Sunteți pe pagina 1din 253

DUMITRU BU NEAG

DANA PICIU

LEC#II de ALGEBR$

Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2002


1

Referen'i (tiin'ifici: Prof.univ.dr.Constantin N *st*sescu,Universitatea Bucuresti Membru corespondent al Academiei Romne Prof.univ.dr. Constantin Ni'*,Universitatea Bucure(ti 2002 EUC CRAIOVA All rights reserved. No part of this publication may be reproduce, stored in a retrieval system, or transmitted, in any forms or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or other wise, without the prior written permission of the publisher.

Tehnoredactare computerizat* : Dana Piciu, Livia Popescu Copert*: C t lin Bu#neag

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale Dumitru Bu#neag (coordonator),

Lec ii de Algebra
527 p.; 21 cm. Craiova Editura Universitaria 2002 Bibliogr. 512.54,55,56,58,553,516.62,64

ISBN 973 8043 109 8

Bun de tipar: 20.02.2002 Tipografia Universit &ii din Craiova, Strada, Al. Cuza, nr.13 Craiova, Romnia

Published in Romania by: EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA 3

ISBN: 973 8043 109 8

CUPRINS
pag. CAPITOLUL 1: NO!IUNI PRELIMINARII . . . . . . . . . .

....1 1. Mul imi. Opera ii cu mul imi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Rela ii binare pe o mul ime. Rela ii de echivalen ! . . . . . . . . . . 7 4. Nucleul $i conucleul unei perechi de func ii. . . . . . . . . . . . . 32 5. Mul imi ordonate. Semilatici. Latici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6. Latici.distributive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. Complement $i pseudocomplement ntr-o latice. Algebre Boole. Algebre Boole generalizate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8. Produsul direct (suma direct!) a unei familii de mul imi . . . . . 56 9. Numere cardinale. Opera ii cu numere cardinale. Ordonarea numerelor cardinale.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 60 10. Mul imi num!rabile. Mul imi finite $i mul imi infinite. . . . . . 66 CAPITOLUL 2: GRUPURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Rela ii func ionale. No iunea de func ie. Clase de func ii . . . . . 14

. . . .71 1. Opera ii algebrice. Monoizi. Morfisme de monoizi. Produse directe finite de monoizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2. Grup. Calcule ntr-un grup. Subgrup. Subgrup generat de o mul ime. Grup ciclic. Ordinul unui element ntr-un grup . . . . . . . . .83
5

3. Centralizatorul unui element ntr-un grup. Centrul unui grup. Teorema lui Lagrange. Indicele unui subgrup ntr-un grup. Ecua ia claselor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................
86

4. Subgrupuri normale. Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

5. Morfisme de grupuri. Compunerea morfismelor de grupuri. Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de grupuri. Nucleul $i conucleul unei perechi de morfisme de grupuri. . . . . . . . . . . . . . .94
6. Teorema lui Mal ev. Grupul ( , +). Subgrupurile lui ( , +). Clasele de resturi modulo n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7. Teoremele de izomorfism pentru grupuri. . . . . . . . . . . . . . . 108 8.Produse finite de grupuri. Teorema chinezeasc! a resturilor. Num!rul tipurilor de grupuri abeliene finite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 9. Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. Grupul diedral D n de grad n. Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim , p!3) . . . . 118 10.Grupuri de permut!ri. Teorema lui Cayley. Grupurile S n $i An. .122 11. Teoremele lui Sylow. Aplica ii: caracterizarea grupurilor cu pq elemente ( p $i q numere prime distincte ) $i 12 elemente. . . . . . . 132 CAPITOLUL 3: INELE "I CORPURI. . . . . . . . . . . . . . . . 139 1. Inel. Exemple. Reguli de calcul ntr-un inel. Divizori ai lui zero. Domenii de integritate. Caracteristica unui inel . . . . . . . . . . . . . 139 2. Subinele $i ideale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 3. Morfisme de inele. Izomorfisme de inele. Transportul subinelelor $i idealelor prin morfisme de inele. Produse directe de inele . . . . . . . 152
6

4. Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. Teoremele de izomorfism pentru inele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5. Corp. Subcorp. Subcorp prim . Morfisme de corpuri. Caracteristica unui corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 7. Construc ia corpului # al numerelor reale . . . . . . . . . . . . . .169 8. Construc ia corpului $ al numerelor complexe . . . . . . . . . . .186 10. Ideale prime . Ideale maximale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9. Construc ia corpului H al cuternionilor. . . . . . . . . . . . . . . 189 6. Inele de frac ii. Construc ia corpului " al numerelor ra ionale. .165

11. Divizibilitatea n inele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 CAPITOLUL 4: INELE DE POLINOAME. . . . . . . . . . . . . 206

1. Inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat ! . . . . . . . . . . . . . . .206 3. Polinoame simetrice. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4. R!d!cini ale polinoamelor cu coeficien i ntr-un corp. Teorema fundamental! a algebrei. Polinoame ireductibile. Rezolvarea ecua iilor algebrice de grad 3 $i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 CAPITOLUL 5: ELEMENTE DE TEORIA CATEGORIILOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. Defini ia unei categorii. Exemple. Subcategorie. Duala unei categorii. Produs de categorii. Principiul dualiz !rii . . . . . . . . . . .240 2.Morfisme $i obiecte remarcabile ntr-o categorie. Nucleul $i conucleul unui cuplu de morfisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3. Functori. Exemple. Functori remarcabili. Morfisme functoriale. Categorii echivalente. Duala lui Ens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 4. Functori reprezentabili . Functori adjunc i. . . . . . . . . . . . . .264 5. Reflefunctori .Subcategorii reflexive. . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2. Inelul polinoamelor n mai multe nedeterminate . . . . . . . . . 213

7.Limita inductiv! (proiectiv!) a unui sistem inductiv (proiectiv). .287


7

6. Produse $i sume directe ale unei familii de obiecte . . . . . . . . 279

8. Sume $i produse fibrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 9. Obiecte injective (proiective). Anvelope injective (proiective) ..297 10. Categorii abeliene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 CAPITOLUL 6: MODULE "I SPA!II VECTORIALE. . . . . . 314 1. Modul. Submodul. Calcule ntr-un modul. Opera ii cu submodule. Submodul generat de o mul ime. Laticea submodulelor unui modul. Sistem de generatori. Elemente liniar independente (dependente). Module libere. Spa ii vectoriale. Submodul maximal. Modul simplu. Factorizarea unui modul printr-un submodul. Modul factor. . . . . . 314 2. Morfisme de module. Endomorfisme. Opera ii cu morfisme de module. Imaginea, nucleul, coimaginea $i conucleul unui morfism de module. Categoriile Mods(A) $i Modd(A). Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de module. Nucleul $i conucleul unei perechi de morfisme. Teorema fundamental ! de izomorfism pentru module. Consecin e. 'iruri exacte de A-module. Functorii hM $i hM de la Mods(A) la Ab. Bimodule. Dualul $i bidualul unui modul. . . . . . .327 3. Produse $i sume directe n Mods(A). Sume directe de submodule. Produse $i sume directe de morfisme de A-module. Sume $i produse fibrate n Mods(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 4. Limite inductive $i proiective n Mods(A). Limite inductive $i proiective de morfisme de A-module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 5. Submodule esen iale $i superflue. Submodule complement. Submodule nchise. Module injective. Grupuri divizibile. Anvelope injective. Module proiective. Anvelope proiective. Generatori, cogeneratori pentru Mods(A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6. Produs tensorial de module. Produs tensorial de morfisme. Functorii SM $i TN; transportul $irurilor exacte scurte prin ace$ti functori. Comutativitatea produsului tensorial. Permutarea produsului tensorial cu sumele directe. Produs tensorial de module libere. Asociativitatea produsului tensorial. Proprietatea de adjunc ie. Module plate. . . . . 396 7. Module libere de rang finit. Matricea de trecere de la o baz ! la alta. Formula de schimbare a coordonatelor unui element la schimbarea
8

bazelor. Lema substitu iei. Matricea ata$at! unei aplica ii liniare ntre module libere de rang finit; formula de schimbare a acesteia la schimbarea bazelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 CAPITOLUL 7: DETERMINAN!I. SISTEME DE ECUA!II LINIARE.

.......................

. . . . . . . . . .426
1. Defini ia unui determinant de ordin n. Propriet % ile determinan ilor. Dezvoltarea unui determinant dup% elementele unei linii. Regula lui Laplace. Formula Binet-Cauchy. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 426

2. Matrice inversabil%. Inversa unei matrice. Rangul unui sistem de vectori. Rangul unei matrice. Rangul unei aplica ii liniare ntre spa ii vectoriale de dimensiuni finite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sisteme de ecua ii liniare cu coeficien i ntr-un corp comutativ. Sisteme omogene. Vectori $i valori proprii ai unui operator liniar. Teorema Cayley-Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 CAPITOLUL 8: ELEMENTE DE PROGRAMARE LINIAR)..470 1. Punerea unei probleme de programare liniar !. Solu ii posibile. Solu ii de baz!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 2. Tabelul simplex asociat unei solu ii de baz!. Algoritmul simplex. Regula lexicografic! de evitare a ciclajului. . . . . . . . . . . . . . . . . .473 3. Metode de determinare a solu iilor de baz!. Metoda matriceal!. Metoda celor dou! faze. Exemple de aplicare a algoritmului simplex. Exemple de probleme de programare liniar!. Exemplu de evitare a ciclajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
9 . . 445

CAPITOLUL 9: FORME BILINIARE 'I P)TRATICE . . . . . .495

1.Forme biliniare. Defini ii. Exemple. Matricea ata$at! unei forme biliniare. Rangul unei forme biliniare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

2. Forme p!tratice.Polara unei forme p!tratice.Matricea ata$at! unei forme p!tratice.Forma canonic! a unei forme p!tratice ;metodele GaussLagrange $i Jacobi .Legea iner iei a lui Sylvester . . . . .. . . . . . . . 497

BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . .
507

.....................

INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

10

CONTENTS
pag Chapter1: PRELIMINARIES.

.................

. . . .15

1. Sets. Operations on sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Binary operations on a set. Equivalence relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Functional relations. Notion of function. Classes of functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5. Ordered sets. Semilattices. Lattices. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6. Distributive lattices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7. Complement and pseudocomplement in a lattice. Boolean algebras. Generalized Boolean algebras. . . . . . . . . . . . . 64 8. Direct products (coproducts) for a family of sets. . . . . . . . . .71 9. Cardinal numbers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 10.Countable sets. Finite and infinite sets. . . . . . . . . . . . . . . .81 Chapter 2: GROUPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1. Algebraic operations. Monoids. Morphisms of monoids. Direct product of monoids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 2. Group. Calculus in a group. Subgroup. Subgroup generated by a set. Cyclic groups. The Order of an element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 3. The centralizer of an element in a group. The center of a group. The theorem of Lagrange. The index of a subgroup in a group. The class equation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. Normal subgroups.
11

Factorization of a group by a normal subgroup . . . . . . . . . . . . .105 5. Morphisms of groups. Composition of morphisms. Monomorphisms, epimorphisms, isomorphisms of groups. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 6. The theorem of Mal`cev. The group of integers ( ,+). The subgroups of ( ,+). Complete set of residues modulo n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7. The isomorphism theorems for groups . . . . . . . . . . . . . . 123 8. Finite direct products of groups. The Chinese remainder theorem. The number of abelian finite groups. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 9. The Cauchy theorem for finite groups. The Dihedral group D n of degree n. The structure for finite groups of 2p order (p prime, p 3) . . . . . 133 10. The groups of permutations. The theorem of Cayley. The groups S n and A n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 11. The Sylow theorems. Applications: the groups of pq order (p,q primers, p q) and of order 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Chapter 3: RINGS AND FIELDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1. Rings. Examples. Calculus in a ring. Zero divisors. Integral domains. The characteristic of a ring . . . . 154 2. Subrings and ideals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 3. Morphisms of rings. Isomorphisms of rings. The transport of subrings and ideals by a morphism of rings. Direct products of rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 4. The factorization of a ring by a bilateral ideal. The isomorphism theorems for rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5. Field Subfield. Prime Subfield. Morphisms of fields. The characteristic of a field. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6. Rings of fractions. Construction of the rationals field ". . . . 179
12

7. Construction of the reals field #. . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8. Construction of the complex numbers field $. . . . . . . . . . .200 9. Construction of the quaternions field H. . . . . . . . . . . . . . 203 10.Prime and maximal ideals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 11.Divisibility in rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Chapter 4: POLYNOMIAL RINGS. . . . . . . . . . . . . . . 220 1. Polynominals ring in one indeterminate . . . . . . . . . . . . . . . 220 2. Polynominals ring in several indeterminates . . . . . . . . . . . . 227 3. Symetrical polynominals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 4. Roots of polynominals with coefficients in a field. The fundamental theorem of algebra. Irreducible polynominals. .240 Chapter 5: ELEMENTS OF CATEGORIES THEORY. . . . . . 253 1. Category. Exampels. Subcategory. Dual category. Duality principle. Product of categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. Special morphisms and objects in a category. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 3. Functors. Examples. Remarkable functors. Morphism functors. Equivalence of Categories. The dual category of Ens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
13

The solving of the algebraic equations of a 3 and 4 degree . . . . . .

4. Representable functors. Adjoint functors. . . . . . . . . . . . . . .277 5. Reflectors. Reflective subcategories. . . . . . . . . . . . . . . . . .290 6. Products and coproducts of a fammily of objects. . . . . . . . . .292 7. Limits and colimits for a partially ordered system. . . . . . . . . 300 8. Fibred sum (poshout) and fibred product (pullback) of two objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9. Injective (projective) objects. Injective (projective) envelopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.Abelian Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

14

CAPITOLUL 1: NO!IUNI PRELIMINARII


1 Mul imi. Opera ii cu mul imi
n cadrul acestei lucr !ri vom privi mul imile n sensul n care ele au fost privite de c!tre GEORG CANTOR - primul matematician care a ini iat studiul lor sistematic (punct de vedere cunoscut n matematic! sub numele de teoria naiv a mul#imilor). Despre paradoxurile ce le implic! acest punct de vedere $i felul n care ele pot fi eliminate, rug!m cititorul s! consulte lucr!rile [16] $i [30]. Defini ia 1.1. Dac% A (i B sunt dou% mul imi, vom spune c% A este inclus n B (sau c% A este submul#ime a lui B) dac% elementele lui A sunt (i elemente ale lui B; n acest caz vom scrie A%B iar n caz contrar A&B. Avem deci : A%B' pentru orice x(A )x(B

A&B' exist! x(A a.. x*B. Vom spune despre mul imile A $i B c! sunt egale dac! oricare ar fi x, x(A' x(B. Deci, A=B'A%B $i B%A. Vom spune c! A este inclus strict n B $i vom scrie A+B dac!

A%B $i A,B. Se accept! existen a unei mul imi ce nu con ine nici un element

c! pentru orice mul ime A, -%A (deoarece n caz contrar ar trebui s! existe x(- a.. x*A absurd.!). O mul ime diferit! de mul imea vid! se zice nevid . Pentru o mul ime T, vom nota prin P(T) mul imea submul imilor sale (evident -, T(P(T) ). Urm!torul rezultat este imediat :
15

care se noteaz! prin - $i poart! numele de mul#imea vid . Se observ!

Dac% T este o mul ime oarecare iar A, B, C(P(T), atunci : (i) A%A (ii) Dac% A%B (i B%A, atunci A=B

(iii) Dac% A%B (i B%C, atunci A%C. n cadrul acestei lucr!ri vom utiliza deseori no iunea de familie de elemente a unei mul imi indexat! de o mul ime nevid! de indici I (prin aceasta n elegnd o func ie definit! pe mul imea I cu valori n mul imea respectiv!). Astfel, vom scrie de exemplu (xi)i(I pentru a desemna o familie de elemente ale unei mul imi sau (Ai) i(I pentru a desemna o familie de mul imi indexat! de mul imea I. Pentru o mul ime T $i A, B(P(T) definim : A/B={x(T | x(A sau x(B} A.B={x(T | x(A $i x(B}

Opera iile ., /, \ $i 0 poart! numele de intersec#ie, reuniune, diferen# $i diferen# simetric . n particular, T\A se noteaz! prin 1T (A) (sau 1(A) dac! nu este pericol de confuzie) $i poart! numele de complementara lui A n T. n mod evident, pentru A, B(P(T) avem: A0B=(A/B)\(A+B)=(A.1T (B))/(1T (A).B) A/1T (A)=T, A.1T (A)=- iar 1T (1T (A))=A. x*A.B ' x*A sau x*B A\B=A.1T (B)

Dac! A.B=-, mul imile A $i B se zic disjuncte.

A0B=(A\B)/(B\A).

A\B={x(T | x(A $i x*B}

1T (-)=T, 1T(T)=-

De asemenea, pentru x(T avem: x*A/B ' x*A $i x*B


16

x*A\B ' x*A sau x(B

x*A0B ' (x*A $i x*B) sau (x(A $i x(B) Din cele de mai nainte deducem imediat c ! dac! A, B(P(T), x*1T (A)' x(A.

atunci:

1T (A.B)=1T(A)/1T (B) $i 1T (A/B)=1T (A).1T (B). Aceste ultime dou! egalit! i sunt cunoscute sub numele de rela#iile lui De Morgan. Pentru o familie nevid! (Ai )i(I de submul imi ale lui T definim: I Ai ={x(T | x(Ai pentru orice i(I} $i
iI iI

U Ai ={x(T | exist! i(I

a.. x(Ai }.

Astfel, rela iile lui De Morgan sunt adev!rate ntr-un context mai general: atunci: Dac! (Ai)
i(I

este o familie de submul imi ale mul imii T,

CT I Ai = U CT ( Ai ) $i CT U Ai = I CT ( Ai ) . iI iI iI iI
Urm!torul rezultat este imediat: Propozi ia 1.2. Dac% T o mul ime iar A, B, C(P(T), atunci: (i) A.(B.C)=(A.B).C (i A/(B/C)=(A/B)/C (ii) A.B=B.A (i A/B=B/A

(iv) A.A=A (i A/A=A.

(iii) A.T=A (i A/-=A

Observa ia 1.3. 1. Din (i) deducem c! opera iile / $i . sunt asociative, din (ii) deducem c! ambele sunt comutative, din (iii) deducem c! T $i - sunt elementele neutre pentru . $i respectiv pentru /, iar din (iv) deducem c! . $i / sunt opera ii idempotente pe P(T). 2. Prin dubl! incluziune se probeaz! imdiat c! pentru oricare A,

B, C(P(T) avem:
17

A/(B.C)=(A/B).(A/C) , adic! opera iile de intersec ie $i reuniune sunt distributive una fa ! de cealalt!. Propozi ia 1.4. Dac% A, B, C(P(T), atunci: (ii) A0B=B0A (i) A0(B0C)=(A0B)0C

A.(B/C)=(A.B)/(A.C)

$i

(iii) A0-=A iar A 0A=-

(iv) A.(B0C)=(A.B)0(A.C). Demonstra#ie. (i). Prin dubl! incluziune se arat! imediat c!: A0(B0C)=(A0B)0C=[A.1T(B).1T(C)]/[1T(A).B.1T(C)]/ /[1T(A).1T(B).C]/(A.B.C). (ii), (iii) sunt evidente. (iv). Se probeaz! fie prin dubl! incluziune, fie innd cont de distributivitatea intersec iei fa ! de reuniune. 2 Defini ia 1.5. Fiind date dou% obiecte x (i y se nume(te pereche ordonat a obiectelor x (i y mul imea notat% (x, y) (i definit% astfel: (x, y)={ {x}, {x, y} }. Se verific! acum imediat c! dac! x $i y sunt dou! obiecte a.. x,y, atunci (x, y),(y, x) iar dac! (x, y) $i (u, v) sunt dou! perechi =(y, x) )x=y. ordonate, atunci (x, y)=(u, v) ' x=u $i y=v ; n particular, (x, y)=

Defini ia 1.6. Dac% A (i B sunt dou% mul imi, mul imea notat% AB={ (a, b) | a(A (i b(B } se va numi produsul cartezian al mul imilor A (i B. n mod evident: AB,- ' A,- $i B,18

A3%A $i B3%B ) A3B3%AB. Dac! A, B, C sunt trei mul imi vom defini produsul lor Elementul ((a, b), c) din ABC l vom nota mai simplu prin (a, b, c). A1 A2 ...An =(( ...((A1A2)A3) ...)An) . Dac! A este o mul ime finit!, vom nota prin |A| num!rul de elemente ale lui A. n mod evident, dac! A $i B sunt submul imi finite ale unei mul imi M atunci $i A/B este submul ime finit! a lui M iar |A/B|=|A|+|B|-|A.B|. Vom prezenta n continuare un rezultat mai general cunoscut sub numele de principiul includerii $i excluderii: Propozi ia 1.7. Fie M o mul ime finit% iar M1, M2, ..., Mn submul imi ale lui M. Atunci : Mai general, dac! A1, A2, ..., An (n!3) sunt mul imi punem cartezian prin egalitatea : ABC=(AB)C.

AB=BA ' A=B

AB=- ' A=- sau B=-

UMi
i =1

1 i n

Mi

1 i < j n

Mi M j

1 i < j < k n

Mi M j Mk

- .... + (- 1)n -1 M 1 ... M n

egalitatea din enun se reduce la |M1|=|M1|, ceea ce este evident. Pentru n=2 trebuie demonstrat! egalitatea : (1) |M1/M2|=|M1|+|M2|-|M1.M2|

Demonstra#ie. Facem induc ie matematic! dup! n. Pentru n=1

care de asemenea este adev!rat!, deoarece elementele din M1.M2 apar att la M1 ct $i la M2. Presupunem egalitatea din enun adev!rat! pentru oricare m submul imi ale lui M cu m<n $i o s! o demonstr!m pentru n submul imi M1, M2, ..., Mn .
19

Dac! not!m N = U M i , atunci conform rela iei (1) putem scrie:


i =1

n -1

(2) ns!

U M i = |N/Mn|=|N|+|Mn|-|N.Mn|.
i =1

N.Mn= U M i .Mn= U ( M i M n ) , i =1
i =1 n -1 i =1

n -1

n -1

deci

aplicnd

ipoteza de induc ie pentru

U (M i I M n )

$i innd seama de faptul c!

(M i I M n ) I (M j I M n ) = (M i I M j ) I M n , (M i I M n ) I (M j I M n ) I (M k I M n ) = (M i I M j I M k ) I M n ,
ob inem:
N Mn =
n -1 i =1

etc,

U (M i I M n ) = M i I M n
i =1

n -1

(3)
+

1 i < j n -1 n

MiI M j I Mn +

1i < j < k n -1

M i I M j I M k I M n - .... + (- 1)n - 2 I M i
i =1

Aplicnd ipoteza de induc ie $i pentru 4N4 ob inem:

N = UMi = Mi (4)
i =1 i =1

n -1

n -1

1 i < j n -1

MiIM j +
n-2 n -1 i =1

1i < j < k n -1

M i I M j I M k - .... + (- 1)

IMi

astfel c! innd cont de (3) $i (4) rela ia (2) devine:

20

UMi
i =1

= N + Mn - N Mn =
n -1 + MiIMn + i =1

n -1 = Mi + Mn - MiIM i =1 1i < j n -1 + MiIM 1i < j < k n -1 + (- 1)n - 2 - (- 1)


n -3 n -1 i =1 j

IMk

1i < j n -1

MiIM

- ... + IMn

IMi

1i1 < i2 <...<in - 2 n -1

M i1 I M i2 I ....I M in - 2 I M n -

- (- 1)n - 2 +

IMi = Mi
i =1 i =1

1 i < j n

MiIM
n

1 i < j < k n

MiIM

jIMk

- ... + (- 1)n -1 I M i .
i =1

Conform principiului induc iei matematice, egalitatea din enun este adev!rat! pentru orice num!r natural n nenul. 2

2 Rela ii binare pe o mul ime. Rela ii de echivalen %


Defini ia 2.1. Dac% A este o mul ime, numim rela#ie binar pe A orice submul ime * a produsului cartezian AA. Dac% a, b(A (i (a, b)(* vom spune c% elementul a este n rela#ia * cu b. De asemenea, vom scrie a*b pentru a desemna faptul c% (a, b)(*. Pentru mul imea A vom nota prin Rel (A) mul imea rela iilor binare de pe A (evident, Rel (A)=P(AA) ). produsului cartezian AA. Rela ia 0A={ (a, a) | a(A} poart! numele de diagonala Pentru ,(Rel (A) definim ,-1={(a, b)(AA | (b, a)(,}.
21

,%,3) ,-1%,3-1.

n mod evident, (,-1)-1=, iar dac! mai avem ,3(Rel (A) a..

*5*3 prin *5*3={(a, b)(AA | exist% c(A (c, b)(*}. Rezultatul urm!tor este imediat:

Defini ia 2.2. Pentru *, *3(Rel (A) definim compunerea lor a.. (a, c)(*3 (i

Propozi ia 2.3. Fie *, *3, *33(Rel (A). Atunci: (ii) (*5*3)5*33=*5(*35*33) (iv) (*5*3)-1=*3-15*-1 (i) *50A=0A5*=*

(iii) *%*3) *5*33%*35*33 (i *335*%*335*3


i(I

(v) (*/*3)-1=*-1/*3-1 ; mai general, dac% (*i) familie de rela ii binare pe A, atunci
U ri iI
-1

este o

= U r i-1 .
iI

Pentru n(6 $i ,(Rel (A) definim :


n

D A pentru n = 0 r = r o r o .... o r pentru n > 1 . 4 43 4 142 n ori

, 5, =,
m n

Se probeaz! imediat c! dac! m, n (6


m+n

atunci

Defini ia 2.4. Vom spune despre o rela ie *(Rel (A) c% este: ii) simetric dac% *%*-1 i) reflexiv dac% 0A %*

iv) tranzitiv dac% *2%*. Rezultatul urm!tor este imediat:


22

iii) antisimetric dac% *.*-1%0A

Propozi ia 2.5. O rela ie *(Rel(A) este reflexiv% ( simetric%, antisimetric%, tranzitiv% ) dac% (i numai dac% *-1 este reflexiv% ( simetric%, antisimetric%, tranzitiv% ) . Defini ia 2.6. Vom spune despre o rela ie *(Rel(A) c% este o echivalen# pe A dac% este reflexiv%, simetric% (i tranzitiv%. Vom nota prin Echiv (A) mul imea rela iilor de echivalen ! de pe A. Evident, 0A, AA(Echiv (A). Propozi ia 2.7. Dac% *(Echiv (A) , atunci *-1=* (i *2=*. Demonstra#ie. Cum , este simetric! ,%,-1. Dac! (a, b)(,-1,

(x, y)(, ) (x, y)(,5,=,2, adic! ,%,2, deci ,2=,. 2

Cum , este tranzitiv! avem ,2%,. Fie acum (x, y)(,. Din (x, x)(, $i

atunci (b, a)(,%,-1 ) (b, a)(,-1) (a, b)(,, adic! ,-1%,, deci ,-1=,.

*15*2(Echiv (A) dac% (i numai dac% *1 5*2=*2 5*1 . n acest caz *1 5*2= I r .
r Echiv ( A) r1 , r 2 r

Propozi ia 2.8. Fie *1, *2 ( Echiv (A). Atunci

Demonstra#ie. Dac! ,1 , ,2(Echiv (A), atunci (,15,2)-1=,15,2 conform Propozi iei 2.7. ns! conform Propozi iei 2.3. avem c! (,15,2) -1= ,2-15,1-1= ,25,1, astfel c! ,15,2=,25,1. Cum 7A%,1 , ,2)7A=7A57A%,15,2,
-1 -1 -1

Invers, s! presupunem c! ,15,2=,25,1.

reflexiv!. Cum (,15,2) = ,2 5,1 =,25,1= ,15,2, deducem c! ,15,2 este $i simetric!. Din =,15(,15,2)5,2=,125,22= ,15,2 deducem c! ,15,2 este $i tranzitiv!, adic! este o echivalen ! pe A. ,1, ,2%,3. (,15,2)2=(,15,2)5(,15,2)=,15(,25,1)5,2=

adic! ,15,2 este

S! presupunem acum c! ,15,2=,25,1 $i fie ,3(Echiv (A) a..


23

Atunci ,15,2 %,35,3=,3, adic! r1 o r 2 I r 8 r Echiv ( A ) r1 , r 2 r

Cum ,1 , ,2(Echiv (A) $i ,15,2(Echiv (A) ),1 ,,2%,15,2 )-%,15,2 Pentru ,(Rel (A), definim rela#ia de ehivalen# generat de ' ca fiind rela ia de echivalen ! r = I r .
r Echiv ( A ) r r

adic! -=,15,2 .2

de pe A

n mod evident, rela ia de echivalen ! <,> este caracterizat! de condi iile ,%<,> iar dac! ,3(Echiv (A) a.. ,%,3)<,>%,3 (altfel zis, <,> este cea mai mic! rela ie de echivalen ! ce include pe ,). Lema 2.9. Fie *(Rel(A) (i r =7A/*/*-1. Atunci rela ia r are urm%toarele propriet% i: (i) *% r (ii)
r este reflexiv% (i simetric%

(iii) dac% *3 este o alt% rela ie binar% de pe A reflexiv% (i simetric% a.. *%*3 , atunci r %*3. Demonstra#ie. (i ). este evident! . (ii). Cum 7A% r deducem c! r este reflexiv! iar cum
r
-1

= (7A/,/,-1)

=7A-1/,-1/ (,-1)-1=7A/,/,-1= r deducem c!

r este $i simetric!.

(iii). Dac! ,3 este reflexiv! $i simetric! a.. ,%,3, atunci , %,3 =,3 $i cum 7A %,3 deducem c! r =7A/,/,-1%,3.2
-1 -1

Lema 2.10. Fie *(Rel(A) reflexiv% (i simetric% iar r = U r n .


n 1

Atunci r are urm%toarele propriet% i : (i) *% r


24

(ii) r este o echivalen % pe A (iii) Dac% *3(Echiv(A) a.. *%*3, atunci r %*3. Demonstra#ie. (i). este evident!. (ii). Cum 7A%,% r deducem c! 7A% r , adic! r este reflexiv!. Deoarece , este simetric! $i pentru orice n(6* avem (,n)-1=(,-1)n=,n , deducem c!
r
-1

n = Ur n1

-1 n 1

= U rn

( )

-1

= Urn = r ,
n 1

adic! r este $i simetric!. Fie acum (x, y)( r o r ; atunci exist! z(A a.. (x, z), (z, y)( r , adic! exist! m, n(6* a.. (x, z)(,m $i (z, y)(,n. Deducem imediat c! (x, y)(,n5,m=,n+m% r , adic! r r , deci r este tranzitiv!, adic! r (Echiv (A). (iii). Fie acum ,3(Echiv (A) a.. ,%,3. Cum , n%,3 pentru orice n(6* deducem c! r = U r n %,3. 2
n 1 n 2

=,3

Din Lemele 2.9. $i 2.10. deducem imediat: Teorema 2.11. Dac% *(Rel(A), atunci
r = U D A U r U r -1
n 1

Propozi ia 2.12. Fie *, *3(Rel (A ). Atunci: (i) (*/*3)2=*2/*32/(*5*3)/(*35*) numai dac% *5*3, *35*%*/*3. Demonstra#ie. (x, z)(,/p3 (i). Avem: (x, y)((,/,3)2=(,/,3)5(,/,3) ' exist! z(A a.. $i (z, y)(,/,3 ' [ (x, z)(, $i (z, y)(,] sau [ (x, z)(,3
25

(ii) Dac% *, *3(Echiv (A) atunci */*3(Echiv (A) dac% (i

$i (z, y)(,3] sau [(x, z)(,3 $i (z, y)(,] sau [(x, z)(, $i (z, y)(,3]

'(x, y)(,2/,32/(,5,3)/(,35,), de unde egalitatea cerut!.

' (x, y)(,2 sau (x, y)(,32 sau (x, y)(,5,3 sau (x, y)(,35, ' (ii).,,). Avem c! ,2=,, ,32=,3 $i (,/,3)2=,/,3. Astfel,

,35,%,/,3.
2

rela ia de la (i) devine: ,/,3=,/,3/(,5,3)/(,35,), deci ,5,3%,/,3 $i ,,9. Utiliz!m ipoteza din nou $i rela ia de la (i): deci

(,/,3) =,2/,32/(,5,3)/(,35,)=,/,3/(,5,3)/(,35,)%,/,3,

sau (y, x)(,3) (y, x)(,/,3, adic! ,/,3 este $i simetric!, deci o echivalen ! pe A. 2

este reflexiv!. Dac! (x, y)(,/,3) (x, y)(, sau (x, y)(,3 ) (y, x)(,

,/,3 este tranzitiv!. Cum 7A%, $i 7A%,3)7A%,/,3 , adic! ,/,3

Propozi ia 2.13. Fie A o mul ime (i *(Rel(A) propriet% ile: (i) Pentru orice x(A, exist% y(A a.. (x, y)(* (ii) *5*-15* = * Atunci *5*-1, *-15* (Echiv (A). Demonstra#ie.

avnd

Avem c! ,5,-1={(x, y) 4 exist! z(A a.. (x, z)(,-1 $i (z, y)(,}. x(A, (x, x)(,5,-1 adic! s! existe z(A a.. (z, x)(,, lucru asigurat de Dac! (x, y)( ,5,-1) exist! z(A a.. (x, z)(,-1 $i (z, y)(, ' (y, z)(,-1 $i (z, x)(, ' (y, x)(,5,-1, adic! ,5,-1 Cum (,5,-1)5(,5,-1) = Deci, pentru a demonstra c! 7A%,5,-1 ar trebui ca pentru orice

(i). Deducem c! ,5,-1 este reflexiv! (analog pentru ,-15,). exist! z(A a..

este simetric! (analog pentru ,-15,). echivalen !. Analog pentru ,-15, .2

= (,5,-15,)5,-1 = ,5,-1 deducem c! ,5,-1 este $i tranzitiv!, deci este o

26

Defini ia 2.14. Dac% *(Echiv (A) (i a(A, prin clasa de echivalen# a lui a relativ% la * n elegem mul imea reflexiv% deducem c% a([a]*, adic% [a]*,- pentru orice a(A). [a]*={x(A 4 (x, a)(*} (cum * este n particular

Mul imea A / * ={ [a] * 4 a(A } poart% numele de mul#imea factor ( sau ct ) a lui A prin rela ia *. Propozi ia 2.15. Dac% *(Echiv (A), atunci: (i) U [a ] *=A
aA

(ii) Dac% a, b(A atunci [a]*=[b]*' (a, b)(* (iii) Dac% a, b(A, atunci [a]*=[b]* sau [a]*.[b]*=-. Demonstra#ie. (i). Deoarece pentru orice a(A, a([a], deducem incluziunea de la dreapta la stnga; cum cealalt ! incluziune este evident! deducem egalitatea solicitat!. (a, b)(,. (ii). Dac! [a],=[b], , cum a([a], deducem c! a([b], adic! Fie acum (a, b)(, $i x([a],, adic! (x, a)(,. Datorit!

tranzitivit! ii lui , deducem c! (x, b)(,, adic! x([b],, deci [a], %[b],. Analog deducem c! $i [b],%[a], , adic! [a],=[b],. (iii). Presupunem c! [a],.[b],,-. Atunci exist! x(A a.. (x,

a), (x, b)(, $i astfel (a, b)(,, deci [a],=[b], (conform cu (ii)). 2

Defini ia 2.16. Numim parti#ie a unei mul imi M o familie (Mi)i(I de submul imi ale lui M ce verific% condi iile : (i) Pentru i, j(I, i,j ) Mi .Mj=(ii) U M i = M .
iI

27

Observa ia 2.17. Din cele de mai nainte deducem c! dac! , este o rela ie de echivalen ! pe mul imea A, atunci mul imea claselor de echivalen ! ale lui , pe A determin! o parti ie a lui A.

3 Rela ii func ionale. No iunea de func ie. Clase de func ii.


Defini ia 3.1. Fie A (i B dou% mul imi. O submul ime R%AB se nume(te rela#ie func#ional dac% : (i) Pentru orice a(A exist% b(B a.. (a, b)(R (ii) (a, b), (a, b3)(R ) b=b3. (i B sunt dou% mul imi nevide iar R%AB este o rela ie func ional%. Numim func#ie ( sau aplica ie ) un triplet f=(A, B, R) unde A

b(B a.. (a, b)(R. Convenim s! not!m b=f(a) ; elementul b se va numi imaginea lui a prin f. Mul imea A se nume$te domeniul (sau domeniul de defini#ie al lui f) iar B se nume $te codomeniul lui f $i spunem de obicei c! f este o func ie definit! pe A cu valori n B scriind lucrul acesta prin f:A.B sau A B. Rela ia func ional! R se mai nume$te $i graficul lui f (convenim s! not!m pe R prin Gf, astfel c! Gf={(a, f(a)) | a(A}. Dac! f :A. B $i f3:A3.B3 sunt dou! func ii, vom spune c! ele sunt a(A. Pentru o mul ime A, func ia 1A:A.A, 1A(a)=a pentru orice a(A poart! numele de func#ia identic a lui A (n particular, putem vorbi de func ia identic! a mul imii vide 1-). Dac! A=- atunci exist! o unic! func ie f:-:B ( este de fapt incluziunea lui - n B). Dac! A,- $i B=- atunci n mod evident nu exist! nici o func ie de la A la B. Dac! f :A.B este o func ie iar A3%A $i B3%B atunci not!m: f(A3)={f (a) | a(A3} $i f-1 (B)={a(A | f (a)(B3}
28
f

n acest caz, pentru fiecare element a (A exist! un unic element

egale ($i vom scrie f=f3) dac! A=A3 , B=B3 $i f(a)=f3(a) pentru orice

( f (A3) se va numi imaginea lui A3 prin f iar f-1(B3) contraimaginea lui B3 prin f ).
-1

$i f (- )=-.

n particular, not!m Im(f)=f (A). Evident, f(-)=-

Defini ia 3.2. Fiind date dou% func ii f:A+B (i g:B+C (g5f)(a)=g(f(a)) pentru orice a(A. Propozi ia
g

numim compunerea lor func ia notat% g5f:A+C (i definit% prin

3.3. Dac% A B C D atunci:


f h

avem

trei

func ii

(i) h5(g5f)=(h5g)5f (ii) f51A=1B5f=f.

Demonstra#ie. (i). ntr-adev!r, avem c! h5(g5f) $i (h5g)5f au pe A drept domeniu de defini ie, pe D drept codomeniu $i pentru orice a(A (h5(g5f))(a)=((h5g)5f)(a)=h(g(f(a))).

(ii). este evident!. 2

Propozi ia 3.4. Fie f:A+B, A3, A33%A, B3, B33%B, (Ai)i(I, (Bj) j(J dou% familii de submul imi ale lui A (i respectiv B. Atunci: (ii) B3%B33)f-1(B3)%f-1(B33) (iii) f I Ai I f ( Ai ) iI iI (iv) f U Ai = U f ( Ai ) iI iI B f -1 B j (v) f -1 I j jJ = I jJ (i) A3%A33)f(A3)%f(A33)

( )
29

(vi) f -1 Bj = jU J

U f -1 (B j ) .
jJ

A3%A33 deducem c! b(f(A33), adic! f(A3)%f(A33). (ii). Analog cu (i). (iii). Deoarece pentru orice k(I, I Ai %Ak, conform cu (i)
iI

Demonstra#ie (i). Dac! b(f(A3), atunci b=f(a) cu a(A3 $i cum

deducem c! f I Ai f ( Ak ) $i cum k este oarecare deducem c! iI f I Ai I f ( Ai ) . iI iI (iv). Egalitatea cerut! rezult! imediat din echivalen ele : b( f U Ai ' exist! a( U Ai a.. b=f(a) ' exist! i0(I a.. a( Ai0 $i iI iI b=f(a)' exist! i0(I a.. b(f( Ai0 )' b( U f ( Ai ) .
iI

IBj ' jJ f(a)( I B J ' pentru orice j(J, f(a)(Bj ' pentru orice j(J, a(f-1(Bj) (v). Totul rezult! din echivalen ele a( f
j J

-1

'a( I f
jJ

-1

(B ) .
j

(vi). Analog cu (iv). 2 Defini ia 3.5. Despre o func ie f:A+B vom spune c% este: i) injectiv , (echivalent cu f(a)=f(a3))a=a3) dac% pentru orice a, a3(A, a,a3)f(a),f(a3)

ii) surjectiv , dac% pentru orice b(B, exist% a(A a.. b=f(a) iii) bijectiv , dac% este simultan injectiv% (i surjectiv%. Dac! f :A.B este bijectiv!, func ia f-1:B.A definit! prin

echivalen a f-1(b)=a ' b=f(a) (b(B $i a(A) poart! numele de inversa lui f.
30

Se verific! imediat c! f-15f=1A $i f5f-1=1B. Propozi ia 3.6. Fie f :A+B (i g :B+C dou% func ii este (i) Dac% f (i g sunt injective (surjective; bijective) atunci g5f injectiv% (surjectiv%, bijectiv% ; n acest ultim caz

(g5f)-1=f-15g-1 ) (ii) Dac% g5f este injectiv% (surjectiv%, bijectiv%) atunci f este injectiv%, (g este surjectiv%; f este injectiv % (i g este surjectiv%). Demonstra#ie.(i). Fie a, a3(A a.. (g5f)(a)=(g5f)(a3). Atunci

g(f(a))=g(f(a3)) $i cum g este injectiv! deducem c! f(a)=f(a3) iar cum $i f este injectiv! deducem c! a=a3, adic! g5f este injectiv!.

astfel c! c=g(b)=g(f(a))=(g5f)(a), adic! g5f este surjectiv!.

este surjectiv!, c=g(b) cu b(B $i cum $i f este surjectiv! b=f(a) cu a(A Dac! f $i g sunt bijective atunci faptul c ! g5f este bijectiv! rezult! imediat din cele expuse mai sus. Pentru a proba n acest caz egalitatea (g5f)-1 = f-15g-1, fie c(C. Avem c! c=g(b) cu b(B $i b=f(a) cu a(A. Deoarece (g5f)(a)=g(f(a))=g(b)=c deducem c ! (g5f)-1(c)=a= =f-1(b)=f-1(g-1(c))=(f-15g-1)(c), adic! (g5f)-1=f-15g-1.

S! presupunem acum c! f $i g sunt surjective $i fie c(C; cum g

f(a)=f(a3). Atunci g(f(a))=g(f(a3))'(g5f)(a)=(g5f)(a3))a=a3, adic! f este injectiv!. (g5f)(a)=c ' g(f(a))=c, adic! g este surjec ie. Dac! g5f este surjectiv!,

(ii). S! presupunem c! g5f este injectiv! $i fie a, a3(A a..

pentru c(C, exist! a(A a..

Dac! g5f este bijec ie atunci n particular g5f este injec ie $i surjec ie, deci conform celor de mai sus cu necesitate f este injec ie iar g surjec ie. 2 Propozi ia 3.7. Fie M (i N dou% mul imi iar f :M:N o func ie. ntre mul imile P(M) (i P(N) se definesc func iile
31

f* : P(M):P(N), f* : P(N):P(M) prin f*(A)=f(A), ; A (P(M) (i f*(B)=f-1(B), ; B(P(N). Urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este injectiv% (ii) f* este injectiv% (iii) f*5f*=1P(M) (iv) f* este surjectiv% (v) f (A.B)=f(A).f(B), ; A, B(P(M) (vi) f(1MA)%1N f (A), ;A(P(M) g=h (vii) Dac% g, h:L :M sunt dou% func ii a.. f5g=f5h, atunci (viii) Exist% o func ie g :N :M a.. g5f=1M. Demonstra#ie.Vom demonstra echivalen a afirma iilor astfel (i))(ii))(iii))(iv))(v))(vi))(vii))(i) iar apoi (i)'(viii) . (i))(ii). Fie A, A3(P(M) a.. f*(A)=f*(A3)'f(A)=f(A3). f(x)=f(x3). Cum f este injectiv!, rezult! x=x3(A3, adic! A%A3; analog A3%A, deci A=A3, adic! f* este injectiv!. (ii))(iii). Pentru
-1

Dac! x(A, atunci f(x)(f(A))f(x)(f(A3)) exist! x3(A3 a..

(f 5f*)(A)=A' f (f (A))=A. Incluziunea A%f (f (A)) este valabil! pentru orice func ie f. Pentru cealalt! incluziune, dac!
* -1

A(P(M)

trebuie

demonstrat

c!

x(f -1(f(A)))f(x)(f(A)) exist! x3(A a.. f(x)=f(x3))f*({x})=f*({x3}) ) {x}={x3})x = x3(A, adic! f -1 (f ( A))%A. (iii))(iv). Deoarece f*5f*=1P(M) , pentru orice A(P(M),

f*(f*(A))=A, deci notnd B=f*(A)(P(N) avem c! f*(B)=A, adic! f* este surjectiv!. B=f (B3). Atunci f(A.B)=f(f (A).f (B3))=f(f ( A3.B3)).
1 -1 -1 -1

(iv))(v). Fie A, B(P(M) $i A3, B3(P(N) a.. A=f

(A3) $i

S! ar!t!m c! f(f-1(A3)).f(f-1(B3))%f(f-1(A3.B3).
32

exist! x3(f -1(A3) $i x33(f -1(B3) a.. y=f(x3)=f(x33).

Dac! y(f(f -1(A3)).f(f

-1

(B3)))y(f(f -1(A3)) $i y(f(f -1(B3)))

y(A3.B3. Deoarece y=f(x3))x3(f -1(A3.B3), adic! y(f(f -1(A3.B3)). Astfel, f(A.B)<f(A).f(B) $i cum

Cum x3(f -1(A3) $i x33(f -1(B3) ) f(x3)(A3 $i f(x33)(B3, deci incluziunea

f(A.B)%f(A).f(B) este adev!rat! pentru orice func ie deducem c! f (A.B)=f(A).f(B). (v))(vi). Pentru A(P(M) avem f(A).f(1MA)=f(A.1MA)=f(-)=-, deci f(1MA)%1Nf (A). presupunem prin absurd c! exist! x(L a.. g(x),h(x), adic! g(x)(1M{h(x)}; atunci f(g(x))(f(1M{h(x)})%1Nf(h({x}))=1N{f(h(x))} deci f(g(x)),f(h(x)) ' (f5g)(x)/(f5h)(x) ' f5g,f5h , ceea ce este absurd. (vii))(i). Fie x, x3(M a.. f(x)=f(x3) $i s! presupunem prin (vi))(vii). Fie g, h : L:M dou! func ii a.. f5g=f5h $i s!

g(x3)=x3, h(x)=x3, h(x3)=x, atunci g,h $i totu$i f5g=f5h , ceea ce este absurd.

absurd c! x,x3. Notnd L={x, x3} $i definind g, h : L:M, g(x)=x,

dac! y*f(M), atunci datorit! injectivit! ii lui f, g este definit! corect $i evident g5f=1M . (viii))(i). Dac! x, x3(M $i f(x)=f(x3), atunci

(i))(viii). Definind g:N:M, g(y)=x dac! y=f(x) cu x(M $i y0

g(f(x))=g(f(x3)))x=x3, adic! f este injectiv!. 2 Propozi ia 3.8. Cu nota iile de la propozi ia precedent%, urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este surjectiv% (ii) f* este surjectiv% (iii) f*5f*=1P(N) (iv) f* este injectiv% (v) f(1MA)<1N f(A), ;A(P(M)
33

g=h

(vi) Dac% g, h:N:P sunt dou% func ii a.. g5f=h5f, atunci (vii) Exist% o func ie g:N:M a.. f5g=1N.

Demonstra#ie.Vom demonstra echivalen a afirma iilor astfel: (i))(ii))(iii))(iv))(v))(vi))(i) iar apoi (i)'(vii). (i))(ii). Fie B(P(N) $i y(B ; atunci exist! xy(M a.. f(xy)=y. Notnd A={xy4y(B}%M avem c! f (A)=B 'f*(A)=B. f (f (B))=B . Incluziunea f (f-1 (B))%B este valabil! pentru orice func ie
-1

(ii))(iii). Avem de demonstrat c! pentru orice B(P(N),

f. Fie acum y(B; cum f* este surjectiv!, exist! A%M a.. x(f-1 (B))y=f(x)(f(f 1(B)), de unde $i incluziunea B%f(f 1 (B)). (iii))(iv). f*(f (B1))=f*(f (B2)) injectiv!.
* *

f*(A)={y}'f(A)={y}, deci exist! x(A a.. y=f(x) $i deoarece y(B) Dac! B1, B2(P(N) $i f*(B1)=f*(B2), atunci
*

'1P(N) (B1)=1P(N) (B2)'B1=B2, adic! f este

f(1MA)/f(A)=N ' f(1MA/A)=N'f(M)=N. S! presupunem prin absurd c!


-1

(iv))(v). Fie A%M ; a ar!ta c! f(1MA)<1Nf (A), revine la exist! y0(N a.. pentru orice x(M, f(x),y0 , adic!

f ({y0})=-'f*({y0})=-. Deoarece $i f*(-)=- ) f*({y0})=f*(-) iar pentru c! f* este presupus! injectiv! ar rezulta c! {y0}=-, ceea ce este absurd. (v))(vi). n particular, pentru A=M ar trebui s! avem f(1MM)<1Nf (M)' f(-)<1Nf (M)' -<1Nf (M)'f(M)=N. orice y(N, exist! x(M a.. f(x)=y
34

Dac! g, h:N:P sunt dou! func ii a.. g5f=h5f, atunci pentru (c!ci f (M)=N) $i astfel

g(y)=g(f(x))=(g5f)(x)=(h5f)(x)=h(f(x)) = h(y), adic! g=h.

pentru orice x(M. Definim g, h : N:{0, 1} astfel : g(y)=0, pentru orice 0 pentru y N - {y 0 } y(N $i h( y ) = 1 pentru y = y 0 Evident g,h $i totu$i g5f=h5f, ceea ce este absurd, deci f este surjectiv!.

(vi))(i). Presupunem prin absurd c! exist! y0(N a.. f(x),y0,

xy(f ({y}), ob inem astfel o func ie g : N:M, g(y)=xy , pentru orice


-1

(i))(vii). Pentru fiecare y(N alegnd cte un singur

y(N , ce verific! n mod evident rela ia f5g=1N. x=g(y)(M, adic! f este surjectiv!.2

(vii))(i). Pentru y(N, scriind c! f(g(y))=y, rezult! y=f(x), cu

Din propozi iile precedente ob inem imediat: Corolarul 3.9. Cu nota iile de la Propozi ia 3.7., urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este bijectiv% (ii) f(1MA)=1N f(A), ;A(P(M) (iii) f* (i f * sunt bijective (iv) Exist% o func ie g:N:M a.. f5g=1N (i g5f=1M. Propozi ia 3.10. Fie M o mul ime finit% (i f:M:M o func ie. Urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este injectiv% (ii) f este surjectiv% (iii) f este bijectiv% . Demonstra#ie. (i))(ii))(iii))(i). Vom demonstra urm!toarele implica ii:

de elemente $i cum f (M)%M rezult! c! f (M)=M , adic! f este $i surjectiv!.


35

(i))(ii). Dac! f este injectiv!, atunci f(M) $i M au acela$i num!r

y(M va exista un unic element xy(M a.. f(xy)=y (c!ci n caz contrar ar rezulta contradic ia c! M ar avea mai multe elemente dect M), adic ! f este $i injectiv!. (iii))(i). Evident. 2 Propozi ia 3.11. Fie M (i N dou% mul imi avnd m, respectiv n elemente. Atunci: (i) Num%rul func iilor definite pe M cu valori n N este egal cu nm (ii) Dac% m=n, atunci num%rul func iilor bijective de la M la N este egal cu m! (iii) Dac% m,n, atunci num%rul func iilor injective de la M m la N este egal cu An (iv) Dac% m-n, atunci num%rul func iilor surjective de la M 1 la N este egal cu n m - C n (n - 1)m + C n2 (n - 2)m - ... + (- 1)n -1 Cnn -1 . Demonstra#ie.(i). Facem induc ie matematic! dup! m; dac! m=1, mul imea M va avea un singur element $i este clar c! vom avea n=n1 func ii de la M la N. Presupunem afirma ia adev!rat! pentru mul imile M ce au cel mult m-1 elemente. cu x0(M iar M3 submul ime a lui M cu m-1 elemente. f
g, y

(ii))(iii). Dac! f este surjectiv!, atunci pentru orice element

Dac! M este o mul ime cu n elemente, putem scrie M=M 3/{x0}, Pentru orice y(N $i g : M3:N
g, y

func ie, considernd

ale c!ror restric ii la M3 sunt egale cu g. Aplicnd ipoteza de induc ie

oric!rei func ii g: M3:N i putem asocia n func ii distincte de la M la N

: M:N, f

(x)=g(x) dac! x(M3 $i y dac! x=x0 , deducem c!

pentru func iile de la M3 la N, deducem c! de la M la N se pot defini nnm-1=nm func ii. (ii). Facem induc ie matematic! dup! m; dac! m =1, mul imile M $i N vor avea cte un singur element $i vom avea o singur! func ie bijectiv! de la M la N. Presupunem afirma ia adev!rat! pentru toate mul imile M3 $i N3 ambele avnd cel mult m-1 elemente $i fie M $i N mul imi avnd fiecare
36

cte m elemente. Scriind M=M3/{x0}, cu x0(M iar M3 submul ime a lui

M cu m-1 elemente, atunci orice func ie bijectiv! f:M:N este perfect g:M3:N3, unde N3=N \ {f (x0)}. Deoarece pe f (x0) l putem alege n m moduri iar pe g n (m-1)! moduri (conform ipotezei de induc ie) deducem c! de la M la N putem defini (m-1)!. m =m! func ii bijective. pe (iii). Dac! f:M:N este injectiv!, atunci lund drept codomeniu f(M)%N, deducem c! f determin! o func ie bijectiv! f :M:f(M), determinat! de valoarea f(x0)(N precum $i de o func ie bijectiv!

f (x)=f(x), pentru orice x(M, iar f(M) are m elemente. Reciproc, dac! vom alege n N o parte N3 a sa cu m elemente, atunci putem stabili m! func ii bijective de la M la N3 (conform cu (ii)). Cum num!rul m submul imilor N3 ale lui N care au m elemente este egal cu C n , rezult!
m m c! putem construi m! . C n = An func ii injective de la M la N. (iv). S! consider!m M={x1, x2, ...,xm}, N={y1, y2, ...,yn} iar Mi mul imea func iilor de la M la N a.. yi nu este imaginea nici unui element din Mi, i=1,2,...,n. n Astfel, dac! not!m prin Fm mul imea func iilor de la M la N, n mul imea func iilor surjective S m de la M la N va fi complementara n mul imii M1/ M2/.. .../ Mn din Fm , deci conform Propozi iei 1.7. avem egalit! ile (1):
n Sm = Fmn - U M i = n m i =1 n

UM
i =1

= nm - M i +
i =1 n

1 i < j n

M j -

1 i < j < k n

M i I M j I M k + .... + (- 1) M 1 I M 2 I ....I M n

Deoarece Mi este de fapt mul imea func iilor definte pe M cu valori n N \ {yi }, Mi.Mj este mul imea func iilor definite pe M cu valori n N \ {yi , yj} ..., etc, conform punctului (i) avem c !: (|M1.M2 .....Mn|=0, deoarece M1.M2 .....Mn=-).
37

(2) |Mi|=(n-1)m, |Mi.Mj|=(n-2)m, ..., etc,

1 2 n Deoarece sumele ce apar n (1) au, respectiv, C n , Cn , ..., C n temeni egali, innd cont de acest lucru $i de (2), rela ia (1) devine: 1 n (n - 1)m + C n2 (n - 2)m - ... + (- 1)n -1 Cnn -1 . 2 Sm = n m - Cn

Pentru o mul ime nevid! M $i A(P(M) definim 0A : M:{0,1}, 0 daca x A 0A(x)= 1 daca x A pentru orice x(M. Func ia 0A poart! numele de func#ia caracteristic a mul imii A. Propozi ia 3.12. Dac% A, B(P(M), atunci: (i) (ii) .-=0, .M=1 A=B'.A=.B

(iii) .A=B=.A .B ,

(iv) .A>B=.A+.B - .A .B (v) .A \ B=.A - .A .B , j CM A =1-.A

.A2=.A

(vi) .A / B=.A+.B - 2.A.B . Demonstra#ie. (i).,,). Evident!. ,,9. Presupunem c! 0A=0B $i fie x(A; atunci 0A (x)=

=0B (x)=1, deci x(B, adic! A%B. Analog B%A, de unde A=B. (ii). Evident.

n parte se verific! imediat rela ia 0A=B (x)=0A (x)0B(x). Cum A=A=A ) 0A =0A0A=0A 2. (iv), (v). Asem!n!tor cu (iii). (vi). Avem

sau (x(A, x*B) sau (x*A, x(B) sau (x(A, x(B). n fiecare situa ie

(iii). Pentru x(M putem avea urm!toarele situa ii: (x*A, x*B)

0A 1 B =0( A \ B )>( B \ A )=0 A \ B + 0B \


38

-0A \ B 0B \

deoarece (A \ B )= (B \ A )=-. 2

=0A- 0A0B+0B - 0B0A 0 (A \

B ) = ( B \ A )=

0A +0B -20A0B

p,,M : M:M / , definit! prin p,,M (x)=[x], pentru orice x(M este surjectiv! $i poart! numele de surjec#ia canonic . Propozi ia 3.13.

Fie M o mul ime oarecare iar ,(Echiv (M). Func ia

Fie M (i N dou% mul imi pe care s-au

definit rela iile de echivalen % *, respectiv *? (i f : M:N o func ie avnd proprietatea: (x, y)(* ) ( f(x), f(y))(*?, ; x, y(M. Atunci exist% o singur% func ie f : M/*:N/* a. . diagrama: f M N p M,*
f

pN,*?

M/*

N/*
*

este comutativ% (adic% pN, *?5f= f 5pM, surjec iile canonice).

, unde pM,

, pN, *, sunt

Demonstra#ie. Pentru x(M, vom nota prin [x], clasa de echivalen ! a lui x modulo rela ia ,. Pentru x(M, definim: f ([x],)=[f(x)],. Dac! x, y(M a.. [x],=[y], ' (x, y)(, ) [f (x), f (y)](,? (din enun ) ) [f (x)],?=[f (y)],? , adic! f este corect definit!. Dac! x(M, atunci ( f 5pM, ,)(x)= f (pM, , (x)) = = f ([x],)=[f[x]],? =pN, ,? (f (x))= (pN, ,?5f)(x), adic! pN, ,?5f= f 5pM, ,. Pentru a demonstra unicitatea lui f , s! presupunem c! ar mai exista o func ie f ?: M / ,:N / , a.. pN, ,?5f= f ?5pM, ,, $i fie x(M. Atunci f ?([x],)= f ?(pM, ,(x))=( f ?5 pM, ,)(x)=(pN, ,? 5f)(x) = =pN, ,? (f(x)) = [f (x)]@? = f ?([x],), de unde deducem c!
39 f = f ?. 2

Propozi ia 3.14. Fie M (i N dou% mul imi iar f :M:N o func ie ; not%m prin * f rela ia binar% de pe M definit% astfel: ( x, y )(* f ' f(x)=f(y) (x, y(M). Atunci: (i) * f este rela ie de echivalen % pe M (ii) Exist% o unic% func ie bijectiv% f : M / * f:Im ( f ) a.. i5 f 5 p M , r F =f, i:Im ( f ) :N fiind incluziunea. Demonstra#ie. (i). Evident! (rela ia de egalitate fiind o echivalen ! pe M). (ii). P!strnd nota ia claselor de echivalen ! de la Propozi ia 3.13., pentru x(M definim f ([ x] r f ) =f(x). Func ia f este corect definit! c!ci dac! x, y(M $i [x ]r f = [y ]r f ' (x, y)(,
f

'

f(x)=f(y) (de aici rezult! imediat $i injectivitatea lui f ) . Cum f este n mod evident $i surjectiv!, deducem c! f este bijectiv!. Pentru a proba unicitatea lui f , fie f1 : M /,f:Im (f ) o alt! func ie bijectiv! a.. i5f15 p M , r F =f $i x(M. Atunci, (i5f15 p M , r F )(x)=f(x) ' ' f 1 ([ x] r f ) =f(x)' f 1 ([ x] r f ) =f(x)= f ([ x] r f ) , adic! f1= f . 2 Propozi ia 3.15. Fie M o mul ime finit% cu m elemente. Atunci num%rul Nm, k al rela iilor de echivalen % ce pot fi definite pe M a.. mul imea ct s% aib% k formula: elemente
m

( kAm ) este dat de


k -1

N m , k = (1 k!) k m - C k1 (k - 1) + C k2 (k - 2 ) - ... + (- 1) C kk -1 .
m

Deci num%rul rela iilor de echivalen % ce pot fi definite pe mul imea M este dat de formula N=Nm, 1+Nm, 2+...+Nm, m. Demonstra#ie. Dac! , este o rela ie de echivalen !, ,(Echiv (M), atunci avem surjec ia canonic! p M, , : M:M / ,.
40

Dac! n general, f : M:N este o func ie surjectiv!, atunci cum am stabilit n cazul Propozi iei 3.14., aceasta d! na$tere la urm!toarea rela ie de echivalen ! de pe M : (x, y)(, f ' f(x)=f(y). Mai mult, dac! g : N:N? este o func ie bijectiv! atunci rela iile ,f $i ,g5f coincid c!ci (x,y)(,g5f'(g5f)(x)=(g5f)(y)'g(f(x))=g(f(y))'f(x)=f(y)'

'(x, y)(,f. Deci, dac! N are k elemente, atunci k! func ii surjective de la M la N vor determina aceia$i rela ie de echivalen ! pe M. Lund n particular N=M/, $i innd cont de Propozi ia 3.11. deducem c! m m k -1 N m , k = (1 k!) [k m - C k1 (k - 1) + C k2 (k - 2 ) - ... + (- 1) C kk -1 ]. 2 Propozi ia 3.16. Fie M o mul ime nevid%. Atunci func ia care asociaz% unei rela ii de echivalen % definite pe M parti ia lui M dat% de rela ia de echivalen % este bijectiv%. Demonstra#ie. Fie Part (M) mul imea parti iilor lui M. Vom nota prin f : Echiv (M):Part (M) func ia ce asociaz! fiec!rei rela ii de echivalen ! , de pe M, parti ia lui M dat! de clasele de echivalen ! modulo ,: f(,)={[x]@ | x(M } . Definim g : Part (M):Echiv (M) astfel : dac! P=(Mi) i(I este o parti ie a lui M, definim rela ia g(P) pe M astfel : (x, y )(g(P)' exist! i(I a.. x, y(Mi . Reflexivitatea $i simetria lui g(P) sunt imediate. Fie acum (x, y), (y, z)(g(P). Exist! deci i1 , i2(I a. . x, y( M i1 $i y, z( M i2 ; dac! i1,i2 ar rezulta c! M i1 I M i2 ,- (c!ci ar con ine pe y), ceea ce este absurd . concluzia c! g (P) este $i tranzitiv!, deci g(P)( Echiv (M), func ia g fiind astfel corect definit!. S! ar!t!m c! dac! x(Mi , atunci clasa de echivalen ! x y( x 'Mi= x . modulo g (P) este egal! cu Mi. ntr-adev!r, y(Mi ' (x, y)(g(P) '
41

Deci i1=i2=i $i astfel x, z(Mi , adic! (x, z) g(P) de unde

Deducem astfel c! g este de fapt inversa lui f, bijectiv!. 2

adic ! f este

Suntem acum n m!sur! s! facem anumite preciz!ri legate de mul#imea numerelor naturale. Defini ia 3.17. Numim triplet Peano un triplet ( N, 0, s )

unde N este o mul ime nevid%, 0(N iar s:N+N este o func ie astfel nct sunt verificate axiomele : P1 : 0*s( N ) P2 : s este o func ie injectiv% P3 : dac% (n(P)s(n)(P ), atunci P=N . P%N este o submul ime astfel nct 0(P (i

n cele ce urmeaz!, accept!m ca axiom! existen a unui triplet Peano (cititorului dornic de aprofundarea acestei chestiuni i recomand!m lucrarea [16] ) . Lema 3.18. N={0}/s(N). Demonstra#ie Dac! not!m P={0}/s(N), atunci P%N $i cum P Dac% ( N, 0, s ) este un triplet Peano, atunci

verific! P3 , deducem c! P=N .2

un alt triplet format dintr-o mul ime nevid% NB, un element 0B(NB (i o func ie sB:NB + NB. Atunci :

Teorema 3.19. Fie ( N, 0, s ) un triplet Peano iar ( N B, 0B, s B )

(i) Exist% o unic% func ie f:N+NB astfel nct f(0) = 0B, iar diagrama

42

f NB N s sB

N NB f este comutativ% (adic% f 5 s = sB5f ) (ii) Dac% ( NB, 0B, sB) este un triplet Peano, atunci f este bijec ie. Demonstra#ie (i). Pentru a proba existen a lui f, vom considera toate rela iile R%NNB a.. : r2 : Dac! (n, nB)(R, atunci (s(n), sB(nB))(R iar prin R0 vom nota intersec ia acestor rela ii . Vom demonstra c! R0 este o rela ie func ional! $i astfel f va fi func ia ce va avea drept grafic pe R0 (astfel, din (0, 0B)(R0 vom deduce c! f (0)=0B iar dac! n(N $i f (n)=nB(NB, (n , nB)(R0, deci (s(n), r1 : (0, 0B) ( R

sB(nB))(R0, adic!, f(s(n))=sB(nB)=sB(f (n)). Pentru a demonstra c! R0 este o rela ie func ional!, vom demonstra c! pentru orice n(N, exist! nB(NB a. . (n, nB)(R 0 iar dac! nB= nBB . Pentru prima parte, fie pentru n(N $i nB, nBB(NB avem (n, nB)(R0 $i (n, nBB)(R0 , atunci

(n, nB)(R0. Din defini ia lui R0 deducem c! (s(n), sB(nB))(R0 ; ob inem c! s(n)(P $i cum (N, 0, s) este triplet Peano, deducem c ! P=N. Pentru a doua parte, fie
43

Cum (0, 0B)(R0 deducem c! 0(P. Fie acum n(P $i nB(NB a..

P={n(N | exist! nB(NB a. . (n, nB)(R0 }%N.

Q={n(N : dac! nB, nBB(N B $i (n, nB), (n, nBB)(R0 ) nB= nBB}%N $i s! demonstr!m la nceput c! 0(Q. n acest sens, vom demonstra c! dac! (0, nB)(R0 atunci nB=0B. Dac! prin absurd, R1=R0 C{(0, nB)}%NNB. Din nB/0B deducem c! (0, 0B)(R1 iar dac! pentru m(NB avem (n, m)(R1 , atunci (n, m)(R0 $i (n , m) / (0, nB). Astfel (s(n), sB(m))(R0 $i cum (s(n), sB(m))/(0, nB) (c!ci s(n) / 0 nB/0B, atunci vom considera rela ia

conform cu P1), deducem c! (s(n), sB(m))(R1 . Cum R1 verific! r1 $i r2 ar trebui ca R0%R1 absurd (c!ci R1 este inclus! strict n R0 ). Pentru a proba c! 0(Q, fie nB, nBB(NB a. . (0, nB), (0 , nBB)(R0.

deci 0(Q. dac!

Atunci, innd cont de cele stabilite mai sus, deducem c! nB=nBB=0B, Fie acum n(Q $i n B(N B a. . (n, nB)(R0 ; vom demonstra c!

nBB/ sB(nB) $i s! consider!m rela ia R2 =R0 C{(s (n), nBB)} . Vom demonstra c! R2 verific! r1 $i r2 . atunci (p, pB) (R0 $i (p, pB)/( s(n), nBB) . ntradev!r, (0, 0B)(R2 ( c!ci 0 / s(n) ) iar dac! (p, pB)(R2 , Deducem c! (s(p), sB(pB))(R0 $i dac! presupunem (s(p), sB(pB))=

(s(n), nBB)(R0, atunci nBB=sB(nB). S! presupunem prin absurd c!

=(s(n), nBB), atunci s(p) =s(n), deci p=n. De asemenea, sB(pB)=nBB.

Atunci (n, nB)(R0 $i (n, pB)(R0 iar cum n(Q ) nB=pB, deci nBB=sB(pB)=sB(nB), ceea ce contrazice faptul c! nBB/s(nB). Prin urmare, satisface r1 $i r2 . Din nou ar trebui ca R0+R2 absurd !. (s(p), sB(pB)) / (s(n), nBB), ceea ce ne arat! c! (s(p), sB(pB))(R2 , adic! R2 Deci (s (n), nBB)(R0 ) nBB=sB(nB) astfel c! dac! r, s (N B $i

(s(n), r), (s(n), s ) (R0 , atunci r = s = sB(n), adic! s(n)(Q, deci Q=N. Pentru a proba unicitatea lui f, s ! presupunem c! mai exist! fB:N.NB a.. fB(0)=0B $i sB(fB(n))=fB(s(n)) pentru orice n(N.
44

n(P

Considernd P={n(N | f(n)=fB(n)}%N, atunci 0(P iar dac! (adic! f(n)=fB(n)), atunci

=fB(s(n)))s(n)(P $i atunci P=N, adic! f=fB. (ii). S! ar!t!m la nceput c! f este injectiv!. Pentru aceasta vom

sB(f(n))=sB(fB(n)))f(s(n))=

demonstr!m la nceput c! 0(P. Pentru aceasta fie m(N a. . f(0)=f(m) $i s! demonstr!m c! m=0. Dac! prin absurd m/0, atunci m=s(n) cu

considera P={n(N | dac! m(N $i f(m)=f(n))m=n}%N $i s!

n(N iar egalitatea f(m)=f(0) devine f(s(n))=f(0)=0B, de unde

sB(f(n))=0B, ceea ce este absurd deoarece prin ipotez! (NB, 0B, sB) este un triplet Peano. Fie acum n(P; pentru a demonstra c! s(n)(P, fie m(N a.. f(m)=f(s(n)). Atunci m/0 (c!ci n caz contrar ar rezulta c ! 0B=f(0)=f(s(n))=sB(f(n)), absurd !), deci conform Lemei 3.18., m=s(p) cu p(N iar egalitatea f(m)=f(s(n)) devine

f(s(p))=f(s(n))'sB(f(p))=sB(f(n)), adic! f(p)=f(n) $i cum n(P, atunci n=p $i astfel m=s(p)=s(n). Pentru a demonstra surjectivitatea lui f s ! consider!m PB={nB(NB| exist! n(N a. . nB=f (n)}%NB . n(N a.. nB=f (n). Deoarece sB(nB)=sB(f(n))=f(s(n)), deducem c ! sB(nB)(PB $i cum tripletul (NB, 0B, sB) este un triplet Peano, deducem c! Cum f(0)=0B deducem c! 0B(PB. Fie acum nB(PB ; atunci exist!

PB=NB, adic! f este $i surjectiv!, deci bijectiv! . 2 Observa ia 3.20. Conform Teoremei 3.19. (cunoscut! $i sub numele de teorema de recuren# ) un triplet Peano este unic pn! la o bijec ie. pe care l vom fixa ; elementele lui 6 le vom numi numere naturale . Elementul 0 va purta numele de zero . n cele ce urmeaz! vom alege un triplet Peano oarecare ( 6, 0, s)

Vom nota 1=s(0), 2=s(1), 3=s(2), e.t.c., astfel c! 6={0, 1, 2, }. Func ia s poart! numele de func#ia succesor . Axiomele P1 P3 sunt
45

cunoscute sub numele de axiomele lui Peano (axioma P3 poart! numele de axioma induc#iei matematice). Pe parcursul acestei lucr!ri vom construi pornind de la o ra#ionale ", reale # $i complexe $, rezultnd astfel rolul fundamental pe care l joac! n matematic! mul imea numerelor naturale. mul ime 6 a numerelor naturale mul imile numerelor ntregi ,

4.Nucleul (i conucleul unei perechi de func ii


Defini ia 4.1. Fie f, g : A:B o pereche de func ii. O pereche

(K, i) format% dintr-o mul ime K (i o func ie i : K:A se nume(te nucleul perechii (f, g) dac% sunt verificate urm%toarele dou% condi ii: (i) (ii) f5i=g5i Pentru oricare alt dublet (K3, i3) cu K3 mul ime (i

i3:K3:A a.. f5i3= g5i3 exist% o unic% func ie u : K3:K a. . i5u=i3.

Teorema 4.2. Pentru orice pereche de func ii f, g : A:B exist% un nucleu al perechii (f, g) unic pn% la o bijec ie (unicitatea nseamn% c% dac% (K, i) (i (K3, i3) sunt dou% nuclee pentru perchea (f, g) atunci exist% o bijec ie u : K:K3 a.. i35u=i ). Demonstra#ie. S! prob!m la nceput existen a nucleului $i pentru aceasta fie K={x(A4f(x)=g(x)} iar i : K:A incluziunea (K put`nd fi chiar - ). f5i3=g5i3. Pentru a(K3, cum f (i3(a))=g (i3(a)) deducem c! i3(a)(K. Definim atunci u:K3:K prin u(a)=i3(a), pentru orice a(K3 $i este clar c! i5u=i3. n mod evident f5i=g5i. Fie acum (K3, i3) cu i3 : K3:A a. .

a(K3 avem i(u3(a))=u(a), de unde u3(a)=i3(a)=u(a), adic! u=u3.


46

Dac! u3:K3:K este o alt! func ie a.. i5u3=i3, atunci pentru

S! prob!m acum unicitatea nucleului iar pentru aceasta fie (K, i) $i (K3, i3) dou! nuclee pentru perchea (f, g). func ii u:K:K3 a.. i35u=i. Cum $i (K, i ) este nucleul perechii (f, g) deducem existen a unei func ii u3:K3:K a.. i5u3=i3. i35 1K Deducem imediat c! i35(u5u3)=i3 $i i5(u35u)=i. Cum $i =i3 $i i51K=i, innd cont de unicitatea din Defini ia 4.1., Cum (K3, i3) este nucleul perechii (f, g) deducem existen a unei

deducem c! u5u3= 1K $i u35u=1K , adic! u este bijec ie $i i35u=i . 2 Observa ia 4.3. Vom nota ( K, i ) = Ker (f, g) (iar dac% nu este pericol de confuzie doar K=Ker (f, g)). Defini ia 4.4. Fiind dat% o pereche de func ii f, g :A:B numim conucleu al perchii (f, g) pereche (P, p) format% dintr-o mul ime P (i o func ie p:B:P ce verific% urm%toarele dou% condi ii : (i) (ii) p3: B:P 3 v5p=p3. p5f=p5g a. . p35f= p35g , exist% o unic% func ie v :P:P 3 a.. Pentru oricare alt dublet (P 3, p3) cu P 3 mul ime (i

Teorema 4.5. Pentru orice pereche de func ii f, g : A:B exist% un conucleu al perechii ( f, g ) unic pn% la o bijec ie (unicitatea nseamn% c% dac% (P, p) (i (P 3, p3) sunt dou% conuclee pentru perchea (f, g), atunci exist% o bijec ie v:P:P 3 a.. v5p=p3 ). Demonstra#ie. Vom proba doar existen a conucleului perechii (f, g) deoarece unicitatea sa se probeaz! analog cu unicitatea nucleului. Pentru aceasta fie ,={(f(x), g(x)) | x(A } (care este o rela ie

binar! pe B) iar <,> rela ia de echivalen ! de pe B generat! de , (a c!rei construc ie este descris! n Teorema 2.11.). S! ar!t!m c! perechea ( B / <,>, p<,>, B ) este un conucleu al perechii (f, g). Deoarece pentru
47

orice x(A avem (f(x), g(x))( ,%<,> deducem c! (f(x), g(x))(<,> adic!, p<,>, B (f (x))=p<,>, B(g(x)), deci p<,>, B5f=p<,>, B5g. Fie acum (B3, p3) cu B3 mul ime $i p3:B:B3 a.. p35f=p35g.

Atunci pentru orice x(A, p3(f(x))=p3(g(x)), adic! (f(x), g(x))(, p (vezi

Propozi ia 3.14.), deci ,%,p . Cum ,p este rela ie de echivalen ! pe B iar <,> este cea mai mic! rela ie de echivalen ! de pe B ce con ine pe , deducem c! <,>%,p . Conform Propozi iei 3.13. exist! o func ie 2 : B/<,>:B/,P a.. 25p<,>, B= p r p , B .Fie 3:B/,P:Im(p) bijec ia a c!rei existen ! ne este asigurat! de Propozi ia 3.14.. Avem c! p?=i?535 p r p , B i?: Im (p?):B? este incluziunea. Dac! not!m v=i?5352 , atunci v5 p r , B =(i5352)5 p r , B =(i353)5(25 p r , unde

,B

)=(i353)5 p r p , B = =p?, atunci

=i?5(35 p r p , B )=p?. Dac! mai avem v?:B/<,>:B? a.. v?5 p r v?5 p r


,B ,B

= v5 p r

,B

$i cum p r

,B

este surjec ie deducem c! v?=v

(conform Propozi iei 3.8.). 2 Observa ia 4.6. Vom nota (B, p r


,B

)=Coker (f, g) sau

(B=Coker (f, g) dac% nu este pericol de confuzie).

5. Mul imi ordonate. Semilatici. Latici.

Defini ia 5.1. Printr-o mul#ime ordonat n elegem un dublet (A, ) format dintr-o mul ime nevid% A (i o rela ie binar% pe A notat% tradi ional prin "" care este reflexiv%, antisimetric% (i tranzitiv%. Vom spune c% "" este o ordine pe A. Pentru x, y A vom scrie x < y dac% x y , x y. Dac% rela ia "" este doar reflexiv% (i tranzitiv%, vom spune despre ea c% este o ordine par#ial sau c% (A, ) este o mul ime par#ial ordonat .
48

Dac% pentru x, yA definim x y dac% (i numai dac% y x ob inem o nou% rela ie de ordine pe A. Dubletul (A, ) l vom nota prin A (i spunem c% mul imea ordonat% A este duala mul imii A. Fie ( A, ) o mul ime par ial ordonat! iar r o rela ie de echivalen ! pe A. Vom spune despre r c! este compatibil! cu preordinea de pe A dac! pentru oricare elemente x , y , z, t din A avem implica ia (x, y ) r , ( z, t ) r $i x z y t. Dac! r este o rela ie de echivalen ! pe A compatibil! cu preordinea , atunci pe mul imea ct A/ r se poate defini o ordine par ial! astfel : [ x] r [ y ] r ' exist! z [ x] r $i t [ y ] r a.. z t ; vom numi aceast! ordine par ial! preordinea ct. n cele ce urmeaz! prin (A,A) vom desemna o mul ime ordonat!. Cnd nu este pericol de confuzie prin mul ime ordonat! vom specifica numai mul imea subiacent! A (f!r! a mai pune n eviden ! rela ia A, aceasta subn elegndu-se ). Defini ia 5.2. Fie m, M A (i S A, S . Vom spune c%: i) m este minorant pentru S dac% pentru orice sS, m s (n caz c% exist%, prin inf (S) vom desemna cel mai mare minorant al lui S) ii) M este majorant pentru S dac% M este minorant pentru S n A, adic% pentru orice sS, s M (n caz c% exist%, prin sup (S) vom desemna cel mai mic majorant al lui S). Dac! S={s1, s2, ..., inf (S)= s1Ds2 D...Dsn iar sup (S)= s1Es2 E..Esn (evident, n cazul n care acestea exist!). Ordinea "" de pe A se zice total dac! pentru orice a, bA, a b sau b a; o submul ime total ordonat! a lui A poart! numele de lan#. Pentru a, bA vom spune c! b urmeaz pe a (sau c! a este urmat de b) dac! a < b iar pentru a c b avem a=c sau c=b; vom utiliza n acest caz nota ia a b.
49

sn}%A

atunci

vom

nota

Pentru a, b A vom nota: (a, b)={x(A4a<x<b} [a, b]={x(A4aAxAb} (a, b]={x(A4a<xAb} [a, b)={x(A4aAx<b} $i vom numi astfel de submul imi ale lui A intervale (respectiv deschise, nchise, nchise la dreapta $i deschise la stnga, nchise la stnga $i deschise la dreapta). Mul imile ordonate finite A pot fi reprezentate prin a $a zisele diagrame Hasse. n acest sens, vom reprezenta fiecare element al lui A printr-un cercule "". Dac! a b vom desena cercule ul corespunz!tor lui b deasupra celui ce-l reprezint ! pe a, unind cele dou! cercule e printr-un segment (de remarcat faptul c ! intersec ia a dou! astfel de segmente poate s! nu reprezinte un element al lui A). Dintr-o astfel de diagram! putem s! reconstituim rela ia "" innd cont de observa ia c! a b dac! $i numai dac! pentru un $ir finit de elemente c1, c2, ... , cn ale lui A avem a = c1 c2 ... cn-1 cn= b. Iat! cteva exemple de diagrame Hasse:

Din p!cate, astfel de diagrame sunt greu de utilizat n cazul mul imilor ordonate infinite (cum ar fi de exemplu " sau # cu ordonarea obi$nuit!). Fie (I, ) un lan iar (Ai)i(I o familie de mul imi ordonate (mutual disjuncte). Vom nota prin Ai mul imea ordonat! ce are drept
iI

mul ime subiacent!

iI

U Ai

iar rela ia de ordonare este definit! pentru x,


50

y Ai prin x y dac! $i numai dac! xAi, yAj $i i< j sau


iI

{x, y} Ak iar x y n Ak. Mul imea ordonat! Ai definit! mai


iI

sus poart! numele de suma ordinal a familiei (Ai) Ai(I. Dac! I={1, 2,..., n} convenim s! not!m Ai = A1 A2... An.
iI

atunci P= Pi devine n mod canonic mul ime ordonat!, definind


1i n

Dac! (Pi , )1AiAn este o familie finit! de mul imi ordonate,

x1 = y1, , xs-1=ys-1 $i xs<ys ( aceast! ordonare se nume$te ordonarea lexicografic ). Defini ia 5.3. Vom spune despre A c% este: i) inf semilatice, dac% pentru oricare dou% elemente a, bA exist% aDb=inf{a, b} ii) sup semilatice, dac% pentru oricare dou% elemente a, bA exist% aEb=sup{a, b} iii) latice, dac% este simultan inf (i sup-semilatice (adic% pentru oricare dou% elemente a, b A exist% a b (i a b) iv) inf complet , dac% pentru orice submul ime S A exist% inf (S) v) sup complet , dac% pentru orice submul ime S A exist% sup (S) vi) complet% dac% este simultan inf (i sup-complet% (evident n acest caz se poate utiliza denumirea de latice complet ) vii) inf - m rginit dac% exist% un element notat tradi ional prin 0A a.. pentru orice aA, 0 a viii) sup - m rginit dac% exist% un element notat tradi ional prin 1A a.. pentru orice aA, a 1
51

pentru x=(xi)1AiAn , y=(yi)1AiAn (P,

x y <8> exist! 1AsAn a..

ix) m rginit dac% este simultan inf (i sup - m%rginit% (adic% 0 a 1 pentru orice a A); n acest caz 0 se zice element ini#ial (sau prim) al lui A iar 1 element final (sau ultim) al lui A x) condi#ional complet dac% pentru orice submul ime nevid% (i m%rginit% S a sa exist% inf (S) (i sup (S). Observa ia 5.4. 1.Orice mul ime ordonat! A care este inf-complet ! este latice complet!. ntr-adev!r, fie M A, M mul imea majoran ilor lui M iar m=inf (M). Cum pentru xM $i y M avem x y deducem c! x m, adic! mM, astfel m = sup (M). 2. Dac! A este o latice complet!, atunci inf () = 1 iar sup () = 0. 3. Pentru ca o latice L s! fie condi ional complet!, este suficient ca pentru orice submul ime nevid! $i m!rginit! S a sa, s! existe doar inf (S) (sau sup (S)). Defini ia 5.5. Un element mA se zice: i) minimal dac% avnd aA a.. a m deducem c% m = a ii) maximal dac% avnd aA a.. m a deducem c% m = a Dac% A are 0, un element aA se zice atom dac% a 0 (i avnd xA a.. x a, atunci x = 0 sau x = a (deci 0 a). Defini ia 5.6. Dac% A este inf-semilatice (respectiv supsemilatice) vom spune despre o submul ime A3%A c% este inf-subsemilatice (respectiv sup-sub-semilatice), dac% pentru oricare dou% elemente a, b(A3 avem aDb(A3 (respectiv aEb(A3). oricare dou% elemente a, b(A3 avem aDb, aEb(A3. Exemple. 1. Fie 6 Dac% A este latice, A3%A se va zice sublatice, dac% pentru

mul imea numerelor naturale iar " " rela ia de

divizibilitate pe 6. Atunci "" este o rela ie de ordine pe 6. Fa ! de


52

aceast! ordine 6 devine latice n care pentru m, n 6, m n = cel

mai mare divizor comun al lui m $i n iar m n = cel mai mic multiplu comun al lui m $i n. element ini ial iar 06 este element final. Aceast ! ordonare nu este total! deoarece dac! avem dou! numere naturale m, n prime ntre ele (cum ar fi de exemplu 2 $i 3) nu avem m 4 n $i nici n m. 2. Dac! K este una din mul imile de numere 6, , " sau #, atunci K cu ordonarea natural! este o latice, iar ordonarea natural! este total!. 3. Fie M o mul ime iar P(M) mul imea submul imilor lui M. Atunci (P (M), ) este o latice complet ! cu prim $i ultim element (respectiv $i M). Fie acum A, A3 dou! mul imi ordonate (cnd nu este pericol de confuzie convenim s! not!m prin "" ambele rela ii de ordine de pe A $i A3 ) $i f:A:A3 o func ie. Defini ia 5.7. Vom spune despre f c% este morfism de mul#imi ordonate (sau aplica ie izoton ) dac% pentru orice a, bA cu a b avem f (a) f (b) (n anumite lucr%ri f se zice monoton cresc toare). Dac% A, A3 sunt inf (sup) - semilatici vom spune despre f c % este morfism de inf (sup) - semilatici dac% pentru oricare dou% elemente =f (a) f (b)). a, b(A, f (a b) = f (a) f (b) (respectiv f (a b) = Evident, pentru rela ia de divizibilitate, elementul 16 este

Dac% A, A3 sunt latici, vom spune c% f este morfism de latici dac% f este simultan morfism de inf (i sup-semilatici (adic% pentru oricare dou% elemente a, b A avem f (a b) = =f (a) f (b) (i f (a b) = f (a) f (b)). n mod evident, morfismele de inf (sup) - semilatici sunt aplica ii izotone iar dac! compunem dou! morfisme de acela$i tip ob inem tot un morfism de acela$i tip. Dac! A, A3 sunt mul imi ordonate iar f:A:A3 este morfism de mul#imi ordonate, atunci f se zice izomorfism de mul#imi ordonate dac!
53

exist! g:A3:A morfism de mul imi ordonate a.. f5g=1A3 $i g5f=1A. Acest lucru revine la a spune de fapt c! f este o bijec ie. n acest caz vom scrie AFA3 . Analog se define$te no iunea de izomorfism de inf (sup) semilatici ca $i cea de izomorfism de latici. n continuare vom stabili felul n care mul imile preordonate induc mul imi ordonate, iar pentru aceasta fie (A, ) o mul ime par ial ordonat!. Se verific! imediat c! rela ia r definit! pe A prin: (x, y ) r x y $i y x este o echivalen ! pe A compatibil! cu preordinea . Vom considera A = A/ r mpreun! cu preordinea ct (definit! la nceputul paragrafului) $i s! ar!t!m c! acest! preordine este de fapt o ordine pe A (adic! r este $i simetric!). demonstr!m c! [x ]r = [ y ]r . Atunci exist! x , x [x ]r , y , y [y ]r a..
x y $i y x .

ntr-adev!r, fie [x ]r , [ y ]r A a.. [x ]r [ y ]r $i [ y ]r [x ]r $i s!

Avem (x , x ), (x , x ), ( y , y ), ( y , y ) r adic! x x, x x , x x, x x , y y, y y , y y $i y y . Din x x, x y $i y y deducem c! x y iar din y y, y x $i x x deducem c! y x , adic! (x, y ) r , astfel c! [x]r = [ y ]r . Astfel, surjec ia canonic! p A : A A este func ie izoton!. 4innd cont de Propozi ia 3.13. se verific! imediat faptul c! mul imea ordonat! ct (A , ) mpreun! cu surjec ia canonic! p A : A A verific! urm!toarea proprietate de universalitate: Pentru orice mul#ime ordonat f : A B exist o unic aplica#ie izoton

( B, )

$i

func#ie izoton

f : A B a.. f o p A = f .

Defini ia 5.8. Fie A o inf-semilatice (i F %A o submul ime nevid% a sa. Vom spune c% F este filtru al lui A dac% F este o infsub-semi- latice (i pentru a, b A, dac% a b (i aF atunci bF. Vom nota prin F (A) mul imea filtrelor lui A.
54

No iunea dual! celei de filtru este aceea de ideal pentru o supsemilatice. Mai precis avem: Defini ia 5.9. Fie A o sup-semilatice iar I A o submul ime nevid% a sa. Vom spune c% I este un ideal al lui A dac% I este supsub-semilatice a lui A (i pentru orice a, bA cu a b, dac% bI atunci (i aI. Vom nota prin I (A) mul imea idealelor lui A. Observa ia 5.10. Dac! A este latice, atunci no iunile de filtru $i ideal au defini ii precise n A ( innd cont de defini iile de mai sus, c!ci A este simultan inf $i sup-semilatice); evident n acest caz A F (A)I (A). Cum intersec ia oric!rei familii de filtre (ideale) este de asemenea filtru (ideal), putem vorbi de filtrul (idealul) generat de o mul#ime nevid . Dac! A este o inf(sup)-semilatice, pentru SA vom nota prin [S) ( (S]) filtrul(idealul) generat de S (adic! intersec ia tuturor filtrelor (idealelor) lui A ce con in pe S). Propozi ia 5.11. Dac% A este o inf-semilatice (i S A o submul ime nevid% a sa, atunci: [S)={a(A4exist% s1, s2 ,.., sn(S a.. s1Ds2 D..DsnAa}. Demonstra#ie.Fie FS={a(A4exist! s1, s2 ,.., sn(S a..

s1Ds2 D..DsnAa}. Se probeaz! imediat c! FS F (A) $i S FS, deci [S) FS . Dac! F3(F(A) a.. S F3 atunci FS%F3 deci FS%.F3=[S),de unde [S)=FS .n Dual se demonstreaz!: Propozi ia 5.12. Dac% A este o sup-semilatice (i SA este o submul ime nevid% a sa, atunci: (S]={a(A4exist% s1, s2 ,.., sn(S a.. a s1 s2 .. sn}.
55

Astfel, (F(A),%) $i (I(A),%) sunt latici n care pentru F 1, F2(F(A) (respectiv I1, I2(I(A)) avem F1DF2=F1=F2 iar F1EF2=[F1>F2) (respectiv I1DI2=I1=I2 iar I1EI2=(I1>I2] ).

Dac! A este o inf (sup)-semilatice $i aA, vom nota prin [a) ( (a]) filtrul (idealul) generat de {a}. (a]={x(A4xAa} ([a), (a] poart! numele de filtrul (idealul) principal generat de a). Teorema 5.13. Fie (A, ) o mul ime ordonat%. Atunci A este izomorf% cu o mul ime de submul imi ale lui A (ordonat% cu incluziunea). Demonstra#ie. Pentru fiecare aA consider!m Conform celor de mai sus avem c!: [a)={x(A4aAx} $i

Ma={x(A4xAa}%A. Deoarece pentru a, bA, a b avem Ma Mb deducem c! asocierea a Ma pentru aA descrie izomorfismul de mul imi ordonate dorit. n Defini ia 5.14. i) O mul ime ordonat% n care orice submul ime nevid% a sa are un element ini ial se zice bine ordonat (evident o mul ime bine ordonat% este inf-complet% (i total ordonat%) ii) O mul ime ordonat% n care orice submul ime total ordonat% a sa are un majorant (minorant) se zice inductiv (coinductiv) ordonat%. Dup! cum vom vedea n 9 (6, ) este un exemplu de mul ime bine ordonat!. n cele ce urmeaz!, accept!m c! pentru orice mul ime M este verificat! axioma alegerii: Exist o func#ie s : P(M) M a.. s(S)S pentru orice submul#ime nevid S a lui M. n continuare, reamintim un rezultat datorat lui Bourbaki $i cteva corolare importante ale acestuia (pentru demonstra ii recomand!m cititorului lucrarea [23]).
56

Lema 5.15. (Bourbaki). Dac% (A, ) este o mul ime nevid%, inductiv ordonat% (i f : A A este o aplica ie a.. f (a) a pentru orice aA, atunci exist% uA a.. f (u) =u. Corolar 1 (Principiul lui Hansdorf de maximalitate). Orice mul ime ordonat% con ine o submul ime total ordonat% maximal%. Corolar 2 (Lema lui Zorn). Orice mul ime nevid% inductiv (coinductiv) ordonat% are cel pu in un element maximal (minimal). Corolar 3 (Principiul elementului maximal (minimal)). Fie (A, ) o mul ime inductiv (coinductiv) ordonat% (i aA. Exist% un element maximal (minimal) ma A a.. a ma (ma a). Corolar 4 (Lema lui Kuratowski). Orice submul ime total ordonat% a unei mul imi ordonate este cuprins% ntr-o submul ime total ordonat% maximal%. Corolar 5 (Teorema lui Zermelo). Pe orice mul ime nevid% A se poate introduce o ordine fa % de care A este bine ordonat%. Corolar 6 (Principiul induc#iei transfinite). Fie (A, ) o mul ime bine ordonat% infinit% (i P o proprietate dat%. Pentru a demonstra c% toate elementele mul imii A au proprietatea P este suficient s% demonstr%m c%: (i) Elementul ini ial 0 al lui A are proprietatea P (ii) Dac% pentru aA, toate elementele xA a.. x<a au proprietatea P, atunci (i elementul a are proprietatea P. Defini ia 5.16. Vom spune despre o latice (L,A) c% este: i) modular dac% pentru oricare x, y, z L cu z x avem x (y z) = (x y) z ii) distributiv dac% verific% una din urm%toarele dou% condi ii echivalente: 1) x (y z) = (x y) (x z) 2) x (y z) = (x y) (x z) pentru orice x, y, z L.
57

S! not!m c! exist! latici ce nu sunt modulare. ntr-adev!r, dac! vom considera laticea notat! tradi ional prin N5 : 1

c b a

0 observ!m c! a c, pe cnd a (b c) = a 0 = a iar (a b) c= =1 c a, astfel c! c (b a) (c b) a, deci N5 nu este modular!. Teorema 5.17. (Dedekind). Pentru o latice L urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) L este modular% (ii) Pentru orice a, b, cL, dac% c a, atunci a (b c) (a b) c (iii) Pentru orice a, b, cL avem ((ac) b) c = (ac) (bc) (iv) Pentru orice a, b, cL, dac% a c, atunci din a b =c b (i a b= c b deducem c% a = c (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5. Demonstra#ie. Cum n orice latice, dac! c a, atunci (a b) c a (b c), echivalen a (i) (ii) este imediat!. (i) (iii). Rezult! din aceea c! a c c. (iii) (i). Fie a, b, c L a.. a c. Atunci a = a c, deci (a b) c = ((a c) b) c = (a c) (b c) = a (b c).
58

(i) (iv).

Avem

a = a (a b) = a (c b) = a (b c) =

=(a b) c = (c b) c = c. (iv) (v) Evident ( innd cont de observa ia de mai nainte). (v) (i) S! presupunem c! L nu este modular!. Exist! atunci a, b, c n L a.. a c, iar a (b c) (a b) c. S! observ!m c! bc < <a (b c) < (a b) c < ab, b c < b < a b, a (b c) b $i b (a b) c. Ob inem n felul acesta diagrama Hasse a unei sublatici a lui L izomorf! cu N5: ab

(a b) c b a (b c)

bc (observnd $i c! (a (bc)) b = a ((bc) b) = ab ((ab) c) b = ((a b) b) c = b c, ceea ce este absurd. n $i

Pe parcursul acestei lucr !ri vom prezenta mai multe exemple de latici modulare.

6. Latici distributive
Evident, orice latice distributiv! este modular!. n cele ce urmeaz!, prin Ld vom nota clasa laticilor distributive iar prin Ld (0, 1) clasa laticilor distributive m!rginite. Exemple. 1. Dac! L este un lan , atunci LLd (0, 1).
59

2. (6, | ), (P (M), ) Ld (0, 1). Observa ia 6.1. Ra ionnd inductiv dup! n6*, deducem c! dac! S1, S2, ..., Sn sunt submul imi nevide ale unei latici distributive L, atunci: ( S i ) = f (i )
i =1 n

i =1

f S1 ... S n .

Teorema 6.2. Pentru LL urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) L Ld (ii) a (b c) (a b) (a c) pentru orice a, b, c L (iii) (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) (c a) pentru orice a, b, cL (iv) Pentru orice a, b, cL, dac% a c = b c (i a c = b c, atunci a = b (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5 sau M3, unde M3 are urm%toarea diagram% Hasse: 1

b a c

0 Demonstra#ie. (i) (ii). Rezult! din aceea c! pentru oricare elemente a, b, c L, (a b) (a c) a (b c). (i) (iii). S! presupunem c! L Ld $i fie a, b, c L. Atunci (a b) (b c) (c a) = (((a b) b) ((a b) c)) (c a) =
60

=(b ((a c) (b c))) (c a) = (b (a c)) (c a) =

=(b (c a)) ((a c) (c a)) = ((b c) (b a)) (a c) =

=(a b) (b c) (c a). (iii) (i). Deducem imediat c! L este modular!, deoarece dac! a, b, c L $i a c, (a b) c = (a b) ((b c) c) = (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) a =

=((a b) a) (b c) = a (b c). Cu aceast! observa ie, distributivitatea lui L se deduce astfel: a (b c) = (a (a b)) (b c) = ((a (c a)) (a b) (b c) = a (a b) (b c) (c a) = a ((a b) (b c) (c a)) = =a (b c)) (a b) (c a) = (datorit! modularit! ii) = =(a ((a b) (b c))) (c a) = (datorit! modularit! ii) =

=(a b) (a c). (i) (iv). Dac! a c = b c $i a c = b c, atunci a = a (a c) = a (b c) = (a b) (a c) = (a b) (b c) = b (a c) = =b (b c) = b. (iv) (v). S! admitem prin absurd c! att N5 ct $i M3 sunt sublatici ale lui L. n cazul lui N5 observ!m c! b c = b a = 0, b c = =b a = 1 $i totu$i a c iar n cazul lui M3, b a = b c = 0, b a = b c = 1 $i totu$i a c - absurd! (v) (i). Conform Teoremei 1.1, dac! L nu are sublatici izomorfe cu N5 atunci ea este modular!. Cum pentru oricare a, b, c L avem: (a b) (b c) (c a) (a b) (b c) (c a), s! presupunem prin absurd c! exist! a, b, c L a.. (a b) (b c) (c a) < < (a b) (b c) (c a). Not!m d = (a b) (b c) (c a), u = (a b) (b c) (c a), $i c = (d c) u. Diagrama Hasse a mul imii {d, a, b, c, u} este:
61

a = (d a) u, b = (d b) u

b3 a3 c3

d Cum {d, a, b, c, u}L este sublatice, dac! vom verifica faptul c! elementele d, a, b, c, u sunt distincte, atunci sublaticea {d, a, b, c, u} va fi izomorf! cu M3 ceea ce va fi contradictoriu cu ipoteza pe care o accept!m. Deoarece d < u, vom verifica egalit! ile a b = = b c=c a = u, a b = b c = c a = d $i atunci va rezulta $i c! cele 5 elemente d, a, b, c, u sunt distincte. Datorit! modularit! ii lui demonstr!m doar c! ntr-adev!r, a c = d. a c = ((d a) u) ((d c) u) = L avem: a = d (a u), b = =d (b u), c = d (c u) iar datorit! simetriei este suficient s!

=(d a) (d c) u = ((a b) (b c) (c a) a) (d c) u =

=((b c) a) (d c) u = ((b c) a) ((a b) c)

(a b) (b c) (c a) = ((b c) a) ((a b) c) = =(b c) (a ((a b) c)) = (datorit! modularit! ii) = modularit! ii) = d. n
62

=(b c) (((a b) c) a)= (b c) ((a b) (c a)) = (datorit!

Corolar 6.3. O latice L este distributiv% dac% (i numai dac% pentru oricare dou% ideale I, J I (L), I J = {i j | i I (i j J}. Demonstra#ie. S! presupun c! L este distributiv!. 4innd cont de Propozi ia 5.12., pentru tI J exist! i I, j J a.. t i j, astfel c! t = (t i) (t j) = i j cu i = t i I iar j = t j J. Pentru a proba afirma ia reciproc!, s! presupun prin absurd c! L nu este distributiv! $i s! ar!t!m c! exist! I, JI (L) ce nu verific! ipoteza. Conform Teoremei 6.2., L con ine elementele a, b, c care mpreun! cu 0 $i 1 formeaz! laticile N5 sau M3. Fie I = (b], J = (c]. Cum a b c deducem c! aI J. Dac! am avea a=i j cu iI $i jJ, atunci j c, deci j a c < b, adic! jJ $i astfel a = i j I - absurd! n Corolar 6.4. Fie LLd iar I, JI(L). Dac% I J (i IJ sunt ideale principale, atunci I (i J sunt ideale principale. Demonstra#ie. Fie I J = (x] $i I J = (y]. Conform Corolarului 6.3., y = i j cu iI $i jJ. Dac! c = x i $i b = x j, atunci cI $i bJ. S! prob!m c! I = (c] $i J = (b]. Dac! prin absurd J(b], atunci exist! aI, a > b iar {x, a, b, c, y} este izomorf! cu N5 - absurd! Analog, dac! I (c], g!sim o sublatice a lui L izomorf! cu M3 ceea ce este din nou absurd! n Corolar 6.5. (x] (y]=(x y] iar (x] (y] = (x y]. Fie L o latice oarecare (i x, y(L. Atunci (x y]%(x] (y]; dac% L(Ld, atunci

Demonstra#ie. Egalitatea (x] (y] = (x y] se probeaz! imediat prin dubl! incluziune iar incluziunea (x y]%(x] (y] rezult!
63

din Propozi ia 5.12. Dac! L(Ld , atunci conform Corolarului 6.3., (x] (y] = {i j | i (x] $i j (y]} = {i j | i x $i j y}, de unde rezult! imediat c! (x] (y] (x y], deci (x y]=(x] (y]. n

7. Complement (i pseudocomplement ntr-o latice. Algebre Boole.


Defini ia 7.1. Fie L o latice m%rginit%. Vom spune c% elementul aL are un complement n L dac% exist% aL a.. a a = 0 (i a a = 1 (a se va numi complementul lui a). Vom spune despre laticea L c% este complementat dac% orice element al s%u are un complement. Dac% L este o latice oarecare (i a, b L, a b, prin complementul relativ al unui element x[a, b] din intervalul [a, b], n elegem acel element x[a, b] (dac% exist%!) pentru care x x = a (i x x = b. Vom spune despre o latice L c% este relativ complementat dac% orice element al s%u admite un complement relativ n orice interval din L ce-l con ine. Lema 7.2. Dac% LL(0, 1), atunci un element al lui L poate avea cel mult un complement. Demonstra#ie. Fie aL iar a, a doi complemen i ai lui a. Atunci a a = a a = 0 $i a a = a a = 1, de unde a = a (conform Teoremei 6.2, (iv)). n Lema 7.3. Orice latice L modular% (i complementat% este relativ complementat%.
64

Demonstra#ie. Fie b, c L, b c, a [b, c] $i a L complementul lui a n L. Dac! vom considera a = (a b) c [b, c], atunci a a= a [(a b) c] = [(a a) (a b)] c = (a b) c = =b c= b iar a a= a [(a b) c] = (a a b) (a c) = 1 c = c, adic! a33 este complementul relativ al lui a n [b, c]. n Lema 7.4. (De Morgan) Fie LLd(0, 1), a, bL avnd complemen ii a, b L. Atunci a b, a b au complemen i n L (i anume (a b) = a b iar (a b) = a b. Demonstra#ie. Conform Lemei 7.2 $i principiului dualiz!rii, este suficient s! prob!m c! (a b) (a b) = 0 iar (a b) (a b) = 1. ntr-adev!r, (a b) (a b) = (a b a) (a b b) = 0 0 = 0 iar (a b) (a b) = (a a b) (b a b) = 1 1 = 1. n Observa ia 7.5. Dac! LLd (0, 1) $i aL are un complement aL, atunci a este cel mai mare element al lui L cu proprietatea c! a a=0 (adic! a = sup ({x L | a x = 0}). Aceast! observa ie ne conduce la: Defini ia 7.6. Fie L o inf-semilatice cu 0 (i aL. Un element a*L se zice pseudocomplementul lui a dac% a*= sup ({x L | a x = 0}). Dac% orice element al lui L are pseudocomplement, vom spune c% inf - semilaticea L este pseudocomplementat O latice L se zice pseudocomplementat , dac% privit% ca inf-semilatice este pseudocomplementat%. Lema 7.7. Dac% L este o latice modular% m%rginit%, atunci orice element ce are un complement a l va avea pe a (i ca pseudocomplement.
65

Demonstra#ie. ntr-adev!r, fie aL, a un complement al lui a $i bL a.. a b $i b a = 0. Atunci b = b 1 = b (a a) = a (b a) = a 0 = a. n Teorema 7.8. Fie LLd (0) pseudocomplementat%, R (L) = {a* | a L} iar D (L) = {a L | a* = 0}. Atunci, pentru a, b L avem: 1) a a* = 0 iar a b = 0 a b* 2) a b a* b* 3) a a** 4) a* = a*** 5) (a b)* = a* b* 6) (a b)** = a** b** 7) a b = 0 a** b** = 0 8) a (a b)* = a b* 9) 0* = 1, 1* = 0 10) a R (L) a = a** 11) a, b R (L) a b R (L) 12) sup {a, b} = (a b)** = (a* b*)*
R( L)

13) 0, 1 R (L), 1 D (L) (i R (L) D (L) = {1} 14) a, b D (L) a b D (L) 15) a D (L) (i a b b D (L) 16) a a* D (L). Demonstra#ie. 1) Rezult! din defini ia lui a*. Echivalen a rezult! din defini ia lui b*. 2) Deoarece b b* = 0, atunci pentru a b, deducem c! a b*= 0, adic! b* a*. 3) Din a a* = 0 deducem c! a* a = 0, adic! a (a*)* = a**. 4) Din a a** $i 2) deducem c! a*** a* $i cum din 3) deducem c! a* (a*)** = a*** rezult! c! a* = a***.
66

5) Avem (a b) (a* b*) = (a a* b*) (b a* b*) = =0 0 = 0. Fie acum x L a.. (a b) x = 0. Deducem c! (a x) (b x) = 0, adic! a x = b x = 0, de unde x a*, x b*, adic! x a* b*. Restul afirma iilor se probeaz! analog. n Observa ia 7.9. 1. Elementele lui R (L) se zic regulate iar cele ale lui D (L) dense. 2. 4innd cont de 4) $i 10) deducem c! R (L) = { a L / a** = a}. 3. Din 14) $i 15) deducem c! D (L) F (L). Teorema 7.10. Fie LLd (i aL. Atunci fa : L (a] [a), fa (x) = (x a, x a) pentru xL este un morfism injectiv n Ld. n cazul n care LLd (0, 1), atunci fa este izomorfism n Ld (0, 1) dac% (i numai dac% a are un complement. Demonstra#ie. Faptul c! fa este morfism de latici este imediat. Fie acum x, y L a.. fa (x) = fa (y) adic! x a = y a $i x a = =y a. Cum LLd, atunci x = y (conform Teoremei 6.2.), deci f a este ca func ie o injec ie, adic! fa este morfism injectiv n Ld. S! presupunem acum c! LLd (0, 1). Dac! fa este izomorfism n Ld (0, 1), atunci pentru (0, 1) (a] [a) va exista xL a.. f (x) = (0, 1), adic! a x = 0 $i a x = 1, de unde x = a. Reciproc, dac! a L este complementul lui a, pentru (u, v) (a] [a) alegnd x = (ua) v deducem imediat c! fa (x) = =(u, v), adic! fa este $i surjec ie, deci izomorfism n Ld (0, 1). n Defini ia 7.11. Numim complementat% din Ld (0, 1). latice Boole orice latice

Exemple. 1. Lan ul trivial 1 = {} ca $i 2 = {0, 1} (n care 0 = 1 $i 1 = 0). De fapt 1 $i 2 sunt singurele lan uri ce sunt latici Boole.
67

2. Pentru orice mul ime M, (P(M), ) este o latice Boole n care pentru orice X M, X = M \ X = CM (X). 3. Fie n6, n 2 iar Dn mul imea divizorilor naturali ai lui n. Mul imea ordonat! (Dn, 4 ) este latice Boole n este liber de p!trate (n care caz pentru p, q Dn, p q = (p, q), p q = = [p, q], 0 = 1, 1 = n iar p = n / p). 4. Fie M o mul ime iar 2M = {f : M 2}. Definim pe 2M rela ia de ordine f g f (x) g (x) pentru orice xM. Astfel (2M, ) devine latice Boole (n care caz pentru f 2M, f = 1 - f). Defini ia 7.12. Din punctul de vedere al Algebrei Universale, prin algebr Boole n elegem o algebr% (B, , , , 0, 1) de tipul (2, 2, 1, 0, 0) (cu (i opera ii binare, o opera ie unar% iar 0, 1 B opera ii nule) a.. B1: (B, , ) Ld B2: Sunt verificate identit% ile x 0 = 0, x x = 0, x1=1 x x = 1.

n cele ce urmeaz! prin B vom desemna clasa algebrelor Boole. Dac! B1, B2 B, f : B1 B2 va fi morfism de algebre Boole dac! f este morfism n Ld (0, 1) $i n plus f (x) = (f (x)) pentru orice x B1. Morfismele bijective din B se vor numi izomorfisme. Propozi ia 7.13. (Glivenko) Fie (L, , *, 0) o inf-semilatice pseudocomplementat% iar R (L) = {a* | a L}. Atunci, cu ordinea indus% de pe L, R (L) devine algebr% Boole. Demonstra#ie. 4innd cont de Teorema 7.8. deducem c! L este m!rginit! (1 = 0*) iar pentru a, b R (L), a b R (L) iar
68

sup R (L) {a, b} = (a* b*)* astfel c! R (L) este latice m!rginit! $i sub-inf-semilatice a lui L. Deoarece pentru aR (L), a a* = (a* a**)* = 0* = 1 $i a a* = 0 deducem c! a* este complementul lui a n R (L). Mai r!mne de probat faptul c! R (L) este distributiv!. Pentru x, y, z R (L), x z x (y z) $i y z x (y z), deci x z [x (y z)]* = 0 $i (y z) [x (y z)]* = 0 astfel c! z [x (y z)]* x*, y*, adic! z [x (y z)]* x* y* $i z [x (y z)]* (x* y*)* = 0 ceea ce implic! z (x* y*) [x (y z)]**. Cum partea stng! a acestei ultime inegalit! i este z (x y) iar partea dreapt! este x (y z) (n R (L)), deducem c! z (x y) x (y z), adic! R (L) este $i distributiv!. n Lema 7.14. Fie B B (i a, bB a.. a b = 0 (i a b = 1. Atunci b = a. Demonstra#ie. Rezult! imediat din Lema 7.2. 2 Lema 7.15. Dac% B B (i a, b B, atunci (a) = a, (a b)=a b iar (a b) = a b. Demonstra#ie. Rezult! imediat din Lema 7.4.. 2 Propozi ia 7.16. Dac% M este o mul ime oarecare, atunci algebrele Boole 2M (i P(M) sunt izomorfe. Demonstra#ie. Fie XP(M) $i a X :M2,
a X (x ) =
0 pentru x X 1 pentru x X

X aX izomorfism de algebre Boole a : P(M) 2M. n Se verific! imediat c! asocierea Pentru B B $i aB, vom nota I (a) = [0, a].
69

define$te un

Propozi ia 7.17. Pentru orice a B: (i) (I (a), , , *, 0, a) B, unde pentru x I(a), x* = x a (ii) aa : B I (a), aa (x) = a x pentru xB este un morfism surjectiv din B (iii) B I (a) I (a). Demonstra#ie. (i). I (a) Ld (0, 1) (ca sublatice a lui B). Pentru xI (a), x x*= x (x a) = (x x) a = 0 a = 0 iar x x* = =x (x a)= (x x) (x a) = 1 (x a) = x a = a. (ii). Dac! x, y B, atunci aa (x y) = a (x y) = =(a x) (a y)= aa (x) aa (y), aa (x y) = a (x y) = =(a x) (a y) = aa (x) aa (y), aa (x) = a x = =(a a) (a x) = a (a x) =a (a x) = (aa (x))*, aa (0) = 0 iar aa (1) = a, adic! aa este morfism surjectiv n B. (iii). Se verific! u$or c! a : B I (a) I (a), a (x) = =(a x, a x) pentru x B este morfism n B. Pentru (y, z) I (a) I (a), cum a (y z) = (a (y z), a (y z)) = ((a y) (a z), (a y) (a z)) = (y 0, 0 z) = (y, z) deducem c! a este surjec ie. Fie acum x1, x2 B a.. a (x1) = a (x2).

Atunci a x 1 = a x2 $i a x1 = a x2, deci (a x1) (a x1) = = (a x2) (a x2) (a a) x1 = (a a) x2 1 x1 = 1 x2 x1 = x2, de unde concluzia c! a este izomorfism n B. n

8. Produsul direct (suma direct%) a unei familii de mul imi


Defini ia 8.1. Fie (Mi)i(I o familie nevid% de mul imi. Numim produsul direct al acestei familii un dublet (P, (pi)i(I), unde P este o
70

mul ime nevid% iar (pi)i(I este o familie de func ii pi : P Mi pentru orice iI a.. este verificat% urm%toarea proprietate de universalitate: $i familia de func#ii pi :P "Mi (i !I), Pentru oricare alt dublet (P , (pi )i!I) format din mul#imea P exist o unic func#ie

u:P "P a.. pi#u=pi , pentru orice iI. Teorema 8.2. Pentru orice familie nevid% de mul imi (Mi)i(I exist% produsul s%u direct care este unic pn% la o bijec ie. Demonstra#ie. Unicitatea produsului direct. Dac! (P, (pi)i(I) $i (P3, (pi 3)i(I) sunt dou! produse directe ale familiei (M i)i(I , conform propriet! ii de universalitate exist! u:P3:P $i v:P:P3 a. pi5u=pi3 $i p3i5v = pi pentru orice iI. iI. Cum $i pi1P=pi , pi 31P3 =pi3 pentru orice iI, datorit! unicit! ii din proprietatea de universalitate deducem c! uv = 1p $i vu=1P3 , adic! u este bijec ie. Existen#a produsului direct. Fie P={f:I: U M i f (i ) (Mi
iI

Deducem imediat c! pi(uv)=pi iar pi3(vu)=pi3 pentru orice

pentru orice i(I } iar pi : P Mi, pi (f) = f (i) pentru iI $i fP. Se probeaz! imediat c! dubletul (P, (pi)i(I) verific! proprietatea de universalitate a produsului direct de mul imi (Mi)i(I . n Observa ia 8.3. n cele ce urmeaz!, dubletul (P, (pi)i(I) ce reprezint! produsul direct al familiei de mul imi (Mi)i(I se va nota prin Mi .
iI

Pentru jI, pj: M i :Mj poart! numele de a j-a proiec#ie.


iI

De multe ori prin produs direct vom n elege doar mul imea subiacent! P (neglijnd deci men ionarea proiec iilor).
71

Deoarece orice func ie f:I: U M i este determinat! de f(i)


iI

pentru orice iI, notnd f (i) = xi Mi, vom scrie formal:

M i ={(xi)i(I4xi(Mi pentru orice i(I}


iI

Astfel, n cazul n care I este finit! I={1, 2, ..., n}, coincide de fapt cu M1 .... Mn definit n 1.

Mi
iI

Astfel, pj: M i :Mj este definit! prin pj ((xi)i(I)=xj, j(I. Fie


iI

acum (Mi)i(I

familie de aplica ii fi : Mi:Mi3 , (i(I).

$i (Mi 3)i(I dou! familii nevide de mul imi iar (fi)i(I o

Aplica ia f: M i M i , f ((xi)i(I)=(fi (xi))i(I pentru orice


iI iI

(xi)i(I(

Mi
iI

poart! numele de produsul direct al familiei (fi)i(I de


iI

aplica ii; vom nota f = f i . Aplica ia f este unic! cu proprietatea c! pi3f=fipi pentru orice iI. Se verific! imediat c!

1M
iI

=1

Mi
iI

$i c! dac! mai avem o (fi3)i(I de aplica ii cu

fi 3: Mi 3:Mi33 , (i(I) atunci


iI

familie de mul imi (Mi33)i(I $i o familie


fi

o f = f i o fi i . iI iI

Propozi ia 8.4. Dac% pentru orice i(I, fi este o func ie injectiv% (surjectiv%, bijectiv%), atunci f = f i este injectiv%
iI

(surjectiv%, bijectiv%).
72

Demonstra#ie. ntr-adev!r, s! presupunem c! pentru orice i(I, fi este injectiv! $i fie 2, 3( M i a.. f (2)=f (3).
iI

oarecare deducem c! 2=3, adic! f este injectiv!.

=fj (3 (j)). Cum fj este injectiv! deducem c! 2 (j)=3 (j) iar cum j este

Atunci pentru orice j(I, f (2)(j)=f (3)(j) 'fj (2 (j))=

fie 0( M i , adic! 0:I: U M i $i are proprietatea c! 0(j)( Mj


iI iI

S! presupunem acum c! pentru orice i(I, fi este surjectiv! $i

pentru orice j(J. Cum f i este surjec ie, exist! xj(Mj a.. fj (xj )=0 (j). Dac! vom considera 5:I: U M i definit! prin 5 (j)=xj pentru orice
iI

j(I, atunci f (5)=0, adic! f este surjectiv!. 2 n cadrul teoriei mul imilor, no iunea dual! celei de produs direct al unei familii de mul imi este aceea de sum direct (vom face mai trziu preciz!ri suplimentare despre no iunea de dualizare vezi Defini ia 1.4. de la Capitolul 5). Defini ia 8.5. Numim sum direct a familiei (nevide)

(Mi)i(I de mul imi, un dublet (S, (0 i)i(I ) format dintr-o mul ime nevid% S (i o familie de aplica ii 0i:Mi:S (i(I) ce verific% urm%toarea proprietate de universalitate: cu 'i :Mi"S (i!I), exist o unic aplica#ie u:S"S a.. u'i=' i pentru orice i!I. Pentru oricare alt mul#ime S $i familie (' i)i!I de aplica#ii

Teorema 8.6. Pentru orice familie (Mi)i(I de mul imi exist% (i este unic% pn% la o bijec ie suma sa direct%. Demonstra#ie. Unicitatea sumei directe se probeaz! analog ca n cazul produsului direct. Pentru a proba existen a, pentru fiecare iI, consider!m M i =Mi{i} $i S= U M i (observ!m c! pentru i j, M i I M j =-) .
iI

73

Definind pentru orice iI, ai : Mi S prin ai (x) = (x, i) (xMi) se verific! imediat c! dubletul (S, (Mi)i(I n Observa ia 8.7. Suma direct! a familiei (Mi)i(I o vom nota prin C M i (ea mai poart! numele $i de reuniune disjunct a familiei
iI

(2 i)i(I ) este suma direct! a familiei

(Mi)i(I ). Aplica iile (2 i)i(I , care sunt injec ii, se vor numi injec#iile canonice (ca $i n cazul produsului direct, de multe ori cnd vorbim despre suma direct! vom men iona doar mul imea subiacent!, injec iile canonice subn elegndu-se). Ca $i n cazul produsului direct, dac ! avem o familie de aplica ii (f i)i(I aplica ii cu fi : Mi : Mi , (i(I) atunci aplica ia f : C M i C M i definit! prin f((x, i))=(fi(x), i) pentru orice iI $i
iI iI

xMi este unica aplica ie cu proprietatea c! 23ifi=f2i pentru orice iI; vom nota f = C f i $i vom numi pe f suma direct a aplica iilor
iI

(f i)i(I.

Se probeaz! imediat c!

C1M
iI

=1

C Mi
iI

iar dac! mai avem o

familie

(f3 i)i(I cu fi 3: Mi 3:Mi33 (i(I) atunci:


fi C
iI

o f = f i o fi C C i . iI iI

Ca $i n cazul produsului direct al familiei de func ii (f i)i(I avem $i pentru f = C f i urm!torul rezultat:
iI

Propozi ia 8.8. Dac% pentru orice i(I, fi este o func ie injectiv% (surjectiv%, bijectiv%), atunci f = C f i este injectiv%
iI

(surjectiv%, bijectiv%).
74

9 Numere cardinale. Opera ii cu numere cardinale.


Ordonarea numerelor cardinale
Defini ia 9.1. Dac% A (i B sunt dou% mul imi vom spune despre ele c% sunt cardinal echivalente (sau mai simplu echivalente) dac% exist% o bijec ie f A:B. Dac% A (i B sunt echivalente vom scrie AGB (n caz contrar, vom scrieAHB).

Propozi ia 9.2. Rela ia de ,,G este o echivalen % pe clasa tuturor mul imilor . 1A:A:A este o bijec ie. Dac! A $i B sunt dou! mul imi iar AGB, atunci
-1

Demonstra#ie. Pentru orice mul ime A, AGA c!ci func ia : B:A este bijec ie, deducem c!

exist! f : A:B o bijec ie. Cum $i f

BGA, adic! rela ia ,,G este $i simetric!. Pentru a proba $i tranzitivitatea rela iei ,,G fie A, B, C mul imi a.. AGB $i BGC, adic! deducem c! AGC. 2 exist! f :A:B $i g :B:C bijec ii. Cum g5f : A :C este bijec ie

Teorema 9.3. (Cantor) Pentru orice mul ime A, AHP(A). Demonstra#ie. S! presupunem prin absurd c! AGP(A), adic! exist! o bijec ie B={x(A4x*f(x)}, atunci cum B(P(A) $i f este n particular surjec ie, cnd dac! a*B atunci a*f(a), deci a(B din nou absurd!. 2 Teorema 9.4. (Cantor, Bernstein) f:A:P(A). Dac! vom considera mul imea

deducem c! exist! a(A a.. B=f(a). Dac! a(B, atunci a*B - absurd, pe

Fie A0, A1, A2 trei

mul imi a.. A2%A1%A0. Dac% A0GA2 , atunci A0GA1.


75

evident: ...An+1%An%...%A2%A1%A0 ( innd cont de faptul c! A2%A1%A0). S! consider!m mul imea A= I Ai = I Ai $i s!


i 0 i 1

Dac! vom considera mul imile Ai=f(Ai-2) pentru i!3, atunci n mod

Demonstra#ie. Cum A0GA2 , atunci exist! o bijec ie f:A0:A2.

demonstr!m c! (1) A0 = U ( Ai - Ai +1 )U A . Incluziunea de la dreapta la i 0

stnga este evident!. Pentru a o proba pe cealalt!, fie x(A0. Dac! x(A atunci x( U ( Ai - Ai +1 )U A . Dac! x*A, exist! i(6 a.. x*Ai $i cum i 0 x(A0, i!1. Fie deci n!1 cel mai mic num!r natural pentru care x*An . Atunci x(An-1 $i deci x(An-1-An, de unde x( U ( Ai - Ai +1 )U A . i 0 Astfel avem probat! $i incluziunea de la stnga la dreapta, rezultnd astfel egalitatea (1). Analog se probeaz! $i egalitatea: (2) A1= U ( Ai - Ai +1 )U A . i1 Dac! vom considera familiile de mul imi (Bi) definite astfel: B0=A $i Bi= Ai-1-Ai pentru i!1 C0=A $i C i =
i(I

$i (Ci)

i(I

Ai +1 - Ai + 2 , pentru i impar Ai -1 - Ai , pentru i par

atunci se observ! imediat c! pentru i, j(6, i,j ) Bi.Bj=Ci.Cj=iar din (1) $i (2) deducem c!: (3) A0= U Bi $i A1= U C i .
i 0 i 0

Consider!m de asemenea $i familia de func ii (fi) definit! astfel

i!0

cu fi :Bi:Ci

76

1 , pentru i = 0 A f i = 1 Ai -1 - Ai , pentru i par f Ai -1 - Ai , pentru i impar

(s! observ!m c! pentru i impar, dac! x(Ai-1-Ai ) f(x)( Ai+1-Ai+2 , adic! fi este corect definit!). Dac! vom ar!ta c! pentru orice i(6, fi este bijectiv! (suficient doar pentru i impar), atunci innd cont de (3) vom deduce imediat c ! A0GA1 . Fie deci i impar $i fi= f Ai -1 - Ai . Deoarece f este bijectiv! deducem imediat c! fi este injectiv!. Pentru a proba surjectivitatea lui f i fie y(Ai+1-Ai+2 , adic! y( Ai+1 $i y*Ai+2 . Cum Ai+1=f (Ai-1 ), deducem c! exist! x(Ai-1 a.. y=f(x) $i deoarece y*Ai+2 , deducem c! x*Ai , adic! x(Ai-1-Ai . Astfel y=fi (x), adic! fi este $i surjectiv!, deci bijectiv!. A$a dup! cum am observat anterior se poate construi imediat o la A1, adic! A0GA1 $i cu aceasta teorema este

bijec ie de la A0

complet demonstrat!. 2

AGB? iar BGA?. Atunci AGB.

Corolarul 9.5. Fie A, B, A?, B? mul imi a.. A?%A, B?%B (i Demonstra#ie. Cum AGB? exist! o bijec ie f : A:B? astfel c!

dac! vom considera B??=f(B?) avem c! A?GB??. Cum BGA? deducem c! B??GB . Ob inem astfel c! B??%B?%B $i B??GB. Conform Teoremei 9.4., B?GB $i cum B?GA, deducem c! BGA, adic! AGB. 2

Defini ia 9.6. Dac% A este o mul ime, prin num rul cardinal al lui A n elegem clasa de echivalen % a lui A (notat% A ) relativ% la rela ia de echivalen % G. Deci B( A 'AGB. ,n-1} formate din n elemente (n(6*); convenim s! not!m pentru
77

Vom numi sec#iuni ale lui 6 mul imile de forma Sn={0, 1, ...,

n(6*, n= S n . Convenim de asemenea s! not!m 0=cardinalul mul imii vide $i prin c 0 (alef zero ) cardinalul mul imii numerelor naturale 6. n continuare vom defini opera iile clasice cu numere cardinale : suma, produsul $i ridicarea la putere. Defini ia 9.7. Fie (mi) i(I o familie de numere cadinale, unde mi= M i pentru orice i(I. Definim suma (respectiv produsul)
i(I

familiei (mi)

prin egalitatea

iI

mi = C M i
iI

( respectiv

mi = M i
iI iI iI

). Dac% I este o mul ime finit%, I={1, 2, .., n} vom scrie


iI

mi =m1+...+mn (respectiv mi = m1.. .mn ).


Observa ia 9.8. Din Propozi iile 8.8. $i respectiv 8.7. deducem c! Defini ia 9.7. este corect! ( n sensul c! mi nu depinde de modul
iI

de alegere a mul imilor Mi pentru care mi= M i ). Defini ia 9.9. Fie m= M (i n= N dou% numere cardinale. Definim nm ca fiind num%rul cardinal al mul imii Hom (M, N)={f :M:N}. Dac! mai avem dou! mul imi M$i N a.. m= M $i n= N atunci exist! dou! bijec ii f : M:M $i g : N:N. Se verific! imediat c! 0:Hom (M, N) :Hom (M, N) definit! prin 0 (2 )= g 5 2 5 f
-1

pentru orice 2(Hom (M, N) este bijec ie, de unde deducem c! Defini ia 9.9. este corect!. Observa ia 9.10. Principalele propriet ! i ale opera iilor de adunare, nmul ire $i ridicare la putere a numerelor cardinale vor fi puse n eviden ! ntr-o viitoare lucrare, sub form! de exerci ii propuse. Defini ia 9.11. Dac% m= M (i n= N , vom spune c% m este mai mic sau egal cu n (sau c% n este mai mare sau egal cu m) (i vom scrie mAn, dac% exist% o submul ime N%N a.. MGN.
78

Vom spune c% m este strict mai mic dect n ( sau c% n este strict mai mare ca m ) (i vom nota m < n dac% mAn (i m,n. Observa ia 9.12. S! presupunem c! avem mul imile M, N, P, Q a.. MGP $i NGQ $i s! mai presupunem c! exist! N%N a.. MGN. Consider!m bijec ia f : N:Q $i s! not!m cu Q=f (N). Deducem c! c! definirea rela iei A nu depinde de alegerea reprezentan ilor ). (i) mAm (iii) mAn (i nAm ) m=n (iv) mAn (i nAp ) mAp (v) m < n (i n < p )m < p. Demonstra#ie. (i) $i (ii) sunt evidente. (iii). Rezult! din Corolarul 9.5. (iv). S! presupunem c! m= M , n= N , p= P . Din ipotez!m avem c! exist! N%N $i P%P a.. MGN $i NGP, adic! avem bijec ia f : N:P. Dac! not!m P=f (N), evident c! NGP33, deci MGP33, de unde deducem c! mAp. (v). Mai trebuie s! prob!m c! dac! m,p, atunci MHP. Dac! MGP, atunci NGP , deci pAn. Cum nAp, atunci din (iii) deducem c ! n=p - absurd. 2 Observa ia 9.14. Ca $i n cazul opera iilor cu numere cardinale, alte propriet! i legate de compararea numerelor cardinale le vom pune n eviden ! sub form! de exerci ii propuse ntr-o viitoare lucrare. Fie acum m= M $i 0 : Hom (M, {0, 1}):P(M) definit! prin 0(f)=f-1 ({1}), pentru orice f : M:{0, 1}. Se probeaz! imediat c! 0 este
79

NGQ, de unde PGQ, adic! Defini ia 9.11. este corect! ( n sensul

Propozi ia 9.13. Fie m, n, p numere cardinale . Atunci: (ii) mIm

o bijec ie, de unde deducem c!


m

P(M) G Hom (M, {0, 1}), adic!

P(M ) =2 . Din acest ultim rezultat $i Teorema 9. 3. deducem:

Corolarul 9. 15. Dac% m este un num%r cardinal, atunci m < 2 m. Acest Corolar ne arat! c! pentru un num!r cardinal m ob inem urm!torul $ir strict cresc!tor de numere cardinale: 2 < 2 2 < 2 2 Cardinalul 2 continuului.
c0
m 2m

< ....

l vom nota prin c $i l vom numi puterea

10 Mul imi num%rabile. Mul imi finite (i mul imi infinite


Defini ia 10.1. Vom spune despre o mul ime M c% este num rabil dac% M G6, adic% M = c 0 . Dac% M c 0 vom spune c% M este cel mult num rabil ; n caz contrar, spunem c% M este nenum rabil . Propozi ia 10.2. Dac% M (i P sunt dou% mul imi num%rabile disjuncte, atunci M/P este num%rabil%. Demonstra#ie. Cum M $i P sunt num!rabile avem dou! bijec ii f:6:M $i g:6:P. Se probeaz! imediat c! h:6:M/P, n f 2 daca n este par h(n)= n + 1 g 2 daca n este impar este bijec ie, de unde concluzia c! M/P este num!rabil!.2 Corolar 10.3. O reuniune finit! de mul imi num!rabile disjuncte este num!rabil!.
80

Lema 10.4. Func ia num rare diagonal f : 66:6 (x + y + 1)(x + y ) + x este definit% pentru (x, y)(66 prin f(x, y) = 2 bijectiv%. Demonstra#ie. S! ar!t!m la nceput c! dac! (x, y), (x, y)(66 $i f (x, y)=f (x, y), atunci x=x $i y=y. x=x+r cu r(6*). Ob inem atunci egalitatea: 2 S! presupunem prin absurd c! x,x (de exemplu x > x, adic!

(x + r + y + 1)(x + r + y ) + r = (x + y + 1)(x + y)
2 de unde deducem c!

(x + r + y + 1)(x + r + y ) < (x + y + 1)(x + y)


$i astfel y>r+y. Alegnd y=r+y+s cu s(6* ob inem c! (z + s )(z + s + 1) , unde z=x+r+y+1, lucru absurd z (z - 1) +r= 2 2 (z + 1)z (z + s )(z + s - 1) . z (z - 1) z ( z - 1) deoarece +r< +z= 2 2 2 2 Prin urmare x=x iar egalitatea f (x, y)=f (x, y) devine (x + y + 1)(x + y ) = (x + y + 1)(x + y ) 2 2 de unde ob inem imediat c! y=y , adic! f este injectiv!. Pentru a proba surjectivitatea lui f vom ar!ta prin induc ie matematic! c! pentru orice n(6 exist! x, y(6 a.. f (x, y)=n. Avem c! 0=f (0, 0) $i s! presupunem c! n=f (x, y ) cu x, y(6. (x + y + 1)(x + y ) +x+1= Dac! y(6* avem n+1=f (x, y)+1= 2

=f(x+1, y-1) pe cnd dac! y=0 avem x(x + 1) (x + 1)(x + 2) =f (0, x+1). n+1= + x +1= 2 2 Dac! x=y=0, atunci n=0 , deci n+1=1=f (0, 1). 2
81

Corolar 10.5. Propozi ia 10.6.

c0 c0 = c0 .
, * (i " sunt mul imi num%rabile.

Demonstra#ie. Se probeaz! imediat c! f: :6


2 x daca x 0 f (x ) = - 2 x - 1 daca x < 0

$i g: : *,

x + 1 daca x 0 g (x ) = x daca x < 0

sunt bijective. S! prob!m acum c! $i " este num!rabil!. Cum 6%" x deducem c! Q c 0 . S! consider!m f: *:", f ( x, y ) = pentru y orice x, y( *. Cum f este surjectiv!, conform Propozi iei 3.8. de la Capitolul 1, exist! g:": * a.. f o g = 1" . Conform Propozi iei 3.7. de la Capitolul 1, deducem c! g este injectiv!, adic! Q Z Z * = c 0 c 0 = c 0 , de unde egalitatea Q = c 0 , adic! " este num!rabil!. 2 Propozi ia 10.7. Mul imea # a numerelor reale este nenum%rabil%. 1 1 Demonstra#ie. Deoarece f :#:(0, 1), f ( x ) = + arctg x 2 p este bijectiv!, este suficient s! ar!t!m c! intervalul (0, 1) nu este o mul ime num!rabil! iar pentru aceasta s! ar!t!m c! orice func ie f :6:(0,1) nu este surjectiv! ( procedeul diagonal al lui Cantor ). f (n)=0, a n 1 a n 2 ...... a n n .... cu aij ({0, 1, ... , 9}. Dac! vom considera b((0,1) b=0, b1 b2 ....b n ...
82

Pentru fiecare n (6 putem scrie pe f (n) ca frac ie zecimal!:

este surjectiv!. 2

unde pentru orice k(6* bk*{0, 9, a

k k

}, atunci b*Im(f), adic! f nu

Defini ia 10.8. Vom spune despre o mul ime M c% este infinit : (i) (ii) (iii) n sens Dedekind, dac% exist% M3+ M a.. M3GM n sens Cantor, dac% con ine o submul ime num%rabil% n sens obi$nuit, dac% M HSn pentru orice n(6* (unde

Sn={1, 2, ..., n}) .

Teorema 10.9. Cele trei defini ii ale mul imilor infinite din cadrul Defini iei 10.8. sunt echivalente dou! cte dou!. Dedekind ; atunci exist! M3+ M $i o bijec ie f:M:M3. Cum M3+ M, x1=f (x0), x2=f (x1 ), ..., xn=f (xn-1), ... $i s! ar!t!m c! func ia 0:6:M Demonstra#ie. (i))(ii). Fie M o mul ime infinit! n sens

exist! x0(M a.. x0*M3. Construim prin recuren ! $irul de elemente

c! dac! n, n3(6, n,n3 , atunci 0 (n),0 (n3). Vom face lucrul acesta prin induc ie matematic! dup! n. Dac! n=0, atunci n3,0, de unde 0 (0)=x0 $i 0 (n3)= f (x n-1 ) ( (M3 $i cum 0 (0)= x0 * M3 deducem c! 0 (n3),0 (0). S! presupunem acum c! pentru orice n,m3 0 (n),0 (m3) $i s! alegem acum n3, n+1. Dac! n3=0, atunci 0 (n3)=0 (0)= x0 * M3 $i xn+1=f (xn ) ( M3, deci 0 (n+1),0 (n3). Dac! n3,0, atunci 0 (n3)= f ( xn-1 ) $i 0 (n+1)=f (xn) .
f ( xn-1 ) ,f (xn), adic! 0 (n3),0 (n+1). Rezult! deci c! 0 este injectiv!

0(n)=xn pentru orice n(6 este injectiv!. Pentru aceasta vom demonstra

Cum n3-1,n, atunci xn-1 , xn $i cum f este injectiv! deducem c! $i deci 0 (6 ) % M este o submul ime num!rabil!.

exist! M3% M a.. M3G6 (fie f :6 :M3 o func ie bijectiv! ). Se observ! imediat c! 0 : M:M \ {f (0)} definit! prin
83

(ii))(i). Fie M o mul ime infinit! n sensul Cantor, adic!

j (x ) =

x daca x M f (n + 1) daca x = f (n ) cu n N

este bine definit! $i s! ar!t!m c! 0 este chiar bijec ie. Fie deci x, x3 ( M a.. 0 (x) = 0 (x3). (M3 sau x, x3* M3. Dac! x, x3* M3, atunci n mod evident din 0 (x) = =0(x3) deducem c! x=x3. Dac! x, x3( M3, atunci dac! x=f(k), x3=f(t) deducem c! f (k+1)=f (t+1), de unde k+1=t+1 ' k=t )x=x3. S! ar!t!m acum c! 0 este surjectiv!. Pentru aceasta fie y ( M \ {f (0)} . Dac! y*M3 atunci y=0 (y), iar dac! y(M3 , atunci y=f (n) cu n(6. Cum y,f (0), atunci n,0) n!1 deci putem scrie y=f (n-1+1)=0 (n-1). pentru orice n(6* . (ii))(iii). Aceast! implica ie este evident! deoarece 6HSn (iii))(ii). Vom utiliza urm!torul fapt: dac! M este o mul ime Deoarece M=M3/ (M \ M3) $i 0 (x) = 0 (x3), atunci x, x3(

infinit! n sens obi$nuit, atunci pentru orice n(6* exist! o func ie injectiv! 0:Sn :M. Vom proba lucrul acesta prin induc ie matematic! referitor la n.

M,). S! presupunem acum c! pentru n(6* exist! 0:Sn:M injectiv!. Cum am presupus c! M este infinit! n sens obi$nuit, atunci 0 (Sn) , M, deci exist! x0(M a.. x0 * 0 (Sn).
j (x ) pentru x S n Atunci y :Sn+1:M, y (x ) =

Pentru n=1 exist! o func ie injectiv! 0:S1:M (deoarece

x pentru x = n + 1 0

este n mod

evident func ie injectiv!. S! trecem acum la a demonstra efectiv implica ia (iii))(ii). Din rezultatul expus anterior deducem c ! : Mk={0:Sk:M | 0 este injec ie}, pentru orice k(6*. Cum pentru k,k3 , Sk.Sk=, deducem c! Mk.Mk=. Conform axiomei
84

alegerii

aplicat!

mul imii

T={ Mk : k(6 }, exist! S%T a.. S.Mk, $i este format! dintr-un singur element. Atunci M3= U Im(j ) este o submul ime num!rabil! a
jS

lui M. 2

CAPITOLUL 2: GRUPURI
1. Opera ii algebrice. Monoizi. Morfisme de monoizi. Produse directe finite de monoizi
Defini ia 1.1. Fiind dat! o multime nevid! M, numim operatie algebric (intern!) sau lege de compozi#ie (intern!) pe M orice func ie j:M MM. Pentru u$urin a scrierii vom nota pentru x, yM pe j(x, y) (care se mai nume$te $i compusul lui x cu y) prin xoy sau pur $i simplu prin xy (convenim s! spunem c! am notat opera ia algebric! j multiplicativ). n anumite situa ii folosim pentru j $i nota ia aditiv ,,+. Exemple 1. Dac% T este o mul ime nevid% iar M=P(T), n capitolul precedent am definit pe M opera iile algebrice de intersec ie, reuniune, diferen % (i diferen a simetric%. 2. Dac% A este o mul ime nevid% iar Hom(A)={f:AA}, atunci pe Hom(A) avem opera ia de compunere a func iilor: j : Hom(A) Hom(A) Hom(A), j(f, g) = fog pentru orice f, g Hom(A). Pe parcursul acestei lucr %ri vom mai pune n eviden % alte mul imi (i opera ii algebrice pe acestea (inclusiv mul imile numerelor ntregi , ra ionale ", reale # (i complexe $ precum (i opera iile de adunare (i nmul ire pe acestea). Defini ia 1.2. Dac! M este mul ime nevid!, vom spune despre o opera ie algebric! de pe M (notat! multiplicativ) c! este: (i) comutativ dac! pentru oricare x, yM, xy=yx (ii) asociativ dac! pentru oricare x, y, zM, (xy)z=x(yz).
85

Opera iile de intersec ie, reuniune (i diferen % simetric% sunt exemple de opera ii ce sunt simultan comutative (i asociative, pe cnd compunerea func iilor nu este opera ie comutativ% fiind ns% asociativ%. Dac% o opera ie algebric% de pe M este asociativ%, atunci pentru a scrie compunerea a trei elemente x, y, z din M (sau mai multe) nu mai este necesar s% folosim parantezele, astfel c% n loc s% scriem (xy)z sau x(yz) vom scrie xyz. Pentru n elemente x1,,xn (n6) din M utiliz%m de multe ori nota iile: x1x2xn= xi (cnd opera ia algebric% asociativ% este
i =1 n

notat% multiplicativ) sau x1+x2++xn = xi


i =1 n

(cnd aceea(i opera ie algebric%

asociativ% este notat% aditiv). Dac% x1=x2==xn=x (i n6* convenim s% not%m x1x2xn=xn dac% opera ia algebric% este notat% multiplicativ (i x1+x2++xn = nx dac% ea este notat% aditiv. Defini ia 1.3. Fie M o mul ime nevid! pe care avem o opera ie algebric!. Vom spune c! un element eM este element neutru pentru opera ia algebric! respectiv! dac! pentru orice xM, xe = ex = x. Observa ia 1.4. 1. Dac! o opera ie algebric! de pe M ar avea dou! elemente neutre e, eM, atunci ee=e (dac! gndim pe e element neutru) $i tot ee=e (dac! gndim pe e element neutru) astfel c ! e=e. Deci, elementul neutru al unei opera ii algebrice (dac! exist! !) este unic. 2. n cazul adopt!rii nota iei multiplicative pentru o opera ie algebric!, elementul s!u neutru (dac! exist!) va fi notat prin 1, iar n cazul adopt!rii nota iei aditive acesta se va nota prin 0.
86

.,/ (i 7 de pe M=P(T) elementele neutre sunt T, - (i respectiv -. 2. Dac% A-, atunci pentru compunerea func iilor de pe Hom(A), 1A este elementul neutru. Defini ia 1.5. Un dublet (M, ) format dintr-o mul ime nevid! M $i o opera ie algebric! pe M se zice semigrup dac! opera ia algebric! respectiv! este asociativ!. Dac! opera ia algebric! are $i element neutru, semigrupul (M, ) se zice monoid. Dac! opera ia algebric! este comutativ!, monoidul se zice comutativ. De multe ori, n cazul unui semigrup se specific% doar mul imea subiacent% M (far% a se mai specifica opera ia algebric% de pe M; dac% este pericol de confuzie atunci (i aceasta trebuie neap%rat men ionat%). Exemple 1.Dac% T (i M=P(T), atunci (M, .), (M , /) (i (M, 7) sunt monoizi comutativi. 2.Dac% A, atunci (Hom(A),o) este monoid necomutativ. Reamintim c% n 3 de la Capitolul 1 am introdus mul imea 6 a numerelor naturale. n continuare vom defini dou% opera ii algebrice pe 6 : adunarea (notat% ,,+) (i nmul#irea (notat% ,,) n raport cu care 6 devine monoid.

Exemple 1. Dac% T-, atunci pentru opera iile algebrice

Teorema 1.6. Exist% o unic% opera ie algebric% pe 6 pe care o vom nota prin + (i o vom numi adunarea numerelor naturale a. . pentru orice m, n(6 s% avem : A1 : 0+m=m A2 : s(n)+m=s(n+m) . Demonstra#ie. S! prob!m la nceput unicitatea $i pentru aceasta s! presupunem c! mai exist! o opera ie algebric! J pe 6 ce verific! A1 $i A2. Fie P={n(6 | n+m=nJm, pentru orice m(6}%6.
87

atunci s(n)+m=s(n)Jm ' s(n+m)=s(nJm), ceea ce este adev!rat deoarece s este injectiv! $i am presupus c! n(P. Deci P=6, adic! cele dou! opera ii coincid. Consider!m un element m (6 (pe care l fix!m) $i tripletul

Din A1 deducem c! 0(P iar din A2 deducem c! dac! n(P,

(6, m, s); conform Teoremei 3.19 de la Capitolul 1 exist! o unic! func ie fm:6:6 a. . fm(0)=m $i s(fm(n))= fm(s(n)) pentru orice n(6 . Pentru n(6 definim n+m=f m (n). Atunci 0+m=fm(0)=m iar

s(n)+m= fm (s(n))=s (fm (n))=s( n+m ). 2

Observa ia 1.7. Axiomele A1A2 poart! numele de axiomele adun rii numerelor naturale. Propozi ia 1.8. Pentru orice m, n(6 avem A10 : m+0=m
0 A2 : n+s (m)= s(n+m) .

pe m=0, deducem c! 0+0=0, adic! 0(P. Dac! m(P, (adic! m+0=m), probeaz! $i a doua rela ie.2

Demonstra#ie. Fie P={m(6: m+0=m }%6. Dac! n A1 facem

atunci s(m)+0=s(m+0)=s(m), adic! s(m)(P, deci P=6. Analog se

Propozi ia 1.9. Dubletul (6, +) este monoid comutativ cu proprietatea de simplificare. Demonstra#ie. Din cele stabilite anterior, deducem c! 0 este element neutru pentru adunarea numerelor naturale. Pentru a proba comutativitatea adun!rii s! consider!m P={n(6 : n+m=m+n pentru orice m(6} %6 . Evident 0(P. Dac! n(P, adic! n+m=m+n pentru orice m(6, atunci s(n)+m=m+s(n) ' s(n+m)=s(m+n) ' n+m=m+n, ceea ce este
88

adev!rat (deoarece s este injec ie). Deducem c! P=6, adic! adunarea numerelor naturale este comutativ! .

Pentru a demonstra asociativitatea numerelor naturale, s! consider!m

adun!rii

P ={n(6: (n+m)+p=n+(m+p) pentru orice m, p (6}%6. Evident, 0(P. Fie acum n(P. Atunci (s(n)+m)+p=s(n+m)+p=s((n+m)+p) iar s(n)+(m+p)=s(n+(m+p)) $i cum (n+m)+p=n+(m+p) deducem c! s(n)(P, adic! P=6. Pentru partea final! fie P={p(6 : dac! m+p=n+p ) m=n}%6. 's(m+p)=s(n+p) ' m+p=n+p ' m=n (c!ci p(P), adic! s(p)(P $i Evident 0(P $i s! presupunem c! p(P. Atunci m+s(p)=n+s(p)

astfel din nou P=6. 2

Observa ia 1.10. Dac! n(6, atunci s(n)=s(n+0)=n+s(0)=n+1. Propozi ia 1.11. Dac% m, n(6 (i m+n=0, atunci m=n=0. Demonstra#ie. Dac! m / 0 sau n / 0, atunci, conform Lemei 3.18 de la Capitolul 1 exist! p, q(6 a. . m = s(p) sau n = s(q). n primul caz, ob inem c! m+n = s(p)+n = s(p+n) / 0 absurd ! $i analog n al doilea caz. Deci m = n = 0 . 2 Propozi ia 1.12. Exist% o unic% opera ie algebric% pe 6

notat% (i numit% nmul#irea numerelor naturale a.. pentru orice m, n(6 s% avem : I1 : m0=0 I2 : ms(n)=mn+m.

unde fm:6:6 este definit! prin fm(n)=n+m pentru orice n(6, atunci
89

Demonstra#ie. Fie m(6 fixat ; considernd tripletul ( 6, 0, fm ),

conform Teoremei 3.19 de la Capitolul 1

exist! o unic! func ie

g m :6:6 a.. gm (0)=0 $i fm5gm = gm 5s. Definim mn=gm(n) $i astfel m0=gm(0)=0 iar ms(n)= =gm(s(n))=fm(gm(n))=fm(mn)=mn+m. Unicitatea opera iei de nmul ire cu propriet! ile I1 $i I2 se probeaz! analog ca n cazul adun!rii. 2 Observa ia 1.13. I1 $i I2 poart! numele de axiomele nmul#irii numerelor naturale. n cele ce urmeaz!, dac! nu este pericol de confuzie, vom scrie mn = mn pentru m, n(6. Analog ca n cazul adun!rii numerelor naturale, demonstreaz! c! pentru oricare numere naturale m, n avem : 0 I1 : 0m=0
0 I2 : s(n)m=nm+m.

se

Lema 1.14. nmul irea numerelor naturale este distributiv% la stnga fa % de adunarea numerelor naturale. Demonstra#ie. Fie P={p(6 : m(n+p)=mn+mp pentru oricare 4innd cont de I1 deducem c! 0(P.

m, n(6}%6.

S! presupunem acum c! p(P $i fie m, n(6. Avem m(n+s(p))=m(s(n+p))=m(n+p)+m=mn+mp+m=mn+ms(p), adic ! s(p)(P $i astfel P=6 . 2 Propozi ia 1.15. Dac% m, n 6 (i mn=0, atunci m=0 sau n=0. Dubletul (6, ) este monoid comutativ.

Demonstra#ie. Pentru a proba asociativitatea nmul irii fie 0(P. S! presupunem acum c! p(P $i s! demonstr!m c! s(p)(P. Avem (mn)s(p)=(mn)p+mn iar m(ns(p))=m(np+n)=m(np)+mn (conform Lemei 1.14.), de unde egalitatea (mn)s(p)=m(ns(p)), adic ! s(p)(P, deci P=6.
90

P={p(6 : (mn)p=m(np) pentru oricare m, n(6}%6. n mod evident,

Deoarece pentru orice n(6 avem n1=ns(0)=n0+n=n iar 1n=s(0)n=0n+n=n deducem c! 1 este elementul neutru al nmul irii numerelor naturale. Pentru a proba comutativitatea nmul irii numerelor naturale fie P={n(6 : nm=mn pentru orice m(6}%6. n mod evident 0(P $i s! presupunem c! n(6. Atunci pentru orice m(6, s(n)m=nm+m iar ms(n)=mn+m, de unde s(n)m=ms(n), adic! s(n)(P, deci P=6.

m=s(k) cu k6 (conform Lemei 3.18 de la Capitolul 1) $i cum 0=mn=s(k)n=kn+n trebuie ca n=nk=0 (conform Propozi iei 1.11). 2 Defini ia 1.16. Pentru m, n(6 vom scrie m6n ($i vom spune c! m este mai mic sau egal dect n sau c! n este mai mare sau egal

Fie acum m, n6 a.. mn=0 $i s! presupunem c! m0. Atunci

dect m) dac! exist! p(6 a.. m+p=n ; convenim n acest caz s ! not!m p=n-m. m<n (i vom spune c% m este strict mai mic dect n. Dac% p(6*, atunci m,n (i m1n ; n acest caz vom scrie

Lema 1.17. Dac% m, n(6 (i m<n, atunci s(m),n. p(6*, exist! k(6 a. . p=s(k) (conform Lemei 3.18 de la Capitolul I). )s(m)6 n . 2 Demonstra#ie. Deoarece m<n, exist! p(6* a.. m+p=n. Cum

Atunci din m+p=n deducem c! m+s(k)=n ) s(m+k)=n ) s(m)+k=n

Corolar 1.18. Pentru orice n(6, n<s(n). Propozi ia 1.19. Dubletul (6, ,) este o mul ime total ordonat%. Demonstra#ie. Deoarece pentru orice n(6, n+0=n deducem c!

nAn, adic! rela ia 6 este reflexiv!. Fie acum m, n(6 a. . m6n $i n6m. Atunci exist! p, q(6 a.. m+p=n $i n+q=m. Deducem c! n+(p+q)=n, de
91

unde p+q=0 (conform Propozi iei 1.9.), iar de aici p=q=0 (conform Propozi iei 1.11.), adic! m=n, deci rela ia 6 este antisimetric! . Fie acum m, n, p(6 a. . m6n $i n6p. Atunci exist! r, s(6 a. . m+r=n $i n+s=p. Deducem imediat c! m+(r+s)=p, adic! m6p, deci rela ia 6 este $i tranzitiv!, adic! 6 este o rela ie de ordine pe 6. iar Pentru a proba c! ordinea 6 de pe 6 este total!, fie m(6 fixat Pm ={n(6: n6m sau m6n}%6.

oarecare deducem c! ordinea 6 de pe 6 este total!. 2 Observa ia 1.20.

avem c! m<s(n) $i din nou s(n)(Pm. Rezult! c! Pm=6 $i cum m este

Lemei 1.17. avem s(n)6m $i din nou s(n)(Pm . Dac! m<n, cum n<s(n)

n<s(n) avem m<s(n), adic! s(n)(Pm . Dac! n<m, atunci conform

n mod evident 0(Pm $i fie n(Pm. Dac! n=m, atunci cum

poart! numele de ordinea natural de pe 6.

Rela ia de ordine 6 definit! anterior pe 6

Teorema 1.21. Dubletul (6, ,) este o mul ime bine ordonat%. Demonstra#ie. Trebuie s! demonstr!m c! orice submul ime nevid! A%6 are un cel mai mic element. Pentru aceasta fie: Evident 0(P. Dac! pentru orice n(P ar rezulta s(n)(P, atunci am P={n(6: n6x pentru orice x(A}%6.

deduce c! P=6, astfel c! alegnd un x0(A atunci x0(P, deci s(x0)(P. n particular ar rezulta c! s(x0 )6x0 absurd !. Deducem c! P/6, adic! exist! a(P a.. s(a)*P. Vom

demonstra c! a(A $i c! a este cel mai mic element al lui A.

(conform Lemei 1.17.), adic! s(a)(P absurd !, deci a(A $i cum a (P lui A . 2 deducem c! a 6x pentru orice x(A, adic! a este cel mai mic element al

Dac! a*A, atunci pentru orice x(A avem a<x, de unde s(a)6x

92

Corolar 1.22. Orice (ir descresc%tor de numere naturale este sta ionar. Demonstra#ie. Fie (a n)n
(6

un $ir descresc!tor de numere


m

naturale iar A={a n : n(6}%6. Conform Teoremei 1.21 mul imea A are un cel mai mic element a k ; atunci pentru orice m!k avem a

cum a k! am deducem c! am = a k , adic! $irul (a n ) n (6 este sta ionar . 2

! a k $i

Corolar 1.23. n 6 nu putem g%si un (ir strict descresc%tor (i infinit de numere naturale . Corolar 1.24. )x(P) ) n(P. Atunci P=6. Fie P%6 a.. pentru orice n(6 (x<n )

A/-. Conform Teoremei 1.21. mul imea A va avea un cel mai mic

Demonstra#ie. Fie A=6\P%6 $i s! presupunem prin absurd c!

element a(A. Cum pentru x(6, x<a ) x*A ) x(P, conform 2

ipotezei, adic! a(P $i astfel a*A absurd !. Deci A=-, de unde P=6 .

Corolar 1.25. ( Teorema mp r#irii cu rest n $ ). Pentru oricare dou% numere naturale m, n cu n10, exist% (i sunt unice dou% numere naturale c (i r a.. m=nc+r (i r<n . Demonstra#ie. Fie A={s(6: exist! p(6 a.. m=np+s}%6. 1.21. mul imea A posed! un cel mai mic element r (A. Atunci, exist! c(6 a.. m=cn+r $i s! demonstr!m c! r<n . Dac! prin absurd rIn, atunci conform Propozi iei 1.19., r!n, Deoarece m=0m+m deducem c! m(A, adic! A/-. Conform Teoremei

adic! exist! u(6 a.. r=n+u. Deducem c! m=nc+r=nc+n+u=n(c+1)+u, adic! u(A, deci r6u $i cum u6r deducem c! u=r, adic! n=0 absurd !.
93

Pentru a demonstra unicitatea lui c $i r s! presupunem c! m=cn+r=cBn+rB, cu r, rB<n $i s! ar!t!m c! c=cB $i r=rB. S! presupunem de exemplu c! c<cB, adic! c+u=cB cu u(6*. Deci c=cB $i deducem imediat c! $i r=rB. 2

Atunci, m=ncB+rB=n(c+u)+rB=nc+nu+rB, deci r=nu+rB >n absurd !.

Observa ia 1.26. Num!rul c poart! numele de ctul mp r#irii lui m la n iar r se zice restul acestei mp!r iri . Teorema 1.27. Fie m, n, m, n, p6 a.. mn (i mn. Atunci: (i) m+m n+n (i mm nn (ii) mp np (i mp np. Demonstra#ie. (i). Putem scrie m+r=n $i mK+rK=nK, cu r, rK6. nnK=(m+r)(mK+rK)=mmK+mrK+rmK+rrK Din (m+mK)+(r+rK)=n+nK deducem c! m+mKn+nK. De asemenea $i cum deducem c! mmKnnK. (ii). Se deduce analog ca $i (i) innd cont de (i) precum $i de mrK+rmK+rrK6

regulile de calcul din 6 stabilite mai nainte. 2 S% revenim acum la cazul general al semigrupurilor. Urm%torul rezultat este imediat. Propozi ia 1.28. Dac! M este un semigrup, xM iar m, n6*,

atunci xmxn=xm+n iar (xm)n=xmn. Dac! mai avem yM a.. xy=yx, atunci (xy) n=xnyn.

Defini ia 1.29. Dac! M, M sunt monoizi, o func ie f:MM se zice morfism de monoizi dac! f(1)=1 $i f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x, yM. Vom nota prin Mon clasa monoizilor iar pentru M, MMon vom nota prin HomMon(M, M) (sau mai simplu Hom(M, M) dac% nu este pericol de confuzie) toate morfismele de monoizi de la M la M , adic% Hom(M, M)={f:MM/ f este morfism de monoizi}.
94

Propozi ia 1.30. Dac! M, M, M sunt monoizi iar fHom(M, M) $i gHom(M, M) , atunci gofHom(M, M). Demonstra#ie. Cum f(1)=g(1), (gof)(1)=g(f(1))=g(1)=1 iar pentru x, yM avem (gof)(xy)=g(f(xy))=g(f(x)f(y))=g(f(x))g(f(y))= =(gof)(x)(gof)(y), adic % gof Hom(M, M).2 Defini ia 1.31. Dac! M $i M sunt doi monoizi, numim izomorfism de monoizi un morfism fHom(M, M) care ca func ie este bijec ie; n acest caz vom spune despre monoizii M, M c! sunt izomorfi $i vom scrie MM. Se deduce imediat c! dac! fHom(M, MK) este izomorfism de monoizi, atunci $i f -1:MM este morfism de monoizi. Defini ia 1.32. Fie (M, ) un monoid. Vom spune despre un element xM c! este inversabil (sau simetrizabil ) dac! exist! xM a.. xx=xx=1. S% observ%m c% dac% x exist% atunci el este unic deoarece dac% ar mai exista xM a.. xx=xx=1, atunci x(xx)=x1=x (i x(xx)=(xx)x=1x3=x, adic% x=x. Elementul x poart% numele de inversul (sau simetricul) lui x. n cazul nota iei multiplicative vom nota x=x-1 iar n cazul nota iei aditive vom nota x=-x (iar x se va numi opusul lui x). n cele ce urmeaz% (pn% la specific%ri suplimentare) vom considera monoizi multiplicativi. Pentru monoidul (M, ) prin U(M, ) (sau mai simplu U(M) dac% nu se creeaz% confuzii prin nespecificarea opera iei algebrice de pe M ) vom nota mul imea elementelor inversabile din M (adic% U(M)={xM / exist% xM a.. xx=xx=1}). Evident, dac% xU(M), atunci (x-1)-1=x. Pentru exemplele de monoizi de pn% acum avem: U(P(T),.)={T}, U(P(T),/)={}, U(P(T),2)=P(T), U(6,+)={0}, U(6,) = {1}, iar pentru o mul ime A, U(Hom(A),o)={f:AA / f este bijec ie}. Convenim s% not%m (A)={fHom(A) / f este bijec ie} (i s% numim un element f(A) ca fiind o permutare asupra elementelor lui A.
95

Propozi ia 1.33. Fie (M, ) un monoid $i x, yU(M). Atunci 1U(M), xyU(M) iar (xy)-1=y-1x-1. Demonstra#ie. Din 11=11=1 deducem c% 1U(M) iar din (xy)(y-1x-1) = x(yy-1)x-1 = x1x-1 = xx-1 = 1 (i (y-1x-1)(xy) = y-1(x-1x)y = =y-11y=y-1y=1 deducem c% xyU(M) iar (xy)-1=y-1x-1.2 Observa ia 1.34. Ra ionnd inductiv dup! n deducem c! dac! x1,,xnU(M) (n2), atunci x1x2xnU(M) iar (x1x2xn)-1=xn-1x2-1x1-1. Fie acum M1, M2, , Mn monoizi iar M = M1Mn={(x1, , xn) / xiMi , 1in}. Pentru x=(x1,,xn), y=(y1,,yn)M definim xy=(x1y1,,xnyn) iar pentru fiecare 1 i n consider%m pi :MMi definit prin pi (x)=xi pentru orice x=(x1,,xn)M ( pi se zice a i-a proiec#ie a lui M pe Mi sau proiec#ia de indice i ). Propozi ia 1.35. Dac! M1,,Mn sunt monoizi, atunci (M, ) este monoid, U(M)=U (M1)U (Mn), pentru fiecare 1 i n, pi Hom(M,Mi ) $i n plus este verificat! urm!toarea proprietate de universalitate : Pentru oricare monoid M $i familie de morfisme de monoizi (pi%)1 i n cu piHom(M, Mi ), 1 i n, exist un unic uHom(M, M) a.. pi ou=pi . Demonstra#ie. Asociativitatea opera iei de nmul ire de pe M rezult% din asociativitatea fiec%rei opera ii de nmul ire de pe Mi iar elementul neutru este 1=(1,,1). Dac% xU(M), x=(x1,,xn), atunci exist% yM , y=(y1,,yn) a.. xy=yx=1 (x1y1,,xnyn)=(y1x1,,ynxn)=(1,,1) xiyi = yixi = 1 pentru orice 1 i n xiU(Mi) pentru orice 1 i n 'xU(M1) U(Mn), de unde egalitatea (de mul imi). U(M)= U(M1) U(Mn).
96

Dac% x=(x1,,xn), y=(y1,,yn)M (i 1 i n, atunci xy=(x1y1,,xnyn), deci pi (xy) =xi yi =pi (x)pi (y), adic% pi Hom(M, Mi). S% verific%m acum proprietatea de universalitate, iar pentru aceasta fie M un alt monoid (i pentru 1 i n s% consider%m piHom(M, Mi). Pentru xM, definim u:MM prin u(x)=(p1(x),,pn(x)) (i se verific% imediat c% uHom(M, M) iar piou=pi , pentru orice 1 i n. Fie acum uHom(M, M) a.. piou=pi pentru orice 1 i n. Atunci pentru orice xM avem pi(u(x)) = pi(x), adic% u(x)=(p1(x),,pn(x))=u(x), de unde u=u.2 Defini ia 1.36. Monoidul M=M1 Mn mpreun! cu proiec iile (pi)1in poart! numele de produsul direct al monoizilor M1, M2, , Mn (cnd nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica proiec iile).

2. Grup. Calcule ntr-un grup. Subgrup. Subgrup generat de o mul ime. Grup ciclic. Ordinul unui element ntr-un grup

Defini ia 2.1. Vom spune despre un monoid M c ! este grup dac! U(M)=M. Altfel zis, dubletul (M, ) format dintr-o mul ime M $i o opera ie algebric! pe M este grup dac! opera ia algebric! este asociativ!, admite element neutru $i orice element din M este inversabil. Grupul M se va zice comutativ ( sau abelian ) dac% opera ia algebric% este comutativ%. Exemple: 1. Dac% T este o mul ime nevid% atunci (P(T), 7) este grup comutativ. 2. Dac% A este o mul ime nevid%, atunci ((A) , o) este grup ( n general necomutativ). 3. Mai general, dac% (M, ) este un monoid atunci (U (M), ) este grup.
97

n cele ce urmeaz% prin (G, ) vom desemna un grup multiplicativ (dac% nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica opera ia algebric%). Cardinalul mul imii G se va nota | G | (i se va numi ordinul grupului G . n consecin %, elementul neutru al lui G va fi notat cu 1 iar pentru xG inversul s%u va fi notat prin x-1 . Analog ca n cazul semigrupurilor, dac% pentru xG definim x0 = 1, atunci (x-1)-1= x iar dac% m, n6, atunci xm xn = xm+n (i (xm)n = =xmn. De asemenea, dac% x, y G (i xy=yx, atunci pentru orice n6 (xy)n= xn y n.

Defini ia 2.2. O submul ime nevid! S a lui G se zice subgrup al lui G dac! S mpreun! cu restric ia opera iei algebrice de pe G la S formeaz! grup. Vom nota prin L(G) mul imea subgrupurilor lui G; pentru a exprima c% HL(G) vom indica lucrul acesta scriind c % HG. Propozi ia 2.3. Pentru o mul ime nevid! S a lui G urm!toarele afirma ii sunt echivalente: (i) SL(G) (ii) 1S $i pentru orice x, yS, xyS $i x-1S (iii) pentru orice x, yS , x-1yS. Demonstra#ie. Implica iile (i)(ii) (i (ii)(iii) sunt imediate. (iii)(i). Cum S exist% x0S (i atunci 1=x0-1x0S. Alegnd un element oarecare xS, cum 1S avem c% (i x-1=x-11S adic% (S, ) este grup.2 n mod evident, {1}L(G) (i GL(G). Oricare alt subgrup S al lui G diferit de {1} (i G se zice propriu. Subgrupul {1} se zice subgrup nul (i se noteaz% de obicei prin 0. Propozi ia 2.4. Fie (Si)iI o familie nevid! de subgrupuri ale lui G . Atunci, I S i ( L(G).
iI

98

Demonstra#ie. Fie S= I S i (i x, y S . Atunci pentru orice


iI

iI, x, ySi (i cum Si G avem c% x-1y(Si , adic% x-1y(S, deci S G.2 Observa ia 2.5. n ceea ce prive(te reuniunea a dou% subgrupuri ale lui G s% demonstr%m c% dac% H, KL(G), atunci H/KL(G) 'HK sau KH. Implica ia de la dreapta la stnga fiind evident% s% presupunem c% H/KL(G) (i totu(i HK (i KH , adic% exist% xH astfel nct xK (i yK astfel nct yH. Considernd elementul z=xy atunci cum am presupus c% H/KL(G) ar trebui ca zH/K. Dac% zH, atunci cum y=x-1z am deduce c% yH absurd. Dac% z(K atunci ar rezulta c% x=zy-1K absurd !. Din cele expuse mai nainte deducem c% n general, dac% H, KL(G) nu rezult% cu necesitate c% (i H/KL(G). Este una din ra iunile pentru care vom introduce no iunea ce urmeaz%. Defini ia 2.6. Dac! M este o submul ime nevid! a lui G, prin subgrupul lui G generat de M n elegem cel mai mic subgrup al lui G ( fa ! de rela ia de incluziune ) ce con ine pe M $i pe care l vom nota prin <M>. Altfel zis <M>=
SL(G)
M S

Is .

Dac% M L(G), n mod evident <M>=M. Propozi ia 2.7. Dac! MG este o submul ime nevid!, atunci <M> = {x1 xn | n6 iar xi M sau xi-1 M pentru orice 1AiAn }. Demonstra#ie. Fie H={x1 xn | n6 iar xi M sau xi-1 M pentru orice 1 i n } (i x, yH, adic% x=x1 xn , y=y1 ym cu xi sau xi-1 n M (i yj sau yj-1 n M pentru 1 i n (i 1 j m. Cum x-1y = xn-1 x1-1 y1 ym deducem c% x-1y H, adic% H G. Deoarece MH iar <M> este cel mai mic subgrup al lui G ce con ine pe M deducem c% <M>H .
99

S G
M S

I s =<M>, de unde egalitatea <M>=H.2

Fie acum S G astfel nct MS. Atunci HS, deci

Corolar 2.8. <x>={xn | n6}/{(x-1)n | n6}. Defini ia 2.9. <x> poart! numele de grupul ciclic generat de x. Ordinul unui element xG notat o(x) se define$te ca fiind o(x)=|<x>|. Evident, o(1)=1 iar dac ! x1 $i o(x)=n, atunci n este cel mai mic num!r natural pentru care xn=1. Dac! o(x)=, atunci xn1, pentru orice n!1. Observa ia 2.10. 1. Dac% x G este de ordin finit (i exist% n 6 a.. x n = 1 , atunci o(x) n .
*

n = c o( x) + r (i r < o( x).

ntr-adev%r, mp%r ind pe n la o(x) g%sim c, r 6 a.

Din x o( x ) = x n = 1 deducem imediat c% (i x r = 1 , adic% r = 0 ( innd cont de minimalitatea lui o(x)), deci o(x) n . 2. Dac% x, y G , a.. o(x) (i o(y) sunt finite, xy = yx (i (o(x), o(y)) = 1, atunci o(xy) = o(x)o(y). ntr-adev%r, dac% not%m m = o(x), n = o(y) (i p = o(xy), din m x = y n = 1 deducem c% ( xy ) mn = x mn y mn = 1 , adic% p mn . Din o(xy) = p deducem c% ( xy ) p = 1 , deci x p = y - p iar de aici
x np = ( y n ) - p = 1 , adic% m np (i cum (m,n) = 1 deducem c% m p .

Analog n p (i cum (m,n) = 1 deducem c% mn p , adic% p = mn. 3. Din cele de mai nainte deducem recursiv c% dac% x1 , x 2 ,..., x n G ( n 2 ) (i cele n elemente comut % ntre ele iar ordinele a oricare dou% (diferite) sunt prime ntre ele, atunci
o( x1 ...x n ) = o( x1 )...o( x n ).

Propozi ia 2.11. (L(G), ) este latice complet!.


100

Demonstra#ie. n mod evident 0={1}, 1=G iar pentru H, KL(G), HK=H!K iar HK=<H/K>. Dac% (Si)i"I este o familie oarecare de subgrupuri ale lui G, atunci

S
iI

S =< U
iI i iI

i I

I Si L(G) iar

Si > L(G).2

3. Centralizatorul unui element ntr-un grup. Centrul unui grup. Teorema lui Lagrange. Indicele unui subgrup ntr-un grup. Ecua ia claselor
Defini ia 3.1. Pentru xG vom nota CG(x) = { yG : xy=yx } $i Z(G)= CG(x). CG(x) se nume$te centralizatorul lui x n G iar Z(G)
xG

centrul lui G; n mod evident Z(G)= { xG ; xy = yx, pentru orice yG }. Propozi ia 3.2. Pentru orice xG, CG(x) G. Demonstra#ie. Dac% y, z CG(x), atunci yx = xy (i zx =xz . Deducem imediat c% y-1x = xy-1 iar (y-1z)x = y-1 (zx) = y-1(xz) = (y-1x)z = =(xy-1)z = x(y-1z), adic% y-1z CG(x), deci CG(x) G.2 Corolar 3.3. Z(G) G. Demonstra#ie. Avem Z(G)=
xG

CG(x)

(i conform

Propozi iei 2.4., Z(G) G.2 Fie acum H G (i xG. Definim xH = { xh : hH } (i Hx = {hx : hH }. Mul imea xH (Hx) poart% numele de clasa la stnga (dreapta) a lui x n raport cu H. Propozi ia 3.4. Dac! x, yG $i H G atunci
101

(i) xH = yH x-1yH (ii) Hx = Hy xy-1H. Demonstra#ie. (i). S% presupunem c% xH = yH. Cum 1H , x=x 1 xH = yH, adic% x = yh cu h H. Deducem c% y-1x=h H (i cum h-1 H avem c% h-1 = x-1y H. Reciproc, fie x-1y=hH (i zxH, adic% z=xk cu kH. Cum x=yh-1 avem z=(yh-1)k = y(h-1k) , adic% zyH (c%ci h-1kH ), deci xHyH . Analog deducem c% (i yH xH, de unde xH=yH. (ii). Ca (i n cazul (i).2 Corolar 3.5. Dac! H G, atunci pentru xG, xH = H (sau Hx = H) xH. n particular, 1H = H. Vom nota (G/H)s = {xH : x(G} (i (G/H)d = {Hx : x(G} Propozi ia 3.6. (G/H)s $i (G/H)d sunt parti ii ale lui G. Demonstra#ie. Este suficient s% prob%m pentru (G/H)s. Deoarece pentru orice xG avem x=x1 xH deducem c% U xH =
xG

G.

Fie acum x, yG (i s% demonstr%m c% xH=yH sau

xH!yH= . Avem c% x-1y(H sau x-1yH. Dac% x-1y H, conform Propozi iei 3.4, xH=yH. S% presupunem acum c% x-1yH. Dac% ar exista z(xH!yH, atunci z=xh=yk cu h, k H (i am deduce imediat c% x-1y= hk-1H -absurd. Deci n cazul x-1yH avem xH!yH=.2 Propozi ia 3.7. Func ia f : (G/H)s (G/H)d , f(xH)=Hx-1 pentru orice xG este o bijec ie . Demonstra#ie. Pentru x, yG echivalen ele xH=yH x1 y H x-1(y-1)-1 H Hx-1= Hy-1 (conform Propozi iei 3.4) ne arat% c% f este corect definit% (i c% este injectiv%. Cum surjectivitatea lui f este imediat%, deducem c% f este bijec ie.2
102

Din propozi ia precedent% deducem c% |(G/H)s|= |(G/H)d|; acest num%r cardinal se noteaz% |G:H| (i poart% numele de indicele lui H n G. Lema 3.8. Dac! H G $i x(G, atunci |xH|=|Hx|=|H| . Demonstra#ie. Este suficient s% ar%t%m c% mul imile xH (i H sunt echipotente iar n acest sens definim f x : H xH, fx(h) = xh pentru orice hH. Dac% h, kH (i fx(h) = fx(k) atunci xh=xk deci h=k adic% f este injectiv%. Cum fx este n mod evident (i surjectiv%, deducem c% fx este o bijec ie (i astfel |xH|=|H|.2 Teorema 3.9. Dac! H G, atunci |G|= |H||G:H|. Demonstra#ie. Cum (G/H)s este o parti ie a lui G avem |G| = |xH|(sumarea f%cndu-se dup% clase distincte).
xG

!innd cont de Lema 3.8. deducem c% |G|=|H||G:H|. n cazul n care G este un grup finit, atunci |G|, |H| (i |G : H| sunt numere naturale iar rela ia |G|=|H||G:H|arat% c% |H| este un divizor al lui |G|. Ob inem astfel: Corolar 3.10. (Lagrange) Ordinul oric!rui subgrup al unui grup finit divide ordinul grupului. Corolar 3.11. Dac! G este un grup finit de ordin n, atunci xn =1 pentru orice x G. Demonstra#ie. Dac% k=o(x), atunci xk =1 (i k|n (conform teoremei
n kt k t

lui
t

Lagrange),

adic%

n=kt

cu

t6.

Atunci

x =x =(x ) =1 =1.2
103

Defini ia 3.12. Vom spune despre elementele x, yG c! sunt conjugate n G $i vom scrie x ~ y dac! exist! aG a. . x=a-1ya. Propozi ia 3.13. Rela ia de conjugare ~ este o echivalen ! pe G. Demonstra#ie. Deoarece pentru orice xG, x=1-1x1 deducem c% x~x, adic% rela ia ~ este reflexiv%. Dac% x, yG (i x ~ y , atunci exist% aG astfel nct x=a-1ya . Cum y=axa-1=(a-1)-1 xa-1 deducem c% (i y~x , adic% rela ia ~ este (i simetric%. Fie acum x, y, z astfel nct x~y (i y~z. Atunci exist% a, bG astfel nct x=a-1ya (i y=b-1zb . Deducem c% x=a-1(b-1zb)a = = (a-1b-1) z (ba) = (ba)-1 z (ba), adic% x~z (i astfel ~ este (i tranzitiv%, deci o rela ie de echivalen % pe G.2 n conformitate cu nota iile de la Capitolul 1, pentru xG prin [x]~ vom desemna clasa de echivalen % a lui x n raport cu rela ia ~ care se mai zice (i clasa de conjugare a lui x (altfel zis [x]~ este mul imea conjuga ilor lui x n G, adic% [x]~ ={axa-1 : a (G}). Propozi ia 3.14. Pentru orice x G, |[x]~|=|G : CG(x)| . Demonstra#ie. Fie H=CG(x). Dac% a, bG atunci din echivalen ele axa-1=bxb-1 xa-1b=a-1bx a-1b H aH=bH deducem c% func ia f:[x]~+(G/H)s , f(axa-1) = aH pentru orice aG este corect definit% (i injectiv%. Cum n mod evident f este (i surjec ie deducem c% f este bijec ie, adic% |[x~]|=|(G/H)s|=|G : H|= G= =|G : CG(x)|.2 Deoarece {[x]~}xG formeaz% o parti ie a lui G deducem c%
xG

[x]~ (vom lua reuniunea dup% elementele xG ce nu sunt

conjugate ntre ele ). S% remarc%m (i faptul c% dac% xZ(G), atunci [x]~={x}. Astfel, |G|=

|[x] |(sumarea
xG ~

f%cndu-se

dup%

elementele neconjugate). Scriind


104

|G|=

xZ ( G )

|[x]~|+

xZ ( G )

|[x]~|=

xZ ( G )

|{x}|+

xZ ( G )

|[x]~|

(i innd cont de Propozi ia 3.13 ob inem rela ia |G|=|Z(G)|+


xZ ( G )

|G:CG(x)|, cunoscut% sub numele de ecua#ia

claselor. n continuare vom aplica ecua ia claselor n special n cazul n care grupul G este finit.

4. Subgrupuri normale. Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal


Defini ia 4.1. Vom spune despre un subgrup H al lui G c! este normal n G dac! xH = Hx pentru orice xG $i vom scrie HLG pentru a desemna faptul acesta. Vom nota prin L0(G) mul imea subgrupurilor normale ale lui G. Evident, L0(G) L(G), {1}, G L0(G) iar dac% G este comutativ, atunci L0(G)= L(G). Propozi ia 4.2. Pentru HL(G) urm!toarele afirma ii sunt echivalente (i) H L0(G) (ii) Pentru orice xG, xHx-1H (unde xHx-1={xhx-1 : hH}). Demonstra#ie. (i) (ii). Dac% HLG (i xG, atunci xH=Hx, deci pentru hH, xh=kx cu kH astfel c% xhx-1 = kH. (ii)(i). Fie xG. Din xHx-1H deducem imediat c% xHHx. nlocuind pe x cu x-1 deducem c% x-1H Hx-1, de unde HxxH, adic% xH=Hx, deci H L0(G).2 L(G). Propozi ia 4.3. L0(G) este sublatice modular! marginit! a lui

Demonstra#ie. Am v%zut c% {1} (i G fac parte din L0(G). Fie acum H, K L0(G), xG (i hH!K. Atunci xhx-1H, K deci
105

xhx-1H!K, adic%

H!K L0(G). S% ar%t%m acum c% HK

=HK=KH (unde HK= {hk|hH, kK}). Avem HK= U xK = U Kx = KH .


xH xH

n mod evident H, KHK iar dac% alegem S G astfel nct HKLG, fie xG, hH (i kK. Scriind x(hk)x-1=(xhx-1)(xkx-1), cum xhx-1H (i xkx-1K, deducem c% x(hk)x-1 HK, adic% HKLG, deci (i HKL0(G). Am demonstrat deci c% L0(G) este sublatice (m%rginit%) a lui L(G). Pentru a proba c% L0(G) este modular% fie H, K, LL0(G) astfel nct HK (i s% ar%t%m c% K(HL)=H(KL). !innd cont de cele stabilite anterior este suficient s% prob%m incluziunea K!(HL)H(K!L) (cealalt% fiind evident%) iar pentru aceasta fie xK!(HL). Atunci xK (i xHL ceea ce implic% x=yz cu yH (i zL. Avem z=y-1xK (i cum zL deducem c% zK!L. Cum yH rezult% x=yzH(K!L), adic% avem K!(LH)H(K!L).2 Am v%zut c% o intersec ie finit% de subgrupuri normale ale lui G este de asemenea un subgrup normal al lui G. Analog se probeaz% faptul c% dac% (Hi)i"I este o familie oarecare de subgrupuri normale ale lui G, atunci H, KS atunci HKS, adic% HK=KH=HK. Pentru a ar%ta c%

H este de asemenea subgrup normal


iI
i

al lui G, astfel c%, fiind dat% o mul ime nevid% MG putem vorbi de subgrupul normal al lui G generat de M ca fiind intersec ia tuturor subgrupurilor normale ale lui G ce con in pe M. Convenim s% not%m acest subgrup normal prin [M], adic% [M]= I H.
H L0 ( G ) M H

Propozi ia 4.4. Dac! MG este o mul ime nevid!, atunci [M] = <{a-1xa|aG $i xM}>. Demonstra#ie. Fie K = <{a-1xa|aG (i xM}>. n mod evident MK. Tinnd cont de Propozi ia 2.7, un element din K este de forma x1xn cu xiM sau xI-1 M unde M= {a-1xa|aG (i
106

xM}. Pentru a proba apartenen a KL0(G), fie aG (i yK. Atunci y=y1yn cu yiM sau yi-1M astfel c% scriind a-1ya = a1 y1yna =(a-1y1a) (a-1y2a) (a-1yna) deducem c% a-1yaK, deci KLG. Cum [M] este cel mai mic subgrup normal al lui G ce con ine pe M deducem c% [M]K. Fie acum HL0(G) astfel nct MH. Dac% alegem aG (i xM, atunci xH (i cum HLG deducem c% a-1xaH, adic% KH. Atunci K I H=[M], de unde egalitatea [M]=K.2
H L0 ( G ) M H

Dac% HLG, atunci (G/H)s=(G/H)d=G/H. Pentru xH, yHG/H (cu x,yG) definim (xH)(yH)=(xy)H (i s% ar%t%m c% fa % de aceast% opera ie algebric% G/H devine grup. Dac% mai avem x, yG astfel nct xH=xH (i yH=yH atunci x-1x, y-1yH. Pentru a proba c% (xy)H=(xy)H scriem (xy)-1(xy)=y-1x-1xy=[y-1(x-1 x)y](y-1y), de unde deducem c% (xy)-1(xy)H, adic% (xy)H=(xy)H (i astfel nmul irea pe G/H este corect definit%. Ea este (i asociativ% deoarece pentru xH, yH, zHG/H cu x, y, zG avem (xH)[(yH)(zH)]=(xH)[(yz)H]=[x(yz)]H=[(xy)z]H=[(xy)H](zH)= =[(xH)(yH)](zH) Elementul neutru va fi 1H=H iar pentru xH(G/H avem (x-1H)(xH)=(x-1xH)=H (i (xH)(x-1H)=(xx-1)H=H, de unde deducem c% (xH)-1=x-1H. Defini ia 4.5. Grupul (G/H, ) poart! numele de grupul factor al lui G prin subgrupul normal H. Aplica ia pH:G.G/H, pH(x)=xH pentru orice xG poart! numele de surjec#ia canonic . Observa ia 4.6. 1. n mod evident |G/H|=|G:H|, astfel c% dac% G este finit, |G/H|=|G|:|H|. 2. Dac% HG (i |G:H|=2, atunci HLG, (deoarece alegnd xG\H, din HxH = HHx= (i HxH=HHx=G deducem c% xH=Hx).

107

n continuare vom prezenta un alt mod de a introduce grupul factor G / H cnd HLG. S% presupunem la nceput c% H este doar subgrup al lui G (f%r% a fi normal). s d Pe G definim dou% rela ii r H (i r H astfel:
s d (x, y)( r H ' x-1y(H (i (x, y)( r H ' xy-1(H.
s = xH (i [x ] d = Hx . echivalen % pe G iar pentru x(G, [x ]r H rH

Se verific% imediat c%

s rH

d (i r H

sunt rela ii de

s d n cazul n care HLG , atunci r H = rH 8 r H (i s % ar%t%m c% r H este o congruen % pe G (adic% compatibil% cu

structura de grup a lui G). Pentru aceasta fie x, x3, y, y3(G a.. (x, x3), (y, y3)( r H (i s% ar%t%m c% (i (xy, x3y3)( r H . Avem (xy)1

iar HLG (adic% y-1(x-1x3)y(H) deducem imediat c% (xy)-1(x3y3)(H adic%, (xy, x3y3)( r H . Astfel G / r H = {[ x] r H } xG = {xH } xG = G / H (i de aici construc ia grupului factor G / H continu% ca mai nainte. Observa ia 4.7. Am v%zut c% dac% HLG, atunci r H este o congruen % pe G (adic% o rela ie de echivalen % pe G compatibil% cu structura de grup a lui G). Se poate ar%ta imediat c% asocierea H M r H stabile(te o bijec ie ntre L0(G) (i congruen ele de pe G. ntr-adev%r, dac% r este o congruen % pe G, atunci se arat% u(or c% [1 ]r = {x G (x ,1 ) r } (L0(G) (i astfel, asocierea r M [1]* este inversa func iei H M r H (de mai nainte).

(x3y3)=y-1x-1x3y3=

=[y-1(x-1x3)y](y-1y3) (i cum x-1x3, y-1y3(H

5 Morfisme de grupuri. Compunerea morfismelor de grupuri. Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de grupuri. Nucleul $i conucleul unui morfism de grupuri. Nucleul $i conucleul unei perechi de morfisme
108

de grupuri
Defini ia 5.1. Dac! G $i G sunt dou! grupuri, vom spune c! o func ie f:G.G este morfism de grupuri dac! pentru orice x, yG, f(xy)=f(x)f(y). Vom nota HomGr(G, G)={f:G+G|f este morfism de grupuri}. Dac% nu este pericol de confuzie n loc de HomGr(G, G) vom scrie Hom(G, G). Exemple. 1. Func ia 1G:G+G este morfism de grupuri. 2. f : G+G, f(x)=1 pentru orice xG este de asemenea morfism de grupuri (numit morfismul nul). 3. Dac% HLG atunci pH :G+G/H, pH(x)=xH pentru orice xG este morfism surjectiv de grupuri (numit morfismul surjectiv canonic). Pe parcursul acestei lucr%ri vom prezenta mai multe exemple de morfisme de grupuri. Observa ia 5.2. Ca (i n cazul monoizilor se demonstreaz% imediat c% dac% G, G, G sunt grupuri (i fHom(G,G), gHom(G,G), atunci gofHom(G,G). Propozi ia 5.3. Dac% G, G sunt grupuri (i fHom(G, G), atunci f(1)=1 (i f(x-1) = (f(x))-1 pentru orice xG. Demonstra#ie. Din 1=11 deducem c% f(1)=f(11)=f(1)f(1) iar de aici c% f(1) =1. Dac% xG, cum xx-1 = 1 deducem 1 = f(1) = f(xx-1) = =f(x) f(x-1), de unde f(x-1)=f(x)-1.2 Propozi ia 5.4. Fie G, G grupuri iar fHom(G, G). (i) Dac! H G atunci f(H) G atunci f(H)LG (iii) Dac! H G, atunci f-1(H) G
109

(ii) Dac! HLG $i f este func ie surjectiv!,

(iv) Dac! HLG, atunci f-1(H)LG. Demonstra#ie. (i). Dac% x, yf(H), atunci x=f(x), y=f(y) cu x, yH (i cum x-1y =(f(x))-1 f(y)=f(x-1y) iar x-1yH deducem c% x-1yf(H), adic% f(H) G. (ii). Dac% xG (i hf(H) atunci cum f este surjec ie x=f(x) cu xG (i h=f(h) cu hH. Deoarece xhx-1=f(xhx-1) iar xhx-1H (c%ci HLG) deducem c% xhx-1 f(H), adic% f(H)LG. (iii). Dac% x, yf-1(H), atunci f(x), f(y)H (i cum H G deducem c% f(x)-1 f(y)=f(x-1y)H, adic% x-1y( f-1(H), deci f-1(H) G. (iv). Fie xG (i yf-1(H) (adic% f(y)H). Cum HLG avem f(x)f(y)f(x)-1H sau f(xyx-1)H, deci xyx-1f-1(H), adic% f1

(H)LG.2 Observa ia 5.5. Dac!


-1

fHom(G, G), conform propozi iei

precedente deducem c! f ({1})LG iar f(G)AG. Convenim s! not!m f1 ({1})=Ker(f) $i s!-l numim nucleul lui f iar f(G)=Im(f) $i s!-l numim imaginea lui f. Astfel, pentru orice fHom(G, G), Ker(f)LG iar Im(f)G. Propozi ia 5.6. Dac! G, G sunt grupuri iar f (Hom(G, G), urm!toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este func ie injectiv! (ii) Ker(f)={1} (iii) Pentru orice grup G $i 2, 3Hom(G, G), dac! fo2=fo3, atunci 2=3. Demonstra#ie. (i) (ii). Evident {1}Ker(f). Dac% xKer(f) atunci f(x)=1=f(1) (i cum f este injec ie deducem c% x=1, adic% Ker(f)={1}. (ii)(i). Dac% x, yG astfel nct f(x)=f(y), cum f(x-1y)= =(f(x))-1f(y)=1 deducem c% x-1yKer(f)={1}, adic% x-1y=1 deci x=y, rezultnd astfel c% f este injec ie. (i)(iii). Evident%
110

(iii)(i). S% presupunem prin absurd c% f nu este injectiv% (de(i verific% (iii)). Cum (i) (ii), deducem c% Ker(f){1}. Dac% not%m G=Ker(f) (i consider%m 0, 3:G+ G, 0=incluziunea iar 3= morfismul nul (adic% 3(x)=1 pentru orice xG), atunci 03 (i fo0=fo3 (c%ci ambele dau morfismul nul) absurd !.2 Observa ia 5.7. Datorit! propozi iei precedente ($i innd cont de felul n care se vor defini n Capitolul 5 monomorfismele ntr-o categorie oarecare) vom numi morfismele injective de grupuri monomorfisme. Monomorfismele se mai zic (i scufund ri. Propozi ia 5.8. Dac! G, G sunt grupuri iar fHom(G, G), atunci n ipoteza c! G este comutativ, urm!toarele afirma ii sunt echivalente: (i) f este surjec ie (ii) Im(f)=G (iii) Pentru orice grup G $i orice morfisme 2, 3(Hom(G,G), dac! 2of=3of, atunci 2=3. Demonstra#ie. Echivalen a (i) (ii) este imediat%. (i)(iii). Dac% yG cum f este surjec ie exist% xG astfel nct f(x)=y. Atunci (0of)(x)=( 3of)(x) 0(f(x))= 3(f(x)) 0(y)=3(y), adic% 0=3. (iii)(i). S% presupunem c% f verific% (iii) (i totu(i nu este surjectiv%, adic% Im(f)G. Alegnd G=G/Im(f) (lucru posibil deoarece prin ipotez% G este comutativ (i deci Im(f)LG) avem c% G{1} (i astfel alegnd 0=pIm(f):G+G (i 3= morfismul nul de la G la G avem c% 03 de(i 0of=3of (c%ci ambele compuneri dau morfismul nul) absurd.2 Observa ia 5.9. Datorit! propozi iei precedente ($i din acelea$i ra iuni ca n cazul Observa iei 5.7) morfismele surjective f Hom(G, G) cu G comutativ se mai zic $i epimorfisme (cu att mai mult cu ct vom ar!ta mai trziu c! putem renun a la restric ia ca G s! fie comutativ).

111

Defini ia 5.10. Dac! G, G sunt grupuri, vom spune c! fHom(G, G) este izomorfism de grupuri dac! exist! gHom(G, G) astfel nct gof=1G $i fog=1G. n acest caz vom spune despre grupurile G $i G c! sunt izomorfe $i vom scrie G 7 G. Se verific% imediat c% morfismul f este izomorfism de grupuri dac% (i numai dac% f este bijec ie. Vom privi no iunile de nucleu (i conucleu ale unui morfism de grupuri ntr-un context mai general. n acest sens vom introduce no iunea de nucleu (i conucleu a unei perechi de morfisme de grupuri (i vom proba existen a lor (analog ca n cadrul 4 de la Capitolul1). Defini ia 5.11. Fie f, g:G1.G2 o pereche de morfisme de grupuri . Un dublet notat prin Ker(f, g)=(G, i) $i format dintr-un grup G $i un morfism de grupuri i:G.G1 se zice nucleul perechii (f, g) dac! ndepline$te urm!toarele condi ii: (i) foi=goi (ii) Dac! (G, i) este un alt dublet format dintr-un grup G $i un morfism de grupuri i:G.G1 a.. foi=goi, atunci exist! un unic morfism de grupuri u:G.G astfel nct iou=i. Teorema 5.12. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f, g:G1.G2 exist! Ker(f, g) care este unic pn! la un izomorfism de grupuri. Demonstra#ie. Demonstra ia unicit% ii fiind asem%n%toare cu cea de la nucleul unei perechi de func ii (4, Capitolul 1) vom proba doar existen a nucleului. n acest sens vom considera K = {xG1| f(x) = g(x) } (i s% ar%t%m c% K G1. Dac% x, yK, atunci f(x)=g(x), f(y)=g(y) (i cum f(xy-1)=f(x)f(y)-1= g(x)g(y)-1= g(xy-1) deducem c% xy-1K, adic% K G1 . Morfismul i:K+G1 va fi incluziunea (i n mod evident foi=goi. Dac% mai avem un alt dublet (K, i) cu K grup (i i:K+G1 morfism de grupuri astfel nct foi=goi, atunci pentru orice xK, f(i(x))K astfel c% u:K+K, u(x)=i(x) pentru orice xK va fi unicul morfism de grupuri pentru care iou=i.2
112

Defini ia 5.13 Fie f, g:G1.G2 o pereche de morfisme de grupuri. Un dublet notat prin Coker(f, g)=(G, p) format dintr-un grup G $i un morfism de grupuri p:G2.G se zice conucleu al perechi (f,g) dac! ndepline$te urm!toarele condi ii: (i) pof=pog (ii) Dac!(G, p) este un alt dublet format dintr-un grup G $i un morfism de grupuri p:G2.G astfel nct pof=pog, atunci exist! un unic morfism de grupuri u:G.G astfel nct uop=p. Teorema 5.14. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f, g:G1.G2 exist! Coker(f, g) care este unic pn! la un izomrfism de grupuri. Demonstra#ie. Cum probarea unicit% ii conucleului se face ca pentru func ii (4, Capitolul 1), s% prob%m doar existen a conucleului. n acest sens vom considera M={f(x)g(x) -1 |xG1 }, H=[M]= subgrupul normal al lui G2 generat de M (vezi Propozi ia 4.4) iar pH : G2+G2/H morfismul surjectiv canonic (i s% prob%m c% (G=G2/H, pH)=Coker(f, g). Conform Propozi iei 4.4, H=[M]= <{a-1 f(x)g(x)-1a |aG2 , xG1}>. Deoarece pentru orice xG1, f(x)g(x)-1MH, deducem c% H(f(x))=H(g(x)), adic % pH(f(x))=pH(g(x)), deci pHof=pHog. Fie acum (G, p) un alt dublet format dintr-un grup G (i un morfism p:G2+G astfel nct pof=pog. Atunci pentru orice xG1 p(f(x))=p(g(x)) f(x)g(x)-1Ker p de unde deducem c% MKer(p) (i deci (i H=[M]Ker(p) (c%ci Ker(p)LG2 iar H este cel mai mic subgrup normal al lui G2 ce con ine pe M). Avem deci diagrama f G1 g G2 pH p G2/H u

G cu HKer(p). Definim u:G2/H+ G prin u(xH)=p(x) pentru orice xG2.


113

Dac% mai avem yG2 astfel nct xH=yH atunci x-1yHKer(p), adic% x-1 yKer(p) deci p(x)=p(y) (i astfel u este corect definit%. n mod evident u este morfism de grupuri (i uopH=p. Dac% mai avem u:G2 / H+G astfel nct uopH=p, atunci pentru orice x G2 avem u(pH(x))= u(pH(x)), adic% u=u.2 Observa ia 5.15. Dac! f:G1. G2 este un morfism de grupuri, atunci considernd morfismul nul 1:G1. G2 definit prin 1(x)=1 pentru orice xG1, avem c! Ker(f)=Ker(f, 1) iar Coker(f)=Coker(f, 1).

6.Teorema lui Mal ev. Grupul ( ,+). Subgrupurile lui ( ,+). Clasele de resturi modulo n

n vederea construirii mul imii numerelor ntregi , vom prezenta la nceput o teorem % a lui Mal ev de scufundare a unui monoid comutativ cu proprietatea de simplificare ntr-un grup comutativ urmnd ca prin particularizare la cazul monoidului (6,+) s% ob inem grupul aditiv ( ,+). Teorema 6.1. ( Mal#ev ) Fie (M, ) un monoid comutativ cu proprietatea de simplificare. Atunci exist% un grup comutativ G(M) (i un morfism injectiv de monoizi iM:M+G(M) ce verific% urm%toarea proprietate de universalitate : Pentru orice grup comutativ G $i orice morfism de monoizi f:M(G exist un unic morfism de grupuri f&:G(M)(G a.. diagrama iM

M
f

G(M)
fB

G
114

este comutativ (adic f&#iM =f ). Demonstra#ie.


def

Pe mul imea MB=MM

definim rela ia

(x, y)G(xB, yB) = xyB=yxB $i s! prob!m c! G este o echivalen ! pe MB compatibil! cu structura de monoid a lui MB (adic! G este o congruen ! reflexiv! $i simetric!. Dac! (x, y)G(xB, yB) $i (xB, yB)G(xBB, yBB) atunci pe monoidul produs MB=MM ). n mod evident, rela ia G este

xyB=yxB $i xByBB=xBByB, de unde xxByByBB=xBxBByyB, deci xyBB= yxBB (am simplificat prin xByB), adic! (x, y)G(xBB, yBB), deci rela ia G este $i tranzitiv!, de unde concluzia c! G este o echivalen ! pe MB . (xB, yB)G(aB, bB) $i s! prob!m c! $i (xxB, yyB)G(aaB, bbB ).

Fie acum (x, y), (xB, yB), (a, b), (aB, bB)(MB a.. (x, y)G(a, b) $i

(xxB, yyB)G(aaB, bbB), adic! rela ia G este o congruen ! pe monoidul

Avem deci xb=ya $i xBbB=yBaB, de unde xxBbbB=yyBaaB, adic!

produs MB n care reamintim c! opera ia de compunere se define$te prin pentru (x, y)(MB vom nota prin [x, y] clasa sa de echivalen ! n G(M). (x, y)(xB, yB)=(xxB,yyB). Vom considera monoidul ct G(M)=MB/G iar

Datorit! faptului c! rela ia G este o congruen ! pe MB deducem imediat c! G(M) devine n mod canonic monoid comutativ, definind pentru [x, y], [xB, yB](G(M), [x, y][xB, yB]=[xxB, yyB] (elementul neutru al lui G(M) va fi pentru [x, y](G(M), [x, y][y, x]=[xy, xy]=[1, 1] deducem c ! [y, x]= =[x, y] 1 , adic! G(M) este grup (comutativ). Definim iM :M.G(M) prin iM (x)=[x, 1] pentru orice x(M. [1, 1], 1 fiind elementul neutru al lui M ). Deoarece

Pentru x, y(M avem iM (x)iM (y)=[x, 1][y, 1]=[xy, 1]=iM (xy) adic! i M

'x1=y1 ' x=y, adic! iM este chiar morfism injectiv de monoizi . S! ar!t!m acum c! dubletul (G(M), iM) verific! proprietatea de universalitate din enun . Pentru aceasta fie G un grup comutativ oarecare $i f:M.G un morfism de monoizi. Pentru [x, y] (G(M),
115

este morfism de monoizi. Dac! iM (x)=iM (y), atunci [x, 1]=[y, 1] '

definim

xyB=xBy, deci f(x)f(yB)=f(xB)f(y) ' f(x)f(y)1=f(xB)f(yB)-1, adic! fB este corect definit!. Avem fB([x, y][xB, yB])=fB([xxB, yyB])=f (xxB)f(yyB)-1= S! prob!m acum c! fB este morfism de grupuri.

fB([x, y])=f(x)f(y)1. Observ!m c! dac! [x, y]=[xB, yB], atunci

Pentru xM avem (fB5iM)(x)=fB(iM (x))= fB([x,1])=f(x)f(1)-1=f(x), de unde concluzia c! fB5iM=f .

=f(x)f(xB)[f(y)f(yB)]-1=(f(x)f(y)1)(

f(xB)f(yB)-1)=fB([x, y])fB([xB, yB]).

presupunem c! mai exist! un morfism de grupuri fBB:G(M).G a.. [x,y]=[x,1][1,y]=[x,1][y,1] -1, de unde fBB([x, y])=fBB([x,1][y,1]1) = fBB5iM=f. Atunci, pentru [x, y](G(M) avem

Pentru a proba unicitatea lui fB (cu proprietatea din enun ) s!

=fBB(iM (x)iM(y)-1)=fBB(iM (x))(fBB(iM (y))-1=f(x)(f(y))1=fB([x, y]), adic! fBB=fB. 2

Observa ia 6.2. 1. Dac! f este un morfism injectiv de grupuri, atunci $i fB este morfism injectiv de grupuri . f(x)(f(y))1 =1, deci f(x)=f(y), de unde x=y, adic! [x, y]=[x, x]=1. 2. Dac! pe mul imea dubletelor (G, f) cu G grup abelian $i morfism injectiv de monoizi definim rela ia f:M.G $i h5f=fB, atunci se verific! imediat c! rela ia de mai sus este o rela ie de ordine iar dubletul (G(M), iM ) din Teorema lui Mal ev este cel mai mic element fa ! de aceast! rela ie de ordine. Defini ia 6.3. Consider`nd monoidul (6, +) (ce are proprietatea de simplificare conform Propozi iei 1.9.) (i urmnd tehnica dat% de Teorema lui Mal ev, mul imea subiacent% grupului aditiv (G(6), +) se noteaz% prin
116

ntr-adev!r, dac! [x, y](G(M) $i fB([x, y])=1, atunci

(G, f )6(GB, fB)'exist! h:G.GB a.. h este morfism injectiv de grupuri

(i poart% numele de mul#imea

numerelor ntregi iar grupul ( , +) grupul aditiv al numerelor ntregi .

n(6 este morfism injectiv de monoizi, vom identifica fiecare num!r continuare ca submul ime a lui .

4innd cont de faptul c ! i6:6:

, i6(n)=[n, 0] pentru orice

natural n(6 prin elementul ntreg [n, 0], astfel c! 6 va fi privit! n Fie acum z=[m, n]( . Dac! m=n, atunci z=0. Dac! m<n,

atunci exist! p(6* a.. m+p=n (n acest caz convenim s! not!m p=n-m $i astfel m+(n-m)=n) iar z=[0, p]=-[p, 0] se identific! cu num!rul z=[q, 0] identificndu-se cu num!rul natural q. =(-6*)/6 unde ntreg p iar dac! n<m, atunci exist! q(6* a.. n+q=m $i astfel 4innd cont de acestea putem scrie pe sub forma

-6*={-n|n(6*}, sau ={0 , 1 , 2 , .}.

Lema 6.4. Fie x, y, z, t, xB, yB, zB, tB(6 a.. [x, y]=[xB, yB] (i [z, t]=[zB, tB]. Atunci [xz+yt, xt+yz]=[xBzB+yBtB, xBtB+yBzB] . Demonstra#ie. Din ipotez! avem x+yB=y+xB $i z+tB=zB+t astfel [xz+yt, xt+yz]=[xBzB+yBtB, xBtB+yBzB]' (xz+yt)+(xBtB+yBzB)=(xt+yz)+(xBzB+yBtB)' x(z-t)+y(t-z) =xB(zB-tB)+yB(tB-zB)'(x-y)(z-t)=(xB-yB)(zB-tB) ceea ce este adev!rat deoarece x-y=xB-yB $i z-t=zB-tB. 2 Fie acum 2=[x, y] $i 3=[z, t] dou! numere ntregi. Definind 23=[xz+yt, xt+yz], conform Lemei 6.4. deducem c ! aceast! defini ie este corect! . Propozi ia 6.5. ( , ) este monoid comutativ, nmul irea (i aa=0, atunci

c!

este distributiv% fa % de adunare iar dac% a,a a=0 sau a=0.


117

Demonstra#ie. Pentru a demonstra c! ( , ) este monoid comutativ fie 2=[x, y], 2B=[xB, yB], 2BB=[xBB, yBB] trei elemente oarecare din . Atunci : x(xByBB+yBxBB)+y(xBxBB+yByBB)]=[xxBxBB+xyByBB+xByyBB+xBByyB, (00B)0BB=[xxB+yyB, xyB+xBy][xBB, yBB] =[(xxB+yyB)xBB+(xyB+xBy)yBB, (xxB+yyB)yBB+(xyB+xBy)xBB] =[xxBxBB+xyByBB+xByyBB+xBByyB, xxByBB+xxBByB+xBxBBy+yyByBB] , de unde deducem c% 0(0B0BB)=(00B)0BB adic% nmul irea numerelor ntregi este asociativ%. n mod evident, 00B=0B0 (deoarece nmul irea numerelor naturale este comutativ%), adic% nmul irea numerelor ntregi este comutativ%. Deoarece 0[1, 0]=[x, y][1, 0]=[x, y]=0, deducem c% elementul neutru pentru nmul irea numerelor ntregi este [1, 0]. S% ar%t%m acum c% nmul irea numerelor ntregi este distributiv% fa % de adunarea numerelor ntregi . ntr adev%r, 0(0B+0BB)=[x, y][xB+xBB , yB+yBB] =[x (xB+xBB)+y(yB+yBB), x(yB+yBB)+y (xB+xBB)] =[xxB+xxBB+yyB+yyBB, xyB+xyBB+yxB+yxBB] iar 00B+00BB=[x, y][xB,yB]+[x, y] [xBB, yBB] =[xxB+yyB, xyB+yxB]+[xxBB+yyBB, xyBB+yxBB] observ% c% 0(0B+0BB)=00B+00BB . Fie xxB+yyB=xyB+xBy, de unde 00B=0=[0, 0] =[xxB+yyB+xxBB+yyBB, xyB+yxB+xyBB+yxBB] cu 010 (adic% de x1y). unde se 2(2B2BB)=[x,y][xBxBB+yByBB,xByBB+yBxBB]=[x(xBxBB+yByBB)+y(xByBB+yBxBB),

xxByBB+xxBByB+xBxBBy+yyByBB] iar

Atunci

xB-yB=0, adic% xB=yB (conform Propozi iei 1.15.), deci 0B=0.2


118

(x-y)(xB-yB)=0 (i cum x-y10, atunci

Defini ia 6.6. Pentru x, y definim x , y 'y-x6. Teorema 6.7. Dubletul ( , ,) este mul ime total ordonat%. Demonstra#ie. Fie x, y, z x6x. ; deoarece x-x=06 deducem c!

unde m+n=0 $i deci m=n=0 (conform Propozi iei 1.11.), adic! x=y. Cum x+(m+n)=z deducem c! x6z, adic! ( ordonat!. Faptul c! ordonarea de pe =(-6 )/6 iar (-6 )+ 6=-. 2
* *

Dac! x6y $i y6x atunci exist! m, n6 a.. y-x=m $i x-y=n, de

Dac! x6y $i y6z, atunci exist! m, n6 a.. x+m=y $i y+n=z. , 6 ) este o mul ime este total! rezult! din aceea c!

Observa ia 6.8. Din felul n care am definit rela ia de ordine 6 pe deducem c! 6={x : x!0} iar -6={x : x 60}. Propozi ia 6.9. Fie x, y, z a.. x , y . Atunci (i) -y , -x (ii) dac% z ! 0 atunci xz , yz (iii) dac% z , 0 atunci xz - yz . Demonstra#ie.(i). Din x 6 y deducem c! y-x6 $i cum

(x)(-y)=y-x6 rezult! c! y 6- x.

(ii). Cum y-x6 $i z6 avem (y-x)z 6 adic! yz-xz6, deci xz 6 yz . (iii). Cum z6 (i y-x6 deducem c% (i (y-x)(-z)6 iar cum

(y-x)(-z)=xz-yz6 rezult% c% xz - yz. 2 definim


119

Observa ia 6.10. 1. Dac! G este un grup, xG $i n atunci

x n daca n N = -1 - n daca n Z \ N x

( )

Se probeaz% imediat c% dac% xG (i


m n m+n m n mn

m, n

atunci

x x =x (i (x ) = x . De asemenea, dac% x, yG, xy=yx (i n , atunci (xy)n=xnyn . 2. Tinnd cont de cele mai nainte, Propozi ia 2.7 cap%t% urm%toarea form%: Dac% MG este o mul ime nevid%, atunci e1 en M = { x1 ...x n n (6, e 1 ,...e n iar x1, xn(M }. Dac% M={x}, atunci <x>={xn : n } (vezi Corolarul 2.8). S% caracteriz%m acum subgrupurile grupului ( ,+) iar n acest sens pentru n6, not%m n ={nk : k }. Teorema 6.11. Urm!toarele afirma ii sunt echivalente (i) H ( ,+) (ii) Exist! n6 astfel nct H=n . Demonstra#ie. (ii) (i). S% ar%tam c% dac% H=n , atunci H ( ,+) iar pentru aceasta fie x, yH, adic% x=nk, y=nt cu k, t . Atunci x-y=n(k-t)H, adic% H ( +). (i)(ii). Fie H ( ,+). Dac% H={0}, atunci H=0 . S% presupunem c% exist% xH astfel nct x0. Dac% x>0, atunci x6*!H iar dac% x<0, atunci x6*!H (c%ci H ( ,+)). n cel mai mic element n (i s% demonstr%m c% H=n . Cum nH!6* (i H ( ,+), atunci pentru orice k , nkH, adic% n H. Pentru cealalt% incluziune, fie mH. Atunci m#n (i concluzie A=6*!H6 (i A. Conform Teoremei 1.21. A are un

conform teoremei mp%r irii cu rest din 6 (Corolar 1.25.) exist% c, r6 astfel nct m=cn+r iar 0 r<n. Deducem c% r=m-cn (i cum m,
120

nH iar c6, atunci rH, deci cu necesitate r=0 (altfel din r<n am contrazice minimalitatea lui n). n concluzie m=cn n , adic% Hn , deci H=n .2 Fie n 6, n 2 (i *n definit% prin (x,y) * n n | x-

y.

Deoarece pentru orice x , n|x-x=0 deducem c% *n este reflexiv% iar dac% n|x-y, atunci n|y-x, adic% (y,x)*n astfel c% *n este (i simetric%. Dac% (x,y), (y,z)*n, atunci n|x-y, y-z (i atunci n|(xy)+(y-z)=x-z, deci (x,z)*n, adic% *n este (i tranzitiv%, deci o echivalen % pe . Dac% x , atunci mp%r ind pe x la n avem x=cn+r cu c (i r{0,1,,n-1} Atunci x-r=cn adic% (x, r)*n (i deci [x ]r n = [r ]r n astfel c% /*n ={ [0]r n , [1]r n , , [n - 1]r n }

[k ]r

n n ) = k pentru orice k{0,1,,n-1} (dac% nu este pericol de

Pentru a respecta tradi ia nota iilor, vom nota

/* =

iar

confuzie); astfel k{0,1,,n-1}.

n =

) { 0, 1,..., n - 1 } iar k ={k+cn|c } pentru orice


n

Elementele lui

se numesc clasele de resturi modulo n.

Observa ia 6.12. Dac% not%m H=n am v%zut c% H ( ,+) iar cum ( ,+) este grup comutativ, de fapt HL( ,+). Deoarece pentru orice 0 k
= {k+cn | c( }, n-1, k

=k+H, astfel c% innd cont de cele expuse la 4, de fapt k , Astfel, dac% pentru k t

definim k + t = k + t atunci ( n, +) = iar - k devine grup (comutativ) n care elementul neutru este 0
n

n=

/H.

121

>, adic% ( n n - k pentru orice 0 k n-1. Deducem imediat c% n=< 1 ,+) este un grup ciclic cu n elemente. S% definim acum (i nmul irea claselor de resturi modulo n,

, t prin k t = kt . pentru k
Dac% k = k' (i

^ ^

t = t' , atunci n | k-k (i n | t-t, astfel c%


dac% scriem kt-kt=k(t-t)+t(k-k) deducem c% n | kt-kt kt = k' t' , adic% nmul irea claselor de resturi este corect definit %. Propozi ia 6.13. ( n, ) este monoid comutativ iar U( n, ) ={ k | (k, n) = 1 } . Demonstra#ie. Asociativitatea nmul irii pe ( ea reducndu-se la asociativitatea nmul irii pe neutru este 1 deoarece k 1 = k , pentru orice k ( n ,) atunci exist% t necesitate (k, n)=1.
n n n

este imediat% ) . Elementul . Dac% k U

' n|kt-1, de unde cu a.. k t = 1 a.. 0k+3n=1 = a .2

Reciproc, dac% (k, n)=1, atunci exist% 0, 3 (vezi [4] ), de unde a k = 1 , adic% k U(
n

,), iar k

-1

iar pentru n!3, j(n)=num!rul numerelor naturale m a.. m<n $i (m, n)=1 poart! numele de indicatorul lui Euler. Astfel, pentru n>2, | U( n,) | = j(n). Propozi ia 6.15. Fie G un grup ciclic, G=<x>, x1. Dac! o(x)=$, atunci G%( ,+) pe cnd dac! o(x)=n (n#2) atunci (
n,

Observa ia 6.14. Func ia j:6*.6, definit! prin j(1)=j(2)=1

G%

+).
122

Demonstra#ie. Dac% o(x)=$ , atunci xk1 pentru orice k * iar G={xk : k }. Definim f: ( , +)+ (G, ), f(k)=x k pentru orice k . Dac% k, t (i kt , atunci xkxt (c%ci n caz contrar ar rezulta c% x k - t = 1 sau x t - k = 1 , dup% cum k>t sau t>k), adic% f(k)f(t), deci f este func ie injectiv%. n mod evident f este surjectiv%, adic% bijectiv%. Deoarece f(k+t)= x k + t =xkxt = f(k)f(t) pentru orice k, t deducem c% f este (i morfism de grupuri adic% izomorfism de grupuri (i deci G%( , +). Dac% o(x)=n, atunci G={1, x, x2,, x n -1 } (i atunci definim ,+)+(G,) prin f( k )= xk pentru orice 0 k n-1. Dac% xk = xt (cu 0 k,t n-1) atunci presupunnd c% k>t =t , adic% f este injectiv%. In mod deducem c% n| k-t (i astfel k evident f este (i surjectiv%, adic% f este bijectiv%. f: (
n

+t )f( t )=f( k + t )= x k + t =xk xt=f( k ) pentru Deoarece f( k , t n deducem c% f este (i morfism de grupuri, adic% orice k izomorfism de grupuri.2

7. Teoremele de izomorfism pentru grupuri


Vom ncepe cu o teorem% cunoscut% sub numele de teorema fundamental de izomorfism pentru grupuri: Teorema 7.1. Dac! G, G sunt grupuri iar fHom(G, G), atunci G/Ker(f)%Im(f). Demonstra#ie. Dac% not%m H=Ker(f) atunci H={xG | f(x)=1}LG iar G/Ker(f)={x Ker f | xG}={xH | xG}. Definim .:G/Ker(f)+Im(f) prin .(xH)=f(x) pentru orice xG. Dac% x, yG, atunci din echivalen ele xH=yH x-1yH 'f(x-1y)=1 f(x)=f(y) deducem c% . este corect definit% (i
123

injectiv%. Surjectivitatea lui . fiind imediat% deducem c% . este bijec ie. Cum . ((xH)(yH)) = .((xy)H) = f(xy) = f(x)f(y) = .(xH).(yH) pentru orice xH, yHG/H deducem c% . este (i morfism de grupuri, adic% . este izomorfism de grupuri.2 Corolar 7.2. Dac! G, G sunt grupuri iar f Hom(G, G) un morfism surjectiv de grupuri, atunci G/Ker(f)%G. Corolar 7.3. Fie G un grup, H, K subgrupuri ale lui G a.. K LG. Atunci HK G, H.K LH iar HK / K 7 H / H.K. n plus, dac! $i H L G, atunci HKL G (unde reamintim c! HK={hk / hH $i kK}). Demonstra#ie. Cum KLG, xK=Kx pentru orice xG (i prin urmare HK= U Kx = U xK =KH .
xH xH

Dac% x, yHK, x=h1k1 (i y=h2k2 cum h1, h2H (i k1, k2K atunci scriind: xy-1=(h1k1)(h2k2)-1=(h1k1)(h2-1k2-1)=[h1(k1k2-1)h1-1](h1h2-1) deducem c% xy-1KH=HK (c%ci din H, KG (i KLG deducem pe rnd c% h1, h2-1K, h1(k1k2-1)h1-1K ]i h1h2-1H), adic[ HKG. n mod evident KLHK (i s% consider%m j:HHK/K, j(x)=xK pentru orice xH (evident j este corect definit% deoarece pentru xH avem xHK (i xKHK/K), care este morfism de grupuri. Deoarece orice element din HK/K este de forma (xy)K=x(yK)=xK=j(x) (cu xH (i yK) deducem c% j este morfism surjectiv de grupuri. n plus, Ker j={xH / j(x)=1}={xH / xK=K}={xH / xK}=H.K. Conform Corolarului 7.2. deducem c% H/Kerj HK/K 'H/H.KHK/K. Dac% (i HLG, atunci pentru orice xG avem x(HK)=(xH)K=(Hx)K=H(xK)=H(Kx)=(HK)x, adic% HKLG.2
124

S% facem acum preparativele pentru a demonstra o alt% teorem% de izomorfism important% din teoria grupurilor cunoscut% sub numele de teorema de coresponden# pentru grupuri. Fie deci G un grup, HLG iar pH:GG/H morfismul surjectiv canonic (pH(x)=xH pentru orice xG). Dac% avem KG a.. HK (deci HK), atunci pH(K)={xH / xK}=K/H (i conform Propozi iei 5.4., K/HG/H, adic% K/HL(G/H). S% not%m L(G;H)={KL(G)/HK} (i s% definim a:L(G;H)L(G/H), a(K)=pH(K)=K/H pentru orice KL(G;H). Suntem acum n m%sur% s% enun %m (i s% demonstr%m teorema de coresponden# pentru grupuri: Teorema 7.4. Fie G un grup, HLG iar K, K1, K2L(G;H). Atunci: (i) a:L(G;H)L(G/H), a(K)=pH(K)=K/H este izomorfism laticeal (ii) KLG a(K)=K/HLG/H $i n acest caz G/K F(G/H)/(K/H). Demonstra#ie. (i). S% ar%t%m la nceput c% a este bijec ie izoton%. Dac% SL(G/H), atunci pH-1(S)G (i cum1S, H=Ker pH = =pH-1({1})pH-1(S), adic% pH-1(S)L(G;H). Ob inem astfel func ia b:L(G/H)L(G;H), b (S)=pH-1(S) pentru orice SL(G;H). Vom demonstra c% aob =1L(G/H) (i b oa=1L(G;H), de unde va rezulta c% a este bijectiv%. Fie deci SL(G/H). Atunci (aob)(S)=a(b(S))=pH(pH-1(S)) (i s% demonstr%m c% pH(pH-1(S))=S (de unde va rezulta c% aob =1L(G/H)). Incluziunea pH(pH-1(S))S este evident%. Fie acum sS; cum pH este func ie surjectiv% deducem c% exist% xG a.. s=pH(x), de unde rezult% c% xpH-1(S) (i s=pH(x)pH(pH-1(S)), adic% SpH(pH-1(S)), de unde egalitatea pH(pH1 (S))=S. De asemenea, pentru KL(G;H), (b oa)(K)=b(a(K))=pH-1(pH(K)) (i s% demonstr%m c% pH-1(pH(K))=K (de unde va rezulta egalitatea boa=1L(G;H)). Incluziunea KpH-1(pH(K)) este evident%. Pentru
125

cealalt% incluziune fie xK. Atunci pH(x)pH(K) (i g%sim yK a.. pH(x)=pH(y). Deducem c% x-1yKer pH=HK (i deci xKy=K (deoarece yK), de unde (i incluziunea pH-1(pH(K))K, adic% avem egalitatea pH-1(pH(K))=K. Dac% K1 K2 atunci n mod evident a(K1)a(K2). Reciproc, dac% a(K1)a(K2), atunci K1=b(a(K1))=pH-1(a(K1)) pH-1(a(K2))=b(a(K2))=K2. Cum probarea faptului c% a este chiar morfism laticeal este imediat%, rezult% c% a este de fapt izomorfism de latici. (ii). S% presupunem c% dac% KL(G;H), atunci KLG (i s% consider%m j:G/HG/K, j(xH)=xK, pentru orice xG. Dac% avem x,yG a.. xH=yH, atunci x-1yH (i cum HK deducem c% x-1yK, adic% xK=yK (i deci j este corect definit% ; n mod evident j este morfism surjectiv de grupuri. Avem xH=Kerj j(xH)=1 xK=K xK, deci Ker j=K/H, de unde concluzia c% K/HLG/H. Conform Corolarului 7.2. de la teorema fundamental % de izomorfism pentru grupuri avem (G/H)/Ker j G/K (G/H)/(K/H) G/K. Reciproc, dac% K/HLG/H, atunci putem considera pH pK / H G G/H (G/H)/(K/H) iar cum K=Ker(pK/HopH) deducem c% KLG.2 Ca un corolar al teoremei de coresponden % pentru grupuri putem s% caracteriz%m subgrupurile grupului ( n,+) pentru n2. Dup% cum am v%zut mai nainte
n=

/n . Conform teoremei de
n

coresponden % pentru grupuri orice subgrup al lui K/n unde K( ,+) a.. n K (i n plus
n/(K/n

va fi de forma

) /K. este de forma

Conform Teoremei 6.11., K=d cu d divizor natural al lui n. Prin urmare, orice subgrup H al lui H=(d )/(n ) unde d >0 (i d|n iar grup H avem
n/H= n

/d = d. Pentru un astfel de

| n:H|=| d|=d iar conform teoremei lui Lagrange


126

>, unde |H|=| n|/| n:H|=n/d. n plus K este grup ciclic, anume K=< d =d+n' d
n.

Pentru exemplificare s % consider%m n=12. Divizorii lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6, 12, deci subgrupurile lui 1 /12 =
12 12

sunt:

, 1 ,..., 11 } = {0

, 2 , 4 , 6 , 8 , 10 } 2 /12 = { 0 , 3 , 6 , 9 } 3 /12 = { 0 , 4 , 8 } 4 /12 = { 0 , 6 } (i 6 /12 = { 0


}. 12 /12 = { 0

8. Produse directe finite de grupuri. Teorema chinezeasc% a resturilor. Num%rul tipurilor de grupuri abeliene finite
Fie G1, G2, , Gn (n2) grupuri (multiplicative) iar G = G1 Gn= {(x1, ,xn) | xi Gi, 1 6 i 6 n}. Definind pentru x = (x1, , xn) , y = (y1, , yn) G, xy = (x1y1, , xnyn), a$a cum am ar!tat n 1, G devine monoid n care 1=(1,,1). =1= ( x x , ... , x x ) = x ,..., x
-1 1 1 -1 n n

-1 1 -1 1 Deoarece (x 1 ,..., x n ) x 1 ,..., x = x1x1 ,..., x n x =(1,,1)= n n

(x

-1 1

,..., x

-1 n

)= x

-1 1

-1 n

)(x ,..., x ) deducem c!


1 n

) (

-1

, de unde concluzia c! G devine grup.

Ca $i n cazul monoizilor, pentru fiecare 1 i n, pi : G . Gi , pi(x)=xi pentru orice x=(x1,,xn)G este morfism surjectiv de grupuri iar dubletul (G,(pi)16i6n) verific! urm!toarea proprietate de universalitate:
127

Pentru oricare grup G $i orice familie de morfisme de grupuri, (pi)1(i(n cu pi : G)Gi pentru 1( i ( n, exist un unic morfism de grupuri u : G)G a.. piou=pi pentru orice 1( i ( n. Grupul G (mpreun! cu morfismele, (pi)16i6n) poart! numele de produsul direct al grupurilor G1, , Gn . Propozi ia 8.1 Dac% G1,,Gn sunt grupuri, atunci

Z(G1 Gn)= Z(G1) Z(Gn) astfel c% G1 Gn este grup comutativ dac% (i numai dac% fiecare dintre grupurile G1 Gn este comutativ . Demonstra#ie. Dac! x,y G = G1 Gn, x = (x1, , xn) , y = (y1, , yn) atunci xy = yx (x1y1, , xnyn) = (y1x1, , ynxn) 'x1y1 = y1x1 , , xnyn = ynxn, de unde egalitatea Z(G)=Z(G1) Z(Gn). 2 Propozi ia 8.2. Fie G1, G2 dou% grupuri. Atunci G1{1}, {1}G2 L G1G2. Demonstra#ie. Fie x=(x1,x2)G1G2 $i y=(x,1)G1{1}. -1 -1 x -1 yx = ( x1-1 , x 2 x 2 ) = ( x1-1 xx1 ,1) Atunci )( x,1)( x1 , x 2 ) = ( x1-1 xx1 , x 2 (G1{1}, de unde concluzia c! G1{1}LG1G2. Analog se probeaz! c! {1} G2 L G1 G2.2 Teorema 8.3. Fie G un grup, H, K L G a.. H4K = {1} (i

HK=G. Atunci G 5 H K.

Demonstra#ie. Reamintim c! HK={hk | hH, kK}. S! prob!m acum c! pentru orice xG, elementele hH $i kK pentru care x=hk sunt unice. ntr-adev!r, dac! mai avem h,k a.. hH, kK $i x = hk =hk, atunci h-1h=kk-1 H+K = {1}, de unde h-1h = kk-1 = 1 h=h, k=k.
128

Fie acum hH, kK $i x = h-1k-1hk. Cum KLG deducem c! h-1k-1hK, astfel c! x = h-1k-1hk = (h-1k-1h)kK $i cum analog se arat! c! xH, deducem c! xH+K={1}, adic! x=1 $i astfel hk=kh. Fie acum xG. Atunci exist! hH, kK, unice a.. x=hk $i definim f:G.HK, f(x)=(h,k). Dac! mai avem x=hk cu hH, kK atunci xx=(hk)(hk) = h(kh)k = h(hk)k = (hh)(kk), de unde concluzia c! f(xx)=(hh,kk)=(h,k)(hk)=f(x)f(x), adic! f este morfism de grupuri. Cum n mod evident f este func ie bijectiv!, deducem c! f este izomorfism de grupuri, adic! G7HK.2 Teorema 8.4. Fie G1,G2 grupuri, G=G1 G2, H1LG1, H2LG2.

Atunci H1H2 L G iar G ( H H ) G1 H G 2 H . 1 2 1 2 Demonstra#ie. Fie p H1 : G1 G1 H

$i p H 2 : G 2 G 2 H 2

G G morfismele surjective canonice de grupuri $i f : G 1 H 2 H , 1 2 f ( x) = ( p H1 ( x), p H 2 ( x) ) pentru orice xG. Se arat! imediat c! f este

morfism surjectiv de grupuri, Ker f = H 1 H2, de unde innd cont de teorema fundamental! de izomorfism pentru grupuri deducem c ! H1 H2 L G iar
G Ker ( f ) Im( f ) G

(H 1 H 2 )

H1

H2

.2

Corolar 8.5. Dac% G=G1 G2, atunci G (G { G2 . 1}) 1 Teorema 8.6. Fie m, n6, m, n-2 (i (m,n)=1. Atunci
m n5 mn

(ca grupuri aditive). Fie


m

Demonstra#ie.
n={

0 , 1 ,..., n - 1 }

iar

mn =

{0 , 1 ,..., mn - 1} $i f:

, 1 ,, ={ 0
mn. m

m - 1 },
n

129

, x ) pentru orice x{0,1, , mn-1}. Cum (m,n)=1 avem f (x ) = (x =y $i x = y echivalen ele x = y mn | x - y m | x - y $i n | x - y x de unde concluzia c! f este bine definit! $i injectiv!. Cum | m n|=| mn|=mn, deducem c! f este o bijec ie. Deoarece probarea faptului c! f este $i morfism de grupuri aditive este imediat!, deducem c! f este izomorfism de grupuri. 2 Corolar 8.7. Dac% m1,m2,,mn-2 sunt numere naturale a.. pentru ij, (mi,mj)=1, atunci Z m1 ... Z mn Z m1m2 ...mn (ca grupuri aditive). Observa ia 8.8. Teorema 8.6. mai este cunoscut% n literatura matematic% (i sub numele de teorema chinezeasc a resturilor. Lema 8.9. Dac% M (i N sunt doi monoizi a.. M 5 N, atunci U(M) 5 U(N) (ca izomorfism de grupuri). Demonstra#ie. Cum M7N exist! f:M.N izomorfism de monoizi. Dac! xU(M), atunci exist! yM a.. xy=yx=1. Deducem c! imediat c! f(x)f(y)=f(y)f(x)=1, adic! f(x)U(N), astfel c! f :U(M).U(N), f =f |U(M) este corect definit!. Dac! x,yU(M), atunci xyU(M) $i cum f (xy) = f(xy) = f(x)f(y) = f (x) f (y), deducem c! f este morfism de grupuri. Datorit! bijectivit! ii lui f deducem imediat $i bijectivitatea lui f , de unde izomorfismul de grupuri U(M)7U(N).2 Lema 8.10. Dac% m.n"6, m,n-2 (i (m,n)=1 atunci (
m,

) (

n,

) 5(

mn,

) (izomorfism de monoizi).

Demonstra#ie. Ca $i n demonstra ia Teoremei 8.6. fie


m={ 0,

1 ,..., m - 1 },

n=

{0, 1 , ... , n - 1},

mn =

{0,1,..., mn - 1}.

130

, x ) pentru orice x{0,1, , mn-1}. Dac! $i f : mn . m x n, f( x )=( x mai avem y{0,1, , mn-1}, atunci x = y mn | x-y m | x-y $i n =y $i x = y , de unde deducem c! |x-y (c!ci (m, n) = 1) x ) = (x , x ) este corect definit! $i injectiv!. n mod f : mn. m n , f( x evident, din x y = xy deducem c!

, x) (y , y) = f(x)f(y) f(x y) = f(xy) = ( xy, xy) = (x


, 1 ) = 1 (n iar f( 1 ) = (1
m

n),

adic! f este morfism de monoizi. Cum

n|

=|

mn|

= mn deducem c! f este surjec ie, adic! bijec ie, deci

izomorfism de monoizi. 2 Corolar 8.11. Dac% m, n6, m, n-2 (i (m, n)=1, atunci .(mn)=.(m).(n). Demonstra#ie. Conform Lemei 8.10. avem izomorfismul de monoizi ( m,) ( n,) 7 ( Conform Lemei U[( =U( |U(
m,) mn,)

. 8.9

avem
m,)

izomorfism ( n,)] =

de

grupuri

( n,)] 7 U(

mn,).

ns! U[(

m,)

U( n,), de unde U( m,) U( n,) 7 U( mn,). Totul rezult! acum din Observa ia 6.15. deoarece

m,)

U( n,)| = |U(

m,)|

|U( n,)| = 0(m)0(n) iar |U(

mn,)|

=0(mn).2 Corolar 8.12. Dac% m1, , mn - 2 (n - 2) iar pentru ij, (mi, mj)=1, atunci .(m1m2 mn)=.(m1).(m2) .(mn).
k1 Corolar 8.13. Dac% n6, n-2 iar n = p1 ... p t t descompunerea lui n n factori primi distinc i, atunci k

este

j (n ) = n 1

1 1 . ... 1 p1 pt 131

Demonstra#ie. Deoarece pentru ij, ( innd cont de Corolarul 8.11.) c!:


k1 k1 -1 = p1 - p1

(p

ki i ,

p j j = 1 , deducem

kt k1 k1 t ...p k = j (n ) = j p1 t = j p1 ... j p t

) ( ) ( ) )... (p - p )=
kt t kt -1 t

1 1 1 1 k k1 = p1 ... p t t 1 - p ... 1 - p = n 1 - p ... 1 - p .2 t t 1 1

Dac! n6*, prin parti#ie a lui n n elegem un sistem ordonat de numere naturale (m1, m2, , mk) a.. m1 8 m2 8 8 mk iar m1 + m2 + + + mk =n; vom nota prin kn num!rul parti iilor lui n. Iat!, pentru n66 toate parti iile distincte ale lui n: n=1 : (1) , deci k1 =1 n=2 : (2), (1,1) , deci k2 =2 n=3 : (3), (2,1), (1,1,1) , deci k3 =3 n=4 : (4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1) , deci k4 =5 n=5 : (5), (4,1), (3,2), (3,1,1), (2,2,1), (2,1,1,1), (1,1,1,1,1) , deci k5 =7 n=6 : (6), (5,1), (4,2), (4,1,1), (3,3), (3,2,1), (3,1,1,1), (2,2,2), (2,2,1,1), (2,1,1,1,1), (1,1,1,1,1,1) , deci k6 =11. Observa ia 8.14. Din teorema de structur% a grupurilor abeliene finit generate (vezi [22, p.99]) deducem c% dac% p este un num%r prim iar n6* atunci exist% kn tipuri de grupuri abeliene finite de ordin pn. n1 t Mai general, dac% n = p1 ... p n este descompunerea lui n n t produse distincte de numere prime, atunci innd cont (i de Corolarul 10.7 deducem c% num%rul tipurilor de grupuri abeliene de ordin n este egal cu k n1 ... k n t . prim): Astfel, exist! k4 = 5 tipuri de grupuri abeliene de ordin p4 (cu p
p4

- corespunz!tor parti iei (4)


p-

p3

corespunz!tor parti iei (3,1)

132

p2

p2

- corespunz!tor parti iei (2,2)

p p p p- corespunz!tor parti iei (1,1,1,1) iar dac! p $i q sunt numere prime distincte, atunci exist ! k3 k3=9 tipuri de grupuri abeliene de ordin p3q3: p p p 2 p 3 , 3 , 3 2 q, p3 q3 ,

p2 p2

q2

p p

p p

p p

q2

,
q.

p3

q q q,

p q q q,

Observa ia 8.15. 1. Cum 4=2 2 , conform Observa iei 8.14. exist! exist! dou! tipuri de grupuri cu 4 elemente: 4 , 2 2 . 2. Considernd K = {1, a, b, c} cu elementele multiplicndu-se dup! regula a 2 = b 2 = c 2 = 1, ab = ba = c, bc = cb = a $i ca = ac = b, ob inem un grup izomorf cu 2 2 numit grupul lui Klein.

9. Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. Grupul diedral Dn de grad n. Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim, p83)
n cadrul acestui paragraf, prin p vom desemna un num !r prim (p 82). Teorema 9.1. ( Cauchy) Dac% G este un grup finit a.. p | |G| ,

atunci exist% xG a.. o(x)=p (echivalent cu exist % HAG a.. | H | = p). Demonstra#ie. Cazul 1: G comutativ. Vom face induc ie matematic! dup! cardinalul grupurilor finite G cu proprietatea c! p | |G|. Dac! |G| = p , atunci G este ciclic $i orice element xG, x1, are ordinul p. S! presupunem afirma ia adev!rat! pentru orice grup comutativ G cu proprietatea c! |G|<|G| $i p | |GK| $i s-o demonstr!m pentru grupul comutativ G ( n ipoteza p | |G| ). Pentru aceasta alegem xG, x1. Dac! p | o(x), atunci o(x)=tp cu t6* iar din xo(x)=1 deducem c! xtp =1 (xt)p=1 adic! o(xt)=1. Dac! p N o(x), atunci alegem H=<x>={1, x, , xo(x)-1} care este subgrup normal al lui G (G fiind 133

presupus comutativ). Dac! vom considera G=G/H atunci |G|=|G|:o(x)<|G| $i cum p | |G| iar (p,o(x))=1 deducem c! p | |G|. Aplicnd ipoteza de induc ie lui G deducem c! exist! un element yHG a.. o(yH)=p. Din (yH) p=H deducem c! ypH=H, adic! ypH, deci yp=xt cu 16t6o(x)-1. Deducem imediat c! yo(x)p=1 $i astfel elementul z=yo(x)G va avea ordinul p.

Cazul 2: G necomutativ. Vom reduce acest caz tot la Cazul 1 iar n acest sens vom utiliza ecua ia claselor pentru grupul G expus ! n 3 al acestui capitol: |G| = |Z(G)| + | G : C G ( x) | (sumarea f!cndu-se dup! elementele
xZ (G )

xG \Z(G) pentru care clasa de conjugare [x]~ este netrivial!). Dac! exist! un element x Z(G) a.. p | |CG(x)| atunci ca $i n cazul 1 facem induc ie dup! |G| (aplicnd ipoteza de induc ie lui G=CG(x)). Dac! p N |CG(x)| pentru orice x Z(G), atunci cum G G : CG ( x) = deducem c! p | |G : CG(x) | $i cum p | |G|, din CG ( x) ecua ia claselor deducem c! p | |Z(G)| . Cum Z(G) este comutativ , conform Cazului 1 exist! un element n Z(G) (deci n G) a.. ordinul lui este p $i astfel teorema este complet demonstrat!.2 Defini ia 9.2. Vom spune despre un grup G c% este p grup dac% ordinul oric%rui element al s%u este o putere natural% a lui p. Corolar 9.3. Dac% G este un grup finit , atunci G este p grup dac% (i numai dac% | G | este o putere natural% a lui p. Demonstra#ie ,,. Dac! prin absurd exist! un num!r prim q a.. q p $i q | | G | , atunci conform teoremei lui Cauchy, exist! xG a.. o(x)=q contrazicnd faptul c! G este p grup. ,, . Totul rezult! din teorema lui Lagrange (vezi 3).2 Corolar 9.4. Dac! G este un p grup finit atunci Z(G) {1}. Demonstra#ie. Scriem din nou ecua ia claselor pentru grupul G:
134

| G | = | Z(G) | +

xZ ( G )

| G : C

( x) | (unde reamintim c! suma se face

dup! acele elemente x Z(G) pentru care clasa de conjugare [x] ~ este netrivial!). Conform Corolarului 9.3, |G|=pn cu n81 iar pentru x Z(G) pentru care [x]~ este netrivial! avem | G : CG(x) | = pm cu m81 astfel c! din ecua ia claselor deducem c! p | Z(G)|, adic! | Z(G) |8p $i astfel Z(G) este netrivial.2 Lema 9.5. Dac% G este un grup a.. G/Z(G) este ciclic, atunci G este comutativ. Demonstra#ie. Fie H=Z(G) iar G/Z(G) = <xH> cu xG. Dac! y,zG atunci yH=xmH iar zH=xnH cu m,n 6, de unde y=xmh1, z=xnh2 cu h1,h2H=Z(G). Atunci yz=xm+nh1h2 iar zy=xn+mh2h1 $i cum h1h2=h2h1 $i m+n=n+m deducem c! yz=zy, adic! G este comutativ.2 Corolar 9.6. Dac G este un grup cu p2 elemente, atunci G este comutativ. Demonstra ie. Cum Z(G)6G , | Z(G) |{1, p, p2}. Conform Corolarului 9.4, |Z(G)| 1 iar dac! |Z(G)| = p2, atunci G = Z(G), adic! G este comutativ. R!mne s! analiz!m doar cazul |Z(G)|=p. n acest caz, G p2 cum | G / Z(G) | = = = p iar p este prim, deducem c! G/Z(G) Z (G ) p este ciclic $i conform Lemei 9.5. ajungem $i n acest caz la concluzia c! G este comutativ.2 Defini ia 9.7. Dac% n-1 este un numar natural, prin grupul diedral de grad n n elegem un grup Dn cu 2n elemente generat de dou% elemente s (i r ce satisfac conditiile: s2=1, rn=1 (i srs=r-1 . n concluzie, |Dn|=2n iar Dn={1, r, r2, ,rn-1, s, sr, sr2, ,srn-1}. Teorema 9.8. Presupunem c% p este un num%r prim -3. Dac% G este un grup cu 2p elemente , atunci G este ciclic ( izomorf cu (
2p,+))

sau diedral ( izomorf cu Dp ).


135

Demonstra#ie. Cum | G | = 2p iar 2 $i p sunt numere prime (p83) atunci (conform Teoremei 9.1.) exist! s, rG a.. s2 = 1 $i rp = 1. 2p Considernd H = < r > avem | H | = p $i cum G : H = =2 p deducem (conform Observa iei 4.6.) c! HLG, astfel c! srs-1H, deci srs = ri cu 0 6 i 6p-1. Deducem imediat c!

r i = (r i ) i = ( srs ) i = sr i s = s ( srs ) s = s 2 rs 2 = r ,
deci p | i2-1 =(i - 1)(i +1) . Dac! p | i-1, atunci srs = r sr = rs $i atunci G va fi comutativ . Din teorema de structur ! o grupurilor abeliene finit generate $i teorema chinezeasc! a resturilor deducem c! G 7 2 p 7 2p. Dac! p | i+1, atunci srs=r-1 $i ob inem astfel descrierea grupului diedral Dp.2 n continuare vom prezenta un rezultat ce arat! n esen ! c! pentru p grupuri finite func ioneaz! reciproca teoremei lui Lagrange. Mai precis vom demonstra: Teorema 9.9. Fie G un p-grup, | G | = pm cu m6. Atunci pentru orice 0 , i , m exist% un subgrup normal Gi n G a.. | Gi | =pi (i 1 = G0 < G1 < < Gm = G. Demonstra#ie. Facem induc ie matematic! dup! m (afirma ia fiind evident! pentru m=0,1). S! presupumen m>1 $i c! afirma ia din enun este adev!rat! pentru orice grup G de ordin pm-1 $i fie G un grup a.. | G | = pm . Conform Corolarului 9.4, Z(G)1 $i fie zZ(G), z1. Cum o(z) | | G | = =pm, fie o(z)=pn cu n81 iar G1=< z p
(z
p n -1 p
n -1

>. Cum

zp

n -1

1 $i

) =z

pn

= 1 deducem c! o( z

p n -1

)=p $i astfel | G1 |=p. Cum zZ(G)

deducem c! G16Z(G) $i atunci n mod evident G1 L G. Alegnd G=G/G1 , cum |G| = pm/p = pm-1 putem aplica ipoteza de induc ie lui G, deci exist! grupurile G0,G1,Gm-1 normale n G, a.. G0<G1< ..<Gm-1=G $i |Gi| = pi pentru orice 06i6m-1.
136

Conform teoremei de coresponden ! pentru grupuri (vezi Teorema 7.4.) avem Gi = Gi+1/G1 cu Gi+1LG a.. G1Gi. In plus, G1LG2L L Gm=G $i pentru orice 06i6m-1, |Gi+1|=|Gi||G1|=pip=pi+1. Alegnd G0=1, subgrupurile G0, G1, , Gm satisfac condi iile din enu ul teoremei.2

10. Grupuri de permut!ri. Teorema lui Cayley.


Grupurile Sn (i An.

bijectiv!}. Dup! cum am v!zut n 1 al acestui capitol (Hom(M),5) este monoid iar O(M) apare acum ca grupul unit! ilor monoidului Hom(M). Convenim s! numim grupul O(M) ca fiind grupul permut rilor asupra elementelor mul#imii M. Dac! M este o mul ime cu n elemente (exemplul clasic fiind M={1,2,,n} cu n#1), atunci grupul O(M) se noteaz! prin Sn $i se va numi grupul permut rilor asupra unei mul#imi cu n elemente sau grup simetric de grad n. (vom vedea mai departe c! pentru grupul Sn natura elementelor mul imii M joac! un rol secundar, num!rul elementelor lui M fiind lucrul important). Astfel, un element 9 al lui Sn se va prezenta de multe ori sub n . 1 ... forma unui tabel ( ) (n ) s 1 ... s Vom nota prin en sau simplu prin e (dac! nu este pericol de confuzie) permutarea identic! din Sn. Tinnd cont de Propozi ia 3.11. de la Capitolul 1, deducem c ! | Sn | = n!. Teorema 10.1.(Cayley) Orice grup G este izomorf cu un subgrup al grupului de permut%ri O (G). -x(y)=xy pentru orice yG este un element din O(G). S! ar!t!m acum c! 0:G.O(G) , 0(x)=-x pentru orice xG este un morfism injectiv de
137

Fie M o mul ime nevid! iar O(M)={fHom(M) | f este

Demonstra#ie. Pentru xG se probeaz! imediat c! -x:G.O(G),

grupuri. Dac! x, yG $i 0(x)=0(y), atunci -x=-y deci n particular -x(1)=-y(1) x1=y1 x=y, de unde deducem c! 0 este ca func ie o injec ie. De asemenea, 0(x) : 0(y) = -x : -y iar dac! zG avem (-x : -y)(z) = -x (-y(z)) = x(yz) = (xy)z = -xy(z), adic! -x : -y = -xy = c! G 7 0(G) 6 O(G).2 =0(xy), deci 0(x) : 0(y) = 0(xy), adic! 0Hom (G, O(G)). Deducem

Suntem acum n m!sur! s! ar!t!m c! putem renun a la condi ia de comutativitate a lui G3 din Propozi ia 5.8. (mai precis la demonstrarea implica iei (iii))(i)). S! presupunem deci c! G , G3 sunt grupuri, f:G:G3 este morfism de grupuri cu proprietatea c! pentru orice grup G33 $i oricare morfisme 2, 3: G3:G33 , dac! 25f=35f atunci 2=3 $i s! ar!t!m c! f este surjec ie. Fie H=f(G)AG3 $i s! presupunem prin absurd c! H,G3. Dac! [G3:H]=2, atunci HLG3 , (conform Observa iei 4.6.) $i alegnd G33=G3/H , 2 =pH : G3:G33 morfismul surjectiv canonic iar 3 : G3:G33 morfismul nul, atunci 25f=35f $i totu$i 2,3-absurd!. S! presupunem acum c! [G3:H]>2 $i fie T= (G3/H)d mul imea claselor la dreapta ale lui G3 relative la H iar G33= (G ) -grupul permut!rilor lui G3. Vom construi $i n acest caz dou! morfisme de grupuri 2, 3: G3:G33 , a.. 2,3 $i totu$i 25f=35f, contrazicnd faptul c ! f este surjec ie. Alegem 2 : G3: G33= (G ) ca fiind morfismul lui Cayley oricare ar fi x, y(G3). (vezi Teorema 10.1.), (adic ! 2(x)=-x , cu -x : G3:G3, -x (y)=xy,

Pentru a construi pe 3, fie ; : G3:T surjec ia canonic!, (adic! , oricare ar fi x(G3 ) iar s : T:G3 o sec iune a lui ; (deci ;(x)=Hx8 x ) x , oricare ar fi x (T; existen a lui s ne este ;5s=1T , adic! s( x asigurat! de Propozi ia 3.8., (vii) de la Capitolul 1).
138

) x ) xs( x )-1 (H. $i 9,1T. Dac! x(G, cum s( x

) = e Cum |T|=|G3 : H|!3, exist! o permutare 9 : T:T a.. s (e

)) = xs(x )-1 s(s ( x )) oricare ar fi Atunci = : G3:G3, =(x)=<(x)s (s (x x(G3 este o permutare a lui G3 (adic! =(G33). )-1 s (s ( x )) = ys( y )-1 s (s ( y )) . (1) xs( x ntr-adev!r, dac! x, y(G3 $i =(x)==(y), atunci

)-1 , oricare ar fi x(G3. Definim < : G3:H prin <(x)= xs( x

=9( z ) y =Hy , (T a. y ). Cum s( y Fie acum y(G3 ; exist! z ) = hy . Dac! not!m x1 = s ( z ) $i x=h-1x1, atunci exist! h(H a.. s( y ) 1 atunci (cum x=x c!ci xx1-1 =h(H) avem

)) = s (s ( y )) )(;5s)(9( x ))= ) , ys( y ) (H) s(s ( x Cum xs( x ))) 9( x )=9( y )) x = y iar din (1) deducem c! x=y. =(;5s)(9( y
-1 -1

)- s (s ( x )) = h -1 x1 s (x 1 )-1 s(s ( x 1 )) = h -1 x1 s( x 1 )-1 s(s ( z )) = =x= xs( x


1

1 = z 1 )-1 hy . Cum x1 = s ( z 1 )-1 s ( y ) = h -1 x1 s (x ) z , x $i deci = h -1 x1 s (x


1 ) = s (z ) = x1 , astfel c! =(x)= h -1 x1 x1-1 hy = y , adic! = este $i s(x

surjec ie, deci =(G33. S! definim acum 3 : G3:G33 = (G ) prin 3(x)==-152(x)5= pentru orice x(G3. n mod evident 3 este morfism de grupuri. Avem 2/3 c!ci dac! 2=3, atunci 2(x)5===52(x), oricare ar fi x(G3'

(2(x)5=)(y)=(=52(x))(y), oricare ar fi y(G3' x=(y)==(xy) oricare ar fi -1 )-1 s (s ( y )) = xys xy s y(G3' xys( y s xy , oricare ar fi y(G3 ' )-1 s(s ( y )) = s xy s ' s( y s xy oricare ar fi y(G3. Alegnd acum x=y-1 ob inem c! -1 -1 -1 s( y ) s(s ( y )) = s (e ) s(s (e )) = s(e ) s (e ) = e , de unde s( y ) = s (s ( y )) .
139
-1

= s (y ) $i cum y este oarecare Cum s este injectiv! deducem c! y

deducem c! 9=1T - absurd!. Deci 2/3.

S! ar!t!m acum c! 25f=35f $i contradic ia va fi evident! urmnd a concluziona c! f este surjec ie. ntr-adev!r, 25f=35f'(25f)x=(35f)x, oricare ar fi x(G ' '2(f(x))=3(f(x)), oricare ar fi x(G ' q f ( x ) = l-1 o a ( f (x )) o l , ' l o q f ( x ) ( y ) = q f ( x ) o l ( y ) , oricare ar fi x ( G $i y ( G3 ' ' = (f (x) y) = f(x) =(y), oricare ar fi x ( G $i y ( G3 ' )-1 s(s ( y )) , oricare ar fi x(G $i ' t ( f ( x ) y ) s(9( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y )-1 s(s ( y )) , oricare y(G3 ' f(x)ys( f ( x ) y )-1 s(9( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y ar fi x(G $i y(G3 ' s( f ( x ) y oricare ar fi x(G' l o q f ( x ) = q f ( x ) o l oricare ar fi x(G'

)-1

)- s (s ( y )) , oricare s(9( f ( x ) y ))= s( y


1

ar fi x(G $i y(G3 ceea ce este evident deoarece pentru x (G,


, oricare ar fi y(G3. f(x)(f(G)=H $i deci f ( x ) y = y

n continuare ne vom ocupa de studiul grupului Sn cu n82. Evident, grupul S2 avnd 2 elemente este comutativ pe cnd ncepnd cu n83, Sn nu mai este comutativ. Defini ia 10.2. Numim ciclu de lungime k (2,k,n) o permutare 6Sn pentru care exist% elementele distincte i1,i2,,ik din {1,2,,n} a.. 6(i1)=i2, 6(i2)= i3, , 6(ik)=i1 iar 6(i)=i pentru orice i{1,2,,n} \ {i1,i2, , ik}. Convenim s! not!m un astfel de ciclu 9 prin 9 = (i1 i2 ik) sau 9 = (i1,i2, , ik) (dac! exist! pericol de confuzie).
140

Ciclii de lungime 2 se mai numesc $i transpozi#ii. De exemplu, n S5 1 2 3 4 5 (1 3 5)= 3 2 5 4 1 iar (2 4)= 1 2 3 4 5 1 4 3 2 5 .

Dac! 9 = (i1 i2 ik) este un ciclu de lungime k, convenim s! numim mul imea {i1,i2, , ik} ca fiind orbita lui 9 . Dac! < = (j1 j2 jt) este un alt ciclu de lungime t din S n , vom spune c! 9 $i < sunt ciclii disjunc#i dac! {i1, i2, , ik}+{j1, j2, , jt}=. Propozi ia 10.3. Dac% 6, 7 sunt ciclii disjunc i din Sn, atunci

67=76.

, jt}), atunci (9<)(i) = =(<9)(i) =i. S! presupunem c! i{i1, i2, , ik}, s! zicem de exemplu c! i=i1. Atunci (9<)(i)=9(<(i))=9(i)=9(i1)=i2, iar (<9)(i)=<(9(i))=<(i2)=i2 de unde concluzia c! (9<)(i)=(<9)(i). Analog se arat! c! (9<)(i)=(<9)(i) dac! i{j1, j2, , jt}, de unde deducem egalitatea 9< = <9. n esen ! am folosit faptul c! dac! i {i1, i2, , ik} atunci <(i)=i iar dac! j {j1, j2, , jt}, atunci 9(j)=j.2 Observa ia 10.4. Deoarece pentru orice 2,k,n avem (i1 i2 ik) = (i2 i3 ik i1) = = (ik i1 ik-1) deducem c% n Sn exist% 1 k An ciclii distinc i de lungime k. k Propozi ia 10.5. Ordinul oric%rui ciclu de lungime k (2,k,n) este k . Dac% 6,7 sunt 2 ciclii disjunc i de lungimi k (i respectiv t (2,k, t,n), atunci o(67)=[k,t]. n particular, dac% (k,t)=1, atunci o(6t)=o(6)o(7). Demonstra#ie. Trebuie n prima parte s! demonstr!m c! 9k(i)=i pentru orice i{1,2, ,n}, unde 9=(i1, i2, , ik) este un ciclu de lungime k.
141

Demonstra#ie. Dac! i {1, 2, , n} \ ({i1, i2, , ik} / {j1,j2,

Dac! i {1,2 , , n} \ {i1 , i2 , , ik}, atunci n mod evident 9k(i)=i. Dac! i{i1 , i2 , , ik}, de exemplu i = i1, atunci 92(i) = 9(9(i)) = 9(9(i1)) = 9(i2) = i3, deci 9k-1(i) = ik i iar 9k(i)=i $i analog pentru orice i{i1 , i2 , , ik}, ii1 , de unde concluzia c! 9k=e iar k este cel mai mic num!r natural cu aceast! proprietate, adic! o(9)=k. Fie 9 = (i1 i2 ik) , <=(j1 j2 jt) ciclii disjunc i de lungime k $i respectiv t (26k, t6n), > = 9< = <9, s=[k,t] iar r=o( >). Va trebui s! demonstr!m c! r=s. Deoarece k,t | s deducem c ! >s=e, adic! r|s. Cum >r= e deducem r r c! 9 < =e adic! 9r=<-r . Dac! am avea 9re, atunci exist! i{i1, i2, ,ik} a.. 9r(i)i. Cum 9r = <-r deducem c! $i <r(i)i, adic! i{j1, j2, , jt} absurd ! . n concluzie 9 r=< r=e, de unde deducem k|r $i t|r. Cum s=[k,t] deducem c! s|r, adic! s=r.2 Corolar 10.6. Dac% 61, 6k sunt ciclii disjunc i doi cte doi din Sn de lungimi t1, ,tk , atunci o(61 6k)=[t1, ,tk]. Teorema 10.7. Orice permutare 6Sn, 6e se descompune n mod unic n produs de ciclii disjunc i (exceptnd ordinea n care ace(tia sunt scri(i) . Demonstra#ie. Fie t=|{ i{1,2,,n} | 9(i)i }| ; cum 9e deducem c! exist! i{1,2.,,n} a. . 9(i)i $i astfel $i 9(9(i))9(i), de unde concluzia c! t82. Vom face acum induc ie matematic! dup! t. Dac! t=2 totul este clar c!ci n acest caz 9 se reduce la o transpozi ie. S! presupunem acum teorema adev!rat! pentru toate permut!rile ce schimb! efectiv mai putin de t indici $i s! ar!t!m c! dac! 9 este o permutare ce schimb! efectiv t indici atunci 9 se descompune n produs de ciclii disjunc i. Alegem i0{1,2,,n} pentru care 9(i0)i0 $i fie q=o(9). Alegnd i1=9(i0), i2=9(i1), ,ik+1=9(ik), se vede c! ik=9k(i0) pentru orice k81. Cum 9q= e deducem c! 9q(i0)=i0, deci iq=i0. Putem alege atunci cel mai mic numar natural m cu proprietatea c ! im=i0. Atunci numerele i0,i1,,im-1 sunt distincte ntre ele. ntr-adev!r, dac! ir=is cu 06r, s<m, atunci 9r(i0)=9s(i0). Dac! r>s, notnd p=r-s ob inem 9p(i0)=i0 $i deci ip=i0 contrazicnd alegerea lui m (c!ci p<m).
142

Analog dac! r<s. Cu i0,i1, . ,im-1 form!m ciclul <=( i0i1 . im-1) $i s! consider!m permutarea 9=<-19. Dac! avem un i a.. 9(i)=i , atunci i { i0,i1, . , im-1} $i deci <-1(i)=i de unde 9(i)=i. Cum i1=9(i0), i2=9(i1), , i0=9(im-1) deducem c! pentru orice i{ i0,i1, . ,im-1} avem 9(i)=i. Rezult! c! 9 schimb! efectiv mai pu in de t-m elemente iar cum m82 atunci t-m<t, deci putem aplica ipoteza de induc ie lui 9. Rezult! atunci c! putem scrie 9=<2 <s cu <2 <s ciclii disjunc i. Punnd <1=< ob inem c! 9= <1<2 <s iar <1 este disjunct fa ! de ceilal i ciclii. Din modul efectiv de descompunere de mai nainte deducem c ! scrierea lui 9 sub forma 9= <1<2 <s este unic determinat!.2 Observa ia 10.8. Dac% 6=( i1, i2, . ,ik) este un ciclu de lungime k din Sn (2,k,n), atunci se probeaz% imediat prin calcul direct c% avem urm%toarele descompuneri ale lui 6 n produs de transpozi ii: 6=(i1i2)(i2i3)(ik-1ik)=(i1ik)(i1ik-1) (i1i2). Din Teorema 10.7 $i Observa ia 10.8 deducem imediat urm!torul rezultat: Corolar 10.9. Orice permutare 6Sn (n-2) este un produs de transpozi ii (s% observ%m c% dac% 6=e, atunci 6=(12)(12)). Defini ia 10.10. Fie 6Sn. Signatura lui * este num%rul 9(i) - 9(j) ; evident, sgn(s) { 1} . sgn (s ) = i- j 1i < j n O inversiune a lui 6 este o pereche (ij) cu 1,i<j,n a.. 6(i)>6(j). Dac% r este num%rului de inversiuni ale lui 6, atunci evident sgn(6) = (-1)r . Dac% r este par spunem c% 6 este permutare par iar dac% r este impar spunem c% 6 este permutare impar . Vom nota prin An mul imea permut%rilor pare. Astfel, 6Sn este par% sgn(6)=1 (i impar% sgn(6)=-1. Propozi ia 10.11. sgn(687)=sgn(6)sgn(7). Dac% 6,7Sn, atunci

143

Demonstra#ie. Avem sgn(s o t ) =

1 i < j n

s (t (i )) - s (t ( j ))
i- j

= =

s(t(i )) - s(t( j)) t(i ) - t( j) = t(i ) - t( j) i- j 1i < j n

s(i ) - s( j) t(i ) - t( j) = sgn (s ) sgn (t) n i- j i- j 1i < j n 1 i < j n

Corolar 10.12. Pentru orice n-2, AnLSn iar An =

n! . 2

Demonstra#ie. Din Propozi ia 10.11. deducem c! func ia sgn : Sn . { 1 } este un morfism surjectiv de la grupul (Sn,:) la grupul multiplicativ ({ 1 },). Deoarece Ker(sgn) = {9Sn | sgn(9)=1}=An deducem imediat c! AnLSn. Conform Corolarului 7.2. de la teorema fundamental ! de izomorfism pentru grupuri deducem c ! Sn/An 7 { 1 }, de unde S n! concluzia c! |Sn/An | = 2 | Sn | : | An | =2 An = n = .2 2 2 Observa ia 10.13. Orice transpozi ie (rs) cu 1,r,n este o permutare impar% . ntr-adev%r, inversiunile sale sunt de forma (r,i) cu r<i<s sau (i,s) cu r<i<s astfel c% num%rul lor este egal cu 2(s-r)-1. Astfel dac% 6Sn (i scriem pe 6 ca un produs de transpozi ii 6=t1t2tm , atunci sgn(6) = sgn(t1) sgn(t2) sgn(tm)= (-1)m (i deci 6 va fi permutare par% sau impar% dup% cum m este par sau impar. n particular, dac ! 9=(i1 i2 . ik) cum 9=(i1i2)(i2i3)(ik-1ik) deducem c! sgn(9)=(-1)k-1 .

Teorema 10.14. Dou% permut%ri 0, 3Sn sunt conjugate n Sn dac% (i numai dac% ele au aceea(i structur% ciclic%.

144

Demonstra#ie. ,, . Dac! 2, 3 sunt conjugate n Sn, atunci exist! ?Sn a.. 3=?2?-1 . ns! ?2?-1 are aceea$i structur! ciclic! cu 2 (c!ci dac! 2= ( i1 i2 ik) , atunci ?2?-1= ( ?(i1) ?(i2) . ?(ik)) de unde concluzia c! 2 $i 3 au aceea$i structur! ciclic!. Faptul c! ?2?-1 ac ioneaz! asupra lui 2 de maniera descris! mai sus se probeaz! astfel : se descompune 2 n ciclii disjunc i 2 = c1c2 ct $i se observ! c! ?2?-1=(?c1?-1) (?c2?-1) (?ct?-1) iar dac! de exemplu c1=(i1i2 ik), atunci ?c1?-1=[?(i1i2)?-1] [?(i2i3)?-1] [?(ik-1ik)?-1], totul reducndu-se astfel la a proba de exemplu c ! ?(i1i2)?-1=(?(i1)?(i2)) '?:(i1i2)=(?(i1)?(i2)):?. Dac! i{1,2, ,n} \ {i1,i2} atunci ?(i)?(i1),?(i2) $i (?:(i1,i2))(i)=?((i1,i2)(i))=?(i) iar ((?(i1)?(i2)):?)(i) =(?(i1)?(i2))(?(i))= ?(i) iar dac! de exemplu i=i1 atunci (?:(i1i2))(i1)= ?((i1i2)(i1))=?(i2) iar ((?(i1)?(i2)):?)(i1)=(?(i1)?(i2))(?(i1))= ?(i2), de unde egalitatea dorit!. ,,. S! presupunem acum c! 2 $i 3 au aceea$i structur! ciclic! $i s! construim ? a.. 3=?2?-1. Vom face lucrul acesta pe un exemplu concret (la general ra ionndu-se analog) . S! presupunem c! suntem n S5 $i avem 2 = (1 5) (4 2 3) $i 3 = (3 4)(2 1 5) . 4innd cont de felul n care 15 4 2 3 ac ioneaz! ?2?-1 asupra lui 2 deducem c!: ? = 3 4 215 = (1 3 5 4 2 ) . 2 4innd cont de Observa ia 10.4 $i de Teorema 10.14 , putem determina cu u$urin ! num!rul permut!rilor 2 din Sn de o structur! ciclic! dat!. De exemplu num!rul de permut!ri din S4 de forma (1 2)(3 4) 1 4 3 2 1 1 este ap!rnd datorit! egalit! ii = 3 (factorul 2 2 2 2 (a b)(c d)=(c d)(a b) pentru {a,b,c,d}={1,2,3,4}) .G!sim astfel pentru S4 urm!torul tabel de structur!:

145

Structura ciclic! (1) (12) (123) (1234) (12)(34)

Num!rul lor 1 43 =6 2 4 3 2 =8 3 4! =6 4 1 4 3 2 1 =3 2 2 2

Ordinul 1 2 3 4 2

Paritatea par! impare pare impare pare

Se observ! c! 1+6+8+6+3=24=4!.

Putem acum prezenta un rezultat care ne arat ! c! reciproca teoremei lui Lagrange pentru grupuri finite este fals !.

Teorema 10.15 Grupul A4 (care are ordinul 12) nu con ine subgrupuri de ordin 6.

Demonstra#ie. Din tabelul de structur! pentru S4 deducem c! A4 const! din 8 ciclii de lungime 3, trei produse de transpozi ii disjuncte $i 146 sunt : (1 2 3), (1 3 2), (2 3 4), permutarea identic!. Aceste elemente (2 4 3), (3 4 1), (3 1 4), (4 1 2), (4 2 1), (1 4)(2 3), (1 2)(3 4), (1 3 )(2 4) $i e. S! trecem acum la demonstrarea teoremei $i s! presupunem prin

mod evident, C S 4 (a ) ={e, 2, 2-1} $i cum e, 2, 2-1A4 deducem c! 12 = 4 . Deducem c! 2 va avea 4 3 conjuga i n A4 $i cum HLA4, cei patru conjuga i ai lui 2 sunt n H. Tot din tabelul de structur! al lui S4 $i A4 deducem c! H trebuie s! con in! un element 3 de ordin 2 (c!ci dac! ar mai con ine un ciclu de lungime 3 atunci ar mai con ine nc! 4 conjuga i ai acestuia dep!$ind num!rul de 6 elemente ce am presupus a fi n H). Deoarece 3 este par! avem 3=(a b)(c d) astfel c! pn! acum am descoperit 6 elemente din H: 4 ciclii de lungime 3, e $i 3. Deoarece | C A4 (a ) | = 3 deci |A4 : C A4 (a ) | = HLA4 alegnd ?=(a c b)A4, ar trebui ca $i ?3?-1=(c a)(b d) H $i cum ?3?-13 am deduce c! H con ine cel pu in 7 elemente absurd!. Deci A4 nu con ine subgrupuri de ordin 6.2
11. Teoremele lui Sylow. Aplica ii : caracterizarea grupurilor cu pq elemente (p (i q numere prime distincte ) (i 12 elemente

n cadrul acestui paragraf prin G vom desemna un grup finit. Conform teoremei lui Lagrange ordinul oric!rui subgrup al lui G divide ordinul lui G. Dup! cum am demonstrat n 10 (Teorema 10.15) reciproca teoremei lui Lagrange este fals ! (n sensul c! exist! grupuri finite cu proprietatea c! pentru un anumit divizor al grupului respectiv grupul nu are subgrupuri de ordin egal cu acel divizor). Exist ! n teoria grupurilor anumite rezultate pe care le vom prezenta n continuare (datorate matematicianului L. Sylow (1832-1918)) $i care permit s! se stabileasc! existen a subgrupurilor de ordin pn ale lui G (cu p prim $i n6*) $i care dau informa ii importante despre aceste subgrupuri. Astfel, teoremele lui Sylow sunt de importan ! fundamental! n teoria grupurilor finite. Deoarece prezenta monografie nu este un tratat de teoria grupurilor vom prezenta doar enun urile acestor teoreme, cititorul dornic de a vedea cum se demonstreaz! acestea putnd consulta de exemplu lucr!rile [20], [21] sau [22] (dup! ce n prealabil s-a pus la punct cu anumite chestiuni legate de ac iuni ale grupurilor pe mul imi). Defini ia 11.1. Fie p un num%r prim (i s% presupunem c% |G| = pmr cu m6, r6* (i (p,r)=1. Numim p- subgrup Sylow al lui G orice subgrup al lui G de ordin pm. Pentru H6G vom nota
147

NG(H)={gG | gH=Hg}. n mod evident avem HLNG(H)6G $i pentru

orice subgrup K6G a.. HLK avem K6NG(H), deci NG(H) este cel mai mare subgrup al lui G (fa ! de incluziune) ce con ine H ca subgrup normal) . n particular, HLG NG(H)=G. Subgrupul NG(H) poart! numele de normalizatorul lui H n G . Iat! acum enun ul teoremelor lui Sylow:

Teorema 11.2. (Prima teorem a lui Sylow) Pentru orice grup finit G $i orice num!r prim p exist! un p-subgrup Sylow al lui G. Teorema 11.3. ( A doua teorem a lui Sylow) Fie G un grup finit (i p un num%r prim . Dac% H este un p-subgrup Sylow al lui G iar K este un p-subgrup al lui G, atunci exist % gG a.. K , g-1Hg. n particular, dac% K este p-subgrup Sylow al lui G, atunci K=g-1Hg. Teorema 11.4. (A treia teorem a lui Sylow) Dac% not%m prin np num%rul p-subgrupurilor Sylow distincte ale lui G, atunci np = |G:NG(H)| (unde H este un p-subgrup Sylow particular al lui G), np divide | G:H | iar npP1(mod p). n continuare vom prezenta cteva aplica ii ale acestor teoreme urmnd ca n finalul paragrafului s% prezent%m un tabel cu caracterizarea grupurilor finite cu cel mult 15 elemente. Teorema 11.5. Fie p $i q numere prime distincte, p>q $i s! presupunem c! | G | = pq. (i) Dac! q N p-1 atunci G este ciclic (ii) Dac! q | p-1 atunci G este generat de dou! elemente a $i b satisf!cnd condi iile aq=bp=1, a-1ba=br cu rQ1 (mod p) ns! rqP1 (mod p). Demonstra#ie. (i). Conform teoremei lui Cauchy pentru grupuri finite, G con ine un element b de ordin p; fie H=<b>. Cum H este un psubgrup Sylow, atunci conform celei de a treia teoreme a lui Sylow num!rul conjuga ilor lui H (adic! a subgrupurilor de forma gHg-1 cu
148

gG) este de forma 1+up cu u6. ns! 1+up=|G:NG(H)| $i trebuie s! divid! |G|=pq. Cum (1+up, p)=1 atunci 1+up | q iar cum q<p deducem c! u=0, deci HLG. De asemenea, exist! un element aG al c!rui ordin este q; fie K = <a>. Ca $i mai nainte K este q-subgrup Sylow al lui G astfel c! | G : NG(H) |=1+kq cu k6. Cum 1+kq | p iar prin ipotez! q N p-1 deducem c! k=0. Astel K L G, deci G 7 H K 7 p q 7 pq , deci G este ciclic n acest caz. (ii). S! presupunem c! q | p-1 . Atunci K nu mai este subgrup normal n G. Cum S L G, a-1ba=br cu r6. Putem presupune rQ1 (mod p) (c!ci n caz contrar ne rentoarcem la cazul comutativ). Prin induc ie se arat! u$or c! a-jbaj = = b r . n particular pentru j=q avem b = b r , adic! rq P 1 (mod p).2 Corolar 11.6. Orice grup cu 15 elemente este ciclic (deci izomorf cu (
15
j q

, +)).

Demonstra#ie. Totul rezult! din Teorema 11.4. pentru p=5 $i q=3 observnd c! q=3 N p-1 = 4.2 Defini ia 11.7. Un grup de ordin 8 avnd doi generatori a (i b ce satisfac rela iile a4=1, b2=a2 (i b-1ab=a-1 se noteaz% prin Q (i poart% numele de grupul quaternionilor. Teorema 11.8. Grupurile Q (i D4 sunt singurele grupuri necomutative de ordin 8. Demonstra#ie. Dac! G este un grup necomutativ cu 8 elemente atunci G nu con ine elemente de ordin 8 $i nu toate elementele sale au ordinul 2, de unde concluzia c! G con ine un element a de ordin 4. Alegem bG a.. b<a>. Cum |G : <a>| = 2 deducem c! <a> L G $i G/<a> 7 2, de unde cu necesitate b2 <a>. Dac! b2=a sau b2=a3 atunci o(b)=8 - contradic ie, deci avem doar cazurile b2 = a2 sau
149

b2 = 1. Cum <a> L G deducem ca b-1ab <a> iar cum o(a2)=2 avem doar posibilit! ile b-1ab=a sau b-1ab=a3. Cazul b-1ab=a l excludem c!ci el implic! ab=ba, adic! G este comutativ astfel c! avem doar situa iile : (i) a4 = 1, b2 = a2 $i b-1ab=a3 =a-1 sau (ii) a4 = 1, b2 = 1 $i b-1ab=a3 =a-1. n cazul (i) avem descrierea lui Q (deci G7Q) iar n cazul (ii) avem descrierea lui D4 deci (G7D4).2 n continuare vom caracteriza grupurile finite cu 12 elemente, iar pentru aceasta avem nevoie s! introducem un nou tip de grup finit. Defini ia 11.9. Dac% n 6, n 2 prin grup diciclic de ordin 4n (notat DIn ) n elegem un grup cu 4n elemente : DIn={1, x, , x2n-1, y, xy, , x2n-1y} ale c%rui elemente le multiplic%m astfel: xaxb = xa+b xa(xby) = xa+by (xa y) xb = xa-by (xa y) (xby) = xa-b+n unde 0,a, b2n-1 iar puterile lui x sunt considerate modulo 2n. Se observ! c! pentru n=2, DI2 = Q (grupul quaternionilor). Suntem acum n m!sur! s! prezent!m teorema de structur! a grupurilor finite cu 12 elemente: Teorema 11.10. Fie G un grup finit cu 12 elemente. (i) Dac% G este comutativ, atunci G este izomorf cu
6 12

sau

(ii) Dac% G este necomutativ atunci G este izomorf cu D3, DI3 sau A4. Demonstra#ie. (i). Rezult! din teorema de structur! a grupurilor abeliene finit generate (vezi Observa ia 8.14). (ii). Fie t num!rul subgrupurilor Sylow distincte ale lui G cu 3 elemente. Conform teoremelor lui Sylow t P1 (mod 3) $i t|4.
150

Astfel , G are fie un singur subgrup de ordin 3 (care trebuie s! fie subgrup normal) fie 4 subgrupuri (conjugate). Tot conform teoremelor lui Sylow deducem c! G trebuie s! aib! unul sau 3 subgrupuri de ordin 4. Cazul 1. Presupunem c! G con ine un singur subgrup (normal) H de ordin 3 generat de x. Dac! K este un subgrup al lui G de ordin 4 atunci K este ciclic (K7 4) sau K este izomorf cu grupul lui Klein (K 7 2 2). (a) S! analiz!m cazul cnd K este ciclic, K=<y>. Cum H+K={1}, atunci clasele H, Hy, Hy2, Hy3 sunt toate distincte $i HK=G. Cum HLG deducem c! yxy-1H. (1) Dac! yxy-1=x, atunci xy=yx, deci G este comutativ $i avem G 7 H K 7 3 4 7 12. (2) Dac! yxy-1=x2, atunci yx=x2y, de unde y2x=yx2y=x2yxy=x4y2=xy2. Astfel, xy2=y2x $i dac! consider!m z=xy2 avem c! o(z)=6. De asemenea z3=x3y6=y2 $i yz=yxy2=y3x=y2x2y=z-1y. Cum o(y)=4, y <z> $i deci clasele <z> , <z>y dau o parti ie a lui G. Multiplicnd n acest caz elementele lui G ca n cazul grupului diciclic $i anume zazb=za+b, za(zby)=za+by, (zay)zb=za-by, (zay) (zby)= =za-by2= za-b+3 (unde puterile lui z se reduc modulo 6) ob inem n acest caz c! G7DI3. (b) S! presupunem c! K este grupul lui Klein (deci K7 2 2) $i s! not!m elementele sale cu 1,u,v,w unde w=uv $i u2=v2=1. Atunci H+K={1} iar clasele H, Hu, Hv, Hw parti ioneaz! pe G, de unde HK=G. Cum HLG avem uxu-1=xa, vxv-1=xb, wxw-1=xab unde a, b, ab{ 1}. (3) Dac! a=b=ab=1, cum G este abelian, G7H K 7 3 2 2 7 6 2. (4) S! consider!m cazul cnd dou! dintre a, b, ab sunt egale cu 1 iar al treilea egal cu 1.
151

Renumerotnd u, v, w (dac! este necesar) putem presupune c! a = 1 $i b = -1. Atunci ux=xu iar z=ux are ordinul 6. Astfel, G=<z,v> iar z6=1,v2=1 iar vz=z-1v vzv=z-1 de unde concluzia c! n acest caz G7D6. Cazul 2.S! presupunem c! G con ine 4 subgrupuri (conjugate) de ordin 3. Elementele nenule (diferite de 1) ale celor 4 subgrupuri de ordin 3 ne dau 8 elemente diferite de 1 ale lui G restul de 4 urmnd a forma singurul subgrup K de ordin 4 al lui G. (c) S! ar!t!m c! grupul K nu poate fi ciclic. Presupunem prin absurd c! totu$i K este ciclic, K=<y> $i fie xG\K. Atunci o(x)=3 iar clasele K, Kx $i Kx2 dau o parti ie a lui G. Cum KLG avem c! xyx-1K. Dac! xyx-1=y, atunci ar rezulta c! G este comutativ (n contradic ie cu faptul c! G con ine 4 subgrupuri conjugate distincte de ordin 3). De asemenea xyx-1y2 (c!ci y $i y2 au ordine diferite). n sfr$it, dac! am avea xyx-1=y3, atunci y=x3yx-3=y27=y3 absurd, de unde concluzia c! grupul K nu este ciclic. (d) Atunci K trebuie s! fie grupul lui Klein. Considernd ca mai sus K={1, u, v, w}, fie xG a.. o(x)=3. Atunci clasele K, Kx, Kx2 sunt toate distincte astfel c! G=<u, v, x>. Conjugarea prin x permut! cele 3 elemente u, v, w ntre ele (c!ci KLG) iar permutarea este sau identic ! sau un 3-ciclu (deoarece x3=1). (5) Nu putem avea permutarea identic ! c!ci n acest caz G ar deveni comutativ (caz studiat deja). (6) Renumerotnd eventual, putem presupune c ! xux-1=v, xvx-1=w, xwx-1=u $i atunci considernd asocierile u@(12)(34), v@(13)(24), x@(234) ob inem un izomorfism ntre G $i A4. n concluzie avem 5 tipuri de grupuri cu 12 elemente, 2 comutative (
12, 6 2)

$i 3 necomutative (D6, DI3 $i A4).2

Suntem acum n m!sur! s! prezent!m tabelul de caracterizare a grupurilor cu cel mult 15 elemente:
152

Nr. elem 2 3 4 5 6 7 8

Nr. tipuri 1 1 2 1 2 1 5

Reprezentan i
2 3 4 5 6 7

Rezultatul care d% caracterizarea Propozi ia 6.16. Propozi ia 6.16. Observa ia 8.15 Propozi ia 6.16. Teorema 9.12. Propozi ia 6.16. Observa ia 8.14. , Teorema 11.8.

, D3

3 tipuri comutative :
8, 4 2, 2 2 2 2 tipuri necomutative: Q , D4

9 10 11 12

2 2 1 5

10

Observa ia 8.14. Teorema 9.12. Propozi ia 6.16. Observa ia 8.14. , Teorema 11.10.

, D5

11

2 comutative:
12, 4 3 3 necomutative : D6, DI3, A4

13 14 15

1 2 1

13 14 ,

Propozi ia 6.16. D7
15

Terorema 9.12. Corolar 11.6.

153

CAPITOLUL 3 : INELE "I CORPURI


1. Inel. Exemple. Reguli de calcul ntr-un inel. Divizori ai lui zero. Domenii de integritate. Caracteristica unui inel
Defini ia 1.1. O mul ime nevid! A, mpreun! cu dou! opera ii algebrice notate tradi ional prin + $i se zice inel dac!: (i) (A,+) este grup comutativ (ii (A,) este semigrup (iii) nmul irea este distributiv! la stnga $i la dreapta fa ! de adunare, adic! pentru oricare x, y, z A avem: x(y+z)=xy+xz (i (x+y)z=xz+yz. n cele ce urmeaz! (dac! nu este pericol de confuzie) cnd vom vorbi despre un inel A vom pune n eviden ! doar mul imea A (opera iile de adunare $i nmul ire subn elegndu-se). Astfel, prin 0 vom nota elementul neutru al opera iei de adunare iar pentru aA, prin a vom desemna opusul lui a. Dac! opera ia de nmul ire de pe A are element neutru (pe care l vom nota prin 1) vom spune despre inelul A c ! este unitar. Dac% A este un inel unitar (i 0=1 vom spune despre A c% este inelul nul; n caz contrar vom spune c% A este inel nenul. Dac! nmul irea de pe A este comutativ!, vom spune despre inelul A c! este comutativ. Convenim s! not!m A*=A\{0}. Exemple. 1. Din cele stabilite n 6 de la Capitolul 2 deducem c! ( ,+,) este inel comutativ unitar. 2. Dac! vom considera A=2 ={2n : n } atunci (A,+,) este exemplu de inel comutativ neunitar (c!ci 12 ). 3. Dac! n6, n2 atunci ( n, +, ) este exemplu de inel unitar comutativ finit cu n elemente (vezi 6 de la Capitolul 2). 4. Fie A un inel $i m, n6*. Un tablou de forma

154

a 11 ... a 1n a = ... ... ... a m1 ... a mn cu m limii $i n coloane, format din elemente ale lui A se zice matrice cu m linii $i n coloane; convenim s! not!m o astfel de matrice $i sub form! mai condensat! a = a ij 1i m .

( )

1 j n

Dac! m=n not!m Mm,n(A)=Mn(A); o matrice din Mn(A) se zice p tratic de ordin n. Pentru a, bMm,n(A), a=(aij) 1i m $i b=(bij) 1i m definim:
1 j n 1 j n

a+b=(aij+b ij)

1i m . 1 j n

Asociativitatea adun!rii matricelor este imediat !, elementul neutru este matricea Om,n din Mm,n(A) ce are toate elementele egale cu 0, iar opusa matricei a este matricea -a =(-2ij) 1i m , de unde concluzia c!
1 j n

(Mm,n(A), +) este grup (abelian). Pentru m, n, p6* , aMm,n(A), bMn,p(A), a=(aij) 1i m ,


1 j n

b=(bjk) 1 j n definim ab=(gik) 1i m , unde gik= aijbjk pentru 1im $i


1 k p 1 k p j =1

n mod evident, abMm,p(A). S! demonstr!m c! dac! m, n, p, q6* $i aMm,n(A), bMn,p(A), gMp,q(A), atunci (ab)g=a(bg). ntr-adev!r, fie ab=(dik) 1i m , cu dik= aijb jk $i (ab)g =(eit) 1i m cu eit= dikgkt
1 k p j =1 1t q k =1 n p

1kp.

= ( aijb jk) gkt =


k =1 j =1

k =1

aij bjk gkt.


p

j =1

Dac! bg=(dAjt) 1 j n cu dAjt= bjkgkt iar a(bg)=(eAit) 1i m , atunci


1t q p k =1 n 1t q

eAit= aijdAjt =
j =1

j =1

aij bjkgkt =
k =1

j =1

k =1

aijbjkgkt, de unde egalitatea

(ab)g=a(bg).
155

4innd cont de distributivitatea nmul irii de pe A fa ! de adunare, deducem imediat c! dac! aMm,n(A) $i b,gMn,p(A) atunci a(b+g)=ab+ag iar dac! a, bMm,n(A) $i gMn,p(A) atunci (a+b)g=ag+bg. Sumnd cele de mai sus, deducem c! dac! n6, n2, atunci (Mn(A),+,) este un inel (numit inelul matricelor p tratice de ordin n cu elemente din A). Dac! inelul A este unitar, atunci $i inelul (Mn(A),+,) este unitar, elementul neutru fiind matricea In ce are pe diagonala principal ! 1 $i n rest 0. S! remarc!m faptul c! n general, chiar dac! A este comutativ, Mn(A) nu este comutativ. Observa ia 1.2. 1. Dac! A este inel unitar, rezult! c! adunarea de pe A este comutativ!. ntr-adev!r, calculnd pentru a, bA, (a+b)(1+1) n dou! moduri ( innd cont de distributivitatea la stnga $i la dreapta a nmul irii fa ! de adunare) ob inem egalitatea a + a + b + b =a + b + a + +b, de unde a+b=b+a. 2. Notarea generic! cu litera A a unui inel oarecare se explic! prin aceea c! n limba francez! no iunea matematic! corespunz!toare se traduce prin anneaux. n anumite c!r i un inel oarecare se noteaz! prin R (de la faptul c! n limba englez! no iunea matematic! de inel se traduce prin ring). Propozi ia 1.3. Dac% A este un inel, atunci: (i) a0=0a=0, pentru orice aA (ii) a(-b)=(-a)b= -(ab) (i (-a)(-b) = ab, pentru orice a, bA (iii) a(b-c)= ab-ac (i (a-b)c= ac-bc, pentru orice a, b, cA (iv) a(b1++bn)=ab1++abn (i (a1++an)b=a1b++anb, pentru orice a, b, ai, biA, 1 i n (v) Dac% a, b A, n6* (i ab=ba avem egalit% ile: an- bn = (a-b)(an-1 + an-2b ++ abn-2 + bn-1) a2n+1+b2n+1 = (a+b)(a2n a2n-1b +- ab2n-1 + b2n).

Demonstra#ie. (i). Totul rezult! din 0+0=0. (ii). Totul rezult! din (i) $i din aceea c! b+(-b)=0. (iii). Rezult! din (ii).
156

(iv). Se face induc ie matematic! dup! n. (v). Se fac calculele n membrul drept. 2 Observa ia 1.4. Definind pentru aA (i n
a +2 ... 4 + a 1 4 3
n ori

dac% n > 0 dac% n = 0

na =

(-a ) + ... + (-a ) dac% n < 0 , 14 4 244 3


- n ori

atunci (vi). a(nb)=(na)b=n(ab) pentru orice a, bA (i n (vii). Dac% A este un inel unitar, a, bA, ab=ba (i n6* ,
k n-k k avem egalitatea (a + b) n = Cn a b (prin defini ie a0=1). k =0 n

Egalitatea de la (vi) rezult din (iv) iar (vii) se demonstreaz prin k k +1 k +1 induc ie matematic! dup! n innd cont de faptul c! C n + Cn = Cn +1 pentru orice n6* $i 0 k n. Defini ia 1.5. Prin unit #ile U(A) ale inelului unitar A n elegem unit% ile monoidului (A, ), adic% U(A)={aA| exist% bA a.. ab=ba=1}. n mod evident, (U(A), ) este grup. De exemplu, U( )={1} iar dac! A este inel unitar $i n6, n2, atunci U(Mn(A))={MMn(A)| det(M)0}. Grupul (U(Mn(A),) se noteaz! prin GLn(A) $i se nume$te grupul liniar general de grad n peste A. Defini ia 1.6. Un element aA se zice divizor al lui zero la stnga (dreapta) dac% exist% bA* a.. ab=0 (ba=0). 10 0 0 Exemple 1. Dac! A=M2( ), atunci din = O2 deducem 10 11
157

00 10 c! este divizor al lui este divizor al lui zero la stnga iar 11 10 zero la dreapta. Dac! n6, n 2 nu este un num!r prim iar n=n1n2 cu n1, n2 diferi i de 1 $i n, atunci n inelul ( n, +, ) avem egalitatea , adic! n 1 n 2 = n =0 1 $i n 2 sunt divizori ai lui zero. n 2. n orice inel A, elementul 0 este divizor al lui zero la stnga $i la dreaptaA. Propozi ia 1.7. Fie A un inel (i a, b, cA. (i) Dac% A este unitar (i aU(A), atunci a nu este divizor al lui zero ( nici la dreapta nici la stnga) (ii) Dac% a nu este divizor al lui zero la stnga (dreapta) (i ab=ac (ba=ca), atunci b=c. Demonstra#ie. (i). Dac! aU(A), atunci exist! bA a.. ab=ba=1. Dac! a ar fi divizor al lui zero, de exemplu la stnga, atunci exist! cA* a.. ac=0. Deducem imediat c! b(ac)=b0=0 (ba)c=0 1c=0 c=0 - absurd. Analog dac! a este divizor al lui zero la dreapta. (ii). Din ab=ac deducem c! a(b-c)=0 $i cum am presupus c! a nu este divizor al lui zero la stnga, cu necesitate b-c=0, adic ! b=c. 2 Defini ia 1.8. Numim domeniu de integritate (sau inel integru), un inel comutativ, nenul (i f%r% divizori ai lui zero, diferi i de zero. Inelul ntregilor ( , +,) este un exemplu de inel integru (vezi 6 de la Capitolul 2) . Defini ia 1.9. Un element aA se zice nilpotent dac% exist% n6 a.. an = 0. Vom nota prin N(A) mul imea elementelor nilpotente din inelul A (evident 0N(A)). 01 De exemplu, n inelul A=M2( ) dac! alegem M= cum 00
*

158

n mod evident, dac! aN(A), atunci a este divizor al lui zero la dreapta $i la stnga. S! presupunem c! A este un inel unitar nenul. Dac! elementul 1 are ordinul infint n grupul (A,+) vom spune c ! A este un inel de caracteristic 0 (vom scrie car(A)=0). n mod evident, a spune c! car(A)=0 revine la aceea c! n10 pentru orice n6*. Dac! ordinul lui 1 n grupul (A,+) este p vom spune c ! inelul A are caracteristic p $i vom scrie car(A)=p (acest lucru revine la a spune c! p este cel mai mic num!r natural nenul cu proprietatea c! p1=0). De exemplu, inelul ntregilor este un inel de caracteristic ! 0, pe cnd
3 este

M2=O2, deducem c! MN(M2( )). De asemenea, cum n inelul 3 = 8 =0 deducem c! 2 N( 8). 2

avem

un inel de caracteristic! 3.

Observa ia 1.10. Dac% inelul A este domeniu de integritate de caracteristic% p, atunci p este un num%r prim. ntr-adev!r, dac! p nu ar fi prim, atunci putem scrie p=p1p2 cu p1, p2 numere naturale mai mici dect p $i diferite de 1 $i p. Cum p1=0 iar (p1p2)1=(p11)(p21) ob inem c! (p11)(p21)=0 $i cum A este domeniu de integritate deducem c! p11=0 sau p21=0, contrazicnd minimalitatea lui p cu proprietatea c! p1=0.

2. Subinele (i ideale
Defini ia 2.1. Dac% (A,+,) este un inel, vom spune c% o submul ime nevid% AK a lui A este subinel al lui A dac% restric iile opera iilor de adunare (i nmul ire de pe A la A' i confer% lui A' structur% de inel. Acest lucru revine la a spune c ! A' (A,+) (adic! pentru orice a,bA' a-bA') $i c! pentru orice a, bA' abA'. Observa ia 2.2. Dac! A este inel unitar, vom spune c! o submul ime nevid! A' a lui A este subinel unitar al lui A dac! A' este subinel al lui A $i 1 A'.
159

De exemplu, {0} $i A sunt subinele ale lui A. Oricare alt subinel al lui A diferit de {0} $i A se zice propriu. Cum orice subinel A al inelului ntregilor este n particular subgrup al grupului ( , +) cu necesitate exist! n6 a.. A=n ( conform Teoremei 6.11. de la Capitolul 2 ). n mod evident, pentru a, bA avem abA, de unde concluzia c! subinelele lui ( , +) sunt submul imile de forma n ={nk : k } cu n6. A. Propozi ia 2.3. Dac% (Ai)iI este o familie de subinele ale lui A, atunci I Ai I(A).
iI

n cele ce urmeaz! prin I(A) vom nota mul imea subinelelor lui

Demonstra#ie. Fie A'= I Ai (c!ci 0A') $i a, bA' . Atunci


iI

a, bAi pentru orice iI $i cum Ai este subinel al lui A deducem c ! a-b, abAi, adic! a-b, abA'. Dac! A este unitar, cum 1Ai pentru orice iI deducem c! 1 I Ai = A'. B
iI

Observa ia 2.4. n general, o reuniune de subinele ale unui inel nu este cu necesitate un subinel. De exemplu, 2 $i 3 sunt subinele ale lui ( , +, ) pe cnd A=2 3A iar 3-2=1A. 3 nu este subinel al lui deoarece 2,

Defini ia 2.5. Fie A un inel (i M A o submul ime nevid%. Prin subinelul lui A generat de mul#imea M vom n elege cel mai mic subinel al lui A ( fa % de incluziune ) ce con ine pe M; dac% vom nota prin [M] acest subinel, atunci n mod evident [ M ] = I A .
AI ( A) M A

Propozi ia 2.6. Dac% A este un inel, atunci ( I(A), ) este o latice complet%.
160

Demonstra#ie. Dac! F=(Ai)iI este o familie de elemente din I(A), atunci inf(F)= I Ai iar sup(F)=[ U Ai ]. B
iI iI

Propozi ia 2.7. Fie A, B dou% inele comutative a.. A este subinel al lui B (i bB\A. Atunci, [A{b}]={a0+a1b++anbn | n6 (i a0,a1,,anA}. Demonstra#ie. S! not!m prin A[b]={a0+a1b++anbn| n6 $i a0,a1,,anA}. Se verific! imediat prin calcul c ! A[b] este subinel al lui B ce con ine pe A{b}. Cum [A{b}] este cel mai mic subinel al lui B ce contine pe A{b} avem incluziunea [A{b}]A[b]. Fie acum B' I(B) a.. A{b} B'. Deducem imediat c! A[b] B' $i cum B' este oarecare ob inem c! A[b] B'=[A{b}], de unde egalitatea dorit!.B Defini ia 2.8. Fie A un inel iar I A o submul ime nevid% a sa. Vom spune c% I este un ideal stng (drept) al lui A dac%: (i) I (A, +) (adic% pentru orice a, bI a-bI) (ii) Pentru orice aA (i xI avem axI (xaI). Dac! I este un ideal simultan stng $i drept vom spune despre el c! este bilateral. Vom nota prin Ids(A) (Idd(A)) mul imea idealelor stngi (drepte) ale lui A iar prin Idb(A) mul imea idealelor bilaterale ale lui A. n cazul cnd A este comutativ, n mod evident Ids(A)=Idd(A)=Idb(A) $i convenim s! not!m prin Id(A) mul imea idealelor lui A. Observa ia 2.9. 1. 4innd cont de defini ia subinelului unui inel deducem c! orice ideal este subinel. Reciproca nu este adev!rat!. ntr-adev!r, n inelul unitar Mn( ) al matricelor p !tratice de ordin n (n2) mul imea S a matricelor superior triunghiulare (adic ! acele matrice din Mn( ) ce au toate elementele de sub diagonala principal! egale cu zero) este subinel unitar dup! cum se verific! imediat prin calcul, dar nu este ideal stng sau drept al lui M n( ) c!ci n
161

general produsul dintre o matrice superior triunghiular ! din S $i o alt! matrice din Mn( ) nu este superior triunghiular!. 2. Nu orice ideal stng este n acela$i timp $i ideal drept sau invers. ntr-adev!r, dac! n6, n2, atunci n inelul Mn( ) mul imea I={A=(aij)Mn( )| ai1=0 pentru orice 1in} este ideal stng f!r! a fi ideal drept iar J= {A=(a ij)Mn( )| a1j=0 pentru orice 1jn} este ideal drept f!r! a fi ideal stng. 3. Dac! I este un ideal al unui inel comutativ $i unitar A $i n6, n2, atunci Mn(I) este ideal bilateral al lui M n(A). 4. Dac! A este un inel unitar $i comutativ, atunci N(A)Id(A). ntr-adev!r, dac! xN(A) atunci exist! n6 a.. xn=0, astfel c! dac! aA, (ax)n=anxn=an 0=0, deci axN(A). Dac! mai avem yN(A), atunci exist! m6 a.. ym=0. Se deduce imediat c! (x-y) m+n =0, adic! x-y N(A). 5. Dac! xU(A) $i yN(A), atunci x+yU(A). ntr-adev!r, scriind x+y=x(1+x-1y), cum x-1y = zN(A), pentru a proba c! x+yU(A) este suficient s! ar!t!m c! dac! zN(A), atunci 1+zU(A). Scriind din nou 1+z =1- (- z), cum t = - zN(A), totul s-a redus la a proba c! dac! tN(A), atunci 1-tU(A). Acest lucru este imediat, deoarece din tN(A) deducem existen a unui num!r natural n a.. tn=0 $i astfel 1=1-0=1-tn = (1-t)(1+t+t2++tn-1), de unde concluzia c! 1- tU(A) iar (1-t)-1 =1+t+t2++t n-1. Propozi ia 2.10. Dac% (Ii)iK este o familie de ideale stngi (drepte, bilaterale) ale lui A atunci, I I i este de asemenea un ideal
iK

stng (drept, bilateral) al lui A. Demonstra#ie. Fie I =


iK

I Ii

$i s! presupunem c! toate idealele Ii

sunt stngi. Dac! a, bI, atunci a, bIi pentru orice iK $i cum Ii este ideal avem c! a-bIi, adic! a-bI. Dac! aA $i bI atunci bIi pentru orice iK $i cum Ii este ideal stng al lui A avem c! abIi, de unde abI. Analog se demonstreaz! n celelalte cazuri.B
162

Defini ia 2.11. Fie A un inel oarecare iar M A o submul ime nevid% a sa. Vom nota <M>s (<M>d, <M>) cel mai mic ideal stng (drept, bilateral) al lui A ce con ine pe M. Deci < M > s = I I , < M > d = I I iar < M > = I I .
IId s ( A) M I IId d ( A) M I I Id b ( A) M I

Propozi ia 2.12. Fie A un inel unitar (i M A o submul ime nevid%. Atunci: (i) (ii) (iii)
< M > s = { a i x i n N * , a i A, x i M , 1 i n}
i =1 n n

< M > d = { x i a i n N * , a i A, x i M , 1 i n}
i =1

< M >= { a i x i bi n N * , a i , bi A, x i M , 1 i n} .
i =1

Demonstra#ie. Este suficient s! prob!m doar egalitatea de la (i), celelalte f!cndu-se analog, iar pentru aceasta s! not!m cu Is mul imea din partea dreapt! de la (i). Se verific! imediat c! IsIds(A) $i c! MIs (c!ci A fiind unitar putem scrie pentru xM, x=1x). Cum <M>s este cel mai mic ideal stng al lui A ce con ine pe M, cu necesitate <M>s Is. Dac! IIds(A) a.. MI, atunci Is I=<M>s, de unde egalitatea <M>s =Is. B Observa ia 2.13. n particular dac! M={a} atunci idealul stng (drept, bilateral) generat de M se nume $te idealul principal stng (drept, bilateral) generat de a $i atunci avem <a>s={ba| bA}8Aa , <a>d={ab| bA}8 aA. Dac! A este un inel comutativ $i unitar, atunci idealul principal generat de {a} se noteaz! simplu prin <a> $i avem deci <a> =Aa = aA. Pentru a=0 avem <0>={0} iar pentru a=1 avem <1>=A. Avem n mod evident <a>=A aU(A). Corolar 2.14. Dac% A este un inel oarecare unitar, atunci n raport cu incluziunea Ids(A), Idd(A) (i Idb(A) sunt latici complete.
163

Demonstra#ie. Analog ca n cazul subinelelor, infimul unei familii de ideale este egal cu intersec ia lor iar supremul va fi idealul generat de reuniunea lor. B Fie acum I1, I2 dou! ideale stngi (drepte, bilaterale) ale unui inel unitar A. Din Propozi ia 2.12. deducem imediat c!: <I1I2>s= <I1I2>d = <I1I2> = {x+y | xI1, yI2}. Convenim s! not!m {x+y| xI1, yI2} prin I1+I2 $i s! numim acest ideal suma idealelor I1 $i I2. Dac! (Ii)iK este o familie oarecare de ideale stngi (drepte, bilaterale) ale inelului unitar A, se constat ! cu ajutorul Propozi iei 2.12. c! : < U I i > s= < U I i > d=
iK iK

=<

iK

U I i >= { ai ai I i
iK

pentru i K iar {i K a i 0} este finita}


iK

convenim s! not!m aceast! ultim! mul ime prin suma idealelor (Ii)iK.

Ii

$i s-o numim

Fie A un inel unitar iar I1, I2 dou! ideale stngi (drepte, bilaterale). Defini ia 2.15. Definim produsul I1I2 al idealelor I1 (i I2 prin I1I2=<{ ab | aI1, bI2}>s (respectiv <{ab| aI1, bI2}>d, <{ab| aI1, bI2}>, dup% cum idealele sunt stngi, drepte sau bilaterale). Observa ia 2.16. Se constat! imediat c!: I1I2= { a i bi n N * , a i I 1 , bi I 2 , 1 i n} %I1. I2.
i =1 n

Inductiv se poate acum defini produsul unui num !r finit de ideale ale lui A.
164

este idealul lui A generat de produsele de forma a 1a2....an cu ai(I pentru orice 1AiAn. S! presupunem c! inelul A este unitar $i comutativ.

n particular, dac! I este un ideal al lui A $i n (6*, atunci In

Propozi ia 2.17. (i) (Id(A), .), (Id(A),+), (Id(A),) sunt monoizi comutativi. (ii) Dac% I, J, K (Id(A), atunci I(J+K)=IJ+IK. Demonstra#ie. (i). n mod evident, opera iile de intersec ie, adunare $i produs de pe Id(A) sunt asociative $i comutative. Elementul neutru al intersec iei $i produsului este idealul A=<1> iar al sumei este idealul nul <0>. IJ+IK%I(J+K). Cealalt! incluziune rezult ! din distributivitatea nmul irii fa ! de adunarea de pe A. 2 Defini ia 2.18. Idealele I, J(Id(A) se numesc coprime dac% (ii). Cum J, K %J+K n mod evident IJ, IK%I(J+K) $i deci

I+J=<1>=A (echivalent cu a spune c% exist% x(I (i y(J a.. x+y=1).

Propozi ia 2.19. Fie I, J (Id(A) . Atunci (ii) Dac% I (i J sunt coprime, atunci I.J=IJ. Demonstra#ie. (i). 4innd cont de Propozi ia 2.17. (ii) avem: (ii). Dac! I $i J sunt coprime, atunci I+J=<1>=A $i astfel din (i) (I+J)(I.J)=I(I.J)+J(I.J)%IJ. (i) (I+J)(I.J)%IJ

deducem c! I.J%IJ $i cum IJ%I.J avem c! I.J=IJ. 2

sunt ideale ale lui A a.. Ij $i Ik sunt coprime pentru orice j ,k, atunci I1. I2. .... In = I1 I2 ... In . 2

Observa ia 2.20. Inductiv se arat! c! dac! I1, I2, ..., In (n!2)

165

Fie I, J(Id(A) $i (I : J)={x(A: xJ%I} (unde xJ={xy: y(J}). Propozi ia 2.21. (I : J)(Id(A). xJ-yJ=(x-y)J%I, de unde deducem c! x-y((I : J). Dac! a(A $i x((I : J) adic! ax((I : J) $i astfel (I : J)(Id(A). 2 Demonstra#ie. Dac! x, y((I : J), atunci xJ, yJ % I $i astfel

atunci xJ%I iar cum I este ideal al lui A deducem c ! a(xJ)=(ax)J%I,

Defini ia 2.22. Idealul (I : J) poart% numele de idealul ct al lui I prin J. n particular (0 : J) se nume(te anulatorul lui J (i se mai idealul (I : <x>) iar Ann(x)=Ann(<x>). n mod evident, mul imea divizorilor lui zero din A va fi U Ann(x ) .
xA*

noteaz% (i prin Ann(J). Dac% J={x} convenim s% not%m prin (I : x)

Propozi ia 2.23. Fie I, J, K (i) I%(I : J)

ideale ale lui A iar (Is)s(S ,

(Jt)t(T dou% familii de ideale ale lui A. Atunci: (ii) (I : J)J%I

(iii) ((I : J) : K)=(I : JK)=((I : K) : J) (iv) ( I I s :J)= I ( Is : J)


sS sS

(v) (I :

tT

J t )= I (I : Jt).
tT

y(J, xy(I, adic! xJ%I, deci x((I : J). Cum x este ales oarecare deducem incluziunea I%(I : J). (ii). Fie x((I : J)J ; atunci x = y i z i cu yi((I : J) $i zi(J
i =1 n

Demonstra#ie. (i). Dac! x(I, atunci n mod evident pentru orice

1AiAn. Cum yi((I : J) deducem c! yiJ%I, adic! yizi(I pentru 1AiAn deci $i x(I , adic! (I : J)J%I.
166

(iii). Cele dou! egalit! i se probeaz! incluziune.


sS sS

imediat prin dubl !

(iv). Avem x(( I I s : J) ' xJ % I I s ' xJ % Is pentru orice s(S ' x((Is : J) pentru orice s(S ' x( egalitatea solicitat!. (v). Dac! x((I : t(T, Jt%
tT

sS

(Is : J), de unde

J t ),

atunci x( J t )%I. Cum pentru orice


tT

tT

J t deducem c! xJt % I, adic! x((I : Jt) deci x( I


tT tT tT

(I : Jt),

ob innd astfel incluziunea (I : J t )% I (I : Jt). Cum incluziunea invers! este evident!, deducem egalitatea solicitat !. 2

3. Morfisme de inele. Izomorfisme de inele. Transportul subinelelor $i idealelor prin morfisme de inele. Produse directe de inele
Fie A (i B dou% inele n care (pentru a simplifica scrierea) opera iile sunt notate pentru ambele prin + (i . Defini ia 3.1. O func ie f : AB se zice morfism de inele dac% pentru oricare a, bA avem egalit% ile: (i) f(a+b) =f(a)+f(b) (ii) f(ab) = f(a)f(b). Dac% A (i B sunt inele unitare, vom spune c% f este morfism de inele unitare dac% este morfism de inele (i n plus

167

(iii) f(1)=1. Observa ia 3.2. 1. Cum n particular f este morfism de grupuri aditive avem f(0)=0 $i f (-a) = -f(a), pentru orice aA. n 0 2. Se verific! imediat c! f : M2( ), f (n)= pentru orice 0 0 n este morfism de inele f !r! a fi ns! morfism de inele unitare (c!ci 10 f(1)= I2). 00 3. Dac% A (i B sunt inele unitare (i f : AB este un morfism surjectiv de inele, atunci f este (i morfism de inele unitare. ntr-adev!r, dac! bB este un element oarecare exist! aA a.. f(a) = b. Cum a1 = 1a = a, deducem c! f(a) f(1) = f(1) f(a) = f(a) ' bf(1)=f(1)b=b, iar din unicitatea elementului 1 din B deducem cu necesitate c! f(1)=1. Vom nota prin Hom(A, B) mul imea morfismelor de inele de la A la B; n mod evident 1AHom(A, A), iar dac! C este un alt inel, fHom(A, B), gHom(B, C), atunci g:fHom(A, C). Defini ia 3.3. Vom spune despre inelele A (i B c% sunt izomorfe ( (i vom nota AB ) dac% exist% fHom(A, B), gHom(B, A) a.. f8g=1B (i g8f=1A. n acest caz despre f (i g vom spune c% sunt izomorfisme de inele. n particular, un izomorfism de inele este o aplica ie bijectiv!. Reciproc, dac! f:AB este un morfism bijectiv de inele, atunci ca n cazul morfismelor de grupuri (de la Capitolul 1) se arat ! u$or c! f-1:BA este morfism de inele $i cum f:f-1=1B iar f-1:f=1A deducem c! fHom(A, B) este izomorfism de inele dac! $i numai dac! f este morfism bijectiv de inele. Propozi ia 3.4. Fie A (i B dou% inele iar fHom(A, B). (i) Dac% A' A este subinel al lui A, atunci f(A') este subinel al lui B. (ii) Dac% B' este subinel al lui B, atunci f -1(B') este subinel al lui A.
168

Demonstra#ie. (i). Fie a, bf(A'); atunci a=f(a'), b=f(b') cu a', b'A'. Cum a-b=f(a'-b') $i ab=f(a'b') iar a'-b', a'b'A' deducem c! a-b, abf(A'), adic! f(A') este subinel al lui B. (ii). Dac! a', b'f-1(B'), atunci f(a'), f(b') B' $i cum f(a')-f(b')=f(a'-b'), f(a')f(b')=f(a'b') iar B' este presupus subinel al lui B, deducem c! a'-b', a'b'( f-1 (B'), adic! f-1(B') este subinel al lui A.B Observa ia 3.5. Din propozi ia precedent! deducem n particular c! f(A) (pe care l vom nota prin Im(f) $i l vom numi imaginea lui f ) este subinel al lui B $i f -1({0}) (pe care l vom nota prin Ker(f) $i l vom numi nucleul lui f ) este subinel al lui A. Propozi ia 3.6. Fie A (i B dou% inele, fHom(A, B) un morfism surjectiv de inele, iar If(A)={SI(A):Ker(f)S}. Atunci func ia F:Idf(A)Id(B), F(S)=f(S) pentru orice SIf(A) este un izomorfism de mul imi ordonate. Demonstra#ie. Definim G: Id(B)Idf(A) prin G(B') = f-1(B') pentru orice B'Id(B). (conform Propozi iei 3.4. func ia G este corect definit!). Faptul c! F $i G sunt morfisme de mul imi ordonate (adic ! p!streaz! incluziunea) este imediat. Ca $i n cazul Teoremei 7.4. de la Capitolul 2 ( Teorema de coresponden ! pentru grupuri ) se arat! c! F:G= 1Id ( B ) $i G:F= 1Id f ( A ) , de unde concluzia propozi iei. B Propozi ia 3.7. Fie fHom(A, B) un morfism de inele. (i) Dac% f este func ie surjectiv% iar I este un ideal stng (drept, bilateral) al lui A, atunci f(I) este ideal stng (drept, bilateral) al lui B (ii) Dac% I' este ideal stng (drept, bilateral) al lui B, atunci f-1(I') este ideal stng (drept, bilateral) al lui A. Demonstra#ie. (i). S! presupunem de exemplu c! I este ideal stng (n celelalte situa ii demonstra ia f!cndu-se asem!n!tor). Dac! a,bf(I), atunci a=f(a'), b=f(b') cu a', b'I $i cum a-b= =f(a') - f(b')=f(a'-b'), iar a'-b' I deducem c! a-bf(I).
169

Dac! cB atunci, cum f este surjec ie, exist! c'A a.. c=f(c') $i astfel ca=f(c')f(a')=f(c'a') f(I) (c!ci c'a'I). Deci f(I) este ideal stng al lui B. (ii). S! presupunem de exemplu c! I' este ideal stng al lui B $i fie a, bf-1(I'). Atunci f(a), f(b) I' $i cum f(a)-f(b)=f(a-b)I' deducem c! a-bf-1(I'). Dac! cA, cum f(ca)=f(c)f(a)I' deducem c! caf-1(I'), adic! f-1 (I') este ideal stng al lui A. Analog n celelalte cazuri. B Observa ia 3.8. n particular, deducem c! Ker(f) este ideal bilateral al lui A, (adic! Ker(f) Idb(A)). Fie acum

( Ai )iI

o familie de inele iar A = Ai mul imea


iI

subiacent! a produsului direct al mul imilor subiacente ( Ai )iI (vezi 8 de la Capitolul 1). Reamintim c! A={ (xi)i(I : xi(Ai pentru orice i(I}. adunarea $i nmul irea lor prin: x+y=(xi+yi) i(I $i xy=(xi yi) i(I . Propozi ia 3.9. (A, +,) este inel. Demonstra#ie. Faptul c! (A, +) este grup abelian rezult! imediat: asociativitatea adun!rii de pe A este dat! de asociativitatea adun!rii de pe fiecare inel Ai, elementul neutru este 0=(ai)i(I cu ai=0 pentru orice i(I, iar opusul elementului x=(xi)i(I este -x=(-xi)i(I . Dac! x=(xi) i(I , y=(yi)i(I , z=(zi)i(I sunt trei elemente din A, Pentru dou! elemente x=(xi)i(I $i y=(yi)i(I din A definim

atunci (x+y)z=((xi +yi) zi)i(I =(xi zi +yizi)i(I =(xizi)i(I+(yizi)i(I=xz+yz

$i analog z(x+y)=zx+zy, probnd astfel distributivitatea la stnga $i dreapta a nmul irii fa ! de adunarea de pe A. Asociativitatea nmul irii de pe A este dat! de asociativitatea nmul irii de pe fiecare inel Ai (i(I). 2
170

atunci $i inelul A este unitar (elementul neutru fiind 1=(bi)i(I cu bi=1 pentru orice i(I ). 2. Dac! pentru orice i(I inelul Ai este comutativ, atunci $i inelul A este comutativ. pi(( xj)j(I)=xi. (pi poart! numele de proiec#ia de indice i sau proiec#ia lui A pe Ai ). Se verific! imediat c! pentru fiecare i(I, pi este morfism surjectiv de inele (iar dac! (Ai)i(I sunt inele unitare, atunci pi este morfism surjectiv de inele unitare). Propozi ia 3.11. Dubletul (A, (pi)i(I) verific% urm%toarea proprietate de universalitate: Pentru orice inel A $i orice familie de morfisme de inele (pi )i!I , cu pi :A "Ai pentru orice i!I exist un unic morfism de inele f :A "A a.. pi#f=pi pentru orice i!I. Pentru fiecare i(I consider!m func ia pi : A:Ai dat! de

Observa ia 3.10. 1. Dac! pentru orice i(I inelul Ai este unitar

evident f este morfism de inele (deoarece pentru orice i (I, pi3 este lui f cu proprietatea din enun , fie f 3:A3:A un alt morfism de inele a.. morfism de inele) $i pi5f=pi3 pentru orice i(I. Pentru a proba unicitatea

Demonstra#ie. Pentru x(A3 definim f(x)=(pi3(x))i(I $i n mod

pi5f 3=pi3 pentru orice i(I. Atunci, pentru orice x(A3 pi(f 3(x))=pi3(x), adic! f 3(x)=(pi3(x))i(I=f(x), de unde concluzia c! f=f 3. Dac! inelele (Ai)i(I sunt unitare atunci $i A este unitar $i proprietatea de universalitate este valabil! considernd n loc de morfisme de inele, morfisme unitare de inele. 2 Defini ia 3.12. Dubletul (A, (pi)i(I) ce verific% proprietatea de universalitate din Propozi ia 3.11. poart% numele de produsul direct al familiei de inele (Ai)i(I (i se noteaz% prin Ai (de multe ori
iI

171

se omit morfismele structurale (pi)i(I dac% nu este pericol de confuzie). Dac% I={1, 2, ..., n} convenim s% not%m Ai prin
iI

A1A2...An. Propozi ia 3.13. Dac% (Ai)i(I este o familie de inele unitare (i A= Ai , atunci U(A)= U ( Ai ) (n partea dreapt% fiind produsul
iI iI

direct al mul imilor U(Ai)i(I). Demonstra#ie. Fie x=(xi)i(I(A. Atunci din echivalen ele:

x(U(A) ' exist! x3=(xi3)i(I(A a.. xx3=x3x=1 ' xixi3=xi3xi=1 pentru orice i(I ' xi(U(Ai) pentru orice i(I ' x( U ( Ai )
iI

deducem egalitatea din enun (ca egalitate de mul imi!). 2

De exemplu, U( )={(1, -1), (1, 1), (-1, 1), (-1, -1)}. Observa ia 3.14. Analog ca n cazul grupurilor (vezi Teorema

8.6. de la Capitolul 2) pentru m, n(6*, (m, n)=1 avem izomorfismul de inele


m n

mn.

4. Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. Teoremele de izomorfism pentru inele
Reamintim c! pentru un inel A, prin Idb(A) am desemnat mul imea idealelor bilaterale ale lui A. Pentru IIdb(A), cum (A, +) este grup abelian avem c! I < (A,+) astfel c! putem vorbi de A/I = {x+I| xA} $i de grupul abelian (A/I, +) unde pentru x,yA, (x+I)+(y+I)=(x+y)+I. (vezi 4 de la Capitolul 2). Vom defini acum pe grupul factor A/I o nou ! opera ie algebric! : (x+I)(y+I)=xy+I, pentru orice x, yA (pe care convenim s! o numim nmul#ire).
172

Propozi ia 4.1. (A/I,+, ) este inel. Dac% A este (comutativ) atunci (i A/I este unitar (comutativ).

unitar

Demonstra#ie. S! ar!t!m la nceput c! nmul irea pe A/I este corect definit! $i n acest sens s! consider!m x, y, xA, yAA a.. x+I=xA+I $i y+I=yA+I. Scriind xy-xAyA=x(y-yA)+(x-xA)yA deducem c! xy-xAyAI, adic! xy+I=xAyA+I. =x+I, y = y+I, z = z+I. S! alegem acum x, y, zI $i s! not!m x

( y z y )z )= x( yz ) iar ( x = (xy )z , de unde deducem c! Atunci x ( y z y )z ) = (x , adic! nmul irea pe A/I este asociativ!, deci (A/I, ) este x semigrup. ( y +z y +x z $i )= x( y + z ) = xy + xz = xy + xz = x De asemenea, x + y )z z z =x +y , de unde concluzia c! (A/I, +, ) este inel. analog ( x Dac! inelul A este unitar, atunci $i A/I este unitar, elementul =1+I deoarece pentru orice element neutru pentru nmul ire fiind 1

x+I( A/I avem (1+I)(x+I)=(x+I)(1+I)=x+I.

y = xy = yx = y x , de unde Dac! A este inel comutativ, atunci x concluzia c! $i A/I este comutativ.B

Defini ia 4.2. Inelul (A/I, +, ) poart% numele de inel factor (spunem c% am factorizat inelul A prin idealul bilateral I). Surjec ia canonic! pI:AA/I, pI(x)=x+I pentru orice xA (care este morfism de grupuri aditive) este de fapt morfism de inele deoarece pentru x,yA avem pI(xy)=xy+I=(x+I)(y+I)=pI (x)pI (y). Dac! A este inel unitar, atunci cum pI(1)=1+I= 1 iar 1 este elementul neutru al nmul irii din A/I, deducem c! pI este morfism de inele unitare. Deoarece pentru xI, xKer(pI) x+I=I xI, deducem c! Ker(pI)=I.
173

n continuare vom prezenta teoremele de izomorfism pentru inele. Vom ncepe ( ca $i n cazul grupurilor ) cu o teorem! important! cunoscut! sub numele de Teorema fundamental de izomorfism pentru inele: Teorema 4.3. Dac% A, A9 sunt dou% inele, fHom(A, A9), atunci Ker(f)Idb(A) (conform Observa ei 3.8. ) (i A/Ker(f) Im(f). Demonstra#ie. Pentru xA, definim: j : A/Ker(f)Im(f) prin j(x+Ker(f))=f(x). Dac! mai avem y(A, atunci din $irul de echivalen e x+Ker(f)=y+Ker(f) x-yKer(f) f(x)=f(y) deducem c! j este corect definit! $i ca func ie este injec ie. Cum surjectivitatea lui j este evident!, deducem c! j este bijec ie. Deoarece pentru x, yA avem : j [(x+Ker(f))+(y+Ker(f))]=f(x+y)=f(x)+f(y)=j[x+Ker(f)]+j [y+Ker(f)] $i j [(x+Ker(f))(y+Ker(f))] =j [xy+Ker(f)] = f(xy) = f(x)f(y) = = j [x+Ker(f)] j [y+Ker(f)] deducem c! j este morfism de inele $i cum mai sus am probat c! este $i bijec ie, rezult! c! j este izomorfism de inele.B Corolar 4.4. Dac% A, A9 sunt inele (i fHom(A,A9) este un morfism surjectiv de inele, atunci A/Ker(f) A9. Corolar 4.5. Fie A un inel, A9 A un subinel iar IIdb(A). Atunci A9+I={x+y| xA9, yI} este subinel al lui A, IIdb(A9+I), A9IIdb(A9) (i avem urm%torul izomorfism de inele: A / ( A I ) ( A + I ) / I . Demonstra#ie Fie a,bAA+I, a=x+y, b=z+t, x,zAA $i y,tI. Atunci a-b=(x-z)+(y-t) AA+I iar ab=(x+y)(z+t)=xz+(xt+yz+yt) AA+I, de unde concluzia c! AA+I este subinel al lui A. Faptul c! IIdb(AA+I) este evident. S! consider!m acum j:AA(AA+I)/I, j(x)=x+I care este n mod evident morfism de inele. Dac! avem un element (x+y)+I din (AA+I)/I cu xAA $i yI, atunci cum (x+y)-x=yI deducem c! (x+y)+I=x+I=j(x), adic! j este surjec ie.
174

Din $irul de echivalen e: xKer(j) j(x)=0 x+I=I, pentru orice xAA xI, pentru orice xAA xAAI deducem c! AAI=Ker(j)Idb(AA). Conform Corolarului 4.4. avem izomorfismele de inele: A/Ker(j) Im (j) A / ( A I ) ( A + I)/ I.B Corolar 4.6. Fie A un inel, IIdb(A) iar J un subinel al lui A ce include pe I. Atunci JIdb(A) J/IIdb(A/I). n acest caz avem izomorfismul canonic: A/J (A/I) / (J/I) . Demonstra#ie. Echivalen a JIdb(A) J/I Idb (A/I) este pJ / I pI A/I (A/I)/(J/I) iar imediat!. Fie acum A j :A (A/I)/(J/I), j=pJ/I:pI. n mod evident j este morfism surjectiv de inele (fiind compunerea morfismelor surjective canonice). Cum Kerj={aA|j(a)=0}={aA|pJ/I(a+I)=0}={aA|(a+I)+J/I=J/I}= ={aA| a+IJ/I}={aA| aJ}=J, izomorfismul c!utat rezult! acum din Corolarul 4.4. B

5. Corp. Subcorp. Subcorp prim. Morfisme de corpuri. Caracteristica unui corp


Defini ia 5.1. Vom spune despre un inel unitar K c% este corp dac% U(K)=K* (unde K*=K\{0}). Astfel, (K, +, ) este corp dac%: (i) ( K, +) este grup (ii) (K*, ) este grup (iii) nmul irea este distributiv! la stnga $i la dreapta fa ! de adunare. Din cele stabilite n Capitolul 2 deducem c! dac! n6, n2, atunci ( n,+,) este corp dac! $i numai dac! n este prim. Pe parcursul acestui capitol vom pune n eviden ! mai multe exemple de corpuri (vezi 6, 7, 8, 9) . n mod evident, ntr-un corp K nu exist ! divizori ai lui zero nenuli dup! cum nu exist! nici ideale diferite de {0} $i K ( c!ci dac! prin absurd ar exista de exemplu un ideal I la stnga a.. {0} I K
175

atunci am avea aI a.. a0 $i cum K este corp am deduce c! a-1a=1I, adic! I=K - absurd!). Reciproc, dac! un inel unitar A are doar idealele {0} $i A atunci A este corp. ntr-adev!r, dac! aA*, atunci considernd idealele aA $i Aa trebuie ca aA=Aa=A, adic! ab=ca=1, cu b, c(A, de unde b=c $i ab=ba=1, adic! a este inversabil $i astfel A devine corp. Defini ia 5.2. Fiind dat corpul K, o submul ime nevid% k a lui K se zice subcorp al lui K dac% restric iile opera iilor de adunare (i nmul ire de pe K la k confer% lui k structur% de corp. n acest caz spunem despre K c% este o extindere a lui k (vezi 6 ,7). Propozi ia 5.3. Fie K un corp iar k K o submul ime nevid% a sa. Atunci k este subcorp al lui K dac% (i numai dac% : (i) oricare ar fi x, yk x-yk (ii) oricare ar fi x, yk cu y0 xy-1k. Demonstra#ie. Echivalen a celor dou! afirma ii rezult! din faptul c! (k, +) $i (k*, ) trebuie s! fie subgrupuri ale grupurilor (K, +) $i respectiv (K*, ). S! observ!m c! elementele unitate din K $i k coincid.B Propozi ia 5.4. Dac% p 2 este un num%r prim, atunci nu au alte subcorpuri n afar% de ele nsele. Demonstra#ie. ntr-adev!r, dac! F atunci F este subinel al lui coincid iar cum
p p. p p

(i "

este un subcorp al lui

p p

'tim ns! c! subinelele $i idealele lui


p.

este corp, singurele sale ideale sunt {0} $i


p este

p, deci

singurul subcorp al lui

Fie acum F" un subcorp. Cum 1F deducem c! pentru orice n6, nF (deoarece n= 1 +2 ...4 + 1 ), adic! 6F.Cum 0F deducem c! 1 4 3
n ori

pentru orice n6, 0 - n= - nF, adic! $i


-1

F. Dac! avem m, n ,

n0, atunci mn =m/nF (c!ci F este presupus subcorp al lui " ), adic! " F, de unde "=F.B
176

n paragraful 1 am definit no inea de caracteristic a unui inel. Cum corpurile sunt n particular inele aceast! defini ie r!mne valabil! $i pentru corpuri. Astfel, dac! k este un corp iar pentru orice n 6*, n1k 0 atunci corpul k se zice de caracteristic 0 (scriem car(k)=0) iar dac ! n este cel mai mic num!r natural nenul pentru care n1k=0 atunci spunem c! corpul k este de caracteristic n ( se scrie car(k)=n). Analog ca n cazul inelelor (vezi Observa ia 1.10.) se demonstreaz! c! dac! car(k)=n, atunci n este un num!r prim. Propozi ia 5.5. Dac% K este un corp iar (Ki)iI o familie nevid% de subcorpuri ale lui K, atunci I K i este subcorp al lui K.
iI

Demonstra#ie. Fie K'= I K i $i x, yK' . Atunci x, yKi pentru


iI

orice iI $i cum fiecare Ki este subcorp al lui K avem c! x-yKi, adic! x-y I K i =K'.
iI

Dac! y0, atunci xy-1Ki pentru orice iI $i cum Ki este subcorp al lui K deducem c! xy-1 I K i =KA, adic! KA este subcorp al lui K.B
iI

Defini ia 5.6. Un corp care nu are alte subcorpuri n afar% de el nsu(i se nume(te corp prim. Mai nainte am v!zut c! " este corp prim ca $i precum $i intersec ia tuturor subcorpurilor unui corp.
p

(cu p2 prim)

Defini ia 5.7. Dac% K, K9 sunt dou% corpuri, numim morfism de corpuri orice morfism unitar de inele f:KK9. Deci, f : KKA este morfism de corpuri dac! $i numai dac! f(1)=1 $i f(x+y)=f(x)+f(y), f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x, y K. n particular, deducem c! f(0)=0, f(-x) = -f(x) pentru orice x K iar dac! xK*, atunci f(x-1) = (f (x))-1. Observa ia 5.8. Orice morfism de corpuri f : KKA este ca func ie o injec ie. ntr-adev!r, dac! vom considera x, yK a.. f(x)=f(y) $i presupunem prin absurd c! x-y0, cum x-yK*, exist! zK* a..
177

(x-y)z=1. Deducem imediat c! : f(x-y)f(z)= f(1)=1 (f(x)-f(y))f(z)=1 0f(z)=1 0=1-absurd, deci x-y=0 x = y.2 Defini ia 5.9. Un morfism de corpuri f:KK9 se zice izomorfism de corpuri dac% exist% g:K9K a.. g8f=1K (i f8g=1K9. n acest caz vom scrie KK9. Se probeaz% imediat c% f este izomorfism de corpuri dac% (i numai dac% f este morfism bijectiv de corpuri. 4innd cont de Observa ia 5.8. deducem c! morfismul f : KKA este izomorfism de corpuri dac! $i numai dac! f este surjec ie. Propozi ia 5.10. Orice corp prim este izomorf sau cu corpul " al numerelor ra ionale sau cu un anumit corp p cu p prim. Demonstra#ie. Fie P un corp prim $i f : P, f(n)=n1P pentru orice n , care n mod evident este morfism unitar de inele. Atunci Ker (f) este ideal al lui $i deci exist! n6 a.. Ker (f)=n . Avem acum dou! cazuri:
-1

1. Ker (f)={0}. Atunci f este morfism injectiv de la

la P $i s!

consider!m P ={(m1P)(n1P) | m, n , n0} P. S! verific!m c! P este subcorp al lui P iar pentru aceasta fie x, y P , x= (m1P)(n1P)-1, y=(r1P)(s1P)-1 cu m, n, r, s iar n, s *. Atunci x-y = (m1P)(n1P) 1 - (r1P)(s1P)
1

=(ms-nr)1P [(ns)1P]-1 P

iar dac! y P * (adic! r *) atunci xy - 1= (ms)1P[(nr)1P] P . Deoarece P este corp prim avem c! P =P $i se verific! imediat c! g:"P, g(m/n)=(m1P)(n1P)-1 pentru orice m/n" este izomorfism 2. Ker(f){0}. Atunci Ker(f)=n cu n6*. Conform Teoremei fundamentale de izomorfism pentru inele ( vezi Teorema 4.3.) avem c ! /Ker(f) Im(f)
n

de copuri, de unde concluzia c! P".

Im(f) . Cum Im(f) este subinel al corpului P

deducem c! Im(f) este domeniu de integritate deci $i n va fi domeniu de integritate, deci corp. Astfel Im (f) este subcorp al lui P $i cum P este prim avem c! P=Im(f) $i deci
n

P. B
178

Observa ia 5.11. 1. Din Propozi ia precedent! deducem c! un corp K este de caracteristic! zero dac! $i numai dac! subcorpul prim al caracteristic! p (p6* fiind un num!r prim) dac! $i subcorpul prim al lui K este izomorf cu corpul corpul K poate fi privit ca un
t p-spa p.

lui K este izomorf cu corpul " al numerelor ra ionale $i este de numai dac! n acest ultim caz

iu vectorial. Deducem imediat c !

dac! K este finit, atunci |K| = p cu t6*. 2. Dac! K este o extindere a lui k (adic ! k este subcorp al lui K) atunci k $i K au aceea$i caracteristic!. n particular, dac! exist! un morfism de corpuri f : kK atunci k $i K au aceea$i caracteristic!. 3. Conform unei celebre teoreme a lui Wedderburn orice corp finit este comutativ. Propozi ia 5.12. Fie K un corp comutativ cu car(K)=p (p2 num%r prim). Atunci, pentru orice x, yK avem: (i) px=0 (ii) (xy)p=xpyp (iii) (xy)p=xpyp (semnele se corespund). Demonstra#ie. (i). Avem px=p(1Kx)=(p1K)x=0x=0 (ii). Este evident! deoarece xy=yx. k (iii). Cum p este prim p | C p pentru orice 1kp-1 $i astfel dezvoltnd dup! binomul lui Newton avem (x+y)p=xp+yp iar (x-y) p= =x p +(-1) p y p. Dac! p>2, atunci cum p este prim (deci cu necesitate impar) deducem c! (x-y) p = x p y p iar dac! p=2, cum 2y 2 = 0 avem (x-y)2=x2+y2=x2-y2. B Observa ia 5.13. Din propozi ia precedent! deducem c! func ia jp:KK, jp(x)=xp este morfism de corpuri. Morfismul jp poart! numele de morfismul lui Frobenius.

179

6. Inele de frac ii. Construc ia corpului " al numerelor ra ionale


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar comutativ. Defini ia 6.1. O submul ime nevid% S A se zice sistem multiplicativ dac% 1S (i a, bS abS (adic% nmul irea de pe A confer% lui S structur% de monoid). Teorema 6.2. Fie S A un sistem multiplicativ format din nondivizori ai lui zero. Atunci exist% un inel unitar (i comutativ AS, un morfism injectiv de inele unitare iS:AAS a. . : 1) Pentru orice sS iS(s)U(AS) 2) Pentru orice aAS, exist% aA, sS a.. a=iS(a)[iS(s)]-1 3) Dac% mai exist% un inel unitar (i comutativ B (i un morfism injectiv de inele i:AB a.. pentru orice sSi(s)U(B), atunci exist% un unic morfism de inele unitare j:ASB a.. diagrama A i B este comutativ% (adic% j8iS=i). Demonstra#ie. S! construim la nceput inelul A S $i morfismul injectiv de inele unitare iS: AAS. n acest sens pe produsul cartezian de mul imi AS definim rela ia (a,s)~(aA,sA) asA=aAs. n mod evident, rela ia ~ este reflexiv! $i simetric!. Pentru a proba tranzitivitatea rela iei ~ fie (a, s), (aA, sA), (aAA,sAA)AS a.. (a, s)~(aA, sA) $i (aA, sA)~(aAA, sAA), adic! asA=aAs $i aAsAA=aAAsA. Deducem imediat c! asAsAA=aAssAA =(aAsAA)s= =(aAAsA)s (asAA)sA =(aAAs)sA asAA=aAAs (c!ci sA nu este divizor al lui zero), adic! rela ia ~ este $i tranzitiv!, deci o echivalen ! pe AS.
180

iS

AS j

Clasa de echivalen ! a elementului (a, s)AS o vom nota prin a $i o vom numi frac#ie iar mul imea factor (AS)/~ o vom nota prin s AS. Deci AS={ zero avem c! 0S. Pentru a | aA $i sS}. Cum S nu con ine divizori ai lui s

a b a b at + bs a b ab , AS definim + = $i = . Dac! s t s t st s t st b b a a $i = atunci asA=aAs $i btA=bAt de unde deducem imediat c! = s s t t (at+bs)(tAsA)=asAttA+btAssA=aAsttA+bAtssA=(aAtA+bAsA)ts, deci at + bs a t + bs a b a b = + = + (altfel zis, adunarea frac iilor ts t s s t s t este corect definit! ). Cum $i (ab)(sAtA) = (aAbA)(st) deducem c! a b a b = deci $i nmul irea frac iilor este corect definit!. s t s t S! ar!t!m acum c! (AS, +, ) este inel comutativ unitar. Dac! a b c , , AS, atunci s t u

a b c at + bs c (at + bs)u + c( st ) atu + bsu + cst ( + )+ = + = = iar s t u st u ( st )u stu a b c a bu + ct a(tu ) + (bu + ct ) s atu + bus + cts +( + )= + = = , de s t u s tu s (tu ) stu a b c a b c unde deducem c! + + = + + , adic! adunarea pe AS s t u s t u este asociativ!. Cum adunarea $i nmul irea pe A sunt comutative deducem imediat c! adunarea frac iilor este comutativ!. Deoarece pentru orice deducem c! a a 0 a 1 + s 0 a 0 a AS, + = = = + , s s 1 s 1 s 1 s

0 este elementul neutru pentru adunarea frac iilor. 1


181

a -a a - a as - as 0 0 + = = 2 = deducem c! ( )= 2 s s 1 s s s s adic! orice frac ie are o opus! . Am probat pn! acum faptul c! (AS, +) este grup abelian. a b c (ab)c a(bc) a b c = = ( ) deducem c! Deoarece ( ) = s t u ( st )u s(tu ) s t u nmul irea frac iilor este asociativ! . Deoarece inelul A este comutativ, deducem c! $i nmul irea frac iilor este comutativ!, adic! (AS, ) este monoid comutativ. a 1 1 a a 1 Deoarece = = deducem c! este elementul neutru s 1 1 s s 1 a AS $i tS, pentru nmul irea frac iilor. S! remarc!m faptul c! dac! s at a atunci = , de unde concluzia c! o frac ie poate fi simplificat! st s prin factori din S. 1 s Astfel = , pentru orice sS. 1 s a b c at + bs c atc + bsc = iar Deoarece ( + ) = s t u st u stu a c b c ac bc actu + bcsu (atc + bsc )u atc + bsc + = + = = = s u t u su tu sutu ( stu )u stu Deoarece a b c a c b c deducem c! ( + ) = + , adic! nmul irea este distributiv! s t u s u t u fa ! de adunare, probnd astfel c! ( AS, +, ) este un inel. a Definim iS:AAS prin iS(a)= pentru orice aA. Dac! a,bA, 1 a b a+b atunci iS(a)+iS(b)= + = =iS(a+b), 1 1 1 a b ab iS(a)iS(b)= = = iS(ab) 1 1 1 1 iar iS(1)= = 1, de unde concluzia c! iS este morfism de inele unitare. 1

182

Dac! iS(a)=iS(b) a= morfism injectiv de inele.

a b = a1=b1a=b, adic! iS este 1 1 s 1 iar

s 1 s = = 1 , deducem c! 1 s s a iS(s)U(AS) (probnd astfel 1) din enun ). Astfel, dac! aAS, a= cu s a 1 -1 aA $i sS scriind a= = iS(a) (iS(s)) r!spundem astfel la 1 s chestiunea 2) din enun . Pentru a solu iona $i chestiunea 3), fie B un inel cu propriet! ile a din enun $i a= AS. Definim j(a)=i(a)(i(s))-1. s a a Dac! mai avem aAA $i sAS a.. a = = , atunci asA=aAs s s -1 -1 )i(a)i(sA)=i(aA)i(s) i(a)(i(s)) = i(aA)(i(sA)) , adic! j este corect a definit!. Dac! aA, atunci j(iS(a))=j ( )=i(a)(i(1))-1 = i(a) adic! j:iS=i. 1 a a Fie acum a= $i b = dou! elemente din AS. Atunci s s as + a s aa a+b= $i ab= , astfel c!: ss ss j(a+b)=i(asA+aAs)(i(ssA))-1=(i(a)i(sA)+i(aA)i(s))[i(s)i(sA)]-1= =i(a)i(sA)(i(s))-1(i(sA))-1+i(aA)i(s)(i(s))-1(i(sA))-1=i(a)(i(s))-1+i(aA)(i(sA))-1= =j(a)+j(b) j(ab)=i(aaA)(i(ssA))-1=i(a)i(aA)(i(s))-1(i(sA))-1=(i(a)(i(s))-1)(i(aA)(i(sA))-1)= 1 =j(a)j(b) $i j(1)= j ( ) = i(1) (i(1))-1=1, de unde concluzia c! j este 1 morfism de inele unitare. Dac! mai avem un morfism de inele unitare k:ASB a.. k:iS=i atunci pentru aAS, conform cu 1) exist! aA $i sS a.. a=iS(a)(iS(s))-1. Atunci k(a)=k(iS(a)(iS(s))-1)=k(iS(a))(k(iS(s)))-1= Dac! sS, cum iS(s)= =(k:iS)(a)((k:iS)(s))-1=i(a)(i(s))-1=j(a), de unde deducem c! j=k.B
183

Defini ia 6.3. Inelul AS din Teorema 6.2. poart% numele de inelul de frac#ii al lui A relativ la sistemul multiplicativ S ( sau cu numitorii n S) (i se mai noteaz% (i prin S-1A. Dac! S este mul imea tuturor nondivizorilor lui zero, atunci A S se nume$te inelul total de frac#ii al lui A. Observa ia 6.4. S! presupunem c! A este domeniu de integritate (adic! este comutativ $i nu are divizori ai lui zero diferi i de a 0). Considernd S=A*=A\{0}, atunci dac! A*S deducem c! aA*, s s s a a s as 1 AS. Din = =( )-1, adic! AS deci = = 1 deducem c! a s a as 1 a s este corp, numit corpul total de frac#ii al domeniului de integritate A. Defini ia 6.5. Corpul total de frac ii al inelului ( , +, ) se noteaz! prin " $i poart! numele de corpul numerelor ra#ionale. n continuare, pornind de la corpul numerelor ra ionale (", +, ) vom construi corpul numerelor reale ( #, +, ).

7. Construc ia corpului # al numerelor reale


Rela iile de ordine de pe inelul $i corpul " se nscriu ntr-un context mai general pe care l vom prezenta n cele ce urmeaz ! $i care ne va fi de folos $i pentru ordinea natural! de pe mul imea numerelor reale #. Defini ia 7.1. Dac% A este un domeniu de integritate (adic% un inel comutativ unitar f%r% divizori ai lui zero), prin ordonare pe A n elegem o submul ime nevid% P%A a.. : x=0 sau -x(P Ord 1: Pentru orice x(A avem n mod exclusiv x(P sau
184

Ord 2: Dac% x, y(P atunci x+y, xy(P. n acest caz vom spune c% inelul A este ordonat de P iar P este mul imea elementelor pozitive ale lui A. S! presupunem acum c! A este ordonat de P. Cum 1/0 $i 1=12=(-1)2 deducem c! 1(P (adic! 1 este pozitiv). 4innd cont de Ord 2 deducem inductiv c! pentru orice n(6*, 1 +4 12 + ... + 1 este pozitiv. 1 4 3
de n ori

Un element x(A, x/0, x*P (adic! -x(P) se zice negativ . -y(P iar (x)(-y) =xy(P). Analog deducem c! dac! x este negativ iar y este pozitiv, atunci xy este negativ $i c! pentru orice x/0 din A, x2 este pozitiv. Dac! A este corp, cum pentru x/0 deducem c! $i x-1 este pozitiv. Dac! x, y(A sunt negative, atunci xy este pozitiv (c!ci x,

pozitiv avem xx-1=1

AB este ordonat de PB ( PB se va numi ordonarea indus de P pe AB) . mul imile elementelor pozitive din AB $i A . p streaz

Fie acum AB%A un subinel iar PB=P+AB. Se verific! imediat c! Mai general, fie AB, A dou! inele ordonate iar PB, P respectiv Dac! f:AB.A este un morfism injectiv de inele, vom spune c! f

(echivalent cu a zice c ! PB%f -1(P)).

ordinea dac! pentru orice x(PB deducem c! f(x)(P

Fie acum x, y(A. Definim x<y (sau y >x ) prin y-x(P. Astfel x >0 nseamn! x(P iar x<0 nseamn! c! x(P (spunem atunci c! x este negativ ). Se verific! imediat c! dac! x, y, z(A, atunci : IN1: Dac! x<y $i y<z, atunci x<z . IN2: Dac! x<y $i z >0, atunci xz<yz . IN3: Dac! x<y atunci x+z<y+z . IN4: Dac! A este corp, x >0, y >0 $i x<y atunci y -1 < x 1.
185

Dac! x, y(A definim x6y prin x<y sau x=y. Fie acum A un domeniu de integritate ordonat de P iar K corpul s !u total de frac ii.
a (K| a, b>0 }, atunci PK define$te o ordonare pe b a K. ntr-adev!r, dac! x(K, x/0, x= atunci putem presupune c! b>0 b a -a (deoarece x= = ). Dac! a>0, atunci x(PK. Dac! a>0 atunci b -b -a -x= (PK . b a c Nu putem avea simultan x,-x(PK c!ci scriind x= $i -x= , b d a c cu a, b, c, d(A $i a, b, c, d >0, atunci - = deci (ad)=bc, absurd b d

Dac! PK={

(c!ci bc(P $i ad(P). Deci PK satisface Ord 1. Cum xy= deducem c! PK satisface $i Ord 2 .

ac ad + bc (iar ac, bd >0) $i x+y= (iar ad+bc, bd>0) bd bd

Observa ia 7.2. 6* este o ordonare pe . Fie acum A un inel ordonat. Pentru x(A definim : x, dac! x 80 |x| = -x, dac! x <0 ( |x| poart! numele de valoarea absolut sau modulul lui x ). Lema 7.3. Pentru orice x (A, | x | este unicul element z(A S! observ!m c! | x | 2=x2 $i | x | 80 pentru orice

a.. z-0 (i z2=x2.

Demonstra#ie

x(A. Pe de alt! parte, dac! a(A $i a >0 atunci exist! cel mult dou! elemente z(A a.. z2=a (c!ci conform Corolarului 4.9. de la Capitolul 4,
186

polinomul X2a(A[X] are cel mult dou! r!d!cini n A). Dac! w2=a, z2=a $i cu aceasta lema este probat! . 2 atunci w/0 $i (w)2=w2=a, deci exist! cel mult un z(A pozitiv a..

Defini ia 7.4. Pentru a - 0, definim elementul

a ca fiind

acel element z - 0 a.. z2=a (evident, dac% un astfel de z exist% !). Se verific! acum u$or c! dac! pentru a, b 80, a , b exist!, atunci
ab exist! $i ab = a b .

Evident, pentru orice x(A, | x |= x 2 . Lema 7.5. Dac% A este un inel ordonat, atunci VA1: Pentru orice x(A, | x |!0, iar | x |>0 dac% x10 VA2 : Pentru orice x, y(A, | xy |=| x || y | VA3 : Pentru orice x, y (A, | x+y |A| x | +| y |. Demonstra#ie. Cum VA1 $i VA2 sunt imediate, s! prob!m pe VA3 : | x+y |2 =(x+y)2 =x2 +2xy+y2 6 | x |2 +2| xy | +| y |2= =| x | 2 +2| x||y |+| y | 2=( |x |+| y | )2 , de unde | x + y | 6 | x | + | y | . 2 Fie acum K un corp comutativ ordonat pentru care exist ! un morfism (injectiv) de corpuri f : ".K (deci K va fi de caracteristic! 0). Se arat! imediat c! dac! x( , atunci
1 K + ... + 1 K , dac! x 80 14243
de x ori

f(x) =

( - 1 K ) + ... + (- 1 K ) , dac! x<0 14 4 4 2444 3


de - x ori

0 , dac! x=0

187

Mai mult, dac! x( *, cum n " avem x = 1 deducem c! 1K= f (1) = f x = f (x ) f , de unde f = f (x )-1 n K. Atunci
1 x 1 x 1 x

1 x

dac! x=

m m 1 1 (" avem f (x ) = f = f m = m f = m (n 1 K )-1 . n n n n

Rezult! c! f este unic determinat ; vom identifica atunci pe " cu un subcorp al lui K (f se va numi scufundarea canonic ! a lui " n K ). Dac! x=
m , n

y=

m (" n

(cu n, nB>0) $i x6y, atunci

mnB-mBn60, deci mBn-mnB80, iar f(x)=m(n1K)-1, f(y)=mB(nB1K)-1. Din mBn-mnB80 $i 1K80 deducem c! (mBn-mnB)1K 80 'mB(n1K)-m(nB1K)80 'mB(n1K)8m(nB1K), de unde mB(nB1K)-18m(n 1K)-1'f(y) 8f(x) . Ob inem astfel urm!torul rezultat : Teorema 7.6. Dac% K este un corp ordonat de

caracteristic% 0, atunci scufundarea canonic% a lui " n K, f :"+K,


m f = m (n 1 K )-1 , (cu n>0 ) p%streaz% ordinea. n

n continuare prin K vom desemna un corp comutativ ordonat de caracteristic! 0 iar un element x( l vom identifica cu f(x)=x1K . Defini ia 7.7. Un (ir de elemente (xn)
n-0

din K se zice $ir

m, n(6, m, n-nR s% avem | xn xm |<R . Vom spune despre (irul (x n) orice n-n R s% avem | xn x |<R.

Cauchy dac% pentru orice R(K, R>0, exist% n R(6 a.. pentru orice
n-0

c% este convergent la un

element x(K, dac% pentru orice R(K, R>0, exist% n R(6 a.. pentru
188

Observa#ia 7. 8. 1.S! presupunem c! $irul (xn)n80 este convergent la dou! elemente x,y(K. Atunci pentru R(K, R>0 $i n(6* suficient de mare avem : | x-y | A| x-xn +xn-y | 6 | x-xn | +| xn y | 6 2R iar cum R este oarecare deducem c! | x-y |=0 ( c!ci dac! | x-y |/0, atunci | x-y | >0 $i am avea | x-y |< | x-y | , absurd !). Dac! (x n ) n80 este convergent la un element x (K, vom scrie x= lim x n .
n

2. Orice (ir convergent este (ir Cauchy. Defini ia 7.9. Corpul ordonat K n care orice (ir Cauchy este convergent se zice complet . Defini ia 7.10. Corpul ordonat K se nume(te arhimedean dac% pentru orice x(K, exist% n(6 a.. x , n1K . Teorema 7.11. Corpul " al numerelor ra ionale nu este complet . Demonstra#ie. ntr-adev!r, s! consider!m $irul (xn)n80 de
4 + 3x n pentru orice n80. Prin 3 + 2xn

numere ra ionale dat prin x0=1 $i x n +1 =

induc ie matematic! relativ! la n se probeaz! c! xn2<2, $i c! (xn) n80 este cresc!tor (c!ci x n +1 - x n =

2 2 - xn 2 4 + 3x n - xn = > 0 ) iar de aici c! 3 + 2xn 3 + 2xn

el este $ir Cauchy.


l= 4 + 3l , de unde l2=2, absurd c!ci l*". Deci (xn) n!0 nu are limit! n 3 + 2l

Dac! acest $ir ar avea limita l(", atunci cu necesitate

", adic! corpul " nu este complet. 2


189

n elegem un element z(K a.. x6z, pentru orice x(S. Prin marginea superioar ! a lui S, notat! prin sup(S) n elegem cel mai mic majorant al lui S din K (evident dac ! acesta exist! ). Teorema 7.12. Fie K un corp arhimedean complet. Atunci orice submul ime nevid! S a lui K ce admite un majorant are margine superioar!. Demonstra#ie. Pentru n(6, fie Tn={y( | nx 6 y pentru orice x(S }. Atunci Tn este m!rginit! de orice element de forma nx cu x(S $i este nevid! deoarece dac! b este un majorant al lui S, atunci orice ntreg y a.. nb6y este n Tn (deoarece K este arhimedean) . Fie yn cel mai mic element al lui T n. Atunci exist! xn(S a.. yn-1<nxn 6yn , de unde S! not!m z n = Cauchy. Pentru
yn 1 y - < xn n . n n n yn n

Pentru K corp ordonat $i S%K, prin majorant al lui S n K

$i s! demonstr!m c! $irul (zn)n(6 este fie m, n(6 a..

yn ym atunci n m ym 1 yn y y y y 1 1 - < m c!ci n caz contrar, n m - , deci m este m m n m n m m m m

aceasta

majorant pentru S, ceea ce este absurd c!ci xm este mai mare. Atunci Cauchy. Fie w = lim z n $i s! demonstr!m la nceput c! w este un
n

yn ym n m

| 6

1 de unde deducem c! (zn) n

n(6

este

majorant pentru S. S! presupunem prin absurd c! exist! x(S a.. w<x . Exist! atunci n(6 a.. | zn w | 6
x-w astfel c! x-zn =x-w+w-zn 8 x-w2 190

-| w-zn | 8 x-w-

x-w x-w > 0 deci x >zn contrazicnd faptul c! zn este 2 2

majorant al lui S. S! demonstr!m acum c! w=sup S. Fie u<w; atunci exist! n(6 suficient de mare a.. | zn xn |6
1 w-u < . 4 4 w-u Putem alege n suficient de mare a.. | z n w |6 c!ci 4

lim z n = w .

Astfel, xnu =w-u+xn-zn+zn-w 8 w-u-| xn zn |-| zn-w | 8 8 w-u w-u w-u w-u > 0 , deci u<xn (adic! u nu este majorant 4 4 4

absurd !). 2 n continuare vom prezenta construc ia corpului numerelor reale cu ajutorul $irurilor Cauchy de numere ra#ionale (definite mai nainte ntr-un context mai general). Defini ia 7.13. Un (ir de numere ra ionale :=(cn ) n-0 se zice
n

$ir nul dac% pentru orice R(", R>0, exist% n R (6 a.. pentru orice n-n R , | cn |,R (adic% lim c n = 0 ). ra ionale, definim suma (i produsul lor prin 0+3=(an+bn) respectiv 03=(anbn) n-0 Dac% 0=(an)n-0 (i 3=(bn)n-0 sunt dou% (iruri de numere
n-0

(i

Lema 7.14. Orice (ir Cauchy 0=(an )n-0 de numere ra ionale este m%rginit. Demonstra#ie. Exist! k(6 a.. pentru orice n 8 k , | an ak | 61,

de unde | an | 6 |ak|+1. Alegnd M=max ( | a0 |, . . ., |ak-1 |, | ak |+1) deducem c! |an | 6 M pentru orice n(6. 2
191

n cele ce urmeaz! prin C(") vom nota mul imea $irurilor Cauchy de numere ra ionale. Propozi ia 7.15. (C("), +, ) este inel unitar comutativ. Demonstra#ie. Fie 2=( xn )
n80,

1=(1, 1, ). S! demonstr!m la nceput c! 2+3 $i 23 sunt din C("). avem

3=( yn )

n80,

0=(0, 0, ) $i

Pentru R("+*, exist! nRB, nRBB(6 a.. pentru orice m, n 8 nRB s! e e | xm-xn |< $i pentru orice m, n 8 nRBB, | ym-yn |< . Alegnd
2 2

nR=max (nRB, nRBB), deducem c! pentru orice m, n 8 nR, | xm-xn |, e | ym-yn |< , astfel c! | (xm+ym) (xn+yn) |=| (xm-xn) + (ym-yn) | 6
2

e e A| xm-xn |+| ym-yn |< + = e , adic! 2+3 (C(").


2 2

Pentru cazul produsului 23 vom ine cont de Lema 7.14. Conform acesteia, exist! M1, M2("+* a.. | xn | 6 M1 $i | yn | 6 M2 pentru orice n(6. Notnd M=max (M 1, M | xm xn | 6 | ym-yn | 6
e
2M
2

nRBB(6 a..

) $i alegnd R("+*, exist! nRB,

, pentru m, n 8 nRB $i , pentru m, n 8 nRBB.

e
2M

| xmym xnyn |=|xm(ym-yn) + yn(xm-xn) | = | xm | | ym-yn | +| yn | | xm-xn | 6 e e 6 M +M =R, adic! $i 23(C(").


2M 2M

Astfel, pentru m, n ! nR =max (nRB, nRBB), avem

unitar. 2 n continuare, vom nota prin

Deducem acum imediat c! (C("), +, ) este inel comutativ $i

n mod evident, -2=(-xn )n 80 (C(") ca $i 0, 1(C(").

192

N(")={( xn ) n80 (C(") | lim xn =0} .


n

Lema 7.16. N(") este ideal al inelului C("). Demonstra#ie. 2-3(N("). Fie acum 2=(an )
n80

Analog ca n cazul sumei din propozi ia

precedent!, se demonstreaz! imediat c! dac! 2, 3(N("), atunci (C(") $i 3=(bn) (N("). Conform

n80

Lemei 7.14. exist! M(Q+* a.. | an | 6 M pentru orice n(6. Deoarece 3=(bn)n80 (N(") pentru R(Q+*, exist! nR(6 a.. e pentru orice n 8 nR s! avem | bn | 6 .
M

Atunci pentru n 8 nR , | an bn |=| an | | bn | 6 M

e
M

=R, astfel c!

23(N("), adic! N(") este ideal al inelului comutativ C(") . 2 Lema 7.17. Fie 0(C(") a.. 0*N("), 0=(an)n-0 . Atunci

exist% c("+* (i n0(6 a.. pentru orice n - n0 , | an | - c. Demonstra#ie. Dac! prin absurd lema nu ar fi adev!rat!, atunci pentru R("+* exist! o infinitate de numere naturale n1<n2<. . . a.. e | a ni |< pentru orice i 81.
3

Cum 2(C("), exist! p(6 a.. pentru orice m, n8p s! avem e |an am|6 . Fie ni 8 p ; atunci pentru orice m 8p, | am | 6 | am - a ni |+ +| a ni
3 2e e 2e |6 $i pentru orice m, n8p, | an | 6 | an am |+| am | 6 + =R, 3 3 3

adic! 2(N("), absurd ! . 2

193

Teorema 7.18. (C(") / N(") , +, ) este corp comutativ. Demonstra#ie. C(") (vezi 4). Fie acum 2(C(") a.. 2*N(") $i a =2 +N(")(C(") / N("). Vom demonstra c! exist!
b (C(")/N(") a.. a b = 1 , unde
1 =1+N(") (reamintim c! 1=(1, 1, . . . )(C(") ).

Faptul c! C(") / N(") este inel comutativ

rezult! din aceea c! C(") este inel comutativ iar N(") este ideal n

Cum 2*N("), conform Lemei 7.17. exist! R("+* $i n0(6 a.. pentru orice n 8 n0 , | an | 8R. n particular, deducem c! pentru n 8 n0 , an/0. Fie 3=(bn ) n80 cu bn= 1 dac! 0 6 n 6 n0 an-1 dac! n 8 n0

S! ar!t!m c! 3(C(") $i c! a b = 1 . Putem alege deci c("+* $i n0(6 a.. pentru orice n 8 n0 , | an | 8c>0 ; de unde va rezulta c!
1 1 . c an

s% avem

Pentru R("+* exist% p - n0 a.. pentru orice m, n - p

an

| an a m | 6 Rc2 . Atunci pentru orice m, n 8 p avem a - an 1 1 e c2 = m 2 = e , adic! 3(C(").


am am an c

Cum 23 difer! de 1 numai ntr-un num!r finit de termeni (eventual pentru n 6 n0 ) deducem c! 23-1(N("), adic! a b = 1 , deci
b=a

()

-1

, adic! C(") / N(") este corp . 2


194

Defini ia 7.19. Mul imea C(") / N(") se noteaz% prin # (i poart% numele de mul#imea numerelor reale. Deoarece se probeaz! imediat c! func ia iQ:":#, iQ(a) = (a, a,....) pentru orice a (" este morfism de corpuri (deci n particular func ie injectiv!) putem privi pe " ca subcorp al lui #. Elementele din I=#\" se zic numere ira#ionale. Corpul ( #,+, ) poart% numele de corpul numerelor reale.

Lema 7.20. una din condi iile : (1) 0(N(")

Pentru 0=(an) n-0 (C(") este verificat% doar

(3)Exist% c("+* a.. pentru n suficient de mare s% avem an , - c Demonstra#ie. Evident (2) $i (3) se exclud reciproc. n0(6 $i c("+* a.. pentru orice n 8 n0 , | an | 8 c astfel c! a n 8 c dac! an > 0 $i an 6 -c dac! an<0 . S! presupunem acum c! an>0 pentru suficient de mul i n $i am<0 pentru suficient de mul i m. Pentru astfel de n $i m avem anam82c>0 ceea ce contrazice faptul c ! 2(C("). Deci (2) sau (3) n sens disjunctiv trebuie s ! aib! loc . 2 Fie P={ a | 2(C(") $i verific! (2) din Lema 7.20.}%# Lema 7.21. P este o ordonare pe #. Demonstra#ie. Ord 1. Fie acum 2=(an ) n80 $i 3=(bn ) n80 (C(") a.. a , b (P. Exist! c1, c2("+* $i n1, n2(6 a.. pentru n8n1 , an 8c1 $i pentru n8n2, bn 8c2 .
195

(2) Exist% c("+* a.. pentru n suficient de mare s% avem an - c

S! presupunem acum c! 2*N(") . Conform Lemei 7.20. exist!

Conform Lemei 7.20. deducem c! P satisface

Pentru n 8 max (n1, n2 ), an+bn 8 c1+c2 >0 $i anbn 8c1c2 >0 astfel c! 2+3, 23 verific! (2) din Lema 7.20., adic! a + b , a b (P, deci P satisface $i Ord 2. Observa#ia 7.22. 1. Din cele de mai sus deducem c! dac! a , b (#, 2=(xn)n80, 3=(yn)n80, atunci a b este echivalent cu aceea c ! b - a (P, adic! orice n 8n0 . Convenim s! numim ordinea de mai nainte ordonarea natural de pe #. 2. Pentru a(" convenim s! not!m pe i"(a) prin a , adic! a = (a, a,....) . Teorema 7.23. Ordonarea natural% de pe # (dat% de P) este arhimedean%. Demonstra#ie. Conform Defini iei 7.10., pentru 2=(an) n80(C(") va trebui s! demonstr!m c! exist! m2(6 a.. a ma . Conform Lemei 7.14. exist! M("+* a.. an 6 M pentru orice n(6. Alegnd m2(6 a.. M6m2 deducem c! an6m2 pentru orice n(6, adic! a ma . 2 Urm!torul rezultat este imediat. Lema 7.24. Dac% 0=(an)n-0(C(") (i exist% c("+* (i n0(6 a.. pentru orice n -n0, | an| , c, atunci a c . Observa ie 7.25. R>0, exist! R1("+* a.. R<R1 astfel c! n defini ia limitei unui $ir din # nu conteaz! dac! R este real sau ra ional. Lema 7.26. Fie 0=(an) n-0 (C("). Atunci a = lim a n (adic%
n

(b - a ) (P, deci cu existen a lui n0(6 $i c("+* a.. yn-xn 8c pentru

Conform Teoremei 7.23., fiind dat R(#,

orice (ir Cauchy de numere ra ionale converge n #).


196

Demonstra#ie. Fie R("+*. Exist! n0(6 a.. pentru orice m, n ! n0, | am an |6R. Atunci pentru m8n0 avem | a - a m |= = a - a m e (c!ci 2-am= (an am)
n80

), adic! a = lim a n . 2
n

Teorema 7.27. Corpul # este complet . Demonstra#ie. Fie (xn) n80 un $ir Cauchy de numere reale. Conform Lemei 7.26., pentru orice n(6 g!sim an(" a.. | xn - a n |<
1 ( n partea dreapt! este vorba de fapt de ( n ) -1 ! ) n
n80

Cum (xn )

exemplu R(") exist! n0(6 a.. pentru orice m, n 8 n0 s! avem e | xn xm |6 .


3

este Cauchy, deducem c! fiind dat R>0 (de

Fie n1(6, n1!n0 a.. avem

1 e . Atunci pentru orice m, n 8 n1 n1 3

an - am = an - xn + xn - xm + xm - am an - xn + xn - xm + xm - am

e
3

e
3

e
3

= e . Adic!

(a )

n n 0

este $ir Cauchy de numere ra ionale.


n

Conform Lemei 7.26. exist! x = lim a n n #. Deoarece pentru n suficient de mare | xn -x| 6 | xn - a n | + | a n -x | deducem c! x = lim x n ,
n

A,-, A majorat!. Atunci sup (A)=- inf ( A).

adic! # este complet. 2 Defini ia 7.28. Un corp ordonat K se zice complet ordonat dac% orice parte nevid% minorat% a sa are o margine inferioar%. Observa ie 7.29. Fie K un corp complet ordonat $i A+K, A este minorat!, sup A exist! $i

Lema 7.30. Dac% x, y(", atunci :


197

(i) x ,y 'i"(x) , i" (y) (ii) x<y 'i" (x)<i"(y) (iii) pentru orice 0(# exist% x, y( a.. iQ (x) , 0 , iQ (y) . Demonstra#ie. (i). S! presupunem c! x6y, adic! y-x80. Cum i"(y)-i"(x)=i"(y-x) deducem c! i" (y) 8 i" (x) ' i" (x) 6 i" (y) . Reciproc, s! presupunem c! iQ (x) 6 iQ (y), adic! iQ (y-x) 8 0 ) y-x(P, deci pentru R>0, y-x>R>0 )y8x ' x6y . (ii). Rezult! din injectivitatea lui i Q . (iii). Fie 2(# $i (xn) n80(2 . Atunci (xn) n80(C("), deci pentru R("+* exist! nR(6 a.. | xn x ne |<R pentru orice n 8 nR sau

x ne - R<xn< x ne +R pentru orice n 8 nR .


Lund x, y( a.. x< x ne -R $i x ne +R<y deducem c! xnx>0 $i y xn>0 pentru orice n 8 nR deci ( xn ) n 80 ( x, x, . . . .) =( xn x ) n80 (P ( y,y, . . . .) ( xn ) n80 =( y- xn ) n80 (P, adic! iQ (x) 6 2 6 iQ (y) . Lema 7.31. Fie 0, 3(# (i (un ) n -0 , (vn ) n -0 (C(") a.. i" (um) , 0 , 3 , i" (vm ) pentru orice m (6 (i ( um ) m -0 ( vm ) m -0 (N(") . Atunci 0=3 . e Demonstra#ie. Fie R>0. Exist! m0(6 a.. | v m0 - u m0 |< . Fie
3

$i

acum (xn ) n80(2 $i (yn) n80(3 . Din condi ia (1) deducem c! i"(um)62 , deci pentru m=m0 avem (xn u m0 )n80(P prin urmare exist! nRB(6 a.. xn u m0 > e
3

pentru n8nRB.
198

Tot din (1) rezult! c! 36iQ(vm) deci pentru m=m0 avem ( v m0 -yn) n80(P, adic! exist! nRBB(6 a.. v m0 yn > yn xn < v m0 +
e
3 3 2e e 2e + 6 + = e , prin 3 3 3 - u m0 +

e
3

, pentru orice n 8 nRBB, de unde


2e A 3

= v m0 - u m0 +

v m0 - u m0

urmare, yn xn<R pentru orice

n 8max (nRB, n RBB). Dar 2 6 3. Atunci (ynxn) n80(P, deci exist! nRBBB(6 a.. yn-xn >-R, pentru orice n 8 nR BBB. 2=3.2 Atunci | xn yn |<R pentru orice n8max (nRB, nRBB, nRBBB), de unde

Teorema 7.32. Corpul ( #, , ) este complet ordonat . Demonstra#ie. Fie A+# nevid! $i minorat! iar A0 mul imea

2(A. Din Lema 7.31., (iii) rezult! existen a unui z( adic! i" (z)(A0 . Fie x0=max{z(
1

minoran ilor lui A. Cum A0 /-, exist! 3(A0 a.. 3 6 2 pentru orice a.. i" (z) 6 3,

i"(x0+1)*A0. Presupunem c! am ob inut un xk(" (k80) a.. i"(xk )(A0 $i i " ( x k +


10 k

| iQ (z)(A0} ; atunci i"(x0)(A0 $i

)*A0
n 10 k +1

Notnd nk=max{06n69 | i"(xk)+


x k +1 = x k + nk 10 k +1

(A0} $i

se ob ine, prin induc ie, un $ir (xk ) k80(" a..


1

(1) i" (xk )(A0 pentru orice k(6 ; (2) i" ( x k + (3)
10 k

)*A0 pentru orice k(6 ;


nk 10 k +1

x k +1 = x k +

199

Din (3) $i din defini ia lui nk rezult! x k +1 = x k +

nk 10 k +1 1-

, de unde

pentru n >k ob inem xn xk=xnxn-1+xn-1xn-2+...+xk+1xk6


1 1 9 9 9 9 + + ... + k +1 = k +1 1 + + ... + n - k -1 10 10 10 10 10 n 10 n -1 9 10 1 = 10 k +1 9 10 k 1 9 10 n - k < = k +1 1 10 110

<

deci ( xn ) n80(C("). Fie 2= (x n )n 0 (# $i s! demonstr!m c! 2=inf A. Pentru aceasta vom demonstra c! (S) i"( xk ) 6 2 6 i" ( xk+
1 10 k

) pentru orice k(6.

Din (3) deducem c! x0 6 x1 6. . . 6 xk 6. . ., deci ( xn-xk ) n80(P pentru orice k(6, adic! i" ( xk ) 6 (x n )n 0 =2 pentru orice k(6.
10 k 1 1 x k + k - x n >0 pentru n >k, deci 2 6 i" x k + k pentru orice 10 10

Am demonstrat mai nainte c ! xnxk< 1 , pentru n>k, adic!

k(6. Am ar!tat astfel inegalit! ile (S). S! demonstr!m acum c! 2 este minorant al lui A. S! presupunem c! exist! ?(A a.. ?<2. Atunci
1 i" x k + k pentru orice k(6. 10

i" (xk) 6 ? 6 2 6

Dar lim x k +
k

1 - x k = lim k = 0, de unde innd cont de k 10 10 1


k

Lema 7.31. deducem c! ?=2, absurd, deci 2(A0 . S! ar!t!m acum c! 2 este cel mai mare minorant al lui A. Presupunem c! exist! 3(A0 a.. 2<3. Din (3) deducem c! pentru fiecare k(6 exist! 2 k(A a.. 2 k<i" ( x k +
1 10 k

). Cum 3 este minorant al lui A

200

$i 2 k(A deducem c! 3A2 k de unde i" (xk ) 6 2 6 3 6 i"( x k + unde deducem c! 2=3, absurd!. Deci 2=infA. 2

1 10 k

) de

8 . Construc ia corpului $ al numerelor complexe


Scopul acestui paragraf este de a identifica corpul # al

numerelor reale cu un subcorp al unui corp comutativ $ n care ecua ia x2 =-1 are solu ie. (z, t)($ definim : Pentru aceasta vom considera $=## iar pentru (x, y), (x, y)+(z, t)=(x+z, y+t) (x, y)(z, t )=(xz-yt, xt+yz).

x =-1 are solu ie.


2

Teorema 8.1. ($, +, ) este corp comutativ n care ecua ia

=(-x, -y )). n mod evident nmul irea este comutativ!.

imediat (elementul neutru este ( 0, 0 ), iar pentru (x, y) ($, -(x, y)=

Demonstra#ie. Faptul c! ($, +) este grup abelian se probeaz!

Deoarece (x, y)[(z, t)(r, s)] =[(x, y)(z, t)](r, s)=(xzr-xts-yzs-ytr, xzs+xtr+yzr-yts) deducem c! nmul irea este asociativ!. Cum (x, y)(1, 0)=(1, 0)(x, y)=(x, y) deducem c! elementul

Pentru a proba c! ($*, ) este grup, fie (x, y), (z, t), (r, s)($.

neutru fa ! de nmul ire este (1, 0). Fie acum (x, y)($* (adic! x/0 sau
201

y/0). Egalitatea (x, y) (x B, yB)=(1, 0) este echivalent! cu xxB-yyB=1 $i

xyB+yxB=0, de unde xB= =

x x +y
2 2

$i yB= -

y x + y2
2

, adic! (x, y) -1=

x
2

x +y

, -

. x +y y
2 2

=(x, y)(z, t)+(x, y)(r, s)=(xz+xr-yt-ys, xt+xs+yz+yr) deducem c ! nmul irea este distributiv! fa ! de adunare, adic! ($, +, ) este corp comutativ. deducem c! ecua ia x2=-1 are solu ie n $. 2

Cum pentru (x, y), (z, t), (r, s)($, (x, y)[(z, t)+(r, s)]=

S! not!m i=(0, 1). Cum i2=(0, 1)(0, 1)=(-1, 0)=-(1, 0)

pentru orice x(#, este morfism de corpuri (deci func ie injectiv!). n felul acesta # poate fi privit ca subcorp al lui $. Am construit astfel (irul de mul imi 6% %"%#%$.

Observa ia 8.2. Se probeaz! imediat c! i#:#.$, i#(x)=(x, 0)

Deoarece pentru z=(x, y)($ putem scrie z=(x, 0)+(y, 0)(0, 1), innd cont de identific!rile anterioare deducem c ! z se poate scrie (formal) sub forma z=x+iy (cu i=(0, 1) iar i2=-1). Mul imea $ poart! numele de mul#imea numerelor complexe,

iar ($, +, ) corpul numerelor complexe. Elementele din $\# se zic pur imaginare.

Dac! z=x+iy($ cu x, y(#, atunci x se zice partea real a lui z iar yi partea imaginar a lui z ( y se nume$te coeficientul p r#ii imaginare ). Pentru z($, z=x+iy, definim z = x - iy (ce se va numi conjugatul lui z) $i z = x 2 + y 2 ( |z| poart! numele de modulul lui z ). Propozi ia 8.3. Fie z, z1, z2($. Atunci
2

(i) z(# ' z = z

(ii) z = z , z z = z

202

1 1 (iii) z1 z 2 = z1 z 2 , z1 z 2 = z1 z 2 , (cu z210) z = z 2 2

(iv) z = z , z1 + z 2 z1 + z 2 , z210).

z1 z 2 = z 1

z2 ,

z1 z1 = z2 z2

(cu

Demonstra#ie. (i). Fie z=a+ib. Dac! z(#, atunci b=0, deci


z = a = z iar dac! z = z atunci b =-b adic! b=0, deci z(#.

(ii). $i (iii). sunt evidente. (iv). S! prob!m doar inegalitatea |z1+z2|6|z1|+|z2| (celelalte

probndu-se imediat). Alegem z1=x1+iy1 $i z2=x2+iy2 cu x1, x2, y1, y2(# $i astfel |z1+z2|6|z1|+|z2|'

( x1 + x 2 )2 + ( y1 + y 2 )2

2 2 2 2 x1 + y1 + x2 + y2 '

2 2 2 2 2 2 2 2 x1 + x2 + 2 x1 x 2 + y1 + y2 + 2 y1 y 2 x1 + y1 + x2 + y2 + 2 2 2 2 + 2 x1 + y1 x2 + y2

)(

2 2 ' (x1 x 2 + y1 y 2 )2 x12 + y12 x 2 + y2 (x1 y 2 - x 2 y1 )2 0 ceea ce este evident.

)(

Egalitate avem dac!

x1 x 2 = = l cu l (#, adic! z1 = l z 2 . 2 y1 y 2

Observa ia 8.4.

a b matricea se probeaz! imediat c! corpul ($,+,) este izomorf cu - b a a b corpul - b a a, b (# , opera iile de adunare $i nmul ire fiind

Asociind fiec!rui num!r complex z=a+ib

cele obi$nuite din M2 (#).

203

.9. Construc ia corpului H al quaternionilor


n inelul (M2( $), +, ) s! consider!m mul imea: a b |a, b ($ H = -b a (unde reamintim c! pentru a C, a reprezint! conjugatul lui a ). Propozi ia 9.1. ( H, +, ) este subinel al lui M2( $ ). a b g d $i N= dou! elemente Demonstra#ie. Fie M= -b a -d g a -g b -d H, din H. Atunci M-N= -( b - d ) a - g ag - bd ad + bg 10 1 0 H $i I = H, de unde = MN= 2 -ad + bg ag - bd 0 1 - 0 1 concluzia c! H este subinel (unitar ) al lui M2( $ ).2 Corolarul 9.2. (H, +, ) este corp. Demonstra#ie. 4innd cont de Propozi ia 9.1. mai avem de a b O , atunci exist! NH demonstrat faptul c ! dac! MH, M= -b a 2 a.. MN=NM=I2. Din MO2 deducem c! D = aa + bb = a + b 0 . ab H, unde a = (a / D) $i b = - b avem: Considernd N= -b a D aa - bb ab + ba a b ab = MN= iar -b a -b a -(ab + ba ) aa - bb
2 2

204

D a b aa + bb a + b aa - bb = a + b = = = =1 D D D D D ab ab b a ab + ba = -a + b = + = 0, D D D D 1 0 de unde MN= =I2 $i analog NM=I2, adic! M-1=N.B 0 1 Defini ia 9.3. Corpul H poart% numele de corpul quaternionilor (elementele lui H se vor numi quaternioni). a 0 pentru Dac! vom considera j#:#H definit prin j#(a)= 0 a orice a(# se verific! imediat c! j# este morfism de corpuri (deci func ie a 0 . injectiv! ), astfel num!rul real a se identific! cu quaternionul 0 a i 0 0 i , J= 0 1 $i K= . Prin calcul se S! not!m I= i 0 -1 0 0 - i verific! egalit! ile: I2=J2=K2=-I2, IJ=-JI=K, JK=-KJ=I, KI=-IK=J (de unde o prim! concluzie ce se desprinde este c! H este un corp necomutativ). Dac! a=a0+a1i $i b=b0+b1i$, putem scrie: a b a0 + a1i b0 + b1i a0 0 a1 0 i 0 + = + = - b a - b0 + b1i a0 - a1i 0 a0 0 a1 0 - i b0 0 0 1 b1 0 0 i + =a I +a I+b J+b K (dac! inem cont de 0 b0 - 1 0 0 b1 i 0 0 2 1 0 1 a 0 identificarea oric!rui num!r real a cu quaternionul 0 a ). Astfel, orice quaternion hH poate fi scris, n mod unic, sub forma h=a+bI+cJ+dK cu a, b, c, d# (identificnd pe aI2 cu a).
205

Observa ia 9.4. n corpul H ecua ia x2+1=0 are o infinitate de solu ii $i anume to i quaternionii h=aI+bJ+cK cu a, b, c # $i a2+b2+c2=1.

10. Ideale prime. Ideale maximale


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar $i comutativ. Defini ia 10.1. Un ideal T al lui A se zice prim dac% T A (i

dac% avem a,bA a.. ab T, atunci aT sau bT.

Exemple 1. Dac! A este un domeniu de integritate, atunci idealul nul (0) este prim. 2. Pentru inelul prim. Propozi ia 10.2. Un ideal T al lui A este prim dac% (i numai idealele prime sunt (0) $i p cu p2 num!r

dac% A/T este domeniu de integritate.

A/T este inel nenul $i cum A este comutativ $i unitar deducem c! $i A/T = b + ( A/T a.. = a + (, b este comutativ $i unitar. Fie acum a =0 ab (. Cum T este prim deducem c! a ( a sau b =0 a =0 , adic! A/T nu are divizori ai lui zero nenuli. b ( b

Demonstra#ie. Dac! T A este ideal prim, atunci TA, deci

Reciproc, dac! A/T este domeniu de integritate, atunci A/T este =0 a b nenul $i deci TA. Dac! a , b A a.. a b (, atunci ab = 0

a ( =0 $i cum A/T nu are divizori nenuli ai lui zero deducem c ! a =0 b (.B sau b
206

Propozi ia 10.3. Fie A, A9 dou% inele unitare (i comutative iar f:AA9 un morfism de inele unitare. Atunci: n A (i) Dac% T9A9 este ideal prim n A9, f-1( T9) este ideal prim (ii) Dac% n plus f este morfism surjectiv (i T A ideal

prim, a.. Ker(f) T, atunci f(T) este ideal prim in A9.

este ideal n A (evident f -1(TA) A, c!ci TAAA). Dac! a, bA a..

Demonstra#ie. (i). Conform Propozi iei 3.7. deducem c! f-1(TA)

abf-1(TA) atunci f (ab)TA f(a)f(b) TA. Cum TA este prim n AA bf-1(TA), adic! f-1(TA) este ideal prim n A. (ii). Cum f este surjec ie, conform Propozi iei 3.7. deducem c! a.. aAbAf(T). Atunci exist! a, bA a.. aA=f(a) $i bA=f(b) altfel c!

deducem c! f(a) TA sau f(b) TA, de unde concluzia c! af-1(TA) sau

f(T) este ideal al lui AA (propriu, deoarece T A). Fie acum aA, bAAK aAbAf(T) f(a)f(b)f(T) f(ab)f(T) f(ab)=f(c) cu cT ab-cKer(f) T ab-c T $i c T ab T . Deoarece T este prim n A deducem c! aT sau b T, adic! aAf(T) sau bAf(T), de unde concluzia c! f(T) este prim n AA.B Defini ia 10.4. Un ideal U A se zice maximal dac% U A (i U este element maximal n laticea Id(A) (adic ! oricare ar fi IId(A) a.. U I A rezult! U=I sau I=A). Exemple 1. n orice corp K, idealul (0) este maximal . 2. Pentru idealul (adic! sunt de forma p I=n , idealele maximale coincid cu cele prime $i dac! este ideal cu p2 num!r prim). pentru care p n , atunci n|p, de

ntr-adev!r, dac! p2 este num!r prim, atunci p este un alt ideal al lui unde n{1, p}, adic! I=p sau I= . Reciproc, dac! p
207

maximal, atunci p $i deci p1. Dac! n

a.. n|p, atunci p n

$i cum p este maximal rezult! n =p sau n = , adic! n = p sau n = 1, adic! p este prim. Propozi ia 10.5. Fie U A un ideal maximal a.. Urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) U este ideal maximal (ii) Pentru orice aA\ U avem U +<a>=A (iii) A / U este corp.
U

A.

Demonstra#ie. (i)(ii). Deoarece pentru aA\ U avem U U+ +<a> iar U este maximal deducem cu necesitate c ! U + <a>=A. = a + U(A/U)*, adic! a U. Atunci a A\ U (ii)(iii). Fie a $i deci U +< a >=A, adic! 1= x + b a cu x U $i b A. Deducem a , adic! a =1 este inversabil, deci A/ U este corp. imediat c! b (iii)(i). S! presupunem prin absurd c! U nu este maximal, adic! exist! IId(A) a.. IA $i U I. Exist! deci a I a.. a U.
(A/ U)* $i cum A/ U este presupus corp deducem Atunci a =1 a b -1 U . Cum UI deducem c! b existen a unui b A\ U a.. a ab - 1 I $i cum a I rezult! 1I, adic! I=A - absurd !.B

Corolar 10.6. Orice ideal maximal al lui A este prim . Demonstra#ie. Dac! U este ideal maximal al lui A, atunci conform Propozi iei 10.5., A/ U este corp (deci domeniu de integritate) $i atunci U este prim conform Propozi iei 10.2.2 Observa ia 10.7. Reciproca Corolarului 10.6. nu este n general adev%rat%. Contraexemplul ne este oferit de inelul n care (0) este prim f%r% a fi ns% maximal (c%ci (0) este cuprins n orice ideal al lui ). Propozi ia 10.8. Fie A, A9 dou% inele unitare (i comutative iar f:AA9 un morfism surjectiv de inele unitare. (i) Dac% U9A9 este ideal maximal n A9, atunci f -1(U9) este ideal maximal n A
208

(ii) Dac% U A ideal maximal n A a.. Ker(f) U, atunci f(U) este ideal maximal n A 9. Demonstra#ie. (i). Fie IId(A) a.. f -1(UA) I A. Atunci UA f(I) $i cum UA este maximal n A A deducem c! UA=f (I) sau f (I)=AA, adic! f-1(UA)=I sau I=f-1(AA)=A, adic! f-1 (U) este ideal maximal n A. (ii). Fie IAId(AA) a.. f(U) I AA. Atunci U f-1(I) f-1(AA)=A $i cum U este maximal n A deducem c! U = f-1(I) sau f-1(I)=A, adic! f-1(U)=I sau I=f (A)=AA, adic! f (U) este ideal maximal n AA.B Teorema 10.9. (Krull) Orice ideal I A al inelului A este con inut ntr-un ideal maximal. Demonstra#ie. S! consider!m mul imea PI={JId(A)| I J $i J A}. Cum IPI deducem c! PI . Se verific! imediat c! (PI, ) este o mul ime inductiv ordonat!. Conform Lemei lui Zorn (vezi Corolarul 2 la Lema 5.15. de la Capitolul 1 ) PI are cel pu in un element maximal U. Atunci U este ideal maximal al lui A ce con ine pe I. 2 Corolarul 10.10. Orice element neinversabil al lui A este con inut ntr-un ideal maximal al lui A. Demonstra#ie. Fie aA\U(A). Atunci I=<a>A $i conform Teoremei 10.9. exist! un ideal maximal U a.. I U, de unde a U. B Corolarul 10.11. Orice inel A (comutativ $i unitar) are cel pu in un ideal maximal. Demonstra#ie. n Teorema 10.9. consider !m I=(0).B Defini ia 10.12. Un inel comutativ $i unitar ce are un singur ideal maximal se zice inel local. Exemplu. Corpurile comutative sunt n particular inele locale. Propozi ia 10.13. Pentru inelul comutativ A urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) A este local (ii) Dac% a, bA (i a+b=1 atunci a sau b este inversabil (iii) Mul imea A\ U(A)Id(A).
209

Demonstra#ie.( i)(ii). Fie U singurul ideal maximal al lui A $i a, bA a. a+b=1. S! presupunem prin absurd c! de exemplu a nu este inversabil. Atunci <a>A $i conform Teoremei 10.9., <a> U , adic! a U. Cum UA avem c! 1 U deci a+b U $i cu necesitate b U(A). (ii)(iii). Fie x,yA\U(A) $i s! presupunem prin absurd c! x-yU(A). Atunci exist! zA a.. z(x-y)=1 zx+(-zy)=1. Deducem c! zxU(A) sau -zyU(A) $i cum zU(A) deducem c! xU(A) sau yU(A)- absurd!, deci obligatoriu x-yA\U(A). Dac! aA $i xA\U(A) atunci n mod evident axA\U(A), adic! A\U(A)Id(A). (iii)(i). S! presupunem c! A\U(A)Id(A) $i fie U un ideal maximal al lui A. Cum 1U(A) deducem c! A\U(A)A. Cum U A, orice element al lui U este neinversabil, deci U A\U(A)A. Atunci
U=A\U(A),

adic! A are un singur ideal maximal, deci este inel local. 2

Observa ia 10.14. Un inel cu un num%r finit de ideale maximale se zice semi-local. n cadrul Observa iei 2.9. am stabilit c! mul imea N(A) a elementelor nilpotente ale lui A formeaz ! un ideal ce poart! numele de nilradicalul lui A. Propozi ia 10.15. N(A) este egal cu intersec ia tuturor idealelor prime ale lui A. Demonstra#ie. Fie N intersec ia tuturor idealelor prime ale lui A; vom proba egalitatea N(A) = N prin dubl! incluziune. Dac! x N ( A) , atunci exist! n 6*, a.. x n = 0 astfel c! dac! T este un ideal prim oarecare al lui A avem x n = 0 T, de unde concluzia c! x T, adic! x T = N , deci N(A) N . Fie a N ( A) iar I a familia idealelor I ale lui A cu proprietatea c! pentru orice n 6 * , a n I (familia I a este nevid! deoarece din presupunerea x N ( A) deducem c! idealul nul 0 I a ). Se verific! imediat c! mul imea (I a , ) este inductiv! $i atunci conform lemei lui Zorn (Corolarul 2 la Lema 5.15 de la Capitolul 1) n I a exist! un element maximal T despre care vom ar!ta c! este prim.
210

Dac! x,y T, atunci cum T este inclus strict n idealele T + x $i T + y deducem c! aceste ultime dou! ideale nu fac parte din I a , astfel c! vom g!si m, n 6 * a.. a m T + x $i a n T + y . Deducem imediat c! a m + n T + xy , adic! T + xy I a , deci

xy T, adic! T este prim. Cum a T deducem c! a N, adic! N N ( A) , de unde egalitatea N(A)=N. &
Defini ia 10.16. Radicalul Jacobson al inelului A se define(te ca fiind intersec ia J(A) a tuturor idealelor maximale ale lui A. Avem urm%toarea caracterizare a lui J(A): Propozi#ia 10.17. x J ( A) 1 - xy U ( A) pentru orice y A . Demonstra#ie. . Fie x J ( A) $i s! presupunem prin absurd c! exist! y A a.. 1 - xy U ( A) . Conform Corolanului 10.10 exist! un ideal maximal U al lui A a.. 1 - xy U. Cum x J ( A) U deducem c! xy U adic! 1 U absurd !. . S! presupunem c! x J ( A) , adic! exist! un ideal maximal U al lui A a.. x U. Atunci <U {x} > = A, deci 1 = a + xy cu a U $i y A . Deducem c! 1 - xy = a U, ceea ce este absurd deoarece U nu con ine unit! i ale lui A. B Propozi ia 10.18. (i) Dac% T1, ..., Tn sunt ideale prime ale lui A (i I (Id(A) a.. I% U Ti, atunci exist% i({1, 2., ..., n} a.. I%Ti
i =1 n

(ii) Dac% I1, I2,..., In sunt ideale ale lui A iar T este ideal prim al lui A a..

I I i %T , atunci exist% 1AiAn a.. Ii%T


i =1 n i =1

Dac% T= I I i atunci exist% 1AiAn a.. T=Ii. Demonstra#ie. (i). Vom demonstra prin induc ie matematic! dup! n!1 implica ia I &Ti (1AiAn) )I&
211
n

U
i =1

Ti (care pentru n=1 este

evident!). Fie n!1 $i s! presupunem implica ia adev!rat! pentru n-1 $i


n

fie pentru fiecare 1AiAn, xi(I a.. xi*Tj pentru orice j/i. Dac! pentru un anumit i0 (1Ai0An), xi0 i0 , atunci xi0 Ui $i totul este clar. S!
i =1

presupunem acum c! xi(Ti pentru orice 1AiAn. Pentru orice 1AiAn s! consider!m elementul yi = x j (I. Cum Ti este ideal prim deducem
1 j n j i

c! yi *Ti $i yi(Tj pentru orice 1Ai,jAn, i,j. Considernd elementul y= yi deducem c! y(I $i y*Ti pentru orice 1AiAn, adic! I& Ui .
i =1 i =1 n n

(ii). Presupunem c! adic! exist! xi(Ii a.. xi*T. Atunci prim,

I I i %T $i totu$i Ii&T pentru orice1AiAn


i =1

xi I i
i =1 i =1 n

I I i (conform Observa iei 2.16.). Cum T este


i =1 n

xi *T, de unde concluzia c! I I i &T- absurd !.


i =1 i =1

Dac!

I I i =T atunci conform celor de mai nainte exist!


i =1

1AiAn a.. Ii%T. Cum T%Ii deducem c! T=Ii. 2 Defini ia 10. 19. Dac% I(Id(A), atunci prin radicalul lui I

n elegem mul imea r(I)={x(A | exist% n(6* N(A/I)

Considernd pI:A:A/I morfismul surjectiv canonic (i nilradicalul r(I)(Id(A) (conform Propozi iei 3.7.).

a.. xn(I}.

al lui A/I, atunci cum r(I)=pI-1(N(A/I)) deducem c%

Propozi ia 10. 20. Dac% I, J(Id(A), atunci (i) I%r(I) iar dac% I%J ) r(I)%r( J) (ii) r(r(I)) =r(I)

212

(vi) Dac% I este prim atunci pentru orice n(6*, r(In) = I. Demonstra#ie. (i ).Evident. (ii). Din I%r(I) ) r(I) % r(r(I)). Dac! x(r(r(I)) atunci exist! n(6* a.. xn(r(I), adic! exist! m(6* a.. x n

(v) r(I+J)=r( r(I)+ r(J))

(iv) r(I)=A ' I=A

(iii) r(IJ)= r(I.J)= r(I).r(J)

( )

(I ' xmn(I , deci

x(r(I), de unde $i incluziunea r(r(I)) % r(I) ceea ce ne asigur! egalitatea de la (ii). (iii). Egalitatea r(I.J)=r(I).r(J) este evident!. Cum IJ% I.J (conform Observa iei 2.16.) deducem c! r(IJ)%r(I.J) . Dac! x(r(I.J) atunci exist! n(6* a.. xn( I.J' $i xn(I $i xn(J. Cum x2n=xnxn(IJ deducem c! x(r(IJ), adic! r(I.J) % r(IJ), de unde egalitatea r(IJ)= =r(I.J). (iv). Evident!. I+J % r(I) +r(J), deci r(I+J) % r( r(I) +r(J)). (v). 4innd cont de (i) deducem c! I % r(I) $i J %r(J), apoi

Exist! atunci y(r(I) $i z(r(J), p, q(6* a.. yp(I , zq(J $i xn=y+z. Deducem c! xnpq=(y+z)pq dezvoltnd cu ajutorul binomului lui Newton membrul drept putem g!si y3 (I $i z3(J a.. (y+z)
npq pq

Fie acum x(r(I+J) % r(r(I) +r(J)) $i n(6* a.. x n(r(I)+r(J).

r(r(I)+r(J))% r(I+J), de unde egalitatea cerut !. (vi). Fie n(6*. Dac! x(r(In) atunci exist! m(6 a.. xm(In= { I ....I = x1 ....x n x1 ,...., xn I %I deci xm(I, $i cum I este finita n ori n prim deducem c! x(I , adic! r(I )%I . Cum incluziunea I%r(In) este evident! deducem c! r(In)=I. 2
213

=(y3+z3)(I+J ,

deci x(r(I+J). Ob inem astfel $i incluziunea

=y3+z3 $i astfel

11. Divizibilitatea n inele


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un domeniu de integritate (adic! un inel unitar comutativ nenul f !r! divizori ai lui zero nenuli). Defini ia 11.1. elementul b(B (sau c% b este un multiplu al lui a sau c% a este divizor al lui b) dac% exist% c(A a.. b=ac. Dac% a nu divide b vom scrie aNb. n mod evident, rela ia de divizibilitate de pe A este o rela ie de preordine. Ea nu este ns! n general o rela ie de ordine. Un n care 14-1 $i Vom spune c% elementul a(A divide

contraexemplu imediat ne este oferit de inelul ntregilor

-141, ns! 1,-1. 4innd cont de cele stabilite la nceputul 5 de la Capitolul 1

deducem c! rela ia aGb ' a4b $i b4a este o echivalen ! pe A compatibil! cu rela ia de divizibilitate. Rela ia G de pe A definit! mai sus poart! numele de rela#ia de asociere n divizibilitate ( dac! aGb vom spune c! a este asociat cu b n divizibilitate). generat de a (conform Observa iei 2.13., <a>={ab 4 b(A }8aA ). Reamintim c! pentru a(A prin <a> am notat idealul principal

Rezultatul urm!tor este imediat. Propozi ia 11.2. Rela ia de divizibilitate de pe A are urm%toarele propriet% i: (ii) Dac% a, b(A, aGb 'exist% u(U(A) a.. a=ub ' Aa=Ab (i) Dac% a, b(A, a4b ' Ab%Aa

(iii) Dac% a, bi(A, ( 1,i,n ) (i a4bi pentru orice 1,i,n, atunci

a4c1b1++cnbn pentru oricare elemente c1, c2 , ,cn(A. Demonstra#ie. (i) ,,). Dac! a4b atunci exist! c(A a.. b=ca, deci pentru orice d(A, db=d(ca)=(dc)a, de unde incluziunea Ab%Aa. ,,9. Cum b(Ab %Aa deducem c! b(Aa deci exist! c(A a..

b=ca, adic! a4b.

214

(ii). Dac! aG b, atunci a4b $i b4a, deci exist! c, d(A a.. b=ac $i a=db. Deducem imediat c! a=a(cd) $i cum A este domeniu de integritate avem c! cd=1; analog dc=1, de unde concluzia c! c, d(U(A) $i astfel o implica ie de la prima echivalen ! este probat!. c! a4b $i b4a, probnd astfel complet prima echivalen !. Fie acum u(U(A) a.. a=ub. Atunci b=u-1a, de unde concluzia

(iii). Evident!, innd cont de regulile de calcul ntr-un inel. 2

Echivalen a aG b ' Aa=Ab este imediat! innd cont de (i).

Corolarul 11.3. Dac% a(A atunci urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) aG1 (ii) a(U(A) (iii) Aa=A Defini ia 11.4. Fie a, b(A; un element d(A se zice cel mai mare divizor comun (prescurtat c.m.m.d.c) al elementelor a (i b dac% ndepline(te urm%toarele condi ii: ii) Dac% mai avem dK(A a.. dK4a (i dK4b atunci dK4d. Observa ia 11.5. 1. Se deduce imediat c! d1 $i d2 verific! condi iile i) $i ii) din defini ia de mai nainte dac! $i numai dac! d1 G d2. Din acest motiv vom nota cu (a, b) sau c.m.m.d.c (a, b) orice element din A ce este cel mai mare divizor comun al elementelor a $i b (adic! nu vom face nici o distinc ie ntre elementele asociate n divizibilitate). 2. Dac! (a, b)=1 vom spune despre a $i b c! sunt prime ntre ele. 3. Deoarece pentru oricare trei elemente a, b, c(A, ob inem imediat din Defini ia 11.4. c! (a, (b, c))=((a, b), c), deducem c! putem extinde no iunea de c.m.m.d.c la un num!r finit de elemente a1, a2, , an ale lui A (n!2) ra ionnd inductiv dup! n. Astfel, (a1, a2, a3) = ((a1, a2), a3),
215

(iv) a4b pentru orice b(A.

i) d4a (i d4b

(a1, a2, a3 ,a4)= ((a1, a2 a3), a4) $.a.m.d. Propozi ia 11.6. Presupunem c% n A pentru oricare dou% elemente exist% un c.m.m.d.c al lor. Atunci: (i) (a, b)=a 'a4b (ii) (a, 0)=a (aK, bK)=1 (iv) (ac, bc)=(a, b)c (v) Dac% aA+bA=dA, atunci d=(a, b). n particular, dac% n A suma oric%ror dou% ideale principale este ideal principal, atunci n A oricare dou% elemente au un c.m.m.d.c. Demonstra#ie. (i) $i (ii) sunt evidente. (iii) Dac% (a, b)=d cu a, b(A* (i a=daK, b=dbK , atunci

cum d=(a, b) ob inem c! ddK4d, adic! exist! c(A a.. ddKc=d. Deoarece d(A* iar A este domeniu de integritate deducem c ! dKc=1 adic! dK41 (deci dKG1), ceea ce ne arat! c! (aK, bK)=1.

(iii). Alegem dK=(aK, bK) $i deducem imediat c! ddK4a $i ddK4b iar

c(A n cazul c=0 sau d=0 totul rezultnd din (ii)).

(iv). Fie d=(a, b) $i dK =(ac, bc) (evident putem presupune c! d, Cum d=(a, b) putem scrie a=daK $i b=dbK (cu aK, bK (A) astfel

c! ac=(dc)aK $i bc=(dc)bK, de unde deducem c! dc4dK, adic! dcdKK=dK (cu dAA(A). Cum dK=(ac, bc) deducem c! ac=dKaKK $i bc=dKbKK (cu aKK, Ob inem imediat c! ac=dcdKKaKK $i bc=dcdKKbKK sau

bKK(A).

dcaK=dcdKKaKK $i dcbK=dcdKKbKK. Cum dc, 0 atunci aK=dKKaKK $i bK=dKKbKK ceea ce implic! dKK4aK $i dKK4bK. Deoarece (aA, bA)=1 (conform cu (iii)), atunci dKK41 adic! dKGdc ceea ce trebuia probat.

Dac! mai avem dK(A a.. dK4a $i dK4b, cum d=ax+by cu x, y(A, deducem c! dK4d, adic! d=(a, b). 2

(v). Din aA+bA=dA deducem c! aA, bA %dA, adic! d4a $i d4b.

216

Corolar 11.7. Presupunem c% n inelul A pentru oricare dou% elemente a (i b exist% (a, b). Dac% a, b, c (A a.. a4bc (i (a, b)=1, atunci a4c. Demonstra#ie. Din (a, b)=1 $i Propozi ia 11.6. (iv), deducem c! (ac, bc)=(a, b)c=c, adic! a4c. 2 Defini ia 11.8. Dac% a, b(A, un element m(A se zice cel mai mic multiplu comun al elementelor a (i b (vom scrie prescurtat c% m=c.m.m.m.c (a, b) sau m=[a, b] dac% ndepline(te urm%toarele condi ii: i) a4m (i b4m ii) Dac% mai avem mK(A a.. a4mK (i b4mK, atunci m4mK. Observa ia 11.9. 1. Ca $i n cazul celui mai mare divizor comun se deduce imediat c! dac! m $i mK verific! condi iile i) $i ii) din Defini ia 11.8., atunci m G mK (adic! exist! u(U(A) a.. m=umK) . 2. Deoarece pentru oricare trei elemente a, b, c(A, ob inem imediat c! [a, [b, c]]=[[a, b], c], deducem c! putem extinde no iunea de c.m.m.m.c la un num!r finit de elemente a1, a2, , an ale lui A (n!2) ra ionnd inductiv dup! n. Astfel, [a1, a2, a3] = [[a1, a2], a3] [ a1, a2, a3 ,a4] = [[a1, a2 a3], a4] $.a.m.d. 3. Dac! vom considera A mpreun! cu rela ia de divizibilitate (a, b)=aVb iar [a, b]=aWb. ,,4 (care este o preordine pe A), atunci fa ! de aceast! ordine

Leg!tura ntre c.m.m.d.c $i c.m.m.m.c ne este oferit! de: Teorema 11.10. Pentru domeniul de integritate A urm!toarele afirma ii sunt echivalente: (i) Pentru oricare dou% elemente a, b(A exist% (a, b) (ii) Pentru oricare dou% elemente a, b(A exist% [a, b] (iii) Intersec ia oric%ror dou% ideale principale ale lui A este un ideal principal.
217

Demonstra#ie. (i))(ii). Fie a, b(A; dac! a=0 sau b=0, atunci [a, b]=0, astfel c! putem presupune a,0 $i b,0. Dac! d=(a, b), atunci a=daK $i b=dbK cu (aK, bK)=1. S! demonstr!m c! dac! alegem ab m= =abK=aKb, atunci m=[a, b]. Avem n mod evident c ! a4m $i b4m d $i fie mK(A a.. a4mK $i b4mK. Atunci exist! aKK, bKK(A a.. mK=aaKK=bbKK; deducem imediat c! daKaKK=dbKbKK $i cum d,0 rezult! c! aKaKK=bKbAA . Cum (aK, bK)=1, atunci din Propozi ia 11.2. rezult! c! aKK=(aKaKK, bKaKK)=(bKbKK, bKaKK) $i deci bK4aKK, adic! aKK=bKa1, astfel c! mK=aaKK=abKa1=ma1, deci m4mK, de unde concluzia c! m=[a, b]. m=aaK=bbK cu aK, bK(A. (ii))(i). Putem presupune c! a,0 $i b,0 $i fie m=[a, b]. Atunci

demonstr!m c! d=(a, b). Cum ab=aaK d=bbKd ob inem imediat c! b=aKd $i a=bKd, deci d4a $i d4b. Fie acum dK(A a.. dK4a $i dK4b, adic! a=dKaKK $i b=dKbKK cu aKK,

Cum a4ab $i b4ab, deducem c! m4ab, adic! ab=md cu d(A $i s!

bKK(A. Alegnd mK=dKaKKbKK=abKK=baKK avem c! a4mK $i b4mK, de unde dKmK=dK2 aKKbKK=(dKaKK)(dKbKK)=ab, ob inem c! ab=dKmc sau md=dKmc $i astfel d=dKc , adic! dK=d. (ii))(iii). Dac! m=[a, b], atunci Am%Aa $i Am%Ab, deci

deducem c! m4mK, adic! mK=mc cu c(A $i astfel dKmK=dKmc. Cum

Am%Aa.Ab. Dac! mK(Aa.Ab, atunci a4mK $i b4mK, deci m4mK, adic! mK(Am, de unde $i incluziunea Aa.Ab%Am, adic! Aa.Ab=Am. m=[a, b]. 2 (iii))(ii). Se arat! imediat c! dac! Aa.Ab=Am, atunci

Corolar 11.11. Dac% este verificat% una din condi iile echivalente ale Teoremei 11.10, atunci pentru oricare dou % elemente a, b(A avem egalitatea (a, b)[a, b]=ab.
218

c% este : i) prim dac% avnd a, b(A a.. p4ab ) p4a sau p4b

Defini ia 11.12. Vom spune despre un element p(A* \ U(A)

ii) ireductibil dac% p nu are divizori proprii (adic% din p=ab cu a, b(A deducem c% unul dintre elementele a sau b este din U(A) iar cel%lalt este asociat n divizibilitate cu p). Deducem imediat c! dac! p este prim (ireductibil), atunci oricare alt element asociat cu p n divizibilitate este prim (ireductibil). Propozi ia 11.13. Orice element prim este ireductibil. Demonstra#ie. Fie p(A un element prim iar pentru a proba c! p

este ireductibil fie a, b(A a.. p=ab. Deducem imediat c! p4a sau p4b. ce mpreun! cu p=ab implic! p=pub, de unde 1=ub, adic! b(U(A), deci Dac! p4a, cum a4p deducem c! pGa, deci exist! u(U(A) a.. a=pu ceea

p este ireductibil. 2

Observa ia 11.14. Exist! domenii de integritate n care anumite elemente ireductibile nu sunt prime. ntr-adev!r, n inelul [i 5 ]={a+ib 5 4 a, b( } elementul 3 este ireductibil f !r! a fi ns! prim. Pentru a proba acest lucru vom considera func ia 0: [i 5 ].6, 0 (a+ib 5 )=a2+5b2. Prin calcul direct se probeaz! c! dac! z, zK ( [i 5 ] ireductibil n inelul 0(zzK)=0(z)0(zK) iar z(U( [i 5 ])' 0(z)=1' z=1. S! ar!t!m c! 3 este element [i 5 ] iar pentru aceasta s! presupunem c! 3=z1z2 Din 0(3)=0(z1z2)=0(z1) 0(z2) unde zj=aj+ibj 5 , cu aj, bj( , j=1, 2. ob inem c!

2 2 9= a12 + 5b12 a2 + 5b2 , adic! a12 + 5b12 ({1, 3, 9}.

)(

219

Egalitatea a12 + 5b12 =9

a12 + 5b12 =1,

implic! a12 + 5b12 =3

a1=1

$i

b1=0,

adic! [i 5 ] .

z1(U( [i 5 ]). Egalitatea

este imposibil! iar egalitatea

implic! 0(z2)=1, adic! z2 este inversabil n

S! ar!t!m acum c! 3 nu este element prim n [i 5 ]. ntr-adev!r, dac! 3 ar fi prim, atunci cum 346= 1 + i 5 1 - i 5 am deduce c! 34 1 + i 5 sau 34 1 - i 5 , adic! 1 + i 5 = 3 a + ib 5 sau 1 - i 5 = 3 a + ib 5 cu a, aK, b, bK ( . Ob inem 3a=1 sau 3aK=1 absurd!.2

)(

CAPITOLUL 4 : INELE DE POLINOAME


1. Inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat %
n cele ce urmeaz! prin A vom desemna un inel unitar $i comutativ. Prin A6 vom nota mul imea func iilor f:6 A. Pentru u$urin a scrierii vom reprezenta o func ie f:6 A n felul urm!tor : f=(a0, a1, ...,an,...) unde pentru orice i6, ai=f(i)A ( f se mai nume$te $i $ir de elemente din A). n mod evident, dac! mai avem g:6 A , g=(b0, b1, ..., bn ,...), atunci f=g dac! $i numai dac! ai=bi , pentru orice i6. Pentru f, gA6 , f=(a0, a1, ..., an, ...) $i g=(b0, b1, ..., bn, ...) definim f+g, fg A6 prin (f+g)(i)=f(i)+g(i) $i (fg)(i)= f (k ) g (i - k )
k =0 i

pentru orice i6. Altfel zis, f+g=(a0+b0, a1+b1, ..., an+bn, ...) $i fg=(c0, c1, ..., cn, ...) unde ci= a kbi-k pentru orice i6. Astfel, c0=a0b0, c1=a0b1+a1b0, ...,
k =0 i

cn=a0bn+a1bn-1+...+an-1b1+anb0,

220

Propozi ia 1.1. (A6, +,) este inel unitar comutativ. Demonstra#ie. Faptul c! (A6, +) este grup comutativ este

imediat: asociativitatea $i comutativitatea adun !rii de pe A6 rezult! din asociativitatea $i comutativitatea adun !rii de pe A, elementul neutru este $irul nul 0=(0, 0, ..., 0, ...) (ce are toate componentele egale cu zero), iar pentru f = (a0, a1, ..., an, ...)A6 opusul s!u -f = (-a0, -a1, ..., -an, ...) . -f este dat de

Comutativitatea nmul irii de pe A6 rezult! din comutativitatea nmul irii de pe A. Pentru a proba asociativitatea nmul irii de pe A6, fie f = (a0, a1, ..., an, ...), g = (b0, b1, ..., bn, ...), h = (c0, c1, ..., cn, ...) trei elemente oarecare din A6 $i s! prob!m c! (fg)h=f(gh). ntr-adev!r, pentru n6 avem :
n i =0

((fg)h)(n)= ( fg )(i )h(n - i ) = ( f ( j ) g (i - j ))h(n - i )


i =0 j =0

j + k +t =n

f ( j ) g (k )h(t )

$i analog (f(gh))(n)=

j + k +t =n

f ( j ) g (k )h(t ) ,

de unde

((fg)h)(n)=(f(gh))(n), adic ! (fg)h=f(gh). Dac! not!m 1=(1, 0, ..., 0, ...)A6 , atunci pentru orice fA6 avem f1=1f=f , de unde concluzia c! 1 este elementul neutru pentru nmul irea de pe A6. Deoarece nmul irea de pe A este distributiv! fa ! de adunarea de pe A deducem imediat c! dac! f, g, h A6 $i n6, atunci (f(g+h))(n)=f(n)(g(n)+h(n))=f(n)g(n)+f(n)h(n)=(fg)(n)+(fh)(n)= =(fg+fh)(n), adic ! f(g+h)=fg+fh, altfel zis nmul irea de pe A6 este distributiv! fa ! de adunarea de pe A6 $i cu aceasta propozi ia este demonstrat!. 2 Observa ia 1.2. 1. Dac! vom considera iA : A A6, iA(a)=(a, 0, 0,...,0,...) pentru orice aA, atunci iA este morfism injectiv de inele unitare, astfel c! putem identifica orice element aA cu elementul (a, 0,..., 0, ...) din A6 $i astfel putem privi pe A ca subinel unitar al inelului A6.
221

2. Dac! X = (0, 1, 0, ..., 0, ...) A6 , atunci pentru orice n6 avem Xn = ( 0,...,0 ,1, 0, ...), astfel c! dac! f=(a0, a1, ..., an, ...)A6,

1 2 3
nori

atunci folosind adunarea $i nmul irea definite pe A6 ca $i identific!rile stabilite n prima parte a acestei observa ii avem: f= (a0, a1, ..., an, ...) = (a0, 0, ...) + (0, a1, 0, ...) + ... = (a0, 0, ...) + +(a1, 0, ...) (0, 1, 0,...) + (a2, 0, ...) (0, 0, 1, 0, ...) +...+ (an, 0, ...) ( 0,0,...,0 , 1, 0, ...) +... =(a0, 0, ...) + (a1, 0, ...) X + (a2, 0, ...) X2+...+

123
nori

+(an, 0, ...) Xn+...= a0+a1X+...+anXn+... Ob inem astfel scrierea obi$nuit! a unei serii formale. Aceast! observa ie ne permite s! d!m urm!toarea defini ie : Defini ia 1.3. Inelul (A6, +, ) se nume$te inelul seriilor formale n nedeterminata X cu coeficien#i din A (i se noteaz% prin A[[X]]. Un element f din A[[X]] se va scrie condensat sub forma f= ai X i (aceasta fiind doar o nota ie, f!r! sens de adunare).
i 0

Defini ia

1.4.

O serie formal% f = ai X i A[[X]] cu


i 0

proprietatea c% { i6ai 0} este finit% se nume(te polinom cu coeficien i n A. Vom nota prin A[X] mul imea polinoamelor cu coeficien i n A. Polinoamele de forma aX n cu a(A* se zic monoame. Astfel, dac! f= ai X i A[X], atunci exist! n6 a.. ai=0
i 0

pentru orice i6, i n+1; n acest caz vom scrie f=a 0+a1X+...+anXn sau f= ai X i .
i =0 n

n cazul polinomului nul, ai=0 pentru orice i6; dac! nu este pericol de confuzie convenim s! not!m prin 0 polinomul nul.

222

Observa ia 1.5. Fie f= ai X i , g= bi X i dou! polinoame din


i =0 i =0

A[X]. Cum n particular f $i g sunt func ii de la 6 la A deducem c! f=g dac! $i numai dac! m=n $i ai=bi pentru orice 0 i n. n particular, f=0 dac! $i numai dac! ai=0 pentru orice 0 i n $i f 0 dac! $i numai dac! exist! 0 i n a.. ai 0. Defini ia 1.6. Pentru polinomul nul 0A[X] definim gradul s%u ca fiind - iar pentru fA[X], f 0 definim gradul lui f ca fiind grad(f)=max{iai 0}. Astfel, dac! f 0 $i grad(f)=n 1, atunci f se poate scrie sub forma f=a0+a1X+...+anXn $i an 0. n acest caz, an se zice coeficientul dominant al lui f; dac! an=1, f se mai zice monic. Dac! grad(f)=0, atunci f=a cu aA; spunem n acest caz c! f este polinom constant. Propozi ia 1.7. A[X] este subinel al inelului A[[X]]. Demonstra#ie. Fie f=a0+a1X+...+anXn $i g=b0+b1X+...+bmXm dou! polinoame din A[X] de grade n $i respectiv m. Dac! de exemplu atunci f-g=(a0-b0)+(a1-b1)X+...+(an-bn)Xn+(-bn+1)Xn+1+...+ n m, +(-bm)Xm A[X] iar fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+...+anbmXn+m A[X]. De asemenea, polinomul constant 1A[X]. 2 Defini ia 1.8. Inelul A[X] poart% numele de inelul polinoamelor n nedeterminata X cu coeficien#i n inelul A sau mai pe scurt, inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat . Propozi ia 1.9. Dac% f, gA[X], atunci: (i) grad (f+g) max{grad(f), grad(g)} (ii) grad (fg) grad(f) + grad(g). Demonstra#ie. Dac! f=g=0 totul este clar. De asemenea, dac! de exemplu f=0 $i g 0 ( innd cont de conven iile de calcul cu ).
223

Dac! f,0 $i g,0 inegalit! ile de la (i) $i (ii) rezult! imediat din felul n care se efectueaz! f+g $i fg (vezi demonstra ia Propozi iei 1.7.). 2

Observa ia 1.10. 1. Fie f=ao+a1X+...+anXn $i g=b0+b1X+...+bmXm dou! polinoame din A[X] de grade n $i respectiv m (adic! an 0 $i bm 0). Dac! an $i bm nu sunt divizori ai lui zero n A, cum n+m fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+...+anbmX deducem c! anbm 0 $i astfel grad(fg)=grad(f)+grad(g). Astfel, dac ! A este domeniu de integritate, atunci pentru orice f, gA[X], grad(fg)=grad(f)+grad(g). Dac! A nu este domeniu de integritate, atunci inegalitatea (ii) de la Propozi ia 1.9. poate X, atunci grad(f)=grad(g)=1, pe fi strict!. ntr-adev!r, dac! A= 4, f=g= 2 2 X =0 $i astfel grad(fg)=- <1. cnd fg= 4 Propozi ia 1.11. Fie f=a0+a1X+...+anXn A[X]. Atunci: (i) fU(A[X]) a0U(A) iar a1, ..., anN(A) (reamintim c% prin N(A) am notat mul imea elementelor nilpotente din A) (ii) f este divizor al lui zero n A[X] exist% aA* a.. af=0. Demonstra#ie. (i). "". Dac! fU(A[X]), atunci exist! g=b0+b1X+...+bmXm A[X] a.. fg=1 a0 b0 = 1 a0 b1 + a1b0 = 0 a0 b2 + a1b1 + a 2 b0 = 0 (*) ............................... a n -1bm + a n bm -1 = 0 a n bm = 0 Din prima egalitate din (*) deducem c! a0U(A). nmul ind ambii membrii ai penultimei egalit ! i din (*) cu an $i innd cont de ultima egalitate deducem c! an2bm-1=0. Inductiv deducem c! anm+1b0=0, de unde anm+1=0 (c!ci b0U(A)), adic! anN(A). Atunci anXn N(A[X]) $i cum fU(A[X]) deducem ( innd cont de Observa ia 2.9. de la Capitolul 3) c! f1=f-anXn U(A[X]). Cum f1=a0+a1X+...+an-1Xn-1
224

deducem c! an-1N(A). Ra ionnd acum inductiv deducem c! an-2, ..., a2, a1 N(A). "". S! presupunem c! a0U(A) (deci a0U(A[X])) $i a1, a2, ..., anN(A). Atunci a1, ..., anN(A[X]) $i cum N(A[X]) este ideal n A[X] (conform Observa iei 2.9. de la Capitolul 3) deducem c! a1X, a2X2, anXn N(A[X]) deci $i a1X+a2X2+...+anXnN(A[X]). Cum a0U(A[X]) iar f=a0+(a1X+...+anXn) deducem c! fU(A[X]) (conform Observa iei 2.9. de la Capitolul 3). (ii). "". Evident!. "". S! presupunem c! f este divizor al lui zero n A[X] $i fie g=b0+b1X+...+bmXm A[X] un polinom nenul de grad minim pentru care fg=0. Atunci anbm=0 $i cum g1=ang=anb0+anb1+...+anbm-1Xm-1 are gradul m-1<m $i g1f=0, datorit! minimalit! ii lui m deducem c! g1=0, adic! anb0=anb1=...= anbm-1=0. Inductiv se arat! c! an-kg=0 pentru 0 k n $i deci aibj=0 pentru orice 0 i n, 0 j m. Cum g 0 exist! 0 j m a.. bj 0. Cum bjai=0 pentru orice 0 i n deducem c! bjf=0. 2 Corolar 1.12. Dac% A este domeniu de integritate atunci (i) f=a0+a1X+...+anXn U(A[X]) a1=a2=...=an=0 iar a0U(A) (altfel zis, f(U(A[X]) dac% (i numai dac% f=a0, cu a0U(A)). (ii) A[X] este domeniu de integritate. Demonstra#ie.(i). Rezult! imediat din Propozi ia 1.11., (i) deoarece n cazul n care A este domeniu de integritate, N(A)={0}. (ii). S! ar!t!m c! dac! f(A[X] este divizor al lui 0 n A[X], atunci f=0. Alegem f=a0+a1X+...+anXn A[X] $i conform Propozi iei 1.11. (ii), exist! b(A* a.. bf=0 ' bai=0, pentru orice 06i6n. Cum b(A* iar A este domeniu de integritate deducem c! ai=0 pentru orice 06i6n, adic! f=0. 2 Aplica ia iA:AA[X], iA(a)=a pentru orice aA este morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare al lui A n A[X]).
225

n continuare vom prezenta o proprietate important ! a inelului de polinoame A[X], numit! proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame ntr-o nedeterminat!. Teorema 1.13. Pentru orice inel unitar, comutativ B, orice element bB (i orice morfism de inele f Hom(A, B), exist% un unic morfism de inele unitare f KHom(A[X], B) a.. f K(X)=b iar diagrama:

iA A
f

A[X]
fK

B este comutativ% (adic% f K o iA=f). Demonstra#ie. Fie P=a0+a1X+...+anXnA[X] $i s! ar!t!m c! dac! definim de inele c!utat. Avem fK(1)=f(1)=1, iar dac! mai avem Q=b0+b1X+...+bmXmA[X] cu m n, atunci scriind $i pe Q sub forma Q=b0+b1X+...+bnXn cu bm+1=...=bn=0, avem P+Q= (a i + bi ) X i , PQ= c i X i cu ci= ak bi - k (0 i m+n) astfel
i =1 i =0 n m+n

f K(P)=f(a0)+f(a1)b+...+f(an)bn, atunci f K este morfismul

k =0

c! fK(P+Q)= f (ai + bi )b i = ( f (ai ) + f (bi ))b i =


i =0 i =0

= f (ai )b i + f (bi )b i =f K(P)+f K(Q) iar f K(PQ)= f (c i )b i .


i =0 i =0
i =0

m+ n

226

Cum
i

ci= ak bi - k
k =0

pentru

orice
m+n i

0 i m+n

avem
i

f(ci)= f (a k ) f (bi - k )
k =0

astfel c! f K(PQ)=

i =0 k = 0

( f (a k ) f (bi - k ) )b

=f K(P)f K(Q), adic! f KHom(A[X], B). Dac! aA, atunci (f K o iA)(a)=f K(iA(a))=f K(a), adic! f K o iA=f. fKK(X)=b $i fKK o iA=f. Atunci, pentru P=a0+a1X+...+anXnA[X] avem fKK(P)=fKK(a0+a1X+...+anXn)=fKK(a0)+fKK(a1)fKK(X)+...+fKK(an)(f(X))n = =f(a0)+f(a1)b+...+f(an)bn=f K(P), adic! fKK=f K. 2 Defini ia 1.14. Dac% f=a0+a1X+...+anXnA[X], atunci ~ ~ f :AA, f (a)=a0+a1a+...+anan pentru orice aA poart% numele de func#ia polinomial ata$at lui f. Vom spune despre o func ie g:A A ~ c! este polinomial dac! exist! fA[X] a.. g= f . Observa ia 1.15. 1. Dac! f, g A[X] $i f=g (ca polinoame), ~ ~ (ca func ii). atunci n mod evident f = g 2. Reciproca primei observa ii nu este adev!rat! pentru orice inel A. S! presupunem acum c! mai avem fKKHom(A[X], B) a..

+X, g= 1 +X2, atunci ntr-adev!r, considernd A= 2 , f= 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ( 0 )= g ( 0 )=1 , f (1 )= g (1 )= 0 , deci f = g , pe cnd f g.


~ ~ 3. Se probeaz! imediat c! dac! f, g A[X], atunci f g = f g $i ~~ fg = f g .

2. Inelul polinoamelor n mai multe nedeterminate


n paragraful precedent am construit inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat!. n cadrul acestui paragraf vom construi inductiv inelul
227

polinoamelor ntr-un num!r finit de nedeterminate punnd apoi n eviden ! principalele propriet! i ale unor astfel de polinoame. Reamintim c! prin A am desemnat un inel unitar comutativ. Defini ia 2.1. Inelul polinoamelor n nedeterminatele X 1, X2, ..., Xn (n 2) cu coeficien i n inelul A, notat prin A[X1, X2, ..., Xn] se define(te inductiv astfel: A[X1] este inelul polinoamelor n nedeterminata X1 cu coeficien i din A, A[X1, X2] este inelul polinoamelor n nedeterminata X2 cu coeficien i din inelul A[X1] (i n general A[X1, X2, ..., Xn] este inelul polinoamelor n nedeterminata Xn cu coeficien i din inelul A[X1, ..., Xn-1]. Astfel, o dat! construit A[X1] avem A[X1, X2]=A[X1][X2], ..., A[X1, X2, ..., Xn]=A[X1, X2, ..., Xn-1][Xn]. Analog, plecnd de la inelul seriilor formale A[[X1]] se construie$te inductiv inelul A[[X1, ..., Xn]] al seriilor formale cu coeficien i din A prin A[[X1, ..., Xn]]= =A[[X1, ..., Xn-1]] [[Xn]]. Dac! fA[X1, ..., Xn]=A[X1, ..., Xn-1][Xn], atunci f=f0+f1Xn+...+ft n Xt n cu fiA[X1, ..., Xn-1] pentru 0 i tn. Scriind la rndul lor pe f0, f1, ..., ft n ca polinoame n Xn-1 cu coeficien i n A[X1, ..., Xn-2], $.a.m.d., deducem c! f se scrie ca o sum! finit! de forma (*) f = lui f). Observa ia 2.2. F!cnd induc ie matematic! dup! n se arat! imediat c! scrierea lui f sub forma (*) este unic! (echivalent cu a ar !ta c! f = 0 dac! $i numai dac! to i coeficien ii ai 1 i 2 ...i n =0). Defini ia 2.3. Un polinom de forma aX1i 1 ...Xni n cu aA* iar i1, i2, ..., in6 se nume(te monom iar prin gradul s%u n elegem num%rul natural i1+i2+...+in (convenim s% scriem grad(aX1i 1 ...Xni n )= = i1+...+in). Astfel, un polinom fA[X1, ..., Xn] se scrie n mod unic ca sum! finit! de monoame nenule din A[X1, ..., Xn].
t1 ,t 2 ,...,t n i1 ,...,in =0

ai1i2 ...in X 1i1 ... X n in (n care ai 1 ...i n A se numesc coeficien#ii

228

f=

t1 ,...,t n

i1 ,...,in =0

ai1...in X 1i1 ... X n in .

Monoamele nenule din scrierea lui f se numesc termenii lui f. Gradul lui f se define$te astfel: - , dac! f=0 grad(f ) = maximul gradelor termenilor s !i, dac! f 0.

Astfel, dac! f =2X12-3X1X22+4X1X2X3 [X1, X2, X3], atunci grad(f)=max{2, 1+2, 1+1+1} = max{2, 3, 3}=3. Observ!m deci c! n cadrul unui polinom f de mai multe variabile pot s! apar! termeni diferi i (n cazul exemplului nostru fiind monoamele 3X1X22 $i 4X1X2X3) care ns! s! aib! acela$i grad, astfel c! nu putem vorbi de un termen bine individualizat de grad maxim (ca n cazul polinoamelor de o singur! nedeterminat! n care termenii se pot ordona dup! puterile nedeterminatei). Pentru monoamele nenule ale unui polinom de mai multe variabile putem defini o ordonare cu ajutorul ordon !rii lexicografice (vezi 5 de la Capitolul 1). Mai precis, dac ! n 2, M1=aX1i 1 ...Xni n , M2=bX1j 1 ...Xnj n A[X1, ..., Xn] cu a, bA*, atunci definim M1 M2 ' (i1, ... ,in) (j1, ..., jn) (n ordonarea lexicografic! de pe 6n !). Astfel, M1 M2 exist! 1 k n a.. i1=i2,...,ik=jk $i ik+1<jk+1. De exemplu, n [X1, X2, X3] : 2X12X23X34 -4X12X23X35, X1 X1X2X3. n general, avnd un polinom nenul fA[X1, ..., Xn], cum acesta se poate scrie ca sum! finit! de monoame nenule din A[X1, ..., Xn], cu ajutorul ordon!rii lexicografice de pe A[X1, ..., Xn] putem individualiza un monom nenul care s! fie cel mai mare n ordonarea lexicografic !. Acest termen se nume$te termenul principal al polinomului f (convenim s!-l not!m prin tp(f)).
229

Astfel, dac! n [X1, X2, X3] consider!m polinoamele f=X1+X2+X3, g=X1X2+X2X3+X3X1 $i h=X1X22X3-4X1X22X34 atunci tp(f)=X1, tp(g)=X1X2 iar tp(h)= - 4X1X22X34. Observa ia 2.4. 1. Cum ordonarea lexicografic! este o rela ie de ordine (par ial!) pe A[X1, ..., Xn], dac! avem M1, M2, N1, N2 patru monoame nenule din A[X1, ..., Xn] a.. M1 M2 $i N1 N2, atunci M1N1 M2N1 $i M1N1 M2N2. 2. n consecin !, dac! produsul termenilor principali a dou ! polinoame nenule din A[X1, ..., Xn] este un monom nenul, atunci acesta este termenul principal al produsului celor dou ! polinoame. S! revenim acum asupra problemei gradului unui polinom din A[X1,...,Xn]. Defini ia 2.5. Dac% to i termenii unui polinom f din A[X1, ..., Xn] au acela(i grad, vom spune despre f c% este polinom omogen sau form . Fiind date dou! polinoame omogene f $i g din A[X1, ..., Xn] atunci produsul lor fg este sau polinomul nul sau un polinom omogen de grad egal cu grad(f)+grad(g). Observa ia 2.6. Orice polinom nenul fA[X1, ..., Xn] de grad n se poate scrie n mod unic sub forma f=f0+f1+...+fn unde fiecare fi, 0 i n este sau nul sau polinom omogen de grad i. Polinoamele omogene nenule fi, 0 i n din scrierea lui f de mai sus se numesc componentele omogene ale polinomului f. Propozi ia 2.7. Pentru orice f, gA[X1, ..., Xn] avem: (i) grad(f+g) max{ grad(f), grad(g) } (ii) grad(fg) grad(f)+grad(g). Demonstra#ie. Att (i) ct $i (ii) sunt clare dac! inem cont de scrierea polinoamelor f $i g ca sume de polinoame omogene. 2 Propozi ia 2.8. Dac% A este domeniu de integritate, atunci (i A[X1, ..., Xn] este domeniu de integritate iar n acest caz pentru orice f, gA[X1,...,Xn] avem grad(fg)=grad(f)+grad(g).
230

Demonstra#ie. Vom face induc ie matematic! dup! n, pentru n=1 totul fiind clar dac ! inem cont de cele stabilite n paragraful precedent. Cum A[X1, ..., Xn]=A[X1, ..., Xn-1][Xn], dac! presupunem c! A[X1, ..., Xn-1] este domeniu de integritate, atunci $i A[X1, ..., Xn] va fi domeniu de integritate. Fie acum f, g polinoame nenule din A[X 1, ..., Xn] de grad m $i respectiv n. Atunci scriem pe f $i g sub forma f=f0+f1+...+fm, g=g0+g1+...+gn cu fm 0, gn 0 iar fi, gi sunt sau nule sau polinoame omogene de grad i, respectiv j, 0 i m-1, 0 j n-1. Avem fg= cu hk=
m+ n k =0

hk

i + j =k

fi g j

(0 k m+n). Cum A[X1, ..., Xn] este domeniu de

integritate avem hm+n=fmgn, de unde rela ia grad(fg)=grad(f)+grad(g). 2 Func ia iA:A A[X1, ..., Xn] definit! prin iA(a)=a pentru orice aA este un morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare a lui A n A[X1, ..., Xn]). S! observ!m c! n notarea morfismului canonic de scufundare a lui A n A[X1, ..., Xn] ar fi trebuit s! amintim $i de n. Nu am f!cut lucrul acesta pentru a nu complica nota ia, ns! dac! este pericol de confuzie vom face $i lucrul acesta. Suntem acum n m!sur! s! prezent!m proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame n mai multe nedeterminate (de fapt o generalizare a Teoremei 1.13.). Teorema 2.9. Fie n6, n 2, B un inel unitar comutativ, f:AB un morfism de inele unitare (i b1, ..., bnB. Atunci exist% un unic morfism de inele unitare f K : A[X1, ..., Xn] B a.. fK(Xi)=bi pentru orice 1 i n iar diagrama iA A A[X1,...,Xn] f B
231

fK

este comutativ% ( adic% f K o iA=f ). Demonstra#ie. Facem induc ie matematic! dup! n (pentru n=1 rezultatul fiind adev!rat conform Teoremei 1.13.). S! presupunem acum afirma ia din enun adev!rat! pentru n-1 $i s! o demonstr!m pentru n. Avem deci un unic morfism de inele unitare f1: A[X1,...,Xn-1]B a.. f1(Xi)=bi , 1 i n-1 $i diagrama A f B este comutativ!, adic! f1 o iAK=f (iAK fiind morfismul canonic de la A la A[X1,...,Xn-1]). Cum A[X1,...,Xn]=A[X1,...,Xn-1][Xn], conform Teoremei 1.13. avem un morfism de inele unitare f K:A[X1, ..., Xn]B a.. fK(Xn)=bn $i diagrama iA" A[X1,...,Xn] A[X1,...,Xn-1] f1 fA iA' A[X1,...,Xn-1] f1

B este comutativ! (adic! fK o iAKK=f1), unde iAKK este morfismul canonic de la A[X1, ..., Xn-1] la A[X1, ..., Xn-1][Xn]=A[X1, ..., Xn]. n mod evident, iA=iAKK o iAK $i ob inem din cele dou! diagrame comutative de mai nainte diagrama comutativ ! iA
232

A f B

A[X1,...,Xn] fK

rezult! din unicitatea lui f1 $i a faptului c! f K o iAKK=f1. Conform principiului induc iei matematice teorema este adev!rat! pentru orice n6, n 1. 2

n mod evident f K(Xi)=bi pentru orice 1 i n. Unicitatea lui fK

3. Polinoame simetrice
P!strnd nota iile de la paragrafele precedente, dac! sSn este o permutare (n 2) atunci conform propriet ! ii de universalitate a inelului de polinoame A[X1, ..., Xn], exist! un unic morfism de inele unitare s*:A[X1, ..., Xn]A[X1, ..., Xn] a.. s*(Xi)=Xs(i) pentru orice 1 i n iar diagrama A iA iA A[X1, ..., Xn] s*

A[X1 ,..., Xn] este comutativ! (adic! pentru orice aA, s*(a)=a). n general, dac ! avem fA[X1, ..., Xn], f= s*(f)=
t1 ,t 2 ,...,t n i1 ,i2 ,...,in =0 t1 ,t2 ,...,t n

ai1i2 ...in X 1i1 ... X n in , atunci

i1 ,i2 ,...,in =0

i i ai1i2 ...in X s (1) 1 ... X s ( n ) n .

233

Dac! avem de exemplu f=X12-2X1X2-X2X32 [X1,X2,X3] iar 1 2 3 2 2 s= S3, atunci s*(f)=X3 -2X3X1-X1X2 . 3 1 2 Observa ia 3.1. 1. Dac! s, tSn, atunci (st)*=s* o t*. 2. Dac! eSn este permutarea identic!, atunci e*=1A[x 1 ,...,x n ]. 3. Dac! sSn, atunci s*:A[X1, ..., Xn]A[X1, ..., Xn] este izomorfism de inele unitare ( innd cont de prima parte a acestei observa ii deducem c! inversul lui s* este ( s-1)*). Defini ia 3.2. Vom spune c% un polinom fA[X1, ..., Xn] (n 2) este simetric dac% pentru orice sSn, s*(f)=f, altfel zis, oricum am permuta (schimba) variabilele lui f acesta r %mne neschimbat (spunem c% f r%mne invariant la s). Cum orice permutare din Sn este un produs de transpozi ii (Corolarul 10.9. de la Capitolul 2), atunci un polinom din A[X 1, ..., Xn] este simetric dac! $i numai dac! f r!mne invariant la orice transpozi ie din Sn. Vom nota prin S(A[X1, ..., Xn]) mul imea polinoamelor simetrice din A[X1, ..., Xn]. Propozi ia 3.3. S(A[X1, ..., Xn]) este subinel unitar al inelului A[X1, ..., Xn]. Demonstra#ie. n mod evident, polinoamele constante din A[X1, ..., Xn] (deci $i 1) fac parte din S(A[X1, ..., Xn]) iar dac! f, gS(A[X1, ..., Xn]) $i sSn, cum s* este morfism de inele unitare avem s*(f-g) = s*(f) - s*(g) = f-g $i s*(fg)=s*(f)s*(g)=fg, de unde deducem c! f-g, fg S(A[X1, ..., Xn]), adic! S(A[X1, ..., Xn]) este subinel unitar al lui A[X1, ..., Xn]. Observa ia 3.4. Dup! cum am v!zut n paragraful precedent, orice polinom fA[X1, ..., Xn] se scrie n mod unic sub forma f=f0+f1+...+fk unde fiecare fi este un polinom omogen de grad i (0 i k) din A[X1, ..., Xn]. Astfel, dac! sSn, atunci s*(f)=s*(f0+f1+...+fk)=s*(f0)+s*(f1)+...+s*(fk). Deoarece s*(fi),
234

0 i k este tot un polinom omogen de grad i, deducem din unicitatea scrierii lui f sub forma f=f 0+f1+...+fk c! s*(f)=f s*(fi)=fi pentru orice 0 i k. Altfel zis, un polinom f din A[X1, ..., Xn] este simetric dac! $i numai dac! fiecare component! omogen! a sa este un polinom simetric. Aceast! observa ie ne permite ca de multe ori atunci cnd ra ion!m relativ la un polinom fS(A[X1, ..., Xn]) s!-l consider!m $i omogen. S! consider!m acum polinoamele S1, S2, ..., Sn din A[X1, ..., Xn] definite prin : S1=X1+X2+...+Xn= X i
1i n

S2=X1X2+X1X3+...+Xn-1Xn=

1 i < j n

XiX j

................................................... Sn=X1X2...Xn. Propozi ia 3.5. S1, S2, ..., SnS(A[X1, ..., Xn]). Demonstra#ie. Vom considera polinomul g=(X-X1)(X-X2)...(X-Xn) din A[X1, ..., Xn, X] care se mai poate scrie $i sub forma g=Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-...+ +(-1)nSn. Pentru sSn avem morfismul de inele unitare s*:A[X1, ..., Xn] A[X1, ..., Xn] cu ajutorul c!ruia $i al Teoremei 2.9. g!sim morfismul unitar de inele s**:A[X1, ..., Xn, X]A[X1, ..., Xn, X] pentru care s**(Xi)=Xs(i)=s*(Xi) pentru orice 1 i n, s**(X)=X $i s**(a)=a pentru orice aA. proprietatea c! sK(i)=s(i) pentru orice 1 i n $i s(n+1)=n+1, atunci De fapt, dac! vom considera permutarea sK din Sn+1 cu

numerotnd eventual pe X prin X n+1, s** este de fapt sK*. Atunci s**(g)=s**((X-X1)...(X-Xn))=s**(X-X1)...s**(X-Xn)= =(X-Xs(1))...(X-Xs(n))=(X-X1)...(X-Xn)=g iar pe de alt! parte s**(g)=s**(Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-...+(-1)nSn)=Xn-s*(S1)Xn-1+s*(S2)Xn-2-...+(-1)ns*(Sn).
235

Comparnd cele dou! expresii ale lui s**(g) deducem c! s*(Si)=Si pentru orice 1 i n, adic! SiS(A[X1, ..., Xn]) pentru orice 1 i n. 2 Defini ia 3.6. Polinoamele S1, S2, ..., Sn poart% numele de polinoamele simetrice fundamentale din A[X1, ..., Xn]. Reamintim c! n paragraful precedent pentru fA[X1, ..., Xn] prin tp(f) am notat termenul principal al lui f (adic! acel monom nenul care n ordonarea lexicografic! este cel mai mare termen al lui f). Propozi ia 3.7. Fie fS(A[X1, ... ,Xn]) (i s% presupunem c% tp(f)=aX1i 1 X2i 2 ...Xni n cu aA*. Atunci cu necesitate i1 i2 ... in. Demonstra#ie. S! presupunem prin absurd c! pentru un 1kn avem ik<ik+1 $i s! consider!m monomul i1 i k -1 i k +1 ik in M=aX1 ...Xk-1 Xk Xk+1 ...Xn . Cum f este simetric cu necesitate M face parte dintre termenii lui f. Contradic ia provine din aceea c!, relativ la ordonarea lexicografic!, tp(f) < M - absurd. 2 Observa ia 3.8. Dac! X1i 1 ...Xni n este un monom din A[X1, ..., Xn] pentru care i1 i2 ... in , atunci exist! doar un num!r finit de monoame X1j 1 X2j 2 ...Xnj n a.. j1 j2 ... jn $i X1j 1 X2j 2 ...Xnj n < X1i 1 X2i 2 ...Xni n (deoarece din j1 i1 deducem c! avem un num!r finit de moduri de alegere a lui j 1 iar pentru fiecare j 1 ales exist! cel mult j 1n-1 posibilit! i de alegere a lui (j2,...,jn) a.. j1 j2 ... jn). Suntem acum n m!sur! s! prezent!m un rezultat important legat de polinoamele simetrice cunoscut sub numele de Teorema fundamental a polinoamelor simetrice: Teorema 3.9. Pentru orice fS(A[X1,...,Xn]) exist% un unic gA[X1,...,Xn] a.. f=g(S1, ..., Sn), unde S1, ..., Sn sunt polinoamele simetrice fundamentale.

236

Demonstra#ie. 4innd cont de Observa ia 3.4. putem presupune c! f este $i omogen; fie grad(f)=m. Dac ! tp(f)=aX1i 1 ...Xni n , atunci conform Propozi iei 3.7. avem c! i1 i2 ... in. 4innd cont de faptul c! pentru orice 1 i n, tp(Si)=X1X2...Xi $i de Observa ia 3.4. de la paragraful precedent deducem c ! : tp(S1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n )= =X1i 1 -i 2 (X1X2)i 2 -i 3 ...(X1X2...Xn-1)i n -1 -i n (X1X2...Xn)i n =X1(i 1 -i 2 )+(i 2 -i 3 )+...+(i n -1 -i n )+i n X2(i 2 -i 3 )+...+(i n -1 i n )+i n ...Xni n = =X1i 1 X2i 2 ...Xni n = tp(f). Astfel, dac! vom considera f1=f-aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n , tp(f1)<tp(f) (n ordonarea lexicografic! ). Continu!m acum procedeul pentru f1. Dac! bX1j 1 ...Xnj n =tp(f1) atunci j1 j2 ... jn $i dac! vom considera f2=f1-bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 ...Sn-1j n -1 -j n Snj n , atunci tp(f2) < tp(f1) < tp(f) $i astfel procedeul va continua. 4innd cont de Observa ia 3.8., acest procedeu se va sfr$i dup! un num!r finit de pa$i. Astfel, f=aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n +f1= =aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n +bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 ...Sn-1j n -1 -j n Snj n +f2= =... $i deci alegnd g=aX1i 1 -i 2 X2i 2 -i 3 ...Xn-1i n -1 -i n Xni n +bX1j 1 -j 2 X2j 2 -j 3 ... .Xn-1j n -1 -j n Xnj n + A[X1,...,Xn] avem c! f=g(S1, S2, ..., Sn). S! demonstr!m acum unicitatea lui g. Acest lucru revine la a i i demonstra c! dac! gA[X1, ..., Xn], g= ai1i2 ...in X 1 1 ... X n n $i g(S1, ..., Sn)=0, atunci to i coeficien ii ai 1 i 2 ...i n =0. Atunci tp(S1 S2
i1

S! presupunem prin absurd c! exist! un coeficient ai 1 i 2 ...i n 0. polinomul


i2

S1i 1 S2i 2 ...Sni n


j1 j2

are

ca

termen

principal

...Sni n
n k =1

)=X1 X2
n k =1

...Xnj n

cu j1=i1+...+in, j2=i2+...+in,..., jn=in

iar grad(tp)= jk = kik . Deducem de aici c! dac!


237

S1i 1 S2i 2 ...Sni n S1j 1 S2j 2 ...Snj n


, , , , ,

atunci
,

tp(S1i 1 S2i 2 ...Sni n ) tp(S1j 1 S2j 2 ...Snj n ). Deci termenii principali n X1, X2, ..., Xn ai diferitelor monoame distincte n S1, S2, ..., Sn care apar n expresia lui g, nu se reduc. Dac! X1t 1 ...Xnt n este cel mai mare termen principal, atunci nlocuind S1, ..., Sn prin expresiile lor n X1, ..., Xn apare un polinom n X1, ..., Xn egal cu zero dar care are un termen at 1 ...t n X1t 1 ...Xnt n nenul absurd! Cu aceasta teorema este complet demonstrat !. 2 Aplica#ii:1. S! exprim!m pe f=(-X1+X2+X3)(X1-X2+X3)(X1+X2-X3) (care n mod evident apar ine lui S( [X1, X2, X3]) ca polinom din [X1, X2, X3] de polinoamele simetrice fundamentale S1, S2, S3. Avem c! tp(f)=-X13 astfel c! exponen ii termenilor principali ai polinoamelor f 1, f2, ... care vor r!mne dup! eliminarea succesiv! a termenilor principali (ca n procedeul descris n Teorema 3.9.) vor fi (3, 0, 0), (2, 1, 0) $i (1, 1, 1). Deci f= -S13+aS12-1S21-0S30+bS11-1S21-1S31= -S13+aS1S2+bS3 unde a, b . Alegnd de exemplu X1=X2=1 $i X3=0 ob inem c! f(1, 1, 0)=0, S1=2, S2=1, S3=0 deci 0= -8+2a, adic! a = 4. Alegnd X1=X2=X3=1, atunci f(1, 1, 1)=1, S1=3, S2=3, S3=1 $i astfel ob inem 1= -27+36+b, de unde b = -8. Deci f = - S13+4S1S2-8S3, astfel c! alegnd g = - X13+4X1X2-8X3 avem f=g(S1, S2, S3). 2. Tot ca aplica ie la Teorema fundamental ! a polinoamelor simetrice (Teorema 3.9.) vom ar!ta cum se exprim! n func ie de polinoamele simetrice fundamentale S 1, ..., Sn, polinoamele k Pk= X 1k + ... + X n (k(6). Vom proba la nceput a $a-zisele formule ale lui Newton. Teorema 3.10. (Newton) Dac% A este un domeniu de integritate, atunci pentru orice n, k (6* au loc formulele:
238

(- 1)k -1 Pk + (- 1)k -2 Pk -1 S1 + ... + P1 S k -1 = kS k


(convenim ca pentru k >n s% alegem Sk=0). Demonstra#ie. Vom demonstra la nceput c! formulele din enun sunt adev!rate pentru k!n , adic! pentru orice k!n avem : Pentru
n i =1 n -1 n (1) Pk - Pk -1 S1 + Pk - 2 S 2 + ... + (- 1) Pk - n +1 S n -1 + (- 1) Pk - n S n = 0

aceasta

vom

considera
n

polinomul

f = f ( X ) = ( X - X i ) = X n - S1 X n -1 + S 2 X n - 2 + ... + (- 1) S n nlocuind pe X cu Xi, 1AiAn se ob in rela iile: pentru 1AiAn, de unde prin nmul ire cu X i (pentru 1AiAn). Sumnd dup! i=1, 2, ..., n ob inem rela iile (1). S! demonstr!m acum rela iile (1) pentru k<n iar pentru aceasta vom proba prin induc ie matematic! dup! m=n-k c! polinomul f k = f k ( X 1 ,..., X n ) = (- 1)k -1 Pk + (- 1)k - 2 Pk -1 S1 + ... + P1 S k -1 + kS k este nul. P0=n). n cazul m=0 (adic! n=k) acest lucru rezult! din (1) (deoarece
n X in - S1 X in -1 + S 2 X in - 2 + ... + (- 1) S n = 0 k -n

se ob in rela iile:

n X ik - S1 X ik -1 + S 2 X ik -2 + ... + (- 1) S n X ik - n = 0

S! observ!m acum c! polinomul fk fiind simetric n X1, ..., Xn atunci $i polinomul fk(X1, ..., Xn-1, 0) va fi simetric n X 1, ..., ,Xn-1. Dac! not!m polinoamele simetrice fundamentale n nedeterminatele X 1, ..., Xn-1 cu S13, ..., Sn-13 avem: Sk (X1, ..., Xn-1, 0)= Sk3 (X1, ..., Xn-1). Cum $i
f k ( X 1 ,..., X n-1 ,0 ) = (- 1)

fk(X1,

...,
k -1

Pk + (- 1)

Xn-1,
k -2

0)=fk3(X1,

...,

Xn-1)

atunci

+ ... + P1S k -1 + kS k = Pk-1 S1

239

= fk X1, ..., Xn-1. Conform ipotezei de induc ie fk(X1, ..., Xn)=0, deci fk(X1, ..., Xn) este divizibil prin X n. Cum este polinom simetric deducem imediat c! fk este divizibil prin X1, ..., Xn-1, deci $i prin produsul X1 ... Xn-1Xn , adic! putem scrie (2) fk (X1, ..., Xn)= Sn (X1, ..., Xn) f3k( X1, ..., Xn) . Deoarece fk(X1, ..., Xn) este un polinom omogen de grad k, k<n $i Sn(X1, ..., Xn), este omogen de grad n, egalitatea (2) nu este posibil! dect dac! f3k (X1, ..., Xn)=0 $i atunci va rezulta c! fk(X1, ..., Xn)=0. Conform principiului induc iei matematice avem c ! pentru orice k<n fk (X1, ..., Xn)=0 $i astfel rela iile lui Newton sunt probate $i pentru k<n 2. Observa ia 3.11. Scriind formula lui Newton sub form! explicit!: P1 = S1 P1 S 2 - P2 = 2S 3 P1 S 2 - P2 S1 + P3 = 3S 3 ....................................... P1 S k -1 - P2 S k - 2 + ... + (- 1) Pk = kS k $i interpretnd aceste rela ii ca un sistem liniar n necunoscutele P 1, ..., Pk ob inem n final expresia lui Pk n func ie de S1, .., Sk:
k -1

S1 2S 2 Pk = 3S 3 ..... kS k

1 S1 S2 ..... S k -1

0 1 S1 ..... S k -2

....... 0 ....... 0 ...... 0 . ...... ..... ...... S1

240

4. R%d%cini ale polinoamelor cu coeficien i ntr-un corp. Teorema fundamental% a algebrei. Polinoame ireductibile. Rezolvarea ecua iilor algebrice de grad 3 (i 4
n cadrul acestui paragraf toate corpurile considerate vor fi comutative. Dac! k, K sunt dou! corpuri a.. k este subcorp al lui K vom spune c! K este o extindere a lui k. Defini ia 4.1. Fie k un corp, K o extindere a sa $i M K o submul ime oarecare. Intersec ia tuturor subcorpurilor lui K ce con in k/M se noteaz! prin k(M) $i se spune c! este corpul ob inut prin adjunc#ionarea la k a elementelor lui M. Dac ! M= { a1, ..., an } vom scrie k(M)=k(a1, ..., an). O extindere K a lui k se zice de tip finit dac! exist! o submul ime finit! M K a.. k(M)=K ; dac! exist! un element xK a.. K=k(x) atunci K se zice extindere simpl a lui k. Dac! k K este o extindere de corpuri, vom spune despre un element aK c! este algebric peste k dac! exist! un polinom nenul ~ ~ fk[x] a.. f (a)=0 (reamintim c ! f :kk este func ia polinomial! ata$at! lui f). n caz contrar, spunem c! a este transcendent peste k. O extindere K a unui corp k se zice algebric dac! orice element al lui K este algebric peste k. Dac! orice element dintr-o extindere a lui k, care este algebric peste k, apar ine lui k, vom spune despre k c! este algebric nchis. Teorema 4.2. (Teorema mp r#irii cu rest) Fie K un corp comutativ, f, gK[X] cu g 0. Atunci exist% (i sunt unice dou% polinoame q, rK[X] a.. f=gq+r (i grad(r)<grad(g). Demonstra#ie. Fie f=a0+a1X+...+anXn $i g=b0+b1X+...+bmXm cu bm 0 $i m 0. Vom demonstra existen a polinoamelor q $i r prin induc ie matematic! dup! gradul lui f (adic! dup! n). Dac! grad(g) > n, putem alege q=0 $i r=f.
241

Dac! grad(g) n, consider!m polinomul f1=f-bm-1anXn-mg. Cum grad(f1)<n, conform ipotezei de induc ie exist! q1, r1K[X] a.. f1=gq1+r1 cu grad(r1)<grad(g). Ob inem f-bm-1 an Xn-m g =gq1+r1, de unde f=g(q1+bm-1anXn-m)+r1, de unde se observ! c! alegnd q=q1+bm-1 an Xn-m $i r=r1 avem f=gq+r $i grad(r)<grad(g). Conform principiului induc iei matematice partea de existen ! din teorem! este demonstrat!. Pentru a proba unicitatea lui q $i r, s! presupunem c! mai exist! qK, rKK[X] a.. f=gqK+rK $i grad(rK)<grad(g). Cum f=gq+r deducem c! gqK+rK=gq+r g (qK-q)=r-rK. Dac! qK=q, atunci n mod evident $i rK=r.

gradul polinomului g(q K-q) este mai mare sau egal cu n pe cnd gradul q = qK. 2

Dac! qK q, atunci cum bm 0 din egalitatea g(qK-q)=r-rK deducem c!

lui r-rK este strict mai mic dect n - absurd ! . n concluzie, r = rK $i

Defini ia 4.3. Polinoamele q (i r din enun ul Teoremei 4.2. poart% numele de ctul (i respectiv restul mp%r irii lui f la g. Dac! r=0 spunem c! g divide f $i scriem g f. Observa ia 4.4. n cazul n care corpul K din enun ul Teoremei 4.2. se nlocuie$te cu un inel oarecare A, atunci teorema mp!r irii cu rest n A[X] cap!t! forma : Fie A un inel comutativ f, gA[X], f=a0+a1X+...+anXn, g=b0+b1X+...+bmXm de grade n, respectiv m0 (deci bm 0) (i k = max(n-m+1, 0). Atunci exist% polinoamele q (i r din A[X] a.. bmkf=gq+r cu grad(r)<m. n plus, dac% bm nu este divizor al lui zero, atunci q (i r sunt unic determinate. Demonstra ia este asem!n!toare cu cea a Teoremei 4.2.. Conform Defini iei 11.12. de la Capitolul 3, un polinom f(A[X] se zice ireductibil n A[X] dac! f(A[X] \ U(A[X]) $i f nu are divizori proprii. Dac! presupunem c! A este domeniu de integritate, atunci conform Corolarului 1.12, (ii), A[X] va fi de asemenea domeniu de integritate iar U(A[X])=U(A). Astfel, dac! f(A[X] \ U(A[X]) ( adic! f este un polinom diferit de polinomele constante a cu a*U(A) ), atunci f
242

este ireductibil n A[X] dac! $i numai dac! f nu are divizori proprii (adic! din f=gh cu g, h(A[X] deducem c! unul dintre polinoamele g sau h este polinom constant cu constanta respectiv! din U(A) iar cel!lalt este asociat n divizibilitate cu f ). este ireductibil n k[X] dac ! $i numai dac! din f=gh, cu g, h((k[X])* deducem c! g sau h face parte din k*. Un polinom f(A[X] care nu este ireductibil n A[X] se va zice reductibil n A[X]. Propozi ia 4.5. (Bzout) Fie A un inel comutativ unitar, fA[X] (i aA. Atunci urm%toarele afirma ii sunt echivalente: (i) a este r%d%cin% a lui f (adic% f (a)=0) (ii) X-a f. Demonstra#ie. (i)(ii). Fie f=a0+a1X+...+anXn A[X] $i s! presupunem c! f (a)=0 a0+a1a+...+anan=0. Putem deci scrie f=(a0+a1X+...+anXn)-(a0+a1a+...+anan)=a1(X-a)+a2(X2-a2)+...+an(Xn-an) $i cum pentru orice k6, Xk-ak=(X-a)(Xk-1+aXk-2+...+ak-2X+ak-1) (adic! X-a Xk-ak) deducem imediat c! X-a f. (ii)(i). Dac! X-a f atunci putem scrie f=(X-a)g cu gA[X] $i cum ~ ~ (a)= ~ (vezi Observa ia 1.15) deducem c! ~ f = (x - a ) g f (a)=(a-a) g n particular, dac ! k este un corp comutativ, atunci f ((k[X])*

~ (a)=0. 2 =0 g

Observa ia 4.6. Din propozi ia de mai nainte deducem c! dac! A este un inel integru, atunci un polinom de grad 2 din A[X] care are o r!d!cin! n A este reductibil. Reciproca acestei afirma ii (n sensul c! orice polinom reductibil are cel pu in o r!d!cin! n A) nu este adev!rat! dup! cum ne putem convinge considernd polinomul f=(1+X2)(1+X4) [X] care de$i este reductibil n [X] nu are nici o r!d!cin! n . Afirma ia r!mne totu$i adev!rat! pentru polinoamele de grad 2 $i 3 cu coeficien i ntr-un corp (c!ci n acest caz cel pu in un
243

factor al s!u este de gradul 1 $i orice polinom de gradul 1 are o r!d!cin! n corpul coeficien ilor ). Defini ia 4.7. Fie fA[X], f 0 (i aA. Vom spune despre a c% este r d cin multipl de ordin i pentru f dac% (X-a)i f (i (X-a)i+1N f. Num%rul i poart% numele de ordinul de multiplicitate al lui a (a spune c% i=0 revine de fapt la a spune c% a nu este r%d%cin% pentru f). Atunci cnd num!r!m r!d!cinile unui polinom $i nu facem specificarea expres! c! sunt sau nu distincte, vom num!ra fiecare r!d!cin!, de attea ori ct este ordinul s !u de multiplicitate. Propozi ia 4.8. Fie A un domeniu de integritate. (i) Dac% aA este r%d%cin% multipl% pentru polinoamele nenule f, gA[X] cu ordine de multiplicitate i respectiv j, atunci a este r%d%cin% multipl% de ordin i+j pentru fg (ii) Dac% a1, ..., ak sunt r%d%cini distincte din A ale polinomului nenul fA[X] cu ordinele de multiplicitate i1, ..., ik atunci f se scrie sub forma f=(X-a1)i 1 ...(X-ak)i k g cu gA[X]. Demonstra#ie. (i). Putem scrie f=(X-a) if1 $i g=(X-a)jg1 cu f1, ~ ~ (a) 0. Atunci fg=(X-a)if (X-a)jg = g1A[X] iar f1 (a) 0, g 1 1 1 =(X-a)i+j f1g1 ~ ~ (a) 0 (c!ci A este domeniu de integritate), de $i f1 g1 (a)= f1 (a) g 1 unde concluzia c! a este r!d!cin! multipl! de ordin i+j pentru fg. (ii). Facem induc ie matematic! dup! k (pentru k=1 afirma ia fiind evident! dac! inem cont de Propozi ia 4.5.). S! presupunem afirma ia adev!rat! pentru k-1 $i s-o prob!m pentru k. Exist! deci f1A[X] a.. f=(X-a1)i 1 ...(X-ak-1)i k -1 f1. ~ Cum f (ak)=0 iar A este domeniu de integritate deducem c! ~ f1 (ak)=0 $i ordinul de multiplicitate al lui a k n cadrul lui f1 este acela$i ca n cadrul lui f, adic! f1=(X-ak)i k g $i astfel f=(X-a1)i 1 ...(X-ak)i k g. 2
244

Corolar 4.9. (i) Dac% A este un domeniu de integritate (i fA[X] cu grad(f)=n1, atunci f are n A cel mult n r %d%cini (ii) Dac% K este un corp comutativ, atunci orice subgrup finit al grupului (K*, ) este ciclic. Demonstra#ie. (i). Rezult! imediat din Propozi ia 4.8. (ii). (ii). Fie G6K* a.. 4G4=n. Pentru a proba c! G este ciclic este suficient s! ar!t!m c! n G g!sim un element de ordin n. Fie n = p1r1 ... ptrt descompunerea lui n n factori primi distinc i. Pentru orice 16i6t exist! un element xi(G a.. xi
n n pi

,1 c!ci n caz

contrar polinomul X i pi - 1 (K[X] ar avea mai multe r !d!cini dect gradul s!u (absurd conform cu )i)). S! ar!t!m c! dac! not!m yi = xi
ri

piri

, atunci o(yi)= piri pentru

orice 16i6t. ntr-adev!r, y ipi = x in = 1 (conform Corolarului 3.11. de la Capitolul 2). Conform Observa iei 2.10. de la Capitolul 2 deducem c! o(yi) divide piri adic! o(yi)= pis cu 16s6ri. Dac! s<ri, ar rezulta c! y ipi
ri -1

= xi

pi

= 1 n contradic ie cu alegerea elementului x i. Atunci s=ri

$i astfel o(yi)= piri pentru orice 16i6t. 4innd cont din nou de Observa ia 2.10. de la Capitolul 2 deducem c ! dac! not!m y = y1 .... yt , atunci o( y ) = p1r1 ... p trt = n . 2 Propozi ia 4.10. (Rela#iile lui Vite) Fie A un domeniu de integritate (i fA[X] un polinom de grad n, f=a0+a1X+...+anXn (deci an 0). Dac% x1, ..., xn sunt r%d%cinile lui f n A, atunci an (x1+...+xn)=-an-1 an ( x1x2+x1x3+...+xn-1xn)=an-2 .......................................... an (x1x2...xk+x1x2...xk-1xk+1+...+xn-k+1xn-k+2...xn)=(-1)kan-k .......................................... an (x1...xn)=(-1)na0.

245

Demonstra#ie. Conform Propozi iei 4.8., (ii), putem scrie f=(X-x1)...(X-xn)g ; identificnd coeficientul lui X n n ambii membrii deducem c! g=an , astfel c! f=an(X-x1)...(X-xn)= =anXn-an(x1+...+xn)Xn-1+an(x1x2+x1x3+...+xn-1xn)Xn-2+...+(-1)k an(x1...xk+ +x1...xk-1xk+1+...+xn-k+1xn-k+2...xn)Xn- k+...+(-1)nanx1...xn. Identificnd coeficien ii lui Xk (0 k n) din cele dou! scrieri ale lui f ob inem rela iile din enun dintre r!d!cinile $i coeficien ii lui f. 2 Corolar 4.11. Dac% A este corp comutativ, atunci rela iile dintre r%d%cinile (i coeficien ii lui f devin: x1 + ... + xn = -a n -1an -1 x1 x2 + x1 x3 + ... + xn -1 x n = a n- 2 a n -1 .................................................. -1 k x1 x2 ...xk + x1 x2 ...xk -1 xk +1 + ... + xn -k +1 xn- k + 2 ...xn = (-1) a n -k a n .................................................. x x ...x = (-1) n a a -1 0 n 1 2 n Corolar 4.12. (Wilson). Dac% p2 este un num%r prim, atunci (p-1)!+10 (mod p). Demonstra#ie. n
p[X]

consider!m polinomul f=Xp-1-1. 4innd

cont de faptul c! ( p*, ) este un grup (comutativ) cu p-1 elemente, conform Corolarului 3.11. de la Capitolul 2 avem c! pentru orice $i astfel, innd cont de Corolarul 4.9. r!d!cinile lui f p*, x p -1 =1 x , 2 , ..., p - 1 . sunt 1 2 ...... p - 1 =(-1)p-1(-1 ) Conform ultimei rela ii a lui Vite avem 1

( )

(p-1) !+10 (p). 2 p - 1 !+1 = 0


246

Propozi ia 4.13. Fie k un corp comutativ iar fk[X] cu grad(f) 1. Atunci exist% o extindere k a lui k a.. f s% aib% cel pu in o r%d%cin% n k . Demonstra#ie. Cum grad(f) 1 deducem c! fU(k[X]) (vezi Propozi ia 1.11.). Atunci idealul < f > este diferit de k[X] $i conform Teoremei 10.9. de la Capitolul 3, exist! un ideal maximal U al lui k[X] a.. < f > U. Considernd ik p k k[X] k[X]/U 8 k (unde ik este morfismul canonic de scufundare a lui k n k[X] iar p este morfismul surjectiv canonic de inele). Cum U este ideal maximal n inelul k[X], k este corp (vezi Propozi ia 10.5. de la Capitolul 3). Notnd p = p o ik ob inem un morfism de corpuri p : k k . Dac! alegem f=a0+a1X+...+anXn $i not!m p (f)= p (a0)+ p (a1)X+...+ p (an)Xn k [X], atunci pentru k avem p ( f ) (a)=0 adic! a k este o r!d!cin! a lui p (f). a=p(X)= X Cum p este n particular o func ie injectiv!, k poate fi privit ca subcorp al lui k (k fiind de fapt izomorf cu p (k)), deci n mod canonic $i f poate fi privit ca f!cnd parte din k [X]. 2 Corolar 4.14. Dac% k este un corp comutativ iar fk[X] este un polinom de grad 1, atunci exist% o extindere K a lui k n care f are toate r%d%cinile. Demonstra#ie. Se face induc ie matematic! dup! n=grad(f) innd cont la pasul de induc ie de Propozi ia 4.13. $i Propozi ia 4.5. 2 Observa ia 4.15. 1. Dac% k este un corp, fk[X] este de grad 1 iar K este o extindere a lui k n care f are toate r %d%cinile a1, ..., an , atunci k( a1, ..., an ) este numit corpul de descompunere al lui f.
247

2. Fie fk[X] de grad 1 (i K o extindere a lui k n care f are r%d%cinile x1, ..., xn. Atunci pentru orice polinom simetric ~ (x , ..., x )k. gk[x1, ..., xn], g 1 n ntr-adev!r, deoarece gS(k[X1,...,Xn]), conform teoremei fundamentale a polinoamelor simetrice (Teorema 3.9.) exist ! hk[X1,...,Xn] a.. g=h(S1, ..., Sn). Conform rela iilor lui Vite, ~ S i (x1,...,xn)k pentru 1in $i astfel ~ ~ ~ ~ (x ,...,x )= h g ( S 1(x1,...,xn), ..., S n(x1,...,xn))k. 1 n Suntem acum n m!sur! s! prezent!m un rezultat deosebit de important n algebr! cunoscut sub numele de teorema fundamental a algebrei : Teorema 4.16. (D'Alembert - Gauss). Orice polinom de grad 1 din $[X] are cel pu in o r%d%cin% n $ (adic% corpul numerelor complexe $ este algebric nchis).

Demonstra#ie. Fie f=a0+a1X+...+anXn $[X] cu n 1 $i an 0. Considernd f = a0 + a1 X+...+ an Xn (unde pentru z$ prin z desemn!m conjugatul s!u) atunci bj= ak a j -k , 0j2n.
k =0 j

f f =b0+b1X+...+b2nX2n unde

Deoarece b j = ak a j -k = b j , deducem c! bj# (0j2n) astfel


k =0

c! f f #[X]. Dac! admitem teorema adev!rat! pentru polinoamele din ~ ~ #[X], atunci exist! a$ a.. ( f f )(a)=0 f (a) f (a)=0 ~ ~ ~ ~ f (a) f ( a )=0 (c!ci f ( a )= f ( a )) de unde concluzia c! a sau a sunt r!d!cini ale lui f. n concluzie, putem presupune f#[X].
248

~ Dac! grad(f) este impar, cum f :## este func ie continu! iar la ia valori de semne contrarii deducem c! exist! a# a.. ~ f (a)=0. S! presupunem acum c! grad(f)=2 n r cu n6 $i r6*, r impar. ~ Prin induc ie matematic! dup! n vom ar!ta c! exist! a$ a.. f (a)=0. Dac! n=0, atunci grad(f) este impar $i dup! cum am v!zut mai nainte exist! a# a.. f (a)=0. S! presupunem afirma ia adev!rat! pentru toate polinoamele g#[X] cu proprietatea c! n-1 este exponentul maxim al lui 2 n grad(f)=2n r cu n, r6, r impar. descompunerea n factori primi a gradului lui g $i fie f#[X] cu Conform Corolarului 4.14., exist! o extindere K a lui $ n care f are toate r!d!cinile x1, ..., xm (unde m=grad(f)). Pentru a# arbitrar consider!m zija =xixj+a(xi+xj), 1i<jm. Dac! vom considera polinomul ga=
1i < j m

( X - zij

2 ) , atunci grad(ga)= Cm =

m(m - 1) 2

$i cum

m=grad(f)=2kr (cu k, r6, r impar) avem c! grad (ga)=

2 k r (2 k r - 1) = 2 =2k-1r (2kr-1)=2k-1 rK unde rK=r (2kr-1) este num!r natural impar. S! observ!m c! coeficien ii lui ga sunt polinoame simetrice fundamentale de zija. Mai mult, avnd n vedere expresiile lui zija, 1i<jm rezult! c! ace$ti coeficien i, ca polinoame de x1, ..., xm sunt simetrice deoarece orice permutare a acestora are ca efect schimbarea elementelor zija ntre ele (1i<jm). 4innd cont de Observa ia 4.15. deducem c! ga#[X]. Aplicnd ipoteza de induc ie lui ga deducem c! exist! o pereche (i, j) cu 1i<jm a.. zija $. F!cnd pe a s! parcurg! mul imea infinit! # a numerelor reale, cum mul imea perechilor (i, j) cu 1i<jm este finit!, deducem c! exist! a, b#, a b a.. zija, zijb$.
249

Din zija-zijb=(a-b)

zija=xixj+a(xi+xj)

$i

zijb=xixj+b(xi+xj)

deducem

c!

demonstrat!. 2

Atunci $i xixj$, adic! xi, xj$ $i cu aceasta teorema este

(xi+xj)$, adic! xi+xj$.

Observa ia 4.17. 1. Din Teorema 4.16. $i Propozi ia 4.5. deducem imediat c! n $[X] polinoamele ireductibile sunt cele de gradul 1. 2. Dac! f=a0+a1X+...+anXn #[X] (n1) $i a$ este o r!d!cin! ~ ~ a lui f, atunci f (a)=0 $i se verific! imediat c! $i f ( a )=0, adic! r!d!cinile lui f care sunt din $ \ # sunt conjugate dou! cte dou! (mai mult, ele au acela$i ordin de multiplicitate). =X -2aX+(a +b )#[X]. De aici deducem imediat c ! un polinom
2 2 2

3. Dac! z=a+bi $, b0

$i z =a-bi atunci (X-z) (X- z )=

sau este de forma aX2+bX+c cu a, b, c # $i b2-4ac<0. Din observa ia de mai nainte deducem c! problema ireductibilit! ii este interesant! doar n problem! se reduce imediat la [X]). n continuare vom prezenta un criteriu suficient de

f#[X] este ireductibil n #[X] dac! $i numai dac! f este de gradul 1

[X] (pentru "[X] aceast!

ireductibilitate pentru polinoamele din [X], cunoscut sub numele de criteriul de ireductibilitate al lui Eisenstein: Propozi ia 4.18. (Eisenstein) Fie f=a0+a1X+...+anXn [X] de grad 1 (i s% presupunem c% exist% p6 un num%r prim a.. p a0, a1, ..., an-1 , p N an (i p2 N a0 . Atunci f este ireductibil n [X]. Demonstra#ie. S! presupunem prin absurd c! f este reductibil n [X], adic! putem scrie f=(b0+b1X+...+bmXm)(c0+c1X+...+ckXk) cu m, k1 $i m+k=n. Identificnd coeficien ii lui f deducem c!
250

a0 = b0 c0 a1 = b0 c1 + b1c0 a = b0 c2 + b1c1 + b2 c0 (*) 2 ............................... a n -1 = bm-1ck + bm ck -1 a n = bm ck p N b0. S! presupunem de exemplu c! p b0 $i p N c0. Dac! inem cont de rela iile (*) deducem din aproape n aproape c! p b1, p b2, ..., p bm-1 $i din ultima rela ie din (*) am deduce c! p an -absurd!. Analog, dac! p N b0 $i p c0 am deduce c! p c1, p c2, ..., p ck-1 $i din ultima rela ie din (*) am deduce c! p an -absurd. 2 Cum p a0 iar p2 N a0 deducem c! p b0 $i p N c0 sau p c0 $i

Observa ia 4.19. Alegnd un num!r prim p2 $i n6* atunci conform criteriului de ireductibilitate al lui Eisenstein polinomul Xn-pX+p [X] este un polinom ireductibil din [X]. Deci pentru orice n 1 n [X] g!sim o infinitate de polinoame ireductibile de grad n. n continuare vom prezenta metode de rezolvare a ecua iilor algebrice de grade 3 $i 4 cu coeficien i din $ (adic! a ecua iilor de ~ forma f (x)=0 cu f$[X] iar grad(f)=3 sau 4). 1. S! consider!m la nceput ecua ia algebric! de grad 3 cu coeficien i din $ scris! sub forma (1) x3+ax2+bx+c=0 cu a$. a Dac! n (1) nlocuim y=x+ ob inem o ecua ie algebric! n y 3 de forma: (2) y3+py+q=0 cu p, q$. Fie acum q o r!d!cin! a lui (2) (eventual ntr-o extindere K a lui $, conform Corolarului 4.14.) iar x1, x2 r!d!cinile ecua iei
251

p = 0. 3 Conform rela iilor lui Vite avem (3) x2 - qx -p . 3 nlocuind pe q n (2) avem c! q3+pq+q=0 astfel c! dac! inem cont de (4) ob inem x13+x23=(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)=q3+pq=-q $i cum - p3 p3 x13x23= ob inem c! x13 $i x23 sunt r!d!cinile ecua iei x2+qx=0, 27 27 (4) x1+x2=q $i x1x2= adic! x13= : -q q2 p3 -q q 2 p3 + + $i x2(t)=et 3 + , 0j, t2, n care 2 4 27 2 4 27 e0, e1, e2 sunt r!d!cinile ecua iei x3-1=0. -1 + i 3 Cum r!d!cinile ecua iei x3-1=0 sunt 1 $i e, e2 (cu e= ) 2 deducem c! r!d!cinile ecua iei (2) sunt 2 3 2 3 q 1 = 3 - q + q + p + 3 - q - q + p 2 4 27 2 4 27 -q q2 p3 q2 p3 23 - q 3 q e e = + + + + 2 2 4 27 2 4 27 2 3 2 3 q = e 2 3 - q + q + p + e 3 - q - q + p 3 2 4 27 2 4 27 x1(j)=ej 3 a , 1 i 3. 3 2. S! consider!m acum ecua ia algebric! de grad 4 cu Astfel, r!d!cinile lui (1) vor fi xi=qi coeficien i din $: (5) x4+ax3+bx2+cx+d=0 (a, b, c, d $). q q q 2 p3 q 2 p3 + + $i x23= - + + de unde deducem 4 27 4 27 2 2

252

Notnd y=x+ (6)

a ob inem c! y verific! o ecua ie de forma 4

y4+py2+qy+r=0 cu p, q, r$.

Fie a un element dintr-o extindere K a lui $ a.. scriind pe (6) p p2 sub forma (7) (y2+ +a)2-[2ay2-qy+(a2+pa-r+ )]=0 $i cel de al 2 4 doilea termen s! fie p!trat perfect, adic! a s! verifice ecua ia de gradul 3: q2-8a(a2+pa-r+ p2 )=0 4

(8) 8a3+8pa2+(2p2-8r)a-q2=0. Pentru a ce verific! ecua ia (8), ecua ia (7) devine: (9) (y2+ p q 2 +a)2-2a(y) =0 2 4a q p +a+ )=0 2 2

iar r!d!cinile lui (9) sunt r!d!cinile ecua iilor y2-qy+( y2+qy+( q p +a- )=0 2 2

cu q r!d!cin! a ecua iei x2-2a=0. Astfel, rezolvarea unei ecua ii algebrice de grad 4 se reduce la rezolvarea unei ecua ii de gradul 3 $i a dou! ecua ii algebrice de grad 2.

253