Sunteți pe pagina 1din 18

DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC

I
Studiul stilistic al romanului n-a nceput prea demult. Clasicismul secolelor XVII i XVIII nu recunotea romanul ca gen poetic autonom, incluzndu-1 printre genurile retorice mixte. Primii teoreticieni ai romanului -Huet (Essay sur V origine des romans, 1 !"#, $ieland %n cunoscuta pre&a'( la Agathon, 1! )1! !#, *lan+en,urg (Versuch uber den Roman, ap(rut( &(r( numele autorului n 1!!-# i romanticii %.riedric/ Sc/legel, 0o1alis# nu s-au re&erit mai deloc la pro,lemele stilistice1. In cea de a doua 2um(tate a secolului al XlX-lea se mani&est( un 1iu interes pentru teoria romanului ca gen predominant n literatura european( 3, studierea oprindu-se ns( aproape exclusi1 asupra pro,lemelor compozi'iei i tematicii 4. Pro,lemele stilisticii erau a,ordate doar n treac(t i tratate &(r( nici un &el de metod(. Incepnd cu deceniul al treilea al secolului nostru situa'ia s-a sc/im,at destul de ,rusc 5 au ap(rut numeroase lucr(ri despre stilul anumitor romancieri i anumitor romane. 6ulte dintre aceste lucr(ri snt ,ogate n o,1

7omanticii sus'ineau c( romanul este un gen mixt %amestec de 1ersuri i proz(#, care include n structura sa genuri di1erse %n special lirice#, dar ei n-au tras din aceast( a&irma'ie nici o concluzie de ordin stilistic. Vezi, de pild(, Epistola despre roman a lui .r. Sc/legel. 3 In 8ermania ) odat( cu seria lucr(rilor lui Spiel/agen %care au nceput s( apar( din 19 -# si mai ales cu lucrarea 5 7. 7iemann, Goethes Romantechnik %1:"3# ; n .ran'a, n special din ini'iati1a lui *runetiere i <anson. 4 Pro,lema principal( a stilurilor si planurilor multiple ale genului romanesc este a,ordat( ndeaproape de cercet(torii te/nicii =cadrului> (Ramenerzhlung) n proza artistic( si ai rolului naratorului n epopee %?(te .riedeman, Die Rolle des Erzh lers in der Epik, <eipzig, 1:1"# ; aceast( pro,lem( ns( nu a &ost studiat( n plan stilistic.
@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC -:4

ser1a'ii pre'ioase 1. Ins( particularit('ile lim,a2ului romanesc, speci!icum ul stilistic al genului romanesc, r(mii nere1elate. 6ai mult, nici m(car pro,lema acestui spe ci!icum pn( acum n-a &ost pus( cu toat( rigoarea. Putem o,ser1a cinci tipuri de a,ordare stilistic( a lim,a2ului romanesc 5 1. se analizeaz( numai partea autorului n roman, adic( numai discursul direct al autorului %mai mult sau mai pu'in corect e1iden'iat#, din punctul de 1edere al plasticit('ii si expresi1it('ii o,inuite %meta&ore, compara'ii, selec'ie lexicologic( etc.# ; 3. analiza stilistic( a romanului ca ansam,lu artistic este su,stituit( de descrierea ling1istic( neutr( a lim,a2ului autorului 3 ; 4. din lim,a2ul autorului snt alese elementele caracteristice acelei orient(ri literarartistice c(reia i este ataat romancierul respecti1 %romantismul, naturalismul, impresionismul etc.#4 ; -. n lim,a2ul romanului este c(utat( expresia indi1idualit('ii autorului, adic( este analizat ca stil indi1idual al romancierului respecti1 - ; F. romanul este examinat ca gen retoric, iar procedeele lui snt analizate prin prisma e&icien'ei lor retorice F. Boate aceste tipuri de analiz( stilistic( ntr-o m(sur( mai mare sau mai mic( &ac a,strac'ie de particularit('ile genului romanesc, de condi'iile speci&ice ale 1ie'ii discursului n roman. Ale nu consider( lim,a2ul i stilul romancierului ca lim,a2 si stil al romanului, ci ori ca expresie a unei anumite indi1idualit('i artistice, ori ca stil al unui anumit curent, ori, n s&rsit, ca &enomen al lim,a2ului poetic general. Indi1idualitatea artistic( a auto1

.oarte 1aloroas( este lucrarea lui H. Hatx&eld, Don "iu #ote als $ortkunst%erk, <eipzig ) *erlin, 1:3!. 3 Da este, de pild(, lucrarea lui <. Sainean G<. H(ineanuI, <a langue de Rabelais, Paris, t. I ) 1:33, t. II ) 1:34.
4

Vezi, de pild(. 8. <oesc/, Die impressionistische &ynta' der Goncourt, 0iirn,erg, 1:1:.

Dst&el snt lucr(rile despre stil ale discipolilor lui Vossler ; tre,uie s( remarc(m n special lucr(rile lui <eo Spitzer, 1aloroase prin o,ser1a'iile lor, despre stilul lui C/arles-<ouis P/i-lippe, C/arles PeguJ si 6arcel Proust, strnse n 1olumul &t (( studien %*. II, Stilsprachen, 1:39#. F Dcest punct de 1edere este sus'inut de V. V. Vinogrado1 in cartea sa ) hudo#est*ennoi proze %6osco1a<eningrad, 1:4"#.
J y-i / PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

rului, curentul literar, tr(s(turile generale ale lim,a2ului poetic, tr(s(turile lim,ii literare dintr-o anumit( epoca ne mpiedic( s( 1edem genul nsui, cu exigen'ele lui speci&ice &a'( de lim,a2, cu

posi,ilit('ile deose,ite pe care le o&er( lim,a2ului. In consecin'(, n ma2oritatea lucr(rilor despre roman, 1ariantele stilistice relati1 nensemnate - - indi1iduale sau caracteristice curentului literar respecti1 ) masc/eaz( de&initi1 marile direc'ii stilistice determinate de e1olu'ia romanului ca gen distinct. @ar n condi'iile romanului lim,a2ul are o existen'( cu totul special(, care nu poate &i n'eleas( prin prisma categoriilor stilistice &ormate pe ,aza genurilor poetice, n sens restrns. @eose,irile romanului %i ale unor &orme apropiate de el# de toate celelalte genuri ) genuri poetice, n sensul restrns al cu1ntului K) snt att de esen'iale i categorice, nct orice ncercare de a extinde asupra romanului conceptele si normele expresi1it('ii poetice este destinat( eecului. @ei expresi1itatea poetic(, n sens restrns, exist( n roman %cu prec(dere n discursul direct al autorului#, ea are o importan'( secundar(. 6ai mult, aceast( plasticitate direct(, &oarte adesea, cap(t( n roman &unc'ii cu totul speciale, indirecte. Iat(, de pild(, cum caracterizeaz( Pu+in, n E*gheni )neghin, poezia lui <ens+i 5 +,nta iubirea ce n!ioar +u c,ntu i luminos, subtil, +a *isul candid de !ecioar, +a somnul ginga- de copil, +a luna n cer, deasupra !irii, .ei/a tainei si a iubirii000 Imaginile poetice %mai exact -- compara'iile meta&orice# care n&('ieaz( =cLntecul> lui <ens+i, nu au de&el semni&ica'ie poetic( direct(. Ale nu pot &i interpretate ca imagini poetice spontane ale lui Pu+in %dei, &ormal, caracteristica este &(cut( de autor#. Dici =cntecul> lui <ens+i se caracterizeaz( singur, n lim,a2ul s(u, n maDIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC 493

niera poetic( proprie. Caracterizarea direct( pe care Pu+in o &ace =cnteoului> lui <ens+i %aceast( caracterizare exist( n roman# sun( cu totul alt&el 5 A scris -i 1eted si ce'os... In 1ersurile citate mai sus r(sun( cntecul lui <ens+i nsui, 1ocea lui, stilul lui poetic, dar ele snt p(trunse de accentele ironico-parodice ale autorului ; de aceea ele nu snt e1iden'iate din discursul autorului nici prin procedee compozi'ionale, nici gramaticale. D1em n &a'a noastr( imaginea cntecului lui <ens+i, dar nu una poetic( n sens restrns, ci o imagine tipic romanesc 1 aceasta este imaginea unui lim,a2 =str(in>, n cazul respecti1, imaginea unui stil poetic =str(in> %sentimental-romantic#. ns( meta&orele poetice ale acestor 1ersuri %=ca somnul ginga de copil, M Ca luna-n cer> .a.# nu constituie nicidecum aici mi#loace primare de reprezentare %cum ar &i &ost n cntecul serios, direct, al lui <ens+i nsui# ; ele de1in la rndul lor obiect al reprezentrii si anume al stiliz(rii parodice. Dceast( imagine romanesc( a unui stil strin %cu meta&orele lui proprii#, n sistemul discursului direct al autorului %pe care l postul(m# este pus( ntre ghilimele intona/ionale ironico-parodice. @ac( 1om elimina aceste g/ilimele intona'ionale i 1om percepe meta&orele &olosite aici ca mi2loace directe de expresie ale autorului, atunci 1om distruge imaginea romanesc( a stilului =str(in>, adic( tocmai acea imagine creat( de Pu+in ca romancier. <im,a2ul poetic reprezentat al lui <ens+i este &oarte departe de discursul direct al reprezent(rii %aproape ca un lucru#, n 1reme ce autorul, aproape n ntregime, se a&l( n a&ara lim,a2ului lui <ens+i %numai accentele lui ironico-parodice p(trund n acest =lim,a2 str(in>#. Iat( ns( un alt exemplu din E*gheni )neghin 1 +el ce a trit g,ndind, la urm &cirbit de oameni e -i n*ins2 3e cel care a sim/it ,l scurm
496 PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

4luca *remii ce s a stins2 El n are !armecul tririi, ,l mu-c -arpele amintirii +in/a l roade dup plac000 S-ar putea crede c( a1em n &a'( o sentin'( poetic( direct( apar'innd autorului. @ar 1ersurile urm(toare 5 Acestea toate dau, adesea, 5n mare !armec con*orbirii000 %a presupusului autor cu Cneg/in# arunc( o uoar( um,r( de o,iecti1are asupra acestei sentin'e. @ei intr( n 1or,irea autorului, ea p(trunde n raza ele ac'iune a 1ocii lui Cneg/in, n stilul lui Cneg/in. @in nou a1em n &a'( imaginea romanesc( a unui stil =str(in>. Al este ns( construit pu'in alt&el. Boate imaginile acestui &ragment snt o,iect al reprezent(rii stilului lui Cneg/in, a concep'iei sale asupra lumii. In aceast( pri1in'(, ele snt similare imaginilor din cLntecul lui <ens+i. @ar, spre deose,ire de acesta, imaginile din sentin'a citat(, &iind o,iecte ale reprezent(rii, totodat( reprezint( ele nsele, mai exact, exprim( ideea autorului, &iindc( autorul este, n-tr-o m(sur( nsemnat(, solidar cu aceast( sentin'(, dei recunoate <imitele i

imper&ec'iunea concep'iei si stilului lui Cneg/in, de inspira'ie ,Jronian(. Dst&el, autorul %adic( discursul direct al autorului, postulat de noi# se a&l( mult mai aproape de =lim,a2ul> lui Cneg/in, dect de =lim,a2ul> lui <ens+i ; el se a&l( nu numai n a&ara, dar i nl(untrul acestui lim,a2 ; nu numai c(-1 reprezint(, ci, ntr-o anumit( m(sur(, c/iar 1or,ete n acest =lim,a2>. Aroul se a&l( n zona unei discu'ii posi,ile cu autorul, n zona contactului dialogic0 Dutorul remarc( limitele i imper&ec'iunea lim,a2ului si a concep'iei lui Cneg/in, care 'in nc( de mod(, remarc( &izionomia lui comic(, aparte, arti&icial( %=...6osco1it M Ca 8/ilde Ha-rold n1(luit...>, =A-un lexicon modern, re,el N Du nu-i o parodie el N#, dar, n acelai timp, o serie ntreag( de idei i o,ser1a'ii importante le poate exprima numai
DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC '

497

prin intermediul acestui =lim,a2>, dei acesta, n ansam,lu, este istoricete sortit dispari'iei. Dceast( imagine a unui lim,a2 =str(in>, a unei concep'ii =str(ine>, reprezentate i care n acelai timp reprezint(, este tipic( pentru roman ; tocmai n acest tip se ncadreaz( marile &iguri romaneti %de pild(, &igura lui @on Oui2otte#. Procedeele poetice directe %n sens restrns# ale expresi1it('ii care intr( n structura unei asemenea &iguri i p(streaz( semni&ica'ia direct(, dar, totodat(, ele snt =pri1ite cu rezer1e>, =exteriorizate>, rele1ndu-li-se relati1itatea, limitele, imper&ec'iunea istoric(, ele snt, ca s( spunem aa autocritice n roman. Ale pun n lumin( lumea, &iind, totodat( i ele puse n lumin(. Da cum omul nu se ncadreaz( de&initi1 n situa'ia lui concret(, nici lumea nu se ncadreaz( pn( la s&rit n discursul care o prezint( ; orice stil este limitat, el tre,uie &olosit cu rezer1e. 7eprezentnd aceast( imagine =rezer1at(> a =lim,a2ului> lui Cneg/in %lim,a2 indicnd orientarea concep'iei#, autorul nu este neutru &a'( de ea 5 ntr-o anumit( m(sur( el polemizeaz( cu acest lim,a2, l contest(, n anumite pri1in'e l accept( cu rezer1e, l interpeleaz(, l ascult( cu aten'ie, n acelai timp ns( l si ridiculizeaz(, l caricaturizeaz( etc., cu alte cu1inte autorul se a&l( n rela'ii dialogice cu lim,a2ul lui Cneg/in ; autorul con*erseaz ntr-ade1(r cu Cneg/in, iar aceast( con1ersa'ie este un element constituti1 important att al stilului romanesc n ansam,lu, ct si al imaginii lim,a2ului lui Cneg/in. Dutorul n&('ieaz( acest lim,a2 con1ersnd cu el ; con1ersa'ia p(trunde nl(untrul imaginii lim,a2ului i o dialogizeaz(. Da snt toate imaginile romaneti importante 5 imagini l(untric dialogizate ale lim,a2elor, stilurilor, concep'iilor =str(ine> %insepara,ile de ntruparea ling1istic( si stilistic( concret(#. Dctualele teorii despre expresi1itatea poetic( snt a,solut neputincioase n &a'a analizei acestor imagini dialogizate, din interior, ale lim,a2elor. Dnaliznd E*gheni )neghin se poate lesne constata c( pe lng( imaginile lim,a2ului lui Cneg/in i al lui <ens+i mai exist( imaginea complex( i pro&und( a lim,a2ului
-1:9 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

Batianei, la ,aza c(ruia se a&l( o m,inare original(, l(-untric-dialogizat(, ntre lim,a2ul 1is(torsentimental, n maniera lui 7ic/ardson, al domnioarei de pro1incie i lim,a2ul popular al ,asmelor doicii, al po1estirilor i cn-tecelor '(r(neti, al g/icitului etc. Ceea ce, n acest lim,a2, este limitat i aproape ridicol, de mod( 1ec/e, se m,in( cu ade1(rul direct i deose,it de gra1 al lim,a2ului popular. Dutorul nu numai c( n&('ieaz( acest lim,a2, ci l i &olosete intens. P(r'i importante ale romanului snt prezentate n zona 1ocii Batianei %aceast( zon(, ca i zonele altor persona2e, nu este izolat( n discursul autorului nici prin procedee compozi'ionale, nici sintactice, este o zon( pur stilistic(#. Pe lng( zonele persona2elor, care ocup( o parte considera,il( a discursului autorului n roman, n E*gheni )neghin ntlnim di1erse stiliz(ri parodice proprii di&eritelor orient(ri i genuri ale lim,a2elor epocii %de pild(, parodia pream,ulului epic neoclasic, epita&uri parodice etc.#. 0ici digresiunile lirice ale autorului nu snt lipsite de elemente stilizate parodic sau parodiate polemic, care ntr-o anumit( m(sur( intr( n zonele persona2elor. Dst&el, digresiunile lirice din roman, din punct de 1edere stilistic, se deose,esc radical de poezia direct( a lui Pu+in. Dcestea nu snt poezie, ci imagini romaneti ale poeziei %i ale poetului liric#, n consecin'(, la o analiz( atent(, aproape tot romanul este mp(r'it n imagini ale lim,a2elor, legate ntre ele i cu autorul prin originale rela'ii dialogice. Dceste lim,a2e snt, n principal, 1ariante o,inuite de orient(ri, de genuri, ale lim,a2ului literar al epocii, lim,a2 n de1enire i continu( primenire. Boate aceste

lim,a2e, cu toate mi2loacele lor directe de expresie, de1in aici o,iect al reprezent(rii, snt prezentate ca imagini ale lim,a2elor, imagini tipice, limitate si uneori aproape ridicole. Botodat( ns( aceste lim,a2e reprezentate reprezint( ele nsele ntr-o m(sur( nsemnat(. Dutorul este prezent n roman %el este aici omniprezent# aproape &(r( a se &olosi de lim,a2ul s(u propriu, direct. <im,a2ul romanului este un sistem de lim,a2e care se
@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC M -::

pun n lumin( reciproc, n mod dialogic. Al nu poate &i descris i analizat ca singurul si unicul lim,a2. 6( 1oi opri asupra nc( unui exemplu. Iat( patru &ragmente extrase din di&erite capitole ale romanului E*gheni )neghin 1 1. Ba+ clumal molodoi po1esa... 3. ...6ladei pe1e' 0osol ,ez1remeni +one' P... 4. Pom priatelea mladogo ( mno#est*o ego pricind000 -. Hto 2, esli 1aim pistoletom Sra2en priateQ molodoi... R C,ser1(m aici. n dou( cazuri, &orma sla1on( mladoi %tn(r# i, n alte dou( cazuri, &orma ruseasc( plenison( - molodoi0 Putem oare s( a&irm(m c( am,ele &orme apar'in aceluiai lim,a2 si aceluiai stil al autorului si c( ele au &ost alese ast&el, s( zicem, din considera'ii de =metric(> N C asemenea a&irma'ie ar &i, desigur, o a,surditate. Hi totui, n toate cele patru cazuri, este 1or,a de discursul autorului. @ar analiza ne con1inge c( aceste &orme apar'in unor sisteme stilistice di&erite ale romanului. Cu1intele mladoi pe*e/ )K cnt(re', poet tn(r %&ragmentul al doilea# snt situate n zona lui <ens+i, snt clate n stilul lui, adic( stilul pu'in ar/aizant al romantismului sentimental. Bre,uie s( spunem c( si cu1intele pet6 %a cnta# si pe*e/ %cnt(re'#, n sensul de =a scrie 1ersuri> i =poet>, snt &olosite de Pu+in n zona lui <ens+i sau n alte zone parodice, o,iecti1ate, %n limDsa, z,urnd, n diligent(, En tn(r z1(p(iat gndea... ...Bn(rul poet S&rit e prea de timpuriu P... Eu cint pe t,nru mi prieten 7i mult ciudata #ire a sa000 @ar cnd cu arma,-ntr-o pornire, Dmicul tn(r 1-a'i ucis...
500 /' PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

,a2ul s(u propriu, Pu+in spune despre <ens+i 5 =aa scria el>.# Scena duelului i a =,ooirii> lui <ens+i %=Dmici, e-o 2ale &(r( nume> etc.# snt construite n mare parte n zona lui <ens+i, n stilul lui poetic, dar tot timpul inter1ine 1ocea realist( i lucid( a autorului ; partitura acestei p(r'i a romanului este destul de complex( i interesant(. Cu1intele =eu cnt pe tn(ru-mi prieten> %&ragmentul al treilea# se ncadreaz( n parodia pream,ulului epic neoclasic, m,inarea, lipsit( de nsemn(tate stilistic(, a cu-1ntului ele1at i ar/aic mladoi cu ,analul priatel6 se explic( prin exigen'ele tra1estiului parodic. Cu1intele molodoi po*esa %tn(r prieten# snt situate n planul discursului direct al autorului, redat n spiritul stilului &amiliar-oral al lim,ii literare a epocii. Dst&el, di&eritele &orme ling1istice i stilistice apar'in unor sisteme di&erite ale lim,a2ului romanului. @ac( am suprima toate g/ilimelele intona'ionale, toate su,di1iziunile 1ocilor, stilurilor i ale distan'elor dintre .=lim,a2ele> reprezentate i discursul direct al autorului, am o,'ine un conglomerat de &orme ling1istice i stilistice eterogene, lipsit de stil si a,surd. <im,a2ul romanului nu poate &i ncadrat ntr-un singur plan, des&(urat pe o singur( linie. Dcesta este un sistem de planuri care se intersecteaz(, n E*gheni )neghin aproape nici un cu-1nt nu este cu1ntul direct al lui Pu+in, n acel sens indiscuta,il cum snt, de pild(, cu1intele din lirica sau poemele sale. @e aceea n roman nu exist( un lim,a2 unic i un stil unic. Botodat(, exist( un centru ling1istic %1er,al-ideologic# al romanului. Dutorul %n calitate de creator al romanului n ansam,lu# nu poate &i ntlnit n nici unul din planurile lim,a2ului 5 el se a&l( n centrul organizator

al intersec'iei planurilor. Iar aceste planuri di&erite se a&l( la distan'e di&erite de centrul autorului. *elins+i a numit romanul lui Pu+in =enciclopedie a 1ie'ii ruseti>. @ar aceasta nu este o enciclopedie mut( de o,iecte uzuale. Via'a ruseasc( se exprim( aici prin toate 1ocile sale, prin toate lim,a2ele i stilurile epocii.
DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC 501

<im,a literar( nu e prezentat( n roman ca o lim,( unitar(, de&initi1 &ormat( si indiscuta,il( ; ea este prezentat( n di1ersitatea 1ie a lim,a2elor, n procesul de1enirii i rennoirii ei. <im,a2ul autorului tinde s( dep(easc( =literaritatea> super&icial( a stilurilor n1ec/ite, pe cale de dispari'ie, i a lim,a2elor orient(rilor literare la mod( i se nnoiete pe seama elementelor esen'iale ale 1or,irii populare %dar nu pe seama unor lim,a2e rudimentare i 1ulgare#. 7omanul lui Pu+in constituie autocritica lim,a2ului literar al epocii, realizat( pe calea punerii reciproce n lumin( a principalelor lui 1ariante de orient(ri, de genuri, de o,inuin'e. @esigur, nu este 1or,a de o punere n lumin( ling1istic( a,stract( 5 imaginile lim,a2elor snt insepara,ile de imaginile concep'iilor i de purt(torii lor 1ii ) oamenii, care gndesc, 1or,esc si ac'ioneaz( ntr-o am,ian'( istoric( i social( concret(. @in punct de 1edere stilistic a1em n &a'a noastr( un sistem complex de imagini ale lim,a2elor epocii, angrenat ntr-o micare dialo-gic( unitar( ; totodat(, 1ariatele =lim,a2e> se a&l( la distan'e cu totul di&erite de centrul artistico-ideologic uni&icator al romanului. Structura stilistic( a lui E*gheni )neghin este tipic( pentru orice roman autentic. Intr-o m(sur( mai mare sau mai mic(, orice roman este un sistem dialogizat al imaginilor =lim,a2elor>, stilurilor, ale contiin'elor concrete, insepara,ile de lim,a2. In roman, lim,a2ul ser1ete nu numai pentru reprezentare, el este totodat( si o,iect al reprezent(rii. @iscursul este mereu autocritic. Prin aceasta, romanul se deose,ete radical de toate genurile directe 5 de poemul epic, de poezia liric(, de drama n sens strict. Boate mi2loacele directe de expresie ale acestor genuri i genurile nsei, intrnd n roman, de1in aici o,iect al reprezent(rii. In condi'iile romanului, orice discurs direct ) epic, liric ori strict dramatic ) ntr-o m(sur( mai mic( sau mai mare se o,iecti1eaz(, de1enind el nsui o imagine limitat( i ) &oarte adesea ) ridicol( n aceast( limitare a sa.
502 / PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

Imaginile speci&ice ale lim,a2elor i stilurilor, organizarea acestor imagini, tipologia lor %ele snt &oarte 1ariate#, m,inarea lor n ansam,lul romanului, trans&er(rile i modi&ic(rile lim,a2elor i 1ocilor, interrela'iile lor dialogice ) acestea snt pro,lemele esen'iale ale stilisticii romanului. Stilistica genurilor directe, a discursului poetic direct nu ne o&er( aproape nimic pentru rezol1area acestor pro,leme. Vor,im de discurs romanesc, &iindc( numai n roman acest discurs i poate re1ela toate posi,ilit('ile speci&ice, atingnd ade1(rata pro&unzime, ns( romanul este un gen relati1 trziu. n sc/im,, discursul indirect, adic( discursul str(in reprezentat, lim,a2ul str(in pus ntre g/ilimele intona'+male are o 1ec/ime &oarte mare 5 l ntlnim n stadiile &oarte timpurii ale literaturii. 6ai mult dect att 5 cu mult timp nainte de apari'ia romanului ntLlnim un ,ogat uni1ers de &orme 1ariate care redau, maimu'(resc, reprezint( din di&erite ung/iuri de 1edere discursul str(in, 1or,irea str(in(, lim,a2ul str(in, printre care i lim,a2ele genurilor directe. Dceste &orme 1ariate au preg(tit romanul cu mult nainte de apari'ia lui. @iscursul romanesc a a1ut o preistorie lung(, care se pierde n adncurile secolelor i mileniilor. Al s-a &ormat i s-a maturizat n genurile orale &amiliare ale lim,ii populare 1or,ite %nc( insu&icient studiate# i n unele genuri &olclorice i literare in&erioare. In procesul apari'iei i al e1olu'iei sale timpurii, discursul romanesc re&lect( 1ec/ea lupt( dintre tri,uri, semin'ii, culturi i lim,i ; el este plin de ecourile acestei lupte. @e &apt, el a e1oluat ntotdeauna la /otarul dintre lim,i i culturi. Preistoria discursului romanesc este &oarte interesant( i nu e lipsit( de un dramatism speci&ic. n preistoria discursului romanesc poate &i o,ser1at( ac'iunea a numeroi &actori, adesea &oarte eterogeni. @in punctul nostru de 1edere, doi dintre ei snt cei mai importan'i 5 unul este r,sul, cel(lalt pluriling*ismul0 7sul
@I0 N PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC

a organizat cele mai 1ec/i &orme de reprezentare a lim,a2ului, care la nceput nu erau altce1a dect ridiculizare a lim,a2ului str(in, a discursului direct str(in. Pluriling1ismul i, legat( de el, punerea

,n lumin a limba#elor au ridicat aceste &orme pe o nou( treapt( artistico-ideologic(, unde a de1enit posi,il( apari'ia genului romanesc. Dcestor doi &actori din preistoria discursului romanesc le este consacrat studiul de &a'(.
IP

Ena dintre cele mai 1ec/i i mai r(spndite &orme ale reprezent(rii discursului direct al celorlal'i este parodia0 n ce const( speci&icul &ormei parodice N S( lu(m, de pild(, sonetele parodice cu care se desc/ide Don "ui#otte0 @ei ca sonete snt compuse ireproa,il, nu le putem n nici un caz ncadra n genul sonetului. Dici ele constituie o parte din roman, dar c/iar izolat, un sonet parodic nu se ncadreaz( n genul sonetului. In sonetul parodic, &orma sonetului nu constituie un gen, adic( nu e &orma unui ansam,lu, ci obiect de reprezentare 2 aici, sonetul este eroul parodiei, n parodia sonetului tre,uie s( recunoatem sonetul, &orma lui, stilul speci&ic, maniera de a 1edea, de a selecta i de a aprecia lumea, concep'ia lui de sonet, ca s( zicem aa. Parodia poate s( reprezinte sonetul si s( ridiculizeze aceste tr(s(turi ale sonetului mai ,ine sau mai r(u, mai pro&und sau mai super&icial, dar, n orice caz, n &a'a noastr( nu se a&l( un sonet, ci imaginea sonetului0 Pe aceleai temeiuri, nu poate &i, n nici un caz, ncadrat n genul poemului poemul parodic 8tlia broa- telor cu -oarecii 98atrahomiomahia:0 Dcesta este o imagine a stilului homeric0 Bocmai aceststil este eroul ade1(rat al operei. Dcelai lucru se poate spune i despre Virgil tra*esti a lui Scarron. 0u pot &i ncadrate genului omiliei &ermons #oyeu' din secolul al XV-lea sau n genul rug(ciunilor ) parodiile la 3ater noster ori A*e ;ria etc. Boate aceste parodii ale genurilor i ale stilurilor %=lim,a2elor># intr( n uni1ersul 1ast i 1ariat al &ormelor 1er,ale care ridiculizeaz( discursul direct so,ru indi&erent de 1arietatea genurilor. Dcest uni1ers este &oarte ,ogat, mult mai ,ogat dect se crede n mod o,inuit, nsui caracterul i mi2loacele de ridiculizare snt &oarte 1ariate,
@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC Q F"F

ele nu snt epuizate de parodiere si tra1estire, n sens restrns. 6i2loacele de ridiculizare a discursului direct snt nc( &oarte pu'in studiate. Enele idei generale despre literatura parodiei i tra1estiului s-au &ormat pe ,aza studierii unor &orme trzii ale parodiei literare, de &elul Eneidei lui Scarron sau al <urculi/ei !atale de Platen, adic( nite &orme s(race, super&iciale i &oarte pu'in importante din punct de 1edere istoric. Dceste idei &ira1e si nguste despre caracterul speci&ic parodiei-tra1esti snt aplicate apoi uni1ersului &oarte ,ogat i 1ariat al crea'iilor parodice ale antic/it('ii. Importan'a &ormelor parodiei-tra1esti n arta uni1ersal( a cu1ntului este extrem de mare. Iat( cte1a date care 1or,esc despre ,og('ia i semni&ica'ia lor deose,it(. S( ne oprim mai nti asupra antic/it('ii. <iteratura antic( trzie, aa-numita =literatur( a erudi'iei> ) Dulus 8ellius, Plutar/ %n ;oralia), 6acro,ius i mai ales Dt/e-naios ) ne o&er( ,ogate indicii care ne permit s( apreciem 1olumul si caracterul deose,it al tra1estiului parodic n crea'iile literare antice. C,ser1a'iile, citatele, trimiterile si aluziile acestor erudi'i completeaz( su,stan'ial acel material disparat i ntmipl(tor al crea'iei comice a antic/it('ii, care s-a p(strat pn( ast(zi. <ucr(rile unor cercet(tori ca @ieteric/, 7eic/, Corn-&ord si al'ii ne-au preg(tit pentru o apreciere mai 2ust( a rolului si semni&ica'iei &ormelor parodiei-tra1esti n literatura antic/it('ii. 0e putem da uor seama c( literalmente n-a existat nici un gen direct strict, nici un tip al discursului direct ) artistic, retoric, &iloso&ic, religios, uzual )K care s( nu ai,( un du,lu al s(u, un tra1esti parodic, o contre partie comico-ironic(. Botodat(, aceste du,luri parodice i re&lect(ri comice ale discursului direct erau, ntr-o serie de cazuri, cons&in'ite si canonizate de tradi'ie ca i prototipurile lor ele1ate. 0e 1om re&eri la pro,lema aa-numitei =a patra dram(>, adic( drama satiric(. Dceast( dram(, care urma dup( trilogia tragic(, a,orda, n ma2oritatea cazurilor, aceleai moti1e tematico-mitologice ca i trilogia care o
.F" M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

preceda. Dst&el, ea era o contre partie special(, tra1estit( parodic, a prelucr(rii tragice a mitului respecti1 5 ea prezenta acelai mit su, un alt aspect. Dceste contraprelucr(ri parodic-tra1estite ale marilor mituri na'ionale erau de asemenea legi&erate i canonizate, ca i prelucrarea lor tragic( direct(. Bo'i tragicii ) P/rJnic/os, So&ocle, Auripide ) erau i autori de drame satirice, iar cel mai serios i mai &idel dintre ei, epoptul misterelor eleusine, Asc/il, era socotit de greci cel mai mare maestru al dramei satirice. @in &ragmentele

dramei satirice a lui Asc/il, +olec/ionarul de oase, o,ser1(m reprezentarea su, &orm( de parodietra1esti a e1enimentelor i eroilor 7(z,oiului troian, i anume episodul s&adei Iui Elise cu D/ile i @iomede, cnd lui Elise i-a &ost aruncat( n cap o oal( de noapte puturoas(. Bre,uie s( spunem c( &igura lui =Elise cel comic>, care constituie tra1estiul parodic al &igurii lui epico-tra-gice ele1ate, a &ost una dintre &igurile cele mai populare ale dramei satirice, ale &arsei dorice antice, ale comediei dinaintea lui Dristo&an, ale unor mici epopei comice, cu1Lnt(ri i dispute parodice, n care este att de ,ogat( arta comic( antic( %mai cu seam( n Italia ele sud si SiS cilia#. Aste semni&icati1 rolul deose,it pe care 1-a 2ucat n &igura lui =Elise cel comic> tema ne,uniei 5 dup( cum se tie, Elise i-a pus o tic/ie %pileus# de m(sc(rici i a n/(mat la plug un cal al(turi de un ,ou, simulnd ne,unia, pentru a se esc/i1a de la r(z,oi, 6oti1ul ne,uniei a trans&erat &igura lui Elise din planul direct, nalt, n planul comic al parodiei-tra1esti 1. @ar cea mai popular( &igur( a dramei satirice i a altor &orme ale discursului parodic a &ost &igura lui =Hercule cel comic>. Hercule, slu2itorul puternic i nai1 al lui Auristeu, rege sla,, las i ipocrit, Hercule, cel care a n1ins moartea n lupt( i a co,orLt n mp(r('ia de dincolo de mormnt, Hercule ) mnc(ul nes('ios, 1esel, ,e'i1 i ,(t(u, i mai ales Hercule cel ne,un )T acestea snt temele care au de&initit aspectul comic al acestei &i1

VeMi U. Sc/midt, 5li'es comicus0

@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC

F"Q

guri. .or'a i eroismul snt p(strate n acest aspect comic, dar snt asociate cu rsul i cu imaginile 1ie'ii materiale p(mntesti. .igura comic( a lui Hercule a &ost deose,it de popular( nu numai n 8recia, dar i la 7oma si mai trziu n *izan' %unde a de1enit una dintre &igurile centrale ale teatrului de marionete#. Pn( de curind, aceast( &igur( era nc( 1ie n teatrul de um,re turcesc =aragbz0 Hercule cel comic este una dintre &igurile populare pro&unde ale eroismului 2o1ial si simplu care au a1ut o in&luen'( co1rsitoare asupra ntregii literaturi uni1ersale. =Cea de a patra dram(>, completare indispensabil a trilogiei tragice, i asemenea &iguri ca =Elise cel comic> i =Hercule cel comic> snt o m(rturie a &aptului c( grecii, contiin'a lor literar(, nu 1edeau nici un &el de pro&anare sau ,las&emie n prelucr(rile parodice ale mitului na'ional. A semni&icati1 c( grecii nu se s&iau de&el s( atri,uie lui Homer nsui paternitatea unei opere parodice ca 8atrahomiomahia0 Bot lui Homer i-a &ost atri,uit si poemul comic despre ;argites cel 3rost0 Crice gen direct, orice discurs direct ) epic, tragic, liric, &iloso&ic ) poate i tre,uie s( de1in( o,iect al reprezent(rii, al =maimu'(relii> parodice. Dceast( maimu'(real( ntr-un &el smulge discursul de lng( o,iectul s(u, l separ(, demon-strncl c( respecti1ul discurs al unui gen ) epic sau tragic ) este unilateral, limitat, nu epuizeaz( o,iectul ; parodia impune re1elarea acelor laturi ale o,iectului care nu se ncadreaz( n genul i stilul respecti1. Crea'ia parodic(, a tra1estiului, introduce corecti1ul permanent al rsului i al criticii n seriozitatea unilateral( a discursului direct ele1at, corecti1ul realit('ii, care este ntotdeauna mai ,ogat(, mai su,stan'ial(, i mai ales mai contradictorie -i pluriling* dect poate s( cuprind( genul nalt si direct. 8enurile nalte snt monotone, n timp ce =a patra dram(> i genurile nrudite sus'in ,itonalitatea antic( a discursului. Parodiei antice i este str(in( nega'ia ni/ilist(. .iindc( nu eroii snt cei parodia'i, nu este parodiat 7(z,oiul troian i participan'ii lui, ci eroizarea lor epic(, nu este parodiat nici Hercule i &aptele sale, ci
50 / PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

eroizarea lor tragic(. 8enul nsui, stilul si lim,a2ul snt puse ntre g/ilimele comice-persi&lante. pe &ondul realit('ii contradictorii care nu se ncadreaz( n limitele lor. @iscursul serios direct, de1enit imagine comic( a discursului, este re1elat cu toate limitele si imper&ec'iunile sale, dar nu este deloc dispre'uit. @e aceea s-a si putut crede c( Homer nsui a compus o parodie a stilului /omeric. <iteratura roman( o&er( un material suplimentar pentru elucidarea pro,lemei =celei de a patra drame>. <a 7oma, &unc'iile ei erau ndeplinite de atellanele literare. Cnd, n perioada lui Sulla, atellanele au &ost ela,orate din punct de 1edere literar, c(p(tnd un text de&initi1, ele au nceput s( &ie 2ucate dup( tragedie, n e'odium0 Dst&el, atellanele lui Pomponius i 0o1ius se 2ucau dup( tragediile lui Dccius. ntre atellane i tragedii exista o coresponden'( &oarte strict(. Pe

teren roman, cerin'a omogenit('ii materialului serios i a celui comic a1ea un caracter mai strict i mai sistematic dect n 8recia. 6ai trziu, n e'odium ul tragediei, n locul atellanelor se 2urau mimuri 5 dup( toate pro,a,ilit('ile, ele de asemenea tra1esteau materialul tragediei precedente. Bendin'a de a nso'i orice prelucrare tragic( %n general serioas(# a materialului cu prelucrarea lui comic( %parodic-tra1estit(# paralel( a &ost re&lectat( i n artele plastice ale romanilor. @e pild(, n aa-numitele =disti/uri consulare>, la sting( snt reprezentate, de o,icei, scene comice, cu m(ti groteti, iar la dreapta ) scene tragice. C dispunere analog( se o,ser1( i n pictura mural( pompeian(. @ieteric/, care a recurs la pictura pom-peian( pentru rezol1area pro,lemei &ormelor comice antice, descrie, de pild(, dou( asemenea &resce, aezate una n &a'a celeilalte 5 ntr-una este n&('iat( Dndromeda, sal1at( de Perseu, n cea opus( )K o &emeie goal(, sc(l-dndu-se ntr-un /elesteu, pe trupul c(reia se ncol(cise un arpe ; n a2utorul ei alearg( '(rani cu ,te i pietre 1.
1

Vezi D. @ieteric/, 3ulcinella0 3ompeyanische $andbilder nnd romische &atyrspiele, <eipzig, 19:!, S. 141.
DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC / 509

Dcesta este un e1ident tra1esti parodic al primei scene mitologice. Su,iectul mitului este trans&erat n realitatea prozaic(. Perseu este nlocuit de '(ranii cu arme rudimentare %a se compara uni1ersul ca1aleresc al lui @on Oui2otte tradus n lim,a2ul lui Sanc/o#. @intr-o serie de iz1oare, n special din cartea a XlV-a a lui Dt/enaios, a&l(m de existen'a unui 1ast uni1ers de &orme parodice dintre cele mai di1erse ; a&l(m, de pild(, despre spectacolele !allo!orilor i deikeli-tttor, care, pe de o parte, tra1esteau miturile na'ionale i locale, iar pe de alta ) imitau =lim,a2ele> tipice i &elul speci&ic de a 1or,i al medicilor str(ini, al proxene'ilor, al /etairelor, al '(ranilor, al scla1ilor etc. Produc'ia parodic( era deose,it de ,ogat( i 1ariat( n Italia de sud. Dci erau n &loare 2ocuri si enigme parodice ,urleti, parodiile cu1nt(rilor sa1ante i pledoariilor 2udec(toreti, erau n &loare &orme ale dialogurilor parodice ) agone, una dintre 1ariantele lor &iind parte constituti1( a comediei greceti. Dici, cu1ntul a1ea o cu totul alt( 1ia'( dect n genurile directe nalte ale 8reciei. S( amintim c( mimul cel mai primiti1, adic( actorul am,ulant de cel mai sla, ni1el, tre,uia s( posede, ca minimum pro&esional, dou( aptitudini 5 s( imite glasurile p(s(rilor i animalelor i s( maimu'(reasc( 1or,irea, mimica si gesturile scla1ului, '(ranului, proxenetului, magistrului pedant, str(inului. Da este i ast(zi actorul-imitator de ,lci. Eni1ersul culturii comice romane nu era mai pu'in ,ogat i 1ariat dect cel grecesc. Pentru 7oma este deose,it de caracteristic( 1i1acitatea st(ruitoare a ridiculiz(rilor rituale. Snt cunoscute ridiculiz(rile rituale legi&erate la care era supus comandantul 1ictorios de c(tre solda'i ; e cunoscut rsul ritual al romanilor la nmormnt(ri ; e cunoscut( li,ertatea legi&erat( a rsului mimic ; nu e ne1oie s( mai insist(m asupra saturnaliilor. 0u ne intereseaz( aici o,riile rituale ale rsului, ci produc'ia lite-rar-artistic( pe care a generat-o, rolul pe care 1-a 2ucat n destinul cu1ntului. 7sul s-a do1edit a &i una dintre crea'iile 7omei tot att de pro&und producti1( i peren(,
!"i # O j PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

ca i dreptul roman. Dcest rs a str(,(tut stratul gros al so,riet('ii medie1ale sum,re pentru a &ertiliza cele mai mari crea'ii ale literaturii 7enaterii ; si ast(zi el continu( s( ai,( rezonan'( ntro serie de &enomene ale crea'iei literare europene. Contiin'a literar-artistic( a romanilor nu putea concepe o &orm( serioas( &(r( ec/i1alentul ei comic. .orma direct(, serioas(, era doar un &ragment, o 2um(tate a ntregului ; plenitudinea ansam,lului era resta,ilit( numai dup( ad(ugarea acelei contre partle comice a &ormei respecti1e. Bot ceea ce era serios tre,uia s( ai,( i a1ea du,lura sa comic(. Da cum n saturnalii m(sc(riciul l du,la pe rege, scla1ul --pe st(pn, tot aa n toate &ormele culturii i literaturii au &ost create asemenea du,luri comice. Dst&el, literatura roman(, mai cu seam( cea in&erioar(, popular(, a creat un num(r imens ele &orme ale tra1estiului parodic 5 ele a,undau n mimuri, satire, epigrame, n con1ersa'iile din timpul mesei, n genurile retorice, n scrisori, n di1ersele mani&est(ri ale crea'iei comice in&erioare, populare. Bradi'ia popular( %cu prec(dere# a transmis e1ului mediu multe dintre aceste &orme, a transmis stilul i consec1en'a cutez(toare a parodiei romane. Culturile europene au n1('at s( rd( i s( ridiculizeze de la romani. @ar uriaa motenire comic( a 7omei, prin tradi'ie scris(, a a2uns pn( la noi ntr-o cantitate in&im( 5 cei de care depindea transmiterea acestei moteniri erau agela-tii2 ei alegeau discursul serios si eliminau, ca pro&anatoare, re&lect(rile lor

comice, de pild( numeroase parodii la Vergiliu. Dst&el, al(turi de marile modele ale genurilor directe. ale discursului direct, antic/itatea a creat, indiscuta,il, un uni1ers ,ogat de &orme dintre cele mai 1ariate ale discursului speci&ic tra1estiului parodic, indirect si pri1it cu rezer1e. Bermenul nostru - - =discursul speci&ic tra1estiului parodic> - nu exprim(, desigur, nici pe departe ntreaga ,og('ie a tipurilor, 1ariantelor i nuan'elor discursului comic. @ar n ce const( oare unitatea tuturor acestor &orme di1erse i ce leg(tur( au ele cu romanul N
DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC $ 5U

Enele dintre &ormele crea'iei parodice reproduc direct &ormele genurilor parodiate - - poeme, tragedii parodice %de pild(, >ragopodagra de <ucian#, pledoarii parodice etc. Dcestea snt parodii i tra1estiuri n sens strict, n alte cazuri, ntlnim &orme de genuri deose,ite 5 drama satiric(, comedia impro1izat(, satira, dialogul &(r( pretext .a. 8enurile parodice, dup( cum am mai spus, nu se ncadreaz( n acele genuri pe care le parodiaz(, adic( poemul parodic nu este nicidecum poem. 8enurile speciale ale discursului parodic, de &elul celor enumerate, snt insta,ile, imper&ecte din punct de 1edere compozi'ional, lipsite de sc/eletul trainic al genului. Pe terenul antic/it('ii, discursul tra1estiului parodic nu ,ene&icia de nici un gen care s(-1 ad(posteasc(. Boate aceste &orme parodice 1ariate constituiau parc( un uni1ers aparte, n a&ara genurilor sau ntre genuri. @ar acest uni1ers era unit, n primul rLnd, prin scopul comun 5 crearea unui corecti1 comic i critic pentru toate genurile directe existente, pentru toate lim,a2ele, stilurile, 1ocile, o,lignd la a 1edea dincolo de ele o alt( realitate, contradictorie i nesesizat( de ele. Impietatea &ormelor romaneti era preg(tit( de acest rs. In al doilea rnd, toate aceste &orme snt unite prin o,iectul comun, care este mereu lim,a2ul nsui cu &unc'iile lui directe i care de1ine aici imagine a lim,a2ului, imagine a discursului direct. Prin urmare, acest uni1ers a&lat n a&ara genurilor sau ntre genuri este unitar, dez1(luind c/iar o unitate speci&ic(. .iecare &enomen al lui ) un dialog parodic, o scen( de mora1uri, o pastoral( comic( etc. ) constituie parc( un &ragment al unui ansam,lu unitar. Dcest ansam,lu eu mi-1 reprezint ca un roman imens, cu o multitudine de genuri i stiluri, necru'(tor-critic, lucid-ironic, re&lectnd plenitudinea di1ersit('ii lim,a2elor i 1ocilor culturii, a poporului i a epocii respecti1e, n acest roman mare ) oglind( a di1ersit('ii lim,a2elor n de1enire ) orice discurs direct, n special cel dominant, este re&lectat ntr-o anumit( m(sur( limitat, caracteristic, tipic, ca unul care se n1ec/ete, moare, se maturizeaz( n 1ederea nlocuirii i rennoirii, ntr-ade1(r, din acest ansam,lu 1ast al dis!512 / PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

cursurilor i 1ocilor re&lectate parodic, pe terenul antic/it('ii erau preg(tite condi'iile apari'iei romanului, ca &orma'ie cu o multitudine de stiluri si 1ariat(, ns( el n-a iz,utit s( a,soar,( i s( &oloseasc( ntreg materialul imaginilor lim,a2ului pe care l a1ea la dispozi'ie. 6( re&er la =romanul grec>, la Dpuleius i Petronius. Pesemne, lumea antic( nu era capa,il( de mai mult. .ormele tra1estiului parodic au preg(tit romanul n-tr-o direc'ie &oarte important(, de-a dreptul /ot(rtoare. Ale au eli,erat o,iectul de su, puterea lim,a2ului, n care se ncurcase ca ntr-o mrea2(, au nl(turat puterea despotic( a mitului asupra lim,a2ului, au eli,erat contiin'a de su, domina'ia discursului direct, din recluziunea se1er( a discursului i lim,a2ului propriu. D &ost realizat( acea distan'( dintre lim,a2 i realitate, condi'ie indispensa,il( pentru crearea &ormelor autentic realiste ae discursului. Parodiind discursul direct, stilul direct, iscodindu-i limitele, laturile comice, re1elndu-i &izionomia tipic(, contiin'a ling1istic( se situa ,n a!ara acestui discurs direct i n a&ara tuturor mi2loacelor sale expresi1e. Dp(rea o nou( modalitate de &olosire creatoare a lim,a2ului 5 creatorul n1a'( s(-1 pri1easc( din a&ar(, cu al'i oc/i, prin prisma altui lim,a2, a altui stil posi,il. .iindc( tocmai n lumina altor lim,a2e si stiluri posibile este parodiat, tra1estit, ridiculizat respecti1ul stil direct. Contiin'a creatoare se a&l( parc( la /otarul dintre lim,a2-e i stiluri. Dceasta este o cu totul alt( pozi'ie a contiin'ei creatoare &a'( de lim,a2. Dedul sau rapsodul se sim'ea cu totul alt&el n lim,a2ul i discursul s(u dect creatorul 8atraho mlomahiei sau creatorii lui ;argites0 Creatorul discursului direct ) epic, tragic, liric ) are de a &ace cu acel o,iect pe care l cnt(, l reprezint(, l exprim(, i cu lim,a2ul s(u propriu, ca mi2loc unic i pe deplin adec1at pentru realizarea proiectului concret i direct. Dcest proiect i structura lui tematic( o,iectual( snt

insepara,ile de lim,a2ul direct al creatorului 5 ele s-au n(scut si s-au maturizat n acest lim,a2, n mitul na'ional de care acesta este impregnat n tradi'ia na'ioDIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC / 51%

nalL. Crientarea contiin'ei parodice se prezint( alt&el 5 ea e orientat( att spre o,iect, ct i spre discursul str(in care parodiaz( acest o,iect, de1enind el nsui imagine, Se creeaz( acea distan'( dintre lim,a2 i realitate despre care am 1or,it. Dre loc trans&ormarea lim,a2ului din dogm( a,solut(, cum apare n limitele recluziunii i monoling1ismului strict, n ipotez( de lucru pentru n'elegerea i exprimarea realit('ii. @ar aceast( trans&ormare poate &i realizat( n toat( rigoarea i plenitudinea ei doar cu o singur( condi'ie -a pluriling*ismului su,stan'ial. 0umai pluriling1ismul eli,ereaz( de&initi1 contiin'a de su, puterea lim,a2ului propriu si a mitului ling1istic. .ormele tra1estiului parodic se dez1olt( n condi'iile pluriling1ismului i numai ast&el snt capa,ile s( se ridice pe o culme ideologic( a,solut nou(. Contiin'a literar( roman( era ,iling1(. 8enurile latine pur na'ionale, concepute n condi'iile monoling1ismului, se o&iliser( nainte de a c(p(ta o &orm( literar(. Contiin'a literar( a romanilor a creat, de la nceput i pn( la s&Lrit, pe &ondul lim,ii i &ormelor greceti, nc( de la primii pai, discursul literar latin se pri1ea n lumina discursului grecesc, cu ochii discursului grecesc; c/iar de la nceput el a &ost un discurs de tip stilizator, care pri1ea mereu napoi i parc( se plasa ntre nite g/ilimele speciale, respectuos-stilizatoare. <im,a latin( literar(, n toat( di1ersitatea genurilo& ei, s-a &ormat n lumina lim,ii literare greceti. Speci&iQ cui el na'ional, gndirea ling1istic( speci&ic( proprie ei erau considerate, de c(tre contiin'a literar( creatoareV ntr-un mod care ar &i &ost imposi,il n condi'iile mono-ling1ismului. .iindc( a o,iecti1a lim,a2ul propriu, &orrnW lui intern(, speci&icul concep'iei despre lume, habitus?ul ei ling1istic speci&ic nu se poate dect n lumina altui lim,a2, a unui lim,a2 =str(in>, dar aproape tot att de =propriu> ca i lim,a matern(. E. $ilc.moXitz-6oellendor&&, n cartea sa despre Pla--ton, scrie 5 =0umai cunoaterea unei lim,i cu o alt gin@
F1- M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

dire &ace posi,il( n'elegerea corect( a propriei lim,ii...> l 0u 1oi continua citatul, n el este 1or,a, n primul rnd. de n'elegerea ling1istic( pur cogniti1( a lim,a2ului propriu, n'elegere realizat( doar n lumina altui lim,a2, str(in ; dar aceast( tez( se extinde n egal( m(sur( i asupra n'elegerii lim,a2ului din punct de 1edere literar n procesul practicii artistice. 6ai mult dect att, n procesul crea'iei literare punerea reciproc( n lumin( cu un lim,a2 =str(in> lumineaz( i o,iecti1eaz( tocmai latura Aconcep/iei despre lumeB a1 lim,a2ului propriu %i a celui str(in#, &orma ei intern(, sistemul speci&ic al accentelor 1alorice. Pentru contiin'a literar( creatoare, n zona pus( n lumin( de lim,a2ul str(in nu apare, desigur, sistemul &onetic al lim,a2ului propriu, particularit('ile lui mor&ologice, 1oca,ularul lui a,stract, ci tocmai ceea ce &ace din lim,a2 o concep'ie asupra lumii, concret( i intraducti,il( pn( la cap(t 5 stilul limba#ului ca ansamblu0 Pentru contiin'a literar( creatoare ,iling1( %tocmai aa era contiin'a creatorului roman#, lim,a2ul n ansam,lul s(u - - cel propriu-matern i cel propriu-str(in -constituie un stil concret, nu un sistem ling1istic a,stract. Pentru romanii cul'i era &oarte caracteristic( perceperea ntregului lim,a2, de la un cap(t la altul, ca stil ) perceperea pu'in rece i =exteriorizant(>. Ai scriau i 1or,eau stiliz,nd, nu &(r( o oarecare nstr(inare rece de lim,a2ul propriu. @e aceea caracterul concret si expresi1 direct al discursului literar latin este ntotdeauna ntruct1a con*en/ional %cum este orice stilizare#. Alementul stiliz(rii este propriu tuturor genurilor mari i directe ale literaturii romane, el exist( si ntr-o asemenea mare oper( a romanilor cum este EneidB0 @ar nu este 1or,a numai de ,iling1ismul cultural al 7oniei literare, nceputurile literaturii romane snt marcate de triling*ism0 =Brei su&lete> s(l(luiau n pieptul lui Anea. @ar tot trei su&lete ) trei lim,a2e, trei culturi
1

E. $ilamoXitz-6oellendor&&, 3latan, t. l, *erlin, 1:3", p. 3:".

@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC , F1F

) tr(iau si n pieptul aproape al tuturor ini'iatorilor discursului literar roman, al tuturor acestor traduc(tori-sti-lizatori, 1eni'i la 7oma din Italia de sud, unde se intersectau /otarele a trei lim,i i culturi 5 greac(, osc( i roman(. Italia de sud era 1atra unei culturi speci&ice i a unor &orme

literare mixte i /i,ride. Dpari'ia literaturii romane este esen'ial legat( de aceast( 1atr( cultural( triling1( 5 ea s-a n(scut n procesul punerii reciproce n lumin( a celor trei lim,a2e 5 cel propriumatern si cele dou( str(ine, de1enite si ele proprii. @in punctul de 1edere al pluriling1ismului, 7oma este doar ultima etap( a elenismului, etap( care se nc/eie cu transmiterea unui pluriling1ism important lumii ,ar,are a Auropei si cu crearea noului tip de pluriling1ism medie1al. Alenismul a creat pentru toate popoarele ,ar,are implicate n el o puternic( instan'( de lim,i str(ine. Dceast( instan'( a a1ut un rol &atal pentru &ormele directe na'ionale ale discursului artistic. Aa a n(iY;;it aproape toate 1l(starele eposului i liricii na'ionale, n(scute din adncurile monoling1ismului opac ; ea a trans&ormat discursul direct al popoarelor ,ar,are - - epic i liric )K ntr-un discurs semicon1en'ional, semistilizat. n sc/im,, a &a1orizat excep'ionala dez1oltare a &ormelor discursului parodic. Pe terenul elenismului i al elenismului roman a &ost posi,il( apari'ia unei distan'e maxime ntre locutor %creator# i lim,a2ul s(u, ntre lim,a2 i uni1ersul o,iectual-tematic. 0umai n aceste condi'ii a &ost posi,il( e1olu'ia 1iguroas( a rsului roman. Alenismul se caracterizeaz( printr-un pluriling1ism complex. Crientul, cu o multitudine de lim,i i culturi, intersectat de &rontierele culturilor i lim,ilor antice a&late n contact, nu constituia deloc un uni1ers monoling1 nai1, pasi1, &a'( de cultura greac(. Crientul era el nsui depozitul unui pluriling1ism antic complex. Peste tot n lumea elenistic( erau risipite centre, orae, aez(ri, unde con1ie'uiau nemi2locit, se mpleteau n mod original cte1a culturi i lim,i. S( lu(m, de pild(, Samo-sata, patria lui <ucian, cel oare a 2ucat un rol co1rsitor n
1 M P7C4<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

istoria romanului european. Popula'ia auto/ton( din Sa-mosata era alc(tuit( din sirieni, care 1or,eau lim,a ara-meic(. Vr&urile culte ale popula'iei oraului 1or,eau si scriau grecete. <im,a o&icial( a administra'iei i cancelariei era latina ; to'i &unc'ionarii erau romani ; n ora sta'iona o legiune roman(. Prin Samosata trecea un drum mare %&oarte important din punct de 1edere strategic#, pe care circulau lim,ile 6esopotamiei, Persiei i c/iar ale Indiei, n acest punct de intersec'ie a culturilor si lim,ilor s-a n(scut i s-a &ormat contiin'a cultural( si ling1istic( a lui <ucian. Similar a &ost i mediul cultural-lin,-g1istic al a&ricanului Dpuleius, al creatorilor romanelor greceti, n ma2oritatea cazurilor ,ar,ari eleniza'i. 7rXin 7o/de, n cartea sa despre istoria romanului grec 1, analizeaz( procesul descompunerii, pe teren elenistic, a mitului grec na'ional i, legat de acesta, procesul dec(derii i mpu'in(rii &ormelor eposului i dramei, posi,ile doar pe solul unic i unitar al mitului na'ional. 7o/de nu rele1( ns( rolul pluriling1ismului. Pentru el, romanul grec este produsul descompunerii marilor genuri directe, n parte are dreptate 5 tot ceea ce e nou se nate din moartea 1ec/iului. @ar 7o/de nu este dialectician. Al nu sesizeaz( tocmai noul. Al de&inete aproape 2ust importan'a mitului na'ional unitar pentru crearea marilor &orme ale eposului, liricii i dramei greceti. Ins( procesul descompunerii mitului na'ional, &atal pentru genurile eline directe i monoling1e, este &a1ora,il apari'iei si e1olu'iei unui nou gen literar 5 discursul romanesc n proz(. 7olul pluriling1ismului n procesul dispari'iei mitului i al naterii lucidit('ii romaneti este &oarte mare. n procesul punerii reciproce n lumin( a lim,ilor i culturilor, lim,a2ul a de1enit ce1a a,solut nou, S-a modi&icat ns(i calitatea lui 5 n locul uni1ersului ling1istic ptolemeean, nc/is, unic i unitar a ap(rut uni1ersul desc/is al lui 8alilei, cu multitudinea lui de lim,a2e care se pun reciproc n lumin(.
1

Vezi ArXin 7c/de, Der griechische Roman und seine Vor lu!er, 19! .
F1N

@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC

@in p(cate ns(, romanul grec reprezint( &oarte sla, acest discurs nou al contiin'ei pluriling1e. Dcest roman a rezol1at, de &apt, doar pro,lema su,iectului %i aceea par'ial#. D ap(rut un gen nou, mare, depozitarul altor numeroase genuri, care includea di&erite dialoguri, piese lirice, scrisori, cu1nt(ri, descrieri de '(ri i orae, nu1ele etc. Prin urmare ) o enciclopedie de genuri. @ar acest roman cu multe genuri are aproape un singur stil. @iscursul, aici, este un discurs semicon1en'ional, stilizat. Crientarea stilizatoare n pri1in'a lim,a2ului, caracteristic( oric(rui pluriling1ism, i-a g(sit aici o expresie gr(itoare. @ar aici exist( i &orme semiparodice, ironice ; ele snt, pro,a,il, mai multe dect recunosc cercet(torii. .rontierele dintre discursul semistilizat i cel semiparo-dic snt &oarte insta,ile ; c(ci, n discursul stilizat, e de a2uns s(-i su,limezi pu'in

con1en'ionalitatea ca ta capete caracter de uoar( parodie, ironie, s( &ie pri1it cu rezer1( 5 de &apt, nu eu spun asta, eu a &i spus, poate, alt&el. @ar n romanul grec aproape c( nu exist( irna-ginilim,a2e care s( re&lecte di1ersitatea lim,a2elor unei epoci. In aceast( pri1in'(, unele 1ariante ale satirei elenistice i romane snt incompara,il mai =romaneti> dect romanul grec. Bre,uie s( l(rgim pu'in conceptul de pluriling1ism. Pn( acum am 1or,it despre punerea reciproc( n lumin( a marilor lim,i na'ionale, constituite -i uni!icate %greaca i latina#, care au trecut n preala,il prin lunga etap( a unui monoling1ism relati1 sta,il i linitit. @ar am 1(zut c(, nc( din perioada clasic( a existen'ei lor, grecii posedau un uni1ers &oarte ,ogat de &orme ale tra1estiului parodic. Aste pu'in pro,a,il c( o asemenea ,og('ie de imagini ale unei lim,i putea s( apar( n condi'iile monoling1ismului opac i nc/is. 0u tre,uie s( uit(m c(, de &apt, orice monoling1ism este relati1 ; nici c/iar propria lim,( nu este singur( 5 n ea exist( ntotdeauna i reminiscen'e i potente ale altor lim,i, mai mult sau mai puQ.Qn sim'ite de contiin'a literar-ling1istic( creatoare.
F19 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

Htiin'a contemporan( a acumulat un num(r de &apte care atest( lupta ncordat( dintre lim,i i dinl(untrul lor, care a precedat starea relati1 sta,il(, cunoscut( nou(, a lim,ii greceti. C cantitate nsemnat( de r(d(cini ale acestei lim,i apar'in lim,ii semin'iei care popula teritoriul grecilor nainte de 1enirea lor. n greaca literar( surprindem o original( re&lectare a existen'ei dialectelor n anumite genuri. @incolo de aceste &apte simple se ascunde procesul complex al luptei dintre lim,i i dialecte, al /i,ridiz(rilor, puri&ic(rilor, succesiunilor, nnoirilor, lungul i sinuosul drum al luptei pentru unitatea lim,ii literare i a di1erselor ei genuri. Dpoi s-a instaurat o lung( perioad( de relati1( sta,ilitate. @ar amintirea acestor &urtuni ling1istice s-a p(strat nu numai n anumite urme ncremenite, dar si n &orma'ii literar-stilistice si n primul rnd n &ormele crea'iei literare parodice. n perioada istoric( a 1ie'ii elinilor, sta,il( din punct de 1edere ling1istic si monoling1(, toate su,iectele lor, ntregul material o,iectual-tematic, ntregul &ond principal de imagini, expresii, intona'ii au luat natere n snul lim,ii lor materne. Bot ceea ce 1enea din a&ar( %i 1enea destul de mult# era asimilat de mediul puternic i sigur al monoling1ismului nc/is, care pri1ea cu dispre' pluriling1ismul lumii ,ar,are. @in snul acestui monoling1ism sigur i incontesta,il s-au n(scut marile genuri directe ale elinilor ) eposul lor, poezia liric( i tragedia. Ale exprimau tendin'ele centralizatoare ale lim,ii. @ar al(turi de ele, mai ales n p(turile de 2os ale popula'iei, s-a dez1oltat crea'ia parodic(, care p(stra amintirea luptei ling1istice antice i care era permanent ntre'inut( de procesele permanente ale strati&ic(rii i di&eren'ierii ling1istice. @e pro,lema pluriling1ismului este indisolu,il legat( i pro,lema di1ersit('ii dinl(untrul unei lim,i, pro,lema di&eren'ierii i strati&ic(rii oric(rei lim,i , na'ionale. Dceast( pro,lem( are o importan'( primordial( pentru n'elegerea stilului i destinelor romanului din timpurile moderne, adic( ncepnd din secolul al XVII-lea. Prin structura sa stilistic(, acest roman re&lect( lupta te/din@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC M F1:

'elor centralizatoare %uni&icatoare# si descentralizatoare %care strati&ic( lim,a# n lim,ile popoarelor europene. 7omanul simte c( se a&l( la &rontiera dintre lim,a2ul literar nc/egat i dominant i lim,a2ele extraliterare ale di1ersit('ii lim,a2elor ; el ser1ete ori tendin'elor centralizatoare ale noului lim,a2 literar %cu normele lui gramaticale, stilistice i ideologice#, ori, dimpotri1(, lupt( pentru nnoirea lim,a2ului literar n1ec/it, nnoire pe seama acestor straturi ale lim,ii na'ionale, r(mase ntr-o m(sur( sau alta n a&ara ac'iunii centralizatoare si uni&icatoare a normei artistico-ideologice a lim,a2ului literar dominant. Contiin'a literar-ling1istic( a romanului timpurilor moderne, sim'indu-se la /otarul di1ersit('ii lim,a2elor literare i neliterare, se simte totodat( i la /otarul timpului 5 ea percepe deose,it de acut timpul n lim,a2, sc/im,(rile lui, m,(trnirea si nnoirea lim,a2ului, trecutul i 1iitorul n lim,a2. @esigur, toate aceste procese de sc/im,are i nnoire a lim,ii na'ionale, re&lectate de roman, nu au un caracter ling1istic a,stract 5 ele snt insepara,ile de lupta social( i ideologic(, de procesele de1enirii i nnoirii societ('ii i poporului. Dst&el, di1ersitatea intern( a lim,a2ului are o importan'( primordial( pentru roman. @ar aceast(

di1ersitate a2unge la plenitudinea contiin'ei sale creatoare numai n condi'iile unui pluriling1ism acti1. 6itul despre un lim,a2 unic i cel despre un lim,a2 unitar dispar concomitent. @e aceea, romanul european al timpurilor moderne, care re&lect( di1ersitatea dinl(untrul lim,a2ului, m,(trnirea i nnoirea lim,a2ului literar i a genurilor lui di1erse, a putut &i preg(tit de pluriling1ismul medie1al, caracteristic tuturor popoarelor medie1ale, i de inter&eren'a ncordat( a lim,a2elor, care a1ea loc n epoca 7enaterii n procesul nlocuirii lim,ii ideologice %latina# i al trecerii popoarelor europene la monoling1ismul critic din timpurile moderne.

III
<iteratura comic( i parodic( medie1al( a &ost extraordinar de ,ogat(. Prin ,og('ia i 1arietatea &ormelor parodice, e1ul mediu se nrudete cu 7oma. Bre,uie s( spunem c(, ntr-o serie de aspecte ale crea'iei sale comice, e1ul mediu este, dup( cit se pare, motenitorul direct al 7omei ; n special tradi'ia saturnaliilor a continuat s( existe, ntr-o alt( &orm(, n decursul secolelor medie1ale. 7oma 1esel( a saturnaliilor. purtLnd tic/ia de m(sc(rici - - A3ileata RomaB %6ar'ial# ) a iz,utit s(-i p(streze ntreaga &or'( i ntregul &armec n cele mai tene,roase perioade ale e1ului mediu. @ar si produc'ia comic( original( a popoarelor europene, dez1oltat( pe terenul &olclorului local, era &oarte nsemnat(. Ena dintre cele mai interesante pro,leme stilistice ale elenismului este pro,lema citatului. @eose,it de 1ariate erau &ormele cit(rii &('ie, semimascate i mascate, &ormele ncadr(rii citatului n context, ale g/ilimelelor in-tona'ionale, di1ersele grade de nstr(inare sau de asimilare ale discursului str(in citat. @eseori aici se ridic( urm(toarea pro,lem( 5 oare autorul citeaz( respectuos ori, dimpotri1(, cu ironie, ridiculiznd N Dm,iguitatea &a'( de discursul str(in era adesea inten'ionat(. n e1ul mediu, atitudinea &a'( de discursul str(in nu era rnai pu'in complex( si am,igu(. 7olul discursului =str(in>, &('i i respectuos su,liniat, mascat, semiincon-tient, contient, corect, inten'ionat i neinten'ionat denaturat, inten'ionat reinterpretat etc., a &ost imens n literatura medie1al(. .rontierele dintre 1or,irea proprie i cea =str(in( F- erau insta,ile, am,igue, deseori ntortoc/eate i con&uze. Enele specii de opere erau construite, aidoma mozaicurilor, din texte str(ine. @e pild(, aa-numitul AcentoB %un gen aparte# era compus numai din 1ersuri i emisti/uri str(ine. Enul dintre cei mai ,uni cu@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC M F31

nosc(tori ai parodiei medie1ale, Paul <e/mann, a&irm( desc/is c( istoria literaturii medie1ale, n special a celei latine, =este istoria accept(rii, a prelucr(rii i a imit(rii ,unului str(in> (Aeine Geschichte der Au!nahme, Verar beitung und Cachahmung #remden GutesB) l0 0oi am zice 5 =a lim,a2ului str(in, a stilului i cu1ntului str(in>. Dcest cu1nt ntr-o lim,( str(in( era, n primul rnd, cu1ntul s&nt i autoritar al 8ibliei, al E*angheliei, al apostolilor, al p(rin'ilor i magistrilor ,isericii. Dcest cu1nt se in&iltreaz( necontenit n literatura medie1al( si n 1or,irea oamenilor culti1a'i %clericii#. @ar cum se in&iltreaz(, care este reac'ia contextului ce-1 primete, ntre ce &el de g/ilimele intona'ionale este intercalat N Hi iat( c( se dez1(luie o ntreag( gam( de atitudini &ia'( de acest cu1nt, ncepnd de la citatul respectuos i pasi1, e1iden'iat i delimitat ca o icoan(, i s&rind cu cea mai am,igu(, ire1eren'ioas( i parodic( &olosire a lui. Brecerile ntre di&eritele nuan'e ale acestei game snt ntratt de insta,ile si am,igue, nct adesea e greu de sta,ilit dac( &olosirea cu1ntului s&nt este respectuoas( sau este doar un 2oc mai &amiliar, ori c/iar parodic cu acest cu1nt, iar, n acest caz, care snt limitele acestui 2oc N C/iar n zorii e1ului mediu apare o serie de opere parodice remarca,ile. Ena dintre ele este cele,ra +ena +ypriani (+ina cea de tain a lui +yprian)0 Dceasta este un &oarte interesant simposion gotic. @ar cum este alc(tuit N Boat( 8iblia, toat( E*anghelia snt parc( decupate n ,uc('i i apoi aran2ate ast&el, nct se o,'ine un ta,lou grandios al ,anc/etului, unde ,eau, m(nnc( i se 1eselesc toate persona2ele istoriei s&inte, de la Ddam i A1a pn( la Hristos i apostolii s(i. In aceast( oper(, toate detaliile &!intei &cripturi corespund strict i exact, dar n acelai timp &!,nta &criptur este trans&ormat( n carna1al, mai exact ) n saturnalie. Dceasta este o 3ileata 8iblia0 @ar care este planul, concep'ia autorului acestei opere N Care este atitudinea lui &a'( de

&!,nta &criptur D
1

Vezi Paul <e/mann, Die 3arodie im ;ittelalter, 6iinc/en, 1:33, p. 1".

F33 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

<a aceast( ntre,are, cercet(torii au dat r(spunsuri di&erite. Bo'i, ,inen'eles, snt de acord c( aici este 1or,a de un 2oc cu cu1ntul s&nt, dar gradul de li,ertate al acestui 2oc i sensul lui snt apreciate n mod di&erit. Enii cercet(tori a&irm( c( scopul acestui 2oc este &oarte ne1ino1at, pur mnemote/nic 5 a instrui prin amuzament. Pentru a a2uta cretinilor, pn( nu de mult pagini, s( memoreze mai uor &igurile si e1enimentele &!intei &cripturi, autorul +inei a iz1odit acest ,anc/et mnemote/nic. Dl'i exege'i consider( +ina pur i simplu o parodie pro&anatoare. Dm citat aceste opinii doar cu titlul de exemplu. Ale snt o m(rturie a atitudinii complexe i am,igue care d(inuia n e1ul mediu &a'( de cu1ntul s&nt. A1ident, +ina cea de tain a lui +yprian nu este deloc un instrument mnemote/nic. Aa este o parodie, mai exact un tra1esti parodic. 0u putem ns( trans&era asupra parodiei medie1ale %ca dealt&el i asupra celei antice# ideile contemporane despre discursul parodic, n epoca modern(, &unc'iile parodiei snt limitate i neesen'iale. Aa a dec(zut, locul ei n literatura modern( &iind in&im. 0oi tr(im, scriem i 1or,im n lumea unui lim,a2 li,er i democratizat 5 1ec/ea ierar/ie complex( a cu1intelor, &ormelor, imaginilor, stilurilor, care a cunoscut mai multe etape i a p(truns ntregul sistem al lim,a2ului o&icial i al contiin'ei ling1istice, a &ost nl(turat( de re1olu'iile ling1istice din epoca 7enaterii. <im,ile literare europane - - &ranceza, germana, engleza - - s-au &ormat n procesul distrugerii acestei ierar/ii ; totodat(, genurile comice i parodice ale e1ului mediu trziu i ale 7enaterii - - nu1elele, 2ocurile carna1aleti din postul Pastelul, comediile satirice, &arsele i, n s&rit, romanele ) au contri,uit la &ormarea acestor lim,i. <im,a prozei literare &ranceze a &ost creat( de Cal1in i 7a,elais, dar i lim,a lui Cal1in, lim,a p(turilor de mi2loc ale popula'iei %a =negustorilor i meseriailor>#, era o reducere, aproape o tra1estire a lim,a2ului s&nt al *i,liei. Straturile de mi2loc ale lim,ilor populare, de1enind lim,( a s&erelor ideologice nalte i a &!intei &cripturi, erau con@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC F34

siderate ca tra1estire degradant( a acestor s&ere. Dst&el, pe terenul noilor lim,i, parodiei i-a r(mas un loc modest 5 aceste lim,i aproape c( nu cunoteau i nu cunosc cu1intele sacre, ele nsele n(scndu-se ntr-o anumit( m(sur( din parodia cu1ntului sacru. @ar rolul parodiei n e1ul mediu a &ost &oarte mare 5 ea a preg(tit noua contiin'( literarling1istic(, ea a preg(tit marele roman al 7enaterii. +ena +ypriani este cel mai 1ec/i i cel mai reuit model al acelei Aparodia sacraB medie1ale, mai exact al parodiei textelor i riturilor sacre. 7(d(cinile ei se pierd n adncurile parodiei rituale, ale compromiterii i ridiculiz(rii rituale a &or'ei supreme. @ar aceste r(d(cini snt &oarte dep(rtate, elementul ritual antic este reinter-pretat, iar parodia ndeplinete alte &unc'ii importante, despre care am 1or,it mai sus. Bre,uie s( not(m mai nti li,ertatea recunoscut(, legalizat( a parodiei. A1ul mediu, cu rezer1e mai mari sau mai mici, respecta li,ertatea tic/iei m(sc(riciului i o&erea rLsului i discursului comic drepturi destul de largi. Dceast( li,ertate era limitat( cu prec(dere la s(r,(tori i la recrea'iile colare. 7sul medie1al este un rs de s(r,(toare. Snt cunoscute =s(r,(toarea ne,unilor> i =s(r,(toarea m(garului> cele,rate de clerul in&erior c/iar n incinta ,isericilor. Aste &oarte caracteristic Arisus pascha lisB, adic( rsul de Pati, n zilele Patilor, tradi'ia permitea s( se spun( din am1on glume i anecdote li,ere pentru a strni rsul mirenilor, considerat o renatere 1esel( dup( zilele de triste'e si post. .oarte multe opere parodice medie1ale snt legate direct sau indirect de acest Arisus paschalisB0 0u mai pu'in producti1 a &ost =rsul de Cr(ciun> (risus natalis)2 spre deose,ire de Arisus paschalisB, el nu era exprimat n nara'iuni, ci n cntece. Imnuri ,isericeti serioase erau cLntate pe moti1ele unor cntece laice, &iind ast&el reaccentuate. Dl(turi de acestea a &ost creat( o produc'ie uria(, ca 1olum, de cntece W de Cr(ciun, n care tematica e1la1ioas( a 0aterii se m,ina cu moti1ele populare pri1ind moartea 1esel( a 1ec/iului i naterea noului, n aceste cntece predomina adesea riF3 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

i opere comice ale e1ului mediu, de pild( n epopeile comice cu animale. Aroul acestei 1aste literaturi parodice, preponderent latin( %i n parte mixt(#, era cu1ntul sacru, autoritar i direct, ntr-o lim,( str(in(. Dcest cu1Lnt, stilul si sensul lui au de1enit o,iect al

reprezent(rii, s-au trans&ormat ntr-o imagine limitat( i comic(. 3arodia sacra latin( este construit( pe &ondul lim,ii na'ionale 1ulgare. Sistemul de accente al acestei lim,i p(trunde nl(untrul textului latin. Dst&el, parodia latin( este. de &apt, un &enomen ,iling1 5 lim,a este unic(, dar e structurat( i perceput( n lumina altei lim,i ; alteori, nu numai accentele, dar i &ormele sintactice ale lim,ii 1ulgare snt e1idente n parodia latin(. Parodia latin( este un /i,rid ,iling1 inten'ionat. Dm a2uns la pro,lema hibridului inten/ionat0 Crice parodie, orice tra1esti, orice cu1Lnt, &olosit cu rezer1(, cu ironie, pus ntre g/ilimele intona'ionale, n general orice discurs indirect este un /i,rid inten'ionat, dar un /i,rid monoling1, de ordin stilistic. Intr-ade1(r, n discursul parodic con1erg i se intersecteaz( ntr-un anume &el dou( stiluri, dou( =lim,a2e> %interling1istice# 5 lim,a2ul parodiat, de pild( cel al unui poem eroic, i cel care parodiaz( ) lim,a2ul prozaic 1ulgar, lim,a2ul &amiliar oral, lim,a2ul genurilor realiste, lim,a2ul literar =normal>, =s(n(tos>, cum sH nc/ipuie autorul parodiei. Dcest al doilea lim,a2, care parodiaz(, pe &ondul c(ruia este construit( si receptat( parodia, nu intr( &('i n parodie )K dac( este n mod strict o parodie ) cu toate acestea, dei in1izi,il, el este prezent. Crice parodie deplaseaz( accentele stilului parodiat, ngroa( unele elemente, pe altele l(sndu-le n um,r( 5 parodia este p(rtinitoare, aceast( par'ialitate &iind dictat( de tr(s(turile lim,a2ului parodiat, de sistemul lui de accente, de structura lui ; noi sim'im i recunoatem mna lui n parodie, aa cum alteori recunoatem clar sistemul accentelor, structura sintactic(, caden'ele i ritmul unei lim,i 1ulgare n parodia latin( pur( %adic( recunoatem dac( aceast( parodie a &ost scris( de un &rancez ori de
@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC F3!

un german#. Beoretic, n orice parodie se poate sesiza i recunoate acea lim,( =normal(Q 1, acel stil =normal> n lumina c(ruia a &ost creat( parodia respecti1(, dar n practic( nu este deloc uor, uneori e c/iar imposi,il. Dst&el, n parodie se intersecteaz( dou( lim,a2e, dou( stiluri, dou( puncte de 1edere i dou( gndiri ling1istice, deci, n esen'(, dou( tipuri de 1or,ire. A drept, unul dintre aceste lim,a2e %cel parodiat# este direct prezent, pe cnd cel(lalt particip( n mod in1izi,il, ca &ond acti1 al crea'iei i recept(rii. Parodia este un /i,rid inten'ionat, dar de o,icei un /i,rid interling1istic, care se alimenteaz( pe seama strati&ic(rii lim,a2ului literar n lim,a2e de gen si de orientare. Crice /i,rid stilistic inten'ionat este ntr-o anumit( m(sur( dialogizat. Dsta nseamn( c( lim,a2ele care se intersecteaz( n el snt considerate ca replicile unui dialog, ca o disput( ntre lim,a2e, ntre stilurile lim,a2elor. Dcest dialog ns( nu este un dialog tematic i nici semantic-a,stract, el este dialogul punctelor de 1edere care nu se pot traduce unul pe cel(lalt. Dst&el, orice parodie este un /i,rid dialogizat inten'ionat. In ea, lim,a2ele i stilurile se pun reciproc n lumin(. Crice discurs &olosit cu rezer1e, pus ntre g/ilimele intona'ionale, este de asemenea un /i,rid inten'ionat dac( 1or,itorul se izoleaz( de el ca de un =lim,a2>Q, de un stil. dac( i se pare, de pild(, c( sun( prea 1ulgar sau, dimpotri1(, prea elegant ori em&atic, sau las( impresia unei anumite orient(ri, a unei anumite maniere ling1istice etc. @ar s( ne ntoarcem la Aparodia sacraB latin(. Aa este un /i,rid dialogizat inten'ionat, dar un /i,rid ling1istic. Aste un dialog al lim,ilor, dei una dintre ele %cea 1ulgar(# apare ca un &ond dialogizant acti1. D1em naintea noastr( un dialog &olcloric nes&Lrit 5 disputa dintre cu1ntul sacru auster i discursul popular 2o1ial, ce1a n &elul cele,relor dialoguri medie1ale dintre Solomon i 1oiosul picaro 6arcol&. @ar 6arcol& discuta cu Soloraon n lim,a latin(, n sc/im, aici se discut( n lim,i di&eF39 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

rite. @iscursul sacru =str(in>, al celuilalt, ntr-o lim,( str(in(, este p(truns de accentele lim,ilor populare 1ulgare, este reaccentuat i reinterpret.at pe &ondul acestor lim,i, ngroat pn( cnd de1ine imagine comic(, masc( ,urlesc( de carna1al a pedantului m(rginit si ursuz sau a ,(trnului ,igot, smerit i &('arnic, sau a a1arului ,(trn i sco&lcit. Dceast( Aparodia sacraB manuscris aproape milenar, uria ca 1olum - - este un document remarca,il, nc( destul de prost desci&rat, despre lupta ncordat(, despre inter&eren'a lim,ilor care au a1ut loc pe ntreg teritoriul Auropei occidentale. Aste o dram( ling1istic(, reprezentat( ca o &ars( 1esel( ; snt Zaturna-lii ling1istice ) Eingua sacra pileata0

@iscursul sacru latin constituie un corp str(in care s-a strecurat n organismul lim,ilor europene. Pe ntreg parcursul e1ului mediu, organismele lim,ilor na'ionale au respins continuu acest corp. @ar era respins nu corpul propriu-zis, ci cu1ntul cu tlc, care se instalase la toate ni1elele superioare ale gndirii ideologice na'ionale. 7espingerea cu1ntului sacru str(in a1ea un caracter dialo-gic i se des&(ura la ad(postul rsului s(r,(torilor i recrea'iilor. Dst&el erau alunga'i, n &ormele &oarte 1ec/i ale petrecerilor populare, 1ec/iul rege. 1ec/iul an, iarna. postul. Dceasta este Aparodia sacraB0 @ar tot restul literaturii latine medie1ale este, de &apt, un mare i complex /i,rid dialogizat. 0u degea,a Paul <e/mann de&inete aceast( literatur( ca asimilare, prelucrare i imitare a ,unului =str(in>, adic( a discursului =str(in>. 7ela'ia mutual( cu discursul str(in trece prin toat( gama de tonuri, de la acceptarea pioas( pn( ia ridiculizarea parodic(, dei &oarte adesea este greu de sta,ilit unde anume s&rete pioenia i ncepe ridiculizarea. Axact ca n romanul epocii moderne, n care adesea nu tii unde s&rete discursul direct al autorului i unde ncepe 2ocul parodic sau stilizator al lim,a2ului persona2elor. 0umai c( aici ) n literatura latin( a e1ului mediu ) procesul complex i contradictoriu al accept(rii i respingerii discursului str(in, al respect(rii lui
@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC , F3:

e1la1ioase sau al ridiculiz(rii lui, a a1ut loc pe scara grandioas( a ntregii lumi 1est-europene i a l(sat o urm( de neters n contiin'a literar-ling1istic( a popoarelor. Dl(turi de parodia latin( a existat, dup( cum am spus, parodia mixt(, care eWte un /i,rid pe deplin dez1oltat, inten'ionat, dialogizat i ,iling1 %uneori triling1#. n aceast( literatur( medie1al( ,iling1( ntlnim de asemenea di&erite tipuri de atitudini &a'( de discursul str(in, de la respectul pios la ridiculizarea necru'(toare. @e pild(, n .ran'a erau r(spndite asa-numitele Aep,tres !arciesB0 Dici 1ersul &!intei &cripturi %al epistolelor apostolilor citite n timpul liturg/iei# este nso'it de 1ersurile &ranceze n opt sila,e, care traduc i para&razeaz( cu pioenie textul latin. <im,a &rancez( are acelai caracter de comentariu pios si ntr-o serie de rug(ciuni mixte. Iat(. de pild(, un &ragment dintr-un 3ater noster din secolul al XlII-lea %nceputul ultimei stro&e# 5 Hed libera nos, mais deli*re nous, &ire, a malo, de tout mal et de cruel martire0 n acest /i,rid, replica &rancez( traduce si completeaz( e1la1ios replica latin(. @ar iat( nceputul unui 3ater noster din secolul al XlV-lea. care e1oc( ororile r(z,oiului 5 Pater noster, tu n6ies pas #oulz "uar tu t6ies en grand repos "ui es montes haut in celis 1. Dici replica &rancez( ridiculizeaz( necru'(tor discursul sacru latin. Aa ntrerupe nceputul rug(ciunii i n&('ieaz( s(l(luirea n ceruri ca o pozi'ie &oarte comod( &a'( de nenorocirile terestre. Stilul replicii &ranceze nu corespunde stilului nalt al rug(ciunii, ca n primul exemplu,
1

Vezi Aero Il1oonen, 3arodies de themes pieu' dans la poe sie !ran-aise du moyen Fge, Helsing&ors, 1:1-.

530 / PROBLEME DE LITERATURA I ESTETICA

ci este 1ulgarizat cu inten'ie. Aste o replic( p(mnteasc( grosolan( la onctuozitatea cereasc( a rug(ciunii. Axist( extrem de multe texte mai mult sau mai pu'in e1la1ioase sau parodice. Snt cunoscute 1ersurile mixte din +armina burFnd0 Voi aminti i lim,a2ul mixt al dramelor liturgice. <im,ile populare ser1esc deseori, aici, drept replic( degenerati1(, comic(, la p(r'ile latine ele1ate ale dramei. <iteratura mixt( a e1ului mediu constituie de asemenea un document important i interesant despre lupta si inter&eren'ele lim,ilor. 0u este ne1oie s( 1or,im mai mult despre 1asta literatur( parodic( a e1ului mediu n lim,ile populare na'ionale. Aa a creat deasupra tuturor genurilor serioase, directe, o ntreag( suprastructur( comic(. Dci, ca i la 7oma, o,iecti1ul era plenitudinea du,l(rii comice. Voi aminti rolul m(sc(ricilor medie1ali, aceti creatori pro&esioniti ai celui de al doilea plan, care, prin du,larea comic(, reconstituiau integritatea discursului cornico-se-rios. Voi pomeni di&eritele intermezzo-uri i antracte comice care 2ucau rolul celei de a patra drame greceti ori al e'odium ului roman. En exemplu gr(itor de du,lare comic( l constituie cel de al doilea plan comic n tragediile si comediile lui S/a+espeare. Acouri ale acestui paralelism comic mai ntlnim i ast(zi, de pild( n du,larea de c(tre clo1n a numerelor serioase si periculoase din programul spectacolului de circ ori n rolul semicomic al prezentatorilor de spectacole de la noi. Boate &ormele tra1estirii parodice din e1ul mediu, ca i n lumea antic(, gra1itau n 2urul petrecerilor populare cu ocazia s(r,(torilor, care au a1ut n tot cursul epocii medie1ale un caracter carna1alesc i au p(strat urmele de neters ale saturnaliilor. Spre s&ritul e1ului mediu i n epoca 7enaterii, discursul parodic a nl(turat toate sta1ilele. Al

irumpe n toate genurile directe, so,re i nc/ise, r(sun( puternic n eposul spielman ilor i ccmtas&or-ilor, p(trunde n romanul ca1aleresc ele1at, Diableria a nl(turat aproape n
DIN PREISTORIA DISCURSULUI ROMANESC 531

ntregime misterul din care &(cea parte. Dpar genuri mari i &oarte importante, cum este comedia satiric( (so/ie)0 Dpare, n &ine, marele roman al 7enaterii 5 romanele lui 7a,elais i Cer1antes. Bocmai n aceste dou( opere discursul romanesc, preg(tit de toate &ormele analizate mai sus, precum i de motenirea antic(, i-a re1elat posi,ilit('ile i a 2ucat un rol uria n &ormarea noii contiin'e literar-ling1istice. Inter&eren'a lim,ilor n procesul lic/id(rii ,iling1ismului a atins n epoca 7enaterii punctul culminant; totodat( s-a si complicat extrem de mult. .erdinand *runot, istoric al lim,ii &ranceze, n 1olumul al doilea al clasicei sale lucr(ri (storia limbii !ranceze pune urm(toarea ntre,are 5 cum a &ost posi,il( rezol1area pro,lemei trecerii la lim,a popular( tocmai n epoca 7enaterii, cu tendin'ele ei clasicizante N Al r(spunde &oarte 2ust c( ns(i tendin'a 7enaterii de a resta,ili lim,a latin( n puritatea ei clasic( a trans&ormat-o ntr-o lim,( moart(. Puritatea latinei clasice a lui Cicero nu putea &i p(strat( n condi'iile &olosirii ei n 1ia'a de toate zilele si n lumea o,iectual( din secolul al XVI-lea, exprimnd prin intermediul ei no'iuni i lucr(ri contemporane. 7esta,ilirea latinei clasice pure i limita, de &apt, s&era de aplicare doar la domeniul stiliz(rii. Parc( era o ncercare de a potri1i latina dup( m(sura noii lumi. @ar lim,a s-a do1edit a &i ngust(. In acelai timp, latina clasic( a pus n lumin( &izionomia latinei medie1ale. Dceast( &izionomie era pocit( ; ea putea &i 1(zut( doar n lumina latinei clasice. Hi iat( c( a &ost creat( o imagine remarca,il( a lim,a2ului 5 &crisorile ignoran/ilor0 Dceast( satir( este un complex /i,rid ling1istic inten'ionat. <im,a2ul ignoran'ilor este parodiat, adic( ester ntr-un anumit &el, ngroat, caricaturizat, tipizat, pe &ondul latinei corecte a umanitilor. Botodat(, dincolo de latina ignoran'ilor transpare e1ident lim,a lor matern( ) germana ; ei &olosesc structurile sintactice ale lim,ii K germane pe care le m,rac( n cu1inte latineti ; n acelai timp, expresiile speci&ic germane snt traduse cu1nt cu cu1nt n latin( ; intona'ia este dur(, german(. @in
F43 M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

punctul de 1edere al ignoran'ilor acesta nu este un /i,rid inten'ionat 5 ei scriu cum pot. @ar /i,ridul latino-german este inten'ionat caricaturizat i pus n lumin( parodic( de 1oin'a autorilor satirei. Bre,uie sa remarc(m ns( c( aceast( satir( ling1istic( are ntruct1a caracter =de ca,inet>, uneori c/iar a,stract-gramatical. Poezia macaronic( este, de asemenea, o satir( ling1istic( &oarte complex(, ns( ea nu este o parodie a latinei de ,uc(t(rie, ea este o degradare parodic( a latinei puritilor ciceronieni, cu normele lor lexicologice stricte i ele1ate. 6acaronicii %spre deose,ire de ignoran'i# opereaz( cu structuri latineti corecte, dar introduc din a,unden'( cu1inte din lim,a matern( 1ulgar( %italiana#, dndu-le o &orm( latineasc(. .ondul acti1 de receptare l constituie lim,a italian( i stilul genurilor in&erioare 5 &ace'ia, nu1ela etc., cu o tematic( material-concret( de ni1el sc(zut. <im,a ciceronienilor implica un stil nalt, ea, de &apt, nu era o lim,(, ci un stil. Bocmai acest stil este parodiat n poezia macaronic(. Dst&el, n satirele ling1istice din epoca 7enaterii (&crisorile ignoran/ilor, poezia macaronic(# se inter&ereaz( trei lim,i 5 latina medie1al(, latina so,r(, puri&icat(, a umanitilor i lim,a na'ional( 1ulgar(. Concomitent se inter&ereaz( aci dou( lumi 5 cea medie1al( i cea nou(, popular( i umanist(. @esluim aici aceeai disput( &olcloric( dintre 1ec/i i nou, aceeai compromitere i ridiculizare &olcloric( a 1ec/iului 5 a 1ec/ii autorit('i, a 1ec/iului ade1(r, a 1ec/iului cu1nt. &crisorile ignoran/ilor, poezia macaronic(, precum i o serie de alte mani&est(ri similare demonstreaz( ct de contient a decurs procedeul inter&eren'ei lim,ilor i al potri1irii lor cu realitatea i cu epoca. Ale demonstreaz( apoi ct de indisolu,il legate erau &ormele ling1istice i cele pri1ind concep'ia despre lume. In s&rit, ele demonstreaz( gradul n care lumea 1ec/e i lumea nou( erau caracterizate de c(tre propriile lor lim,i, de c(tre imaginile proprii lim,ii. <im,ile se a&lau n disput(, dar aceasta, ca orice disput( a &or'elor cultural-istorice mari i importante, nu poate &i redat( nici cu a2utorul dialogu@I0 P7AISBC7ID @ISCE7SE<EI 7C6D0ASC F44

lui a,stract-seinantic, nici cu al celui pur dramatic, ci doar cu a2utorul /i,rizilor dialogiza'i i

compleci. Dsemenea /i,rizi, ns( monoling1i din punct de 1edere stilistic, au &ost marile romane ale 7enaterii. n procesul muta'iei ling1istice, au &ost antrenate n-tr-o nou( micare i dialectele dinl(untrul lim,ilor na'ionale. Coexisten'a lor opac( i o,scur( a luat s&rit. Speci&icul lor a nceput s( &ie perceput ntr-un &el nou, n lumina normei generale i centralizatoare a lim,ii na'ionale. 7idiculizarea particularit('ilor dialectologice, ze-&lemisirea unor maniere ling1istice si 1er,ale ale popula'iei din di1erse regiuni i orae ale '(rii apar'in celui mai 1ec/i &ond de imagini ale lim,ii &iec(rui popor, ns( n epoca 7enaterii aceast( ze&lemisire reciproc( dintre di&eritele grupuri ale poporului, n lumina inter&eren'ei generale dintre lim,i i n procesul ela,or(rii normei na'ionale a lim,ii populare, cap(t( o semni&ica'ie nou(, esen'ial(. Imaginile parodice ale dialectelor ncep s( capete o &orm( artistic( pro&und(, p(trunznd ast&el n marea literatur(. n commedia dett6arte, de pild(, dialectele italiene snt ngem(nate cu anumite tipuri-m(ti ale acestei comedii. Dst&el, commedia dell6arte poate &i numit( comedie a dialectelor. Dcesta este un /i,rid dialectologie inten'ionat. Da a decurs inter&eren'a, punerea reciproc( n lumin( a lim,ilor n epoca &orm(rii romanului european. 7sul i pluriling1ismul au preg(tit discursul romanesc al epocii moderne.
** *

In studiul nostru am a,ordat numai doi dintre &actorii prezen'i n preistoria discursului romanesc. C pro,lem( important( o constituie, de asemenea, studierea acelor genuri 1er,ale, mai ales a straturilor &amiliare ale lim,ii populare, care au 2ucat un rol uria n &ormarea discursului romanesc i care, su, un alt aspect, au intrat
FU- M P7C*<A6A @A <IBA7DBE7D HI ASBABICD

n structura genului romanesc. @ar aceasta iese din cadrul lucr(rii noastre, n nc/eiere, am dori doar s( mai su,liniem c( discursul romanesc s-a n(scut i a e1oluat nu n procesul literar ngust al luptei dintre orient(ri, stiluri, concep'ii a,stracte, ci n lupta multisecular( dintre culturi i lim,i. Al este legat de marile sc/im,(ri i crize petrecute n destinele lim,ilor europene i n 1ia'a ling1istic( a popoarelor. Preistoria discursului romanesc nu poate &i cuprins( n cadrul strimt al istoriei stilurilor literare.