Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei,Cercetrii,Tineretului i Sportului

FI DE EVALUARE

!IVEL DE V"RST (3-5 ani)

!u#e i prenu#e. Data na$terii. Educatoare... Anul $colar...

I . co#porta#ent /nsuit D . /n de-%oltare A . co#porta#ent a*sent

E%aluare E%aluare E%aluare (inal stadial iniial &Se# II' &Se# I'

I) Do#eniul Li#* $i Co#unicare


a'In+ele,erea $i utili-area corect a se#ni(ica+iilor structurilor %er*ale
1. Ia parte la discuii;

2
2. ntreab i rspunde la ntrebri simple; 3. tili!ea! c"rect saluturile; #. $tie s se pre!inte; 5. %ransmite un mesa& simplu n cadrul &"cului sau acti'itil"r de n'are; (. ndeplinete aciuni simple) ca rspuns adec'at ('erbal sau c"mp"rtamental) la ceea ce i se spune; *. rmrete linia unei p"'eti) c"nc"mitent cu ima+inile din carte) "ri ascult,nd p"'estea spus sau citit de educat"are.

*' E0pri#area oral corect din punct de %edere (onetic, le0ical i sintactic
1. -r"nun (relati') c"rect sunetele limbii r"m,ne; 2. nele+e sensul unui cu',nt n cadrul &"curil"r) situaiil"r de in'are; 3. tili!ea! cu'inte n"i n c"nte.te adec'ate; #. /ani0est initiai' n c"municarea "ral i interes pentru semni0icaia cu'intel"r; 5. 1lcatuiete pr"p"!iii simple despre "biecte i 0iine 0amiliare) pers"na&e din p"'eti) aspecte ale 'ieii s"ciale etc..

c' Creati%itatea $i e0presi%itatea li#*a1ului oral


1. 2eine e.presii rimate i ritmate) recit p"e!ii cu respectarea int"naiei) ritmului) pau!ei) n c"nc"rdan cu mesa&ul transmis; 2. 2eali!ea! mini-dramati!ri sau &"curi de r"l p"rnind de la te.tul unei p"'estiri sau p"e!ii) utili!,nd '"rbirea dial"+at) nuanarea '"cii) int"naia) cu spri&inul educat"arei i 0"l"sindu-se de indicaiile su+erate de te.t.

d'Capacitatea de a /n+ele,e $i trans#ite inten+ii, ,2nduri, se#ni(ica+ii #i1locite de li#*a1ul scris 3 CITIRE
1. nele+e di0erena dintre desen (ima+ine) i scris; 2. Indic scrisul n cri) re'iste) !iare) 0ilme etc.; 3. Inele+e c " etic3et pus pe un sertar4dulap4cutie etc. arat ce este nuntru; #. 56itete7 un te.t pe ba!a un"r succesiuni de ima+ini; 5. 8ace le+tura ntre cu'intele pr"nunate "ral i ima+inile la care acestea se re0er; (. $tie s manipule!e " carte (cum se desc3ide) cum se nt"rc pa+inile) s nu nd"aie 0"ile) s nu " murdareasc) *. 2ecun"ate (5citete7)) cu a&ut"rul adultului) n 'iaa !ilnic i n &"curile de r"l nume de ma+a!ine) etic3ete ale un"r pr"duse) indicat"are i nume de instituii simple; 9. 2ecun"ate +l"bal i c"nte.tual (a&ut,ndu-se de ima+ini) cu'inte sau simb"luri din calendarul naturii) din catal"+) din lista cu sarcini a c"pilului de ser'iciu etc.; :. Ii c"mpune) cu a&ut"rul adultului) pr"priul nume din literele unui al0abetar) din cuburi cu litere) din litere decupate i lipite etc.; 1;. 1s"cia!) cu a&ut"rul adultului) sunetul cu litera c"resp"ndent; 11. <"ac cu interes =>%>) ?>/I@> sau "rice alt &"c care implic recun"aterea i citirea un"r semne) litere) ci0re.

e' Capacitatea de a /n+ele,e $i trans#ite inten+ii, ,2nduri, se#ni(ica+ii #i1locite de li#*a1ul scris 3 SCRIERE
1. A"rtea!) dintr-un +rup de "biecte sau &ucrii) pe cele identice "ri similare; 2. A"rtea! i p"tri'ete di0erite c"ntururi; 3. ?e"sebete i p"tri'ete dup 0"rm di0erite litere i ci0re (iniial) c3iar 0r a le cun"ate semni0icaia) #. $tie cum se utili!ea! 3,rtia) crei"nul) crei"anele c"l"rate) creta etc.;

3
5. B.ecut elemente +ra0ice elementareC trasare liber) c"l"rare; (. rmarete percepti' i m"tric anumite trasee (e..C labirintul); *. 6"mpletea! desene simple) ncepute) cu prile care lipsesc; 9. tili!ea!) ncura&ai de educat"are) s+ei) cerculee) cruciulie) litere etc. n &"curile de r"l "ri n alte tipuri de &"curi pentru a semni0ica direcii) l"curi ale participanil"r sau "biectel"r ntr-un &"c4c"nte.t dat etc.; :. tili!ea!) cu a&ut"rul adultului) n cadrul &"curil"r4acti'itil"r cartea de tele0"n i4sau scrierea numerel"r de tele0"n) listele) reetele) calendarele) plicurile sau crile p"tale) c3iar dac scrierea) la nceput) se reduce la " m,!+leal; 1;. tili!ea! pr"priul nume pentru a pers"nali!e lucrurile care-i aparin) creaiile pr"prii (e..C c"pilul 'a 0i ncura&at s scrie un semn) " liter) 0ie intre+ numele pe di0erite desene) lucrri) scris"ri etc.); 11. 2ecun"ate i identi0ic dup 0"rm litere i ci0re ; 12. %rasea! peste m"delul punctat al literei de tipar sau al ci0rei.

II) Do#eniul tiin+e


a' 4pera+ii intelectuale pre#ate#atice
1. tili!ea! i c"nstruiete 0i+uri (spaii) desc3ise sau nc3ise (0"rme nere+ulate "ri re+ulate) utili!,nd di0erite materiale; 2. Apune care "biect e mai apr"ape sau mai departe) lu,ndu-se pe sine ca reper; 3. Apune unde se +sete el n rap"rt cu un anumit spaiu4"biect din spaiu (n camer) n a0ara camerei) pe scaun) sub mas) l,n+ c"le+ul su etc.); #. 2spunde cu un c"mp"rtament adec'at la ndemnuri de +enulC acum ateptm) s 0acem r,ndul) nt,i 0aci...) ap"i 0aci... etc.; 5. -reci!ea! m"mentele temp"rale n 0uncie de acti'iti 0amiliare (nt,i mn,nc) ap"i m &"c; dimineaa m tre!esc... seara m culc etc.); (. -une n "rdine) cu a&ut"rul adultului) e'enimente ("ral sau pe ba! de ima+ini); *. 6"mpar duratele i le aprecia! 'erbal (" mel"die mai lun+4mai scurt) 0ilmul a 0"st scurt4lun+ etc.); 9. 6lasi0ic "biecte dup criteriul cul"rii; :. 6lasi0ic "biecte dup criteriul 0"rmei; 1;. 6lasi0ic "biecte dup criteriul mrimii; 11. 6lasi0ic "biecte pe care se a0l simb"luri (t"ate cuburile pe care e.ist ci0ra D3D) 0l"rile pe care sunt scrise litere etc.); 12. >rd"nea! "biecte dup cul"are (cul"area de ba! i cel puin 2 nuane); 13. >rd"nea! "biecte dup mrime (cel puin 3 mrimi); 1#. >rd"nea! "biecte dup lun+ime (cel puin 3 lun+imi); 15. Aelectea! "biecte identice) aran&,ndu-le n perec3i; 1(. 6"mpar d"u "biecte sc",nd n e'iden di0erena dintre ele (care e mai mare i care e mai mic etc.); 1*. 6"nstruiete structuri de "biecte (mr+ele) b"abe) cuburi) &et"ane etc.) a',nd m"delul n 0a.

*' Capacitatea de /n+ele,e $i utili-a nu#erele $i ci(rele


1. 6"nstruiete +rupe de "biecte prin c"resp"nden de unu la unu (p,n la 5 elemente) i arat) ast0el) care +rup are mai multe sau mai puine "biecte; 2. @umr de la 1 la 5 i recun"ate ci0rele 1)2)3)# i 5; 3. -une n c"resp"nden) n inter'alul 1-5) ci0ra cu numrul de "biecte ; #. %rasea! ci0rele 1)2)3)# i 5 peste linii de&a trasate;

4
5. ?esc"per care ci0r lipsete n irul dat (de la 1 la 5); (. ?esc"per care sunt 'ecinii din dreapta sau din st,n+a ai unui numr din inter'alul 1-5; *. Identi0ic i numete primul i ultimul element dintr-un ir de 5 elemente; 9. 6"nstruiete un ir4" +rup de "biecte pe ba!a unui numr dat) adu+,nd "ri sc",nd 1 element (n inter'alul 1-5); :. B0ectuea! "peraii de adunare i scdere cu 1 element n limitele 1-5) prin manipulare de "biecte) manipulare de &et"ane) trasare pe 3,rtie4caiet de matematic.

c' Capacitatea de a recunoa$te, denu#i, construi $i utili-a (or#ele ,eo#etrice


1. Identi0ic cercul i ptratul dintr-" mulime de alte 0"rme +e"metrice; 2. 2ecun"ate cercul i ptratul n mediul ambiant; 3. 6"nstruiete cercul i ptratul 0"l"sind di0erite "biecte (cuburi) bile) mr+ele) &et"ane etc.); #. %rasea! un cerc i un ptrat trec,nd cu crei"nul peste " linie de&a trasat4dup m"del.

d' Capacitatea de a utili-a corect unit+ile de #sur /ntre*uin+2nd un %oca*ular adec%at


1. /s"ar cu pasul " distan dat; 2. /s"ar cu palma " lun+ime dat; 3. /s"ar lun+imi cu a&ut"rul un"r cuburi) bei"are) 0,ii de 3,rtie) crei"ane etc.; #. Apune ce se nt,mpl nainte i dup un e'eniment (acti'itate); 5. Apune care acti'itate (e'eniment) are l"cC prima) a d"ua) ultima; (. 6un"ate cum se utili!ea! calendarul; *. tili!ea! banii (de E&ucrie7) n cadrul &"curil"r de r"l.

e' Capacitatea de a re-ol%a pro*le#e prin ac5i-i+ia de strate,ii adec%ate


1. 6"mpune) cu a&ut"rul adultului) pr"bleme simple) n limitele 1-5) prin adu+area4e.tra+erea unui element; 2. 1le+e) cu a&ut"rul adultului) dintr-un +rup de &et"ane) cuburi etc. pe acelea care au nscrise ci0rele c"resp"ndente numerel"r utili!ate n pr"blema dat; 3.Ferbali!ea! re!ultatul "btinut n pr"blem ; #. Gasete re!"l'area pr"blemei spri&inindu-se pe datele e.primate de " ima+ine.

(' Capacitatea de cunoa$tere $i /n+ele,ere a #ediului /ncon1urtor, precu# $i sti#ularea curio-it+ii pentru in%esti,area lui
1. ?esc"per elemente c"mp"nente ale mediului nc"n&urt"r prin antrenarea tutur"r "r+anel"r de sim; 2. Bnumer pri c"mp"nente ale c"rpului uman) plantel"r) animalel"r; 3. 2ecun"ate 0en"mene ale naturii (',nt) pl"aie) nins"are) 'isc"l) 0urtun) tunet etc.) n m"mentul pr"ducerii l"r; #. Identi0ic caracteristicile an"timpuril"r ; 5. >bser' i enumer m"di0icri aprute n 'iaa "mului) plantel"r) animalel"r n 0uncie de an"timp; (. B0ectuea! e.periene simple (di!"l'are) c"l"rare) plutire) scu0undare etc.) 0"l"sindu-se de instrumente di0erite; *. ?enumete4identi0ic elemente l"cale speci0ice ("biecti'e s"ci"-culturale) ec"n"mice) ist"rice) reli+i"ase etc.).

,' Utili-area unui li#*a1 adec%at /n pre-entarea unor (eno#ene din natur $i din #ediul /ncon1urtor
1. 1dresea! ntrebri n le+tur cu cele "bser'ate;

5
2. 6un"ate e.istena mai mult"r medii de 'ia i 0act"rii care le p"t in0luena; 3. Interpretea! date i simb"luri din care e.tra+e in0"rmaii (calendarul naturii) tabelul resp"nsabilitil"r &urnalul +rupei etc.).

5' Deprinderi de /n,ri1ire $i ocrotire a #ediului /ncon1urtor


1. -articip) alturi de aduli) la aciuni practice de n+ri&ire) "cr"tire i pr"te&are a mediului; 2. Aelectea! ima+ini) cri) re'iste dup criterii date de educat"are (n le+tur cu aspectele de mediu cun"scute); 3. B.ecut acti'iti de n+ri&ire i "cr"tire a mediului; #. i e.prim impresiile i tririle pr"prii despre natur i pr"te&area acesteia prin acti'iti artistic"plastice) practice) mu!icale etc.; 5. 2espect re+ulile de i+ien indi'idual i c"lecti'; (. 2espect re+ulile de c"n'ieuire s"cial mani0est,nd un c"mp"rtament ci'ili!at n relaiile cu cei din &ur (c"pii) aduli).

III. Do#eniul 4# $i Societate


a' Cuno$tin+e despre #ateriale $i caracteristicile lor, despre utili-area de te5nici de lucru de prelucrare a #aterialelor
1. ?enumete ustensile de lucru accesibile ',rstei; 2. >bser' caracteristici ale materialel"r din natur i a cel"r sintetice (0"rm) cul"are) dimensiune etc.); 3. 6"lectea! materiale din natur) deeuri (materiale re0"l"sibile) i le +asete utilitatea; #. Aesi!ea! m"di0icrile materialel"r n urma prelucrrii l"r (prin m"t"t"lire) ntindere) udare etc.).

*' A*ilit+i practice speci(ice ni%elului de de-%oltare #otric


1. Aelectea! i 0"l"sete adec'at uneltele i materialele) c"n0"rm temei pr"puse; 2. Ferbali!ea! unele aciuni ntreprinse) 0"l"sind un limba& adec'at; 3. B.ecut) indi'idual i n +rup) tema dat; #. /ani0est spirit c""perant n acti'itile de +rup ; 5. B0ectuea! "peraii simple de lucru (m"t"t"lire) rupere) tiere a 3,rtiei) lipire) nd"ire a 3,rtiei4s,rmei) nirare a mr+elel"r pe a4s,rm) rsucire 0ire te.tile) nn"dare) cusut naintea acului etc.) .

c' Si#+ practic $i estetic


1. 2eali!ea! lucrri "ri+inale) mani0est,nd creati'itate n reali!area lucrril"r ; 2. Gsete utilitate un"r "biecte reali!ate; 3. i e.prim) cu a&ut"rul adultului) "pinia 0a de lucrarea pr"prie i4sau 0a de lucrarea cel"rlali) m"ti',ndu-i prerea;

d' Deprinderi practic3,ospodre$ti


1. Ae aut"ser'ete n situaii simple care impun acest lucru (mas) splt"r) d"rmit"r) acti'iti etc.); 2. >rd"nea! &ucriile i "biectele din ambient; 3. -articip la aran&area i ser'irea mesei ; #. -articip la prepararea un"r salate) pr"duse de patiserie simple etc.; 5. 2espect n"rmele i+ienic"-sanitare n t"ate situaiile impuse de acti'itile de acest +en.

e' Cunoa$terea $i respectarea nor#elor de co#portare /n societate


1. 1ccept i respect re+ulile de c"n'ieuire n +rup;

6
2. Ae an+a&ea!) treptat) n reali!area un"r teme4acti'iti n c"mun; 3. Ae pre!int pe sine i i pre!int membrii 0amiliei) c"le+ii) prietenii) 'ecinii; #. 6un"ate i aplic re+ulile de i+ien pers"nal; 5. 1teapt ntr-" situaie dat; (. i cun"ate resp"nsabilitile n micr"+rupul din care 0ace parte; *. ?"'edete aut"n"mie n acti'itatea !ilnic.

('

Trsturi po-iti%e %oin+ $i caracter, atitudini po-iti%e (a+ de sine $i (a+ de ceilal+i

1. i aprecia! pr"priul c"mp"rtament n rap"rt cu pers"ane) pers"na&e i situaii cun"scute; 2. 2espect) dac este ncura&at) pr"misiunile 0cute; 3. /ani0est ncredere) sinceritate) cura& n rap"rt cu sine i cu ceilali; #. 1ccept di'ersitatea de "pinii i atitudini;

,'Cunoa$terea unor ele#ente de istorie, ,eo,ra(ie, reli,ie


1. 6un"ate numele l"calitii natale) precum i d"miciliul; 2. 6un"ate stea+ul rii; 3. ?escrie e'enimente imp"rtante (Hiua nai"nal) Hiua nirii) alte e'enimente tradii"nale) reli+i"ase) culturale) ist"rice); #. 6un"ate i respect tradiiile culturale nai"nale i min"ritare; 5. /em"rea! e'enimente i le recun"ate dup anumite caracteristici.

IV) Do#eniul Estetic $i Creati%


a'Deprinderi de lucru pentru reali-area unor desene, picturi, #odela1e
1. 2espect p"!iia c"rect a c"rpului 0a de sup"rtul de lucru; 2. tili!ea! c"rect instrumentele de lucru n e.primarea liber a +estului +ra0ic ; 3. %rasea! linii n duct c"ntinuu) n di0erite p"!ii) pentru a reda ima+inea un"r "biecte (n desene indi'iduale sau c"lecti'e); #. 6"mpletea! siluete desenate de educat"are; 5. Ilustrea! p"'estiri) e'enimente) plante) animale) "ameni cu mi&l"ace speci0ice d"meniului artistic; (. 1plic cul"area pe supra0ee date sau libere (cu pensula) buretele) de+etul) palma) +3em"t"cul de 3,rtie) +3emul de a) tampila) peria) tubul etc.); *. >bine e0ecte plastice prin c"mbinarea cul"ril"r sau alte te3nici (0u!i"nare) presare) dec"lr"rare) str"pire etc.); 9. -re+tete materialul de m"delat prin 0rm,ntare) rupere; :. /"delea! prinC micarea translat"rie a palmel"r 0a de planet) mpreunarea capetel"r prin lipire) ad,ncire) apsare) micare circular) aplati!are.

*'Coresponden+a /ntre di(eritele ele#ente de li#*a1 plastic $i (or#e, o*iecte din #ediul /ncon1urtor
1. 2ecun"ate cul"ri) 0"rme n mediul nc"n&urt"r; 2. ?enumete materiale i instrumente de lucru speci0ice desenului) m"dela&ului) picturii ; 3. 1plic re+uli de utili!are a materialel"r i instrumentel"r) ast0el nc,t s asi+ure pr"tecia sntii pr"prii i a cel"rlali; #. 8"l"sete cu'inte i e.presii speci0ice acti'itil"r artistic"-plastice (dec"rare) c"l"rare) str"pire) atmpilare) presare) rupere) 0rm,ntare) ad,ncire etc.).

7 c'Sti#ularea e0presi%it+ii $i creati%it+ii prin desen, #odela1,pictur


1. 1plic te3nicile n'ate pentru reali!area un"r c"mbinaii "ri+inale; 2. 6reea! 0"rme i m"dele n"i prin mbinarea elementel"r de limba& plastic; 3. Blab"rea! creaii indi'iduale i c"lecti'e cu tem dat; #. -articip la crearea cadrului estetic speci0ic ambiental; 5. ?escrie lucrrile pr"prii sau ale cel"rlali c"pii) in,nd c"nt de aspectul l"r i de sentimentele pe care acestea le tre!esc n su0letul c"pilului;

d'Capacitatea de receptare a lu#ii sonore $i a #u-icii


1. 1scult i repr"duce "n"mat"peic sunete din natur i din mediul nc"n&urt"r; 2. ?i0erenia! auditi' timbrul sunetel"r din mediul nc"n&urt"r (+l+ie) linite) '"rbit) c,ntat) sunete ale un"r "biecte din mediul apr"piat etc.) i al sunetel"r mu!icale; 3. ?i0erenia! auditi' i repr"duc intensitatea un"r sunete din mediul nc"n&urt"r i a sunetel"r mu!icale (tare-ncet); #. ?i0erenia! auditi' i repr"duc durata un"r sunete din mediul nc"n&urt"r i a sunetel"r mu!icale (lun+i-scurte); 5. Intuiete sunetele nalte i &"ase repre!entati'e pentru anumite "n"mat"pee din natur.

e'Capacitatea de e0pri#are prin #u-ic


1. 6,nt) cu de!in'"ltur) n c"lecti' i n +rupuri mici) c,ntece pentru c"pii; 2. 6,nt ac"mpaniai de educat"are; 3. 1c"mpania! ritmic c,ntece cun"scute 0"l"sindu-se de percuie natural4"biecte s"n"re) &ucrii mu!icale; #. 1s"cia! micri adec'ate) c,ntecel"r cun"scute (micri libere) micri su+erate de ritm sau de te.tul c,ntecului).

('Cunoa$terea #arilor %alori ale crea+iei #u-icale na+ionale $i uni%ersale


1. 1scult cu plcere 0ra+mente din creaii mu!icale nai"nale i uni'ersale) c"respun!t"are ',rstei i pre"cupril"r sale; 2. 2ecun"ate 0ra+mente din creaiile mu!icale a0late n repert"riul c"piil"r prec"lari

V) Do#eniul psi5o#otric
a'Deprinderi i,ienico3sanitare necesare pentru #en+inerea strii de sntate
1. 8"l"sete un ec3ipament adec'at la acti'itile de educaie 0i!ic; 2. -strea! ec3ipamentul n scule indi'idual; 3. 6un"ate i aplic re+uli de i+ien a e0"rtului 0i!ic (inspir pe nas i respir pe +ur) e'it s bea ap imediat dup e0"rt) nu alear+ cu +ura desc3is etc.).

*'Deprinderi #otrice de *a- $i aplicati%3utilitare


1. 2espect p"!iia c"rect pentru c"men!ileC E?repi I7) E-e l"c repaus I7) E=a st,n+a I7) E=a dreapta I7; 2. 2espect p"!iia c"rect a c"rpului i a se+mentel"r acestuia pentru c"men!ile de mers i aler+are ("binuit i n di0erite 'ariante); 3. B.ecut c"rect micrile di0eritel"r se+mente ale c"rpului; #. Ae rap"rtea! la un reper dat; 5. i c""rd"nea! micrile cu ritmul s"licitat de educat"are; (. B.ecut e.erciii 0i!ice4dansuri cu numrarea timpil"r sau cu repere spaiale; *. B.ecut c"rect aciunile m"trice n'ate (mers) aler+are) mers n ec3ilibru) t,r,re);

8
9. -arcur+e " distan scurt din ce n ce mai repede; :. B.ecut) pr"+resi') un e.erciiu 0i!ic n numr crescut de repetri; 1;. 2espect re+ulile &"curil"r de micare sau ale &"curil"r sp"rti'e n care este implicat.

c'Aplicarea independent a deprinderilor /nsu$ite


1. 2spunde adec'at din punct de 'edere m"tric la " c"mand dat ; 2. B.prim stri a0ecti'e sau c"mp"rtamentale prin micare; 3. 2espect re+ulile stabilite de c"mun ac"rd n cadrul +rupului; #. Bste acti' n &"curile n care este implicat i particip la reuita ec3ipei.

Co#entarii67777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Director, Se#ntur printe, Am luat la cunotin, 8nceput de an colar Se#)I Se#)II Educatoare,