Sunteți pe pagina 1din 3

Dovevivt: avatate ,i a.i.

tevta peaagogica
^iretvt: arav.at
Catificarea profe.iovata: Asistent medical generalist


1itlul unitii: 20. MANAGLMLN1 I LLGISLA[IL SANI1ARA

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: J.0

Competene:

1. Precizeaza principiile managementului general
2. Identiica politicile si sistemele de sanatate
3. Analizeaza caracteristicile managementului sanitar
4. Aplica legislaia sanitara


1itlul unitii: 20. MANAGLMLN1 I LLGISLA[IL SANI1ARA

Competena J: Precizeaz noiuni de baz ale managementului general
Criterii de Performan:

,a, Deinirea uniersalitaii managementului
,b, Indicarea etapelor procesului de management

Condiii de Aplicabilitate:

Management general: deiniie, motiarea existenei managementului, unciile
managementului, principii generale ale conducerii, abilitai necesare
managerului, rolurile managerului, actori implicai direct in
desasurarea actiitaii ,competena, autoritatea, responsabilitatea,
delegarea,, sistemul de inormaii, management organizaional,
managementul timpului, managementul schimbarii, comunicarea
manageriala.
Ltapele procesului de
management
planiicarea ,strategica, tactica, operaionala,, organizarea, dirijarea
,coordonarea,, controlul ,ealuarea,, dezoltarea perormanei,
schimbarea.

Probe de Lvaluare

Probe orate, .cri.e prin care eleul demonstreaza ca este capabil sa deineasca uniersalitatea
managementului, sa indice etapele procesului de management, conorm criteriilor de perormana
,a,, ,b, si in concordana cu condiiile de aplicabilitate.

1itlul unitii: 20. MANAGLMLN1 I LLGISLA[IL SANI1ARA

Competena 2: Identific politicile i sistemele de sntate

Criterii de Performan:

,a, Deinirea tipologiilor si caracteristicilor sistemelor de sanatate.
,b, Lxplicarea principiilor economiei sanitare.
,c, Interpretarea reormei sistemelor de sanatate.


Dovevivt: avatate ,i a.i.tevta peaagogica
^iretvt: arav.at
Catificarea profe.iovata: Asistent medical generalist

Condiii de Aplicabilitate:

1ipologiile si caracteristicile
sistemelor de sanatate
relaia sanatate-boala-ingrijiri de sanatate, sericii de sanatate,
urnizori de sericii de sanatate, beneiciari de sericii de sanatate,
deinirea sistemelor de sanatate, perormana sistemelor de
sanatate, eiciena sistemelor de sanatate, modele de sisteme de
sanatate.
Principiile economiei sanitare deiniia economiei sanitare, sistemul pieei libere, piaa ingrijirilor
de sanatate, cumpararea si contractarea sericiilor, ealuarea
economica a ingrijirilor de sanatate, inanarea sericiilor de
sanatate, mecanisme de alocare a resurselor, mecanisme de plata,
principii de realizare a sistemelor de plata
Reorma sistemelor de sanatate principii pe care se bazeaza reormele sistemelor de sanatate,
scopurile si obiectiele reormelor, stabilirea prioritailor, criterii
de ealuare in compararea reormelor din dierite ari, reorma
sistemului de sanatate din Romania

Probe de Lvaluare

Probe orate, .cri.e prin care eleul demonstreaza ca este capabil sa deineasca tipologiile si
caracteristicilor sistemelor de sanatate, sa explice principiile economiei sanitare si sa interpreteze
reorma sistemelor de sanatate conorm criteriilor de perormana ,a,, ,b,, ,c, si in concordana cu
condiiile de aplicabilitate.


1itlul unitii: 20. MANAGLMLN1 I LLGISLA[IL SANI1ARA

Competena 3: Analizeaz caracteristicile managementului sanitar

Criterii de Performan:
,a, Deinirea managementului sericiilor sociale si de sanatate
,b, Indicarea domeniilor de aplicare a managementului sanitar
,c, Implementarea managementului sanitar pe cele trei niele ale sistemului de ingrijiri de
sanatate

Condiii de Aplicabilitate:
Managementul sericiilor sociale
si de sanatate:
deiniie, scopul si obiectiele, unciile, roluri manageriale,
unitaile medico-sanitare ca organizaii, nielurile ingrijirilor de
sanatate ,primar, secundar si teriar,, leadership in ingrijirile de
sanatate etc.
Domeniile de aplicare a
managementului sanitar:
management strategic si inanciar in organizaiile de sanatate,
managementul calitaii sericiilor de sanatate, managementul
timpului, managementul resurselor umane, managementul
stresului.
Managementul sanitar pe cele trei
niele ale sistemului de ingrijiri de
sanatate:
nielul primar ,sericiile de ingrijiri primare de sanatate, modul
de organizare al ingrijirilor primare, de sanatate, interrelaiile
proesionale, etc,,
nielul secundar ,spitalul ca organizaie, aprecierea perormanei
unui spital, spitalul public, spitalul priat, alte unitai medicale si
medico-sociale cu paturi, etc,,
nielul teriar ,unitai medicale de inalta perormana,
proesionisti de sanatate, tipuri de sericii, etc,.

Dovevivt: avatate ,i a.i.tevta peaagogica
^iretvt: arav.at
Catificarea profe.iovata: Asistent medical generalist


Probe de Lvaluare
Probe orate, .cri.e prin care eleul demonstreaza ca este capabil sa deineasca managementul
sericiilor sociale si de sanatate, sa indice domeniile de aplicare a managementului sanitar conorm
criteriilor de perormana ,a,, ,b, si in concordana cu condiiile de aplicabilitate.
Probe .cri.e, practice prin care eleul demonstreaza, prin elaborarea si prezentarea unui proiect de
management pe o tema data, ca este capabil sa implementeze managementul sanitar pe unul din cele
trei niele ale sistemului de ingrijiri de sanatate, conorm criteriului de perormana ,c, si in
concordana cu condiiile de aplicabilitate.


1itlul unitii: 20. MANAGLMLN1 I LLGISLA[IL SANI1ARA

Competena 4: Aplic legislaia sanitar

Criterii de Performan:

,a, Menionarea noiunilor de drept medical
,b, Interpretarea legislaiei priind organizarea si uncionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate
,c, Lxpunerea principalelor acte normatie care reglementeaza exercitarea proesiei in domeniul
ingrijirilor de sanatate

Condiii de Aplicabilitate:

Noiuni de drept medical: deiniie, noiuni despre stat si drept, izoare de drept medical,
drepturile si obligaiile cetaenilor, asistena medicala acordata
populaiei, asistena sociala, drepturile pacienilor, domenii medicale
cu reglementari speciale.
Legislaia priind organizarea
si uncionarea sistemului de
asigurari sociale de sanatate:
asigurarile sociale de sanatate, casele de asigurari sociale de sanatate,
administraia de sanatate publica, drepturile si obligaiile asigurailor,
urnizorii de sericii de sanatate, O.U. 150,2002 si alte acte
normatie speciice.
Principalele acte normatie
care reglementeaza
exercitarea proesiei in
domeniul ingrijirilor de
sanatate:
ormarea proesionala, inaamant post-baza, autorizarea,
acreditarea, atestarea si reatestarea proesionala, desasurarea
actiitaii ,codul muncii, criterii speciice de ocupare a unciilor si
gradelor sau treptelor proesionale, standarde, competene, atribuii,
ealuarea perormanelor,, salarizare, asociaii proesionale, asociaii
sindicale ,contractul colecti de munca, etc

Probe de Lvaluare
Probe orate ,.cri.e prin care eleul demonstreaza ca este capabil sa menioneze noiunile de drept
medical, sa interpreteze legislaia priind organizarea si uncionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate, sa expuna principalele acte normatie care reglementeaza exercitarea proesiei in domeniul
ingrijirilor de sanatate, conorm criteriilor de perormana ,a,, ,b,, ,c,, in concordana cu condiiile de
aplicabilitate.