Sunteți pe pagina 1din 27

%

MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA

Transplantul renal. Donatorul poten al !n " a#


Proto$ol $l n $ na onal

Chiinu 2013

Apro&at la 'e( na Cons l ulu (e E)per al M n sterulu S#n#t# al Repu&l $ Mol(o"a ( n *+ o$to,&r e *-./ pro$es "er&al nr. + Apro&at pr n or( nul M n sterulu S#n#t# al Repu&l $ Mol(o"a nr. ( n..-.*-./0Cu pr " re la apro&area Proto$olulu $l n $ na onal 0Transplantul renal.
Donatorul poten al !n " a#1

Ela&orat (e $ole$t "ul (e autor


doctor habilitat n medicin, profesor universitar, ef catedr Urologie i

Adrian Tnase,

Nefrologie chirurgical, USM !Nicolae Testemi"anu#, $omisia de specialitate a MS n urologie i hemodiali% &etru $epoida, *gor $odreanu Sergiu +aibu (orin ,isterniceanu
doctor n medicin, medic'nefrolog, $entrul (iali% i Transplant )enal,

*MS& Spitalul $linic )epublican

director, Agen"ia de Transplant, $omisia de specialitate a MS n transplantologie medic'urolog, $entrul (iali% i Transplant )enal, *MS& Spitalul $linic )epublican medic'urolog, $entrul (iali% i Transplant )enal, *MS& Spitalul $linic )epublican

Re$en2en o3 $ al 4 +rigore -ivol Testemi"anu# ,ictor +hicavi !Nicolae Testemi"anu# ,alentin +udumac armacie !Nicolae Testemi"anu# *urie .soianu n Medicin Ale/andru $oman Medicale Maria $umpn Sntate Agen"ia Medicamentuluii (ispo%itivelor $onsiliul Na"ional de 0valuare i Acreditare n Universitatea de Stat de Medicin i armacie !Nicolae Universitatea de Stat de Medicin i armacie Universitatea de Stat de Medicin i $ompania Na"ional de Asigurri

CUPRINS ABREVIERILE 5OLOSITE 6N DOCUMENT + PRE5A 7 A. PARTEA INTRODUCTIV 7 A212 (iagnosticul3 0/aminarea donatorilor poten"iali de organe sau "esut2 (onator de rinichi2 222224 A212 $odul bolii 5$*M 1673 86624 sau 84129 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 24 A2:2 Utili%atorii222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 24 A292 Scopurile protocolului 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2; A242 (ata elaborrii protocolului3 mai 1611 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2; A2;2 (ata urmtoarei revi%uiri3 mai 1619 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2; A2<2 =ista i informa"iile de contact ale autorilor i ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2; PROTOCOLUL A 5OST DISCUTAT8 APROBAT 9I CONTRASEMNAT .............................: A2>2 (efini"iile, folosite n document 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2; A2?2 *nforma"ia epidemiologic222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2< B. PARTEA ;ENERAL < -212 Nivel de asisten" medical primar2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 2> -212 Nivel de asisten" medical speciali%at de ambulator 5nefrologi, urologi7 2222222222222222222222222222> -2:2 Nivelul de sta"ionar 5institu"iile abilitate cu dreptul de transplant renal7 22222222222222222222222222222222? C... AL;ORITMI DE CONDUIT .$21212 Algoritmul general de conduit al donatorului de rinichi n via" 222222222222222222222222222222222222216 C.*. DESCRIEREA METODELOR8 TE=NICILOR 9I PROCEDURILOR .. $21212 $lasificarea clinic 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 211 $21212 $erin"e fa" de donator n via" al rinichiului i riscurile asociate donrii 222222222222222222222222211 $212:2 &rofila/ia complica"iilor e/plantrii renale 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211 $21292 Screening'ul pentru donatori2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 211 $21242 $onduita pacientului2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 211 $2124212 Anamne%a2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 211 $2124212 0/amenul clinic 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 211 $21242:2 0/amenul paraclinic 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 219 $2124292 Selectarea donatorului n via" pentru donarea rinichiului 2222222222222222222222222222222222222222214 $2124242 $riterii de spitali%are i de transfer222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 214 $21242;2 Tratamentul 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 214 $21242;212 Tratamentul nemedicamentos2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 214 $21242;212 Tratamentul chirurgical i medicamentos 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221; $21242<2 $riterii de e/ternare i transfer 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 21> $21242>2 Supravegherea pacien"ilor 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 21> $21242?2 (onatorul de rinichi n via"3 particularit"i evolutive 222222222222222222222222222222222222222222222221? $212;2 $omplica"iile 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 21? D. RESURSELE UMANE 9I MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI *(212 *nstitu"iile de asisten" medical primar 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 216 (212 *nstitu"iile@ sec"iile de asisten" medical speciali%at de ambulator 22222222222222222222222222222222222216 (2:2 *nstitu"iile abilitate cu dreptul de transplant renal 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222216 E. INDICATORI DE PER5ORMAN CON5ORM SCOPURILOR PROTOCOLULUI ** ANE>E */ Ane/a 12 +hidul donatorului de rinichi n via" 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 21: Ane/a 12 ormular pentru ob"inerea consim"mntului pacientului 2222222222222222222222222222222222222222222221: Ane/a :2 ia de monitori%are a pacien"ilor A formular de nregistrare a ac"iunilor ulterioare legate de pacien"i, efectuate n ba%a protocolului22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 21: Ane/a 92 Sala de opera"ii i instrumentele chirurgicale22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222219 Ane/a 42 =ista documentelor, care guvernea% activit"ile n domeniul transplantului renal 222222214 BIBLIO;RA5IE *7

ABREVIERILE 5OLOSITE 6N DOCUMENT A+S A+U A=T AST anti'B-c anti'B-s anti',B$ anti',B( -$) $T $$ ) + 2N2&2 AgB-s BTA *MS& *)A *)$ *)M *TU C@(.D*
)*) SAT* S*)S TA T+* U*, US+ AgB-c AgB-e AgB-s AgB$, AgB(, Anti'B-c Anti'B-e Anti'B-s Anti'B$, Anti'B(, $*$ $M, BT. B*, 1, 1 B*,@ S*(A B=A BT=, 1, 1 BS, tip *@** C& = M)S

PRE5A
Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Snt"ii al )epublicii Moldova 5MS )M7, constituit din repre%entan"ii $atedrei Urologie i Nefrologie $hirurgical a Universit"ii de Stat de Medicin i armacie ENicolae Testemi"anu# i $entrului de (iali% i Transplant renal al *MS& Spitalul $linic )epublican 5$hiinu, )epublica Moldova72 &rotocolul clinic na"ional a fost formulat n conformitate cu cunotin"ele teoretice i practicile contemporane privind managementul donatorului n via" n ca% de efectuare a transplantului renal i%olat2 )ecomandrile i algoritmele e/puse corespund principiilor medicinii ba%ate pe dove%i i va servi drept ba% pentru elaborarea protocoalelor institu"ionale2 =a recomandarea MS )M pentru monitori%area protocoalelor institu"ionale pot fi folosite formulare suplimentare, care nu sunt incluse in protocolul clinic na"ional2

A. PARTEA INTRODUCTIV A... D a?nost $ul4 E)a, narea (onator lor poten al (e or?ane sau esut. Donator (e r n $@ .
6n ( a?nost $ o&l ?ator "or 3 re3le$tate ur,#toarele $o,part ,ente4 12 Ent tatea no2olo? $# de ba%3 (onator de rinichi n via"2 Fnainte de efectuarea transplantului, diagnosticul sun !(onator de rinichi n via" 5poten"ial7#G 12 Inter"en a $@ rur? $al#4 &relevarea 5nefrectomia7 rinichiului pe dreapta 5stHnga7 pentru transplant renalG :2 Co,pl $a le $@ rur? $ale 5intra' i postoperatorii7 ale nefrectomiei 5dac au fost nregistrate7G 92 Co,pl $a le ,e( $ale 5dac au fost nregistrate7G 42 Bol le aso$ ate i $o,pl $a le lor2 E)e,ple (e ( a?no2e $l n $e4 I I I 0/aminarea donatorului de rinichi n via" 5poten"ial72 (onator de rinichi n via"2 &relevarea 5nefrectomia7 rinichiului pe stHnga pentru transplant renal i%olat nrudit2 Supura"ia plgii postoperatorii2 (renarea plgii postoperatorii2 (onator de rinichi n via"2 &relevarea 5nefrectomia7 rinichiului pe dreapta pentru transplant renal2 &ancreatita cronic latent, remisiune, func"ia endo'i e/ocrin pstrat2 0/aminarea donatorilor poten"iali de organe sau "esut3 86624 (onator de rinichi n via"3 84129

A.*. Co(ul &ol ACIM .-B4 C--.7 sau C7*.+


I I I

A./. Ut l 2ator
*nstitu"iile medico'sanitare autori%ate pentru transplant renal 5transplantologi, urologi, chirurgi vasculari, nefrologiG asistentele medicale unit"ilor medicale respective7 I $entrele de diali% i transplant renal 5transplantologi, urologi, chirurgi vasculari, nefrologiG asistentele medicale unit"ilor medicale respective72 I Sec"iile de terapie, chirurgie, sec"iile de reanimare i terapie intensiv 5SAT*7, sec"iile speciali%ate din spitalele raionale, municipale si republicane 5medici i asistente medicale7G I Medicii i asistentele medicale serviciilor de urgen"G I .ficiile medicilor de familie 5medici de familie i asistente medicale7G

A.+. S$opur le proto$olulu


I I I Unificarea principiilor de management a donatorilor de rinichi n via" i donatorilor de rinichi poten"iali n via" la toate nivelurile de acordare a serviciilor medicaleG Sporirea calit"ii e/aminrii clinice i paraclinice, acordarea asisten"ei medicale de nalt calificare a donatorilor de rinichi n via"G (iminuarea inciden"ei complica"iilor cau%ate de prelevarea rinichiului i maJorarea supravie"uirii transplantului renal2

A.7. Data ela&or#r proto$olulu 4 noiembrie 161: A.:. Data ur,#toare re" 2u r 4 noiembrie 1614 A.D. L sta ' n3or,a le (e $onta$t ale autor lor ' ale persoanelor $are au part $ pat la ela&orarea proto$olulu

(r2 Adrian Tnase, doctor habilitat n medicin, profesor universitar (r2 &etru $epoida, doctor n medicin (r2*gor $odreanu (r2Sergiu +aibu (r2(orin ,isterniceanu

Proto$olul a 3ost ( s$utat8 apro&at ' $ontrase,nat


Societatea Urologilor din )M $omisia Ktiin"ifico'Metodic de profil !Urologie, Aneste%iologie i )eanimatologie# Asocia"ia Medicilor de amilie din )M Agen"ia Medicamentului $onsiliul de e/per"i al MS )M $onsiliul Na"ional de 0valuare i Acreditare n Sntate $ompania Na"ional de Asigurri n Medicin

A.<. De3 n le8 3olos te !n (o$u,ent


Prelevare repre%int procedeul prin care organele, "esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant2 *nterven"ia chirurgical n urma creia este prelevat rinichiul se definete ca prelevearea sau nefrectomia rinichiului pentru transplant renal. Donatorul repre%int subiectul n via" sau decedat de la care se prelev organe, "esuturi i@sau celule n scop terapeutic2 Fn ca% de

donator n via" de rinichi, poate fi prelevat numai un singur rinichi2 Transplantul este o activitate medical cu scop de reconstituire a func"iei organismului uman prin transfer echivalent de organe, "esuturi i celule de la un donator la un recipient2 Fn ca% de transplant renal izolat este transplantat e/clusiv rinichiul cu vase i ureter, fr alte organe L1'16M2 Transplantarea renal repre%int opera"ia de implantare a rinichiului n organismul recipientului2 Sub recipient se subn"elege un subiect care beneficia% de transplant de organe i@sau "esuturi i@sau celule umane2 &entru defini"iile bolii cronice de rinichi !C"#$ insuficien%ei renale cronice &"C#$ insuficien%ei renale cronice terminale &"C terminal# i substitu%iei func%iei renale '("# consulta"i PC) *&nsuficien%a renal cronic terminal sub dializ+ L1'16M2

A.E. In3or,a a ep (e, olo? $#


&e plan global la finele anului 1611 au fost nregistra"i 1,<>;,666 de pacien"i cu *)$ terminal trata"i prin metode de substitu"ie a func"iei renale, inclusiv 11,:N cu transplant renal2 Transplantul renal repre%int metoda cea mai fi%iologic de tratament a insuficien"ei renale cronice terminale i asigur o calitate de via" net superioar altor metode de substitu"ie a func"iei renale 5hemodiali%a, hemofiltrarea, diali%a peritoneal72 Fn )epublica Moldova au fost efectuate mai multe opera"ii de transplant renal, cu rinici atHt de la donator n via", cHt i de la donator cadaveric2 Fntre anii 1?>1'1??? n $entrul de (iali% i Transplant renal a *MS& Spitalul $linic )epublican au fost e/amina"i :61 donatori poten"iali i au fost efectuate 1?; de prelevri de rinichi de la cadavru !n moarte biologic#2 Fn total au fost efectuate 191 de opera"ii de transplant renal, inclusiv 14 retransplantri 51<1 de brba"i i <1 de femei72 ,Hrsta medie a recipien"ilor a fost :1,;O;,6 ani 5MOS(7 i a variat de la 14 pHn la ;6 de ani2 (urata tratamentului prin diali% nainte de opera"ie a fost 1:,6O1,; ani 5MOS(72 Supravie"uirea transplantului timp de 11 luni ntre anii 1?>1'1??1 a fost ;1N, iar ntre anii 1??1'1??? A >4,;N2 Fn 1666'166>, n legtur cu schimbarea legisla"iei, caracterul activit"ii de transplant s'a schimbat radical3 au fost efectuate numai 9 prelevri de rinichi de cadavru n !moarte cerebral# i ; opera"ii de transplant renal cu rinichi cadaveric2 Fn acelai timp au fost efectuate 14 prelevri de rinichi de la donator nrudit i un acelai numr de interven"ii chirurgicale de transplant renal2 Fn total au fost efectuate 11 de opera"ii de transplant renal L>M2 Bene3 $ le respe$t#r proto$olulu $l n $. )espectarea protocolului clinic na"ional va ameliora evaluarea i conduita donatorilor de rinichi n via", optimi%Hnd distribuirea resurselor umane i materiale i n acelai timp asigurHnd acordarea aJutorului medical de nalt calificare2

B. PARTEA ;ENERAL B... N "el (e as sten# ,e( $al# pr ,ar#


Des$r ere msuri# 12 Screening'ul 12 Selectarea donatorului poten"ial renal n via" C.2.5.1-C.2.5.5. algoritmul C.1.1. C.2.4

:2 Fndreptarea donatorului poten"ial renal la specialist C. 2.5.5. 92 Supravegherea $ 1242>2 algoritmul C.1.1.

B.*. N "el (e as sten# ,e( $al# spe$ al 2at# (e a,&ulator Ane3rolo? 8 urolo? B
Des$r ere msuri# secundar 12 Screening'ul :2 Selectarea donatorului poten"ial renal n via" C.2.5.1-C.2.5.5. algoritmul C.1.1. 12 &rofila/ia primar i C.2.3. C.2.4

92 Fndreptarea donatorului poten"ial rena la specialist C. 2.5.5. 42 Supravegherea $ 1242>2 algoritmul C.1.1.

B./. N "elul (e sta onar A nst tu le a& l tate $u (reptul (e transplant renalB
Des$r ere msuri# secundar 12 Screening'ul :2 Selectarea donatorului poten"ial renal n via" C.2.5.1-C.2.5.5. algoritmul C.1.1. 92 Spitali%are i transfer C. 2.5.5. i C.2.5.7. 12 &rofila/ia primar i C.2.3. C.2.4

92 Tratamentul C 2.5.7. i C.2.6. algoritmul C.1.1

42 Supravegherea $ 1242>2 algoritmul C.1.1. ;2 0/ternare sau transfer C.2.5.7.

C... AL;ORITMI DE CONDUIT C..... Al?or t,ul A(resare (e ?eneral (e $on(u t# al (onatorulu (e r n $@ !n " a#
s nest#t#toare Medic de familie, medic' specilaist nefrolog Donatorul poten al 0/aminare la nivelul medicului de familie 5casetele 5-8, tabelul 272
&acientul corespunde cerin"elor 5caseta 27

In3or,are (e $#tre personalul ,e( $al

*nforma"ie

&acientul nu corespunde cerin"elor 5caseta /7 (ecderea din lista donatorilor poten"iali

Agen"ia de Transplant

0/aminare la nivelul medicului specialist 5nefrolog, urolog7 5casetele 5-8, tabelul 272
&acientul corespunde cerin"elor 5caseta 27 *nforma"ie

&acientul corespunde cerin"elor 5caseta 27

0/aminare la sta"ionarului abilitate cu drept de transplant renal 5casetele 5-8, tabelul 272 $omisia *ndependent de Avi%are
)spuns po%itiv

)spuns negativ

Sta"ionarul abilitat cu drept de transplant renal Trata,entul postoperator 5casetele 9-13, tabelele 5-77 E"aluare postoperator e Acaseta 15B 0/plantare renal 5caseta 107

Cr ter (e e)ternare ' (e trans3er Acaseta 14B

Trata,ent ant a?re?ant8 3 toterapeut $8 ne3roprote$tor !n $on( (e a,&ulator 5casetele 12 i 13, tabelul 77

E"aluare repetat# la /8 :8 .* lun 8 apo anual 5caseta 16, tabelul 27 la medicul specialist nefrolog sau medicul de familie 5peste 1 an de supraveghere la nefrolog7 $omplica"ii tardive $omplica"ii tardive lipsesc pre%ente Pa$ entul pra$t $ s#n#tos Con(u t# $on3or, patolo? e (ep state

)ot 1, &artea organi%atoric i administrativ este guvernat conform listei documentelor pre%entate n Ane/a 4 )ot 2, (onatorul poten"ial poate refu%a continuarea investiga"iilor sau efectuarea transplantului la oriice etap

16

C.*. DESCRIEREA METODELOR8 TE=NICILOR 9I PROCEDURILOR C.*... Clas 3 $area $l n $#


Caseta .. Clasificarea transplantului renal de la donator -n via% L1'?M I I )ela"ie donator@ recipient3 P Transplantul de la donator n via" nruditG P Transplantul de la donator n via" non'nruditG Metoda de e/plantare a rinichiului3 P =aparoscopicG P (eschis retroperitonealG P (eschis transabdominal2 In( $eF R s$

Ta&elul .. Clasificarea riscului letal din cauza complica%iilor infec%ioase L1'?M S*)S

)ota1, &re%en"a complica"iilor purulente @ necrotice plasea% pacientul n grupa de risc sporitG )ota2, &entru clasificarea i conceptul S*)S consulta"i &$N !&ielonefrita acut la adul"i#G

C.*.*. Cer ne 3a# (e (onatorul (e r n $@ !n " a# ' r s$ur le aso$ ate (on#r Caseta *. Cerin%e pentru donatorul de rinichi -n via%
I I I I I A$or(ul n3or,at al (onatorulu Aforma special ! "#e$a 2B Dosarul (onatorulu Aforma special ! "#e$a 3B A&sena $l n $ $on3 r,at# a $ontra n( $a lor $#tre e)plantarea renal# A&oala $ron $# (e r n $@ 8 n( 3erent (e et olo? e8 patolo? so,at $e ' , ntale ?ra"e aso$ ateBG 6n $a2 (e pre2ena ,ala( lor so,at $e aso$ ate $ron $e u'oare A compensarea lorG 6n $a2 (e pre2ena anter oar# a a3e$ un lor a$ute renour nare A normali%area modificrilor patologice nregistrate dup tratamentul corespun%tor, conform unei reevaluri peste : luniG Corespun(erea le? sla e ' re?ula,entelor a$tuale AAne/a 4B. R s$ur le ?enerale ale nter"en e $@ rur? $ale ,aHore P $hirurgicale3 hemoragia, supura"ia plgii postoperatorii, etc2G P Anesti%iologice3 encefalopatia posthipo/ic, complica"ii pulmonare, etc2 R s$ur le la ( stan#4 P *nsuficien" renal a unicului rinichi chirurgicalG P $omplica"ii cardiovasculare3 BTA, aterosclero%a precoce etc2G P Stri depresive de durat2

I I I

Caseta /. "iscurile asociate donrii renale pentru donatori -n via%#

C.*./. Pro3 la) a $o,pl $a lor e)plant#r renale


Caseta +. Profila.ia primar i secundar a complica%iilor e.plantrii renale L1'?M Selectare bine fundamentat a eventualului donator n via", cu evaluarea contraindica"iilor cunoscute 5caseta 27G I 0fectuarea opera"iei de e/plantare renal de ctre o echip special antrenat n condi"ii optime, monitori%are postoperatorie adecvat 5casetele 10 i 157G I Tratament antibacterian adecvat n perioada pre' i postoperatorie 5caseta 117G I itoterapia i administrarea de%agregantelor, utili%area tehnicilor nefroprotectorii n perioada postoperatorie la donatorii actuali de rinichi 5casetele 12-13, tabelul 772 I

C.*.+. S$reen n?%ul pentru (onator


Caseta 7. 'creenin/0ul pentru donatorii poten%iali de rinichi L1'?M I I To"i pacien"i cu -$) st2 *, i , trebuie s fiu informate de ctre medici de familie sau de specialiti 5nefrologi, cardiologi, endocrinologi7 despre posibilitatea efecturii transplantului renalG 0viden"ierea persoanelor'eventual donatori de rinichi prin adresarea lor de sinestttoare sau dup informare de ctre personalul medical3 P &rin"ii, fra"ii, so"ii@so"iileG P Alte rude ca3 unchi, mtui, bunici, fiice, fii, veriG P &rieteni, colegi de munc, anonimiG 0valuarea clinico'biologic a donatorului poten"ial de rinichi 5casetele 6-7, tabelul 272

C.*.7. Con(u ta pa$ entulu C.*.7... Ana,ne2a


Caseta :. 1namneza eventualului donator de rinichi L1'?M Ana,nest $ul I Antecedentele bolii cronice de rinichi indiferent de etiologia ei 5pre%en"a lor e/clude posibilitatea donrii renale7G I Antecedentele maladiilor acute ale aparatului renourinar 5pre%en"a lor solicit acordarea unei aten"ii deosebite n e/cluderea bolii cronice de rinichi7G I &re%en"a patologiilor somatice i mintale severe asociate 5pre%en"a lor e/clude posibilitatea donrii renale7G I &re%en"a patologiilor somatice e/trarenale uoare 5e$. gastrita cro#ic 7 5solicit modificarea consecutiv a conduitei periooperatorii a donatorului renal n via"72 A$u2ele I I I &re%en"a acu%elor caracteristice pentru sindroame de afectare a sistemului renourinar2 &re%en"a unor astfel de acu%e solicit reevaluare repetat la distan" de : luni 5dac la donatorul poten"ial de rinichi sunt absente antecedentele bolii cronice de rinichi7G Acu%e caracteristice pentru patologii e/trarenale somatice sau mintale grave 5pre%en"a lor e/clude posibilitatea donrii renale7G Acu%e caracteristice pentru patologii somatice uoare 5pre%en"a lor solicit reevaluarea pacientului dup o cur de tratament respectiv, la distan" de : luni72

C.*.7.*. E)a,enul $l n $
Caseta D. 2.amenul clinic al donatorului poten%ial de rinichi -n via% L1'?M I I I I I E)$lu(erea se,nelor (e &oala $ron $# (e r n $@ Asindromul inflama"iei locale, nefrotic, nefritic, hematurie, piurie, proteinurie, sindromul urinar i%olat etc2BG E)$lu(erea se,nelor (e patolo? e a$ut# a aparatulu renoru narG E)$lu(erea se,nelor rea$ e n3la,ator ?eneral 2ate 5S*)S73 febr, frisoane, tahipnee, performan"a de munc sc%ut, asteni%are, gre"uri, vomeG S ste,ul $ar( o"as$ular3 TA 5hipo' sau hipertensiune7, &s i $$, matitatea absolut i relativ a cordului, statusul volemicG Apre$ erea st#r altor or?ane ' s ste,e, cu eviden"ierea manifestrilor patologice, caracteristice pentru patologiile somatice i mintale grave asociate 5e/clud posibilitatea nefrectomiei7 sau patologiile somatice uoare 5solicit reevaluarea pacien"ilor dup o cur de tratament corespun%tor72

Ta&elul *. 3epatitele virale ! i C i efectuarea transplantului renal Re2ultatele testelor BbSAgQ, AntiB-c', AntiB-c *gM', AntiBbs O BbSAg', AntiB-cQ, AntiB-c *gMQ, AntiBbs' BbSAgQ, AntiB-cQ, AntiB-c *gM', AntiBbsO BbSAg', AntiB-cQ, AntiB-c *gM', AntiBbsQ

BbSAg', AntiB-cQ, AntiB-c *gM', AntiBbs'

BbSAg', AntiB-c', AntiB-c *gM', AntiBbs' AntiB$,' AntiB$,Q ini"ial, AntiB$,' dup centrifugare cu vite%e nalte i testul dublu negativ, A)N B$,' AntiB$,Q ini"ial i repetat, A)N B$,Q AntiB$,Q ini"ial i repetat, A)N B$,' Not3 !Q# reactivitateG !'# lipsa reactivit"iiG !O# re%ultatul nu este important n conte/tul activit"ilor ulterioareG ,B- A virusul hepatitei -, ,B$ A virusul hepatitei

$2

C.*.7./. E)a,enul para$l n $


Ta&elul /. &nvesti/a%ii instrumentale i de laborator la donatorii poten%iali de rinichi L1'?M Meto(a (e e)a, nare
*, )p,

Anali%a U, M

general de sHnge

&re%en"a modificrilor pato

Anali%a general de urin, albuminuria*,)p,U,M iltra"ia +lomerular *, )p, M &roba 8imni"Ri Anali%e )p, U, M biochimice 5sHnge7 *, )p
*,

&re%en"a modificrilor pat 5contraindica"ie pentru don +radul de afectare a func"ie formula M()( sau $ocRra 0valuarea capacit"ii renale $reatinina, ureea %afecarea %afec&iu#ile 'epatice(, biliru $a, $l72

0/aminri imunologice de

ba%

AgB-s, anti'B-s, anti',B$ grup sangvin, )h'factor 5tra#

Teste de ba% 0$+ *, )p, U, M 0co$+ *,U US+ renalQabdominal*,)p,U,M )adiografia toracic *, )p, U, M Scintigrafia renal, urografia i@v *, )p

determinarea A)N i A(N $ross'match, tipi%area B=A &re%en"a afec"iunilor cardia &re%en"a eventualei patolog &re%en"a i gravitatea even

QSpirografie A n apreci complica"ii cardio'respirato unc"ia, structura i ampla

$T sau *)M 'angiografia *, )p Sunt importante pentru eva P 4odelul monitorizrii, I A evaluare ini"ial, Rp ' repetat la necesitate U A urgent, M A n condi"ii de monitori%are postoperatorieG P Caracterul implementrii metodei dia/nostice, O A obligator, R A recomandabilG P 1brevieri, M A medic de familieG AS A asisten"a speciali%at de ambulatoriuG $T) A centrul de transplant renalG P )ot 1, 0valuarea ini"ial este recomandat a fi efectuat n condi"ii de servicii nefrourologice speciali%ate nainte de spitali%are2 (ac o e/aminare recomandat nu s'a efectuat n condi"ii de ambulator i nu a fost consultat de specialist nainte de spitali%are, atunci aceast investiga"ie se efectuea% obligator n condi"ii de sta"ionar P )ot 2, Se efectuea% oriice investiga"ie necesar n func"ie de complica"ia instaurat

C.*.7.+. Sele$tarea (onatorulu !n " a# pentru (onarea r n $@ ulu


Caseta <. 'electarea donatorului -n via% pentru donarea rinichiului L1'?M I I I I E"aluarea respe$t#r $er nelor 3a# (e poten alul (onator 5caseta 27G Datele ana,nest $e ' a$u2ele %casetele 6(* Datele e)a,enulu $l n $ %caseta 7(* Datele e)a, n#r lor nstru,entale ' (e la&orator 5tabelul 272

C.*.7.7. Cr ter (e sp tal 2are ' (e trans3er


Ta&elul +. &ndica%ii pentru spitalizare i de transfer pentru donatorii poten%iali de rinichi L1'?M In( $a pentru sp tal 2are $orespunderea criteriilor necesare pentru transplant renal 5caseta 27

Ta&elul 7. &ndica%ii pentru transfer -n '1T& pentru donatorii actuali de rinichi L1'?M Starea patolo? $# Koc to/ico'septic (ereglri de cunotin" *nsuficien" poliorganic (up interven"ia chirurgical

C.*.7.:. Trata,entul C.*.7.:... Trata,entul ne,e( $a,entos


Ta&elul :. 1limenta%ia i suplimentele dietetice$ recomandate donatorilor de rinichi -n via% poten%iali i actuali L1'?M "portul 'i+ric ,relucrarea pro+uselor alime#tare

"portul caloric "portul proteic "portul +e lipi+e Carbo'i+ratele ,otasiul -o+iul .osforul /itami#e i a#tio$i+a#te Not3 )espectare strict a dietei se recomand n perioad perioperatorie

Ta&elul D. Re? , $ondi"ie

"e/imul donatorului de rinichi -n via% -n sta%ionar

)ot, Se recomand limitarea i evitarea stresurilor emo"ionale i eforturilor fi%ice sporite2 &e parcursul spitali%rii Q : luni dup e/ternare din sta"ionar pacientul trebuie s evite deplasrile, serviciile de noapte, orele de munc suplimentare2

C.*.7.:.*. Trata,entul $@ rur? $al ' ,e( $a,entos


Caseta E. Principiile de tratament la donatorul de rinichi -n via% L1'?M Trata,entul et olo? $ P *nterven"ia chirurgical 5caseta 107 P Terapia antibacterian 5casetele 117 I Trata,entul pato?enet $ P Tratamentul antiinflamator i analge%ic 5caseta 127 P itoterapia 5caseta 137 I Trata,entul s ,pto,at $ I Trata,entul patolo? lor aso$ ate conform &rotocoalelor $linice Na"ionale corespun%toare I I I I I,ple,entarea strate? lor ne3roprote$toare 5tabelul 77 Se efectuea% n departamentele institu"iilor medicale abilitate cu dreptul de efectuare a prelevrii de rinichi i transplantului renal 5algoritmul C.1.1.7G Nefrectomie deschis retroperitoneal 5lombotomie7 sau transabdominal 5laparatomie7G Nefrectomie laparoscopic 5robotic7 Caseta .-. 4etodele de e.plantare a rinichiului de la donatorul poten%ial -n via% L1'?M I

Caseta ... Terapia antibacterian la donatorii de rinichi -n via% L1'?M Trata,entul ant &a$ter an este n al e,p r $8 ar !n $ont nuare este ,o( 3 $at $on3or, ant & ot $osens & l t# ?er,enulu &a$ter an (ep statG I SIRS cu risc redus 5 profilactic tabelul .#4 (urata trata,entulu D%.- 2 le4 P Ampicilin 1,6 / 9 ori@%i sau $iproflo/acin 166 mg di%olvate pe 166 ml clorur de Sodiu 6,?N sau $eftria/on 1,6 / 1 ori@%i2 I SIRS cu risc moderat tabelul .B4 (urata trata,entulu I .+ 2 le4 P -iterapie sau Triterapie parenteral3 Ampicilin 1,6 / :'9 ori@%i sau $efa%olin 1,6 / 9 ori@%i sau Amo/icilin 1,6 / 9 ori@%i sau $eftria/on 1,6 / 1 ori@%i sau $efta%idim 51,67 / 1 ori@%i Q $iproflo/acin 166 mg di%olvate pe 166 ml clorur de Sodiu 6,?N I SIRS cu risc sporit tabelul 3B4 (urata trata,entulu I *.%*< (e 2 le4 P $efta%idim 1,6 / 1 ori@%i sau $eftria/on 1,6 / 1 ori@%i Q $iproflo/acin 166 mg sau 966 mg di%olvate n 166 ml clorur de Sodiu 6,?NG P *mipenem Q $ilastatin 6,4 Q 6,4 A solu"ie pentru perfu%ii / 9 ori@%iG I ;er,en &a$ter en part $ular 4 P Coci gram-po)iti0i re)iste#&i la meticili# %o$acili# (3 ,ancomicin, perfu%ii pe 166 ml clorur de Sodiu 6,?N cte 6,4 ' 1,6 / 1 ori@%iG P ,seu+omo#as aerugi#osa3 $efipim sol2 i2v2 pn la 9 g@%i sau *mipenem Q $ilastatin 6,4 Q 6,47 / 9 ori@%i sau combina"ia AmiRacin 6,14 / : ori@%i Q Aminopeniciline proteJate 5e/2 Amo/icilin Q Acid clavulanic, 1666 mg Q 166 mg7 / 9 ori %iG P "#aerobe3 asociere la regimul terapeutic Metronida%ol 6,4 A 166 ml / 1 ori@%i2 Ant 3un? $4 Jeto$ona2ol *-- ,? ) * or F2 sau 5lu$ona2ol .-- ,? o (at# !n / 2 le.

Caseta .*. Tratamentul anal/ezic la donatorului de rinichi -n via% postoperator# I S n(ro,ul al? $ u'or4 P Nimesulid3 suspensie pentru administrare per os cte 166 mg n plic / : ori@%iG P &aracetamol 6,4 / :'9 ori@%i2 I S n(ro,ul al? $ ,o(erat4 P Cetorolac3 in"ial sol2 :6 mg A 1 ml pn la : ori@%i, apoi trecere la comprimate cte 16 mg / 1 ori@%iG P (iclofenac3 in"ial pulbere <4 mg A : ml pn la : ori@%i, apoi trecere la comprimate cte 46 mg / : ori@%iG P Metami%ol de Sodiu3 sol2 46N ' 1 ml pn la :'9 ori@%i2 I S n(ro, al? $ pronunat P Tramadol3 ini"ial sol2 46 mg A 1 ml pn la : ori@%i, apoi A n capsule cte 166 mg / : ori@%i Pre,e( $a e preoperator e8 aneste2 a nter"en e $@ rur? $ale ' trata,entul anal?e2 $ postoperator se e3e$tuea2# $on3or, re?ul lor $on"en onale ' re$o,an(#r lor !n (o,en ul respe$t ". Caseta ./. (itoterapia I I I I I I I Se administrea% n cure ndelungate cu scop profilacticG Se recomand schimbarea preparatului vegetal fiecare 16'19 %ile *nfu%ie sau, mai rar, macerat apos repre%int formele farmacologice principale &reparatele vegetale posed propriet"i antiinflamatoare, emoliente, spasmolitice, diuretice, antibacteriene &reparatele vegetale tabletate3 $Sstone, (esmodium stSracifolium, $anephron N etc2 &reparatele vegetale combinate3 ceai renal &reparatele vegetale cu ac"iune preponderent antiinflamatorie3 muguri de &in 5Turiones &ini7, muguri de &lop 5+emmae &opuli7, frun%e i rdcini de Nalb Mare 5 olium et )adi/ Althaea7, Nalb de +rdin 5Althaea rosea7, frun%e de Mesteascn 5 olium -etulae7

Ta&elul <. 'trate/iile nefroprotectoare -n perioada postoperatorie L1'?M Meto(e Ne,e( $a,entoase

Me( $a,entoase

C.*.7.D. Cr ter (e e)ternare ' trans3er


Caseta .+. Criterii de e.ternare a donatorilor -n via% poten%iali i actuali de rinichi I I I (onatorul poten"ial spitali%at, care a refu%at interven"ia chirurgical, se e/ternea% imediat dup ce a confirmat n scris refu%ulG (onatorul poten"ial spitali%at, la care au fost detectate contraindica"ii pentru donarea rinichiului n urma evalurii strii clinice i biologice, n ba%a motivelor etice sau sociale, se e/ternea% a doua %i dup constatarea contraindica"iei citateG &ostoperator, donatorul actual de rinichi se e/ternea% n ca% de respectare a urmtoarelor condi"ii3 P (ispari"ia semnelor de inflama"ie local i general, apreciate clinic i paraclinicG P $icatri%area plgii postoperatorii i nlturarea suturilor cutanateG P Stabili%area func"iei renale 5dac a fost redus n perioada postoperatorie precoce7, apreciate clinic i paraclinic2 Acuti%area maladiilor asociate sau de%voltarea complica"iilor e/trarenale a e/plantrii renale poate condi"iona transferul n sec"ii speciali%ate conform specificului i gravit"ii patologiei depistate pentru continuarea tratamentului respectivG (e%voltarea ocului to/ico'septic, insuficien"ei poliorganice sau a altor complica"ii A transfer n SAT*, dup controlul strii de urgen" 5Q 1 %i7 A transfer napoi n sec"ie2

I I

C.*.7.<. Supra"e?@erea pa$ en lor


Caseta .7. 'uprave/herea pacien%ilor dup e.plantare renal I I $onduita general a donatorului renal n via" 5algoritmul C.1.1.7 Abordarea comple/ n timpul tratamentului n sta"ionar i dup e/ternare 5algoritmul C.1.1., casetele 9-13, tabelele 5-7( P )eglementarea comportamentului pacientului, particularit"ilor dieteticeG P Stabilirea volumului i caracterului msurilor terapeutice i diagnostice la etapele consecutive de managementG P Aprecierea posibilit"ii de e/ternare, necesit"ii transferului n SAT*, alte sec"ii2 Caseta .:. 2valuarea donatorului actual de rinichi dup e.ternare I I I I I I I Se efectuea% de medicul'nefrolog special antrenat la nivelul serviciilor medicale speciali%ate de ambulatorG Se e/ercit la :, ; i 11 luni dup e/ternare, n continuare A anualG Aprecierea variantei evolutive a donatorului actual de rinichi 5caseta 177G Acu%ele renale i e/trarenale conform variantei evolutiveG 0/amenul fi%ic3 TA, $$, statusul local 5postoperator7, statusul volemicG *nvestiga"ii de laborator3 creatinina, +, ureea, anali%a general de snge, anali%a general de urin, microalbuminuria, proteina $ reactiv, protrombina, fibrinogenul, ('dimerii, CQ, NaQ, $a1QG *nvestiga"ii instrumentale3 US+ abdominal 5inclusiv reno've%ical7, 0$+2

C.*.7.E. Donatorul (e r n $@ !n " a#4 part $ular t# e"olut "e


Caseta .D. 6ariantele evolutive la donatorul de rinichi -n via% L1'?M I I I I I =ipsa complica"iilor precoce i la distan"G )efu% de la donare de organ la oriice etap 5pn la interven"ie7G (e%voltarea complica"iilor acute perioperatorii 51abelul 87G Acuti%area patologiilor asociate sau de%voltarea maladiilor +e #o0o n perioada perioperatorieG (e%voltarea complica"iilor la distan" 51abelul 872

C.*.:. Co,pl $a
Ta&elul E. Complica%iile e.plantrii renale L1'?M ;rupa (e $o,pl $a A$ute

Cron $e

D. RESURSELE UMANE 9I MATERIALE NECESARE IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI


N "elul nst tu e ,e( $ale

PENTRU

I I I I

P imunologici, nemiJlocit asociate cu procedeul de transplant3 grupa de sHnge, tipi%area B=A, determinarea anticorpilor, cross' matchG P culturali2 urocultura, hemocultura, nsmn"are din alte "esuturi i lichide biologice normale i patologice, cu determinarea antibioticosensibilit"iiG P coagulograma ' timpul de sngerareG timpul de coagulare, timpul de trombin, TT&A, protrombina, fibrinogenul, activitatea fibrinolitic, ('dimeriiG P proba )eberg 5probele renale func"ionale7 &osibilitate de efectuare a urografiei intravenoase 5standarde i prin perfu%ie7 &osibilitate de efectuare a cistoscopiei =aborator de medicin nuclear, capabil s efectue%e3 scintigrafia renal dinamic i static &osibilitate de efectuare a CT $u $ontrast Auro?ra3 $ K an? o?ra3 $B

i )MN Me( $a,ente8 nstru,entar u I Set ant 'o$4 glucocorticoi%i 5e/2 &rednisolon :6 mg n fiole, nr2167G vasoconstrictoare 5e/2 Norepinefrin 6,1N ' 1 ml, n fiole, nr2 17, antihistaminice 5e/2 (ifenhidramin 1N'1ml, n fiole, nr2 47, analge%ice 5e/2 (iclofenac <4 mg A : ml, n fiole, nr2 47, suport volemic 5sol2 $lorur de Sodiu 6,?N sau sol2 +luco% 4N, flacoane cte 466 ml, nr2 17, diuretic de ans 5e/2 urosemid, 96 mg@fiol, nr2 167, seringi, ace, seturi pentru perfu%ie 5toate de unic folosin"72 Me( $a a ant &a$ter an#4 P $efalosporinele3 $efa%olin 5pulbere 1,6 n flacon7 i $eftria/on 5pulbere 1,6 n flacon7 P Aminopeniciline3 Ampicilin 5comprimate cte 6,4 i pulbere 1,6 n flacon7 sau Amo/icilin 5comprimate 6,4 i pulbere 1,6 n flacon7 P luorochinolone3 $iproflo/acin 5comprimate cte 466 mg i sol2 166 mg A 166 ml7 P Metronida%ol 5comprimate cte 466 mg7 P Cetocona%ol 5comprimate cte 166 mg7 sau lucona%ol 5comprimate cte 166 mg7 P Amo/icilin Q Acid clavulanic 5pulbere 466 mg Q 166 mg sau 1666 mg Q 166 mg7 P $efta%idim sau $efepim 5pulbere 1,6 n flacon7 P Metronida%ol 5sol2 466 mg A 166 ml7 P ,ancomicin 5pulbere liofili%at pentru perfu%ii 6,4 sau 1,67 P AmiRacin 5pulbere liofili%at 6,14 A 16 ml7 P *mipenem Q $ilastatin 56,4 Q 6,4 A solu"ie pentru perfu%ii7 Me( $a a @e,ostat $#4 P &reparatele sngelui 5mas eritrocitar, plasm proaspt congelat7 P $alciu gluconat 5sol2 16N ' 4 sau 16 ml7 sau $lorur de $alciu 5sol2 4N ' 4 sau 16 ml7 P 0tamsilat sol2 11,4N ' 1 ml P Acid aminocaproic sol2 4N ' 166 ml P Trombin

I I I I I I I I

Me( $a a anal?e2 $#4 P Nimesulid 5suspensie pentru administrare per os cte 166 mg n plic7 sau &aracetamol 5comprimate cte 466 mg7 P Cetorolac 5comprimate cte 16 mg i pulbere :6 mg A 1 ml7 sau (iclofenac 5comprimate cte 46 mg i pulbere <4 mg A : ml7 sau Metami%ol de Sodiu 5sol2 46N ' 1 ml7 P Tramadol 5sol2 46 mg A 1 ml i capsule cte 166 mg7 P Morfin clorhidrat 5sol2 1N ' 1 ml7 Terap a (e (e2 nto) $are4 P Sol2 $lorur de Sodiu 6,?N ' 166 sau 466 ml P Sol2 +luco% 4N ' 166 sau 466 ml i 96N ' 16 sau 16 ml Me( $a a ant spast $#4 P (rotaverin 5comprimate cte 96 sau >6 mg i sol2 1N ' 1 ml7 P &latifilin 5sol2 6,1N ' 1ml7 Me( $a a ant a?re?ant#4 P &ento/ifilin 5comprimate retard cte 966 mg, sol2 1N ' 4 ml7 P (ipiridamol 5comprimate cte 6,17 Me( $a a ant o) (ant#4 P Acid ascorbic 5comprimate cte 6,4 i sol2 4N ' 4 ml7 P Tocoferol acetat 5capsule cte 966 U*7 5 toterap a4 P $eai renal P $Sstone Ant @ potens "e4 $afein ben%oat sol2 16N ' 1 ml i Nicetamid sol2 14N ' 1 ml Ace, seringi 51, 4, 16, 16 ml7, seturi pentru perfu%ii de unic folosin" Sala de opera"ii i instrumentele chirurgicale 5a#e$a 47

E. INDICATORI PROTOCOLULUI

DE

PER5ORMAN

CON5ORM

SCOPURILOR

ANE>E Ane)a .. ;@ (ul (onatorulu (e r n $@ !n " a#


6ntre&are4 $e repre%int transplantul renal i%olatT R#spuns4 Transplantul renal repre%int o metod de tratament a insuficien"ei renale cronice terminale2 .rganul transplantat 5rinichiul n ca%ul dat7 este nlturat din organismul donatorului i amplasat n organismul recipientului2 (up finali%area interven"iei chirurgicale rinichiul transplantat ncepe a func"iona n organismul recipientului, asigurHnd func"ionarea adecvat a sistemului renourinar2 6ntre&are4 $are sunt benificiile pentru recipient al transplantului renal fa" de alte metode de substitu"ie a func"iei renaleT R#spuns4 Transplantul renal asigur o compensare cea mai fi%iologic a insuficien"ei renale cronice terminale i ameliorea% evident calitatea vie"ii pacien"ilor cu transplant2 6ntre&are4 $are sunt riscurile nefrectomiei pentru donatorul n via"T R#spuns4 Nefrectomia este asociat cu riscuri minore pentru donatorul n via"2 )inichiul restant este capabil s asigure o func"ionalitate suficient a sistemului renourinar pentru a men"ine parametrii biologici n limitele normei fi%iologice2 )iscul complica"iilor intra' i postoperatorii sunt similare cu interven"iile chirurgicale efectuate prin metoda deschis sau laparoscopic2 6ntre&are4 $Hnd poate fi refu%at nefrectomia pentru un transplant renal de ctre donatorT R#spuns4 (onarea unui organ poate fi refu%at de poten"ialul donator n orice moment, pn la interven"ia chirurgical2 6ntre&are4 $are sunt metodele de prelevare a rinichiului pentru transplant renalT R#spuns4 )inichiul pentru transplant poate fi prelevat din organismul donatorului prin interven"ie chirurgical deschis 5este mai traumatic i cu riscul sporit al complica"iilor perioperative precoce7 sau laparoscopic 5riscul minor de complica"ii pentru donator, dar n schimb este mai dificil din punct de vedere tehnic i de afectare a func"iilor organului prelevat72

Ane)a *. pa$ entulu


A

5or,ular

pentru

o& nerea

$ons ,#,!ntulu

orma special 5Acord informat pentru donare de organe, "esuturi i celule de la donator n via" ane/a nr2: la Botrrea +uvernului nr2116< din 1< decembrie 161672

Ane)a /. 5 'a (e ,on tor 2are a pa$ en lor L 3or,ular (e !nre? strare a a$ un lor ulter oare le?ate (e pa$ en 8 e3e$tuate !n &a2a proto$olulu
(osarul pacientului special oformat2

Ane)a +. Sala (e opera ' nstru,entele $@ rur? $ale


Sal# (e opera ,ult 3un$ onal# as ?urat# $u ap# Are$e ' $al(#B8 !n$#l2 re8 s ste, (e "ent la e P =amp chirurgical P Mas chirurgical 5func"ional7 P =mpi U, P Mese i accesorii pentru asistenta de opera"ie P Aspirator electric I Instru,entele $@ rur? $ale P $oagulator bipolar P -isturii P &ense $oher, MosUuit, iodorov, etc2 P oarfece curbe i drepte P (eprttoare P &ensete P &ortac P &ense vasculare P Seringa Vanet I Mater al (e sutur# P &rolen 9@6, 4@6, ;@6 P ,iRril 1,1G :@6, 9@6, 4@6 P Mtase nr2 1,1,:,9,4,; P $apron nr2 1,1,:,9,4,; I M Hloa$ele (e prote$ e Apentru 3 e$are $@ rur?8 as stent# ,e( $al# a s#l (e opera e8 n3 r, er#B ster le (e urn $# 3olos n# sau ster l 2ate P Balat P $ostum chirurgical P Masc P Mnui P .chelarii de protec"ie P -ahile I Consu,a& le Aster le (e un $# 3olos n# sau ster l 2ateB P -iurete hemostatice P (renuri P Seringi P Ace chirurgicale P Ace vasculare P Sisteme de perfu%ii P $atetere ureterale 9,4,; P $atetere oleS 16,11 P a P Tampoane P Tifon P Kerve"ele I Instru,ente ' set (e ,e( $a,ente ne$esare pentru e3e$tuarea aneste2 e lo$ale ' ?enerale A$on3or, stan(ar(elor Na onale $orespun2#toareB I Set ant 'o$ Avezi D.1B I Al$ool et l $ E:M8 al$ool et l $ D-M I Io(8 Io( po" (on# I De2 n3e$tante I

Ane)a 7. L sta (o$u,entelor8 $are ?u"ernea2# a$t " t# le !n (o,en ul transplantulu renal
12 =egea nr 91 din 6;26:2166> privind transplantul de organe, "esuturi i celule umane 5&ublicat 3 142692166> n Monitorul .ficial Nr2 >1 art Nr 3 1<: (ata intrarii in vigoare 3 142162166>7G 12 BotrHrea +uvernului )M Nr2 :>; din 1926421616 cu privire la instituirea Agen"iei de Transplant 5&ublicat 3 1126421616 n Monitorul .ficial Nr2 <>'>6 art Nr 3 94<7G :2 BotrHrea +uvernului )M privind aprobarea )egulamentului de organi%are i func"ionare a $omisiei independente de avi%are pe lng Ministerul Snt"ii i a criteriilor de autori%are pentru desfurarea activit"ilor de prelevare i transplant nr2 116< din 1<21121616 5Monitorul .ficial nr214?'1;:@1:19 din :1211216167 92 .rdinul MS )M nr2 <14 din 6121121616 cu privire la aprobarea )egulamentului $onsiliului $onsultativ pe lHng Agen"ia de TransplantG 42 .rdinul MS )M nr2 1:9 din 1926:21611 privind organi%area i desfurarea activit"ii de prelevare i transplant de "esuturi, organe i celule de origine umanG ;2 .rdinul MS )M nr2 41< din 1<26;21611 cu privire la autori%area institu"iilor medico'sanitare pentru desfurarea activit"ilor de prelevare, conservare i transplant de organe, "esuturi i celuleG <2 .rdinul MS )M nr2 ;?> din 1126?21611 cu privire la intensificarea activit"ilor pentru relansarea transplantului renalG >2 .rdinul MS )M nr2 9?: din 1;26;21611 privind ntocmirea listelor de ateptare pentru transplant renal, hepatic i cardiacG ?2 .rdinul MS )M nr2 >>4 din 1>21121611 cu privire la aprobarea documentelor pentru $omisia independent de avi%are pentru acceptul sau refu%ul prelevrii de organe, "esuturi i celule de donator n via"2 162 =egea nr21;:'W,* din 1<21621664 !$u privire la drepturile i responsabilit ile pacientului#2 112 .rdinul MS nr2:6: din 6;264216 !$u privire la asigurarea accesului la informa ia privind propriile date medicale i lista interven iilor medicale care necesit perfectarea acordului informat#2 112 =egea cu privire la mrimea, modul i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical# nr214?:'W, din 1;211216612 1:2 =egea cu privire la sigurarea obligatorie de asisten medical, nr214>4'W*** din 1<26121??>2

BIBLIO;RA5IE
12 $)*+. ' $linical practice guideline for the $are of CidneS Transplant )ecipients2 The Transplantation SocietS2 American Vournal of Transplantation 166?G 5Suppl2:7G 1;< p2 12 T2Calble, A2 Alcara%, C2 -udde, U2 BumRe, +2 Caram, M2 =ucan, +2 Nicita, $2 Susal2 Transplantul )enal, )ecomandri clinice2 0uropean Association of UrologS, 1616, 166 p2 :2 +2$aram, T2Calbe, A2Alcara%, 2T2ARi et al2, +uidelines on )enal Transplantation, 0AU, 16112 92 +abriel M2(anovitch2 BandbooR of CidneS Transplantation, Third 0dition, USA, 1661, 99: p2 42 *2Sinescu, M2Mahu, M2BHr%a2 Transplantul )enal, -ucureti, 166<, 99> p2 ;2 M2=ucan2 Manual de Transplant )enal, $luJ Napoca, -ucureti, )omania, 1???, 949 p2 <2 M2XaSne lSe2 &rinciples of .rgan Transplantation, USA, 1?>?, ;>< p2 >2 A2Tnase, &2$epoida2 *nsuficien"a )enal, $hiinu, 166?, :>6 p2 ?2 )enal Transplant &rotocol, )oSal *nfirmarS of 0dinburgh, 166<, 0dinburhg2 162 *nsuficien"a )enal $ronic terminal sub diali%2 &rotocol clinic na"ional2 $hiinu,166?,11> p2 112 0urotransplant Manual Y A0urotransplant undation, version March, 166?2

S-ar putea să vă placă și