Sunteți pe pagina 1din 49

Cartea a VII-a Dispoziii de drept internaional privat

Titlul I - Dispoziii generale Titlul II - Conflicte de legi


Titlul I Dispoziii generale

Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, Dalloz, Paris, 1 "citat# $n contin%are Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv&' I. Macovei, Drept internaional privat, )d. 0rs Longa, Ia,i, -..1 "citat# $n contin%are I. Macovei, Drept internaional privat&' T.R. Popescu, Drept internaional privat, )d. 1omfel, +%c%re,ti, 1 2 "citat# $n contin%are T.R. Popescu, Drept internaional privat&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&. Art. "##$. - 45iect%l reglement#rii Art. "##%. - Calificarea Art. "##&. - 1etrimiterea Art. "#'(. - 6istemele pl%rilegislative Art. "#'). - 1eciprocitatea Art. "#'". - Conin%t%l legii str#ine Art. "#'*. - Interpretarea ,i aplicarea legii str#ine Art. "#'+. - 7nl#t%rarea aplic#rii legii str#ine Art. "#'#. - 7nl#t%rarea e3cepional# a legii aplica5ile Art. "#''. - 8ormele de aplicaie imediat# Art. "#'$. - 1ec%noa,terea drept%rilor c9,tigate

Art. "#'%. - Legea naional# Art. "#'&. - Determinarea ,i pro5a cet#eniei Art. "#$(. - Determinarea ,i pro5a re,edinei o5i,n%ite Art. "#$). - 8aionalitatea persoanei :%ridice
Art. 255 . !bie"tul regle#ent$rii

%&' (rezenta "arte "uprinde nor#e pentru deter#inarea legii apli"abile unui raport de drept internaional privat. %2' )n *nelesul prezentei "$ri+ raporturile de drept internaional privat sunt raporturile "ivile+ "o#er"iale+ pre"u# ,i alte raporturi de drept privat "u ele#ent de e-traneitate. %.' Dispoziiile prezentei "$ri sunt apli"abile *n #$sura *n "are "onveniile internaionale la "are /o#0nia este parte+ dreptul 1niunii 2uropene sau dispoziiile din legile spe"iale nu stabiles" o alt$ regle#entare.
Comentari%

&. 3or#ele "onfli"tuale. Legea aplica5il# %n%i raport de drept internaional privat se determin# de c#tre normele
conflict%ale. Dintre legile aflate $n prezen#, normele conflict%ale indic# legea care este competent#, in9nd seama de an%mite criterii. Desemnat# a se aplica poate fi legea for%l%i sa% legea str#in#. 8ormele conflict%ale sol%ioneaz# conflict%l de legi, f#r# a conine o reglementare a relaiei c% element de e3traneitate. 0v9nd %n "ara"ter prealabil, normele conflict%ale s%nt nor#e de tri#itere sa% de fi-are. 8ormele conflict%ale s%nt incl%se $n drept%l intern sa% $n conveniile internaionale, fiind com%ne sa% %niforme. 2. /aporturile de drept privat. Drept%l internaional privat are ca o5iect raport%rile de drept privat c% ele#ent de e-traneitate. Dar conflictele de legi intervin n%mai $n an%mite raport%ri de drept privat, $n care p#rile se afl# pe poziii de egalitate 4uridi"$. C% toate c# sfera raport%rilor c% element de e3traneitate apare ca fiind restr9ns#, en%merarea prev#z%t# de alin. "-& al art. -;;< 8CC este en%niativ#. !bie"tul dreptului internaional privat incl%de ,i raport%rile de m%nc#, raport%rile de proced%r# civil#, prec%m ,i alte raport%ri cone3e c% ele. C% privire la raport%rile de drept p%5lic, n% este posi5il#, $n principi%, aplicarea legii str#ine. Competena legislativ# n% mai difer# de cea :%risdicional#, le, fori fiind ,i le, causae. 7n raport%rile de drept p%5lic intereseaz# aplicarea legii $n spai% ,i n% conflictele de legi "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. 1 ,i %rm.&. .. Cara"terul subsidiar al regle#ent$rii. Dispoziiile de drept internaional privat s%nt aplica5ile n%mai $n m#s%ra $n care n% e3ist# alt# reglementare. 7n caz contrar, prioritate vor avea regle#ent$rile "onvenionale sa% cele din legile speciale, aplica5ile raport%l%i c% element de e3traneitate. Art. 2555. Califi"area

%&' C0nd deter#inarea legii apli"abile depinde de "alifi"area "e ur#eaz$ s$ fie dat$ unei instituii de drept sau unui raport 4uridi"+ se ia *n "onsiderare "alifi"area 4uridi"$ stabilit$ de legea ro#0n$. %2' )n "az de retri#itere+ "alifi"area se fa"e dup$ legea str$in$ "are a retri#is la legea ro#0n$. %.' 3atura #obiliar$ sau i#obiliar$ a bunurilor se deter#in$ potrivit legii lo"ului unde a"estea se afl$ sau+ dup$ "az+ sunt situate. %6' Da"$ legea ro#0n$ nu "unoa,te o instituie 4uridi"$ str$in$ sau o "unoa,te sub o alt$ denu#ire ori "u un alt "oninut+ se poate lua *n "onsiderare "alifi"area 4uridi"$ f$"ut$ de legea str$in$. %5' Cu toate a"estea+ "0nd p$rile au deter#inat ele *nsele *nelesul noiunilor dintr-un a"t 4uridi"+ "alifi"area a"estor noiuni se fa"e dup$ voina p$rilor.
Comentari%

&. 3oiunea de "alifi"are. 4perai%nea calific#rii este o pro5lem# de interpretare ,i de aplicare a normelor conflict%ale. Prin calificare se sta5ile,te sens%l noi%nilor %nei norme conflict%ale referitoare la obie"tul regle#ent$rii ,i legea apli"abil$ raport%l%i :%ridic. 7ntr-o accepi%ne invers#, prin calificare se determin#

categoria :%ridic# $n care se $ncadreaz# o sit%aie de fapt ,i se indic# legea competent#. Importana calific#rii este reliefat# de sit%aia $n care noi%nile din legile conc%rente a% semnificaii diferite "a se vedea I. Macovei, Drept internaional privat, p. =; ,i %rm.&. 2. 7egea dup$ "are se fa"e "alifi"area. Conflict%l de calific#ri se poate sol%iona prin mai m%lte procedee. Principalele criterii %tilizate s%nt le, fori ,i le, causae. Calificarea d%p# legea forului permite adaptarea categoriilor drept%l%i intern, f#r# s# $nl#t%re rol%l legii str#ine "a se vedea Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, p. 1/< ,i %rm.&. 0ceast# metod# este admis# ,i de dispoziiile alin. "1& al art. -;;/ 8CC. 6ol%ia calific#rii d%p# legea instanei este arg%mentat# prin leg#t%ra c% normele de drept internaional privat ,i s%ccesi%nea operai%nilor $n sol%ionarea %n%i "onfli"t de legi. .. 2-"epiile de la "alifi"area dup$ le, fori . 7n %nele $mpre:%r#ri, calificarea n% se face, tot%,i, d%p# legea for%l%i. )3cepiile consacrate de prevederile alin. "-&-";& ale art. -;;/ 8CC se refer# la retri#itere, nat%ra mo5iliar# sa% imo5iliar# a 5%n%rilor, instit%iile :%ridice nec%nosc%te legii for%l%i ,i "onvenia p$rilor. 0dmiterea de c#tre legea for%l%i a retrimiterii implic# l%area $n considerare ,i a calific#rii date de legea str#in#. 8oi%nile din conin%t%l ,i leg#t%ra normei conflict%ale str#ine vor fi calificate d%p# legea #rii, care a disp%s retrimiterea. Bunurile #obile sa% i#obile fiind reglementate de le, rei sitae ,i calificarea va fi dat# de aceea,i lege. Dintre toate #rile care a% leg#t%r# c% %n 5%n, legea loc%l%i %nde se afl# sa% %nde este sit%at, va fi sing%ra $ndrit%it# s#-i determine regim%l :%ridic. Pentr% instit%iile :%ridice f#r# corespondent $n drept%l #rii de care aparine instana, calificarea se poate face d%p# legea str#in# care le reglementeaz#. 0stfel, $n sistemele :%ridice ale #rilor de pe continent%l e%ropean n% s%nt c%nosc%te %nele instit%ii din drept%l anglo-sa3on. 7n caz%l $nc>eierii %nei convenii, p#rile pot s# determine ,i $neles%l noi%nilor folosite $n act%l :%ridic. Prin acord%l lor, $n temei%l principi%l%i a%tonomiei de voin#, p#rile a% li5ertatea s# aleag# legea aplica5il# contract%l%i, prec%m ,i calific#rile indicate $n ca%z#. Pe l9ng# aceste sit%aii, $n doctrin#, a% fost evideniate ,i alte e3cepii de la calificarea prin le, fori. De e3empl%, "et$enia, "alifi"area autono#$, "onveniile internaionale "a se vedea I. Macovei, Drept internaional privat, p. <1 ,i %rm.&. Art. 2558. /etri#iterea

%&' 7egea str$in$ "uprinde dispoziiile de drept #aterial+ in"lusiv nor#ele "onfli"tuale+ "u e-"epia unor dispoziii "ontrare. %2' Da"$ legea str$in$ retri#ite la dreptul ro#0n sau la dreptul altui stat+ se apli"$ legea ro#0n$+ da"$ nu se prevede *n #od e-pres altfel. %.' (rin e-"epie de la prevederile alin. %&'+ legea str$in$ nu "uprinde ,i nor#ele ei "onfli"tuale *n "azul *n "are p$rile au ales legea str$in$ apli"abil$+ *n "azul legii str$ine apli"abile for#ei a"telor 4uridi"e ,i obligaiilor e-tra"ontra"tuale+ pre"u# ,i *n alte "azuri spe"iale prev$zute de "onveniile internaionale la "are /o#0nia este parte+ de dreptul 1niunii 2uropene sau de lege.
Comentari%

&. 3oiunea de retri#itere. Prin retrimitere se $nelege c# normele for%l%i trimit la drept%l str#in, ale c#r%i reg%li
conflict%ale trimit $napoi la legea instanei sa% mai departe la legea %n%i alt stat. 4perai%nea retrimiterii este o consecin# logic# a deose5irilor dintre normele conflict%ale ale sistemelor de drept $n prezen# c% privire la %n raport :%ridic. Instit%ia retrimiterii a fost consacrat# de C%rtea de Casaie francez#, $n spea ?orgo, printr-o decizie pron%nat# la -2 i%nie 1/</ " H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, p. !=1&. 7n drept%l nostr%, alin. "1& al art. -;; 8CC sta5ile,te c# trimiterea se face la $ntreg%l sistem de drept str#in, care c%prinde nor#e #ateriale ,i nor#e "onfli"tuale. Potrivit acestei concepii, legea str#in# reprezint# o accepi%ne larg#, incl%z9nd ,i normele de drept internaional privat, c% e3cepia %nor dispoziii contrare. Prin raportare la sistem%l de drept str#in, $n totalitatea sa, poate s# apar# retrimiterea. 2. 9or#ele retri#iterii. 7n f%ncie de elementele concrete, retrimiterea prezint# mai m%lte forme. 1etrimiterea poate fi simpl# sa% de grad%l $nt9i ,i comple3# sa% de grad%l al doilea. 7n legislaia noastr#, dispoziiile alin. "-& al art. -;; 8CC admit retri#iterea si#pl$, care se face de drept%l str#in la legea forului. 1eg%la de drept internaional privat va fi l%at# $n considerare, $n forma ,i conin%t%l e3istente la moment%l identific#rii legii aplica5ile. Dac# normele conflict%ale str#ine retrimit la drept%l alt%i stat, se va aplica legea rom9n#. 0,adar, drept%l rom9n n% accept# retri#iterea de gradul al doilea. (rimiterea mai departe la drept%l %n%i stat ter creeaz# o nesig%ran# care este $nl#t%rat# prin aplicarea drept%l%i material al for%l%i.

.. 7i#itele apli"$rii retri#iterii. Prin e3cepie de la dispoziiile preconizate, retrimiterea n% poate fi aplicat# dac# e3ist#
prevederi contrare. 7n m#s%ra $n care trimiterea n% se face ,i la normele conflict%ale, retrimiterea este e3cl%s#. 0stfel, $n caz%rile en%merate de alin. "!& al art. -;; 8CC, trimiterea se face n%mai la nor#ele #ateriale. Limitarea retrimiterii intervine $n caz%l alegerii de c#tre p#ri a legii str#ine aplica5ile $n virt%tea autono#iei de voin$, a legii str#ine aplica5ile for#ei a"telor 4uridi"e ,i obligaiilor e-tra"ontra"tuale, prec%m ,i $n alte sit%aii speciale. Art. 25:;. <iste#ele plurilegislative

Da"$ legea str$in$ aparine unui stat *n "are "oe-ist$ #ai #ulte siste#e legislative+ dreptul a"elui stat deter#in$ dispoziiile legale apli"abile+ iar *n lips$+ se apli"$ siste#ul legislativ din "adrul a"elui stat "are prezint$ "ele #ai str0nse leg$turi "u raportul 4uridi".
Comentari%

&. Confli"tele de legi interprovin"iale. (rimiterea la legea %n%i stat, $n care e3ist# mai m%lte sisteme legislative, c%m ar fi 6tatele *nite ale 0mericii, )lveia sa% +elgia, genereaz# %n conflict de legi interprovinciale. Deter#inarea nor#ei "onfli"tuale apli"abile este o pro5lem# de drept intern a stat%l%i str#in, care n% intereseaz# retrimiterea. 7n toate sit%aiile, dispoziiile aplica5ile $n ca%z# se vor sta5ili de legea str$in$.
Art. 25:&. /e"ipro"itatea

%&' Apli"area legii str$ine este independent$ de "ondiia re"ipro"it$ii. %2' Dispoziiile spe"iale prin "are se "ere "ondiia re"ipro"it$ii *n anu#ite #aterii r$#0n apli"abile. )ndeplinirea "ondiiei re"ipro"it$ii de fapt este prezu#at$ p0n$ la dovada "ontrar$ "are se stabile,te de =inisterul >ustiiei ,i 7ibert$ilor Cet$ene,ti+ prin "onsultare "u =inisterul Afa"erilor 2-terne.
Comentari%

&. Identitatea de regle#entare. Legislaia rom9n# n% imp%ne condiia reciprocit#ii $n privina nor#elor "onfli"tuale ,i nici a nor#elor #ateriale. Legea str#in# aplica5il# $ntr-o sit%aie determinat# n% tre5%ie s# ai5# acelea,i prevederi ca legea forului. 2. 2-"epia de la regul$. Prin derogare de la reg%l#, legea str#in# este l%at# $n considerare s%5 condiia aplic#rii
concordate a legii rom9ne. Condiia reciprocit#ii $n an%mite materii este prev#z%t# e3pres prin dispoziii speciale. /e"ipro"itatea poate fi legislativ$, diplo#ati"$ ,i de fapt. 7n caz%l $n care pentr% aplicarea legii str#ine se cere condiia reciprocit#ii de fapt, $ndeplinirea ei este prez%mat# p9n# la dovada contrar#. 0ceast# dovad# se solicit# @inister%l%i J%stiiei, care sta5ile,te sit%aia real# prin cons%ltare c% @inister%l 0facerilor )3terne. Art. 25:2. Coninutul legii str$ine

%&' Coninutul legii str$ine se stabile,te de instana 4ude"$toreas"$ prin atest$ri obinute de la organele statului "are au edi"tat-o+ prin avizul unui e-pert sau printr-un alt #od ade"vat. %2' (artea "are invo"$ o lege str$in$ poate fi obligat$ s$ fa"$ dovada "oninutului ei. %.' )n "azul i#posibilit$ii de a stabili+ *ntr-un ter#en rezonabil+ "oninutul legii str$ine+ se apli"$ legea ro#0n$.
Comentari%

&. <tabilirea "oninutului legii str$ine. Legea str#in#, constit%ind %n element de drept, 5eneficiaz# de regim%l
rec%nosc%t legii naionale. 7n f%ncie de interesele lor, p#rile doar invoc# legea str#in# f#r# a fi necesar s# o dovedeasc#. 6arcina pro5ei revine instanei, care va l%a toate m#s%rile pentr% a c%noa,te legea str$in$ apli"abil$. @i:loacele de pro5# ale legii str#ine s%nt directe ,i indirecte. Instana se va informa prin #i4loa"e dire"te, rec%rg9nd la c%legeri de legi ,i de :%rispr%den#, prec%m ,i prin #i4loa"e indire"te, apel9nd la atest#ri o5in%te de la a%torit#ile competente ale stat%l%i str#in, aviz%l %n%i e3pert sa% %n alt mod adecvat "a se vedea I. Macovei, Drept internaional privat, p. 1-- ,i %rm.&.

2. <ar"ina probei legii str$ine. 7n drept%l nostr%, sarcina pro5ei legii str#ine se $mparte $ntre :%dec#tor ,i p#ri. 6ta5ilirea adev#r%l%i o5iectiv se asig%r# prin rolul a"tiv al 4ude"$torului $n desf#,%rarea proces%l%i civil. J%dec#tor%l este dator s#
st#r%ie prin toate mi:loacele legale, pentr% aflarea conin%t%l%i ,i $neles%l%i legii str#ine. 7n scop%l l#m%ririi t%t%ror $mpre:%r#rilor, :%dec#tor%l poate disp%ne din ofici% orice mi:loace de pro5#. Iniiativa :%dec#tor%l%i n% e3cl%de $ns# conc%rs%l p#rilor. 7n cadr%l pro5ai%nii :%diciare, p#rile pot fi o5ligate, conform dispoziiilor alin. "-& al art. -;=- 8CC, s# fac# dovada conin%t%l%i legii str#ine. .. I#posibilitatea de a stabili "oninutul legii str$ine. Dific%lt#ile de informare sa% interes%l p#rilor pot determina imposi5ilitatea de pro5are a legii str#ine. Dac#, $ntr-%n termen rezona5il, legea str#in# n% poate fi pro5at#, se aplic# legea rom9n#. 0ceast# sol%ie se :%stific# prin "o#petena general$ subsidiar$ a legii ro#0ne, $ntr%c9t litigi%l n% poate r#m9ne nesol%ionat pe motiv%l nec%noa,terii legii str#ine. Pe de alt# parte, competena instanei rom9ne fiind acceptat# de c#tre p#ri, se prez%m# c# ele a% admis, $n s%5sidiar, ,i aplicarea legii rom9ne. Art. 25:.. Interpretarea ,i apli"area legii str$ine

7egea str$in$ se interpreteaz$ ,i se apli"$ potrivit regulilor de interpretare ,i apli"are e-istente *n siste#ul de drept "$ruia *i aparine. -art. +%" alin. .)/ pct. % 01P12
Comentari%

&. Aspe"te generale privind legea str$in$. Legea str#in# tre5%ie interpretat# ,i aplicat# d%p# reg%lile e3istente $n ara de origine. De mod%l $n care se interpreteaz# legea str#in# depinde corecta ei aplicare. ?re,ita apli"are sau interpretare a legii str$ine va fi sancionat# conform reglement#rilor proprii fiec#r%i sistem de drept "a se vedea T.R. Popescu, Drept internaional privat, p. 1!- ,i %rm.&. 7n drept%l nostr%, p#rile interesate pot e3ercita "$ile de ata" prev#z%te de legea
rom9n#. 0stfel, dispoziiile art. 2/- alin. "1& pct. / 8CPC permit introd%cerea rec%rs%l%i c9nd >ot#r9rea pron%nat# este lipsit# de temei legal ori a fost dat# c% $nc#lcarea sa% aplicarea gre,it# a normei de drept material. Art. 25:6. )nl$turarea apli"$rii legii str$ine

%&' Apli"area legii str$ine se *nl$tur$ da"$ *n"al"$ ordinea publi"$ de drept internaional privat ro#0n sau da"$ legea str$in$ respe"tiv$ a devenit "o#petent$ prin fraudarea legii ro#0ne. )n "azul *nl$tur$rii apli"$rii legii str$ine+ se apli"$ legea ro#0n$. %2' Apli"area legii str$ine *n"al"$ ordinea publi"$ de drept internaional privat ro#0n *n #$sura *n "are ar "ondu"e la un rezultat in"o#patibil "u prin"ipiile funda#entale ale dreptului ro#0n ori ale dreptului 1niunii 2uropene ,i "u drepturile funda#entale ale o#ului.
Comentari%

&. Cazurile de *nl$turare a apli"$rii legii str$ine. Legea str#in# se $nl#t%r# de la aplicare, potrivit alin. "1& al art. -;=2 8CC, $n %rm#toarele do%# caz%riA dac# $ncalc# ordinea publi"$ de drept internaional privat ro#0n ' dac# a devenit competent# prin fraudarea legii ro#0ne. 7n loc%l legii str#ine, care este $nl#t%rat#, instana rom9n# va aplica legea
proprie.

2. !rdinea publi"$ *n dreptul internaional privat. 8oi%nea de ordine p%5lic# de drept internaional reprezint# %n
mi:loc e3cepional prin care se $nl#t%r# aplicarea legii str#ine, c9nd este contrar# principiilor f%ndamentale ale sistem%l%i de drept al for%l%i. Pentr% invocarea ordinii p%5lice tre5%ie $ndeplinite c%m%lativ do%# condiiiA legea str#in# s# fie competent# a reglementa raport%l c% element de e3traneitate' legea str#in# aplica5il# s# fie contrar# principiilor f%ndamentale ale drept%l%i instanei. )nl$turarea legii str$ine se prod%ce n%mai at%nci c9nd deose5irile dintre reglement#rile $n prezen# s%nt eseniale. )fectele invoc#rii ordinii p%5lice s%nt coresp%nz#toare conflictelor de legi $n spai% ,i conflictelor de legi $n timp ,i spai%. 0cion9nd $n mod diferit, efectele ordinii p%5lice vor fi depline sa% aten%ate. .. 9raudarea legii ro#0ne. Pentr% a evita aplicarea legii normal competente, p#rile pot s# sc>im5e conin%t%l faptic al elementelor conflict%ale. ?ra%da la lege reprezint# operai%nea prin intermedi%l c#reia p#rile s%p%n raport%l lor :%ridic %nei legi, care n% este normal aplica5il#, dar c%prinde dispoziii mai favora5ile. 0stfel, doi tineri care vor s# se c#s#toreasc#, f#r# a $ndeplini o an%mit# formalitate sta5ilit# de legea lor personal#, $,i sc>im5# domicili%l $n alt# ar#, atr#g9nd aplicarea %nei legi str#ine. )3istena fra%dei la lege $n drept%l internaional privat necesit# $ntr%nirea c%m%lativ# a %rm#toarelor condiiiA %n a"t de voin$ al p$rilor' folosirea %n%i #i4lo" li"it'

intervenia frauduloas$ a p$rilor' %n rezultat ili"it. ?ra%da la lege se invoc# n%mai $n caz%l $n care n% se poate
%tiliza %n alt mi:loc pentr% a $nl#t%ra act%l $nc>eiat prin el%darea dispoziiilor legale. 6. Criteriul privind invo"area ordinii publi"e. Dispoziiile alin. "-& al art. -;=2 8CC ofer# ,i %n criteri% $n sta5ilirea sit%aiilor $n care se poate invoca ordinea p%5lic# de drept internaional privat. 0stfel, $nc#lcarea ordinii p%5lice tre5%ie s# prod%c# %n an%mit rez%ltat, care s# fie incompati5il c% principiile f%ndamentale ale drept%l%i rom9n ori ale drept%l%i *ni%nii )%ropene ,i c% drept%rile f%ndamentale ale om%l%i. Art. 25:5. )nl$turarea e-"epional$ a legii apli"abile

%&' )n #od e-"epional+ apli"area legii deter#inate potrivit prezentei "$ri poate fi *nl$turat$ da"$+ datorit$ "ir"u#stanelor "auzei+ raportul 4uridi" are o leg$tur$ foarte *ndep$rtat$ "u a"east$ lege. )n a"est "az+ se apli"$ legea "u "are raportul 4uridi" prezint$ "ele #ai str0nse leg$turi. %2' Dispoziiile alin. %&' nu sunt apli"abile *n "azul legilor privind starea "ivil$ sau "apa"itatea persoanei+ pre"u# ,i atun"i "0nd p$rile au ales legea apli"abil$.
Comentari%

&. /egula *nl$tur$rii e-"epionale a legii apli"abile. Prevederile art. -;=; alin. "1& 8CC consacr# o instit%ie no%#,
care permite $nl#t%rarea e3cepional# a legii aplica5ile. Independent de conin%t%l normei conflict%ale, :%dec#tor%l poate sta5ili legea apli"abil$ "ea #ai indi"at$ *n "auz$. )3istena %nei sit%aii e3cepionale este config%rat# de circ%mstanele concrete. )lementele de leg#t%r# tre5%ie s# creeze leg#t%ri mai str9nse $ntre raport%l :%ridic ,i legea aplica5il#. 2. 2-"epii de la regul$. De la reg%la sta5ilit#, alin. "-& al art. -;=; 8CC admite do%# derog#ri. 0ceast# reg%l# n% poate fi aplicat# $n materiile $n care normele conflict%ale a% %n caracter imperativ, c%m s%nt legile privind starea civil# ,i capacitatea persoanei, prec%m ,i at%nci c9nd p#rile convin as%pra legii aplica5ile $n temei%l prin"ipiului autono#iei de voin$. Art. 25::. 3or#ele de apli"aie i#ediat$

%&' Dispoziiile i#perative prev$zute de legea ro#0n$ pentru regle#entarea unui raport 4uridi" "u ele#ent de e-traneitate se apli"$ *n #od prioritar. )n a"est "az+ nu sunt in"idente prevederile prezentei "$ri privind deter#inarea legii apli"abile. %2' (ot fi apli"ate dire"t ,i dispoziiile i#perative prev$zute de legea altui stat pentru regle#entarea unui raport 4uridi" "u ele#ent de e-traneitate+ da"$ raportul 4uridi" prezint$ str0nse leg$turi "u legea a"elui stat+ iar interesele legiti#e ale p$rilor o i#pun. )n a"est "az+ vor fi avute *n vedere obie"tul ,i s"opul a"estor dispoziii+ pre"u# ,i "onse"inele "are de"urg din apli"area sau neapli"area lor.
Comentari%

&. 3oiunea nor#elor de apli"aie i#ediat$. Dispoziiile imperative care se imp%n raport%l%i c% element de e3traneitate s%nt de aplicare imediat#. )le constit%ie nor#e #ateriale, care aparin drept%l%i intern ,i se aplic# direct
raport%l%i c% element de e3traneitate. 7ntr%c9t e3prim# %n interes economic, social sa% politic important, normele de aplicaie imediat# s%nt prioritare, $nloc%ind conflict%l de legi. 2. Apli"area nor#elor de apli"aie i#ediat$ din dreptul str$in. 7n an%mite circ%mstane, se pot aplica $n mod direct ,i dispoziiile imperative prev#z%te de legea alt%i stat pentr% reglementarea %n%i raport c% element de e3traneitate. Dispoziiile din drept%l str#in vor fi aplicate dac# raport%l :%ridic prezint# str9nse leg#t%ri c% legea alt%i stat, iar interesele legiti#e ale p$rilor o imp%n, av9nd $n vedere o5iect%l ,i scop%l lor, prec%m ,i consecinele care dec%rg din ca%z#. Art. 25: . /e"unoa,terea drepturilor "0,tigate

Drepturile "0,tigate *n ar$ str$in$ sunt respe"tate *n /o#0nia+ "u e-"epia "azului *n "are sunt "ontrare ordinii publi"e *n dreptul internaional privat ro#0n.

Comentari%

&. 3oiunea ,i "ondiiile re"unoa,terii drepturilor "0,tigate. Prin rec%noa,terea drept%rilor c9,tigate se $nelege c# o
sit%aie :%ridic#, do59ndit# s%5 imperi%l legii %nei #ri, este invocat# $ntr-o alt# ar#. 6olicit9nd%-se p%nerea $n valoare a drept%l%i $n str#in#tate, conflict%l intervine %lterior form#rii sale, $ntre do%# legi $n vigoare, care aparin %nor state diferite. Pentr% rec%noa,terea drept%l%i do59ndit $n str#in#tate se cer $ndeplinite %rm#toarele condiiiA drept%l s# fie constit%it conform legii competente' drept%l s# fie vala5il do59ndit potrivit legii str#ine competente' drept%l do59ndit s# n% fie contrar ordinii p%5lice $n drept%l internaional privat rom9n "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. 1!2 ,i %rm.&. @enin9nd o form%lare tradiional#, dispoziiile art. -;=< 8CC prev#d e3pres n%mai %ltima condiie. Art. 25:5. 7egea naional$

%&' 7egea naional$ este legea statului a "$rui "et$enie o are persoana fizi"$ sau+ dup$ "az+ legea statului a "$rui naionalitate o are persoana 4uridi"$. %2' Da"$ persoana are #ai #ulte "et$enii+ se apli"$ legea a"eluia dintre state a "$rui "et$enie o are ,i de "are este "el #ai str0ns legat$+ *n spe"ial prin re,edina sa obi,nuit$. %.' )n "azul persoanei "are nu are ni"io "et$enie+ tri#iterea la legea naional$ este *neleas$ "a fiind f$"ut$ la legea statului unde are re,edina obi,nuit$. %6' (revederile alin. %.' sunt apli"abile ,i *n "azul refugiailor+ potrivit dispoziiilor spe"iale ,i "onveniilor internaionale la "are /o#0nia este parte.
Comentari%

&. Apli"area legii naionale. Prin lege naional# se $nelege legea stat%l%i a c#r%i cet#enie sa% naionalitate o are persoana fizi"$, respectiv persoana 4uridi"$. Datorit# apartenenei la stat%l rom9n, legea naional# a persoanei fizice sa%
persoanei :%ridice este legea rom9n#. Legea stat%l%i de care aparin, asig%r# persoanei fizice ,i :%ridice o protecie coresp%nz#toare intereselor lor. 2. Criteriul re,edinei obi,nuite. Prin dispoziiile alin. "-& al art. -;=/ 8CC, importana legii naionale este dimin%at#. Pentr% determinarea legii naionale, al#t%ri de "et$enie, se folose,te noi%nea de re,edin# o5i,n%it#. 0stfel, $n sit%aia c9nd persoana are mai m%lte cet#enii, se va aplica legea stat%l%i a c#r%i cet#enie o are ,i de care este cel mai str9ns legat# $n special prin re,edina sa o5i,n%it#. .. Apli"area unei alte legi. C% toate c# aplicarea legii naionale reprezint# reg%la, $n %nele caz%ri, stat%t%l persoanei fizice este s%p%s %nei legi distincte. Conform alin. "!& ,i "2& ale art. -;=/ 8CC, dac# persoana are calitatea de apatrid sa% de refugiat, legea sa naional# este legea stat%l%i %nde are re,edina o5i,n%it#. Art. 25:8. Deter#inarea ,i proba "et$eniei

Deter#inarea ,i proba "et$eniei se fa" *n "onfor#itate "u legea statului a "$rui "et$enie se invo"$.
Comentari%

&. 7egea statului de "et$enie. Pentr% deter#inarea ,i proba "et$eniei se folose,te legea stat%l%i a c#r%i cet#enie o
invoc# persoana. 6ta5ilirea cet#eniei pres%p%ne ,i precizarea legii naionale a persoanei fizice. 0ceast# dispoziie reprezint# o e3cepie de la calificarea d%p# legea forului. Art. 25 ;. Deter#inarea ,i proba re,edinei obi,nuite

%&' )n sensul prezentei "$ri+ re,edina obi,nuit$ a persoanei fizi"e este *n statul *n "are persoana *,i are lo"uina prin"ipal$+ "@iar da"$ nu a *ndeplinit for#alit$ile legale de *nregistrare. /e,edina obi,nuit$ a unei persoane fizi"e a"ion0nd *n e-er"iiul a"tivit$ii sale profesionale este lo"ul unde a"east$ persoan$ are stabili#entul s$u prin"ipal.

%2' (entru deter#inarea lo"uinei prin"ipale vor fi avute *n vedere a"ele "ir"u#stane personale ,i profesionale "are indi"$ leg$turi durabile "u statul respe"tiv sau intenia de a stabili ase#enea leg$turi. %.' /e,edina obi,nuit$ a persoanei 4uridi"e este statul *n "are a"easta *,i are stabili#entul prin"ipal. %6' <tabili#entul prin"ipal al unei persoane 4uridi"e este lo"ul unde a"easta ,i-a stabilit ad#inistraia "entral$. %5' Dovada re,edinei obi,nuite se poate fa"e "u ori"e #i4loa"e de prob$.
Comentari%

&. Deter#inarea re,edinei obi,nuite. 7n concordan# c% orientarea practicii internaionale, prin te3t%l art. -;<. 8CC se generalizeaz# concept%l de re,edin# o5i,n%it#, asig%r9nd o aplicare preponderent# a legii forului. 1e,edina o5i,n%it# a persoanei fizice este $n stat%l $n care $,i are lo"uina prin"ipal$, f#r# a fi condiionat# de $ndeplinirea formalit#ilor legale
de $nregistrare. Dac# persoana fizic# acioneaz# $n e3ercii%l activit#ii sale profesionale, re,edina o5i,n%it# va fi $n loc%l %nde $,i are stabili#entul s#% prin"ipal. 2. <tabilirea lo"uinei prin"ipale. Pentr% sta5ilirea loc%inei principale se va ine seama de an%mite "ir"u#stane personale ,i profesionale. 1elevante vor fi acele circ%mstane care indic# leg#t%ri d%ra5ile c% stat%l respectiv sa% intenia de a sta5ili asemenea leg#t%ri. .. /e,edina obi,nuit$ a persoanei 4uridi"e. Concept%l de re,edin# o5i,n%it# se e3tinde ,i la persoana :%ridic#. 0stfel, re,edina o5i,n%it# a persoanei :%ridice este $n stat%l $n care $,i are sta5iliment%l principal. 7n acest sens, stabili#entul prin"ipal $nseamn# loc%l %nde persoana :%ridic# ,i-a sta5ilit administraia central#. 6. (roba re,edinei obi,nuite. Dovada re,edinei o5i,n%ite se face prin orice #i4lo" de prob$. Art. 25 &. 3aionalitatea persoanei 4uridi"e

%&' (ersoana 4uridi"$ are naionalitatea statului pe al "$rui teritoriu ,i-a stabilit+ potrivit a"tului "onstitutiv+ sediul so"ial. %2' Da"$ e-ist$ sedii *n #ai #ulte state+ deter#inant pentru a identifi"a naionalitatea persoanei 4uridi"e este sediul real. %.' (rin sediu real se *nelege lo"ul unde se afl$ "entrul prin"ipal de "ondu"ere ,i de gestiune a a"tivit$ii statutare+ "@iar da"$ @ot$r0rile organului respe"tiv sunt adoptate potrivit dire"tivelor trans#ise de a"ionari sau aso"iai din alte state. %6' Cu toate a"estea+ da"$ dreptul str$in astfel deter#inat retri#ite la dreptul statului *n "onfor#itate "u "are a fost "onstituit$ persoana 4uridi"$+ este apli"abil dreptul a"estui din ur#$ stat.
Comentari%

&. Criteriul de deter#inare a naionalit$ii persoanei 4uridi"e. Constit%irea ,i activitatea persoanei :%ridice este
s%p%s# legii %n%i stat determinat. Prin naionalitate se $nelege apartenena persoanei :%ridice la %n an%mit stat ,i sistem de drept. 7n drept%l rom9n, naionalitatea persoanei :%ridice se sta5ile,te prin "riteriul sediului so"ial. Prev#z%t $n act%l constit%tiv, sedi%l social ia $n considerare loc%l %nde se g#sesc organele de cond%cere ale persoanei :%ridice. Boina fondatorilor persoanei :%ridice fiind primordial#, sedi%l social este ,i sediul statutar. 2. <ituaii spe"iale. Dac# persoana :%ridic# are sedii $n mai m%lte state, naionalitatea va fi identificat# d%p# sedi%l real. 7n accepi%nea alin. "!& al art. -;<1 8CC, sediul real reprezint# loc%l %nde se afl# centr%l principal de cond%cere ,i gesti%ne a activit#ii stat%tare "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. -=. ,i %rm.&. (ot%,i, c9nd loc%l constit%irii ,i cel al sedi%l%i real se afl# $n #ri diferite, iar norma conflict%al# str#in# retrimite la legea stat%l%i conform c#reia a fost $nfiinat# persoana :%ridic#, se va aplica aceast# lege. Titlul II Confli"te de legi

1apitolul I. - Persoane

1apitolul II. - ?amilia 1apitolul III. - +%n%rile 1apitolul I3. - @o,tenirea 1apitolul 3. - 0ct%l :%ridic 1apitolul 3I. - 45ligaiile 1apitolul 3II. - Cam5ia, 5ilet%l la ordin ,i cec%l 1apitolul 3III. - ?id%cia 1apitolul I4. - Prescripia e3tinctiv# Dispo5i6ii finale
Capitolul I. (ersoane

Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat, vol. II, )d. ?%ndaiei C>emarea, Ia,i, 1 << "citat# $n contin%are M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat&' T.R. Popescu, Drept internaional privat, )d. 1omfel, +%c%re,ti, 1 2 "citat# $n contin%are T.R. Popescu, Drept
internaional privat&.

!ec6iunea ). - Persoana fizic# !ec6iunea a " a. - Persoana :%ridic#


<e"iunea &. (ersoana fizi"$

Art. "#$". - Legea aplica5il# st#rii civile ,i capacit#ii Art. "#$*. - 7ncep%t%l ,i $ncetarea personalit#ii Art. "#$+. - Declararea :%dec#toreasc# a morii Art. "#$#. - Do59ndirea ma:orat%l%i Art. "#$'. - 8%mele Art. "#$$. - Drept%rile inerente fiinei %mane Art. "#$%. - Legea aplica5il# ocrotirii ma:or%l%i Art. "#$&. - 4crotirea terilor
Art. 25 2. 7egea apli"abil$ st$rii "ivile ,i "apa"it$ii

%&' <tarea "ivil$ ,i "apa"itatea persoanei fizi"e sunt "0r#uite de legea sa naional$+ da"$ prin dispoziii spe"iale nu se prevede altfel. %2' In"apa"it$ile spe"iale referitoare la un anu#it raport 4uridi" sunt supuse legii apli"abile a"elui raport 4uridi".
Comentari%

&. /egula apli"$rii legii naionale. 7n mod tradiional, starea "ivil$ ,i "apa"itatea s%nt reglementate $mpre%n#. Cele
do%# noi%ni n% se s%prap%n, dar $ntre ele e3ist# o an%mit# relaie. Indiferent de sit%aia capacit#ii sale, persoana are $ntotdea%na o stare civil#. @ai m%lt, starea civil# poate infl%ena capacitatea de e3ercii%, prec%m ,i conin%t%l capacit#ii de folosin#. Incl%se $n acela,i te3t, starea ,i capacitatea persoanei fizice s%nt g%vernate de legea sa naional#, dac# prin dispoziii speciale n% se prevede altfel. Legea naional# este legea stat%l%i a c#r%i cet#enie o are persoana fizic#, le, patriae. 2. In"apa"it$ile spe"iale. 7n privina conin%t%l%i capacit#ii de folosin# intereseaz# pro5lema incapacit#ilor de folosin#. 7ntr%c9t lipsesc persoana fizic# de an%mite drept%ri ,i o5ligaii, incapacit#ile de folosin# s%nt

speciale. Datorit# calific#rii date $n fiecare caz, incapacit#ile de folosin# vor fi c9rm%ite de norme conflict%ale diferite. 0stfel, in"apa"it$ile "u "ara"ter de san"iune "ivil$ s%nt s%p%se legii naionale a persoanei fizice "de e3empl%, dec#derea din drept%rile p#rinte,ti&, $n vreme ce in"apa"it$ile de folosin$ absolute s%nt s%p%se legii naionale a persoanei $ngr#dite "c%m ar fi incapacitatea minor%l%i s%5 1/ ani de a disp%ne prin testament&. Dimpotriv#, in"apa"it$ile de folosin$ relative s%nt s%p%se legii act%l%i pro>i5it, ,i an%me, le, contractus sa% le, succesionis. Art. 25 .. )n"eputul ,i *n"etarea personalit$ii

)n"eputul ,i *n"etarea personalit$ii sunt deter#inate de legea naional$ a fie"$rei persoane.


Comentari%

&. Apli"area legii naionale "apa"it$ii de folosin$. 7n materia stat%t%l%i personal, legea naional# a persoanei fizice determin# *n"eputul ,i *n"etarea personalit$ii sale. De asemenea, conin%t%l capacit#ii de folosin#, $n care intr# posi5ilitatea de a $nc>eia acte :%ridice, se sta5ile,te tot de legea naional$.
Art. 25 6. De"lararea 4ude"$toreas"$ a #orii

De"lararea #orii+ stabilirea de"esului ,i a datei prezu#ate a #orii+ pre"u# ,i prezu#ia "$ "el disp$rut este *n via$ sunt "0r#uite de ulti#a lege naional$ a persoanei disp$rute. Da"$ a"east$ lege nu poate fi identifi"at$+ se apli"$ legea ro#0n$.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$. Prin dispoziiile art. -;<2 8CC se sta5ile,te regim%l privind sf0r,itul "apa"it$ii de folosin$ a
persoanei fizice. (oate aspectele referitoare la declararea :%dec#toreasc# a morii s%nt reglementate de %ltima lege naional# a persoanei disp#r%te. 7n caz%l imposi5ilit#ii de a sta5ili aceast# lege, se va aplica legea rom9n#. Art. 25 5. Dob0ndirea #a4oratului

<"@i#barea legii naionale a persoanei nu adu"e atingere #a4oratului dob0ndit potrivit legii apli"abile la #o#entul dob0ndirii.
Comentari%

&. Confli"tul #obil de legi privind #a4oratul. 7n leg#t%r# c% do59ndirea ma:orat%l%i, art. -;<; 8CC aplic# prin"ipiul legii #ai favorabile $n materie de conflict mo5il de legi. C% toat# modificarea intervenit#, prin deplasarea
p%nct%l%i de leg#t%r# al normei conflict%ale, no%a lege n% ad%ce atingere ma:orat%l%i do59ndit potrivit legii care $i era aplica5il# la acel moment. Persoana $,i menine "apa"itatea de e-er"iiu do59ndit#, iar actele :%ridice $nc>eiate anterior sc>im5#rii legii naionale vor prod%ce efecte :%ridice. Art. 25 :. 3u#ele

%&' 3u#ele persoanei este "0r#uit de legea sa naional$. %2' Cu toate a"estea+ stabilirea nu#elui "opilului la na,tere este "0r#uit$+ la alegere+ fie de legea statului a "$rui "et$enie "o#un$ o au at0t p$rinii+ "0t ,i "opilul+ fie de legea statului unde "opilul s-a n$s"ut ,i lo"uie,te de la na,tere. %.' !"rotirea *#potriva a"telor de *n"$l"are a dreptului la nu#e+ s$v0r,ite *n /o#0nia+ este asigurat$ potrivit legii ro#0ne.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ nu#elui. 8%mele reprezint# %n atri5%t de identificare, care permite individualizarea persoanei fizi"e. C% privire la n%mele persoanei, alin. "1& al art. -;<= 8CC prevede c# se aplic# legea sa naional#. 7n domeni%l legii
naionale, se incl%de n%mele de familie ,i pren%mele.

2. 2-"epia de la regul$. Prin derogare de la reg%l#, sta5ilirea n%mel%i copil%l%i la na,tere poate fi g%vernat# de o alt#
lege. 0stfel, pentr% n%mele copil%l%i se poate aplica, la alegere, legea stat%l%i a c#r%i cet#enie com%n# o a% p#rinii ,i copil%l sa% legea stat%l%i %nde copil%l s-a n#sc%t ,i loc%ie,te la na,tere. .. !"rotirea dreptului la nu#e. 8orma conflict%al# %nilateral# sta5ilit# prin dispoziiile alin. "!& al art. -;<= 8CC precizeaz# n%mai domeni%l de aplicare a legii proprii, f#r# a se referi ,i la legea str#in#. 7n caz%l a"telor de *n"$l"are a dreptului la nu#e, s#v9r,ite $n ara noastr#, competent# este legea rom9n#. Art. 25 . Drepturile inerente fiinei u#ane

2-istena ,i "oninutul drepturilor inerente fiinei u#ane sunt supuse legii naionale a persoanei fizi"e.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ drepturilor personalit$ii. Drept%rile personalit#ii s%nt inerente persoanei fizice. )le dec%rg din de#nitatea persoanei u#ane, fiind consacrate prin reglement#rile internaionale. De la na,tere, persoana fizic# are
drept%l la via#, la s#n#tate ,i la integritate, la respectarea vieii private ,i a propriei imagini. 1egim%l lor :%ridic este determinat de legea naional$ a persoanei fizice. Art. 25 5. 7egea apli"abil$ o"rotirii #a4orului

%&' =$surile de o"rotire a persoanei "u "apa"itate deplin$ de e-er"iiu sunt supuse legii statului unde a"easta are re,edina obi,nuit$ la data instituirii tutelei sau la data lu$rii unei alte #$suri de o"rotire. %2' )n #od e-"epional+ *n #$sura *n "are este ne"esar pentru o"rotirea persoanei fizi"e+ autoritatea "o#petent$ poate s$ apli"e sau s$ ia *n "onsiderare legea altui stat+ "u "are situaia 4uridi"$ prezint$ "ele #ai str0nse leg$turi. %.' 7egea prev$zut$ la alin. %&' guverneaz$ ,i e-istena+ *ntinderea+ #odifi"area ,i stingerea puterii de reprezentare *n"redinat$ de persoana "u "apa"itate deplin$ de e-er"iiu+ pentru situaia *n "are nu se va putea *ngri4i de interesele sale. A"easta poate *ns$ alege una dintre ur#$toarele legi: a' legea naional$A b' legea unei re,edine obi,nuite anterioareA "' legea statului unde sunt situate bunurile+ *n "eea "e prive,te #$surile de o"rotire "u privire la bunuri. %6' =$surile "e se iau "u privire la persoana o"rotit$ ori bunurile sale sunt supuse legii statului ale "$rui autorit$i *ndru#$ ,i supraveg@eaz$ e-er"itarea o"rotirii de "$tre "ei *n drept.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ #$surilor de o"rotire. 6ol%iile privind ocrotirea ma:or%l%i s%nt distincte de cele referitoare la
minor. 7n concordan# c% reglement#rile adoptate pe plan internaional, m#s%rile referitoare la persoana ocrotit# vor fi s%p%se legii stat%l%i %nde $,i are re,edina obi,nuit$ la data instit%irii t%telei sa% la data l%#rii %nei alte m#s%ri de ocrotire. 2. 2-"epia de la regul$. 7n caz%l $n care este necesar, a%toritatea competent# poate s# aplice ori s# ia $n considerare legea %n%i alt stat. Legea str#in# desemnat# tre5%ie s# prezinte cele mai str9nse leg#t%ri c% sit%aia :%ridic#. .. Alegerea legii apli"abile puterii de reprezentare. Legea re,edinei o5i,n%ite va g%verna ,i e3istena, $ntinderea, modificarea ,i stingerea p%terii de reprezentare $ncredinat# de persoana c% "apa"itate deplin$ de e-er"iiu, c9nd n% se poate $ngri:i de interesele sale. 7n s%5sidiar, potrivit alin. "!& al art. -;</ 8CC, persoana are posi5ilitatea s# opteze pentr% %na din legile indicate $n mod e3pres, ,i an%meA legea naional#' legea %nei re,edine o5i,n%ite anterioare' legea stat%l%i %nde s%nt sit%ate 5%n%rile, $n ceea ce prive,te m#s%rile de ocrotire c% privire la 5%n%ri.

6. Aspe"te pro"edurale. @#s%rile referitoare la persoana ocrotit# ori la 5%n%rile sale s%nt s%p%se legii forului. 0,adar,
aspectele proced%rale vor fi g%vernate de legea stat%l%i ale c#r%i a%torit#i $ndr%m# ,i s%praveg>eaz# e3ercitarea ocrotirii de c#tre cei $n drept. Art. 25 8. !"rotirea terilor

%&' (ersoana "are+ potrivit legii naionale+ este lipsit$ de "apa"itate sau are "apa"itate de e-er"iiu restr0ns$ nu poate s$ opun$ a"east$ "auz$ de nevaliditate "elui "are+ de bun$-"redin$ la #o#entul *n"@eierii a"tului ,i "onfor# legii lo"ului unde a"tul a fost *n"@eiat+ a "onsiderat-o "a fiind deplin "apabil$. A"east$ regul$ nu se apli"$ a"telor 4uridi"e referitoare la fa#ilie+ #o,tenire ,i la drepturi reale asupra i#obilelor situate *n alt stat de"0t "el al lo"ului *n"@eierii a"tului. %2' De ase#enea+ lipsa "alit$ii de reprezentant+ stabilit$ potrivit legii apli"abile o"rotirii persoanei fizi"e+ nu poate fi opus$ terului "are "u bun$-"redin$ s-a *n"rezut *n a"east$ "alitate+ potrivit legii lo"ului unde a"tul a fost *nto"#it+ da"$ a"tul a fost *n"@eiat *ntre prezeni ,i pe teritoriul a"eluia,i stat.
Comentari%

&. Teoria interesului naional. Prin teoria interes%l%i naional, o persoan$ in"apabil$ d%p# legea sa naional#, poate
$nc>eia vala5il acte :%ridice $ntr-o alt# ar#. Persoana considerat# ca fiind deplin capa5il# n% poate s# op%n# ca%za de nevaliditate, la moment%l $nc>eierii act%l%i. 0plicarea acestei teorii pres%p%ne $ntr%nirea %rm#toarelor condiiiA persoana s# fie incapa5il# d%p# legea sa naional#, dar capa5il# d%p# legea teritori%l%i' act%l :%ridic s# fie $nc>eiat $n ara for%l%i' contractant%l local s# $nc>eie %n act o5i,n%it ,i c%rent al profesiei sale l%cr9nd c% bun$-"redin$' an%larea act%l%i s# atrag# $n mod ne:%stificat %n pre:%dici% pentr% contract%l local "a se vedea T.R. Popescu, Drept internaional privat, p. 1=! ,i %rm.&. Dac# cerinele menionate s%nt $ndeplinite, legea naional# este $nloc%it# c% legea lo"ului *n"@eierii a"tului. Persoana fiind considerat# capa5il# d%p# legea for%l%i, se ap#r# interesele partener%l%i c% care contracteaz#, asig%r9nd%-se sec%ritatea operai%nilor :%ridice. 2. 2-"epiile de la regul$. De la reg%la e3primat# de teoria interes%l%i naional se admit %nele derog#ri. 1eg%la n% se aplic# actelor :%ridice referitoare la familie, mo,tenire ,i la drept%ri reale as%pra imo5ilelor sit%ate $n alt stat dec9t cel al loc%l%i $nc>eierii act%l%i. .. 7ipsa "alit$ii de reprezentant. Prin dispoziiile alin. "-& al art. -;< 8CC sfera teoriei interes%l%i naional este e3tins#. 0stfel, lipsa calit#ii de reprezentant n% poate fi op%s# terului de bun$-"redin$, dac# act%l a fost $nc>eiat $ntre prezeni ,i pe teritori%l acel%ia,i stat. +%na-credin# a ter%l%i care s-a $ncrez%t $n aceast# calitate se va aprecia d%p# legea loc%l%i %nde act%l a fost $ntocmit. <e"iunea a 2-a. (ersoana 4uridi"$

Art. "#%(. - Legea aplica5il# stat%t%l%i organic Art. "#%). - Domeni%l de aplicare a legii naionale Art. "#%". - 1ec%noa,terea persoanelor :%ridice str#ine Art. "#%*. - )fectele rec%noa,terii persoanelor :%ridice str#ine Art. "#%+. - Legea aplica5il# f%zi%nii persoanelor :%ridice
Art. 255;. 7egea apli"abil$ statutului organi"

%&' <tatutul organi" al persoanei 4uridi"e este "0r#uit de legea sa naional$. %2' <tatutul organi" al su"ursalei *nfiinate de "$tre persoana 4uridi"$ *ntr-o alt$ ar$ este supus legii naionale a a"esteia. %.' <tatutul organi" al filialei este supus legii statului pe al "$rui teritoriu ,i-a stabilit propriul sediu+ independent de legea apli"abil$ persoanei 4uridi"e "are a *nfiinat-o.
Comentari%

&. Apli"area legii naionale. 6tat%t%l persoanei :%ridice c%prinde ansam5l%l normelor referitoare la constit%irea,
organizarea ,i f%ncionarea acesteia. (oate aceste aspecte s%nt g%vernate de legea naional#. Instit%ia :%ridic# a stat%t%l%i concretizeaz# regim%l persoanei :%ridice. 2. <tatutul organi" al su"ursalei ,i filialei. Dispoziiile alin. "-& ,i "!& al art. -;/. 8CC se refer# la str%ct%rile e3terioare ale persoanei :%ridice. 7ntr%c9t n% are personalitate :%ridic# proprie, su"ursala este s%p%s# legii naionale a societ#ii fondatoare. 7n sc>im5, filiala fiind s%5iect de drept distinct va fi g%vernat# de legea propri%l%i sedi%. Art. 255&. Do#eniul de apli"are a legii naionale

7egea statutului organi" al persoanei 4uridi"e "0r#uie,te *ndeosebi: a' "apa"itatea a"esteiaA b' #odul de dob0ndire ,i de pierdere a "alit$ii de aso"iatA "' drepturile ,i obligaiile "e de"urg din "alitatea de aso"iatA d' #odul de alegere+ "o#petenele ,i fun"ionarea organelor de "ondu"ere ale persoanei 4uridi"eA e' reprezentarea a"esteia prin inter#ediul organelor propriiA f' r$spunderea persoanei 4uridi"e ,i a organelor ei fa$ de teriA g' #odifi"area a"telor "onstitutiveA @' dizolvarea ,i li"@idarea persoanei 4uridi"e.
Comentari%

&. <fera legii statutului organi". Legea aplica5il# stat%t%l%i organic va fi determinat# de sediul so"ial al persoanei
:%ridice. 0spectele principale care fac parte din domeni%l legii stat%t%l%i organic al persoanei :%ridice s%nt sta5ilite de legea rom9n#, ca le, fori. Art. 2552. /e"unoa,terea persoanelor 4uridi"e str$ine

%&' (ersoanele 4uridi"e str$ine "u s"op lu"rativ+ valabil "onstituite *n statul a "$rui naionalitate o au+ sunt re"unos"ute de plin drept *n /o#0nia. %2' (ersoanele 4uridi"e str$ine f$r$ s"op lu"rativ pot fi re"unos"ute *n /o#0nia+ pe baza aprob$rii prealabile a ?uvernului+ prin @ot$r0re 4ude"$toreas"$+ sub "ondiia re"ipro"it$ii+ da"$ sunt valabil "onstituite *n statul a "$rui naionalitate o au+ iar s"opurile statutare pe "are le ur#$res" nu "ontravin ordinii so"iale ,i e"ono#i"e din /o#0nia. %.' Bot$r0rea de re"unoa,tere se publi"$ *n =onitorul !fi"ial al /o#0niei ,i *ntr-un ziar "entral ,i este supus$ apelului *n ter#en de :; de zile de la data ulti#ei publi"$ri. %6' Apelul poate fi e-er"itat de ori"e persoan$ interesat$ pentru ne*ndeplinirea ori"$reia dintre "ondiiile prev$zute la alin. %2'.
Comentari%

&. 3oiunea de re"unoa,tere. Pentr% desf#,%rarea %nei activit#i eficiente, persoanele :%ridice tre5%ie s# fie rec%nosc%te.
Prin rec%noa,tere se constat# e3istena %nei persoane :%ridice str#ine ,i se admit efectele e3trateritoriale ce rez%lt# din personalitatea :%ridic#. 45iect%l rec%noa,terii $l constit%ie calitatea persoanei :%ridice de s%5iect de drept, prec%m ,i modific#rile care pot s%rveni $n privina "apa"it$ii de folosin$ "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. -=/ ,i %rm.&. 1ec%noa,terea poate fi acordat# de plin drept sa% $n mod individ%al. 2. /e"unoa,terea de plin drept. 6istem%l rec%noa,terii de plin drept se prod%ce $n temei%l legii, nefiind necesar# o verificare preala5il#. De rec%noa,terea ipso iure 5eneficiaz# persoanele 4uridi"e "u s"op lu"rativ. 1ec%noa,terea intervine f#r# a se ine seama de re"ipro"itatea de trata#ent ,i f#r# a fi s%p%s# vre%nei formalit#i. Dar dispoziiile alin. "1& al art. -;/- 8CC disp%n c# persoana :%ridic# tre5%ie s# fie vala5il constit%it# d%p# legea sa naional#. 7n mod implicit, rec%noa,terea persoanei :%ridice se va face $n condiiile specificate de drept%l internaional privat "a se vedea, M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat, p. ;1&.

.. /e"unoa,terea individual$. @odalitatea rec%noa,terii individ%ale se acord# printr-%n act de a%toritate. ?iecare
persoan# :%ridic# tre5%ie s# o5in# o a%torizaie de la organele competente ale stat%l%i %nde $,i va e3ercita activitatea. 6%nt s%p%se rec%noa,terii individ%ale persoanele 4uridi"e f$r$ s"op lu"rativ. Conform prevederilor alin. "-& al art. -;/8CC, persoana :%ridic# poate fi rec%nosc%t# prin @ot$r0re 4ude"$toreas"$, dac# s%nt $ntr%nite %rm#toarele cerineA apro5area preala5il# a G%vern%l%i' reciprocitatea de tratament' constit%irea vala5il# $n stat%l a c#r%i naionalitate o are' scop%rile stat%tare %rm#rite s# n% contravin# ordinii sociale ,i economice din ara noastr#. Din aceste form%l#ri se desprinde c# rec%noa,terea individ%al# prezint# %n caracter e3pres ,i condiionat. 6. Aspe"tele pro"edurale. D%p# p%5licarea $n @onitor%l 4ficial ,i $ntr-%n ziar central, >ot#r9rea de rec%noa,tere este s%p%s# apel%l%i. 7n termen de =. de zile de la data %ltimei p%5lic#ri, apelul poate fi e3ercitat de orice persoan# interesat#. Art. 255.. 2fe"tele re"unoa,terii persoanelor 4uridi"e str$ine

%&' ! persoan$ 4uridi"$ str$in$ "are este re"unos"ut$ benefi"iaz$ de toate drepturile "are de"urg din legea statutului ei organi"+ *n afar$ de "ele pe "are statul "are fa"e re"unoa,terea le refuz$ prin dispoziiile sale legale. %2' (ersoana 4uridi"$ str$in$ re"unos"ut$ *n /o#0nia *,i desf$,oar$ a"tivitatea pe teritoriul $rii *n "ondiiile stabilite de legea ro#0n$ referitoare la e-er"itarea a"tivit$ilor e"ono#i"e+ so"iale+ "ulturale sau de alt$ natur$.
Comentari%

&. Capa"itatea de folosin$ a persoanelor 4uridi"e str$ine. Drept%rile ,i o5ligaiile persoanei :%ridice s%nt prev#z%te
de legea #rii de origine. 7n m#s%ra $n care persoana :%ridic# $,i e3tinde activitatea $n ara noastr#, capacitatea sa de folosin# este delimitat# de legea rom9n#. Prin dispoziii speciale, %nele drept%ri pot fi limitate sa% restr9nse. 7n principi%, persoana :%ridic# rec%nosc%t# 5eneficiaz# de regim%l naional. Dar acordarea regim%l%i naional n% poate s# confere persoanei :%ridice str#ine mai m%lte drept%ri dec9t cele determinate de legea statutului personal. 2. A"tivitatea persoanelor 4uridi"e str$ine *n /o#0nia. Pe teritori%l #rii noastre, persoana :%ridic# rec%nosc%t# desf#,oar# activit#i economice, sociale, c%lt%rale sa% de alt# nat%r#, $n condiiile sta5ilite de legea rom9n#. 7n considerarea acestei idei, actele c% caracter $nt9mpl#tor se deose5esc de activit#ile c% caracter permanent ale persoanei :%ridice str#ine. Persoana :%ridic# str#in# n% poate e3ercita $n ara noastr# o a"tivitate "u "ara"ter per#anent dec9t pe 5az# de autorizaie eli5erat# de organele competente. D%p# o5inerea a%torizaiei, persoana :%ridic# str#in# are drept%rile necesare pentr% realizarea o5iect%l%i sta5ilit "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. -<! ,i %rm.&. Art. 2556. 7egea apli"abil$ fuziunii persoanelor 4uridi"e

9uziunea unor persoane 4uridi"e de naionalit$i diferite poate fi realizat$ da"$ sunt *ndeplinite "u#ulativ "ondiiile prev$zute de legile naionale apli"abile statutului lor organi".
Comentari%

&. Condiiile fuziunii persoanelor 4uridi"e str$ine. ?%zi%nea const# $n concentrarea a do%# sa% mai m%lte persoane :%ridice. 4perai%nea f%zi%nii poate avea loc prin "ontopire sa% prin absorbie. Persoanele :%ridice pot f%ziona n%mai dac#
s%nt $ndeplinite c%m%lativ condiiile prev#z%te de legile naionale aplica5ile stat%t%l%i lor organic. 7n a5sena altor preciz#ri, prin condiiile prev#z%te de cele do%# legi naionale, se $neleg cerinele de fond, de form# ,i de p%5licitate sta5ilite de reglement#rile $n prezen#. Capitolul II. 9a#ilia Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional

privat&' Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, Dalloz, Paris, 1 "citat# $n contin%are Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&.

!ec6iunea ). - C#s#toria !ec6iunea a " a. - ?iliaia !ec6iunea a * a - 0%toritatea p#rinteasc#. Protecia copiilor !ec6iunea a + a. - 45ligaia de $ntreinere
<e"iunea &. C$s$toria

:) - 7nc>eierea c#s#toriei :" - )fectele c#s#toriei :* - Desfacerea c#s#toriei


C& )n"@eierea "$s$toriei

Art. "#%#. - Legea aplica5il# promisi%nii de c#s#torie Art. "#%'. - Legea aplica5il# condiiilor de fond ale c#s#toriei Art. "#%$. - Legea aplica5il# formalit#ilor c#s#toriei Art. "#%%. - Legea aplica5il# n%lit#ii c#s#toriei
Art. 2555. 7egea apli"abil$ pro#isiunii de "$s$torie

%&' Condiiile de fond "erute pentru *n"@eierea pro#isiunii de "$s$torie sunt deter#inate de legea naional$ a fie"$ruia dintre viitorii soi la data *n"@eierii pro#isiunii. %2' 2fe"tele pro#isiunii de "$s$torie+ pre"u# ,i "onse"inele *n"$l"$rii ei sunt guvernate de una din ur#$toarele legi+ *n ordine: a' legea re,edinei obi,nuite "o#une a viitorilor soi de la data pro#isiunii de "$s$torieA b' legea naional$ "o#un$ a viitorilor soi+ "0nd a"e,tia nu au re,edina obi,nuit$ *n a"ela,i statA "' legea ro#0n$+ *n lipsa legii naionale "o#une.
Comentari%

&. Condiiile de fond ale pro#isiunii de "$s$torie. 7nc>eierea promisi%nii reciproce de c#s#torie n% este s%p%s# nici
%nei formalit#i. Condiiile de fond privind $nc>eierea promisi%nii de c#s#torie s%nt sta5ilite de legea naional# a fiec#r%ia dintre viitorii soi. )le tre5%ie $ndeplinite la data $nc>eierii promisi%nii. C% e3cepia avizului #edi"al ,i a autoriz$rii organului ad#inistrativ, condiiile de fond pentr% $nc>eierea c#s#toriei se aplic# $n mod coresp%nz#tor ,i $nc>eierii promisi%nii de c#s#torie. 2. 2fe"tele pro#isiunii de "$s$torie ,i "onse"inele *n"$l"$rii ei. 7n privina efectelor promisi%nii de c#s#torie ,i a consecinelor $nc#lc#rii ei, se admit sol%ii diferite. Conform alin. "-& al art. -;/; 8CC, efectele promisi%nii de c#s#torie, prec%m ,i consecinele $nc#lc#rii ei s%nt s%p%se mai m%ltor legi en%merate $n mod e3pres. 0ceste legi se aplic# $n ordinea %rm#toareA legea re,edinei obi,nuite "o#une a viitorilor soi de la data promisi%nii de c#s#torie' legea naional$ "o#un$ a viitorilor soi, c9nd ace,tia n% a% re,edina o5i,n%it# $n acela,i stat' legea ro#0n$, $n lipsa legii naionale com%ne. Art. 255:. 7egea apli"abil$ "ondiiilor de fond ale "$s$toriei

%&' Condiiile de fond "erute pentru *n"@eierea "$s$toriei sunt deter#inate de legea naional$ a fie"$ruia dintre viitorii soi la #o#entul "elebr$rii "$s$toriei. %2' Da"$ una dintre legile str$ine astfel deter#inat$ prevede un i#pedi#ent la "$s$torie "are+ potrivit dreptului ro#0n+ este in"o#patibil "u libertatea de a *n"@eia o "$s$torie+ a"el i#pedi#ent va fi *nl$turat "a inapli"abil *n "azul *n "are unul dintre viitorii soi este "et$ean ro#0n ,i "$s$toria se *n"@eie pe teritoriul /o#0niei.
Comentari%

&. Condiiile de fond ale "$s$toriei. Pentr% vala5ilitatea $nc>eierii c#s#toriei se cere s# fie $ndeplinite condiiile de fond prev#z%te de legea naional# a fiec#r%ia dintre viitorii soi. Condiiile de fond tre5%ie $ndeplinite la #o#entul "elebr$rii "$s$toriei. 1eferitor la te3t%l acest%i articol, a% fost e3primate p#reri diferite, care a% s%sin%t aplicarea c%m%lativ# sa% distri5%tiv# a legilor celor doi soi "a se vedea I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, p. !!< ,i %rm.' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, p. !!2 ,i %rm.&. 7n lipsa altor preciz#ri, form%larea legi%itor%l%i pres%p%ne raportarea
fiec#r%i so n%mai la legea proprie, n% ,i la legea cel%ilalt so. 2. I#pedi#ente la "$s$torie. Legea naional# a fiec#r%ia dintre viitorii soi se aplic# ,i impedimentelor la c#s#torie. 7n aceast# materie, alin. "-& al art. -;/= 8CC prevede ,i o m#s%r# de protecie a cet#enilor rom9ni. Dac# %n%l dintre viitorii soi este cet#ean rom9n ,i c#s#toria se $nc>eie pe teritori%l #rii noastre, %n event%al impediment menionat de legea str#in# va fi considerat ca inaplica5il. Prin $nl#t%rarea %nor asemenea impedimente se asig%r# o"rotirea ordinii publi"e de drept internaional privat. Art. 255 . 7egea apli"abil$ for#alit$ilor "$s$toriei

%&' 9or#a *n"@eierii "$s$toriei este supus$ legii statului pe teritoriul "$ruia se "elebreaz$. %2' C$s$toria "are se *n"@eie *n faa agentului diplo#ati" sau a fun"ionarului "onsular al /o#0niei *n statul *n "are a"esta este a"reditat este supus$ for#alit$ilor prev$zute de legea ro#0n$.
Comentari%

&. Condiiile de for#$ ale "$s$toriei. ?ormalit#ile $nc>eierii c#s#toriei s%nt g%vernate de regula locus regit actu;.
0stfel, dac# o c#s#torie se $nc>eie $n ara noastr#, $n faa ofier%l%i de stare civil#, condiiile de form# s%nt prev#z%te de legea rom9n#. 2. C$s$toria *n"@eiat$ *n str$in$tate. C#s#toria %n%i cet#ean rom9n care se afl# $n str#in#tate se poate $nc>eia n%mai $n faa %nei a%torit#i de stat. 7n caz%l $n care c#s#toria se oficiaz# de agentul diplo#ati" sa% fun"ionarul "onsular al #rii noastre, $n stat%l $n care este acreditat, cele5rarea va fi s%p%s# formalit#ilor sta5ilite de legea rom9n#. Pe de alt# parte, posi5ilitatea %nei opi%ni a cet#ean%l%i rom9n care se afl# $n str#in#tate, $n privina organ%l%i instr%mentator, n% este menionat# $n mod e3pres. Art. 2555. 7egea apli"abil$ nulit$ii "$s$toriei

%&' 7egea "are regle#enteaz$ "erinele legale pentru *n"@eierea "$s$toriei se apli"$ nulit$ii "$s$toriei ,i efe"telor a"estei nulit$i. %2' 3ulitatea unei "$s$torii *n"@eiate *n str$in$tate "u *n"$l"area "ondiiilor de for#$ poate fi ad#is$ *n /o#0nia nu#ai da"$ san"iunea nulit$ii este prev$zut$ ,i *n legea ro#0n$. -art. "#%', alin. .)/, art. "#%$ 0112
Comentari%

&. Apli"area legii "are regle#enteaz$ "erinele legale pentru *n"@eierea "$s$toriei. 1eglementarea care se
aplic# pentr% condiiile $nc>eierii c#s#toriei va preciza ,i condiiile nerespect#rii lor. Determinarea legii aplica5ile n%lit#ii c#s#toriei, prec%m ,i efectelor acestei n%lit#i, implic# %rm#toarele aspecteA nulitatea "$s$toriei $nc>eiate c% $nc#lcarea condiiilor de fond se declar# potrivit legii naionale a fiec#r%ia dintre viitorii soi la moment%l cele5r#rii c#s#toriei Cart. -;/=, alin. "1& 8CCD' n%litatea c#s#toriei $nc>eiate c% $nc#lcarea condiiilor de form# se pron%n# conform legii stat%l%i pe teritori%l c#r%ia s-a cele5rat sa% legii agent%l%i diplomatic sa% f%ncionar%l%i cons%lar $n faa c#r%ia a fost oficiat# "art. -;/< 8CC&. 2. 3ulitatea "$s$toriei *n"@eiate *n str$in$tate. 7n sit%aia $nc#lc#rii condiiilor de form#, n%litatea c#s#toriei $nc>eiate $n str#in#tate poate fi admis# $n ara noastr# n%mai dac# sanci%nea n%lit#ii este prev#z%t# ,i de

legea rom9n#. Coresp%nz#tor dispoziiilor alin. "-& al art. -;// 8CC, @ot$r0rea 4ude"$toreas"$ str$in$ de "onstatare a nulit$ii poate fi rec%nosc%t# $n ara noastr# doar s%5 condiia d%5lei reglement#ri a sanci%nii n%lit#ii. C2 2fe"tele "$s$toriei

Art. "#%&. - Legea aplica5il# efectelor generale ale c#s#toriei Art. "#&(. - Legea aplica5il# regim%l%i matrimonial Art. "#&). - Convenia de alegere a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial Art. "#&". - Determinarea o5iectiv# a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial Art. "#&*. - Domeni%l legii aplica5ile regim%l%i matrimonial Art. "#&+. - Legea aplica5il# condiiilor de form# ale conveniei matrimoniale Art. "#&#. - 4crotirea terilor Art. "#&'. - 6c>im5area re,edinei o5i,n%ite sa% a cet#eniei
Art. 2558. 7egea apli"abil$ efe"telor generale ale "$s$toriei

%&' 2fe"tele generale ale "$s$toriei sunt supuse legii re,edinei obi,nuite "o#une a soilor+ iar *n lips$+ legii "et$eniei "o#une a soilor. )n lipsa "et$eniei "o#une+ se apli"$ legea statului pe teritoriul "$ruia "$s$toria a fost "elebrat$. %2' 7egea deter#inat$ potrivit alin. %&' se apli"$ at0t efe"telor personale+ "0t ,i efe"telor patri#oniale ale "$s$toriei pe "are a"east$ lege le regle#enteaz$ ,i de la "are soii nu pot deroga+ indiferent de regi#ul #atri#onial ales de a"e,tia. %.' (rin e-"epie de la prevederile alin. %2'+ drepturile soilor asupra lo"uinei fa#iliei+ pre"u# ,i regi#ul unor a"te 4uridi"e asupra a"estei lo"uine sunt supuse legii lo"ului unde a"easta este situat$.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. 7n accepi%nea act%alei reglement#ri, efectele generale ale c#s#toriei s%nt difereniate
de regim%rile matrimoniale. Potrivit alin. "1& al art. -;/ 8CC, efectele generale ale c#s#toriei s%nt s%p%se mai m%ltor legi, care se aplic# $n mod s%ccesiv. 7n 5aza criteriilor rein%te, se va aplica, $n principal, legea re,edinei obi,nuite "o#une a soilor, iar $n lips#, legea "et$eniei "o#une a soilor. Dac# soii n% a% nici cet#enie com%n#, se va aplica legea statului pe teritoriul "$ruia "$s$toria a fost "elebrat$ . 2. Do#eniul legii apli"abile. Legea aplica5il# efectelor generale ale c#s#toriei va g%verna efe"tele personale ,i "ele patri#oniale dintre soi. )fectele c#s#toriei fiind reglementate de lege, soii n% pot deroga de la ele, indiferent de regim%l matrimonial pe care l-a% ales. .. Apli"area unei alte legi. Prevederile alin. "!& al art. -;/ 8CC admit tot%,i o derogare. 0stfel, drept%rile soilor ,i regim%l %nor acte :%ridice as%pra loc%inei familiei s%nt s%p%se legii lo"ului situ$rii lo"uinei. )3cepia este :%stificat#, $ntr%c9t dispoziiile privind loc%ina familiei s%nt o component# a regim%l%i primar imperativ. 8ormele fiind de ordine p%5lic#, aplicarea lor se imp%ne voinei p#rilor. Art. 258;. 7egea apli"abil$ regi#ului #atri#onial

%&' 7egea apli"abil$ regi#ului #atri#onial este legea aleas$ de soi. %2' 2i pot alege: a' legea statului pe teritoriul "$ruia unul dintre ei *,i are re,edina obi,nuit$ la data alegeriiA b' legea statului a "$rui "et$enie o are ori"are dintre ei la data alegeriiA "' legea statului unde *,i stabiles" pri#a re,edin$ obi,nuit$ "o#un$ dup$ "elebrarea "$s$toriei.

Comentari%

&. Deter#inarea subie"tiv$ a legii apli"abile. 7n reglementarea dat# de 8o%l Cod civil, soii a% posi5ilitatea s# aleag#
$ntre regim%rile com%nit#ii legale, separaiei de 5%n%ri sa% com%nit#ii convenionale. Dac# soii doresc %n alt regim dec9t al com%nit#ii legale, alegerea se face prin $nc>eierea %nei convenii matrimoniale. Determinarea s%5iectiv# a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial este prev#z%t# de alin. "1& al art. -; . 8CC. Prin aceste dispoziii se consacr# prin"ipiul autono#iei de voin$ a soilor $n materia regim%l%i matrimonial. 2. 7i#itele libert$ii de alegere. Li5ertatea de alegere de c#tre soi a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial este posi5il# n%mai $n an%mite limite. Potrivit alin. "-& al art. -; . 8CC, cei doi soi pot desemna n%mai %na din legile en%merate, c% care a% leg#t%ri serioase. Art. 258&. Convenia de alegere a legii apli"abile regi#ului #atri#onial

%&' Convenia de alegere a legii apli"abile regi#ului #atri#onial se poate *n"@eia fie *nainte de "elebrarea "$s$toriei+ fie la #o#entul *n"@eierii "$s$toriei+ fie *n ti#pul "$s$toriei. %2' Condiiile de for#$ ale "onveniei de alegere a legii apli"abile sunt "ele prev$zute fie de legea aleas$ pentru a guverna regi#ul #atri#onial+ fie de legea lo"ului *n"@eierii "onveniei de alegere. )n toate "azurile+ alegerea legii apli"abile trebuie s$ fie e-pres$ ,i "onstatat$ printr-un *ns"ris se#nat ,i datat de soi sau s$ rezulte *n #od ne*ndoielni" din "lauzele unei "onvenii #atri#oniale. C0nd legea ro#0n$ este apli"abil$+ trebuie respe"tate e-igenele de for#$ stabilite de a"easta pentru validitatea "onveniei #atri#oniale. %.' <oii pot alege ori"0nd o alt$ lege apli"abil$ regi#ului #atri#onial+ "u respe"tarea "ondiiilor prev$zute la alin. %2'. 7egea nou$ produ"e efe"te nu#ai pentru viitor+ da"$ soii nu au dispus altfel+ ,i nu poate pre4udi"ia+ *n ni"iun "az+ drepturile terilor.
Comentari%

&. )n"@eierea "onveniei de alegere. Desemnarea legii aplica5ile regim%l%i matrimonial n% pres%p%ne e3istena %nei
convenii matrimoniale. P#rile pot $nc>eia, $n orice moment, o convenie de alegere a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial. Conform alin. "1& al art. -; 1 8CC, convenia de alegere poate s%rveni $nainte de cele5rarea c#s#toriei, la moment%l $nc>eierii c#s#toriei sa% $n timp%l c#s#toriei. 2. Condiiile de for#$ ale a"ordului p$rilor. Condiiile de form# s%nt g%vernate de legea aplica5il# regim%l%i matrimonial sa% de legea loc%l%i %nde s-a $nc>eiat convenia de alegere. 7n toate sit%aiile, pentr% evitarea dific%lt#ilor de pro5#, desemnarea legii implic# $ndeplinirea %nor cerine minimale de form#. 0legerea legii tre5%ie s# fie e3pres# ,i constatat# printr-%n $nscris semnat ,i datat de soi ori s# rez%lte $n mod ne$ndoielnic din cla%zele %nei convenii matrimoniale. Dac# aplica5il# este legea rom9n#, convenia de alegere tre5%ie s# respecte for#a autenti"$ notarial$ ,i consim#m9nt%l t%t%ror p#rilor, e3primat personal sa% prin #andatar c% proc%r# a%tentic# special# av9nd %n conin%t predeterminat. .. Alegerea unei alte legi apli"abile. 4ric9nd, $n timp%l c#s#toriei, soii pot alege o alt# lege aplica5il# regim%l%i matrimonial, c% respectarea limitelor ,i condiiilor privind posi5ilitatea de opi%ne. @odificarea intervenind $n timp%l c#s#toriei are valoarea %nei sc>im5#ri vol%ntare. Dac# soii n% a% disp%s altfel, legea no%# prod%ce efecte n%mai pentr% viitor, f#r# a pre:%dicia drept%rile terilor. Art. 2582. Deter#inarea obie"tiv$ a legii apli"abile regi#ului #atri#onial

Da"$ soii nu au ales legea apli"abil$ regi#ului lor #atri#onial+ a"esta este supus legii apli"abile efe"telor generale ale "$s$toriei. .art. "#%& 011/
Comentari%

&. Criteriul subsidiar de deter#inare obie"tiv$. 7n caz%l $n care soii n% a% $nc>eiat o convenie de alegere a legii
aplica5ile regim%l%i matrimonial, dispoziiile art. -; - 8CC prev#d %n criteri% s%5sidiar de determinare o5iectiv#. 0nsam5l%l relaiilor patri#oniale ale soilor va fi g%vernat de legea aplica5il# efectelor generale ale c#s#toriei "a se vedea comentari%l de la art. -;/ 8CC&. Art. 258.. Do#eniul legii apli"abile regi#ului #atri#onial

%&' 7egea apli"abil$ regi#ului #atri#onial regle#enteaz$: a' "ondiiile de validitate a "onveniei privind alegerea legii apli"abile+ "u e-"epia "apa"it$iiA b' ad#isibilitatea ,i "ondiiile de validitate ale "onveniei #atri#oniale+ "u e-"epia "apa"it$iiA "' li#itele alegerii regi#ului #atri#onialA d' posibilitatea s"@i#b$rii regi#ului #atri#onial ,i efe"tele a"estei s"@i#b$riA e' "oninutul patri#oniului fie"$ruia dintre soi+ drepturile soilor asupra bunurilor+ pre"u# ,i regi#ul datoriilor soilorA f' *n"etarea ,i li"@idarea regi#ului #atri#onial+ pre"u# ,i regulile privind *#p$reala bunurilor "o#une. %2' Cu toate a"estea+ for#area loturilor+ pre"u# ,i atribuirea lor sunt supuse legii statului unde bunurile sunt situate la data parta4ului.
Comentari%

&. <fera legii apli"abile regi#ului #atri#onial. Din domeni%l legii aplica5ile regim%l%i matrimonial fac parte mai
m%lte aspecte prev#z%te la alin. "1& al art. -; ! 8CC $n mod e3pres. 2. Apli"area unor alte legi. Prin e3cepie, %nele aspecte s%nt s%p%se altor reglement#ri. 0stfel, "apa"itatea este g%vernat# de legea naional# a fiec#r%ia dintre soi, iar formarea ,i atri5%irea lot%rilor vor fi s%p%se legii stat%l%i %nde 5%n%rile s%nt sit%ate la data parta4ului. Art. 2586. 7egea apli"abil$ "ondiiilor de for#$ ale "onveniei #atri#oniale

Condiiile de for#$ "erute pentru *n"@eierea "onveniei #atri#oniale sunt "ele prev$zute de legea apli"abil$ regi#ului #atri#onial sau "ele prev$zute de legea lo"ului unde a"easta se *n"@eie.
Comentari%

&. Condiiile de for#$ ale "onveniei #atri#oniale. 7n privina conveniei matrimoniale, condiiile de form# care
tre5%ie $ndeplinite s%nt prev#z%te de legea aplica5il# regim%l%i matrimonial sa% legea loc%l%i %nde $nelegerea se $nc>eie. Prin aceste dispoziii se asig%r# validitatea for#al$ a conveniei matrimoniale. Art. 2585. !"rotirea terilor

%&' =$surile de publi"itate ,i opozabilitatea regi#ului #atri#onial fa$ de teri sunt supuse legii apli"abile regi#ului #atri#onial. %2' Cu toate a"estea+ atun"i "0nd la data na,terii raportului 4uridi" dintre un so ,i un ter a"e,tia aveau re,edina obi,nuit$ pe teritoriul a"eluia,i stat+ este apli"abil$ legea a"estui stat+ "u e-"epia ur#$toarelor "azuri: a' au fost *ndeplinite "ondiiile de publi"itate sau de *nregistrare prev$zute de legea apli"abil$ regi#ului #atri#onialA b' terul "uno,tea+ la data na,terii raportului 4uridi"+ regi#ul #atri#onial sau l-a ignorat "u i#pruden$ din partea saA "' au fost respe"tate regulile de publi"itate i#obiliar$ prev$zute de legea statului pe teritoriul "$ruia este situat i#obilul.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$. 1isc%rile pe care le reprezint# diversitatea regim%rilor matrimoniale ,i posi5ilitatea modific#rii lor s%ccesive, imp%n %n n%m#r de reg%li, care s# asig%re protecia drept%rilor terilor. 0stfel, m#s%rile de publi"itate ,i opozabilitatea regi#ului #atri#onial fa$ de teri se incl%d $n sfera legii aplica5ile regim%l%i matrimonial. 2. 2-"epia de la regul$. 7n favoarea terilor de bun$-"redin$ este stip%lat# ,i o e3cepie. Dac# la data na,terii
raport%l%i :%ridic dintre %n so ,i %n ter, re,edina lor o5i,n%it# era pe teritori%l acel%ia,i stat, aplica5il# va fi legea acest%i stat. Dar protecia terilor n% poate fi a5sol%t#. Prin raportare la legea aplica5il#, ocrotirea terilor

este limitat# $n cele trei caz%ri pe care alin. "-& al art. -; ; 8CC le en%mer# distinct. (er%l n% poate s# ignore c# regim%l matrimonial al soilor ar fi s%p%s %nei legi str#ine. Dac# n% a dep%s diligenele necesare, negli:ena ter%l%i $nl#t%r# 5%na sa credin#. Art. 258:. <"@i#barea re,edinei obi,nuite sau a "et$eniei

%&' 7egea re,edinei obi,nuite "o#une sau legea "et$eniei "o#une a soilor "ontinu$ s$ regle#enteze efe"tele "$s$toriei *n "azul *n "are unul dintre ei *,i s"@i#b$+ dup$ "az+ re,edina obi,nuit$ sau "et$enia. %2' Da"$ a#bii soi *,i s"@i#b$ re,edina obi,nuit$ sau+ dup$ "az+ "et$enia+ legea "o#un$ a noii re,edine obi,nuite sau a noii "et$enii se apli"$ regi#ului #atri#onial nu#ai pentru viitor+ da"$ soii nu au "onvenit altfel+ ,i+ *n ni"iun "az+ nu poate pre4udi"ia drepturile terilor. %.' Cu toate a"estea+ da"$ soii au ales legea apli"abil$ regi#ului #atri#onial+ ea r$#0ne a"eea,i+ "@iar da"$ soii *,i s"@i#b$ re,edina obi,nuit$ sau "et$enia.
Comentari%

&. Apli"area legii anterioare. 7n caz%l $n care %n%l dintre soi $,i sc>im5# re,edina o5i,n%it# sa% cet#enia intervine %n "onfli"t #obil de legi. )fectele c#s#toriei vor fi reglementate $n contin%are de legea re,edinei o5i,n%ite com%ne sa% de
legea cet#eniei com%ne a soilor. 6ol%ia conflict%al# admis# d# prioritate legii vec>i. Prin aplicarea, $n contin%are, a legii anterioare se evit# posi5ilitatea fraudei la lege $n materia efectelor c#s#toriei. 2. Apli"area legii noi. Dac# am5ii soi $,i sc>im5# re,edina o5i,n%it# sa% cet#enia se aplic# legea no%#. 1egim%l lor matrimonial va fi reglementat de legea com%n# a noii re,edine o5i,n%ite sa% a noii cet#enii. 7n m#s%ra $n care soii n% a% convenit altfel, legea no%# se aplic# n%mai pentr% viitor ,i f#r# s# pre:%dicieze drept%rile terilor. .. =eninerea legii dese#nate de p$ri. 6c>im5area re,edinei o5i,n%ite sa% a cet#eniei n% atrage $ns# modificarea a%tomat# a legii aplica5ile regim%l%i matrimonial. 0t%nci c9nd soii, $n virt%tea prin"ipiului autono#iei de voin$, a% desemnat legea aplica5il# regim%l%i matrimonial, dispoziiile alin. "!& al art. -; = 8CC permit, ca $n noile condiii, s# fie menin%t# legea desemnat# iniial. C. Desfa"erea "$s$toriei

Art. "#&$. - 0legerea legii aplica5ile divor%l%i Art. "#&%. - Data conveniei de alegere a legii aplica5ile Art. "#&&. - ?orma conveniei de alegere a legii aplica5ile Art. "'((. - Legea aplica5il# divor%l%i Art. "'(). - 1ec%noa,terea divor%l%i prin den%nare %nilateral# Art. "'(". - Legea aplica5il# separaiei de corp
Art. 258 . Alegerea legii apli"abile divorului

<oii pot alege de "o#un a"ord una dintre ur#$toarele legi apli"abile divorului: a' legea statului pe teritoriul "$ruia soii au re,edina obi,nuit$ "o#un$ la data "onveniei de alegere a legii apli"abileA b' legea statului pe teritoriul "$ruia soii au avut ulti#a re,edin$ obi,nuit$ "o#un$+ da"$ "el puin unul dintre ei #ai lo"uie,te a"olo la data "onveniei de alegere a legii apli"abileA "' legea statului al "$rui "et$ean este unul dintre soiA d' legea statului pe teritoriul "$ruia soii au lo"uit "el puin . aniA e' legea ro#0n$.
Comentari%

&. &. Deter#inarea subie"tiv$ a legii apli"abile divorului. 6oii a% posi5ilitatea s# aleag# legea aplica5il# $n materia divor%l%i. 7ibertatea p$rilor este $ns# admis# n%mai $n an%mite limite. De com%n acord, soii pot alege %na dintre legile
en%merate de art. -; < 8CC. 0stfel, divor%l va fi s%p%s legii re,edinei o5i,n%ite com%ne, legii %ltimei re,edine o5i,n%ite com%ne, legii stat%l%i al c#r%i cet#ean este %n%l din soi sa% pe teritori%l c#r%ia soii a% loc%it cel p%in ! ani ori legii rom9ne. Art. 2585. Data "onveniei de alegere a legii apli"abile

%&' Convenia de alegere a legii apli"abile divorului se poate *n"@eia sau #odifi"a "el #ai t0rziu p0n$ la data sesiz$rii autorit$ii "o#petente s$ pronune divorul. %2' Cu toate a"estea+ instana 4ude"$toreas"$ poate s$ ia a"t de a"ordul soilor "el #ai t0rziu p0n$ la pri#ul ter#en de 4ude"at$ la "are p$rile au fost legal "itate.
Comentari%

&. =o#entul *n"@eierii "onveniei de alegere. Legea aplica5il# divor%l%i se alege de c#tre soi printr-o convenie scris#. Convenia de alegere se poate $nc>eia sa% modifica cel mai t9rzi% p9n# la data sesiz#rii a%torit#ii competente s#
pron%ne divor%l.

2. Aspe"te pro"edurale. (ot%,i, instana poate s# ia act de *nelegerea p$rilor n%mai p9n# la prim%l termen la care
p#rile s%nt legal citate. Art. 2588. 9or#a "onveniei de alegere a legii apli"abile

Convenia de alegere a legii apli"abile divorului trebuie *n"@eiat$ *n s"ris+ se#nat$ ,i datat$ de soi.
Comentari%

&. Condiiile de for#$ ale "onveniei de alegere. Convenia de alegere a legii aplica5ile divor%l%i tre5%ie $nc>eiat# $n for#$ s"ris$. (ot ca cerine de form#, pe te3t%l conveniei de alegere vor fig%ra se#n$turile soilor ,i data "ert$.
Art. 2:;;. 7egea apli"abil$ divorului

%&' )n lipsa alegerii legii de "$tre soi+ legea apli"abil$ divorului este: a' legea statului pe teritoriul "$ruia soii au re,edina obi,nuit$ "o#un$ la data introdu"erii "ererii de divorA b' *n lipsa re,edinei obi,nuite "o#une+ legea statului pe teritoriul "$ruia soii au avut ulti#a re,edin$ obi,nuit$ "o#un$+ da"$ "el puin unul dintre soi #ai are re,edina obi,nuit$ pe teritoriul a"estui stat la data introdu"erii "ererii de divorA "' *n lipsa re,edinei obi,nuite "o#une a unuia din soi pe teritoriul statului unde a"e,tia au avut ulti#a re,edin$ obi,nuit$ "o#un$+ legea "et$eniei "o#une a soilor la data introdu"erii "ererii de divorA d' *n lipsa legii "et$eniei "o#une a soilor+ legea ulti#ei "et$enii "o#une a soilor+ da"$ "el puin unul dintre ei a p$strat a"east$ "et$enie la data introdu"erii "ererii de divorA e' legea ro#0n$+ *n toate "elelalte "azuri. %2' Da"$ legea str$in$+ astfel deter#inat$+ nu per#ite divorul ori *l ad#ite *n "ondiii deosebit de restri"tive+ se apli"$ legea ro#0n$+ *n "azul *n "are unul dintre soi este+ la data "ererii de divor+ "et$ean ro#0n sau are re,edina obi,nuit$ *n /o#0nia. %.' (revederile alin. %2' sunt apli"abile ,i *n "azul *n "are divorul este "0r#uit de legea aleas$ de soi.
Comentariu

&. Deter#inarea obie"tiv$ a legii apli"abile divorului. Dac# soii n% ,i-a% e3primat voina, legea aplica5il#
divor%l%i se determin# d%p# criterii o5iective. Divor%l va fi s%p%s, $n principal, legii re,edinei o5i,n%ite com%ne, iar, $n lips#, legii cet#eniei com%ne a soilor. 7n a5sena criteriilor menionate, se va aplica legea rom9n#. Determinarea criteriilor se face de a%toritatea competent# $n ordinea sta5ilit# de lege, adic# $n mod s%ccesiv. Prin aceast# sol%ie, se asig%r# previzibilitatea legii aplica5ile divor%l%i. 2. <ituaii spe"iale. 7n sit%aia $n care legea str#in# n% permite divor%l ori $l admite $n condiii deose5it de restrictive, se va aplica legea rom9n#. 0ceast# sol%ie va fi posi5il# n%mai dac#, la data cererii de divor, %n%l dintre soi este "et$ean ro#0n sa% are re,edina obi,nuit$ $n ara noastr#. .. 2-tinderea apli"$rii legii ro#0ne. Dispoziiile sta5ilite de alin. "-& al art. -=.. 8CC, care ap#r# ordinea publi"$ de drept internaional privat, se aplic# ,i $n caz%l $n care divor%l este c9rm%it de legea determinat# de soi. Art. 2:;&. /e"unoa,terea divorului prin denunare unilateral$

A"tul *nto"#it *n str$in$tate prin "are se "onstat$ voina unilateral$ a b$rbatului de a desfa"e "$s$toria+ f$r$ "a legea str$in$ apli"abil$ s$ re"unoas"$ fe#eii un drept egal+ nu poate fi re"unos"ut *n /o#0nia+ "u e-"epia "azului "0nd sunt *ndeplinite "u#ulativ ur#$toarele "ondiii: a' a"tul a fost *nto"#it "u respe"tarea tuturor "ondiiilor de fond ,i de for#$ prev$zute de legea str$in$ apli"abil$A b' fe#eia a a""eptat *n #od liber ,i nee"@ivo" a"east$ #odalitate de desfa"ere a "$s$torieiA "' nu e-ist$ ni"iun alt #otiv de refuz al re"unoa,terii pe teritoriul /o#0niei a @ot$r0rii prin "are s-a *n"uviinat desfa"erea "$s$toriei *n a"east$ #odalitate.
Comentari%

&. Condiiile re"unoa,terii repudiului. Posi5ilitatea desfacerii c#s#toriei prin denunare unilateral$ n% este
c%nosc%t# $n ara noastr#. C% toate c# legea str#in# n% rec%noa,te femeii %n drept egal c% al 5#r5at%l%i de a desface c#s#toria, reglementarea act%al# sta5ile,te condiiile $n care poate fi admis rep%di%l, ca motiv de divor. @enionate de prevederile lit. a&-c& ale art. -=.1 8CC, condiiile specificate tre5%ie $ndeplinite c%m%lativ. Dac# femeia a acceptat o asemenea desfacere a c#s#toriei, invo"area ordinii publi"e n% se :%stific#, $ntr%c9t are semnificaia %n%i divor prin a"ordul p$rilor "a se vedea Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, p. !=/ ,i %rm.&. Art. 2:;2. 7egea apli"abil$ separaiei de "orp

7egea "are "0r#uie,te divorul se apli"$ *n #od "orespunz$tor ,i separaiei de "orp.


Comentari%

&. Apli"area legii divorului. Instit%ia separaiei de corp este %n s%ccedane% al divor%l%i. Prin separaia de corp, soii s%nt desp#rii $n fapt, de,i c#s#toria lor contin%# s# e3iste $n drept. 7n mod coresp%nz#tor, separaia de "orp va fi g%vernat# de legea aplica5il# divor%l%i "a se vedea H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, p. == ,i %rm.&.
<e"iunea a 2-a. 9iliaia

:) - ?iliaia copil%l%i din c#s#torie :" - ?iliaia copil%l%i din afara c#s#toriei :* - 0dopia
C& Filiaia copilului din cstorie

Art. "'(*. - Legea aplica5il# Art. "'(+. - Legitimarea copil%l%i


Art. 2:;.. 7egea apli"abil$

%&' 9iliaia "opilului din "$s$torie se stabile,te potrivit legii "are+ la data "0nd s-a n$s"ut+ "0r#uie,te efe"tele generale ale "$s$toriei p$rinilor s$i. %2' Da"$+ *nainte de na,terea "opilului+ "$s$toria p$rinilor a *n"etat sau a fost desf$"ut$+ se apli"$ legea "are+ la data *n"et$rii sau desfa"erii+ *i "0r#uia efe"tele. %.' 7egea ar$tat$ se apli"$+ de ase#enea+ t$g$duirii paternit$ii "opilului n$s"ut din "$s$torie+ pre"u# ,i dob0ndirii nu#elui de "$tre "opil. -art. "#%& alin. .)/ 0112
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. ?iliaia copil%l%i din c#s#torie este determinat# de legea aplica5il# efectelor generale ale c#s#toriei, la data c9nd s-a n#sc%t. 0,adar, filiaia "opilului din "$s$torie va fi g%vernat# de %na din legile %rm#toareA
legea re,edinei o5i,n%ite com%ne a soilor' legea cet#eniei com%ne a soilor' legea stat%l%i pe teritori%l c#r%ia c#s#toria a fost cele5rat# Ca se vedea comentari%l de la art. -;/ alin. "1& 8CCD. 2. 7egea apli"abil$ "opilului "on"eput. 6ol%ia conflict%al# din alin. "-& al art. -=.! 8CC prive,te copil%l concep%t. 7n caz%l desfiin#rii c#s#toriei p#rinilor, filiaia acest%ia va fi determinat# de legea apli"abil$ efe"telor generale ale "$s$toriei la data $ncet#rii sa% desfacerii com%ni%nii con:%gale. .. <oluionarea "onfli"tului #obil de legi. Dispoziiile privind cele do%# sit%aii sol%ioneaz# ,i %n event%al conflict mo5il de legi $n materie. 7ntr%c9t legea aplica5il# se determin# prin raportare la data c9nd s-a n#sc%t copil%l ori la data $ncet#rii sa% desfacerii c#s#toriei, sit%aia :%ridic# va fi reglementat# de legea vec>e. 6. 7egea apli"abil$ t$g$duirii paternit$ii. 1eferitor la t#g#d%irea paternit#ii copil%l%i din c#s#torie ,i do59ndirea n%mel%i de c#tre copil se aplic# tot legea care c9rm%ie,te efectele generale ale c#s#toriei. Art. 2:;6. 7egiti#area "opilului

)n "azul *n "are p$rinii sunt *n drept s$ pro"edeze la legiti#area prin "$s$torie subse"vent$ a "opilului n$s"ut anterior+ "ondiiile "erute *n a"est s"op sunt "ele prev$zute de legea "are se apli"$ efe"telor generale ale "$s$toriei.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ legiti#$rii "opilului. 7n sfera de aplicare a legii filiaiei se incl%de ,i legitimarea copil%l%i n#sc%t anterior, prin "$s$toria subse"vent$ a p#rinilor s#i. Condiiile legitim#rii copil%l%i n#sc%t anterior s%nt prev#z%te de legea
aplica5il# efectelor generale ale c#s#toriei. C2 9iliaia "opilului din afara "$s$toriei

Art. "'(#. - Legea aplica5il# Art. "'('. - 1#sp%nderea tat#l%i


Art. 2:;5. 7egea apli"abil$

%&' 9iliaia "opilului din afara "$s$toriei se stabile,te potrivit legii naionale a "opilului de la data na,terii. Da"$ "opilul are #ai #ulte "et$enii+ altele de"0t "ea ro#0n$+ se apli"$ legea "et$eniei "are *i este "ea #ai favorabil$. %2' 7egea prev$zut$ la alin. %&' se apli"$ *ndeosebi re"unoa,terii filiaiei ,i efe"telor ei+ pre"u# ,i "ontest$rii re"unoa,terii filiaiei. -art. "#'% alin. ."/ 0112
Comentari%

&. Apli"area legii naionale. ?iliaia copil%l%i din afara c#s#toriei este g%vernat# de legea sa naional# din moment%l na,terii. *n event%al "onfli"t #obil de legi se va sol%iona $n conformitate c% prevederile legii vec>i. 2. Apli"area legii #ai favorabile. 7n caz%l $n care copil%l are mai m%lte cet#enii, altele dec9t cea rom9n#, se va aplica
legea care $i este mai favora5il#. 0ceste dispoziii reprezint# o e3cepie de la alin. "-& al art. -;=/ 8CC, potrivit c#r%ia, dac# persoana are mai m%lte cet#enii, se aplic# legea acel%ia dintre state a c#r%i cet#enie o are ,i de care este cel mai str9ns legat#, $n special prin re,edina sa obi,nuit$. Criteriile de localizare o5iectiv# nefiind aplica5ile, copil%l va 5eneficia de legea naional# care coresp%nde cel mai 5ine intereselor sale. Calificarea noi%nii de lege mai favora5il# va fi dat# de instana for%l%i. .. Do#eniul legii apli"abile. 6fera legii aplica5ile filiaiei copil%l%i din afara c#s#toriei c%prinde mai m%lte aspecte. 7n mod special, alin. "-& al art. -=.; 8CC en%mer#, ca f#c9nd parte din domeni%l de aplicare a legii, re"unoa,terea+ efe"tele ,i "ontestarea re"unoa,terii filiaiei. Art. 2:;:. /$spunderea tat$lui

Dreptul #a#ei de a "ere tat$lui "opilului din afara "$s$toriei s$ r$spund$ pentru "@eltuielile din ti#pul sar"inii ,i pentru "ele prile4uite de na,terea "opilului este supus legii naionale a #a#ei.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$. Legea naional# a copil%l%i n% se aplic# $n toate caz%rile. 0stfel, condiiile de e3ercitare a drept%l%i
mamei de a solicita tat#l%i copil%l%i din afara c#s#toriei c>elt%ielile s%portate $n perioada sarcinii ,i a na,terii, vor fi g%vernate de legea naional# a mamei. C. Adopia

Art. "'($. - Legea aplica5il# condiiilor de fond Art. "'(%. - Legea aplica5il# efectelor adopiei Art. "'(&. - Legea aplica5il# formei adopiei Art. "')(. - Legea aplica5il# n%lit#ii adopiei
Art. 2:; . 7egea apli"abil$ "ondiiilor de fond

%&' Condiiile de fond "erute pentru *n"@eierea adopiei sunt stabilite de legea naional$ a adoptatorului ,i a "elui "e ur#eaz$ s$ fie adoptat. A"e,tia trebuie s$ *ndeplineas"$ ,i "ondiiile "are sunt obligatorii+ pentru a#bii+ stabilite de fie"are dintre "ele dou$ legi naionale ar$tate. %2' Condiiile de fond "erute soilor "are adopt$ *#preun$ sunt "ele stabilite de legea "are "0r#uie,te efe"tele generale ale "$s$toriei lor. A"eea,i lege se apli"$ ,i da"$ unul dintre soi adopt$ "opilul "eluilalt.
Comentari%

&. Apli"area legii naionale. Condiiile de fond ale adopiei s%nt s%p%se c%m%lativ legii naionale a adoptator%l%i ,i legii naionale a adoptat%l%i. 6ol%ia este aplica5il# at9t condiiilor %nilaterale, prec%m "apa"itatea cer%t# adoptator%l%i, c9t ,i condiiilor 5ilaterale, c%m ar fi e3istena %nei an%mite diferene de v0rst$ *ntre adoptat ,i adoptator. @ai m%lt,
condiiile 5ilaterale tre5%ie respectate c>iar dac# s%nt sta5ilite doar de legea naional# a %neia dintre p#ri. 2. Apli"area unei alte legi. 7n sit%aia $n care soii adopt# $mpre%n# %n copil, condiiile de fond cer%te adoptatorilor s%nt determinate de legea care g%verneaz# efectele generale ale c#s#toriei. Dac# %n%l dintre soi adopt# copil%l cel%ilalt so se menine aceea,i sol%ie. Art. 2:;5. 7egea apli"abil$ efe"telor adopiei

2fe"tele adopiei+ pre"u# ,i relaiile dintre adoptator ,i adoptat sunt guvernate de legea naional$ a adoptatorului+ iar *n "azul *n "are a#bii soi sunt adoptatori+ se apli"$ legea "are guverneaz$ efe"tele generale ale "$s$toriei. A"eea,i lege "0r#uie,te ,i desfa"erea adopiei.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. )fectele adopiei s%nt g%vernate de legea naional# a adoptator%l%i. 7n caz%l $n care
am5ii soi s%nt adoptatori, aplica5il# va fi legea care c9rm%ie,te efectele generale ale c#s#toriei. 0plicarea e3cl%siv# a legii adoptator%l%i este motivat# de indivizibilitatea efe"telor adopiei . Legea efectelor adopiei reglementeaz# relaiile personale ,i patrimoniale dintre adoptator ,i adoptat, prec%m ,i cele dintre adoptat ,i p#rinii s#i fire,ti. 2. 7egea apli"abil$ desfa"erii adopiei. Desfacerea adopiei este c9rm%it# de legea efectelor adopiei. 7n domeni%l de aplicare al legii se incl%d ca%zele ,i efectele desfacerii adopiei. Art. 2:;8. 7egea apli"abil$ for#ei adopiei

9or#a adopiei este supus$ legii statului pe teritoriul "$ruia ea se *n"@eie.


Comentari%

&. Apli"area legii *n"@eierii adopiei. Condiiile de form# ale adopiei s%nt s%p%se legii stat%l%i pe teritori%l c#r%ia se $nc>eie potrivit reg%lii locus regit actu;. )le asig%r# $ndeplinirea condiiilor de form# ,i lipsa impedimentelor la adopie.
Legea aplica5il# condiiilor de form# prive,te formalit#ile preala5ile, proced%ra ,i pro5a adopiei. Art. 2:&;. 7egea apli"abil$ nulit$ii adopiei

3ulitatea adopiei este supus$+ pentru "ondiiile de fond+ legilor apli"abile "ondiiilor de fond+ iar pentru nerespe"tarea "ondiiilor de for#$+ legii apli"abile for#ei adopiei.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. 8%litatea adopiei este s%p%s# %nor legi diferite, $n f%ncie de $nc#lcarea condiiilor de
fond sa% nerespectarea condiiilor de form#. 7n mod coresp%nz#tor, se vor aplica legile privind condiiile de fond ale adopiei sa% legea loc%l%i $nc>eierii adopiei. Domeni%l legii nulit$ii adopiei va c%prinde caz%rile, fel%rile ,i efectele n%lit#ii. <e"iunea a .-a Autoritatea p$rinteas"$. (rote"ia "opiilor

Art. "')). - Legea aplica5il#


Art. 2:&&. 7egea apli"abil$

7egea apli"abil$ se stabile,te potrivit Conveniei privind "o#petena+ legea apli"abil$+ re"unoa,terea+ e-e"utarea ,i "ooperarea "u privire la r$spunderea p$rinteas"$ ,i #$surile privind prote"ia "opiilor+ adoptat$ la Baga la &8 o"to#brie &88:+ ratifi"at$ prin 7egea nr. .:&D2;; + publi"at$ *n =onitorul !fi"ial al /o#0niei+ (artea I+ nr. 585 din 25 de"e#brie 2;; . .art. )$ din 1onven6ia de la Haga/
Comentari%

1. Aplicarea legii forului. Asigurarea unui sistem de protecie eficient n situaiile internaionale implic luarea n considerare, cu prioritate, a interesului superior al copilului. Conform art. 15 din Convenia de la Haga, n
exercitarea atributelor care le revin de a lua msuri de protecie a persoanei sau bunurilor copilului, autoritile competente aplic legea lor naional. Totu i, n msura n care protecia copilului o impune, se poate aplica sau lua n considerare legea unui alt stat, cu care situaia respectiv pre!int cea mai str"ns legtur.

2. <oluionarea "onfli"tului #obil de legi. 7n caz%l $n care re,edina obi,nuit$ a copil%l%i se sc>im5# $n alt stat
contractant, s%rvine %n conflict mo5il de legi. Din moment%l modific#rii sit%aiei, legea stat%l%i de la no%a re,edin# o5i,n%it# va g%verna cerinele de aplicare a m#s%rilor l%ate $n stat%l vec>ii re,edine o5i,n%ite "art. 1< din Convenia de la Eaga&. Prin raportare la moment%l sc>im5#rii re,edinei o5i,n%ite, se va aplica legea anterioar# sa% legea no%#. .. Apli"area legii re,edinei obi,nuite. 0tri5%irea sa% $ncetarea r#sp%nderii p#rinte,ti, f#r# intervenia a%torit#ii :%dec#tore,ti sa% administrative, va fi reglementat#, potrivit art. 1= din Convenia de la Eaga, de legea stat%l%i %nde copil%l $,i are re,edina o5i,n%it#. 0ceea,i sol%ie se aplic# ,i $n privina r$spunderii p$rinte,ti. <e"iunea a 6-a. !bligaia de *ntreinere

Art. "')". - Legea aplica5il#


Art. 2:&2. 7egea apli"abil$

7egea apli"abil$ obligaiei de *ntreinere se deter#in$ potrivit regle#ent$rilor dreptului 1niunii 2uropene. .art. * #, %, )) din Protocolul de la Haga din "* noie;<rie "(($= Regula;entului 1> nr. +?"((& al 1onsiliului/
Comentari%

&. /egulile privind legea apli"abil$. Legea aplica5il# o5ligaiei de $ntreinere se sta5ile,te $n temei%l dispoziiilor
1eg%lament%l%i C) nr. 2F-.. al Consili%l%i din 1/ decem5rie -../ privind competena, legea aplica5il#, rec%noa,terea ,i e3ec%tarea >ot#r9rilor ,i cooperarea $n materie de o5ligaii de $ntreinere. Pentr% asig%rarea %n%i cadr% :%ridic %nitar, 1eg%lament%l face trimitere la Protocol%l de la Eaga din -! noiem5rie -..< privind legea aplica5il# o5ligaiei de $ntreinere. Dispoziiile Protocol%l%i determin# legea aplica5il# o5ligaiilor de $ntreinere care dec%rg dintr-o relaie de familie, r%denie, c#s#torie sa% alian#, incl%siv o5ligaia de $ntreinere fa# de %n copil, indiferent de starea civil# a p#rinilor. 1eg%la instit%it#

de art. ! alin. "1& al Protocol%l%i prevede c# legea aplica5il# o5ligaiei de $ntreinere este cea a stat%l%i $n care creditor%l $,i are re,edina o5i,n%it#, c% e3cepia caz%rilor c9nd se disp%ne altfel. C% toate acestea, an%mii creditori s%nt favorizai prin reg%li speciale. Prevederile lor se aplic# o5ligaiilor de $ntreinere datorate de p#rini copiilor lor, de alii dec9t p#rinii persoanelor care n% a% $mplinit do%#zeci ,i %n% de ani, de copii p#rinilor. 7n sit%aia $n care $ntreinerea datorat# n% poate fi o5in%t# de la de5itor, se aplic# legea for%l%i. 0ceea,i lege se va aplica c9nd creditor%l a sesizat a%toritatea competent# din stat%l $n care de5itor%l $,i are re,edina o5i,n%it#. Dac# $ntreinerea n% se poate $ns# o5ine de la de5itor, se aplic# legea stat%l%i $n care creditor%l $,i are re,edina o5i,n%it#. (ot%,i, c9nd $ntreinerea n% se o5ine se va aplica legea cet#eniei com%ne a p#rilor, $n caz%l $n care creditor%l ,i de5itor%l a% aceea,i cet#enie "art. 2 al Protocol%l%i&. C% privire la o5ligaia de $ntreinere $ntre soi, fo,ti soi sa% p#ri la o c#s#torie care a fost an%lat#, reg%la general# n% se aplic#, dac# %na dintre p#ri o5iecteaz#, iar legea %n%i alt stat, $n special cea a stat%l%i %ltimei lor re,edine com%ne, are o leg#t%r# mai str9ns# c% c#s#toria. 7ntr-o asemenea $mpre:%rare, se va aplica legea cel%ilalt stat "art. ; al Protocol%l%i&. 2. Dese#narea legii apli"abile. 7n scop%l %nei proced%ri speciale $ntr-%n an%mit stat ,i c% respectarea reg%lilor sta5ilite, legea stat%l%i $n ca%z# poate fi desemnat# $n mod e3pres de p#ri ca aplica5il# %nei o5ligaii de $ntreinere. Potrivit art. / al Protocol%l%i, tot creditor%l ,i de5itor%l $ntreinerii pot desemna oric9nd %na din legile %rm#toareA legea oric#r%i stat a c#r%i cet#enie o are %na dintre p#ri la data desemn#rii' legea stat%l%i re,edinei o5i,n%ite a %neia dintre p#ri la data desemn#rii' legea desemnat# de p#ri ca fiind aplica5il# sa% legea care se aplic# $n fapt regim%l%i de proprietate al 5%n%rilor lor' legea desemnat# de p#ri ca fiind aplica5il# sa% legea care se aplic# $n fapt divor%l%i sa% separ#rii lor legale. Legea aplica5il# o5ligaiei de $ntreinere se desemneaz# printr-%n acord care se $nc>eie $n scris sa% este $nregistrat pe orice s%port. 7n acest fel, informaiile conin%te pot fi %tilizate pentr% trimiteri %lterioare. 0cord%l se semneaz# de am5ele p#ri. .. <oluionarea "onfli"tului #obil de legi. 7n sit%aia $n care re,edina obi,nuit$ a creditor%l%i se sc>im5# $ntr-%n alt stat, intervine %n conflict mo5il de legi. Conform art. ! alin. "-& al Protocol%l%i, din moment%l c9nd se prod%ce sc>im5area, o5ligaia de $ntreinere va fi c9rm%it# de legea stat%l%i $n care creditor%l $,i are re,edina o5i,n%it#, adic# de legea no%#. 6. Do#eniul legii apli"abile. Din sfera de aplicare a legii care g%verneaz# o5ligaia de $ntreinere fac parte mai m%lte aspecte. 7n conformitate c% dispoziiile art. 11 din Protocol%l de la Eaga, legea aplica5il# sta5ile,te $ntre p#ri

%rm#toareleA dac#, $n ce m#s%r# ,i de la cine poate solicita creditor%l $ntreinere' m#s%ra $n care creditor%l poate solicita retroactiv $ntreinere' 5aza de calc%l pentr% valoarea ,i inde3area $ntreinerii' cine are drept%l de a introd%ce o aci%ne privind o5ligaia de $ntreinere, c% e3cepia c>esti%nilor legate de capacitatea proced%ral# ,i de reprezentarea $n :%stiie' termenele de pres"ripie sa% de de"$dere' c%ant%m%l o5ligaiei %n%i de5itor de $ntreinere, at%nci c9nd %n organism p%5lic solicit# ram5%rsarea prestaiilor f%rnizate creditor%l%i $n loc%l $ntreinerii. Capitolul III. Bunurile Bibliografie: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, Dalloz, Paris, 1 "citat# $n contin%are Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv&' T.R. Popescu, Drept internaional privat, )d. 1omfel, +%c%re,ti, 1 2 "citat# $n contin%are T.R. Popescu, Drept internaional privat&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&.

!ec6iunea ). - Dispoziii generale !ec6iunea a " a. - +%n%rile mo5ile corporale !ec6iunea a * a. - @i:loacele de transport !ec6iunea a + a. - (itl%rile de valoare !ec6iunea a # a. - +%n%rile incorporale !ec6iunea a ' a. - ?ormele de p%5licitate !ec6iunea a $ a. - Ipotecile mo5iliare
<e"iunea &. Dispoziii generale

Art. "')*. - Legea aplica5il# 5%n%rilor Art. "')+. - Legea aplica5il# patrimoni%l%i de afectai%ne Art. "')#. - Legea aplica5il# revendic#rii 5%n%rilor mo5ile Art. "')'. - Legea aplica5il# %z%capi%nii mo5iliare
Art. 2:&.. 7egea apli"abil$ bunurilor

%&' (osesia+ dreptul de proprietate ,i "elelalte drepturi reale asupra bunurilor+ in"lusiv "ele de garanii reale+ sunt "0r#uite de legea lo"ului unde a"estea sunt situate sau se afl$+ afar$ nu#ai da"$ prin dispoziii spe"iale se prevede altfel. %2' (latfor#ele ,i alte instalaii durabile de e-ploatare a resurselor sub#arine situate pe platoul "ontinental al unui stat sunt "onsiderate+ *n *nelesul prezentului "apitol+ "a bunuri i#obile.
Comentari%

&. Apli"area legii situaiei bunurilor. 1egim%l :%ridic al 5%n%rilor este determinat de legea sit%aiei lor. 0ceast# reg%l# s-a imp%s prin rai%ni ce privesc interes%l stat%l%i ,i sta5ilitatea operai%nilor :%ridice "a se vedea T.R. Popescu, Drept internaional privat, p. 1=; ,i %rm.&. Prev#z%t# de alin. "1& al art. -=1! 8CC, reg%la le, rei sitae se aplic# at9t bunurilor i#obile, c9t ,i 5%n%rilor mo5ile. De altfel, e3presia loc%l %nde se afl# este folosit# pentr% bunurile #obile, iar loc%l %nde
s%nt sit%ate pentr% 5%n%ri imo5ile. Prin s%p%nerea t%t%ror 5%n%rilor de pe teritori%l %n%i stat aceleia,i legi se asig%r# %n regim :%ridic %nic. Indiferent de persoana proprietar%l%i, operai%nile :%ridice se realizeaz# $n condiii de certit%dine ,i sig%ran#. 2. Califi"area noiunii de bunuri i#obile. 1eferitor la noi%nea de 5%n%ri imo5ile, dispoziiile alin. "-& al art. -=1! 8CC c%prind ,i o calificare legal#. 7n f%ncie de destinaia lor ,i localizarea pe plato%l continental al %n%i stat, platformele ,i alte instit%ii d%ra5ile de e3ploatare a res%rselor s%5marine s%nt considerate ca 5%n%ri imo5ile.

Art. 2:&6. 7egea apli"abil$ patri#oniului de afe"taiune

7egea apli"abil$ unei #ase patri#oniale afe"tate unei destinaii spe"iale+ profesionale sau de alt$ natur$+ este legea statului "u "are a"east$ #as$ patri#onial$ are "ele #ai str0nse leg$turi.
Comentari%

&. Apli"area legii statului "u "are prezint$ "ele #ai str0nse leg$turi. Patrimoni%l reprezint# ansam5l%l drept%rilor
,i o5ligaiilor, c% valoare economic#, aparin9nd %nei persoane. 7ntr%c9t elementele componente formeaz# %n tot %nitar, patri#oniul este o %niversalitate :%ridic#. Prin voina tit%lar%l%i tot%,i, %nele 5%n%ri pot fi gr%pate $ntr-o mas# distinct#, afectat# %nei destinaii speciale, profesionale sa% de alt# nat%r#. 0ceast# gr%pare va fi g%vernat# de legea stat%l%i c% care masa patrimonial# are cele mai str9nse leg#t%ri. Art. 2:&5. 7egea apli"abil$ revendi"$rii bunurilor #obile

%&' /evendi"area unui bun furat sau e-portat ilegal este supus$+ la alegerea proprietarului originar+ fie legii statului pe teritoriul "$ruia se afla bunul la #o#entul furtului sau e-portului+ fie legii statului pe teritoriul "$ruia se afl$ bunul la #o#entul revendi"$rii. %2' Cu toate a"estea+ da"$ legea statului pe teritoriul "$ruia bunul se afla la #o#entul furtului sau e-portului nu "uprinde dispoziii privind prote"ia terului posesor de bun$-"redin$+ a"esta poate invo"a prote"ia pe "are i-o "onfer$ legea statului pe teritoriul "$ruia bunul se afl$ la #o#entul revendi"$rii. %.' (revederile alin. %&' ,i %2' sunt apli"abile ,i bunurilor furate sau e-portate ilegal din patri#oniul "ultural naional al unui stat.
Comentari%

&. Alegerea legii apli"abile. 0ci%nea $n revendicare reprezint# posi5ilitatea :%ridic# prin care tit%lar%l $,i ap#r# drept%l de proprietate as%pra 5%n%l%i s#%. 1egim%l :%ridic al aci%nii reale este difereniat, d%p# c%m se revendic# %n bun #obil sa% i#obil. 7n materia 5%n%rilor mo5ile, posesorul de bun$-"redin$ 5eneficiaz# de o prez%mie a5sol%t# de proprietate,
care n% poate fi $nl#t%rat# prin alte pro5e. 0ceast# reg%l# n% se aplic# $ns# c9nd 5%n%l a ie,it din patrimoni%l proprietar%l%i f#r# voia sa. 0stfel, 5%n%l f%rat sa% e3portat ilegal poate fi revendicat. La alegerea proprietar%l%i originar, a"iunea *n revendi"are va fi g%vernat# de legea stat%l%i pe teritori%l c#r%ia se afl# 5%n%l, fie la moment%l f%rt%l%i sa% al e3port%l%i, fie la moment%l revendic#rii. 2. (rote"ia terul posesor de bun$-"redin$. (ot%,i, ter%l de 5%n#-credin# poate s# n% fie prote:at prin dispoziiile legii stat%l%i pe teritori%l c#r%ia se afl# 5%n%l la moment%l f%rt%l%i sa% al e3port%l%i ilegal. 7n acest caz, terul dob0nditor poate invoca prevederile legii stat%l%i pe teritori%l c#r%ia 5%n%l se afl# la moment%l revendic#rii. .. 7egea apli"abil$ revendi"$rii bunurilor "ulturale. +%n%rile f%rate sa% e3portate ilegal pot aparine patrimoni%l%i c%lt%ral naional al %n%i stat. Conform alin. "!& al art. -=1; 8CC, revendicarea lor va fi s%p%s# acelora,i dispoziii. Art. 2:&:. 7egea apli"abil$ uzu"apiunii #obiliare

%&' 1zu"apiunea este "0r#uit$ de legea statului unde bunul se afla la *n"eperea ter#enului de posesie+ prev$zut *n a"est s"op. %2' )n "azul *n "are bunul a fost adus *ntr-un alt stat+ unde se *#pline,te durata ter#enului de uzu"apiune+ posesorul poate "ere s$ se apli"e legea a"estui din ur#$ stat+ da"$ sunt reunite+ "u *n"epere de la data deplas$rii bunului *n a"el stat+ toate "ondiiile "erute de #enionata lege.
Comentari%

&. Apli"area legii situ$rii bunului din #o#entul *n"eperii ter#enului de posesie. *z%capi%nea este %n mod de do59ndire a drept%rilor reale c% privire la %n 5%n. Do59ndirea propriet#ii prin uzu"apiune pres%p%ne o posesie de bun$"redin$. *z%capi%nea mo5iliar# va fi c9rm%it# de legea stat%l%i %nde 5%n%l se afla la $nceperea termen%l%i de posesie,
sta5ilit $n aceste scop.

2. <oluionarea "onfli"tului #obil de legi. Dac# 5%n%l a fost ad%s $ntr-%n alt stat, %nde se $mpline,te d%rata termen%l%i de %z%capi%ne, intervine %n conflict mo5il de legi. 7ntr%c9t %z%capi%nea are efe"t retroa"tiv, se va aplica legea sit%#rii
5%n%l%i din moment%l $nceperii c%rgerii termen%l%i de posesie, adic# legea anterioar#. (ot%,i, la cererea posesor%l%i, se poate aplica ,i legea no%#, c% $ndeplinirea condiiilor legale. <e"iunea a 2-a. Bunurile #obile "orporale

Art. "')$. - Legea aplica5il# Art. "')%. - Legea aplica5il# 5%n%l%i aflat $n c%rs de transport Art. "')&. - 1ezerva drept%l%i de proprietate
Art. 2:& . 7egea apli"abil$

Constituirea+ trans#iterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui bun "are ,i-a s"@i#bat a,ezarea sunt "0r#uite de legea lo"ului unde a"esta se afla *n #o#entul "0nd s-a produs faptul 4uridi" "are a generat+ a #odifi"at sau a stins dreptul respe"tiv.
Comentari%

&. Confli"tul #obil de legi *n do#eniul bunurilor #obile "orporale. 7n privina 5%n%rilor mo5ile corporale poate
s%rveni %n conflict mo5il de legi prin sc>im5area p%nct%l%i de leg#t%r#. 0stfel, dac# 5%n%l $,i sc>im5# a,ezarea, intereseaz# legea aplica5il# constit%irii, transmiterii sa% stingerii acestor drepturi reale. 7n f%ncie de loc%l sit%#rii 5%n%l%i $n moment%l prod%cerii fapt%l%i :%ridic, care a generat, a modificat sa% a stins drept%l respectiv, se va aplica legea vec>e sa% legea no%#. Art. 2:&5. 7egea apli"abil$ bunului aflat *n "urs de transport

Bunul aflat *n "urs de transport este supus legii statului de unde a fost e-pediat+ afar$ nu#ai da"$: a' p$rile interesate au ales+ prin a"ordul lor+ o alt$ lege+ "are devine astfel apli"abil$A b' bunul este depozitat *ntr-un antrepozit sau pus sub se"@estru *n te#eiul unor #$suri asigur$torii sau "a ur#are a unei v0nz$ri silite+ *n a"este "azuri fiind apli"abil$+ pe perioada depozitului sau se"@estrului+ legea lo"ului unde a fost rea,ezat te#porarA "' bunul fa"e parte dintre "ele personale ale unui pasager+ fiind *n a"est "az supus legii sale naionale.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului de e-pediie a bunului. 7n timp%l transport%l%i, de la loc%l de $m5arcare p9n# la loc%l de destinaie, 5%n%rile $n tranzit trec prin mai m%lte #ri. 7ntr%c9t se g#sesc pe teritorii diferite, bunurile *n tranzit ar p%tea fi
s%p%se consec%tiv %nor legi diferite. )vitarea event%alelor complicaii ,i certit%dinea operai%nilor :%ridice as%pra 5%n%rilor $n tranzit se asig%r# printr-o lege %nic#. Prin derogare de la regim%l conflict%al general $n materia stat%t%l%i real, 5%n%rile aflate $n c%rs de transport s%nt s%p%se legii loc%l%i de e3pediie. 2. Apli"area unor alte legi. Prin e3cepie de la reg%l#, legea loc%l%i de e3pediie a 5%n%l%i n% se aplic# $n an%mite sit%aii speciale. Prev#z%te $n mod e3pres, aceste e3cepii se refer# la %rm#toareleA p#rile a% determinat legea aplica5il#, $n temei%l autono#iei de voin$' 5%n%l este depozitat sa% p%s s%5 se"@estru, fiind aplica5il# legea loc%l%i %nde a fost rea,ezat temporar' 5%n%l face parte dintre l%cr%rile personale ale %n%i pasager, fiind s%p%s legii sale naionale. Art. 2:&8. Rezerva dreptului de proprietate

Condiiile ,i efe"tele "are de"urg din rezerva dreptului de proprietate referitor la un bun destinat e-portului sunt "0r#uite+ da"$ p$rile nu au "onvenit altfel+ de legea statului e-portator.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$. 7n vederea prote:#rii drept%rilor sale, e3portator%l $,i poate rezerva proprietatea as%pra 5%n%rilor
v9nd%te, p9n# $n moment%l pl#ii lor integrale. 1ezerva propriet#ii reprezint# o creditare $n marf#, prec%m ,i o garanie a acestei operai%ni. Condiiile ,i efectele care dec%rg din rezerva dreptului de proprietate, av9nd ca o5iect %n 5%n destinat e3port%l%i, s%nt g%vernate de legea stat%l%i e3portator. P#rile pot conveni, $ns#, aplicarea %nei alte legi, $n temei%l prin"ipiului autono#iei de voin$. <e"iunea a .-a. =i4loa"ele de transport

Art. "'"(. - Legea aplica5il# Art. "'"). - Domeni%l de aplicare


Art. 2:2;. 7egea apli"abil$

%&' Constituirea+ trans#iterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui #i4lo" de transport sunt supuse: a' legii pavilionului pe "are *l arboreaz$ nava sau legii statului de *n#atri"ulare a aeronaveiA b' legii apli"abile statutului organi" al *ntreprinderii de transport pentru ve@i"ulele feroviare ,i rutiere din patri#oniul ei. %2' 7egea #enionat$ la alin. %&' se apli"$ deopotriv$: a' bunurilor aflate *n #od durabil la bord+ for#0ndu-i dotarea te@ni"$A

b' "reanelor "are au "a obie"t "@eltuielile efe"tuate pentru asistena te@ni"$+ *ntreinerea+ repararea sau renovarea #i4lo"ului de transport.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. 1egim%l :%ridic al mi:loacelor de transport este diferit. Legea aplica5il# depinde de
destinaia mi:loc%l%i de transport. 0stfel, navele ,i aeronavele s%nt s%p%se legii pavilion%l%i pe care $l ar5oreaz# sa% legii stat%l%i de $nmatric%lare. 7ntr%c9t e3prim# naionalitatea mi:loc%l%i de transport, legea pavilion%l%i este aplicat# ca le, patriae. Be>ic%lele feroviare ,i r%tiere s%nt g%vernate de legea stat%t%l%i organic al $ntreprinderii din patrimoni%l c#reia fac parte mi:loacele de transport. Legea stat%t%l%i organic al $ntreprinderii de transport reprezint# legea sediului so"ial. De altfel, legea sedi%l%i $ntreprinderii este legea loc%l%i de $nmatric%lare a ve>ic%l%l%i feroviar sa% r%tier. 2. Alte aspe"te regle#entate. Legea aplica5il# mi:loacelor de transport reglementeaz# ,i alte aspecte. )le privesc 5%n%rile care formeaz# dotarea te>nic# pentr% folosirea ,i e3ploatarea mi:loc%l%i de transport, prec%m ,i "reanele care a% ca o5iect prestarea %n%i servici% sa% e3ec%tarea %nor l%cr#ri necesare mi:loc%l%i de transport. Art. 2:2&. Do#eniul de apli"are

7egea pavilionului navei sau statului de *n#atri"ulare a aeronavei "0r#uie,te *ndeosebi: a' puterile+ "o#petenele ,i obligaiile "o#andantului navei sau aeronaveiA b' "ontra"tul de anga4are a personalului navigant+ da"$ p$rile nu au ales o alt$ legeA "' r$spunderea ar#atorului navei sau *ntreprinderii de transport aerian pentru faptele ,i a"tele "o#andantului ,i e"@ipa4uluiA d' drepturile reale ,i de garanie asupra navei sau aeronavei+ pre"u# ,i for#ele de publi"itate privitoare la a"tele prin "are se "onstituie+ se trans#it ,i se sting ase#enea drepturi.
Comentari%

&. <fera legii apli"abile #i4loa"elor de transport. 7n domeni%l legii pavilion%l%i navei sa% a stat%l%i de $nmatric%lare
a aeronavei se incl%d mai m%lte acte ,i fapte :%ridice. Conform te3t%l%i, aspectele referitoare la prerogativele comandant%l%i navei sa% al aeronavei, contract%l de anga:are a personal%l%i navigant, r#sp%nderea armator%l%i navei sa% $ntreprinderii de transport aerian, drept%rile reale ,i de garanie as%pra navei sa% aeronavei, prec%m ,i formele de p%5licitate, se consider# a fi s#v9r,ite la 5ord%l navei sa% aeronavei. 7egea pavilionului sa% legea statului de *n#atri"ulare se aplic#, astfel, c% titl% de lege teritorial$ ,i n% de lege naional#, $ntr%c9t nava sa% aeronava este o prel%ngire a teritori%l%i stat%l%i al c#r%i pavilion $l ar5oreaz#. <e"iunea a 6-a. Titlurile de valoare

Art. "'"". - Legea aplica5il# titl%rilor de valoare Art. "'"*. - Legea aplica5il# titl%l%i reprezentativ al m#rfii
Art. 2:22. 7egea apli"abil$ titlurilor de valoare

%&' 2#iterea de a"iuni sau obligaiuni+ no#inative sau la purt$tor+ este supus$ legii apli"abile statutului organi" al persoanei 4uridi"e e#itente. %2' Condiiile ,i efe"tele trans#iterii unui titlu de valoare dintre "ele #enionate la alin. %&' sunt supuse: a' legii apli"abile statutului organi" al persoanei 4uridi"e e#itente+ "0t prive,te titlul no#inativA b' legii lo"ului de plat$ a titlului la ordinA "' legii lo"ului unde se afl$ titlul la purt$tor *n #o#entul trans#iterii+ *n raporturile dintre posesorii su""esivi+ pre"u# ,i dintre a"e,tia ,i terele persoane.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ e#isiunii valorilor #obiliare. Balorile mo5iliare emise de c#tre societ#ile comerciale s%nt concretizate $n titl%ri. Cele mai importante valori mo5iliare s%nt a"iunile ,i obligaiunile. )le certific# drept%ri comple3e,
care dec%rg din calitatea de component al %nei colectivit#i. )miterea lor este s%p%s# legii stat%t%l%i organic al persoanei :%ridice. 0ceste dispoziii se coreleaz# c% cele care prev#d c# statutul organi" al persoanei 4uridi"e este c9rm%it de legea sa naional#. 2. 7egea apli"abil$ trans#iterii valorilor #obiliare. Condiiile ,i efectele transmiterii valorilor mo5iliare s%nt s%p%se %nor legi diferite. 7n f%ncie de mod%l lor de circ%laie, titlurile no#inative s%nt s%p%se legii stat%t%l%i organic al persoanei :%ridice emitente, titlurile la ordin s%nt c9rm%ite de legea loc%l%i de plat#, iar titlurile la purt$tor s%nt g%vernate de legea loc%l%i %nde se afl# $n moment%l transmiterii. Art. 2:2.. 7egea apli"abil$ titlului reprezentativ al #$rfii

%&' 7egea #enionat$ e-pres *n "uprinsul unui titlu de valoare stabile,te da"$ a"esta *ntrune,te "ondiiile spre a fi un titlu reprezentativ al #$rfii pe "are o spe"ifi"$. )n lipsa unei ase#enea pre"iz$ri+ natura titlului se deter#in$ potrivit legii statului *n "are *,i are sediul *ntreprinderea e#itent$. %2' Da"$ titlul reprezint$ #arfa+ legea "are i se apli"$+ *n "alitatea sa de bun #obil+ potrivit alin. %&'+ "0r#uie,te drepturile reale referitoare la #arfa pe "are o spe"ifi"$.
Comentari%

&. 7egea dup$ "are se deter#in$ natura titlului de valoare. (itl%rile de valoare reprezentative $ncorporeaz# %n
drept real as%pra %nei cantit#i de m#rf%ri determinate, aflate $n depozit sa% $m5arcate pe nav# pentr% a fi transportate. (itl%rile reprezentative, c%m ar fi "onosa#entul, re"ipisa de depozit sa% Earantul, se s%5rog# ,i circ%l# $n loc%l m#rfii pe care o reprezint#. Condiiile ca s# fie considerat titl% reprezentativ al m#rfii pe care o specific#, s%nt prev#z%te de legea voinei emitent%l%i. Datorit# caracter%l%i literal al titl%l%i, legea voinei emitent%l%i se aplic# $n virt%tea prin"ipiului autono#iei de voin$, n%mai dac# aceast# lege este menionat#

e3pres $n c%prins%l doc%ment%l%i. 7n a5sena %nei indicaii, se va aplica legea sedi%l%i $ntreprinderii emitente, le, societatis. 2. 7egea apli"abil$ drepturilor reale referitoare la #arf$. 7n sit%aia $n care drept%rile reale as%pra m#rf%rilor constit%ie o5iect%l %n%i titl% reprezentativ, ele s%nt s%p%se legii aplica5ile ,i titl%l%i $ns%,i, adic# legii menionate e3pres $n titl%, le, voluntatis. Dac# n% e3ist# nici o specificare, %rmeaz# s# fie aplicat# legea sedi%l%i $ntreprinderii emitente a titl%l%i. <e"iunea a 5-a. Bunurile in"orporale

Art. "'"+. - Legea aplica5il# operelor de creaie intelect%al# Art. "'"#. - Legea aplica5il# drept%l%i de proprietate ind%strial#
Art. 2:26. 7egea apli"abil$ operelor de "reaie intele"tual$

%&' 3a,terea+ "oninutul ,i stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de "reaie intele"tual$ sunt supuse legii statului unde a"easta a fost pentru *nt0ia oar$ adus$ la "uno,tina publi"ului prin publi"are+ reprezentare+ e-punere+ difuzare sau *n alt #od ade"vat. %2' !perele de "reaie intele"tual$ nedivulgate sunt supuse legii naionale a autorului.
Comentari%

&. Distin"ii privind legea apli"abil$. Drept%l de a%tor reprezint# totalitatea normelor :%ridice care reglementeaz# raport%rile referitoare la realizarea ,i valorificarea operelor literare, artistice sa% ,tiinifice. 7n cadr%l dreptului de autor,
element%l caracteristic al creaiei intelect%ale const# $n originalitatea operei. Prevederile art. -=-2 8CC disting, $n privina legii aplica5ile, $ntre drept%l de a%tor as%pra %nei opere ad%se la c%no,tina p%5lic%l%i ,i operele de creaie nediv%lgate. 2. 7egea apli"abil$ operelor aduse la "uno,tina publi"ului. 0d%cerea operei la c%no,tina p%5lic%l%i constit%ie %n atri5%t de ordin intelect%al ,i moral. 8%mai a%tor%l poate decide dezv#l%irea creaiei sale, determin9nd limitele, modalitatea ,i moment%l $n care opera va fi p%5licat#. Indiferent de forma de e3primare, aspectele privind na,terea, conin%t%l ,i stingerea drept%l%i de a%tor as%pra %nei opere s%nt g%vernate de legea stat%l%i $n care a fost div%lgat# pentr% prima dat#. .. 7egea apli"abil$ operelor nedivulgate. 4pera de creaie intelect%al# este prote:at# prin simpla ei realizare, independent de ad%cerea la c%no,tina p%5lic%l%i. Pentr% creaiile intelect%ale nediv%lgate se va aplica legea naional# a a%tor%l%i. Art. 2:25. 7egea apli"abil$ dreptului de proprietate industrial$

3a,terea+ "oninutul ,i stingerea dreptului de proprietate industrial$ sunt supuse legii statului unde s-a efe"tuat depozitul ori *nregistrarea sau unde s-a depus "ererea de depozit ori de *nregistrare.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. Drept%l de proprietate ind%strial# reprezint# ansam5l%l normelor :%ridice care
reglementeaz# raport%rile c% privire la creaiile intelect%ale aplica5ile $n ind%strie ,i la semnele distinctive ale acestei activit#i. Pentr% a 5eneficia de protecie :%ridic#, o5iect%l dreptului de proprietate industrial$ tre5%ie $nregistrat la a%toritatea competent#, prin constit%irea %n%i depozit naional reglementar. 8a,terea, conin%t%l ,i stingerea drept%l%i de proprietate ind%strial# vor fi s%p%se legii stat%l%i %nde s-a efect%at depozit%l sa% $nregistrarea ori %nde s-a dep%s cererea de depozit sa% de $nregistrare. 0,adar, $n domeni%l propriet#ii ind%striale se aplic# legea loc%l%i %nde a% fost $ndeplinite condiiile de form# necesare pentr% depozitarea sa% $nregistrarea drept%l%i, locus regit actu;. Datorit# specific%l%i creaiei te>nice, aproprierea p%5lic# a rez%ltat%l%i activit#ii inventive necesit# an%mite formalit#i, prin care drept%l devine opoza5il terelor persoane. <e"iunea a :-a. 9or#ele de publi"itate

Art. "'"'. - Legea aplica5il#


Art. 2:2:. 7egea apli"abil$

%&' 9or#ele de publi"itate+ realizate *n ori"e #od+ referitoare la bunuri sunt supuse legii apli"abile la data ,i lo"ul unde se *ndeplines"+ afar$ nu#ai da"$ prin dispoziii spe"iale se prevede altfel. %2' 9or#ele de publi"itate+ pre"u# ,i "ele "u efe"t "onstitutiv de drepturi referitoare la un bun i#obil sunt supuse legii statului unde a"esta se g$se,te situat+ "@iar da"$ te#eiul 4uridi" al na,terii+ trans#iterii+ restr0ngerii sau stingerii dreptului real ori garaniei reale s-a "onstituit prin apli"area altei legi.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului unde se *ndeplines" for#alit$ile. ?ormele de p%5licitate pentr% opozabilitatea dreptului real fa$ de teri s%nt s%p%se legii aplica5ile la moment%l ,i la loc%l %nde se $ndeplinesc. 7ntr%c9t m#s%rile de
p%5licitate implic# intervenia %nei a%torit#i p%5lice, legea aplica5il# va fi a #rii $n care se efect%eaz# p%5licitatea. Prin %rmare, legea loc%l%i %nde se $ndepline,te forma de p%5licitate se identific#, $n fapt, c% legea loc%l%i sit%#rii 5%n%l%i. 2. Apli"area legii statului unde i#obilul este situat. ?ormele de p%5licitate referitoare la %n bun i#obil s%nt s%p%se legii stat%l%i %nde imo5il%l se g#se,te sit%at. 0ceea,i sol%ie este admis# ,i pentr% formele de p%5licitate c% efect constit%tiv de drept%ri reale imo5iliare, c>iar dac# temei%l :%ridic al na,terii, transmiterii, restr9ngerii sa% stingerii drept%l%i real ori garaniei reale s-a constit%it prin aplicarea altei legi. <e"iunea a -a. Ipote"ile #obiliare

Art. "'"$. - 0plicarea legii loc%l%i %nde se afl# 5%n%l Art. "'"%. - 0plicarea legii loc%l%i %nde se afl# de5itor%l Art. "'"&. - Legea aplica5il# $n caz%l res%rselor nat%rale Art. "'*(. - 6it%aiile speciale privind legea aplica5il# p%5licit#ii ipotecii mo5iliare Art. "'*). - Lipsa p%5licit#ii $n str#in#tate Art. "'*". - Legea aplica5il# operai%nilor asimilate ipotecilor mo5iliare
Art. 2:2 . Apli"area legii lo"ului unde se afl$ bunul

Condiiile de validitate+ publi"itatea ,i efe"tele ipote"ii #obiliare sunt supuse legii lo"ului unde se afl$ bunul la data *n"@eierii "ontra"tului de ipote"$ #obiliar$.
Comentari%

&. /egula *n #ateria ipote"ii #obiliare. Ipoteca mo5iliar# este o garanie real$ afectat# e3ec%t#rii %nei o5ligaii. 7n concepia no%l%i Cod civil, ipoteca mo5iliar# comport# $nc>eierea %n%i contract de ipotec#, $n for#$ autenti"$ sa% sub se#n$tur$ privat$. Condiiile de validitate, p%5licitatea ,i efectele ipotecii s%nt s%p%se legii loc%l%i %nde se afl# 5%n%l la
data $nc>eierii contract%l%i. 7ntr%c9t ipoteca s%5zist# c9t timp e3ist# o5ligaia pe care o garanteaz#, transfer%l 5%n%l%i, pe teritori%l %n%i alt stat, n% va afecta legea aplica5il#. Art. 2:25. Apli"area legii lo"ului unde se afl$ debitorul

%&' (rin e-"epie de la prevederile art. 2:2 + se apli"$ legea lo"ului unde se afl$ debitorul+ *n "azul: a' unui bun #obil "orporal "are+ potrivit destinaiei sale+ este utilizat *n #ai #ulte state+ da"$ prin dispoziii spe"iale nu se prevede altfelA

b' unui bun #obil in"orporalA "' unui titlu de valoare nego"iabil "are nu este *n posesia "reditorului. Cu toate a"estea+ *n "azul a"iunilor+ p$rilor so"iale ,i obligaiunilor se apli"$ legea statutului organi" al e#itentului+ "u e-"epia "azului *n "are a"este titluri de valoare sunt tranza"ionate pe o pia$ organizat$+ "az *n "are se apli"$ legea statului *n "are fun"ioneaz$ piaa respe"tiv$. %2' <e "onsider$ "$ debitorul se afl$ *n statul *n "are a"esta are re,edina obi,nuit$ sau+ dup$ "az+ sediul so"ial la data *n"@eierii "ontra"tului de ipote"$ #obiliar$.
Comentari%

&. 2-"epiile de la apli"area legii lo"ului unde se afl$ bunul. De la reg%la privind aplicarea legii loc%l%i %nde se afl# 5%n%l este admis# ,i o e3cepie. 7n caz%l %n%i bun #obil "orporal care este %tilizat $n mai m%lte state, a %n%i bun #obil in"orporal ,i a %n%i titlu de valoare nego"iabil care n% este $n posesia creditor%l%i, se va aplica legea loc%l%i %nde se
afl# de5itor%l. @ai m%lt, prin dispoziiile lit. c& de la alin. "1& al art. -=-/ 8CC, se prevede o e3cepie la e3cepie. 0stfel, $n sit%aia aci%nilor, p#rilor sociale ,i o5ligai%nilor se aplic# legea stat%t%l%i organic al emitent%l%i. (ot%,i, dac# aceste titl%ri s%nt tranzacionate pe o pia# organizat#, vor fi s%p%se legii stat%l%i $n care f%ncioneaz# piaa respectiv#. 0ceast# reglementare se e3plic# prin nat%ra :%ridic# a titl%rilor de valoare. 2. Califi"area noiunii lo"ului unde se afl$ debitorul. 8oi%nea privind loc%l %nde se afl# de5itor%l este calificat# prin dispoziiile alin. "-& al art. -=-/ 8CC. 0stfel, se consider# c#, la data $nc>eierii contract%l%i de ipote"$ #obiliar$, de5itor%l se afl# $n stat%l $n care $,i are re,edina obi,nuit$ sa% sediul real. Art. 2:28. 7egea apli"abil$ *n "azul resurselor naturale

Condiiile de validitate+ publi"itatea ,i efe"tele ipote"ii asupra resurselor #inerale+ petrolului sau gazelor ori asupra unei "reane rezultate din v0nzarea a"estora la surs$+ "are se na,te de la data e-tragerii bunurilor sau de la data la "are su#ele obinute din v0nzare sunt virate *n "ont+ sunt supuse legii lo"ului unde se afl$ e-ploatarea.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului unde se afl$ e-ploatarea. Prin specific%l lor, resursele naturale imp%n o sol%ie distinct#.
Legea aplica5il# se determin# d%p# criteri%l loc%l%i %nde se afl# e3ploatarea. Domeni%l legii aplica5ile c%prinde %rm#toarele aspecteA condiiile de validitate, p%5licitatea ,i efectele ipotecii as%pra mineralelor, petrol%l%i sa% gazelor' creanele rez%ltate din v9nzarea acestora la s%rs#, care ia% na,tere de la data e3tragerii 5%n%rilor sa% de la data la care s%mele o5in%te din v9nzare s%nt virate $n cont. Art. 2:.;. <ituaiile spe"iale privind legea apli"abil$ publi"it$ii ipote"ii #obiliare

%&' Ipote"a *nregistrat$ potrivit legii lo"ului unde se afl$ bunul *,i "onserv$ rangul de prioritate *n alt stat+ da"$ au fost *ndeplinite ,i for#ele de publi"itate prev$zute de legea a"estui stat: a' *nainte s$ *n"eteze rangul de prioritate dob0ndit potrivit legii apli"abile la data "onstituirii ipote"iiA b' *n ter#en de "el #ult :; de zile de la data la "are bunul a intrat *n statul respe"tiv sau *n ter#en de "el #ult &5 zile de la data la "are "reditorul a "unos"ut a"est fapt. %2' (revederile alin. %&' sunt apli"abile *n #od "orespunz$tor ,i *n "azul *n "are ipote"a a fost *nregistrat$ potrivit legii lo"ului unde se afl$ debitorul. Ter#enele prev$zute la alin. %&' lit. b' se "al"uleaz$+ dup$ "az+ de la data la "are debitorul *,i stabile,te re,edina obi,nuit$ ori+ dup$ "az+ sediul so"ial *n statul respe"tiv sau de la data la "are "reditorul a "unos"ut a"est fapt. %.' Cu toate a"estea+ ipote"a #obiliar$ nu va fi opozabil$ terului "are a dob0ndit "u titlu oneros un drept asupra bunului f$r$ s$ fi "unos"ut e-istena ipote"ii #obiliare ,i #ai *nainte "a a"easta s$ fi devenit opozabil$ potrivit alin. %&' ,i %2'.
Comentari%

&. )nregistrarea ipote"ii potrivit legii lo"ului unde se afl$ bunul. Ipoteca este opoza5il# terilor din zi%a $nscrierii
sale $n registrele de p%5licitate, dac# prin lege n% se prevede altfel. 7nregistrarea se face $n conformitate c% dispoziiile legii loc%l%i %nde se afl# 5%n%l. Pentr% a-,i conserva rang%l de prioritate $n alt stat, este necesar ca

ipoteca s# $ndeplineasc# ,i for#ele de publi"itate prev#z%te de legea stat%l%i respectiv. ?ormele de p%5licitate tre5%ie efect%ate $nainte s# $nceteze rangul de prioritate do59ndit la data constit%irii ipotecii, prec%m ,i $n termenele de cel m%lt =. sa% 1; zile, sta5ilite la lit. 5& de la alin. "1& al art. -=!. 8CC. 2. )nregistrarea ipote"ii "onfor# legii lo"ului unde se afl$ debitorul. 7n caz%l $n care ipoteca a fost $nregistrat# potrivit legii loc%l%i %nde se afl# de5itor%l, se vor aplica acelea,i prevederi. (ermenele menionate se vor calc%la de la data la care de5itor%l $,i sta5ile,te re,edina obi,nuit$ ori sediul so"ial $n stat%l respectiv sa% de c9nd creditor%l a c%nosc%t acest fapt. .. Inopozabilitatea ipote"ii #obiliare. 7n an%mite sit%aii $ns#, ipoteca mo5iliar# n% va prod%ce efecte :%ridice. 0stfel, dac# ter%l a do59ndit c% titl% oneros %n drept as%pra 5%n%l%i ipotecat, f#r# s# fi c%nosc%t e3istena garaniei ,i mai $nainte de $ndeplinirea formelor de p%5licitate, ipoteca mo5iliar# este inopoza5il#. Art. 2:.&. 7ipsa publi"it$ii *n str$in$tate

%&' Da"$ legea str$in$ "are regle#enteaz$ rangul ipote"ii #obiliare nu prevede for#alit$i de publi"itate ,i bunul nu este *n posesia "reditorului+ ipote"a #obiliar$ are rang inferior: a' ipote"ii asupra unei "reane "onst0nd *ntr-o su#$ de bani pl$tibil$ *n /o#0niaA b' ipote"ii asupra unui bun #obil "orporal+ "are a fost "onstituit$ atun"i "0nd bunul se afla *n /o#0nia+ sau asupra unui titlu nego"iabil. %2' Cu toate a"estea+ ipote"a #obiliar$ *,i "onserv$ rangul de prioritate+ da"$ este *nregistrat$+ potrivit legii ro#0ne+ *naintea "onstituirii ipote"ii #enionate la alin. %&' lit. a' sau b'.
Comentari%

&. /angul ipote"ii #obiliare. 1ang%l ipotecilor se determin# potrivit ordinii $nscrierii ori a constit%irii lor, d%p# c%m a% fost sa% n% perfectate. Dar legea str#in#, care reglementeaz# rang%l ipotecii, poate s# n% prevad# for#alit$i de publi"itate, iar 5%n%l s# n% fie $n posesia creditor%l%i. 7n aceast# sit%aie, ipoteca mo5iliar# are %n rang inferior ipotecii
menionate la lit. a& sa% lit. 5& de la alin. "1& al art. -=!1 8CC. 2. Conservarea rangului de prioritate. Prin derogare de la prevederile generale, rang%l de prioritate al ipotecii mo5iliare se poate conserva prin $nregistrarea ei, conform legii rom9ne, $naintea constit%irii ipotecii c% care vine $n conc%rs. Art. 2:.2. 7egea apli"abil$ operaiunilor asi#ilate ipote"ilor #obiliare

%&' Dispoziiile prezentei se"iuni referitoare la publi"itate ,i efe"tele a"esteia sunt apli"abile+ *n #od "orespunz$tor+ in0nd sea#a de natura bunurilor #obile+ ,i operaiunilor asi#ilate+ potrivit legii+ ipote"ii #obiliare. %2' (entru deter#inarea legii apli"abile se ia *n "onsiderare data *n"@eierii operaiunii asi#ilate ipote"ii #obiliare.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. Prin nat%ra lor, operai%nile asimilate de lege ipotecii mo5iliare vor fi s%p%se acelora,i reglement#ri. 0stfel, p%5licitatea ,i efectele acesteia se vor aplica, $n mod coresp%nz#tor, ,i operaiunilor asi#ilate ipote"ii #obiliare "a se vedea I.P. Filipescu, Drept internaional privat, p. !1= ,i %rm.&. 2. Criteriul privind data *n"@eierii operaiunii. Legea aplica5il# operai%nilor asimilate ipotecii mo5iliare se
determin# d%p# %n criteri% o5iectiv. Potrivit dispoziiilor alin. "-& al art. -=!- 8CC, criteri%l de localizare adoptat se refer# la data $nc>eierii operai%nii asimilate. Capitolul IV. =o,tenirea Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional

privat&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&.

Art. "'**. - Legea aplica5il# Art. "'*+. - 0legerea legii aplica5ile Art. "'*#. - Legea aplica5il# formei testament%l%i Art. "'*'. - Domeni%l de aplicare a legii mo,tenirii. 6%ccesi%nea vacant#
Art. 2:... 7egea apli"abil$

=o,tenirea este supus$ legii statului pe teritoriul "$ruia defun"tul a avut+ la data #orii+ re,edina obi,nuit$.
Comentari%

&. Apli"area legii ulti#ei re,edine obi,nuite a defun"tului. 8o%l Cod civil a ren%nat la sol%ia tradiional#, prop%s# de postglosatori, a diviz#rii masei s%ccesorale $n 5%n%ri mo5ile ,i 5%n%ri imo5ile. <u""esiunea fiind o universalitate de bunuri, este normal s# fie g%vernat# de o sing%r# lege. Coresp%nz#tor art. -=!! 8CC, mo,tenirea este
s%p%s# legii stat%l%i pe teritori%l c#r%ia def%nct%l a av%t re,edina o5i,n%it# la data morii. Art. 2:.6. Alegerea legii apli"abile

%&' ! persoan$ poate s$ aleag$+ "a lege apli"abil$ #o,tenirii *n ansa#blul ei+ legea statului a "$rui "et$enie o are. %2' 2-istena ,i validitatea "onsi#$#0ntului e-pri#at prin de"laraia de alegere a legii apli"abile sunt supuse legii alese pentru a "0r#ui #o,tenirea. %.' De"laraia de alegere a legii apli"abile trebuie s$ *ndeplineas"$+ *n "eea "e prive,te for#a+ "ondiiile unei dispoziii pentru "auz$ de #oarte. Tot astfel+ #odifi"area sau revo"area de "$tre testator a unei ase#enea dese#n$ri a legii apli"abile trebuie s$ *ndeplineas"$+ *n "eea "e prive,te for#a+ "ondiiile de #odifi"are sau de revo"are a unei dispoziii pentru "auz$ de #oarte.
Comentari%

&. !piunea de alegere a unei alte legi. 7n conformitate c% no%a reglementare, autono#ia de voin$ a testator%l%i a
fost restr9ns#. 0stfel, persoana interesat# poate s# aleag# o alt# lege aplica5il# mo,tenirii, $n ansam5l%l ei. Prin derogare de la reg%la general#, se poate opta doar pentr% legea stat%l%i a c#r%i cet#enie o are persoana. 0ceast# opi%ne prezint# ,i o limit#, $ntr%c9t n% pot fi afectate drept%rile #o,tenitorilor rezervatari, prev#z%te de legea de la re,edina obi,nuit$ a def%nct%l%i. 2. De"laraia de alegere a legii apli"abile. Legea aplica5il# mo,tenirii este prev#z%t# de testator printr-o declaraie de alegere. )3istena ,i validitatea "onsi#$#0ntului e3primat prin declaraia de alegere vor fi s%p%se legii desemnate de testator. .. 9or#a de"laraiei de alegere. 7n privina formei, testator%l poate s# fac# declaraia de alegere a legii aplica5ile c% respectarea condiiilor %nei dispoziii pentru "auz$ de #oarte. Dac# desemnarea legii aplica5ile se modific# ori se revoc#, sol%ia este similar#. Intervenia testator%l%i tre5%ie s# $ndeplineasc#, c% privire la form#, cerinele de modificare sa% de revocare a %nei dispoziii pentr% ca%z# de moarte. Art. 2:.5. 7egea apli"abil$ for#ei testa#entului

)nto"#irea+ #odifi"area sau revo"area testa#entului sunt "onsiderate valabile da"$ a"tul respe"t$ "ondiiile de for#$ apli"abile+ fie la data "0nd a fost *nto"#it+ #odifi"at sau revo"at+ fie la data de"esului testatorului+ "onfor# ori"$reia dintre legile ur#$toare: a' legea naional$ a testatoruluiA

b' legea re,edinei obi,nuite a a"estuiaA "' legea lo"ului unde a"tul a fost *nto"#it+ #odifi"at sau revo"atA d' legea situaiei i#obilului "e for#eaz$ obie"tul testa#entuluiA e' legea instanei sau a organului "are *ndepline,te pro"edura de trans#itere a bunurilor #o,tenite.
Comentari%

&. Apli"area legii #ai favorabile. Boina testator%l%i tre5%ie concretizat# $n %na din formele prescrise de lege. 7n materia
formei testament%l%i, te3t%l art. -=!; 8CC conine o reglementare de favoare, care e3prim# principi%l legii mai favora5ile. Testa#entul va fi vala5il dac# $ndepline,te condiiile de form# menionate de %na dintre legile a c#ror aplicare este prev#z%t# alternativ. )fectele testament%l%i se vor prod%ce de la data c9nd act%l a fost $ntocmit, modificat sa% revocat ori de la data deces%l%i testator%l%i. Prin aceste dispoziii se rezolv# ,i event%alele "onfli"te #obile de legi. Art. 2:.:. Do#eniul de apli"are a legii #o,tenirii. <u""esiunea va"ant$

%&' 7egea apli"abil$ #o,tenirii stabile,te *ndeosebi: a' #o#entul ,i lo"ul des"@iderii #o,teniriiA b' persoanele "u vo"aie de a #o,teniA "' "alit$ile "erute pentru a #o,teniA d' e-er"itarea posesiei asupra bunurilor r$#ase de la defun"tA e' "ondiiile ,i efe"tele opiunii su""esoraleA f' *ntinderea obligaiei #o,tenitorilor de a suporta pasivulA g' "ondiiile de fond ale testa#entului+ #odifi"area ,i revo"area unei dispoziii testa#entare+ pre"u# ,i in"apa"it$ile spe"iale de a dispune sau de a pri#i prin testa#entA @' parta4ul su""esoral. %2' )n "azul *n "are+ "onfor# legii apli"abile #o,tenirii+ su""esiunea este va"ant$+ bunurile situate sau+ dup$ "az+ aflate pe teritoriul /o#0niei sunt preluate de statul ro#0n *n te#eiul dispoziiilor legii ro#0ne privitoare la atribuirea bunurilor unei su""esiuni va"ante.
Comentari%

&. <fera de apli"are a legii #o,tenirii. @o,tenirea se desc>ide prin deces%l %nei persoane. Domeni%l de aplicare a legii
mo,tenirii c%prinde mai m%lte aspecte. )le s%nt sta5ilite $ndeose5i prin lit. a&->& ale art. -=!= 8CC. )n%merarea principalelor elemente incl%se $n domeni%l legii mo,tenirii este e3emplificativ# "a se vedea, D. Al. !itaru, Drept internaional privat, p. -.1 ,i %rm.&. 2. <u""esiunea va"ant$. 7n economia art. -=!= 8CC, prevederile referitoare la s%ccesi%nea vacant# constit%ie %n aspect distinct. Conform alin. "-& al te3t%l%i, $n caz%l %nei s%ccesi%ni vacante, 5%n%rile sit%ate sa% aflate pe teritori%l #rii noastre vor fi prel%ate de stat%l rom9n, $n temei%l dispoziiilor legii rom9ne aplica5ile $n aceast# materie. 6tat%l va c%lege mo,tenirea vacant#, $n virt%tea s%veranit#ii sale, av9nd %n drept de des@eren$. +%n%rile din patrimoni%l s%ccesoral vor intra $n domeni%l privat al stat%l%i. )le se do59ndesc retroactiv de la data desc>iderii mo,tenirii. Capitolul V. Actul juridic

Bibliografie: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat, vol%m%l II, )dit%ra ?%ndaiei C>emarea, Ia,i, 1 << "citat# $n contin%are M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat&' Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, Dalloz, Paris, 1 "citat# $n contin%are Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept
internaional privat&.

Art. "'*$. - Legea aplica5il# condiiilor de fond Art. "'*%. - Legea aplica5il# $n lipsa alegerii

Art. "'*&. - Legea aplica5il# condiiilor de form#


Art. 2:. . 7egea apli"abil$ "ondiiilor de fond

%&' Condiiile de fond ale a"tului 4uridi" sunt stabilite de legea aleas$ de p$ri sau+ dup$ "az+ de autorul s$u. %2' Alegerea legii apli"abile a"tului trebuie s$ fie e-pres$ ori s$ rezulte ne*ndoielni" din "uprinsul a"estuia sau din "ir"u#stane. %.' ($rile pot alege legea apli"abil$ totalit$ii sau nu#ai unei anu#ite p$ri a a"tului 4uridi". %6' )nelegerea privind alegerea legii apli"abile poate fi #odifi"at$ ulterior *n"@eierii a"tului. =odifi"area are efe"t retroa"tiv+ f$r$ s$ poat$ totu,i: a' s$ infir#e validitatea for#ei a"estuiaA sau b' s$ adu"$ atingere drepturilor dob0ndite *ntre ti#p de teri.
Comentari%

&. Apli"area legii alese de p$ri. Condiiile de fond ale act%l%i :%ridic s%nt s%p%se legii act%l%i, le, actus. 7n materia contractelor, aspectele de fond, $n totalitatea lor, s%nt c9rm%ite de le, contractus. Legea aplica5il# fond%l%i act%l%i este aleas#, de c#tre p#ri, $n temei%l autono#iei de voin$, le, voluntatis. Potrivit acest%i principi%, p#rile pot s# determine
legea aplica5il# act%l%i :%ridic. 7n alegerea legii aplica5ile, p#rile a% deplin# li5ertate. 0legerea p#rilor n% este circ%mstaniat# de e3istena %nei leg#t%ri reale $ntre legea desemnat# ,i act%l $nc>eiat sa% a %n%i interes raional al p#rilor "a se vedea M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat, p. 1/! ,i %rm.&. 2. =odalit$ile de e-pri#are a voinei p$rilor. )3primarea voinei p#rilor se realizeaz#, conform alin. "-& al art. -=!< 8CC, prin do%# modalit#i. D%p# prima modalitate, alegerea e3pres# se poate efect%a prin inserarea %nei cla%ze $n act%l :%ridic sa% prin $nc>eierea %n%i contract separat $ntre p#ri, care s# prevad# legea aplica5il#. 0legerea e3pres# poate fi direct# sa% indirect#. Dac# p#rile se refer# la uzane, "ontra"te-tip sa% "ondiii generale, alegerea este indirect#. D%p# a do%a modalitate, alegerea tacit# a legii aplica5ile rez%lt# ne$ndoielnic din c%prins%l act%l%i sa% din circ%mstane. 7n aprecierea voinei ta"ite a p$rilor, organ%l de :%risdicie va analiza elementele s%5iective sa% o5iective ale act%l%i :%ridic. )lementele s%5iective s%nt intrinseci act%l%i, pe c9nd cele o5iective, fiind e3trinseci sa% e3terioare, in de nat%ra raport%rilor respective. .. )ntinderea voinei p$rilor. Dispoziiile alin. "!& al art. -=!< 8CC se refer# ,i la $ntinderea voinei p#rilor. Din form%larea acest%i te3t, rez%lt# c# p#rile a% posi5ilitatea de a s%p%ne elementele de fond ale act%l%i %nor legi din sisteme de drept diferite. 6ol%ia frag#ent$rii a"tului 4uridi", c%nosc%t# s%5 den%mirea de dpeGage sa% spliting-%p, de,i criticat#, fiindc# n% respect# %nitatea contract%l%i, se imp%ne prin consideraii de ordin :%ridic ,i economic "a se vedea I.P. Filipescu, Drept internaional privat, p. !! &. 6. =odifi"area alegerii legii apli"abile. 7n temei%l prin"ipiului autono#iei de voin$, p#rile pot s# revin# as%pra alegerii lor iniiale. @odificarea acord%l%i as%pra legii aplica5ile, convenit# %lterior datei $nc>eierii act%l%i, are efect retroactiv. (ot%,i, no%a lege desemnat# de p#ri n% poate s# infirme validitatea formei act%l%i ori s# ad%c# atingere drept%rilor do59ndite $ntre timp de teri. Art. 2:.5. 7egea apli"abil$ *n lipsa alegerii

%&' )n lipsa alegerii+ se apli"$ legea statului "u "are a"tul 4uridi" prezint$ leg$turile "ele #ai str0nse+ iar da"$ a"east$ lege nu poate fi identifi"at$+ se apli"$ legea lo"ului unde a"tul 4uridi" a fost *n"@eiat. %2' <e "onsider$ "$ e-ist$ atari leg$turi "u legea statului *n "are debitorul prestaiei "ara"teristi"e sau+ dup$ "az+ autorul a"tului are+ la data *n"@eierii a"tului+ dup$ "az+ re,edina obi,nuit$+ fondul de "o#er sau sediul so"ial.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile dup$ "riterii obie"tive. 7n caz%l $n care p#rile n% ,i-a% e3primat voina, legea
aplica5il# se determin# de organ%l de :%risdicie d%p# criterii o5iective. Conform alin. "1& al art. -=!/ 8CC, act%l :%ridic va fi s%p%s legii stat%l%i c% care prezint# leg#t%rile cele mai str9nse sa% legii loc%l%i $nc>eierii act%l%i, dac# prima lege n% poate fi identificat#. Localizarea o5iectiv# a act%l%i :%ridic, $n raport c% legea voinei p#rilor, are %n caracter s%5sidiar. Criteriile de localizare se aplic# n%mai $n a5sena %nei legi aleas# de p#ri.

2. Califi"area noiunii de leg$turile "ele #ai str0nse. Pentr% asig%rarea %nei sol%ii %nitare, noi%nea de leg#t%rile
cele mai str9nse este calificat#. 7n $neles%l alin. "-& al art. -=!/ 8CC, se consider# c# e3ist# asemenea leg#t%ri c% legea stat%l%i $n care de5itor%l prestaiei caracteristice sa% a%tor%l act%l%i are re,edina obi,nuit$, fondul de "o#er sa% sediul so"ial. P%nctele de leg#t%r# admise s%nt alternative. 4rgan%l de :%risdicie va aprecia, $n f%ncie de data $nc>eierii act%l%i, c% care dintre ele e3ist# leg#t%rile cele mai str9nse. Art. 2:.8. 7egea apli"abil$ "ondiiilor de for#$

%&' Condiiile de for#$ ale unui a"t 4uridi" sunt stabilite de legea "are *i "0r#uie,te fondul. %2' A"tul se "onsider$ totu,i valabil din pun"tul de vedere al for#ei+ da"$ *ndepline,te "ondiiile prev$zute de una dintre legile ur#$toare: a' legea lo"ului unde a fost *nto"#itA b' legea "et$eniei sau legea re,edinei obi,nuite a persoanei "are l-a "onsi#itA "' legea apli"abil$ potrivit dreptului internaional privat al autorit$ii "are e-a#ineaz$ validitatea a"tului 4uridi". %.' )n "azul *n "are legea apli"abil$ "ondiiilor de fond ale a"tului 4uridi" i#pune+ sub san"iunea nulit$ii+ o anu#it$ for#$ sole#n$+ ni"io alt$ lege dintre "ele #enionate la alin. %2' nu poate s$ *nl$ture a"east$ "erin$+ indiferent de lo"ul *nto"#irii a"tului.
Comentari%

&. Apli"area legii fondului. 7n materia formei act%l%i :%ridic, reg%lile conflict%ale aplica5ile prev#d mai m%lte sol%ii.
Potrivit alin. "1& al art. -=! 8CC, condiiile de form# ale act%l%i :%ridic s%nt determinate, $n principal, de legea care $i c9rm%ie,te fond%l. 2. Apli"area unei alte legi. C% toate c# legea fond%l%i este preponderent#, $n s%5sidiar, se poate aplica ,i o alt# lege. Conform alin. "-& al art. -=! 8CC, act%l :%ridic este vala5il din p%nct de vedere al formei, dac# $ndepline,te condiiile sta5ilite de %na din legile en%merate $n mod e3pres. Prin consacrarea acestor prevederi, se face aplicarea prin"ipiului legii #ai favorabile "a se vedea D. Al. !itaru, Drept internaional privat, p. -11&. .. Cara"terul pri#ordial al legii fondului. 7n raport c% celelalte legi incidente, legea aplica5il# fond%l%i este primordial#. De altfel, dac# legea aplica5il# condiiilor de form# imp%ne, s%5 sanci%nea nulit$ii, o an%mit# for#$ sole#n$, aceast# cerin# n% poate fi $nl#t%rat# de nici o alt# lege. Capitolul VI. !bligaiile Bibliografie: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d. *nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat, vol%m%l II, )dit%ra ?%ndaiei C>emarea, Ia,i, 1 << "citat# $n contin%are M.3. 7a8ot9, Drept internaional privat&' Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv, Dalloz, Paris, 1 "citat# $n contin%are Y. Loussouarn, P. Bourel, Droit international priv&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&'.

Art. "'+(. - Legea aplica5il# o5ligaiilor contract%ale Art. "'+). - Legea aplica5il# o5ligaiilor e3tracontract%ale Art. "'+". - 1#sp%nderea pentr% atingeri ad%se personalit#ii Art. "'+*. - 6tingerea o5ligaiilor Art. "'++. - Pl%ralitatea de de5itori Art. "'+#. - Drept%l de regres Art. "'+'. - @oneda de plat#
Art. 2:6;. 7egea apli"abil$ obligaiilor "ontra"tuale

%&' 7egea apli"abil$ obligaiilor "ontra"tuale se deter#in$ potrivit regle#ent$rilor dreptului 1niunii 2uropene. %2' )n #ateriile "are nu intr$ sub in"idena regle#ent$rilor 1niunii 2uropene sunt apli"abile dispoziiile prezentului "od privind legea apli"abil$ a"tului 4uridi"+ da"$ nu se prevede altfel prin "onvenii internaionale sau prin dispoziii spe"iale. -art. * alin. .)/ .*/, art. + alin. .)/ .*/, art. )" al din Regula;entul .1>/ nr. #&*?"((%2
Comentari%

&. 7ibertatea de alegere a legii apli"abile. 1eglement#rile drept%l%i *ni%nii )%ropene $n materie s%nt prev#z%te prin
1eg%lament%l "C)& nr. ; !F-../ al Parlament%l%i )%ropean ,i al Consili%l%i privind legea aplica5il# o5ligaiilor contract%ale "H1oma II&. 7n ela5orarea 1eg%lament%l%i s-a% av%t $n vedere sol%iile preconizate de Convenia de la 1oma din 1 i%nie 1 /.. Prin dispoziiile art. ! alin. "1& al 1eg%lament%l%i a fost consacrat $n domeni%l o5ligaiilor contract%ale, prin"ipiul autono#iei de voin$. 0stfel, contract%l este g%vernat de legea aleas# de p#ri. 0legerea legii tre5%ie s# fie e3pres# ori s# rez%lte, c% grad rezona5il de certit%dine, din cla%zele contract%ale sa% din $mpre:%r#rile ca%zei. P#rile pot desemna legea aplica5il# $ntreg%l%i sa% n%mai %nei p#ri a contract%l%i. Prin importana acordat# a%tonomiei de voin# $n alegerea legii aplica5ile s-a %rm#rit eficiena raport%rilor contract%ale. 7n temei%l prin"ipiului autono#iei de voin$, p#rile contractante pot s# revin# as%pra alegerii lor iniiale. Conform alin. "-& al art. !, p#rile pot conveni, $n orice moment, s# s%p%n# contract%l altei legi dec9t cea care $l g%verna anterior. @odificarea acord%l%i as%pra legii aplica5ile, care intervine %lterior $nc>eierii contract%l%i, are efect retroactiv. (ot%,i, no%a lege desemnat# de p#ri n% poate s# ad%c# atingere validit#ii formei contract%l%i ,i nici s# afecteze $n mod negativ drept%rile terilor. 7n %nele sit%aii, toate elementele relevante pentr% sit%aia respectiv#, la moment%l $n care are loc alegerea, se pot afla $n alt# ar# dec9t aceea a c#rei lege a fost aleas#. Potrivit alin. "!& al art. !, alegerea f#c%t# de p#ri n% va ad%ce atingere aplic#rii dispoziiilor legii acelei alte #ri, de la care n% se poate deroga prin acord. 6ol%ia este aceea,i, dac# toate elementele relevante se afl# $n %n%l sa% mai m%lte state mem5re. 2. 7egea apli"abil$ *n absena alegerii. 7n a5sena %nei alegeri a p#rilor, legea aplica5il# contract%l%i este determinat# prin criterii o5iective. Prevederile 1eg%lament%l%i sta5ilesc %n criteri% principal ,i mai m%lte criterii s%5sidiare de localizare a contract%l%i. Legea aplica5il# contract%l%i se determin# $n f%ncie de norma prev#z%t# pentr% tip%l specific de contract. Prin considerarea acest%i criteri%, dispoziiile alin. "1& al art. 2 conin %rm#toarele preciz#riA contract%l de v9nzare-c%mp#rare de 5%n%ri este reglementat de legea #rii $n care $,i are re,edina obi,nuit$ v9nz#tor%l' contract%l de prest#ri de servicii este reglementat de legea #rii $n care $,i are re,edina o5i,n%it# prestator%l de servicii' contract%l privind %n drept real imo5iliar sa% privind drept%l de locai%ne as%pra %n%i imo5il este reglementat de legea #rii $n care este sit%at imo5il%l' contract%l de locai%ne av9nd drept o5iect folosina privat# ,i temporar# a %n%i imo5il pe o perioad# de ma3im%m ,ase l%ni consec%tive este reglementat de legea #rii $n care $,i are re,edina o5i,n%it# proprietar%l' contract%l de franciz# este reglementat de legea #rii $n care $,i are re,edina o5i,n%it# 5eneficiar%l francizei' contract%l de distri5%ie este reglementat de legea #rii, $n care $,i are re,edina o5i,n%it# distri5%itor%l' contract%l de v9nzare-c%mp#rare de 5%n%ri la licitaie este reglementat de legea #rii $n care are loc licitaia' orice contract $nc>eiat $n cadr%l %n%i sistem m%ltilateral, care re%ne,te sa% faciliteaz# re%nirea de interese m%ltiple de v9nzare-c%mp#rare de instr%mente financiare ale terilor este reglementat de o lege %nic#. 7n sit%aia $n care contract%l n% poate fi $ncadrat $n nici %n%l din tip%rile specificate sa%, prin prisma elementelor sale, aparine mai m%ltor tip%ri definite, contract%l va fi reglementat, potrivit alin. "-& al art. 2, de legea #rii $n care $,i are re,edina o5i,n%it# partea contractant# ce efect%eaz# prestaia "ara"teristi"$. (ot%,i, din ansam5l%l circ%mstanelor ca%zei poate rez%lta, $n mod evident, c# %n contract are leg#t%r# mai str9ns# c% o alt# ar#, dec9t cea menionat# $n primele do%# ipoteze. Conform alin. "!& al art. 2, $n acest caz se va aplica legea din acea ar#. Dac# legea aplica5il# n% poate fi determinat# prin intermedi%l criteriilor anterioare, contract%l va fi reglementat de legea #rii c% care prezint# cele mai str9nse leg#t%ri. Pentr% prote:area intereselor p#rilor contractante, dispoziile 1eg%lement%l%i conin ,i %nele reg%li specifice. 0v9nd $n vedere nat%ra lor special#, normele conflict%ale prev#d legea aplica5il# $n caz%l contractelor de transport, contractelor $nc>eiate c% cons%matorii, contractelor de asig%rare ,i contractelor individ%ale de m%nc#. .. Do#eniul legii apli"abile. 6fera de aplicare a legii contract%l%i c%prinde mai m%lte aspecte. Conform art. 1- al 1eg%lament%l%i, elementele reglementate, $n special, se refer# la %rm#toareleA interpretarea "ontra"tului' e-e"utarea obligaiilor rez%ltate din contract' "onse"inele nee-e"ut$rii totale sa% pariale a o5ligaiilor' mod%rile de stingere a obligaiilor, prec%m ,i pres"ripia ,i de"$derea din drept%ri' efectele nulit$ii contract%ale. Pentr% materiile care n% intr# $n sfera reglement#rilor *ni%nii )%ropene, se vor aplica reg%lile Cod%l%i civil, $n m#s%ra $n care, prin convenii internaionale sa% prin dispoziii speciale, n% s%nt sta5ilite alte prevederi.

Art. 2:6&. 7egea apli"abil$ obligaiilor e-tra"ontra"tuale

%&' 7egea apli"abil$ obligaiilor e-tra"ontra"tuale se deter#in$ potrivit regle#ent$rilor dreptului 1niunii 2uropene. %2' )n #ateriile "are nu intr$ sub in"idena regle#ent$rilor 1niunii 2uropene se apli"$ legea "are "0r#uie,te fondul raportului 4uridi" pree-istent *ntre p$ri+ da"$ nu se prevede altfel prin "onvenii internaionale sau prin dispoziii spe"iale. -art. + alin. .)/ @i .*/, art. )( alin. .)/, art. )) alin. .)/, art. )" alin. .)/, art. )+ )# din Regula;entul .1>/ nr. %'+?"(($2
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. 1eglementarea drept%l%i *ni%nii )%ropene $n domeni% este consacrat# prin
1eg%lament%l "C)& nr. /=2F-..< al Parlament%l%i )%ropean ,i al Consili%l%i privind legea aplica5il# o5ligaiilor necontract%ale "H1oma III&. 1eg%lile %niforme c%prinse $n 1eg%lament privesc faptele ilicite, prec%m ,i $m5og#irea f#r# :%st# ca%z#, gesti%nea de afaceri ,i culpa in contraAendo. 0spectele conflict%ale privind faptele ilicite s%nt reglementate printr-o norm# c% caracter general. Conform dispoziiilor art. 2 alin. "1& din 1eg%lament, o5ligaiile necontract%ale ce dec%rg dintr-o fapt$ ili"it$ s%nt s%p%se legii #rii $n care s-a prod%s pre:%dici%l. 0ceast# lege se aplic# indiferent de loc%l %nde are loc fapt%l ca%zator de pre:%dicii ,i de ara sa% #rile $n care se manifest# efectele indirecte ale respectiv%l%i fapt. De e3empl%, $n caz%l %nor v#t#m#ri corporale sa% da%ne as%pra 5%n%rilor, ara $n care se prod%ce pre:%dici%l va fi aceea $n care s-a prod%s v#t#marea ori da%nele as%pra 5%n%rilor. De la prevederile normei generale este admis# ,i o e3cepie. 0stfel, persoanele implicate a c#ror r#sp%ndere este invocat# ,i care a% s%ferit pag%5a, $,i pot avea re,edina obi,nuit$ $n aceea,i ar# $n moment%l prod%cerii pre:%dici%l%i. 7n acest caz, se va aplica legea #rii respective. Dac#, din toate circ%mstanele referitoare la caz, reiese clar c# fapta ilicit# are $n mod v#dit mai m%lt# leg#t%r# c% o alt# ar# dec9t cea menionat# $n sit%aiile anterioare, se va aplica legea acelei #ri. Pentr% asig%rarea %nei interpret#ri %nitare, alin. "!& al art. 2 prevede c# o leg#t%r# v#dit mai str9ns# c% o alt# ar# se poate $ntemeia, $n special, pe o relaie pree3istent# $ntre p#ri. De e3empl%, %n contract, care este $n str9ns# leg#t%r# c% respectiva fapt# ilicit#. Pentr% an%mite sit%aii $n care, prin aplicarea reg%lii generale, n% se poate o5ine %n ec>ili5r% $ntre interesele persoanelor $n ca%z#, a% fost ela5orate ,i %nele norme speciale. Prin intermedi%l lor se prevede legea aplica5il# $n %rm#toarele materiiA r#sp%nderea pentr% prod%se defect%oase' conc%rena neloial# ,i actele care $ngr#desc li5era conc%ren#' da%ne ad%se medi%l%i' $nc#lcarea drept%rilor de proprietate intelect%al#' aci%nile sindicale. 45ligaia necontract%al# care dec%rge din *#bog$irea f$r$ 4ust$ "auz$, incl%siv plata nedatorat$, ,i se refer# la %n raport e3istent $ntre p#ri, rez%ltat dintr-%n contract sa% o fapt# ilicit#, va fi g%vernat#, conform art. 1. alin. "1& din 1eg%lament, de legea care reglementeaz# raport%l vizat. 7n caz%l c9nd legea aplica5il# n% poate fi sta5ilit#, iar p#rile $,i a% re,edina o5i,n%it# $n aceea,i ar# $n moment%l prod%cerii fapt%l%i ca%zator al $m5og#irii f#r# :%st# ca%z#, se aplic# legea respectivei #ri. Dac# legea aplica5il# n% poate fi tot%,i sta5ilit#, se va aplica legea #rii $n care s-a prod%s $m5og#irea f#r# :%st# ca%z#. 7n m#s%ra $n care, din toate circ%mstanele referitoare la caz, reiese, $n mod clar, c# o5ligaia necontract%al# rez%ltat# din $m5og#irea f#r# :%st# ca%z# are $n mod v#dit mai m%lt# leg#t%r# c% o alt# ar#, se aplic# legea acelei #ri. 45ligaia necontract%al# care dec%rge din gestiunea de afa"eri ,i se refer# la %n raport e3istent $ntre p#ri, rez%ltat dintr-%n contract sa% o fapt# ilicit#, va fi c9rm%it#, potrivit art. 11 alin. "1& din 1eg%lament, de legea care reglementeaz# raport%l $n ca%z#. 7n sit%aia c9nd legea aplica5il# n% poate fi sta5ilit#, se va aplica legea #rii $n care p#rile $,i a% re,edina o5i,n%it# $n moment%l prod%cerii act%l%i sa% fapt%l%i generator de pre:%dicii sa% legea #rii $n care are loc gesti%nea de afaceri. Dac# reiese c# o5ligaia necontract%al# are $n mod v#dit mai m%lt# leg#t%r# c% o alt# ar#, se va aplica legea acelei #ri. 45ligaiile necontract%ale care dec%rg din $nelegerile la care se a:%nge $nainte de semnarea %n%i contract, indiferent dac# respectiv%l contract a fost efectiv semnat sa% n%, vor fi reglementate, conform art. 1- alin. "1& din 1eg%lament, de legea aplica5il# contract%l%i $n ca%z# sa% legea care ar fi fost aplica5il# contract%l%i, dac# acesta ar fi fost $nc>eiat. 7n sit%aia $n care legea aplica5il# n% poate fi aplicat#, se va aplica %na din legile %rm#toareA legea stat%l%i $n care s-a prod%s pre:%dici%l, legea #rii $n care p#rile $,i a% re,edina o5i,n%it# sa% legea stat%l%i care are mai m%lt# leg#t%r# c% o alt# ar#. 2. 7ibertatea de alegere. Principi%l a%tonomiei de voin# este admis ,i de 1eg%lament%l 1oma II. Conform dispoziiilor art. 12, p#rile a% posi5ilitatea de a alege, de com%n acord, legea care s# reglementeze o5ligaiile necontract%ale n#sc%te $ntre ele. 0legerea poate avea loc printr-%n acord $nc>eiat %lterior prod%cerii fapt%l%i ca%zator de pre:%dicii sa% anterior s#v9r,irii fapt%l%i generator de r#sp%ndere, $n caz%l $n care toate p#rile implicate desf#,oar# o activitate comercial#. Indicarea legii aplica5ile tre5%ie s# fie e3pres# ori s# rez%lte, c% %n grad rezona5il de certit%dine, din circ%mstanele referitoare la caz ,i s# n% ad%c# atingere drept%rilor do59ndite de teri.

(ot%,i, $n moment%l $n care are loc fapt%l ca%zator de pre:%dicii, toate elementele relevante se pot afla $n alt# ar# dec9t aceea a c#rei lege a fost aleas# ori $n %n%l sa% mai m%lte state mem5re, legea aleas# fiind alta dec9t cea a %n%i stat mem5r%. 7n aceste sit%aii, alegerea f#c%t# de c#tre p#ri n% poate ad%ce atingere aplic#rii dispoziiilor imperative ale legii acelei #ri sa% ale drept%l%i *ni%nii )%ropene, de la care n% se poate deroga prin acord. .. Do#eniul legii apli"abile. 6fera legii aplica5ile o5ligaiilor necontract%ale incl%de mai m%lte aspecte. )le privesc, $n special, %rm#toareleA temei%l ,i $ntinderea r#sp%nderii' motivele de e3onerare de r#sp%ndere, de limitare ,i de parta:are a r#sp%nderii' e3istena, nat%ra ,i eval%area pre:%dici%l%i invocat sa% a desp#g%5irilor solicitate' m#s%rile asig%r#torii pe care le poate adopta o instan#' posi5ilitatea sa% imposi5ilitatea transmiterii drept%l%i de a invoca pre:%dici%l sa% de a pretinde desp#g%5iri' persoanele care a% drept%l la desp#g%5iri pentr% pre:%dicii personale' r#sp%nderea pentr% fapta alt%ia' modalit#i de stingere a o5ligaiilor ,i normele care reglementeaz# prescripia ,i dec#derea "art. 1;&. 7n privina materiilor care n% intr# s%5 incidena reglement#rilor *ni%nii )%ropene se va aplica legea care c9rm%ie,te fond%l raport%l%i :%ridic pree3istent $ntre p#ri, dac# n% se prevede altfel prin convenii internaionale sa% prin dispoziii speciale. Art. 2:62. /$spunderea pentru atingeri aduse personalit$ii

%&' (reteniile de reparaii *nte#eiate pe o atingere adus$ vieii private sau personalit$ii+ in"lusiv prin #ass-#edia sau ori"e alt #i4lo" publi" de infor#are+ sunt "0r#uite+ la alegerea persoanei lezate+ de: a' legea statului re,edinei sale obi,nuiteA b' legea statului *n "are s-a produs rezultatul p$gubitorA "' legea statului *n "are autorul daunei *,i are re,edina obi,nuit$ ori sediul so"ial. %2' )n "azurile prev$zute la alin. %&' lit. a' ,i b' se "ere ,i "ondiia "a autorul daunei s$ fi trebuit *n #od rezonabil s$ se a,tepte "a efe"tele atingerii aduse personalit$ii s$ se produ"$ *n unul dintre a"ele dou$ state. %.' Dreptul la repli"$ *#potriva atingerilor aduse personalit$ii este supus legii statului *n "are a ap$rut publi"aia sau de unde s-a difuzat e#isiunea.
Comentari%

&. !piunea de alegere a legii apli"abile. Drept%rile personalit#ii s%nt inerente persoanei fizice. 1#sp%nderea pentr% atingeri ad%se personalit#ii reprezint# o form# special# a r$spunderii pentru fapta proprie. 7n reglementarea dat# de
art. -=2- 8CC, preteniile de reparaii $ntemeiate pe o atingere ad%s# personalit#ii de c#tre mass-media s%nt determinate de %na dintre legile menionate. Drept%l de alegere aparine persoanei lezate, c% respectarea reg%lilor generale $n materie. 4pi%nea e3ercitat# este limitat# la %na dintre legile la care se face referire. 2. (revederea unei "ondiii spe"iale. 0plicarea legii stat%l%i re,edinei o5i,n%ite a victimei ,i a legii stat%l%i %nde s-a prod%s pre:%dici%l implic# ,i $ndeplinirea %nei condiii speciale. Conform alin. "-& al art. -=2- 8CC, a%tor%l da%nei tre5%ie s# prevad#, $n mod rezona5il, c# efectele atingerii ad%se personalit#ii s-ar p%tea prod%ce $n %n%l din cele do%# state. 7n acest fel, opi%nea victimei este orientat# spre legea stat%l%i a%tor%l%i da%nei. .. 7egea apli"abil$ dreptului la repli"$. Pe l9ng# preteniile de reparaii, $ntemeiate pe o atingere ad%s# personalit#ii, alin. "!& al art. -=2- 8CC reglementeaz# ,i drept%l la replic# al persoanei lezate. 0stfel, drept%l la replic# va fi g%vernat de legea loc%l%i s#v9r,irii delict%l%i, le, loci dellicti co;;isi. 7n caz%l denigr#rii prin pres# ori al atingerii ad%se personalit#ii prin radio sa% televizi%ne, e3ercitarea dreptului la repli"$ este sta5ilit# de legea loc%l%i p%5licaiei sa% a dif%z#rii emisi%nii. Art. 2:6.. <tingerea obligaiilor

%&' Delegaia ,i novaia sunt supuse legii apli"abile obligaiei "are le for#eaz$ obie"tul. %2' Co#pensaia este supus$ legii apli"abile "reanei "$reia i se opune stingerea+ parial$ sau total$+ prin "o#pensaie.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ delegaiei ,i novaiei. Delegaia ,i novaia s%nt mod%ri de transformare a o5ligaiilor, $n temei%l c#rora p#rile sc>im5# %n%l din elementele raportului 4uridi" obligaional. 7n aceste materii, se aplic# legea ce
g%verneaz# o5ligaia iniial# sa% originar# ,i care formeaz# o5iect%l delegaiei ori novaiei. 0,adar, legea aplica5il# delegaiei sa% novaiei poate fi legea contract%l%i sa% a delict%l%i. 2. 7egea apli"abil$ "o#pensaiei. Compensaia este %n mod de stingere propri% obligaiilor re"ipro"e. Creana care %rmeaz# a fi stins# prin compensaie aparine, de o5icei, reclamant%l%i. Prin %rmare, compensaia va fi reglementat# de legea aplica5il# creanei reclamant%l%i. 0ceast# lege se aplic# stingerii totale sa% pariale a creanei prin compensaie "a se vedea T.R. Popescu, Drept internaional privat, p. -1-&. Art. 2:66. (luralitatea de debitori

Creditorul "are *,i valorifi"$ drepturile *#potriva #ai #ultor debitori trebuie s$ se "onfor#eze legii apli"abile *n raporturile sale "u fie"are dintre ei.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ obligaiilor "u pluralitate de subie"te. 1aport%l :%ridic o5ligaional poate avea o pl%ralitate de s%5iecte. Dac# datoria se $mparte $ntre subie"tele pasive, obligaiile s%nt "on4un"te sau divizibile. 7n caz%l $n care
$ntre de5itori e3ist# raport%ri :%ridice distincte se pot aplica sisteme de drept deose5ite. Creditor%l tre5%ie s# se conformeze legii aplica5ile $n raport%rile c% fiecare dintre ei. Art. 2:65. Dreptul de regres

%&' Dreptul unui debitor de a e-er"ita regresul *#potriva unui "odebitor e-ist$ nu#ai da"$ legile apli"abile a#belor datorii *l ad#it. %2' Condiiile de e-er"itare a regresului sunt deter#inate de legea apli"abil$ datoriei pe "are "odebitorul o are fa$ de "reditorul ur#$ritor. %.' /aporturile dintre "reditorul "are a fost dezinteresat ,i debitorul pl$titor sunt supuse legii apli"abile datoriei a"estuia din ur#$. %6' Dreptul unei instituii publi"e de a e-er"ita regresul este stabilit de legea apli"abil$ statutului s$u organi". Ad#isibilitatea ,i e-er"iiul regresului sunt guvernate de dispoziiile alin. %2' ,i %.'.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ ad#isibilit$ii regresului. 7n sit%aia %nei leg#t%ri o5ligaionale distincte, de5itor%l care a pl#tit pe creditor se poate $ntoarce $mpotriva code5itorilor. 1egres%l $mpotriva %n%i "odebitor este admisi5il n%mai dac# legile
aplica5ile am5elor datorii $l admit. Prin considerarea acestei sol%ii, se e3cl%de posi5ilitatea ca %n code5itor s# fie s%p%s %nei c#i de atac prev#z%te doar de legea raport%l%i dintre creditor ,i de5itor%l solvens, fa# de care el este ter# persoan# "a se vedea D. Al. !itaru, Drept internaional privat, p. !!-&. 2. 7egea apli"abil$ e-er"it$rii regresului. 7n privina e3ercit#rii regres%l%i se aplic# o alt# sol%ie. Potrivit alin. "-& al art. -=2; 8CC, condiiile de e3ercitare a regres%l%i s%nt determinate de legea aplica5il# datoriei pe care "odebitorul o are fa# de "reditorul ur#$ritor. .. Apli"area legii raportului dintre p$ri. 1aport%rile dintre creditor%l care a fost dezinteresat ,i de5itor%l pl#titor s%nt s%p%se legii raport%l%i dintre cele do%# p#ri. 0ceasta este legea aplica5il# datoriei de5itor%l%i pl#titor. 0stfel, raport%l dintre comitent ,i victim# va fi g%vernat de legea delict%l%i, iar raport%l dintre asig%rator ,i victim# de legea asig%r#rii. 6. 2-er"itarea regresului de o instituie publi"$. 0ci%nea $n regres poate fi intentat# de o instit%ie p%5lic# n%mai dac# este permis# de legea aplica5il# stat%t%l%i s#% organic. 0dmisi5ilitatea ,i e3ec%tarea regres%l%i vor fi s%p%se reg%lilor aplica5ile $n ca%z#. Art. 2:6:. =oneda de plat$

(1) Moneda de plat este definit de legea statului care a emis-o. %2' 2fe"tele pe "are #oneda le e-er"it$ asupra *ntinderii unei datorii sunt deter#inate de legea apli"abil$ datoriei. %.' 7egea statului *n "are trebuie efe"tuat$ plata deter#in$ *n "e anu#e #oned$ ur#eaz$ "a ea s$ fie f$"ut$+ afar$ nu#ai da"$+ *n raporturile de drept internaional privat n$s"ute din "ontra"t+ p$rile au "onvenit o alt$ #oned$ de plat$.
Comentari%

&. 7egea apli"abil$ #onedei. 7n privina legii aplica5ile monedei, art. -=2= 8CC c%prinde o reglementare special#. Conform te3t%l%i, #oneda de plat$ este definit# de legea stat%l%i care a emis-o. 2. 2fe"tele #onedei. )fectele monedei de plat# as%pra $ntinderii %nei datorii vor fi determinate de legea aplica5il# datoriei.
7n raport c% sit%aia concret#, legea din care dec%rge datoria poate fi legea contract%l%i, a delict%l%i sa% a fapt%l%i licit generator de o5ligaii. .. =oneda *n "are se fa"e plata. @oneda $n care tre5%ie efect%at# plata se determin# de legea stat%l%i loc%l%i de plat#, le, loci solutionis. P#rile a% $ns# posi5ilitatea, $n temei%l autono#iei de voin$, s# opteze pentr% o alt# moned# de plat#. Capitolul VII. Ca#bia+ biletul la ordin ,i "e"ul Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, (ratat de drept internaional privat, )d.

*nivers%l J%ridic, +%c%re,ti, -../ "citat# $n contin%are I.P. Filipescu, (ratat de drept internaional privat&' D. Al. !itaru, Drept internaional privat, )d. L%mina Le3, +%c%re,ti, -..1 "citat# $n contin%are D. Al. !itaru, Drept internaional privat&.

!ec6iunea ). - Dispoziii generale !ec6iunea a " a. - Cam5ia ,i 5ilet%l la ordin !ec6iunea a * a. - Cec%l
<e"iunea &. Dispoziii generale

Art. "'+$. - Legea aplica5il# capacit#ii Art. "'+%. - Legea aplica5il# condiiilor de form# Art. "'+&. - Legea aplica5il# aci%nii $n regres Art. "'#(. - Legea aplica5il# protest%l%i
Art. 2:6 . 7egea apli"abil$ "apa"it$ii

(ersoana "are+ potrivit legii sale naionale+ este lipsit$ de "apa"itatea de a se anga4a prin "a#bie+ bilet la ordin sau "e" se oblig$ totu,i valabil printr-un ase#enea titlu+ da"$ se#n$tura a fost dat$ *ntr-un stat a "$rui lege *l "onsider$ "apabil pe subs"riitor.
Comentari%

&. Apli"area legii subs"rierii titlului. Capacitatea persoanei care semneaz# %n titl% de credit este s%p%s# legii sale naionale. De la aceast# reg%l# general#, art. -=2< 8CC instit%ie o e3cepie. 0stfel, o persoan$ in"apabil$ se poate o5liga
vala5il printr-%n titl% de credit, dac# semn#t%ra este dat# $ntr-%n stat al c#r%i sistem de drept o consider# ca fiind capa5il#. De,i persoana este incapa5il# d%p# legea sa naional#, s%5scriitor%l se o5lig# vala5il prin titl%l de credit, conform legii loc%l%i %nde a semnat doc%ment%l. Prin e3tinderea principi%l%i pl%ralit#ii legilor aplica5ile o5ligaiilor n#sc%te din titl%, aceast# sol%ie reflect# caracter%l de literalitate al titl%l%i de credit. @ecanism%l acestei e3cepii se aseam#n# c% teoria interesului naional $n materia "apa"it$ii persoanei fizi"e. Dar motivaiile $n cele do%# sit%aii s%nt distincte. Art. 2:65.

7egea apli"abil$ "ondiiilor de for#$

%&' Anga4a#entul asu#at *n #aterie de "a#bie+ bilet la ordin sau "e" este supus "ondiiilor de for#$ ale legii statului unde anga4a#entul a fost subs"ris. )n #aterie de "e"+ *ndeplinirea "ondiiilor de for#$ prev$zute de legea lo"ului pl$ii este sufi"ient$. %2' Da"$ anga4a#entul este nevalabil+ potrivit legii prev$zute la alin. %&'+ dar se "onfor#eaz$ legii statului unde are lo" subs"rierea unui anga4a#ent ulterior+ neregularitatea de for#$ a pri#ului anga4a#ent nu infir#$ validitatea "elui ulterior.
Comentari%

&. Deter#inarea legii apli"abile. Condiiile de form# ale anga:ament%l%i as%mat $n materie de "a#bie, bilet la ordin sa% "e" s%nt g%vernate de legea stat%l%i %nde anga:ament%l a fost s%5scris. 7n principi%, se aplic# legea loc%l%i semn#t%rii, care e3prim# reg%la locus regit actu;. (ot%,i, pentr% forma cec%l%i se admite, ca o sol%ie alternativ#, aplicarea legii
loc%l%i pl#ii.

2. Cara"terul autono# al anga4a#entului ulterior. 45ligaia rez%ltat# dintr-%n titl% de credit fiind independent#, $n
sit%aia transmiterii doc%ment%l%i, fiecare posesor legitim do59nde,te %n drept originar ,i n% %n%l cedat. 8o%l drept este determinat n%mai de relaia dintre posesor ,i titl%. Prin %rmare, vala5ilitatea de form# a fiec#r%i anga:ament se va aprecia pe 5aza %nei legi proprii, f#r# ca nereg%laritatea %n%ia s# afecteze vala5ilitatea cel%i %lterior. Art. 2:68. 7egea apli"abil$ a"iunii *n regres

Ter#enele stabilite pentru e-er"itarea a"iunii *n regres sunt deter#inate+ fa$ de ori"e se#natar+ de legea lo"ului unde titlul a luat na,tere.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului e#isiunii titlului. 1egim%l aci%nii $n regres este s%p%s %nei legi %nice. 0stfel, art. -=2 8CC
prevede c# termenele $n care poate fi e3ercitat# aci%nea $n regres fa# de orice semnatar, s%nt determinate de legea loc%l%i %nde titl%l a l%at na,tere. Indiferent de persoana de5itor%l%i p9r9t, pres"ripia a"iunilor *n regres este s%p%s# legii loc%l%i emiterii cam5iei, 5ilet%l%i la ordin sa% cec%l%i. Art. 2:5;. 7egea apli"abil$ protestului

9or#a ,i ter#enele de protest+ "0t ,i "ondiiile de for#$ ale unor a"te ne"esare pentru e-er"itarea sau "onservarea drepturilor *n #aterie de "a#bie+ bilet la ordin sau "e" sunt stabilite de legea statului unde trebuie *nto"#it protestul sau un alt a"t ne"esar.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului *nto"#irii protestului. 1ef%z%l de acceptare sa% de plat# a titlului de "redit se constat#
prin $ntocmirea %n%i protest. Dresarea protest%l%i reprezint# o condiie esenial# pentr% conservarea aci%nii de regres. Prin te3t%l art. -=;. 8CC se disp%ne c# forma ,i termenele de protest s%nt sta5ilite de legea stat%l%i %nde tre5%ie $ntocmit protest%l. 0ceea,i lege se aplic# ,i condiiilor de form# ale %nor acte necesare pentr% e3ercitarea sa% conservarea drept%rilor $n materie de cam5ie, 5ilet la ordin sa% cec. (oate aspectele menionate vor fi g%vernate de le, loci solutionis, care poate coincide c% le, fori. <e"iunea a 2-a. Ca#bia ,i biletul la ordin

Art. "'#). - Legea aplica5il# efectelor o5ligaiilor Art. "'#". - Legea aplica5il# do59ndirii creanei Art. "'#*. - Legea aplica5il# accept#rii Art. "'#+. - Legea aplica5il# $n caz de pierdere sa% f%rt
Art. 2:5&.

7egea apli"abil$ efe"telor obligaiilor

%&' 2fe"tele obligaiilor a""eptantului unei "a#bii ,i se#natarului unui bilet la ordin sunt supuse legii lo"ului unde a"este titluri sunt pl$tibile. %2' 2fe"tele pe "are le produ" se#n$turile "elorlali obligai prin "a#bie sau prin bilet la ordin sunt deter#inate de legea statului pe teritoriul "$ruia au fost date se#n$turile.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului pl$ii. 7n leg#t%r# c% legea aplica5il#, dispoziiile adoptate imp%n o distincie. )fectele o5ligaiilor acceptant%l%i %nei "a#bii ,i semnatar%l%i %n%i bilet la ordin s%nt s%p%se legii loc%l%i %nde aceste titl%ri s%nt pl#ti5ile. Pentr% efectele acestei o5ligaii se aplic# le, loci solutionis. 2. Apli"area legii lo"ului subs"rierii. )fectele semn#t%rilor celorlali o5ligai prin "a#bie sa% bilet la ordin s%nt
determinate de legea stat%l%i pe teritori%l c#r%ia a% fost date. 0,adar, pentr% fiecare o5ligaie $n parte, se aplic# legea loc%l%i s%5scrierii, le, loci actus. Art. 2:52. 7egea apli"abil$ dob0ndirii "reanei

7egea lo"ului unde titlul a fost "onstituit stabile,te da"$ posesorul "a#biei dob0nde,te "reana "are a dat lo" e#isiunii titlului.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului e#isiunii titlului. Posi5ilitatea posesor%l%i cam5iei de a do59ndi creana care a dat loc
emisi%nii titl%l%i se sta5ile,te $n conformitate c% legea loc%l%i de constit%ire a titl%l%i. 0ceste dispoziii intereseaz# ,i $n caz%l e3ercit#rii a"iunilor "auzale, $ntemeiate pe raport%l f%ndamental, care s%nt s%p%se legii creanei originare "a se vedea D. Al. !itaru, Drept internaional privat, p. 2-. ,i %rm.&. Art. 2:5.. 7egea apli"abil$ a""ept$rii

7egea statului unde este pl$tibil$ "a#bia stabile,te da"$ a""eptarea poate fi restr0ns$ la o parte din su#$+ pre"u# ,i da"$ posesorul titlului este sau nu este obligat s$ pri#eas"$ o plat$ parial$.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului pl$ii "a#biei. 4rdin%l de plat# emis de c#tre tr#g#tor creeaz# o5ligaii cam5iale fa# de tras n%mai $n %rma accept#rii titl%l%i de credit. Ca#bia se accept# p%r ,i simpl%, $n condiiile indicate de emitent. C% caracter de e3cepie, se admite tot%,i a""eptarea parial$, $ntr%c9t se as%m# o o5ligaie cert#. 0cceptarea parial# este reglementat# de
legea stat%l%i $n care se pl#te,te cam5ia. 6emnatarii cam5iali fiind in%i s# r#sp%nd# $n mod solidar, orice red%cere a s%mei de plat# reprezint# %n avanta:. Datorit# interes%l%i de5itorilor, drept%l cam5ial consacr# ,i plata parial$. Legea loc%l%i pl#ii cam5iei va preciza dac# posesor%l titl%l%i este sa% n% o5ligat s# primeasc# o plat# parial#. Art. 2:56. 7egea apli"abil$ *n "az de pierdere sau furt

7egea statului unde "a#bia sau biletul la ordin sunt pl$tibile deter#in$ #$surile "e pot fi luate *n "az de pierdere sau furt al titlului.
Comentari%

&. A#ortizarea titlului. 7n sit%aia $n care "a#bia sa% biletul la ordin a% fost pierd%te sa% f%rate, posesor%l poate cere amortizarea titl%l%i. Prin proced%ra amortiz#rii se an%leaz# titl%l original, iar de5itor%l este a%torizat s# efect%eze o plat$ liberatorie. 0ceste m#s%ri s%nt determinate de legea stat%l%i %nde cam5ia sa% 5ilet%l la ordin s%nt pl#ti5ile.
<e"iunea a .-a. Ce"ul

Art. "'##. - Legea aplica5il# Art. "'#'. - 8%litatea cec%l%i Art. "'#$. - Legea aplica5il# efectelor o5ligaiilor Art. "'#%. - Domeni%l de aplicare
Art. 2:55. 7egea apli"abil$

7egea statului unde "e"ul este pl$tibil deter#in$ persoanele asupra "$rora poate fi tras un ase#enea titlu.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului pl$ii "e"ului. Persoanele as%pra c#rora poate fi tras cec%l s%nt determinate de legea loc%l%i de plat#, le, loci solutionis. Loc%l de plat# se indic# pe "e" sa%, $n lipsa %nei meni%ni speciale, va fi l%at $n considerare, loc%l desemnat l9ng# n%mele tras%l%i. 7n $neles%l legislaiei noastre, calitatea de tras n% poate reveni dec9t %nei instit%ii de credit.
Dac# loc%l emisi%nii ,i al pl#ii s%nt $n str#in#tate, cec%l poate fi tras ,i as%pra %nei alte persoane. Art. 2:5:. 3ulitatea "e"ului

)n "azul *n "are+ potrivit legii apli"abile+ "e"ul este nul din "auz$ "$ a fost tras asupra unei persoane ne*ndrept$ite+ obligaiile "e de"urg din se#n$turile puse pe titlu *n alte state+ ale "$ror legi nu "uprind o ase#enea restri"ie+ sunt valabile.
Comentari%

&. Cara"terul autono# al obligaiilor "e de"urg din titlu. 7n leg#t%r# c% premisele emiterii cec%l%i, art. -=;= 8CC
conine o dispoziie special#. 0stfel, n%litatea cec%l%i din ca%z# c# a fost tras as%pra %nei persoane ne$ndrept#ite, n% se r#sfr9nge, $n a5sena %nor dispoziii restrictive, as%pra o5ligaiilor celorlali s%5scriitori. Prin aceast# reglementare, vala5ilitatea ,i efectele fiec#r%i anga:ament dec%rg9nd din titl% s%nt s%p%se legii loc%l%i s%5scrierii, le, loci actus. 45ligaiile rez%ltate din titl% fiind independente, nevalabilitatea "e"ului n% afecteaz# celelalte anga:amente, care s%nt vala5ile. Art. 2:5 . 7egea apli"abil$ efe"telor obligaiilor

7egea statului pe al "$rui teritoriu au fost subs"rise obligaiile "e de"urg din "e" deter#in$ efe"tele a"estor obligaii.
Comentari%

&. Apli"area legii lo"ului subs"rierii obligaiilor. )fectele o5ligaiilor ce dec%rg din cec s%nt sta5ilite de legea stat%l%i pe teritori%l c#r%ia a% fost s%5scrise. Prin %rmare, pentr% efectele acestor o5ligaii este aplicat# le, loci actus. 1eg%la
preconizat# reflect# sol%ia conflict%al# pl%ralist#, care permite aplicarea mai m%ltor legi $n privina o5ligaiilor ce provin din "e". Art. 2:55. Do#eniul de apli"are

7egea statului unde "e"ul este pl$tibil deter#in$ *ndeosebi: a' da"$ titlul trebuie tras la vedere sau da"$ poate fi tras la un anu#it ter#en de la vedere+ pre"u# ,i efe"tele postdat$riiA b' ter#enul de prezentareA "' da"$ "e"ul poate fi a""eptat+ "ertifi"at+ "onfir#at sau vizat ,i "are sunt efe"tele produse de a"este #eniuniA d' da"$ posesorul poate "ere ,i da"$ este obligat s$ pri#eas"$ o plat$ parial$A

e' da"$ "e"ul poate fi barat sau poate s$ "uprind$ "lauza Fpl$tibil *n "ontG ori o e-presie e"@ivalent$ ,i "are sunt efe"tele a"estei bar$ri+ "lauze sau e-presii e"@ivalenteA f' da"$ posesorul are drepturi spe"iale asupra provizionului ,i "are este natura lorA g' da"$ tr$g$torul poate s$ revo"e "e"ul sau s$ fa"$ opoziie la plata a"estuiaA @' #$surile "are pot fi luate *n "az de pierdere sau de furt al "e"uluiA i' da"$ un protest sau o "onstatare e"@ivalent$ este ne"esar$ pentru "onservarea dreptului de regres *#potriva giranilor+ tr$g$torului ,i "elorlali obligai.
Comentari%

&. <fera legii apli"abile. Domeni%l de aplicare a legii stat%l%i %nde "e"ul este pl#ti5il c%prinde mai m%lte aspecte.
@enionate prin dispoziiile lit. a&-i& ale art. -=;/ 8CC, en%merarea lor are caracter en%niativ. Capitolul VIII. 9idu"ia Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' P. Todd, (e3t5ooJ on (r%st, Press Limited, 1 "citat# $n contin%are P. Todd, (e3t5ooJ on (r%st&.

Art. "'#&. - 0legerea legii aplica5ile Art. "''(. - Determinarea o5iectiv# a legii aplica5ile Art. "''). - Domeni%l de aplicare Art. "''". - 6it%aiile speciale
Art. 2:58. Alegerea legii apli"abile

%&' 9idu"ia este supus$ legii alese de "onstituitor. %2' Dispoziiile art. 2:. sunt apli"abile. .art. "'*$ 011/
Comentari%

&. Apli"area legii alese prin voina p$rilor. Prin intermedi%l acestei operai%ni, %n constit%itor transfer# drept%ri patrimoniale %n%i fidu"iar, care le e3ercit# c% %n scop determinat, $n folos%l %n%i benefi"iar "a se vedea P. Todd,
(e3t5ooJ on (r%st&. Drept%rile transferate alc#t%iesc o mas# patrimonial# a%tonom#, care este s%p%s# legii alese de constit%itor. 0,adar, $n materia fid%ciei se aplic# legea voinei p#rii. 2. 7egea apli"abil$ "ondiiilor de fond. 7n conformitate c% dispoziiile art. -=!< 8CC, condiiile de fond ale "ontra"tului de fidu"ie s%nt c9rm%ite de le, contractus. Legea aplica5il# fond%l%i contract%l%i este aleas# $n temei%l autono#iei de voin$. 0legerea legii aplica5ile poate fi e3pres# sa% tacit#. 0ceast# lege se poate aplica totalit#ii sa% n%mai %nei p#ri a contract%l%i. De asemenea, legea aplica5il# poate fi modificat# %lterior $nc>eierii contract%l%i. Art. 2::;. Deter#inarea obie"tiv$ a legii apli"abile

)n lipsa alegerii legii apli"abile+ pre"u# ,i *n "azul *n "are legea aleas$ nu "unoa,te instituia fidu"iei+ se apli"$ legea statului "u "are fidu"ia prezint$ "ele #ai str0nse leg$turi. )n a"est s"op+ se ine sea#a *ndeosebi de: a' lo"ul de ad#inistrare a #asei patri#oniale fidu"iare+ dese#nat de "onstituitorA b' lo"ul situ$rii bunurilor fidu"iareA "' lo"ul unde fidu"iarul *,i are re,edina obi,nuit$ sau+ dup$ "az+ sediul so"ialA d) scopul fiduciei i locul unde acesta urmeaz s se realizeze
Comentari%

&. Criteriile obie"tive dup$ "are se deter#in$ legea apli"abil$. 7n a5sena %nei alegeri, legea aplica5il# se va sta5ili de organ%l de :%risdicie d%p# criterii o5iective. Conform art. -==. 8CC, fidu"ia va fi s%p%s# legii stat%l%i c% care prezint#
cele mai str9nse leg#t%ri. Pentr% determinarea acestor leg#t%ri, dispoziiile legale en%mer# mai m%lte criterii. )le s%nt prev#z%te c% titl% e3emplificativ. 7n %nele caz%ri, instit%ia :%ridic# a fid%ciei poate fi nec%nosc%t# de c#tre legea aleas# de constit%itor. Prin admiterea %n%i raionament similar, se va aplica aceea,i sol%ie, adic# legea stat%l%i c% care fid%cia prezint# cele mai str9nse leg#t%ri. Art. 2::&. Do#eniul de apli"are

7egea deter#inat$ potrivit art. 2:58 ,i 2::; este apli"abil$ "ondiiilor de validitate+ interpret$rii ,i efe"telor fidu"iei+ pre"u# ,i ad#inistr$rii ei. A"east$ lege deter#in$ *n spe"ial: a' dese#narea+ renunarea ,i *nlo"uirea fidu"iarului+ "ondiiile spe"iale pe "are trebuie s$ le *ndeplineas"$ o persoan$ pentru a fi dese#nat$ fidu"iar+ pre"u# ,i trans#iterea puterilor fidu"iaruluiA b' drepturile ,i obligaiile dintre fidu"iariA "' dreptul fidu"iarului de a delega *n tot sau *n parte e-e"utarea obligaiilor sale sau e-er"itarea puterilor "are *i revinA d' puterile fidu"iarului de a ad#inistra ,i de a dispune de bunurile din #asa patri#onial$ fidu"iar$+ de a "onstitui garanii ,i de a dob0ndi alte bunuriA e' puterile fidu"iarului de a fa"e investiii ,i plasa#enteA f' *ngr$dirile "u privire la durata fidu"iei+ pre"u# ,i "ele "u privire la puterile fidu"iarului de a "onstitui rezerve din veniturile rezultate din ad#inistrarea bunurilorA g' raporturile dintre fidu"iar ,i benefi"iar+ in"lusiv r$spunderea personal$ a fidu"iarului fa$ de benefi"iarA @' #odifi"area sau *n"etarea fidu"ieiA i' repartizarea bunurilor "e al"$tuies" #asa patri#onial$ fidu"iar$A 4' obligaia fidu"iarului de a da so"oteal$ de #odul "u# a fost ad#inistrat$ #asa patri#onial$ fidu"iar$.
Comentari%

&. <fera legii apli"abile. Determinarea legii aplica5ile fidu"iei poate fi s%5iectiv# sa% o5iectiv#. 0ceast# lege va
reglementa condiiile de validitate, interpretarea, efectele ,i administrarea fid%ciei. Prevederea e3pres# a domeni%l%i legii aplica5ile fid%ciei, prin dispoziiile lit. a&-:&, $nl#t%r# posi5ilitatea %nor interpret#ri divergente. Art. 2::2. <ituaiile spe"iale

1n ele#ent al fidu"iei+ sus"eptibil de a fi izolat+ *n spe"ial ad#inistrarea a"estuia+ poate fi supus unei legi distin"te.
Comentari%

&. Apli"area unei alte legi. Dac# %n element al fid%ciei, ,i mai ales, administrarea l%i implic# posi5ilitatea de a fi izolat, apare o sit%aie special#. 7ntr-%n asemenea caz, se admite c# element%l fidu"iei poate fi g%vernat de o lege distinct#.
Capitolul IH. (res"ripia e-tin"tiv$

Bibliografie: H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv, tome I, L.G.D.J., Paris, 1 ! "citat# $n contin%are H. Batiffol, P. Lagarde, Droit international priv&' T.R. Popescu, Drept internaional privat, )d. 1omfel, +%c%re,ti, 1 2 "citat# $n contin%are T.R. Popescu, Drept internaional privat&. Art. "''*. - Legea aplica5il#

Art. 2::.. 7egea apli"abil$

(res"ripia e-tin"tiv$ a dreptului la a"iune este supus$ legii "are se apli"$ dreptului subie"tiv *nsu,i.
Comentari%

&. Apli"area legii raportului funda#ental. Prin prescripie, drept%l material la aci%ne se stinge dac# n% a fost e3ercitat $n termen%l sta5ilit de lege. 7n sistem%l nostr% de drept, pres"ripia e-tin"tiv$ a dreptului #aterial la a"iune este
considerat# ca o pro5lem# de fond. ?iind %n mod de stingere a o5ligaiei, prescripia e3tinctiv# este s%p%s# legii care g%verneaz# fond%l raport%l%i :%ridic. 7n conformitate c% nat%ra drept%l%i s%5iectiv, prescripia e3tinctiv# va fi reglementat# de legea contract%l%i, a fapt%l%i ilicit sa% a delict%l%i "a se vedea T.R. Popescu, Drept internaional privat, p. //&. Dispoziii finale

Art. "''+. - Data intr#rii $n vigoare


Art. 2::6. Data intr$rii *n vigoare

%&' (rezentul "od intr$ *n vigoare la data "are va fi stabilit$ *n legea pentru punerea *n apli"are a a"estuia. %2' )n ter#en de &2 luni de la data publi"$rii prezentului "od+ ?uvernul va supune (arla#entului spre adoptare proie"tul de lege pentru punerea *n apli"are a Codului "ivil. -art. ")# @i ur;., art. ")%, art. ""( alin. .)/ LPA2
Comentari%

&. Intrarea *n vigoare a noului Cod "ivil. 7n 5aza acest%i te3t de trimitere, Parlament%l 1om9niei a adoptat Legea nr.
<1F-.11 pentr% p%nerea $n aplicare a Legii nr. -/<F-.. privind Cod%l civil, fiind prom%lgat# de Pre,edintele 1om9niei prin Decret%l nr. ;1/F-.11 "@.4f. nr. 2. din 1. i%nie -.11&. 7n temei%l art. --. alin. "1& LP0, no%l Cod civil a intrat $n vigoare la data de 1 octom5rie -.11. 2. (unerea *n apli"are a noului Cod "ivil. 1ez%mativ, Legea nr. <1F-.11 $ns%meaz# dispoziii de integrare ,i corelare, prec%m ,i norme tranzitorii c% caracter temporal privind Cod%l civil, dimensionate, $n totalitatea lor, a fi de amploare, pe m#s%ra %n%i op%s legislativ de mare anverg%r#. 2.&. Dispoziii de integrare ,i "orelare. 7n principal, Legea nr. <1F-.11 vizeaz# $ncorporarea Cod%l%i $n sistem%l legislativ rom9n prin $nl#t%rarea paralelismelor ,i a event%alelor st#ri de contradictorialitate dintre Cod ,i legislaia coe3istent# acest%ia, prin corelarea c% prevederile constit%ionale, c% tratatele internaionale la care 1om9nia este parte ,i c% reglement#rile com%nitare. 8% mai p%in, sesizarea $n etapa %lterioar# p%5lic#rii Cod%l%i $n @onitor%l 4ficial a %nor necorel#ri sa% erori din c%prins%l s#%, a% determinat modificarea acest%ia ,i, totodat#, m#s%ra rep%5lic#rii " art. -1/ din Legea nr. <1F-.11&. De asemenea, pentr% a red%ce posi5ilitatea interpret#rilor contradictorii, Legea nr. <1F-.11 a config%rat, pe calea interpret$rii ofi"iale, c9mp%l de aplicare a n%meroase instit%ii :%ridice no% reglementate. 7n sf9r,it, asimilarea principi%l%i monism%l%i $n ansam5l%l reglement#rilor e3istente, de drept civil ,i drept comercial, a cond%s la modificarea legislaiei adiacente privind organizarea :%diciar# ,i a Cod%l%i de proced%r# civil# "art. -1; ,i %rm. din Legea nr. <1F-.11&. 2.2. 3or#e tranzitorii "u "ara"ter te#poral. Prin acestea este av%t# $n vedere sol%ionarea conflict%l%i de legi $n timp, determinat de intrarea $n vigoare a no%l%i Cod civil. 6%5 acest aspect, Legea nr. <1F-.11 consacr#, atotc%prinz#tor, aplicarea partic%larizat# a prin"ipiilor neretroa"tivit$ii ,i apli"$rii i#ediate a legii noi . Partic%larizarea s-a realizat prin raportare la fiecare Carte a Cod%l%i ,i prin detalierea, c% ac%ratee, a mod%l%i de aci%ne a acestor principii as%pra sit%aiilor :%ridice aparin9nd trec%t%l%i .facta praeterita&, prezent%l%i "facta pendentia& ,i viitor%l%i "facta futura&.