Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IPOTEC

ncheiat astzi ................


la ....................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. Banca ............................................................., cu sediul n ........................................................,
reprezentat legal prin ........................................, domiciliat n .................................................., str.
................................ nr. .........., bloc ..........., scara ............, etaj .........., apartament ..........,
jude/sector ..............., cu funcia de ........................, n baza mputernicirii nr. ........................... din
......................................., n calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, i
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) .........................., str. ......................................... nr. ..................., bloc
............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., jude/sector .......................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ......................................., sub nr. ........................... din
................................., cod fiscal nr. ............................................ din ..................................., avnd
contul nr. ........................................, deschis la .........................................., reprezentat de
..................................................., cu funcia de ..........................................................., precum i
1.3. D ........................................................................, domiciliat n ...................................................., str.
.................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ....................................... n
(localitatea) ...... sector/jude ....................................., fiul lui ................................................... i al
.........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de
.........................., cod numeric personal .................................., n calitate de debitori ipotecari, pe
de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de ipotec, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin convenia de credit nr. ............................/............................, Banca ......................................... a
acordat S.C. ......................................................... un credit revolving (plafon de lucru) n valoare de
................................................ rambursabili pn la data de ...................................... .
2.2. S.C. ............................. i ........................... n calitate de girani, sunt de acord s garanteze
restituirea creditului revolving (plafon de lucru), n condiiile din convenia de credit sus-menionat,
al crei coninut se cunoate, pn la concurena sumei de ..................... cu terenul i imobilul
situate n ............................................................... .
2.3. Banca n calitate de creditor, prin ...................................., n baza mputernicirii nr. ..................... din
........................... declar c accept drept garanie pentru instituirea creditului revolving (plafon de
lucru) acordat S.C. ........................................ n valoare de ......................, terenul n suprafa de
............................ mp i imobilul ................................ situate n ............................, proprietatea S.C.
......................... conform ................................. autentificat sub nr. .................. la ................. i,
respectiv, a .............. i este de acord cu toate clauzele prevzute n acest contract.
III. GARANII I RSPUNDERI
3.1. Terenul i imobilul cu care se garanteaz nu sunt grevate de sarcini, servitui sau urmrite n vreun
fel nu au mai fost i nu sunt ipotecate.
3.2. Terenul i imobilul au o valoare de ........................... lei, conform Raportului de expertiz evaluare nr.
............................. din ............................ .
3.3. Taxele i impozitele pentru terenul i imobilul ce formeaz obiectul prezentului contract de ipotec
sunt achitate la zi, astfel cum rezult din certificatul fiscal eliberat de administraia financiar, ce
constituie anex la prezentul contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract se ncheie pe o perioad de ............................. ani/luni/zile, ncepnd cu data de
......................... pn la data de ................... .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Banca solicit, iar debitorii ipotecari se oblig ca pn la achitarea integral a mprumutului acordat
S.C. ................................................. s nu nstrineze terenul i imobilul care fac obiectul prezentului

contract, s nu le ipotecheze i s nu le greveze de alte sarcini cu alte mprumuturi sau datorii.


5.2. Creditorul, declar c renun la cercetarea registrelor de nscriere i transcriere n conformitate cu
art. 716 din Codul de procedur civil.
5.3. Prile contractante solicit expres judectoriei nscrierea ipotecii de rangul I n Registrul de
inscripiuni imobiliare.
5.4. Taxele de autentificare, timbrul judiciar i onorariul notarial sunt suportate de debitorul S.C.
................................ .
5.5. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ..................... exemplare, din care ..................
astzi ............................., data semnrii lui.
CREDITOR IPOTECAR,
DEBITORI IPOTECARI,