Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITIC - FARMACOLOGIE - ANUL III MEDICIN 2013 2014, semestru I, 2!

"re #urs, 42 "re u#r$r% &r'#t%#e


($&t) CUR( (2 ore) 1-4)10) 1. Noiuni introductive: definiii, ramurile farmacologiei, etapele 2013 dezvoltrii farmacologiei. Farmacocinetic general: ab orbia medicamentelor, tran portul pla matic al medicamentelor, di tribuia medicamentelor, metabolizarea medicamentelor, eliminarea medicamentelor, principalii parametri farmacocinetici, biodi ponibilitatea medicamentelor, concentraia la ec!ilibru, cumularea, modele farmacocinetice. *-11)10) 2. Farmacodinamie general: mecani me generale de aciune ale 2013 medicamentelor, relaia tructur & efect, relaia doz & efect, indicele terapeutic, inergi mul $i antagoni mul medicamentelor, reacii adver e ale medicamentelor. 14 1!)10) 2013 21 2+)10) 2013 LUCRRI PRACTICE (3 ore) 1. "rotecia muncii: reguli de urmat la lucrrile practice de farmacologie. Noiuni introductive: principii active# medicamentul# forma medicamentoa # farmacopeea, criterii de cla ificare a medicamentelor# fia de farmacovigilen. Forme medicamentoa e: forme medicamentoa e cu admini trare oral# forme medicamentoa e cu admini trare la nivelul mucoa ei bucale $i faringo%bron$ice. 2. Forme medicamentoa e: forme medicamentoa e cu admini trare la nivelul mucoa ei con'unctivale, cii auriculare, cii nazale, mucoa ei rectale, vaginale $i uretrale# forme medicamentoa e cu admini trare cutanat# forme medicamentoa e cu admini trare parenteral. (eminar cu noiuni din cur : interaciuni de tip farmacocinetic. TEST I: evaluare din cursurile 1 2. 3. +oze $i uniti de m ur ,n farmacologie. -eguli 3. )nfluenarea farmacologic a i temului nervo vegetativ. generale pentru redactarea reetelor magi trale, oficinale, (ub tane cu aciune timulatoare a upra (N* para impatic: tipizate. -edactarea de reete magi trale: poiune. (eminar para impaticomimetice cu aciune direct, cu noiuni din cur : interaciuni de tip farmacodinamic. para impaticomimetice cu aciune indirect. .. )nfluenarea farmacologic a i temului nervo vegetativ. .. -edactarea de reete magi trale: irop medicamento , (ub tane cu aciune in!ibitoare a upra (N* para impatic: oluie apoa pentru uz intern, infuzie, decoct, oluie blocante (antagoni$ti competitivi) ale receptorilor mu carinici pentru gargar, colutoriu, oluie pentru in!alaii. (eminar (antimu carinice au /%colinolitice), blocante ale receptorilor cu noiuni din cur : reacii adver e $i to0ice ale nicotinici de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice medicamentelor. -eguli generale de tratament ,n into0icaii. au ub tane anti%Nn), blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul 'onciunii neuromu culare (miorela0ante cu aciune inaptic au curarizante au ub tane anti%Nm). 1. )nfluenarea farmacologic a i temului nervo vegetativ. 1. -edactarea de reete magi trale: colir, picturi nazale, (ub tane cu aciune timulatoare a upra (N* impatic: picturi auriculare, unguent medicamento . (eminar cu timulante ale receptorilor 2, 3%adrenergici 4 dopaminergici, noiuni din cur : efecte farmacodinamice ale timulante ale receptorilor 2%adrenergici (va ocon trictoare), para impaticoliticelor. )nto0icaia acut $i cronic cu timulante ale receptorilor 3%adrenergici, eliberatori de organofosforate. )nto0icaia acut $i into0icaia cronic cu catecolamine, impaticomimetice peciale, ub titueni ai nicotin. )nto0icaia acut cu atropin. carenei de dopamin, in!ibitori ai monoamino0idazei, in!ibitori electivi ai recaptrii de noradrenalin, in!ibitori ai recaptrii de noradrenalin $i de erotonin plu alte mecani me a ociate de aciune. 5. )nfluenarea farmacologic a i temului nervo vegetativ. 5. -edactarea de reete magi trale: pulberi medicamentoa e, (ub tane cu aciune in!ibitoare a upra (N* impatic: blocante pac!et medicamento , caete, upozitor, ovul (globul (antagoni$ti competitivi) ale receptorilor adrenergici $i6 au vaginal). (eminar cu noiuni din cur : 7liberatori de dopaminergici, in!ibitori ai intezei de dopamin (in!ibitori ai catecolamine $i impaticomimetice peciale. )nto0icaia tirozin%!idro0ilazei), neuro impaticolitice. acut $i into0icaia cronic cu cocain. 8. -edactarea de reete oficinale. -edactarea de reete TEST II: evaluare din cursurile 3 6. 8. )nfluenarea farmacologic a mu culaturii netede: ub tane tipizate: irop medicamento , oluie apoa pentru uz care timuleaz contracia mu culaturii netede, ub tane care intern, comprimate 6 comprimate filmate, dra'euri. (eminar in!ib contracia mu culaturii netede. cu noiuni din cur : efecte farmacodinamice ale betablocantelor la nivel cardiova cular $i metabolic. )nto0icaia cu mono0id de carbon. 9. Farmacologia autacoizilor: po ibiliti de influenare a 9. -edactare reete tipizate: cap ule gelatinoa e 6 pan ule, aminelor biologic active, a polipeptidelor biologic active, a pac!et medicamento , patc! tran dermic, unguent lipidelor biologic active $i a peptidolipidelor (eico anoizilor). medicamento , crem. (eminar cu noiuni din cur : grupe de ageni activi farmacologic cu aciune la nivelul mu culaturii netede va culare. )nto0icaia cu metil0antine. )nto0icaia cu cianuri. )nto0icaia acut cu ub tane met!emoglobinizante. :. )nfluenarea farmacologic a i temului cardiova cular: tonice :. -edactare reete tipizate: troc!i$ti, oluii pentru in!alaii, cardiace, antiaritmice, grupe de ageni activi farmacologic oluii pentru gargar, pulverizaii pentru mucoa a indicai ,n tratamentul afeciunilor va elor periferice. orofaringian $i re piratorie ( pra;), colutoriu. (eminar cu )nfluenarea farmacologic a tulburrilor de metaboli m lipidic: noiuni din cur : grupe de ageni activi farmacologic cu in!ibitoare ale aportului e0ogen de cole terol, in!ibitori ai aciune la nivelul mu culaturii netede bron$ice. )nto0icaia bio intezei de cole terol, alte !ipolipemiante. acut cu olveni organici. 1<. -edactare reete tipizate: colir, oluii pentru in tilaii TEST III: evaluare din cursurile 7-9. 1<. +iuretice $i antidiuretice: diuretice, antidiuretice. )nfluenarea nazale, oluii pentru in tilaii auriculare. (eminar cu noiuni farmacologic a =ngelui: ageni activi farmacologic indicai ,n din cur : grupe de ageni activi farmacologic indicai ,n

2!)10 1)11) 2013

4!)11) 2013

11)11 1+)11) 2013

1! 22)11) 2013

2+ 2,)11) 2013

2-)12) 2013

,13)12) 2013

1- 20)12) 2013

--10)01) 2013

13)01 10)01) 2013

tratamentul anemiilor, ageni activi farmacologic indicai ,n tulburrile de metaboli m lipidic, grupe de ageni activi tratamentul tulburrilor de !emo taz, ub titueni de pla m. farmacologic indicai ,n tratamentul anginei pectorale. )nto0icaia cu digitalice. (upradozarea din tratamentul cu !eparine. (upradozarea din tratamentul cu anticoagulante orale. )nto0icaia cu metale grele. 11. >!imioterapicele. +ate generale de pre c!imioterapice. 11. -edactare reete tipizate: upozitor, comprimat vaginal, >!imioterapice antibacteriene: peniciline, cefalo porine, ovul. (eminar cu noiuni din cur : grupe de ageni activi carbapeneme, monobactame, glicopeptide, fo fomicine, farmacologic indicai ,n tratamentul !ipoten iunii arteriale, Cicloserina, Bacitracina, Ristocetina, polimi0ine, fenicoli. ,n tratamentul !iperten iuniii arteriale, ,n tratamentul in uficienei cardiace. +emon traie practic: (inergi mul $i antagoni mul medicamentelor. *ariaia efectelor medicamentelor ,n funcie de doz $i calea de admini trare. +emon trarea efectului diuretic al hidroclorotiazidei. 12. >!imioterapicele. >!imioterapice antibacteriene: 12. -edactare reete tipizate: oluia in'ectabil, pulberi aminoglicozide, aminociclitoli, macrolide, ?etolide, pentru preparare de oluii in'ectabile. -ecapitulare: treptogramine, tetracicline, o0azolidinone, nitrofurani, redactare reete magi trale $i tipizate. (eminar cu noiuni din linco amide, acid fu idic, rifampicina, c!inolone, ulfonamide, cur : alegerea c!imioterapicelor antibacteriene ,n funcie de Trimetoprim. >!imioterapice antituberculoa e. >!imioterapice capacitatea de a traver a barierele fiziologice, ,n funcie de antileproa e. @nti eptice cu admini trare i temic. @nti eptice boli a ociate. $i dezinfectante. 13. -edactare reete tipizate: pre crierea mai multor TEST IV: evaluare din cursurile 10-12. 13. >!imioterapicele. >!imioterapice antivirale. >!imioterapice medicamente pe aceea$i reet. (eminar cu noiuni din cur : antifungice. >!imioterapice antiparazitare. >!imioterapice alegerea c!imioterapicelor antibacteriene ,n funcie de antitumorale. @geni activi farmacologic cu efecte pectrul antibacterian (anti%H. pylori, anti%K. pneumoniae, imunomodulatoare. anti%S. aureus, anti%P. aeruginosa), interaciuni ale derivailor imidazolici (antifungici, antiparazitari). 1.. )nfluenarea farmacologic a afeciunilor aparatului dige tiv: 1.. -ecapitulare: redactare reete magi trale $i tipizate. ageni activi farmacologic indicai ,n tratamentul bolii peptice, (eminar cu noiuni din cur : grupe de ageni activi anti pa tice indicate ,n tratamentul afeciunilor ga tro%inte tinale, farmacologic indicai ,n tratamentul glaucomului. pro?inetice, antiemetice, la0ative6purgative, antidiareice, )nteraciuni ale antiacidelor. Arupe de ageni activi ub titueni ai enzimelor dige tive, coleretice $i colagoge, farmacologic cu aciune in!ibitoare la nivelul mu culaturii influenarea farmacologic a litiazei biliare, lipotrope, netede dige tive. )nto0icaia acut cu ub tane corozive. !epatoprotectoare, amoniofi0atoare, ageni activi farmacologic indicai ,n tratamentul afeciunilor inflamatorii cronice inte tinale.

Bibliografie recomandat
1. Bupu$oru >tlina 7lena, >ri tina /i!aela A!iciuc. Farmacologia ,n CcomprimateD 7d. @lfa, 2<<:. 2. @lbu 7lena, E. >. /ungiu. 7lemente de Farmacologie clinic, 7d. *enu , )a$i. 2<<8 3. >ri tea @urelia Nicoleta, Fratat de farmacologie, editia ), 7ditura /edical, 2<<8. .. Fulga ), Farmacologie, 7ditura /edical Gucure$ti, 2<<.. 1. Aoodman Ailman @. F!e "!armacological Ga i of F!erapeutic , :t! edition, /cAraHIill, 2<<1. 5. Jatzung G.A. Ga icK>linical "!armacolog;. 9t! edition, Bange /edical Goo?, 2<<1. 8. Bupu$oru >tlina 7lena. )munofarmacologie, 7d. @lfa, )a$i, -omania, 2<<1. 9. Bupu$oru >tlina 7lena, >ri tina /i!aela A!iciuc. Biliana Faru. (editor ) NeH pat!op!; iological c!allenge and p!armacological approac!e . 7d. Lunimea, 2<<:. :. Bupu$oru >tlina 7lena, Biliana Faru. (editor ) @dver e effect of p!armcologic active ub tance : from benc! to bed ide. 7d. Lunimea, 2<<:. 1<. Bupu$oru >tlina 7lena. Farmacologie vol ), )), )))& 7ditura /oldova )a$i. 1::.. 11. /ircioiu >on tantin, /iron +alia, -adule cu Flavian, A!iciuc >ri tina, /ircioiu )on & 7lemente de biofarmacie $i farmacocinetic, 7d. Mniver itar >arol +avila, 2<<9 12. /ungiu E.>., )rina Laba, Biliana Faru, "re cripia medical & g!id practic, 7dit+an, 2<<1 13. -ang and +ale, "armacolog;, 1t! edition, 2<<3. 1.. Fica @. *oicu *.@ Farmacologie. 7ditura /edical Mniver itar. 2<<.. 11. *oicu *, /acovei /, /iclea B. A!id de to0icologie clinic, 7d. /edical @/@BF77@, 1:::. 15. *oicu *., /ircioiu >. /ecani me farmacologice la interfee membranare & interaciuni finite medicamente & interfee biologice, 7d. @cademiei -om=ne, 1::.. 18. *oicu *.@. Fo0icologie clinic, 7d. @lbatro , Gucure$ti, 1:::

>oordonator de activitate didactic, Pr".) Dr) C$t$ %/' E e/' Lu&u0"ru