Numele: .......................................................................

Iniţiala prenumelui tatălui: .........................................

Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului

Prenumele: ....................................................................

EVALUAREA NAŢIONALĂ

.......................................................................................

Şcoala de provenienţă:
.......................................................................................

Loc. ............................... Jud. .......................................

Lucrarea conţine ............... pagini scrise.

Nume şi prenume
supraveghetori

Semnătura

Disciplina: Matematică
Sesiunea: 2013

Nota obţinută

Semnătura corectorului

CORECTOR I

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru este de 90 de minute
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

1

Descoperă numerele: 10 puncte Sunt cel mai mare număr cu cifra zecilor 9. format din zeci şi unităţi şi sunt par.1. 2. 2 . Sunt cuprins între 60 şi 70 şi am cifra unităţilor mai mare cu 1 decât cifra zecilor. c) de la 587 la 578. Scrie numerele: 6 puncte a) de la 19 la 27. b) de la 835 la 841.

108. 232. Compară numerele folosind semnele „<”. Se dau numerele: 253. 322. 690. 401. 786. „>” sau „ =”: 8 puncte 563 653 329 987 478 478 888 88 141 41 507 577 908 903 100 100 6. 8 puncte Aşază: a) în ordine crescătoare numerele: b) în ordine descrescătoare doar numerele pare: 4. 41. Calculează: 16 puncte a) 2 3 4 2 + b) 8 1 4 5 1 3 + 6 2 3 7 5 9 + 7 1 1 9 + 9 7 3 9 4 7 5 - 7 4 5 2 - 6 3 7 5 6 9 - 9 0 7 8 - .3. Scrie cu : 10 puncte CIFRE LITERE patru sute cinci 689 cincizeci şi doi 54 o mie 101 o sută unsprezece 224 5. 69. 876.

.c = 2 0 9 = c = = c = 4 9 3 = 2 3 7 V : V : 8. secunde 1 zi = . Completează: 1 oră = 1 minut = 7 5 puncte ..... zile 1 an = ....... ore 10.7. Scrie orele de pe ceas: 3 puncte 4 8 . Află numărul necunoscut: a + 3 6 2 = 5 8 8 b - a = b a = b V : 6 12 puncte 4 1 .. minute 1 săptămână = ....... Scrie numărul care indică: a) un cub 5 puncte b) o sferă 1 2 c) un cilindru 3 4 d) un cuboid 5 e) un con 6 9.. luni ..............

11. Notează numărul de figuri geometrice. de fiecare fel. din desenul de mai jos. Pătrate Cercuri Triunghiuri 5 Dreptunghiuri 8 puncte .

De pe un teren s-au recoltat într-o zi 235 de căpşuni. iar a doua zi cu 70 de kg de căpşuni mai puţin. iar în al doilea vas cu 218 litri mai mult. Câţi litri de ulei sunt în al doilea vas? 10 puncte R : 13. Într-un vas sunt 469 litri de ulei. Câte kg de căpşuni s-au recoltat în total? 10 puncte R : 6 .12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful