Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI PLAN DE INVMNT FACULTATEA DE LITERE Valabil p entru anul universitar 2010-2012 Domeniul: Limbi i Literaturi Specializarea:

Studii culturale britanice / British Cultural Studies (limba de predare - englez) Durata studiilor: 4 semestre Forma de nvmnt: zi

I.

CERINE PENTRU OBINEREA DIPLOMEI DE MASTER: 130 de credite, din care 10 de credite pentru disertaie

II. DESFURAREA ACTIVITILOR (n numr de sptmni): Activiti didactice Sesiuni de examene Sem. 1 Sem.2 Sem. 3 Sem. 4 Iarna Vara 14 spt. 14 spt. 14 spt. 14 spt. 2 spt. 2 spt. III. NUMRUL ORELOR PE SPTMN: Semestrul 2 14 Semestrul 3 14

Definitivarea disertaiei 2 sptmni

Susinerea disertaiei 20 30 iunie

Vacane Crciun 2 spt.

Iarn 1 spt.

Pati 1 spt.

Semestrul 1 14 IV. Cod

Semestrul 4 14

TABELUL DISCIPLINELOR Disciplina Denumirea disciplinei n limba de predare (englez) Credite Nr. ore/spt. Curs Sem. Felul verific

Lucr.

Semestrul 1 LE5101 LE5102 LE5103 Limbajul media (I): presa Limba si Societate (I): Limbaj in context comunicativ Identitati textuale (I): Literatura si natiune Modul optional (odata ales modulul se va studia trei semestre) sau disciplina la alegere de la alte masterate din oferta masterala a Facultatii/Universitatii (odata ales masteratul se vor alege discipline din acelasi masterat trei semestre) Media Issues: The Language of the Press Language and Society: Language in Communicative Context Textual Identities: Literature and Nationhood Optional Module 8 8 7 7 3 3 2 1 1 1 1 2 E E E COL/ VP

LE5201 LE5202 LE5204

Semestrul 2 Limbajul media (II): productii TV (Limba si studii culturale) Limba si societate (II) : Multilingvism in Insulele Britanice Studiul documentelor britanice: Analiz i producere de text n vederea traducerii (I) Modul optional (odata ales modulul se va studia trei semestre) sau disciplina la alegere de la alte masterate din oferta masterala a Facultatii/Universitatii (odata ales masteratul se vor alege discipline din acelasi masterat trei semestre)

Media Issues: Grammar of TV Productions (Language and Cultural Studies) Language and Society : Multilingualism in the British Isles British Documents : Analysis and Production of Texts for Translation Optional Module

8 7 8 7

3 2 3 1

1 1 1 2

E E E CPL/ VP

Cod

Disciplina

Denumirea disciplinei n limba de predare (englez)

Credite

Nr. ore/spt. Curs Sem.

Lucr.

Felul verific

LE6104 LE6105 LE6106

Semestrul 3 Studiul documentelor britanice: Analiz i producere de text n vederea traducerii (II) Cultura tinerilor in Marea Britanie Anglia si spiritul englez reflectate in literatura (Limba si sudii culturale) Modul optional (odata ales modulul se va studia trei semestre) sau disciplina la alegere de la alte masterate din oferta masterala a Facultatii/Universitatii (odata ales masteratul se vor alege discipline din acelasi masterat trei semestre) Semestrul 4 Identitati textuale (II): Literatura si medii sociale Noul gotic al romanului contemporan englez Seminar practic Seminar de cercetare i elaborare a disertaiei

British Documents : Analysis and Production of Texts for Translation Youth Culture in Great Britain England and Englishness as Seen in Literature Language and Cultural Studies) Optional Module

7 8 8 7

2 3 2 1

1 1 2 2

E E E COL/ VP

LE6203 LE6207 LE6208 LE6209

Textual Identities: Literature and Social media The New Gothic of Contemporary British Fiction Research seminar The Research Paper

7 7 6 10

2 2 -

2 2 -

3 3

E E VP VP

RECTOR, Prof. univ dr. Andrei Marga

DECAN, Prof univ dr. Corin Braga

SEF DE CATEDRA, Prof.univdr. Mihai M. Zdrenghea