Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrita "ro#ilul: $ervicii %omeniul de &regtire de 'a (%omeniul de &regtire general(Cali#icarea

&ro#esional: Comert(Comert( Tehnician in activitati economice Modulul: ) * +inante si #iscalitate ,r de ore(an: -. ,r/ ore (s&tmn: 0 din care: T: 1 2T: 0 3": 1 Clasa: a 4335a A "ro#esor: ,egrusa %aniela "lan de nvmnt a&ro'at &rin 6rdinul M/7/C/T/$/: -80.( 09/1-/.11: * ane;a 8 "rograma a&ro'ata &rin 6rdinul M/7/C/T/$/: -0=.( -1/10/.119 * ane;a . "2A,3+3CA>7 CA27,%A>3$T3C? A, <C62A>: .10. * .10UC 0@5 +inante si #iscalitate Unitatea Unitatea de de com&eten( invatare Com&etene s&eci#ice (0) (1) (2) 1. Analizarea ven UC 18- SPP nivel 3 itur ilor C1- Analizeaza pub veniturile publice lice ,r crt ,r/ ore Coninuturi (3) a) Identificarea veniturilor publice: -venituri bugetare: impozite, taxe, imprumuturi de stat, ajutoare si donatii -venituri proprii ale societatilor ce apartin statului b) Prezentarea elementelor impozitelor: -subiectul impozitului -suportatorul -obiectul impozitului -sursa impozitului -unitatea si cota de impunere c) Determinarea impozitelor si taxelor: -impozit pe profit/ venit -impozit pe salarii -impozit pe dividende -TVA -accize -taxe vamale -taxe de timbru T (4) 2T (5) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3" (6) T (7) $&tmna 2T (8) S1 S2 S3 S S! S" S# S$ S% S1& S11 S12 S13 S1 3" (9)

Avi at! %irector

Avi at! <e# catedr

6's/ (10)

Semestrul I 1 ore

-impozite si taxe locale ./ aracteriza rea c!eltuielilo r publice UC 18- SPP nivel 3 C2- 'aracteri-zeaza c(eltuielile publice a) 'lasificarea c(eltuielilor publice) d*p*d*v*: -administrativ: c!eltuieli efectuate de ministere, departamente, unitati administrativ- teritoriale -economic: curente, de capital, ale serviciilor publice, de transfer -functional: pentru domenii, ramuri si sectoare economice b) Prezentarea c(eltuielilor publice: -c!eltuieli pentru finantarea actiunilor socialculturale -c!eltuieli pentru sistemul asigurarilor sociale -c!eltuieli pentru actiuni si obiective economice -c!eltuieli privind administratia a) Identificarea formelor controlului: -control anticipat, control operativ- current, control ulterior b) 'aracterizarea procedeelor de control: -procedeu documentar- contabil -procedeu faptic -procedeu total -procedeu prin sondaj c) Prezentarea actelor de control financiar: -proces verbal de control -proces verbal separat" pentru fapte penale# -proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor -note de constatare unilaterale si de prezentare 1 1 1 1 1 1 1 1 S1! S1" S1# S1$ S1% S2& S21 S22

Semestrul II $ ore

-/

Analizarea UC 18- SPP nivel 3 con trol C3- Analizeaza ului controlul financiar fina nci ar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S23 S2 S2! S2" S2# S2$ S2% S3& S31 S32

Semestrul II 1& ore

Intocmit, ,ot 0/ $odelul propus pentru planificarea calendaristic% va fi folosit at&t pentru profesori c&t 'i pentru mai'tri instructori. ./ (n rubricile )*nitatea de competen+%, "* # 'i - ompeten+e specifice, " .# se vor trece doar acele competen+e specificate /n .00urile aferente calific%rii profesionale. -/ 0lanific%rile calendaristice vor fi realizate respect&nd corelarea activit%+ilor prev%zute /n planul de /nv%+%m&nt "ore de teorie - T, ore de laborator te!nologic - 1T, ore de instruire practic% - 20# c!iar dac% con+inuturile respective nu sunt desf%'urate de acelea'i persoane.

S-ar putea să vă placă și