Sunteți pe pagina 1din 3

FECIOARELE DESPLETITE - HORTENSIA PAPADAT BENGESCU

Lina, Nory si Mini merg in i!i"a #a mosia Ha##i$i#or s$re %is$erarea "inerei Mini &are n' s'$or"a se%erea #a "ara( Lina ingri)es"e $e Lenora, s"a$ana mosiei, s'$ara"a $e Dor' &are es"e $#e&a" &' a*a&eri, in "im$ &e Nory si E#ena, *a"a Lenorei, %is&'"a in "im$'# 'nei #'ngi $#im+ari( Nory si E#ena s'n" $rie"ene %in &o$i#arie $en"r' &a E#ena, a%ora"a %e "a"a# ei, es"e o +'na as&'#"a"oare( In "im$'# mi&'#'i %e)'n #'a" #a ora %ois$re!e&e, Mini me%i"ea!a as'$ra re#a"iei %e r'%enie %in"re Lenora si Lina( Fara sai se s$'na, Mini +an'ies"e &a, %e *a$", +oa#a Lenorei se %a"orea!a s'rorii E#enei, Mi,a-Le a+sen"a in a&e# momen" %e #a mosie( Tar!i', s"a$an'# mosiei, Dor' Ha##i$a, soses"e , s&-im+a &a"e a &' in"e &' E#ena, isi sa#'"a oas$e"ii si in&ear&a sa o im+ra"ise!e $e Lenora &are i# res$inge a$oi #esina( Lina o anima si Mini o a'%e &eran% &a &ine a sa $#e&e( D'$a 'n no' #esin, &ei $re!en"i a*#a &a &ea &are "re+'ie sa $#e&e es"e Mi,a-L. %eoare&e a&eas"a es"e $#e&a"a %e a&asa $en"r' a-# asa#"a &' $ro$'neri si amenin"ari amoroase $e $rin"'# Ma/en"i' &' "oa"e &a a&es"a es"e #ogo%ni&'# E#enei( Prin"'# #o&'ies"e in"r-'n $a#a" r'ina", sing'ra #'i mos"enire %e *ami#ie si, s&riin% *ami#iei Ha##i$a %es$re asa#"'# Mi,ai-L., a"rage r'$erea #ogo%nei &' E#ena( Cei &in&i &o$ii ai *ami#iei Ha##i$a s'n" *oar"e %i*eri"i0 E#ena es"e *r'moasa si in"e#ea$"a, Mi,a-L., e/o"i&a %ar '#gara, Aim.e, &' &-i$'# 'nei $a$'si %e N1ren+erg si %oi gemeni, a*#a"i #a in"erna"( Mini isi amin"es"e si $e $rin", 'n +ar+a" *oar"e ingri)i", &' o +ar+a +#on%a si maini ing's"e( Tras'ra &are %'&e in oras gr'$'# %e m'sa*iri, a)'nge #a *ami#ia Rim s$re +'&'ria #'i Mini os"i#a %e #a in&e$'" &a#a"oriei #a "ara( S'nan% #a *ami#ia Rim, %es&-i%e Lina, ne as"a %o&"or'#'i Rim, &are #e s$'ne &a +ar+a"'# ei es"e +o#na %e gri$a &eea &e %e"ermina re$a's'# sa' #a $a"( In as"e$"area &eai'#'i $romis %e Lina, Nory si Mini +ar*es& %es$re re#a"ia so"i#or Rim( Femei#e $o es"es& a$oi %es$re a en"'ri, %es$re $erioa%a o&'$a"iei si %es$re Mi,a-L. %es$re &are se s$'ne &a es"e a'"oarea nas"erii 'n'i &o$i# mor" a# &ar'i "a"a ar *i 'n "anar $i&"or, Grig, '#"ima %is&'"ie $ro o&an% re"ragerea Linei( Bar*a &on"in'a si in s"ra%a 'n%e Mini si Nory as"ea$"a "ram ai'#( Mini a*#a &a Ma/en"i' es"e in B'&'res"i si 'rmea!a sa se &asa"oreas&a &' 2*ainareasa3, &'m es"e n'mi"a A%a Ra!', *ii&a 'n'i re&en" im+oga"i" %in &omer"'# &' $as"e *ainoase( Fe"e#e o a% $e Mi,a-L. in"r-o &o*e"arie %ar e i"a sa o in"a#neas&a a$oi se %es$ar" #a &o#"'# +'#e ar%'#'i &' Ca#ea 4i&"oriei( In"r-o s'$er+a %iminea"a %e a$ri#ie, Mini -o"aras"e sa i!i"e!e $e Lina( I# gases"e

a&asa $e Rim 'imi" &a es"e in"re+a" %es$re mosia Ha##i$i#or %esi e# n' iese ni&io%a"a %in oras( Isi e/$rima, in s&-im+, a%mira"ia $en"r' Lenora, o *emeie e#egan"a si %is"insa, si &are o+isn'ies"e sa #o&'ias&a #a ei &an% ine #a B'&'res"i( A*#a &a Lenora se a*#a a&'m #a 4iena im$re'na &' Co&a-Aim.e $en"r' 'n &ons'#" me%i&a#( A%mira"ia nes"a i#i"a $en"r' Lenora o &on inge $e Mini %es$re sen"imen"e#e #'i Rim *a"a %e Lina, so"ia #'i, #i$si"a %e e#egan"a si *r'm'se"ea Lenorei( Sosin% Lina ii &ere $ermisi'nea so"'#'i ei sa $rimeas&a i!i"a E#i!ei, erisoara $rimara a #'i Dor' Ha##i$a( E#i!a ine inso"i"a %e Li&a, *ra"e#e Lenorei si %e Nory( In "im$'# &eai'#'i, Lina si E#i!a %is&'"a a*a&eri %e *ami#ie iar Li&a ar'n&a o&-ea%e #'i Nory( Mini in&ear&a o &on ersa"ie &' Rim, a$oi *r'n!ares"e 'n a#+'m %e *ami#ie in&er&an% sa i%en"i*i&e $ersoane#e %in *o"ogra*ii( Lina o roaga $e Mini sa ramana #a masa *iin%&a Rim $#ea&a #a re$e"i"ie #a 5'ar"e"( Li&a are o %is&'"ie a$rinsa &' Lina %ar Mini n' re'ses"e sa in"e#eaga %es$re &e es"e or+a( In"r-o a#"a !i, Mini "re&e $e #a Rimi si %o&"or'# o in i"a in +iro' %esi se a*#a in"r-o %is&'"ie a$rinsa &' Li&a( I# #a'%a $e Dor' Ha##i$a $en"r' nis"e $re$e#i"e a%'se &' $'"in "im$ inain"e a$oi o e#i+erea!a $e Mini &are &ere sa mearga in +'&a"arie $en"r' a e%ea &'m $re$ara $asari#e( Lina se $#ange oas$e"e#'i ei &a Lenora are %e $es"e 'n an, %e &an% Mi,a-L. es"e $#e&a"a %e a&asa, &ri!e %ar n' mai are iesiri ner oase &i s"ari %e #inis"e s's$e&"a, mai a#es %e &an% E#ena es"e &asa"ori"a &' Draganes&'( Mini a*#a &a o s&risoare "rimisa %e Mi,a-L. #'i Dor' a)'nge %in gresea#a in maini#e Lenorei si as"*e# a&eas"a a*#an% &a *a"a are %a"orii mari si-i &ere "a"a#'i ei +ani( Lenora *a&e %in no' o &ri!a re$rosan%'-i +ar+a"'#'i ei &a *a&e $rea m'#"e &-e#"'ie#i, &-iar si n'n"a E#enei &os"an% $rea m'#"( P#e&an% im$re'na, Lina s$re 'n &#ien" iar Mini &' $ro+#eme $ar"i&'#are, *emei#e in"a#nes& $e Dor' Ha##i$a inso"i" %e E#i!a( R'ga"a %e Lina, Mini o inso"es"e #a mosia Ha##i$i#or, e i%en" mai neingri)i"a %e&a" #a '#"ima #or i!i"a( Lina "re+'ie sa o &on inga $e Lenora sa se in"erne!e in"r-o &#ini&a 'n%e ar a ea $ar"e %e o ingri)ire s$e&ia#a %ar a&eas"a , o+se%a"a &a se 'r!es"e 'n &om$#o" im$o"ri a ei, o $re*era &a inso"i"oare $e E#i!a a*#a"a in $rag'# 'n'i %i or"( Lina si Mini s'n" in"am$ina"e $e "erasa %e o ser i"oare si &on%'se in gra%ina 'n%e se o%i-nes"e Lenora &' 'n &-i$ o+osi" si $ri iri s"ranii, a$oi a$are si Dor' Ha##i$a( In "im$ &e Lina o &on inge $e Lenora sa se m'"e #a B'&'res"i, Mini i!i"ea!a im$re'na &' Dor' &asa *emeia o+ser an% s&-im+ari#e in"re &are si #i$sa "a+#o'#'i %oamnei Ca##io$e, +'ni&a #'i Ha##i$a( In"r-o a#"a !i, %'$a o noa$"e $#oioasa, Mini in"a#nes"e in oras $e Nory &' &are merge in i!i"a #a E#ena, mai s"ra#'&i"oare %e&a" #a '#"ima #or in"a#nire, mai e#egan"a %ar si mai re&e( La &ererea #'i Mini, E#ena #e ara"a sa#on'# %e m'!i&a 'n%e s'n" ser i"e &' $ra)i"'ri si &' in( E#e or+es& %es$re *ami#ia Ha##i$a re&en" m'"a"a in B'&'res"i in"r-o &asa $'sa #a %is$o!i"ie %e $arin"ii

E#i!ei( As"*e# a*#a &a Lenora es"e $#e&a"a #a Pre%ea#, in sana"ori'# %o&"or'#'i 6a#"er $en"r' a s"a 'n "im$ %e$ar"e %e $ro+#eme#e ei %e *ami#ie( In"re "im$, Dor' ine 'na %in mosii, *a$" nea&&e$"a" %e E#ena &are, a*#an%, se &ear"a &' "a"a# ei( De #a Pre%ea# in es"i &on"ra%i&"orii0 Lenora se sim"e "o" mai +ine %ar o i!i"a a *ii&ei sa#e Mi,aL. eni"a sa-si &eara ier"are si +ani, ii s&-im+a "o"a# %is$o!i"ia( Ea mar"'rises"e #'i Dor' &a Mi,a-L. n' es"e *a"a #'i si-i &ere sa se %es$ar"a *a$" a&&e$"a" %e a&es"a( 4es"ea 'imes"e $e "o"i $rie"enii %e *ami#ie, &on insi %e so#i%i"a"ea a&es"ei &asa"orii %ar e#i+erarea %e a&eas"a "aina *a&e &a Lenora sa &'noas&a o insana"osire mira&'#oasa in sana"ori'# %o&"or'#'i 6agner a &ar'i sim$a"ie e i%en"a $en"r' $a&ien"a es"e i!i+i#a( In"ran% #a A"ene' $en"r' a se o%i-ni, Mini in"a#nes"e %'$a mai m'#" "im$ $e Dor' si $e E#i!a, %e %a"a as"a im$re'na, *ara a se mai *eri, a*isan% re#a"ia #or in"rer'$"a 'n "im$( Mini me%i"ea!a as'$ra e enimen"e#or "rai"e in '#"ima $erioa%a &ons"a"an% &a e o#'"ia neas"e$"a"a a *ami#iei Ha##i$a(