Sunteți pe pagina 1din 259

2.

ZONE DE PROTECTIE PENTRU CAPTARILE DE APA DESTINATE POTABILIZARII

Definirea zonelor de protectie s-a realizat in conformitate cu prevederile Legii Apelor 310/2004 si a HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. Registrul zonelor protejate limitrofe captarilor de apa de suprafata si din subteran cuprinde: Caracteristicile generale ale zonei protejate; Tabelul 2.1 - Zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata pentru potabilizare, Tabelul 2.2 - Zone de protectie pentru captari de apa din surse subterane pentru potabilizare, Figura 2.1. - Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii, Fig. 2.2. Debite prelevate din captarile de subteran Fig. 2.3. Debite prelevate din captarile de suprafata Fig. 2.4. Populatia deservita din captarile din subteran Fig. 2.5. Populatia deservita din captarile de suprafata Fisa de caracterizare a captarilor de apa de suprafata si din subteran si a ariei de protectie care cuprinde caracteristicile prizei/captarii si caracteristicile zonei de protectie. Desemnarea zonelor de protectie limitrofe captarilor de ape de suprafata si din subteran utilizate pentru potabilizare s-a realizat utilizand urmatoarele criterii : - asigurarea unor debite in medie mai mari de 10 m3/zi sau care deservesc mai mult de 50 persoane; - folosirea in viitor ca si captari de apa potabila Conform legislatiei, in teren se instituie urmatoarele zone de protectie, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare: a) zona de protectie sanitara cu regim sever; b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie; c) perimetrul de protectie hidrogeologica Zonele de protectie sanitara cu regim sever pentru captarile din cursurile de apa se determina in functie de caracteristicile locale ale albiei si are urmatoarele dimensiuni minime: - 100 m, pe directie amonte de priza; - 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei; - 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei. Pentru captarile din lacuri, zona de protectie sanitara cu regim sever, are urmatoarele dimensiuni minime masurate la nivelul minim de exploatare al captarii: - 100 m radial, pe apa, fata de amplasamentul punctului de captare; - 25 m radial, pe malul unde este situata priza. Pentru zonele de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictie limitrofe captarilor de apa potabila din subteran, dimensionarea se realizeaza, de regula, utilizand criteriul timpului de tranzit in subteran al unei particule de apa hidrodinamic active, folosindu-se in calcule caracteristicile si parametrii hidrogeologici ai acviferului. In cazul captarilor care exploateaza acvifere freatice la care nu exista suficiente date pentru aplicarea criteriului de mai sus, dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru foraje si drenuri sunt de minimum: - 50 m amonte si de 20 m aval de captare; - 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii

iar pentru captari din izvoare, de minimum: - 50 m amonte si - 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii Pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei ca urmare a activitatii umane, in zonele de protectie se impun masuri de interdictie a unor activitati precum si masuri de utilizare cu restrictii a terenului. In perimetrele de protectie hidrogeologica se impun masuri de precautie pentru: - prevenirea poluarii cu substante greu degradabile sau nedegradabile; - prevenirea sau compensarea modificarilor semnificative ale regimului de regenerare a resurselor de apa exploatate Aceste masuri de precautie se stabilesc prin studii de evaluare a impactului asupra mediului, care sunt obligatorii in procedura de reglementare pentru toate lucrarile si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protectie hidrogeologica. In zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie, terenurile pot fi exploatate agricol de catre detinatorii acestora, dar cu interzicerea: - utilizarii ingrasamintelor naturale si chimice; - utilizarii substantelor fitosanitare; - irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet; - crescatoriilor de animale si depozitarii de gunoi animalier; - pasunatului si insilozarii nutreturilor; - amplasarii de sere si de iazuri piscicole. In afara masurilor restrictive cu privire la exploatarea agricola, pe aceste terenuri sunt interzise: - toate activitatile mentionate pentru perimetrele de protectie hidrogeologica; - amplasarea de: abatoare, tiraje de cale ferata, baze auto; - bazine neetanse de ape reziduale, haznale cu groapa simpla; - locuinte, spitale, aeroporturi, unitati militare fara sistem de canalizare; - cimitire umane si de animale, de masini, containere de deseuri; - balastiere, exploatari de turba, cariere de piatra; - campinguri, stranduri fara sisteme de canalizare; - executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole: grajduri, silozuri, depozite de ingrasaminte si de substante fitosanitare; - depozite de carburanti, lubrefianti, combustibili solizi; - spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei; etc. In zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise toate activitatile prevazute pentru zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, pentru perimetrele de protectie hidrogeologica precum si: - amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si a instalatiilor; - efectuarea de sapaturi si excavatii de orice fel; - depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a instalatiilor, cazuri in care se vor lua masuri pentru preintampinarea patrunderii in sol a oricaror substante impurificatoare; - traversarea zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate, cu exceptia celor aferente obiectivului protejat; - deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate; - pescuitul si scaldatul; - recoltarea ghetii si adaparea animalelor; Terenurile agricole cuprinse in aceste zone, vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, plante paioase si de pomi fructiferi, fiind interzise: - utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; - irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;

- culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale; pasunatul; De asemenea, in zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de protectie constructive si de exploatare: - cel care exploateaza lucrarile de captare pentru ape subterane trebuie sa aiba in proprietate cel putin suprafata de teren aferenta zonei de protectie sanitara cu regim sever; - nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor acoperitoare ale acviferului; - terenul va fi protejat impotriva eroziunii si inundatiilor; - lucrarile vechi de excavatii deschise vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu potential poluant. Registrul zonelor protejate la nivelul directiei de apa pentru capitolul Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii include urmatoarele informatii: Caracteristicile generale ale zonei protejate; Harta zonelor de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii; Graficul privind evolutia debitului captarilor (suprafata si subteran) in anul 2008 fata de 2005 Graficul privind evolutia populatiei deservite in anul 2008 fata de 2005 Cate un tabel cu zonele protejate limitrofe captarilor de apa de suprafata, respectiv din subteran; La nivelul anului 2005 au fost inventariate 48 captari din surse de suprafata cu un debit mediu prelevat total de 4666,31 l/s (4,67 m3/s) care deserveau 698334 de locuitori si 148 de captari din sursele subterane, cu un debit mediu prelevat total de 1542,8 l/s (1,54 m3/s) care deserveau 464187 de locuitori. La nivelul anului 2008, sunt identificate 49 captari din surse de suprafata cu un debit mediu prelevat total de 3809,5 l/s (3,8 m3/s) care deservesc 704267 de locuitori si 145 de captari din surse subterane, cu un debit mediu prelevat total de 1351,4 l/s (1,35m3/s) care deservesc 624991 de locuitori. In Figura 2.1. Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii se poate urmari localizarea acestora in Bazinul Hidrografic Olt, fiind impartite in surse de suprafata si surse de subteran, cu evidentierea zonele de protectie. De remarcat este faptul ca numarul zonelor de protectie este mai mic decat numarul captarilor de apa. In Tabelele 2.1. si 2.2. sunt prezentate sintetic informatii privind zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata si de subteran pentru potabilizare, iar graficele de mai jos prezinta situatia comparativa a populatiei deservite si a debitelor autorizate la captarile de apa utilizate in scopul potabilizarii in 2007, fata de 2004.

Tabel 2.1 Zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata pentru potabilizare Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tip corp de apa (inclusiv codul) Corpul de apa (inclusiv codul) RO01a / Olt-aval confluenta Sipos - aval confluenta Cad; RORW8.1_B2 ROLA14 / Frumoasa - acumulare Frumoasa; ROLW8.1.14.2_B2 RO01a / Valea Mare - izvoare- confluenta Olt; RORW8.1.23_B1 RO01a / Cozmeni (Fagul Mare) - izvoareconfluenta Fisag; RORW8.1.28a.3_B1 RO01a / Cormos -izvoare - confluenta Olt si afluentii; RORW8.1.67_B1 RO01a / Cormos -izvoare - confluenta Olt si afluentii; RORW8.1.67_B1 RO01a / Covasna - izvoare - confluenta Raul Negru; RORW8.1.45.18_B1 RO01a / Baraolt - izvoare - amonte confluenta Ozunca cu afluentii Durca si Brad; RORW8.1.66_B1 RO01a / Cormos - izvoare - confluenta Olt si afluentii sai; RORW8.1.67_B1 ROLA06 / Tarlung - acumulare Tarlung; ROLW8.1.45.22_B2 Administrator / Localitati alimentate SC GOSLOC SA Balan / Balan SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc / Miercurea Ciuc, Frumoasa, Nicolesti, Fitod, Misentea, Leliceni SC KRAITEN Harghita SA / Sancraieni, Santimbru Sus Primaria Cozmeni / Cozmeni Comunal Vlahita / Vlahita Comunal Vlahita / Vlahita SC GOS TRANS COM Covasna / Covasna SC BIBCO SA Biborteni / Biborteni SC GOS COM SA Baraolt / Baraolt, Varghis Compania Apa Brasov / Brasov, Sacele Debit (l/s) 45,10 143,70 3,54 0,87 14,40 6760 HR CV CV CV BV 7,50 19 10,70 16 1416 11369 870 11572 259673 Populatie deservita 7586 50000 1340 1216

Denumire priza Lac acumulare Mesteacan Lac acumulare Frumoasa Captare Sancraieni Captare Cozmeni Captare Varghis Captare Zmeuris Captare Covasna Captare Biborteni Captare Baraolt Lac acumulare Tarlung

Amplasament Olt, priza de mal, hm-100 Frumoasa, turn priza, hm-138 Valea Mare, mal stang, hm-42 Cozmeni, mal drept, hm-28 Varghis, mal drept, hm-100 Zmeuris, mal drept, hm-14 Covasna, amonte localitate Covasna, mal drept,hm-60 Baraolt, hm-199 Cormos, amonte localitate Baraolt, mal drept, hm-296 Tarlung, amonte localitate Sacele, hm-295

Judet HR HR HR HR HR

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Captare Turcu priza Colorom Captare Turcu priza Sere Captare Feldioara Lac acumulare Dopca Captare Breaza (Pojorta) Captare Brescioara Captare Vistisoara Captare Vistea Mare Captare Ucea Captare Ucisoara Captare Arpasel Captare Arpasu Mare Captare Balea

Turcu, amonte confluenta Barsa, hm-295 Turcu, amonte confluenta Barsa, hm-296 Crizbav, amonte localitate Crizbav, hm-20 Valea Mare, hm-100 Breaza, amonte confluenta Brescioara, hm-102 Brescioara, amonte confl.Breaza, hm-101 Vistisoara, amonte localitate Vistea de Sus Vistea Mare, amonte localitate Vistea de Sus Ucea, amonte confluenta Ucisoara, hm-80 Ucisoara, amonte confluenta Ucea Arpasel Arpasul Mare Cartisoara

RO01a / Turcu (Moieciu) - izvoare confluenta Barsa si afluentii Stancioiu, Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita; RORW8.1.50.4_B1 RO01a / Crizbav -izvoare - confluenta Olt; RORW8.1.53_B1 RO01a / Valea Mare - izvoare confluentaOlt; RORW8.1.69_B1 RO01a / Breaza - izvoare - confluenta Olt si afluentul Brescioara; RORW8.1.96_B1 RO01a / Vistea - izvoare - confluenta Olt si afluentul Vistisoara; RORW8.1.101_B1 RO01a / Ucea- izvoare - confluenta Olt si afluentul Ucisoara; RORW8.1.104_B1 RO01a / Arpas - izvoare - confluenta Olt si afluentul Arpasel (Arpasul Nou); RORW8.1.106_B1 RO01a / Cartisoara si afluentii Laita, Seaca; RORW8.1.109_B1

Servicii de Gospodarire Magura Codlei / Codlea Servicii de Gospodarire Magura Codlei / Codlea Primaria Feldioara / Feldioara, Rotbav, Colonia Reconstructia Compania Apa Brasov-sector Rupea/ Rupea, Rupea Gara, Homorod, Bogata Olteana, Dopca SC VIROMET Victoria SA / Lisa, Breaza SC VIROMET Victoria SA / Lisa, Breaza SC VIROMET Victoria SA / Vistisoara SC VIROMET Victoria SA / Victoria SC VIROMET Victoria SA / Victoria SC VIROMET Victoria SA / Victoria Primaria Arpasu de Jos/ Arpasu de Jos, Arpasu de Sus, Cartisoara SC VIROMET Victoria SA/ Victoria SC VIROMET Victoria SA/ Victoria

BV BV BV BV BV BV BV BV BV

19 5850 19 9,50 10 7,10 861 1,60 17,70 107,7 1500 sursa alternativa 4800 4228

BV SB SB SB 4,74 116,5 1 3410 -

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Captare Avrig Acumulare Gura Raului Captare complementara Sadu - CHE Sadu II Captare Sadu canal de fuga Acumulare Sadu II Captare Tilisca Captare Strambu Captare Sebes Captare Valea Satului Captare Boisoara Captare Perisani Lac acumulare Bradisor Captare Cheia

Avrig, aval 600 m de confl. cu paraul Jibrea Cibin, amonte loc.Gura Raului Sadu, am.cca. 600m de CHE Sadu II Sadu, canal de fuga a CHE Sadu II Sadu, mal drept, la CHE Sadu II Tilisca Strambu Sebes, am.loc.Sebesu de Jos Valea Satului Gaujani, mal stang Valea Campului, mal stang Lotru, mal drept, hm-678 Cheia, hm-222

SC Gospodarie Orasaneasca RO01a / Avrig - izvoare-confluenta Olt si Avrig SA/ Avrig, Marsa, afluentii Jibrea, Moasa; RORW8.1.116_B1 Racovita RO01a / Cibin - acumulare Gura Raului; ROLW8.1.120_B2 RO01a / Sadu - izvoare - amonte acumulare Negovanu si afluentul Contu; RORW8.1.120.14_B1 RO01a / Sadu - aval acumulare Negovanu - confluenta Cibin; RORW8.1.120.14_B3 RO01a / Sadu - acumulare Negovanu; ROLW8.1.120.14_B2 RO01a / Saliste (Valea Mare) si afluentii Valea Drojdiei, Tilisca, Tiliscuta, Sibiel, Orlat; RORW8.1.120.4_B1 RO01a / Sebes si afluentul Valea Caselor; RORW8.1.120.9_B1 RO01a / Sebes si afluentul Moasa; RORW8.1.119_B1 RO01a / Valea Satului - izvoare confluenta Olt; RORW8.1.129_B1 RO01a / Gaujani - izvoare-confluenta Olt si afluentul Boisoara; RORW8.1.130.2_B1 RO01a / Baias- izvoare - confluenta Olt si afluentii Grebla, Dosul; RORW8.1.133_B1 ROLA08 / Lotru - acumulare Bradisor; ROLW8.1.135_B4 RO01b / Olanesti - izvoare - confluenta Cheia cu afluentii paraul Cainelui si Cheia; RORW8.1.145_B1 SC Apa Canal SA Sibiu/ Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar

SB SB SB

32,30 985

14114

161374 65,30

SB SC Prescom Cisnadie SRL/ Cisnadie, Sadu Primaria Saliste/ Saliste, Tilisca Primaria Rasinari/ Rasinari Primaria Turnu Rosu/ Turnu Rosu, Sebesu de Jos SC Apavil SA Rm.Valcea sector Brezoi / Brezoi Primaria Boisoara / Boisoara Primaria Perisani / Perisani SC Apavil SA /Rm.Valcea, Brezoi, Bujoreni, Daiesti SC Apavil SA Rm.Valcea / Rm.Valcea, Brezoi, Bujoreni, Daiesti SB SB SB SB VL VL VL VL VL 53,60 13,30 4,70 15810 4528 4610

in executie 1,03 0,40 512 109598 109 1325 900 419

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Captare Olanesti Captare Manaileasa Captare Jidoaia Captare Pausa Captare Barbatesti Captare Comanca Captare Rapuroasa Captare Luncavat Captare Recea Captare Ramesti

Olanesti, amonte Vladesti Manaileasa, mal stang, hm-458 Voinasita, mal drept, hm100 Pausa, mal stang, hm-60 Otasau, mal stang Olanesti, priza mal stang, hm-132 Olanesti - Rapuroasa, mal stang, hm-155 Luncavat Recea Ramesti

RO01b / Olanesti - confluenta Cheia confluenta Olt; RORW8.1.145_B2 RO01a / Manaileasa - izvoare - confluenta Lotru; RORW8.1.135.9_B1 RO01a / Voinasita - izvoare - confluenta Lotru si afluentii Jidoaia si Rinjeu; RORW8.1.135.10_B1 RO01a / Pausa - izvoare - confluenta Olt; RORW8.1.137_B1 RO01a / Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau; RORW8.1.150_B1 RO01b / Olanesti - izvoare - confluenta Cheia cu afluentii paraul Cainelui si Cheia; RORW8.1.145_B1 RO01a / Luncavat si afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si Manastirea; RORW8.1.152_B1 RO01a / Cerna - izvoare - amonte confluenta Cernisoara si afluentii Marita, Recea, Stroesti; RORW8.1.173.9_B1 RO01a / Luncavat si afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si Manastirea; RORW8.1.152_B1

SC Acvarim SA Rm.Valcea / Rm.Valcea, Bujoreni, Daiesti SPGCL Primaria Voineasa / Voineasa, Voinasita, Valea Macesului SindRomania SA filiala Voineasa / hotel Lotru, Bradisor, vile SindRomania SC Apavil SA Rm.Valcea sector Calimanesti / Calimanesti, Caciulata Primaria Barbatesti / Barbatesti SC Apavil SA Rm.Valcea sector Olanesti / Olanesti SC Apavil SA Rm.Valcea sector Olanesti / Olanesti Primaria Vaideeni / Vaideeni si satele aferente Primaria Vaideeni / Vaideeni si satele aferente SPGCL Primaria Horezu / Horezu

VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL

in conservare 2 4,50 1 7,40 1240 3,20 3,80 1650 1,01 3,50 1859 1142 1200 8400 2568 si 50 cismele stradale

47 48 49

Captare Romani Captare Alunu Captare Alimpesti

Romani Oltet Cheile Oltetului

RO01a / Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau; RORW8.1.150_B1 RO01a / Oltet - izvoare - aval confluenta Taraia si afluentii Ungurel, Cornatel si Taraia; RORW8.1.173_B1 RO01a / Oltet - izvoare - aval confluenta Taraia si afluentii Ungurel, Cornatel si Taraia; RORW8.1.173_B1

SPGCL Primaria Horezu / Horezu SGCA Primaria Alunu / Alunu, Berbesti Primaria Alimpesti / Alimpesti

VL VL GJ

11,60 2 2,20 1800 1815

Nota : RO01a, RO01b - curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte; ROLA14 - lac situat in zona montana, adancime mare, calcar; ROLA06 - lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, calcar; ROLA08 - lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, siliciu.

Tabel 2.2 Zone de protectie pentru captari de apa din surse subterane pentru potabilizare Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tip corp de apa (inclusiv codul) Corpul de apa (inclusiv codul) Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT10 Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT10 Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT01 Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT10 Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT10 Poros (P) / Depresiunea Ciucului ROOT10 Primaria Capalnita / Capalnita SC GOSPODASRIE COMUNALA SA Sf.Gheorgh / Sf.Gheorghe, Ilieni, Sancrai, Ghidfalau, Zoltan, Chilieni SC GOSCOM SA Tg.Secuiesc / Tg. Secuiesc Primaria Bretcu / Bretcu Primaria Valea Crisului / Valea Crisului, Arcus, Calnic Administrator / Localitati alimentate SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc / Miercurea Ciuc Primaria Danesti / Danesti Primaria Madaras / Madaras Primaria Carta / Carta, Ineu, Tomesti SC MEYRIN SA Sanmartin / Sanmartin Primaria Martinis / Martinis, Rares, Sanpaul SC GOSCOM SA Tusnad / Baile Tusnad, Sansimion, Cetatuia, Vrabia, Tusnad Sat Debit (l/s) 76,70 1,60 1,22 4,10 2,40 1 250 98 5,40 5,10 66010 20488 3908 3463 5600 Populatie deservita 14000 3011

Denumire captare Alimentare cu apa Miercurea Ciuc Alimentare cu apa Danesti Alimentare cu apa Madaras Alimentare cu apa Carta Alimentare cu apa Sanmartin Alimentare cu apa Martinis Alimentare cu apa Baile Tusnad Alim.cu apa Baile Tusnad iz. Kozeppatak Alim.cu apa Baile Tusnad front Bene Alimentare cu apa Capalnita Alimentare cu apa Sf. Gheorghe Alimentare cu apa Tg.Secuiesc Alim.cu apa Bretcu Alimentare cu apa Valea Crisului

Amplasament raul Olt, mal stang raul Olt, mal drept, hm 345 raul Olt, mal drept, hm 345 raul Olt, mal stang in dreptul loc.Ineu paraul Fisag, mal stang, hm 183 paraul Homorod raul Olt, mal stang, hm 714 Olt, mal stang, 5km de Tusnad Olt, mal stang, 3km de Tusnad paraul Homorod, NE de localitate

Judet HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR CV CV CV CV

raul Olt - mal drept, Fisural+Karstic (F+K) / 1110-1160 Depresiunea Brasov ROOT11 raul Negru ,490 Bretcu- mal dr, 70 raul Olt - mal drept Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Alimentare cu apa Bixad Alimentare cu apa Ozun Alimentare cu apa Balvanyos Alimentare cu apa UM Sf. Gheorghe Alimentare cu apa RHM PANTS Alimentare cu apa UM Bodoc Alimentare cu apa Brasov - front PrejmerHarman Alim.cu apa Brasov front Stupini -Harman Alim.cu apa Brasov izvoare Solomon Alim.cu apa Brasov izvoare Racadau Alimentare cu apa Prejmer Alimentare cu apa Ghimbav Alimentare cu apa Poiana Brasov Alim.cu apa Codlea front Parcul cu Umbra Alim.cu apa Codlea front Parcul cu Soare Alimentare cu apa Codlea - front D.G.R.S

raul Olt - mal stang 840 raul Negru, 692 paraul Turia, mal stang raul Olt, 1216 paraul Estelnic,152 la cca.350 m de mal drept raul Olt - mal stang, 1035 Olt, mal stang, hm 1374 Olt, mal stang, hm 1370 Solomon, hm 1 Racadau, hm 52 (necadastrat) Olt, hm 1441 Ghimbasel, hm 270 Ghimbasel, hm 243 Vulcanita, hm 114 Vulcanita, hm 108 Vulcanita, hm 110

Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11

Primaria Bixad / Bixad Primaria Ozun / Ozun SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL Balvanyos UM Sf.Gheorghe SC RHM PANTS SRL UM Bodoc A.N.I.F. Brasov / Brasov, Prejmer, Lunca Calnicului, Stupinii Prejmerului Compania Apa Brasov / Brasov, Harman, Sanpetru Compania Apa Brasov / Brasov Compania Apa Brasov / Brasov Hidro-Sal Prejmer / Prejmer Compania Apa Brasov / Ghimbav Compania Apa Brasov / Poiana Brasov Servicii de Gospodarire Comunala Magura Codlei / Codlea

CV CV CV CV CV CV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

0,20 3,80 0,22 1,50 1,10 0,23 14,90 14,20 2,40 2,50 5,70 7,00 7,40 1,20 2,70 9,60

4575 2616 6178 1058 823 3435 4470 356 1590 1530 1650

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Alimentare cu apa Bod Alimentare cu apa Sacele - izvoare Poiana Angelescu Alim.cu apa Sacele izvoare Turches Alimentare cu apa Sacele - izvoare Garcin Alim.cu apa Sacele izvoare Valea Baciului Alim.cu apa Predeal izvoare Glajariei Alim.cu apa Timisul de Jos - izvoare Chiba Alim.cu apa Timisul de Jos - izvoare Valea Lambei Alim.cu apa Fagaras front Hurez Alim.cu apa Fagaras front Iasi - Pojorta Alim.cu apa Fagaras front Pojorta -Sambata Alimentare cu apa Rasnov - izvoare Cheile Rasnoavei Alim.cu apa Cristian izvoare Rasnov Alimentare cu apa Cristian - izvorele Doroabei Alim.cu apa Cristian front Cristian

Barsa, hm 579 Durbav, hm 70 Tarlung, hm 335 Garcin, hm 79 Tarlung, hm 342 Timis, hm 40 Timis, hm 120 Timis, hm 125 Hurez, hm 110 Savastreni, hm 235 Breaza, hm 210 Cheii, hm 60 Ghimbasel, hm 175 Ghimbasel, hm 260 Ghimbasel, hm 300

Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11

Fabrica de Zahar Bod / Colonia Bod

BV BV

5,70 3,00 4,90 9,80 1,30 13,30 0,50

1565

Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii Sacele / Sacele

BV BV BV

25942

APEVITA Predeal / Predeal, Timisul de Sus, Paraul Rece APEVITA Predeal / Timisul de Jos APEVITA Predeal / Timisul de Jos SC APA SERV SA Fagaras / Fagaras, Hurez, Luta, Beclean, Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni, Ludisor, Voivodeni SC GOSCOM Cetate Rasnov / Rasnov

BV BV BV BV BV BV BV BV

4947

204 0,56 7,20 36,60 40,70 2,75 2,00 2,50 5,50 3573 15400 36656

SC Dorobeiul SRL Cristian / Cristian

BV BV

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Alim.cu apa Zarnesti izvoare Gura Raului Alim.cu apa Zarnesti izvoare Tohanita Alimentare cu apa Tohanu Nou Alimentare cu apa Crizbav Alimentare cu apa Maierus Alimentare cu apa Halchiu Alimentare cu apa Racos - izvoare Telek Alimentare cu apa Racos - izvor Gindo Alimentare cu apa Apata Alim.cu apa Budila Alimentare cu apa Bran - izvoare Urlatoarea-Clincea Alimentare cu apa Bran - izvoare simon Alimentare cu apa Fundata Alimentare cu apa Hoghiz - izvoare Soars Alim.cu apa Hoghiz front Cuciulata Alimentare cu apa Moieciu Alimentare cu apa Ormenis

Prapastii, hm 90 Tohanita, hm 42 Prapastii, hm 75 Crizbav, hm 110 Maierus, hm 124 Beselcin (necadastrat) Olt, hm 2216 izvor Gindo Bozom, hm 50 Valea Seaca, hm 10 Poarta Simon Fundatica, hm 40 Olt, hm 2340 Olt, hm 2410 Turcu, hm 161 Valea Bodis (necadastrat)

Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Fisural+Karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03

SC Morani Impex SRL Zarnesti / Zarnesti Asociatia Tohanita 1977 Zarnesti / cartier Tohanita SC TOHAN SA Zarnesti / Tohanu Nou Primaria Crizbav / Crizbav (lucrare in curs de executie) Primaria Maierus / Maierus Compania Apa Brasov - sector Halchiu / Halchiu Primaria Racos / Racos Primaria Racos / Racos Compania Apa Brasov - sector Apata / Apata Primaria Budila/ Budila Primaria Bran / Bran, Predelut, Sohodol Primaria Bran / Simon Primaria Fundata / Fundata, Fundatica, Sirnea Primaria Hoghiz / Hoghiz, Rupea, Fantana Primaria Hoghiz / Cuciulata, Lupsa Primaria Moieciu / Moieciu de Jos, Drumul Calului Primaria Ormenis / Ormenis

BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV BV

37,60 0,35 2,00 2,15 4,90 2,50

19779 105 1049 1045 804 2556 1357

1,00 3,40 3,80 6,10 3,00 4,80 26,50 1,53 0,40 3,00 1800 1723 3193 960 804 3034 498 2857 940

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Alimentare cu apa Vulcan - izvoare Valea Galbezii Alim.cu apa Vulcan foraj Prapastia Alimentare cu apa Poiana Marului Alim.cu apa Sibiu front Lunca Stezii Alim.cu apa Sibiu izvoare Paltinis Alimentare cu apa Agnita Alimentare cu apa Turnu Rosu Alimentare cu apa Talmaciu Alimentare cu apa Altana Alimentare cu apa Nocrich Alimentare cu apa Rosia Alimentare cu apa Scorei Alimentare cu apa Raul Sadului Alimentare cu apa Brezoi - front Vultureasa Alimentare cu apa Calimanesti Alimentare cu apa Rm. Valcea - front Olanesti

Vulcanita, hm 50 Vulcanita Sercaia Sebes, mal stang, hm 210 Cibin, izvoare raul Mare Cartisoara, hm 130 Valea Caselor, mal drept Sadu, mal drept, hm 595 Hartibaciu, hm 550 Hartibaciu, hm 590 Zavoi, hm 135 Scorei, mal drept, hm 120 Raul Sadului, mal drept Lotru, mal stang, hm 470 Olt, hm 3537 Olanesti, hm 277

Poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Fisural+Karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Poros (P) / Depresiunea Sibiu ROOT05 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Poros (P) / Depresiunea Sibiu ROOT05 Poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 -

Primaria Vulcan / Vulcan Primaria Vulcan / Vulcan Apa Mond Poiana Marului / Poiana Marului SC Apa Canal SA Sibiu / Sibiu SC Apa Canal SA Sibiu / Sibiu SC URBIS SA Agnita / agnita, Chirpar, Carta Primaria Turnu Rosu / Turnu Rosu SC Acstal SRL Talmaciu / Talmaciu Primaria Altana / Altana Primaria Nocrich / Nocrich Primaria Rosia / Rosia Primaria Porumbacu de Jos / Scorei, Porumbacu de Jos Primaria Raul Sadului / Raul Sadului SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Brezoi / Brezoi SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Calimanesti / Calimanesti SC ACVARIM SA Rm.Valcea / Rm. Valcea

BV BV BV SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB VL VL VL

6,80 2390 1,50 1,50 6,03 550 22,10 18,30 2,00 25 0,60 1,00 2,40 0,70 0,60 1,03 8772 1907 6849 915 850 2402 687 520 2650 400

in conservare 3,54 107000

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Alimentare cu apa Baile Govora Alim.cu apa Costesti izvoare Bistrita Alim.cu apa Costesti front Pietreni-44 izv. Alimentare cu apa Ocnele Mari Alimentare cu apa Mihaesti Alimentare cu apa Babeni Alimentare cu apa Balcesti Alimentare cu apa Dragasani Alimentare cu apa Roesti Alimentare cu apa Fartatesti Alimentare cu apa Milcoiu Alimentare cu apa Stefanesti Alimentare cu apa Sirineasa Alimentare cu apa Popesti Alimentare cu apa Perisani Alimentare cu apa Salatrucel Alimentare cu apa Pietrari

Otasau, ambele maluri, hm 180 paraul Bistrita, hm 160 paraul Costesti - 44 izvoare paraul Marusca, hm 30 paraul Govora, mal drept, hm 200 paraul Bistrita, mal drept, hm 385 paraul Otasau raul Olt, mal drept, hm 5150 paraul Cernisoara paraul Cerna Topolog freatic paraul Dobrusa

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 -

SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Baile Govora / Baile Govora Primaria Costesti / Costesti si satele Pietreni, Varateci, Bistrita SPGCL Consiliul Local Ocnele Mari / Ocnele Mari, Ocnita SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Mihaesti / Mihaesti SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Babeni / Babeni Primaria Balcesti / Balcesti S.P.G.C.Dragasani / Dragasani Primaria Roesti / Roesti Consiliul Local Fartatesti / Fartatesti Consiliul Local Milcoiu / Milcoiu Consiliul Local Stefanesti / Stefanesti Consiliul Local Sirineasa / Sirineasa Consiliul Local Popesti / Popesti si satele: Ursi, Meieni, Daesti, Curtea Primaria Perisani / Perisani Primaria Salatrucel / Salatrucel Primaria Pietrari / Pietrari

VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL

12,10 1,71

5170 1285

8,00 2,04 0,93 5,03 0,83 24,38 3,05 1,14 4,60 0,75 0,50 0,76 3,58 2,00 0,35 620 600 5050 720 17320 1470 768 400 1170 2695 si 78 cismele 1050 837 1570 1200

Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului Luncavat, mal drept inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Luncavat, mal drept Valahe ROOT13 freatic paraul Dosul paraul Salatrucel, hm 120 Otasau, hm 245 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

captare izvor Rabori Olt, mal stang lac Alim.cu apa Slatina 108 acumulare Arcesti, front Curtisoara-Teslui hm 5096-5164 Olt, mal stang lac Alim.cu apa Slatina acumulare Slatina, 109 front Zona Noua-Zavoi hm 5175-5211 Olt, de-a lungul digului mal drept Alim.cu apa Slatina 110 acumul;are Arcesti, front B hm 5086-5141

Alimentare cu apa Lapusata Alimentare cu apa Valea Mare Alimentare cu apa Barbatesti Alimentare cu apa Berbesti Alimentare cu apa Gradistea Alimentare cu apa Bunesti Alim.cu apa Stroesti foraje Ciresu Alim.cu apa Stroesti foraj Pojogi -Cerna Alim.cu apa Stroesti dren Dianu Alimentare cu apa Slatioara Alimentare cu apa Ladesti Alimentare cu apa Polovragi

paraul Cerna paraul Cerna paraul Cerna paraul Taraia, captare izvoare Oltet, amonte sat Gradistea freatic Govora paraul Cerna paraul Cerna paraul Cerna paraul Cerna paraul Cerna

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Targu Jiu ROJI08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13

Consiliul Local Lapusata / Lapusata Consiliul Local Valea Mare /Valea Mare Consiliul Local Barbatesti / Barbatesti Consiliul Local Berbesti / Berbesti Consiliul Local Gradistea / Gradistea Consiliul Local Bunesti / Bunesti

VL VL VL VL VL VL VL

0,02 1,14 2,47 0,34 0,76 77,65 34,94

620

2568 4860 1587 1560

Consiliul Local Stroesti / Stroesti

VL VL

870

Consiliul Local Slatioara / Slatioara Consiliul Local Ladesti / Ladesti Consiliul Local Polovragi / Polovragi SC Compania Apa Olt sa Slatina / Slatina

VL VL GJ OT OT

1170 1170 1050 60380

OT

33,27

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Alim.cu apa Slatina front Salcia-Slatioara Alim.cu apa Slatina front Salcia 3 extindere Alim.cu apa Caracal front Redea-Deveselu Alimentare cu apa Caracal - front RedeaCelaru Alim.cu apa Caracal front colonie Deveselu Alimentare cu apa Bals - front Balaura Alim.cu apa Bals fr.Pietris-Baldovinesti Alimentare cu apa Draganesti - Olt Alimentare cu apa Corabia-front Vartopu Alimentare cu apa Vitomiresti Alimentare cu apa Vitomiresti Alimentare cu apa Samburesti Alimentare cu apa Gradinari Alimentare cu apa Piatra Olt Alim.cu apa Curtisoara - captare izvoare Alim.cu apa Curtisoara - foraj Raitu

Olt, mal drept acumulare Slatina, hm 5165-5240 Olt, mal drept Olt, mal drept, hm 5737-5777, Redea Redea, mal stang, hm 133-180 Olt, mal drept, hm 5667, Deveselu Oltet, mal drept, hm 1400-1427 Geamartalui, mal stang, hm 540-568 Olt, mal stang, hm 5517 Dunare, mal stang, hm 4330-4343 Dejeasca, mal drept, hm 55 Bolovan, mal satng, hm 88 Cungra, mal stang, hm 170 Bazavan, mal stang, hm 40 Oltisor, mal drept, hm 85 Olt, mal stang, hm 5140 Olt, mal stang, hm 5090; 5147

Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 SC IGO SA Caracal / Caracal

OT OT OT OT OT OT SC AQUA TRANS SA Bals / Bals OT SC Compania Apa Olt DraganestiOlt / Draganesti-Olt S.P.A.A.C.Corabia / Corabia Primaria Vitomiresti / satele: Bulimanu, Stanuleasa, Trepteni Primaria Vitomiresti / satele: Donesti, Vulpesti si com. Dobroteasa Primaria Samburesti / Samburesti, Stanuleasa, Manulesti Primaria Gradinari / sat Runcu Mare SC Compania Apa Olt / Piatra Olt Primaria Curtisoara / sat Curtisoara Primaria Curtisoara / sat Raitu OT OT OT

48,53 8,53 69,51 78,96 1,68 16,47 13200 7,95 9,50 14,26 0,56 4900 9600 1547 550 0,44 1,10 1,78 450 820 1000 31200

OT OT OT OT OT OT

s-a renuntat la acest front cismele 0,66 stradale

Alim.cu apa Curtisoara 127 - foraj Linia din Vale, Proaspeti Alim.cu apa Curtisoara 128 - foraj Dobrotinet Alim.cu apa Curtisoara 129 - foraj Dealul Nucilor Alim.cu apa Curtisoara 130 - foraj Pietrisu Alimentare cu apa 131 Vulturesti, satele Valea lui Alb, Vulturesti Alimentare cu apa 132 Vulturesti, satele Vlangaresti, Dienci Alimentare cu apa 133 Coteana Alimentare cu apa 134 Iancu Jianu 135 Alim.cu apa Redea 136 137 138 139 140 141 Alimentare cu apa Osica de Sus Alimentare cu apa Leleasca Alimentare cu apa Teslui -sat Cherlesti Deal Alim.cu apa Teslui -sat Deleni Alimentare cu apa Cungrea Alimentare cu apa Carlogani

Olt, mal stang, hm 5090; 5147 Olt, mal stang, hm 5090; 5147 Olt, mal stang, hm 5090; 5147 Olt, mal stang, hm 5090; 5147 Cepturaru, mal stg, N-V sat valea lui Alb, hm 30 Cepturaru, mal stang, hm 104 Ciocarlia, mal drept, hm 50 Oltet, mal drept, hm 1200 Redea, hm 148 Oltet, mal stang, hm 1764 Cungrea, ambele maluri, hm 160 Olt, mal stang, hm 5100 Olt, mal stang, hm 5034 Cungrisoara, mal drept, hm 162 paraul Beica, mal drept, hm 278

Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13

Primaria Curtisoara / satele: Linia din Vale, Proaspeti Primaria Curtisoara / sat Dobrotinetu Primaria Curtisoara / sat Dealul Nucilor Primaria Curtisoara / sat Primaria Vulturesti / Vulturesti, Valea lui Alb Primaria Vulturesti / Vlangaresti, Dienci Primaria Coteana / Coteana Primaria Iancu Jianu / Iancu Jianu Primaria Redea / Redea Primaria Osica de Sus / Osica de Sus Primaria Leleasca / Leleasca, Tonesti, Tufaru, Topana Primaria Teslui / sat Cherleti Deal Primaria Teslui / sat Deleni Primaria Cungrea / sat Spataru Primaria Carlogani / Carlogani, Beculesti, Scorbura, Cepari

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

0,66 0,66 0,66 0,66 0,86 0,60 0,60 0,38 2,28 1,15 -

cismele stradale cismele stradale cismele stradale cismele stradale 1380 prin cismele stradale 1350 prin cismele stradale 1380 1600 850 3200 cismele stradale 2300

0,75 OT OT OT 0,28 0,78

460 cismele stradale

142

Alimentare cu apa Dobrun Alimentare cu apa Plopii Slavitesti

143

144

Alimentare cu apa Slobozia Mandra

145

Alimentare cu apa Lunca

paraul Rosu, mal stang, hm 61 Sai, mal stang, N-E sat Plopii Slavitesti, cca1 km stg.DJ546 Draganesti-Turnu Magurele Sai, mal stang, N sat Slobozia Mandra, cca.1 km stg. DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele Sai, mal stang, sat Saele, cca. 1 km stg. DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele

Poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr. Magurele) ROAG09

Primaria Dobrun / Dobrun, Chilii, Ulmet, Rosienii Mari, Rosienii Mici Primaria Plopii Slavitesti / satele: Plopii Slavitesti, Beiciu, Dudu, Brancoveanca

OT

2,59

2100 6400 prin cismele stradale

TR

1,01

Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr. Magurele) ROAG09

Primaria Slobozia Mandra / satele: Slobozia Mandra, Uda

TR

3,17

6300 prin cismele stradale

Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr. Magurele) ROAG09

Primaria Lunca / satele: Lunca, Saele, Pleasov

TR

1,93

5200 prin cismele stradale

In Figura 2.2 si Figura 2.3 sunt prezentate debitele prelevate in Bazinul Hidrografic Olt din captarile de subteran si de suprafata, comparand anul 2005, cand s-a intocmit Registrul Zonelor Protejate din Bazinul Hidrografic Olt anterior si din anul 2009 cand este intocmit prezentul Registrul.
4666.31
5000 D e b it p re le v a t ( l/s ) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
1 2

2500 D e b it p r e le v a t (l/s ) 3809.5 2000 1500 1000 500 0


1 2

4500

2005

1542.8

2008 1351.4

2005

2008

Figura 2.2 - Debite prelevate din captarile de suprafata in BH Olt

Figura 2.3 - Debite prelevate din captarile din subteran in BH Olt

In continuare, in Figura 2.4 si Figura 2.5, sunt evidentiate variatiile numarului de locuitori alimentati cu apa din captarile de subteran si de suprafata in cei doi ani studiati.
2500

2500 P o p u la tie (m ii lo c .
2008

P o p u la tie (m ii lo c .)

2000 1500 1000 500 0

2005

2000 1500 1000 500 0

2005

2008

698.3

704.3

464.2

625

Figura 2.3 Populatie deservita din captarile de suprafata in BH Olt

Figura 2.4 Populatie deservita din captarile din subteran in BH Olt

Pentru toate captarile de apa de suprafata si din subteran au fost intocmite Fise de caracterizare, care cuprind atat caracteristicile prizei de apa, cat si ale zonei de protectie. Pentru cele mai importante captari au fost atasate fotografii, in care s-a evidentiat zona protejata aferenta.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE MESTEACAN A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare raul Olt la acumularea Mesteacan, amonte Balan suprafata; priza de mal acumulare Mesteacan; Hm-100; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Olt-aval confluenta Sipos - aval confluenta Cad (RORW8.1.2) Caracteristici tehnice: priz inglobata in masivul de beton al barajului Mesteacan (baraj de greutate) pe malul drept, conducte de aductiune Dn= 500mm Administrator: SC GOSLOC SA Balan Populatia deservita: Balan; 7586 locuitori Debit instalat (l/s): 200 Debit mediu prelevat (l/s): 45,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia amonte de priza de apa; in aval de priza si lateraldreapta zona este in incinta statiei; lateral-stanga, zona este delimitata cu gard la cca. 40 m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Acumularea Mesteacan

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE FRUMOASA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare raul Frumoasa la acumulare Frumoasa suprafata; turn de priza acumulare Frumoasa, Hm-138; lac situat in zona montana, adancime mare, calcar (ROLA14); Frumoasa - acumulare Frumoasa (ROLW8.1.14.2) Caracteristici tehnice: turn de priza Administrator: SC GOSCOM Miercurea Ciuc Populatia deservita: Miercurea Ciuc, Frumoasa, Nicolesti, Fitod, Misentea, Leliceni 50000 locuitori; Debit instalat (l/s): 200 Debit mediu prelevat (l/s): 143,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50m pe directia amonte de priza de apa, precum si lateral dreapta; lateral - stanga, zona este delimitata cu gard la cca.40m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Acumularea Frumoasa

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SANCRAIENI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Valea Mare, la Sancraieni suprafata; priza de mal paraul Valea Mare, mal stang; Hm-42; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Valea Mareizvoare - confluenta Olt (RORW8.1.23) Caracteristici tehnice: priza de mal Administrator: SC KRAITEN Harghita SA Populatia deservita: Sancraieni, Santimbru Sus; 1340 locuitori; Debit instalat (l/s): 10 Debit mediu prelevat (l/s): 3,54 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50m pe directia amonte de priza de apa; in aval de priza, zona este in incinta statiei;lateral stanga, zona este delimitata cu gard la cca.10m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Sancraieni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COZMENI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Cozmeni, la Cozmeni suprafata; priza de mal paraul Cozmeni, mal drept; Hm -28; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cozmeni (Fagul Mare) - izvoare - confluenta Fisag (RORW8.1.28a.3); Caracteristici tehnice: se compune din bazin amonte, bazinul filtrului, baraj aval, disipator de energie, risberma Administrator: Primaria Cozmeni Populatia deservita: Cozmeni; 1216 locuitori; Debit instalat (l/s): 5,7 Debit mediu prelevat (l/s): 0,87 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, filtrare, dezinfectie, statie de clorinare cu clor gazos tip C111/113

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: imrejmuiri, in amonte de captare 50m, in aval 20m si lateral 10m; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cozmeni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VARGHIS A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Varghis, la Vlahita suprafata; priza de mal raul Varghis, mal drept; Hm-100; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67); Caracteristici tehnice: doua camere de captare cu priza, deznisipator (sistem vertical), camerele de sedimentare a particulelor pana la 0,2m, prag de fund pentru ridicarea apei, digurile sumersibile pentru dirijarea apei, priza orizontala pe talvegul raului; Administrator: SC Comunal SA Vlahita Populatia deservita: Vlahita; 6760 locuitori; Debit instalat (l/s): 70 Debit mediu prelevat (l/s): 14,40 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia amonte de priza de apa; in aval de priza zona este in incinta statiei, precum si lateral-dreapta; lateral-stanga, zona este delimitata cu gard la cca. 40 m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Varghis

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ZMEURIS A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Zmeuris, la Vlahita suprafata; priza de mal raul Zmeuris, mal drept; Hm-14; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67); Caracteristici tehnice: doua camere de captare cu priza, deznisipator (sistem vertical), camerele de sedimentare a particulelor pana la 0,2m, prag de fund pentru ridicarea apei, digurile sumersibile pentru dirijarea apei, priza orizontala pe talvegul raului; Administrator: SC Comunal SA Vlahita Populatia deservita: Vlahita; 6760 locuitori; Debit instalat (l/s): 80 Debit mediu prelevat (l/s): 7,50 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia amonte de priza de apa; in aval de priza zona este in incinta statiei, precum si lateral-dreapta; lateral-stanga, zona este delimitata cu gard la cca. 40 m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa. -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Zmeuris

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COVASNA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Covasna, amonte oras Covasna suprafata; priza de mal paraul Covasna - mal drept, Hm - 60; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Covasna izvoare - confluenta Raul Negru (RORW8.1.45.18); Caracteristici tehnice: priza de mal de tip tirolez compusa din: prag transversal, deversor din beton cu 4 fante si gratar cu dimensiunile L=15,5m si H=10m; disipator de energie cu rugozitate artificiala; galerie de colectare apa; deznisipator, camera vanelor cu stavilar; conducta de aductiune de azbociment cu L=100m si Dn=400mm. Administrator: GOS TRANS COM Covasna Populatia deservita: Covasna 11369 locuitori; Debit instalat (l/s): 20 Debit mediu prelevat (l/s): 19 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A3 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare rapida, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: gard de sarma pe stalpi de beton, amonte priza 55m si aval priza 50m pe partea dreapta; partea stanga mal inalt. De la priza la sosea 15m. -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Prizacaptare Covasna

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BIBORTENI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Baraolt, la Biborteni suprafata; priza de mal paraul Baraolt, Hm - 199; curs de apa situat in zona montanta, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Baraolt - izvoare-amonte confluenta Ozunca si afluentii Durca si Brad (RORW8.1.66.1); Caracteristici tehnice: priza de apa tiroleza Administrator: SC BIBICO SA Biborteni Populatia deservita: Biborteni 870 locuitori; Debit instalat (l/s): 13,41 Debit mediu prelevat (l/s): 10,7 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A3 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BARAOLT A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Cormos, la Baraolt suprafata; priza de mal paraul Cormos - mal drept, Hm - 318; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67); Caracteristici tehnice: priza de mal cu fereastra de 2,6x0,5m; doua stavilare segment cu H=1,4m; deznisipator bicompartimentat cu spalare hidraulica; conducta de aductiune OL cu Dn=400mm si L=100m. Administrator: SC GOS COM Baraolt Populatia deservita: Baraolt 11572 locuitori; Debit instalat (l/s): 20 Debit mediu prelevat (l/s): 16 Durata de functionare: 24 h/zi , 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A3 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: gard de sarma ghimpata cu stalpi de beton de H=2m, de la baraj amonte 100m, de o parte si de alta a paraului. -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Baraolt

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE TARLUNG priza captare raul Tarlung la acumulare Tarlung suprafata; baraj din pamant cu nucleu de argila raul Tarlung, amonte confluenta Garcini cu afluentii: Tarlung, Valea Dracului si Doftana; hm 295; lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, calcar (ROLA06); Tarlung - acumulare Tarlung (ROLW8.1.45.22); Caracteristici tehnice: baraj, evacuatorul de ape mari format din deversor, canal rapid si disipator de energie, turn de priza prevazut cu trei ferestre de priza, cu accese in golirea de fund si galeria de aductiune; golirea de fund este realizata prin ferestra golirii de fund, in versantul drept cu D=3,80m si L=360m. Aductiunea apei pentru folosinte de la casa vanelor la statia de tratare Sacele se face prin doua fire cu D=1000mm in lungime totala de 7736m pe care sunt montate doua debitmetre cu ultrasunete SONO 3000. De la casa vanelor pleaca si o conducta cu D = 800mm la Canalul Timis (amonte de Roman SA) pentru alimentare cu apa bruta zona industriala a orasului Brasov. Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Brasov si partial Sacele; 259673 locuitori; Debit instalat (l/s): 2100 Debit mediu prelevat (l/s): 1416 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, coagulare - floculare, decantare, filtrare, dezinfectie B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: marimea zonei intre 100 m si 250m radial pe maluri (masurat fata de NNR), zona delimitata de un gard pe malul stg., de la baraj pana la podul pe DNA1 pe paraul Doftana, malul drept este impadurit si greu accesibil; sunt montate panouri de avertizare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: marimea zonei- aval baraj 200m, amonte baraj cca. 15 km, lateral pana la baza versantilor situati pe malul lacului; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraielor Tarlung, Doftana si Valea Dracului cu aport direct in acumularea Sacele;zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa si padure; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a Acumularii Tarlung-Sacele se utilizeaza astfel : terenul impadurit constituit din paduri clasa I, proprietar Ocolul Silvic Sacele, este exploatat in regim de gradinarit facandu-se doar taieri de igiena; faneta, proprietar Primaria Sacele- pe malul stang- si persoane fizice . A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament:

Acumularea Tarlung

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TURCU PRIZA COLOROM A. PRIZA priza captare parau Turcu, amonte confluenta parau Barsa suprafata; priza de mal cu bararea apei si stavilare paraul Turcu, amonte confluenta parau Barsa; hm 295; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Turcu (Moieciu) - izvoare - confluenta Barsa si afluentii:Stancioiu, Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita (RORW8.1.50.4); Caracteristici tehnice: priza de mal cu prag deversor (H = 2m) si dig (latime coronament b = 2m, inaltimea medie de 3m si lungimea totala de 331m) insumersibil de inchiderea albiei majore. De la baraj pana in statia de tratare, apa este refulata printr-o conducta cu Dn= 800 mm si L= 114 m. Administrator: SC Colorom SA Codlea Populatia deservita: Codlea; 5850 locuitori (sursa alternativa) Debit instalat (l/s): 300 Debit mediu prelevat (l/s): 22,8 l/s din care 19 l/s folositi in scop potabil de catre Serviciul de Gospodarire Magura Codlei Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica si dezinfectie: coagulare - floculare, decantare, filtrare Denumire: Tip captare: Amplasament:

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard amonte, aval de priza de captare si pe malul drept (pe langa drumul de exploatare) . Zona cuprinde vegetatie ierboasa si tufarisuri -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Captare Turcu, priza Colorom

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TURCU PRIZA SERE A. PRIZA priza captare parau Turcu suprafata; priza de mal paraul Turcu, amonte confluenta parau Barsa; hm 296; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Turcu (Moieciu) - izvoare - confluenta Barsa si afluentii:Stancioiu, Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita (RORW8.1.50.4); Caracteristici tehnice: priza de mal cu deversor gratar tip T(1,25 x 1,12), batardou de 0,8 x 0,56, vana jaluzea, vana de parete si vana de spalare. Priza este prevazuta cu desnisipator orizontal de 17 m. Conducta de aductiune din tuburi PREMO Dn= 600 mm, L= 10,5 km. Administrator: SC Sere Codlea SA Populatia deservita: Codlea; 5850 locuitori (sursa alternativa) Debit instalat (l/s): 600 Debit mediu prelevat (l/s): 22,8 l/s din care 19 l/s folositi in scop potabil de catre Serviciul de Gospodarire Magura Codlei Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica si dezinfectie: coagulare - floculare, decantare, filtrare Denumire: Tip captare: Amplasament:

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard amonte, aval de priza de captare si pe malul drept (pe langa drumul de exploatare) . Zona cuprinde vegetatie ierboasa si tufarisuri -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE FELDIOARA A. PRIZA priza captare parau Crizbav, amonte localitate Crizbav suprafata; priza tiroleza paraul Crizbav; hm-20; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Crizbav - izvoare confluenta Olt (RORW8.1.53); Caracteristici tehnice: priza de captare este de tip tiroleza cu gratar de fund (2,00m x 0,65m). In corpul prizei este inglobat un desnisipator de materii grosiere. Apa este preluata de un canal betonat acoperit cu placi prefabricate care are montata o stavila Dn=300mm, pentru evacuarea grosierului. Aductiunea de la decantor la statia tratare se face printr-un canal dreptunghiular betonat . Decantorul compus din doua compartimente (L=16m, l=3m si h = 2m) este prevazute cu vane si gratar. Administrator: Primaria Feldioara Populatia deservita: Feldioara, Colonia Reconstructia, Rotbav; 4800 locuitori Debit instalat (l/s): 35 Debit mediu prelevat (l/s): 10,3 l/s din care 9,5 l/s folositi in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizico si dezinfectie: decantare, filtrare Denumire: Tip captare: Amplasament:

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard doar pe suprafata prizei de captare; malul drept este greu accesibil, decantorul fiind amplasat la liziera padurii; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant si nu exista panouri de avertizare; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei-aval baraj 200m, amonte baraj pana in varful versantilor si bazinul hidrografic aferent paraului Crizbav; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite si apartin ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE DOPCA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Valea Mare, amonte localitate Dopca suprafata; baraj construit din material extras din chiuveta lacului paraul Valea Mare, amonte confluenta Bogata; hm 100; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Valea Mare - izvoare - confluenta Olt (RORW8.1.69); Caracteristici tehnice: baraj, evacuatorul de ape mari format din: deversor, pasarela peste deversor canal rapid si disipator de energie, turn de priza prevazut cu doua ferestre, cu acces la golirea de fund si camera vanelor, echipamentul hidromecanic (gratare, batardouri, stavila plana, vana robinet D=400 pentru golira unor debite fara interventie la vana plana) galeria golirii de fund care se termina cu un disipator de energie, casa vanelor si aductiunea, sistemul de drenaj. Administrator: Compania Apa Brasov - sector Rupea Populatia deservita: Rupea, Homorod, Rupea Gara, Bogata, Olteana, Dopca; 4228 locuitori; Debit instalat (l/s): 80 Debit mediu prelevat (l/s): 10 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, coagulare - floculare, decantare, filtrare, dezinfectie B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: marimea zonei intre 50 m si 100m radial pe maluri (masurat fata de NNR), zona delimitata de panouri de avertizare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: marimea zonei- aval baraj 200 m, amonte baraj cca. 1 km, lateral pana la baza versantilor situati pe malul lacului; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Valea Mare; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa si padure; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a Acumularii Dopca se utilizeaza astfel : terenul impadurit constituit din paduri clasa I, proprietar Ocolul Silvic Maierus, este exploatat in regim de gradinarit facandu-se doar taieri de igiena; faneta, proprietar Primaria Dopca si persoane fizice .

Acumularea Dopca

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BREAZA (POJORTA) A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Breaza, amonte localitate Breaza suprafata; paraul Breaza, amonte confluenta parau Brescioara; hm 102; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Breaza - izvoare-confluenta Olt si afluentul Brescioara (RORW8.1.96); Caracteristici tehnice: baraj, cu inaltimea de 5,60m, cu 2 prize de mal (priza de vara 1,6 x 0,90m si priza de iarna 2,0 x 0,6m). Latimea barajului este de 33,6m (priza, stavilarul de curatire, scara pestilor si deversorul) lungimea acestuia fiind de 33m. Din canalul colector apa este dirijata prin intermediul unui stavilar in desnisipatorul de tip orizontal. Apa ajunge gravitational din camera de distributie in conducta de aductiune Dn 500 mm. Administrator: SC VIROMET SA Victoria Populatia deservita: Breaza, Lisa; 861 locuitori Debit instalat (l/s): 330 Debit mediu prelevat (l/s): 7,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizica simpla si dezinfectie: decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard de sarma amonte si aval de priza de captare cu S =9000 mp. Zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori Nu se permite accesul persoanelor straine fara interes de serviciu sau fara sa fie anuntata conducerea societatii Viromet Victoria. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Breaza; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite apartinand lui Romsilva si Consiliul Local Lisa.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BRESCIOARA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Brescioara, amonte localitate Breaza suprafata; baraj din beton paraul Brescioara, amonte confluenta parau Breaza; hm 101; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Breaza - izvoare-confluenta Olt si afluentul Brescioara (RORW8.1.96); Caracteristici tehnice: baraj, cu inaltimea de 5,60m, cu 2 prize de mal (priza de vara 2,0 x 0,70 m si priza de iarna 2,0 x 0,7m). Latimea barajului este de cca. 20 m (priza, stavilarul de curatire, scara pestilor si deversorul) lungimea acestuia fiind de cca.35m. Din canalul colector apa este dirijata prin intermediul unui stavilar in desnisipatorul de tip orizontal. Apa ajunge gravitational din camera de distributie in conducta de aductiune Dn 400 mm. Administrator: SC VIROMET SA Victoria Populatia deservita: Breaza, Lisa; 861 locuitori Debit instalat (l/s): 220 Debit mediu prelevat (l/s): nu a functionat in anul 2007 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizica simpla si dezinfectie: decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard de sarma amonte si aval de priza de captare cu S =8 100 mp. Zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori Nu se permite accesul persoanelor straine fara interes de serviciu sau fara sa fie anuntata conducerea societatii Viromet Victoria. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Brescioara; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite apartinand lui Romsilva si Consiliul Local Lisa.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VISTEA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Vistea Mare, amonte localitate Vistea de Sus suprafata; baraj din beton paraul Vistea Mare, amonte confluenta parau Vistisoara; hm 81; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Vistea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Vistisoara (RORW8.1.101); Caracteristici tehnice: baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,80 x 4,0 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,0 m este prevazut cu trei stavile, un pod metalic pentru interventii la prize si scara pestilor.De la prizele de captare prevazute cu gratar apa ajunge in desnisipatorul de tip vertical.Acesta este prevazut cu cate 3 stavile si un canal de ocolire pentru iarna.Apa ajunge gravitational din camera de distributie in canalul dreptunghiular betonat 0,65x0,75 Administrator: SC VIROMET SA Victoria Populatia deservita: Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 800 Debit mediu prelevat (l/s): 42,9 l/s din care 17,7 l/s in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizica simpla si dezinfectie: decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard fiind greu accesibila si impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Vistea Mare; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite si apartin ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE UCEA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Ucea, amonte localitate Victoria suprafata; baraj din beton paraul Ucea, amonte confluenta parau Ucisoara; hm 80; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Ucea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Ucisoara (RORW8.1.104); Caracteristici tehnice: baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,70 x 3,15 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,15 m este prevazut cu doua stavilare, un pod metalic pentru interventii la prize si scara pestilor. De la prizele de captare prevazute cu gratar apa ajunge in desnisipatorul de tip orizontal. Acesta este prevazut cu cate 4 stavile (2 la intrare si 2 la iesire) si un canal de ocolire pentru iarna. Apa ajunge gravitational din camera de distributie in canalul trapezoidal betonat 0,63 x 0,60 m. Administrator: SC VIROMET SA Victoria Populatia deservita: Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 681 Debit mediu prelevat (l/s): 107,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizica simpla si dezinfectie: decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard deoarece este impadurita, accesul fiind foarte dificil; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Ucea; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite, predominand speciile de foioase; propietarul este ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE UCISOARA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Ucisoara, amonte localitate Victoria suprafata; baraj din beton paraul Ucisoara, amonte confluenta parau Ucea; hm 80; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Ucea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Ucisoara (RORW8.1.104); Caracteristici tehnice: baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,70 x 3,15 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,15 m este prevazut cu doua stavilare, un pod metalic pentru interventii la prize si scara pestilor. De la prizele de captare prevazute cu gratar apa ajunge in desnisipatorul de tip orizontal. Acesta este prevazut cu cate 4 stavile (2 la intrare si 2 la iesire) si un canal de ocolire pentru iarna. Apa ajunge gravitational din camera de distributie in canalul trapezoidal betonat 0,63 x 0,60 m. Administrator: SC VIROMET SA Victoria Populatia deservita: Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 681 Debit mediu prelevat (l/s): 107,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare fizica simpla si dezinfectie: decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard deoarece este impadurita accesul facandu-se prin interiorul combinatului si exista puncte de paza. Nu se permite accesul persoanelor straine fara interes de serviciu sau fara sa fie anuntata conducerea societatii. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul hidrografic aferent paraului Ucisoara; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite, predominand speciile de foioase, apartinanad societatii SC Viromet SA (zona de protectie cu regim sever) si ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ARPASEL A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare rau Arpasel, amonte Arpasel suprafata; raul Arpasel; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Arpas - izvoare-confluenta Olt si afluentul Arpasel (Arpasul Nou) (RORW8.1.106); Caracteristici tehnice: -baraj tip deversor de beton cu H=1,5 m, cu scara de pesti, disipator de energie, rizberma, cu priza pe coronament de tip tirolez. -priza este prevazuta cu aparator de zai si plutitori, gratare, deznisipator orizontal din beton cu doua camere de sedimentare; -conducte de aductiune din otel sudata elicoidal cu Dn=400mm si L=3,07 km Administrator: Primaria Arpasu de Jos Populatia deservita: Arpasu de Sus, Arpasu de Jos si Cartisoara; 3410 locuitori; Debit instalat (l/s): 250 Debit mediu prelevat (l/s): 4,74 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, filtrare, dezinfectie B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de cca 5000 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ARPASUL MARE A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare rau Arpasul Mare suprafata; raul Arpasul Mare; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Arpas - izvoare-confluenta Olt si afluentul Arpasel (Arpasul Nou) (RORW8.1.106); Caracteristici tehnice: - baraj tip deversor de beton cu H=1,5m, cu priza de captare orizontala cu gratare si stavilare; - conducte de aductiune din beton cu Dn=800mm si L=5 km Administrator: SC Viromet SA Victoria Populatia deservita: Victoria; Debit instalat (l/s): 310 Debit mediu prelevat (l/s): 116,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de 2000 mp radial de captare -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BALEA A.PRIZA priza captare Balea suprafata; paraul Cartisoara; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cartisoara si afluentii Laita, Seaca (RORW8.1.109); Caracteristici tehnice: -baraj tip deversor de beton cu H=1,5m, cu priza de captare orizontala cu gratare si stavilare; -priza este prevazuta cu aparator de zai si plutitori, gratare, deznisipator orizontal din beton cu doua camere de sedimentare -conducte de aductiune din otel cu Dn=400-800mm in L=16,8 km Administrator: SC Viromet SA Victoria Populatia deservita: Victoria; Debit instalat (l/s): 200 Debit mediu prelevat (l/s): 1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard in suprafata de 2000 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE AVRIG A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare rau Avrig, amonte oras Avrig suprafata; aval 600m de confluenta paraului Jibra cu raul Avrig; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Avrig - izvoare-confluenta Olt si afluentii Jibrea, Moasa (RORW8.1.116); Caracteristici tehnice: - baraj cu prag de fund si doua deschideri laterale de cate 4,0 m, fiecare avand prevazute stavilare plane cu clapet h=1,75m. -pe malul stang se afla scara de pesti -accesul apei in camerele de captare se relizeaza prin doua ferestre. Aval de priza este amplasat desnisipatorul construit pe malul drept cu doua compartimente si galerii de spalare a sedimentelor; -conducte de aductiune din Dn=600mm si L=7,6 km din otel Administrator: SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA Populatia deservita: Avrig, Marsa si Racovita; 14114 locuitori; Debit instalat (l/s): 185 Debit mediu prelevat (l/s): 32,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: incinta imprejmuita in suprafata de 5000 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Avrig

FISA CARACTERIZARE CAPTARE CIBIN - AC. GURA RAULUI A.PRIZA priza captare rau Cibin, acumulare Gura Raului suprafata; acumulare Gura Raului in plotul 12 al barajului; lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, siliciu (ROLA08); Cibin - acumulare Gura Raului (ROLW8.1.120); Caracteristici tehnice: -priza este prevazuta cu un gratar si un batardou mobil actionate de un troliu electric - baraj de beton cu contraforti ciuperca H=73m, V=15,5 mil mc, bazin compensator cu V=70000 mc - conducte de aductiune din Dn=1000mm si L=15km din otel si tuburi premo, capacitatea maxima de transport de 2000 si Dn=600 mm cu L=14,245 km, din fonta capacitatea maxima de transport de 500 l/s. Administrator: SC Apa Canal SA Sibiu Populatia deservita: Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori; Debit instalat (l/s): 1400 Debit mediu prelevat (l/s): 985 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: - lacul compensator este imprejmuit lateral stanga dreapta intre 5-10 m, amonte si aval ca cca 10m. Zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita pe latura stanga, iar pe dreapta taluzul este innierbat; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: - crearea unei zone de protectie sanitara a afluentilor prin ingradirea acestora in suprafata de 7734,2 mp -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumularea Gura Raului (deversari de ape uzate, fertilizari pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc); -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

Acumulare Gura Raului

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COMPLEMENTARA SADU - CHE SADU II A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare rau Sadu, amonte CHE Sadu II suprafata; raul Sadu amonte cca 600 m de CHE Sadu II ; curs de apa situat in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Sadu izvoare - amonte acumulare Negovanu si afluentul Contu (RORW8.1.120.14.1); Caracteristici tehnice: -baraj deversor L=8,8m, prevazut cu disipator de energie si scara de pesti; - priza de mal prevazuta cu aparator de naboi si plutitori, batardou, gratare, stavila clapet si vana plana metalica. Deznisipatorul cuprinde doua camere de sedimentare si camera de golire; - aductiunea captarii din priza baraj raul Sadu debuseaza dupa 600m in aductiunea captarii din canalul de fuga CHE Sadu II ; Administrator: SC Apa Canal SA Sibiu Populatia deservita: Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori; Debit instalat (l/s): 750 Debit mediu prelevat (l/s): 65,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: - nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumulare ( deversari de ape uzate, fertilizari pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc), -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Sadu, amonte CHE Sadu II

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SADU CANAL DE FUGA A CHE SADU II A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza canal de fuga a CHE Sadu II suprafata; mal drept, raul Sadu; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Sadu- aval acumulare Negovanu confluenta Cibin (RORW8.1.120.14.2); Caracteristici tehnice: -camera de incarcare cu trei ferestre de captare prevazute cu gratare, rezervor redresor semingropat format din doua bazine cu un volum maxim de exploatare de 9329 mc; - aductiunea realizata din conducta metalica cu Dn=1000 si 1200 mm in lungime de 23,93 km; Administrator: SC Apa Canal SA Sibiu Populatia deservita: Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori; Debit instalat (l/s): 750 Debit mediu prelevat (l/s): 65,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: - in incinta Centralei Hidroelectrice Sadu II -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumularea Sadu II (deversari de ape uzate neepurate, fertilizari pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc); -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SADU - ACUMULARE SADU II A.PRIZA priza captare rau Sadu, acumulare CHE Sadu II suprafata; raul Sadu - mal drept; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Sadu - acumulare Negovanu (ROLW8.120.14); Caracteristici tehnice: -baraj de beton de inaltime 18 m, cu sistem de sifonare peste coronamentul barajului. Sifonarea se face pentru un debit de 400 l/s prin doua conducte de Dn=600 mm. Debusarea conductelor, se face intr-un camin de amorsare, la piciorul aval al barajului, conducte care in prealabil au prevazute cate o vana de sectionare. La baza superioara a conductelor, pe coronamentul barajului este prevazuta o conducta de 2" din otel care face legatura cu doua electropompe de vid; - conducte de aductiune din tuburi PREMO cu Dn=600mm si L=13,5 km ; Administrator: SC Prescom Cisnadie SRL Populatia deservita: Cisnadie, Sadu; 15810 locuitori; Debit instalat (l/s): 182 Debit mediu prelevat (l/s): 53,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe direcia amonte de priza de apa, precum si lateral-dreapta; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

Priza captare Sadu, alimentare cu apa oras Cisnadie

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TILISCA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Tilisca, amonte Saliste suprafata; paraul Tilisca; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Saliste (Valea Mare) si afluentii:Valea Drojdiei, Tilisca, Tiliscuta, Sibiel, Orlat (RORW8.1.120.4); Caracteristici tehnice: - baraj de priza tiroleza prevazut cugratare, desnisipator si camera de incarcare - conducte de aductiune cu Dn=250mm si L=200m Administrator: Primaria Saliste Populatia deservita: Saliste, Tilisca; 4528 locuitori; Debit instalat (l/s): 20 Debit mediu prelevat (l/s): 13,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:- imprejmuire in suprafata de 500 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE STRAMBU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare parau Strambu, amonte Rasinari suprafata; paraul Strambu; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau podisuri inalte (RO01a); Sebes si afluentul Valea Caselor (RORW8.1.120.9); Caracteristici tehnice: -priza de suprafata cu prag deversor transversal H=1,8m prevazut cu deznisipator si filtru mecanic; - conducte de aductiune din tuburi din azbociment cu Dn=140mm in L=1,9 km; Administrator: Primaria Rasinari Populatia deservita: Rasinari; 4610 locuitori; Debit instalat (l/s): 11 Debit mediu prelevat (l/s): 4,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A1 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de 500 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VALEA SATULUI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Valea Satului suprafata; priza de mal paraul Valea Satului; priza de apa cu gura de captare; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (Ro01a); Valea Satului - izvoare - confluenta Olt (RORW8.1.129); Caracteristici tehnice: prag de captare din beton, gratar amplasat la intrarea in camera de captare, camin de distributie cu doua compartimente unul cu rol de desnisipator iar celalalt pe pentru distributia apei legat de camera de priza prin conducta Dn=600 mm; aductiune - conducta metalica cu Dn=200mm si L=570m; distributie - conducta din otel cu Dn=80-250 mm si L=12,8m. Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Brezoi Populatia deservita: Brezoi; 1325 locuitori; Debit instalat (l/s): 15 Debit mediu prelevat (l/s): 1,03 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea: 2 decantoare longitudinale, 6 filtre lente, 2 instalatii de clorinare, rezervor tampon cu capacitatea de 50 mc

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Valea Satului, la Brezoi

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BOISOARA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Gaujani suprafata; paraul Gaujani, mal stang, amonte Boisoara; curs de apa situat in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Gaujani - izvoare - confluenta Olt si aflunetul Boisoara (RORW8.1.130.2) Caracteristici tehnice: captare prin intermediul unei prize tip tiroleza, conducta de aductiune din polietilena Dn=100mm si L= 1 km apa este condusa la statia de tratare. Administrator: Consiliul Local Boisoara Populatia deservita: Boisoara; 900 locuitori; Debit instalat (l/s): 8,5 Debit mediu prelevat (l/s): 0,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: decantare, filtrare, instalatie de clorinare, rezervor cu capacitatea de 300 mc, distributie din conducta de polietilena cu Dn=73160mm, L= 22,5 km.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE PERISANI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Valea Campului suprafata; paraul Valea Campului, mal stang, amonte Perisani; curs de apa situat in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Baias izvoare - confluenta Olt si afluentii: Grebla, Dosul (RORW8.1.133) Caracteristici tehnice: captare prin intermediul unei prize tip tiroleza amplasata pe mal stang, compusa din radier, strat suport pentru platforma de drenaj, camera de desnisipare; conducta de aductiune pentru sat Pripoarele din polietilena Dn=110mm si L=1,9km apa este condusa intr-un rezervor V=200mc ce distribuie apa in comuna Perisani prin intermediul unei conducte de polietilena Dn=75-200mm si L=15,8 km Administrator: Consiliul Local Boisoara Populatia deservita: Boisoara; 419 locuitori; Debit instalat (l/s): 7,2 Debit mediu prelevat (l/s): captare data in folosinta in anul 2008 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare, rezervor cu capacitatea de 200 mc

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE BRADISOR A. PRIZA priza captare raul Lotru, acumulare Bradisor suprafata; raul Lotru, mal drept; hm 670; lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, siliciu (ROLA08); Lotru - acumulare Bradisor (ROLW8.1.135.2); Caracteristici tehnice: doua preze de captare: priza principala (in functiune) si priza secundara de rezerva (in proprietatea si administratia SC Hidroelectrica SA - SH Rm.Valcea ) priza principala este amplasata la cota 410,846 mdM cu prelevare din golirea de fund nr. 1, diametrul colectorului prizei si a conductei pana la caminul "0'' este de 1016 mm cu Q inst= 1,2 mc/s; priza secundara este amplasata la cota 422,6 mdM cu prelevare din circuitul by pass- egalizare golire de fund baraj (3 prize baraj + 4 prize deschideri goliri de fund), diametrul colectorului prizei si a conductei pana la caminul "0'' este de 1016 mm cu Q inst= 1,2 mc/s functioneza in perioade de interventii la priza principala. Conducta de aductiune ingropata cu Dn =1200mm cu L= 8,5 km pana la statia de tratare Valea lui Stan Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea Populatia deservita: Rm.Valcea, Daesti, Bujoreni;109598 locuitori; Debit instalat (l/s): 1200 Debit mediu prelevat (l/s): 512 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Statie de tratarea Valea lui Stan cu capacitate 1200 l/s - tratare cu reactivi- camera de amestec si distributie de forma circulara unde are loc tratarea cu reactivi:{Al2( SO4)3 , Cl2, Var} - decantare: 2 decantoare radiale cu Dn= 45 m si V= 3700 mc fiecare. - filtrare: 2 module a patru cuve de filtrare fiecare ( strat filtrant - nisip cuartos d= 1-1,5 mm< H strat = 1,2 m. - clorinare: 2 aparate de clorinare tip ADVANCE Transportul apei de la statia ade tratarea se face gravitational printr-o conducta de aductiune metalica cu Dn=1200 mm si L= 38 km. B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona limitrofa este impadurita -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

Acumularea Bradisor

FISA CARACTERIZARE CAPTARE CHEIA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Cheia suprafata; priza de coronament paraul Cheia, hm 222; curs de apa situat in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01b); Olanesti - izvoare - confluenta Cheia si afluentii Paraul Cainelui, Cheia (RORW8.1.145.1); Caracteristici tehnice: priza tiroleza amplasata pe partea stanga a corpului barajulului, decantor, rezervor tampon, conducta de aductiune PREMO cu Dn= 100mm. Pragul deversor este amplasat la cota 393.mdM. Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea Populatia deservita: Rm.Valcea, Bujoreni, Daiesti;109598 locuitori; Debit instalat (l/s): 600 Debit mediu prelevat (l/s): 109 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea: 2 decantoare longitudinale, 6 filtre lente, 2 instalatii de clorinare, rezervor tampon cu capacitatea de 50 mc

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie asigurata prin gard din metal 30 m aval de priza de captare, zona limitrofa partial impadurita, cu vegetatie ierboasa. -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cheia

FISA CARACTERIZARE CAPTARE OLANESTI A.PRIZA priza captare paraul Olanesti, acumulare Vladesti (in conservare) Tip captare: suprafata Amplasament: paraul Olanesti, lac acumulare Vladesti; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti confluenta Cheia - confluenta Olt (RORW8.1.145.2) Caracteristici tehnice: priza din lac racordata la aductiunea Cheia -Vladesti (conducta Dn =800 mm si L=150m), racordul la aductiune este din teava din otel cu Dn 812.8x7.14mm si L=152m; statie de pompare echipata cu 2+1 electropompe Brates; conducta de aductiune Vladesti - Statia de tratare Rm. Valcea cu L= 5,7 km realizata din tuburi din beton PREMO cu Dn= 800 mm, intercaland cu tonsoane din teva de otel. Administrator: S.C. APAVIL S.A Rm. Valcea Populatia deservita: Rm. Valcea; Debit instalat (l/s): 25 l/s; Debit mediu prelevat (l/s): in conservare Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare cu cap. 670 l/s, 4 decantoare radiale, 8 filtre rapide, lente, instalatie de spalare a filtrelor , 2 rezervoare cu V= 500 mc fiecare, staie de pompare 3 electropompe Denumire:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE MANAILEASA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Manaileasa suprafata; paraul Manaileasa, mal stang, hm 458; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Manaileasa izvoare - confluenta Lotru (RORW8.1.135.9); Caracteristici tehnice: doua baraje de deversare cu priza tiroleza si doua microhidrocentrale, bazin compensator cu V=1000mc aductiune prin conducta din otel cu Dn=600 mm. Din bazinul compensator printr-o conducta cu Dn=300 mm, apa este condusa la statia de tratare. Administrator: Primaria Voineasa SGCL Populatia deservita: Voineasa, Voinasita; 1142 locuitori; Debit instalat (l/s): 4,9 Debit mediu prelevat (l/s): 2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: capacitate de 25 l/s, 2 decantoare longitudinale, 7 filtre lente, aparat de clorinare, 2 rezervoare cu capacitatea de 500 mc fiecare, retea de distributie cu L=7 km, si Dn=80-150 mm.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Manaileasa

FISA CARACTERIZARE CAPTARE JIDOAIA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Jidoaia suprafata; paraul Jidoaia, mal drept, hm 100; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Voinasita - izvoare confluenta Lotru si afluentii Jidoaia, Rinjeu (RORW8.1.135.10); Caracteristici tehnice: priza tiroleza compusa din prag cu camera de captare si desnisipator, stavile si conducta de racord; aductiune este din conducta metalica cu L= 8,9km si Dn=200mm; doua rezervoare cu V de 500 mc fiecare si retea de distributie cu L= 2,6km si Dn=159 mm. Administrator: SIND ROMANIA SRL filiala Voineasa Populatia deservita: Voineasa populatia cazata in statiune; 1200 locuitori; Debit instalat (l/s): 25 Debit mediu prelevat (l/s): 4,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: decantare-filtrareclorinare compusa din 3 decantoare longitudinale, 2 filtre rapide, instalatie de clorinare.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie asigurata prin gard de sarma 50 m aval si amonte de priza de captare, zona limitrofa partial impadurita, cu vegetatie ierboasa. -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Jidoaia

FISA CARACTERIZARE CAPTARE PAUSA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Pausa suprafata; priza de mal paraul Pausa - mal stang; Hm 60; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Pausa - izvoare - confluenta Olt (RORW8.1.137) Caracteristici tehnice: prag deversor, priza de mal, desnisipator, dren din piatra de rau avand la baza o conducta din tuburi din beton cu Dn =350 mm si L= 42 m aductiune gravitationala la statia de tratare. Administrator: S.C. APAVIL S.A. - sector Calimanesti Populatia deservita: Calimanesti; 8400 locuitori; Debit instalat (l/s): 53 Debit mediu prelevat (l/s): 1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare momobloc, 2 decantoare suspensionale, 4 filtre rapide, rezervor de apa 320 mc, filtre lente, dezinfectie cu clor.

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BARBATESTI priza captare paraul Otasau suprafata paraul Otasau paraul Otasau, mal stang; curs de apa situat in zon montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Bistrita si afluentii:Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau (RORW8.1.150) Caracteristici tehnice: captare paraul Otasau cu priza tiroleza, constructie transversala din beton armat prevazuta cu un gratar de admisie a apei in bazinul de captare din care apa este preluata gravitational catre decantoare, ingropate pe malul stang al paraului Otasau la 220 m de priza. Decantoare: L=23 m; l=2 m; H=2,30 - 4,25 m. La 120 m aval de decantoare este construit un filtru lent compus din 5 bazine cu dimensiunea compartimentului de 9,0 x 5,0 x 4,0 m. Retea de aductiune realizata din conducta din teava metalica cu D=200 mm si o lungime de L=850 m. Rezervoare din beton armat, semiingropate cu o capacitate de V= 200 m3 fiecare, amplasate pe malul drept al paraului Otasau Retea de distributie: realizata din conducta metalica cu urmatoarele caracteristici: D1=80 mm, L1=14m; D2=100mm, L2=12,5m; D3=150 mm, L3=6,5m; D4=200mm, L4=9m. Lungimea totala a retelei de distributie este de L = 42m Administrator: Consiliul Local Barbatesti Populatia deservita: Barbatesti; 2568 locuitori, 50 cismele stradale Debit instalat (l/s): 6,1 Debit mediu prelevat (l/s): nu a functionat in anul 2007 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Statia de clorinare amplasata in incinta gospodariei de apa este o constructie din zidarie portanta cu acoperis de tabla avand dimensiunile:10,0 x 4,65 x2,50 m. Clorinarea apei se face automatizat. B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru priza de captare: zid de protectie din bolovani de rau in L= 65m si l= 0,5 m, H = 2,5m. -decantoarele sunt protejate de un acoperis din placi de azbociment si de o imprejmuire din plasa de sarma pe stalpi de teava. - filtru lent: protejat cu o imprejmuire din plasa de sarma pe stalpi de teva, iar partea riverana a parului este un zid de protectie din beton cu urmatoarele dimensiuni: L= 86m; B= 1,78m; b = 0,6m; h = 3,55 m. - rezervoare de inmagazinare: protejate de un zid din bolovani de rau avand: L = 67 m; B = 1,43 m; b = 0,5 m; h = 2,85 m. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament:

Priza captare Otasau, la Barbatesti

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COMANCA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare raul Olanesti suprafata; priza de mal raul Olanesti, mal stang; hm -132; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti - izvoareconfluenta Cheia si afluentii Cheia, Paraul Cainelui (RORW8.1.145.1) Caracteristici tehnice: prag deversor, priza de mal, fereastra laterala de captare, bazin desnisipator Administrator: SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Olanesti Populatia deservita: Baile Olanesti, Olanesti sat; 1240 locuitori; Debit instalat (l/s): 50 Debit mediu prelevat (l/s): 7,40 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea cu capacitate 16 l/s, coagulare, 2 decantoare longitudinale, 6 filtre rapide, 3 filtre lente, dezinfectie cu clor

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 5 m pe direcia amonte de priza de apa; in aval de priza delimitare cu gard de sarma pe lungime de 10 m, lateral-dreapta delimitare zona muntoasa; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Olanesti (Comanca)

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RAPUROASA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Rapuroasa suprafata; priza de mal paraul Rapuroasa, mal stang; hm -155; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti izvoare-confluenta Cheia si afluentii Cheia, Paraul Cainelui (RORW8.1.145.1) Caracteristici tehnice: prag deversor, priza de mal, desnisipator, dren din piatra de rau avand la baza o conducta din tuburi din beton cu Dn=350mm si L=42m aductiune gravitationala la statia de tratare. Administrator: SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Olanesti Populatia deservita: Baile Olanesti, Olanesti sat; 1240 locuitori; Debit instalat (l/s): 50 Debit mediu prelevat (l/s): 3,20 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea cu capacitate 16 l/s, coagulare, 2 decantoare longitudinale, 6 filtre rapide, 3 filtre lente, dezinfectie cu clor

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: instalatii de captare si statia de tratare Rapuroasa sunt in procedura de elaborare de documentatie tehnica in vederea stabilirii perimetrelor de protectie saniatara. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: dren din piatra de rau zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE LUNCAVAT A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Luncavat suprafata; paraul Luncavat, mal drept, hm 140; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Luncavat si afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti, Manastirea (RORW8.1.152) Caracteristici tehnice: prag de captare din beton prevazut cu batardou pentru decolmatarea albiei; camera de priza prevazuta cu gratar, desnisipator, camin de distributie; Administrator: Primaria Vaideeni Populatia deservita: Vaideeni; 1650 locuitori; Debit instalat (l/s): 12,38 Debit mediu prelevat (l/s): 3,8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: amplasata in sat Vaideeni cota 750, 2 decantoare longitudinale, 5 filtre lente, instalatie de clorinare, rezervor cu cap. de 500 mc, distributie gravitationala prin conducta cu Dn 100200 mm si L= 16,65 km.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Luncavat, la Vaideeni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RECEA A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Recea suprafata; paraul Recea, mal stang hm 80; curs de apa situat in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Cerna - izvoare-amonte confluenta Cernisoara si afluentii: Marita, Recea, Stroesti (RORW8.1.173.9.1) Caracteristici tehnice: prag de captare din beton simplu prevazut cu batardou pentru decolmatarea albiei; camera de priza prevazuta cu gratar, desnisipator, camin de distributie; Administrator: Primaria Vaideeni Populatia deservita: Vaideeni- Izvorul Rece; 1650 locuitori; Debit instalat (l/s): 5,3 Debit mediu prelevat (l/s): 1,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: amplasata in sat Izvorul Rece cota 700, 2 decantoare longitudinale, 3 filtre lente, instalatie de clorinare, rezervor cu capacitate de 500 mc, distributie gravitationala prin conducta cu Dn 80-200 mm si L= 13,38 km.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Recea (Valea Plopilor)

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RAMESTI A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Ramesti, amonte localitate Ramesti suprafata; paraul Ramesti, mal drept, hm 61; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Luncavat si afluentii: Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti, Manastirea (RORW8.1.152) Caracteristici tehnice: captare prin intermediul unei prize tip tiroleza, conducta de aductiune Dn 273 mm si L= 5,.823 km apa este condusa la statia de tratare Administrator: Primaria Horezu SGCL Populatia deservita: Irimesti, Tanasesti, Ursari, Romanii de Sus, Romanii de Jos, Olari, Balanesti; 1859 locuitori; Debit instalat (l/s): 33 Debit mediu prelevat (l/s): 3,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: 2 decantoare longitudinale, 4 filtre rapide, 2 aparate de clorinare tip CC1, rezervor cu cap. de 2500 mc.

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Ramesti, amonte localitate Ramesti

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ROMANI A. PRIZA priza captare paraul Romani suprafata; paraul Romani, mal drept, hm 215, amonte loc.Romanii de Sus; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara, Otasau (RORW8.1.150) Caracteristici tehnice: bazin betonat, priza tiroleza din barajul MHC, bazin compensator cu V=1200 mc, legatura intre bazinul compensator si MHC este realizata prin conducta din otel si PREMO cu Dn=1000mm ce poate transporta debitul de 1450 l/s; din caminul de distributie, printr-o conducta cu Dn= 400mm si l=5,6 km, apa este condusa in statia de tratare. Administrator: Primaria Horezu SGCL Populatia deservita: Horezui; 1859 locuitori; Debit instalat (l/s): 150 l/s pentru potabilizare si 1300 l/s pentru MHC Debit mediu prelevat (l/s): 11,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: 2 decantoare longitudinale, 4 filtre rapide, 2 aparate de clorinare tip CC1, rezervor cu cap. de 2500 mc. Denumire: Tip captare: Amplasament:

B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Romani, amonte localitate Romanii de Sus

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ALUNU A. PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare paraul Oltet suprafata; paraul Oltet, mal stang, hm 275; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Oltet - izvoare- aval confluenta Taraia si afluentii: Ungurel, Cornatel, Taraia (RORW8.1.173.1) Caracteristici tehnice: prag de captare, campul deversor sau descarcatorul de ape mari, campul de captare prevazut cu gratar de fund, priza orizontala echipata cu vana jaluzea, desnisipator, aductiune din conducta de otel cu L= 1490 m si Dn= 1018 x8 mm, retea de distributie a apei este de 27 km impartita astfel: -retea Alunu conducta metalica cu L=14km Dn=80-200mm alimenteaza satele Bodesti, Igoiu, Alunu,Coltesti, Ocracu, Ilaciu si Rosia. -retea Berbesti conducta metalica cu L= 13 km Dn 80-300 mm alimenteaza satele: Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Giurgiulesti. Administrator: Primaria Alunu SGCA Populatia deservita: Alunu, Berbesti; 1800 locuitori; Debit instalat (l/s): 80 Debit mediu prelevat (l/s): 13,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: decantoare suspensionale, filtre rapide, statie de clorinare, rezervor apa potabila, statie de pompare pentru spalarea filtrelor, gospodarie de reactanti, laborator. B. ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 30 m pe direcia amonte de priza de apa; in aval de priza delimitare cu gard de sarma pe lungime de 15 m, lateral-dreapta delimitare zona muntoasa; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Oltet, la Alunu

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ALIMPESTI

A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: priza captare Cheile Oltetului, amonte Alimpesti suprafata, priza de mal paraul Oltet - captare izvoare; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Oltet - izvoare - aval confluenta taraia si afluentii Ungurel, Cornatel, Taraia (RORW8.1.173.1) Caracteristici tehnice: priza de mal stang punct in care se afla izvoarele paraului Oltet. Aductiune: conducta supraterana de otel cu Dn=200 mm pe o lungime de 1 km, conducta de otel pozata subteran cu Dn=150 mm pe o lungime de 7 km. Rezervor suprateran din beton armat cu V= 300 mc. Lungimea totala a retelei de distributie este de 21 km. Conducta de otel cu Dn=150- 80 mm, pe o lungime de 17 km si conducta din PVC cu Dn=3/4 pe o lungime de 4 km. Administrator: Consiliul Local Alimpesti, 1815 locuitori, Populatia deservita: Alimpesti; Debit instalat (l/s): 3.2 Debit mediu prelevat (l/s): 2,2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2 Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cheile Oltetului

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MIERCUREA- CIUC A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Miercurea- Ciuc subteran raul Olt - mal stang, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT10) Caracteristici tehnice: 16 puturi forate de adancime medie care capteaza 3 straturi acvifere: 18-25m; 30-38m; 43-50m. Lungimea frontului de captare este de 11300m; debitul instalat 192 l/s. Aductiunea este din conducta de otel si are o lungime de L=5600 m. Administrator: SC GOSCOM SA Miercurea -Ciuc Populatia deservita: Miercurea -Ciuc; 14000 locuitori Debit instalat (l/s): 193 Debit mediu prelevat (l/s): 76,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Put capatare din subteran pentru alimentare cu apa Miercurea Ciuc

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DANESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Danesti subteran subteran raul Olt, mal drept, hm 345, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT10) Caracteristici tehnice: captarea apei se realizeaz din doua acvifere, respectiv intervalul 1527 m cu un debit de 6-7 l/s si 30,40-47 m cu un debit de 1,5-2 l/s, cu ajutorul unei pompe submersibile GRUNDFOSS fixata la adancimea de 14m avand urmatoarele caracteristici: SP 30 4; 4 kW; Q = 9 l/s. Administrator: Primaria Danesti Populatia deservita: Danesti Debit instalat (l/s): 9 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma 20x20 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Danesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MADARAS

A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Madaras subteran subteran raul Olt, mal drept, hm 345, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT01) Captarea apei se realizeaz din doua acvifere, respectiv intervalul 15-

Caracteristici tehnice: 27 m si 30,40-47 m Administrator: Primaria Madaras Populatia deservita: Madaras Debit instalat (l/s): Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma 20x20 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARTA A.PRIZA Denumire: Tip captare: alimentare cu apa Carta subteran Olt, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT10) Amplasament: subteran raul Olt, malul stang pe directia estica a localitatii Carta, pe zona de lunca dintre localitatile Carta si Tomesti in dreptul localitatii Ineu Caracteristici tehnice: 3 foraje cu adancimi de 85 m fiecare, amplasate la o distanta de 150m intre ele, la circa 20 m de zona de protectie CFR. Puturile sunt echipate cu pompe sumersibile GRUNDFOSS care s-au fixat la circa 25-30m, cu un debit recomandat de 6 l/s. Lungimea aductiunii este de 50m. Administrator: comuna Carta Populatia deservita: Carta, Ineu, Tomesti Debit instalat (l/s): Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 42 x 42 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Carta

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SANMARTIN A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sanmartin subteran subteran paraul Fisag - mal stang, hm 183, in vecinatatea sediului SMA, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT10) Caracteristici tehnice: Put forat H=44m care capteaza stratul de apa situat la adancimea de 28,8 - 41m; echipat cu a pompa submersibila tip SP 45x4 cu: Q inst = 40 mc/or H=30 mCAN= 5,5 KW; Administrator: SC MEYRIN SA Populatia deservita: Sanmartin; Debit instalat (l/s): 11,1 Debit mediu prelevat (l/s): 1,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Sanmartin

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MARTINIS A.PRIZA alimentare cu apa Martinis subteran subteran paraul Homorod (5 grupuri de izvoare) Grupa 1: se situeaza la est de loc. martinis, la S-SV de satul Aldea, in aval de DJ 132A, intre cotele 590-612,5 m, in zona de faneata; Grupa 2: se situeaza la vest de loc. Martinis, in aproprierea satului Locodeni, in jurul cotei de 736,73m; Grupa 3: se situeaza la vest de loc.Martinis si la N de satul Badeni, la poalele Varfului Badeni, intre cotele 710-720m; Grupa 4: se situeaza la vest de loc.Martinis si la NV de satul Badeni, intr-o ravena situata in jurul cotei de 710m; Grupa 5: se situeaza la NE de satul Badeni, in jurul cotei de 648m. Caracteristici tehnice: Sistemul functioneaza gravitational; captarea se face prin drenuri; apa se trateaza la Gospodaria de apa amplasata in extravilanul localitatii Martinis. Aductiunea de apa de la cele 5 izvoare este din conducta PE si are o lungime de L=15,7 km Administrator: Primaria Martinis Populatia deservita: Martinis, Rares, Sanpaul; 3011 locuitori Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 1,22 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, dezinfectie Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru protectia calitatii apei s-au instituit perimetre de protectie sanitara cu regim sever, la 50 m amonte, 20 m aval si lateral de fiecare captare; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie limitrofa captarilor din subteran pentru alimentare cu apa Martinis

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BAILE- TUSNAD A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Baile Tusnad subteran subteran raul Olt - mal stang, hm 714, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului (ROOT10) Caracteristici tehnice: 2 puturi forate, de adancime 67m, respectiv 58m care 3 staturi de apa, respectiv 21-36m; 39-46m; 50-62m, cu electropompe tip SD 100x3 cu Q inst. = 50 mc/h i electropompa tip Grundfoss cu Q inst. = 35 mc/h. Aductiunea este din conducte de azbociment cu o lungime 15815 m. Administrator: SC GospCom Tusnad SA Populatia deservita: Baile Tusnad, Sansimion, Cetatuia, Vrabia, Tusnad Sat; 5600 locuitori; Debit instalat (l/s): 23,61 Debit mediu prelevat (l/s): 4,10 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Put captare din subteran pentru alimentare cu apa Baile Tusnad

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CAPALNITA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Capalnita subteran subteran paraul Homorod la NE de localitate 2 izvoare; sistemul functioneaza gravitational; lungimea frontului de captare este de 1500m. Lungimea aductiunii este de 3000 m. Administrator: Primaria Capalnita Populatia deservita: Capalnita Debit instalat (l/s): 9 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Puturi captare din subteran pentru alimentare cu apa Capalnita

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SF. GHEORGHE A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sf.Gheorghe subteran, izvoare subteran raul Olt - mal drept, 1110-1160, trei izvoare - Sugas, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: front de captare cu lungimea de 10 km, 57 puturi cu adancime de 50 m; conducta aductiune OL D1=700 mm trei izvoare (Szendrei, Darazs si Rozsdas) conducta colectoare cu D2=100 mm si L=8 km Administrator: SC GOSPODARIE COMUNALA SA Populatia deservita: Sf.Gheorghe, Ilieni, Sancrai, Ghidfalau, Zoltan, Chilieni si Sugas Bai; 66010 locuitori; Debit instalat (l/s): 750 Debit mediu prelevat (l/s): 250 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m, delimitare cu gard de sarma -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Sf. Gheorghe

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TG. SECUIESC A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Tg.Secuiesc subteran raul Negru , Hm - 490, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: 4 fronturi de captare ( Sanzieni, Tinoasa, Poian si Sasausi Lunga), cu lungimea de 11,9 km, nr. de foraje 54 cu adancimea intre 40 si 80 m care capteaza stratul freatic cu grosimea medie de 40 m situat la adancimea medie; conducta aductiune de fonta, OL, azbociment Dn= 250mm Administrator: SC GOSCOM Tg.Secuiesc Populatia deservita: Tg.Secuiesc, 20488 locuitori; Debit instalat (l/s): 315 Debit mediu prelevat (l/s): 98 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare-floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m, delimitare cu gard de sarma -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRETCU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Bretcu subteran paraul Bretcu - mal drept, Hm- 70, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: doua foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul freatic situat la adancimea medie; conducta aductiune OL Dn=100m Administrator: Primaria Bretcu Populatia deservita: Bretcu ; 3908 locuitori; Debit instalat (l/s): 12,4 Debit mediu prelevat (l/s): 5,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa refuleaza intr-un rezervor tampon de 75 mc unde se dezinfecteaza cu clorura de var ce se introduce manual in rezervor

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:10x10 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VALEA CRISULUI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Valea Crisului subteran raul Olt - mal drept, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: doua foraje cu adancimea de 25 m Administrator: Primaria Valea Crisului Populatia deservita: Valea Crisului, Arcus, Calnic ; 3463 locuitori Debit instalat (l/s): 8,3 Debit mediu prelevat (l/s): 5,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista instalatie de tratare a apei

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BIXAD A.PRIZA Denumire: alimentare cu apa Bixad Tip captare: subteran Amplasament: raul Olt - mal stang Hm- 840 Caracteristici tehnice: izvoare si mai multe sisteme Administrator: Primaria Bixad Populatia deservita: Bixad Debit instalat (l/s): 0,66 Debit mediu prelevat (l/s): 0,2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa este tratata periodic cu var cloros de catre cadrele sanitare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OZUN A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Ozun subteran raul Negru, Hm- 692, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: trei foraje cu adancimea de 50 80 m Administrator: Primaria Ozun Populatia deservita: Ozun; 4575 locuitori Debit instalat (l/s): 27,83 Debit mediu prelevat (l/s): 3,80 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL Balvanyos subteran paraul Turia , mal stang, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 doua fronturi de captare izvoare (frontul superior Buffogo, capteaza 8 izvoare prin 5 camine de beton armat; frontul inferior Zsombor, capteaza 5 izvoare prin 5 camine de beton armat). Fr. superior: conducta de aductiune de azbociment cu diametrul de 3, L=6,2 km. Fr. inferior :conducta de OL de 80 mm , L=1300m SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL

Administrator: Populatia deservita: Debit instalat (l/s): 1,2 Debit mediu prelevat (l/s): 0,22 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

fltru general, filtru mecanic, filtre cu rasini schimbataoare de ioni, aparat de clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA UM SF.GHEORGHE A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa UM Sf.Gheorghe subteran raul Olt, Hm-1216, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 un foraje cu adancimea de 30 m UM Sf.Gheogrhe

Caracteristici tehnice: Administrator: Populatia deservita: Debit instalat (l/s): 2 Debit mediu prelevat (l/s): 1,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

tratarea apei se realizeaza prin introducerea de pastile de clor in rezervorul de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005 .

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SC RHM PANTS SRL A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa SC RHM PANTS SRL subteran paraul Estelnic; Hm -152 la cca.350 m de mal drept, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: foraj FH-20 H=38 m, Administrator: SC RHM PANTS SRL Populatia deservita: Debit instalat (l/s): 1,56 Debit mediu prelevat (l/s): 1,10 Durata de functionare: 16 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: filtrare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA UM BODOC A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa UM 01655 Bodoc subteran raul Olt - mal stang, Hm-1035, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: put forat H=35 m, D=250 mm, conducta de aductiune OL D=80 mm, l=650 m Administrator: UM Bodoc Populatia deservita: Debit instalat (l/s): 0,37 Debit mediu prelevat (l/s): 0,23 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: apa se trateaza cu cloramina in bazinul de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:10x10 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV FRONT PREJMER - HARMAN A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Brasov, front Prejmer-Harman subteran raul Olt, mal stang, hm 1374, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: 2 fronturi de captare din 48 de foraje cu lungimea totala de 8,8 km, din care: 19 foraje cu adancimea de 45,0 m, pentru sist. Est-Prejmer, care capteaza stratul acvifer I - IV; 29 de foraje cu adancimi de 35m pentru sist. Harman-Prejmer care capteaza stratul acvifer I -IV. Forajele sunt executate la o distanta cuprinsa intre 250 - 300 m; conducta de aductiune este din doua fire cu Dn1= 800 mm si Dn2 = 1000 mm si L = 10 km conduce apa in rezervoarele de inmagazinare ale Companiei Apa Brasov. Administrator: ANIF Brasov Populatia deservita: Brasov, Prejmer, Lunca Calnicului si Stupinii Prejmerului; 2616 locuitori (sursa alternativa). Debit instalat (l/s): 1500 Debit mediu prelevat (l/s): 14,9 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (19buc x 50m x50m) cu S=47500mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei fiind concesionate de ANIF Brasov.

Alimentare cu apa Brasov, front Prejmer - Harman

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV FRONT STUPINI - HARMAN A.PRIZA alimentare cu apa Brasov, front Stupini-Harman subteran raul Olt, mal stang, hm 1370, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: front de captare cu lungimea 10 km, 30 foraje (15 buc. pe zona Sanpetru-Stupini si 15 buc. pe zona Sanpetru - Harman) cu adancimi de 150 m care capteaza stratul acvifer I - IV, primul strat captat fiind in intervalul 41-55 m si ultimul intre 70-120 m, executate la o distanta cuprinsa intre 250 - 300 m , conducta de aductiune este telescopica cu Dn= 150- 600 din otel cu L = 9 km Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Brasov, Harman, Sanpetru; 6178 locuitori; Debit instalat (l/s): 320 Debit mediu prelevat (l/s): 14,2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (30buc x 10m x10m) cu S=3000mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

Alimentare cu apa Brasov, front Stupini - Harman

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV FRONT IZVOARE - SOLOMON A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Brasov, front Izvoare - Solomon subteran paraul Solomon, hm 1, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 5 izvoare in camera de captare cu V = 680 mc, aductiune din fonta cu Dn = 150 mm si L = 1 km; inmagazinarea facandu-se intr- un rezervor de 600 mc amplasat in zona cabanei Pietrele lui Solomon Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Brasov, 1058 locuitori; Debit instalat (l/s): 28 Debit mediu prelevat (l/s): 2,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona limitrofa camerei de captare este partial impadurita. Deasemenea este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV FRONT IZVOARE - RACADAU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Brasov, front Izvoare - Racadau subteran paraul Racadau, hm 52, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 8 izvoare in camera de captare cu filtru invers, aductiune din azbociment cu D = 250 mm si L = 2 km; inmagazinarea se face in doua rezervoare V1= 2000 mc amplasat (pe Tampa) si V2 = 1000 mc amplasat in Racadau Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Brasov, 823 locuitori; Debit instalat (l/s): 22 Debit mediu prelevat (l/s): 2,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona limitrofa camerei de captare este partial impadurita. Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PREJMER A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Prejmer subteran raul Olt, hm 1441, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: foraj cu adincimea de 40m Administrator: Hidro-Sal Prejmer Populatia deservita: Prejmer, 3435 locuitori; Debit instalat (l/s): 15,3 Debit mediu prelevat (l/s): 5,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (10m x 10m) cu S=100mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GHIMBAV A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Ghimbav subteran paraul Ghimbasel, hm 270, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: front de captare format din 3 foraje cu adancimi cuprinse intre 40 50 m, cu lungimea de cca. 0,45 km, cu 2 conductele de aductiune din otel avand diametrele de Dn1=350 mm si Dn2 = 500 mm si L = 1 km. Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Ghimbav, 4470 locuitori; Debit instalat (l/s): 25 Debit mediu prelevat (l/s): 9,9 din care 7 folosita in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (3 x 30m x 30m) cu S=300mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POIANA BRASOV A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Poiana Brasov, front Magurele subteran paraul Ghimbasel, hm 243, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: front de captare cu lungimea de cca. 0,45 km, 3 foraje cu adancimi cuprinse intre 100 m (F3) si 250 m (F1, F2) si capteaza stratul acvifer I - IV, primul strat captat fiind in intervalul 61-93 m si ultimul intre 85-228 m, executate la o distanta cuprinsa intre 220 - 250 m, conductele de aductiune fiind din otel cu diametrele de Dn1 = 350 mm si Dn2 = 219 mm si L = 13,2 km. Administrator: Compania Apa Brasov Populatia deservita: Poiana Brasov, 356 locuitoripermanenti + hoteluri si restaurante; Debit instalat (l/s): 48 Debit mediu prelevat (l/s): 10,6 din care 7,4 folosita in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (3 x 30m x 30m) cu S=300mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA FRONT - PARCUL CU UMBRA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Codlea, front Parcul cu Umbra subteran raul Vulcanita, hm 114, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Caracteristici tehnice: front de captare izvoare prin drenuri cu L=13m, dispuse radial in camere de captare cu D=5m si H=1,5m si rezervor de immagazinare de V=80mc .Apa captata prin intermediul unei conducte de aductiune de fonta cu Dn=175mm si L=150m se inmagazineaza intr-un rezervor semiingropat cu V=175mc si se distribuie gravitational la consumatori. Administrator: Servicii de Gospodarire Magura Codlei Populatia deservita: Codlea, 1590 locuitori; Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 1,2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S = 6300 mp (70m x 90 m) cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa este partial impadurita; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei si apartin Consiliului Local Codlea.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA FRONT - PARCUL CU SOARE A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Codlea, frontul Parcul cu Soare subteran raul Vulcanita, hm 108, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Caracteristici tehnice: front de captare 3 izvoare prin drenuri cu L= 25 m, dispuse radial in camere de captare cu V = 10 mc. Prin intermediul unei conducte de aductiune din fonta cu Dn=150 mm si L = 620 m apa este condusa la rezervorul din beton semiingropat cu V = 40 mc. Administrator: Servicii de Gospodarire Magura Codlei Populatia deservita: Codlea, 1530 locuitori; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 2,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu are zona de protectie sanitara; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este cazul; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: izvoarele, drenurile si camera de captare se afla pe domeniul public si apartin Consiliului Local Codlea.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA FRONT FORAJE D.G.R.S. A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Codlea, frontul foraje D.G.R.S. subteran raul Vulcanita, hm 110, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: front de captare din 5 foraje din care 3 foraje cu adancimea de 80 m, L front = 225 m care capteaza stratele acvifere I-IV de la 25 m la 76,5 m , executate la o distanta cuprinsa intre 105-120 m si 2 foraje cu adancimea de 54 m, L front = 133 m, care capteaza acviferele I-VI de la 19,8 m la 53 m. Conducta de aductiune este din otel cu Dn = 300 mm si L = 1600 m. Administrator: Servicii de Gospodarire Magura Codlei Populatia deservita: Codlea, 1650 locuitori; Debit instalat (l/s): 77,4 Debit mediu prelevat (l/s): 9,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma pentru fiecare foraj, suprafata totala S=500mp (5buc. x 10m x 10m), terenurile cuprinzand doar vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este cazul; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: pe o latura a frontului de captare, compus din 3 foraje, exista perdea de protectie din foioasee (plopi); -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BOD A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Bod subteran paraul Barsa, hm 579, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: captare din 3 foraje din care: doua foraje situate in curtea fabricii cu 15 m distanta intre ele, primul cu adancimea de 150 m (F1) si cel deal doilea cu adancimea de 40 m (F2) care capteaza stratul acvifer I intre adancimile 9-18 m si stratul acvifer II intre adancimile 35-36 m; al treilea foraj este amplasat in camp la 50 m de unitate, cu adancimea de 40 m (F3) care capteaza stratul acvifer I intre adancimile 9-18 m si stratul acvifer II intre adancimile 35-36 m; apa din foraje este transportata prin conducte de OL cu Dn = 150 mm si L = 600 m. Administrator: Fabrica de Zahar Bod Populatia deservita: Colonia Bod, 1565 locuitori; Debit instalat (l/s): 19 Debit mediu prelevat (l/s): 5,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajul din camp are delimitare cu gard de sarma, cu o suprafata de cca. 100 mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa.; forajele din curtea societatii (F1, F2) nu au delimitare cu gard de sarma. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE FRONT - IZVOARE POIANA ANGELESCU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sacele subteran paraul Durbav, hm 70, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare la cca. 500 m distanta intre ele: izv.1 capteaza apa intr-o camera de captare dreptunghiulara din beton cu V = 0,8 mc de la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn = 80 mm si L = 0,3 km pana la caminul colector avand cu V = 1,5 mc. in care intra si izv.2; izv.2 capteaza apa intr-o camera de captare dreptunghiulara din beton de la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn = 50 mm si L = 0,3 km pana la camera de captare izv.1. Din caminul colector pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn = 100 mm si L = 50 m pana la rezervorul de inmagazinare bicompartimentat cu V = 100 mc. Administrator: Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele Populatia deservita: Sacele, 25942 locuitori; Debit instalat (l/s): 3 Debit mediu prelevat (l/s): 3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare S1 = S2 = cca. 1 mp. Zona limitrofa camerei de captare este partial impadurita . Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE FRONT - IZVOARE TURCHES A.PRIZA alimentare cu apa Sacele subteran paraul Tarlung, hm 335, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 7 izvoare la cca. 2 km de oras. Izvoarele sunt captate in camere de captare din beton armat de forma circulara (cu = 1 m si h = 1,5 m) sau dreptunghiulara (0,9 x 1,0 x 2,0) mc. Camerele de captare sunt semiingropate, prevazute cu compartiment de linistire. De la fiecare camera de captare pleaca cate o conducta din fonta sau OL cu Dn = 50-133 mm si L = 1 km si transporta apa in rezervorul de V = 100 mc. Administrator: Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele Populatia deservita: Sacele, 25942 locuitori; Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 4,9 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 40 mp. Zona limitrofa camerei de captare este impadurita . Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE FRONT - IZVOARE GARCINI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sacele subteran paraul Garcin, hm 79, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare in camere de captare avand dimensiunile de (1,0x1,0x2,25) din beton de la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn= 100 mm si L = 8 km pana la rezervorul de inmagazinare cu V = 80 mc. Administrator: Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele Populatia deservita: Sacele, 25942 locuitori; Debit instalat (l/s): 10 Debit mediu prelevat (l/s): 9,8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 2 mp. Zona limitrofa camerei de captare este impadurita . Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE FRONT - IZVOARE VALEA BACIULUI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sacele subteran paraul Tarlung, hm 342, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare in camere de captare avand dimensiunile de (1,0x1,0x2,25) din beton de la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn= 100 mm si L = 8 km pana la rezervorul de inmagazinare cu V = 80 mc. Administrator: Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele Populatia deservita: Sacele, 25942 locuitori; Debit instalat (l/s): 1,5 Debit mediu prelevat (l/s): 1,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 2 mp. Zona limitrofa camerei de captare este impadurita . Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul de inmagazinare. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PREDEAL FRONT IZVOARE GLAJARIEI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Predeal, front izvoare Glajariei subteran paraul Timis, hm 40, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare: izv.l camere de captare cu V = (4,3 x 6 x 2,5) mc compusa din canal de captare si desnisipare, conducta de aductiune cu Dn = 400 mm, L = 290 m; izv.2 cu V = (4,3 x 6 x 2,5) mc, consta dintr-un dren acoperit cu gratare metalice care constituie camera de captare de unde pleaca o conducta cu Dn = 400 mm si L = 260 m. Ambele conducte deverseaza intr-un camin de unde pleaca spre Predeal pe o conducta de aductiune cu Dn = 500 mm si L = 14,7 m. Administrator: APEVITA Predeal Populatia deservita: Predeal, Timisul de Sus, Paraul Rece; 4947 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 8,4 (izv.1) si 39,41 (izv.2) Debit mediu prelevat (l/s): 13,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma S = 2500 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa, zona limitrofa acesteia este impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei; terenul apartine Primariei Predeal.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TIMISUL DE JOS FRONT IZVOARE CHIBA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Timisul de Jos, front izvoare Chiba subteran paraul Timis, hm 120, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare prin drenuri verticale de 1,5 m in camere de captare compuse din: camera de desnisipare (8x3) mp, camera de plecare (8 x3,5) mp, camera de vane si bazine legate intre ele printr-o conducta de otel cu Dn = 100 mm si L = 400 m; bazinele sunt prevazute cu instalatii de golire, preaplin si by-pasare. Administrator: APEVITA Predeal Populatia deservita: Timisul de Jos; 204 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 2 Debit mediu prelevat (l/s): 0,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma S = 120 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa, zona limitrofa acesteia este impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei; terenul apartine Primariei Predeal.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TIMISUL DE JOS FRONT IZVOARE VALEA LAMBEI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Timisul de Jos, front izvoare Valea Lambei subteran paraul Timis, hm 125, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare prin drenuri orizontale in camera de captare compuse din camera de desnisipare (7x3) mp, camera de plecare (3x3) mp, unde este transportata gravitational la consumatori; Administrator: APEVITA Predeal Populatia deservita: Timisul de Jos; 204 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 1,4 Debit mediu prelevat (l/s): 0,56 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare, zona limitrofa acesteia este impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS FRONT HUREZ A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Fagaras, front Hurez subteran paraul Hurez, hm 110, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: front de captare cuprinzand 5 foraje din care: 3 foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 3 - 22 m si acviferul II pe intervalul 22,8-37 m, cu o lungime de front de 25 m; 2 foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 6 - 27 m si acviferul II pe intervalul 29-47 m cu o lungime de front de 23 m. Transportul apei se face pe o aductiune cu lungimea L = 9,9 km din care: o conducta din azbociment cu Dn = 250 mm si L = 5,1 km si conducta metalica cu Dn = 319 mm si L = 4,8 km Administrator: SC APA SERV SA Fagaras Populatia deservita: Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni, Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 34,7 Debit mediu prelevat (l/s): 10 din care 7,2 l/s folositi in scop potabil; Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 4 foraje S = (10 x 10 ) mp, cel de-al cincelea S = (50 x 100) mp, suprafata totala imprejmuita fiind de 5400 mp. Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde vegetatie ierboasa:. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005 . -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS FRONT IASI - POJORTA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Fagaras, front Iasi - Pojorta subteran paraul Savastreni, hm 235, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: front de captare cuprinzand 30 foraje cu lungimea totala de cca.86 m, din care: 5 foraje cu adancimea de 54 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 3-38 m si stratul acvifer II pe intervalul 39-41 m, cu o lungime de front de 31 m; 4 foraje cu adancimea de 42 m care capteaza acviferele I pe intervalele 6-15 m, acviferele II pe intervalul 15,6 - 32 si acviferele III pe intervalul 32,9-40 m cu o lungime de front de 9 m; 11 foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 4-16 m, stratul acvifer II pe intervalul 16,8-45 m, si stratul acvifer III pe intervalul 47-50 cu o lungime de front de 21 m;9 foraje cu adancimea de 53 m care capteaza acviferele I pe intervalele 5-15 m, acviferele II pe intervalul 16 - 48 si acviferele III pe intervalul 48,8-51 m cu o lungime de front de 25 m. Transportul apei se face pe o aductiune cu lungimea L = 10 km format din doua tronsoane Dn1 = 300 mm cu L1 = 3 km si Dn2 = 400 mm cu L1 = 7 km. In prezent sunt in functiune 16 foraje. Administrator: SC APA SERV SA Fagaras Populatia deservita: Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni, Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 208,33 Debit mediu prelevat (l/s): 40,7 din care 36,6 l/s folositi in scop potabil; Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 9 foraje S = (90 x 900 ) mp si 21 foraje S = (9 x 9) mp, suprafata totala imprejmuita fiind de 82701 mp. Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde vegetatie ierboasa:. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS FRONT POJORTA - SAMBATA A.PRIZA alimentare cu apa Fagaras, front Pojorta - Sambata subteran paraul Breaza, hm 210, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: front de captare cuprinzand 28 foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 5-15 m stratul acvifer II pe intervalul 15,8-35 m si acviferele III pe intervalul 36-45 m cu o lungime de front de 21 m. Transportul apei se face pe o aductiune din azbociment cu lungimea L = 15,4 km si Dn = 500 mm. In prezent sunt in functiune 16 foraje. Administrator: SC APA SERV SA Fagaras Populatia deservita: Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni, Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa); Debit instalat (l/s): 194,44 Debit mediu prelevat (l/s): 40,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 28 foraje S = (9 x 9) mp, suprafata totala imprejmuita fiind de 2268 mp. Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde vegetatie ierboasa:. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RASNOV A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Rasnov, front izvoare Cheile Rasnoavei subteran paraul Cheii, hm 60, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare: izv.1 captat in camera de captare cu V = 12 mc asezata pe izvor. Apa intra ascensional , trece printr-un filtru invers si este colectata intr-o basal, izv.2 captat printr-o retea de drenuri din tuburi beton Dn = 400 mm si L = 40 m, pana la putul nr.1 si izv.3 captat printr-o retea de drenuri din tuburi beton Dn = 400 mm si L = 25 m si deverseaza in izv. 1. Captarea prin puturi de captare cu D= 3m si H1= 5 m, H2 = 4,5 m prevazute cu filtru invers cu conducte de Dn1= Dn2 = 300 mm si L1= L2 = 45 m si conduse la rezervorul de inmagazinare V = 50 mc. Administrator: SC Goscom Cetate Rasnov SA Populatia deservita: Rasnov, 15400 locuitori; Debit instalat (l/s): 50 Debit mediu prelevat (l/s): 2,75 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=10000 mp, cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN FRONT - IZVOR RASNOV A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Cristian, front izvor Rasnov subteran paraul Ghimbasel, hm 175, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare izvor in camera de captare din beton cu V =22 mc, filtru invers de unde apa ajunge, printr-o conducta de aductiune din otel Dn = 250 mm si L = 2,8 km, pana la rezervorul de immagazinare. Administrator: SC Dorobeiul SRL Cristian Populatia deservita: Cristian, 3573 locuitori; Debit instalat (l/s): 8,15 Debit mediu prelevat (l/s): 2,75 din care 2 l/s folositi in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=100 mp, cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN FRONT - IZVOARE DOROABEI A.PRIZA alimentare cu apa Cristian, front izvoare Doroabei subteran paraul Ghimbasel, hm 260, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii Barsei ROOT04 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare prin drenuri orizontale in 3 camere de captare din beton cu D = 800 mm si h = 2,5 -3,8 m, cond. de legtura dintre cele 3 izvoare si rezervorul de V= 80 mc fiind de bazalt , cu Dn = 150 mm si L = 350 m. Administrator: SC Dorobeiul SRL Cristian Populatia deservita: Cristian, 3573 locuitori; Debit instalat (l/s): 3,5 Debit mediu prelevat (l/s): 2,72 din care 2,5 l/s folositi in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=1000 mp, cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN FRONT CRISTIAN A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Cristian, front Cristian subteran paraul Ghimbasel, hm 300, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: foraj cu adancimea de 120 m, cu 273 mm - 219 mm, apa fiind refulata printr-o conducta de polietilena cu Dn = 160 mm si L =1,3 km pana la rezervorul de V = 500 mc Administrator: SC Dorobeiul SRL Cristian Populatia deservita: Cristian, 3573 locuitori; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 6,5 din care 5,5 l/s folositi in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=100 mp, cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ZARNESTI FRONT IZVOARE GURA RAULUI A.PRIZA alimentare cu apa Zarnesti, izvoare Gura Raului subteran paraul Prapastii, hm 90, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare (A, B+C) in 2 camera de captare cu VA= 81 mc si VB+C= 146 mc prin galeri subterane de unde sunt dirijate in doua bazine de acumulare cu V = 700 mc. Gravitational, apa este condusa printr-o conducta metalica cu Dn = 600 mm si L = 3 km . Administrator: SC Morani Impex SRL Zarnesti Populatia deservita: Zarnesti, 19884 locuitori; Debit instalat (l/s): 450 Debit mediu prelevat (l/s): 44,6 din care 37,6 l/s folositi in scop potabil Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu SA = cca. 1 600 mp si SB+C= cca. 2300 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005 ; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ZARNESTI FRONT IZVOARE TOHANITA A.PRIZA alimentare cu apa Zarnesti (cartier Tohanita), izvoare Tohanita subteran paraul Tohanita, hm 42, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare (A, B+C) in 2 camera de captare cu VA= 81 mc si VB+C= 146 mc prin galeri subterane de unde sunt dirijate in doua bazine de acumulare cu V = 700 mc. Gravitational, apa este condusa printr-o conducta metalica cu Dn = 600 mm si L = 3 km . Administrator: Asociatia Tohanita 1977 Zarnesti Populatia deservita: Zarnesti - cartier Tohanita, 105 locuitori (28 gospodarii cu cismele amplasate in curti si 18 gospodarii cu instalatii interiaore); Debit instalat (l/s): 1,3 Debit mediu prelevat (l/s): 0,35 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S1 = cca. 90 mp si S2+3 = cca. 300 mp; zona imprejmuita cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TOHANU NOU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Tohanu Nou subteran paraul Prapastii, hm 75 captare 3 izvoare (3, 4 si 5) in 3 camere de captare cu desnisipator, legatura dintre camerele 3 si 4 se face printr-un canal betonat cu L = 40 m si sectiunea de 0,8 m x 0,6 m , cu descarcare in camera 5 de unde gravitational, apa este condusa printr-o conducta metalica cu Dn = 325 mm si L =1 km in rezervorul de inmagazinare. Administrator: SC TOHAN SA Zarnesti Populatia deservita: Tohanu Nou, 1049 locuitori; Debit instalat (l/s): 72 Debit mediu prelevat (l/s): 13,6 din care 2 l/s folositi in scop potabil; Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S=60mp (3buc. x 20mp); zona imprejmuita cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRIZBAV A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Crizbav subteran paraul Crizbav, hm 110, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: captare 6 izvoare (1,2,4,5,6,7) in camera bicompartimentata (camera desnisipator, camera sorbului si vanelor) din beton. Conducta de aductiune de la izv.1 si 2 este din bazalt Dn = 200 mm, conducta de aductiune de la izv. 4 este din teava de otel cu Dn = 63 mm si L = 50 m, conducta de aductiune de la izv.5 are Dn = 50 mm si L = 60 m, conducta de aductiune de la izv.6 are Dn = 25 mm si L = 260 m, conducta de aductiune de la izv.7 are Dn=63 mm si L = 700m . Pt. cresterea presiunii in retelele de distributie se realizeaza un by-pass a rezervorului de V = 140 mc. Administrator: Primaria Crizbav Populatia deservita: Crizbav, 1045 locuitori; Debit instalat (l/s): 6,71 Debit mediu prelevat (l/s): lucrare in curs de executie Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: lucrare in curs de executie -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei Crizbav.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MAIERUS A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Maierus, izvoare Koop subteran paraul Maierus, hm 124, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: captare izvor in camera tricompartimentata (camera desnisipator, camera sorbului si camera vanelor) din beton cu V = 3 mc. Spatiul de captare este prevazut cu filtru invers. De la camera de captare pleaca conducta de aductiune cu Dn = 150 mm si L= 2,09 km pana la rezervorul de inmagazinare cu V = 300 mc. Administrator: Primaria Maierus Populatia deservita: Maierus, 804 locuitori; Debit instalat (l/s): 9 Debit mediu prelevat (l/s): 2,15 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma cu S = 1600 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbusti, zona limitrofa acesteia este partial impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei Maierus.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HALCHIU A.PRIZA alimentare cu apa Halchiu subteran paraul Beselcin, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: front de captare format din 2 foraje cu adancimi de 40 m. De la foraje apa este refulata prin conducte din otel cu Dn1= 150 mm si L1 = 255 m , Dn2 = 200 mm si L2 = 30 m pana la rezervorul de inmagazinare. Administrator: Compania Apa Brasov - sector Halchiu Populatia deservita: Halchiu, 2556 locuitori; Debit instalat (l/s): 18 Debit mediu prelevat (l/s): 4,9 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S1 = 2500 mp pentru F 1 si S2 = 11000 mp pentru F2 si rezervor; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RACOS FRONT - IZVOARE TELEK A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Racos, izvoare Telek subteran raul Olt, hm 2216 captare 3 izvoare in camere de captare bicompartimentate din care doua de (1 x 1 x 1) mc iar cea de-a treia cu dimensiunile de (4 x 3 x 2,5) mc in care intra si apa din cele doua izvoare. Camerele sunt prevazute cu filtru invers acoperit cu argila compacta. Conducta de aductiune de la cele trei izvoare este din OL cu Dn = 100 mm si L = cca. 3,5 km si stocata in 2 rezervoare 2 x 75 mc. Administrator: Primaria Racos Populatia deservita: Racos, 1357 locuitori; Debit instalat (l/s): 3 Debit mediu prelevat (l/s): 2,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand primariei Racos.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RACOS FRONT - IZVOR GINDO A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Racos, izvor Gindo subteran raul Olt, hm 2216 izvor in localitatea Racos, captat prin camera de captare din beton armat, de forma circulara, ingropat, cu volum de 37 mc; conducta de aductiune din OL, cu lungimea de cca.300 m si Dn=100mm; Administrator: Primaria Racos Populatia deservita: Racos, 1357 locuitori; Debit instalat (l/s): 1,3 Debit mediu prelevat (l/s): 1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu are zona de protectie sanitara delimitata cu gard; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA APATA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Apata subteran paraul Bozom, hm 50, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii Persani ROOT03 Caracteristici tehnice: captare 2 izvoare (3 si 4) in camera de captare; izv.3 captare prin dren cu Dn=200mm si L=50m in camera tricompartimentata din beton, prevazuta cu barbacane, filtru invers si strat de protectie din argila compactata, conducta de aductiune din polietilena de inalata densitate Dn= 110-125 mm, cu L= 3,5km pana la rezervorul de inmagazinare; este prevazuta cu conducte de preaplin cu Dn=200mm; izv.4 camera tricompartimentata din beton, sursa acestui izvor fiind de rezerva. Administrator: Compania Apa Brasov - sector Apata Populatia deservita: Apata, 1800 locuitori; Debit instalat (l/s): 4 Debit mediu prelevat (l/s): 3,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S = 5000 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BUDILA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Budila subteran paraul Valea Seaca, hm 10 captare 16 izvoare prin drenuri cu Dn = 80 mm intr-o camera de captare cu V = 300 mc . Conducta de aductiune de L = 9,5 km . Administrator: Primaria Budila Populatia deservita: Budila, 1723 locuitori; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 3,8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S = 8000 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRAN FRONT - IZVOARE URLATOAREA-CLINCEA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Bran, izvoare Urlatoarea-Clincea subteran paraul Poarta captare 3 izvoare in camere de captare la cota 1320 m cu dimensiunile 4, 20 x 2,00 m, format din doua compartimente (colector si camera vanelor). Din galerie apa este captata printr-un sorb in conducta de aductiune cu Dn= 150 mm si L = 3,9 km. Pe traseul cond. de aduct. sunt prevazute 3 camere de rupere a presiunii. Administrator: Primaria Bran Populatia deservita: Bran, Predelut, Sohodol, 3193 locuitori; Debit instalat (l/s): 14 Debit mediu prelevat (l/s): 6,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de beton si sarma cu S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRAN FRONT - IZVOARE SIMON A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Bran, izvoare Simon subteran paraul Simon camere de captare din beton format din doua compartimente (colector si camera vanelor). In camera desnisipator apa se colecteaza prin barbacanele din peretele de beton. Aici se gaseste sorbul conductei de aductiune de Dn = 100 mm si conducta de preaplin. Prin conducta de aductiune de Dn = 125 mm si L = 2 km se alimenteaza rezervoarele cu V1 = 70 mc si V2 = 30 mc. Administrator: Primaria Bran Populatia deservita: Simon, 960 locuitori; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de beton si sarma cu S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FUNDATA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Fundata subteran paraul Fundata, hm 40 captare izvoare de coasta si drenuri in 2 camere de captare cu 3 compartimente (camera desnisipator cu V = 20 mc prevazuta cu barbacane, camera de priza de unde pleaca conductele de aductiune prevazute cu sorb si sita si camera vanelor). Conducta de aductiune de L = 335 m si Dn = 168 mm alimenteaza rezervorul cu V = 50 mc. Administrator: Primaria Fundata Populatia deservita: Fundata, Fundatica, Sirnea, 804 locuitori; Debit instalat (l/s): 4,8 Debit mediu prelevat (l/s): 4,8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S = 800 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinanad Primariei Fundata.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HOGHIZ FRONT IZVOARE SAROS A.PRIZA alimentare cu apa Hoghiz subteran raul Olt, hm 2340, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: captare izvor in camera bicompartimentata din beton cu (2,0 x2,0 x1,0) mc si (2,5 x 3,6 x 1,0) mc din care una cu rol de distributie cu de la care pleaca conducta din otel cu Dn = 250 mm la rezervorul tampon cu V = 200 mc. Administrator: Primaria Hoghiz Populatia deservita: Hoghiz, Rupea, Fantana, 3034 locuitori; Debit instalat (l/s): 45 Debit mediu prelevat (l/s): 26,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele (de captare si de distributie) sunt imprejmuite cu grad de sarma, suprafata imprejmuita S = 400 mp ; Zona de protectie cuprinde vegetatie ierboasa si arbori. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinanad Primariei Hoghiz.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HOGHIZ FRONT IZVOARE CUCIULATA-LUPSA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Hoghiz, izvoare Cuciulata - Lupsa subteran raul Olt, hm 2410, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: captare 7 izvoare (C1 ... C7) in camere bicompartimentata cu (2,1 x1,8 x1) mc prevazuta cu conducta de distributie, golire si preaplin. Conducta de aductiune este din PVC cu Dn = 200 mm si L = 4 km. Administrator: Primaria Hoghiz Populatia deservita: Cuciulata, Lupsa, 498 locuitori; Debit instalat (l/s): 2,42 Debit mediu prelevat (l/s): 1,53 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuite cu gard de sarma cu suprafata totala de S = 40 mp ,zona de porotectie cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori. zona limitrofa este partial impadurita . -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MOIECIU A.PRIZA alimentare cu apa Moieciu subteran paraul Turcu, hm 161 captare 2 izvoare in camera de captare tricompartimenta (camera captare, desnisipator, camera vanelor) de unde pleaca conducta de aductiune de Dn = 100 mm, L = 3,75 km alimenteaza rezervorul cu V = 200 mc. Administrator: Primaria Moieciu Populatia deservita: Moieciul de Jos (partial), Drumul Carului; 2857 locuitori Debit instalat (l/s): 12 Debit mediu prelevat (l/s): 0,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: in prezent nu are zona de protectie sanitara. S-a eliberat aviz pentru executarea de lucrari in vederea maririi capacitatii de alimentare a localitatii. Zona limitrofa izvoarelor este partial impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Consiliului Local al comunei Moieciu.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ORMENIS A.PRIZA alimentare cu apa Ormenis subteran paraul Valea Bodis necadastrat, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii Persani ROOT03 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare in camere de captare. Conducta de aductiune de L = 2 km alimenteaza rezervorul cu V = 200 mc. Administrator: Primaria Ormenis Populatia deservita: Ormenis; 940 locuitori Debit instalat (l/s): 6,5 Debit mediu prelevat (l/s): 3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma cu S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este partial impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei Ormenis.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULCAN FRONT-IZVOARE VALEA GALBEZII A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Vulcan, izvoare Valea Galbezii subteran paraul Vulcanita, hm 50, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02 Caracteristici tehnice: captare 3 izvoare: izvorul C1- situat pe Valea Galbezii care este captat prin drenuri intr-o camera de captare din beton cu un singur compartiment V1 =2 mc, izvorul C2 - La Sipot captat prin drenuri intr-o camera de captare cu trei compartimente V2= 6,5 si izvorul C3 Tinoasa captat intr-o camera de captare cu trei compartimente V3 = 1,5 mc; in compartimentul de primire se descarca si apa colectata de 2 drenuri cu L = 8 m fiecare. Aductiunea de la cele trei izvoare la rezervoare se face prin doua conducte una din tuburi de fonta cu Dn1= 100 mm, L1 = 4,3 km care alimenteaza rezervorul de 80 mc si una din teava de otel cu Dn2 = 150 mm si L2 = 4,3 km care alimenteaza rezervorul de 300 mc. Izv.2 si 3 se racordeaza la conducta de aductiune. Administrator: Primaria Vulcan Populatia deservita: Vulcan; 2390 locuitori Debit instalat (l/s): 18 Debit mediu prelevat (l/s): 6,8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma cu S1 = S2= S3 = 1 600 mp. Zona de protectie cuprinde vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa fiind impadurita . -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULCAN FORAJ PRAPASTIA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Vulcan, foraj Prapastia subteran paraul Vulcanita, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11 Caracteristici tehnice: foraj cu adancimea de 70 m, amplasat la cca. 400 m fata de localitate, pe partea dreapta a DJ 112 A . De la foraj apa este refulata in conducat de OL cu Dn = 100 mm si L = 0,5 m. Administrator: Primaria Vulcan Populatia deservita: Vulcan; 2390 locuitori Debit instalat (l/s): 8,7 Debit mediu prelevat (l/s): 1,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S = 100 mp (16m x 10 m) cuprinzand doar vegetatie ierboasa. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POIANA MARULUI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Poiana Marului subteran paraul Sercaia captare 5 izvoare Valea lui Avram in camere de captare cu strat filtrant . Conducta de aductiune de 0,2 km alimenteaza un rezervor de V =110 mc Administrator: APA MOND Poiana Marului Populatia deservita: Poiana Marului; 400 locuitori Debit instalat (l/s): 1,5 Debit mediu prelevat (l/s): 1,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.Propietate persoana fizica Filip Maria.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIBIU FRONT CAPTARE LUNCA STEZII A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sibiu subteran subteran raul Sebes - mal stang, hm-210; front captare Lunca Stezii, corp de apa poros (P) / Depresiunea Sibiu ROOT05 Caracteristici tehnice: front de captare, nr.de foraje 16 (din care 6 sunt in funciune) cu adancimi de 4,0 si 9,8 m, cu diametre cuprinse intre 0,8 si 1,2 m care capteaza stratul acvifer cu grosimea medie de 1,0 m (intre 0,5m si 1,5m) situat sub stratul vegetal; - conducta aductiune de fonta in lungime de 2 km cu Dn=350mm, capacitatea de transport 100 l/s Administrator: SC Apa Canal SA Sibiu Populatia deservita: Sibiu; 550 locuitori; Debit instalat (l/s): 65 Debit mediu prelevat (l/s): 6,03 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma in suprafata de 20000 mp; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa si tufaris; zona limitrofa acesteia este impadurita; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIBIU FRONT CAPTARE IZVOARE PALTINIS A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Sibiu subteran front captare Izvoare Paltinis front de captare, in nr. de 277 de izvoare in muntii Cibinului intre cotele 1023 si 1658. Izvoarele sunt racordate in grupuri de 10, 15 buc. ce debuseaza in conducte de otel si fonta cu diametrul cuprins intre 225 si 250 mm cu L=29 km Administrator: SC Apa Canal SA Sibiu Populatia deservita: Sibiu; 550 locuitori; Debit instalat (l/s): 75 Debit mediu prelevat (l/s): 22,10 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, decantare, dezinfectie B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista, izvoarele captate se intind pe o suprafata mare doar in zone impadurite; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA AGNITA A.PRIZA alimentare cu apa Agnita subteran front captare rau Cartisoara, hm 130, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: front de captare, cu 3 drenuri din azbociment cu Dn=400mm si orificii superioare cu d= 8mm, situate sub talvegul raului Cartisoara. Conducta aductiune este din tuburi de azbociment si otel cu Dn=400mm in lungime de 36 km. Administrator: SC Urbis SA Agnita Populatia deservita: Agnita, Chirpar, Carta; 8772 locuitori; Debit instalat (l/s): 80 Debit mediu prelevat (l/s): 18,3 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico-chimica, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 5000 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TURNU ROSU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Turnu Rosu subteran front captare paraul Valea Caselor - mal drept, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: -6 drenuri din azbociment cu Dn=300mm si orificii superioare cu d= 6mm, situate sub talvegul paraului, cu fantani colectoare; -conducta aductiune de otel si PVC cu Dn=120mm in lungime de L=0,8 km Administrator: Primaria Turnu Rosu Populatia deservita: Turnu Rosu; 1907 locuitori; Debit instalat (l/s): 20 Debit mediu prelevat (l/s): 2 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: - nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever :-nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona captarii cuprinde vegetatie ierboasa si padure. Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TALMACIU A.PRIZA alimentare cu apa Talmaciu subteran front captare raul Sadu - mal drept, hm-595, corp de apa poros (P) / Depresiunea Sibiu ROOT05 Caracteristici tehnice: 3 puturi froate din care unul in conservare cu adancimi: -put nr .1 adancime foraj 50m, debit instalat 10 l/s - in conservare. -put nr. 2 si nr. 3 adancime de 140m, debit instalat 20 l/s fiecare, care capteaza strat acvifer cu o grosime de cca. 20m.Conducta aductiune din otel cu Dn=377m in lungime de 850m. Administrator: SC Acstal SRL Talmaciu Populatia deservita: Talmaciu; 6849 locuitori; Debit instalat (l/s): 40 Debit mediu prelevat (l/s): 25 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -nu exista calitatea apei captate corespunde conditiilor de potabilizare conform H.G. 458/2002 B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 3000 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ALTANA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Altana subteran raul Hartibaciu, hm -550 in localitatea Altana, corp de apa poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Caracteristici tehnice: 3 izvoare:- sursa I - dren izvor Sipotele situat la cota 440 cu un debit captat de 2 l/s; -sursa II - dren izvor punct "Dupa Biserica" situat la cota 440 cu un debit captat de 1,5 l/s; -sursa III - dren izvor in zona pr.Inului situat la cota 467 cu un debit captat de 1,5 l/s ; -conducta aductiune din otel Dn=100mm in lungime de L= 4 km; Administrator: Primaria Altana Populatia deservita: Altana; 915 locuitori; Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 0,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico- chimica, decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 100 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA NOCRICH A.PRIZA alimentare cu apa Nocrich subteran raul Hartibaciu, hm -590 in localitatea Nocrich, corp de apa poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Caracteristici tehnice: front de captare 13 puturi (12 buc. cu adancimi cuprinse intre 1.5m si 2m si unul de rezerva cu adincimea de 50m) si diametre intre 200mm si 800mm care capteaza stratul acvifer cu grosimea medie de 5m pentru cele de mica adancime. Pentru putul cu adancimea de 50m primul strat acvifer are grosimea de 2m iar urmatorul cca. 8m; conducta aductiune din Dn=1000m Administrator: Primaria Nocrich Populatia deservita: Nocrich; 850 locuitori; Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -nu exista B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa a 3 fronturi este zona locuita, iar pentru un front este vegetatie ierboasa ; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament:

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ROSIA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Rosia subteran front captare raul Hartibaciu - mal drept, corp de apa poros (P) / Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06 Caracteristici tehnice: 2 izvoare captate situate unul la cota de 465 si unul la cota de 455.8 conducta aductiune din otel cu Dn=80mm cu lugimea de L=1,15 km Administrator: Primaria Rosia Populatia deservita: Rosia ; 2402 locuitori; Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 2,4 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala chimica, dezinfectie B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: : delimitare cu gard in suprafata de 700 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa este zona partial locuita si cu vegetatie ierboasa ; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 ; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SCOREI A.PRIZA alimentare cu apa Scorei subteran front captare parul Scorei- mal drept, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras ROOT07 Caracteristici tehnice: 3 captari constituite din 6 drenuri, 6 izvoare si un put, drenurile fiind amplasate sub cota talvegului paraului. Apa colectata din drenuri este dirijata spre doua decantoare cu un volum util de cca 6,0 mc fiecare. Dupa decantare apele din drenuri debuseaza impreuna cu apa din izvoare intr-un rezervor cu un volum de cca 90mc de unde este distribuita in retea. Conducta aductiune este din otel cu Dn=150 mm cu o lungime de L=500 m. Administrator: Primaria Porumbacu de Jos Populatia deservita: Scorei; 687 locuitori; Debit instalat (l/s): 4 Debit mediu prelevat (l/s): 0,7 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare in bazinele de decantare Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa captarilor cuprinde vegetatie ierboasa si zone partial impadurite; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RAUL SADULUI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Raul Sadului subteran Raul Sadu - mal derpt- pe teritoriul administrativ al comunei captarea din 3 izvoare (Beberani- 1 buc si Ciupari- 2 buc). Administrator: Primaria Raul Sadului Populatia deservita: Raul Sadului; 520 locuitori; Debit instalat (l/s): 2 Debit mediu prelevat (l/s): 0,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa captarilor cuprinde vegetatie ierboasa si zone partial impadurite; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BREZOI FRONT VULTUREASA A.PRIZA alimentare cu apa Brezoi, front Vultureasa (de rezerva) subteran Lotru raul Lotru, mal stang; hm 470 front de captare 1 foraj mica adancime cu de 10 m diametru interior 5 m prevazut cu barbacane conducta aductiune conducta metalica Dn = 2300 m, L=275 mm Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Brezoi Populatia deservita: Brezoi; 2832 locuitori Debit instalat (l/s): 12 Debit mediu prelevat (l/s): 1,03 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: A2 statie de tratare: 2 decantoare longitudinale, 6 filtre lente, 2 instalatii de clorinare, rezervoare de inmagazinare 2x750 mc B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 50 mp; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice:

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CALIMANESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Calimanesti (in conservare) subteran raul Olt raul Olt, hm 3537 front de captare - 7 puturi din care 5 in functiune cu H= 10-14 m exploatate prin sifonare asigurand un debit de 10 l/s, 2 puturi sapate cu Dn= 3 m si adancimea de 12-14 m asigurand un debit de 14 l/s si 8 l/s, un dren L= 160 m asigurand un debit de 20 l/s, apa este colectata in doua rezervoare cu V= 750 mc fiecare, retea de distributie conducta din otel si fonta cu Dn= 300 mm si 1''cu L= 24,24 km. Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Calimanesti Populatia deservita: Calimanesti; 2931 locuitori Debit instalat (l/s): 20;10;14;8 Debit mediu prelevat (l/s): -in conservare Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare monobloc, 2 decantoare suspensionale, 4 filtre rapide, rezervor de apa de 320 mc, filtre lente, dezinfectie cu clor

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RM.VALCEA FRONT CAPTARE OLANESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Rm.Valcea subteran paraul Olanesti paraul Olanesti, hm 277 front de captare - a fost construit in doua etape. In prima etapa a fost construit un dren D = 500 mm, L= 240 m si 4 puturi de drenaj radial cu adancimea de 8-10 m in a doua etapa acestea au fost completate cu 6 puturi de mica adancime Dn 200 mm si un dren D= 300 mm L= 300 m, apa este colectata in 2 puturi colectoare si apoi pompata pentru alimenatarea cu apa a str. Stirbei Voda si strazilor din Zona Capela printr-o conducta cu Dn=350 mm si L= 4 km si Dn=175 mm si L= 3,5 km. Administrator: SC ACVARIM SA Rm.Valcea Populatia deservita: Rm.Valcea; 107000 locuitori Debit instalat (l/s): 66 si 83 Debit mediu prelevat (l/s): 3,54 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la 10 m pe direcia amonte; in avalul frontului de captare 10 m, suprafata pe care sunt amplasate puturile este de 150 mp, zona nefiind total imprejmuita cu gard, zona limitrofa zonei de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; : -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Alimentare cu apa Rm. Valcea, front captare Olanesti FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BAILE GOVORA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Baile Govora subteran paraul Otasau - mal drept si mal stang, hm 180, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: front de captare nr. de foraje 3 unul cu Dn=2 m si H= 5 m si doua cu Dn=5m si H=12 m, amplasat pe mal stang si mal drept al paraului Otasau din acestea apa este colectata prin sifonare intr-un put colector cu Dn=5 m si H= 12 m amplasat in incinta statiei de tratare, din putul colector apa este pompata in rezervorul din punctul Palagine cu ajutorul a 4 pompe, conducta aductiune din otel Dn= 400m si L= 3880 m, retea de distributie din conducta din otel si fonta in loc. Baile Govora si polipropilena in loc Pausesti Otasau cu Dn = 200 - 400 mm insumand o lungime de 20,5 km. Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Baile Govora Populatia deservita: Baile Govora, Pausesti, Otasau; 5170 locuitori; Debit instalat (l/s): 25 Debit mediu prelevat (l/s): 12,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: A2 clorinare cu clor lichid (aparat de clorinare tip CC1)

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la pe o suprafata de 30 mp pentru ambele foraje ampalsate pe malul drept si pe malul stang al pr. Otasau, a treilea foraj se gaseste in incinta statiei de tratare; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie sanitara la captari subterane pentru alimentare cu apa Baile Govora FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COSTESTI FRONT CAPTARE IZVOR BISTRITA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Costesti, front captare izvor Bistrita subteran paraul Bistrita paraul Bistrita, hm 160 captarea izvorului se realizeaza printr-o camera subterana cu V-72 mc prevazut cu conducta de preaplin. Camera de captare apa este distribuita gravitational printr-o retea ramificata realizata din conducta de otel avand L= 7 Km, si Dn= 50200 mm la loc. comunei Costesti amplasati de-a lungul drumului Bistrita - Costesti pana la limita cu comuna Tomsani. Administrator: Primaria Costesti Populatia deservita: Costesti, satele: Pietreni, Varateci, Bistrita; 1285 locuitori; Debit instalat (l/s): 4,20 Debit mediu prelevat (l/s): 1,71 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COSTESTI FRONT CAPTARE PIETRENI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Costesti, front captare izvoare 44 Pietreni subteran paraul Costesti paraul Costesti, 44 izvoare captare izvoare paraul Costesti- dren amplasat la baza versantului cu Dn=2 m si L= 30m asigurand un debit de 15 l/s. Din camera de captare V= 1,5 mc apa este distribuita gravitational la consumatori printr-o conducta din otel cu L= 5 km si Dn= 100- 150 mm alimentand satele Pietreni si Varateci . Administrator: Primaria Costesti Populatia deservita: Costesti, satele: Pietreni, Varateci, Bistrita; 1285 locuitori; Debit instalat (l/s): 15 Debit mediu prelevat (l/s): 8 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 5 m pe direcia amonte; in avalul frontului de captare 10 m, zona limitrofa zonei de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; : Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OCNELE MARI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Ocnele Mari subteran paraul Marusca paraul Marusca; hm 30 front de captare - drenuri amplasate la 1,2 si 1,5 m din tuburi de beton prevazute cu orificii Dn= 200mm - brat stang pe Valea Marusca L= 95 m cu 3 camine de vizitare confectionate din tuburi din beton cu Dn=800 mm. - brat mijlociu pe Valea Marusca cu L= 67 m cu 2 camine de vizitare confectionate din tuburi din beton cu Dn=800 mm. - brat stang pe Valea Marusca cu L= 81 m cu 3 camine de vizitare confectionate din tuburi din beton in avalul fiecarui dren sunt amplasate camere de colectare de unde apa este prelevata printr-o conducta cu Dn 2'' ce se unesc in satul Lunca, din acest loc printr-o conducta metelica cu L= 1,8 km si Dn 3'' apa este colectata intr-un rezervor cu V=500 mc, de unde apa este distribuita printr-o conducta cu Dn=106 mm si L= 8 km. Administrator: Consiliul Local Ocnele Mari S.P.G.C.L. Populatia deservita: Ocnele mari, Ocnita; 620 locuitori Debit instalat (l/s): 15 Debit mediu prelevat (l/s): 2,04

Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MIHAESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Mihaesti subteran paraul Govora paraul Govora - mal drept, hm 200, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: fronturi de captare, foraj cu de mare adancimea de 160,6 m, care capteaza apa intr-un rezervor cu capacitatea de 100 mc printr-o conducta cu L= 1,5 km Dn 89x5 mm. Administrator: SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Mihaesti Populatia deservita: Mihaesti; 600 locuitori; Debit instalat (l/s): 1,38 Debit mediu prelevat (l/s): 0,93 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 10 mp Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BABENI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Babeni subteran Bistrita paraul Bistrita - mal drept, hm 385, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: 1. front de captare, nr. de 9 foraje cu de mica adancimea de 10-12 m, din care 4 in fuctiune si 5 foraje in conservare (nu sunt echipate cu pompe) care capteaza apa intr-un vas tampon cu V= 50 mc ; 2. Front de captare de tip dren din pr. Bistrita cu lungimea de 100 m si Dn=600 mm, conducta meralica perforata care debuseaza intr-un put colector cu Dn=5 m si H= 6.5 m din beton perforat 3. front captare constituit din 30 de puturi preluate de la U.M. Babeni - acesta sursa este in conservare din cele 30 de puturi din care pot fi functionabile numai 5 din care numai 3 au pompe montate. Din cele doua surse de apa in fuctiune apa este preluata intr-un vas tampon de unde prin intermediul unei conducte cu7 Dn=200 mm si L=3 km este inmagazinata intr-un rezervorcu V=750 mc. Administrator: SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Babeni Populatia deservita: Babeni; 5050 locuitori; Debit instalat (l/s): 24 Debit mediu prelevat (l/s): 5,03

Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

aparat de clorinare cu clor gazos, dozare manuala

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALCESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Balcesti subteran paraul Oltet paraul Oltet, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: front de captare - foraj de mare adancime H= 100 m cu Qi= 15 mc/h m rezervor de inmagazinare cu V= 300 mc din rezervor apa este distribuita printr-o conducta cu Dn= 75-200 mm si L= 5,4 km. Administrator: Primaria Balcesti Populatia deservita: Balcesti; 720 locuitori Debit instalat (l/s): 5 Debit mediu prelevat (l/s): 0,83 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:

-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DRAGASANI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Dragasani subteran Olt raul Olt - mal drept, hm 5150, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 2 fronturi de captare, primul front de captare Rudari cu un nr. de 11 foraje cu de mica adancimea de 10-12 m si 9 foraje de mare adancime H=150 m sdin care unu innisipat care capteaza apa intr-un put colector cu cap. de 300 mc si pompata cu ajutorul a 5 pompe GRUNFOS la rezervoarele de inmagazinare cu V=2500 mc ; Front de captare nr. 2 - Olt cu un nr. de 8 foraje de mare adancime din care 7 in stare de fuctionare si unul innisipat si 11 foraje de mica adancime 8-12 m nefiind in stare de fuctionare (necesita lucrari de desnisipare), apa colectata din puturile mare adancime e colectata intr-un put colector echipat cu pompe GRUNFOS CR 90 ce pompeaza apa in 2 rezervoarele de inmagazinare cu V= 1000 mc conducta aductiune de azbociment L=1500 m SPGC Dragasani Dragasani; 17320 locuitori; 39,1

Administrator: Populatia deservita: Debit instalat (l/s):

Debit mediu prelevat (l/s): 24,40 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

aparat de clorinare cu clor gazos, dotata cu dozatorde 0,7mg/l

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe direcia amonte; in avalul frontului de captare 10 m, zona de protectie este instituita decat pentru puturile de mare adancime zona este in incinta statiei de tratare, zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ROESTI A.PRIZA alimentare cu apa Roesti, front captare Roesti subteran paraul Cernisoara, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: front de captare- captare izvoare - dren cu doua ramuri cu L= 100 m si L= 50 m intre cele 2 ramuri este amplasat un put colector cu Dn= 3 m si H=10 m, conducta distributie Dn = 150mm, L=8000 m Administrator: Primaria Roesti Populatia deservita: Roesti; 1470 locuitori; Debit instalat (l/s): 12 Debit mediu prelevat (l/s): 3,05 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: A2 clorinare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FARTATESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Fartatesti subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: front de captare 2 foraje cu de mare adancimea de 150 m, apa este prelevata printr-o conducta din polietilena PE 80 cu Dn= 125 mm si L= 0,95 km in doua rezervoare din beton monolit cu capacitatea de 300 mc fiecare din rezervoare apa este distribuita printr-o conducta cu Dn= 75-160 mm si L= 41,7 km. Administrator: Consiliul Local Fartatesti Populatia deservita: Fartatesti; 768 locuitori; Debit instalat (l/s): 11 Debit mediu prelevat (l/s): 1,14 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MILCOIU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Milcoiu subteran paraul Topolog paraul Topolog front de captare - dren colector amplasat in albia paraul Topolog cu L= 450 m Dn=300 mm h= 4 m apa este prelevata printr-o conducta din polietilena PE 80 cu Dn=110 mm si L= 5,77 km intr-un put colector cu Dn= 1500mm h= 8 m apa fiind pompata intr-un rezervor de inmagazinare cu V= 300 mc din rezervor apa este distribuita printr-o conducta cu Dn=110 mm si L= 8,26 km. Administrator: Consiliul Local Milcoiu Populatia deservita: Milcoiu; 400 locuitori Debit instalat (l/s): 6,1 Debit mediu prelevat (l/s): 4,6 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma de 24 mp; lateral stanga, zona este lipsita de vegetatie si este delimitata de apararea de mal din gabioane, iar lateral dreapta zona este putin impadurita. -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Milcoiu FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA STEFANESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Stefanesti subteran paraul Dobrusa paraul Dobrusa, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: front de captare 2 foraje cu de mare adancimea de 150 m, apa este prelevata printr-o conducta din polietilena PE cu Dn=160 mm si L= 16 km intr-un rezervor din beton armat capacitate de 200 mc fiecare;din rezervor apa este distribuita printr-o conducta cu Dn 75225 mm si L= 19,2 km. Administrator: Consiliul Local Stefanesti Populatia deservita: Stefanesti; 1170 locuitori Debit instalat (l/s): 6,3 Debit mediu prelevat (l/s): 0,75 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 100 mp; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIRINEASA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Sirineasa subteran Luncavat paraul Luncavat, mal drept, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: dren cu urmatoarele caracteristici h= 5 m L= 300 m , put colector cu H= 10m Dn= 5m echipat cu pompa AVERSA, aductiune conducta polietilena cu Dn=100 mm si L= 1000 m, rezervor de inmagazinare cu V= 300 mc. Administrator: Consiliul Local Sirineasa Populatia deservita: Sirineasa; 2695 locuitori si 78 fantani stradale; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 0,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 16 mp; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POPESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Popesti subteran Luncavat paraul Luncavat, mal drept, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de mare adncime H= 106 m si H= 140 m echipate cu pompe WILOTWU 65-2013, aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare cu cap. de 300 mc se face prin intermediul unei conducte de polietilena PE 80 Dn = 160 mm, L= 900 m, retea de distributie din polietilena cu L = 19 km. Administrator: Consiliul Local Popesti Populatia deservita: Popesti, satele: Ursi, Popesti, Meieni, Daesti, Curtea; 1050 locuitori; Debit instalat (l/s): 8 Debit mediu prelevat (l/s): 0,76 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: aparat de clorinare cu clor gazos, prevazut cu adaptor de clor cu bila

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 10 mp; Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PERISANI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Perisani subteran paraul Dosu paraul Dosu front de captare - dren colector amplasat in albia paraul Dosu cu L= 25 m Dn=350 mm Qi= 3,6 l/s m apa este prelevata printr-o conducta din polietilena PE 80 cu Dn=110 mm si L= 1,9 km fiind pompata intr-un rezervor de inmagazinare cu V= 200 mc din rezervor apa este distribuita printr-o conducta cu Dn 75-200 mm si L= 15,8 km. Administrator: Primaria Perisani Populatia deservita: Perisani; 837 locuitori Debit instalat (l/s): 6 Debit mediu prelevat (l/s): 3,58 Durata de functionare: sursa rezerva Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SALATRUCEL A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Salatrucel subteran paraul Salatrucel paraul Salatrucel, hm 120 foraj de mica adancime H= 7 m, Dn=5 m amplasat in punctul Zavoi satul Salatrucel, retea de distributie Dn=150 mm L= 1,45 km in satul Salatrucel si Dn=100 mm, L= 1 km satul Jiblea si zona garii. Administrator: Primaria Salatrucel Populatia deservita: Salatrucel; 1570 locuitori Debit instalat (l/s): 6 Debit mediu prelevat (l/s): 2 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa de sarma, cu inaltimea de 2 m, pe o suprafata de 36 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PIETRARI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Pietrari subteran paraul Otasau paraul Otasau, hm 245, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 3 puturi forate:W1 cu H=100m, W2 cu H=150m si W3 cu H=25m. puturile W1 si W2, desi au fost forate la mare adancime, apele prelevate nu au corespuns din punct de vedere calitativ si astfel s-a ales o locatie in care adancimea este numai de 25m (W3), dar calitatea si debitul au corespuns implementarii acestui proiect. Captarea apei se face cu pompe sumersibile tip Grundfos. Statia de pompe este o constructie supraterana, echipata cu doua pompe de tip HYDRO 2000 2 CR 45-3-2 (una in functiune si una de rezerva): Q=16,62 l/s, Hp=45m, CA,P=11 KW/h, 4 statii de repompare echipate cu hidrofor. Reteaua de aductiune este din conducta PE-HD cu Dn=63mm-90mm si L=10m. Rezervor din beton, semiangropat cu V=750 mc. Administrator: Consiliul Local Pietrari Populatia deservita: Pietrari; 1200 locuitori Debit instalat (l/s): 7,62 Debit mediu prelevat (l/s): 0,35

Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare tip container compartimentata pentru 2 butelii de clor - recipienti cilindrici a 50kg fiecare si compartimentul pompei centrifuge tip CHV2-40 (Qmax=1000mg/mc) pentru ridicarea presiunii, ejector si instalatie de debimetrie.

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard de sarma, pe o suprafata de 10 mp pentru forajul W3 si 500 mp pentru forajul W2; zona este impadurita -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Pietrari FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LAPUSATA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Lapusata subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: Dren cu doua ramuri cu L=100m si L=50m; intre cele doua ramuri este amplasat un put colector cu Dn=3m forat la o adancime de 180m, Q=1,70l/s, NH=22m, ND=38,5m. Rezervor din beton armat semiangropat cu capacitatea de 500mc. Distributia apei se face gravitational printr-o retea cu Dn=150mm si L=8000m. Administrator: Consiliul Local Lapusata Populatia deservita: Lapusata; 620 locuitori Debit instalat (l/s): 15 Debit mediu prelevat (l/s): 6 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VALEA MARE A.PRIZA alimentare cu apa Valea Mare subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje cu adancimea de 250m, echipate cu pompe surmesibile cu Q=4,60l/s, P=5,5KW, H=69mCA. Aductiunea apei de la frontul de captare la rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 600 mc, se face prin intermediul unei conducte din polietilena PE80, cu L=30m. Reteaua de distributie este din conducta de polietilena cu L=20,10km, pe care sunt montate un numar de 62 cismele stradale si 5 hidranti. Administrator: Consiliul Local Valea Mare Populatia deservita: Valea Mare; Debit instalat (l/s): 6,23 Debit mediu prelevat (l/s): 0,02 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa de sarma, cu inaltimea de 2 m, avand o lungime de L=20m si o latime de l=15m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BARBATESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Barbatesti subteran paraul Cerna paraul Cerna foraj FA 1 Negrulesti concesionat de A.N.Apele Romane (sursa de rezerva) Administrator: Consiliul Local Barbatesti Populatia deservita: Barbatesti; 2568 locuitori Debit instalat (l/s): Debit mediu prelevat (l/s): 1,14 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa de sarma, cu inaltimea de 2 m, avand o lungime de L=20m si o latime de l=15m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BERBESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Berbesti subteran paraul Taraia paraul Taraia, foraje, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 3 foraje de mare adancime cu urmatoarele caracteristici: FH1: H=268m, NHS=84m, NHD=40m, Qi=3,80 l/s si Qe=2 l/s FH2: H=269m, NHS=86m, NHD=48m, Qi=5,40 l/s si Qe=4,50 l/s FH3: H=181,4m, NHS=10,2m, NHD=39m, Qi=5,5 l/s si Qe=5 l/s Aductiunea apei este din conducta de polietilena de inalta densitate cu diametrul de 150mm si o lungime de L=350m, care asigura transportul apei de la foraje la rezervoarele de inmagazinare. Imnagazinarea apei se face in doua rezervoare din beton monolit semiangropate cu un volum de 1000 mc fiecare. Din rezervoare, apa este distribuita gravitational catre consumatori. Administrator: Consiliul Local Berbesti Populatia deservita: Berbesti; 4860 locuitori Debit instalat (l/s): 10 Debit mediu prelevat (l/s): 2,47 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GRADISTEA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Gradistea subteran paraul Oltet paraul Oltet, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de mare adancime cu urmatoarele caracteristici: F1: H=300m, NHS=34,5m, NHD=44,5m, Qcap=4,50 l/s F2: H=257,7m, NHS=30m, NHD=46m, Qcap=6,10 l/s Forajele sunt echipate cu pompa tip WILO TWUI 0820 DM-B (Q=12mc/h, H=130m, CA,P=3,70kw). Aductiunea este din conducta PEHD avand un diametru de 160mm si o lungime de L=1,70 km si asigura transportul apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare care este din beton, semiangropat, cu un volum de 500 mc, amplasat in satul Gradistea, la cota superioara asigurand distributia gravitationala a apei la consumatori. Administrator: Consiliul Local Gradistea Populatia deservita: Gradistea; 1587 locuitori Debit instalat (l/s): 7,7 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BUNESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Bunesti subteran paraul Govora paraul Govora 2 foraje cu H1=200 m si H2=230 m, echipate cu pompe sumersibile tip ROVATTI cu urmatoarele caracteristici: Q=5,60 l/s; Hp=27m; CA,P=3,7kw; n=2900 rot/min. Reteaua de aductiune este din conducta polietilena PE80, cu diametrul de 160 mm si o lungime de L=3315 m. Inmagazinarea se face intr-un rezervor metalic suprateran cu un volum de 400 mc. Administrator: Consiliul Local Bunesti Populatia deservita: Bunesti; 1560 locuitori Debit instalat (l/s): 7,7 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: - pentru forajul F1: gard de sarma cu L=15 m si l=15 m; zona limitrofa este vegetatie ierboasa; - pentru forajul F2: gard de sarma cu L=15 m si l=10 m; zona limitrofa este partial impadurita; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Bunesti FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA STROESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Stroesti subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 1. Satele Stroesti si Ciresu doua foraje: W5- H=101 m, NHS= 8,8 m, NHD= 76,1 m, Q= 5,87 l/s; W6- H=68,7 m, NHS= 2,87 m, NHD= 44,99 m, Q= 5,88 l/s, echipate cu doua pompe submersibile de tipul Rovatti 4 EX 31/34 echipate cu motoare electrice Franklin de 7,5 Kw (Hp= 140 mCA, P=7,5 Kw, n= 3000 rot/min, Qmax= 9,6 mc/h).Aductiune: conducta PEHD cu Dn=110 mm, L= 4910 m. Pe traseul ei exista o statie de repompare echipata cu doua pompe cu Q= 10 l/s, P= 2x15 Kw, H= 88 mCA. Rezervor din beton cilindric, acoperit cu tabla zincata si izolat termic, cu V= 600 mc. 2. Satul Pojogi- un foraj Qmax zilnic= 1,15 l/s executat in terasa paraului Cerna cu H= 50 m, NHS = 3,5 m, NHD= 10,6 m, Q= 172,8 mc/zi ( 2,0 l/s). Forajul este echipat cu o pompa submersibila GRUNDFOSS, Q= 7,2 mc/h, Hp= 120 mCA, Pn= 5,5 Kw.Aductiune din conducta PEHD cu Dn= 50 mm, L= 1489 m. Rezervorul este o constructie cilindrica din polistif, semiingropat, cu V= 60 m. 3. Satul Dianu un dren, Qmax zilnic= 1,04 l/s dren cu L= 37 m, H= 3,5-4 m. Colectarea apei se realizeaza prin tuburi din beton cu Dn= 300

mm intr-un put paralelipipedic din beton cu H= 8 m situat in partea centrala a drenului ce are rol de rezervor intermediar de stocare a apei, conducta PEHD cu Dn= 63 mm, L= 780 m. Rezervor cilindric din fibra de sticla, subteran, cu V= 80 m. Administrator: Consiliul Local Stroesti Populatia deservita: Stroesti; 870 locuitori Debit instalat (l/s): 9,43 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 1.Clorinare cu clor gazos; 2. Dezinfectie microbiologica prin tratare cu UV 3. Clorinare manuala prin introducerea de praf de cloramina in rezervorul principal. B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005. FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATIOARA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: Caracteristici tehnice: alimentare cu apa Slatioara subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Targu Jiu ROJI08 6 puturi de mare adancime: P1 cu H=125m, P2 cu H=113 m, P3 cu H=125 m, P4 cu H=111 m, P5 cu H=126 m si P6 cu H=150m. Puturile sunt echipate cu pompe sumersibile tip ROVATTI, echipate cu motor asincron trifazat tip FRANKLIN: Q=3,5 l/s; Hp=51 m, P=3,7kw. Reteaua de aductiune are L=990m si este executata din tevi de polietilena PIED PN6, cu diametrul cuprins intre 75-200 mm. 2 rezervoare Franklin Hodge cu capacitatea de 600 mc. Administrator: Consiliul Local Slatioara Populatia deservita: Slatioara; 1170 locuitori Debit instalat (l/s): 3,50 Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare cu clor gazos S10k Wallace-Tiernan, echipata cu 1+1 aparate de clor

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LADESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Ladesti subteran paraul Cerna paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 puturi forate la adancimea de 350m, echipate cu pompe sumersibile tip ROVATTI, avand urmatoarele caracteristici: Q=6,9 l/s; P=9,2 kW; H=75 m. Apa este pompata intr-un rezervor de inmagazinare, metalic, cu un volum de 400 mc. Statia de pompare este prevazuta cu 2 pompe GRUNDFOS (Q=45mc/h; H=38m; n=2900 rot/min) si 2 hidrofoare cu V=750 litri. Reteaua de aductiune este din conducta PEID PE80 cu un diametru de 125 mm si o lungime de L=350m. Reteaua de distributie este din conducta PEID PE80 cu un diametru intre 50-125 mm si o lungime de L=11000 m. Administrator: Consiliul Local Ladesti Populatia deservita: Ladesti; 1170 locuitori Debit instalat (l/s): 1,38 Debit mediu prelevat (l/s): 0,34 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

statie de clorinare cu clor gazos; injectia se realizeaza in conducta de alimentare a rezervorului de inmagazinare/

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: este instituita zona de protectie sanitara care are o suprafata de 1000 mp; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POLOVRAGI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Polovragi subteran paraul Cerna paraul Cerna, captare izvoare Rabori, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: captare izvor Rabori care are un debit mediu asigurat de 10 l/s; camera de captare este prevazuta cu compartiment de desnisipare si camera de golire. Conducta de aductiune si inmagazinare este din PVC cu Dn=110 mm si o lungime L=8,50 km. Rezervorul de inmagazinare suprateran cu V=300 mc, amplasat la cota superioara pentru a asigura distributia gravitationala a apei la consumatori. Administrator: Consiliul Local Polovragi Populatia deservita: Polovragi; 1050 locuitori Debit instalat (l/s): 10 Debit mediu prelevat (l/s): 0,76 Durata de functionare: 24 h/zi; 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: Perimetrul de protectie hidrogeologica: -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA FRONT CAPTARE CURTISOARA-TESLUI A.PRIZA alimentare cu apa Slatina, front captare Curtisoara - Teslui subteran raul Olt, mal stang lac acumulare Arcesti, hm 5096-5164, localitatea Curtisoara, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: Lfront = 6500 m, 69 foraje, din care : 44 de mica adancime( 10-30 m), freatic, interval captat 1-24m, 4 de medie adancime ( 50-60 m), acvifer, interval captat 20,5-60m, 21 de mare adancime (120-135m), acvifer, interval captat 64-127,5m. Debitul capabil variaza intre 1,7-6,5 l/s/foraj. 7,6km aductiune din otel, Dn 500 mm Administrator: SC Compania Apa Olt SA Slatina Populatia deservita: Slatina; 60380 locuitori; Debit instalat (l/s): 200 Debit mediu prelevat (l/s): 77,65 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever:3600 m imprejmuire si 69 cabine de 2,5x2,5 m (431 m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare Curtisoara - Teslui FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA FRONT ZONA NOUA - ZAVOI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Slatina, front Zona Noua - Zavoi subteran raul Olt, ,mal stang lac acumulare Slatina, hm 5175-5211, localitatea Slatina, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: Lfront = 3000m, 20 foraje, din care: 11 de medie adancime( 50-72 m), acvifer, interval captat 14,5-71m 9 de mare adancime ( 120-137 m), acvifer, interval captat 70- 132,5 m Debitul capabil variaza intre 18,4-51,3 l/s/foraj 1,125km aductiune din otel, Dn 150mm Administrator: SC Compania Apa Olt SA Slatina Populatia deservita: Slatina; 60380 locuitori; Debit instalat (l/s): 90 Debit mediu prelevat (l/s): 34,94 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 800 m imprejmuire si 20 cabine de 2,5x2,5 m (125 m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA FRONT B A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Slatina, front B subteran raul Olt, de-a lungul digului mal drept lac acumulare Arcesti, hm 5086-5141, localitatea Plesoiu, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: Lfront = 5500m, 30 foraje, din care: 14 de medie adancime (50m), acvifer, intervalul captat 25-47m 16 de mare adancime (130 m), acvifer, intervalul captat 53-119m. Debitul capabil variaza intre 3,0-6,6 l/s/foraj 6,25km aductiune din otel Dn=500mm Administrator: SC Compania Apa Olt SA Slatina Populatia deservita: Slatina; 60380 locuitori; Debit instalat (l/s): 96 Debit mediu prelevat (l/s): 33,27 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 30 cabine de 2,5x2,5 m (190 m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare B FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA FRONT SALCIA - SLATIOARA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Slatina, front Salcia - Slatioara subteran raul Olt, mal drept lac acumulare Slatina, hm 5165-5240, localitatea Salcia-Slatioara, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: Lfront=6875m, 39 foraje, din care: 18 de mica adancime (50m), freatic, intervalul captat 15- 48,5m 21 de mare adancime (120m), acvifer, intervalul captat 52-118m. Debitul capabil variaza intre 1,5-6,8 l/s/foraj. 1,75km conducta aductiune din otel, Dn = 400mm. Administrator: SC Compania Apa Olt SA Slatina Populatia deservita: Slatina; 60380 locuitori; Debit instalat (l/s): 125 Debit mediu prelevat (l/s): 48,53 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 39 cabine de 2,5x2,5 m (245 m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare Salcia - Salcioara

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL FRONT REDEA - DEVESELU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Caracal, front captare Redea - Deveselu subteran raul Olt, mal drept, hm 5737-5777, localitatea Redea, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: L=3625m, 29 foraje de medie adancime (43-94m), acvifer, interval captat 22 -78m. Debitul capabil 4 l/s/foraj 12 km aductiune conducte PREMO si OL, Dn100-800mm Administrator: SC IGO SA Caracal Populatia deservita: Caracal; 31200 locuitori; Debit instalat (l/s): 103 Debit mediu prelevat (l/s): 69,51 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton semiangropat, de aprox 3,5x3,5m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Caracal, front Redea - Deveselu

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL

FRONT REDEA - CELARU A.PRIZA alimentare cu apa Caracal, front captare Redea - Celaru subteran paraul Redea, mal drept, hm 133-180 localitatea Redea, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: L=4750, 34 foraje de medie adancime (43-52m), acvifer, interval captat27,5-52m. Debitul capabil 4 l/s/foraj 12 km aductiune conducte PREMO si OL, Dn100-800mm Administrator: SC IGO SA Caracal Populatia deservita: Caracal; 31200 locuitori; Debit instalat (l/s): 117 Debit mediu prelevat (l/s): 78,96 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton semiangropat, de aprox 3,5x3,5m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Caracal, front Redea - Celaru

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL

FORAJE COLONIE DEVESELU A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Caracal, foraje Colonie Deveselu subteran raul Olt, mal drept, hm 5667, localitatea Deveselu , corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: foraj de medie adancime (52m), acvifer, Debitul capabil 2,5 l/s 30m conducta aductiune otel, Dn = 50mm Administrator: SC IGO SA Caracal Populatia deservita: Caracal; 31200 locuitori; Debit instalat (l/s): 2,5 Debit mediu prelevat (l/s): 1,68 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton semiangropat, de aprox 3,5x3,5m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALS

FRONT BALAURA A.PRIZA alimentare cu apa Bals, front Balaura subteran raul Oltet, mal drept, hm 1400-1427 localitatea Bals, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: L=2700m, 9 foraje de mare adancime (250m) acvifer, intervalul captat 50 - 242m. Debitul capabil variaza intre 2 -10 l/s/foraj 4,5 km aductiune din otel, Dn = 100-300mm Administrator: SC AQUA TRANS SA Bals Populatia deservita: Bals; 13200 locuitori; Debit instalat (l/s): 64 Debit mediu prelevat (l/s): 16,47 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 8 cabine de 2,5 x 2,5m, iar la 3 foraje sunt executate imprejmuiri din panouri de beton pe 20x20 m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Bals, front captare Balaura

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALS

FRONT PIETRIS - BALDOVINESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Bals, front Pietris - Baldovinesti subteran Gemartalui, mal stang., hm 540-568 localitatea Baldovinesti, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: L =2800 km , 9 foraje de mare adancime (200- 250 m) acvifer, interval captat 43-218m,. Debitul capabil variaza intre 2,11 -3,80 l/s/foraj 10,7km aductiune din otel Dn =100-400mm Administrator: SC AQUA TRANS SA Bals Populatia deservita: Bals, Baldovinesti; 13200 locuitori; Debit instalat (l/s): 38,33 Debit mediu prelevat (l/s): 7,95 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: 6 cabine de 2,5 x 2,5m si 6 au executate imprejmuiri din panouri de beton pe 20x20 m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Bals, front captare Pietris - Baldovinesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DRAGANESTI OLT

A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Draganesti Olt, front Draganesti subteran raul Olt, mal stang, hm 5517 , comuna Maruntei, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: Lfront =5750m, 24 foraje de mica adancime (19-20 m) 10 in exploatare, freatic, interval captat 5,30-14m. Debitul capabil 3,5 l/s/foraj 5,245 km aductiune conducta azbociment, Dn = 300mm Administrator: SC Compania Apa Olt-Draganesti Olt Populatia deservita: Draganesti Olt; 4900 locuitori; Debit instalat (l/s): 27,5 Debit mediu prelevat (l/s): 9,5 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina 3x3 x 2,5din beton, semiangropata si imprejmuire dim sarma, care insa a fost devastata; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Draganesti Olt, front Draganesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CORABIA

A.PRIZA alimentare cu apa Corabia, front Vartopu subteran fluviul Dunare, mal stang, hm 4330-4343 , oras Corabia, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: L=1250m, 8 foraje de mica adancime (30-35 m), freatic, interval captat 19 -31m. Debitul capabil 5 l/s/foraj 1,0 km aductiune conducte azbociment, Dn = 300mm Administrator: SPAAC Corabia Populatia deservita: Corabia; 9600 locuitori; Debit instalat (l/s): 35 Debit mediu prelevat (l/s): 14,26 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 8x7x7 si camin din beton la fiecare foraj -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Corabia, front Vartopu

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VITOMIRESTI

FRONT DEJEASCA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Vitomiresti subteran paraul Dejeasca, mal drept, hm 55, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de mare adancime (300m), acvifer, interval captat 70-280m. Debitul capabil 1,5 l/s respectiv 1,8 l/s, Hs=64m Hd=75m 9,1 km aductiune, conducta otel, Dn = 100mm Administrator: Primaria Vitomiresti Populatia deservita: satele: Bulimanu, Vitomiresti, Stanuleasa, Trepteni; 1547 locuitori; Debit instalat (l/s): 1,38 l/s/pompa Debit mediu prelevat (l/s): 0,56 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SAMBURESTI

A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa satele Samburesti si Manulesti subteran paraul Cungra, mal stang, hm 170, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (140m), acvifer. Debitul capabil 1,66 l/s (cf. aviz g.a) 50 m aductiune, conducta PEHD, Dn =63mm Administrator: Primaria Samburesti Populatia deservita: satele Samburesti si Manulesti; 550 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 1,2 Debit mediu prelevat (l/s): 0,44 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 45x45, care cuprinde forajul, statia de clorinare si inmagazinarea -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Samburesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GRADINARI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa sat Runcu Mare subteran paraul Bazavan, mal stang, hm 40, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (160m), acvifer, Debitul capabil 2 l/s (cf. aviz g.a) 10m aductiune, conducta polietilena, Dn =140mm Administrator: Primaria Gradinari Populatia deservita: sat Runcu Mare; 820 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 2,0 Debit mediu prelevat (l/s): 1,1 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 55x55, care cuprinde forajul, statia de clorinare si inmagazinarea -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PIATRA OLT A.PRIZA alimentare cu apa Piatra Olt subteran paraul Oltisor, mal drept, hm 85, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de mare adancime (H=120m) cu debitul captabil de 5 l/s, respectiv 5,5 l/s. Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90-160 mm si o lungime L=1700m Administrator: SC Compania Apa Olt-Piatra Olt Populatia deservita: Piatra Olt; 1000 locuitori; Debit instalat (l/s): 4,16 Debit mediu prelevat (l/s): 1,78 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CURTISOARA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Curtisoara subteran raul Olt, mal stang, hm 5090, 5147, 5150, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 4 foraje de mare adancime : H1=84; H2=127m; H3=130m; H4=130m . Aductiunea este din conducta metalica cu diametrul de 76 mm si o lungime L=440m pentru primele 3 foraje, respectiv conducta PEHD cu diametrul de 90 mm si o lungime de L=40 m pentru forajul 4. Administrator: Primaria Curtisoara Populatia deservita: Curtisoara, satele: Pietris, Raitu, Dealul Nucilor, Linia din Vale, Proaspeti; Debit instalat (l/s): 3,3 l/s; 1,6 l/s; 2,2 l/s; 3,3 l/s Debit mediu prelevat (l/s): 0,66 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 625mp pentru Raitu, Pietris, Dealul Nucilor si 1600 mp pentru Proaspeti; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Curtisoara

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULTURESTI FORAJ 1 A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Vulturesti subteran paraul Cepturaru, mal stang, N-V sat Valea lui Alb, hm 30, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (H=170m) cu debitul captabil de 4 l/s. Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 80 mm si o lungime L=60m Administrator: Primaria Vulturesti Populatia deservita: Vulturesti, Valea lui Alb; 1380 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 4,00 Debit mediu prelevat (l/s): 0,86 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULTURESTI FORAJ 2 A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Vulturesti subteran paraul Cepturaru, mal stang, hm 104, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (H=170m) cu debitul captabil de 4 l/s. Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 110 mm si o lungime L=4670m Administrator: Primaria Vulturesti Populatia deservita: Dienci, Vlangaresti; 1350 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 4,00 Debit mediu prelevat (l/s): 0,60 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Vulturesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COTEANA A.PRIZA alimentare cu apa Coteana subteran paraul Ciocarlia, mal drept, hm 72 , corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (H=150m), acvifer, interval captat 70-280 m Debitul captabil de 4,4 l/s, Hs=50m Hd=52m; filtre: 83-87,5m; 97107m; 120-135m; 144-148m. Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 65 mm si o lungime L=30m Administrator: Primaria Coteana Populatia deservita: Coteana; 1380 locuitori; Debit instalat (l/s): 3,05 Debit mediu prelevat (l/s): 0,60 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA IANCU JIANU A.PRIZA alimentare cu apa Iancu Jianu subteran paraul Oltet, mal drept, hm 1200, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 1 foraj de mare adancime (H=200m), acvifer. Debitul captabil de 3,5 l/s, Hs=16,5m Hd=24m. Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 80 mm si o lungime L=420m Administrator: Primaria Iancu Jianu Populatia deservita: Iancu Jianu; 1600 locuitori; Debit instalat (l/s): 1,57 Debit mediu prelevat (l/s): 0,38 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA REDEA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Redea subteran paraul Redea, hm 148, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08 Caracteristici tehnice: 3 foraje de adancime medie (H=40m) acvifer Administrator: Primaria Redea Populatia deservita: Redea; 850 locuitori; Debit instalat (l/s): 5,80 Debit mediu prelevat (l/s): 2,28 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OSICA DE SUS A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Osica de Sus subteran paraul Oltet, mal stang, hm 1746 , corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 4 foraje de adancime medie (H=100m) acvifer, Hs1=9m, Hd1=13m, Hs2=7,9m, Hd2=9,25m, Hs3=7m, Hd3=8,5m, Hs4=7m, Hd4=8,5m. Debitul captabil de 4,2 l/s; 3 l/s; 3,5 l/s respectiv 3,5 l/s. Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 200 mm si o lungime L=2100m Administrator: Primaria Osica de Sus Populatia deservita: Osica de Sus; 3200 locuitori; Debit instalat (l/s): 2,78/pompa Debit mediu prelevat (l/s): 1,15 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 50x20m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LELEASCA A.PRIZA alimentare cu apa Leleasca subteran paraul Cungrea, mal drept, mal stang, hm 160, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 3 foraje de mare adancime (H=247-250m), acvifer, cu debitul captabil de 2,78 l/s, 3,81 l/s, respectiv 2,75 l/s; Hs1=84,17m; Hd1=98,17m; Hs2=82,15m; Hd2=99,15m; Hs3=82,4m; Hd3=101,4m. Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90-125 mm si o lungime L=1310m Administrator: Primaria Leleasca Populatia deservita: Leleasca; Debit instalat (l/s): 1,5 l/s; 3 l/s; 2,5 l/s Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma F1 (21x21m); F2 (25x25m); F3 (23x23m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TESLUI A.PRIZA alimentare cu apa Teslui subteran raul Olt, mal stang, hm 5034, 5100, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 3 foraje de mare adancime (H1=150m, H2=300m, H3=300m), acvifer, cu debitul captabil de 1,55 l/s, 2,35 l/s, respectiv 2,5 l/s; Aductiunea este din conducta PEHD cu D1= 90 mm si o lungime L1=2050m; D2=90mm si L2=350 m si conducta din otel D3=150mm si L3=1150 km. Administrator: Primaria Teslui Populatia deservita: Teslui; 2300 locuitori Debit instalat (l/s): 1,5 l/s; 2,3 l/s; 2,5 l/s Debit mediu prelevat (l/s): 0,75 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma F1 (40x40m); F2 (40x40m); F3 (25x20m) -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CUNGREA A.PRIZA alimentare cu apa Cungrea subteran paraul Cungrisoara, mal drept, hm 162, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime medie (H=150m), acvifer, cu debitul captabil de 2x 1,7 l/s, Hs=30m; Hd=39m. Aductiunea este din conducta polietilena cu diametrul de 75 mm si o lungime L=325m Administrator: Primaria Cungrea Populatia deservita: Cungrea; 460 locuitori Debit instalat (l/s): 1,22 Debit mediu prelevat (l/s): 0,28 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 1467 mp, respectiv 1274 mp -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARLOGANI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa Carlogani subteran paraul Beica, mal drept, hm 278, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 3 foraje de mare adancime (H=200mcu debitul captabil de 2,5 - 2,8 l/s. Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 80 mm si o lungime L=1600m Administrator: Primaria Carlogani Populatia deservita: satele: Carlogani, Beculesti, Scorbura, Cepari; cismele stradale Debit instalat (l/s): 2,5 Debit mediu prelevat (l/s): 0,78 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 10x10 m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DOBRUN A.PRIZA alimentare cu apa Dobrun subteran paraul Rosu, mal stang, hm 61, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13 Caracteristici tehnice: 2 foraje de adancime medie (H1=85m si H2=100m), acvifer, cu debitul captabil de 3,2 l/s, Hs1=5,8m; Hd1=10,52; respectiv 4,1 l/s; Hs2=7m; Hd2=19,40. Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90mm si o lungime L=227m Administrator: Primaria Dobrun Populatia deservita: satele:Dobrun, Chilii, Ulmet, Rosienii Mari, Rosienii Mici; 2100 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 3,11 Debit mediu prelevat (l/s): 2,59 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire: Tip captare: Amplasament:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu sarma 20x20m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PLOPII SLAVITESTI A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alim. cu apa satele Beciu, Dudu, Plopii Slavitesti, Brancoveanca subteran raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N-E sat Plopii Slavitesti, cca.1 km stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09 Caracteristici tehnice: Lfront~1300m, 5 foraje de mare adancime (300m), acvifer, Debitul capabil 3,71l/s/foraj (cf. aviz g.a) 1,1km aductiune, conducta polietilena, Dn =140mm Administrator: Primaria Plopii Slavitesti Populatia deservita: satele Plopii Slavitesti, Beciu, Dudu, Brancoveanca; 6400 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 10 Debit mediu prelevat (l/s): 1,01 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu sarma ghimpata 30x30m -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Plopii Slavitesti, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLOBOZIA MANDRA A.PRIZA alimentare cu apa satele Slobozia Mandra, Uda Paciurea, Uda Clocociov Tip captare: subteran Amplasament: raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N sat Slobozia Mandra, cca.1 km stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09 Caracteristici tehnice: Lfront~1000m, 4 foraje de mare adancime (100-150m) Debitul capabil 3,1l/s/foraj (cf. aviz g.a) 1,0 km aductiune, conducta polietilena, Dn =125mm Administrator: Primaria Slobozia Mandra Populatia deservita: satele Slobozia Mandra, Uda Paciurea, Uda Clocociov; 6300 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 7 Debit mediu prelevat (l/s): 3,17 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos Denumire:

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu sarma ghimpata 45x45m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slobozia Mandra, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LUNCA A.PRIZA Denumire: Tip captare: Amplasament: alimentare cu apa satele Lunca, Saele si Pleasov subteran raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N sat Saele, cca.1 km stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09 Caracteristici tehnice: Lfront~1200m, 6 foraje de mare adancime (100-120m), acvifer Debitul capabil 2,58l/s/foraj (cf. aviz g.a) 1,4km aductiune, conducta PVC, Dn=160mm Administrator: Primaria Lunca Populatia deservita: satele lunca, Saele, Pleasov; 8000 locuitori prin cismele stradale; Debit instalat (l/s): 9 Debit mediu prelevat (l/s): 1,93 Durata de functionare: 24 h/zi, 365 zile/an Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE Caracteristici (HG 930/2005): -Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu sarma ghimpata 30x30m; -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata; -Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit; -Areale suplimentare de protectie: -Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea apelor subterane; -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica: -Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie: masurile din HG 930/2005; -Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei, executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Lunca, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

S-ar putea să vă placă și