Numele: .......................................................................

Iniţiala prenumelui tatălui: .........................................

Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului

Prenumele: ....................................................................

EVALUAREA NAŢIONALĂ

.......................................................................................

Şcoala de provenienţă:
.......................................................................................

Loc. ............................... Jud. .......................................

Lucrarea conţine ............... pagini scrise.

Nume şi prenume
supraveghetori

Semnătura

Disciplina: Matematică
Sesiunea: 2013

Nota obţinută

Semnătura corectorului

CORECTOR I

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 90 de minute
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

1

Sunt cuprins între 60 şi 70 şi am cifra unităţilor mai mare cu 1 decât cifra zecilor. Scrie numerele: 6 puncte a) de la 19 la 27. 2 . format din zeci şi unităţi şi sunt par. c) de la 587 la 578.1. 2. b) de la 835 la 841. Descoperă numerele: 10 puncte Sunt cel mai mare număr cu cifra zecilor 9.

Calculează: 16 puncte a) 2 3 4 2 + b) 8 1 4 5 1 3 + 6 2 3 7 5 9 + 7 1 1 9 + 9 7 3 9 4 7 5 - 7 4 5 2 - 6 3 7 5 6 9 - 9 0 7 8 - . 69. 690.3. 322. Scrie cu : 10 puncte CIFRE LITERE patru sute cinci 689 cincizeci şi doi 54 o mie 101 o sută unsprezece 224 5. 401. 786. 41. „>” sau „ =”: 8 puncte 563 653 329 987 478 478 888 88 141 41 507 577 908 903 100 100 6. Compară numerele folosind semnele „<”. 876. 8 puncte Aşază: a) în ordine crescătoare numerele: b) în ordine descrescătoare doar numerele pare: 4. 108. Se dau numerele: 253. 232.

ore 10............. secunde 1 zi = . Completează: 1 oră = 1 minut = 7 5 puncte .. zile 1 an = ..... minute 1 săptămână = ... Scrie orele de pe ceas: 3 puncte 4 8 ..... Scrie numărul care indică: a) un cub 5 puncte b) o sferă 1 2 c) un cilindru 3 4 d) un cuboid 5 e) un con 6 9....7. luni ...... Află numărul necunoscut: a + 3 6 2 = 5 8 8 b - a = b a = b V : 6 12 puncte 4 1 .c = 2 0 9 = c = = c = 4 9 3 = 2 3 7 V : V : 8..

din desenul de mai jos.11. de fiecare fel. Pătrate Cercuri Triunghiuri 5 Dreptunghiuri 8 puncte . Notează numărul de figuri geometrice.

iar a doua zi cu 70 de kg de căpşuni mai puţin. De pe un teren s-au recoltat într-o zi 235 de căpşuni. Câte kg de căpşuni s-au recoltat în total? 10 puncte R : 6 .12. Câţi litri de ulei sunt în al doilea vas? 10 puncte R : 13. iar în al doilea vas cu 218 litri mai mult. Într-un vas sunt 469 litri de ulei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful