Sunteți pe pagina 1din 6

1 Autori: Cioacã Beti-Ana, Dobra Natanael, Ostrovan Alina Maria

Palatograme

Beti-Ana, Dobra Natanael, Ostrovan Alina Maria Palatograme Articulare - poziţie iniţială poziţie iniţială buze

Articulare - poziţie iniţială

Alina Maria Palatograme Articulare - poziţie iniţială poziţie iniţială buze poziţie de articulare buze
Alina Maria Palatograme Articulare - poziţie iniţială poziţie iniţială buze poziţie de articulare buze

poziţie iniţială buze

Articulare - poziţie iniţială poziţie iniţială buze poziţie de articulare buze Articulare - poziţie finală

poziţie de articulare buze

poziţie iniţială buze poziţie de articulare buze Articulare - poziţie finală poziţie limbă în articulare

Articulare - poziţie finală

poziţie de articulare buze Articulare - poziţie finală poziţie limbă în articulare poziţie buze-limbă cavitate

poziţie limbă în articulare

Articulare - poziţie finală poziţie limbă în articulare poziţie buze-limbă cavitate bucală secţiune - poziţie

poziţie buze-limbă cavitate bucală

- poziţie finală poziţie limbă în articulare poziţie buze-limbă cavitate bucală secţiune - poziţie limbă

secţiune - poziţie limbă

2 Autori: Cioacã Beti-Ana, Dobra Natanael, Ostrovan Alina Maria

MATERIALULMATERIALULMATERIALULMATERIALUL PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU ARTICULAREAARTICULAREAARTICULAREAARTICULAREA SUNETULUISUNETULUISUNETULUISUNETULUI

“Ş”
“Ş”

DDDDDDDDEEEEEEEEFFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIŢŢŢŢŢŢŢŢIIIIIIIIEEEEEEEE

Sunetul “Ş” este o consoană constrictivă (fricativă), post-alveolară, orală, continuă, surdă.

constrictivă (fricativă) (în timpul articulării canalul fonator se strâmtează foarte mult, iar aerul este supus fricţiunii (frecării)) post-alveolară 1 (în articulare, limba (partea anterioara) este plasată în apropierea alveolelor de pe maxilar. orală (la articularea sunetului, palatul moale (vălul palatin) se închide lăsând aerul să treacă numai prin cavitatea bucală (gură)). continuă (suflul de aer din plămâni este expirat continuu). surdă (articularea se face fără participarea coardelor vocale (vibrarea acestora)).

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOONNNNNNNNUUUUUUUUNNNNNNNNŢŢŢŢŢŢŢŢIIIIIIIIEEEEEEEE ((((((((AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE))))))))

Sunetul “Ş” se poate articula uşor dacă se respectă următoarele sfaturi:

limba se va ridica spre palat (nu atinge palatul) astfel încât marginile acesteia să atingă molarii, se va ridica spre palat (nu atinge palatul) astfel încât marginile acesteia să atingă molarii, iar central să se formeze o adâncitură (şanţul dorsal al limbii). Partea anterioară a limbii (nu apexul 2 ) se va poziţiona în apropierea alveolelor;

incisivii sunt aproape de ocluzie totală (ocluziune parţială); sunt aproape de ocluzie totală (ocluziune parţială);

buzele sunt rotunjite (asemănător articulării sunetului ”O”); sunt rotunjite (asemănător articulării sunetului ”O”);

curentul de aer se scurge continuu şi fricativ peste partea centrală a limbii; aer se scurge continuu şi fricativ peste partea centrală a limbii;

coardele vocale nu vibrează. vibrează.

AAm A mmi iin nnt tte eeş şşt tte ee-ţ ţţi !
AAm
A
mmi iin nnt tte eeş şşt tte ee-ţ ţţi !

se separă cavitatea nazală de cea orală cu ajutorul palatului moale, limba se ridică, iar partea anterioară se va poziţiona în apropierea alveolelor dinţii sunt în ocluzia parţială buzele se rotunjesc se expiră lin (aerul se simte cald pe podul palmei) coardele vocale nu vibrează

EEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE -------- OOOOOOOOBBBBBBBBŢŢŢŢŢŢŢŢIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAA SSSSSSSSUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTTUUUUUUUULLLLLLLLUUUUUUUUIIIIIIII

Onomatopee şi interjecţii exersate prin joc sau poezii

câşşş-câşşş

- îndepărtăm animalele din ogradă

fâşşş-fâşşş

- vânt uşor, adiere printre frunze

hâşşş-hâşşş

- sacul care se rupe, fierăstrău

marşşş

- alungăm câinele

pişşş-pişşş

- şoapte spuse la urechea cuiva, zgomot produs când urinăm

uuu-şşş-şşş

- trenul

jocuri de genul ”dacă aş fi frunză şi ar bate vântul aş face

fâşşş-fâşşş”, ”fă cum fac eu”, ”şuieră ca şi mine”, ”cine

şuieră mai încet”, ”numeşte imaginile”, ”frământări de limbă”, “dezumflăm balonul” etc.

1 Pentru înţelegerea punctelor palatale de articulare vezi partea cu explicaţii şi desene din introducere (terminologie).

2 Există şi lucrări de specialitate care recomandă ridicarea apexului spre partea mediana a alveolelor (şi această abordare este corectă).

3 Autori: Cioacã Beti-Ana, Dobra Natanael, Ostrovan Alina Maria

la etapa de impostare se fac:

exerciţii de recunoaştere auditivă şi vizuală a sunetului;Natanael, Ostrovan Alina Maria la etapa de impostare se fac: exerciţii demonstrative de articulare corecta a

exerciţii demonstrative de articulare corecta a sunetului la oglindade recunoaştere auditivă şi vizuală a sunetului; cu ajutor mecanic daca e necesar (noi am folosit

cu

ajutor mecanic daca e

necesar (noi am folosit cu succes ridicarea limbii cu o spatulă din lemn);

exerciţii de percepere vizuală a diagramelor (palatogramelor) cu explicaţiile logopedului.folosit cu succes ridicarea limbii cu o spatulă din lemn); exerciţii de articulare sunet în paralel

exerciţii de articulare sunet în paralel logoped-copil;a diagramelor (palatogramelor) cu explicaţiile logopedului. exerciţii de articulare a sunetului de către copil (la

exerciţii de articulare a sunetului de către copil (la început de articulare se recomandă exersarea sunetului în şoaptă 3 pentru a minimiza efortul articulator urmând ca apoi să-l exersăm cu voce normală). 3 pentru a minimiza efortul articulator urmând ca apoi să-l exersăm cu voce normală).

exerciţii de autocorijareurmând ca apoi să-l exersăm cu voce normală). Altă modalitate Procedeu de derivare a sunetului ”

Altă modalitate Procedeu de derivare a sunetului ” Ş” din ”J”. Diferenţa este dată de eliminarea vibrării coardelor vocale. Pentru a da un model clar de lipsă vibrare a laringelui este util exersarea sunetului “S”

OBS.

Limba nu trebuie să preseze palatul, atingerea este foarte uşoară.

Nu uitaţi să faceţi exerciţii de discriminare fonematică, iar dacă copilul întâmpină dificultăţi şi la alte sunete (s, z, ş, t, d, ce etc.) să cereţi un control ORL 4 . Există situaţii când pot exista malformaţii la nivelul aparatului fonator sau auditiv, acestea fiind răspunzătoare de aceste dificultăţi.

Puteţi să întăriţi explicaţiile prin gesturi cu degetele. Ridicaţi arătătorul sau degetul mare vertical pentru a aminti copilului poziţia limbii.

Vezi şi explicaţiile din Anexa - Pictograme de bifare

Cuvinte monosilabice care conţin sunetul ”Ş”

şa, şah, şal, şef, şes, şir, şoc, şod, şold, şut, caş, câş, coş, duş, hâş, laş, moş, naş, şchiop, şcoli, şleau, şlep, şnur, şpan, şpiţ, ştrand, şti, ştirb, ştim, preş, tuş, borş, marş, chioşc, puşti

Fixare şi diferenţiere

vezi fişele practice din cartea ““Corijarea limbajului – metodă practică”. Fişele practice le puteţi găsi pe site-ul www.corectarealimbajului.ro

3 Totuşi cum fiecare copilaş este diferit se poate întâmpla ca această regulă să nu fie valabilă. Noi am obţinut uşor sunetul şi invers.

4 Vezi graficul de dezvoltare a limbajului din anexe. O mică întârziere, faţă de normă, poate să existe la copilul bilingv, dar asta nu trebuie să vă neliniştească.

ŞAH
ŞAH
ŞAPTE
ŞAPTE
ŞAPTE
ŞAPTE
ŞAPTE

ŞAPTE

ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE
ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE

ŞAMPON

ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE
ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE

ŞOARECE

ŞA DE BICICLETĂ
ŞA DE BICICLETĂ
ŞIRET
ŞIRET
ŞASE
ŞASE
ŞASE
ŞASE

ŞASE

ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE

ŞOPÂRLĂ

ŞOSETĂ
ŞOSETĂ
ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE

ŞINĂ

ŞAPCĂ
ŞAPCĂ
ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE
ŞAH ŞAPTE ŞAMPON ŞOARECE ŞA DE BICICLETĂ ŞIRET ŞASE ŞOPÂRLĂ ŞOSETĂ ŞINĂ ŞAPCĂ ŞARPE

ŞARPE

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

PEŞTI

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CLEŞTE

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

UŞĂ

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

ROŞII

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CALEAŞCĂ

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

PUIŞOR

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CĂMAŞĂ

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CĂPŞUNI

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CĂŞTI

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

MUŞTAR

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

GOGOŞAR ROŞU

PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE
PEŞTI CLEŞTE UŞĂ ROŞII CALEAŞCĂ PUIŞOR CĂMAŞĂ CĂPŞUNI CĂŞTI MUŞTAR GOGOŞAR ROŞU CIREŞE

CIREŞE

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE
COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE

COŞ

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT
COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

COCOŞ

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT
COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

ACOPERIŞ

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

GĂLBENUŞ

DE OU

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT
COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

DUŞ

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT
COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

CAŞ

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

- CAŞCAVAL

COŞ COCOŞ ACOPERIŞ GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT

MAŞINĂ

ORAŞ
ORAŞ
GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi
GĂLBENUŞ DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi

MOŞ

CRĂCIUN

DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi aceste imagini,
DE OU DUŞ CAŞ - CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi aceste imagini,

BEŢIŞOARE

DEŞERT
DEŞERT
- CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi aceste imagini, decupaţi-le şi
- CAŞCAVAL MAŞINĂ ORAŞ MOŞ CRĂCIUN BEŢIŞOARE DEŞERT IEPURAŞ Plastifiaţi aceste imagini, decupaţi-le şi

IEPURAŞ

Plastifiaţi aceste imagini, decupaţi-le şi realizaţi cartonaşe din ele.