilizarilor alcoolilor 0urse biblio!ra ice, internet

<i de lucru "bservarea sistematic a elevilor% =rob scris

Re erat

UNITATEA DE 'N76ARE ? 8ACI@I CAR>9XILICI< 1 = ore Co(,i(uturi )eta0iate <ormule moleculare i structurale % Nomenclatura acizilor carbo@ilici Izomeri% Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ /%* Acti+it4,i )e *(+4,are $@plorarea structurii acizilor carbo@ilici Compararea unor ormule speci ice acizilor n scopul stabilirii re!ulilor de denumire a acestora% Interpretarea relaiei de izomerie i a tipurilor de izomerie de caten i de poziie% 0crierea i denumirea ormulelor unor izomeri% Resurse Activitate n !rup de e@plicare a structurii acizilor carbo@ilici n scopul modelrii ormulelor acestora, a identi icrii relaiei matematice dintre E+a0uare "bservarea sistematic elevilor <ia de lucru%

=roprieti izice% =roprieti c:imice ale acidului acetic Reacii cu: 2metale active 2o@izi metalici 2:idro@izi alcalini 2carbonati 2etanol

*%*% *%* ,%/ ,%,

Investi!area proprietilor izice ale acidului acetic $ ectuarea de e@perimente c:imice: reactia acidului acetic cu: 2metale active 2o@izi metalici 2:idro@izi alcalini 2carbonati 2etanol Completare unei ie de observaii le!ate de proprietile acidului acetic <ormularea de concluzii re eritoare la comportarea c:imica a acidului acetic 0tudierea ec:ilibrului reactiei de esteri icare Aplicarea de al!oritmi speci ici n rezolvarea unor probleme cantitative% $@plorarea structurii acizilor !rasi, clasi icarea si denumirea acestora in unctie de natura catenei Lusti icarea importantei acizilor !rasi

omolo!i% Activitate individual de utilizare corect a nomenclaturii acizilor carbo@ilici% Activitate individual de scriere i denumire de ormule i stabilirea relaiei de izomerie% Activitate n !rup n scopul interpretrii unor proprieti izice ale acidului acetic $@perimentul Activitate n !rup n e ectuarea e@perimentelor Activitate individual de stabilire a concluziilor Acid acetic, apa, indicatori, metale, o@izi metalici, :idro@izi, carbonati, etanol Ease si ustensile de laborator #anual si cule!eri de probleme Activitate individual de utilizare corect a nomenclaturii acizilor !rasi Activitate individuala de stabilire a importantei acizilor !rasi, #anual

<i de lucru% Investi!are e@perimental8 "bservarea sistematic a elevilor8 <i de lucru

Acizi !rai

/%* &%*

"bservarea sistematic a elevilor

UNITATEA DE 'N76ARE A 8 ;RSIMI .SPUNURI BI DETER;EN6I < 1 = ore Co(,i(uturi )eta0iate 7rsimi Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ /%* 9%/ &%* Acti+it4,i )e *(+4,are $@erciii de scriere a ormulelor corespunztoare di eritelor !rsimi pe baza structurii prezentate $@erciii de clasi icare a !rsimilor $@erciii de scriere i denumire a !rsimilor Investi!area proprietailor izico2c:imice prin aciuni e@perimentale #odelarea ecuaiilor reaciilor de saponi icare a di eritelor !rsimi Deducerea utilizrilor !rsimilor i rolul iziolo!ic al acestora Aplicarea de al!oritmi speci ici n rezolvarea unor probleme cantitative $@erciii de scriere a ormulelor spunurilor $@erciii de denumire a spunurilor Deducerea principalelor proprieti ale spunurilor pe baza structurii acestora "r!anizarea unor !rupe de studiu pe tema capacitii de splare a spunurilor i a utilizrilor acestora $@erciii de scriere a ormulelor deter!enilor $@erciii de clasi icare a deter!enilor n uncie de natura !rupelor :idro ile $@erciii de denumire a deter!enilor Activiti de analiz a consecinelor i dezec:ilibrelor !enerate de olosirea necorespunztoare a deter!enilor Indicarea utilizrilor substanelor or!anice ntlnite n cadrul studiului deter!enilor Rezolvarea testului inal8 Resurse =lat orma A$; <i de lucru $@perimentul Activitate n !rup n e ectuarea e@perimentelor Activitate individual de stabilire a concluziilor 5stensile i materiale de laborator #anual =lat orma A$; Cule!ere de probleme <ie de lucru videoproiector plat orma A$; #etoda Htiu)Ereau s tiu)Am nvat <ie de lucru videoproiector #anual 0urse biblio!ra ice Internet E+a0uare "bservarea sistematic a elevilor Investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental 4est de evaluare din =lat orma A$; <i de lucru <i de lucru "bservarea sistematic a elevilor% =rob oral <i de lucru "bservarea sistematic a elevilor% Re erat

0punuri

/%/ *%* *%/ 9%* &%* /%/ 9%* &%/ &%*

Deter!eni

$valuare

4est inal

$valuare sumativ%

UNITATEA DE 'N76ARE 8C9MPUBI 9R;ANICI CU AC6IUNE >I9L9;IC< 1 6 ore Co(,i(uturi )eta0iate #onoza:aride 7lucoza Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ /%* 9%/ &%* Acti+it4,i )e *(+4,are De inirea za:aridelor i clasi icarea acestora Investi!area si identi icarea pricipalelor surse de !lucoza Investi!area propriettilor izice ale !lucozei prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelor Descrierea aciunii biolo!ice a !lucozei Indicarea utilizrilor !lucozei Resurse Activitate rontala in scopul denumirii za:aridelor Activitate independent manualul <ie de lucru 0ubstante, vase i ustensile de laborator Activitate de raportare a concluziilor Activitate in !rup pentru stabilirea actiunii biolo!ice si a utilizarilor !lucozei 0urse biblio!ra ice, internet Activitate independent #anual <ie de lucru 0ubstante, vase i ustensile de laborator Activitate de raportare a concluziilor Activitate in !rup pentru stabilirea utilizarilor za:arozei 0urse biblio!ra ice, internet Activitate independent #anual, <ie de lucru 0ubstante, vase i ustensile E+a0uare "bservarea sistematic a elevilor Investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental =rob oral

Diza:aride Fa:aroza

/%/ /%* 9%/ &%*

Investi!area si identi icarea pricipalelor surse de za:aroz Investi!area propriettilor izice ale za:arozei prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelor Indicarea utilizrilor za:arozei

"bservarea sistematic a elevilor Investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental =rob oral

=oliza:aride% Amidonul

/%* *%/ 9%/

Investi!area si identi icarea pricipalelor surse de amidon Investi!area propriettilor izice ale amidonului prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelor

"bservarea sistematic a elevilor

&%*

Indicarea utilizrilor amidonului

=oliza:aride% Celuloza

/%* 9%/ &%*

=roteine

/%/ /%* *%/ 9%/ &%*

de laborator Activitate de raportare a concluziilor Activitate in !rup pentru stabilirea utilizarilor amidonului 0urse biblio!ra ice, internet Investi!area si identi icarea pricipalelor surse de celuloz Activitate independent Investi!area propriettilor izice ale celulozei prin lucrare #anual, <ie de lucru de laborator si interpretarea rezultatelor 0ubstante, vase i ustensile Indicarea utilizrilor celulozei de laborator Activitate de raportare a concluziilor Activitate in !rup pentru stabilirea utilizarilor celulozei 0urse biblio!ra ice, internet De inirea proteinelor Activitate rontal n scopul 0crierea ormulelor structurale ale unor aminoacizi de inirii proteinelor cunoscnd denumirile Activitate rontal pentru $miterea de ipoteze privind criteriile de clasi icare ale veri icarea corectitudinii proteinelor scrierii ormulelor Investi!area propriettilor izico2c:imice ale proteinelor structurale ale aminoacizilor prin lucrare de laborator si interpretarea rezultatelor Activitate individual Indicarea importanei proteinelor pentru or!anismul manualul, <ie de lucru uman 0ubstante, vase i ustensile de laborator Activitate in !rup pentru stabilirea importanei proteinelor pentru or!anismul uman 0urse biblio!ra ice, internet

Investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental =rob oral "bservarea sistematic a elevilor Investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental =rob oral "bservarea sistematic a elevilor =rob oral investi!are e@perimental8 <i de activitate e@perimental Re erat

UNITATEA DE 'N76ARE $ 8C9MPUBI 9R;ANICI CU IMP9RTAN6 PRACTIC< 1 6 ore Co(,i(uturi )eta0iate $sene% Arome =ar umuri #edicamente% Dro!uri% Eitamine% <ibre naturale, arti iciale i sintetice Colorani naturali i sintetici% Eopsele Recapitulare Co-"ete(,e s"eci.ice +i/ate /%/ *%* 9%/ 9%* &%/ &%* Acti+it4,i )e *(+4,are Descrierea comportrii compuilor or!anici studiai n uncie de clasa de apartenen =rocesarea in ormaiei scrise pentru utilizarea lor n activiti de tip proiect Activiti de utilizare a terminolo!iei speci ice ntr2o varietate de conte@te Activiti de investi!are a consecinelor !enerate de olosirea necorespunztoare a substanelor c:imice Documentarea pe teme le!ate de aplicaiile practice ale unor substane, procese Resurse Activitate pe !rupe de elevi Eideoproiector Calculator, 0ubstante si ustensile de laborator =lane, =liante, A ie , Internet, <lipc:art =lat orma A$; Mnre!istrri video Resurse inanciare pentru deplasarea n e@cursiile propuse de elevi n cadrul proiectelor E+a0uare =roiecte de cercetare stiinti ic