Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Linne in lucrarea sa Systema Naturae imparte lumea vie in regn animal si regn vegetal, unitatea structural fiind celula 2. Tipurile evolutive sunt desemnate sub forma unui arbore genealogic - regnul procariote iar ramurile bacterii 3. Cele cinci regnuri fundamentale sunt procariote, protiste, fungi, plante si animale !. "egnul procariotelor cuprinde org simple unicelulare - arborele genealogic - toate microorg cunoscute drept bacterii #. Capeland presupune ca bacteriile - 1$$$-3$$$mil ani in %recambrian &. Carl 'oese si (eorge )o* - plante, animale si protiste +. (rupul ar,ebacteriilor include a- bacterii ,alofile e*treme.d-metanogene.e- termoacidofile /. 0r,ebacteriile contin molecule de 0"N lipsite de oxygen 1. )actorul de crestere al lantului peptidic - ribo2inarea adeno2imbifosfatului - to*inei disterici 1$. 0semanarile dintre bact3(ray si 4oolittle - a-biosinte2a.b-transportul.c-pre2enta proteinei 0.e-pre2enta bacteriosporinei 11. 4imensiunile linare medii ale ar,e sunt - a-1 micron 12. 4imensiunile lineare medii ale eucariotelor - a- 1 micron 13. %eretele cellular la eubacteria - a-contine acid muramic . c-este absent la microplasme. e-se poate colora 1!. La eubacteria, membrane celulara contine- a- lanturi alifatice ramificate cu legaturi esterice 1#. 5embrana nucl la ar,ebacterii este ramificata -neramificata - neramificata 1&. 6rganitele cel la eub sunt absente - absente - prezente 1+. 5arimea subunitatilor ribo2omilor la ar, este de - b-3$ S 7 #$ S 1/. Lungimea 0"Nr la 1&S - c- 1#$$ nucleotide 11. Lungimea 0"Nr la 23 S - c- 21$$ nucleotide 2$. 0r,ebacteriile sunt re2istente la actiunea urmatoarelor antibiotic - canamicina 21. Termenul de bacterie a fost creat de - d- )erdinand Co,n 22. 8acteriile sunt microorganism - a-unicelulare 23. 5aterialul genetic este repr de a- 1 cr2 format din 0N4 . b- plasmide 2!. 8acteriile sunt lipsite de urmat structuri - a- mitocondrii . c-aparat (olgi. d- reticul endoplasmatic 2#. 8acteriile pre2inta pe suprafata lor organite denumite flageli si pili 2&. )unctiile mitocondriilor la cel procariota sunt supl- b- membrane citoplasmatica 2+. 8acteriile pre2inta a- metabolism active.c- ec,ipament en2ymatic propriu 2/. Nutritia la bacterii chimiotrof - fototrof - absorbite 21. %rincipalul mod de multiplicare la bac este divi2iunea directa 3$. %rodusul 9antastim - c- perete cel al bact %seudomonas spp 31. Testarea eficitatii autoclavelor in lab - a- (eobacillus stearot,ermop,ilus 32. :nele specii bacteriene pot e*ista cel vegetala si cel bacteriana 33. %rimul microscop optic proiectat de - a- 0ntony ;an Leeu<en,oe= 3!. ;irusurile poseda - a- un singur tip de acid nucleic . d-nu poseda activitate metab. e-sunt sinteti2ate 3#. 8acteriile pre2inta a-tip de organi2are procariot. c- un sg cromo2om si plasmide 3&. Ciupercile microscopice pre2inta a-doua tipuri.b-mai multi cromo2omi.c-ec,ipament.d-capacitate

3+. Structura cel procariote evidentia2a a-invelis cellular.c-organite celulalre 3/. Citoplasma bacteriana contine a-ribo2omi.b-me2o2omi.d-inclu2ii 31. )unctia principal a flagelilor consta in a conferi mobil !$. )lagelii sunt formatiuni a-cilindrice.c-fine.e-lungi !1. Cilogene2a este valabila e*ceptional la - a- Sporosarcina ureae !2. )lagelii sunt alcatuiti din 3 structuri corpul bazal, carligul, filamentul helical extracellular !3. Capsuna bacteriana la 8acillus ant,racis este de natura b- polipeptidica !!. Stadiile generale ale formarii endosporilor sunt sporangiu, sporangiu cu prespor, endosporul matur !#. 8otulismul este produs de c- Clostridium botulinum !&. )orma de suveica a bac a- Lactobacillus . c-)usobacterium !+. )ilamentul flagelului are o str helicoidala - polypeptide - 20nm !/. %roteina ma>ora .. flagelilor se numeste flagelina. !1. ?n stare monomera flagelina b- !,& nm si !$.$$$ 4a #$. Carligul si corpul ba2al al filamentului flagelului c- 1 proteine #1. )lagelina asigura cresterea flagel a- $,1# nm.minut la 3+grade #2. Flagelina pre2inta proprietati antigenice3.flagelate antigenul @A@ #3. Corpuscul bazal al flagelului repre2inta partea cea mai importanta #!. La 8acillus subtilis corpul ba2al este format din b- doua discuri ##. La bacteriile gram positive corpul ba2al este a- S si 5 #&. La Bsc,eric,ia coli corpul ba2al este form din ! discuri #+. La bacteriile gram negative, corpul ba2al al flage este S 5 L % #/. 4iscul S se afla la nivelul a- spatiului periplasmic #1. Cuplul de forte de torsiune care determina rotatia corpu a- discul 5 - discul S &$. Subtipul monotric,a este c,aracteristic a- un singur flagel &1. Subtipul monotric,a este caract pt bacteriile de gen a- %seudomonas &2. Subtipul iofotricha pre2inta mici fascicule &3. Subtipul 0mp,itric,a cu flageli se caract prin dispunerea flagelilor &!. )lagelii polari sunt caract pt bacteriile din gen a- %seudomonas . b- ;ibrio &#. )lagelii cu po2itie Peritricha sunt dispersati la intamplare &&. )lagelii cu dispo2itie peritric,a sunt caract pt a- bacteriile entterice . b-%roteus vulgaris. cColostridr &+. )orma flagelilor este in general cilindrica - turtita &/. 4iametrul si lungimea flagelilor varia2a intre c- 1$-2# nm.2#-3$ microni &1. ?dentificarea directa a unei bacterii mobile a- Leifson.b-Cassares-(il.c-microscopie electronica +$. B*aminarea mobilitatii bacteriilor intre lama si lamella - in picatura suspendata +1. )lagelii repre2inta organite de miscare-c- 2$-/$microni.secunda +2. 8acteriile cilogene se deplasea2a prin c- discurile 5 si S +3. Substantele atractante sunt repre de a-2a,aruri.b-aminoaci2i.c-ioni de calciu +!. Substantele repelente sunt repre de a-aci2i grasi.b-alcooli.d-cationic de metale grele +#. Cele mai rapide bacterii sunt repre de a- T,iospirillum.b-%seudomonas aeruginosa +&. %seudomonas aeruginosa se deplasea2a cu b-3,! milimetr.minut ++. Bsc,eric,ia coli se deplasea2a cu a- 1 milimetru.minut

+/. )imbriile sunt apendice filamentoase - tepi - pericelular polar - bipolar +1. )imbriile sunt a-apendice filamentoase .e- asemanatoare unor tepi /$. Numarul fimbriilor pe celula bacteriana varia2a a- 1-1$$$ /1. )imbriile sunt apendice filamentoase a-implicate in transf de 0N4 /2. %re2enta fimbriilor favori2ea2a fixarea bacteriilor de cellule si tesuturi impiedicand spalarea acestora de catre lichidele org si aderarea la nivelul tes pt care prezinta tropism /3. %re2enta fimbriilor se remarca la urmatoarele bacterii a- streptococcus pyogenes.b Bsc,eric,ia coli.c- genococul /!. %ilii sunt apendici filamentosi periculari ai bacteriilor Gram negative si act ca receptori specifici /#. %ilii sunt a- apendici filamentosi - gram negative . e- actionea2a ca receptori specifici /&. %ilii de se* sunt in numar de - 0 -- extracromozomale /+. %ilii sunt pre2enti pe suprafata urmatoarelor feluri de cellule bacteriene a-)7.A)".)C //. %ilii de se* sunt pre2enti la Bsc,eric,ia coli 912 . 6 1#+ Salmonella typ,imurium /1. Lungimea pililor poate a>unge pana la a- 2$ microni 1$. %ilii ) sunt sinteti2ati de a- o plasmida de se* 11. %ilii ? sunt sinteti2ati de c- factorii col 12. %ilii pot pre2enta la e*tremitatea libera un buton terminal cu forme de toate 13. %ilii actionea2a ca o conducta se transmite !"# cromozomal 1!. ?nvelisul bacterian este format din 3 straturi glicocalipsul, capsula bacteriana, perete cel, membrane cel 1#. Speciile bacteriene patogene a- bacillus ant,racis.=lebsiella.pasteurella 1&. 5icrocapsula se intalneste a- %asteurella multocida 1+. Caracterul protector, relative rigid peptido-glican 1/. %eretele cellular este repre2entat de un polimer gigant catene repetitive lungi de glycan legate incrucisat prin fragmente peptidice 1$$. Te,nica (ram consta in aplicarea a- violet de gentian, lugol, alcool acetone fu*ina 1$1. %eretele cellular al bacteriilor gram positive contine a- aci2i teic,uronici.b- aci2i teic,oici parietali 1$3. %eptidoglicanul este comun tuturor a- mycoplasma 1$!. 0ci2ii teic,oici au 3* rol essential . 1 controlea2a activitatea autoli2inelor 1$#. %eretele cellular la bacteriile gram negative 3* contine 1$&. %eretele cellular al bacteriilor (ram negative a- fosfolipide 3#D 1$+. Lipopoli2a,aridul a- comp lipidica Elip 0- . b-comp oligo2a,aridica . c- comp poli2a,aridica Eport "1$/. %oli2a,aridul @6@ este alc segmenti de glicozaharide - monozaharidici 1$1. %ortiunea central @"@ a lipopoli2a,a interioara si exterioara 11$. Lipidul 0 al peretelui cellular fosfolipide 111. %ortiunea central @"@ este identica la bacteriile din genul a- Salmonella 112. Lipidul 0 repre2inta o familie de lipide 0- $ 113. Stratul interior al per. bact. (ram negative 0-un singur strat de peptidoglicani si lipoproteine 11!. 5embrana e*terna a peretelui cellular 3. site moleculare 11#. 6ligopeptidele si oligo2a,aridele porine - se gasesc in toata membr externa

11&. 5embrana e*terna a peretelui cel pre2inta urmat funct a- sediul . d- protective 11+. Spatiul periplasmic se afla intre 2* peptidoglycan 11/. Stratul periplasmic pre2inta urmat fct b- rol in c,imiota*ie 111. 0cidul micolic Efactorul cord- - a- 5ycobacterium . b- Nocardia 12$. diagnosticarea tuberculo2ei se reali2ea2a a- Fie,l-Neelsen . 9inyoun 121. %rotoplastul este a- o cel gram po2itiva lipsita de perete cel 122. Sferoplastul este a- cel gram po2 lipsita de per. c- cel gram negat lipsita de peptidoglycan 123. )ormele @L@ pot fi induse artificial prin a- li2o2im.antibiotic 12!. %rotoplastii sunt a-neviabili . b- greu adaptabili 12#. Sferoplastii c- re2istenti.usor reversibili 12&. 5embrana citoplastmatica a cel bact este b- subtire.fle*ibila 12+. %embr citoplasmatica e*aminata la microscopul electronic 12/. 5embrana citoplasmatica este o form d- triplustratif - strat luminous 121. S. G. Singer si C. 9 modelul mozaicului fluid 13$. Citoplasma are consistenta unui gel care nu prezinta 131. Caracteristica a citoplasmei bacteriene, ba2ofilia ei a- 0"N 132."ouviere - Haniv proteina &'- -- plierae !#" in celula 133. ",apidosomii sunt particule ribonucleoproteice -- tubulara 13!. %agnetosomii sunt inclu2iuni care contin fier 13#. Bndosporii a- 2* nu contin . c- contin protein structural 13&. Bndosporii pot supravietui pana la a- 3$$$ de ani 13+. "e2istenta la caldura a endosporilor b- acid dipicolinic 13/. (ruparea in palisade este scandurile unui gard ( dintii unui piaptan 131. 8acilii se pot grupa cate doi litera ; a- =lebsiella.bacilul ru>etului 1!1. 8acteriile cromofore contin cantonat la locul sintezei acesteia 1!2. 8acteriile paracromofore in peretele cellular 1!3. 8acteriile cromopare elimina pigmentul in mediul de cultura 1!!. Substantele anorganice sunt repre apa si saruri minerale 1!#. 0pa care intra in compo2 +#-/#D 1!&. Sarurile minerale care intra in compo2 2-3$D 1!+. Sarurile minerale au rol in c- reglarea presiunii osmotice 1!/. )ubst organice precum en2imele actionea2a in interiorul celulei 1!1. 4upa permanenta sinte2ei proteinele en2i constitutive.adaptative.inductive 1#$. 4intre speciile bacteriene patogene producatoare toate mai putin 8acillus ant,racis 1#1. La Bsc,eric,ia coli proteinele ocupa #$D 1#2. ----I----- apa repre2inta +$D 1#3. )osforul la Bsc,eric,ia coli repr 3D 1#!. Nutrientii esentiali in bioelemente toate 1##. Ca microelement bacterian mangan este present 1#&. ?n ca2ul tipului autotrop, unica sursa de carbon este C62 1#+. 02otul repr 1$D 1#/. 02otul este indispensabil pt toate mai putin pA 1#1. Aidrogenul indeplineste urmatoarele mentinerea pA.formarea unor.actionea2a ca forta 1&$. Aaemop,ilus influen2are are nevoie de urmatorii factori toate

1&1. Tipul nutritional heterotroph la bacterii foloseste dio*idul de carbon 1&2. Tipul nutritional autotroph la bacterii foloseste ca unica sursa de 1&3. 5a>oritatea bacteriilor patogene sunt d.p.d.v toate 1&!. 5ecanismele de transport in abs toate mai putin transportul eluctiv 1&#. 4ifu2ia facilitate este o forma de transport active 1&&. %rin diviziune facilitate unele bacterii transporta 1&+. La Bsc,eric,ia coli transportul de 2a,aruri difuzie facilitate 1&/. Bn2imele bacteriene pre2inta urmatoarele caract nu sunt u2ate.actionea2a rapid. sunt limitate 1&1. Bn2ima con>ugate E,oloen2ima- a- o apoen2ima cu unul sau mai multi cofactori 1+$. Cofactorul catala2ei este pre2entat de toate 1+1. 6*ida2a adauga electroni la o*igeni 1+2. Catala2a e- descompune pero*idul de o*ygen 1+3. Ae*o=ina2a d- reduce nitratul de nitrit 1+!. Cofactorul o*ida2ei este pre2entat de fier . cupru 1+#. Cofactorul ,e*o=ina2ei este pre2entat de magne2iu 1+&. Cofactorul urea2ei este pre2entat de nic,el 1++. Cofactorul nitrat reducta2ei este pre2entat de molibden 1+/. Cofactorul 0N4-polimera2ei 2inc.magne2iu 1+1. (licin sinteta2a facilitea2a a- acidul folic 1/$. Transamina2a facil perido*ina 1/1. *xidoreductazele - sunt en2yme - dehidrogenazele 1/2. +ransferazele sunt implicate in transferul CN%S 1/3. &idrolazele - en2yme implicate in scindarea legat 1/!. ,zomerazele - sunt en2yme implicate in modificarea 1/#. -igazele - sunt en2yme implicate in formarea de leg 1/&. Secretia de e*oproteine repre2inta a- (ram positive 1/+. "eactiile celulare care se desfasoara exoterme 1//. "eactiile celulare care au nevoie de energie endoterme 1/1. Transportul de electroni #!" 11$. Transportorii redo* de electroni F!" . N04% . coen2ima 0 112. Caile amfibiolice sunt cai metabolice central 113. Transaminarea este o react amfibiolica 11!. 8acteriile strict aerobe au obligatoriu aerobe toate mai putin Clostridium 11#. "espiratia anaeroba este caract bact azotului - denitrificare 11&. 8acteriile strict anaerobe - Clostridium.8acteroides.)usobacterium 11+. 8acteriile capnofile se de2volta cel mai bine la o tensiune 11/. 8acteriile capnofile sunt prer de Neisseria. 8rucella.Streptococcus 111. 8acteriile facultative anaerobe se a- capacitatea de a creste aerob utili2ant o*ygen 2$$. )ermentatia alcoolica implica acetaldehida - aceltadehidei - alcool 2$1. 8acteriile care poseda sisteme en2imatice Bsc,eric,ia . S,igella . Salmonella 2$2. 0daugarea noilor constituent celulari toate in afara de aia lunga cu e*terna 2$3. )ormele de multiplicare ale bacteriilor sunt urmatoarele inmugurire, fragmentare, spori

2$!. Btapele procesului de divi2iune "o<bury formarea membr. celulare, sept transfersal si separearea cel rezultate 2$#. ?n ca2ul multiplicarii bacteriilor maturare si reproducere 2$&. )a2a de maturare are loc in trei formarea filamentului, sinteza mugurelui, formarea cel fiice 2$+. 5ultiplicarea prin fragmentare se intalneste a-actinomyces . 5ycobacterium . Nocardia 2$/. %opulatia bacteriana in mediile de cultura lagfaza, accelerare, crestere exponentiala, incetinire, stationare, declin. 2$1. %rin spectofotometrie se masoara modul in care 21$. %rin nefelometrie se aprecia2a gradl de dispersare a luminii 211. %rin nefelometrie se compara turbiditatea 212. )ormele rudimentare de se*ualitate con/ugare 213. )ormele ase*uate de multiplicare inmugurire, spori, fragmentare 21!. %rocesul de divi2iune celulara se desfasoara in 2 fa2e a- bacteriile (ram positive 21#. %rocesul de divi2iune celulara se desf prin constrictive b- bacteriile (ram negative 21&. ?n diviziune directa celula mama se divide in doua 21+. %rin inmugurire celula mama formea2a o celula fiica mai mica 21/. %rocesul de inmugurire se poate 0 211. 4iferenta dintre diviziunea directa si inmugurire este aceea ca sunt 2 cel diferite 22$. 8acteriile care se inmultesc prin imug toate mai putin litotrofe 221. 5ultiplicarea prin fragmentare se reali2ea2a la bact de genul toate mai putin Candida si 0spergillus 222. 5ultiplicarea prin spori are loc la a- actinomicete cu miceliu neseptat 223. Sporii re2ultati din multiplicarea bacteriilor pereti nete2i si rugosi 22!. Timpul necesar pentru desfasurarea unui ciclu comple* timp degenerative sau dublare ore sau minute 22#. 4urata timpului de generatie constituie o masura a ratei de crestere a unui org