Sunteți pe pagina 1din 5

BREVIAR DE CALCUL 1. Numrul de locuitori din loc. = 870 persoane Calculul populaiei n perspectiv pn n anul 203 !

2 ani" #opulaia Nt = N (1 + 0,01 x p)M p = 0,5 % N 0!5 = 870 ( 1 + 0,01 x 0,5 ) 5 = 870 (1,005) N 0!5 = $%& locuitori "#ecti$e animale %i psri &n 'ospodrii ( - )sri * .000 capete - +a,e * 1.000 capete - -o$ine * 1.080 capete - )orcine . 8 capete - /a0aline . !0 capete Deter'inarea necesarului (e ap A)PENTRU POPULATIA ACTUALA ( 870 loc ) A1)Cerina de ap (C) / = 1p x 1s x (N' + Np + Na' ec + Nri ), &n care( N' = necesarul de ap pentru consum 'ospodresc Np = necesarul de ap pentru consumul pu0lic Na' ec = necesarul de ap pentru a'en,i economici Nri = necesarul de ap pentru re#acerea re2er$ei de incendiu 1p * coe#icient care repre2int suplimentarea cantit,ilor de ap pentru acoperirea pierderilor de ap &n o0iectele sistemului de alimentare cu ap p3n la 0ran%amentele utili2atorilor 1s * coe#icient de ser$itute pentru acoperirea necesit,ilor proprii ale sistemului de alimentare cu ap ( &n u2ina de ap, splare re2er$oare( splare re,ea distri0u,ie, etc. A2)Nece ar!l de ap 1)Determinarea debitului zilnic mediu 42i med = 5ol anual6!75 = 161000 8 N (i) x 9s (i): 2)Determinarea debitului zilnic maxim 42i max = 161000 8 N (i) x 9s (i) x 12i (i): 3)Determinarea debitului orar maxim 4orar &n care( . N (i) = numrul de utili2atori 160
max

= 161000 x 16 ; 8 N (i) x 9s (i) x 12i (i) x 1orar (i):

9s

(i)

= de0itul speci#ic( cantitatea medie 2ilnic de ap necesar unui consumator

(l6consumator, 2i) <2i (i) = coe#icient de $aria,ie 2ilnic = 42i max (i) 6 42i med (i) <orar (i) = coe#icient de $aria,ie orar = 4orar max (i) 6 4orar med (i) = 4orar med (i) = 42i max 6 ; >ndicii din sume au semni#ica,iile ( 1 * se re#er la cate'oria de necesar de ap (ne$oi 'ospodre%ti, pu0lice) i . se re#er la tipul de consumatori %i de0itul speci#ic pe tip de consumatori A2"1")#e$i%!l peci&ic de ap pen%r! ne'oi (o podre)%i (* () ?e0itul speci#ic de ap pentru ne$oi 'ospodre%ti (9 ') con#orm pre$ederilor @+ 1!;!61 * 007, ta0.1( 9' = 1 0 l6om 2i pentru 2one cu 'ospodArii a$3nd instala,ii interioare de apA rece, cald %i canali2are, cu prepararea indi$idual a apei calde, inclusi$ consumurile pentru animalele de pe l3n' 'ospodrii = < 2i = 1,! 9' = 70 l6om 2i pentru 2one &n care apa se distri0uie prin ci%mele amplasate &n cur,i, #r canali2are, inclusi$ consumurile pentru animalele de pe l3n' 'ospodrii + < 2i = 1,7 Se consider: 115 locuitori &n 2one cu 'ospodArii a$3nd instala,ii interioare de apA %i canali2are 9' = 1 0 l6om 2i 755 locuitori $or locui &n 2ona cur,i). 4' = 70 l6om 2i ,-i .ed pen%r! ne'oi gospodreti / ( 115 x 1 0 )+( 755 x 70 ) = 1!.800 l 6 2i + ;5.!00 l 6 2i = $)*0 'c + ,i ,-i .a0 ne'oi gospodreti / ,-i .ed x 12i = 1!,8 x 1,! + ;5,! x 1,7 / 17,B; + 7 ,;8 = 10232 .c 4 -i ,orar .a0 pen%r! ne'oi gospodreti / 16 ; 8 B0,; x ,5 := 16 ; ( 6orar / 2 27 8 conf.tab.3 din S 13!3"1 # 2$$% ,orar .ed pen%r! ne'oi (o
podre)%i

(2one &n care apa se distri0uie prin ci%mele amplasate &n

7,05 ) / 1232 .c 4 5

/ 71210 .c 4-i 4 23 / 2239 .c 4 5

A2"2")#e$i%!l peci&ic de ap pen%r! ne'oi p!$lice (* p) ?e0itul speci#ic de ap pentru ne$oi pu0lice (9 p), con#orm ta0. din @+ 1!;!61 * 007, $a #i ( Nr. crt. 1 !. ;. 5. /ate'orie de consum ?ispensar uman Dcoal -irouri )ensiuni -u#ete Cnitate /onsulta,ii 6 2i ele$i an'aEat /lient /onsumatori ?e0ite l6unitate,2i 15 !0 50 !00 15 Nr. unit,i 15 B1 51 00 150 ?e0ite totale (l62i) 5,0 .7!0,0 .550,0 70.000,0 . 50,0 161

7. 7. 8.

Ferase Ma'a2ine mici Gotel

deser$i,i 6 2i scaune an'aEa,i /lienti 6 an'aEa,i

75 !5 50

0 1! 00

1.!00,0 ;55,0 50.000,0 .500,0 !.000,0 1B. 00,0 *//02*0)0

50 50 B. +estaurant mas 15 00 10. /ampin' . csu,e persoan 170 1 0 Consu' total ,ilnic pentru nevoi pu-lice .i pentru 'ica in(ustrie

,-i .ed pen%r! !%ili-a%ori p!$lici / 133221 .c4-i ,-i .a0 pen%r! !%ili-a%ori p!$lici / 1!!&21 mc x 'zi = 1!!&21 mc x 1&! / 20121 .c4-i ,orar .a0 pen%r! !%ili-a%ori p!$lici / 1423 : 20121 .c 0 227 ; / 2120< .c 4 5 6orar / 2 278 conf.tab.3 din S 13!3"1 # 2$$% ,orar .ed pen%r! !%ili-a%ori p!$lici/ 1!!&21 mc "zi " 2! / 9201 .c 4 5

NECE=ARUL #E AP> PENTRU ALI?ENTAREA CU AP> A E@ECTIAELOR #E ANI?ALE BI P>=>RI #IN CO=PO#>RII N!.r de ani.ale $o'ine porcine (ini rae ca$aline TOTAL an 2010 1$($ ( 2$$$ 1$$$ 23$ * peci&i c l 4 -i %$ 3$ $&! 1&) )$ , .ed .< 4 -i %!&($ $&2! $&($ 1&) 11&) 78283 1&2) 1&2$ 1&2$ 1&2) 1&2$ -i 6 -i , -i .a0 .< 4 -i (1&$$ $&2+ $&+% 1&(( 13&( 1721< 1&)* 1&)* 1&)* 2&$ 2&$ 6o ,orar .a0 .< 4 5 )&3$ $&$2 $&$* $&1% 1&1) 9270

NECE=ARUL #E AP> PENTRU NEAOI PUDLICE 2 ALI?ENTAREA CO=PO#>RII CU AP> A E@ECTIAELOR #E

CO=PO#>REBTI BI PENTRU ANI?ALE BI P>=>RI #IN

,-i .ed / )+&1 mc 6 2i + 1;;, 1 mc 6 2i + 78,8; mc 6 2i = 282217 .c 4 -i ,-i .a0 / B0,; mc 6 2i + 01,B mc 62i + B7,B! mc 6 2i = <10227 .c 4 -i ,orar .a0 / B,; mc6H + 1,0! mc6H + 7,70 mc 6 H = <7217 .c45 ,orar .ed / 2&!% mc", - %&$1 mc", - 3&2+ mc " , / 11279 .c45

162

Nece ar!l de ap pen%r! ne'oile proprii ale o$iec%elor i %e.!l!i de ali.en%are c! ap /on#orm pre$ederilor @+ 1!;!61. 007, pierderile de ap teHnic admisi0ile &n re,eaua de distri0u,ie $or #i de max.15% din $olumul de ap distri0uit. NECE=ARUL #E AP> PENTRU NEAOI PUDLICE E CO=PO#>REBTI E PENTRU ALI?ENTAREA CO=PO#>RII E NEAOILE PROPRII ALE =I=TE?ULUI #E ALI?ENTARE CU AP> ,-i .ed / 8 ,15 mc 6 2i + 8 ,15 mc 6 2i x 0,15 / 32/) .c 4 -i ,-i .a0 / !B0, 5 mc62i + !B0, 5 mc 62i x 0,15 = //%)1$ 'c + ,i ,orar .a0 / !7,15 mc6H + !7,15 mc6H x 0,15 = /2)13 .c 4 5 ,orar .ed / 11,77 mc6H + 11,77 mc6H x 0,15 = *3) 3 .c45 Calc!l!l nece ar!l!i de ap pen%r! co.$a%erea incendi!l!i 4ie = ?e0itul de incendiu pentru #olosirea Hidran,ilor din re,eaua exterioarA = 5; mc (5l6s), pentru o durat teoretic de #unc,ionare a Hidran,ilor exteriori de ! ore. NECE=ARUL #E AP> PENTRU NEAOI PUDLICE E CO=PO#>REBTIENEAOILE PROPRII ALE =I=TE?ULUI #E ALI?ENTARE CU AP> BI PENTRU CO?DATEREA INCEN#IILOR ,-i .ed / ! ;,5 mc 6 2i + 5; mc / <78270 .c 4 -i ,-i .a0 / ;;8,7B mc 6 2i + 5; mc / 702271 .c 4 -i ,orar .a0 / ; ,7! mc6H + 18 mc6H / 9027< .c 4 5 ,orar .ed / 13&)3 mc", - 1( mc", / <127< .c 4 5 NECE=ARUL #E AP> PENTRU UTILIFATORI CARE NU =OLICIT> AP> POTADIL> (,2) A2"<")Nece ar!l de ap pen%r! %ropi% paii 'er-i (* ') Necesarul de ap pentru stropit spa,ii $er2i (9 s$) se calculea2 consider3nd o norm speci#ic (con#orm @+ 1!;!61. 007) de l6mp, 2i l6mp, 2i x 1000 mp = 2000 l4-i / 2 .c4-i A2"3")Nece ar!l de ap pen%r! %ropi% %r-i (* ') 163 CU AP> A E@ECTIAELOR #E ANI?ALE BI P>=>RI #IN

Necesarul de ap pentru stropit str2i, splat pie,e, &ntre,inere 2one ur0ane de interes 'eneral se calculea2 consider3nd o norm speci#ic (con#orm @+ 1!;!61. 007) de l6om, 2i l6om, 2i x ;!5 oameni = 870 l4-i / 0287 .c4-i A2"7")Nece ar!l de ap pen%r! Gn%reinerea reelei de canali-are (* c) @e ia &n calcul un de0it de max. 2 'c+,i Nece ar!l de ap pen%r! !%ili-a%ori care n! olici% ap po%a$il (,2) ,2/ 2 .c4-i E 0287 .c4-i E 2 'c+,i 2 /)%1 'c+,i RECAPITULAREH NECE=ARUL #E AP> PENTRU NEAOI PUDLICE E CO=PO#>REBTIENEAOILE PROPRII ALE =I=TE?ULUI #E ALI?ENTARE CU AP> BI PENTRU CO?DATEREA INCEN#IILOR ,-i .ed / <78270 .c 4 -i ,-i .a0 / 702271 .c 4 -i ,orar .a0 / 9027< .c 4 5 ,orar .ed / <127< .c 4 5 Nece ar!l de ap pen%r! !%ili-a%ori care n! olici% ap po%a$il (,2) ,2/ 2 .c4-i E 0287 .c4-i E 2 'c+,i 2 /)%1 'c+,i A 20&0 " Nece ar!l de ap pen%r! co.$a%erea e&ec%i' a incendi!l!i Vi 2 3)& 3 incendi!l!i V cons 2 a ,orar .a0 Te / 10 9027< 0 < / 182211 .c Re,erva intan4i-il5 (e incen(iu Vri 2 Vi 6 V cons 2 23&)*$ 'c ?up consumarea apei &n urma com0aterii incendiilor normate , re#acerea re2er$ei de ap tre0uie s se reali2e2e cu de0itul 4ri &n timpul Fri 7ri 2 Vri + 8ri 3 2/ 2 23&)*$ 'c + ,i 3 3 2 / 'c %in(erii A 2010 " Nece ar!l de ap pen%r! con !.!l la !%ili-a%or pe d!ra%a

164