Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT

Mentor: Flenches Adriana Propunator: Vlangar Raluca Georgiana Nivel: II (grupa mare Data! "#$""$%&"' Tema de studiu: ((C)nd(cum *i de ce se +n,)mpl-./ Tema proiectului: ((Ce m- +ncon0oar-/ Subtema: ((1ora legumelor 2esele/ Forma de realizare: Ac,i2i,a,e in,egra,-! ADE(D3C4DO5 D3C!((5- 2or6im corec,/70oc didac,ic DO5!((3egume *i 8ruc,e 2esele/7 ac,i27prac,ica Scopul activitii: Formarea deprinderii de a r-spunde corec, si comple, la +n,re6-rile adresa,e De92ol,area capaci,-,ii copiilor de a descrie imagini! legume$ Educarea unei e:prim-ri corec,e din punc, de 2edere 8one,ic(le:ical si sin,ac,ic$ Valori8icarea deprinderilor de lucru +nsu*i,e prin reali9area unei lucr-ri prac,ice cu ma,eriale din na,ura$ O6iec,i2e opera;ionale! 7s- denumeasc- corec, legumele din co*ule;< 7s- corec,e9e unele cu2in,e pronun;a,e gre*i,< 7s- mani8es,e promp,i,udine +n r-spunsuri *i s- aprecie9e r-spunsurile colegilor< 7s- 8ormule9e propo9i;ii simple< 7sa7si e:erse9e deprinderile prac,ice de0a do6andi,e ( lipire( asam6lare < 7de92ol,a,ea imagina,iei crea,i2e( a sim,ului pen,ru 8rumos$ Sarcina didactic:compararea pronun;-rii gre*i,e cu cea corec,-( g-sirea 8ormei corec,e de pronun;are a cu2in,elor au9i,e *i 8ormularea de propo9i;ii simple$ Regulile jocului:"$5e pre9in,- pe r)nd c),e o legum-( denumindu7le gre*i,$Copiii ridic- doudege,e pen,ru a corec,a *i spun 8orma corec,- a cu2)n,ului$ %$5e pre9in,- roa,a$ 5e spune a,), 8orma corec,- c), si cea incorec,-$ Copiii ,re6uie s- repe,e 8orma corec,- si salc-,uiasc- propo9i;ii$ '$5- e:ecu,e 0ocul ((1ora legumelor/(un copil s- se opreasc- numai a,unci c)nd conduc-,orul 0ocului +l opre*,e *i s- pronun;e corec, cu2)n,ul repre9en,a, pe 0e,onul prins la g),ul lui$ Elemen,e de 0oc! surpri9a(mi*carea(aplau9e$ 5,ra,egii didac,ice! me,ode7e:plica;ia(demons,ra;ia(e:erci;iul( con2ersa,ia$ =i0loace de +n2-;-m)n,! legume( roa,a cu imagini ale legumelor( medalioane a,)rna,e la g),( elemen,e pen,ru reali9area legumelor 2esele(ochi(gur- ( sco6i,ori( arace,( legume (car,o8i( ardei( cas,ra2e,i ( 8ruc,e (mere( pere( gu,ui $ Dura,a! >&7>? min 3ocul de des8-*urare! sala de grup=a,erial 6i6liogra8ic! Re2$ @n2$Pre*colar nr$'7> %&"& 5upor, pen,ru aplicarea noului Curriculum pen,ru @n2$pre*colar(ni2el ?7A ani(Bre6en 5$Fulga(=$Gongea 5$ ((=e,ode in,erac,i2e de grup ghid me,odic/(edi,ura Ar2es(Craio2a(%&&%

EVENI=ENT DIDACTIC "$=omen, organi9a,oric %$Cap,area a,en;iei

CONCINDT ETIINCIFIC 7aerisirea s-lii de grup7aran0area sc-unelelor +n semicerc 7preg-,irea ma,erialelor Copii( as,-9i a 2eni, la noi p-pu*a Nicole,a$ Ea s7a +n,)lni, cu F)na Toamn- care a decora,7 o cu 8run9e de ,oamn- *i i7a d-rui, un co*ule; cu legume si 8ruc,e$ Nicole,a nu *,ie s2or6easc- corec, *i ne roag- pe noi s- o +n2-;-m$ Vre;i s- o +n2-;-m. As,-9i noi 2om 0uca 0ocul G 5- 2or6im corec, H(iar apoi +i 2om ar-,a p-pu*ii Nicole,a ce *,im noi s- reali9-m din legume$ Pen,ru a +n2-;a s- 2or6im c), mai corec, 2om 8ace c),e2a e:erci;ii de 2or6ire$ Eu am 8os, +n,r7o li2ad-$ Acolo am au9i, un m-r c-9)nd ((Poc(pocI/$Plim6)ndu7 m- prin li2ad- am c-lca, pe o creang- care a 8-cu, ((P)r7p)rI/$Pe un pom o 2r-6iu;ciripea ((Cip7cirip/

5TRATEGII DIDACTICE =e,ode *i procedee =i0loace de +n2-;-m)n,

EVA3DARE

E:plica;ia Con2ersa;ia

P-pu*a Nicole,a

7oral7sesi9area a,en;iei copiilor

'$Anun;area ,emei

Con2ersa;ia E:plica;ia

>$Diri0area +n2-;-rii

3e e:plic copiilor modul de des8-*urare al 0ocului$Varian,a I!Copii( p-pu*a Nicole,a are un co*ule;$ 1aide;i s2edem ce 27a adus +n el$ Eu sco, din co*ule; c),e o legum- sau un 8ruc, *i 2- spun cum se nume*,e$ Dac- nu spun corec, 2oi ridica;i doudege,e s- m- corec,a;i$ Apoi copiii repe,- +n cor 8orma corec,- a cu2)n,ului Varian,a a II7a! 7Ce mai are p-pu*a Nicole,a.(se pre9in,roa,a Eu ro,esc roa,a *i spun! ((Roa,a 2remii se +n2)r,e*,e Fiecare se g)nde*,e 5e ridic- +n picioare Ei spune corec, *i ,are$$$/ 5e spune *i 8orma corec,- *i cea gre*i,- *i se cere copiilor saleag- care es,e 8orma corec,- *i s- o repe,e$E:$cal,o8 sau car,o8. Cum se spune corec,. (copiii repe,- 8orma corec,- a cu2)n,ului 5e 8ormea9- apoi propo9i;ii cu cu2in,ele ros,i,e corec,$ Varian,a a III7a! Educa,oarea le prinde medalioane cu legume copiilor la g),$Copiii se prind +n hor- *i ros,esc!((1ora se +n2)r,e*,e

E:plica;ia E:plica;ia Demons,ra;ia E:erci;iul Co*ule; cu legume *i 8ruc,e

E:plica;ia Demons,ra;ia E:erci;iul

Roa,a cu imagini

E:plica;ia Demons,ra;ia

medalioane Drm-resc *i

Apoi se opre*,e Ei J corec, ros,e*,e/ 7 Ce repre9in,medalionul ,-u.(copiii +n,re6a;i 2or r-spunde K=edalionul meu repre9in,a un s,rugure/ +n propo9i;ii $ C)n,)nd c)n,ecul ((Ba,e 2)n,ul 8run9ele/copiii se 2or a*e9a la cele doucen,re (+n 8unc;ie de culoarea *nurului de la medalionul pe care +l au la g), si a imaginilor desena,e L 8ruc,e sau legume $ 7 Acum copii( haide;i s-7i ar-,-m p-pu*ii Nicole,a ce *,im noi sreali9-m din legume$ O echip- 2a reali9a ariciul din car,o8i(iar cealal,- echip- 2a da 2ia;- legumelor *i 8ruc,elor prin lipirea ochilor(a gurii(a m)inilor *i a picioarelor$3e e:plic si demons,re9 apoi sarcinile$ Dupa ce am ,ermina, de lucra, ,oa,e 8ruc,ele( legumele K2esele/ si aricii din car,o8i( 2or 8i ase9a,e pe o masu,a pe care au 8os, puse 8run9e culese de copii in 9iua an,erioara$ ?$Asigurarea 8eed6acM7ului Fac un 6ilan; asupra par,icip-rii copiilor la ac,i2i,a,e$

E:erci;iul

aprecie9 r-spunsurile copiilor

E:plica;ia Demons,ra;ia E:erci;iul

O6ser2area reali9-rii sarcinilor c), mai corec,

con2ersa;ia

A$@ncheierea ac,i2i,-;ii

Fac aprecieri 2er6ale cu pri2ire la modul cum au r-spuns copiii +n cadrul 0ocului *i asupra modului +n care au lucra, la ac,i2i,a,ea prac,ic-

con2ersa;ia

Aprecieri 2er6ale