Sunteți pe pagina 1din 82

nvmntul profesional i tehnic n domeniul TIC Proiect cofinanat din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-2013

Beneficiar Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului Profesional i Tehnic


str. !iru "aret nr. #$%#&' sector #' Bucureti%$#$#()' tel. $&#%*####)&' fa+. $&#%*#&,-./' vet0tvet.ro

Siste e de re!lare auto at" #aterial de predare $ partea %%%

Do eniul& Electronic" i auto ati'"ri (alificarea& )e*nician n auto ati'"ri

+i,el 3

200-

.U)OR%&
in!/ (OS#. F0OR%+ $ profesor !rad didactic definiti, (O0E1%U0 )E2+%( 33.0E4.+DRU DO#.5 .06. %U0%. in!/ P7R8U0ES(U (RE+1U. #.+UE0. $ profesor !rad didactic definiti, (O0E1%U0 )E2+%( 33#ED%.5 6U(URE)%

(OORDO+.)OR&
in!/ D%.(O+U 1.6R%E0. $ profesor !radul didactic % 1RUP 9(O0.R (2%#%E 33(OS)%+ +E+%ES(U5 6U(URE9)%

(O+SU0).+:;&
%O.+. (7RS)E. e+!ert CND1PT <O%(. 80;DU: e+!ert CND1PT .+1E0. POPES(U e+!ert CND1PT D.+. S)RO%E e+!ert CND1PT

2cest material a fost ela3orat 4n cadrul !roiectului nvmntul profesional i tehnic n domeniul TIC, !roiect cofinanat din 5ondul ocial 6uro!ean 4n cadrul P7 D89 &$$(% &$#* 3

(uprins I. Introducere....................................................................................................................................6 II. Documente necesare pentru activitatea de predare.....................................................................8 III. Resurse.......................................................................................................................................9 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice...............................................................9 Fi a suport 1.1. !rupu" de pre#$tire a aeru"ui ........................................................................9 1.1.1. %nit$i de m$sur$..........................................................................................................9 1.1.2. De&inirea aeru"ui comprimat..........................................................................................9 1.1.3. Sistemu" de producere a aeru"ui.....................................................................................9 1.1.'. R$cirea aeru"ui comprimat...........................................................................................1( 1.1.). %scarea aeru"ui comprimat..........................................................................................1( 1.1.6. Fi"trarea aeru"ui............................................................................................................11 1.1.*. %n#erea........................................................................................................................11 1.1.8. +ecesitatea unui compresor.........................................................................................11 1.1.9. Funcionarea unui compresor......................................................................................12 1.1.1(. ,"asi&icarea compresoare"or .....................................................................................12 1.1.11. -xemp"e de compresoare vo"umice...........................................................................12 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................1' Fi a suport 1.2. .otoare pneumatice.....................................................................................1' -xemp"e de ci"indri cu simp"u i cu du/"u e&ect ..................................................................1) Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................19 Fi a suport 1.3. Distri/uitoare...............................................................................................19 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................23 Fi a suport 1.'. Drose"e0 supape............................................................................................23 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................28 Fi a suport 1.). Aparate pneumatice specia"e........................................................................28 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................33 Fi a suport 1.6. 1arametri tehnico 2 &unciona"i ..................................................................33 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................3) Fi a suport 1.*. Schema de acionare pneumatic$.................................................................3) 1.*.1. Sim/o"uri i semne conveniona"e..............................................................................36 1.*.2. +ecesitatea unui racord................................................................................................38 1.*.3. Re#u"i de insta"are a tu/uri"or pneumatice..................................................................38 1.*.'. ,ic"o#rama de micare................................................................................................39 Tema 1. SRA cu echipamente de execuie pneumatice.............................................................'3 Fi a suport 1.8. Funcionarea SRA cu e"emente de execuie pneumatice 3 succesiunea &a4e"or procesu"ui automati4at ......................................................................................'3 Tema 2. SRA cu echipamente de execuie hidrau"ice...............................................................)( Fi a suport 2.1. .otoare hidrau"ice.......................................................................................)( 2.1.1. .otoare hirostatice pentru rotaie continu$................................................................)1 2.1.2. .otoare hidrostatice osci"ante.....................................................................................)2 2.1.3. .otoare hidrau"ice pentru rea"i4area mi c$rii de trans"aie........................................)2 Tema 2. SRA cu echipamente de execuie hidrau"ice...............................................................)3 Fi a suport 2.2. Distri/uitoare. Supape. Aparate hidrau"ice specia"e....................................)3 2.2.6. Divi4oare de de/it re4istive ........................................................................................61 2.2.*. Distri/uitoare proporiona"e sau servova"ve e"ectrohidrau"ice....................................61 Tema 2. SRA cu echipamente de execuie hidrau"ice .............................................................63 Fi a suport 2.3. 1arametri tehnico 2 &unciona"i...................................................................63 Tema 2. SRA cu echipamente de execuie hidrau"ice .............................................................6) Fi a suport 2.'. Schema de acionare hidrau"ic$...................................................................6) '

2.'.1. Sim/o"uri i semne conveniona"e..............................................................................66 2.'.2. +otarea aparate"or hidrau"ice 5n circuite......................................................................6* 2.'.3. -"emente"e de "e#$tur$.................................................................................................68 2.'.'. -"emente"e de racordare..............................................................................................68 2.'.). ,ic"o#rama de micare................................................................................................68 Tema 2. SRA cu echipamente de execuie hidrau"ice .............................................................*3 Fia suport 2.). Funcionarea SRA cu e"emente de execuie hidrau"ice 3 succesiunea &a4e"or procesu"ui automati4at...........................................................................................................*3 I6. Fi a re4umat.............................................................................................................................*8 6. 7i/"io#ra&ie...............................................................................................................................8(

%/ %ntroducere
:aterialele de !redare re!rezint o resurs su!ort !entru activitatea de !redare' instrumente au+iliare care includ un mesa; sau o informaie didactic. Prezentul material de !redare' se adreseaz cadrelor didactice care !redau 4n cadrul liceelor tehnolo<ice' domeniul Electronic" i auto ati'"ri' calificarea )e*nician n auto ati'"ri/ :aterialul a fost ela3orat !entru modulul Siste e de re!lare auto at"' care cu!rinde un numr de .* ore' din care= >a3orator tehnolo<ic= *# ore
(o petene = Re'ultate ale n,""rii 6+amineaz 82 cu elemente de e+ecuie electro!neumatic e )e e Fie suport Tema #= 82 cu echi!amente de e+ecuie !neumatice 5ia su!ort #.#= ?ru!ul de !re<tire a aerului 5ia su!ort #.&= :otoare !neumatice 5ia su!ort #.*= Distri3uitoare 5ia su!ort #.-= Drosele' su!a!e 5ia su!ort #.,= 2!arate !neumatice s!eciale 5ia su!ort #.)= Parametri tehnico funcionali 5ia su!ort #.(= chema de acionare !neumatic 5ia su!ort #./= 5uncionarea 82 cu elemente de e+ecuie !neumatice= succesiunea fazelor !rocesului automatizat

(o petene = Re'ultate ale n,""rii 6+amineaz 82 cu elemente de e+ecuie electrohidraulice

)e e Tema &= 82 cu echi!amente de e+ecuie !neumatice

Fie suport 5ia su!ort &.#= :otoare hidraulice 5ia su!ort &.&= Distri3uitoare' su!a!e' a!arate hidraulice s!eciale 5ia su!ort &.*= Parametrii tehnico funcionali 5ia &.-= chema de acionare hidraulic 5ia su!ort &.,= 5uncionarea 82 cu elemente de e+ecuie hidraulice= succesiunea fazelor !rocesului automatizat

23solvenii nivelului trei' liceu tehnolo<ic' calificarea )e*nician n auto ati'"ri' vor fi ca!a3ili s 4nde!lineasc sarcini cu caracter tehnic de monta;' !unere 4n funciune' utilizare' 4ntreinere' e+!loatare i re!arare a sistemelor de automatizare. Testeaz !rototi!urile' conce! i realizeaz scheme de automatizare' contri3uie la estimarea cantitilor i costurilor materiale' la estimarea for ei de munc necesare. 2si<ur controlul tehnic al sistemelor de automatizare 4n vederea func ionrii conform s!ecificaiilor i re<lementrilor.

%%/ Docu ente necesare pentru acti,itatea de predare


Pentru !redarea coninuturilor a3ordate 4n cadrul materialului de !redare cadrul didactic are o3li<aia de a studia urmtoarele documente= Standardul de Pregtire Profesional !entru calificarea Tehnician 4n automatizri' nivelul * @@@.tvet.ro' seciunea PP sau @@@.edu.ro ' seciunea 4nvmnt !reuniversitar Curriculum !entru calificarea Tehnician 4n automatizri' nivelul * @@@.tvet.ro' seciunea Curriculum sau @@@.edu.ro ' seciunea 4nvmnt !reuniversitar

2lte surse !ot fi= .......

%%%/ Resurse
)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice
Fi?a suport 1/1/ 1rupul de pre!"tire a aerului
2erul care ne 4ncon;oar are o !resiune care variaz 4n func ie de 4nl imea unde ne aflm' 4n ra!ort cu nivelul mrii. !a3s A !atm B !rel unde= !a3s % !resiunea a3solut !atm % !resiunea atmosferic !rel % !resiunea relativ.

1/1/1/ Unit"i de

"sur"

Presiunea constituie !rima mrime fundamental a !neumaticii. 6a se e+!rim 4n !ractica industrial curent 4n 3ar i este rezultatul unei fore' e+!rimat 4n daN' a!licat !e o su!rafa' e+!rimat 4n cm &. # 3ar A 1cm
1daN
2

A #$, CPaD

1/1/2/ Definirea aerului co pri at


n cazul !neumaticii' fluidul de lucru utilizat este aerul com!rimat. 2cesta este 4n mod natural luat din atmosfera i redus 4n volum !rin com!rimare. 2erul com!rimat este definit un fluid !erfect elastic i anume= moleculele sale nu o!un rezisten la de!lasarea unora 4n ra!ort cu altele' fenomen numit fluiditate@ meninut 4ntr%un reci!ient 4nchis' el e+ercit asu!ra toturor elementelor !ere ilor care limiteaz acest reci!ient o anumit !resiune' fenomen numit elasticitateE com!resi3ilitatea este !ro!rietatea aerului de a se com!rima.

1/1/3/ Siste ul de producere a aerului


Prile com!onente i funciile lor de 3az sunt= Com!resorul % aerul as!irat la !resiunea atmosferica este com!rimat i furniz o !resiune mai mare sistemului !neumatic. 6l transform ener<ia mecanic 4n ener<ie !neumatic. :otorul electric % furnizeaz !uterea mecanic com!resorului i transform ener<ia electric 4n ener<ie mecanic. 9

ntreru!torul de !resiune % controleaz motorul electric i de asemenea !resiunea 4n rezervor. 6l este folosit la o !resiune ma+im la care motorul va fi o!rit i la o !resiune minim la care se face distri3uirea. 8ezervorul 4nma<azineaz aerul com!rimat. Folumul su este sta3ilit 4n func ie de ca!acitatea com!resorului. Cu ct volumul este mai mare' cu att intervalul de tim! du! care !ornete com!resorul este mai mare. u!a!a de sens unic % !ermite trecerea aerului com!rimat de la com!resor la rezervor i 4m!iedic 4ntoarcerea aerului cnd com!resorul este 4nchis. u!a!a de si<uran % evacueaz aerul com!rimat dac !resiunea din rezervor crete !este !resiunea !revzut. 9sctorul rcete aerul com!rimat cu cteva <rade deasu!ra !unctului de con<elare i condenseaz cea mai mare !arte a umidit ii aerului. 2stfel se va evita !rezena a!ei de condens 4n sistemul din aval. 5iltrul de linie !oziionat !e linia !rinci!al' tre3uie s ai3 o cdere de !resiune minim i ca!acitate de a mica din loc ceaa de ulei. 2cesta a;ut la men inerea la limita !ermis a !rafului' a!ei de condens i a uleiului de un<ere.

1/1/A/ R"cirea aerului co pri at


2erul com!rimat tre3uie s ai3 o tem!eratur ct mai constant i ct mai a!ro!iat de cea a mediului 4n care se afl instalaia. e dorete ca tem!eratura aerului s fie 4n ;ur de minim #$GC iarna i ma+im *$GC vara' dar s nu de!easc ,$GC. 8cirea aerului se !oate face chiar din faza de com!rimare' acest lucru !rote;nd i com!resorul. n multe cazuri rcirea aerului com!rimat se com!leteaz cu a<re<ate de rcire du! ce acesta a ieit din com!resor.

1/1/B/ Uscarea aerului co pri at


2erul din atmosfer conine o anumit cantitate de a!' su3 form de va!ori ce se re<sete 4n aerul com!rimat. Prezena a!ei afecteaz funcionarea instalaiilor i din acest motiv sunt necesare msuri de eliminare' !rin uscarea aerului.

1(

:odalitatea de eliminare a a!ei din instalaia !neumatic este uscarea aerului i se realizeaz !rin meninerea unei tem!eraturi ct mai constante' !recum i cu msuri de colectare' evacuare a a!ei condensat 4n circuite. Cele mai cunoscute metode de uscare sunt= - !rin rcireE - !rin adsor3ieE - !rin a3sor3ieE - !rin su!racom!rimare.

1/1/C/ Filtrarea aerului


5iltrarea !resu!une se!ararea' colectarea i 4nde!rtarea !articulelor ce contamineaz aerul com!rimat i 4ntr%o msur' a a!ei !urtat de curentul de aer. 1deal este ca aceast filtrare s fie ct mai com!let' 4ns din !unct de vedere ener<etic i al costurilor de 4ntreinere nu este ;udicios. 5ineea de filtrare tre3uie s ai3 valoarea cerut de instalaia !neumatic alimentat. n afar de fineea de filtrare' doi dintre cei mai im!ortani !arametrii ai filtrelor sunt= cderea de !resiune !rodus 4ntre racordurile filtruluiE rezistena mecanic a elementului HcartuuluiI filtrant.

5iltrul tre3uie !lasat ct mai a!roa!e de com!onentele !rinci!ale i 4n !oziie vertical' cu res!ectarea strict a sensului de montare indicat !e carcas. Cartuele filtrante se e+ecut din materiale te+tile H3um3ac' fetru' vat mineral etc.I' din materiale !lastice sau din !ul3eri metalice sinterizate.

1/1/7/ Un!erea
2ceast o!eraie !ermite efectuarea un<erii unor !iese mo3ile ale com!onentelor !neumatice !entru a le asi<ura o mai mare lon<evitate' iar a!aratul care realizeaz aceast funcie de un<ere este un<torul.

1/1/D/ +ecesitatea unui co presor


2utomatizarea !rin utilizarea aerului com!rimat' el nee+istnd 4n mod normal su3 !resiune' determin necesitatea ca 4ntr%un circuit s e+iste un a!arat ca!a3il s furnizeze aer com!rimat.

11

1/1/-/ Funcionarea unui co presor


Ca i alte <aze' aerul nu are o form determinat. 2cesta 4 i modific forma 4n funcie de mediul unde se afl. 2erul se las com!rimat Hcom!resiuneI i are tendin a de a se dilata He+!ansiuneI. Com!resoarele sunt utilizate !entru a com!rima aerul' !lecnd de la o !resiune iniial de intrare H!resiunea atmosfericI' !n la o !resiune de refulare su!erioar.

1/1/10/ (lasificarea co presoarelor


aI Com!resoarele volumetrice 4n care com!resiunea este o3inut !rin reducerea s!aiului care conine aerul as!irat la !resiunea atmosferic sunt = Com!resoare de ti! alternativ= cu !iston sau cu diafra<mE Com!resoare de ti! rotativ= cu !alete' cu uru3' cu an<rena;e.

3I Com!resoarele dinamice unde com!resiunea este o3inut !rin transformarea vitezei aerului as!irat 4n !resiune Com!resoare a+ialeE Tur3ocom!resoareE Tur3osuflanteE Fentilatoare.

1/1/11/ E>e ple de co presoare ,olu ice


aE (o presorul cu piston 2cest ti! de com!resor Hfi<.#I este alctuit din !iston' care de!lasndu%se 4n ;os 4n cilindru' a3soar3e aerul din conduct !rin su!a!a de admisie' iar la de!lasarea 4n sus 4l com!rim i 4l refuleaz 4n conducta de evacuare !rin su!a!a de refulare care se deschide la creterea !resiunii.

12

5i<.#. Com!resor cu !iston

FE (o presorul rotati, 6ste alctuit dintr%o carcas #' un rotor cilindric & aezat e+centric fa de carcasa 4n care este dis!us' iar 4n canale frezate !e <eneratoarele rotorului sunt dis!use !aletele * Hfi<. &I. ntre su!rafaa rotorului' !alete' carcas i ca!acele laterale se formeaz camere de volum varia3il HCFFI care 4n faza de as!iraie 4nchid etan mase de aer i' !e msura rotirii ansam3lului mo3il' aceste camere 4i micoreaz volumul determinnd creterea !resiunii. Cnd atin< un volum minim a;un< 4n dre!tul racordului de refulare' iar aerul com!rimat este evacuat.

5i<.&. Com!resorul rotativ

Paletele rotorului tre3uie s asi<ure etanarea lateral Hcu ca!aceleI' frontal Hcu carcasaI i fa de rotor. 6tanarea frontal este asi<urat !rin a!sarea !aletelor !e carcas datorit forei centrifu<e. >a unele modele' datorit unor arcuri dis!use 4n canalele !racticate 4n rotor' uzura !aletelor este com!ensat automat. 8cirea com!resorului se realizeaz cu a!. Paletele se e+ecut 4n <eneral din materiale antifric iune i care !rote;eaz carcasa contra uzurii. nlocuirea !aletelor' cnd s%a a;uns la un anumit <rad de uzur' re!une com!resorul 4n funciune. :aina atin<e !erformanele ma+ime du! un anumit tim! de funcionare' necesar rodrii !aletelor. Su!estii etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n ca3inet' la3orator sau 4ntr%o sal care are video!roiector. (U# PRED;#G e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul sau !lane tematice. OR1.+%<.RE. (0.SE%& 13

Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rintr%o fi de evaluare individual 4n care elevul s identifice funciile <ru!ului de !re<tire a aerului' !rile com!onente i criteriile de clasificare ale com!resoarelor.

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/2/ #otoare pneu atice

ntr%o instalaie de acionare !neumatic' elementul de acionare !ro!riu%zis este otorul pneu atic Hcilindrul !neumaticI. (ilindrii pneu atici' denumii i elemente de e+ecuie' transform ener<ia !neumatic 4n ener<ie mecanic' !e care o furnizeaz a!oi mecanismului acionat. 2limentarea elementelor de e+ecuie !neumatice se face cu ener<ie de la re<ulatoarele !neumatice H$.& J # 3arI' sau electronice' !rin intermediul convertorului electro%!neumatic. :otoarele de e+ecuie !neumatice se folosesc foarte mult !entru c !rezint urmtoarele a,antaHe= 5luidul folosit HaerulI nu !rezint !ericol de incendiuE Du! utilizare' aerul este evacuat 4n atmosfer' nefiind necesare conducte de 4ntoarcere ca la cele hidrauliceE Pierderile de aer 4n anumite limite' datorate neetanietii' nu !roduc deran;amenteE unt sim!le' ro3uste' si<ure 4n funcionare i necesit cheltuieli de 4ntreinere reduse. De'a,antaHele acestor motoare sunt urmtoarele= Fiteza de rs!uns este mic H4n medie #K* #K- din viteza de rs!uns a motoarelor hidrauliceIE Precizia motoarelor !neumatice este redusE e recomand folosirea servomotoarelor !neumatice 4n urmtoarele cazuri= ervomotorul are <reutate redusE

- Tem!eratura mediului am3iant este ridicat i cu variaii mariE - :ediul am3iant este e+!lozivE - Nu se cere !recizie mareE 1'

- Nu se cer viteze de lucru mari. :otoarele !neumatice !ot fi= rotative i liniare Hcu !iston sau cu mem3ranI.

1/2/1/ #otoarele pneu atice rotati,e se realizeaz de o3icei cu !alete. 6le sunt
com!use dintr%un stator cilindric i un rotor cilindric cu o serie de !alete !lasate o3lic 4n nite crestturi ale rotorului. n funcionare' datorit forelor centrifu<e !aletele sunt !roiectate s!re !eriferie' a3sor3ind aerul din <aleria de admisie i com!rimndu%l s!re camera de ie ire. Su!estii etodolo!ice& Princi!ial construcia motoarelor !neumatice rotative este asemntoare cu a com!resoarelor rotative Hvezi desenul din fi<. & de la fia su!ort #.#I.

1/2/2/ #otoarele pneu atice liniare cu piston au a!licaii foarte lar<i i se


construiesc 4ntr%o <am ti!odimensional e+trem de diversificat. Du! ti!ul constructiv' se !oate face o clasificare <eneral a cilindrilor= Cilindri cu sim!lu efect= - cu revenire cu arcE - cu revenire su3 aciunea unei fore rezistente. Cilindri cu du3lu efect= - cu ti; unilateralE - cu ti; 3ilateral. Cilindri 4n tandem= - cu am!lificare de forE - avnd cursa 4n dou tre!te.

E>e ple de cilindri cu si plu i cu duFlu efect


2tunci cnd este necesar o for mare de ac ionare a or<anului de re<lare' deci cnd sunt necesare de!lasri mai mari ale ti;ei' se folosesc elementele cu !iston 6lementele cu !iston !ot fi e+ecutate 4n dou variante constructive i anume cu o fa a !istonului activ Hfi<.#.aI si cu am3ele fete ale !istonului active Hfi<.#.3I.

1)

5i<.#. Cilindru cu !iston aI cu o fa a !istonului activ #. Cor! element de acionareE &. 8esortE *. Ti; de acionareE -. PistonE ,. 7rificiu intrare aer. 3I cu am3ele fe e ale !istonului active #. Cor! element de acionareE &. PistonE *. Ti; de acionareE -. 7rificiu intrare aer.

>a cilindrul cu o fa activ' !oziia ti;ei de!inde de !resiunea aerului com!rimat' de!lasarea 4na!oi a ti;ei fcndu%se !rin scoaterea aerului din cilindru' 4n tim! ce la cel cu dou fee active' !oziia ti;ei de!inde de diferen a de !resiune a!licat celor dou fee ale !istonului. n fi<ura & este !rezentat o seciune a unui cilindru cu sim!lu efect cu revenire cu arc. 2ceast structur este aceeai !entru toi cilindrii !neumatici de acest ti!.

5i<.&. Cilindri cu sim!lu efect

Prile com!onente ale cilindrului cu sim!lu efect cu revenire cu arc= # % cmaa Hcor!ulI cilindruluiE 16

& % ca!acele cilindruluiE * % ti;aE - % resortul de revenireE , % !istonulE ) % etanarea !istonului fa de cmaE ( % etanarea ti;ei cilindruluiE / % 3uca de <hidare a ti;ei. Dac racordul 2 este alimentat cu aer com!rimat la !resiunea P' asu!ra !istonului de su!rafa va aciona o for 5' care va determina de!lasarea acestuia s!re drea!ta. Fiteza i acceleraia ansam3lului mo3il !iston%ti; de!ind de !resiune' de3it i fora care se o!une micrii ti;ei. Cnd racordul 2 este conectat la atmosfer' resortul - determin revenirea !istonului 4n !oziia iniial. n fi<ura *.a se !oate vedea un cilindru cu du3lu efect cu ti; unilateral HnormalI' fr frnare la ca! de curs' iar 4n fi<ura *.3 un cilindru cu du3lu efect cu ti; 3ilateral.

5i<.*.a Cilindru cu du3lu efect cu ti; unilateral fr frnare la ca! de curs

5i<.*.3 Cilindru cu du3lu efect cu ti; 3ilateral

!re deose3ire de cilindrul cu sim!lu efect' cilindrul cu du3lu efect are dou orificii de alimentare i nu mai are resortul de revenire. 8evenirea !istonului 4n !oziia iniial se face conectnd racordul 2 la atmosfer i racordul B la alimentare. 5ora unui cilindru este dat de valoarea !resiunii de alimentare i de su!rafaa !istonului.

E>e ple de

otoare pneu atice liniare cu

e Fran"

6lementele de e+ecuie !neumatice cu mem3ran transform ener<ia !otenial a aerului su3 !resiune 4n ener<ie mecanic' la de!lasarea liniar a unui or<an de e+ecuie cu care se face intervenia 4n !rocesul automat. 6lementele de acionare !neumatice cu mem3ran Hfi<.-I sunt formate dintr%o ca!sul manometric C !revazut cu o mem3ran : situat deasu!ra unui disc metalic D solidar cu o ti; T i un resort anta<onist 8. 1*

C ca!sul : mem3ran D disc metalic T ti; 8 resort anta<onist

5i<.-. 6lement de acionare !neumatic cu mem3ran

2erul com!rimat adus de la re<ulator sau convertor la !resiunea $'& % #daNKcm &' a!as asu!ra mem3ranei 4nvin<nd rezisten a resortului anta<onist i a!snd ti;a 4n ;os. n funcie de !resiunea aerului com!rimat' !ozi ia ti;ei variaz continuu 4ntre dou limite. Du! cum aerul su3 !resiune !oate s acioneze !e o sin<ur fa sau !e am3ele fee ale mem3ranei elastice' deose3im elemente de e+ecuie !ro!orionale sau inte<rale. Cilindrul cu mem3ran elastic Hfi<.,I este format dintr%un cilindru' com!us din ca!acul # i cmaa &' mem3rana * i resortul metalic - care este solidar cu ti;a ,. 2erul com!rimat' adus !rin conducta P' a!as asu!ra mem3ranei i' 4nvin<nd rezistena resortului anta<onist' 4m!in<e ti;a. Pozi ia ti;ei' adic a or<anului de e+ecu ie !e care 4l comand' variaz continuu H4ntre dou limiteI 4n func ie de !resiunea aerului. 2erul com!rimat are o !resiune cu!rins 4ntre $'& i # atmosfer' iar cursa ti;ei este de # ) cm.

5i<.,.Cilindru cu mem3ran elastic

Cilindrii cu mem3ran' sau camerele cu mem3ran' !rezint o serie de avanta;e funcionale 4n com!araie cu cilindrii cu !iston= a3sena unor fore de frecare 4n tim!ul micrii i 4n s!ecial la 4nce!utul acesteia' confer camerelor cu mem3ran !rom!titudine i si<uran mare 4n funcionare. Dura3ilitatea mem3ranelor este mare' ele !utnd funciona !este un milion de cicluri.

18

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n ca3inet' la3orator sau 4ntr%o sal care are video!roiector. (U# PRED;#G e recomand utilizarea calculatoarelor i a fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. e !ot a!lica fie de lucru colective' !entru <ru!uri de & % - elevi. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' machete funcionale' !lane tematice' ti!uri de motoare !neumatice.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de & % - elevi' 4n funcie de nivelul clasei. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fi de evaluare individual 4n care elevul s identifice elementele constructive ale motoarelor !neumatice i clasificarea lor.

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/3/ DistriFuitoare

DistriFuitoarele sunt elemente !neumatice cu rolul de a diri;a ener<ia !neumatic !e anumite circuite' 4n concordan cu comenzile !e care le !rimete. Distri3uitoarele sunt de ne4nlocuit' !ractic nee+istnd circuit !neumatic fr s ai3 minim un distri3uitor. 7rice distri3uitor se com!une din dou !ri !rinci!ale= !artea de distri3uie i !artea de comand. Distri3uitrul are 4n com!onen o !arte fi+' care este cor!ul distri3uitorului i o !arte mo3il' care este or<anul de distri3uie. Du! forma constructiv avem urmtoarea clasificare= distriFuitoare cu sertar rectiliniu& - cilindricE - !lanE 19

- cu su!a!eE distriFuitoare cu sertar rotati,& - !lanE - conicE Distri3uitoarele sunt clasificate 4n funcie de= Numrul de ci= &K&' *K&' -K&' -K*' ,K&' ,K*' ,K-E Numrul de !oziii de comutare i !ozi ia normal= normal 4nchis i normal deschisE :etoda de acionare= cu comand manual i electric. Si Foli'area distriFuitoarelor 1ndic numrul de ci' numrul de !oziii a racordurilor i modul de comand. Prima cifr arat numrul de ci' iar a doua' numrul de !oziii !e care se !oate comuta distri3uitorulE cele dou indicaii sunt des!rite !rintr%o 3ar 4nclinat=

% %, % K % % &% numrul de !oziii numrul de ci


Distri3uitor ,K&

im3olul distri3uitorului este un dre!tun<hi 4m!rit 4ntr%un numr de csue e<al cu numrul de !oziii !e care !oate comuta. n fiecare csu este re!rezentat schema de conectare cores!unztoare. n ta3elul de mai ;os se !rezint diferite ti!uri de distri3uitoare

2(

Prile com!onente ale unui distri3uitor sunt= #. cor!ul distri3uitoruluiE &. elementul mo3il HsertarulI' care' !rin de!lasare rectilinie realizeaz schema de comutareE *. ca!ac. Pe umerii sertarului' 4n canale s!ecial !racticate se introduc <arniturile de etanare ce asi<ur' 4n condiiile micrii sertarului fa de cor!' izolarea 4ntre orificiul de !resiune i cele aflate la !resiunea atmosferic.
Pilotul i cor!ul distri3uitorului sunt realizate din alia;e de 2l' iar sertarul este din

material !lastic.

21

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n ca3inet' la3orator sau 4ntr%o sal care are video!roiector. (U# PRED;#G e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice' ti!uri de distri3uitoare. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaia euristic' o3servaie diri;at' !ro3lematizare' demonstraie' !relucrare inde!endent a informaiei etc. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de elevi. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fi de evaluare individual 4n care elevul s !rezinte clasificarea' sim3olurile i funcionarea distri3uitoarelor.

22

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/A/ Drosele3 supape

Drosele sunt elemente ce !ermit re<larea vitezei motoarelor rotative sau a cilindrilor !rin re<larea de3itului de alimentare. 5uncionarea droselelor se 3azeaz !e variaia seciunii de cur<ere a fluidului' ceea ce duce la modificarea de3itului vehiculat !rin drosel. Fariaia cderii de !resiune determin variaia de3itului ce traverseaz droselul' deci variaia vitezei de micare a elementului de e+ecuie alimentat. Droselele sunt de o3icei re<la3ile i se 4ntlnesc 4n dou variante= - drosele sim!le Hfi<.&I re<leaz de3itul de fluid indiferent de sensul de cur<ere al acestuiaE - drosele de cale Hfi<.#I !ermit variaia de3itului !entru un sin<ur sens de cur<ere.

5i<.#. Drosel de cale

5i<.&. 8e<ulator de de3it cu uru3

23

Droselul de cale Hfi<.#I are urmtorul !rinci!iu de funcionare= cnd cur<erea are loc de la stn<a la drea!ta' aerul este o3li<at s treac !rin seciunea 2 re<lat de o3turatorul *. >a cur<ere invers elementul elastic de etanare - se deformeaz o!unnd o rezisten minim. Ca urmare' de3itul de aer ocolete seciunea 4n<ustat i traverseaz seciunea creat !rin deformarea elementului -. Re!ulatorul de deFit cu uruF Hfi<.&I este destinat !entru re<larea de3itul de aer' aceasta fcndu%se unidirecional' asi<urnd' !e un sens re<larea de3itului de aer iar !e cellt sens trecerea li3er a 4ntre<ului de3it de aer' datorit su!a!ei de sens unic 4ncor!orate. 2ceste a!arate !ermit controlarea vitezei. Dac uru3ul care asi<ur re<larea droselului este 4nchis' a!aratul !oate func iona ca o cla!et anti%retur. Diferitele modele de re<ulatoare de de3it !ermit montarea acestora 4n diferite locuri.

Supapele sunt elemente !neumatice care !ot avea funcii de re<lare i control a !arametrilor a<entului de lucru din circuit . Du! funciile !e care le au' su!a!ele se clasific= su!a!e de selectare i su!a!e de sens. u!a!e de selectare sunt cele care selecteaz fie cile de transmitere a a<entului de lucru' fie a<entul de lucru caracterizat de anumii !arametri.

Supapa de selectare sau ele ent lo!ic S.U Dac orificiile L i M sunt alimentate la aceeai !resiune P' !rin orificiul 2 va cur<e fluid avnd !resiunea P' orificiile de alimentare !utnd fi L sau M sau L i M Hfi<.*I. Dac este alimentat numai orificiul L sau numai orificiul M' orificiul nealimentat este o3turat' iar orificiul alimentat este conectat la orificiul 2. Dac sunt alimentate am3ele orificii de comand L i M' dar la !resiuni diferite' 4n 2 vom avea !resiunea cea mai mare' din acest motiv su!a!a fiind numit de selectare.

im3oluri su!a! de selectare

5i<.*. u!a!a de selectare Helement lo<ic 29I

2'

5uncionarea acestei su!a!e este descris 4n ta3elul de adevr de mai ;os= L $ $ # # M $ # $ # 2 $ # # #

u!a!a de selectare are multe a!licaii att 4n circuitele !neumatice' ct i 4n cele hidraulice' datorit sim!litii constructive i ro3usteei' !recum i funciilor !e care le !oate realiza.

Supapa de selectare cu dou" presiuni sau ele ent lo!ic 9% e !oate vedea o seciune din su!a!a cu element lo<ic N1 4n fi<ura - Dac racordul L sau M este alimentat' su3 efectul forei de !resiune su!a!a 3locheaz accesul din racordul res!ectiv la racordul 2. Dac am3ele orificii sunt alimentate la aceeai !resiune' orificiul 2 va fi alimentat' de la orificiul L sau M sau L i M H!oziia elementului mo3il # este indiferentI. Dac am3ele racorduri de comand vor fi alimentate' dar la !resiuni diferite' racordul 2 va fi alimentat la !resiunea cea mai mic.

5i<.-. u!a!a de selectare Helement lo<ic 1I

im3oluri su!a! de selectare

Ta3elul de adevr al acestei su!a!e arat astfel= 2)

L $ $ # #

M $ # $ #

2 $ $ $ #

6lementul lo<ic 1 este sim!lu i ro3ust' iar funciile !e care le realiz 4l recomand !entru multe a!licaii.

Supapa de sens Conform fi<uri , dac a!are o cur<ere de fluid de la orificiul 2 la orificiul B' fora de !resiune 4m!in<e elementul mo3il &' arcul * se com!rim' iar a<entul de lucru trece ctre orificiul B !rin s!aiul dintre elementul & i cor!ul su!a!ei. >a o cur<ere invers' dins!re racordul B s!re racordul 2' fora de !resiune' alturi de arc' se o!un deschiderii su!a!ei' deci a<entul de lucru nu !oate traversa su!a!a ctre orificiul 2.

5i<.,.

tructura unei su!a!e de sens

2ceast ti! de su!a! este sim!l i ro3ust i se folosete unde este necesar 4m!iedicarea cur<erii inverse a fluidului 4ntr%un circuit. Supapa de desc"rcare rapid" e utilizeaz !entru <olirea ra!id a camerelor cilindrului. u!a!a de descrcare ra!id !ermite reducerea considera3il a tim!ilor de rs!uns a cilindrilor. 5uncionarea su!a!ei= 4n fi<ura ).a !resiunea aerului !trunde !rin orificiul P 3locnd orificiul 6 i evacundu%se !rin orificiul 2' iar 4n fi<ura ).3 orificiul P este 3locat i aerul com!rimat ce !trunde !rin orificiul 2 este evacuate !rin orificiul 6.

26

a)

b)

5i<.). u!a!a de descrcare ra!id aI' 3I im3olul su!a!ei cu descrcare ra!id

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator' ca3inet sau 4ntr%o sal dotat cu video!roiector. (U# PRED;#G Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' o3servaie diri;at' !ro3lematizare' !relucrare inde!endent a informaiei etc. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice i ti!uri de drosele i su!a!e.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de elevi.

6valuarea se !oate realiza !rin fi de evaluare individual 4n care elevul s recunoasc i s !rezinte funcionarea unor ti!uri de su!a!e i drosele.

2*

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/B/ .parate pneu atice speciale

(ontoarele sunt elemente !neumatice avnd o structur relativ com!le+ ce servete la contorizarea HnumrareaI unor im!ulsuri !neumatice. 2!lica3ilitate foarte mare' !ermind <estionarea unor o!eraii' a !ieselor H!roduselorI ieite de !e linia de fa3ricaie' monta;' am3alare' etc. Contorul are un racord de comand' unde !rimete im!ulsurile ce vor fi numrate' un racord de iniializare !neumatic' !recum i & racorduri 2 i B ale unui distri3uitor *K& normal 4nchis' inclus 4n structura contorului. Cnd termin de numrat im!ulsurile !resta3ilite !rin funcia de setare' contorul se o!rete i comand distri3uitorul 4ncor!orat' care comut i <enereaz un semnal continuu 4n racordul B. Contorul 4i reia funcionarea cnd este resetat' iar semnalul din racordul B este anulat. :odificarea setrii iniiale se !oate face 4n tim!ul funcionrii a!aratului. Contoarele sunt de dou feluri= decrementale= contorul afieaz numrul de im!ulsuri !rescrise i scade din acest numr fiecare im!uls numrat. Cnd a;un<e la zero se o!rete. 28

incrementale= iniial contorul afieaz zero i adun im!ulsurile 4nre<istrate. Cnd a;un<e la numrul de im!ulsuri !resta3ilit !rin setare' se o!rete.

(apetele de ,idare sunt elemente !neumatice care funcioneaz du! !rinci!iul Fenturi' transformnd !resiunea dinamic a aerului 4n de!resiune' utilizat ca for de sustentaie cu a;utorul unor ventuze. 2u o lar< utilizare la echi!amentele de mani!ulare 4n diferite ramuri industriale. 9tilizarea acestor elemente sim!le' fr !iese 4n micare elimin !om!ele de vid' costisitoare i !retenioase din instalaie. n fi<ura # se !rezint un ca! de vidare !revzut cu rezervor' care uureaz des!rinderea !iesei 4n momentul o!ririi alimentrii orificiului P. Cnd racordul P este alimentat' conform !rinci!iului Fenturi 4n orificiul & de conectare a ventuzei # se creeaz vacuum' iar aerul este evacuat !rin 8. n acelai tim!' !rin orificiul - aerul com!rimat !trunde 4n rezervorul ca!ului de vidare !rin deformarea elementului elastic *. n momentul 4n care trans!ortul !iesei s%a efectuat' se o!rete alimentarea cu aer a racordului P' care este conectat la atmosfer. Ca urmare' !resiunea din rezervor deschide su!a!a de sens 4m!in<nd elementul * 4n sus' iar aerul din rezervor este evacuat ra!id !rin orificiul de conectare al ventuzei' determinnd des!rinderea acestuia de !ies.

5i<.#. Ca! de vidare

5ora de sustentaie este cu att mai mare cu ct de!resiunea creat este mai mare' iar de!resiunea variaz 4n funcie de !resiunea de alimentare.

29

Pe msura creterii !resiunii de alimentare crete de3itul necesar.


Cu ct este necesar o for de ridicare mai mare' cu att necesarul de aer com!rimat este mai mare.

)e pori'atoarele sunt a!arate a cror funcie este realizarea unei tem!orizri 4n cadrul ciclului de funcionare al unei instalaii. Tem!orizarea se !oate face 4n mai multe moduri= 1 % Tem!orizare 4ntre momentul t$ al iniierii comenzii !n 4n momentul t# al e+ecuiei acestei comenzi. n fi<ura & este !rezentat schematic un tem!orizator de acest ti!' com!us din urmtoarele elemente= distri3uitorul *K& monosta3il Hnormal 4nchis sau normal deschisI #' droselul de cale & i rezervorul *.

:odul de funcionare= 8acordul P este alimentat cu aer com!rimat. n momentul t$ cnd racordul #& este alimentat' !rin droselul & 4nce!e um!lerea lent a rezervorului *. Cnd 4n rezervor este atins !resiunea minim necesar comutrii distri3uitorului #' la momentul t#' acesta comut i conecteaz orificiu P la 2' du! ce orificiul 2 a fost izolat fa de 8' <enernd o comand 4n instalaie. n momentul 4n care dis!are semnalul de comand' la t &' din racordul #&' rezervorul se <olete ra!id !rin 5i<. & im3ol tem!orizator su!a!a de sens i distri3uitorul comut ra!id 4n !oziia iniial.

2 ! Tem!orizare 4ntre momentul t# cnd comanda a fost anulat i momentul t & cnd tem!orizatorul <enereaz 4n sistem semnalul de anulare a comenzii' deci de 4ncetare a e+ecuiei acestei comenzi.

3(

P P e # $ a # $ #&

retea

2
2

#&
e # $ # a $

P P

retea C

t
t$ t#
5i<.,

t
t& t*

P
5i<.)

t$ im3ol de tem!orizator de la t$ la t# t#
5i<.-.

t#

5i<.* Dia<rama de comutare a tem!orizatorului si de variatie a !resiunii in rezervor im3ol de tem!orizare intre momentul t# i t&

Dia<rama de comutare a tem!orizatorului i dia<rama de variatie a !resiunii 4n rezervor

n fi<ura * este !rezentat schematic tem!orizatorul de acest ti!' iar 4n fi<ura dia<ramele de comutare i de variaie a !resiunii 4n rezervorul &.

e o3serv c diferena 4ntre cele dou tem!orizatoare const 4n modul de conectare a su!a!ei de sens. 3 ! Tem!orizare att de la momentul t$ al iniierii comenzii !n la momentul t # al e+ecuiei ei' ct i tem!orizarea de la momentul t & al 4ncetrii comenzii !n la momentul t* cnd se !roduce efectul 4ncetrii comenzii Hfi<.,I. n fi<ura ) este !rezentat schematic acest tem!orizator care are conectate 4n serie dou drosele de cale' cu su!a!ele 4n o!oziie. 8e<larea diferit a celor dou drosele !ermite o3inerea unor durate de tem!eratur diferite' adic t # t$ t* t&.

31

. orti'orul de '!o ot 2ceste a!arate se moteaz direct !e orificiile de refulare ale distri3uitoarelor sau la ca!atul unei canalizri care colecteaz toate refulrile. 6le determin o scadere im!ortant a nivelului de z<omot la refularea aerului 4n atmosfer. 8ezultatul este o3inut !rin difuzia aerului la traversarea materialului !oros' H3ronzI de <ranuala ie a!ro!iat. 2mortizorul de z<omot se com!ort ca un re<ulator de de3it !ermi nd astfel cotrolarea descrcrii. %ncetinitorul 2!aratul are & orificii care !ermit trecerea li3er a fluidului 4n cele dou sensuri atunci cnd nu este comandat. Cnd comanda este ac ionat' o cla!et vine i o3tureaz trecerea normal' fluidul fiind astfel o3li<at s treac !rintr%un drosel' realizndu%se reducerea de3itului de aer. 8olul a!aratului este de a frna micarea atunci cnd se efectueaz ac iunea. :ontarea a!aratului se !oate face 4n dou moduri= 3 3 4ntre distri3uitor i cilindruE la orificiile de descrcare ale unui distri3uitor.

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal dotat calculator i video!roiector. (U# PRED;#G Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin conversaie euristic' e+!unere' o3servaie diri;at' demonstraie' !relucrare inde!endent a informaiei etc. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul i ti!urile de a!arate !neumatice s!eciale studiate.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de - ) elevi. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

32

6valuarea se !oate realiza !rin fi de evaluare individual 4n care elevul s !rezinte sim3olurile i funcionarea acestor a!arate.

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/C/ Para etri te*nico $ funcionali

1/C/1/ Presiunea

a>i "

8e!rezint cea mai mare !resiune' la care elementele din re ea !ot func iona corect. Dac !resiunea 4n reea induce eforturi s!ecifice mai mari dect rezisten a admisi3il a materialului diferitelor or<ane de ma ini' acestea se !ot ru!e. 6ste de !referat utilizarea !resiunilor cu &, ... *$O mai mici dect !resiunea ma+im !osi3il. Diferena de !resiune msurat 4ntre orificiul de intrare H!resiunea 4n amonteI i !resiunea de la orificiul de ieire H!resiune 4n avalI se nume te !ierdere de 4ncrcare.

1/C/2/ DeFitul no inal re!rezint cantitatea de aer com!rimat care se scur<e


sau traverseaz o seciune 4n unitatea de tim!. 33

De3itul se e+!rim 4n l Ks' l Kmin' m*Kmin sau m*Kh 4n condiii atmosferice normale de referin Hsim3ol 2N8I= &$GC' ),O umiditate relativ' #$#* m3ar. Pentru a trece de la o unitate la alta' se utilizeaz rela ia= PFH2N8I A PF relativa + HPr B PatmI lKmin lKmin 3ar

Diferena de !resiune msurat 4ntre orificiul de intrare H!resiunea 4n amonteI i !resiunea de la orificiul de ieire H!resiune 4n avalI se nume te !ierdere de incarcare i este descris !rin ! % diferena de !resiune. Pentru definirea valorii lui !' 4n funcie de de3it i de !resiune' este necesar s ne amintim c lucrm cu un fluid com!resi3il i 4n acest caz' numrul !arametrilor care intervin este foarte com!le+.

1/C/3/ Dia etrul no inal este o mrime convenional ce definete seciunea mininal de trecere a aerului !rin elementul res!ectiv. 1/C/A/ )e peratura
2erul com!rimat este insensi3il la variaiile de tem!eratur i 4 i !streaz 4ntrea<a sa fia3ilitate la tem!eraturi e+treme.

1/C/B/ Puritatea re!rezint <radul de curenie al aerul com!rimat. n cazul scur<erilor din instalaii nu e+ist riscul de !oluare. 2ceasta caracteristic este indis!ensa3il 4n industrie' cum ar fi industria alimentar' industria te+til etc. 5iltrele 4nde!rteaz cu eficien su!erioar din aerul com!rimat toate murdriile care sunt su3 form solid sau lichid' de e+em!lu= !raf' ru<in' ulei' a! etc.
Su!estii etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal cu video!roiector. (U# PRED;#G e !oate utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' o3servaie diri;at etc.

3'

e recomand efectuarea unei lucrri de la3orator !entru a determina de3itul' !uritatea' diametrul nominal i tem!eratura diferitelor medii utiliznd a!aratura necesar.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de & % - elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s defineasc tem!eratura' de3itul' diametrul nominal' !uritatea i s cunoasc modul de determinare a acestor mrimi.

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/7/ Sc*e a de acionare pneu atic"
>im3a;ul tehnic !resu!une i utilizarea' de comun acord' conform unor standarde internaionale' a unor sim3oluri care s !ermit re!rezentarea i identificarea uoar a a!aratelor i com!onentelor !neumatice att ca elemente sin<ulare' ct i 4n<lo3ate 4n sisteme HcircuiteI. im3olurile !neumatice tre3uie s ofere informaii !rivind= funcia HfunciileI a!aratului' notarea cone+iunilor' metodele de acionare' !arametrii admisi3ili ai a<entului de comand i de lucru. 2!aratele !neumatice i cone+iunile dintre ele' !recum func iile !e care acestea le 4nde!linesc sunt redate !rin sim3oluri' nota ii s!ecifice' cu!rinse i descrise 4n norme unanim acce!tate' numite standarde. 3)

1/7/1/ Si Foluri i se ne con,enionale

36

Denumirea elementului (O+8ERS%. E+ER1%E% Com!resor #O)O.RE RO).)%8E S% 0%+%.RE :otor cu ca!acitate constant

8elaii de funcionare

emn convenional

Cu dou sensuri de rotaie

:otor cu ca!acitate varia3il

Cu un sens de rotaie

Cu dou sensuri de rotaie

:otor oscilant

Cilindru

Cu du3lu efect cu o ti;

Cu du3lu efect cu dou ti;e D%S)R%6U%)O.RE Distri3uitor &K& Normal 4nchis Normal deschis Distri3uitor *K& Normal 4nchis Normal deschis Distri3uitor -K&

Distri3uitor ,K& Distri3uitor -K* Cu centrul 4nchis

Cu centrul ventilat Distri3uitor !ro!orional Distri3uitor' re!rezentare sim!lificat Cu dou !oziii finale Cu !atru ci

SUP.PE DE SE+S % DER%8.)E u!a! de sens 5r arc

Cu arc

3*

Pilotat

emnele convenionale !entru comanda echi!amentelor !neumatice se <sesc 4n ta3elul de semne convenionale de la fia su!ort &.-.

1/7/2/ +ecesitatea unui racord


Tu3ulatura' fie ca este ri<id sau fle+i3il' nu !oate fi le<at direct la diferitele a!arate !neumatice din reea. >e<atura dintre a!aratur i tu3ulatur va fi asi<urat de racorduri. 9n racord' la care se asi<ura etaneitatea' tre3uie sa realizeze dou ti!uri de le<turi= 3 3 le<tura racord a!aratE le<tura racord tu3ulatur.

8acordurile tre3uie s ai3 mai multe caracteristici= 3 3 3 3 3 s fie demonta3ileE etanseitate total la !resiuni i tem!eraturi ridicateE insensi3ile la vi3raii sau la loviturile de 3er3ecE montare ra!idE s !oat fi recu!erate. 2ceste le<aturi se fac 4n <eneral !rin utilizarea racordurilor filetate.

1/7/3/ Re!uli de instalare a tuFurilor pneu atice


9n tu3 fle+i3il nu tre3uie niciodat instalat dre!t. 6l tre3uie s !rezinte 4ntotdeauna o s<eat' care' 4n funcie de lun<imea sa !oate varia. Normele !revad o variatie a lun<imii de la B& la -O. 9n tu3 fle+i3il nu tre3uie niciodat instalat rsucit. :arca;ul care e+ist !e tu3 va !ermite verificarea dac acesta a fost instalat corect. 9n tu3 fle+i3il nu tre3uie niciodat cur3at imediat du! ie irea din record. 6ste necesar !revederea unei lun<imi de minim * ori diametrul e+terior al tu3ului 4ntre ieirea din racord i 4nce!utul razei de cur3ur. Cnd un racord dre!t este instalat !er!endicular !e un a!arat' tu3ul atrn 4n s!atele acestui racord' crend tensiuni la nivelul de !rindere al tu3ului 4n racord. Pentru a se evita aceasta se va 4nlocui racordul dre!t cu un racord cu cot.

38

e va evita trecerea cu tu3urile fle+i3ile !rin zonele de lucru. n caz contrar' tu3urile se vor !rote;a cu o teac de !rotecie. n cazul aerului com!rimat' tu3urile fle+i3ile e+!use la smul<ere tre3uie !rote;ate !entru a se evita !ericolele care !ot a!are 4n cazul ru!erii lor. n <eneral raza de cur3ur a tu3urilor fle+i3ile este !recizat de furnizorii acestora. n ta3elul urmtor este dat cores!ondena i semnificaia notrii racordurilor. 5uncia racordului 7rificiu de conectare la ! 7rificiu de conectare la consumatori 7rificiu de drena; sau ventilare 7rificiu de comand H!ilotareI 7rificiu de comand de resetare 7rificii de comand au+iliare 7rificiu de ventilare a !iloilor Notaie literal P 2' B' C 8' ' T +' Q' z >HRI % % Notaie numeric # &' -' ) *' ,' ( #&' ##$ /#' .# /&' /-

Tre3uie menionat c aceste notaii se a!lic tuturor echi!amentelor !neumatice' nu numai distri3uitoarelor. 6+em!lu= distri3uitorul de mai ;os este cu * ci i & !oziii' normal 4nchis' comandat !neumatic indirect Hcu !ilotI' iar revenirea !e !oziie HresetareaI se face !neumatic' direct Hfr !ilotI.
&H2I #&HLI #$HMI

#HPI

*H8I

1/7/A/ (iclo!ra a de

icare

ntr%o instalaie electro!neumatic' elementele de e+ecu ie se mi c 4ntr%o anumit ordine' descris cu a;utorul unui instrument <rafic numit ciclo!ra " sau dia!ra " de icare.

39

istemele electro!neumatice 4n<lo3eaz elemente din dou domenii dis;uncte' !neumatica i electronica' conferindu%le inte<rarea i valoarea unitar necesar 4n a!licaiile moderne. 9n sistem electro!neumatic conine un circuit !neumatic res!onsa3il cu aciunea direct 4n !rocesul automatizat i un circuit electric res!onsa3il cu conducerea circuitului !neumatic. De o3icei' se consider circuitul !neumatic ca fiind !artea de for a sistemului' iar circuitul electric ca fiind !artea de decizie' im!lementnd lo<ica secvenial de control. co!ul !rinci!al al unui sistem electro!neumatic este acela de a aciona mecanic 4n cadrul unui !roces dat. Din acest motiv' de cele mai multe ori' 4n !roiectare se !ornete de la acionarea mecanic' !rin conturarea !erformanelor i a com!ortamentului mecanic dorit. 2!oi se ale< acele com!onente !neumatice care !ot satisface cerinele mecanice im!use. Cu aceste com!onente se !roiecteaz circuitul !neumatic ce va deservi sistemul. 2!oi se !rocedeaz la !roiectarea lo<icii de control' construit 4n circuitul electric al sistemului. Tre3uie remarcat c 4n unele cazuri' !roiectarea celor dou circuite nu este inde!endent. n final' du! modelarea i simularea com!uterizat a sistemului' cu confirmarea corectitudinii !roiectrii' se trece la im!lementarea lui fizic i testarea !ro!riu%zis. Du! ce toate testele au fost trecute cu succes' se !oate !roceda la lansarea sistemului 4n !rocesul !entru care a fost !roiectat.

5i<. #. Circuitul !neumatic al sistemului !neutronic cu doi cilindrii

Fom considera e+em!lul unui sistem electro!neumatic cu doi cilindri Hfi<.#I. Cursa !istonului !entru un cilindru' denumit aici 2' este de #$$mm' 4ntre !oziiile !e care le vom nota sim3olic 2$ H$mmI' res!ectiv 2# H#$$mmI. n mod identic se vor face notaiile !entru cilindrul B. Procesul 4n care va funciona acest sistem !neutronic necesit un ciclu de !iston ce !ornete din !oziia 2$' !arcur<e distana 2$%2#' atin<e !oziia 2#' declaneaz !ornirea lui B' din B$ s!re B#' atin<erea lui B#' retra<erea lui B dins!re B# s!re B$' atin<erea lui B$' care declaneaz intrarea lui 2 de la 2# la 2$ o!rirea lui 2 4n 2$. e cere !roiectarea sistemului !neutronic adecvat acestor cerine. Din formularea cerinelor mecanice' se deduce c este nevoie de cilindri cu !iston cu cursa minim de #$$mm' care se vor !oziiona astfel 4nct 4n !oziia intrat com!let !istoanele s fie 4n 2$' res!ectiv B$' iar 4n !oziia ieit com!let s fie 4n !oziia '(

2#' res!ectiv B#. e ale< cilindri cu dou camere acionate !neumatic !entru a !ermite comanda inde!endent a acestora. Ca element de control al fluidului se va folosi distri3uitorul ,K* cu comand electric. Comutarea camerelor acestuia se face la alimentarea cu curent electric a 3o3inelor. Pentru cule<erea informaiilor mecanice se vor folosi - senzori de ti! contact' acionnd ca nite comutatoare electrice. ursa de !resiune alimenteaz circuitul !neumatic' de3itnd !uterea necesar acionrii. Pentru re!rezentarea <rafic a secvenei de comand' se va construi ciclo<rama !entru cilindri Hfi<. *I. ecvena este 2#B#B$2$.

5i<. &. Ciclo<rama !entru cilindri

2+a orizontal a ciclo<ramei re!rezint tim!ul. 2+a vertical din stn<a este a+a strilor. 2ici sunt re!rezentate cele dou stri !rinci!ale ale !istonului 2$ i 2#' res!ectiv B$ i B#. 2+a vertical din drea!ta este a+a de !oziie a !istonului. >a orice moment de tim! se !oate deduce !oziia e+act a !istonului. Cele mai im!ortante , momente sunt re!rezentate !e ciclo<ram cu notaiile t #' t&' t*' t- i t,. Declanarea ciclului se !roduce 4n momentul t #. Pistonul 2 a;un<e 4n 2# la momentul t &' declaneaz ieirea lui B care a;un<e 4n B# la t *' a!oi intr s!re B$' atin<e B$ la t -' declaneaz intrarea lui 2 care atin<e 2$ la t,. 2adar' !istonul realizeaz micarea im!us. n fi<ura &' intervalele Ht #%t&I' Ht&%t*I' Ht*%t-I i Ht-%t,I sunt e<ale 4n i!oteza comenzii cu aceeai !resiune 4n camerele cilindrilor. Pentru a avea durate diferite ale intervalelor se va modifica !resiunea la camere !rin introducerea unor re<ulatoare de !resiune sau drosele. n mod asemntor se va realiza ciclo<rama !entru distri3uitoare. 2ceasta este redat 4n fi<ura *=

'1

5i<. *. Ciclo<rama !entru distri3uitoare

Ciclo<rama distri3uitoarelor !rezint tranziia 4ntre cele dou stri !osi3ile ale acestora' res!ectiv camera activat !entru de!lasarea !istonului 4n !oziia 2$' res!ectiv 2#' i evident' B$ i B#. e va remarca nuana !ro3lemei. Tim!ul de comutare a camerelor nu este $' dar 4l vom considera ne<li;a3il 4n com!araie cu tim!ul necesar de!lasrii !istonului.
6+ist !ro<rame de simulare a schemelor i ciclo<ramelor de micare. @@@.festo.com' @@@.smc.ro

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal 26>. (U# PRED;#G e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' simulri !e echi!amente' PC%uri i 2.P. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi la activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e recomand efectuarea de lucrri de la3orator !entru determinarea ciclo<ramei de micare !entru elementele electro!neumatice.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de *%- elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR& '2

6valuarea se !oate realiza !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s !oat realiza diferite ciclo<rame de micare sau simulri !e PC%uri.

)e a 1/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie pneu atice


Fi?a suport 1/D/ Funcionarea SR. cu ele ente de e>ecuie pneu atice succesiunea fa'elor procesului auto ati'at

.uto atica cu!rinde totalitatea metodelor i a mi;loacelor tehnice !rin care se sta3ilesc le<turi cores!unztoare 4ntre instalaiile tehnolo<ice' dis!ozitive anume introduse' astfel 4nct conducerea !roceselor de !roducie s se desfaoare fr intervenia direct a omului. Princi!alele avanta;e ale automatizrii constau 4n= 3 3 3 creterea !roductivitii munciiE 4m3untirea calitii munciiE reducerea efortului intelectual de!us de oameni 4n cadrul !rocesului de !roducie.

n structura oricrei instalaii automatizate se distin<= instalaia tehnolo<ic' dis!ozitivul de automatizare. 2utomatizarea !roceselor de !roducie se realizeaz !rin sisteme automate' formate din elemente com!onente' care se realizeaz 4n schemele funcionale' sim3olizate !rintr%un dre!tun<hi Hfi<.#I. Prin Siste de Re!lare .uto at" H 82I se 4nele<e un sistem realizat astfel 4nct 4ntre mrimea de ieire i mrimea de intrare se realizeaz automat' fr intervenia omului' o relaie funcional care reflect le<ea de conducere a unui !roces. Ele entul de co paraie H6CI are rolul de a com!ara !ermanent mrimea de ieire a instalaiei tehnolo<ice cu o mrime de acelai fel cu valoare !rescris Hconsiderat constantI' rezultatul com!araiei fiind semnalul de eroare S. '3

Re!ulatorul auto at H82I are rolul de a efectua anumite o!eraii asu!ra mrimii S !rimit la intrare' res!ectiv are rolul de a !relucra aceast mrime du! o anumit le<e' numit le<e de re<lare' rezultatul fiind mrimea Lc a!licat ca mrime de comand elementului de e+ecuie. Ele entul de e>ecuie H66I are rolul de a interveni 4n funcionarea instalaiei tehnolo<ice !entru corectarea !arametrilor re<lai conform mrimii de comand transmise de 82. %nstalaia te*nolo!ic" H1TI este 4n cazul <eneral un sistem su!us unor aciuni e+terne numite !ertur3aii i aciunii comenzii <enerate de 82 a crui mrime de ieire este astfel re<lat conform unui !ro<ram !rescris. )raductorul HTrI este instalat !e 3ucla de reacie ne<ativ are rolul de a transforma mrimea de ieire a 1T de re<ul 4ntr%un semnal electric a!licat 6C.

5i<.#. :odelul structural al unui sistem de re<lare automat

6lementele com!onente ale schemei unui 82= E/(/ % element de com!araieE R/./ % re<ulator automatE E/E/ % element de e+ecuieE %/)/ % instalaie tehnolo<icE )r % traductor.

:rimi care intervin 4n schema de elemente a unui 82= U % mrime de intrare a sistemuluiE I % semnalul de eroareE Jr % mrime de reacieE 4c % mrimea de ieire a re<ulatorului automatE 4 % mrime de intrare a instalaiei tehnolo<iceE ''

J % mrime de ieire a sistemului Ha instalaiei tehnolo<iceIE P % !ertur3ri. Ele entele de e>ecuie sunt com!onente ale sistemelor automate care !rimesc la intrare semnale de mic !utere de la 3locul de conducere i furnizeaz mrimi de ieire' 4n marea ma;oritate a cazurilor' de natur mecanic Hfore' cu!luriI ca!a3ile s modifice starea !rocesului 4n conformitate cu al<oritmul de conducere sta3ilit.

5i<.&. chema 3loc a unui 82

6lementul de e+ecuie este format din dou !ri distincte= motorul de e+ecuie H:6I sau element de acionare H62I i or<anul de e+ecuie H76I sau or<an de re<lare H78I. Ele entul de acionare are rolul de a transforma semnalul de comand' !rimit de re<ulator 4ntr%un cu!lu de for cu care acioneaz asu!ra or<anului de re<lare. Or!anul de re!lare este elementul care intervine 4n instalaia tehnolo<ic' modificnd su3 aciunea forei sau cu!lului <enerat de servomotor' cantitile de material sau ener<ie necesare !rocesului. :rimea de ieire a or<anului de re<lare este' de re<ul' su3 forma de!lasri liniare sau un<hiulare. unei

8elaia care se sta3ilete 4ntre mrimile m de la ieirea elementului de e+ecuie H66I Hmrimea de e+ecuieI i c mrimea de intrare a 66 H!rovenit de la re<ulatorI definete com!ortarea 66 4n re<im staionar. 8a!ortul dintre aceste mrimi' !entru orice valoare a lui c' ar fi ideal s fie constant' dar intervin 4n cursul funcionrii 66 anumii factori care influeneaz mrimea m Hfrecri' reacii ale mediului am3iant' <reuti neechili3rate etc.I. 6+ist cazuri cnd trecerea de la re<ulator la 66 tre3uie ada!tat' folosind un convertor care transform mrimea de comand' de e+em!lu din electric 4n hidraulic' dac intrarea 4n 66 tre3uie s fie hidraulic. 66 !oate aciona asu!ra modificrii de ener<ie 4n dou moduri= ')

Continuu' dac mrimea m !oate lua orice valoare cu!rins 4ntre dou valori limitE Discontinuu' dac mrimea m !oate fi modificat numai !entru dou valori limit Hdintre care cea inferioar este 4n <eneral zero

2cionarea electric a or<anelor de e+ecuie se realizeaz cu electroma<nei sau cu motoare electrice de curent continuu sau de curent alternativ.

6lementele de e+ecuie !neumatice cu mem3ran transform ener<ia !otenial a aerului su3 !resiune 4n ener<ia mecanic la de!lasarea liniar a unui or<an de e+ecuie cu care se face intervenia 4n !rocesul automat. 2limentarea elementelor de e+ecuie !neumatice se face cu ener<ie de la re<ulatoarele !neumatice H$.& J # 3arI' sau electronice' !rin intermediul convertorului electro%!neumatic. 6lementele de e+ecuie !neumatice sunt formate din motor de e+ecu ie H P servomotorul !neumaticI i or<anul de e+ecu ie H76I H fi<.*I.
#. &. *. -. ,. ). (. camer mem3ran elastic disc metalic de ri<idizare arc ti; su!a! ro3inet

5i<.*. 6lement de e+ecuie !neumatic cu mem3ran i resort

:rimea de intrare +c este o !resiune care !rovine de la un re<ulator sau un convertor i are ca mrime de ieire de!lasarea + m a ti;ei ro3inetului. u!a!a ) realizeaz 4nchiderea ro3inetului 4n func ie de de!lasarea a+ului ,. 2ceast 4nchidere de!inde i de !rofilul su!a!ei. :otoarele de e+ecuie !neumatice se folosesc foarte mult !entru c !rezint urmtoarele avanta"e= 5luidul folosit HaerulI nu !rezint !ericol de incendiuE Du! utilizare' aerul este evacuat 4n atmosfer' nefiind necesare conducte de 4ntoarcere ca la cele hidrauliceE Pierderile de aer 4n anumite limite' datorate neetanietii' nu !roduc deran;amenteE unt sim!le' ro3uste' si<ure 4n funcionare i necesit cheltuieli de 4ntreinere reduse. '6

#e$avanta"ele acestor motoare sunt urmtoarele= Fiteza de rs!uns este mic H4n medie #K* #K- din viteza de rs!uns a motoarelor hidrauliceIE Precizia motoarelor !neumatice este redus. e recomand folosirea servomotoarelor !neumatice 4n cazurile cnd= servomotorul are <reutate redus' tem!eratura mediului am3iant este ridicatE :ediul am3iant este e+!lozivE Nu se cer viteze de lucru mari. :otoarele !neumatice !ot fi liniare sau rotative. Cele liniare se !ot realiza cu !iston sau cu mem3ran. tructura com!le+' a unui element de e+ecuie !neumatic se com!une din= # servomotor !neumaticE & am!lificator !neumaticE * traductor de !oziieE - element sensi3ilE , or<an de e+ecuie Hfi<. -I.

5i<.-. tructura unui element de e+ecuie !neumatic

n fi<ura , este !rezentat schema de re<lare automat a de3itului de fluid !rintr% un ro3inet cu a;utorul unui element de e+ecu ie !neumatic cu mem3ran H4n fi<ur nu s% a mai desenat i cor!ul ro3inetuluiI. 8esortul ) i a+a + a ro3inetului constituie 4n acest sistem !rocesul re<lat P. 6lementul de msurare HtraductorulI !entru mrimea re<lat + este format din !r<hia # i resortul &. :rimea de intrare 4n sistem este c. 6lementul de com!araie este format din e+tremitatea li3er a 3urdufului *. 2su!ra 3urdufului acioneaz !e de o !arte o for 3c' 4n care 3 este su!rafaa 3urdufului' iar !e de alt !arte fora resortului & !ro!or ional cu de!lasarea +. De!lasarea cla!etei - 4n faa a;usta;ului , va fi !ro!or ional cu c + Hmrimea de eroareI. n acest sistem re<ulatorul' constituit din am!lificatorul 2' este de ti! !ro!orional i este alimentat cu aer com!rimat la o !resiune P a. Presiunea ! de la ieirea din am!lificator este mrimea de comand' iar mrimea de e+ecu ie este !' 4n care este su!rafaa util a diafra<mei. :rimea de ieire a acestui sistem este + care tinde s devin e<al cu c. Datorit fa!tului c re<ulatorul este de ti! !ro!or ional va a!are o a3atere sta ionar care de!inde de am!loarea mrimilor de !ertur3a ie care ac ioneaz asu!ra a+ului !istonului. 23aterea staionar !oate fi ne<li;at chiar 4n cazul unor limite foarte lar<i ale !ertur3aiilor care a!ar 4n !rocesul de re<lare 4n care s%a introdus un ro3inet cu !oziioner Hsu!a!I.

'*

5i<.,. 8e<larea automat cu element de e+ecu ie !neumatic

chema 3loc a re<lrii cu element de e+ecuie !neumatic este !rezentat 4n fi<ura ).

5i<.). chema 3loc a re<lrii

Dintre aceste elemente' am!lificatorul de !utere' elementul sensi3il i traductorul de !oziie' care sunt ataate servomotului !neumatic' formeaz !oziionerul. Pentru a fi studiat com!ortarea elementului de e+ecuie 4n ansam3lul sistemului de re<lare este necesar s se sta3ileasc relaia ce lea< mrimea %m de mrimea %c H!entru elementul de e+ecuie !neumatic cu mem3ran' %c este o !resiuneI. 6lementele de acionare !neumatic se construiesc 4n dou variante= cu mem3ran i cu !iston. Du! cum aerul su3 !resiune !oate s acioneze !e o sin<ur fa sau !e am3ele fee ale mem3ranei elastice' deose3im elemente de e+ecuie !ro!orionale sau inte<rale. >a creterea !resiunii de comand H pcI va crete !resiunea 4n camera H#I' dar 4n acelai tim! are loc i o variaie de volum a acestei incinte du! o relaie de forma=

'8

chema !neumatic este re!rezentarea <rafic a instalaiei !neumatice care echi!eaz o main oarecare cu are rolul de a facilita 4n ele<erea funcionrii din !unct de vedere !neumatic. chema !neumatic !oate fi !rivit ca o structur format din , nivele Hfi<urI' fiecare eta; con innd o anumit cate<orie de elemente !neumatice. #I 6lementele ce asi<ur alimentarea instala iei cu ener<ie !neumatic la !arametrii cerui de sistem= !resiune' de3it' filtrare' un<ere. &I 6lementele de comand !ermit dialo<ul om% main= comenzi de !ornire%o!rire' selectare !entru diferite funcii sau moduri de lucru. 2ceste elemente sunt <ru!ate 4ntr%un !anou de comand' se!arat sau li!it de instalaiei.

P9T686 :6C2N1C2= 578T2' D6P>2 286 :7:6NT' T982T16 6>6:6NT6 D6 6L6C9T16

6>6:6NT6 D6 C7:2ND2 51N2>2 6>6:6NT6 D6 P87C6 286 6>6:6NT6 D6 C7:2ND2 6>6:6NT6 P86P28286

* &

# *I 6lementele de !rocesare= asi<ur !rocesarea 268 C7:P81:2T Hinter!retarea i distri3uireaI semnalelor !rimite 4n instalaie= att a celor de comand' !rovenite de la P9T686 PN69:2T1C2= ta3loul de comand' ct i a celor de reac ie' care D6B1T' P86 19N6 sunt de o3icei semnale ce ofer informa ii des!re starea mainii i K sau a !rocesului tehnolo<ic desfurat. 6le !relucreaz semnalele fie unitar' fie 4n anumite com3ina ii' realiznd diferite funcii lo<ice= D2' N9' N1' 29' N7N N1' tem!orizare' memorie' etc.
-I 6lementele de comand final= sunt echi!amente de distri3u ie a ener<iei !neumatice i re!rezint eta;ul din care semnalele de comand sunt in;ectate direct elementelor de e+ecuie= motoare liniare' rotative' oscilante' unit i de vidare' mani!ulatoare. ,I 6lementele de e+ecuie HactuatoareleI echi!amente care convertesc ener<ia de !resiune a a<entului de lucru 4n ener<ie mecanic !entru efectuarea de lucru mecanic.

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal dotat cu calculator i video!roiector. (U# PRED;#G '9

e !oate utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' simulri !e echi!amente' PC%uri i 2.P. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi la activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e recomand efectuarea de lucrri de la3orator !entru determinarea succesiunii fazelor !rocesului automatizat.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de & % ) elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s determine succesiunea fazelor unui !roces automatizat.

)e a 2/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecu ie *idraulice


Fi?a suport 2/1/ #otoare *idraulice

2idraulica este tiina care studiaz le<ile de echili3ru i de micare a fluidelor din !unctul de vedere al a!licaiilor 4n tehnic. "idraulica studiaz 4n !rinci!al lichidele care sunt fluide !ractic incom!resi3ile' ele nu au forma !ro!rie' sunt !erfect !lastice la efortul de com!resiune. >ichidele 4n cantiti mici iau forma sferic' iar 4n cantiti mari iau forma reci!ientului' !rezentand o su!rafa li3er. Domeniul de a!lica3ilitate al hidraulicii s%a e+tins considera3il' nu e+ist ramur a tehnicii unde s nu 4i <seasc a!lica3ilitate. 6+em!le= industria constructoare de maini' aviaie' industria naval' industria uoar' industria alimentar' acionri' automatizri' amortizoare' sus!ensii hidraulice' trans!orturi' vehiculele !e !ern de aer' trans!ortul materiale 4n sus!ensie' a fluidelor 4n conducte i canale' etc.

)(

#otoarele *idraulice sunt maini hidraulice volumice care realizeaz conversia ener<iei hidraulice HPE !I 4n ener<ie mecanic H:E n' sau 5E vI' conform cerinelor de acionare im!use de maina antrenat. Clasificarea motoarelor hidraulice HhidrostaticeI Hfi<.#I=

5i<.#. Clasificarea motoarelor hidrostatice

2/1/1/ #otoare *irostatice pentru rotaie continu"


unt destinate antrenrii or<anelor de lucru 4ntr%o micare de rotaie continu H!e un un<hi nedeterminatI. :otoarele hidrostatice !entru turaii normale H n A +#$$ % +#$$$ rotKmin I deriv' datorit reversi3ilitii mainilor hidraulice' din !om!ele de acela i ti!. Turaia lor se calculeaz cu o relaie de forma= n A P K F#' unde= F# este volumul s!ecific. F# !oate fi constant Hmotoare de turaie constantI' sau re<la3il Hmotoare de turaie re<la3ilI. :otoarele lente H n A +#% +#$$ rotKminI sunt 4n <eneral construc ii s!eciale 3azate 4ns !e aceleai !rinci!ii funcionale ca i motoarele normale. im3olizarea motoarelor !entru rotaie continu Hfi<.&I=

)1

5i<.&. im3olizarea motoarelor !entru rotaie continu aI motor unisens' de cilindree constantE 3I motor du3lu sens' de turaie constantE cI motor unisens' re<la3ilE dI motor du3lu sens' re<la3ilE eI' fI uniti de lucru H!om! i motorI.

2/1/2/ #otoare *idrostatice oscilante


unt destinate realizrii micrii de rotaie !e un un<hi limitat' determinat' constant sau re<la3il. :otoarele hidrostatice oscilante se clasific du! modul constructiv= 3 cu !alet Hsim!l' du3l sau multi!lIE 3 cu !iston Hsim!lu' du3lu sau multi!luI. im3olizarea motoarelor oscilante Hfi<.*I=

5i<.*. im3olizare motor oscilant aI de un<hi constantE 3I de un<hi re<la3il.

2/1/3/ #otoare *idraulice pentru reali'area

i?c"rii de translaie

:otoarele hidraulice cu micare liniar sunt realizate su3 forma unor !istoane care se de!laseaz liniar 4n cilindri' realizeaz de!lasarea liniar !e o anumit curs l' cu o anumit vitez v' dezvoltnd o anumit for 5. Princi!iul constructiv i funcional al motoarelor liniare este redat 4n fi<ura -.

5i<.-. Princi!iul constructiv si funcional al motoarelor liniare

)2

2 i B % camere de lucru Hactiv i !asivIE # % cilindrulE & % element mo3il de se!araie a camerelor H!iston sau mem3ranIE * % ti; de acionareE - % ca!ace de 4nchidere a camerelor de lucru.

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal cu video!roiector. (U# PRED;#G e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice i ti!uri de motoare hidraulice. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e recomand efectuarea unei lucrri de la3orator !entru cunoaterea motoarelor hidraulice. OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de - % ) elevi' 4n funcie de nivelul clasei. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

e realiz !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s recunoasc ti!urile de motoare hidraulice' s identifice elementele com!onente ale motoarelor hidraulice i s descrie modul de funcionare a acestora.

)e a 2/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie *idraulice


Fi?a suport 2/2/ DistriFuitoare/ Supape/ .parate *idraulice speciale

DistriFuitoarele au rolul diri;rii circulaiei lichidului !e diferitele circuite ale instalaiei' 4n sco!ul realizrii unor funciuni !recum= !ornirea%o!rirea mi crii' inversarea sensului de de!lasare' trecerea de la o faz de lucru la alta' etc. unt elemente de comutaie H4nchid i deschid total trecerea lichiduluiI' cu mai multe !oziii i un anumit numr de ci. ntr%un sistem de acionare distri3uitorul 4nde!linete urmtoarele funcii= 3 inverseaz sensul de micare al ansam3lului mo3il al motorului deservitE )3

asi<ur o!rirea !e curs a ansam3lului mo3il al motorului.

5i<.#. 8olul distri3uitorului hidraulic

Pentru distri3uitorul din fi<ura #' e+ist comanda= 3 3 C# distri3uitorul sta3ilete cone+iunile= Pa 2 i B T. n acest fel se asi<ur de!lasarea ansam3lului mo3il al motorului 4n sensul vitezei v #. C& distri3uitorul sta3ilete cone+iunile= Pa B i 2 T. n acest fel se asi<ur de!lasarea ansam3lului mo3il al motorului 4n sensul vitezei v &.

Clasificarea ditri3uitoarelor se face du! mai multe criterii= du! !rinci!iul constructiv i funcional' !ot fi= - cu sertar Hcircular de translaie' rotativ' i !lanIE - cu su!a!e. du! numrul de !oziii' !ot avea= % douE % treiE % mai multe !oziii.

du! numrul de ci= % cu douE % treiE % !atruE % mai multe ci. )'

du! modul de comand !oate fi= - manual H cu manet sau !edalIE - mecanic Hcu arcuriIE - electric Hcu electroma<nei sau cu motoareIE - hidraulicE - !neumaticE - !ilotat HelectrohidraulicI.

2/2/1/ DistriFuitoarele cu sertar circular de translaie sunt cele mai rs!ndite'


datorit urmtoarelor avanta;e= - echili3rare hidrostatic a+ial i radial totalE - tehnolo<icitate ridicatE - sim!litate constructivE - cost redus. Princi!iul constructiv i funcional al distri3uitoarelor cu sertar' !recum i sim3olurile convenionale sunt redate 4n fi<ura &.

5i<.&. Distri3uitoare i sim3oluri

Distri3uitorul cu sertra este format dintr%un cilindru 4n interiorul cruia este de!lasat un !istona !rintr%o comand e+tern. Pistona ul !oate fi realizat cu dou !n la cinci <ulere. ))

Distri3uitoarele cu sertra !ot fi cu trei ci sau cu !atru ci. Cele cu trei ci !ot sta3ili le<tura orificiului de alimentare a motorului hidraulic fie cu orificiul care comunic cu sursa de !resiune' fie cu orificiul care comunic cu rezervorul. e folosesc atunci cnd ti;a de acionare a motorului se de!laseaz 4ntr%unul din sensuri. Cele mai rs!ndite sunt sertraele cu !atru ci' care sta3ilesc concomitent dou le<turi= de la sursa de !resiune la una din camerele motorului i de la cealalt camer la rezervor.

2/2/2/ DistriFuitoare rotati,e comut circuitele !rintr%o micare de rotaie. n fi<ura


* este re!rezentat un distri3uitor rotativ cu ce! care cu!rinde cor!ul # i ce!ul &. Trecerea uleiului se realizeaz !rin canalele 2 i B. ntr%o !ozi ie a ce!ului ce !ermite circulaia uleiului 4ntre orificiile 1 i 11' res!ectiv 111 i 1F' iar 4n alt !ozi ie' !rin rotirea ce!ului cu .$ ' circulaia se face !rin orificiile 1 i 111' res!ectiv 11 i 1F. 2ceste distri3uitoare se utilizeaz mai ales la circuitele cu deservire manual' avnd de3ite i !resiuni relative mici.

5i<.*. Distri3uitor rotativ

2/2/3/ DistriFuitoarele cu supape Hfi<.-I au muchiile active' 4nlocuite cu su!a!e de


sens comandate.

5i<.-. Distri3uitor cu su!a!

)6

2/2/A/ DistriFuitoare pilotate Hfi<.,I sunt !revzute cu du3l comand' 4n <eneral


electrohidraulic' care 4m3in avanta;ele comenzii electrice cu ale celei hidraulice. folosesc la !uteri mari. e

5i<.,. Distri3uitor !ilotat

Supapele sunt elemente care asi<ur deschiderea unui circuit hidraulic atunci cnd !resiunea 4ntr%un sens de circulaie de!e te o anumit valoare. u!a!ele !ot 4nde!lini dou roluri= de comand Hsu!a!e de sensI i de re<lare a !resiunii Hsu!a!e de !resiuneI. 2/2/B/ Supapele de sens !ermit trecerea lichidului numai 4ntr%un sens' cu e+ce! ia celor de3loca3ile care !ermit trecerea i 4n sens invers. Princi!iul constructiv i funcional este redat 4n fi<ura ).

5i<.). u!a! de sens # % element de 4nchidere%deschidere a trecerii lichiduluiE & % arc de com!resiuneE * % cor!ul su!a!eiE - % inel de s!ri;in.

2rcul & este dimensionat la o for mic' necesar doar !entru 4nchiderea su!a!ei' astfel 4nct cnd lichidul circul de la drea!ta s!re stn<a su!a!a se deschide )*

la o !resiune mic !ermind trecerea lichidului &'( )* n sens invers su!a!a se 4nchide automat' 3locnd trecerea &'+ ,* >a su!a!ele de3loca3ile deschiderea se realizeaz forat !rintr%o comand e+tern la orificiul -, lichidul !utnd s circule i de la B la . u!a!ele du3le de3loca3ile Hfi<.(I sunt construcii mono3loc' cele dou su!a!e fiind cu!late 4ntre ele' decu!lndu%se astfel reci!roc. Cnd lichidul su3 !resiune vine !e conducta 2 el comand de3locarea celeilalte su!a!e astfel c acesta !oate circula' de la B# la B i reci!roc.

5i<.(. u!a!e de3loca3ile

7 a!licaie frecvent 4ntlnit a su!a!elor de sens du3le de3loca3ile este !entru meninerea 4n re!aus a motoarelor hidraulice liniare' atunci cnd asu!ra acestora acioneaz fore ' desta3ilizatoare' sau la de!lasarea sarcinilor !e vertical. 6le !ot realiza acest lucru deoarece !rezint o etanare mult mai 3un dect distri3uitoarele hidraulice !rin care sunt comandate micrile. 2/2/C/ Supapele de presiune au 4n !rinci!al rolul de a limita !resiunea ma+im din circuit la o anumit valoare re<lat. 6le !ot avea diverse funcii Hde si<uran' de deversare' de ra!ort etcI la aceeai form constructiv. Clasificarea su!a!elor de !resiune= a. Du! funcia s!ecific 4nde!linit' ele !ot fi clasificate astfel= - su!a!e !entru limitarea !resiunii Hde si<uran IE - su!a!e de reducere a !resiuniiE - su!a!e de comutaie. 3. Du! !oziia normal !ot fi normal= % 4nchiseE - deschise. )8

c. Du! modul de comand= % directE - !ilotat.

Supape pentru li itarea presiunii Princi!iul constructiv i funcional este redat 4n fi<ura /.

5i<./. u!a!e !entru limitarea !resiuni # % cor!ul su!a!ei' !revzut cu orificii de racordare de un anumit diametruE & % scaunul su!a!ei' !utnd avea diferite forme= a. tronconic fr <hidareE 3. tronconic cu <hidare H!entru evitarea vi3raiilor transversaleIE c. sfericE d. !lanE * % element de 4nchidere % deschidere a seciunii de trecere a lichiduluiE - % arc de com!resiune Hconstant sau re<la3ilIE , % ca!ac de 4nchidere.

u!a!ele de limitare a !resiunii Hfi<..I sunt su!a!e normal 4nchise' cu comand direct HaI' sau cu comand !ilotat H3I.

5i<... u!a!e normal 4nchise

)9

aI comand direct

3I comand !ilotat

u!a!ele de limitare a !resiunii se monteaz 4ntotdeauna imediat du! !om!ele volumice !entru !rotecia acestora i a 4ntre<ului circuit.

Supape de reducere a presiunii Hfi<.#$I se utilizeaz 4n sco!ul alimentrii dintr%un circuit !rinci!al de !resiune varia3il a unui circuit secundar la !resiune constant. 6le sunt su!a!e normal deschise' cu comand direct sau !ilotat realizat din circuitul de ieire' cu drenare d+ e+tern.

5i<.#$. u!a!e de reducere a !resiunii

Supape de co utaie Hfi<.##I se utilizeaz 4n sco!ul comutrii circuitelor la o comand e+tern' 4nde!linind funcii de comand' ca i distri3uitoarele hidraulice. Du! ti!ul comutrii !ot fi= su!a!e de conectare= sunt su!a!e normal 4nchise care la o comand e+tern conecteaz circuiteleE su!a!e de deconectare= sunt su!a!e normal deschise care la o comand e+terioar deconecteaz circuitele.

2m3ele ti!uri !ot fi cu comand direct HaI' sau cu comand !ilotat H3IE cu sau far su!a! de sens.

5i<.##. u!a!e de comutaie

6(

u!a!ele de comutaie sunt frecvent utilizate ca su!a!e de succesiune a fazelor unui ciclu de lucru automat.

2/2/C/ Di,i'oare de deFit re'isti,e


unt a!arate hidraulice Hfi<.#&I realizate !e 3aza teoriei !un ilor utilizate la 4m!rirea unui de3it 4n dou de3ite care tre3uie s fie meninute 4ntr%un ra!ort constant' inde!endent de variaiile de !resiune . n !rinci!iu ele sunt alctuite din dou re<ulatoare de de3it cu!late 4ntre ele' devenind astfel interde!endente.

5i<.#&. Divizor de de3it !e circuitele de refulare

2/2/7/ DistriFuitoare proporionale sau ser,o,al,e electro*idraulice


unt a!arate hidraulice evoluate Hfi<.#-I care cumuleaz func ia de comand cu cea de re<lare. n !rinci!iu ele sunt distri3uitoare cu comand !ilotat electrohidraulic' comanda !rimar fiind realizat cu electroma<neti !ro!or ionali Hcare dezvolt o for !ro!ortional cu curentul de comandI diferen iali Hcare lucreaz 4n o!ozi ieI' !ermitnd astfel re<larea continu a !ozi iei sertarului i deci re<larea continu a de3itului.

61

5i<.#*. im3ol convenional servovalv

5i<.#-. ervovalv electrohidraulic

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal cu video!roiector. (U# PRED;#G e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice' ti!uri de distri3uitoare i su!a!e. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. 62

e recomand efectuarea unei lucrri de la3orator !entru cunoaterea !rinci!iului de funcionare a distri3uitoarelor i su!a!elor. OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de & % - elevi' 4n funcie de nivelul clasei. E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

e realiz !rin fie de evaluare individual 4n care elevul s recunoasc ti!urile de distri3uitoare' su!a!e i modul lor de func ionare.

)e a 2/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie *idraulice


Fi?a suport 2/3/ Para etri te*nico $ funcionali
2naliza diverselor ti!uri de motoare hidraulice se face innd seama de c iva !arametri fundamentali' care !ermit evaluarea !erforman elor. n cele ce urmeaz v%om analiza aceti !arametri.

2/3/1/ Presiunea

a>i " re!rezint cea mai mare !resiune' la care !om!a !oate

funciona corect. 7rict de mare ar fi !resiunea 4n conducta de refulare' !om!a de3iteaz acelai volum de lichid. Dac !uterea hidraulic a flu+ului refulat de! e te ca!acitatea motorului de antrenare' acesta se avariaz. Dac !resiunea 4n !om! sau 4n reea induce eforturi s!ecifice mai mari dect rezisten a admisi3il a materialului diferitelor or<ane de maini' acestea se !ot ru!e. 6ste de !referat utilizarea !om!elor volumice la !resiuni cu &, ... *$O mai mici dect !resiunea ma+im !osi3il.

2/3/2/ DeFitul volumul de fluid !e care 4l furnizeaz !om!a 4n unitatea de tim!.


Cilindreea re!rezint volumul refulat de !om! 4ntr%un ciclu. :a;oritatea !om!elor fiind antrenate !rin micri de rotaie' cilindreea 4nseamn volumul refulat 4ntr%o rota ie. >e<tura dintre cilindree i de3it este= PTA T unde= PT % de3itul teoretic' 4n m*KsecE T n % cilindreea' 4n m*E % turaia' 4n rotKminE % viteza un<hiular' 4n #Ksec. De3itul efectiv furnizat de !om!' P' este mai mic dect cel teoretic' datorit urmtoarelor cauze= 4ntoarcerea lichidului din zona de refulare 4n zona de as!ira ieE um!lerea incom!let cu lichid' datorit unui de3it insuficient !e conducta de as!iraie sau a 4ntrzierilor la 4nchiderea i deschiderea su!a!elorE e+istena' uneori' 4n zona de as!iraie a unui amestec aer%lichid. 63 AT '

Pentru unele circuite hidraulice este im!ortant ca !om!a s func ioneze cu de3ite varia3ile' la turaie de antrenare constant. n acest sco! au fost realizate solu ii constructive care s !ermit modificarea cilindreei 4n tim!ul func ionrii.

2/3/3/ Dia etrul no inal o mrime convenional care definete seciunea


minimal de cur<ere a fluidului !rin elementul res!ectiv.

2/3/A/ )e peratura influeneaz !arametrii funcionali ai instalaiei !rin vscozitate i


!rin dilatare termic. Fscozitatea uleiului variaz cu tem!eratura' fa!t ce influeneaz !ierderile volumice i ener<etice din sistem. 1nfluena tem!eraturii tre3uie luat 4n considerare' deoarece trans!ortul de ener<ie 4ntre !om! i motor are loc cu !ierderi ireversi3ile' 4nsoite de de<a;are de cldur care modific tem!eratura fluidului. Term!eratura se masoar cu termometre' cu traductoare de tem!eratur Hcare afiaz di<ital valoarea masuratI' sau utilizand instalaii de termostatare !revazute cu schim3toare de cldur.

2/3/B/ Puritatea re!rezint calitatea fluidului de a fi !ur' curat i neamestecat.


1m!urificarea fluidului cu su3stane care !rovin din afar H su3stane mecanice ca= !raf' nisi!' !articule de metal'etc.I are urmri <rave !utnd duce la deteriorarea elementelor hidraulice 4n micare. 1m!uritile se determin !rin <ravimetrie. 5luidul se !oate im!urifica i cu !rodui lichizi i 4n s!ecial cu a!. Prezena a!ei !oate fi constatat i vizual' 4n unele cazuri' du! culoarea tul3ure !e care o d fluidelor.

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal cu video!roiector. (U# PRED;#G e !oate utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' o3servaie diri;at etc. e recomand efectuarea unei lucrri de la3orator !entru a determina de3itul' !uritatea' diametrul nominal' tem!eratura diferitelor medii utiliznd a!aratura necesar.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& 6'

Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de *%- elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s defineasc tem!eratura' de3itul' diametrul nominal' !uritatea i s cunoasc modul de determinare a acestor mrimi.

)e a 2/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie *idraulice


Fi?a suport 2/A/ Sc*e a de acionare *idraulic"
Ele entele de acionare *idraulic" Hfi<.#I folosesc ca a<ent motor lichide su3 !resiune'de o3icei uleiuri minerale i sunt utilizate cnd sunt necesare fore i viteze mari.
# % disc fi+E & % !iston a+ialE * % cor! cilindruE - % 3loc cilindruE , a+.

Fig.1. Element de execuie hidraulic

2cionrile hidraulice au fost !rimele mecanisme din tehnica re<lrii automate destinate re<lrii !roceselor' !rin dezvoltarea sistemelor electrice de re<lare' folosirea elementelor hidraulice a sczut datorit nea;unsurilor elementelor hidraulice Hli!sa !osi3ilitii de comand la distan' necesitatea etanrii 4n<ri;ite a cor!urilor i conductelor' de!endena caracteristicilor de variaiile de tem!eratur ale mediului am3iant i necesitatea unei surse hidrauliceI. n ultimul tim!' elementele hidraulice cunosc o lar< rs!ndire' 4ntruct !rezint unele avanta;e fa de cele electrice' de e+em!lu= 3and mare de trecere Hfrecvene ridicate de lucruI' ra!ort !utereK<a3arit ma+im' li!sa 4n ma;oritatea cazurilor a unui reductor de ieire i varietatea mare a formelor de micare a a+ului de ieire Hrotativ' oscilant' liniarI. 6)

2/A/1/ Si Foluri i se ne con,enionale


>im3a;ul tehnic !resu!une i utilizarea' de comun acord' conform unor standarde internaionale' a unor sim3oluri care s !ermit re!rezentarea i identificarea uoar a a!aratelor i com!onentelor hidraulice att ca elemente sin<ulare' ct i 4n<lo3ate 4n sisteme HcircuiteI. im3olurile hidraulice tre3uie s ofere informaii !rivind= funcia HfunciileI a!aratului' notarea cone+iunilor' ti!ul comenzii' !arametrii admisi3ili ai a<entului de comand i de lucru.

Ta3el cu sim3oluri i semne convenionale


Denumirea elementului Pom!e 8elaii de funcionare Cu de3it constant emn convenional

Cu de3it varia3il

:otoare hidraulice

aI Cu turaie constant 3I Cu turaie varia3il a 3

:otoare hidraulice liniare cu !iston

Cu o ti; cu du3lu efect

Cu dou ti;e cu du3lu efect 5iltru de ulei Cu filtrare mecanic

8ezervor de ulei Comand :anual

Cu !lun;er

Cu arc

66

Cu rol

enzorial

Su!estii etodolo!ice& emnele convenionale !entru distri3uitoare' su!a!e' drosele' transmisia ener<iei i instrumente de msur se <sesc 4n ta3elul de semene convenionale de la fia su!ort #.(.

2/A/2/ +otarea aparatelor *idraulice n circuite


Notarea elementelor 4n circuite utiliznd cifre se !oate face utiliznd urmtoarea convenie= toate elementele care concur la funcionarea unui element de e+ecuie care a!arin aceleiai <ru!e !oart un numr. e!arat de acest numr !rintr%un !unct' urmeaz numrul de ordine al a!aratului la care se face referire.

Clasificarea <ru!elor= $ #' &' *'U. % toate elementele ce a!arin alimentrii cu ener<ieE % notarea lanurilor de comand Ha <ru!elorI !entru fiecare element de e+ecuie din schem.

emnificaia cifrei care urmeaz !unctului= $ # &' .-' Hnumere !areI *' .,' Hnumere im!areI $#' .$&'U. % element de e+ecuieE % elemente de comand finalE % toate elementele care influeneaz cursa de avans a elementului de e+ecuieE % toate elementele care influeneaz cursa de revenire a elementului de e+ecuieE % elementele de re<lare aflate 4ntre elementele de e+ecuie i cele de comand final.

Notarea a!aratelor 4n circuite utiliznd litere= 2cest mod de notare nu asociaz a!aratele unei <ru!e ce !oart numrul elementului de e+ecuie acionat' ci aloc res!ectivului element de e+ecuie elemente de semnalizare !e care acesta le acioneaz= 2' B' C'U.. elemente de e+ecuieE

6*

a$' 3$' c$'U.. elemente de semnalizare acionate de cilindrii 2' B' C la ca!t de curs !e retra<ereE a#' 3#' c#'U.. elemente de semnalizare acionate de cilindrii 2' B' C la ca!t de curs !e avans.

2/A/3/ Ele entele de le!"tur"


2si<ur cur<erea lichidului 4ntre a!aratele' ma inile hidraulice din instalaie i !ot fi= conducte metalice ri<ide' din eav tras Hru<ozitate interioar micI din o el' alam sau cu!ruE au ri<iditate mare' sunt ieftine' i se folosesc !entru transmiterea lichidului la distant' 4ntre elemente fi+e.

Pentru le<turi la distant varia3il se !ot folosi conducte ri<ide articulate !lan sau s!aialE conducte fle+i3ile HfurtunuriI din cauciuc sau mase !lastice' cu unul sau mai multe straturi de inserie' te+til sau metalic' 4n func ie de !resiune' folosite !entru le<turi la distane mici 4ntre elemente mo3ile.

2/A/A/ Ele entele de racordare


2si<ura racordarea elementelor de le<atura intre ele si a acestora cu a!aratele hidraulice. e folosesc 4n urmtoarele sco!uri= !entru racordarea conductelor ri<ide= ni!luri' reducii' coturi' teuri' etcE !entru racordarea conductelor fle+i3ileE racorduri cu schim3are ra!id H!entru standurile de !ro3I.

2/A/B/ (iclo!ra a de

icare

Pentru realizarea unor funcii de lucru 4n cadrul unor instalaii' se utilizeaz 4n multe a!licaii' elemente de lucru de ti!ul motoarelor hidraulice liniare' acionarea hidraulic !rezentnd multi!le avanta;e. :odul de ale<ere a motoarelor de lucru ine cont de forele !e care tre3uie s le dezvolte' dar i de vitezele !e care tre3uie s le realizeze. 7rdinea de intrare 4n funciune a motoarelor este dictat de cerinele instalaiei tehnolo<ice din care acestea fac !arte. Pentru evidenierea modului de lucru fiecare motor este notat cu o liter mare urmat de cifrele # sau $' du! cum motorul este 4n !oziia avansat sau retras. 2stfel' vom !utea avea un ciclu de funcionare a unei instalaii cu dou motoare liniare' de forma 2#B#2$B$ sau 2#2$B#B$' sau 2#B#2$B$ Hmotorul 2 i B se retra< simultanI etc. 68

Pentru a se asi<ura funcionarea instalaiei tehnolo<ice' este a3solut necesar ca fiecare motor s intre 4n funciune doar du! ce motorul sau secvena !recedent a fost realizat. Nerealizarea unei secvene a ciclului de funcionare atra<e du! sine o!rirea instalaiei. De aceea' !entru a se !utea asi<ura o funcionare si<ur' fiecare !oziie a motoarelor de lucru va fi confirmat de un senzor. enzorul se monteaz la fiecare ca!t al cursei motorului liniar i !rin acionarea lui de ctre o cam montat !e elementul mo3il trans!ortat de motor' va 4nchide un circuit electric care va confirma de fa!t !oziia res!ectiv a motorului i va iniia efectuarea secvenei urmtoare. Pentru o mai 3un 4nele<ere a ciclului de lucru a motoarelor se va realiza i ciclo<rama de funcionare a instalaiei Hfi<.&I. 2ceasta este o re!rezentare <rafic a ciclului de lucru a instalaiei' fiecare motor liniar va !utea ocu!a una din cele dou stri $ sau #' adic retras sau avansat' lucru ce se va marca <rafic !rin linii. Pentru e+em!lificare' 4n fi<ura # sunt !rezentate ciclo<ramele !entru dou cicluri de lucru.

5i<.&. Ciclo<rama

Pentru realizarea unei secvene de funcionare a unui motor hidraulic liniar' se folosesc comenzile elctrohidraulice. 2stfel' !entru motorul liniar cu sim!lu efect se utilizeaz distri3uitorul monosta3il Hcu !oziie !referenialI *K& iar !entru motorul liniar cu du3lu efect' distri3uitorul 3ista3il Hcu !oziie memoratI -K& sau ,K&. Comanda distri3uitoarelor se face !e cale electroma<netic' !rin solenoizi alimentai la &- F c.c. 9nii !roductori de echi!amente hidraulice realizeaz distri3uitoare alimentate la &- F c.a sau chiar la ##$ F c.a.

3 5i<.*. Comanda motoarelor liniare

a % motor cu sim!l aciune i distri3uitor *K&E

69

3 % motor cu du3l aciune i distri3uitor ,K& monosta3ilE c % motor cu du3l aciune i distri3uitor 3ista3il.

:otorul cu sim!l aciune se va alimenta !rintr%un distri3uitor *K& normal 4nchis Hfi<.*.aI. Prin alimentarea solenoidului distri3uitorului acesta va trece !e !oziia deschis' !ermind fluidului de la reea s alimenteze !artea stn< a !istonului motorului hidraulic ceea ce va conduce la realizarea micrii de avans a !istonului. >a 4ntreru!erea alimentrii cu curent electric a solenoidului' distri3uitorul va revenii !e !oziia iniial' arcul readucnd motorul 4n !oziia retras. n mod similar se 4ntm!l lucrurile i cu motorul cu du3l aciune Hfi<.*.3I cu deose3irea c readucerea motorului 4n !oziia retras este realizat de alimentarea cu fluid a camerei din drea!ta !istonului. :otorul cu du3l aciune din fi<ura *.c este alimentat !rintr%un distri3uitor cu memorie H3ista3ilI ceea ce face ca readucerea motorului la !oziia iniial s se fac doar !rin o!rirea alimentrii solenoidului din stn<a i alimentarea solenoidului din drea!ta distri3uitorului. 2limentarea solenoidului distri3uitorului se !oate face direct !rin le<area 4n serie cu un 4ntreru!tor Hfi<.-.aI' dar 4n acest caz contactele 4ntreru!torului vor fi su!use la curentul de alimentare. 2cionarea 4ntreru!torului # curentul electric va str3ate solenoidul M# al distri3uitorului ceea ce va avea ca efect comutarea lui i alimentarea motorului liniar 4n !artea strn< a !istonului' realizndu%se astfel micarea de avans. :otorul va continua de!lasarea !n la ca!tul cursei unde se va o!ri ate!tnd o nou comand. Prin deschiderea contactului 4ntreru!torului se o!rete alimentarea solenoidului astfel 4nct distri3uitorul su3 aciunea arcului !ro!riu va comuta revenind !e !oziia iniial' !ermind astfel motorului s se retra<. Pentru a se !utea realiza scheme de automatizare alimentarea solenoidului unui distri3uitor se face !rin intermediul unui releu electro a!netic de co utaie . 2cesta are un numr de contacte normal deschise i acelai numr de contacte normal 4nchise' iar !rin alimentarea cu curent continuu a 3o3inei interne se realizeaz comutarea' adic dezactivarea contactelor normal 4nchise i activarea celor normal deschise. 2ceast nou !oziie a releului se menine att tim! ct se menine alimentarea cu curent a 3o3inei. 9tilizarea releelor de comutaie !ermite acionarea mai multor consumatori mari de curent' lucru s!ecific schemelor de automatizare. Pentru e+em!lul de mai sus acelai efect se !oate o3ine i !rin utilizarea unui releu de comutaie Hfi<.-.3I.

*(

5i<.-. Comanda distri3uitorului a % comand directE 3 % comand !rin releu de comutaie.

2stfel' !rin 4nchiderea contactului 4ntreru!torului # se alimenteaz 3o3ina releului V# iar acesta va comuta 4nchiznd contactul normal deschis V # 4nseriat cu solenoidul M# al distri3uitorului. Pentru ca avansul motorului s nu de!ind de meninerea comenzii !rin a!sarea 3utonului 4ntreru!torului # se !oate recur<e la o schem de automeninere !rin le<area 4n !aralel a 3o3inei releului cu unul din contacte lui normal deschise Hfi<.,I.

5i<.,. 2utomeninerea 755 Ho!rireI a releului de comutaie

E>e plu se consider dou motoare liniare notate 2 i B care vor funciona 4n ordinea 2# B# 2$ B$ Hfi<.)I. *1

5i<.). Ciclu de lucru cu dou motoare liniare

Poziiile e+treme ale celor dou motoare sunt confirmate de senzorii de !oziie notai cu #... -. olenoizii care asi<ur comutarea distri3uitoarelor 3ista3ile sunt notai conform funciilor !e care le 4nde!linesc Hcomand avansul sau retra<erea motoarelorI cu litere mici Ha$ ' a# ' 3$ ' 3# I. Du! cum se !oate remarca' ultima secven a ciclului HB$I va fi sesizat de senzorul * ceea ce face ca 4ntrea<a schem de automatizare s fie !ornit !rin acest senzor de !oziie. chema de automatizare este !rezentat 4n fi<ura (.

5i<.(. chema de automatizare

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal cu video!roiector. *2

(U# PRED;#G e !ot utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentarea coninuturilor se !oate face !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de - % ) elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

6valuarea se !oate realiza !rin fie de evaluare individuale 4n care elevul s recunoasc semnele i sim3olurile s!ecifice elementelor hidraulice i s !oat realiza diferite ciclo<rame de micare sau simulri !e PC%uri.

)e a 2/ SR. cu ec*ipa ente de e>ecuie *idraulice


Fia suport 2/B/ Funcionarea SR. cu ele ente de e>ecuie *idraulice succesiunea fa'elor procesului auto ati'at

Prin siste auto at de acionare *idraulic" Hsau siste *idraulic de re!lare auto at"I se 4nele<e !rin urmare orice dis!ozitiv sau instala ie care realizeaz !e cale hidraulic i 4n mod automat o de!enden func ional 4ntre mrimea de ieire H!arametru controlat= de!lasarea' !resiunea' de3itul etc.I i mrimea de intrare H!ro<ramatoare sau !ertur3atoareI. Caracteristicile statice !rinci!ale ale elementelor de acionare hidraulice sunt caracterizate de vitez i de for care determin viteza de ieire i fora dezvoltat de motorul de e+ecuie 4n funcie de elementul de comand. 5olosind !resiuni 4nalte se !ot comanda 66 !n la &$$m' fr !ierderi im!ortante de !resiune. Deose3it de eficient este hidraulica atunci cnd tre3uie acionate' 4n acelai tim!' mai multe 66 Hde e+em!lu= macazurile folosite 4n trans!orturi etc.I. n instalaiile de automatizare se folosesc' 4n ma;oritatea cazurilor' motoare hidraulice cu !iston' care !ot fi cu= micare liniar i micare de rotaie. 6lementele de acionare hidraulic se construiesc 4n trei variante= cu !iston' cu mem3ran i cu or<ane rotative. Primele dou ti!uri se realizeaz 4n construcie cu *3

cilindru fi+ sau cu !iston fi+ i sunt asemntoare celor !neumatice' iar cele cu or<ane rotative sunt de ti!ul 3iel%manivel sau de ti!ul cu !alet rotativ. ervomotorul cu !aleta rotativ determin o micare de rotaie a a+ului de ieire !e care este montat !aleta' su3 influena !resiunii lichidului asu!ra su!rafeei !aletei. 2vanta;ele elementelor hidraulice fa de cele !neumatice constau 4n !osi3ilitatea utilizarii lor 4n medii e+!lozive sau inflama3ile' !recum i 4n fa!tul c dezvolt o for de acionare mai mare i acioneaz mai ra!id datorit incom!resi3ilitii uleiului. 2m3ele sisteme Hhidraulice i !neumaticeI necesit instalaii s!eciale de !roducere i conservare a uleiului su3 !resiune' aerului com!rimat' ceea ce re!rezint un dezavanta; fa de cele electrice. Datorit acestor considerente' au a!arut elemente de acionare mi+te Helectrohidraulice' hidro!neumatice' etcI care 4m3in avanta;ele fiecrui sistem. Prin automatizarea !roceselor de !roducie se urmrete eliminarea interveniei directe a omului 4n aceste !rocese' asi<urndu%se desfurarea lor 4n conformitate cu anumite cerine im!use' fr intervenia o!eratorului. Princi!alele avanta;e ale automatizrii constau 4n= 3 3 3 creterea !roductivitii munciiE 4m3untirea calitii munciiE reducerea efortului intelectual de!us de oameni 4n cadrul !rocesului de !roducie.

n structura oricrei instalaii automatizate se distin<= 3 3 instalaia tehnolo<icE dis!ozitivul de automatizare.

1nstalaia tehnolo<ic cu!rinde ansam3lul utila;elor 4n care se desfaoar !rocesul tehnolo<ic' iar dis!ozitivul de automatizare re!rezint totalitatea elementelor care asi<ur automatizarea instalaiei tehnolo<ice. 1nstalaia tehnolo<ic 4m!reun cu dis!ozitivul de automatizare formeaz sistemul automat. Cele mai sim!le sisteme automate sunt sistemele de comand automatE un asemenea sistem este re!rezentat 4n fi<ura #' unde=

# H1TI % instalaia tehnolo<ic= & % dis!ozitivul de automatizare.

Fig.1. Sistem de comand automat

*'

emnalele Hcureni sau tensiuniI care a!ar la ieirile sau intrrile 3locurilor din sistem sunt= u mrimea de comandE m mrimea de e+ecuieE Q mrimea de ieire. :odificarea mrimii de ieire Q se o3ine !rin modificarea mrimii de comand u fr intervenia direct a o!eratorului uman asu!ra instalaiei tehnolo<ice. n realitate' le<ea de de!enden a mrimii de ieire 4n funcie de mrimea de intrare' QAfHuI' !oate fi afectat de diferite mrimi !ertur3atoare. 6fectul acestor mrimi !ertur3atoare' notate cu P# i P& 4n fi<ura #' nu !oate fi corectat de ctre un sistem de comand i se im!une' de aceea' efectuarea unei com!araii 4ntre mrimea de intrare i mrimea de ieire. istemul din fi<ura # devine astfel cel din fi<ura & 4n care' !e ln< mrimile i 3locurile deferite anterior mai intervin= 6C elemental de com!araieE r mrimea de referinE e a3aterea.

5i<.&. istem de re<lare automat

n elementul de com!araie se calculeaz diferena Ha3aterea eI 4ntre mrimea de referin r i mrimea de ieire Q He A r % QI' iar 4ntre<ul sistem automat acioneaz astfel 4nct s micoreze ct mai mult a3aterea e. >e<tura de la ieire la elemntul de com!araie se numete le<tur de reacie i cnd Q este o mrime electric' aceast le<tur este !ur i sim!lu un conductor. 2tunci cnd mrimea de ieire se scade din mrimea de referin' reacia se numete ne<ativ. Dac elementul de com!araie s%ar fi o3inut nu diferena ci sum dintre mrimile Q i r' reacia s%ar fi numit !ozitiv. n sistemele automate reacia este totdeauna ne<ativ. n concluzie' sistemele de re<lare automat H 82I asi<ur o anumit variaie 4n tim! a uneia sau a mai multor mrimi de ieire Q#.....Qm ale instalaiei tehnolo<ice 4n funcie de evoluia 4n tim! a uneia sau a mai multor mrimi de intrare r#......rm Hfi<.*I. 6le sunt descrise cu a;utorul unei scheme de elemente Hschema funcional sau schema unui 3locI. 6lementul unui sistem automat Helementul de automatizareI este o !arte com!onent a unui sistem automat care 4nde!linete o funcie de sine stttoare.

*)

5i<.*. istem de re<lare automat cu mai multe intrri i mai multe ieiri

Princi!alul avanta; al sistemelor de re<lare fa de sistemele de comand automat constat 4n fa!tul c influena !ertur3aiilor asu!ra mrimii de ieire Q este mult redus. 2stfel s !reu!unem c din cauza unor !ertur3aii' tura ia motorului crete !este valoare dorit. Tensiunea dat de taho<enerator crete' iar diferena dintre tensiunea dat de !oteniometru i tensiunea dat de taho<enerator va scdea. n consecin' tensiunea de la ieirea am!lificatorului se va micora. :area diversitate a sistemelor hidraulice de re<lare automat !entru controlul automat al celor mai diferite mrimi fizice= viteze' for e' tem!eraturi' tura ii' nivele etc. dar mai ales de!lasri nu 4m!iedic totu i formarea unei conce! ii unice de clasificare i tratare' 3azat !e identitatea de structur a tuturor acestor sisteme' fi<ura -.

5i<.-. istem hidraulic de re<lare automat

:ecanismul acionat : asu!ra cruia se e+ercit mrimea de intrare !ertur3atoare p !rimete semnalul de ieire $ de la un or<an hidraulic de e+ecuie 6' care transmite totodat i un semnal de reac ie r la com!aratorul C. 2cesta com!ar starea e+ecuiei HrI cu starea mrimii de intrare de comand H!ro<ramatoareI i' eroarea a dintre acestea Ha A i % r* fiind a!licat asu!ra distri3uiei D Ho servovalv sau o valv !ro!orionalI. coaterea din !oziia neutr a !lun;erului servovalvei' su3 ac iunea erorii a, !ermite sursei hidraulice s alimenteze or<anul de e+ecu ie 6' care modific *6

starea mecanismului acionat !n 4n momentul 4n care mrimea $ cores!unde mrimii i' res!ectiv a A i / r A $. 6lementele cele mai caracteristice care diri;eaz clasificarea sistemelor hidraulice de re<lare automat= aI Faria3ila de intrare n cazul 4n care intrarea de comand i variaz du! un !ro<ram sta3ilit' iar intrarea !ertur3atoare i are o variaie mai de<ra3 4ntm!ltoare' sistemul hidraulic de re<lare automat este numit' conven ional' !ro<amator automat n o!oziie cu acesta' sistemul la care i re!rezint o valoare fi+' de referin' iar !entru p se !relimineaz variaii !e care sistemul tre3uie s le 4nlture 4n vederea men inerii !ermanente a unei ieiri z constante la nivelul !rescris de i sistemul hidraulic de re<lare automat este numit' de asemenea conven ional' re<ulator automat 3I Faria3ila de ieire n funcie de natura !arametrului re<lat' !ot fi 4ntlnite !ro<ramatoare sau re<ulatoare de vitez' moment' de!lasare' !utere' tem!eratur etc. cI Faria3ila de reacie n cazul 4n care varia3ila r se manifest local' sistemul hidraulic de re<lare automat este' de fa!t un am!lificator hidraulic. 1nvers' dac varia3ila r este !relevat de la nivelul mecanismului ac ionat' sistemul hidraulic de re<lare automat devine un servosistem 3azat !e folosirea unei servovalve' care re<leaz automat !oziia mecanismului ac ionat' sau !rin folosirea unei servo!om!e care re<leaz automat viteza mecanismului acionat. dI Natura varia3ilelor de intrare reacie. u3 acest as!ect' sistemele hidraulice de re<lare automat !ot fi mecanice H i i r sunt mrimi mecanice sau manualeI' electrice Hi i r sunt mrimi electriceI sau electromecanice H i mrime electric i r mrime mecanic' sau inversI.

Su!estii

etodolo!ice&

U+DE PRED;#G Coninutul !oate fi !redat 4n la3orator sau 4ntr%o sal care are video!roiector. (U# PRED;#G e !oate utiliza= video!roiectorul' retro!roiectorul' !lane tematice. e recomand utilizarea fielor de lucru !entru elevi !entru activitile de fi+are a noilor cunotine. Prezentare !rin e+!unere' conversaie euristic' !ro3lematizare' demonstraie' o3servaie diri;at etc. e recomand efectuarea unei lucrri de la3orator !entru cunoaterea !rinci!iului de funcionare a unui sistem de re<lare automat cu echi!amente de e+ecu ie hidraulice.

OR1.+%<.RE. (0.SE%& **

Clasa !oate fi or<anizat frontal sau !e <ru!e de - % ) elevi' 4n funcie de nivelul clasei.

E8.0U.RE. (U+O9)%+:E0OR&

e realiz !rin fie de evaluare individual 4n care elevul s recunoasc fazele unui !roces automatizat cu elemente de e+ecu ie hidraulice.

%8/ Fi?a re'u at


+u ele ele,ului= WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW +u ele profesorului& 0000000000000000000000000
Com!etene care tre3uie do3ndite 2ctiviti efectuate i comentarii 6valuare Data activitatii Bine atisfctor 8efacere

6+amineaz 82 cu elemente de e+ecuie electro!neumatice

?ru!ul de !re<tire a aerului :otoare !neumatice Distri3uitoare Drosele' su!a!e 2!arate !neumatice s!eciale Parametri tehnico funcionali chema de acionare

*8

!neumatic 5uncionarea 82 cu elemente de e+ecuie !neumatice :otoare hidraulice


6+amineaz 82 cu elemente de e+ecuie electrohidraulice

2!arate hidraulice distri3uitoare' su!a!e' a!arate s!eciale Parametrii tehnico funcionali cheme de acionare hidraulic 5uncionarea 82 cu elemente de e+ecuie hidraulice

Comentarii

Prioriti de dezvoltare

Com!etene care urmeaz s fie do3ndite H!entru fia urmtoareI

8esurse necesare

(o petene care treFuie doFKndite 2ceast fi de 4nre<istrare este fcut !entru a evalua' 4n mod se!arat' evoluia le<at de diferite com!etene. 2cest lucru 4nseamn s!ecificarea com!etenelor tehnice <enerale i com!etenelor !entru a3iliti cheie' care tre3uie dezvoltate i evaluate. Profesorul !oate utiliza fiele de lucru !rezentate 4n au+iliar iKsau !oate ela3ora alte lucrri 4n conformitate cu criteriile de !erforman ale com!etenei vizate i de s!ecializarea clasei. .cti,it"i efectuate ?i co entarii 2ici ar tre3ui s se !oat 4nre<istra ti!urile de activiti efectuate de elev' materialele utilizate i orice alte comentarii su!limentare care ar !utea fi relevante !entru !lanificare sau feed%3acX. Priorit"i pentru de',oltare Partea inferioar a fiei este conce!ut !entru a meniona activitile !e care elevul tre3uie s le efectueze 4n !erioada urmtoare ca !arte a viitoarelor module. 2ceste informaii ar tre3ui s !ermit !rofesorilor im!licai s !re<teasc elevul !entru ceea ce va urma. (o petenele care ur ea'" s" fie doFKndite n aceast csu' !rofesorii tre3uie s 4nscrie com!etenele care urmeaz a fi do3ndite. 2cest lucru !oate im!lica continuarea lucrului !entru aceleai com!etene sau identificarea altora care tre3uie avute 4n vedere. Resurse necesare *9

2ici se !ot 4nscrie orice fel de resurse s!eciale solicitate= manuale tehnice' reete' seturi de instruciuni i orice fel de fie de lucru care ar !utea re!rezenta o surs de informare su!limentar !entru un elev care nu a do3ndit com!etenele cerute.

Not: acest format de fi este un instrument detaliat de nregistrare a progresului elevilor. entru fiecare elev se pot reali!a mai multe astfel de fie pe durata derulrii modulului" aceasta permind evaluarea precis a evoluiei elevului" n acelai timp furni!nd informaii relevante pentru anali!.

8/ 6iFlio!rafie
#. 2nton' F. .a. H#.(/I. 1idraulic i maini unelte Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic &. Do3rescu' T. H#../I. Bren 2a$ele Cinematicii 'o3oilor Industriali. Bucureti= 6d.

*. Do3rescu' T. H&$$*I. ncercarea i 'ecepia 'o3oilor Industriali . Bucureti= 6d. Bren -. Dorin' 2l. Do3rescu' T. Bucuresteanu' 2. H&$$(I. .cionarea 1idraulic a 'o3oilor Industriali. Bucureti= 6d. Bren ,. Dorin' 2l. Do3rescu' T. H&$$&I. .cionarea Pneumatic a 'o3oilor . Bucureti= 6d. Bren ). Dorin' 2l. Bendic' F. Do3rescu' T. H&$$&I. 'o3oi Industriali n Construcie 4odular. Bucureti= 6d. Bren

(. Dumitrache' 1. .a. H#./&I. .utomati$ri i echipamente electronice . Bucureti=

6ditura Didactic i Peda<o<ic

8(

/. Dumitrache' 1. H#./$I. Tehnica reglrii automate . Bucureti= 6ditura Didactic i

Peda<o<ic

.. Dumitrache' 1. .a. H#..*I. .utomati$ri electronice. Bucureti= 6ditura Didactic

i Peda<o<ic

#$. 6nciu' ?. H&$$/I. Sisteme de .limentare ! Transport / Transfer. Bucureti= 9PB ##. ?rlau' t. .a. H#./&I. 5lectronic i automati$ri industriale. Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic

#&. "ilohi' . .a. H&$$-I. 5lemente de comand i control pentru acionri i sisteme de reglare automat. Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic
#*. 1onescu' C. H#./&I. .utomati$ri. Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic

#-. 1van' :. .a. H#./$I. 4aini unelte i control dimensional . Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic #,. >azea' ?h. H#./&I. 5chipamente de automati$are pneumatice i hidraulice / ndumator de la3orator. Clu; Na!oca= >ito 1PCN #). :are' 5l. .a. H&$$&I. 5lemente de comand i control pentru acionri i sisteme de reglare automat. Bucureti= 6ditura 6conomic % Preuniversitria #(. :azilu' 1. .a. H#./&I. Sisteme hidraulice automate . Bucureti= 6ditura 2cademiei 8e!u3licii ocialiste 8omnia

#/. :arinoiu' F. H#./$I. 'o3inete de reglare. Bucureti= 6ditura Didactic i

Peda<o<ic

#.. Niu' C. .a. H#./*I. 5chipamente electrice i electronice de automati$are .

Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic

&$. Nicolescu' 2. H&$$/I. Implementarea 'o3otilor Industriali n Sistemele de Producie. Bucureti= 9PB &#. Po!escu' t. .a. H#.((I. .cionri i automati$ri . Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic

&&. Tertisco' :. .a. H#..&I. .utomati$ari industriale continue. Bucureti= 6ditura Didactic i Peda<o<ic

81

82

S-ar putea să vă placă și