Sunteți pe pagina 1din 4

Limba i literatura romn Bibliografie pentru clasa a XII-a Anul colar 2010 2011 S !

! S"#$L I A% &oe'ia interbelic George Bacovia, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu. 1% Stu(iu (e ca') Fronda n literatura interbelic texte poetice, fragmente de proz contestatar, manifeste literare apar in!nd unor autori precum" Tristan Tzara, Geo Bogza, Ion #inea, Ilarie #oronca, $ugen Ionescu %Nu&, '. (teinhard %n genul tinerilor& s.a.) antologii recomandate" Antologia literaturii rom!ne de avangard de (a*a +an) +oezia rom!neasc de avangard de Gabriela ,uda) Avangarda literar rom!neasc de -arin -incu) Avangarda artistic a secolului .. de -ario de -ichelli etc. B% *urente culturale+literare) !o(ernism ,s% "ra(i-ionalism +entru realizarea unei prezentri sintetice a acestei teme se pot folosi" texte din poe ii studia i sau din opera altor poe i interbelici" Al. +hilippide, B. /undoianu, Adrian -aniu, Ion +illat, #asile #oiculescu, Aron 0otru* s.a.) fragmente din texte de doctrin sau studii legate de tem apar in!nd unor istorici, ideologi, eseisti, filozofi, critici si istorici literari interbelici sau contemporani" $. Lovinescu %Istoria civilizaiei romne moderne, Istoria literaturii romne contemporane&, (tefan 1eletin %Neoliberalismul&, G. 0linescu %Tipul firesc de roman&, +ompiliu 0onstantinescu %Tradiionalism sau modernism &, '. Iorga %!iteratura pe care o cere vremea, Tradiie si inovaie n art&, 'ichifor 0rainic %"ensul tradiiei&, Lucian Blaga %#evolta fondului nostru nelatin&, 1. 2rnea %Tradiionalism si modernitate n deceniul al treilea&, 2v. (. 0rohmlniceanu %!iteratura romn ntre cele dou rzboaie mondiale, vol$ I&, ,. -icu %%ndirea si gndirismul&, Adrian -arino %&odern, modernism, modernitate&, 'icolae -anolescu %'espre poezie&, -atei 0linescu %(onceptul modern de poezie, (inci fee ale modernitii &, Gh. 0rciun %)isbergul poeziei moderne&, Ion Bogdan Lefter %#ecapitularea modernitii& s.a. *% *urente culturale+literare) orientri a,angar(iste .pre'entare sintetic a a,angar(ei/ cu accent pe specificul a,angar(ei romnesti0 +entru realizarea unei prezentri sintetice a acestei teme se pot folosi autorii de la Fronda n literatura interbelic, precum *i Ion +op 3 )vangarda n literatura romn) Adrian -arino 3 'icionar de idei literare *cap$ +)vangarda,-$

2% Stu(iu (e ca') 'iversitate tematic, stilistic si de viziune n poezia interbelic +entru realizarea studiului de caz se pot folosi" selec ii din texte literare ale poe ilor interbelici studia i) istorii literare, eseuri si studii dedicate temei %de exemplu, 2v. (. 0rohmlniceanu, op. cit.) '. -anolescu, op. cit.) -ircea (carlat, Istoria poeziei rom!nesti, vol. III) etc.&. 1e'batere) Identitate cultural n conte.t european +entru realizarea dezbaterii, se pot folosi surse precum" texte apar in!nd unor autori precum" $. Lovinescu %op. cit.&, G. 0linescu %cap. "pecificul naional din Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent&, 0amil +etrescu %"ufletul naional&, -ihail 4alea %/uropeism si tradiionalism&, Liviu 4ebreanu %"pecificul naional, postulat al diferenierii &, +etre +andrea %"pecific naional si moment istoric &, $mil 0ioran %"c0imbarea la fa a #omniei-, -ircea #ulcnescu %'imensiunea religioas a e.istenei&, Lucian Blaga %"paiul mioritic&, -ircea $liade %articole legate de tem din vol. 1rofetism romnesc, 5667&, 0onstantin 'oica %"entimentul romnesc al fiinei&, -ircea -artin %%$ (linescu si comple.ele literaturii romne&, Adrian -arino %1entru /uropa&, (orin Alexandrescu %1arado.ul romn&, Ioana +!rvulescu %ntoarcere n 2ucurestiul interbelic& sau autori strini care au scris despre 4om!nia interbelic %+aul -orand, Bucuresti& s.a.) antologii recomandate" 'reptul la memorie %vol. III3I#&, de Iordan 0himet) )titudini si polemici n presa literar interbelic %8niversitatea din Bucuresti, 569:& etc.) 0,3uri despre Bucurestiul interbelic, albume de epoc, albume de art etc. 2% Stu(iu (e ca') !iteratura aservit ideologiei comuniste +entru realizarea studiului de caz, se pot folosi" selec ii din texte literare ilustrative apar in!nd unor autori precum" A. Toma, ,an ,e*liu, -ihai Beniuc, #ictor Tulbure *.a.) antologii recomandate" 1oezia unei religii politice de $ugen 'egrici) "ub zodia proletcultismului$ 'ialectica puterii de -arin 'i escu etc.) studii" $ugen 'egrici, !iteratura romn sub comunism) (anda 0ordo*, !iteratura ntre revoluie si reaciune) Ana (ele;an, Trdarea intelectualilor, #eeducare si prigoan) Alexandru -u*ina, "inapse etc.

S ! S"#$L al II-lea 1% &erioa(a postbelic &ro' 3G. 0linescu 3 2ietul Ioanide -arin +reda < (el mai iubit dintre pmnteni, vol. I, II, III =Ioan Gro*an, 3 sut de ani de zile la porile 3rientului "eatru -arin (orescu < Iona, 4#ceala =-atei #i*niec 3 (aii la fereastr &oe'ie =4adu (tanca 3 poezii =Geo ,umitrescu < Libertatea de a trage cu pusca >t. Augustin ,oina* < -istre ul cu col i de argint =Gellu 'aum 3 poezii 'ichita (tnescu < vol. 3 viziune a sentimentelor, "ensul iubirii, n dulcele stil clasic, Necuvintele =Leonid ,imov 3 poezii =-ircea Ivnescu < poezii 4% Stu(iu (e ca') Tipuri de roman n perioada postbelic +entru realizarea studiului de caz se pot folosi" trimiteri la romane postbelice studiate pe parcursul liceului) istorii literare, eseuri *i studii dedicate temei %de exemplu" '. -anolescu, Arca lui Noe$ /seu despre romanul romnesc, vol. II si III) $ugen (imion, "criitori romni de azi5 $ugen 'egrici, !iteratura romn sub comunism, vol. I *i II etc.&. % *urente culturale+literare) postmo(ernismul trimiteri la texte literare de poezie, proz sau dramaturgie apar in!nd unor scriitori din genera iile ?97, ?67, @777) studii teoretice despre postmodernism" de exemplu, 1ostmodernismul romnesc de -ircea 0rtrescu) 1ostmodernism$ 'in istoria unei +btlii6 culturale de Ion Bogdan3Lefter) Istoria tragic 7 grotesc a ntunecatului deceniu nou de 4adu G. Aeposu) Trafic de frontier$ 1roza generaiei 89: de Adrian 2 oiu) 'irecia 89: n poezia romn de Andrei Bodiu etc.) antologii recomandate" (aiete critice, nr. 53@, 569B %volum dedicat postmodernismului&) (ompetiia continu$ %eneraia 89: n te.te teoretice de Gh. 0rciun) )ntologia poeziei generaiei 89: de Alexandru -usina) (aiete critice, nr. @3C, @77D %volum dedicat genera iei @777&)

5% Stu(iu (e ca') ;urnalul, memoriile < apariii editoriale dup =>>: memorii *i ;urnale scrise de autori precum" -ihail (ebastian, -ircea $liade, '. (teinhardt, I. ,. (!rbu, Ion Ioanid, 4adu +etrescu, Alice #oinescu, Eeni Acerian, -onica Lovinescu, Ioana $m. +etrescu, -ircea 0rtrescu s.a.) eseuri si studii dedicate temei %de exemplu" Ficiunea ?urnalului intim de $ugen (imion, !iteratura romn n postceausism, vol. I, de ,an 0. -ihilescu etc.&. 6% Stu(iu (e ca') Forme ale istoriei @i criticii literare +entru realizarea studiului de caz se pot folosi" texte care s ilustreze specii precum" istoria literar, monografia, eseul, studiul critic, cronica literar, recenzia etc.) autori recomanda i" Titu -aiorescu, $. Lovinescu, G. 0linescu, Tudor #ianu, -ihail 4alea, +ompiliu 0onstantinescu, (erban 0ioculescu, 'icolae -anolescu, $ugen (imion, +aul 0ornea, 2v. (. 0rohmlniceanu, $ugen 'egrici, -ihai 1amfir, -ircea -artin, -ircea 1aciu, Ion +op, 4adu G. Aeposu, Ion Bogdan Lefter *.a.

S-ar putea să vă placă și