Sunteți pe pagina 1din 10

1

CAPITOLUL 1 - SEMNALE
1.1. Introducere
n multe cazuri procesarea semnalelor reprezint o etap premergtoare
analizei #i sintezei unor situa&ii legate de o anumit activitate. De regul procesarea
semnalelor are o pondere mare n ceea ce prive#te ob&inerea unor performan&e
superioare. Avnd n vedere faptul c semnalul de natur: fizic, chimic, electric
con&ine informa&ii necesare comunicrii ntre diferite structuri biologice, problema
procesrii semnalelor este o problem interdisciplinar.
n func&ie de domeniul n care se folosesc semnalele procesate #i de
modalitatea de procesare, se disting urmtoarele abordri:
analiza Fourier, necesar aplica&iilor n care se folosesc componentele spectrale
ale semnalului procesat;
filtrarea semnalelor, unde se urmre#te re&inerea numai a anumitor componente
armonice care apar&in unui interval de frecven& dat;
filtrarea semnalelor folosind filtrul Kalman, care se utilizeaz de regul la
filtrarea mrimilor de stare ale unui sistem. Spre deosebire de filtrarea men&ionat
mai sus, filtrul Kalman elimin zgomotul prin modelarea pr&ii deterministe a
sistemului;
prelucrarea semnalelor 2D i 3D, n vederea extragerii informa&iilor utilizate la
recunoa#terea formelor. Printre procedurile folosite n acest domeniu se
eviden&iaz: binarizarea imaginilor, filtrarea imaginilor, comprimarea imaginilor,
extragerea conturului, calculul ariilor;
prelucrarea semnalelor folosind re#elele neuronale. Acest mod de abordare este
din ce n ce mai mult utilizat, pentru c ofer noi interpretri n ceea ce prive#te
aplica&iile n rezolvarea problemelor cu un spectru foarte larg. n unele situa&ii
toate aspectele legate de filtrare #i de extragerea caracteristicilor sunt lsate n
seama re&elelor neuronale.
n cele ce urmeaz se vor prezenta aspecte privind tipurile de semnale utilizate
n cadrul procedurilor de procesare a datelor.
1.2. Semnale
n domeniul procesrii semnalelor #i al conducerii proceselor, se numesc
semnale toate variabilele sau sursele de informa&ii care evolueaz n func&ie de
timp. Dac amplitudinea semnalului este cunoscut sau poate fi determinat la orice
moment de timp, atunci semnalul se nume#te determinist. n cazul n care numai o
singur informa&ie de natur statistic, cum ar fi probabilitatea ca amplitudinea s
aib o anumit valoare la un anumit moment de timp sau valoarea medie etc. este
cunoscut, atunci semnalul se nume#te aleator.
2
Pentru clasificarea semnalelor se poate lua n considerare att modul de
evolu&ie n timp ct #i evolu&ia n amplitudine.
n func&ie de evolu&ia n timp, semnalele se clasific n semnale continue #i
semnale discrete :
- semnalul este continuu dac evolu&ia n timp este dat de o func&ie continu. n
figura 1.1 este reprezentat un semnal continuu.
- semnalul este discret dac valorile sale sunt cunoscute pentru momente discrete
de timp. Evolu&ia unui semnal discret este dat n figura 1.3.
n func&ie de valorile amplitudinii distingem semnale cuantificate continue #i
semnale cuantificate discrete.
Semnalele cuantificate continue au o evolu&ie continu n timp #i sunt semnale
continue pentru care valorile amplitudinii sunt predefinite. De exemplu valorile
ob&inute de la un convertor analog-numeric #i memorate pe durata perioadei de
e#antionare reprezint un semnal cuantificat continuu (figura 1.2).
Semnalul pentru care valorile amplitudinii sunt cuantificate #i cunoscute la
momente discrete de timp se numesc semnale discrete cuantificate. n figura 1.4 este
ilustrat un semnal cuantificat discret.

Figura 1.1 Semnal continuu Figura 1.2 Semnal continuu
cuantificat
Figura 1.3 Semnal discret Figura 1.4 Semnal discret
cuantificat
1.3. Semnale continue
Un semnal continuu x(t) presupune cunoa#terea valorilor lui x(t) la orice
moment de timp t, pentru t apar&innd unui interval de timp bine definit. n multe
cazuri, semnalul x(t) poate fi explicitat printr-o formul analitic sau expresie
matematic, ca de exemplu
) t sin( a ) t ( x + , (1.1)
sau
3
) x ( sat ) t ( x
M
x
, (1.2)
unde

'

>

M M
M
x
x | x | daca ) x ( sign x
x | x | daca x
) x ( sat
M
. (1.3)
Dac semnalul x(t) nu este definit printr-o expresie analitic, fiind dat printr-o
curb sau tabel, se spune c semnalul este generat printr-o reprezentare
neparametric.
Semnal treapt unitar la t
0
Se nume#te semnal treapt unitar la momentul t
0
semnalul (t-t
0
) definit prin

'


<

0 t t si 1
0 t t si 0
) t t (
0
0
0
. (1.4)
Acest semnal are urmtoarea reprezentare (fig. 1.5)
Figura 1.5 Semnal treapt unitar
Semnal treapt unitar - (t-t
0
)
O aproximare a semnalului men&ionat mai sus, pentru tinde la 0, este #i
semnalul

(t-t
0
) reprezentat n figura 1.6.
4
Figura 1.6 Semnal treapt unitar - (t-t
0
)
Semnalul impuls
Un semnal se nume#te semnal impuls dac durata de ac&iune a lui este mult mai
mic comparativ cu viteza de evolu&ie, iar integrala pe intervalul (- +) admite o
valoare finit nenul. Un exemplu de semnal impuls este descris n figura 1.7.
Figura 1.7 Semnalul impuls
Integrala semnalului din figura de mai sus este

+

1 dt ) t t (
0
. (1.5)
Impulsul Dirac la t
0
Impulsul Dirac la momentul t
0
poate fi definit ca limit pentru tinznd la 0 a
semnalului

(t-t
0
) definit n figura 1.7
5
). ( ( lim ) (
0
0
0
t t t t

(1.6)
Semnalul impuls Dirac verific rela&ia

+

1 dt ) t t (
0
, (1.7)
unde
0 0
t t , 0 ) t t ( #i . ) t (
0

Impulsul Dirac (figura 1.8) se mai poate defini #i ca derivata semnalului treapt
unitar
dt
) t t ( d
) t t (
0
0. (1.8)
Figura 1.8 Impulsul Dirac la t
0
Observa#ie : Semnalele discrete treapt unitar #i impuls pot fi descrise prin
analogie cu semnalele continue prezentate mai sus.
1.4. Semnale $i procese aleatoare
Semnale aleatoare
Un semnal aleator este un semnal a crei evolu&ie n func&ie de timp este o
sum de hazarduri #i corespunde manifestrii unei variabile aleatoare. n cele ce
urmeaz se enun& cteva exemple:
a) extragerea unei cr&i ntr-un joc;
b) numrul de accidente ntr-o anumit perioad de timp;
6
c) abaterea n raport cu temperatura impus unei piese cu multe orificii #i care se
dore#te s fie men&inut la temperatur constant;
d) valorile temperaturii la fiecare minut nregistrat n ziua de 31 decembrie a fiecarui
an calendaristic;
e) numrul de persoane aflate ntr-o sta&ie de metrou ntre orele 15
00
#i 17
00
n
decursul unui an;
f) pozi&ia n raport cu centrul &intei a bilei trgtorului n diferite condi&ii de tragere.
n cazurile a) #i b), avem cte o variabil aleatoare discret cu valori discrete.
Cazul c) corespunde unei variabile aleatoare continue cu valori continue. Cazul e)
pune n eviden& o variabil aleatoare continu cu valori discrete #i n final, cazul f)
eviden&iaz o variabil aleatoare discret, de dimensiune 2, cu valori continue.
Un semnal aleator este deci o realizare a unei variabile aleatoare a crei
evolu&ie reprezint o sum a hazardurilor .
Pentru descrierea variabilelor aleatoare se utilizeaz urmtoarele no&iuni:
func#ia de reparti#ie, densitatea de probabilitate, media, momentul de ordin q,
momentul centrat de ordin q.
Procese aleatoare
Se consider realizrile ob&inute de la un termometru ce indic temperatura
ntr-o incint #i care se dore#te a fi constant. Se re&in nregistrrile: X
1
(t), X
2
(t), ,
X
n
(t) pentru intervalele: (0 T), (T 2T), (2T 3T), ,((n-1)T nT) (figura 1.9 unde n =
4).
Procesul aleator este reprezentat prin simbolul X(t,) ( X
1
(t), X
2
(t), X
3
(t),
X
4
(t)). Pentru un rezultat dat, nregistrrile reprezint o simpl func&ie de timp (X
k
(t))
iar pentru un moment de timp t i t
i
, X(t
i
,)X() reprezint o variabil
aleatoare. Deci, procesul aleator reprezint o succesiune de variabile aleatoare:
X(t,)=((t
1
), , (t
n
)).
Un proces aleator se nume#te proces sta#ionar dac:
media este n , 1 i . ct )] t ( [ M
i

func&ia de autocorela&ie


N
1 k
j
k
i
k
N
j i j i
) t ( X ) t ( X
N
1
lim )] t ( ) t ( [ M ) t , t ( R

(1.9)
nu depinde de momentele t
i
, t
j
ci depinde numai de (t
j
-t
i
). n concluzie se poate scrie
) ( R ) t , t ( R
j i


unde
j i
t t .
7
Figura 1.9 nregistrri ale temperaturii n incint
Un proces aleator se nume#te proces ergodic dac media realizrilor variabilei
aleatoare (t
i
) este egal cu media n timp a nregistrrilorN
1 k
i
k
N
i
N , 1 k ) t ( X
N
1
lim )] t ( [ M . (1.10)
n practic condi&iile de ergodicitate sunt greu de verificat fiind considerate
doar ipoteze de lucru n demonstrarea unor teoreme.
1.5 E$antionarea $i refacerea semnalelor continue
Conversia analog-digital a semnalelor
n multe situa&ii semnalele de interes practic, cum ar fi: semnalele vocale,
semnalele biologice, semnalele seismice, semnalele radar sunt semnale analogice
(continue). Pentru procesarea semnalelor analogice prin intermediul procedurilor
numerice este necesar sa se converteasc semnalele continue n semnale digitale.
Aceast procedur este denumit conversie analog-digital #i se realizeaz prin
intermediul convertoarelor Analog-Digitale.
8
Etapele necesare conversiei unui semnal analogic ntr-un semnal digital
sunt urmtoarele:
- e#antionarea semnalului analogic;
- cuantizarea semnalului e#antionat;
- codarea semnalului cuantificat.
Modul de conversie a unui semnal analogic este ilustrat n figura urmtoare.
Figura 1.10 Modul de conversie al unui semnal analogic
n urma acestor opera&ii la un moment de timp bine determinat, semnalului
analogic i corespunde un cod numeric care resprezint o aproxima&ie a valorii
semnalului analogic. Cu ct diferen&a ntre dou cuante este mai mic, cu att
aproximarea valorii analogice este mai bun. n prezent convertoarele analog-
numerice furnizeaz cod numerice pn la 16 bi&i pentru un semnal analogic cuprins
ntre 0V #i 1V. Diferen&a minim ntre dou cuante n acest caz este de
,
_


216
0 1 V V
,
ceea ce reprezint o valoare foarte mic.
E$antionarea semnalelor analogice
n cele ce urmeaz limitm expunerea la e#antionarea uniform (intervale
de timp egale) a semnalelor analogice.
9
Modul de e#antionare a semnalelor este ilustrat in figura urmtoare.
Figura 1.11 Modul de e#antionare a unui semnal
Semnalul achizi&ionat se noteaz cu x(n) #i reprezint valoarea semnalului
x
a
(t) la momentul t = nT, deci x(n) = x
a
(nT).
Timpul dintre dou e#antioane succesive notat cu T este numit perioad de
e#antionare sau interval de e#antionare.
Inversul lui T, notat cu
T
F
e
1
, reprezint frecven&a de e#antionare.
Cu aceste nota&ii momentul t se poate exprima sub forma:
S
F
n
T n t
.
Ca o consecin& a rela&iei anterioare exist o rela&ie ntre variabila de
frecven& F (sau ') a semnalului analogic #i variabila de frecven& f (sau () a
semnalului discret.
Pentru a stabili aceast rela&ie se consider un semnal sinusoidal analog, de
forma:
) 2 cos( ) ( + Ft A t x
a

,
_


S
a
F
nF
A nT F A nt x
2
cos ) 2 cos( ) ( (1.11)
Avnd n vedere c:
) 2 cos( ) ( + nf A n x (1.12)
rezult din (1.11) + (1.12) c
S
F
F
f , dar

2
f
;
2

F ;
T
F
S
1

, deci:
T
10
Teorema e$antionrii
Fiind dat un semnal analogic se pune problema stabilirii perioadei de
e#antionare astfel nct s se poat reface semnalul continuu pornind de la semnalul
e#antionat.
Pentru a rezolva aceast problem sunt necesare anumite informa&ii privind
frecven&ele continue ale semnalului analogic.
De exmplu semnalul audio (voce uman) con&ine frecven&e de pn la
maxim 3000Hz, iar semnalul video de pn la 5MHz.
Dac se cunoa#te frecven&a maxim con&inut n semnalul analogic, atunci
se poate specifica perioada de e#antionare necesar conversiei semnalului analogic n
semnal digital fr a pierde informa&ii con&inute n semnalul analogic.
n multe situa&ii un semnal analogic poate fi reprezentat printr-o sum de
semnale sinusoidale de amplitudine diferit

+
N
i
i i i a
t F A t x
1
) 2 cos( ) (
,
unde N reprezint numrul componentelor frecven&iale.
Teorema eantion#rii: Dac frecven&a maxim con&inut ntr-un semnal
analogic x
a
(t) este F
max
= B #i semnalul este e#antionat cu o rat de e#antionare
(frecven& de e#antionare) F
S
> 2F
max
) 2B, atunci x
a
(t) poate fi refcut exact din
valorile e#antionate utiliznd urmtoarea func&ie de interpolare:
t F
t F
t g
max
max
2
2 sin
) (

.
Astfel x
a
(t) poate fi calculat cu rela&ia:

,
_

,
_

n
S S
a a
F
n
t g
F
n
x t x ) (
,
unde
( ) ( ) n x T n x
F
n
x
a
S
a

,
_

, sunt e#antioane ale semnalului x


a
(t).
Exemplu: Fie x
a
(t) = 3cos50*t + 10sin300*t cos100*t, un semnal
analogic. Frecven&ele con&inute n semnalul dat sunt: F
1
= 25Hz, F
2
= 150Hz, F
3
=
50Hz. Pentru a putea reface semnalul, frecven&a de e#antionare trebuie s fie: F
S
>
2F
max
= 300Hz.