Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu

CATEDRA NEUR ! "#E

F A#E DE

$SER%A&#E C!#N#C' A $ !NA%U!U#

(e)ul catedrei: d.h..m., profesor universitar * #on Moldovanu+ Conductorul ,ru-ei. conferentiar universitarSan,/eli Marina

Curator:Ciobanu Irina

0+Anamne1a
0+0+Date 2io,ra)ice ,enerale.
Numele -renumele. Moldovan Marina Se3ul.f Data i anul naterii. 05.04.1 !" Naionalitatea. Moldoveanca. Reedina. or.#dinet cu-atia 4-ro)esia5. $sistenta medicala in spitalul raional %#dinet& . Data internarii.15 februarie "010 0+6+Acu1ele 'acienta acu(a :asimetria fetei,asimetria ridurilor frontale )*+,asimetria plicilor na(o-labiale,ster,erea plicii na(o-labiale pe stin,a,lacrimatie la ochiul stin, -lacrimi de crocodil.,edematierea bu(ei superioare,dureri de intensitate ma/ora in re,iunea apofi(ei mastoide pe dreapta cu iradiere in re,iunea occipitala. 0+7+#storicul 2olii actuale )e considera bolnava din 1 04,cind fiind eleva suporta pentru prima data neuropatia faciala pe stin,a,apoi in 1 00 s-a stabilit o contractura a n.facial.1europatia faciala din stin,a s-a repetat in "00 cu edem foarte sever al bu(ei superioare si al limbei,hipo,ue(ie,apoi asimetria fetei pe fon de curenti de aer.$ urmat tratament la locul de trai cu preparate vasculare,antiinflamatoare in urma carora s-a micsorat asimetria fetei,a diminuat edemul bu(ei.'e moment se a,ravea(a simptomele neuropatiei faciale si se internea(a in I11 pentru o cura de tratament speciali(at. 0+8+ Antecedente eredocolaterale. 'arintii si bunica au suferit numai de hipertensiune arteriala.
"

0+9+Antecedente -ersonale )i1iolo,ice. 2olnava s-a de(voltat fi(ic satisfacator.$re un copil din prima casatorie. 0+:+ Antecedente -ersonale -atolo,ice. 2oli infec3ioase ca tuberculo(a, hepatita viral4, boli venerice, maladii cronice- nea,a,precum si a into5icatiilor acute si cronice.Into5ica3ii medicamentoase n-a suportat.6raumatisme vertebro-medulare nu a avut.1u face abu( de alcool,nu fumea(a. 0+;+Anamne1a aler,olo,ica. nu e5prima pre(en3a reac3iilor aler,ice.

6+E<AMENU!

$#ECT#% S MAT =%#SCERA!

6+0+Starea ,eneral a 2olnavului )tarea ,enerala: - medie. )tarea constitu3ionala: -normostenic. )tarea de nutritie:-diminuta din cau(a stresurilor. 6alia: - h 7 185 cm. )emne de acrome,alie, macro-, sau microcefalie 9 nu pre(int4. 6e,umentele i mucoasele vi(ibile: Colora3ia 9 ro(-pal4. 'i,menta3ie 9 normal4. 6ur,orul pielei 9 normala. #scare, ulcere trofice, erup3ii cutanate, herpes :oster 9 lipsesc. 1odo(it43i tumorale ale te,umentelor sau a trunchiurilor nervoase periferice 9 lipsesc. ;an,lionii limfatici: - nu se palpea(4. )tarea ami,dalelor palatine: - normal4, au culoare ro(-pal4, lucioase, umede, f4r4 depuneri. )tarea ,landei tiroide: - nu se palpea(4. )tarea muchilor: - de(voltare normala <conform v=rstei i a se5ului>, simetric4 antropometric i contralateral4. )istemul osteo-articular: de(voltare normal4 9 f4r4 deforma3ii. Manifest4rile de tipul artrit4, artro(4, anchilo(4 i fracturi 9 lipsesc. 6+6+A-aratul res-irator. ?espira3ia: - pe nas este libera,aripele na(ale participa la actul respirator . - ritmic4, amplitudine obinuit4. - frecven3a 7 10 respira3ii @ minut <normopnoe>.
A

'ercu3ia pl4m=nilor: 'ercu3ia comparativ4: percutor, pe re,iuni simetrice se atest4 sunet clar pulmonar. #ste respectat4 o simetricitate. $usculta3ia pl4m=nilor: - $uscultativ, pe toat4 aria suprafe3ei pulmonare, se determin4 murmur ve(icular nemodificat. 2ronhofonia, =n re,iunile simetrice, se propa,4 uniform. :,omote respiratorii supraad4u,ate nu pre(int4. 6+7+A-aratul cardiovascular.

$usculta3ia: - :,omotele cardiace sunt ritmice, cu o frecven34 de


!! b4t4i@minut, f4r4 modific4ri de natur4 patolo,ic4. - )ufluri cardiace i e5tracardiace lipsesc. - Brota3ie pleuro-pericardic4 i cardio-pulmonar4 la ausculta3ie nu s - au determinat. Ca ausculta3ia arterelor carotide nu se percepe nici un suflu. Ca ausculta3ia venelor /u,ulare nu se determin4 (,omot -de dr=mb4..

'ulsul - palpat pe ambele artere radiale este: simetric, ritmic, frecven3a este de
!! @ minut, umplere moderat4, tensiune moderat4, amplitudine moderat4. 6ensiunea arterial4: la ambele bra3e 7 110@!5 mm D,. $simetria, ondula3iile pulsului i a tensiunii arteriale lipsesc. +eci dere,l4ri neurove,etative vasculare nu s=nt ceea ce relev4 c4 forma3iunea reticular4 nu-i afectat. 6+8+ A-aratul di,estiv

Inspec3ia:
$bdomenul de conforma3ie obinuit4, supluE particip4 la actul de respira3ieE tulbur4ri circulatorii nu se decelea(4E ombilicul nu proemin4. )emne de ascit4 i hipertensiune portal4 nu sunt pre(ente.

'alpa3ia:
$bdomenul este moale, indolor la palpare. Cipsete reactivitatea superficial4 a abdomenului, nu este -defence muscular.. Fn timpul palpa3iei superficiale infiltrate patolo,ice i forma3iuni tumorale nu se decelea(4. +iver,en3a muchilor drep3i abdominali i eviden3ierea semnelor de iritare peritoneal4 nu se determin4.

'ercu3ia:
'ercutor lichid in cavitatea abdominal4 nu se determin4 9 sunetul percutor fiind timpanic.

$usculta3ia:
4

)e aude peristaltismul intestinal obinuit. Brota3ie peritoneal4 nu se determin4

)caunul: este f4r4 manifest4ri patolo,ice, frecven34 normal4 <o dat4 pe (i>.
6enesme , impulsuri false, constipa3ii i diaree 9 nu acu(4.

Bicatul: - nu se palpea(4

6+9+ A-aratul uro,enital. 'alpa3ia: la palpa3ia bimanual4 a rinichilor lipsete sen(a3ia tactil4 ce ar decela schimbarea po(i3iei rinichilor <nu se palpea(4>. 'alpa3ia ve(icii urinare nu atest4 modific4ri patolo,ice.

'ercu3ia: - rinichii nu se percutea(4.


- semnul de tapotament ;iordano 9 'asterna3Gi este ne,ativ. Mic3iunea este libera,fara patolo,ii.

6+9+ Sistemul endocrin


Ca pacient lipsesc semnele de: tireoto5ico(4, mi5edem, hipoparatireoidism, diabet (aharat, sindromul Cuin,, maladia $dison, boala 2asedoH, boala )immonds.

7+ E<AMENU! NEUR ! "#C

7+0+ E3amenul nervilor cranieni


#+ Nervul ol)activ
'acientul determina corect mirosurile si nu pre(int4 halucina3ii olfactive ceea ce denot4 c4 anali(atorul cortical olfactiv situat =n partea medial4 a lobului temporal nu este afectat.

##+ Nervul o-tic


$cuitatea vi(ual4: diminuata<-1 la I.+E-1,5 la I.)>. C=mpurile vi(uale a pacientului:la I.). si I.+.sunt normale<dup4 proba di,ital4 fa34 =n fa34>. )ensibilitatea la culori:la I.). si I.+.este pastrat4. 6ulbur4ri a c=mpurilor vi(uale de tipul 9 hemianopsii bitemporale <pierderea bitemporal4 a c=mpului vi(ual>, hemianopsii bina(ale <pierderea bina(al4 a c=mpului vi(ual>, hemianopsii omonime superioare sau inferioare <pierderea c=mpului vi(ual respectiv pe partea superioar4 sau pe partea inferioar4>,
5

hemianopsii =n cadran sau prin =n,ust4ri concentrice 9 nu se decelea(4 la ambii ochi.

###+ Nervii oculomotori 4 ###> #%> %#5


Inspec3ia vi(ual4: 'to(4 sau semipto(4 uni- sau bilateral4, lo,oftalm, la pacient nu se decelea(4 9 ochii se =nchid simetric i plica cutanat4 se formea(4 simetric. +iplopie pacientul nu are 9 el vede obiectul ar4tat =ntr-o sin,ur4 form4 <unic> i nu =n dou4 e5emplare <dublu>. Mio(4 <=n,ustarea pupilelor>, midria(4 <dilatarea pupilelor>, ani(ocorie <pupilele de diametru diferit> sau deformarea pupilelor la pacient nu se decelea(4 9 pupilele s=nt cu diametru normal i cu mar,ini nedeformate <rotunde>. #5amenul obiectiv: ?eac3iile fotopupilare directe 9sunt pastrate la ambii ochi. $comoda3ia la pacient 9 la apropierea cioc4naului neurolo,ic spre nas are loc =n,ustarea pupilelor. ?eac3ia asociata este p4strat4 pe ambele par3i. Conver,en3a ,lobilor oculari este pastrata. Motilitatea e5trinsec4 a ,lobilor oculari: este deplina pe toata aria miscarilor lor. 1ista,musul nu se depistea(a nici pe linia ori(ontala,nici pe linia verticala.

#%+ Nervul tri,emen


a.portiunea sen(itiv4: 'uncte dureroase Jallei5 =n orificiile supraorbitale, infraorbitale i mentoniere 9 sunt dureroase la palpare. 6ulbur4ri subiective: pacientul nu acu(4 amor3eli i furnic4turi =n re,iunea fe3ii. )ensibilitatea supeficial4 i profund4 nu este afectat4. ?efle5ul cornean: este =n norm4 9 pacientul =nchi(=nd ambele pleoape simetric la apropierea cu o buc43ic4 de h=rtie de cornee. ?efle5ul con/unctival: la pacient este =n norm4 9 el =nchi(=nd ambele pleoape simetric la apropierea cu o buc43ic4 de h=rtie de con/unctiv4. b.por3iunea motorie: 6onusul muchilor maseteri: normal 9 muchii maseteri opun o re(isten34 e,al4 at=t din dreapta c=t i din st=n,a. ?efle5ul maseterian: este normal 9 pacientul =nchide involuntar ,ura =ntredeschis4 la lovirea cu cioc4naul neurolo,ic pe b4rbie.

%##+ Nervul )acial


8

#5presia ridurilor frontale sterse pe stin,a,fanta palpebrala )*+. Ca,oftalmia nu este pre(ent4 9 ambele pleoape se =nchid complet. $simetria plicilor naso-labiale,ster,erea plicii naso-labiale pe stin,a. ?efle5ul supraorbital este normal i simetric din ambele p4r3i 9 pacientul =nchide ambele pleoape e,al i simetric la lovirea cu cioc4naul neurolo,ic deasupra fantelor orbitale. Dipo,ue(ie pe dou4 treimi anterioare a limbii<,ustul de dulce ,sarat ,amar>.

%###+ Nervul co/leovesti2ular


$cuitatea auditiv4 a pacientului este normal4 din ambele p4r3i 9 aude bine cuvintele vorbite =n oapt4 la distan3a de 8 m de la fiecare ureche. +ere,l4ri de acuitate auditiv4 de tipul surditate, hiperacu(ie, (,omot =n urechi, halucina3ii auditive 9 nu pre(int4. Ca pacient verti/ele lipsesc. Fi men3ine bine echilibrul =n po(a ?omber,. 1ista,musul vertical sau rotator lipsete 9 nu-s pre(ente mic4rile alternative <ori(ontale, verticale sau rotatorii> sau oscila3ii ritmice ale ochilor =n privirea lateral4 sau cea vertical4, dar este pre(ent cel ori(ontal =n ochiul drept la mic4ri laterale.

#< * <+ Nervul ,loso)arin,ian i va,


Ca pacienta lipsete disfa,ia 9 el =n,hite liber produsele solide i lichide. +isfonia lipsete.Korbirea este na(onat4. K4lul palatin e situat pe l.median4 la contrac3ie este simetric i uniform. Lvula este situat4 pe l.median4 la pronun3area literei &a&. Cimba e5ecut4 mic4ri libere i nelimitate de vreo contractur4 sau de atonie muscular4 limbic4 . ?efle5ul v4lului palatin este normal.?efle5ul farin,ian e =n norm4. 'ercep3ia ,ustului amar pe treimea posterioar4 a limbii 9 pacienta percepe neuniform ,usturile.

<#+ Nervul accesoriu


Ca e5amenul reliefului i mic4rilor a muchilor )CM i trape(oid: )e costat4 c4 umerii s=nt situa3i la acelai nivel, capul nu-i deplasat <=ntors> =ntr-o parte sau alta i nu-i rotit =n dreapta sau st=n,a. 'ropun=ndu-i pacientului s4 =ntoarc4 capul =ntr-o parte apoi =n alta, s4 ridice umerii i m=inile mai sus de linia ori(ontal4, s4 apropie omopla3ii 9 el efectuea(4 uor i liber aceste mic4ri, simetric i cu o for34 e,al4 din ambele p4r3i. Dipotrofia sau atrofia muchilor centurii scapulare nu s-a decelat. Fn muchii centurii scapulare nu se determin4 fibrila3ii. Mic4rile capului i a m=inilor s=nt libere i simetrice.
!

<##+ Nervul /i-o,los


Ca e5amenul reliefului limbii 9limba plicaturata.Ca protru(ia limbii nu se atesta nici o deviere de la linia mediana.#ste pre(ent4 o di(artrie moderat4,din cau(a edemului bu(ei superioare si a limbei plicaturate. +ere,l4ri de mastica3ie i de,luti3ie nu se decelea(4 9 pacienta e5ecut4 mic4ri de mastica3ie i de,luti3ie f4r4 dificult43i. Dipotonia sau atonia unei /um4t43i a limbii nu-i pre(ent4, mic4rile limbii fiind libere =n toate direc3iile, p4str=ndu-se o simetrie.

7+6+ Motilitatea
#5amenul obiectiv: a> Irtosta3iunea este in norm4 9 bolnavul fiind cobor=t din pat =i men3ine po(i3ia vertical4 i echilibrul de sinest4t4tor. 2olnavul nu are o po(4 for3at4. Fn po(a ?omber, pacientul =i men3ine echilibrul constant, dar cu un tremor inten3ionat al m=inilor <mai accentuat la m=na dreapt4>. b> Mers de tipul JerniGe-Mann sau spastic, stepat, -mers de ra34., tabetic, cerebelos, isteric, parGinsonic, sau coreic la pacient nu se determin4 9 mersul acestuia fiind normal, liber, f4r4 nuan3e patolo,ice. c> Mic4ri involuntare ca: convulsii epileptice, crampa scriitorului, miocloniile, ticuri, mic4ri ateto(ice, tremorul, Mille de la 6ureta <ticuri ,enerali(ate>, hemibalismul sau bibalismul, r=sul spastic sau pl=nsul spastic 9 la pacient nu se decelea(4, aceasta indic=nd inte,ritatea sistemului e5trapiramidal. d> Bor3a muscular4 este de 5 puncte 9 pacientul e5ecut4 mic4ri voluntare de for34 normal4. e> 6onusul muscular este m4rit la ambele membre inferioare 9 pacientul opune re(isten34 la e5tensie, deci este o hipertonie =n form4 -lam4 de bricea,. f> Coordonarea mic4rilor: 'roba indice-nas nu e deviat4 de la norm4: pacientul aduce indicele la v=rful nasului direct, f4r4 =nt=r(iere.
0

'roba indice-indice este efectuat4 corect: bolnavul apropie indice de indice f4r4 =nt=r(iere i f4r4 abateri de la -traseu.. 'roba c4lcNi-,enunchi e normal4: pacientul, =n decubit dorsal, nimerete cu c4lc=iul unui picior pe ,enunchiul celuilalt picior precis i f4r4 tremur4turi clonice sau inten3ionale. Dipermetria: 'roba de prona3ie 9 e5ecutat4 corect, =n lipsa mic4rilor suplimentare a mi=nii de o amplitudine mai mare. 'roba de suspendare a m=inilor 9 e5ecutat4 corect c=nd ambele bra3e ridicate =n po(i3ie vertical4 i oprite brusc la ori(ontal4 =i men3in stabil i simetric po(i3ia. +iadohoGine(ie: prob4 efectuat4 corect 9 pacientul e5ecut=nd mic4ri alternative de prona3ie i de supina3ie =ntr-o succesiune rapid4. 'roba scrisului cerebelosului este ne,ativ4 9 pacientul scrie ne=ncordat, nu tremur4, iar scrisul este si,ur, re,ulat, ne=ntrerupt, de dimensiuni normale <normo,rafia>.

1.Irtosta3iunea este in norm4 9 bolnava fiind cobor=t din pat =i men3ine po(i3ia vertical4 i echilibrul de sinest4t4tor. 2olnava nu are o po(4 for3at4. Fn po(itia ?omber, este stabila. ".Mers de tip spastic i atactic,dificulatte =n mers cu ba(a de sus3inere lar,it4 oscila3ii corporale,mers cu pai mari. A.Mic4ri involuntare ca: tremur postural in p.?omber,,convulsii epileptice, crampa scriitorului, miocloniile, ticuri, mic4ri ateto(ice, Mille de la 6ureta <ticuri ,enerali(ate>, hemibalismul sau bibalismul, r=sul spastic sau pl=nsul spastic 9 la pacient nu se decelea(4. 4.Micarile active se,mentare:for3a muscular4<5-0 puncte> este de 4.5 p la m=na dr, de 4 p la m=na stEla membrul inferior dr este 4.5p la st 4p. 'roba 2arre i Min,,a((ini superioar4 pe st este po(itiv4. 5.6onusul muscular:la membrul inferior st este pre(ent4 hipertonus moderat. 8.Coordonarea mic4rilor: -ata5ia cerebeloas4 po(itiv4 in timpul mersului -proba indice-nas din st hipermetrie i tremur de inten3ie,din dr normale. -proba indice-indice apari3ia tremurului de inten3ie. -proba c4lcNi-,enunchi cu dismeria pe partea drepta. -proba de diadocoGine(ie:adiadocoGine(ie pe stin,a !.?eflectivitatea. ?efle5ele normale: a. r. osteo-tendinoase ale membrului superior: stiloradial, bicipital, tricipital din dreapta sunt normale iar cele din st=n,a sunt e5a,erate. r.osteo-tendinoase ale membrului inferior: rotulian, achilian sunt pastrate pe dr iar pe st sunt e5,earate.

a. r. cutanate: abdominale <superior, mediu i inferior> ,plantar sunt abolite. ?efle5ele patolo,ice: -ale automatismului oral r. Marinescu-?adovici,pe partea dr este po(itiv, -refle5ul -distant oral. <OarciGian> lipsete -refle5ul su,acilor nu-i pre(ent -refle5ul de tromp4 lipsete -refle5ul naro-labial <$stvaturov> nu-i pre(ent -refle5ele patolo,ice ale membrelor superioare: refle5ul IacobsonCasc superior este po(itiv, refle5ul MuGovsGi superior, refle5ul ?ossolimo superior, 2ehterev superior i Marbur, la ambele m=ini lipsesc. -refle5ele patolo,ice ale membrelor inferioare: refle5ul ?ossolimo inferior,2ehterev,2abinsGii sunt po(itive iar refle5ul MuGovsGi inferior, Ippenheim, ;ordon, )heffer- lipsesc la ambele picioare. -clonusul plantar este prePent la piciorul st. -refle5ele de ap4rare <tripl4 fle5iune i retrac3ie Marie-Bio5-2echtereH la membrul inf st este po(itiv.

7+7+ Sensi2ilitatea 1.Sensi2ilitatea su2iectiva 'acientul acu(4 pareste(ii =n a.)ensibilitatea obiectiva:


a.sensibilitatea superficiala: )ensibilitatea al,ic4: este dere,lat4 =n treimea inferioara a coapsei pe perimetru< miral,ie parestetica-afectarea nervului safen>.#ste pre(ent s.Chermitte<sen(a3ia de.desc4rcare electric4. la antefle5ia capului> )ensibilitatea termic4: normal4 9 pe re,iuni simetrice a pielii corpului deosebete echivoc temperatura cald4 de cea rece . )ensibilitatea tactil4: este normal4 9 simte din ambele p4r3i atin,erile unei buc43ele de h=rtie de piele. b.sensibilitatea profunda: )ensibilitatea mio-artro-Ginetic4: e =n norm4 9 simetric, aprecia(4 =n ce direc3ie =i mic4m de,etul sau m=na. +ermole5ia: e normal4 9 desen=ndu-i pacientului diferite desene <cercuri, linii =ncruciate, etc.> pe re,iuni simetrice ale corpului, el le aprecia(4 echivoc i simetric. )ensibilitatea de locali(are i presiune: este normal4 9 pacientul fiind cu ochii =nchii, aprecia(4 corect i simetric =n ce loc i cu ce presiune

10

ap4s4m de,etul aplicat pe diferite re,iuni ale corpului, aplicNnd i el de,etul =n locul respectiv. c.sensibilitatea comple5a: )ensibilitatea de stereo,no(ie: este normal4 9 pacientul poate identifica cu ochii =nchii obiectele propuse de a le lua =n m=n4. autotopo,no(ia: la pacient este =n norm4 'uncte dureroase Jallei5 =n orificiile supraorbitale, infraorbitale i mentoniere la pacient lipsesc. +eterminarea semnelor de elon,a3ie: )emnul 1eri ,semnul CasseQue, semnul 2ehterev,semnulJasserman,semnul)eQuard s=nt ne,ative Semne menin,iene. ?i,iditatea muchilor cefei nu se decelea(4 . )emnul Oerni, lipsete. )emnele 2rud(insGi superior,mediu si inferior sint ne,ative.

7+8+ Sistemul nervos ve,etativ


Tro)icitatea+Tul2urarile s)incteriene si se3uale #5amenul obiectiv: a> +eterminarea temperaturii: t0 7 A8, 0 C. b> +eterminarea tensiunii arteriale: 6ensiunea arterial4: la ambele bra3e 7 110@!0 mm D,. $simetria, ondula3iile tensiunii arteriale lipsesc. c> +eterminarea pulsului: 'ulsul - palpat pe ambele artere radiale este: simetric ritmic, frecven3a este de 85 @ minut, umplere moderat4, tensiune moderat4, amplitudine moderat4. d> +eterminarea dermo,rafismului: - alb. e> +eterminarea refle5ului pilomotor: - este po(itivE la pacient 9 aplicNnd ap4 rece pe piele se observ4 ridicarea p4rului pielea c4p4tNnd un aspect caracteristic de ,Nsc4. f> +eterminarea refle5ului oculo-cardiac 9 este normal: ap4sNnd cu dou4 de,ete pe partea antero-lateral4 a ,lobilor oculari ai pacientului timp de 15 secunde se observ4 c4 frecven3a pulsului scade cu cca. b4t4i pe minut. ,> ?efle5ul clino-ortostatic este =n norm4 9 la trecerea pacientului din po(i3ie vertical4 =n po(i3ie ori(ontal4 se observ4 sc4derea frecven3ei pulsului cu ca. ! b4t4i pe minut.

11

h> ?efle5ul orto-clinostatic este normal - la trecerea pacientului din po(i3ie ori(ontal4 =n po(i3ie vertical4 se observ4 o cretere a frecven3ei pulsului cu 5 b4t4i pe minut. i> 6ulbur4ri sfincteriene are 9 se determina reten3ie de urin4 cu elemente de incontinen34 de urin4.

7+9+ Sindroame corticale cere2rale


1.$pra5ie ,a,no(ie vi(ual4,a,no(ie auditiv4 ,pro(oa,no(ia,astereo,no(ia,ano(o,no(ia,autotopo,no(ia ,acalculie,ale5ie lipsesc. ".Cimba/ul pecientului:di(artrie de tip cerebelos,vorbirea devine sacadata,e5polo(iv4 avind unuele silabe prelu,ite. )indromul afa(ic<afa(ie motorie,amnestic4,de receptie,semantic4> nu se determina. A.'sihic: 9 Ca pacient nu sunt st4ri de dere,l4ri a contiin3ei de tipul soporului, comei, obnubil4rii. 9 +ere,l4ri de orientare =n spa3iu i timp nu are: - el aprecia(4 corect locul unde se afl4 i data curent4 <la (iua cura3iei>. 9 'acientul nu are dere,l4ri de memorie astfel atestNnd lipsa amne(iei at=t antero,rade c=t i retro,rade. 9 Modific4ri de intelect i de personalitate nu se determin4 la pacient. 9 #motiile:pacientul se afla =ntr-o stare de euforie<permanent (imbete,> 4.)omnul: 9 'acientul acu(4 insom

7+:+Dia,nosticul de sindrom. 1.sdr de neuron motor cetral:


-hemipare(4 spastic4 pe st=n,a

-hiperrefle5ie pe stin,a -pre(en3a refle5elor patolo,ice -clonusul achilian pe st=n,a -mersul spastic -reten3ie urinar4.

2.sdr cerebelos
-tulbur4ri de echilibru<=n po(i3ia ?omber, bolnavul titubea(4 nesistematic> cu tremur postural. -mersul atactic<ata5ie cerebeloas4> -asiner,ia cerebeloas4:proba indice-nas,c4lc=i ,enunchi,diadocoGine(ie, -di(artrie cerebeloas4<vorbirea sacadat4,e5plo(iv4> -nista,mus ori(otal la I.+.
3.sdr pseudobulbar
1"

-s.Marinescu-?adovici -s.distans-oral 4.afectarea nervilor cranieni -amauro(a I.+.,refle5ul fotopupilar diminuat pe dr.<nervul III> -diminuarea acuita3ii auditive pe dr.,verti/<nervul KIII> -devierea limbii spre dr<n.RII>cN

5.tulburri psihomotorii -euforie

6.tulburri vegetative
-hiperhidro(a palmar4 =tulbur4ri de somn 7.tulburri senzitive

=pareste(ii =n piciorul st. -s.Chermitte -hipoeste(ia in perimetru la ,enunchi pe fa3a medial4.

8+ Dia,nosticul to-o,ra)ic.
Comform acu(elor pacientului putem spune c4 sunt afectate nervii cranieni,cerebelul,c4ile piramidale,a c4ilor corticonucleare.$fectarea neuronilor spinali. 9+ Dia,nosticul clinic -reventiv. Cuind in consideratie acu(ele bolnavului: slabiciuni in memebrele inferioare cu predominanta stin,a,pareste(ii la membrul st=n,,instabilitate posturala,cu dere,lari de mers,di(artrie,ameteli.$cu(a diminuarea acuitatii vi(uale a I.+,cu limitarea miscarilor ,lobului ocular dr. si intetirea durerii la miscare.6ulburari sfincteriene cu elemente de retentie urinara,tulburari de somn.Bacem conclu(ia de sclero1 multi-l+

:+ ?lanul investi,aiilor -araclinice.


1.Iftalmofundoscopia,determinarea acuita3ii vi(uale ".?adio,rafia cutiei toracice A.$;) 4.$;L

E3aminarile necesare
1.#5amenul CC?,electrofore(a CC? ".'oten3iale evocate A.##;
1A

4.?M1 5.C6 8.$nali(a serolo,ica a sin,elui

Re1ultatul investi,aiilor -araclinice.


0.I)talmo)undosco-ia direct4 a I.+.-paloare papilar4 pronin3at4, I.).paloare papilar4 nemarcat4.$.I-'1I bine conturat4,con,estie venoas4 uoar4,arterele cu refle5 accentuat,raport arteriovenos p4strat. C(.atrofia optic4 descendent4 bilateral4 +S). 6.Rdio,ra)ia toracic =ntr-o inciden34:far4 modific4ri patolo,ice. 7+ Anali1a ,eneral a s@n,elui <"!.01."010> Db 9 1A" ,@lE <norma: 1A0 9 180 ,@l> 1" #ritrocite 9 4,A T10 @l E <norma: 4,0 9 5,8 T 101"@l> I.C. 9 0, E <norma: 0,05 9 1,05> Ceucocite: 5T10 @l <norma: 4 9 T10 @l> nese,mentate 9 AU <norma: 0 9 5 U> se,mentate 9 80U <norma: 4! 9 !" U> #o(inofile 9 "U <norma: 0,5 9 5 U> Cimfocite 9 " U <norma: 1 9 A! U> Monocite 9 0U <norma: A 9 11 U> K)D 9 Amm@or4 <norma: " 9 10 mm@or4> ;lico(a 4, 4 mmol@l r.Jasserman ne,ative 8.Anali1a ,eneral a urinei -e "!.01."010 Cant 9 10 ml 6rans-opalescent Culoare 9 ,alben deschis4 +ensitate 9 1010 ?eac3ie 9 ,alben #ritrocite 9 0 #piteliu plat 9 A,4 =n c@v Ceucocite 9 ",A =m c@v ;luco(4 9 ne,. 'roteine 9 ne,.

E3aminarile necesare
14

0+ E3aminarea !CR pt a determina: -cantitatea proteinelor -cantitatea leucocitelor #5aminarea electroforetic4 a CC?: -determinarea hiper,ama,lobulinorahiei cu dispunerea in ben(i oli,iclonale 6+E3aminarea -otenialelor evocate samotosen(oriale,auditive,vi(uale,motorii -pt determinarea perioadei de laten3a, amplitudenea impulsurilor nervoase<sen(itive,auditive,vi(uale>,contrac3iei musculare. 7.EE":determinarea undelor patolo,ice. 8+RMN: +eterminarea ariilor de distruc3iei barieirii hematoencefalice i eviden3ierea placilor de sclero(a =n diferiter re,iuni a creierfului i a maduvei spin4rii. 9+CT a3il cere2ral. +eterminarea le(iunilor de mic4 densitate.

. :+Anali1a serolo,ica a sin,elui +eterminatrerea titrul de antucorpi =n s=n,e.

;+ Dia,nosticul di)erenial.
Dia,nostic Sclero1a multi-l <secudar -ro,resiv5 +eb.lent cu pusee =n pro,resie cu ameliorare incomplet4. Sclero1a amiotro)ic lateral #v.latent4 de ani i cu caracter ascend. Ence)alomielita acut diseminat

1 +ebutul i evolu3ia

" 'ato,enie

A 6.Clinic

+ebit acut cu-n sin,ur pusee cu amelior.complet4 cu sau f4r4 sechele. $fectarea $fectarea $fectarea <demielini(area> motoneur. din <demielini(area> neur.cerebrali coar.ant mai neur.cerebrali predominant. frec C4-+1. predominant. predom )dr.neuron.mot. s.neur motor +ebut t.clinic cu cen.,sdr.cerebelos, periferic,sdr paraple,ie afect.ner.cranieni, piramidal,sdr. flasc4,fen sdr.pseudobul., bulbar. cerebrobulbare, tulb.sen(it. afectarea n.cranieni. 15

4 $nali(e paraclinice

5 'ronosticul i eficien3a tratamentului 8 K=rsta

CC?,?M1,C6, 'oten3.evocate, ##; $n.serolo,. a sin,, 'ron.re(ervat i tratamentul pe via34 "0-40

#mio,rafia.

?M1,$;) <fibrino,en,pr.C reactiv4,K)D, leuc.> 'ronostic favorabil,tratam la un sin,ur puseu. Irice v=rst4

'ron.re(ervat tratamentul pe via34 50-!0 rar 40

A+ Dia,nosticul clinic )inal -rinci-al.sclero1a multi-l )orma cere2ros-inal cu evoluia secundar -ro,resiv+ B+ Tratamentul conservator.
a.pt prevenirea puseelor: -imunomodulatoare: 2etaseron $vane5 ?ebif. -plasmofere(a pt inlaturarea plasmei ce con3ine $c. -tratament de desensibili(are ca Copolimer<protein4 ba(ic4 mielinic4> b.tratamentul in timpul puseului. -antiinlamatoare steroidiene: Metilprednisolon 'rednisolon 'rednison. -imunosupresiv: Ciclofosfamid4 $(otioprim V 6ratamentul simptomatic: -pt reducerea spasticit43ii +ia(epam,2aclofen -antidepresive:amitriptilina,imipramina,sertrolina,desipramina -pt combaterea sdr.cerebelos<mers atactit,tremorul inten3ionat al membrelor> carbama(epina,clona(epam,vit.2.8 -=n spasmul sfincerului ve( urinare:pro(erin

18

0C+ ?ronosticul. re(ervat pentru handicap. 00+ E3-erti1a medical a ca-acitii de munc i medico=militar.
'acientul nu este apt pentru activarea mai departe =n cNmpul muncii .'ronosticul pentru munc4 nu este favorabil.

06+ E-icri1a.
'acientul +ascalov Ion =n vNrst4 de "5 de ani a fost internat pe data de "!.01."010. =n IM)' I1)6I6LC +# 1#L?ICI;I# WI 1#L?ICDI?L?;I#$ cu urm4toarele acu(e: slabiciuni in memebrele inferioare cu predominanta stin,a,pareste(ii la membrul srin,,instabilitate posturala,cu dere,lari de mers,di(artrie,ameteli.$cu(a diminuarea acuitatii vi(uale a I.+,cu limitarea miscarilor ,lobului ocular dr. si intetirea durerii la miscare.6ulburari sfincteriene cu elemente de retentie urinara,tulburari de somn.$rtral,ie in ,enunchiul stin,.Fn evolu3ia bolii a avut 5 pusee care treptat sau a,ravat i au trecut de pe partea dr spre st.6imp de 8 ani a urmat un tratment specific la fiecare puseu in acelai spital. #volu3ia perioadei dup4 ultimul puseu a fost =n dinamic4 po(itiv4. 'acientul este e5ternat pe 0A.0"."010. 'ronosticul re(ervat. Se recomand :consulta3ia periodic4 la medicul de familie, limitarea activit43ii fi(ice,evitarea b4ilor fierbin3i i e5punerea la soare,efectuarea fi(ioprocedurilor,vitaminoterapie i prevenirea noilor pusee,a infec3ilor urinare,a escarelor.

1!

10