Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea colar: Gr. c. Mihai Bcescu, Flticeni Profesor: Ioan Caulea Clasa: a IX-a PROI C!"L "#I!

$%II & "nitatea *e +n,-are: TIPURI DE ARGUMENTARE DEDUCTIV #r. ore alocate: . &etalieri *e con-inut 1. PROPO2I%II COMP"3 45 ore6 - Caracterizare general; Funcii de adevr Conectori logici - !ipuri de for"ule logice #tautologii, contingente, inconsistente$ - %nferene i"ediate cu propoziii co"puse - &etode de verificare a validitii #ta'ele de adevr, decizia prescurtat$ Com/eten-e s/eci0ice )cti,it-i *e +n,-are '#($%)R

Aria curricular: Om i societate Disciplina: Logic i argumentare

Resurse /roce*urale

,aluare

7.8. 1.8. 5.5. 8.1. 9.1.

- e(ersarea unor deprinderi de ordin cognitiv, cu" sunt: analiza, sinteza, co"pararea, clasificarea, rezu"area; - rezolvarea de e(erciii care s per"it, pe de o parte e(ersarea noiunilor specifice disciplinei i construirea unor e(e"ple pentru noiunile )nsuite, c*t i, pe de alt parte rezolvarea unor situaii dile"atice; - e(erciii de trecere din li"'a+ natural )n li"'a+ for"al, i invers; - aplicarea unor algorit"i, reguli, principii )n scopul folosirii infor"aiei )n cadrul disciplinei, ca i )n afara ei

- e(e"plificare - conversaie euristic - pro'le"atizare - algorit"izare - activitate individual - activitate )n grup - e(erciii - )nvarea prin descoperire - analiza logic a unui te(t

- c,estionare oral - te" )n clas - test - autoevaluare - o'servarea siste"atic a activitii i a co"porta"entu lui elevilor - te" pt acas

7. 3ILOGI3M"L 45 ore6 - Caracterizare general #legile generale ale silogis"ului$; - Figuri i "oduri silogistice; - -erificarea validitii prin "etoda diagra"elor -enn 7.8. 8.1. 9.1.

5. & MO#3!R)%I) 47 or6 - Caracterizare general;

1.8. 5.5. 9.1.

- e(ersarea unor deprinderi de ordin cognitiv, cu" sunt: analiza, sinteza, co"pararea, clasificarea, rezu"area; - rezolvarea de e(erciii care s per"it, pe de o parte e(ersarea noiunilor specifice disciplinei i construirea unor e(e"ple pentru noiunile )nsuite, c*t i, pe de alt parte rezolvarea unor situaii dile"atice; - e(erciii de trecere din li"'a+ natural )n li"'a+ for"al, i invers - aplicarea unor reguli, algorit"i, principii )n scopul folosirii infor"aiei )n cadrul disciplinei, ca i )n afara ei - e(erciii de recunoatere )n te(te diferite a for"elor de raiona"ent - rezolvarea de e(erciii care s per"it, pe de o parte e(ersarea noiunilor specifice disciplinei i construirea unor e(e"ple pentru noiunile )nsuite, c*t i, pe de alt parte rezolvarea unor situaii dile"atice; - aplicarea unor reguli, algorit"i, principii )n scopul folosirii infor"aiei )n cadrul disciplinei, ca i )n afara ei - aplicarea unor reguli, algorit"i, principii )n scopul folosirii infor"aiei )n cadrul disciplinei, ca i )n afara ei

- e(e"plificare - conversaie euristic - pro'le"atizare - algorit"izare - activitate individual - activitate )n perec,i - activitate )n grupuri "ici - )nvarea prin descoperire - analiza logic a unui te(t - e(erciii - e(e"plificare - pro'le"atizare - algorit"izare - e(erciii

- c,estionare oral - te" )n clas - autoevaluare - test - te" pt acas

- c,estionare oral - te" )n clas - proiectul

8. ()L")R 47 or6

7.8. 8.1. 9.1.

- activitate individual - activitate )n grupuri "ici - e(erciii

- test - o'servarea siste"atic a activitii i a co"porta"entu lui elevilor - portofoliu

Resurse materiale: . 5 7 8 9 > ? /tefnescu, D-0, Costreie, 1 , &iroiu, A , Logic i argumentare, 2d 3u"anitas, 4ucureti, 5666 &ic-ionar *e logic Cocorad, 2 , 3cheme; e<erci-ii i /ro=leme *e logic, 2d All, 4ucureti, 5666 /tefnescu, D-0, Logic i argumentare. Caiet *e e<erci-ii, 2d 3u"anitas, 4ucureti, 5666 3ac"an, : , 3ac"an, ; , Logic > e<erci-ii i /ro=leme, 2d Paralela 89, Piteti, .<<= !e(te literare Articole din ziare i reviste