Sunteți pe pagina 1din 5

Diagrame de activitate (Activity diagrams)

Se folosesc pentru modelarea aspectelor dinamice ale unui sistem, la diferite nivele: incepand de la nivelul business process, pana la nivel de operatie a unei clase. Din acest motiv, in diagramele de activitate se folosesc un numar mare de simboluri. O diagrama de activitate poate reda pasii unui proces de calcul, fluxul controlului intr-o operatie, executia secventiala sau paralela a unor actiuni. O actiune reprezinta un singur pas intr-o activitate: un calcul, gasirea unor date, verificarea unor date, etc. O actiune se reprezinta printr-un dreptunghi rotun it in care este inscris text !numele actiunii" in format liber. #ctiunile redate intr-o diagrama de activitate pot fi executate de diferite obiecte, care sunt active in acelasi timp. #stfel, o diagrama de activitate poate reda, la un nivel de detaliu mai ridicat, interactiunea dintre obiecte reprezentata printr-o diagrama de secventa. Tipuri de noduri intr-o diagrama de activitate: $oduri executabile: noduri actiune si noduri tratare exceptie $oduri de control:noduri de decizie, nod final !final activitate, final flux", nod %or&, nod 'oin, nod initial, nod unificare !merge" $oduri obiect

Ci intr-o diagrama de activitate: %lux control %lux obiect

Copyright Prof.univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Diagrama de activitate

Copyright Prof.univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

(xpresiile garda sunt scrise intre paranteze patrate: )expresie garda*. +amificarile si unificarile sunt reprezentate prin romburi. +amificarea in activitati concurente !for&" si reunificarea ! oin" sunt reprezentate printr-o bara orizontala ingrosata. COMPLETA ! LA C" # P !$!%D D!&E !TE %OTAT!! #! E'EMPLE O diagrama de activitate poate fi aran ata in coloane distincte, corespunzatoare obiectelor care executa fiecare activitate . ,oloanele sunt denumite s-imlanes. De exemplu, cele . obiecte care executa activitatile redate in diagrama urmatoare sunt: ,lientul, masina #/0 si 1anca.

Copyright Prof.univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

Copyright Prof.univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

2n concluzie, diagramele de activitate pot fi utilizate pentru: a modela fluxul controlului la nivel de sistem, subsistem, operatie !metoda a unei clase" a modela scenarii a modela aspectele dinamice ale unei societati de obiecte reprezentata printr-o diagrama de secventa sau de colaborare !schimbul de informatii intre diferite obiecte ale unei aplicatii" 3a nivel de sistem se pune accentul pe activitati asa cum sunt ele vazute de actorii care comunica cu sistemul. 4ornind de la o diagrama de activitate poate fi generat automat cod sursa !for-ard engineering", in special atunci cand diagrama reprezinta o operatie. De asemenea este posibila generarea diagramei de activitate pornind de la cod !ingineria inversa reverse engineering".

Copyright Prof.univ. dr. ing. Florica Moldoveanu