Sunteți pe pagina 1din 87

FONDAT n anul 1996

ANUL XIII nr. 5 6 / Iulie - Decembrie !!"


1. #u$e%u l &I'T(I)A-N'UD * Nic+lae 'an$a, -aria 'a., /a.ile Ne0ru1eri, O2rea
An0elica-Lucia,
. #u$e%ul &(A3O/ * -i4al5 &enc6e
7. #u$e%ul &(ILA * 84e+r04e Ale9e, Na6eli &+ice.cu, Daniela :+;aci, /ic<+ria Ne0ule.cu,
Lucica/i.al+n, -ariu. Damian, /alen<in Damian, -i4aela 8iurc=, (+9ana -urea,
8e+r0e<a (+1ca, /i+rica >=un, Nic+lae '<=nic=, Daniela Tilinc=, Neculai :arnaru, Narci.
Turcu, (a$u/a.ile, :armen F+lea, -=$=lina Te+$+re.cu, Iu0ule.cu Nic+lae
?. &U:U(@3TI * Dumi<ru '=;ule.cu, :ri.<ina Ic4im
5. #u$e%ul &UAU *:+.<ic= Ne0+i%=
6. #u$e%ul :LU# * D+rin An$rica, D+rel I. Duca, /a.ile 3er$ean
B. #u$e%ul :ON'TAN)A * I+n :ucure6eanu, 84e+04e An$rei, An$reea >=une.cu
". #u$e%ul DOL# * Lucian Tu%e.cu, Nic+lae I;=1c4e.cu, I+an >urcaru, @li6a :4ile, Ani
Dr=04ici, Nic+le<a &ran, 'il;ia Ol<eanu, I+nu% I;=ne.cu, Te+$+ra >a2+e, Anca Tu%e.cu,
(+9ana /a.ile, I+n :a.iu, :ri.<ian :a.iu, Li;iu 'maran$ac4e, -+nica -a<ei, 'ab=u
Niculina, I+n /i1an, -ar0are<a Ale9ie, -ariana -=rcule.cu, Ana :i.maru, Dumi<ru :+<+i,
Ileana Di$u, '+rin >rlea, Deni.a Fl+ric=, D+ina :4iriac,Ileana -Cn$ruleanu, (+9ana
/a.ile, Lumini%a /a.ile, -arilena An$ree.cu, -ircea TereuDeanu, :=<=lin :ri.<ea, Fl+ren<in
Nic+lae, 8abriel Tica, -+nica -a<ei, -ariu. A0aiba, I+an >urcaru, &u<aru Ai6i-Iuliana
9. #u$e%ul :A(A3 - '@/@(IN * A$riana Dra0+mir, Lucian Dra0+mir
1!. #u$e%ul 8ALA)I * -arin D+l<eanu, :+n.<an<in Ur.u, (+me+ AamEir, Iuliana Duma,/a.ile
>+2a, -i4ai T+<+lici, (a$u T=<aru, (+$ica &=lan, Dumi<ru &=lan
11. #u$e%ul FUN@DOA(A * I+an #urc4ela, Dan 3<eEan -arine.cu, I+an 3er$ean, Daniel
Nic+ar=, 84e+r04e '<+ica
1.#u$e%ul -A(A-U(@3 * /a.ile &erin$e
17. #u$e%ul OLT * -ariu. >erianu
1?. #u$e%ul >(AFO/A * -ircea 8an0a, I+n Ne$elcu,
15. #u$e%ul 'ATU -A(@ * Traian T=mCian
16. #u$e%ul 'I&IU * Dumi<ru Acu, 'im+na Fl+rea, -u0ur Acu, Nic+lae 'ecelean,Ana--aria Acu,
Ale9an$ru Lu2a, >e<ric= Dicu, Dumi<ru &arac, @mil :. >+2a, Alin >+2,
I''N 15"?-9"7X
CU LACRIMI N OCHI

>r+Ee.+rul -I(:@A 8AN8A, format la coala de Matematic a Prof.univ.dr. ION
CUCULESCU, din cadrul acult!ii de Matematic "ucure#ti, $e care a a%&olvit'o (n )*+,, &'a im$u& (n
$u%lici&tica matematic rom-nea&c $rin lucrri den&e, &cri&e &$ecial $entru elevii de liceu, (ntr'un lim%a.
acce&i%il ace&tora. /utor de $ro%leme $ro$u&e #i articole (n 0a1eta Matematic, &'a $reocu$at inten& de a
re2-ndi &i reformula (ntr'un &til inconfunda%il unele $ro%leme de %a1 cu care &e confrunt (nv!m-ntul
matematic rom-ne&c, dovad vie #i 2ritoare fiind colec!ia de manuale #i cule2eri de matematic, fiecare cu
un a$ort matematic di&tinct.
Pentru ma.oritatea liceelor din !ar, literatura matematic oferit de domnul $rofe&or Mircea 0an2a
a re$re1entat un real &$ri.in (n $re2tirea elevilor at-t $entru &tudiul la cla&, c-t #i $entru $re2tirea la un
nivel avan&at, $entru olim$iade #i concur&uri.
Pentru "rila, anul 3445 a oferit deo&e%ita onoare de a ne %ucura de $re1en!a domnului $rofe&or ca
$re#edinte al Concur&ului Inter.ude!ean Petru Moro#an ' 6rident, concur& care acum &e afl la cea de'a
#a&ea edi!ie.
/rticolul ar $utea continua a&tfel ca #i altele &cri&e (n memoria cuiva. 7n&, nu dorim ace&t lucru. 7n
&e$tem%rie 3448, %ucuria finali1rii noului manual #i a cule2erii de cla&a a I9'a ne'a fo&t (m$rt#it de
Mircea. Ne'am %ucurat cu to!ii de o reu#it de e:ce$!ie #i ne $re2team $entru un nou numr al revi&tei #i
$entru concur&. 6otul era ca de fiecare dat fcut cu r%dare, cu mi2al #i mult re&$ect $entru matematic.
;e.a onoarea #i valoarea erau de undeva, din ne2ura tim$ului, linii ce defineau activitatea noa&tr. /m
(n!ele& de la Mircea c munca reali1at la nivel $rofe&ioni&t aduce (ntotdeauna roade. Uneori uita c mai
tre%uie #i odi<n #i alte lucruri ce fac via!a mai frumoa&. /devrul e&te c, de cele mai multe ori, cCn$ ai
un i$eal, ui!i de toate #i mer2i $-n la ca$t. Unii r-d de tine, al!ii te %lamea1, dar totdeauna &tru2urii de
&u& &unt acri fiindc e&te 2reu &'i cule2i. / luda ni#te manuale, cr!i, cule2eri #i alte &crieri reali1ate de
Mircea, o $oate face orice $er&oan avi1at din domeniul matematic, dar cel mai im$ortant e&te altceva=
fa$tul c totul e&te reali1at din re&$ect #i dra2o&te $entru matematic, $entru elevi #i $entru cei care dore&c
&'i introduc $e ace#tia $e drumul &inuo& al matematicii.
7nce$u&em & ne $re2tim $entru concur&, cu aceea#i dorin! ca (n fiecare an, cu re&$ect $entru
elevii #i $rofe&orii din !ar ner%dtori & revin la "rila, dar #i cu &$eran!a de a reali1a un concur& mai
%un, mai $erformant dec-t (n anii $receden!i alturi de cole2ii no#tri. tiam c munca de$u& la reali1area
ultimelor manuale (#i l&a&e o am$rent a&u$ra &nt!ii &ale. 7ntr'o diminea!, $e )+ octom%rie 3448, &un
un telefon. A muri< -ircea. i at-t. Era mai mult dec-t de a.un&. / doua 1i, l'am v1ut $entru ultima dat.
Se odi<nea du$ o munc deo&e%it, din care noi $utem tra2e (nv!minte #i $e care o folo&im (n fiecare 1i.
GA;e%i ca <em= $in 8an0a $e la 2a0inaHI e&te ceva din via!a noa&tr de 1i cu 1i. Noi, cei care i'am fo&t
a$roa$e, nu $utem uita nimic. ;efa$t, trecerea tim$ului nu $oate #ter2e nimic din &uflet c-nd !ii cu adevrat
la cineva.
Dac= .e n<Cm2l= ce;a cu mine, r+a0=-i .= c+n<inue mai $e2ar<eHI, a fo&t una din ultimele
fra1e (nainte de>.
E&te $rimul articol al revi&tei, de#i a fo&t &cri& ultimul. C-nd am (nce$ut revi&ta, %ucuria unui nou
(nce$ut era firea&c. /cum, va a$rea un nou numr al revi&tei, cu lacrimi n +c4i. ?om mer2e mai
de$arte #i vom urma e:em$lul &u moral #i $rofe&ional . S$erm & reu#im. . . Mircea va
rm-ne mereu $re#edintele concur&ului no&tru, iar tim$ul va demon&tra cu adevrat ceea ce a (n&emnat el,
$entru noi #i $entru matematica rom-nea&c (n 2eneral. 7l vom a#te$ta mereu, & revin $rintre noi, fiindc
(n fiecare 1i (l atin2em, de&c<i1-nd o nou $a2in.
GOra a lua< .ECr1i<, ;= in;i< .= ie1i%i n 2au6=.I
(e$ac%ia (e;i.<ei.
F(A:)II :U 'I->LIFI:(I F(AUDULOA'@
de Roxandra Murea
JObiec<ul ma<ema<icii e.<e a<C< $e .eri+., ncC< e.<e u<il .= nu 2ier$em +ca6ia 2en<ru a-l Eace
$i.<rac<i; .I
&lai.e >a.cal
1. ;ac &'ar cere & &im$lifica!i frac!ia
3,
,5
a!i $roceda a&tfel =
@)A
3, 3
,5 5

.
Se o%&erv c, (n ca1ul ace&tei frac!ii, &im$lificarea revine la o &im$l eliminare a cifrei ,, aflat
at-t la numrtor, c-t #i la numitor.
7n mod natural &e $oate $une (ntre%area= care &unt frac!iile la care $utem &crie

xb
ax
B
b
a
, a, b, x C), 3, A, >, *D E @)F
Evident c vom evita ca1ul %anal a = b = x. ;in @)F avem( ) ( ) )4 )4 , a x b x b a + +
de unde
*
)4
ab
x
a b

. Lu-nd $e r-nd a e2al cu ), 3, >,*, 2&im urmtoarele &olu!ii $entru @)F =G F , @
F , @ )
B
G
)
,
5 F , @
F , @ 3
B
5
3
,
5 F * @
F * @ )
B
5
)
#i
8 F * @
F * @ G
B
8
G
. @3F
7ntre $arante1e &'a &cri& cifra @numrulF cu care &'a fcut &im$lificarea, conven!ie ce &e va $&tra #i
(n continuare.
Iat c, (n frac!iile de la @3F, de#i &im$lificarea &e face eronat, nere&$ect-nd re2ulile o%i#nuite de
&im$lificare, totu#i re1ultatele &unt corecte. ;ac acela#i $rocedeu &'ar a$lica (n ca1ul &im$lificrii altor
frac!ii, atunci re1ultatele ar fi 2re#ite. Prin urmare, e&te de re!inut fa$tul c un ra!ionament 2re#it $oate
conduce la re1ultate %une. ;e aceea, (n re1olvarea $ro%lemelor de matematic, tre%uie & urmrim
corectitudinea nu numai $entru re1ultatele finale, ci #i $entru ra!ionamentele $rin care au fo&t o%!inute
ace&te re1ultate.
. O $ro%lem analoa2 cu @)F e&te cea a determinrii frac!iilor
ax
xb
la care & $utem &crie=

bx
xa
B
b
a
, a b, a, b, x { } ), 3, , * . @AF
;in @AF re1ult
*
)4
ab
x
b a

,
Ceea ce ne arat c &olu!iile $entru @AF &e o%!in din @3F $rin &c<im%area lui a cu b. /&tfel &e o%!in
frac!iile cu &im$lificrile frauduloa&e =

F , @ )
G F , @
B
)
G
,
F * @ )
5 F * @
B
)
5
F , @ 3
5 F , @
, B
3
5
F * @ G
8 F * @
, B
G
8
. @GF
7. 7n mod fire&c a$are $ro%lema &tudierii &im$lificrilor de forma

bx
ax
K
b
a
&au
xb
xa
K
b
a
, cu , , a b x C), 3, >, *D, a b.
Prin &im$le calcule &e $oate deduce c a&tfel de &im$lificri nu &unt $o&i%ile.
?. /cum $ro%lemele &tudiate mai &u& $ot fi $rivite (ntr'un cadru $u!in mai 2eneral. i anume, (n ce condi!ii
&e $oate face &im$lificarea ca un factor comun la o cifr de la numitor #i la o cifr de la numrtor.
/&tfel, dac
)
a a x ,
)
d d x ,
) )
@ , F ) a d @&'a notat $rin @ , F u v cel mai mare divi1or comun
$entru numerele naturale u #i vF, atunci $utem &crie

cd
ab
B
)
)
a b
cd
, a, b, c, d C), 3, ..., *D. @5F
;in @GF avem
) )
@)4 F@)4 F @)4 F@)4 F, a b c d a b c d + + + + de unde 2&im
) )
@ )F@)4 F 4. x ca bd
;e aici, !in-nd &eama c
) )
)4 ' 4 ca bd , re1ult ) x , ceea ce ne arat c @GF e&te $o&i%il
numai dac , a d adic &untem (n ca1ul de la 3F. 7n mod analo2 &e arat c o &im$lificare de ti$ul

cd
ab
B
)
)
ab
c d
,
)
b b x ,
)
c c x ,
) )
@ , F ) b c , a, b, c, d C), 3, >, *D @,F
e&te $o&i%il numai dac b = c, adic (n ca1ul de la )F.
/cum con&iderm $ro%leme analoa2e cu @5F #i @,F numai ca &im$lificarea & &e fac $e vertical.
/&tfel, ne $unem $ro%lema $reci1rii condi!iilor (n care frac!ia
ab
cd
$oate fi &im$lificat cu x, unde
)
a a x ,
)
c c x ,
) )
@ , F ) a c , a c , adic & $utem &crie e2alitatea

cd
ab
B
)
)
a b
c d
, a, b, c, d C), 3, A, ...,*D. @+F
;in @+F re1ult
) )
@ )F@ F 4 x ad cb , de unde, !in-nd &eama c x ), 2&im
)
)
b a
c d

, adic

c
a
B
d
b
. @8F
La aceea#i condi!ie @8F &e a.un2e #i dac &'ar face o &im$lificare de ti$ul

cd
ab
B
)
)
ab
cd
,
)
b b x ,
)
d d x ,
) )
@ , F ) b d , b d. @*F
Iat c-teva e:em$le de a&tfel de frac!ii #i &im$lificrile lor frauduloa&e=
F , @ A
F 3 @ )
B
AA
))
B
A
)
,
, F * @
3 F A @
B
F , @ A
F 3 @ )
B
AA
))
B
A
)
,
* F , @
A F 3 @
B
F * @ A
F A @ )
B
AA
))
B
A
)
,
, F * @
G F , @
B
F , @ A
F G @ 3
B
AA
33
B
A
3
,
* F , @
, F G @
B
F * @ A
F , @ 3
B
AA
33
B
A
3
,
G F 8 @
A F , @
B
GG
AA
B
G
A
.
5. Urmtorul &alt (n lumea frac!iilor care admit &im$lificri frauduloa&e ar fi mrirea numrului de cifre de
la numrtor #i de la numitor.
7n H)I $rofe&orul Solomon Marcu& ne $ro$une $entru contem$lare urmtorul e:em$lu (n care &e $ot
face trei &im$lificri frauduloa&e &ucce&ive cu , =
,,,5
3,,,
B
,,5
3,,
B
,5
3,
B
5
3
.
7n $lu&, &e &u2erea1 cercetarea $ro%lemei 2enerale care &e a&cunde aici.
/cea&t $ro%lem &'ar $utea formula a&tfel= & &e determine numerele
) )
...
n n
ax x x

,
) )
...
n n
x x x b


&cri&e (n %a1a )4, a b , a&tfel (nc-t & $utem &crie

) )
) )
...
...
n n
n n
ax x x
x x x b

B
) 3 )
3 ) )
...
...
n n
n n
ax x x
x x x b


B ... B
3 )
3 )
ax x
x x b
B
)
)
ax
x b
B
b
a
. @)4F
Pentru ) n avem
)
)
ax
x b
B
a
b
, adic &untem (n &itua!ia de la )F cu &olu!iile date de @3F.
Con&iderm ca1ul ), G, a b
)
, x . /tunci, din
3 ) 3 )
J J ax x x x b a b avem
3
G@)44 )4 ,F x + +
3
@)44 )4 GF x + + , de unde
3
, x . /cum din
A 3 )
ax x x J
A 3 )
J x x x b a b
re1ult
A
, x #.a.m.d. 7n final 2&im
) 3
,
n
x x x @o demon&tra!ie ri2uroa& &e face $rin induc!ie
matematicF.
/&tfel am o%!inut =


ori n
, ... ),,,
J

ori n
,G ... ,,,
B

ori n F ) @
, ... ),,,

J

ori n F ) @
,G ... ,,,

B > B ),, J ,,G B ), J ,G B ) J G. @))F


O demon&tra!ie direct a fa$tului c

ori n
, ... ),,,
J
)
,,...,G
G
nori

1 2 3 are loc $entru orice n natural , n ),
&e $oate face a&tfel=


ori n
, ... ),,,

ori n
,G ... ,,,
J B
)4
n
@K , L)))>)F J @, L)))>)L)4 K GF
)4
n
B @

K , L
*
) )4
n
L)4 K GF B
A )4 3 )4 3
A
n n
+
J
A
F 3 )4 5 @ G
n
B @5L
)4
n
'3F J G @5L
)4
n
'3F B
)
G
.
7n mod analo2, $ornind de la celelalte frac!ii o%!inute la @3F, &e 2&e&c urmtoarele e2alit!i =


ori n
, ... 3,,,
J

ori n
,5 ... ,,,
B

ori n F ) @
, ... 3,,

J

ori n F ) @
,5 ... ,,

B ...B 3,,J,,5 B
3, 3
,5 5
, @)3F


ori n
* ... )***
J

ori n
*5 ... ***
B

ori n F ) @
* ... )***

J

ori n F ) @
*5 ... ***

B...B
)** )* )
**5 *5 5
, @)AF


ori n
* ... G***
J

ori n
*8 ... ***
B

ori n F ) @
* ... G**

J

ori n F ) @
*8 ... ***

B ... B
G* )
*8 3
. @)GF
;e la 3F re1ult c e2alit!ile @))F'@)GF rm-n vala%ile #i dac &e inver&ea1 frac!iile.
Profesor,
Liceul Teoretic Panait Cerna , !r"ila

&I&LIO8(AFI@
). Solomon Marcu&, ocul matematicii, Editura /l%atro&, )*8+.
3. M. N. Nadian, 6. O. Nadian, Recreaii matematice, Editura /l%atro&, LPceum, )*+A
A. Nevi&ta Astra Mate
IN@8ALIT)I LNT(@ @L@-@NT@L@ UNUI T(IUN8FI
?om $re1enta un mod de a%ordare la clasa a #I $ a a ca$itolului IN%&ALIT'(I NTR%
%L%M%NT%L% UNUI TRIUN&HI &u% a&$ect teoretic urmat de c-teva a$lica!ii.
Con&iderm ABC #i notm cu , , a b c lun2imile laturilor , BC AC re&$ectiv AB .
T%OR%M'
7ntr'un triun2<i cu dou laturi necon2ruente, laturii cu lun2imea mai mare i &e o$une un2<iul mai
mare.
I)ote*" + , ABC BC AB >
Conclu*ie + ( ) ( ) m BAC m ACB > S S
,e-onstra.ie +
ie ( ) D BC a&tfel (nc-t ( ) ( ) BD AB . Ne1ult
ADB BAD S S , dar ( ) ( ) m ADB m ACB > S S @un2<i e:terior
ADC F re1ult c ( ) ( ) m BAD m ACB > S S , dar
( ) ( ) ( ) ( ) m BAC m BAD m BAC m ACB > > S S S S
A)lica.ie
S &e ordone1e de&cre&ctor un2<iurile triun2<iului din fi/01.
T@O(@-A (@:I>(O:
7ntr'un triun2<i cu dou un2<iuri necon2ruente, un2<iului mai mare i &e o$une latura mai mare
@ demon&tra!ie $rin reducere la a%&urdF
I)ote*" + ABC , ( ) ( ) m BAC m ACB > S S
Conclu*ie + BC AB >
,e-onstra.ie +
Pre&u$unem c BC AB , re1ult, conform teoremei directe c ( ) ( ) m BAC m ACB S S , ceea ce
contra1ice i$ote1a. ;eci BC AB > .
A)lica.ie
S &e ordone1e de&cre&ctor laturile triun2<iului ABC din fi2ura 3.
Consecin.e +
)F 7n orice
triun2<i dre$tun2<ic i$otenu1a e&te mai mare dec-t fiecare catet.
3F ;intr'un $unct e:terior unei dre$te , &e $ot con&trui o &in2ur $er$endicular #i mai multe o%lice .
Lun2imea $er$endicularei e&te mai mic dec-t lun2imea fiecrei o%lice. ;intre dou
o%lice mai mare e&te cea care are $iciorul mai de$rtat de $iciorul $er$endicularei.
AF Notm cu d o drea$t din $lan #i fie A un $unct A d . ;ucem AM d #i
, AB AC dou o%lice fa! de AM Conform con&ecin!ei 3F, avem c
AM AB AC < < .
T@O(@-
Suma lun2imilor a dou laturi ale unui triun2<i e&te mai mare dec-t lun2imea celei de a treia laturi.


I)ote*" + ABC de laturi ( ) ( ) ( ) , , AB BC AC
Conclu*ie + AB BC AC + >
,e-onstra.ie + ie ( ) B AM a&tfel (nc-t CB BM . Ne1ult c BCM BMC S S , dar
( ) ( ) m ACM m BCM > S S , de unde o%!inem c ( ) ( ) m ACM m AMC > S S atunci conform
teoremei reci$roce, AM AC > , deci AB BM AC + > , adic AB BC AC + > .
O2ser3a.ie+ /ce&t re1ultat $oate fi tran&$u& $entru fiecare latur a triun2<iului #i avem urmtoarele
ine2alit!i (ntre laturile unui triun2<i ABC =
AB BC AC AB BC < < + a c b a c < < +
AC BC AB AC BC < < + &au a b c a b < < +
AB AC BC AB AC < < + b c a b c < < +
A)lica.ii
1. S &e &ta%ilea&c, (n fiecare ca1, dac cu &e2mentele de lun2imi , , a b c &e $oate con&trui un triun2<i.

)F + , )8 , )A
3F 3 , , , )4
AF )4 , )5 , 35 .
a cm b cm c cm
a cm b cm c cm
a cm b cm c cm. ;emon&tra!i c (ntr'un triun2<i ABC fiecare latur e&te mai mic dec-t &emi$erimetrul &u.
4olu.ie*
3
3
a b c
a b c a a b c a a p
+ +
< + < + + < < .
7. ;emon&tra!i c (ntr'un triun2<i AB , mediana
3
AB AC
AM
+
< . 4olu.ie*
ie , AM MD atunci ( ) . . . AMB CMD LU L , de unde re1ult
c , AB CD AM MD .
7n triun2<iul ACD avem AD AC!CD &au
3
AB AC
AM
+
< .
?. ie , A B dou $uncte diferite care nu a$ar!in dre$tei d, &ituate (n acela#i &emi$lan. S &e determine
Object 209
a&tfel (nc-t &uma AM MB + & fie minim.
4olu.ie*
ie Q B &imetricul lui B fa! de drea$ta d, re1ult c
Q MB MB . 7n triun2<iul Q AMB avem Q Q AM MB AB + > , deci
Q AM MB AB + > . ie Q " AB d atunci AM MB + e&te minim
minimul dac " M .
5. ;ac un triun2<i are dou %i&ectoare con2ruente atunci triun2<iul e&te i&o&cel.

4olu.ie*
7n triun2<iul ABC , @ F B# #i @ F C$ &unt cele dou %i&ectoare con2ruente.
Pre&u$unem c ( ) ( ) m ABC m ACB > S S . Con&truim B% AC P #i C% B# P ,
( ) . . . B#C CB% LU L re1ult c B# %C , deci , C$ %C iar ( ) m #BC S
( ) m BC% S deci ( ) ( ) ( ) ( ) m $CB m #BC m $CB m BC% S S S S re1ult
B$ %B #i $rin urmare (n B$% avem ( ) ( ) m B$% m $%B S S . ;eoarece
( ) ( ) ( ) , m %$C m $%C C$ C% S S re1ult c ( ) ( ) ( ) m B$C m B%C m B#C S S S .
Con&ider-nd ace&te un2<iuri (n B$M V o%!inem ( ) ( ) m $BM m MC# S S #i atunci o%!inem c
( ) ( ) m ABC m ACB S S , dar ( ) ( ) m ABC m ACB > S S , deci ( ) ( ) m ABC m ACB S S adic
triun2<iul ABC e&te i&o&cel
6. >r+blema lui >+m2eiu
ie " un $unct (n interiorul triun2<iului ec<ilateral ABC . S &e demon&tre1e c
( ) ( ) ( ) , , "A "B "C $ot forma un triun2<i.@ varianta re&tr-n&F
4olu.ie*
{ } A" BC & . Unul din un2<iurile A&B S &au A&C S va fi o%tu1 &au dre$t.
Pre&u$unem c
( ) *4 m A&C >

S
. /tunci ( ) ( ) m A&C m AC& > S S , de unde re1ult, (n
A&C c A" A& AC BC "B "C < < < + deci @ F, @ F, @ F "A "B "C $ot forma un triun2<i.
Profesor + Neculai Carnaru,
5coala 6%caterina Teodoroiu !r"ila
Profesor + Iu/ulescu Nicolae,
5coala 6Mi7ai #itea*ul !r"ila
Profesor + Turcu Narcis &a2riel,
Liceul Teoretic 6Nicolae Ior/a !r"ila
&I&LIO8(AFI@
1. Pro2rama #colar de matematic, O.M.E.N. nr. G3A+J3A.48.)***, nr. AG58 din *.4A.344G.
. Pro%leme de 2eometrie elementar M. Pim&ner #i S. Po$a E.;.P. "ucure#ti )*+*.
7. Ine0ali<=%i elemen<are ... 1i mai 2u%in elemen<are $e -ircea &ec4eanu 1i &+0$an @ne.cu,
@$i<ura 8IL !!.
Ine0ali<a<ea lui I.@.&U(M@LL
de Alexe &7eor/7e
ie [ ]
= , , ' a b ' conve: atunci ( ) [ ]
, , , x ( ) a b #i ( ) , , p * r
+
avem=
( ) ( ) ( ) p' x *' ( r' ) px *( r) p * px *( * r *( r) p r px r)
' ' ' '
p * r p * r p * r p * p * r * r p * r p r
+ + + + + + + + + +
+ + +
+ + + + + + + + + + + + +
_ _ _ _

, , , ,
Pentru p * r
+
avem ine2alitatea lui 6i%eriu Po$oviciu #i anume
)F ;ac ' conve: [ ]
, a b atunci
( ) ( ) ( ) [ ]
A 3 , , , , .
A 3 3 3
x ( ) x ( ( ) x )
' x ' ( ' ) ' ' ' ' x ( ) a b
1 + + + + + _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , ]
3F ;ac ' concav [ ]
, a b atunci
( ) ( ) ( ) [ ]
A 3 , , , , .
A 3 3 3
x ( ) x ( ( ) x )
' x ' ( ' ) ' ' ' ' x ( ) a b
1 + + + + + _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , ]
A)lica.ii+
: 77B 8.-.11/!!B
ie ABC V a&cu!itun2<ic, atunci avem =
5
&in &in &in
3 3 3 G 3
A B C r
R
+ + +
T0 Lu)u , Constan.a
4olu.ie+
ie
( ) ( ) ( ) = 4, , co& , Q &in , QQ co& 4, 4,
3 3
' ' x x ' x x ' x x x '
_ _
<

, ,
concav
$e 4, .
3
_

,

( ) ( ) ( ) /tunci A 3 , , , 4, .
A 3 3 3 3
x ( ) x ( ( ) x )
' x ' ( ' ) ' ' ' ' x ( )
1 + + + + + _ _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , , ]

ie 4, , 4, , 4,
3 3 3
x A ( B ) C
_ _ _


, , ,
co& co& co& Aco&
A
A B C
A B C
+ + _
+ + +

,
A
3 co& co& co& co& co& co& 3 &in &in &in . ;ar
3 3 3 3 3 3 3
A B B C C A A B C
A B C
+ + + 1 _
+ + + + + + +

1
] ,
A 5
co& co& co& ) 3 &in &in &in ) &in &in &in .
3 3 3 3 3 3 3 G 3
r A B C r A B C r
A B C
R R R
_
+ + + + + + + + + +

,
4u)li-ent R0M0T0 89 a)rilie$:-ai 8;;<
/rta!i c (n orice triun2<i a&cu!itun2<ic ABC e&te adevrat ine2alitatea=
( ) 3
co& co& co&
a b c
a b c
A B C
+ + + + .
Mircea !ec7eanu, !ucure=ti
4olu.ie*
ie , , 4,
3
A B C
_


,
. /tunci ( ) , , 4, t+A t+B t+C . ;emon&trm c =
( ) 3 G
co& co& co&
a b c
R t+A t+B t+C p
A B C
+ + + +
ie ( ) ( ) t2 , = 4, 4,
3
' x x '
_


,
( ) ( )
3 G
) &in 3
Q , QQ 4, 4,
co& co& 3
x
' x ' x x
x x
_
>

,
' conve: $e 4,
3
_

,
. /tunci =
( ) ( ) ( ) A 3 , , , 4,
A 3 3 3 3
x ( ) x ( ( ) ) x
' x ' ( ' ) ' ' ' ' x ( )
1 + + + + + _ _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , , ]
.
ie 4, , 4, , 4, A A 3 ,
3 3 3 3 3 3
A B C
x A ( B ) C t+A t+B t+C ct+ ct+ ct+
_ _ _ _
+ + + + +

, , , ,
dar
3 3 3
A B C p
ct+ ct+ ct+
r
+ + .
Ne1ult c A A 3
3 3 3
A B C
t+A t+B t+C ct+ ct+ ct+
_
+ + + + +

,
, dar
3 3 3
A B C p
ct+ ct+ ct+
r
+ +
( )
3 3
A A 3 3 t2 t2 t2 3 A A
co& co& co&
p a b c p
t+A t+B t+C R R A B C R
r A B C r
_
+ + + + + +

,
?om demon&tra c
3 3
3 A A G = 3 A A 3
p p
R p R p
r r
_ _


, ,

3 A A 3 pR Rr pr +
Se cuno&c ine2alit!ile= 3 , R r
A A p r . /tunci 3 Rp rp #i
A A 3 3 A A Rp Rr Rp rp Rr +

3
3 A A G G
co& co& co& co& co& co&
a b c p a b c
R p p
A B C r A B C
_
+ + + +

,
.
/m o%!inut o confirmare a ine2alit!ii date folo&ind ine2alitatea lui 6. Po$oviciu.
4olu.ia 8
t+A t+B t+C t+At+Bt+C + + , 4, 4, 4 t+A t+B t+C > > > . ;in ine2alitatea mediilor avem c =
A
A
A t+A t+B t+C t+At+Bt+C + +

( )
A
3+ A A t+At+Bt+C t+At+Bt+C t+At+Bt+C
&au
&in &in &in A A co& co& co& A B C A B C
&au
) A A
co& co& co& &in &in &in A B C A B C

( )
A
A
A A
A
A A
A A A A 8 A A 3 G .
co& co& co& co& co& co& &in &in &in
a b c abc abc
R R p
A B C A B C A B C

+ +
?om demon&tra c
A A
, A G = 3
3
R
R p p
, care e&te cuno&cut. Ne1ult c
G
co& co& co&
a b c
p
A B C
+ + , ceea ce tre%uia demon&trat.
III. 59B7, 8-7/!!", 2a0 16!
7n triun2<iul ABC are loc rela!ia =
3 3 3
&in &in &in 3 &in &in &in
3 3 3 3 3 3
A B C A B C _
+ + + +

,
,.
M0Olteanu, R>-nicu #>lcea
,e-onstra.ie*
;emon&trm c
A
&in &in &in
3 3 3 3
A B C
+ + (n orice ABC V .
)F ie ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
) )
&in , 4, , Q co& , QQ &in 4, 4,
3 3 3 G 3
x x x
' x x ' x ' x x ' < concav $e
( ) 4, .
;in ine2alitatea lui Oen&en avem=
( ) ( ) ( )
( )
) 3 A
) 3 A
)
, 4, ,
A A
' x ' x ' x x x x
' x A
+ + + + _


,
( ) ( )
3 A
4, , 4, x B x C
&in &in &in
3 3 3
&in
, A
A B C
A B C
+ +
+ + _


,
A
&in &in &in ,
3 3 3 3
A B C
ABC + + V .
3F ie ( )
3
3&in , 4, , = 4,
3 3 3
x
' x x '
_ _


, ,
, .
( ) ( )
)
Q G &in co& &in QQ co& 4, 4,
3 3 3 3
x x
' x x ' x x x '
_
>

,
conve: $e
4,
3
_

,
, ( ) , , 4, , , 4,
3 3 3 3
A B C
A B C

_


,
du$ ine2alitatea lui 6. Po$oviciu avem=
( ) ( ) ( ) A 3
A 3 3 3
x ( ) x ( ( ) ) x
' x ' ( ' ) ' ' ' '
1 + + + + + _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , ]
,
, , 4,
3
x ( )
_


,
.
aF ?om demon&tra ine2alitatea (n ca1ul (n care triun2<iul e&te a&cu!itun2<ic, , , 4,
3
A B C
_


,
( ) ( ) ( ) A 3
A 3 3 3
A B C A B B C C A
' A ' B ' C ' ' ' '
1 + + + + + _ _ _ _
+ + + + +
1
, , , , ]

3 3 3 3 3 3
3&in 3&in 3&in A 3&in 3 3&in 3&in
3 3 3 , G G
A B C A B C A B B C + + + + _ _ _
+ + + + +

, , ,
3 3 3 3
)
3&in 3&in 3&in 3&in , 3 ) co& ) co& ) co&
G 3 3 3 G 3 3 3
C A A B C A B B C C A + + + + _ _
+ + + + + +

, ,
3 A &in &in &in
3 3 3
A B C 1 _
+ +
1
, ]
3 3 3
A
3&in 3&in 3&in , 3 &in &in &in
3 3 3 3 3 3 3
A B C A B C _
+ + + +

,

3 3 3
*
3 &in &in &in 3 &in &in &in
3 3 3 3 3 3 3
A B C A B C _ _
+ + + +

, ,
. ?om demon&tra c =
*
3 &in &in &in &in &in &in
3 3 3 3 3 3 3
A B C A B C _
+ + + +

,

* A
A &in &in &in &in &in &in
3 3 3 3 3 3 3 3
A B C A B C _
+ + + +

,
, adevrat (n orice triun2<i ABC.
;eci,
3 3 3
*
3 &in &in &in 3 &in &in &in &in &in &in
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A B C A B C A B C _ _
+ + + + + +

, ,

3 3 3
3 &in &in &in
3 3 3
A B C _
+ +

,
&in &in &in
3 3 3
A B C
+ +
, unde
, , 4,
3
A B C
_


,
.
/m o%!inut o Rrafinare ine2alit!ii date. /&emntor &e $oate deduce ca1ul c-nd triun2<iul e&te
dre$tun2<ic &au o%tu1un2<ic.
%F ;m o &olu!ie (n triun2<iul oarecare. /m demon&trat c (n orice triun2<i ABC

A
&in &in &in
3 3 3 3
A B C
+ + .
;emon&trm c
3 3 3
A
3 &in &in &in
3 3 3 3
A B C _
+ +

,
. ;ar,
3 3 3
3
&in &in &in
3 3 3 3
A B C R r
R

+ + .
;eci, vom demon&tra c
( ) 3 3
A
3 3
R r
R

, adic A G 3 3 R R r R r @EulerF adevrat.


;eci,
A
&in &in &in
3 3 3 3
A B C
+ +
3 3 3
3 &in &in &in
3 3 3
A B C _
+ +

,
, ceea ce e&te ec<ivalent cu
&in &in &in
3 3 3
A B C
+ +
3 3 3
3 &in &in &in
3 3 3
A B C _
+ +

,
(n orice triun2<i ABC.
>r+Ee.+r,
:+le0iul Na%i+nal J84e+r04e -. -ur0+ciI,
&r=ila
&I&LIO8(AFI@
). 0a1eta Matematic
3. Nevi&ta de Matematic din 6imi#oara
UTILIAA(@A UNO( ID@NTIT)I :O-&INATO(I:@ LN (@AOL/A(@A UNO(
ID@NTIT)I T(I8ONO-@T(I:@
de Ani ,r"/7ici =i M"d"lina C"linescu
7n cele ce urmea1 vom $re1enta o metod de re1olvare a dou $ro%leme =
1. ;emon&tra!i c=
( )
( ) )
)
)
3
) co& co& ... ) co&
3
n
n n n
n
n
n
n n n

+ + + .
@$ro%lema A,A din cule2erea Mat<ematical SuicTie& autor C<. 6ri22F.
. S &e arate c $entru 3, n n avem=
( )
( )
3 3 3
3
)
3
) co& co& ... co& 3
G
n n n n
n n
n
n
C
n n n+ + + + +
@$ro%lema 33*,, din 0a1eta Matematic nr.A din )**G, autor ?a&ile "ivolaru, 6imi#oara F.
Cele dou re1ultate &e vor demon&tra utili1-nd urmtoarele $ro$o1i!ii=
>r+2+6i%ia 1
ie
m


#i
3 3
co& &in , ),
,
, ,
i , m
m m

+ , rdcinile de ordinul m ale unit!ii. ;ac
n , atunci=
) 3
dac
...
4 dac
n n n
m
m m n
n m

+ + +
'
/


,e-onstra.ie+
;ac m n atunci )
n
,
#i e2alitatea e&te demon&trat. ;ac n m / , atunci e:i&t numerele
naturale - #i , 4 r r m < < a&tfel (nc-t n m- r + #i
) ) ) ) )
) 3 3 3 3
co& &in co& &in 4
)
r ,
m m m m m m
n r , r
, , r r
, , , , ,
r
, , r r
i i
m m m m


_ _
+ +

, ,

ceea ce (nc<eie demon&tra!ia $ro$o1i!iei ).
>r+2+6i%ia
;ac , , m n m n

atunci=
( )
4 3
)
3
... co& co&
n
n m
m
m m n m
n n n n
,
, n,
C C C C
m m m

1
1
]

+ + + +

,e-onstra.ie+
ie ( ) ( ) ( ) ( )
) 3 ) 3
4
) ) ... ) ...
n
n n n
, , , ,
m n m
,
. C

+ + + + + + + + +

unde , ),
,
, m
&unt rdcinile de ordinul m ale unit!ii. Conform $ro$o1i!iei ) avem
)
dac
4 dac
m
,
s
s
m , m
m ,

'
/

#i deci
4 3
...
n
m
m m m
n n n n
. m C C C C
1
1
]
_
+ + + +

,
.
Pe de alt $arte
( ) ( ) ( )
) 3
) )
3 3
) ) ... ) ) co& &in 3 co& &in co& .
n
m m
n n n
n n
n
, ,
, , n, n, ,
. i i
m m m m m_ _
+ + + + + + + + +

, ,


Cum
.
m
o%!inem imediat identitatea din enun!. 7n $lu&,
)
co& &in 4
m
n
,
, n,
m m

6rec-nd acum la re1olvarea $ro%lemelor ) #i 3 #i fc-nd


n m
(n( ) o%!inem=
( )
4
)
3 co& co&
n
n n n
n n
,
,
n C C ,
n

+

&au ( )
)
)
) co& ,
3
n
,
n
n
,
, n
n

adic conclu1ia $ro%lemei ).


;ac (n( ) (nlocuim $e n cu 3n #i $e m cu n o%!inem=

( )
4 3 3 3
3 3 3
)
3 co& co& 3
n
n n n n
n n n
,
,
n C C C ,
n

+ +

&au
( )
3
3
)
co& 3 ,
G
n
n n
n n
,
, n
C
n

adic conclu1ia $ro%lemei 3.


&I&LIO8(AFI@
). C<.6ri22 ' Mat<ematical SuicTie& ' )*,+
3. 0a1eta Matematic.
>r+Ee.+ri, :rai+;a
A'U>(A UN@I >(O&L@-@ DIN 8AA@TA -AT@-@TI:
de )rof0 Mi7aela &iurc"
:.O.?961N8a6e<a -a<ema<ic= nr.B-"/!!"O
S &e arate c (n orice triun2<i ABC avem=
Rp
c b a
C B A rp
c b a
3 3 3 3 3 3
&in
)
&in
)
&in
)
3
+ +
+ +
+ +
.
Cristina ? Paula Nica =i Nicolae Nica, ,r"/"ne=ti$Olt
4olu.ie dat" de )rof0 Mi7aela &iurca
Utili1m urmtoarele formule =
R
C
c
B
b
A
a
3
&in &in &in

.
abc
R
G

, #i
p
.
r ,
unde nota!iile &unt cele con&acrate.
;in e2alitatea =
F @ 3 F @
3 3 3 3
bc ac ab c b a c b a + + + + + + + o%!inem =
3 3 3
c b a + +
B
3
F @ c b a + + F @ 3 bc ac ab + + 'B G
3
p ' F @ 3 bc ac ab + + @)F
Pentru a calcula e:$re&ia bc ac ab + + &e va $roceda (n modul urmtor=
$relucrm e:$re&ia
abc bc ac ab p c b a p p
p
c p b p a p p
p
.
+ + + + +

F @ F @
F F@ F@ @
3 A
3
@3F,
dar $rodu&ul G abc rRp #i 3 a b c p + + . 7nlocuim (n e2alitatea @3F #i avem =
3 3 3
3 A A A
3 3 3 3
3 @ F G @ F G
G G
r p .
r p p p p ab ac bc rRp p p ab ac bc rRp
p p
r p ab ac bc rR ab ac bc p r rR
+ + + + + +
+ + + + + + +
Nevenim (n e2alitatea @)F #i avem =

3 3 3
c b a + + Rr r p 8 3 3
3 3
B.
Calculm &uma=
3 3
) ) ) ) ) ) G
3 3
&in &in &in 3
ab ac bc p r Rr
R R
A B C a b c abc rp
+ + + + _ _
+ + + +

, ,
.
Cu ace&tea, ine2alitatea $e care tre%uie & o demon&trm, devine=


rp
Rr r p
3
8 3 3
3 3
rp
Rr r p
3
G
3 3
+ +

Rp
Rr r p 8 3 3
3 3

.
Dem+n.<ra%ia 2rimei ine0ali<=%i=
Prin eliminarea numitorilor #i &e$ararea termenilor, o%!inem=
F G @ A
3
r R r p + , ine2alitate care e&te adevrat deoarece , , a b c &unt rdcinile ecua!iei=
4 G F G @ 3
3 3 3 A
+ + + Rrp x rR r p px x
;ar ecua!ia anterioar are trei rdcini reale ceea ce im$lic fa$tul c derivata func!iei
( )
A 3 3 3
3 @ G F G ' x x px p r rR x Rrp + + +
are dou rdcini reale, ceea ce e&te ec<ivalent cu fa$tul c di&criminantul ecua!iei de 2radul al II'lea e&te
$o1itiv. ;u$ efectuarea calculelor &e o%!ine= F G @ A
3
r R r p + .
Dem+n.<rarea ine0ali<=%ii a II-a*
;u$ eliminarea numitorilor #i &e$ararea termenilor, o%!inem=
F G @ G ), G
3 A 3 3 3
R r p r Rr R r r R + + + .
/$ar dou &itua!ii=
1B. dac G ' 4 r R , ine2alitatea e&te evidentU
1". dac G ' 4 r R avem c = G 3
r
R
.
7n cea de a doua &itua!ie avem c=
G
3+
A
F G @
F G @ A 3+
3 3
3 3 3
R r R
p r Rr r
+
+ .
/tunci vom demon&tra c =
3
p
G
3+
3
R

R r
r Rr R r r R

+ + +
G
G ), G
A 3 3 3
.
;u$ eliminarea numitorilor &e a.un2e la =
3 3 3 A 3 A
), G ,G ), )48 3+ 4 R r Rr Rr r R r R + + + +
Utili1-nd &u%&titu!ia x
r
R
, &e a.un2e la ine2alitatea =
[ ] G , 3 , 4 ), ,8 *3 3+
3 A
+ + x x x x .
Printr'o 2ru$are convena%il a termenilor ine2alitatea anterioar e&te adevrat =
4 F 8 A8 3+ F@ 3 @
3
x x x .
;eci ine2alit!ile re&$ective &unt demon&trate.
Prof0
Cole/iul %cono-ic Ion &7ica , !r"ila

>(O&L@-@ DAT@ LA OLI->IADA #UD@)@AN :U 'OLU)II IN8@NIOA'@
de ,an Ne/ulescu =i Radu #asile
1. ie ( ) ( )
) )
,
n n
n n
x (

dou #iruri de numere reale &trict $o1itive,a&tfel (nc-t $entru n ,
3 3
) )
,
3 3
n n n n
n n
x ( x (
x (
+ +
+ +

.
aF S &e arate c #irurile ( )
)
,
n n
n
x (

+ #i ( )
)
n n
n
x (

au limit.
%F S &e arate c #irurile ( ) ( )
) )
,
n n
n n
x (

au limit #i limitele lor &unt e2ale.
4olu.ie* N )rof0 ,an Ne/ulescu O
aF O%!inem imediat c #i
)
3
n n
n
x (
(
+
+
, n #i deci
) )
, )
n n n n
x ( x ( n
+ +
+ + adic
n n n
s x ( +
e&te monoton cre&ctor, deci are limit.
;e a&emenea o%!inem
) n n n
x x (
+
#i
) ) )
, )
n n n n n n n
( x ( x ( x ( n
+ + +
#i deci
n n n
p x ( e&te monoton cre&ctor, deci are limit.
%F ;eoarece
3
) )
, )
3
n n
n n n n
x (
x ( x ( n
+ +
+ _


,
o%!inem c lim lim
3
n n
n n
n n
x (
x ( L

+
.
iF ;ac L atunci
n
x #i
n
(
iiF ;ac L < deoarece ( )
)
n n
n
x (

+ e&te conver2ent #i
( )
3
G
n n n n n n
x ( x ( x ( +

3 3
G G 4 L L
o%!inem c ( ) ( )
) )
,
n n
n n
x (

au limit #i limitele lor &unt e2ale.
. ie ( ) ,
n
A B M cu $ro$rietatea
3 3
#i
n n
B / A AB / + . S &e demon&tre1e c
) 5
det .
3
n
A
_
+,
4olu.ie * N )rof0 Radu #asile O
( )
( ) ( )
3 A 3 3 A
3 3
A 3 3 3
3 3
3
n n
n
A AB / A A B A AB / B A AB A B A B A A B
B A A AB BA AB A B A AB AB /
+ + + + + + + +
+
Notm AB C . ;in
3
det ) det det
n
B / B C A . Matricea C verific rela!ia
3 3
n n n
C C / C C / % + . ie o valoare $ro$rie $entruC . /tunci e:i&t un vector nenul
v
a&tfel (nc-t
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3
) ) 4,
n
Cv v C v C Cv C v v C C / v v v
3
4 ) 4 v
. ;eci orice valoare $ro$rie a lui C e&te &olu!ie a ecua!iei
3
) 4

) 5
3

.
ie
) 3
, ,...,
n
valorile $ro$rii ale lui C ,
) 5 ) 5
,
3 3
i

' )


. Se #tie c
) 3
det ... ,
n
C
deci
) 3
) 5 ) 5 ) 5
det ... det det .
3 3 3
n n n
n
C A A
_ _ _
+ + +, , ,
>r+Ee.+ri,
:+le0iul Na%i+nal J84e+r04e -. -ur0+ciI,
&r=ila
&I&LIO8(AFI@
A. 0a1eta Matematic
G. Nevi&ta de Matematic din 6imi#oara
T@O(@-A D@ @XI'T@N) A >(I-ITI/@LO( UN@I FUN:)II :ONTINU@
de M"d"lina Teodorescu
Pentru orice func!ie continu [ ] = , ' a b
, func!ia [ ] = , $ a b
definit $rin
( ) @ F
x
a
$ x ' t dt

, ( ) [ ] , x a b
e&te o $rimitiv a lui ' care &e anulea1 (n $unctul a.
7n manualele #colare demon&tra!ia &e %a1ea1 $e teorema de medie #i e&te fcut
cu a.utorul no!iunii de inte2ral.
Pre1entm (n continuare o alt demon&tra!ie a teoremei care &e %a1ea1 $e fa$tul
c o func!ie continu $e un interval com$act e&te limita uniform a unui #ir de
$olinoame.
7n ace&t &co$ vom $re1enta mai (nt-i c-teva defini!ii #i criterii de conver2en! la
#iruri de func!ii.
,%@INI(I%
ie ( )
n
n
'
un #ir de func!ii definite $e o mul!ime A #i ' o func!ie definit tot $e
mul!imea A. S$unem c #irul ( )
n
n
'
e&te &im$lu conver2ent $e mul!imea A ctre func!ia '
dac ( ) x A
#i ( ) 4 >
, e:i&t
, x
n


a&tfel (nc-t ( )
, x
n n

>
& avem
@ F @ F
n
' x ' x <
.
,%@INI(I%
ie ( )
n
n
'
un #ir de func!ii definite $e mul!imea A. S$unem c #irul ( )
n
n
'
e&te
uniform conver2ent $e mul!imea A ctre func!ia ' definit $e A dac ( ) 4 >
, e:i&t
n


, a&tfel (nc-t ( ) n n

>
#i ( ) x A
, avem
@ F @ F
n
' x ' x <
.
T@O(@-A I ACAUCHBC
ie ( )
n
n
'
un #ir de func!ii definite $e o mul!ime A. irul ( )
n
n
'
e&te uniform
conver2ent ctre o func!ie ' definit $e A dac #i numai dac ( ) 4 >
e:i&t
n


a&tfel
(nc-t , ( ) , m n n


#i ( ) x A
avem
@ F @ F
n m
' x ' x <
.
CON4%CIN('
ie ( )
n
n
'
un #ir de func!ii definite $e mul!imea A. irul ( )
n
n
'
e&te uniform
conver2ent ctre o func!ie ' definit $e A dac #i numai dac ( ) 4 >
e:i&t
n


a&tfel
(nc-t, ( ) n n


#i ( ) p
, ( ) x A
avem
@ F @ F
n p n
' x ' x
+
<
.
;m (n continuare demon&tra!ia a dou teoreme ce &ta%ile&c le2tura dintre
deriva%ilitate #i conver2en!a uniform. Pe %a1a ace&tora vom arta c, dac ( )
n
n
+
e&te un
#ir de func!ii uniform conver2ent $e intervalul / ctre o func!ie + #i dac func!iile
n
+
au
$rimitive $e /, atunci #i limita + are $rimitive $e /.
T@O(@-A .
T@O(@-A D@ D@(I/A(@ T@(-@N :U T@(-@N A 3I(U(ILO( D@
FUN:)II
ie ( )
n
n
'
un #ir de func!ii deriva%ile $e un interval /. ;ac=
)F #irul ( )
n
n
'
e&te uniform conver2ent $e / ctre o func!ie ' definit $e /.
3F #irul derivatelor ( ) Q
n
'
e&te uniform conver2ent $e / ctre o func!ie +,
atunci func!ia ' e&te deriva%il $e / #i
Q ' +
.
D@-ON'T(A)I@*
ie a / un $unct oarecareU artm c ' deriva%il (n a #i ( ) ( ) Q ' a + a
ie 4 > . ;eoarece ( ) Q
n
'
#ir uniform conver2ent, re1ult conform criteriului
Cauc<P c e:i&t
n


a&tfel (nc-t dac
, m n n

& avem
Q Q
@ F @ F
A
n m
' x ' x

< ,
( ) x /
.
/le2em
4
. n n

>
Cum
Q u
m
' + o%!inem
4 4
Q Q Q u
n m n
' ' ' +
iar din
ine2alitatea $recedent deducem c
4
Q
@ F @ F
A
n
' x + x

, ( ) x /
.
;eoarece func!ia
4
n
'
e&te deriva%il (n a, $entru ale&, e:i&t o vecintate U a lui
a, a&tfel (nc-t
4 4
4
Q
@ F @ F
@ F
A
n n
n
' x ' a
' a
x a

<

, ( ) x U /
.
Putem &crie
( ) ( )
Q Q
@ F @ F @ F @ F @ F @ F @ F @ F
@ F @ F
A
n m n m n n m m
n m
' x ' x ' a ' a ' x ' a ' x ' a
' c ' c
x a x a x a

<

dac
, m n n

, ( ) x /
unde c e&te un $unct cu$rin& (ntre x #i a, $rovenit din a$licarea
teoremei lui La2ran2e func!iei
n m
' '
.
Cum
u
m
' '
, avem
4 4
u
n m n
' ' ' '
U din ine2alitatea $recedent
deducem $entru
4
n n
#i
m
c
4 4
@ F @ F
@ F @ F
A
n n
' x ' a
' x ' a
x a x a
, ( ) x /
.
Pentru ( ) x U /
deducem atunci
4 4 4 4
4
4
Q
Q
@ F @ F @ F @ F
@ F @ F @ F @ F
@ F @ F
@ F @ F .
A A A
n n n n
n
n
' x ' a ' x ' a
' x ' a ' x ' a
+ a ' a
x a x a x a x a
' a + a+ +

+ < + +
/#adar, $entru ( ) 4 >
, $utem 2&i o vecintate U a lui a, a&tfel (nc-t & avem
@ F @ F
@ F
' x ' a
+ a
x a

<

, ( ) x U /
. /cea&ta (n&eamn c ' e&te deriva%il (n
x a
#i c ( ) ( ) Q ' a + a
. Cum a a fo&t ale& ar%itrar, deducem c ' e&te deriva%il $e / #i
c
Q ' +
, ceea ce (nc<eie demon&tra!ia.
O&'@(/A)II
). ;eoarece
lim
n
n
' '

#i
Q
lim
n
n
+ '

, e2alitatea
Q ' +
&e $oate &crie
( )
Q
Q
lim lim
n n
n n
' '

de unde #i numele teoremei.
3. Conver2en!a uniform a #irului ( )
n
n
'
nu atra2e conver2en!a uniform a #irului
derivatelor. Ou&tificm afirma!ia fcut $rin urmtorul e:em$lu=
ie
= H4, I
n
'
, definit $rin
co&
@ F
n
nx
' x
n
, ( ) 4 ' x
. /vem .
u
n
' '
7ntr'adevr,
co& )
@ F @ F 4
n n
nx
' x ' x
n n


.
unc!iile ( )
n
'
&unt deriva%ile $e /,
Q
@ F &in .
n
' x nx irul derivatelor ( ) Q
n
'
nu
e&te (n& conver2ent $e /.
T@O(@-A 7
ie / un interval mr2init #i ( )
n
'
un #ir de func!ii deriva%ile $e /. ;ac
)F #irul ( )
n
'
e&te conver2ent (ntr'un $unct
4
x /
3F #irul derivatelor ( ) Q
n
'
e&te uniform conver2ent $e / ctre o func!ie +, atunci
iF #irul ( )
n
'
e&te uniform conver2ent $e / ctre o func!ie '
iiF limita ' e&te deriva%il $e / #i
Q . ' +
D@-ON'T(A)I@*
/vem de demon&trat doar $unctul iF deoarece iiF re1ult din teorema 5.
?om nota cu l lun2imea intervalului /. Pre&u$unem 4 l > . ie 4 > . ;in
i$ote1ele )F #i 3F deducem c e:i&t
n


a&tfel (nc-t $entru ( ) n n


#i ( ) m n


#
avem, (n acela#i tim$, verificate urmtoarele ine2alit!i=
4 4
@ F @ F
3
n m
' x ' x

< #i
Q Q
@ F @ F
3
n m
' x ' x
l

< , ( ) x /
/tunci,
( )
4 4 4 4
@ F @ F @ F @ F @ F @ F @ F @ F
n m n m n m n m
' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x ' x +
;ac notm
n m
0 ' '
, 0 va fi o func!ie deriva%il $e intervalul (nc<i& cu
e:tremit!ile x #i
4
x
, deci i &e $oate a$lica teorema lui La2ran2e. /tunci e:i&t un $unct c
(ntre x #i
4
x
, a&tfel (nc-t ( ) ( ) ( ) ( )
4 4
Q 0 x 0 x 0 c x x
de unde
( )
( ) ( )
4 4 4 4
Q Q
4
@ F @ F @ F @ F @ F @ F Q@ F
@ F @ F , , ,
3 3
n m n m
n m
' x ' x ' x ' x 0 x 0 x x x 0 c
x x ' c ' c l m n n x /
l
7n conclu1ie, ( ) ( ) @ F @ F , , ,
3 3
n m
' x ' x m n n x /


+ .
Conform criteriului de conver2en! uniform a lui Cauc<P, re1ult c #irul ( )
n
'

conver2e uniform $e / ctre o func!ie ', ceea ce (nc<eie demon&tra!ia.
Ne intere&ea1 cum &e com$ort $ro$rietatea de a avea $rimitive (n ra$ort cu
o$era!ia de trecere la limit.
T@O(@-A ?
Limita + a unui #ir uniform conver2ent ( )
n
+
de func!ii care admit $rimitive $e
intervalul / e&te o func!ie care admite $rimitive $e /.
D@-ON'T(A)I@
Pre&u$unem $entru (nce$ut c intervalul / e&te mr2init #i fie
4
x /
. Pentru
fiecare n, fie
n
'
o $rimitiv a func!iei
n
+
. ;eci
n
'

deriva%il $e / #i
Q
n n
+ ' . Putem ale2e
$rimitive
n
'
a&tfel (nc-t
4
@ F 4
n
' x
. Suntem acum (n condi!iile teoremei A #i re1ult c
#irul ( )
n
'
e&te uniform conver2ent $e / ctre o func!ie deriva%il ' #i
Q ' +
, deci ' e&te o
$rimitiv a func!iei + $e intervalul /.
S $re&u$unem acum c intervalul / e&te nemr2init. Putem con&trui un #ir
cre&ctor ( )
n
/
de intervale mr2inite, a cror reuniune & fie e2al cu /=
) 3
... ...
n
/ / / /
#i
)
n
n
/ /

U
ie
4 )
x /
, deci
4 n
x /
, $entru orice n. Conform $rimei $r!i a demon&tra!iei, $e
fiecare interval mr2init
n
/
, func!ia + e&te derivata unei func!ii
n
$
definit $e
n
/
. Putem
ale2e func!iile
n
$
a&tfel ca ( )
4
4
n
$ x
. ;e remarcat fa$tul c, dac

n
x /
#i

m
x /
,
atunci
@ F @ F
n m
$ x $ x
deoarece func!iile
n
$
#i
m
$
au $e intervalul

n m
/ /
aceea#i
derivat +. ;eci diferen!a lor $e
n
/

e&te o con&tantU dar ( ) ( )
4 4
4
n m
$ x $ x
, deci
@ F @ F,
n m
$ x $ x ( )
n
x /
.
;efinim acum func!ia $ $e (ntre2ul interval / a&tfel= dac un $unct x / &e afl
(ntr'un interval
n
/
, atunci lum
@ F @ F.
n
$ x $ x
Conform o%&erva!iei de mai &u&, numrul
@ F $ x
e&te inde$endent de ale2erea $articular a intervalului
n
/
care con!ine $e x. unc!ia
$ e&te deriva%il $e / #i
Q $ +
. Pentru a demon&tra acea&t afirma!ie vom con&idera un
$unct ar%itrar ale& a / . /tunci e:i&t n a&tfel (nc-t
n
a /
, deci
@ F @ F.
n
$ a $ a
;ar
n
$
deriva%il (n a #i
Q
@ F @ F
n
$ a + a . Ne1ult c $ e&te deriva%il (n a #i
Q
Q@ F @ F @ F.
n
$ a $ a + a Cum a a fo&t ale& ar%itrar (n intervalul /, re1ult c func!ia $ e&te
deriva%il $e / #i
Q $ +
, deci + admite $rimitive $e /.
7n teoremele care urmea1 vom demon&tra c func!iile continue $ot fi a$ro:imate uniform cu
func!ii a$ar!in-nd unei mul!imi mai re&tr-n&e de func!ii continue.
Urmtoarea teorem o vom enun!a, fr a'i face demon&tra!ia.
T@O(@-A 5 T@O(@-A LUI P@I@('T(A'' 'TON@
ie intervalul com$act [ ]
, / a b #i A o al2e%r de func!ii continue definite $e intervalul /.
;ac=
). func!ia identic ( ) ) = ,)
/ /
/ / x x a$ar!ine lui /
3. $entru orice $uncte
Q QQ
x x
e:i&t o func!ie ' A a&tfel (nc-t
( ) ( )
Q QQ
' x ' x atunci orice
func!ie continu $e / e&te limita uniform a unui #ir de func!ii din A.
T@O(@-A 6 T@O(@-A LUI P@I@('T(A''
Orice func!ie continu $e un interval com$act [ ]
, / a b e&te limita uniform $e / a unui #ir de
$olinoame.
D@-ON'T(A)I@
Notm cu > al2e%ra $olinoamelor, func!ia identic e2al cu ) $e I, ( ) ) ' x e&te un $olinom,
deci a$ar!ine al2e%rei > . ;ac
Q QQ
, x x / cu
Q QQ
x x
, $entru func!ia > #i
( ) ( )
Q QQ
' x ' x . /m artat
a&tfel c &unt (nde$linite condi!iile )F #i 3F din teorema 5, deci orice func!ie continu $e [ ]
, / a b e&te
limita uniform a unui #ir de func!ii din > , deci a unui #ir de $olinoame.
Putem reveni (n ace&t moment a&u$ra demon&trrii teoremei de e:i&ten! a $rimitivelor unei
func!ii continue.
ie [ ]
= , ' a b o func!ie continu $e [ ]
, a b . Conform teoremei ,, e:i&t un #ir de
$olinoame ( )
4
n
n
"

cu $ro$rietatea
n
"
u

'.
ie ( )
4
n
n
&

#irul de $olinoame cu $ro$rietatea c
Q
n n
& " , 4 n $e [ ]
, a b #i ( ) 4
n
& a
. Conform teoremei A, #irul ( )
4
n
n
&

e&te uniform conver2ent $e [ ]
, a b ctre o func!ie [ ]
= , $ a b
#i $ deriva%il $e intervalul [ ]
, a b cu
Q
$ ' . 7n conclu1ie, func!ia ' admite $rimitive $e [ ]
, a b , o
$rimitiv a &a fiind $.
Prof0
Liceul Peda/o/ic ,0 P0 Per)essicius !r"ila
>(O&L@-@ D@ &A:ALAU(@AT :UH >(O&L@-@
de !otea #iorel
( ) ( )
4 4
) ) 3 3 ) 3 ) 3 ) 3 4 ) 3
ie mul!imea , , , , im$are #i . Pe &e define#te le2ea de com$o1i!ie=
@ , F @ , F @ , F, , , , .
aF ;emon&tra!i c @ , F
m
m n m n 1 1
n
+ , + , + + , , + + , ,
1


' )

+

1O

e&te 2ru$ a%elian.
%F Calcula!i @),)F @),3F ... @),3448F.
cF ;emon&tra!i c func!ia = , @ , F 3 e&te un i1omorfi&m (ntre 2ru$urile @ , F #i @ , F.
,
' 1 ' * , * 14olu.ie *
) 3
) ) 3 3 ) 3 ) 3 ) 3 4 ) 3
) 3
) ) 3 3 ) 3 ) 3 ) 3
) ) 3 3 3 3 ) ) ) ) 3 3
) ) 3 3
aF @ , F W@ , F @ , F deoarece , $entru c , ,
, , , im$are #i im$areU .
@ , F @ , F @ , F @ , F, @ , F, @ , F .
H@ , F @ , FI
m m
+ , + , + + , , 1 + + + +
n n
m n m n m m n n , ,
+ , + , + , + , + , + , 1
+ , + ,
+
+

( )
A A ) 3 A ) 3 A ) ) 3 3 A A
) 3 ) ) ) ) ) 3 ) )
) ) ) ) 3 ) ) 3
@ , F @ , F @ , F H@ , F @ , FI.
;emon&trm c @ , F a&tfel (nc-t @ , F avem @ , F @ , F @ , F
#i ) #i 4 @),4F element neutru.

+ , + + + , , , + , + , + ,
e e 1 + , 1 + , e e + ,
+ e + , e , e e
+ +

+
( )
)
) ) ) )
)
)
) ) 3 3 ) 3 ) 3 ) 3
)
;emon&trm c @ , F, @ Q, QF a&tfel (nc-t @ , F @ Q, QF @), 4F Q#i
Q ' .
3448 344*
%F @),)F @), 3F ... @), 3448F @),) ... 3448F ),
3
cF @@ , F @ , FF @@ , FF 3
,
+ , + , + , + , +
+
, ,
' + , + , ' + + , , + +

_
+ +

,
+
3 ) 3
) 3
) 3
) 3 ) )
3 3
) 3
) ) 3 3 ) 3 ) 3 ) ) 3 3
) 3
) 3
) 3 3 ) ) 3 3 ) ) ) )
) 3
3 3 @ , F
@ , F morfi&m de 2ru$uri.
ie @ , F @ , F 3 3 , , , cu , , ,
im$are 3 3 #i
, , ,
, ,
, ,
+ + ' + ,
' + , '
m m
' + , ' + , + + + + m n m n
n n
m m
m n m n m n m n , , +
n n
+3 ) 3
4
Q Q
#i
in.ectiv.
ie . ;emon&trm c #i cu @ , F 3 .
ie , , , @ , F ) 3 .
). ;ac , im$are #i 4.
3. ;ac 3 ,
,
,
l
+ , ,
'
( + , ' + , ( + (
a a
( a b a b +
b b
a a
a b + + ,
b b
a a a

Q Q
Q Q
Q Q
im$ar , l #i im$ar 3 3 #i .
A. ;ac im$ar #i 3 , im$ar #i 3 #i .
3
, l
t ,
t
a a
b + + , l
b b
a a
a b b b t + + , t
b b

G A 3 3
3
) 3 A G )
ie , , #i $olinomul 3 3@ )F @ AF .
aF S &e afle , , dac iar re&tul (m$r!irii lui la ) e&te )4.
%F tiind c , , , &unt rdcinile lui , & &e calcule1e
a b c ' x a x a x bx c
a b c a b c ' x
x x x x ' x
+ + + + +
+

3 3 3
3 A G
.
cF /fla!i , , #i rdcinile $olinomului (n ca1ul (n care ace&ta are toate rdcinile reale.
x x x
a b c '
+ + +

4olu.ie *
{ }
G A 3 3 3
3 3
aF 3 3@ )F @ AF @ )F )4 3 3@ )F A )4
' 3 + )4 ' 3 A 4 '), A
' x a x a x ax a ' a a a a
a a a a a b c
+ + + + + + + +
+
%F
( )
3
3
3 3 3 3 3 3 3
) 3 A G ) 3
A
3 ) 3 3 ) A 3 3
3
a
x x x x . . a a a a a
+
+ + + + +
cF
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
3 3 3 3 3 3
) 3 ) A ) G 3 A 3 G A G
) G
i 2
i 2
x x x x x x x x x x x x x x

+ + + + +

( ) ( ) ( )
3
3
3 3 3 3 3 3
) 3 A G 3
)
) 3 A G G A
A
A A 3 3 3 , , A , * A 4
3
) G
A #i ) ) 3 G 8.
G G G 3 3
a
x x x x . a a a a a a
. a c b
a x x x x . c . b
+
+ + + +


7O Se con&ider func!ia ( )
A
= , ) ' ' x x x + + .
aF ;emon&tra!i c n , ecua!ia ( )
)
A
)
' x
n
+
+
are o unic &olu!ie
n
x .
%F ;emon&tra!i c
lim )
n
n
x

, unde
n
x e&te $reci1at la aF.
cF /fla!i
lim @ )F
n
n
n x

, unde
n
x e&te $reci1at la aF.
4olu.ie *
aF ie ( ) ( )
)
A
)
+ x ' x
n

+
, = + , + continuU
( ) lim 4U
x
+ x

> ( ) lim U
x
+ x( ) ( ) lim lim 4
x x
+ x + x

<
U 2 &trict cre&ctoare $e atunci
n
x
rdcin $entru +.
%F ( )
)
) 4
)
+
n
<
+
U
A
A 3
) ) ) ) ) A A ) G
) ) ) 3
) )
+
n n n n n n n n n
_ _
+ +

+ +
, ,
( )
A 3
A
5 A ) )
4 ) ,) )
)
n n n
n n n
x x
n n n

+ _
<

+
,
.
cF
( ) ( )
A A
) )
) A 4 ) )
) )
n n n n
x x x x
n n
+ + +
+ +
U
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
3
) 3 3
) ) ) )
) 3 )
) ) 3 G ) 3
)
lim ) .
G
n n n n n
n n n n
n n
n
n
x x x x n x
n n x x n x x
n x+ +
+ + + + + + +

?O Se con&ider func!iile
W
= @4, F @ F ln ,
n
n
' ' x x x n + R
a) /rta!i c ecua!ia @ F 3
n
n
' x are &olu!ia unic
n
x
.
b) /rta!i c
W
lim 3, unde @ F e&te de la F.
n n
n
n
x x a

4olu.ie *
aF ie @ F ln 3 , @4, F,
n n
0 x x x x + 0 continuU
)
)
Q@ F 4, 4
n
0 x nx x 0
x

+ > > &trict


cre&ctoareU
4
4
lim @ F 4
x
x
0 x

>
<
#i 4 x >
lim @ F X @4, F
n
x
0 x x

+
rdcin $entru 0 .
%F
@3F ln 3 4U 0 >
) 3
)
) ) ) ) ) ) )
3 3 ln 3 3 3 3 3 ... 3 ln 3 .
n n n
n n
0
n n n n n n n

1
_ _ _ _ _ _ _
+ + + + +
1

, , , , , , ,
1
]
;emon&trm c=

)
)
) ) )
ln 3 3 ... 3
n
n
n n n

1
_ _
< + +
1

, ,
1
]
U
/vem
( )
) ) )
)
) ) ) ) ) ) )
3 3 3 3 3 ln 3 deoarece ln , )
n n n
n
n x x x
n n n n n n n

1
_ _ _ _
+ + > > > > >
1

, , , ,
1
]

) ) )
3 4 @3F 3 4 3 , 3 lim 3
x
n n
n
e x 0 0 0 x x
n n n

_ _ _
> < <

, , ,
.
W
3
4
4
)
W
)
Se con&ider #irul de numere reale F , definit de#i co& , .
3
aF Calcula!i .
%F ;emon&tra!i c F e&te de&cre&ctor.
cF ;emon&tra!i c ,
3
n
n n n
n n
n n
x dx n
n n

+
(
(

5 )
.
4olu.ie*
3 3
) 4
4
3
)
4
) 3
3 3 3
4
4 4
3 3 3
3
3
4
aF co& &in J ).
%F co& @ ) co& F 4, .
cF co& co& &in @ )F co& .
&in @ )F co& @) co& F @ )F @ )F @ )F
n
n
n n
n n n
n
n
n n n
x dx x
x x dx n
x dx x x n x
x dx n x x dx n n n n


+
/

3
W
3 ) 3 )
3 ) 3 A
A
3
Pentru im$ar
3 )
3 3
3 )
...............................
3
)
n
, ,
, ,
,
n ,
,
,
,

+

,
+

) )
, )


3 ) )
@3 FXX
,
@3 )FXX
,
,
,

+

+
3 3 )
)
3 3 3 )
)
)
3 ) 3
Pentru im$ar @3 )F
3
@3 )FXX
Pentru $ar @3 3F
@3 3FXX 3
@3 FXX )
.
@3 )FXX 3 3 3 3
, ,
n n
, ,
n n
,
n , n
,
n ,
,
,
n
, ,

+ +


+
+
+
+
+

+ +
Profesor,
Cole/iul Na.ional Nicolae !"lcescu
!r"ila
:ON:U('UL INT@(#UD@)@AN D@ -AT@-ATI:
J >@T(U -O(O3AN-T(ID@NT I
@$i%ia a /-a , 'ec%iunea A N-
1
O,
&r=ila, 7 - 5. 11. !!B
Clasa a # a
1. 7m$r!ind un numr natural a la 344+ #i G4)G &e o%!in re&turile 34 #i 3A. tiind c diferen!a c-turilor
o%!inute e&te 55, afla!i ultima cifr a lui a .
( )
. aF /rta!i c ) A 5 ... 344+ + + + + e&te $trat $erfect.
%F Suma a G4 de numere im$are, naturale, di&tincte e&te ),43. /rta!i c cel $u!in unul e&te mai mare
dec-t 84.
Prof0 ,aniela Tilinc", !r"ila
7. S &e &crie numrul
3445
344,
ca=
aF &uma a cinci $trate $erfecte, di&tincte, nenule.
%F &uma a #a$te $trate $erfecte, di&tincte, nenule.
Prof0 Nicolae I3"=c7escu, Craio3a
Clasa a #I a
1. ;ac
, , x ( )
&unt numere cu $ro$rietatea c 3 A )4 4 x ( ) , demon&tra!i c @ F@ F ( x ) x ( + +
e&te un numr divi1i%il cu A4.
Prof0 Na*eli !oicescu, !r"ila
. /rta!i c ecua!ia
G 5 )
x (

nu are &olu!ii (n mul!imea numerelor naturale.
Prof0 Ani ,r"/7ici, ,oina C7iriac, Craio3a
7. ie un2<iurile &u$lementare

A%B
#i

B%C
cu
( )

( )

m A%B m B%C > . ;ou $uncte M #i " &unt (n


interiorul

A%B
a&tfel (nc-t

( )

( )
m M%" m B%C #i ( ( , %3 %4 &unt %i&ectoarele

M%A
#i
re&$ectiv

"%B
.;emon&tra!i c

( )
4
*4 . m 3%4 C-nd avem e2alitateE
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
Clasa a #II a
1. ie
) 3 +
, ,..., a a a

av-nd media aritmetic e2al cu G4 #i
( ) ( )
) 3 +
, ,..., ),)@)FU 3,3@3FU...+,+@+F
d
a a a
:
#i
) 3 +
, ,..., W c c c , cu media aritmetic e2al cu )45
#i ( )
( )
) 3 +
),)@)F ),)@)F ),)@)F ),)@)F
, ,..., U U..., ,
),)@)F 3,3@3F 3,3@3F A,A@AF ,,,@,F +,+@+F +,+@+F 8,8 8
d
c c c
_


,
:
.
;etermina!i
) 3 + ) 3 +
, ,..., , , ,..., a a a c c c .
Prof0 ,aniela Co3aci, !r"ila
. ie , , , A B C D a&tfel (nc-t ( ) ( )
o
*4 m CAD m CBD S S . S &e arate c=
aF AB CD U
%F [ ] [ ] AB CD dac #i numai dac cele $atru $uncte &unt v-rfurile unui dre$tun2<i.
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
7. Se d $tratul ABCD #i fie , # $ mi.loacele laturilor [ ] AB , re&$ectiv [ ] BC . S &e arate c=
aF C# D$ U
%F AD AM , unde { } M C# D$ .
Prof0 #0C7iriac, !ac"u
Clasa a #III a
1. ;emon&tra!i c
( ) ( ) ( )
( )
5
, , , 4
A A A ,
x ( ) ( x ) ) x (
x ( ) x ( )
+ + +
+ + + +
. 7n ce ca1
avem e2alitateE
( )
. Se d cu%ul [ ] Q Q Q Q ABCDA B C D . ie M mi.locul &e2mentului [ ] Q Q D C #i - mi.locul &e2mentului
[ ] BC .
aF /fla!i muc<ia cu%ului, #tiind c aria AM- V e&te e2al cu
A3 3*
cm.
%F Calcula!i &inu&ul un2<iului dintre dre$tele Q Q A C #i A- .
cF /rta!i c Q A , C #i centrul de 2reutate al Q DBC V &unt coliniare.
Prof0 ,aniela Tilinc", !r"ila
7. S &e arate c $entru orice numr natural a , numrul
3 3
344+
,
a +
e&te numr ira!ional.
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
Clasa a ID a
1. Se con&ider $tratul de latur ). Se divide ace&t $trat (n nou $trate con2ruente #i &e elimin $tratul
din mi.loc. Se a$lic acela#i $rocedeu $entru fiecare din $tratele rma&e. ;ac notm cu ,
n n
. " aria #i
re&$ectiv $erimetrul fi2urii o%!inute du$
n
$a#i, & &e determine c-te o rela!ie de recuren! $entru
n
. #i
n
" . E:$rima!i $e
n
. #i
n
" (n func!ie de
n
.
Prof0 Mircea &an/a, Ploie=ti
. S &e determine n $entru care
( ) ( ) ( ) ( )
n n n n
n n n
a b c a b c a b b c c a + + + + + + + + + + ,
oricare ar fi ( ) , , 4, a b c .
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
7. ie [ )
) 3 ) 3
, ,..., 4, , 3, , ... ,
n n
x x x n n x x x n + +
( ) [ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { }
) 3 ) 3 3 A ) )
, ,..., ...
n n n n
# x x x x x x x x x x x

+ + + + + + + + ,
unde [ ] x , { } x &unt nota!ii o%i#nuite. Se cere=
aF ( ) [ ) { }
) 3
ma: , ,..., J 4, ,)
n i
# x x x x i n
%F S &e determine
) 3
, ,...,
n
x x x $entru care e&te atin& valoarea ma:im.
Prof0 &7eor/7e Alexe, !r"ila
Clasa a D a
1. ie , , ), 3 x ( ) x() > . S &e arate c ( ) ( ) ( ) lo2 lo2 lo2 ,
x( () )x
x ( ( ) ) x + + + + + .
Prof0 Mircea &an/a, Ploie=ti
. S &e arate c (ntr'un triun2<i ec<ilateral de latur ) nu &e $ot (n&crie dou $aralelo2rame de arie
A
8
,
fr & ai% cel $u!in un $unct comun. ;ar dac aria fiecruia e&te
A
)8
E
Prof0 Mircea &an/a, Ploie=ti
7. ie ABC V oarecare a&cu!itun2<ic. ;emon&tra!i c avem rela!ia=
3 3 3
co& co& co&
G&in &in &in )
&in &in &in 3 3 3
A B C A B C
A B C
_
+ +

,
.
Prof0 #iorel !otea, !r"ila
Clasa a DI a
). ie ( )
)
n
n
a

un #ir &trict cre&ctor de numere reale &trict $o1itive cu $ro$rietatea c lim W
n
n
a
a
n

.
aF S &e calcule1e
( )
3
) 3 ...
lim
)
n
a
n
a a
n
n
n

+ + +
+
.
%F ;ac, (n $lu&, ( )
)
n
n
a

e&te #i $ro2re&ie aritmetic, calcula!i
3
) 3
)
...
lim
n
n
n
n
n
a a a
a

+
+ + +
.
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
. aF Calcula!i
3
) ) )
lim ...
,
,
n n n

_
+ + +

,
U W n , 3 n fi:at.
%F ie ( ) 4,) Y x fi:at. ;emon&tra!i c e:i&t #i &unt unice numerele naturale ( ) 3 n n x #i
( ) ) , , x a&tfel (nc-t
3 3 )
) ) ) ) ) ) )
... ...
, , ,
x
n n n n n n n
+
+ + + < < + + + + .
Prof0 Radu #asile, !r"ila
7. ie ( )
A
A M , cu $ro$riet!ile= ( )
3
4 5r A #i ( )
A
3 M , a&tfel (nc-t A3 3A A .
aF ;emon&tra!i c , )
n n n
A 3 3A n A n .
%F Calcula!i , A
n
A n .
Prof0 Car-en !otea, !r"ila
Clasa a DII a
1. ie ( )
W
, U ,
a b
M A a b a b
a b
+
_

' )
,
#i 1 M ,
W
U
a a
1 a
a a
+
_

' )
,
.
aF S &e arate c ( ) , M nu e&te 2ru$.
%F ;emon&tra!i c ( ) , 1 e&te 2ru$ i1omorf cu
( )
W
,
+
.
cF S &e arate c e:i&t o le2e de com$o1i!ie Z Z a&tfel (nc-t ( ) , M e&te 2ru$.
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
. S &e &ta%ilea&c o rela!ie de recuren! $entru inte2ralele
( )
)
nx
n n
x
e
/ dx
e

+
, x , W n #i &
&e calcule1e
) 3 A
, , / / / .
( )
7. ie = ' o func!ie continu care admite o $rimitiv $ #i e:i&t
( ) ( ) lim lim
x x
$ x $ x
+

.
/rta!i c e:i&t
4
x a&tfel (nc-t ( )
4
4 ' x .
Prof0 @lorin Rotaru, @oc=ani
4OLU(II+
Clasa a # a
1. ;in teorema (m$r!irii cu re&t o%!inem
) 3 3
344+ 34 re&$ectiv G4)G 3A 344+ 3 3A a c a c c + + +
ceea ce e&te cotradictoriu. ;eci nu e:i&t a care & (nde$linea&c condi!iile $ro%lemei #i nu avem cum
& aflm ultima cifr.
. aF
3
) A 5 ... 344+ )44G + + + +
deci &uma e&te $trat $erfect.
%F Pre&u$unem c numerele &unt cel mult e2ale cu +*. Numerele fiind di&tincte, im$are &uma lor e&te
3
) A 5 ... +* G4 ),44 ),43 + + + + <
deci cel $u!in unul dintre numere tre%uie mrit cu 3. ;ac le
mrim $e cele mai mici dec-t +* dou devin e2ale deci +* 3 8) + , adic cel $u!in unul dintre numere
e&te mai mare dec-t 84.
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
3 3
3445 344G )443 3 3 3 3 3 )443
3 3 3 3
)443 )443 )443 )443
3 3
3445 344G )443 3 3 3 3 3 3 3 )443
aF 344, 344, 344, 344, G4 )5 * 8 , 344, G4
344, )5 344, * 344, 8 344, , .
%F 344, 344, 344, 344, A5 34 )5 )4 , G 3 344, A5
+ + + + +
+ + + +
+ + + + + + +
7.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3 3
)443 )443 )443 )443 )443 )443
344, 34 344, )5 344, )4 344, , 344, G 344, 3 . + + + + + +
Clasa a #I a
1. ie , , x ( ) , ( ) 3 A )4 4 A 3 )4 A 3 5 x ( ) ( x ) ( x ) . Cum
( ) A, 3 ) 3 ( U
( ) ( ) ( ) 3 3 A )3 4 3 A G A x ) ( ) x ) ( ) x ) + + + +
( ) ( ) ( ) 3 3 5 )4 3 5 3 5 x ( ( ) x ( ( ) x ( + + + + + deoarece ( ) 3, 5 ) . ;eci
( ) ( ) A4. ( x ( x ) + +
. ;ac 4 (
Object 816

G 3
x

iar $entru
Object 818

G ,
x

#i nu avem &olu!ie x . La fel $entru 4 x .


Pre&u$unem 3 ( #i ultimele dou cifre ale lui
(
5
&unt 35
Object 825

G ...3,
x

. Cum ) x #i 3, nu
&e divide cu G re1ult c
..3, 5 )
(
+
nu &e divide cu G. ;eci ecua!ia nu are &olu!ii (n
3

.
7. ;ac ( %M e&te (n interiorul A%" R avem
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
O
O
3 3
)84
*4 .
3 3
A%M B%"
m 3%4 m 3%M m M%" m "%4 m m M%" m
m A%M m M%" m M%" m B%"
_ _
+ + + +

, ,
+ + +

R R
R R R R R
R R R R

;ac ( %M e&te (n interiorul A%M R avem
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
O
O
3 3
)84
*4 .
3 3
m "%B m M%" A%M
m 3%4 m 3%M m M%4 m
m A%M m M%" m M%C m M%"

_
+ +

,
+
<
R R R
R R R
R R R R
Clasa a #II a
1.
) 3 +
) 3 +
...
G4 ... 384
+
a a a
a a a
+ + +
+ + U
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
+ ) 3 + + ) 3 ) 3
+ ) 3 + ) 3
) 3 + ) 3 +
... 384
... * ... *
5 + 8 ) 3 +
),) ) 3, 3 3 +, + + ),) ) 3, 3 3 ... +, + +
) 3 +
* * * *
...
... * )4, 34,..., +4. )45 ... +A5.
)4 34 +4
+
* * *
a a a a a a a a a
a c c c a a
a a a c c c
+ + +


+ + +
+ + +
+ + +

( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
+ ) 3 + ) 3
...
/tunci ...
),) ) ),) ) ),) )
),) ) 3, 3 3 3, 3 3 A, A A +, + + 8, 8 8
c c c c c c
.
+ + +


#i o%!inem c
) 3 A G 5
, +
)4 8) ) ) * ) ,A
... ) G34, )G4, +4, G3, 38,
* )44 ) 3 + 8 )4 8 84
34, )5
. c c c c c
c c
_ _
+ +


, ,

.
. aF ie M mi.locul lui [ ] CD , atunci avem urmtoarele ca1uri=
). A#i B &e afl de aceea#i $arte a dre$tei CD#i atunci .
3 3
CD CD
AB AM BM CD + +
3. A#i B &e afl de o $arte #i de alta a dre$tei CD#i atunci .
3 3
CD CD
AB AM BM CD + +
%F ;ac &untem (n ca1ul ). atunci AB CD < . 7n ca1ul 3. avem= ( ) ( ) AB CD , , M A B coliniare,
#i cum ( ) ( ) ( ) ( ) MA MB MC MD ABCD e&te dre$tun2<i.
7. aF
( ) ( )
( ) ( )
( )
{ } ( )
o o
o
o
*4 *4
dar *4
*4
. .
#B $C
#CB $DC
#BC $CD BC CD D$C #CB m DMC
D$C CD$
B C
#C D$ #C D$ M+
' )
+


V V

%Fie
( ) ( ) ( ) ( ) AL A# L# DC L#CD
P
$aralelo2ram

o
*4
LD #C
L#MD
M

P
tra$e1
dre$tun2<ic. ie ( ) A- DM A- linie mi.locie (n L#DM - mi.locul lui ( ) DM
ADM V i&o&cel ( ) ( ) AD AM .
Clasa a #III a
). olo&im ine2alitatea mediilor=
3
a b
ab
+
#i o%!inem
( ) ( ) ( ) A A A
, ,
A , A , A ,
x ( ) ( x ) ) x ( x ( ) ( x ) ) x ( + + + + + + + + +

/dun-nd cele trei rela!ii o%!inem
( ) ( ) ( ) ( ) 5
A A A ,
x ( ) ( x ) ) x ( x ( ) + + + + +
+ +
.
E2alitate are loc dac= A #i A #i A x ( ) ( x ) ) x ( + + + . /tunci o%!inem
( ) ( ) A 3 4 4 x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) + + + + + +
. aF Notm cu
x
muc<ia cu%ului #i calculm laturile AM- V .O%!inem
5 ,
U
3 3
x x
A- M-

re&$ectiv
A

3
x
AM #i
[ ]
3
3*
), .
8
x
AM- x cm A V
%F Un2<iul dintre dre$tele Q Q A C #i A- e&te un2<iul dintre AC #i A- . E:$rim-nd aria triun2<iului
A-C V (n dou moduri, o%!inem ( )
)
&in
)4
CA- R
.
cF [ ] Q CBDC e&te $iramid triun2<iular re2ulat ( ) Q Q C % C DB , unde % e&te centrul de
2reutate al triun2<iului Q C DB V . Q Q A BDC tetraedru re2ulat ( ) Q Q , , Q A % C DB A % C
coliniare.
7.
( )
( )
3 3
3 3
3 3
, 344+
344+
, 344+
, ,
a
a
a
+
+
+
;eoarece ( )
3 3
, 344+ a + o%!inem
( ) ( )
3 3 3 3 3
, 344+ , 344+ , W a a , , + +
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
) ) ) ) 3 3 A
344+ , , W A[ *[ , ,,* , 33A , a , , a , a , a , + + +
3
a im$ar #i
( ) ( )
3 3
3 3 , , ,
A , ) ) ) , 3, a a m M M M t + + t a%&urd.
Clasa a ID a
). /vem imediat =
)
) 8
)
* *
. ,
3
3
,G 8
8) *
.
_


,
,
)
)
G G
A
" + ,
3 ) 3
)
G 8
A
" " + .
Prin induc!ie matematic o%!inem c
( )
)
) )
8 G 8
, , ,
* A A
n
n n n n
. . " " n


_
+

,

iar de aici tot $rin induc!ie matematic 2&im c
8 G 8
, G )
* 5 A
n n
n n
. "
1
_ _
+
1

, ,
1
]
.

. Lum ) a b c #i o%!inem
A A A 3
n n
+
cu . n 4 nu e&te &olu!ie iar) #i 3 &unt &olu!ii. .
Pentru A n demon&trm c
)
) A 3
n n
+ >
$rin induc!ie matematic.
Pentru A n revine la)4 8, > adevrat. ;ac ine2alitatea e&te adevrat $entru A n atunci
) ) )
3 3 3 A ) A A ) A
n n n n +
< + < + +
#i deci ine2alitatea e&te demon&trat $entru ) n + . ;eci
&in2urele &olu!ii &unt ) #i 3 $entru care &e verific imediat e2alitatea din enun! $entru orice , , 4. a b c >
7. aF /$licm ine2alitatea Cauc<P'"uniaTov&Ti'Sc<\art1 #i o%!inem =

?aloarea ma:im a lui # e&te n #i &e o%!ine , de e:em$lu $entru )
,
x .
%F E2alitatea (n ine2alitatea Cauc<P are loc dac #i numai dac
[ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { }
[ ] { }
[ ] { }
[ ] { }
[ ] { }
[ ] { }
[ ] { }
) 3 3 A ) ) 3 3 A ) ) 3
) 3 ) 3
3 A 3 A
) )
... ...
...
) ) ) ) ) ... )
) ), 4
) ), 4
) de unde
...................... ............................
) ), 4
n n n
n n
x x x x x x x x x x x x x x x
n
x x x x
x x x x
n
n
x x x x
+ + + + + + + + + + + +

+ + +
+

+


' '


+

) 3
o%!inem ... ).
n
x x x
Clasa a D a
). /vem ine2alitatea=
G x (
x( x (
+

+
$entru , 4 x ( >
Lo2aritm-nd acea&t ine2alitate o%!inem
( ) ( ) ( ) lo2 ) lo2 G lo2 3lo2 ) 3lo2 3
x( x( x( x( x(
x ( x ( x ( + + + + .
Scriem ine2alit!ile analoa2e #i adunm cele trei ine2alit!i=
( )
3 3
3 3 3
lo2 lo2 ) A
3 lo2 A 3 A 3 A 3 * 3 )3
lo2 lo2 lo2 3
x(
x() x
x (
x( x( ()
+ + + + +

deoarece $entru , , 4 a b c > avem
A
3.
a
b c

+


. /vem, folo&ind formula cuno&cut a ariei $aralelo2ramului c
( ) ( )
3
A A A
) , 4,) .
3 3 3
AM-"
. x x x x x +
Con&iderm func!ia de 2radul al II'lea
( )
3
A A
3 3
' x x x +
. O%&ervm c
ma:
)
3
x atunci
( )
A
ma:
8
AM-"
.
. Centrul de 2reutate a$ar!ine ace&tui $aralelo2ram, $entru care
)
3
x , deci, dou
$aralelo2rame de arie
A
8
, vor avea cel $u!in $unctul 1 (n comun.
[ ] { } [ ] { }
( )
( ) [ ] { } [ ] { } ( )
( )
3
3 3
) 3 ) ) 3 )
) 3
) ... ) ) ... ) ...
... )
n n
n
x x x x x x x x
n x x x n n
+ + + + + + + + + +
+ + +
Pentru $artea a doua, vom $o1i!iona $aralelo2ramele fa! de o $aralel la latura triun2<iului care
trece $rin 1. ;ac $aralelo2ramul e&te &ituat dea&u$ra ace&tei dre$te, aria &a va fi
3
3 A A A 3
, 4,
A 3 3 3 A
x x x
. x x
_ _
+

, ,
#i e&te ma:im $entru
ma:
)
A
x #i
ma:
A
)8
.
.
O%!inem c $aralele au (n comun $unctul 1. ;ac $aralelo2ramul e&te &u% $aralel, atunci
( )
A
)
3
. x x
#i ma: &e o%!ine $entru
)
3
x , nu convine deoarece
)
4,
A
x
1


1
]
.
7. /vem=
G &in &in &in G&in &in &in
3 3 3 3 3 3
A B C A B C r
r R
R
#i
3 3 3 3 3 3
3
3 3 3
co&
G 3
&in 3
r A b c a r b c a
R Rr
R A bca R a bc
+ +
.
;eoarece
G
abc
R
.
#i
.
r
p

o%!inem
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 )
3
G 3 3
b c a b c a r b c a b c
Rr a
a bc a . pa p a a
_ + + +
+

,
#i deci tre%uie & demon&trm c
3 3 3 3 3 3
)
)
3
b c c a a b
a b c
p a a b b c c
_
+ + + + +

,
.
/vem
( ) ( )
3 3
3
A A
4
b a
a b b a ab a b a b
a b
+ + + + #i ine2alit!ile analoa2e=
3 3 3 3
, ,
c a b c
a c b c
a c c b
+ + + +
$e care le adunm #i re1ult
3 3
)
... ).
3 3
b b a b c
c
p a c p
_ + +
+ +

,
E2alitatea are loc $entru . a b c
Clasa a DI a
1. aF ie
3
) 3 ...
n
a a
n
x n + + + #i
( ) )
n
a
n
( n + , W n . /vem c ( )
)
n
n
(

e&te &trict cre&ctor #i
nemr2init #i
( )
( ) ( )
( )
)
) )
) )
)
)
) ) )
lim lim lim
3 ) 3
)
)
n
n n n
n
a
n n
a a a a
n n n
a a
n n
n x x
( ( e
n n n
n
n
+
+ +
+
+

+
+

+ + + _
+

+
,
deoarece
)
)
lim
)
)
lim )
)
n
n
n
a
a
a
n
n
e e
n
+
+
+

_
+

+
,
, iar
)
4
n n
a a
+
< ( )
)
lim ) 4
n n
a a
n
n
+


+
. ;eci e:i&t,
conform criteriului Ce&aro'Stol1,
)
lim
n
a
n
n
x
( e

.
%F ie
3
) 3
...
n
n n
x a a a + + + #i
)
n
n n
( a
+
, W n , cu #irul ( )
)
n
n
(

&trict cre&ctor #i nemr2init, iar
)
) )
) )
) ) )
) 3
)
)
) )
lim lim lim
n
n n n
n n n
n n n
n n n n
n
n
n
x x a
( ( a a e
a
a
a
+
+ +
+ +

+ + +
+
+
+


,
, deoarece
)
)
lim 4
n
n
a

+

#i
( )
)
) ) )
lim
3 )
) )
lim ) lim ) .
n
n
n n a n
a n n
n n
n n
a a a
e e
a a

+
+ + +
+ +

+ +
_ _
+ +

, ,
. aF
3
)
)
) ) ) ) ) ) )
...
)
)
)
,
,
,
n n
n n n n n n n
n

_

,
+ + +

.
%F
( )
3
) )
4,) , X , 3
)
n
n
n n
n n

a&tfel (nc-t ( )
) )
, ,
)
x x
n n
_

,
. Pre&u$unem
$rin a%&urd c
3 )
) ) )
... , )
,
x ,
n n n
+
+ + + . 6rec-nd la limit du$ ,, re1ult c
)
)
x
n

@fal&F.
;eci, e:i&t W , a&tfel (nc-t
3 )
) ) )
... , )
,
x ,
n n n
+
< + + + . @)F
ie , $rimul care verific rela!ia @)F ( )
3
) ) )
...
,
x x
n n n
> + + + .
7. aF ;emon&trm $rin induc!ie c , )
n n n
A 3 3A nA n .
Pentru ) n e&te adevrat. Pre&u$unem ( ) " n adevrat #i demon&trm ( ) ) " n + adevrat.
;emon&trm c ( )
) ) )
)
n n n
A 3 3A n A
+ + +
+ . /vem [
n n n
A 3 3A nA A @la &t-n2aF
) ) n n n
A 3 A3A nA
+ +

#i rm-ne & demon&trm c
( ) ( )
) ) ) ) )
A
)
n n n n n n n n
3A n A A3A nA 3A A A3A 3A A3 A A %
+ + + + +
+ + + +
@adevratF ( ) " n adevrat, ) n .
%F olo&ind ( ) ( )
3
n n n n n n n n
A 3 3A nA A 3 nA 3A A 3 n/ 3A +
( ) ( )
3
det det det 4
n
A 3 n/ 3 + 1
]
.
Pre&u$unem c det 4 A ( )
3
det det , W 3 n/ 3 n + , deci ecua!ia de 2radul al III'
lea ( )
3
det det 3 3 )/ + (n necuno&cuta ) are o infinitate de rdcini di&tincte @fal&F.
@Sau $rin calcul direct=
( ) ( )
A 3
4, )
a b c
3 d e ' n n e i n ae ai c+ '0 bd n
+ 0 i
_

+ + + +


,
, im$o&i%ilF
;eci ( ) ( ) ( )
3 3
)
det 4U 4
3
A . A 5r A 5r A
1

]
, deoarece
( ) ( ) 4 5r A 5r A3 3A .
olo&ind rela!ia lui CaPleP'Mamilton o%!inem=
( ) ( )
A 3 A
A A A A
det , A.
n
A 5r A A . A A A / % A % A % n +
Clasa a DII a
1. aF ( ) ( ) ( ) , , U A a b A c d A ac bc ad bd M + + .
ie ( )
) 3
, A e e elementul neutru
( ) ( ) ( )
) )
) 3
3 3
, , , , , 4
ae be a
A a b A e e A a b a b
ae be b
+
>
'
+

. Ceea ce e&te fal& = de e:em$lu, dac


)
)
)
3
a b e care nu verific $entru ) a #i 3 b . ;eci, ( ) , M nu e&te 2ru$.
%F 7nmul!irea indu& $e 1 e&te a&ociativ #i comutativ. ;e la $unctul aF re1ult c
) )
,
3 3
A 1
_


,
e&te
element neutru.
( ) ( ) Q , Q, Q A a a A a a e&teinver&ul lui ( ) , A a a dac
( ) ( )
) ) )
, Q, Q , Q 4
3 3 G
A a a A a a A a
a
_
>

,
,
deci ( ) , 1 e&te 2ru$ a%elian.
unc!ia
W
= ' 1
+
, definit $rin ( ) ( )
, 3 ' A a a a e&te evident %i.ectiv #i
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , 3 , 3 G , , ' A a a A b b ' A ab ab ab ' A a a ' A b b .
cF ;efinim $e M le2ea ( ) ( ) ( ) , , , A a b A c d A ac bd . /&ociativitatea e&te evident. Elementul
neutru e&te ( ) ),) . A M Orice ( ) , A a b are inver&ul ( )
) )
Q , , . A a b A M
a b
_


,

. acem &c<im%area de varia%il ( ) ) U ) ) ln )
)
x x
dt
e t t e t x t dx
t
+ >

.
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
)
) )
Q
) ) )
) ) ) ) ) )
) ) ,
)
n n n n
n n
n n n n n n n
t t t
dt t
6 dt t dt t dt 6
t t t n t n t t n t

+ +

_
+ +

,

) n . O%!inem
( )
( )
)
)
, ).
)
nx
n n n
x
e
/ / n
n
e
+

+
/vem
( ) ( )
) 3 )
ln ) , ln )
) ) )
x x x
x x
x x x
e e e
/ dx e C / / e C
e e e
+ + + +
+ + +

#i
( )
3
A 3 3
)
3
)
x
x
e
/ /
e

+
.

7. ie func!ia ( ) ( ) ( ) ) U + x $ x $ x x + . unc!ia + e&te deriva%il, (n $articular continu.
;ac ( ) 4, + x x , atunci ( ) 4, + x x > &au ( ) 4, + x x < .
;ac ( ) 4, + x x > ( ) ( ) ) , $ x $ x x > + .
O2.ine- ( ) ( ) ( ) ( ) ) 4 , , 3 $ n $ $ $ n n n < < < 0 ,e aici, )rin trecere la li-it", re*ult"
( ) ( ) ( ) ( ) lim ) 4 lim
n n
$ n L $ $ L $ n

<
AfalsC0 Atunci exist" a astfel Enc>t
( ) ( ) ( ) 4 ) + a $ a $ a + 0 A)lic>nd teore-a lui Rolle )e inter3alul [ ] , ) a a + , re*ult" c"
( )
4
, ) x a a + astfel Enc>t ( ) ( )
4 4
Q 4 $ x ' x 0 Analo/ dac" ( ) 4, + x x < 0
:ON:U('UL INT@(#UD@)@AN D@ -AT@-ATI:
J >@T(U -O(O3AN -T(ID@NT I
@$i%ia a /-a , 'ec%iunea & N-

O, &r=ila, 7-5.11.!!B
Clasa a ID a
1. S &e re1olve &i&temul de ecua!ii

'

+
+
A , A I H D C
3 , ) D C I H
( x
( x
, unde H I x re$re1int $artea (ntrea2 a numrului
real x, iar { } x re$re1int $artea frac!ionar a ace&tuia.
. ie mul!imea ( ) { }
3 3
, J 5) M x ( x ( ( + + .
aF S &e determine ( ) , x ( M #tiind c 5). x
%F ;etermina!i elementele mul!imii M.
7. Se con&ider $tratul cu latur ). Se divide ace&t $trat (n alte nou@*F $trate e2ale #i &e elimin $tratul
din mi.loc.Se a$lic acela#i $rocedeu $entru fiecare din $tratele rma&e. ;ac notm cu
n
. #i
n
" aria #i,
re&$ectiv, $erimetrul fi2urii rma&e du$ n $a#i, & &e determine c-te o rela!ie de recuren! $entru
n
. #i
n
"
4 4
@ ), GF . " . E:$rima!i $e
n
. #i
n
" (n func!ie de n.
Clasa a D a
1. Se con&ider #irul
)
@ F
n n
x

,
3 3 ... 3
n
x + + +
, unde numrul radicalilor e&te n, #i #irul
)
@ F
n n
(

, definit $rin
3 3 ... 3 3
n
( + + + +
.
aF S &e calcule1e
) 3 A 344+
, , ,...., . ( ( ( (
%F S &e arate c ( )
344+
, ).
n
x ( n <
cF S &e arate ca 3 F @ F, , @
G
)
)
+ <

n x x
n n
.
. ie numerele reale
, , x ( )
cu $ro$riet!ile= , , ), 3 x ( ) x() > . S &e arate c=
lo2 @ F lo2 @ F lo2 @ F ,
x( () )x
x ( ( ) ) x + + + + +
.
7. Con&iderm func!ia = ' determinat din rela!ia
F @ )3 F @ , F @ F )3 , @
3 A 3 A
x ' x ' x ' x x x x ' + + + +
aF S &e arate c func!ia ' e&te inver&a%il #i & &e calcule1e inver&a ei.
%F S &e calcule1e ( ) ( )
4,)* . '
cF S &e re1olve ecua!ia ( )
A
3 )5 4 ' x x + + .
Clasa a DI a
1. ie
3
, @ F.
a b
A A M
c d
_


,
.
aF /rta!i c
3
3 3
' @ F @ ' F . A a d A ad bc / % + + .
%F ;ac A nu e&te inver&a%il atunci
')
@ F , , 3.
n n
A a d A n n +
cF ;ac
3
A A
, atunci { } 4,), 3 . a d +
. ie , ,
a b c
1 3 c a b a b c
b c a
_


' )


,
.
aF Pentru 4 a b #i ) c arta!i c 3 1 e&te inver&a%il #i calcula!i
)
3

.
%F Calcul-nd det@ F, 3 3 1 , (n dou moduri, demon&tra!i e2alitatea=
I F @ F @ F FH@ @
3
)
A
3 3 3 A A A
a c c b b a c b a abc c b a + + + + + + .
7. ie
W
n
#i matricile ( ) , ,
n
A B M cu $ro$riet!ile=
aF
3 3 3
@ F A B A B + + .
%F
G G G
@ F . A B A B + +
S &e arate c
( )
3
.
n
AB %
Clasa a DII a
1. Pe mul!imea &e define#te le2ea de com$o1i!ie , , . x ( x( ax a( b a b + + + ;etermina!i
a b + dac (n elementul neutru e&te G.
. Pe &e define#te le2ea de com$o1i!ie
G
A *
x (
x ( x(
+
+ #i
( )

... , .
n
de n ori x
x x x x x n


1 44 2 4 43
aF ;etermina!i numrul real a dac ( ) Y C D, a e&te 2ru$ a%elian.
%F Ne1olva!i ecua!ia
, A
3 4 x x

+ .
7. ;etermina!i @)F $ dac

3
) 3 3
@ F #i @ 3F arcco&
3 3
G G
dx
$ x $
x x x


+

.
4OLU(II+
Clasa a ID a
1. /dun-nd cele dou ecua!ii &e o%!ine= G, 5 x ( + . ;e a&emenea, { } [ ] [ ) [ ] ), 3' 4,) ) ( x x .
/tunci { } [ ] ' 4, 3 ( ( ( . Cum[ ] ) x , avem [ ) ), 3 x . ;in G, 5 G, 5 x ( ( x + o%!inem
[ ] 3,5 G, 5' A, 5 A x ( < #i { } 4, A x . 7n conclu1ie ), A x #i A, 3 ( .
. aF Cum 5) x , e2alitatea devine
3
3554 4 ( ( + . Solu!iile ecua!iei &unt
) 3
54, '5) ( ( , dar
cum ( rm-ne doar &olu!ia 54 ( .
%F /vem din i$ote1 c
3 3 3 3 3 3 3 3
5) 5) 4J G G G G 34G 4 G @3 )F 34A
@3 3 )F@3 3 )F 34A
x ( ( x ( ( x ( ( x (
x ( x (
+ + +
+ +

;eoarece , x ( avem c 3 ' 3 ') 3 3 ) x ( x ( < + + , #i cum 3* + 34A o%!inem variantele=
3 3 ) )
3 3 ) 34A
x (
x (

'
+ +

#i
3 3 ) +
3 3 ) 3*
x (
x (

'
+ +

. Cu &olu!iile=
5) *
#i
54 5
x x
( (

' '7.


7n fi2ur am artat $rimii doi $a#i adic &itua!iile $articulare ) #i 3 n n .
)
) 8
)
* *
. ,
3
3
,G 8
8) *
.
_


,
,
)
)
G G
A
" + ,
3 ) 3
)
G 8
A
" " +
Prin induc!ie matematic o%!inem c
( )
)
) )
8 G 8
, , .
* A A
n
n n n n
. . " " n


_
+

,

7n final, tot $rin induc!ie matematic 2&im c
8 G 8
, G )
* 5 A
n n
n n
. "
1
_ _
+
1

, ,
1
]
.
Clasa a D a
1. aF
3 , 3 3 3
3 3 3
A 3
)
+
+
( (
(
. Se deduce u#or c 3
344+
( .
%F Se demon&trea1 c 3, , )
n
x n n < .
cF /vem c
)
3 , , 3
n n
x x n n

+ . 7nlocuind (n ine2alitatea
)
)
@ ,F
G
n n
x x

< + acea&ta
devine ec<ivalent cu F , @
G
)
3
) )
+ < +
n n
x x . Prin $relucrare &e a.un2e la 4 F 3 @
3
)
>
n
x ,
ine2alitate adevarat deoarece 3 <
n
x @din %F. ;eci ca1ul de e2alitate cu 1ero e&te e:clu&.
. Ine2alitatea
( x ( x
( x
+

+ G
&e lo2aritmea1 (n %a1a x( #i &e o%!ine =
3 lo2 3 ) F @ lo2 3 F @ lo2 G lo2 ) F @ lo2
x( x( x( x( x(
( x ( x ( x + + + +
.
Se &criu #i analoa2ele ace&tei ine2alit!i #i &e adun. olo&ind ine2alitatea lui Ne&%itt o%!inem=
A
)

3
3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
lo2 ) ) )
3 lo2 @ F lo2 @ F lo2 @ F A 3 A 3
lo2 lo2 lo2 lo2
lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2
A 3 ) ) ) * 3
lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2
x( () x)
x()
x ( ( ) x )
x( () )x x(
x() x() ) x ( ) x
() )x x( () )x x( ()
_
1 + + + + + + + + + +

]
,
_ _
+ + + + + + + + + +

, ,
3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
lo2 lo2 lo2 lo2 A
* 3 * 3 )3.
lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 lo2 3
( ) x (
)x x ( ) ( x )

_ _
+ + + + +

+ + +
, ,
7. aF Ine2alitatea din i$ote1 , $rin $relucrare, devine =
( )
( )
( )
A A
3 8 @ F 3 8 ' x x ' x + + de unde &e deduce c = 3 8 F @
A
+ x x ' .
unc!ia ' e&te &trict cre&ctoare, deci in.ectiv. 7n ace&te condi!ii #i ( ) ' , de unde ' e&te
&ur.ectiv. 7n conclu1ie, ' e&te inver&a%il @%i.ectivF iar inver&a lui ' e&te=
( )
A
) )
= , @ F 3 8 ' ' x x

+ .
%F Cum ' e&te &trict cre&ctoare , o%!inem ( ) ( ) ( ) 4,)* 4,) ' .
cF Ecua!ia devine
3 )5 3 8
A A
+ + + x x
#i '+ x e&te &olu!ie unic a ace&tei ecua!ii, deoarece
func!ia ( )
A A
8 3 )5 ' x x x + + + e&te &trict cre&ctoare.
Clasa a DI a
1. aF Se verific $rin calcul direct
%F
3
det 4 ' 4 @ F A ad bc A a d A + . Prin induc!ie matematic &e demon&trea1 c=
)
@ F , , 3
n n
A a d A n n

+ .
3 3
3
3 3
@ F @ )F 4
cF
@ F @ )F 4
a bc a a bc a
b a d b b a d
A A
c a d c c a d
d bc d d bc d
+ +

+ +


' '
+ +


+ +

.
;in ecua!iile @3F #i @AF ale &i&temului anterior re1ult c ) &au 4 a d b c + $entru ) a d + .
,ac"
{ }
{ }
{ }
3
3
4,)
4 #i ) 4, 3 ,
4,)
a
a a
b c a d a d
d d d


+ +
' '


deci
{ } 4,), 3 . a d +
. aF Matricea 3 devine=

,
_

4 ) 4
4 4 )
) 4 4
3 . Cumdet ) 4 3 , matricea 3 e&te inver&a%il cu inver&a

,
_

4 4 )
) 4 4
4 ) 4
)
3
%F
abc c b a 3 A det
A A A
+ +
@re2ula triun2<iuluiF ( ) )

( )
3 3 3 3 3
3
)
)
det @ F ) @ F@ F @ F @ F @ F
3
)
@ F 3 . ;in @)F #i @3F re1ult identitatea cerut.
b c
3 a b c a b a b c a b c ab ac bc a b c a b b c
c a
c a
+ + + + + + + + + +

1 +
]

7.
3 3 3
@ F
n
A B A B AB BA % + + + .

n
% A B B A B A B A B A B A B A + + + + + +
3 3 3 3 G G 3 3 3 3 G G G
F F@ @ F @ .
;in
n n
% ABAB B A % BA AB + +
3 3
re&$ectiv
n
% A B BABA +
3 3
, de unde =

n
% BA AB +
3 3
F @ F @ #i cum ' BA AB re1ult c
n n
% AB % AB
3 3
F @ F @ 3 .
Clasa a DII a
1. ;in defini!ia elementului neutru avem
G , G G , x x x x ax a b x x + + +

G )
@ GF G ,
G 4
a
a x a b x x
a b
+
+ + +
'
+

cu &olu!ia

'


)3
A
b
a
. ;eci * a b + .
. aF Le2ea &e mai $oate &crie
A
)
A
)
A
)
+
,
_


,
_

( x ( x iar din e:i&ten!a elementului neutru re1ult


c ( ) ( )
) ) ) ) G
, 4, ,
A A A A A
x e x x x e x
_ _ _ _
+

, , , ,
de unde
G
A
e .
;in e:i&ten!a &imetricului avem =

) ) ) G ) )
Q Q
)
A A A A A
A
x x x
x
_ _
+

, ,

, $o&i%il doar dac


A
)
x #i deci
)
A
a .
%F ;in defini!ie avem c
3
3
) )
A A
x x

_
+

,
#i inductiv o%!inem =
) )
A A
n
n
x x

_
+

,
. /tunci ecua!ia
devine =
, A
) ) ) )
3 4
A A A A
x x
1
_ _
+ + +
1

, ,
1
]
.
Utili1-nd &u%&titu!ia
A
)
A
x t
_


,
, avem
4 ) 3
3
+ + t t
cu )
3 )
t t , deci,
A
)
)
A
x
_


,

are &olu!ia real
A
3
x .
7. /vem &ucce&iv
3
3
@ F
G G
)
dx
$ x
x
x x

B
3 3
3 3
) )
)
3
) ) ) ) ) )
G
3 3 3 3
dx dx
x x
x x

1
_ _

1
, ,
1
]


3
3
Q
Q
) )
) )
) ) ) 3
3
arcco&
3 3 3 ) )
) ) )
3 3
3 3
u x
x
dx du C
u
x
_


,
+
_,

.
) )
) ) ) ) 3 3 )
3
Cum @ 3F arcco& 3 arcco& 4 @ F arcco&
3 3 3 3 3 3 )
3
x
$ C C $ x

_
+

,
,

8 G 3
)
3
3
arcco&
3
)
3
)
3
)
arcco&
3
)
F ) @

$
.
:ON:U('UL INT@(#UD@)@AN D@ -AT@-ATI:
J/I:TO( /QL:O/I:II
@$i%ia a - X/I - a,
&r=ila, 5 a2rilie !!"
Clasa a #II a
1. ie x, ( numere naturale mai mari &au e2ale ca 3. ;emon&tra!i c=
( ) ( )
3 3
)38 ,G G x ( x ( x( + + + .
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
. ie 1 centrul de 2reutate al ABC V . Prin 1 &e duc dou dre$te oarecare, care taie AB #i AC (n M #i -,
iar a doua (n ", re&$ectiv &. ;emon&tra!i c=
3 3 3 3
3 3 3 3
)
BM C- B" C&
MA -A "A &A
+ + + .
Prof0 ,an Marinescu =i Prof0 Ioan 5erdean, Hunedoara
7. S &e afle n nenul, minim, $entru care e:i&t
) 3
, ,...,
n
a a a numere naturale a&tfel (nc-t
3 3 3
) 3
... 344G
n
a a a + + + .
Prof0 Lucian ,ra/o-ir, O.elu Ro=u
Clasa a #III a
1. ie trunc<iul de $iramid $atrulater re2ulat Q Q Q Q ABCDA B C D cu %a1a ABCD. Notm
( ) ( ) ( ) ( )
Q , Q m ABB ACC R #i ( ) ( ) ( )
Q, m DD ABC R .
aF ;emon&tra!i c &in t2 ) .
%F Poate fi
o
A4
E Ou&tifica!i r&$un&ul.
cF Pre&u$unem
o
,4 #i AC B 3 cm. /fla!i volumul $iramidei din care $rovine trunc<iul.
Prof0 Car-en =i #iorel !otea, !r"ila
. S &e afle x #i ( numere reale $entru care avem= ( )
G 3 3
3 3 A 4 x x x ( ( + + + + .
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
7. ie , 4, a b > a&tfel (nc-t
8
5
a b + < . ;emon&tra!i c avem=
( ) ( )
( ) ( )
3
3
G A 3 3
min ,
G A 3 3
a a b b a a b
b b a a b b a
+

' )
+

.
Prof0 Car-en =i #iorel !otea, !r"ila
Clasa a ID a
1. Se con&ider dou #iruri ( )
4
n
n
a

#i ( )
4
n
n
b

de numere naturale, $rimul formea1 o $ro2re&ie
aritmetic, iar cel de'al doilea, o $ro2re&ie 2eometric. Se #tie c dou #iruri au cel $u!in dou elemente
comune di&tincte. S &e arate c e:i&t o infinitate de elemente comune.
Prof0 Lauren.iu Panaito)ol, !ucure=ti
. Se con&ider dou $uncte di&tincte B, C (ntr'un $lan.
aF S &e arate c $entru orice $unct M din $lan, , B M C M , numrul real
3 3 3

3
M
BC MB MC
MB MC


e&te (n intervalul [ ] ),) .
%F ;ac , [ ] ),) & &e determine locul 2eometric al $unctelor M din $lan cu $ro$rietatea
M
.
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
7. S &e arate c numrul real
A A
)4 A )4 A +
e&te (ntre ) #i 3 #i nu e&te numr ra!ional.
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
Clasa a D a
1. ie
) 3 A
, , ) ) ) trei numere com$le:e care &ati&fac rela!iile=

) 3 A )
3 A ) 3
A ) 3 A
3 3
3 3
3 3
) ) ) )
) ) ) )
) ) ) )
+
+
+
S &e arate c
) 3 A
) ) ) .
Prof0 Lauren.iu Panaito)ol, !ucure=ti
. S &e arate c $entru orice dou numere naturale , , , n cu 3 , n < are loc rela!ia=
( ) ( )
) ) ) )
...
) )
, , , ,
, n
, ,
+ + + <
+
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
7. Se con&ider trei dre$te $aralele di&tincte , , a b c (ntr'un $lan.
aF /rta!i c e:i&t un triun2<i ec<ilateral ABC, cu , , A a B b C c .
%F ;etermina!i lun2imea laturii triun2<iului ABC ca func!ie de di&tan!ele (ntre dre$tele , , . a b c
Prof0 4oare Nicolae, !ucure=ti
Clasa a DI a
1. S &e arate c e:i&t o infinitate de func!ii continue [ ) [ ) = 4, 4, ' , cu $ro$riet!ile=
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
3
) ) '
' ' x ' x

'

, [ ) 4, x .
S &e arate c e:i&t o unic func!ie deriva%il [ ) [ ) = 4, 4, ' necon&tant cu $ro$riet!ile ( ) .
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
. Se con&ider $olinomul ( )
A 3
3 ) 4
" 3 3 a 3 a 3 a + + , unde
4 ) 3
, , a a a &unt numere naturale cu
4
4 a #i
3
) 4 3 4
) a a a a > + + . S &e arate c " nu &e $oate &crie ca $rodu&ul a dou $olinoame cu
coeficien!ii numere (ntre2i, de 2rad mai mare &au e2al ca ).
Conf0 dr0 &ri/ore &7eor/7e, !ucure=ti
7. Se con&ider dou dre$te $aralele di&tincte Q, QQ d d (ntr'un $lan #i , , A B C trei $uncte necoliniare &ituate
(n $lan (ntre dre$tele Q d #i QQ d . S &e arate c e:i&t un $unct M (n $lan, &ituat (ntre dre$tele Q d #i QQ d
a&tfel (nc-t , , , A B C M & fie v-rfurile unui $aralelo2ram.
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
Clasa a DII a
1. ie ( ) = 4, ' o func!ie real inte2ra%il Niemann $e orice interval [ ] , a b din ( ) 4, #i (n $lu& cu
$ro$rietatea ( ) ( ) ( ) ( ) ) , , 4, , ) ' nx ' n x n x n < + . S &e arate c ' e&te &trict cre&ctoare.
Conf0 dr0 &ri/ore &7eor/7e, !ucure=ti

. ie n , ) n , ( ) M n inelul matricelor cu n linii #i n coloane de numere reale, iar / matricea
unitate din ( ) M n .
aF S &e arate c dac ( ) C M n e&te a&tfel (nc-t matricea ( ) x/ C + e&te inver&a%il $entru orice
( ) 4, x , atunci func!ia ( ) ( ) = 4, A M n , dat de
( )
)
@ F A x x/ C

+ verific rela!ia=
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A x A ( ( x A x A ( + , , 4 x ( > .
%F S &e arate c orice func!ie ( ) ( ) = 4, A M n care verific rela!ia
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A x A ( ( x A x A ( + , , 4 x ( > #i a&tfel (nc-t e:i&t
4
4 x > cu $ro$rietatea c
( )
4
A x , e&te o matrice inver&a%il de forma
( )
)
@ F A x x/ C

+ , unde C e&te o matrice cu $ro$rietatea c
( ) x/ C + e&te inver&a%il $entru orice 4 x > .
Prof0 uni30 dr0 doc0 Nicu !o2oc, !ucure=ti
7. ie M o mul!ime format dinAn $uncte, n , ) n , dintr'un $lan. S &e arate c e:i&t n
dre$tun2<iuri di&.uncte dou c-te dou, &ituate (n $lanul dat, a&tfel (nc-t fiecare din ele & con!in e:act trei
din $unctele date.
Prof0 dr0 !ucur &7eor/7e, !ucure=ti
4OLU(II+
Clasa a #II a
1. /vem ( ) ( ) ( )
3
3 3 3 3 3 8 3 x x x x x + . /nalo2, ( )
3
8 3 ( (
( ) ( )
3 3
,G 3 3 x ( x (
( ) ( ) ( )
3 3 3 3
,G )38 ,G G )38 ,G G x ( x( x ( x ( x ( x( + + + + +
. aF ;ac
)
)
3
MB 1D -C MB -C
M- BC
MA A1 -A MA -A
+ P . /vem ine2alitatea
( )
3
3 3

3
a b
a b
+
+
, deci
3
3 3
3 3
)
3 3
MB -C
MB -C MA -A
MA -A
_
+

,
+

/nalo2 &e o%!ine c
).
B" C&
"A &A
+
/tunci
3 3 3 3
3 3 3 3
) )
).
3 3
BM C- B" C&
MA -A "A &A
+ + + +
%F ;ac M- BC P , fie o $aralel $rin A la BC care taie M- (n{ } $ U { } M- BC # .

MB #B
MB# MA$
MA A$
: V V

3
3 3 3 )
3 3 ) deoarece .
3
-C #C MB -C #B #C #B #B BD
-C# -A$
-A A$ MA -A A$ A$
#B BD #D 1D
#1D A1$
A$ A$ A1
+ + +
+
+

: V V
: V V
/nalo2 &e o%!ine c ).
B" C&
"A &A
+ /tunci
3 3 3 3
3 3 3 3
) )
).
3 3
BM C- B" C&
MA -A "A &A
+ + + +
7. Se o%&erv c ) n deoarece 344G nu e&te $trat $erfect. /rtm c ecua!ia
3 3
344G x ( + nu are
&olu!ii (ntre2i .
;ac am avea &olu!ii , x #i
(
ar tre%ui & ai% aceea#i $aritate .
aF $entru 3 ), 3 ), , x , ( m , m + + (ntre2i , (nlocuim #i a.un2em c 3443 e multi$lu de G, fal&
%F $entru 3 , 3 x , ( m &e a.un2e la
3 3
A ),+ , m +
@ &e arat , (ntr'un fel &au altul , c nici
acea&t ecua!ie nu are &olu!ii (ntre2i F./#adar 3 n
cF $entru A n e &uficient & o%&ervm, de e:em$lu, c tri$letul ( ) 3, 34, G4 e &olu!ie. ;eci A. n
Clasa a #III a
1. aF ie % #i Q % centrele %a1elor. /vem ( ) Q Q
Q
%B AC
%B ACC A
%B %%


)


.
ie
( )
( ) ( ) ( )
.
.
A
Q Q
Q , t2 B @)F.
Q, Q
5 celor
perpend
%B ACC A
%B
B# AA m B# %# m B#%
%# %# AA # AA)R R
/vem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Q, @ F Q, @ F Q, Q . m DD ABCD m AA ABCD m AA A% m A A% m #A% R R R R R
;in

( ) ( )
O
, *4 A#% m # V , avem= &in
#%
%A
@3F. ;in @)F #i @3F t2 &in )
%B %#
%# %A

, ceea ce tre%uia demon&trat.
%F ;ac
o
A
A4 &in ) &in ) &in A )
A
t+ >
fal&.
cF ;ac
o
,4 ( )
o
Q ,4 m A AC 7AC R V e&te ec<ilateral, unde 7 e&te v-rful $iramidei
mari
3 AB
U
A
A
3
AC
7%
. ;eci,
( )
3
3 A
A A
AB 7%
vol ABCD


.
.
( )
3
G 3 3 G G G
G 3 A 4 G A 4 G A 4 A G x x x x( ( x ( x x x x x x + + + + + + +
.
;ar ( )
G G 3 3
A ) 3 3 3 3 ) G x x x x x + + + + + , deci
G
A G x x +
. /tunci re1ult e2alitate, de
unde
( )
3
) ) 4 ) x ( ( + .
7. /rtm c numitorul frac!iei din mem%rul &t-n2 e&te &trict $o1itiv=
( ) ( )
3 3 3 3
G A 3 3 4 G A A , 3 3 3 G 4 b b a a b b ab b b a ab a a b + > + + + + + >

( ) ( ) ( )
3 3
3 3 3 3 3
G G G 4 3 G 4 3 G 3 8 G 5 4 b b ab a b a ab b a b a a a + + > + > + + + >
( ) ( )
3
3 3 8 5 4 b a a a + + > .
Cum
8
8 5 4
5
a a b a < + < > , deci numitorul e&te &trict $o1itiv.
I. Pre&u$unem c 4 min ,
a b b
a b
b a a

>
' )

. ;emon&trm=
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
A 3 3 3 A 3 3 3 A A 3 3
3 3
G A A , 3 3 3 G G G G
G A A , 3 3 3 G G G G
G G G G G G 5 5 G G 4
5 G G 4
a ab a a b ab b b a b a ab a b b
b ab b b a ab a a b a b ab b a a
a a b a ab a b a b ab b b a b a b ab a b
a b a ab b ab a b a b a b a b
a b
+ + + + + + +

+ + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + +

( )
3 3
5 G G G 4 a ab b ab a b + + + +
/vem
( ) ( ) ( ) ( )
3 3
3 3
, G G G G G 3 G 4 a b ab a b a b a b ab a b ab + + + + + + + + + + > .
II. Pre&u$unem c ab min ,
a b a
b a b


' )

. ;emon&trm c
3 3
3 3
G G G
G G G
a ab a b a
b ab b a b
+ +

+ +
( ) ( ) ( )
3 3 A 3 A 3 A A
G G G G G G A G 4 a b ab ab b b ab a a b ab a ab b a b a a b + + + + + +
( ) ( ) ( )
3
3 3 3 3
A G 4 G 3 4 G b a ab a b ab a b ab a b + + >
G 3 b a b a b a > > U avem
8
3
5
b a a b < + < < , deci 3 b a < , ceea ce tre%uia
demon&trat.
Clasa a ID a
1. ie r @re&$ectiv *F, ra!ia $ro2re&iei ( )
4
n
n
a

@re&$ectiv a $ro2re&iei 2eometrice ( )
4
n
n
b

F. ?om arta c r
#i * &unt numere naturale, ), 3 r * .
;in rela!ia
)
,
n n
a a r n
+
+ , deducem c r e&te un numr (ntre2. Nu $utem avea 4 r
deoarece ar re1ulta c #irul ( )
4
n
n
a

e&te con&tant #i, deci, n'ar mai e:i&ta cel $u!in doi termeni di&tinc!i.
;e a&emenea, nu $utem avea 4 r < , (ntruc-t ar (n&emna #irul ( )
4
n
n
a

& fie un #ir de&cre&ctor de numere
naturale, contradic!ie.
7ntruc-t ( )
4
n
n
b

are cel $u!in doi termeni di&tinc!i, din rela!ia
4 )
U ,
n
n n n
b b * b b * n
+
deducem c 4,
n
b n > .
;in
)
4
b
*
b

re1ult * e&te un numr ra!ional &trict mai mare dec-t 3. ie


)
) 3
3
, ,
p
* p p
p

, cu
) 3
, p p $rime (ntre ele.
;in rela!ia
)
4
3
,
n
n n
p
b b n
p
, deducem c
3 ) 4
,
n n
n
p b p b n , ceea ce arat c orice
divi1or comun $rim QQ p al lui
3
p e&te a&tfel (nc-t
( ) QQ
n
p divide
4
b , contradic!ie. /#adar,
3
) p #i,
deci, * e&te un numr natural.
ie a,b doi termeni di&tinc!i comuni celor dou $ro2re&ii. E:i&t, deci, , n m cu
m
b a rn a* + ,
adic ( )
)
m
rn a * . ;e aici, deducem c $entru orice , avem ( )
)
,m
,
a * rn p , unde
,
p
e&te numrul natural.
( ) ( )
3 )
) ...
,
m m m
,
p * * *

+ + + + . Pun-nd
, ,
n n p #i
,
m , m , avem
( )
)
,
,
m
r n a * &au ec<ivalent
,
,
m
a r n a * + , ceea ce dovede#te c termenii
,
a r n + cu
, &unt comuni celor dou $ro2re&ii .
. ie B, C dou $uncte di&tincte (ntr'un $lan. ;in teorema lui Pita2ora 2enerali1at deducem c $entru
orice $unct M din $lan, , M B M C , a&tfel (nc-t , , M B C nu &unt coliniare, numrul
M
e&te e2al
cu ( ) co&
M
, unde
M
e&te m&ura un2<iului BMC.
/#adar, (n ace&t ca1 avem ) )
M
< < . ;ac , , M B C &unt coliniare, atunci vom avea=
M e&te &ituat (ntre B #i C )
M
.
B e&te &ituat (ntre M #i C atunci C e&te &ituat (ntre B #i M )
M

;in cele $recedente, deducem c dac ( ) ),) , atunci locul 2eometric cutat va fi o reuniune
de dou arce de cerc care &unt &imetrice fa! de drea$ta BC.
;ac ) , atunci locul 2eometric va fi &e2mentul BC @fr ca$etele B #i CF, iar dac ) , locul
2eometric va fi format din cele dou &emidre$te ale dre$tei BC, care &e o%!in du$ (nde$rtarea
&e2mentului BC.
7. ie
A A
)4 A )4 A x +
. Un calcul direct ne d=
( ) ( )
( ) ( ) ( )
A A A A A
)4 A )4 A A )4 A )4 A )4 A )4 A x + + + +
adic" x 3erific" rela.ia
A
, A x x
0
;ac x ar fi numr ra!ional, atunci ar e:i&ta p, * numere (ntre2i, cu 4 * > , a&tfel (nc-t p, * &unt $rime (ntre
ele #i
p
x
*

. ;educem c
A
A
, A
p p
* *
, adic
A A 3
, A p * p* .
Ne1ult c A divide
A
p #i deci A divide p, adic A Q, p p p . ;educem
( )
A
A 3
* Q 3 A Q p * p * , #i
deci, A divide *, contradic!ie. /#adar, x nu e&te numr ra!ional.
;in defini!ia lui x, re1ult 4 x > , iar din rela!ia
A
, A x x
, deducem ) x > , (ntruc-t (n ca1 contrar @
4 ) x < F, ar re1ulta
A
5
, A ), A 5,
A
x x x x , contradic!ie.
;e a&emenea, avem 3 x < (ntruc-t (n ca1 contrar @ 3 x F, am deduce
A
, A 8, A 3 x x x ,
contradic!ie.
Clasa a D a
1. Punem
) ) )
) a ib + ,
3 3 3
) a ib + ,
A A A
) a ib + , unde
) 3 A ) 3 A
, , , , , a a a b b b &unt numere reale.
Nela!iile date devin=
( ) ( ) ( )
3 3
3 3
) 3 A ) 3 A ) )
3 3 G a a a b b b a b + + + +
( ) ( ) ( )
3 3
3 3
3 A ) 3 A ) 3 3
3 3 G a a a b b b a b + + + +
( ) ( ) ( )
3 3
3 3
A ) 3 A ) 3 A A
3 3 G a a a b b b a b + + + +
#i deci
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3 3
) 3 A 3 A ) A ) 3 ) 3 A 3 A ) A ) 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
) 3 A ) 3 A ) 3 3 A A ) ) 3 3 A
3 3 3 3 3 3
G &au ec<ivalent
a a a a a a a a a b b b b b b b b b
a a a b b b a a a a a a b b b b
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
A ) ) 3 A 3 A ) A ) 3 ) 3 A 3 A ) A ) 3
G 4 b b a a a a a a a a a b b b b b b b b b + + + + + + 1
]
Ne1ult c
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3 3
) 3 3 A A ) ) 3 3 A A )
4 a a a a a a b b b b b b + + + + + , adic
) 3 A
a a a #i
) 3 A
b b b , deci
) 3 A
) ) ) .
. ie , , 3 , n < #i l , cu , l n . /vem
( )
( )
( )
)
)
) ) )
)
) ) )
) )
,
,
, , ,
,
l l
l
l l l


( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
A 3 3
3 A
) ) ) )
) )
) ... ) ) ) ) ) )
)
) )
, , ,
, ,
, , , ,
, ,
l l l l l l , l , ,
l l l
l l l l
+ + + +
> >


#i deci,
( ) ( ) ( )
) ) ) )
) ) ) ) ) ) ) )
) )
) ) )
n n
, , , , , ,
l , l ,
l , l , n
l , ,


_ _
< <, ,

7. ie , , a b c trei dre$te $aralele diferite dou c-te dou (ntr'un $lan. r a re&tr-n2e 2eneralitatea, $utem
$re&u$une c b &e afl (ntre a #i c. Se ia
Object 1403
#i fie Q A b cu Q AA a .
Se ale2e # un $unct $e b a&tfel (nc-t un2<iul Q #AA & ai% m&ur e2al cu
o
,4
. Se con&ider D
mi.locul &e2mentului A# #i &e ale2e C $e c cu $ro$rietatea CD A# .
Evident, C &e $oate afla fie de aceea#i $arte cu # fa! de drea$ta Q AA , fie C nu &e afl de aceea#i
$arte cu # fa! de drea$ta Q AA .
I. Primul ca1 ] C &e afl de aceea#i $arte cu # fa! de drea$ta Q AA .
Notm cu B un $unct de $e drea$ta b cu AB AC , a&tfel (nc-t Q A &e afl (ntre B #i #.
?om arta c un2<iul CAB are m&ur e2al cu
o
,4
#i deci, c ABC V e&te ec<ilateral.
7ntr'adevr, triun2<iurile dre$tun2<ice ACD #i Q AA B &unt con2ruente (ntruc-t din fa$tul c
un2<iul Q A#A are
o
A4
, atunci Q
3
A#
AA AD #i AB AC $rin con&truc!ie.
;educem c un2<iurile Q BAA #i CAD &unt e2ale, #i deci, cum un2<iul Q A AD are
o
,4
, re1ult
c un2<iul CAB are de a&emenea
o
,4
.
Pun-nd
Q AA
, Q CC , avem
o
Q 3
&in ,4 A
CC
C%

,
o
t2A4 A
D#
D%

#i deci,
3
3 3
3

A A
AC

_
+ +

,
.
II. /l doilea ca1 ] C nu &e afl de aceea#i $arte cu # fa! de drea$ta Q AA .
Lum un $unct B $e drea$ta b a&tfel (nc-t Q A e&te (ntre B #i C #i cu AB AC . ?om arta c
un2<iul BAC are
o
,4
#i deci, ABC V e&te ec<ilateral.
7ntr'adevr, triun2<iurile dre$tun2<ice Q AA B #i CAD &unt con2ruente (ntruc-t, din fa$tul c
un2<iul Q A#A are
o
A4
, re1ult Q
3
A#
AA AD #i AB AC $rin con&truc!ie.
;educem c un2<iurile Q BAA #i CAD &unt e2ale #i deci, un2<iul BAC are aceea#i m&ur cu
un2<iul Q DAA adic
o
,4
.
Clasa a DI a
1. ie [ ) [ ) = 4, 4, ' , o func!ie continu cu $ro$riet!ile=
( ) ) ) ' #i

( ) ( ) ( ) ( ) [ )
3
, 4, ' ' x ' x x .
Notm ( ) [ ) { }
4, A ' x x .;in i$ote1, ) A #i lum u A ( )
3
' u u .
;ac ' e&te necon&tant, atunci A va con!ine cel $u!in un $unct
4
u , cu
4
) u .
;e fa$t, &e va arta c ' e&te necon&tant #i deriva%il, atunci [ ) 4, A , #i deci
( ) [ )
3
, 4, ' x x x .
S artm mai (nt-i c e:i&t o infinitate de func!ii continue [ ) [ ) = 4, 4, ' , cu $ro$riet!ile @WF.
Lum ( ) 4,) a #i con&iderm func!ia [ ) [ ) = 4, 4,
a
' , definit $rin=
( )
3
)
, dac
)
, dac )
, dac )
a
a x a
a
' x a x
x
x x

<

<
'

<

Se verific &im$lu c
a
' e&te continu #i c ( ) ) )
a
' . /vem, de a&emenea=
( ) ( ) ( ) ( )
3
3 ) )
4
a a a a
x a ' ' x ' ' x
a a
_ _
<

, ,
( ) ( ) ( ) ( )
3
3 ) )
)
a a a a
a x ' ' x ' ' x
x x
_ _
<

, ,
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 3
3 3
)
a a a a
x ' ' x ' x x ' x <
Evident,
( )
Q QQ
Q QQ
Q, QQ 4,)
a a
a a
a a ' '


.
Pre&u$unem acum c ' e&te necon&tant #i deriva%il (ntruc-t e:i&t
4
u A , cu
4
) u , re1ult
c avem
4
) u > &au
4
) u < .
7n $rimul ca1 @
4
) u > F, avem ( )
3
4 4 4
' u u u > .
A con!ine #irul cre&ctor #i nemr2init ( )
3
4
n
n
u

#i cum ' e&te continu, re1ult c [ )
4
, A u .
Notm ( ) [ ) { }
inf 4, ' x x .
;in i$ote1, ) . Nu $utem ) . 7ntr'adevr, (n ace&t ca1, $unctul ) ar fi $unct de minim $entru
func!ia ' #i deci, ( ) ) 4 ' . Pe de alt $arte, din ) u ( )
3
u A ' u u . ;educem ( ) ) 3 '
, contradic!ie.
/#adar, dac ' e&te necon&tant #i deriva%il, vom avea ) < . E:i&t deci
4
v A , cu
4
) v < #i
cu ( )
3
4 4 4
) v ' v v < < . Prin urmare, A va con!ine #irul de&cre&ctor ( )
3
4
n
n
v

, care conver2e la 4. ;in
( ) ( )
3 G
4 4
4 lim lim 4
n n
n n
' ' v v


, re1ult ( ) 4 4 ' #i deci [ ) 4, A .
;educem de aici c ( ) [ )
3
, 4, ' x x x . ;educem de aici c ( ) [ )
3
, 4, ' x x x .
n al doilea ca* A
4
) u < C, re*ult" ca -ai sus c" A con.ine =irul descresc"tor ( )
3n
o
n
u , care
con3er/e la ; =i, deci, din ( ) ( )
3 G
4 4
4 lim lim 4
n n
n n
' ' u u


, deduce- c" [ ] 4,) A 0
Nu $utem avea [ ] 4,) A (ntruc-t, (n ace&t ca1, $unctul ) e&te $unct de ma:im $entru func!ia deriva%il
' #i, deci, ( ) Q ) 4 ' . Pe de alt $arte, din ( )
3
) x x A ' x x < , deducem c
( ) Q ) 3 ' , contradic!ie.
/#adar, (n A e:i&t un $unct
4
v cu
4
) v > . ;in con&idera!iile $recedente re1ult c [ ) ), A #i
deci [ ) 4, A #i ( ) ( )
3
, 4, ' x x x .
. ;in i$ote1 re1ult ( )
4
4 " a < . ;e a&emenea, din
3 3
) 4 3 4 4 3 4
) ) a a a a a a a > + + > deducem
( )
4
4 " a > . /#adar, $olinomul " are c-te o rdcin real (n fiecare din intervalele ( )
4
, a ,
( )
4
4, a , ( )
4
, a .
S $re&u$unem c " admite o &criere de forma " ' + , unde ' #i
+
&unt $olinoame cu
coeficien!i numere (ntre2i #i de 2rad mai mare &au e2al ca ).
c-nd eventual o ale2ere, vom avea ( ) ' x x + , ( )
3
+ x x x + + , unde , , &unt numere
(ntre2i. Ne1ult, din cele $recedente, c avem urmtoarele alternative= fie rdcina lui ' are modulul mai
mare &trict dec-t
4
a , fie rdcinile lui
+
au modulul mai mare &trict dec-t
4
a .
n )ri-ul ca* a3e- ( ) ( ) ( )
4 4
4 4 4 a " ' + a > > , iar En al doilea ca* a3e-
( ) ( ) ( ) ( )
4 4
4 4 4 4 a " ' + + a > , adic" rela.ii contradictorii0
7. ie Q, QQ d d dou dre$te $aralele di&tincte (ntr'un $lan #i , , A B C trei $uncte necoliniare &ituate (ntre
Q d #i QQ d .
Notm cu Q, Q, Q A B C $unctele de $e drea$ta Q d cu Q Q AA d , Q Q BB d , Q Q CC d #i cu
QQ, QQ, QQ A B C $unctele de $e drea$ta QQ d cu QQ QQ AA d , QQ QQ BB d , QQ QQ CC d .
c-nd eventual o ale2ere vom avea Q Q Q QQ QQ QQ AA BB CC CC BB AA < < &au
Q Q Q QQ QQ QQ AA BB CC CC BB AA < < .
Notm cu % mi.locul &e2mentului AC #i cu M &imetricul lui B fa! de %. Evident, , , , A B C M &unt
v-rfurile unui $aralelo2ram. Nm-ne & artm c M &e afl (ntre Q d #i QQ d .
ie Q Q % d #i QQ QQ % d a&tfel (nc-t Q Q %% d #i QQ QQ %% d . c-nd eventual o ale2ere, $utem
$re&u$une c Q Q %% BB . 7ntr'adevr, (n ca1 contrar vom avea QQ QQ %% BB < , adic e:act ine2alitatea
dorit (nlocuind Q d cu QQ d .
;ac Q Q %% BB atunci $unctele O #i " &unt (n &emi$lanul determinat de Q d care con!ine $e QQ d
#i din Q Q %% BB re1ult c $unctul M &e afl (n acela#i &emi$lan. Pentru a arta c M &e afl (ntre
Q d #i QQ d va fi &uficient & artm c di&tan!a de la M la Q d e&te Q CC .
ie Q M $unctul de $e Q d cu Q Q MM d . /vem de artat c Q Q MM CC .
7n tra$e1ele dre$tun2<ice Q Q MM BB #i Q Q AA BB , drea$ta Q %% e&te linie mi.locie #i deci, vom avea
Q Q Q Q
Q
3 3
AA CC BB MM
%%
+ +
.
7ntruc-t Q Q AA BB , deducem Q Q MM CC , adic e:act rela!ia dorit.
Clasa a DII a
1. ie [ ) = 4, ' o func!ie ca (n enun!. ?om arta c , Q
+
, 4 Q < <
( ) ( ) Q ' x ' x < , $entru orice ( ) 4, x .
7ntr'adevr, $un-nd
Q
, Q
p p
* *

, unde * , 4 * > #i , Q p p , cu Q p p < , avem
( ) ( )
Q
Q
px p x
' x ' ' ' x
* *

_ _
<

, ,
.
ie acum ( ) , 4, a b , cu a b < . ?om arta c ( ) ( ) ' a ' b . Se ia n - , ) n , a&tfel (nc-t
)
a b a
n
< #i con&iderm divi1iunea
n
a intervalului [ ] , a b dat de
4 ) )
...
n
,
a t t t b
+
< < <
,
unde
)
)
, ,
n
n
, ,
, ,
t a a t a a t a a
n n n
+ + + , iar
n
, e&te cel mai mare numr natural cu $ro$rietatea
n
, b a
n a

< .
Notm
( )
4 )
, ,...,
n
,
t t t un &i&tem de $uncte intermediare a&ociat divi1iunii
n
. ormm &uma Niemann
( ) , ,
n
' . ;in cele $recedente, avem ( ) ( )
, )
n
i n
' a ' t i , < #i deci
( ) ( ) ( )
b
a
' x dx ' b b a

#i deci, ( ) ( ) a b ' a ' b < .


,ac" a b < =i ale/e- n cu
)
a a b
n
+ < , a3e- ( ) ( )
)
' a ' a a ' b
n
_
< +

,
, ( ) ( ) ' a ' b < 0
. ie ( ) C M n cu $ro$rietatea ( ) 4, x x/ C + e&te inver&a%il.
7ntruc-t $entru ( ) , 4, x ( , matricele x/ C + #i (/ C + comut, deducem c inver&ele lor comut de
a&emenea. Punem
( ) ( )
)
A x x/ C

+ . /vem ( ) (/ C x/ C ( x / + + + #i deci, (nmul!ind am%ii
mem%ri cu ( ) ( ) A x A ( , deducem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A x A ( ( x A x A ( + , adic rela!ia dorit.
ie acum ( ) ( ) = 4, A M n , o func!ie cu $ro$riet!ile
@WF ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , 4, A x A ( ( x A x A ( x ( +
#i a&tfel (nc-t e:i&t ( )
4
4, x cu $ro$rietatea c matricea ( )
4
A x e&te inver&a%il.
;in @WF re1ult ( ) ( ) ( ) ( ) A ( A ( A ( A x . Utili1-nd criteriul ( ) A x inver&a%il ( ) det 4 A x ,
deducem c ( ) A x e&te inver&a%il $entru orice ( ) 4, x .
7ntruc-t
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
) ) ) )
A x A ( A ( A x

, deducem din rela!ia @WF, &cri& &u% forma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A x xA x A ( A ( (A ( A x + + , (nmul!ind am%ii mem%ri cu
( ) ( ) ( ) ( )
) )
A x A (

,
( ) ( ) ( ) ( )
) )
A ( x/ A x (/

+ + #i deci matricea
( ) ( )
)
A x x/

nu de$inde de x .
Not-nd
( ) ( )
)
C A x x/

, avem
( ) ( )
)
A x C x/

+ , adic ( ) x/ C + e&te inver&a%il $entru orice


( ) 4, x #i
( ) ( )
)
A x x/ C

+ .
7. ie { }
) 3 A
, ,...,
n
" " " o mul!ime format din 8n $uncte (ntr'un $lan. Pentru orice { } , ), 3,..., A i 2 n cu
i 2
, notm
i
d drea$ta care une#te $unctele
i
" #i
2
"
.
Evident, e:i&t o drea$t
4
d (n $lanul dat care nu e&te $aralel cu niciuna din dre$tele
i2
d
cu
{ } , ), 3,..., A i 2 n #i a&tfel (nc-t toate $unctele mul!imii date & fie &ituate (ntr'unul din &emi$lanele (n
care drea$ta (m$arte $lanul.
Nearan.m $unctele
) 3 A
, ,...,
n
" " " (n ordinea dat de di&tri%u!ia lor fa! de drea$ta
4
d . /&tfel,
)
"
va fi cel mai a$roa$e de
4
d , a$oi
3
" , #i a#a mai de$arte, ultimul va fi
An
" . Nemarcm c acea&ta e&te
$o&i%il, (ntruc-t nu e:i&t dou $uncte
,
i 2
" "
cu
i 2
, care & fie la aceea#i di&tan! de
4
d . ;ucem acum
dre$tele di&tincte
4 ) ) 3 3 ) )
Q Q Q Q
, , , , ,..., ,
n n
d d d d d d d

a&tfel (nc-t fiecare din ele & fie $aralel cu drea$ta
4
d
#i a&tfel (nc-t (ntre
4
d #i
4
Q
d & fie doar $unctele
) 3 A
, , " " " , (ntre
)
d #i
)
Q
d & fie doar $unctele
G 5 ,
, , " " " ,
#i a#a mai de$arte, (ntre
,
d #i
Q
,
d & fie doar $unctele
A ) A 3 A A
, ,
, , ,
" " "
+ + +
, #i deci (ntre
) n
d

#i
)
Q
n
d

& fie
ultimele trei $uncte
A 3 A ) A
, ,
n n n
" " "

.
;e fa$t, dre$tele
4 ) ) 3 3 ) )
Q Q Q Q
, , , , ,..., ,
n n
d d d d d d d

&unt a&tfel (nc-t
,
d e&te (ntre
)
Q
,
d

#i
Q
,
d $entru
) ) , n . Pentru fiecare 4 ) , n , ducem dre$tele
,
,
Q
,
, $er$endiculare $e
,
d a&tfel (nc-t
(ntre ele & fi2ure1e $unctele
A ) A 3 A A
, ,
, , ,
" " "
+ + +
.
Notm cu
,
D dre$tun2<iul av-nd laturile date de dre$tele
,
d ,
Q
,
d #i
,
,
Q
,
.
Prin construc.ie, , l o
, l
D D =i fiecare dre)tun/7i
,
D con.ine En interiorul s"u )unctele
A ) A 3 A A
, ,
, , ,
" " "
+ + +
0
PNO"LEME NE^OL?/6E
CL/S/ a ?'a

1. Ne1olva!i ecua!ia= )) I ,4 5 F G H@ )4 D 5 G = I , 3 F 5 + CH@
3
+ + + x x
Prof0 Nicolae I3"=c7escu, Craio3a

4olu.ie+
Ecua!ia e&te ec<ivalent cu ecua!ia=
3 3 3
+ + +4@ )F
5 )4 34 5 ,4 ))5 5 35 +4 34 A4.
G G
x x
x x x x
+ + _
+ +

,
Se o%&erv c x tre%uie & fie mai mic dec-t 5, $entru c= 5 A54 34 35 A54 544 A4. x
Pentru
3
A +4 A 34 A 3)4 )84 A4 x
. ;eci A x .
. Scrie!i numrul
3445
3445
ca o &um de dou $trate $erfecte.
Prof0 Monica Matei, Craio3a
4olu.ie+
/vem c
3 3
3445 ),8) A3G G) )8 + +
. ;eci
3445 344G 344G
3445 3445 L3445 3445 @),8) A3GF +
344G 3 3 344G 3 344G 3 )443 3 )443 3
3445 @G) )8 F 3445 LG) 3445 L)8 @3445 LG)F @3445 L)8F + + + .
7. Necon&titui!i
aad d abbc
3
.

Prof0 Nicolae I3"=c7escu, Craio3a
4olu.ie*
Con&tatm c G d < , $entru c dac G d ar re1ulta c
), aad
ar fi mai mare dec-t
. abbc
Pentru A * A @ F @* AF + + d abbc aa u abbc u c .
;eci
4 344+ 33A * 33A * + 3 3 A * + b bb a aa aab
. ;eci
3
344+ A 33A
.

?. /fla!i
, , , x ( ) u
numere naturale, nenule, di&tincte #tiind c
x()u ()u x)u x(u x() + + +
.
Prof0 Nicolae I3"=c7escu, Craio3a
4olu.ie*
/vem c
3
)
3
)
) + . ;ar
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) .
3 A , A , 3 G )3 , 3
+ + + + + + ;ar
)3
)
G
)
A
)
+
#i (m$r!ind (n rela!ia dat cu
x()u
o%!inem
u ) ( x
) ) ) )
) + + + e2alitatea fiind adevrat $entru
G, )3, ,, 3 x ( ) u &au orice alt $ermutare.
5. ie cifrele nenule c b a , , #i numrul
cabbac bcaacb abccba s + +
.
G. S &e arate c G8) s .
5. ;emon&tra!i c nu e:i&t c b a , , a&tfel (nc-t
3
A+ s .
Prof0 Turcu Narcis, !r"ila
4olu.ie*
aF ( ) ( ) . G8) 3A) G8) )))))) c b a c b a s + + + +
%F ( ) c b a s + + A+ )A )) + A .Cum 3+ A + + c b a re1ult imediat conclu1ia .
CL/S/ a ?I'a
1. E:i&t
n


a&tfel (nc-t )X 3X AX ... X n + + + + &e divide cu +E
Prof0 4orin PErlea, ,olF
4olu.ie*
Se verific $entru C), 3,..., ,D n iar $entru + n $re&u$unem c X n + #i cum $entru , n ,
8+A . /
+ deci r&$un&ul e&te nu .
. /rta!i c
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
) 3 A * )4
) ) 3 3 A A ... * * )4 )4 . + + + + +
Prof0 Turcu Narcis, !r"ila
4olu.ie*
Notm cu
n
valoarea &umei de &u% radical. ;eoarece ( ) [ ] ( ) ( ) , , , ,
, ,
3 3 ) 3 ) 3
3 ) 3
+

e&te $o1itiv $entru orice { } )4 U...U 3 U ) , , re1ult c
n


. ;eci e&te &uficient & calculm ultima cifr
a lui n . ie acea&ta ( ) n U .
/tunci ( ) n U B ( ) ( ) + 4 ) 8 ) , 5 G ) 8 ) )4 * ... A 3 )
)) )4 G A
+ + + + + + + + U U .
;e aici re1ult c n nu e&te $trat $erfect , adic
n
.
7. Scrie!i numrul A*G ca o &um de $atru termeni a, b, c, d, #tiind c
( )
( )
4, ,35 ), ) +, 5
, , .
4, +5 4, , 3
a d a
b c d

Prof0 @"nica @"tu, !r"ila
4olu.ie*
Efectum calculele #i o%!inem
5 , )5 G 5 A A G G
,
, 5 G )5 A 5 +5 35
a a a a d d a a
b d c
b d c

.
/tunci
, G G
A*G )54, )84, G4, 3G.
5 )5 35
a a a
a a b c d + + +
?. S &e determine numerele naturale $rime a, b, c, #tiind c
3444 a b c + + #i GG. b c
Prof0 Ioan &ur-"*escu,!r"ila
4olu.ie+
;in a doua rela!ie &e o%&erv c b #i c au aceea#i $aritate deci folo&ind #i $rima condi!ie avem c a
e&te $ar #i $rim deci
)**8
3 *++ )43)
GG
b c
a c b
b c
+

'

5. /fla!i numerele
ab
, cu a b , a&tfel (nc-t A
ab
ba
a b

.
Prof0Nicolae 4t"nic",!r"ila
4olu.ie+
Se o%&erv c { } ), 3, A, G, 5, ,, +, 8, * a b . Prin calcul direct &e o%!ine
3 G3 a b ab
.
CL/S/ a ?II'a
1. Calcula!i
( x
)
x )
(
) (
x
+
+
+
+
+
dac 344+ x ( ) + + #i
GG,
) ) ) )

+
+
+
+
+ x ) ) ( ( x
.
Prof0 ,enisa @loric", Craio3a

4olu.ie+
ie
A ) ) ) @ F.
x ( ) x ( )
# # x ( )
( ) ) x x ( ( ) ) x x (
_ _
_
+ + + + + + + + + +

+ + + + + +
,
, ,
) ) ) ) *
344+ G, 5 G, 5 A ), 5.
GG, 3
#
( ) ) x x (
_
+ +

+ + +
,
. /rta!i c ecua!ia
x
G
'
(
5
B) nu are &olu!ii (n mul!imea numerelor naturale.
Prof0 Ani ,r"/7ici, ,oina C7iriac, Craio3a
4olu.ie+
;ac 4 (
G 3
x

iar $entru ) (
G ,
x

#i nu avem &olu!ie x . La fel $entru


4 x .
Pre&u$unem 3 ( #i ultimele dou cifre ale lui
(
5
&unt 35
G ...3,
x

. Cum ) x #i 3, nu
&e divide cu G re1ult c
..3, 5 )
(
+
nu &e divide cu G. ;eci ecua!ia nu are &olu!ii (n
3

.
7. Media aritmetic a trei numere e&te
3
3
A

_

,
. /fla!i cele trei numere #tiind c &unt direct $ro$or!ionale cu
) ) )
U U .
4, A 4, @AF 4, 4@AF
Prof0 Neculai Carnaru,!r"ila
4olu.ie+
ie , , a b c cele trei numere. ;in i$ote1
* 3+
A G G
a b c
a b c
+ +
+ + ( ) ) #i , , a b c &unt direct
$ro$or!ionale cu
) ) )
U U
4, A 4, @AF 4, 4@AF
adic ( ) ( ) 4, A 4, A 4, 4 A a b c , ( ) 3 #i &e o%!in , , a b c
$rin (nlocuirea (n ( ) ) #i a$oi (n ( ) 3 .

?. S &e determine toate frac!iile de forma
a
b

( )
, , a b

cu $ro$rietatea c, adun-nd #i la numrtor #i
la numitor acela#i numr ra!ional 4, x > o%!inem o $utere cu e:$onent natural a frac!iei date.
Prof0 Marius ,a-ian, !r"ila
4olu.ie+
A. ;ac )
a
a b
b
< < #i atunci
n
a a a x
b b b x
+ _
< <

+
,
G. ;ac )
a
a b
b
> > #i atunci
n
a a a x
b b b x
+ _
> >

+
,
.
;in cele dou ca1uri o%!inem c a b . /tunci
n
a a x
b b x
+ _


+
,
adic frac!iile unitare &ati&fac i$ote1a.
CL/S/ a ?III'a
1. ie , , , x ( ) t a&tfel (nc-t 4 #i , . x ( ) t A x( () )t B x) xt (t + + + + + + + /rta!i c
A 5 4 A B + &au 5 A 4. A B +
Prof0 Ileana M>ndruleanu, Craio3a
4olu.ie*
Nidic-nd rela!ia din i$ote1 la $trat o%!inem F @ 3
3 3 3 3
B A t ) ( x + + + +
3 3 3 3
3
x ( ) t
A B
+ + +
+ . ;ac $re&u$unem $rin a%&urd c A 5 4 A B + > #i 5 A 4 A B + > , atunci
va re1ulta c 8@ F 4 4 A B A B + > + > contradic!ie, deci A 5 4 A B + &au 5 A 4. A B +
. Ne1olva!i (n mul!imea numerelor reale ecua!ia=
( )
( )
3 3
5 3 , 5 35 )4 . x x x x +
Prof0 ,aniela Tilinc", !r"ila
4olu.ie*
Ecua!ia devine ( )
( )
3
5 3 , 5 5 x x x . ;ac 5 x atunci 5 x e&te &olu!ie a ecua!iei, iar
$entru 5 x < ecua!ia nu are &olu!ii $entru c am avea
3
4
3 , 5 x
<

14 2 43
7. aF /fla!i valoarea ma:im a e:$re&iei=
( )
3
3
A )3 33
,
G ,
x x
# x
x x
+ +

+ +
atunci c-nd . x
%F Ne1olva!i (n ecua!ia=
( ) ( )
3 3 3
A )3 33 G , 35 )4 , . x x x x ( ( + + + + +
Prof0 #alentin @lorin ,a-ian, !r"ila
4olu.ie*
aF
( )
( )
3 3
G G
A A
G , 3 3
# x
x x x
+ +
+ + + +

are valoarea ma:im


3 4 3 x x ( ) ( ) ( )
ma:
3 5 5 # x # # x .
%F Ecua!ia devine
3
3
A )3 33
G ,
x x
x x
+ +
+ +
( )
3
3
)
35 )4 , 5 5 ) 4 3.
5
( ( ( ( x +
?. ie ABCDA9B9C9D9 un cu% cu G AB #i { } Q Q . BC CB %
aF ;ac { } Q Q , A% D C " afla!i di&tan!a de la $unctul " la drea$ta AC.
%F ;ac $unctul M e&te &ituat $e &e2mentul ( ) Q , BB a&tfel (nc-t
( )
3 5
&in ,
5
B%M R
afla!i
lun2imea &e2mentului [ ] BM .
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
4olu.ie*
( )
( )
A
Q Q
aF Q Q dre$tun2<ic (n .
, Q Q Q
5
AB BB C
B% B C A% B C A%C %
B% B C BB C

V
ie ": di&tan!a de " la , AC : AC atunci
Q Q 3 3 3 , G , %C " AD " "A A% : V V
. /$oi 3 ,
": "A "A %C
A%C A:" ":
%C AC AC

: V V .
%F E:$rimm aria B%M V (n dou moduri #i anume=

( )
3 5
3 3 3 3 .
5
Aria B%M BM %M V
Notm BM x
3 3
8
5
x %M .
;in teorema co&inu&ului avem
( )
3 3 3 3 3 3
) 3
3 8 G
3 G 8 G 8 ,, nu convine #i 3.
3 5 A
%M x %B %B MB x x x x x x x + + + <
5. ie Q Q Q Q ABCDA B C D un $araleli$i$ed dre$tun2<ic. Notm cu M, -, " centrele fe!elor ABCD,
Q Q BCC B , re&$ectiv Q Q ABB A . ;e a&emenea, notm cu s aria triun2<iului M-" #i cu . aria total a
$araleli$i$edului Q Q Q Q. ABCDA B C D ;ac ), A,
.
s
demon&tra!i c $araleli$i$edul ABCDA9B9C9D9
e&te cu%.
Prof0 Marius ,a-ian, !r"ila
4olu.ie*
ie , , Q . AB a BC b AA c /tunci
3 3 3 3 3 3
, ,
3 3 3
b c a c a b
"M -M "-
+ + +

. 7n "-: V ducem (nl!imea ": .ie -: x . 7n triun2<iul dre$tun2<ic "-: V avem c
( )
3 3
3 3

G
a b
": x
+
,
iar (n triun2<iul dre$tun2<ic "M: V avem c
( )
3
3 3 3 3
3

G 3
b c a c
": x
_
+ +


,
. ;in ( ) #i
( ) o%!inem c
3
3 3
3
a
x
a c

+
, atunci
( ) ( )
3 3 G 3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3
G G G
a b a a b b c c a
": x
a c a c
+ + +

+ +
.
[ ] [ ] ( )
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3
)
3 3 3 8
3
-M ": a c a b b c c a a b b c c a
. "-M . "-M
a c
+ + + + +

+
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3
3 3 3
), A 3 ), A A
8
4 deci $araleli$i$edul e&te cu%.
. a b b c c a
ab bc ac ab bc ac a b b c c a
s
ab bc bc ac ac ab ab ac bc a b c
+ +
+ + + + + +
+ +
CL/S/ a I9'a
1. ie ( )
3
, , , , 4, . # n an bn c a b c a n + + S &e determine , , a b c dac=
3
@ F @ )F @ 3F
A 3,
A A A
# n # n # n
n n n
+ + 1 1 1
+ + + +
1 1 1
] ] ]
.
Prof0 &7eor/7e Alexe, !r"ila
4olu.ie*
@4F @)F @3F
). Pentru 4 3
A A A
# # #
n
1 1 1
+ +
1 1 1
] ] ]

@)F @3F @AF @AF @4F * A
3. Pentru ) , G G
A A A A A A A
A G A G, , , 4 ).
A A
# # # # # a b c c
n
c c
a b a b a b a a b
+ + 1 1 1 1 1 1 1
+ +
1 1 1 1 1 1 1
] ] ] ] ] ] ]
1 1
+ + +
1 1
] ]

@4F @)F @3F 3 , 3
tim c 3 3 3 4
A A A A A A A A
c 3
4 C4,), 3D #i 4 4 4. ;eci ) #i 4, @ F @ )F,
A A
# # # c c c c c
c
c c c a b c # n n n
+ + + 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + +
1 1 1 1 1 1 1 1
] ] ] ] ] ] ] ]
+ 1 1
+
1 1
] ]
atunci
3
@ )F @ )F@ 3F @ 3F@ AF
A 3, .
A A A
n n n n n n
n n n
+ + + + + 1 1 1
+ + + +
1 1 1
] ] ]

. ie )F [ ] [ ] [ ]
3
4, , , J a x b x c a b c + +
3F [ ] [ ] [ ]
3
4, ), 4, 4 a x bx c a b c x + + > < > .
S &e arate c =
iF [ ] [ ] ) , J x x x
iiF ;ac )F nu admite rdcinile reale atunci nici 3F nu admite rdcinile reale, iar dac 3F are
rdcinile reale atunci #i )F are rdcinile reale.
Prof0 &7eor/7e Alexe, !r"ila
4olu.ie*
[ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] [ ] { }
[ ] { } { } { } { }
iF. tim c ) ) ) )
) ) , 4 ) ) 4 4 ) )
x x x x x x x x x x x x
x x x x x
1 + + +
]
+ < < < 1
]
Nu $utem avea { } { } [ ] ) ), deoarece 4 x x x x x fal&
{ } < ) ) 4 x
{ } [ ] [ ] ) 4 ) , J x x x x 1
]
.
iiF.
[ ] [ ] [ ]
3
)
G b a c .
[ ] [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
3 3 3
3
3
3 )
G ) G ) ) ) 3 G G G
G G A 3 G G A 3 G G .
b a c b a c b b c a
a c b a c b c a b c a
+ +
+ +
;ac [ ] [ ] 4 4 , ) ) > > c c a a , [ ] 4 4 < < b b .
;i&cu!ie= )F ;ac_ 4 4
3 )
< < .
3F ;ac_ 4 4
) 3
.
7. ;etermina!i func!ia = , ' cu $ro$riet!ile=
19. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ' x ( ' x ' a ( ' ( ' a x + + ( ) ( ) , , . x ( a
!. ( )
)
4
3
' .
WWW
4olu.ie+ ie 4 ( #i 3 a x .O%!inem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 4 ' x ' x ' x ' ' x + ./tunci ( ) 4 ' x
&au ( )
)
3
3
' x .
/rtm c ( ) 4 ' x nu convine. ;ac ( ) 4 ' x $entru un x oarecare, lu-nd 4 ( o%!inem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 4 4 , ' x ' x ' a ' ' a x + + de unde ( ) 4, ' a x x fal& deoarece
( ) 4 4 ' . /tunci ( )
)
3
3
' x , x &au ( )
)
3
' x , x .
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
ie , 3.
)F S &e arate c=
aF , , .
%F @ )F 3 @ 3F ... .
3F S &e afle a&tfel (nc-t numerele (ntre2i , @ 3F 3 ,..., @ )F , & fie
con&ecutive.
n n
x , x , x ,
nx x n x x n x n x
x n x n x x x n x nx

+ +
+ +
+ +
7.

Prof0 #asile Po)a, &ala.i


4olu.ie+
). aF ie x m + , m , [ ) 4,) , iar [ ] [ ] x , m , x , m , x , + + + + + + .
%F ie x , x m + . ?om demon&tra c $entru 4, ) t n , avem=
[ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ) ) t x n t x t x n t x + + + 1 1
] ]
.
ie x m + , avem=
@)F
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ) ) nt n t m n t t m n t m n t n t n t + + + + + 1 1 1
] ] ]
,
acea&ta fiind adevrat deoarece ( ) ( ) ( ) ) 4 n t n t . Ne1ult rela!ia ).%F.
3. /vem [ ] ( ) [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] 3 3 ... ) n x n x x x n x nx + + + 1
]
.
ie x m + . Numerele devin
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 3 3 ,..., ) . nm n m m m n m n m + + + + > + 1 1 1
] ] ]
Urmea1 c numerele= [ ] [ ] [ ] 4, 3 , A ,..., n tre%uie & fie con&ecutive.
/#a c [ ] 3 ) , [ ] A 3 ,..., [ ] ) n n &au ) 3 3, 3 A A,..., ) n n n < &au
) 3 ) )
), ),..., ) ,)
3 A
n n
n n

_
< < <

,
.
) 3 A G ) 3 A G ) 3 A G ) 3 A G
ie , , , a&tfel (nc-t : 3 #i , , , ). /rta!i c , , , ). x x x x x x x x x x x x x x x + + + ?.
Prof0 Roxana =i Lu-ini.a #asile, Craio3a
4olu.ie+
Pre&u$unem $rin a%&urd c
G ) 3 A G
) 3 A x x x x x > + + > , ceea ce e&te fal& deoarece
) 3 A
A x x x + + .
5. S &e demon&tre1e c, oricare ar fi
W
, n
are loc identitatea=
( ) ( )
3
) ) ) &in
... .
&in)&in 3 &in 3&inA &in &in ) &in )&in )
n
n n n
+ + +
+ +
Prof0 Ion ,an, !r"ila
4olu.ie+
;emon&trm e2alitatea $rin induc!ie matematic.
Pentru ) n e2alitatea e&te adevrat. Pre&u$unem c $entru un n oarecare rela!ia e&te adevrat #i o
demon&trm $entru ) n + .
( ) ( ) ( )
( )
( )
3
) ) ) ) &in )
...
&in)&in 3 &in 3&inA &in &in ) &in ) &in 3 &in )&in 3
n
n n n n n
+
+ + +
+ + + +
+
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
3 3
&in ) &in )
&in &in 3
&in )&in ) &in ) &in 3 &in )&in 3
n n
n n
n n n n
+
+
+ + + +
+
Prin calcule elementare o%!inem ( ) ( ) co& 3 co& 3 3 ) co& 3 ) co& 3 ) n n + + + adevrat.
:LA'A a X-a
) ) ) ) ) )
ie , , 4 a&tfel (nc-t 3. /rta!i c )3.
3 ) 3 ) 3 )
7n ce ca1 avem e2alitateE
x ( )
x ( ) x ( )
> + + + +
+ + +
1.
Prof0 Marilena Andreescu , Podari, ,olF
4olu.ie+
Efectu-nd calculele o%!inem ( ) ( )
A A
G G
G 3
) ) )
G G G G
G 3 G
x( () )x x() x() x() + + +
( )
A
,
)8
)
3
3
x() x() < . /$oi
A ,
A
) ) ) )
A A 3 )3
x ( ) x()
+ + .
E2alitate $entru
)
G
G
x( () )x x() x ( ) .
A A 3 3 3 3 ,
ie , , lun2imile laturilor unui triun2<i. /rta!i c= @ F A @3 3 F a b c a b abc a ab b c + + + + > .
Mircea TereuFeanu, Craio3a
4olu.ie+
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) (
) ( ) ( )
3
3
A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3 3 G 3 3 G A A G A
G
3 3 A 3 G A 3 3 A G 3 3 G ,
@ F A 3 3 A 3 3
A 3 3 A 3 3 ,
A , G , G
a b abc a ab b a b a ab b abc a ab b
c a ab b abc a ab b c a a b b a b ab b a b
a b ab c a a b a b ab b c a b c c c
+ + + + + + + + + >
> + + + + > + + + + +
+ + + + + + + > >
344+
3
lo2 344+ 344+
Ne1olva!i (n numere reale &trict $o1itive &i&temul de ecua!ii=
344+
( x
x
(
x (

'

7.
Mircea TereuFeanu, Craio3a
4olu.ie+
Pre&u$unem
344+
4 ) lo2 4
x x
x (
( (
> > > >
#i
344+ 344+ 4
( x
<
fal&. /nalo2 $entru
4 ( x > > o%!inem
344+
) lo2 4
x x
( (
< <
#i
344+ 344+ 4
( x
>
. /#adar,
x (
. Ne1ult c
3
),3
) ) G 344+
344+ 4
3
x x x
t +
+
cu &olu!ia
843* )
3
x (


.
?. aF ;etermina!i func!ia &trict cre&ctoare = ' care &ati&face condi!ia=
( ) ( ) ( ) 3 , ' x ' ' x x + ( ) . x
%F S &e re1olve ecua!ia=
( ) ( )
A 3
lo2 3
lo2 A
3 ) ) . x x x + +
AOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie+
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
aF 3
3
' a a ' ' a ' a ' ' a ' a a
' x x
' a a ' ' a ' a ' ' a ' a a
> > + >


)
< < + <

.
%F Se o%&erv c ) x > . Notm cu
A 3 3
)
lo2 3 lo2 A lo2 A
) x ( x ( ( >
#i ecua!ia devine=
( )
A
A A
lo2 3
lo2 3 lo2 3
3 3 ) ( ( ( + + +
. Con&iderm func!ia ( ) ( )
A
lo2 3
= ), ) ' ' ( ( + . /tunci
avem
( ) ( ) ( )
A
A
lo2 3
lo2 3
) ) ' ' ( ( + +
deci ecua!ia devine ( ) ( ) ( ) 3 ' ' ( ' ( ( + , unde ' e&te o func!ie &trict cre&ctoare #i conform $unctului
aF avem ( ) ' ( ( , adic
A 3 3
lo2 3 lo2 A lo2 A )
) )
) ) ) ) ( ( x x x
x x

+ + + +
3
lo2 A )
4 3 x x


&olu!ie unic deoarece func!ia ( )
3
lo2 A )
)
) + x x
x

+ e&te &trict
de&cre&ctoare.
5. S &e re1olve &i&temul=
3 3 3
3 A 5
lo2 )5 lo2 )4 lo2 , 3@ F
5
x ( ) x( () )x
x ( )
+ + + +
+ +

'

Prof0 Marius ,a-ian, !r"ilaAOLM,8;;G, !r"ila C


4olu.ie+
Notm cu lo2 3, lo2 A, lo2 5, )
t t t
a b c t > , atunci ecua!ia a doua devine=
( )
3 3 3
3 3 3
3 4
b c a c a b b a c a c b
x ( ) x( x) () x ( x ) ( )
a b c a b a c b c
_ _ _
+ + +
+ + + + + +


, , ,
/tunci
A4 A4 A4
5 5 5
, 5lo2 3, 5lo2 A, 5lo2 5.
b c a b c
( x ) x x ( )
a a a b c a b c a b c

+ + + + + +
:LA'A a XI-a
W
3
ie , @ F, rdcin cu%ic com$le: a unit!ii #i ar%itrar fi:at. A B M n 1.
;emon&tra!i c
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3
det det det det 3 det
n n
n n n n n n
A B A B A B A B + + +
Prof0 C"t"lin Cristea,Craio3a
4olu.ie+
olo&im urmtorul re1ultat cuno&cut=
;ac ( )
3
, A B M , atunci ( ) ( ) ( ) det det 3 det det A B A B A B + + + .
/vem=
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
3 3 3
3
3 3
3
)
det det det 3 det
3
) ) )
det 3 det det 3 det det 3
3 3 3
) )
3 det det 3 Adet det 3 det 3det
3 3
n n n n n n n
n n n n n n n n
n n n n n n n n
A B A B A B B
A B B A B B A B
B A B B A B B B1
+ + + + + +
]
1
1
+ + +
] 1
]
1 1 1
+ + +
] ] ]
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
3
) )
det 3 3 det 3 3det Gdet Gdet 3det det
G G
det 3det det det det det 3det 4
det 3 det .
n n n n n n n n n n
n n n n n n n n n n
n
n
A B A B A B A B A B
A B A B A B A B A B
A B

1 1
+ + +
] ]
+ + + +

)
) 3 G
@ )F
ie @ F un #ir de numere reale a&tfel (nc-t lim ). Calcula!i lim .
@ )F@A A )F
n n n
n n
n n
n x nx x
x
n n n n n

+
.
Prof0 @lorentin Nicolae, @ilia=i
4olu.ie+
olo&ind teorema lui Ce&aro'Stol1,

( )
( )
( ) ( )
)
)
A G A 3 A
)
)
lim lim lim lim )
) A A ) )
n n n
n n n
n n n n
x x x
n x nx x
n n n
n n n n n n n n


+
@ F
ie = @4, F @4, F o func!ie cu $ro$rietatea lui ;ar%ou: a&tfel (nc-t , 4.
/rta!i c e&te continu.
' x
' ' x x
x
'
_
>

,
7.
Prof0 Ionu. I3"nescu, Prof0Li3iu 4-arandac7e, Craio3a
4olu.ie+
ie ( ) ( ) = 4, 4, + ,
( )
( ) ' x
+ x
x
. /tunci
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
' x
'
' + x x ' x
+ + x x
' x ' x + x
x x
_

,

,
( ) 4,
4 ) x + + +

>
e&te in.ectiv.
Cum + are $ro$rietatea lui ;ar%ou:
+
continu, dar ( ) ( ) ' x x + x ' e&te continu.
3
;etermina!i func!iile continue = @4, F care verific rela!ia= @ F @ F @ F, , . ' ' x ( ' x ( ' ( x ( + ?.
Prof0 &a2riel Tica, !"ile=ti
4olu.ie+
Lo2aritm-nd rela!ia din i$ote1, re1ult ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ln ln 3ln ' x ( ' x ( ' ( + + . Notm
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ln 3 + x ' x + x ( + x ( + ( + , , x ( . Pentru ( ) 4 4 4 ( + . ;ac
( ) ( ) 3 3 ( x + x + x
+
im$ar. ;ac ( ) ( ) 3 A A ( x + x + x , de unde $rin induc!ie
matemati o%!inem ( ) ( ) , + nx n+ x n .
;eoarece + e&te im$ar ( ) ( ) , + nx n+ x n . ;ac , , W
p
x p * *x p
*

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ) ) ,
p
+ + x + p p + + x + x+ x
*
.
;ac Y x , ale2em un #ir de numere ra!ionale ( )
)
n
n
x

,
n
x x . ;eoarece ' e&te continu, +
e&te continu #i
( ) ( ) ( ) ( ) lim lim ) )
n n
n n
+ x + x x + x +


, de unde ( )
ax
' x e , cu
( ) ( ) ) ln ) a + ' .
5. S &e determine
G
. cu $ro$rietatea c
344+
) 3 A G
G A 3 )_

,
.
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila AOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie+
;ac e&te o &olu!ie, o%!inem c
) 3 A G
) 3 A G
G A 3 )
G A 3 )

_
_,
,
calcul-nd (n dou moduri
3448

.
/tunci
)
) 3 A G ) 3 A G
G A 3 ) G A 3 )_ _

, ,
#i lu-nd
G
) 3 A G
.
a b c d

_

,
o%!inem
) 3 A G ) 3 A G ) 3 A G ) 3 A G
G A 3 ) G A 3 ) ) 3 A G G A 3 )
a b c d a b c d
a b c d d c b a

_ _ _ _ _ _

, , , , , ,
$entru ) a o%!inem G d #i deci
) 3 A G
G A 3 )_

,
&au
) 3 A G
G 3 A )


_

,
. Numai $rima &olu!ie
verific ecua!ia ini!ial. 7n mod a&emntor &e tratea1 ca1urile { } 3, A, G a .
6. S &e re1olve (n mul!imea
3
@ F M ecua!ia
) ) ) )
) ) )
3 3
m

_ _

, ,
. ;i&cu!ie du$ .
valorile $arametrului real m.
Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ilaAOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie+
6rec-nd la determinan!i o%!inem=
( ) ( ) det 4 det ) ) 3 3 m m . ;eci $entru ) m nu
e:i&t &olu!ii.
ie ) m #i not(nd
) )
) )
4 3

_

,
o%!inem=
3
) ) ) )
4 4
4 4
) ) ) )
4

_ _ _


, , ,
. Lum
x (
4
) t

_

,
o%!inem det 4 4 #i deci
( )
3
, 4 x t 4 +
de unde
3
3
4 %
( )
( )
( )
( )
4
4
4
4
x x t
( x t
) x t
t x t
+
+
+
+

'

. O%!inem
( )
3
4 x t t x +
. ;in
xt ()
2&im
3
() x
. ;eci t x
#i
3
() x
.
Pentru 4 x lum
3
3
, , ,
x (
x
t x ) x ( 4
x
(
x
(

_


,
. Mai de$arte lum
) 3
) 3
x x
4
( (

_

,
#i re1olvm
) )
) )
4 3

_

,
. Se o%!in o infinitate de &olu!ii.
:LA'A a XII-a
1. Pe mul!imea ( ) 4U M &e define#te o le2e de com$o1i!ieZ Z a&tfel (nc-t
( )
)
, x ( x (
(
( )
*
A
(
x x (
(
#i
( ) ( )
( )
3
)
8) ,
A,
x
x ( x (
x(
+

( ) , . x ( M
aF S &e &tudie1e a&ociativitatea, comutativitatea #i e:i&ten!a elementului neutru $entru o$era!ia Z Z .
%F ;emon&tra!i c nu e:i&t
x


a&tfel (nc-t
W
8) . x
Prof0 &a2riel ,aniilescu, !r"ilaAOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie+
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
3 3 3
* * )
/vem c * A * *
* A A
) ) * )
8)#i 8) .
A * A, * A, 3
( x (
x x ( x ( x ( ( x ( x (
( (
x x ( x x ( x ( x
x ( x ( x ( x (
x( x( x(


+ + + +

) )
3 3
( (
( x
(x x(
+ +

deci le2ea nu e&te comutativ
A G
3 A A 3
3 , 3 ,
_


,
#i analo2 nu
e&te a&ociativ. Se verific u#or c le2ea nu admite element neutru.
%F
)
8) .
)8
x
x
x
+
Cum )8x nu divide ( ) ), x x

+ o%!inem c
W
8) . x
. S &e afle = ' , care admite $rimitive a&tfel (nc-t $entru o $rimitiv $ , & avem
( ) ( ) 344+ &in , ' x $ x x x + .
Prof0 Car-en =i #iorel !otea, !r"ila
4olu.ie+
( ) ( ) ( ) ( )
344+ 344+ 344+
Q 344+ &in Q &in
x x x
$ x $ x x e $ x e x e

.
ie
( )
3
344+
344+ 344+ 344+ 344+
344+
3 3
344+
&in
co& co&
&in &in &in
344+ 344+ 344+ 344+ 344+
x
x x x x
x
/
e x
e e x e e x
/ e xdx x dx x dx


+ +


1 4 4 2 4 43
( )
( )
344+
344+
3 3 3
344+&in co&
)
) 344+&in co&
344+ 344+ 344+ )
x
x
e x x
e
/ x x /

+
_
+ +

+
,
, deci
( ) ( )
( )
( ) ( )
344+
344+
344+ 344+
3 3
Q
344+&in co&
Q 344+&in co&
) 344+ ) 344+
x
x
x x
e x x
e
$ x e x e x x C $_ +

+ +


+ +
,

( )
( )
( )
( )
344+ 344+
3 3
344+&in co& 344+&in co&
344+ .
) 344+ ) 344+
x x
x x x x
x $ x C e ' x C e
+ +
+
+ +

7. ;etermina!i a a&tfel (nc-t func!ia = , 0


( )
( )
3 3
) )
co& 4
) ln )
4
, x
x x x
0 x
a , x

+ + +

'

& admit $rimitive $e .


Prof0 Adela ,i-o3, !r"ilaAOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie*
Con&iderm = , +
( )
( )
3
ln ) + x x x + + . O%!inem c
( ) ( )
3
)
Q ,
)
+ x x
x

+

#i
( ) 4 4 + x x . /cum func!ia ( )
( )
( )
3
)
&in 4
= ,
4 4
+ x , x
$ $ x + x
, x

'

e&te deriva%il $e #i
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
) )
3 Q &in Q co& , 4
Q
4 , 4
+ x + x + x x
$ x + x + x
x
+

'

dar
( )
( ) ( )
( )
)
3 Q &in 4
4 4
+ x + x , x
u x + x
, x

'

e&te continu $e deci are $rimitive. ;e aici o%!inem c


( )
( )
( )
4
)
Q co& , 4
4 , 4
+ x x
0 x + x
x

'

are $rimitive $e .
Cum
( )
( )
{ 4
4, 4
, 4
x
0 0 x
a x

o%!inem c 0 are $rimitive numai $entru 4 a .


?. ie ( ) , 1 un 2ru$ a%elian finit, { }
) 3
, ,...,
n
1 a a a (n care ecua!ia
A
t e
are &olu!ie unic, e fiind
elementul neutru al 2ru$ului ( ) , 1 . /rta!i c
) 3
, ,...,
n
b b b 1 cu
A A A
) ) 3 3
, ,...,
n n
b a e b a e b a e .
Calcula!i
( )
G
) 3
...
n
a a a .
Prof0 Car-en =i #iorel !otea, !r"ila
4olu.ie+
Ecua!ia
A
t e
are &olu!ia t e , care e&te unic conform i$ote1ei. ie = ' 1 1 , ( )
A
' x x U
demon&trm c ' in.ectiv.
ie ( ) ( ) ' x ' ( , re1ult c
( )
a%elian

A
A A A A A ) )
1
x ( ( x ( e x( e x( e

@&olu!ie unicF
x (
' e&te in.ectiv.
;ar cum ( ) , 1 e&te finit, re1ult c ' e&te #i &ur.ectiv, deci, !in-nd cont #i de demon&tra!ia anterioar,
re1ult c ' e&te %i.ectiv
)
, X
i i
a 1 b 1

cu ( )
)
, ),
i i
' b a i n

.
Cum
) 3
, ,...,
n
a a a &unt di&tincte
) )
)
,...,
n
a a

di&tincte #i ' fiind %i.ectiv, re1ult c
) 3
, ,...,
n
b b b 1 di&tincte #i { } { }
) 3 ) 3 ) 3 ) 3
, ,..., , ,..., ... ...
n n n n
b b b a a a bb b a a a .
;ar,
( ) ( )
A G
) 3 ) 3 ) 3
... ... ...
n n n
bb b a a a e a a a e .
5. S &e determine toate func!iile ( ) = U ' a b continue, ce au $ro$rietatea c, $entru orice $rimitiv
$ a lui , ' func!ia ( ) ( ) ( ) = U , 1 a b 1 x $ x e&te deriva%il $e @ , F a b .
Prof0 Iulian ,anielescu, !r"ilaAOLM,8;;G, !r"ila C
4olu.ie*
' e&te continu $e ( ) U a b atunci admite $rimitive #i con&iderm ( )
4
= U $ a b , o $rimitiv.
Lum mai de$arte ( )
4
U x a b ar%itrar, atunci ( )
4
4
$ $ $ x e&te o $rimitiv $e ( ) U a b a lui , ' #i
din i$ote1 avem c ( ) ( )
4 4
1 x $ $ x e&te deriva%il $e @ , F a b .
Cum ( )
4
4, $ x ' e&te deriva%il #i $ e&te deriva%il o%!in
( ) ( )
Q
4 4
4
Q 4 4 $ x $ x
.
Cu-
4
x a fost ales ar2itrar
( ) ( )
Q
4 4
4
4 ' x $ x
deci ' este func.ia nul"0
OLI->IADA D@ -AT@-ATI:
@TA>A LO:AL, 6.!1.!!"
:LA'A A /-A
1. Numerele naturale , , a b c (nde$line&c &imultan condi!iile=
+3 a b c + + #i A 3 54. a b c +
aF S &e arate c A 5 )*G. a b +
%F S &e determine numerele , , a b c #tiind c b are cea mai mic valoare $o&i%il.

WWW
. ;u%lul unui numr e&te e2al cu tri$lul altui numr, iar diferen!a lor e&te ),. /fla!i cele dou numere.
Prof0 #aler Po), &0M0 nr0 HI8;;G
7. ie , n a&tfel (nc-t )A 8 n + d re&tul )A la (m$r!irea cu 84, iar 8 5 n + d re&tul 5 la (m$r!irea cu
54. ;etermina!i ultimele dou cifre ale lui
. n
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
?. Un numr natural &e nume#te %i$trat dac &uma #i $rodu&ul cifrelor &ale &unt $trate $erfecte nenule.
aF ;etermina!i toate %i$tratele de dou cifre.
%F Suma tuturor %i$tratelor de trei cifre &e (m$arte e:act la A+E Ou&tifica!i r&$un&ul.
Prof0 #alentin ,a-ian,
!r"ila
:LA'A A /I A
5. ;etermina!i cel mai mic numr natural care (m$r!it, $e r-nd, la numerele 3GU G4 #i 5, d, de
fiecare dat, re&tul 5 #i c-tul diferit de 4.

WWW
. ;etermina!i ultimele A 1ecimale nenule ale numrului ra!ional
3448
344+
3
.
Prof0 Irinel Pancu,
!r"ila
7. ie ( ) B AC #i , D # dou $uncte de o $arte #i de alta a dre$te AC , a&tfel (nc-t triun2<iurile
ABD #i BC# & fie ec<ilaterale. Con&iderm ( ) . AB , ( ) 5 BC a&tfel (nc-t
( ) ( ) *4 m D.B m #5C

S S
#i C D D. #C " , C D #5 AD $ ;ac , , " B $ &unt
coliniare #i , , D B # &unt coliniare, arta!i c AD BC .
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
?. S &e afle m&ura un2<iului format de %i&ectoarele a dou un2<iuri adiacente, #tiind c ra$ortul dintre
&u$lementul &umei lor #i &uma &u$lementelor lor e&te
)
G
.
Prof0 5tefan Iloaie, &0M0 nr0 GI8;;H
:LA'A A /II A
1. ;emon&tra!i c numrul
) 3 A... 344+ 3448 +
e&te ira!ional.
WWW
. ie mul!imea
)
3
A 3, . abc x x x
abc

+ +
' )

. Calcula!i &uma elementelor mul!imii . .

7. 7ntr'un &i&tem de a:e $er$endiculare x%( , fie $unctele ( ) GU3 A #i ( ) 3UG B . ;etermina!i
coordonatele $unctului C, din &i&temul de a:e $er$endiculare x%( , a&tfel (nc-t $unctul ( ) 4U4 % & fie
centrul de 2reutate al triun2<iului . ABC

WWW
?. 7n triun2<iul dre$tun2<ic
( ) *4 , , ABC m BAC M

S
e&te mi.locul [ ] BC #i , BD AM
( ) D AC . ;emon&tra!i c
( ) A4 m ACB

S
dac #i numai dac 3 . BD MD
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
:LA'A A /III A
1. ie ( ) , , , 4U a b c d a&tfel (nc-t )3 ac bd . ;emon&tra!i c=
( ) ( ) ( ) ( )
3
A A G G G8 a b c d + + + +
.

WWW
. S &e re1olve (n mul!imea numerelor naturale ecua!ia=
( ) ( )
3
3 3
)4 A A ) ( ( x x x x + + + + .
Prof0 Liliana 4toian, !r"ila
7. ie ABCD #i BC#$ dou $aralelo2rame &ituate (n $lane diferite, iar $unctul " mi.locul [ ] AB .
;emon&tra!i c ( ) A# $"C P .

WWW
?. 7n cu%ul Q Q Q Q ABCDA B C D , aria triun2<iului D%B e&te
A
cm
3
, unde { } Q Q % BC B C .
aF Calcula!i valoarea co&inu&ului un2<iului determinat de dre$tele D% #i Q A B .
%F ;etermina!i di&tan!a de la M la ( ) A%C , unde M e&te mi.locul [ ] AB .
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
:LA'A A IX A
1. aF ;emon&tra!i c ( )
( )
)
3
n n
n n
a b a b

+ + , ( ) ( ) #i , n a b
+
.
%F ;emon&tra!i c ( )
( ) ( )
3 3
3
n n
n n n n
a b a b a b + + + ( ) ( ) #i , n a b
+
.
Prof0 Runceanu %-ilian, !r"ila
. ;emon&tra!i c
( )
3 3
3448
Y ,
A
a
a
+

.
Prof0 ,an Ne/ulescu,
!r"ila
7. ;ac , , a b c &unt lun2imile laturilor unui triun2<i, demon&tra!i c
3 3 3
* * )+ )G )G , 4 a b c ac bc ab + + >
.
Prof0 Nicolae 4t"nic", !r"ila
?. S &e re1olve (n

ecua!ia
+ )
3 3
x x + +

1
1
]
unde [ ] a e&te $artea (ntrea2 a numrului a .
Prof0 #asile Tarciniu, &0M0 nr0 HI8;;G
:LA'A A X A

1. S &e re1olve ecua!ia
) )
x x
a a b b a b
a b
x x
b a, unde ( )
, 4U) , a b a b .
Prof0 Marius Perianu, 4latina
. ie ) cu modulul minim, care verific rela!ia A 3 ) i ) + . ;emon&tra!i c, $entru ace&t
numr ) , avem
A
i )
)


.
Prof0 Car-en !otea,
!r"ila
7. S &e determine n $entru care ( ) lo2 3
n
n + e&te numr ra!ional.
Prof0 ,an Ne/ulescu,
!r"ila
?. 7ntr'un triun2<i ABC e&te verificat rela!ia=
&in &in &in
A
&in &in &in
A B C
B C A
+ + . ;etermina!i m&urile
un2<iurilor triun2<iului ABC .
Prof0 #asile !er/7ea, &0M0 nr0 <I8;;G
:LA'A A XI A
1. S &e calcule1e determinantul=
&in 3 ) &in co&
) &in 3 &in co& .
&in co& &in co& 3
x x x
x x x
x x x x
+
+
+ +
&0M0 nr0
<I8;;G
. ( )
3
A M &e nume#te matrice nil$otent dac e:i&t W , a&tfel (nc-t
3
,
A % .
aF S &e arate c matricea
) 3
3 )
_

,
nu e&te nil$otent, dar &e &crie ca &um finit de matrici
nil$otente di&tincte.
%F S &e determine matricile nil$otente de forma ( )
3
a b
M
c d

_

,
, dac 4 b c .
Prof0 &7eor/7e Alexe, !r"ila
7. ie ( ) , , 3
n
A M n n cu det 4 A a&tfel (nc-t
3
n n
A A / % +
. ;etermina!i
n

a&tfel (nc-t
( )
54G
det 5)3
n
A / + .
0
Prof0 Roxandra Murea, !r"ila
?. ie #irul ( )
)
n
n
a

de numere reale care verific rela!ia= ( ) ( )
) )
G 4,
n n n n
a a a a
+ +
+ +
( ) W n . Calcula!i
3
)
)
lim
n
,
n
,
a
n


_

,

.
Prof0 #iorel !otea, !r"ila
:LA'A A XII A
1. ie ( )
3 3
3
4
a b
1 a b M
b a
+

_
' )

,
S &e arate c=
aF ( ) , 1 e&te 2ru$ a%elian.
%F 2ru$urile ( ) W, #i ( ) , 1 nu &unt i1omorfe.

Prof0 ,an Ne/ulescu, !r"ila
. S &e calcule1e
3
&in
&in &in )
, 4U
co& 3
x
x x
dx x
e x

+
_

,

.
Prof0 Marius Perianu,
!r"ila
7. aF /rta!i c ( ) 4U
3
x


_

,
=
3
)
co& ) x
x
> .
%F Se con&ider func!ia ( )
co&
= 4U ,
3
x
' ' x
x


_

,
#i $ o $rimitiv a &a. S &e arate c
)A
lnA
A 3 8
e e
$ $ + < +
_ _

, ,
, unde e e&te numrul lui Euler.

WWW
?. ie le2ea de com$o1i!ie $e , 3 G , x ( x( ax a( a a + . /fla!i a a&tfel (nc-t ( ) )U +
& fie $arte &ta%il a lui (n ra$ort cu le2ea Z Z.

Prof0 4er/iu Ro-a=cu, #aslui
>(O&L@-@ >(O>U'@
:LA'A a I/-a
1. S &e afle numerele cu$rin&e (ntre A4 #i ,4, care (m$r!ite la G & dea re&tul A.
. /na a c-#ti2at la No%in2o )44.444 lei din care #i'a cum$rat o $erec<e de %lu2i, o $erec<e de 2<ete,
#i i'a cum$rat #i %unicii un cadou. 0<etele au fo&t de 3 ori mai &cum$i dec-t %lu2ii, iar un &fert din
diferen!a de $re! dintre 2<ete #i %lu2i (n&eamn cu 3.544 lei mai $u!in dec-t $re!ul cadoului. C-t a co&tat
cadoul %unicii E
7. S &e calcule1e a din e2alitatea = ( ) { }
A 8 ' +3 = 8 3AG ' +4A = 3 ). a + 1
]
?. a$te %ie!i din cla&a a cincea au numere de telefon a&emntoare, a&emnarea con&t-nd (n fa$tul c
cinci cifre &unt identice, iar &uma lor re$re1int cealalt cifr. S &e arate c cel $u!in doi %ie!i &unt fra!i.
5. ;iferen!a a dou numere naturale e&te cu 3G4 mai mic dec-t &uma lor #i de G ori mai mic dec-t aceea#i
&um. /fla!i numerele.
6. Suma a trei numere e&te )44. S &e afle numerele #tiind c $rimul numr e&te de A ori mai mic dec-t al
doilea #i al treilea (m$reun, iar diferen!a dintre al treilea #i al doilea e&te .umtate din al doilea.
B. 7ntr'o #coal &unt 35 de cla&e. 7n fiecare cla& &unt cel $u!in A4 de elevi #i cel mult A5 de elevi. /rta!i c
e:i&t cel $u!in 5 cla&e cu acela#i numr de elevi.
". 6rei cio%ani au )**+ oi. /l doilea are cu 8 oi mai mult dec-t $rimul, iar al treilea du%lul numrului de oi
al $rimului cio%an mic#orat cu )5. C-te oi are fiecareE
9. Perimetrul unui dre$tun2<i e&te )Tm. /fla!i dimen&iunile dac un &fert din lun2ime e&te cu AGm mai
mare dec-t a treia $arte din l!ime.
1!. ie )4 %ile colorate cu c-te o culoare. /rta!i c e:i&t G %ile colorate la fel &au G %ile de culori diferite.
11. S &e afle
x
din e2alitatea= ( ) ( ) G34' 3 G5= A+ ' + = G G') 35. x 1
]
1. 7ntr'o cutie &unt 35 %ile al%e, 35 %ile ne2re #i 35 %ile ver1i. Care e&te numrul cel mai mic de %ile care
tre%uie &coa&e, fr a $rivi %ilele, $entru a fi &i2uri c am e:tra& )A %ile de aceea#i culoareE
:LA'A a /-a
1. ;emon&tra!i c frac!ia
3448 )
344+ )
n
n
+
+
e&te ireducti%il $entru orice n .
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
. ;ac mrim un numr natural cu 3448 &e $oate o%!ine un numr natural cu acelea#i cifreE
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
7. Se con&ider numrul
3 344+
)A )3 )A )3 )A ... )3 )A n + + + +
,. ;emon&tra!i c
3448
)A n
+. Scrie!i numrul n ca o &um de trei $trate $erfecte nenule.
Prof.Boicescu Nazeli, Brila
?. S &e 2&ea&c numerele $rime de forma
* *. a
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
5. S &e arate c dac dou numere naturale mai mari &au e2ale cu 3 au c-te un numr $ar de divi1ori
naturali #i au $rodu&ul un numr natural $trat $erfect, atunci ele nu &unt $rime (ntre ele.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
6. S &e &crie numrul
3445
344,
ca o &um de cinci $trate nenule.
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
7. Se dau mulimile { } 3 3, G ,, 5 3, 3 A x x x x + +
i { } A A, 3 G, G A, 3 A B x x x x + +
. S se afle x astfel nct cele dou mulimi s fie egale.
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
8. S se rezolve n ecuaia
3 3445. x( x ( + +
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
:LA'A a /I-a
1. ;etermina!i cifrele
, , x ( )
diferite de *, cu
x ( ) < <
a&tfel (nc-t numrul
, @ F , @ F , @ F A x ( ) ( ) x ) x ( + +
& fie natural.
Prof0 #iorel Cornea =i ,an 5tefan Marinescu, Hunedoara
. ;emon&tra!i c nu e:i&t b a&tfel (nc-t @ F ). ab a b +

Prof0 Ionu. I3"nescu, Craio3a
7. S &e arate c e:i&t o infinitate de numere naturale nenule
, , , x ( )
di&tincte dou c-te dou a&tfel (nc-t
3 3 3
3 A x ( ) + .
?. ie , , a b c a&tfel (nc-t A * )) 4 b c a . S &e arate c ( ) 8 AA a b c + .
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
5. ;etermina!i mul!imile
, 3 3

/
cu $ro$rietatea c oricare ar fi
)
,
3
x (
x ( 3 3
( x
_
+

,
.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
6. ;ac
, , , x ( )
numere naturale cu $ro$rietatea 3 A )4 4, x ( ) demon&tra!i c ( ) ( x ) + e&te un
numr divi1i%il cu ,.
Prof.Boicescu Nazeli, Brila
B. S &e demon&tre1e c oricare ar fi n , numrul
( )( )( )( ) ) 3448 344+ 344, 3445
3 3 3 3
+ + + + + n n n n A e&te $trat $erfect.
Prof0 Rodica =i ,u-itru !"lan, &ala.i
:LA'A a /II-a
1. Aflai numerele naturale
, , a b c
diferite de 0 i 1, care verific relaia
, A@ F ab bc ac a b c + + + + +
Prof. erban George, Brila
2. S se demonstreze c
3 3
3 3
A 5 G 4
a b a b
b a b a
_
_
+ + +

,
,
,
, @4, F a b
.
Prof. Daniela Covaci, Brila

3. Se d ABC V cu
, M -
mi!loacele laturilor
H I AB
si
H I BC
. S se duc folosind o
rigl negradat "aralela "rin B la A5 unde 5 este un "unct oarecare de "e
@ F MC
.
Prof. Nicolae Ivchescu, Craiova
?. S &e arate c oricare ar fi numerele reale nenule
, , x ( )
#i a numr real &trict $o1itiv.
3 3 3 3 3 3
) x ( a ( ) a x ) a
x ( x( ( ) x( x ) x) a
+ + +
+
+ + + + + +

Prof0dr0,040Marinescu, Prof0I04erdean, Hunedoara
5. ie , , , , , a b p * r r *


+
a&tfel (nc-t
p * p *
a b r *

+
#i
p * p *
a b r *
+ +
+ +
. S &e arate c=
p p
a b r +
.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
6. 7n triun2<iul dre$tun2<ic ABC cu @ F *4
o
m A R , 0 lun2imea (nl!imii din A iar ( ) aria . ABC
are loc ine2alitatea=
( )
3 3 3 3 3 3 3
)
3 G4
3
a b c
a b b c c a a b c .
bc ac ab
1 _ _
+ + + + +
1
, , ]
Prof0dr0,040Marinescu, Prof0I05erdean, Hunedoara
B. S &e determine numerele naturale
n
#tiind c
n n n n
)G )3 8 5 + + +
&e divide cu )A.
Prof0 Rodica =i ,u-itru !"lan, &ala.i
". Pe i$otenu1a [ ] BC a triun2<iului dre$tun2<ic ABC &e con&ider $unctul D. /tunci are loc
ine2alitatea= ( ) ( )
min , ma: , BD DC AD BD DC .
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
9. /rta!i c e:i&t 344+ numere naturale di&tincte
) 3 344+
, ,..., a a a a&tfel (nc-t
A 344, ) 3
3 A G 344+
....
a a a a
a a a a
+ + + +
.
Prof. Liviu Saran!ache, Craiova
1!. ie , , a b c lun2imile laturilor unui triun2<i. /rta!i c=
( ) ( )
3
A A 3 3 3 ,
A 3 3 a b abc a ab b c + + + + >
Prof0 Lucian Tu.escu, Craio3a, Prof0 ,u-itru 4"3ulescu !ucure=ti

:LA'A a /III a
1. Aflai toate numerele
abcd
tiind c
3 3 3 3
@ F @ F 34 a b cd c d ab + + + i , , , a b c d sunt
nenule.
Prof. erban George, Brila

2. #emonstrai c
A + )) 344+ )
5 * )A 344* ,,*
<
.
Prof Boicescu Nazeli, Brila

7. S &e determine m $entru care
{ } { }
3 3
J 5 4 J A 4 x x x m x x mx + + .
Prof0 Lucian ,ra/o-ir, O.elu$Ro=u, Cara=$4e3erin
?. /rta!i c ecua!ia
( ) ( ) ( )
3 3
3
3 3
) x ( x ( x( + are (n o infinitate de &olu!ii.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
5. ;ac F , 3 H , , , d c b a #i , ), + + + d c b a atunci

. G4
A A A A
+ + + d c b a
Prof0dr0,040Marinescu, Prof0I05erdean, Hunedoara
6. S &e re1olve (n ( urmtoarele ecua!ii, unde $rin H I a &'a notat $artea (ntrea2 a numrului real a=
) 3 ) A 5 G 5
A , * )3
x x x x + + 1 1 1 1
+ +
1 1 1 1
] ] ] ]
B
5 8
*
x
.
Prof0 Rodica =i ,u-itru !"lan, &ala.i
B. aF Ne1olva!i (n ecua!ia=
3
@ )F@ 3F@ AF G x ( ( ( ( + + + + .
%F ;etermina!i , m n $entru care
3 A
3 m n n +
.
Prof0 ,aniela Tilinc", !r"ila
". ;ac , , a b c &unt lun2imile laturilor unui triun2<i dre$tun2<ic atunci
)4.
a b c ab ac bc
bc ac ab c b a
_ _
+ + + +

, ,
Prof0dr0,040Marinescu, Prof0I05erdean, Hunedoara
:LA'A a IX a
1. S &e determine numerele (ntre2i x $entru care ( ) ( )
3 3
3 ) G A 3 A x x x x x + + + + + .
Prof0 Lucian ,ra/o-ir, O.elu$Ro=u, Cara=$4e3erin
. S &e re1olve ecua!ia
) ) 3 3 ) )
4
G 8 )3 ), 34 x x x x x x
+ + +
+ + + + +
.
Prof0 Lucian ,ra/o-ir, O.elu$Ro=u, Cara=$4e3erin
7. ie { } )44 [ W
i i
a - a A a&tfel (nc-t @ F 5) card A . ;emon&tra!i c e:i&t cel $u!in o
ecua!ie de 2radul doi cu coeficien!i (n mul!imea / ale crei rdcini &unt ra!ionale.
Prof0 ,aniel Nicoar", Hate/
4. $ezolvai sistemul de ecuaii
G G
A A
)5
,
x (
x ( x(

'

Prof. Bu"aru #izi$Iuliana, Dol%


5. ie , , a b c lun2imile laturilor unui triun2<i. /rta!i c =
A 3 A A 3 A A 3 A
A 3 A 3 A 3
A A A
A
A A A
a b c c b c a a c a b b
b bc c ca a ab
+ + + + + +
+ + >
+ + +
.
Prof0 ,u-itru 4"3ulescu, !ucure=ti
6. ie
) 3
, ,...,
n
x x x
+
a&tfel (nc-t
)
)
i
n
i
x

iar
) 3
, ,
n
A A A mul!imi oarecare. /rta!i c are loc=
( )
)
) 3
card card ...
i i
n
i
n
A A A x Aunde card A re$re1int numrul elementelor mul!imi A.
Prof0 Ionu. I3"nescu, Craio3a
B. ie , , 4 x ( ) > cu $ro$rietatea c A x ( ) + + . S &e arate c=
).
3 3 3
x ( )
( ) x
+ +
+ + +
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
". S &e re1olve (n mul!imea numerelor naturale ecua!ia=
A A
A )+ x ( x( + .
Prof0 !ran Nicoleta, Prof0 4-arandac7e Li3iu, Craio3a
9. ie
) )
) ...
A 3 )
n
a
n
+ + +

#i
) ) )
... , )
3 G 3
n
b n
n
+ + + . S &e arate c oricare ar fi numrul
) n { } { }
n n
a b . @Prin { } am notat $artea frac!ionar a numrului real F.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
:LA'A a X a
1. Ne1olva!i ecua!ia
5 5
5, x x x x +
.
Prof0 #aleria Ionescu, ,olF
. ie ( ) = 4, ' , ( )
3 A
* G
@ F lo2 ) 3lo2 ' x x x x + + #i { } [ @ F 4 A x ' x . S &e
determine elementele mul!imii A.
Prof0 Car-en @olea, !r"ila
7. S &e arate c (ntr'un triun2<i, avem=
A
)48
a b c
r r r r
a b c abc
+ + @Nota!iile &unt cele u1ualeF.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
?. ie #i
) 3
, ) ) . S &e determine
)
) #i
3
)
#tiind c
) 3
) ) ) #i
) 3 ) 3
. ) ) ) ) +
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
5. ie , , 4 a b c > cu $ro$rietatea c
3 3 3
)
.
A
a b c + + S &e arate c =
) ) )
38 a b c
ab ac bc
+ + + + + .
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
B. /fla!i numerele naturale nenule a cror diferen! e&te e2al cu $uterea n a c-tului lor,
. n


Prof0 !utaru Lili Iuliana, ,olF
". tiind c
3 A A 3 A A
3 3
a i
+
+
, & &e calcule1e &uma
344,
3 3
)
@ )F 3
,
,
. a a

1
+ + +
]

.
Prof0 Rodica =i ,u-itru !"lan, &ala.i
9. S &e arate c (ntr'un triun2<i a&cu!itun2<ic, avem=

( ) ( ) ( )
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
A
a b c b c a c a b
a b c b c a c a b

+ +
+ + +
, nota!iile fiind cele u1uale.
Prof0 &7eor/7e 4toica, Petro=ani
:LA'A a XI a
1. ie
)
= Y
3
'


' )

,
)
@ F
3 )
x
' x
x

+
#i #irul ( )
n
n
a

,
( )
( )
3
3
n
n
a ' , n . S &e
calcule1e
lim
n
n
a

.
Prof0 Car-en @olea, !r"ila
. ie
n


#i

, @ F
n
A B M cu $ro$riet!ile=
,.
3 3 3
@ F U A B A B + +
+.
G G G
@ F U A B A B + +
S &e arate c
3
@ F U
n
AB %
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
7. ie ( )
)
n
n
x

un #ir de numere $o1itive. /tunci
)
)
lim ) )
n
n
n
x
l n
x
+

_ +


,
.
Prof0 Car-en @olea, !r"ila
?. ie , @ F, , 3,
n
A B M n n a&tfel (nc-t
3
3
n
A A / #i
3
3
n
B B / . ;ac
W
, = , @ F det@ F , @ F det@ F
n n
' + ' x xA / + x xB / + + , calcula!i
)
3
F ) @ )
)
4
F ) @ ) F @ F @
lim
+
+
+

+ +
n
x
x + x '
n
x
.
Prof0 ,aniel Nicoar", Ha.e/
5. S &e calcule1e
) ) )
...
) ) A
lim A
n n n
n
n e
+ + +
+ +

_


,
Prof0 Lucian Tu.escu, Craio3a, Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
:LA'A a XII a
1. ie @ F co& U = ' x x ' #i { } = [ continu #i M ' ' ' re&$ectiv
{ } = [ continu #i %i.ectiv 1 ' '
1. ;emon&tra!i c M e&te monoid #i 1 2ru$ (m$reun cu o$era!ia de com$unere a func!iilor
. ie M . ;emon&tra!i c

e&te deriva%il (n orice $unct , . x , ,


7. ;a!i un e:em$lu de func!ie M care & nu fie deriva%il (n nici un $unct de forma
, . x , ,
Prof0 Radu #asile, !r"ila
. S &e calcule1e $rimitiva urmtoare=
) &in
3&in A@) co& F
x
x
dx
x x e

+ +

, 4,
3
x
_


,
.
Prof0 Moan." Cristian, Craio3a
7. Calcula!i inte2rala=
@ )F ) 3
)
n , ,
dx
/
x x
+

U ( ) , , 4, , n x

.
Prof0 M"rculescu Mariana, Craio3a
?. S &e determine = ' , #tiind c dac = $ e&te o $rimitiv a &a cu $ro$rietatea c
( ) 4 4 $ , atunci
3
) $

e&te o $rimitiv a func!iei ) '

.
Prof0 Ion Nedelcu, Ploie=ti
5. Calcula!i limita #irului=
( ) ( )
( ) ( )
3 3 3 3 3 3
3 3
3 3
3 3
) ) ) )
), ...
), 3 ), ,
), G ) ), G 5
) )
.
), G 3 ), 8 A
n
a n
n n
n n n n
n n n n
_ _
+ + + +

+ +
+ + + +
, ,
1 _
1 + +

+ + 1
, ]
Prof0 ,aniel Nicoar", Ha.e/
6. S &e re1olve (n
5
. ecua!ia =
))
) 3 A G 5
5 G A ) 3
3
_


,
.
Prof0 4-arandac7e Li3iu, Craio3a
(ubrica re6+l;i<+ril+r
1. #u$e%ul &(ILA*
Liceul Teoretic Nicolae Ior/a !r"ila+
clasa a 3/ a, "o21eanu Loredana, clasa a 3// a, Plo$eanu /ura, Sidorof /le:andra, Enac<e /n2elo, clasa
a 3// , Ion /nca, "ratu LauraU pro'. -istor Lidia
Cole/iul Na.ional &7eor/7e Munteanu Mur/oci !r"ila*
clasa a 3/ a, "oice&cu 6eodora , clasa a 3// a 6oader "o2dan, "unea Nodica, pro'. -e+ulescu Dan
Cole/iul Na.ional Nicolae !"lcescu !r"ila*
clasa a /3 a, "lan Cri&tina /le:andra, "arda# /le:andru, "o%oc Iuliana, Caraca!eanu /drian, C<iru
/ndreea, C<i&cneanu ;iana , ;nil 0eor2iana, ;aniele&cu Marina Cella, ;o:an Nadu Mi<nea,
;umitrac<e Ctlin, E$ifanov ;eni& Mirela, 0ur1u Mdlina ;oina, Ic<im /ndrei , I&trate /ndrei
?aleriu, Mare# "o2dan Mi<ail, Muntean Ionu! /le:andru, Neac#u /di Mdlin, Nedelcu Cri&tian ?lad,
Pa&cu Cri&tina 6eodora, Perianu /rmand ?aleriu, Pintelie /ndreea Mi<aela, Po$a Mircea ;oru, Nadu
/delina, Stancu /le:andru ;aniel, 6oader Moria,6udorac<e /ndreea Cri&tina, 6urcu /le:andru, ?oicu
"o2dan, ^odil EmilU pro'.Botea Carmen.
clasa a 3 a, ;amian Oana, 6ri#ca# Oana, "ercaru /ndrei clasa a 3/ a, 0<eor2<i! Eu2en, Matei N1van,
?ioreanu No:ana, 0<ioca Iulia, pro'. Botea 7iorel,

. #u$e%ul DOL#*
Cole/iul Na.ional @ra.ii !u*e=ti, Craio3a
clasa a 7/ a, ;nciule&cu ;iana Elena, `evorc<ian /ndreea, Puc<in Iulia, Stroe /le:andra tefaniaU pro'.
/v;<c0escu -icolae, clasa a 3// a, 6u!e&cu /ncaU pro'. 5uescu Lucian.

'U-A(*

A(TI:OL@ -AT@-ATI:@
1. F(A:)II :U 'I->LIFI:(I F(AUDULOA'@ de Roxana Murea..........................1
. IN@8ALIT)I LNT(@ @L@-@NT@L@ UNUI T(IUN8FI de Neculai Carnaru, Iu/ulescu
Nicolae, Turcu Narcis &a2riel.................................................?
7. IN@8ALITAT@A LUI I.@.&U(M@LL de &7eor/7e Alexe.............................................."
?. UTILIAA(@A UNO( ID@NTIT)I :O-&INATO(I:@ LN (@AOL/A(@A UNO(
ID@NTIT)I T(I8ONO-@T(I:@ de Ani ,r"/7ici =i M"d"lina C"linescu.1
5. A'U>(A UN@I >(O&L@-@ DIN 8AA@TA -AT@-ATI: de Mi7aela &iurc"0001?
6. >(O&L@-@ DAT@ LA OLI->IADA #UD@)@AN :U 'OLU)II IN8@NIOA'@
de ,an Ne/ulescu =i Radu #asile................................................16
B. T@O(@-A D@ @XI'T@N) A >(I-ITI/@LO( UN@I FUN:)II :ONTINU@ de
M"d"lina Teodorescu...............................................................................................................1"
". >(O&L@-@ D@ &A:ALAU(@AT :UH>(O&L@-@ de !otea #iorel.....................7
:ON:U('U(I INT@(#UD@)@N@
1. :ON:U('UL INT@(#UD@)@AN D@ -AT@-ATI: J>@T(U -O(O3AN -
H.T(ID@NT I @DI)IA a / a !!BHH..............................................................................B
. :ON:U('UL INT@(#UD@)@AN D@ -AT@-ATI: J/I:TO( /QL:O/I:II H
@DI)IA a X/I a !!"HHH..HHHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHH..??
>(O&L@-@ (@AOL/AT@ 1i >(O>U'@
1. >(O&L@-@ (@AOL/AT@.............................................................................................55
. OLI->IADA D@ -AT@-ATI: @TA>A LO:AL, 6.!1.!!"HHHH...H...HB1
7. >(O&L@-@ >(O>U'@ HHHHHHHHHHHHHHHHHHH..HHHHHB6
?. (U&(I:A (@AOL/ITO(ILO(....................................................................................."?
(@/I'TA D@ -AT@-ATI: DIN &(ILA JT(ID@NTI e.<e e$i<a<= .eme.<rial cu
.2riDinul '.'.-.(. Filiala &r=ila 1i al .2+n.+ril+r -@TAL &AND '.(.L., '.:.:UNAX '.(.L.. 'e
a$re.ea6= <u<ur+r ele;il+r 1i 2r+Ee.+ril+r in<ere.a%i $e c+ncur.uri, +lim2ia$e 1i re6ul<a<e
$e+.ebi<e la ma<ema<ic=. -a<erialele .2re 2ublicare, 2recum 1i .+lu%iile 2r+blemel+r, .e ;+r
<rimi<e la a$re.a bc;i+relR5a4++.c+m .au 2e a$re.a re;i.<ei* .<r. Ale9an$ru I. :u6a, nr.1",
&r=ila, <el. / Ea9 !79 615777, !B69B767.
'+lu%iile 2r+blemel+r .e ;+r .crie 2e E+i $iEeri<e 1i ;+r Ei re$ac<a<e n0riDi<. @92e$i<+rii ;+r
men%i+na *numele 1i 2renumele, l+cali<a<ea, 1c+ala, cla.a 1i 2r+Ee.+rul $e la cla.= N2en<ru ele;iO,
<eleE+n .
Pro$untorii de articole #i $ro%leme, (#i a&um re&$on&a%ilitatea $entru ori2inalitatea
materialelor.
T@FNO(@DA:TA(@*
&+b+cea @;el5n, (@DA:)IA (@/I'T@I, :la.a a XI a : $e la :.N.N.&.&(ILA
TI>A(UL* '.:. OFF'@T 8(AFI: '@(/ '.(.L. &(ILA
All rights reserved