Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA MARITIM

DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

PROGRAMA ANALITIC
SERIA 2007 - 2011
Denumirea
disciplinei

TEORIA SI TEHNICA TRANSPORTULUI MARITIM


(MARITIME TRANSPORT TECHNICAL AND OPERATIONAL
PROBLEMS)

(limba romn)
(limba englez)

Codul
disciplinei

TM 3.1.7
TM 3.2.7

Anul
Semestrul

Facultatea

Navigatie si Transport Naval

Domeniul
Specializare
a

Inginerie navala si navigatie

III
5+6

Numrul de credite

Total

Navigatie si Transport Maritim si


Fluvial

84

Aprobat,
RECTOR UMC

4+5

Numrul orelor pe
semestru/activiti
C
S
L
56

14

14

14

Avizat,
Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT


DECAN
Conf. Univ. dr. Ghiorghe Btrnca

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DD-inginereasc specific domeniului, DS-de specialitate, DCcomplementar

DS

Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DF-facultativ

DI

Obligatorii
(condiionate)
Discipline
Anterioare

Obiective

Recomandate

Fizica, Engleza Maritima, Pregatire Marinareasca,


Metode Numerice, Instalatii Navale,
Teoria,
Constructia si Vitalitatea Navei
Analiza Matematica, Chimie, Desen Tehnic si
Geometrie Descriptiva, Mecanica, Elemente de
inginerie mecanica. Rezistenta, mecanisme si
organe de masini, Transportul si Manipularea
Marfurilor Periculoase

Obiective generale:
Prezentul curs face parte din pregtirea viitorilor ofieri de cart pe puntea de comand de la
bordul diferitelor nave de transport angajate n navigaia oceanic i este organizat n strict
conformitate cu prevederile Conveniei Internaionale privind Standardele de Instruire,
Brevetare i Serviciu de cart pentru navigatori (STCW 95).
Obiectivul principal al cursului este asigurarea unui volum complet de cunotine de
specialitate necesare atingerii standardelor de minim competen pentru ofierii punte
responsabili cu operaiunile de ncrcare/descrcare ale navelor de/i peste 500 t tonaj brut
aa cum sunt ele prevzute n Conventia STCW 1995, capitolul II, sectiunea A-II/1.
Structura cursului este conform cu recomandrile coninute de Model Course 7.03 (AII/1) Officer in Charge of Navigational Watch - elaborat de IMO.

DATA APLICRII: 15.09.2007

ED.0 REV.4

PAG 1 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

Obiective operaionale:
La absolvirea acestui curs un cursant trebuie s posede un volum de cunotiine adecvat
despre condiiile de stabilitate i operare ale navei, cum ar fi:
- cunoaterea efectului mrfurilor asupra bunei navigabiliti i stabilitii navei;
- cunoaterea manipulrii i a amarrii n siguran a mrfurilor;
- abilitatea de a stabili i menine o comunicare eficient n timpul operaiunilor de
ncrcare/descrcare;
- cunoaterea i abilitatea de a explica locurile care trebuiesc verificate pentru avarii i
defecte ntlnite n timpul operaiunile de ncrcare/descrcare;
- cunoaterea efectului mrfurilor i a operaiilor cu acestea asupra asietei i a stabilitii;
- folosirea echipamentelor de calcul a stabilitii i a stresului navei i cunoaterea
ncrcrii mrfurilor i a balastrii astfel nct stresul corpului navei s fie meninut n
limite aceptabile;
- cunoaterea stivuirii i amarrii mrfurilor la bordul navelor, inclusiv a echipamentelor de
manipulare, asigurare i amarare;
- efectuarea n siguran a operaiunilor de ncrcare/descrcare, inndu-se n special cont
de transportul mrfurilor identificate n Codul Procedurilor de Siguran pentru Stivuirea i
Amararea Mrfurilor (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing);

DATA APLICRII: 15.09.2007

ED.0 REV.4

PAG 2 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

2.15
2.16
2.17
2.18
DATA APLICRII: 15.09.2007

COD: F 09-01-01

Monitorizarea operatiunilor de incarcare, stivuire, amarare, descarcare si


grija acordata marfurilor pe parcursul voiajului
Efectul marfii asupra bunei stari de navigabilitate si stabilitate
Pescaj, asieta si stabilitate
Definitia deadweight-ului si a deplasamentului
Marca de bord liber
Calculul cantitatii de marfa operate prin metoda media pescajelor
Determinarea pescajelor navelor utilizand scarii de incarcare pentru deplasarea
anumitor greutati la bord
Calculul pescajelor in functie de densitate
Calculul cantitatii de marfa necesare asigurarii asietei navei
Calculul pozitiei centrului plutirii,MCT,TPC pentru un anumit pescaj
Calculul diferentei de asieta datorata deplasarii marfii la bordul navei prin
metoda pescajelor si utilizarea tableror de asieta si a curbelor de stabilitate
Calculul pescajelor si asietei pe baza datelor din informatia pentru Comandant
Calculul pozitiei centrului de greutate pentru o situatie data utilizand momentele
inclinarii longitudinale
Determinarea inaltimii metacentrice si a cotei metacentrice
Importanta obtinerii unei inaltimi metacentrice initiale mai mari de 0.15m
Construirea curbelor de stabilitate statica si determinrea unghiului de inclinare
utilizand curbele bratului stabilitatii de forma
Calculul inaltimii metacentrice la sosire utilizand conditiile de plecare si
consumul,incluzand scaderea inaltimii metacentrice datorita suprafetelor libere
Calculul consumului de apa si combustibil pentru obtinerea unui efect minim al
suprafetelor libere
Calculul scaderii inaltimii metacentruice datorita absorbtiei de apa a marfurilor
de pe punte
Amararea marfurilor
Necesitatea unei stivuiri si amarari solide a tuturor marfurilor
Necesitatea amararii complexe a marfurilor cu risc de deplasare la diferite
inclinari ale navei
Metode de amarare,blocare si stivuirea a marfurilor
Metode de amarare a marfurilor in functie de portul de descarcare
Metode de amarare a marfurilor agabaritice
Metode de stivuire si amarare a vehiculelor si marfurilor pe roti
Amararea containerelor,trailerelor,cisternelor,si a altor marfuri conform
manualului de amarare a marfurilor la bordul navei
Marfuri pe punte
Categorii de marfuri,altele decat containerele, care sa transporta in mod vizual
pe punte: marfuri periculoase ce nu pot fi incarcate sub punte,marfuri agabaritice
imposibil de stivuit sub punte, marfuri ce pot fi expuse conditiilor meteo si care ar
ocupa o suprafata mare in magazii,animalele vii in numar limitat
Stivuirea marfurilor pe punte pentru asigurarea accesului la echipamentele si
spatiile necesare navigatiei si operarii navei: gurile de sonda ale tancurilor,
dispozitive de control a valvelor,dispozitive de manevra, echipamentelor de
salvare si stingere a incendiilor,spatii de locuit si de lucru
Incarcarea marfurilor pe punte fara obstructionarea vizibilitatii la nivelul comenzii
de navigatie
Calculul cantitatii de marfa incarcata pe punte in vederea nedepasirii greutatii
maxime admise pe punte si capace de magazie
Repartizarea greutatii pe o suprafata mai mare prin utilizarea fardajelor
Efectul marfurilor incarcate pe punte asupra stabilitatii cu referire la: momentul
vertical de inclinare, absorbtia de apa sau depunerea de gheata,degajarea apei
de pe punte in conditii de vreme grea,cresterea rezervei de flotabilitate in cazul
incarcarii pe punte a cherestelei
Recomandarile priviind stivuirea si amararea cherstelei pe punte conform
codului IMO "Transportul in siguranta al lemnului pe punte"
Asigurarea cailor de acces prin marfa stivuita pe punte
Asigurarea cailor de acces de pe punte catre partea de sus a stivei
Metode de stivuire si amararea a containerelor pe punte la nave nespecializate
ED.0 REV.4

PAG 3 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

Competene
specifice

Teste i teme
de control
Stabilirea
notei finale
(procentaje)

Bibliografia

Lista
materialelor
didactice
necesare

Bilantul de
ore alocat

COD: F 09-01-01

- planificarea si asigurarea sigurantei incarcarii, stivuirii, arimarii, transportului si descarcarii


marfii.
- transportul marfurilor periculoase.
-controlul asietei, stabilitatii si a solicitarilor care actioneaza.
-controlul operarii navei si grija pentru persoanele de la bord la nivel operational.
1. Calculul de stabilitate si asieta
2. Folosirea diagramelor i a documentelor de la bord n rezolvarea practic a
problemelor de stabilitate i asiet.
3. Forte taietoare, momente incovoietoare si momente de tosiune
4. Cargoplanul
- rspunsurile la examen / colocviu / lucrri practice

60%

- activiti aplicative atestate / laborator / lucrri practice / proiect etc.

40%

Beziris, A., Bamboi, Gh., Transport Maritim, vol.I i II, Editura Tehnic, Bucureti, 1988;
Biaciu, I. ,Ionescu, D., ncrcarea, stivuirea i transportul mrfurilor cu nave maritime,
Editura Tehnic, Bucureti, 1976;
Code of safe practice for ships carrying timber deck cargoes, 1991
Derett, D.R., Ship Stability for Masters and Mates, 4th edition, London, Stanford Maritime,
1984
Iuracu, Gh., Buruian, Gh., Chiriac Gh., Comandantul de curs lung n exploatarea navei
maritime, Editura Militar, Bucureti, 1974;
International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals, 4th edition, ICS/OCIMF, London,
Witherby & Co. Ltd., 1996
Lavery, H.I., Shipboard Operations, 2nd edition, London, Heinemann, 1990
Maier, V., Mecanica i construcia navei, vol.I, II, III, Editura Tehnic, Bucureti, 1987, 1988,
1989
Morton, G.S., Tanker Operations A Handbook for the Ships Officer, 3rd edition, 1992
Safety of Life at Sea Convention (SOLAS74);
STCW 95: International Convention on Standards of Training, Certification and Watch
keeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Taylor, L.G., Cargowork, 12th edition, Glasgow, Brown, Son & Ferguson Ltd., 1992
Thomas, R.E., Stowage: The properties and Stowage of Cargoes, 3rd edition, Glasgow,
Brown, Son & Ferguson, 1996
IMO Safer shipping and cleaner seas (IMO Code No. VID-2Q2)
Chemical tanker operation Part 1 (Code No. 329.1)
Dangerous Goods at Sea Searies, Part 1 (Code No. 387)
Dangerous Goods at Sea Searies, Part 2 (Code No. 388)
Operation and maintenance of inert gas systems (Code No. 116)
Crude oil washing (Code No. 11)
Reefer container operations (Code No. 481)
Bulk carrier losses (Code No. 532)
Entering into enclosed spaces (Code No. 534)
Cargoplanuri
Scale de ncrcare
Documentaie de la bordul navelor utilizat n operaiunile de ncrcare/descrcare

Nr. capitol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DATA APLICRII: 15.09.2007

Ore curs
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2

Ore seminar

ED.0 REV.4

Ore laborator
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Ore practice

PAG 4 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Testare/
evaluare

COD: F 09-01-01

2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Examen/Examen+proiect

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Total 84 ore
Titular de Disciplin
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

S.l. drd. Noel-Mircea ZUS


ef de catedr
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

Conf. univ. dr. ing. Paulic ARSENIE


Legenda: C-curs, S-seminar, L-activiti laborator, P-proiect sau lucrri practice

DATA APLICRII: 15.09.2007

ED.0 REV.4

PAG 5 DIN 5