Sunteți pe pagina 1din 20

Ctitorii disp rute la curbura Carpa ilor n secolele XV - XVI Emil LUPU Intrat doar sporadic n sfera cercet

rilor de pn acum, de i num rul mare de monumente, numeroasele tiri documentare, bogata tradi ie local puteau atrage aten ia asupra caracterului s u aparte, zona Carpa ilor de curbur ncepe ns de ceva vreme s capete un contur tot mai precis, delimitndu-se ca o entitate n peisajul istoriei i arhitecturii medievale din $ara Romneasc . Dup cum spunea - u or exagerat - Simion Mehedin i: regiunea dintre Mun ii Vrancei i cotul Dun rii la Gala i e p mntul cel mai nsemnat pentru via a statului nostru (). Aici e nodul vital al statului romn (), aici e vadul cel mare al apelor i leaul cel mare al drumurilor care se ndreapt de la cetatea Carpa ilor spre Marea Neagr 1. Spa iul acesta, p trunznd ca un veritabil istm n Cmpia Romn , sa aflat la rela ia cu marele coridor de penetrare a popula iilor nomade spre Europa central i c tre Balcani. Din secolul al XIII-lea, asupra lui s-a manifestat permanentul interes al regatului maghiar pentru crearea unui spa iu de acces la gurile Dun rii, politica de anexiuni teritoriale fiind combinat cu misionarismul catolic. Pn la aceast dat , cu excep ia descoperirilor de artefacte de caracter sigur cre tin, cum ar fi crucea relicvar de la Adjudul Vechi2, datat n secolele X-XI, care are un caracter izolat sau cele din siturile de la C iata, Cnde ti, m n stirea D lh u i3, Dumbr veni, Foc ani, Guge ti, Jari tea4, M rtine ti, Vjitoarea, Vrte coiu5 (din jude ul Vrancea, fost Rmnicu S rat) i S rata Monteoru6 (din jude ul Buz u), nu
S. Mehedin i, Vadul moldo-muntean, n Milcovia, II (1931), vol. I, p. 4. V. Spinei, Moldova n secolele XI-XIV, Chi in u, 1994, p. 135; A. Pargin , Habitatul medieval la curbura exterioar a Carpa ilor n secolele X-XV, Br ila, 2002, p. 83 84 (n continuare Paragin , Habitatul medieval). 3 S p turile sistematice efectuate aici de c tre Victor Bobi, la una dintre bisericile m n stirii, au n continuare un caracter inedit; faptul c fragmentele ceramice (datate n secolele XIIXIII), au fost descoperite la baza funda iei sau n ruptura unui promontoriu, (v. Pargin , Habitatul medieval, p. 83, 120), ne determin s credem c nu au nici o leg tur cu via a monahal , care ncepe aici cel mai devreme la jum tatea secolului al XVII-lea. 4 A. Paragin , Dou piese din metal apar innd feudalismului timpuriu descoperite la Jari teaVrancea, n Vrancea, I, 1978, p. 81. 5 La Vrte coiu, pe platoul de lng cariera de argil , au fost descoperite n mai multe campanii arheologice cinci locuin e, f r a fi men ionate n raportul de s p tur ini ial (V. Bobi i A. Paragin , .antierul arheologic de la Vrte coiu. Cercet rile din anii 1986 1988, n Vrancea, VIII-X, 1991, p. 41-68; n continuare Bobi i Paragin , Vrte coiu), fiind indicate doar 14 morminte ncadrate cronologic n secolele XII-XIII (Paragin , Habitatul medieval, p. 122). 6 De la baza monticolului Cet uia, n anul 1939 au fost recoltate fragmente ceramice datate n secolele XII-XIII. Materialele au putut fi cercetate prin bun voin a dr. Eugenia Zaharia.
2 1

145

avem dovezi materiale referitoare la via a religioas a popula iei locale. La enumerarea acestor sta iuni, datate larg n secolele XII-XIII, pot fi ad ugate descoperirile de morminte de c l re i turanici trzii de la Buz u, Lipia, Rmnicelu, Cisl u, care reflect situa ia demografic a spa iului cuprins n fostele jude e Buz u i Rmnic, adic prezen a unor a ez ri controlate de triburile pecenege, apoi cumane, n care traiul zilnic al oamenilor era extrem de modest, f r stabilitatea att de necesar pentru a construi temeinic n primul rnd locuin e, abia apoi l ca uri de cult. Este dincolo de orice dubiu c locuirea acestui teritoriu n secolul al XIII-lea este destul de slab , comparativ cu cea a purt torilor culturii Dridu7, ea stnd, cel pu in pn n al doilea deceniu al secolului al XIII-lea, sub semnul subordon rii autoritare a triburilor cumane. n absen a unei autorit i statale, interesat n protec ia i promovarea religiei cre tine8, credem c o via bisericeasc se desf ura doar la nivelul unor grupuri umane reduse numeric, lipsite de o asisten permanent i de edificii de cult. Poate nu ntmpl tor, un activ i insistent misionarism catolic - ini iat de cavalerii teutoni i continuat de fra ii dominicani s-a exercitat tocmai asupra zonei de la cotul Carpa ilor, zon r mas n afara cnezatelor i voievodatelor transalpine, cu o locuire multietnic n continu mi care. Asupra acestei popula ii se exercit , ncepnd din anii 1221-1223, ac iunea misionar a dominicanilor condu i de Paulus Hungarus9, soldat pn la urm cu o convertire a dou c petenii cumane, n anul 1227 i nfiin area Episcopiei Cumaniei, cu re edin a pe rul Mylco (probabil Milcov). Din spa iul pontic, asupra acelora i localnici se ntindea, dintr-o perioad cert anterioar anului 1204, influen a episcopiei ortodoxe cu sediul la Vicina, cu mult mai persuasiv i eficient dect cea catolic (dup cum ne certific bine cunoscuta scrisoare a papei Grigore al IX-lea c tre principele de coroan Bela, din 14 noiembrie 123410), prin intermediul unor pseudoepiscopi (horepiscopi misionari, dup p rerea noastr ). Ace ti horepiscopi ortodoc i nu beneficiau de sedii arhiere ti, desf urnd o activitate itinerant , la fel ca i diaconii pe care aveau dreptul s -i ung (potrivit statutului lor), fiind mult mai greu de urm rit i surprins de subordona ii episcopului catolic de pe Mylco, la fel ca i rela ia dintre biserica
Pentru harta descoperirilor din secolele VIII-nceputul secolului XI, v. pe larg la Paragin , Habitatul medieval, p. 115 119 i E. M. Constantinescu, Memoria p mntului dintre Carpa i i Dun re. Nord-estul Munteniei i sud-vestul Moldovei n veacurile IV IX d. Hr., Buz u, 1999, p. 206-236 i 250-260 (n continuare, E. M. Constantinescu, Memoria p mntului). 8 Afirmarea existen ei unei $ ri a Buz ului, al turi de alte ri ale Telajenului i Prahovei (C. C. Giurescu, Trguri sau ora e i cet i moldovene din secolul al X-lea pn la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucure ti, 1977, p. 83; E. M. Constantinescu, Memoria p mntului, p. 147), este doar o supozi ie, f r nici un argument tiin ific. 9 R zvan Theodorescu, Bizan , Balcani, Occident, la nceputurile culturii medievale romne ti (secolele X-XIV), Bucure ti, 1974, p. 168. 146
7

de stat i practican ii bogomilismului de la sud de Dun re. Nu tim dac dominicanii au dominat b t lia misionar cu ortodoc ii n urm torii apte ani, pentru c ocul marii invazii mongole din 1241 a dus la distrugerea total a acestei prelungiri a autorit ii papalo-maghiare11. n vidul de autoritate l sat de episcopatul cuman, probabil c s-a extins i mai temeinic autoritatea ortodox de la Vicina, sprijinit sau tolerat de t tari. Datorit rezultatelor i importan ei excep ionale a scaunului episcopal de Vicina, n timpul domniei lui Mihail al VIII-lea Paleologul (1258-1282), acesta este ridicat la rangul de mitropolie, astfel c i influen a lui asupra teritoriului nord-dun rean va cre te. n acela i timp, unirea cu Roma, proclamat n timpul aceluia i mp rat, la conciliul de la Lyon din 1274, determina exodul arseni ilor spre marginile imperiului i nt rirea spiritului ortodox, ca i o intensificare a prezen ei c lug rilor minori i n p r ile t t re ti, exemplu fiind ntemeierea a 18 m n stiri, pn n anul 1318, inclusiv la Vicina. A adar, reculul expansiunii maghiare, dup anul 1241 i domina ia ferm a t tarilor asupra fostei Cumanii Negre i $aratului bulgar, pn c tre finele domniei hanului zbeq (1313-1342), d dea o egalitate de anse tuturor cultelor practicate la curbura Carpa ilor, cunoscut fiind toleran a mongolilor fa de toate religiile. n acest context a p truns i la nordul Dun rii doctrina bogomil , prin intermediul valurilor de eretici persecuta i n Serbia i Bulgaria, n secolele XIII-XIV, precum i grupuri cumane, nc par ial p gne, refugiate din Ungaria, dup nfrngerea de la lacul Hd (1280). Cu toat toleran a religioas t tar , n zona de curbur nu au fost ridicate edificii de cult n secolele XIII-XIV. Absen a lor ne determin s ne imagin m c practicarea cultului ortodox era dependent de un cler rural, cu o foarte probabil ignoran dogmatic sau, n cel mai bun caz, cu o minim preg tire n a recita, f r s n eleag , pasaje din slujba de liturghie i prohod, extrem de ng duitor, n limitele largi ale unui cre tinism apocrif, fa de folclorul local semieretic. Rezultatele cercet rilor arheologice de pn acum din $ara Romneasc ne las s n elegem c apari ia unor organiz ri prestatale, de genul cnezatelor i voievodatelor enumerate n Diploma cavalerilor ioani i, nu a reprezentat un cadru politic suficient pentru a fi ini iate ac iuni de ctitorire; exaltarea religioas a conduc torilor locali era probabil modulat de episcopul de Oradea i nu de cel de Vicina. Biserica descoperit la Curtea de Arge , a c rei datare se sprijin pe o tabel stratigrafic compus cu un singur reper cronologic12 i avnd o planimetrie structural imposibil pentru
11 12

DRH, D, vol. I, p. 46, nr. 22. Dat de prezen a ntr-un nivel ulterior celui de construire al incintei A, a unei monede de bronz emis de mp ra ii Andronic II Paleologul i Mihail IX (1295-1320) (v. N. Constantinescu, Curtea de Arge , 1200 1400. Asupra nceputurilor < rii Romne ti, Bucure ti, 1984, p. 54; n continuare, N. Constantinescu, Curtea de Arge ). 147

sus inerea eleva iei propuse13, nu poate fi atribuit lui Seneslau, cu att mai pu in unui presupus alt cneaz din jurul anului 1200. Aceast biseric s-a aflat n evident leg tur cu o curte civil aflat pe locul muzeului local actual, a c rei datare s-a f cut pe baza unei emisiuni monetare a mp ra ilor Andronic II Paleologul i Mihail IX (1295-1320)14, f r a lua n considerare i puterea ulterioar de circula ie a monedei, astfel c acea curte ar putea foarte bine s fie contemporan bisericii, dar n plin domnie a lui Basarab I i Nicolae Alexandru. Istoriografia romneasc este, n general, de acord c momentul constituirii statului $ara Romneasc ar trebui situat n preajma anilor 12901292. Emanciparea politic a acestui stat a fost determinat de ambi iile politice ale catolicului Basarab (avndu- i re edin a la Cmpulung de Muscel, n preajma bisericii domne ti disp rut ), care nu putea manifesta interes pentru activitatea ctitoriceasc ortodox . Abia gestul politic din 1359, al fiului s u, Alexandru va desfiin a autoritatea confesional catolic asupra grupurilor politice conduc toare din $ara Romneasc , op iunea religioas a acestora devenind o chestiune personal , pentru c : distinc ia dintre sfera politicului i cea confesional , dintre domeniul institu iilor sau cel al crea iilor artistice, dintre sentimentul apartenen ei la un grup etnic i integrarea ntr-o legitimitate universal , toate aceste delimit ri nu erau operate de omul medieval cu firescul cu care le percepem acum. Mai mult, angaj rile i dezangaj rile militare, tratatele sau disputele politice par s nu fi fost, n secolul ntemeietorilor de ar , dect accidente cronologice. Decisiv este fenomenul confesional, la rndul s u inseparabil de proiectele politice i programele institu ionale15. Toate ncerc rile ulterioare de rec p tare a preemine ei confesionale catolice (materializate n numirea unui sufragan al episcopului Transilvaniei n $ara Romneasc , nainte de 25 noiembrie 136916, apoi prin instalarea dominicanului Nicolas Antonio ca episcop de Arge la 9 mai 1381, de c tre papa Urban al VI-lea, cu dreptul de a ridica o catedral n cetatea de scaun17) sunt, dup p rerea noastr , dovezi ale revenirii statului sud-carpatic sub suzeranitatea maghiar ; biserica catolic primea astfel dreptul (urmnd doctrina regelui Ludovic de unitate confesional pentru asigurarea solidarit ii politice), de a- i continua opera misionar n statul vasal. Pe lng concesiile religioase, emiterea unui privilegiu comercial pentru negustorii bra oveni de c tre Vladislav Vlaicu, la 20 ianuarie 1368, a adar n
Pentru critica formei de plan propus de N. Constantinescu, v. C. Moisescu, Arhitectura romneasc veche, I, Bucure ti, 2001, p. 29. 14 N. Constantinescu, Curtea de Arge ., p. 54, 82 i 119. 15 D. Barbu, Pictura mural din <ara Romneasc n secolul al XIV-lea, Bucure ti, 1986, p. 10 (n continuare, Barbu, Pictura mural ). 16 DRH, D, vol. I, nr. 56, p. 98. 17 C. Auner, Episcopia catolic a Arge ului, n Revista Catolic , an. III (1914), nr. 3, p. 439. 148
13

strns leg tur cu venirea episcopului sufragan catolic, reprezint nc o dovad , de natur economic acum, pentru revenirea temporar a statului $ara Romneasc la situa ia anterioar anului 1330; actul reprezint i o prim men iune a teritoriului de la curbura Carpa ilor, aflat n mod cert n componen a statului muntean, dar cu un singur atribut: acela de coridor comercial liber. Poate c de la statutul acestui spa iu, revendicat arbitrar de regele Ludovic (la 28 iunie 1358), cu pu in vreme nainte de defec iunea confesional a lui Nicolae Alexandru din 1359, dar acceptat dup zece ani de Vladislav Vlaicu, ar trebui s ncepem analiza rela iei dintre ctitori i ctitorii. Acest teritoriu se afla la mijlocul secolului al XIV-lea la condi ia unui coridor al invaziilor i al unor comunit i aflate la nivelul preistoric de subzisten . La diferen de 150 de ani, explozia demografic i saltul cultural l aduceau pn la pozi ia de provincie care contrabalansa, la nivel confesional, organizarea Episcopiei Rmnicului cu cea a Buz ului iar la nivel politicomilitar, partida boierilor Craiove ti cu cea a buzoienilor. Ca i n cercetarea structurilor urbane, lacunele documentelor scrise din secolele XIV-XV referitoare la a ez rile rurale sunt n mare parte suplinite de cercetarea arheologic . Mai vechilor s p turi nesistematice18 din zon , vin s li se adauge n ultimul timp cele prilejuite de lucr rile de restaurare de la ansamblurile fostelor m n stiri B beni, Bradu, Berca, Cote ti, D lh u i, Dedule ti, Borde ti, Crnu, bisericile de la Draghie ti, Verne ti, Bscenii de Jos, biserica Armeneasc din Foc ani, Stlpu, ca i o serie de cercet ri arheologice sistematice, care au dus la descoperirea unor monumente disp rute, la Muscelu $iganu, Modruze ti i S rata Monteoru, precum i o serie ntreag de articole i studii de arhitectur i art , referitoare la alte ansambluri i monumente din zon . Dintr-o statistic simpl , pe baza analizei documentelor publicate19, constat m c pn n anul 1500 n teritoriul circumscris cercet rii sunt atestate urm toarele localit i: Ciulini a20, Chiojdu21, Modruze ti i Cr pe ti22, Amara23, Izvorani24, T t r i, Greci, Cern te ti25, Cucuteni26, C ne ti, Br e ti,
V. Dr ghiceanu, S p turile din Buda, Lapo i Tis u - Buz u, n BCMI, anul XXIV (1931), fasc. 70, p. 159-176 (n continuare, Dr ghiceanu, S p turile); Idem, M n stirea Vintil Vod (Buz u). S p turi la prima funda ie, n BCMI, anul XXVI (1933), fasc. 76, p. 167-171 (n continuare, Dr ghiceanu, M-rea Vintil Vod ). 19 DRH, B, vol. I, passim. 20 Ibidem, p. 73-74, nr. 34. 21 Ibidem, p. 88, nr. 43. 22 Ibidem, p. 125-126, nr. 65. 23 Ibidem, p. 181-183, nr. 104. 24 Ibidem, p. 215-219, nr. 127. 25 Ibidem, p. 228-229, nr. 135. 26 Ibidem, p. 241-242, nr. 145. 149
18

Gole ti27, B deni28, Fntnele, Ple coi, Guge ti, Verne ti29, R spopi30. Din totalul celor 19 localit i, au fost deja descoperite arheologic biserici atribuite de c tre descoperitori secolului al XV-lea, n localit ile B deni (Bradu) i Modruze ti. Ambele ctitorii erau din lemn, fiind ridicate pe socluri din bolovani de ru. Spre deosebire de biserica din satul disp rut B deni (jud. Buz u), de plan drept, numai cu altar poligonal, decro at, cea din satul disp rut Modruze ti (jud. Buz u) era de un tip pu in ntlnit, respectiv drept, dar cu toate cele trei compartimente (altar, naos i pronaos) decro ate. n ceea ce prive te biserica de la B deni (Bradu), nu exist dubii asupra dat rii relative. Ea a fost ridicat pe la mijlocul secolului al XV-lea31, foarte probabil de marele boier i vlastelin Gorga, astfel c poate fi considerat cea mai veche construc ie de cult cunoscut din aceast zon . Credem c a servit drept biseric parohial , n jurul ei fiind organizat un cimitir ce deservea comunitatea local . Afirma ia c ar fi fost o biseric de curte32 (ntemeiat pe diferen ierea social a mormintelor din interiorul bisericii fa de cele de afar ) pare pu in probabil , deoarece locuin ele descoperite la sud de biseric au un caracter modest. Biserica din Modruze ti comport ns corec ii de datare, p rerea noastr fiind c ea nu poate fi atribuit secolului al XV-lea. Sintetiznd rezultatele cercet rilor arheologice, aceast biseric ar fi fost construit peste un cimitir anterior, ale c rui nceputuri ar fi n secolul al XV-lea (potrivit unor monede aflate n inventarul ctorva morminte33), apoi n jurul ei ar fi continuat un cimitir al ob tii locale. Proprietar al mo iei Modruze ti la sfr itul secolului al XVI-lea era Stoica fost mare postelnic, dar nu este exclus ca biserica s fi fost o ctitorie a nainta ilor s i. Despre Stoica se tie doar c a fost nfiat de jupani a Neaga, sor a lui Udrea vornic i c a fost c s torit cu Caplea din Gole ti, fosta so ie a lui Radu Furcovici. Spre sfr itul vie ii, Stoica a nchinat biserica mpreun cu casele i ocina din Modruze ti Episcopiei Buz ului, la 15 decembrie 157934. n schimbul daniei, el a cerut s se asigure bisericii un preot, s fie nmormntat n catedrala episcopal i s i se fac pomenirile35. De i actul din 1579 ne las s n elegem c Stoica i avea re edin a la
Ibidem, p. 273-276, nr. 170. bidem, p. 398-399, nr. 245. 29 Ibidem, p. 476-477, nr. 292. 30 Ibidem, p. 492, nr. 301. 31 C. Modoran, I. Chicideanu, Cercet ri i rezultate la m-rea Bradu, n BOR, anul XCIV (1976), nr. 9-12, p. 997 (n continuare, Modoran, Chicideanu, Cercet ri la m-rea Bradu). 32 Loc. cit. 33 De la Baiazid II (1481-1512) i Selim I (1512-1520), care de fapt au avut o circula ie lung , pn dup jum tatea secolului al XVI-lea; v. i contextul descoperirii, la V. Drmbocianu, Sta iunea arheologic de la Vadu-Sore ti, jud. Buz u, n MCA, vol. XVII, partea a II-a, Bucure ti, 1993, p. 469-478 (n continuare, Drmbocianu, Vadu Sore ti). 34 DIR, B, veacul XVI, vol. IV, p. 437, nr. 437. 35 Conform actului de confirmare dat de Mihnea Turcitu, la 8 septembrie 1586 (Ibidem, vol. V, p. 264, nr. 278).
28 27

150

Modruze ti, ne ntreb m de ce nu s-a nmormntat n biserica sa i a preferat biserica Episcopiei din Buz u. R spunsul posibil ar fi acela c biserica de lemn (acum disp rut ), ridicat poate pe la mijlocul secolului al XVI-lea, servea de fapt ca biseric parohial . O alt biseric de lemn despre care literatura de specialitate vehiculeaz tradi ia construirii sale n anul 147136 este cea din Odobasca (com. Cote ti, jud. Vrancea). Aceasta ar fi ctitoria c pitanului Stan Cotea, pomenit ntr-un act de danie inedit de la Radu cel Frumos. Ne facem datoria s o enumer m, de i credin a noastr este c ea apar ine cel mai devreme sfr itului de secol XVIII, dac nu chiar secolului al XIX-lea; deoarece temeiul dat rii n secolul al XV-lea ori al XVIII-lea se ascunde de fapt sub caplamaua ce nvele te biserica ast zi, a tept m lucr rile de restaurare pentru a afla adev rul. n secolul al XV-lea, de departe cea mai veche i important ctitorie de zid de la curbura Carpa ilor r mne biserica Piatra din Rmnicu S rat, numit n documentele ulterioare biserica domneasc . A a cum spuneam anterior, ea a fost ctitorit de Mtefan cel Mare, n amintirea b t liei din 8 iulie 1481, dat n preajma ora ului, terminat prin victoria domnului moldovean. Posibilitatea edific rii acestei biserici n afara Moldovei se explic prin tradi ia consemnat de Letopise ul Cantacuzinesc: i au fost izbnda lui .tefan vod ; i au zut aicea n ar de au domnit ani 1637. De plan ini ial drept, transformat prin ad ugarea unor abside laterale, a fost demolat la sfr itul secolului al XIX-lea. Probabil ridicat n secolul al XV-lea, Tis ul este cea mai veche m n stire cunoscut din aceast zon , ea deschiznd seria l ca urilor monahale. Ceea ce surprinde pe cercet torul zonei este num rul extrem de mare al a ez rilor monahale din secolele XV-XVIII, cele mai multe fiind grupate n zona deluroas i montan . Aceast densitate deosebit de monumente a fost probabil determinat de mesajul subliminal transmis de fervoarea monahal creat de lumea anahoretismului primitiv, care a produs deja celebrele ansambluri sacre rupestre din zona Nucu - Aluni , Nenciule ti,
36

H. Constantinescu, Trei biserici de lemn vrncene, n ndrum tor Bisericesc, nr. 6, 1987, p. 20 (n continuare, H. Constantinescu, Trei bis. Vrncene) i Idem, Biserici de lemn din eparhia Buz ului, Buz u, 1987, p. 245-251 (n continuare, H. Constantinescu, Bis. de lemn), o dateaz n anul 1471, ca i Ioana Cristache-Panait, Bisericile de lemn din Curbura Carpa ilor, jud. Buz u i Vrancea, n Spiritualitate i istorie la Curbura Carpa ilor, vol. II, Buz u, 1983, p. 247 (n continuare, Cristache-Panait, Bis. din Curbur ) i I. Cherciu, Arhitectura tradi ional din <ara Vrancei, n RMMIA, I, 1983, p. 70-71 (n continuare, Cherciu, Arhitectura tradi ional ), de asemenea, Ioana Cristache Panait, Al. Elian, Biserici de lemn din Moldova, BMI, nr. 2, 1972, p. 45 (n continuare, Cristache-Panait, Elian, Bis. din Moldova). Excep ie face Radu Cre eanu, care consider anul ctitoririi necunoscut (Bisericile de lemn din Muntenia, Bucure ti, 1968, p. 43, n continuare, Cre eanu, Bis. din Muntenia). 37 Istoria < rii Romne ti. 1200-1690. Letopise ul Cantacuzinesc. Edi ie critic ntocmit de C. Grecescu i D. Simonescu, Bucure ti, 1960, p. 5 (n continuare, Letopise ul Cantacuzinesc). 151

Lera, Ml jet (a c ror perioad de nceput a fost de multe ori ncadrat hazardat n secolele VIII-X), o lume monahal care a sc pat documentelor istorice scrise, tocmai datorit paradoxului vie ii sale: apostolatul f r predic i traiul f r discipoli. Existen a m n stirii Tis u a fost destul de scurt (aproximativ dou sute de ani), amplasamentul ei fiind descoperit de Virgil Dr ghiceanu n anul 1931. mpreun cu biserica Piatra din Rmnicu S rat, sunt singurele ctitorii de zid din secolul al XV-lea cunoscute. Planul bisericii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este apropiat de cel al presupusei ctitorii a lui Vladislav al II-lea (1447-1456) de la Trg or38 i cu biserica de la Susl ne ti Hobaia, datat tot c tre jum tatea secolului al XV-lea39. ntre m n stirea aceasta i re edin a lui Gorga i a fiului s u (vlastelinul Vlad sp tar din 1494) de la B deni-Bradu este o interesant apropiere geografic , ce ne-a dus la presupunerea c nu este ntmpl toare nici construirea m n stirii n Cheile Tis ului, nici dispari ia ei la aproximativ o jum tate de secol dup nfiin area m n stirii Bradu. La 13 aprilie 151540 i 29 noiembrie 151941 sunt pomenite dou m n stiri disp rute, cu ocazia nt ririlor p r ilor de mo ie a unor boieri din Prscov, m n stiri care credem c erau deja construite la sfr itul secolului al XV-lea. Ambele sunt men ionate cu numele ctitorilor, respectiv m n stirea lui Radu postelnic i m n stirea lui Cornilie. M n stirea lui Radu postelnic este men ionat n 1515 ca punct de reper n stabilirea unor hotare. Astfel, Neagoe Basarab nt re te lui Tatul v taf, Voico i M tea satul Prscovul: ca s le fie Prscovul tot, de la Gura V ii Purcarului pn la m n stirea lui Radul postelnicul, iar lui Dragomir, Banul, Manea i $intea cu fiii lor: s le fie de la M n stirea lui Radu postelnic n sus pn la hotarul lui Todosie i pe vale n sus42. Despre Radu postelnic nu am putut afla nici un fel de date istorice. Dup toponimia men ionat n document, am putea localiza m n stirea n Valea Purcarului (ast zi pe aria satului Lunca Frumoas din com. Prscov, jud. Buz u). La 6 septembrie 1534, cu denumirea m n stirea din Valea lui Purcal este nt rit de Vlad Vintil lui $igulea prc lab i fiilor lui43. M n stirea mai este pomenit n treac t n anul 160644, apoi dispare definitiv din documente. Este
Gh. Diaconu, Venera R dulescu, Trg orul Vechi, jud. Prahova. Biserica nr. 3, n Cronica Cercet rilor Arheologice din Romnia. Campania 1995, Br ila, 1996, p. 126 (n continuare, CCAR). 39 D. V. Rosetti, Vestigiile feudale de la Susl ne ti (jud. Arge ), n BMI, anul XLI (1972), nr. 2, p. 27-30 (n continuare, Rosetti, Susl ne ti). 40 DRH, B, vol. II, p. 270-271, nr. 135. 41 Ibidem, p. 367, nr. 190. 42 Ibidem, vol. II, p. 271, nr. 135. 43 Ibidem, vol. III, p. 302, nr. 183. 44 DIR, B, veacul XVII, vol. I, p. 224, nr. 213. 152
38

foarte probabil ca biserica s fi fost construit din lemn, pentru c n perieghezele efectuate nu am reperat nici un fel de urme arheologice. n 1519, Neagoe Basarab nt rea jupanului Tetiu prc lab nc i din casa domniei mele a patra parte din satul Trcov (com. Prscov) mpreun cu a patra parte din m n stirea lui Cornilie. Un c lug r Cornilie este men ionat la 22 martie 1511, n leg tur cu o danie la B beni, pe care o f cuse m n stirii Snagov n vremea lui Vlad C lug rul (1481 i 1482-1495), el fiind probabil o rud a lui Tetiu prc lab. Credem c m n stirea lui Cornilie este aceea i cu schitul Trcov, ce nc mai exista n jurul anului 1700. Prin urmare, att m n stirea lui Radu postelnicul ct i m n sturea lui Cornilie, ambele disp rute, erau ctitorii ale unor neamuri boiere ti din zona Prscovului. De departe cea mai important i impozant ctitorie, care a reprezentat un veritabil cap de pod pentru arhitectura religioas de la curbura Carpa ilor, a fost Episcopia Buz ului, nfiin at n primii ani ai secolului al XVI-lea. Ea a reprezentat n acela i timp institu ia religioas ce a protejat, sus inut i promovat ortodoxia n acest col de ar ; o analiz statistic a activit ilor ctitorice ti din $ rile Romne n secolul al XVI-lea este n m sur s demonstreze c num rul de biserici i m n stiri n l ate n acest secol n eparhia Buz ului este mai mare dect oriunde n alt parte a $ rii Romne ti. Catedrala episcopal a r mas pn azi un monument emblematic, pentru care probabil c Radu cel Mare a folosit aceea i echip de me teri care a construit biserica m n stirii Dealu, ntre cele dou edificii existnd o perfect asem nare a planului triconc i a eleva iei, cu toate interven iile constructive din 1544 i 1649. Dac planul trilobat se bucura de o larg r spndire n ntregul spa iu carpato-balcanic, rezolvarea planimetric i spa ial a pronaosului era o crea ie a arhitecturii muntene ti, dovedind nu numai maturitatea mediului arhitectonic local, dar i o anume concordan cu experien ele pe care, n aceea i vreme le f ceau constructorii din ara Moldovei. n ceea ce prive te eleva ia, asemenea bisericii de la Dealu, biserica episcopal de la Buz u a avut de la nceput fa adele decorate cu arcaturi pe ciubuce dispuse n dou registre desp r ite printr-un bru median, iar modenatura arhitectonic a fa adelor (cioplit n piatr , la Dealu), a fost realizat din c r mid special , profilat , solu ie ce avea s fac coal n arhitectura munteneasc abia n a doua jum tate a secolului al XVI-lea. Nu tim n ce m sur va fi fost afectat i re edin a episcopal de raidul otoman din noiembrie 1521, ns dup aceast dat , graba ctitorilor locali pentru refacerea bisericilor distruse este evident . Biserica de lemn de la B deni-Bradu ajuns n ocrotirea lui Balaur mare logof t, prin c s toria lui cu Anca, fiica lui Gorga, a fost incendiat , cu mare probabilitate, n timpul expedi iei beiului de Nicopole45. n vremea domniei lui Radu de la Afuma i, n
153

calitate de st pn al mo iei i urma al ctitorului ini ial, Balaur logof t a ridicat o nou biseric , de aceast dat de zid, care va urm ri cu fidelitate planul bisericii anterioare, respectiv planul drept i compartimentarea numai n pronaos, naos i altar. Motivul este evident acela de a p stra memoria bisericii anterioare, dar i faptul c spa iul interior era n primul rnd destinat s protejeze mormintele familiei ctitorilor. Exceptnd catedrala episcopal din Buz u, aceast biseric nchinat Sfntului Dimitrie Izvortorul de Mir este singura ce se mai p streaz de la nceputul secolului al XVI-lea pn ast zi, cu inevitabile transform ri ulterioare. Cealalt puternic familie boiereasc din zon , aceea a lui Oprea sp tar (care deja avea o ctitorie de familie la m n stirea Tis u), intra n 1517, datorit slujbei credincioase pe care o prestase lui Neagoe Basarab46, n proprietatea unei ntinse mo ii la Aninoasa, nvecinat ctitoriei lor de la Tis u. Probabil curnd dup aceast dat , membrii familiei, ntre care enumer m pe Vlaicu clucer (fiul lui Oprea sp tar) i v rul s u, Vlaicu vistier (confundat de mul i autori cu Vlaicu clucer din Piscani), edificau o m n stire de mici dimensiuni n zona central a acestei mo ii (dar i a numeroaselor p r i de sate pe care le st pneau la Cisl u, Runceni, $ig ne ti, Tega, Muscelul $iganu, S h teni, Greci i T t r i). M n stirea numit Aninoasa avea o biseric din lemn, probabil de plan drept, care va fi nlocuit n 15881589 de o biseric de zid, de plan triconc, ctitorit de Mihnea al II-lea Turcitul (1577-1583; 1585-1591) i doamna Neaga47, fiica lui Vlaicu clucer. M n stirea Aninoasa (ca i o alta aflat n imediata vecin tate, numit n documente m n stirea c lug ri elor sau m n stirea Runcu, cu hramul Na terea Sfntului Ioan48) devine cea mai important ctitorie a familiei odat ce, dup ridicarea bisericii de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, n aceasta sunt nhuma i sau renhuma i mul i dintre ctitori49. Familia boierilor din Cisl u i Runceni, prin Vlaicu vistier i Vlaicu clucer, era la vremea respectiv una dintre cele mai importante din zon , jucnd un rol activ n via a politic a $ rii Romne ti printr-un sistem de rela ii matrimoniale care le asigura influen la curtea domneasc , intrnd n concuren cu partida boierilor Craiove ti. Astfel Rada, sora lui Vlaicu clucer este c s torit cu Vintil portar, nainte de anul 1523 (cnd acesta era deja coproprietar pe mo ia familiei de la Cisl u50). Vintil portar (fiu sau nepot al boierului Neagu Braga, fiu nelegitim al lui Radu cel Mare) ajungea domnitor n anul 1532 cu numele Vlad Vintil , beneficiind de sprijinul evident al acestei familii, care va pl ti apoi pentru nrudirea cu el, fiind nevoit s emigreze la
45

Modoran i Chicideanu, Cercet ri la m-rea Bradu, p. 998. DRH, B, vol. II, p. 325, nr. 168. 47 DIR, B, veacul XVI, vol. V, p. 397, nr. 417. 48 Ibidem, p. 238, nr. 252. 49 Ibidem, p. 343, nr. 360. 50 DRH, B, vol. II, p. 419-421, nr. 219.
46

154

Bra ov n timpul domniilor lui Mircea Ciobanu. Pe la 1532, domnitorul Vlad-Vintil construia pe valea Sl nicului (unde de inea un ntins domeniu), m n stirea Menedic, a ez mnt care avea s se bucure de o mare autoritate n ntreaga zon . Cercet rile arheologice ntreprinse aici51 au pus n eviden un plan ntru totul asem n tor cu cel al bisericii episcopale de la Buz u. Prin aceast repetare a modelului oferit de catedrala buzoian , se deschidea calea unui proces care va intra n tradi ie, marcnd n mod hot rtor compozi ia monumentelor eclesiastice de la curbura Carpa ilor, cel mai r spndit tip de biseric de zid fiind de acum ncolo cel de plan trilobat, cu turl pe naos i dou turle pe pronaos, care chiar dac aveau s cad prad distrugerilor sistematice ale deselor cutremure, vor fi apoi ref cute din materiale mai u oare. n condi iile n care, n secolul al XVI-lea, principalele cet i ale $ rii Romne ti sunt pierdute sau nceteaz a mai func iona, se constat o amenajare n scop defensiv a a ez rilor m n stire ti, construindu-se incinte fortificate, cu rol de ap rare mai ales mpotriva atacurilor de prad 52. Realizarea la Menedic a unei incinte de plan patrulater neregulat, nt rit la col uri cu trei turnuri rotunde i un puternic turn de poart pe latura de est, ne aduce n fa o autentic cetate, de fapt cea mai veche cetate m n stireasc pe care o cunoa tem pn acum n $ara Romneasc . C tre mijlocul secolului al XVI-lea, n zona montan cuprins ntre rurile Buz u i Rmnic, se afirm unul dintre cele mai interesante curente monastice ortodoxe: anahoretismul; el este exprimat prin amenajarea de biserici i chilii s pate n piatr (generic numite rupestre), care sunt atestate documentar ca schituri sau m n stiri ncepnd din data de 18 iulie 158753. Insuficien a informa iilor documentare, imposibilitatea practic de a fi cercetate arheologic i aspectul lor de multe ori straniu sau romantic a iscat o ntreag literatur 54, produs att de nume sonore ale istoriei ct i de
51

Dr ghiceanu, M-rea Vintil Vod , p. 167-171; n anii 1982-1983 s p turile au fost reluate de Radu Florescu i Alexandru M ciuc , asupra rezultatelor ob inute fiind prezentat doar o comunicare la Sesiunea anual de rapoarte arheologice de la Pite ti, din 1985. 52 Gh. I. Cantacuzino, Cet i medievale din <ara Romneasc n secolele XIII-XVI, Bucure ti, 2001, p. 240. 53 DIR, B, veacul XVI, vol. V, p. 262, nr. 275. 54 O mic parte din aceasta, o enumer m cronologic n continuare: BAR Arhiva Alexandru Odobescu, Fond. Arhive personale, III, Acte 1-4; Idem, Sec ia Stampe: Odobescu Vederi de la Buz u; B. Iorgulescu, Dic ionar geografic, statistic, economic i istoric al jude ului Buz u, Bucure ti, 1892, passim (n continuare, Iorgulescu, Dic . al jud. Bz.); N. A. Constantinescu, Biserici i m n stiri din jude ul Buz u, n BCMI, anul XVII (1924), fasc. 41, p. 188-191 (n continuare, N. A. Constantinescu, Bis. i m-ri din jud. Bz. I); N. Stoicescu, Bibliografia localit ilor i monumentelor feudale din Romnia, I - <ara Romneasc (Muntenia, Oltenia i Dobrogea), editat de Mitropolia Olteniei, vol. I, (Bucure ti), 1970 (n continuare, Stoicescu, Bibliografia); Pavel Chihaia, Cu privire la "nv turi" i la cteva monumente din vremea lui Neagoe Basarab, n vol. Neagoe Basarab (1512-1521). La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul $ rii Romne ti, Bucure ti, 1972, p. 175-192 (n continuare, Chihaia, Cu privire la nv turi); Idem, Un complex necunoscut de sih strii 155

semidoc i, ce a propus datarea lor n preistorie, dar mai ales n perioada de nceput a cre tinismului. Tendin a de a se plasa nfiin area acestor l ca uri rupestre ct mai departe n trecut, f r a dispune de argumente concludente, a fost remarcat de cercet tori. A fost ns imaginat un ntreg ansamblu de vie uire monastic popular distribuit n cteva complexe rupestre care ar data de la nceputul secolului (XIV n.n.): Aluni ul-Nucu, Cet eni sau Corbii de Piatr . Prin ns i natura lor, aceste a ez minte nu pot furniza nici un fel de indica ii cronologice asupra propriei ntemeieri, iar zugr veala lor este, cu siguran , mult mai trzie55. Schiturile rupestre Agaton, Aluni , Sf. Ioan Bogoslovul, Fund tura, Porfirie sunt anterioare momentului 1587, cnd primesc dania lui Mihnea la II-lea. La Agaton exist un pomelnic grafitat care ncepe cu Neagoe Basarab i cu primul episcop al Buz ului. n cazul m n stirii Aluni situa ia este mai clar , odat ce am descoperit n fondul de documente al Episcopiei Buz ului actul de confirmare al nchin rii acestuia, din 20 iunie 1742, care enumer ntre alte metohuri: .i schitul Aluni ce iaste s pat n piatr de Simion i Vlad ciobanii i l-au nchinat ei singuri la sf (n)ta Episcopie, n zilele r posatului Serafim episcopul (1649-1668)56. Anahoretismul este un mod de organizare monahal , cu totul diferit de modul cenobitic, paradoxal prin componentele sale: ascultarea f r superiori, practicarea unui ascetism total pentru a ob ine revela ia luminii taborice, caritatea f r fra i i apostolatul f r ac iune. El presupune o etap premerg toare, de lectur intens a scrierilor patristice, menit s duc la o bun cunoa tere a vie ii marilor anahore i, ntre care figura Sfntului Antonie cel Mare, tr itor n pustiul Thebaidei este cea mai important . Urmeaz ,
din mun ii Buz ului din vremea lui Neagoe Basarab, n SCIA, tom. 20 (1973) nr. 1, p. 3-20 (n continuare, Chihaia, Un complex necunoscut); Idem, Date noi despre bisericu ele rupestre din mun ii Buz ului, n GB, anul XXXIII (1974), nr. 5-6, p. 507-517 (n continuare, Chihaia, Date noi despre bis. rupestre); Vestigiile rupestre din Mun ii Buz ului (coordonator Corneliu Mtefan), Buz u, 1980, passim (n continuare, Vestigiile rupestre); Doina i Marian Gheorghe, Complexul Aluni -Nucu-Ruginoasa, n vol. Semiotica artelor vizuale (coord. prof. Solomon Marcus), Bucure ti, 1982, p. 167-186 (n continuare, Gheorghe, Complexul Aluni ); Horia Constantinescu, Schituri sau sih strii rupestre buzoiene, m rturii ale vechimii cre tinismului i continuit ii noastre pe aceste meleaguri, n Spiritualitate i istorie la ntorsura Carpa ilor, Buz u, 1983, p. 321-340 (n continuare, H. Constantinescu, Schituri rupestre); Vasile Dr gu , Tradi iile ctitorice ti la Curbura Carpa ilor, n Spiritualitate i istorie la ntorsura Carpa ilor, vol. II, Buz u, 1983, p. 149, 152 (n continuare, Dr gu , Tradi iile ctitorice ti),; E. Lupu, Observa ii asupra vestigiilor rupestre din zona Carpa ilor de Curbur , n Mousaios, vol. IV, partea a II-a, 1994, p. 17-33 (n continuare, Lupu, Observa ii); Pavel Chihaia, Etapa Neagoe Basarab a complexului monastic isihast din Mun ii Buz ului, n Art medieval , vol. II: nv turi i mituri n $ara Romneasc , Bucure ti, 1998, p. 83-93 (n continuare, Chihaia, Etapa Neagoe Basarab); Buz u - Mic enciclopedie istoric (coordonator prof. dr. Eugen-Marius Constantinescu), Biblioteca Mousaios 2, Buz u, 2000, p. 188-189 (n continuare, Buz u - Mic enciclopedie). 55 Barbu, Pictura mural , p. 9. 56 Direc ia General a Arhivelor Na ionale Bucure ti (n continuare DGANB), Fond. Ep. Bz., ms. 171, f. 279r (v. anexa 6). 156

pentru persoanele tunse deja n monahism, ob inerea rangului de ieroschimonah i ob inerea acordului superiorului m n stirii pentru retragerea din ob te i organizarea unui trai anahoretic; aproape ntotdeauna, era impus condi ia ca anahoretul s fie periodic supus unei investiga ii, pentru ca nu cumva s alunece de la dreapta credin . Exista i alternativa ca ini iativa nceperii traiului anahoretic s vin de la un laic, care abandona lumea n care tr ise anterior, retr gndu-se n locuri izolate. Dup temeinica organizare a bisericii, prin nfiin area Episcopiei Buz ului, aceast posibilitate a fost foarte redus , astfel de op iuni fiind sanc ionate de ierarhul locului, pe baza normelor canonice de tundere n monahism i de ctitorire. Avnd n vedere epoca n care aceste centre anahoretice au func ionat, suntem de p rere c ele au ap rut datorit ini iativei unor c lug ri pleca i de la m n stirile din preajm . Bisericile rupestre enumerate au fost cu siguran recunoscute prin sfin ire, au beneficiat de danii domne ti i arhiere ti, unele dintre ele au fost nchinate Episcopiei, fiind astfel integrate n seria a ez mintelor monahale ortodoxe cu practic a vie ii isihaste. Nu ntmpl tor credem, n a doua jum tate a secolului al XVIII-lea, revolu ia monahal condus de stare ul Vasile de la Poiana M rului i Paisie Velicikovschi, a avut centrul tocmai n aceast zon de veche practicare a idioritmiei. Tot n contextul schiturilor rupestre din zona Nucu Aluni este prima dat men ionat m n stirea Motn u. Aceasta era cu certitudine o ctitorie din lemn, existent deja n vremea lui P tra cu vod (1554-1557), cnd c lug rii de la aceast m n stire cur aser p durea de pe mo ia domneasc mpreun cu cei de la Agaton i Sf. Ioan Zlataust57. Nu tim cine a fost marele ctitor al acestei m n stiri, ns al doilea ctitor men ionat este Dan Danilovici vistier, astfel c ar fi foarte posibil ca primul ctitor s fi fost tot un boier. A doua jum tate a secolului XVI cunoa te i primele ctitorii ale unor arhierei. Ilarion, episcop de Buz u (cca 1558-1568), ctitore te pe Valea Ni covului m n stirea Adncata, ast zi disp rut . M n stirea a fost ridicat n apropierea mo iei de re edin a familiei sale de la Verne ti, pe raza satului Crlom ne ti. Biserica m n stirii, probabil din lemn, a fost reconstruit de un urma al episcopului, c lug rul Lavrentie din Verne ti nainte de 1622, cnd a nchinat-o Episcopiei58. Pe la 1570, la B deni ncepe construirea unei incinte fortificate, la ini iativa lui Neagoe stolnic, ginerele lui Mihnea vistier din P trlagele. Dup dispari ia lui Balaur logof t (st pn la Bradu pn n 1529), proprietari ai mo iei de la B deni au devenit fiii s i Balaur, Mihnea i Radu, mpreun cu
57 58

Conform actului de danie pentru mo ia cur at , dat de Mihnea al II-lea n 1587. DIR, B, veacul XVII, vol. IV, nr. 113, p. 102-103.

157

unchiul lor dup mam , Mihnea vistier din P trlagele59. Att documentul din 1523, prin care Balaur logof t se nfr ea cu so ia sa Anca pe toate mo iile lor, pentru evitarea desheren ei60, ct i cel prin care Mihnea vistier era nt rit ca proprietar mpreun cu nepo ii s i, au fost falsificate de acesta, cu scopul de a- i nsu i averea surorii sale r posate. Mo ia de la B deni va fi dat ca zestre de Mihnea vistier fiicei sale, astfel nct biserica i re edin a lui Balaur logof t ajunge n proprietatea ginerelui s u, nainte de anul 157061. n acest an, Neagoe stolnic a nceput s ridice n jurul bisericii i a casei fortifica ia cu turnuri circulare de col , curtine groase de zid i turn de poart pe latura estic a incintei, dup un model copiat cu fidelitate de la m n stirea Menedic, n cea mai des vr it tehnic de tradi ie bizantin a altern rii de pietre f uite i c r mizi, dispuse n casete. ntre 1570 i 160062 are loc transformarea re edin ei n loca monahal, cunoscut cu numele de m n stirea Bradu. O a treia ctitorie domneasc a fost ridicat la mijlocul secolului al XVIlea, la Crnu, n zona mijlocie a rului Buz u, pe o mo ie confiscat de la familia lui Vlaicu clucer, de c tre energica so ie a lui Mircea Ciobanul, doamna Chiajna (fiica lui Petru Rare ). Biserica m n stirii, singura care a rezistat vitregiei vremurilor, este un gra ios edificiu de plan triconc, cu o nf i are apropiat bisericii schitului Ostrov Vlcea. Se pare c a fost construit n perioada ct doamna Chiajna conducea de fapt $ara Romneasc , n numele fiului s u Petru cel Tn r (1559-1568). Biserica ini ial era alc tuit numai din pronaos, naos i altar. Din nefericire, nu s-a p strat nici pisania, nici pictura originar (probabil ascuns sub cea de secol XIX), ci doar turla cilindric de pe naos; impulsul ctitoricesc al acestei doamne de a ridica o m n stire tocmai n fieful boierimii oponente, pe o mo ie confiscat de la exponen ii rezisten ei mpotriva lui Mircea Ciobanu, r mne un gest insuficient explicat. Ultimul sfert al secolului al XVI-lea pare s fi fost o perioad propice pentru activit i ctitorice ti, n contextul relativului calm politic i bun st rii la care ajunsese n primul rnd clasa boiereasc local . Un aport economic semnificativ era evident adus de emigran ii greci i aromni din Cipru i Epir, care s-au integrat rapid n rndurile boierimii, monahilor i negustorilor autohtoni. i putem descoperi u or, atunci cnd etnia lor nu este explicit precizat , dup interesul pe care-l arat m n stirilor din locurile de origine, unde nchin noile ctitorii. Imediat dup anul 1571, cnd n zona Buz ului i Rmnicului se
59 60

DRH, B, vol. IV, p. 5-6, nr. 5. Ibidem, vol. II, p. 412-416, nr. 216. 61 Ibidem, vol. VI, p. 300-301, nr. 246. 62 M n stirea are prima atestare documentar la 15 ianuarie 1600 (DRH, B, vol. XI, p. 510, nr. 362). 158

stabilesc diverse grupuri emigrate din Cipru, apar i ctitoriile acestora i nchin rile c tre m n stiri din Imperiul Otoman (cu predilec ie din Epir). Dup anul 1571, un grup de c lug ri de la m n stirea Dusicon, ntemeiaz la marginea de sud a ora ului Buz u un schit din lemn, probabil cu sprijinul comunit ii negustorilor ciprio i care au alc tuit o mahala n jurul bazarului. Pe amplasamentul lui, Andronic Cantacuzino va ridica o nou m n stire dup anul 1593, devenind mare ctitor, iar noua ctitorie va c p ta supranumele Banu, dup dreg toria ocupat de acesta ntre anii 1593 i 1594. Construc ia din secolul XVI nu s-a p strat i nici nu au fost pn acum efectuate investiga ii arheologice pe locul respectiv, unde o urma a banului, Andreiana Cantacuzino, va construi la nceputul secolului al XVIIIlea biserica ce se p streaz i ast zi. Un alt boier a c rui origine este dezv luit de porecl , Dumitru grecul, atestat documentar n vremea lui Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577), va construi ntr-o ntins poian de sub coama dealului Ciolanu, m n stirea cu acela i nume, la o dat apropiat anului 1573. Biserica m n stirii, cu hramul Sfntul Gheorghe, s-a p strat pn n zilele noastre, cu unele transform ri ce nu i-au alterat n mare m sur arhitectura. De plan triconc, cu turl pe naos, ea prezint un pronaos supra dimensionat n l rgime, care a fost afectat de transform ri n secolul al XVIII-lea i al XIX-lea. Decora ia arhitectonic a fa adelor este caracteristic secolului al XVI-lea i const din dou registre de arcaturi de ciubuce separate printr-un bru median alc tuit dintr-un tor i c r mizi puse pe col . O alt puternic familie boiereasc local , avndu- i re edin a la S rata (actualmente S rata Monteoru), ctitorea m n stirea Pinu prin Stanciu vistier, nainte de anul 1582, n imediata vecin tate a unei vechi exploat ri de sare. M n stirea avea o biseric din lemn63, care va fi nlocuit de o alta din zid, la mijlocul secolului al XVII-lea, cu cheltuiala lui Matei Basarab. Dup construirea re edin ei eparhiale la nceputul secolului, urm toarea men iune privind existen a unui alt loca de cult n ora ul Buz u este aceea din 16 februarie 158564, cnd un negustor dona o pr v lie din bazar bisericii p storite de un preot Mihai. Men iunea singular a preotului nu ne d posibilitatea s identific m biserica de parohie a popii Mihai cu biserica Greci Negustori, atestat documentar abia n secolul al XVII-lea. Aproape de sfr itul secolului, ini iativa ctitoriceasc domneasc se manifest la Aninoasa i Nucu Sfntu Gheorghe. Prima ctitorie apar ine lui Mihnea al II-lea i so iei sale Neaga, care construiesc o biseric de zid, n
63

Alexandru, Elian, Constantin, B lan, Haralambie, Chirc , Olimpia, Diaconescu, Inscrip iile medievale ale Romniei. Ora ul Bucure ti, vol. I (1395-1800), Bucure ti, 1965, p. 481 (n continuare, Inscrip iile medievale); Tereza Sinigalia, Trei pisanii din epoca lui Matei Basarab, n RMM MIA, 1974, nr. 2, p. 73-75. 64 DIR, B, veacul XVI, vol. V, p. 180-181, nr. 193. 159

locul celei anterioare din lemn, posibil i corpul de chilii descoperit la sud de biseric 65, l snd i un frumos hrisov de ctitorire66. Planul bisericii de zid prezint bune analogii cu cel al bisericii Radu Vod din Bucure ti, unde credem c a lucrat aceea i echip de me teri. Aceast ctitorie a avut ca principal destina ie s primeasc mormintele familiei doamnei Neaga i a veri oarei sale Vi a, iitoarea lui Mihnea Turcitul. La numai cteva sute de metri de schiturile rupestre Ioan Bogoslovul, Agaton i Ioan Zlataust, pe mo ia pe care le-o d ruise n 1587, Mihnea Turcitul ridica un schit din lemn nchinat Sfntului Gheorghe. De i pisania a ezat n 184467 prezint o serie de neconcordan e cronologice, credem c nu las posibilitatea atribuirii ctitoriei lui Mihai Viteazul, a a cum au opinat o serie ntreag de autori68. n zona Rmnicului S rat, ac iunea de construire a unor l ca uri de cult este foarte pu in eviden iat n secolele XV-XVI. O prezen singular , pentru sfr itul secolului al XVI-lea, este cea a familiei lui Dedu postelnic. Din aceast familie aromn , originar din Tyrnabon (Tarnav Tesalia), f cea parte jupneasa Chera a, mama lui aga Lecca i Mihu Racot . Dedu postelnic era nepot de frate al acestora69, f r s putem ti pn acum cine era tat l s u care, prin obi nuita politic matrimonial , ajungea mare proprietar pe Valea Rmnicului, unde i l sa mo tenire lui Dedu mo ii la Zgrci i, Gura Babei, Haid i i B beni. La rndul s u, Dedu era c s torit cu fiica lui Jipa cel B trn i a Elenchii70 (probabil o familie de origine greceasc , stabilit la Verne ti), avndu- i una din re edin e la Draghie ti. Construc ia descoperit n anul 2001 mai p stra o pivni de mari dimensiuni, cu bol i n leag n sprijinite de arce dublouri i cu un parter n l at, avnd adosat pe latura de nord i o umbl toare. Acest veritabil conac, cu dimensiunile de aproximativ 25 x 22 metri, era construit din zid rie mixt de bolovani de ru dispu i n casete de c r mid . La mai pu in de 50 de metri est de conac, sub actuala biseric de plan triconc, a fost descoperit o
Dr ghiceanu, S p turile, p. 159-176. DIR, B, veacul XVI, vol. V, p. 396-399, nr. 417. 67 Iorgulescu, Dic . al jud. Buz u, p. 451-452. 68 I. C. Filitti, Biserici i ctitori, Bucure ti, 1932 (extras din BOR, anul L (1932), nr. 2 p. 12-19 (n continuare, Filitti, Bis. i ctitori); T. G. Bulat, Episcopia Buz ului. Titularii ei din secolele XVI-XVII, n GB, anul XXIX (1970), nr. 7-8, p. 769-772 (n continuare, Bulat, Titularii Ep. Bz. din sec. XVI-XVII); Chihaia, Etapa Neagoe Basarab, p. 238-251; Gabriel Cocora, Episcopia Buz ului, o vatr de spiritualitate i sim ire romneasc , Buz u, 1986, p. 78 (n continuare, Cocora, Episcopia Buz ului); Dr gu , Tradi iile ctitorice ti, p. 160; Nifon Stoica, Nicolae Stoicescu, A ez minte monahale din Eparhia Buz ului, n Spiritualitate i istorie la ntorsura Carpa ilor, vol. II, Buz u, 1983, p. 272 (n continuare, Stoica, Stoicescu, A ez minte monahale); episcop, Epifanie Norocel, Ctitorii voievodale n Eparhia Buz ului, Buz u, 1988.p. 195-212 (n continuare, Norocel, Ctitorii voievodale). 69 DRH, B, vol. XXI, nr. 268, p. 434-435. 70 Catalogul documentelor < rii Romne ti din Arhivele Statului (n continuare, Cat. doc. < rii Romne ti), vol. V, p. 51-52, nr. 79.
66 65

160

biseric de plan drept, cu altar decro at, absidat la interior, compartimentat prin ziduri str punse de u i, n altar, naos i pronaos. Este foarte probabil ca aceast biseric s fi avut rolul de capel de familie, dar nu i de loc de ngrop ciune, odat ce n interiorul ei nu au fost descoperite morminte. Biserica a fost distrus de un cutremur, fiind nlocuit n secolul al XVII-lea cu o alta, de plan triconc. R mnnd tot n p r ile Rmnicului, trebuie s amintim c n anul 1593 este prima dat amintit m n stirea grecilor din Rmnic71. Denumirea indic fie c era o ctitorie a negustorilor greci din ora , fie c era deja metoh al unei m n stiri grece ti, poate cea de la Muntele Sinai. Biserica, din lemn, avea hramul Sfntul Gheorghe72. n jurul ei a func ionat un cimitir, ale c rui morminte dateaz ncepnd din jurul anului 1570, c ruia i-a fost ad ugat un zid de incint la grani a dintre secolul al XVI-lea i al XVII-lea. Dup invazia t tar din toamna anului 1596, m n stirea Motn u (pomenit ceva mai devreme) a ncetat s func ioneze. Seria ctitoriilor din secolul al XVI-lea se ncheie cu ridicarea m n stirii Izvorani, de c tre Luca episcopul Buz ului (1583-1603), apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1603-1629), c rturar, caligraf i miniaturist, originar din insula Cipru. Ajuns la Buz u, Luca i-a adus cu sine rude i prieteni, care s-au adaptat cu u urin noii patrii, nrudindu-se prin c s torii cu vechile familii boiere ti ale locului. Din documente tim c nepotul s u, Lorin s-a c s torit cu Voica, fata boierna ului Lupu din Verne ti. M n stirea a fost ctitorit n vremea cnd mul i dintre locuitorii zonei pribegiser n Ardeal (probabil n preajma invaziei t tare din toamna anului 1596). M n stirea a avut o biseric de zid, de un plan necunoscut nou , n care a fost nmormntat ctitorul. Biserica era ruinat la sfr itul secolului al XVII-lea, astfel c nepo ii lui Lorin au construit o alt biseric , ce se p streaz i ast zi. Pn la sfr itul secolului al XVI-lea, n spa iul Carpa ilor de curbur sunt cunoscute pn acum 31 de biserici i m n stiri. Pentru aproape 47% dintre acestea nu avem date privind planimetria i structura lor; 33% au fost de plan drept i doar 20 % de plan triconc cu variantele sale. Primul tip de plan, care este predominant n zona noastr , i are exemplele de nceput n biserica de la Retevoie ti73 (sfr itul secolului al XIV-lea), biserica suprapus de actuala biseric Sfin ii Voievozi - Trgovi te74 (nceputul secolului al XVlea), binecunoscuta biseric Sn Nicoar din Curtea de Arge , biserica 1 de
I. R. Mircea, Catalogul documentelor < rii Romne ti. 1369-1699. Sec ia Istoric de la Arhivele Statului din Bucure ti, Bucure ti, 1947, nr. 1671 (n continuare, Mircea, Cat. doc.). 72 Conform pisaniei bisericii actuale. 73 D. V. Rosetti, S p turile arheologice de la Retevoie ti, n MCA, VI, 1959, p. 708-711. 74 C. Moisescu, op. cit., p. 143
71

161

la Cet eni75, bisericile de la Trg or76 sau Susl ne ti - Hobaia77. Planul triconc a ap rut i s-a impus n $ara Romneasc prin intermediul constructorilor coordona i de c lug rul Nicodim. Structura aceasta a fost impus prin biserica m n stirii Vodi a (circa 1370), repetat apoi la Tismana (1377-1378), Vi ina i Topolni a (aproximativ pe la 1380). Din p cate, lipsesc n aceast zon leg turile directe dintre arhitectura epocii lui Mircea cel B trn, din zona central i meridional a $ rii Romne ti i cea care se manifest aici ncepnd din vremea lui Radu cel Mare; aceast lacun se datoreaz doar nivelului la care se afl cercetarea de specialitate. n mod surprinz tor, arhitectura de lemn este prezent ntr-o propor ie aproape egal cu cea de zid, la care se mai adaug i cele 10 % biserici rupestre; nu exist r mneri n urm din punct de vedere al civiliza iei, ci doar condi ii geopolitice specifice, care au mpiedicat p strarea ntregii zestre arhitecturale din secolele XIV-XVI pn n zilele noastre. Majoritatea construc iilor au fost realizate la ini iativa boierimii locale, cu o mare coeziune politic i social , care i-a dat posibilitatea s se manifeste ca unul din cei mai importan i actori pe scena politic a statului. Beneficiare ale unor ntinse domenii funciare, familiile lui Oprea sp tar (din Rumceni i Cisl u), Balaur logof t (din B deni), Mihnea vornic (din P trlagele), Dedu postelnic din Draghie ti, Dan Danilovici (din Zore ti ?) sau Stoica mare sp tar (din Modruze ti i Cr pe ti) au avut capacitatea economic s construiasc re edin e boiere ti dar i l ca uri de cult. De departe, cea mai activ familie este cea a lui Oprea sp tar din Rumceni i Cisl u, organizat ntr-o ceat de neam, care construia m n stiri nc din secolul al XV-lea. Toate cele trei l ca uri ridicate de ace tia se afl la mai pu in de 15 km de re edin a lor de la Runceni, n locuri greu accesibile, considerate de tradi ia local ca locuri de refugiu ale doamnei Neaga, nepoata lui Oprea sp tar. Dac la situa ia lor ad ug m i alian ele matrimonial stabilite cu Vlad Vintil , Alexandru al II-lea Mircea i Mihnea al II-lea Turcitul, constat m c aceasta era de departe cea mai important ceat de neam boiereasc de la curbura Carpa ilor. Familia lui Gorga din B deni, a c rei mo tenire a fost mp r it ntre Balaur logof t i Mihnea vornic, era nrudit prin tat l lui Mihnea (F rcea sau Frcea), cu cea a lui Oprea sp tar din Rumceni, dar n cursul secolului al XVI-lea s-a aflat de mai multe ori n rela ii conflictuale cu Vlaicu clucer, fiul lui
Lucian Chi escu, Anca P unescu, Cercet rile arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cet eni, jud. Arge . Locuin a voievodal , n CA, vol. VIII, 1986, p. 67-74. 76 Gh. Diaconu, Venera R dulescu, op. cit., p. 126; N. Constantinescu, Note arheologice i istorice asupra Cur ii feudale de la Trg or (secolele XV-XVII), n SCIV, tom. 20, nr. 1, 1969, p. 91. 77 Rosetti, Susl ne ti, p. 27. 162
75

Oprea, din cauza disputelor funciare. Re edin a familiei se afla n zona submontan , la P trlagele, dar folosind toate c ile posibile (inclusiv falsul n acte), o politic agresiv de acaparare de mo ii i compromisuri cu Mircea Ciobanu (n vreme ce neamul lui Vlaicu clucer este obligat s fug peste grani ), neamul lui Mihnea vornic ajunge n veacul al XVII-lea practic cel mai puternic din zon . La concuren cu exponentul de seam (prin alian ) al familiei lui Vlaicu, respectiv Vintil Vod , care construia o m n stire-cetate aproape de fieful s u de la Menedic, edific i ei o re edin fortificat la Bradu, la hotarul cu mo ia Tis u i Aninoasa. Apoi, odat cu migra ia masiv a grupurilor de greci i aromni n $ara Romneasc (n a doua jum tate a secolului al XVI), se afirm ceata boiereasc din Verne ti i Sore ti. Ace tia au construit m n stirea Ciolanu, care d inuie i ast zi. Mai pu in de 20 % dintre ctitoriile din secolele XV-XVI sunt ridicate din ini iativa domniei. Acestea sunt ns monumente emblematice, care au reprezentat surse de inspira ie pentru to i me terii de biserici ce au activat apoi pe aici. Episcopia Buz ului a reprezentat la nceputul secolului al XVIlea, un gest de autoritate voievodal n jude ele de grani cu Moldova unde, n a doua jum tate a secolului al XV-lea s-a sim it mai degrab voin a lui Mtefan cel Mare de la Suceava, dect cea de la Trgovi te. Secolul s-a ncheiat cu o alt ctitorie a lui Mihnea Turcitul, ridicat n inima Athos-ului buzoian, la Nucu Aluni , dup ce reconstruise m n stirea Aninoasa mpreun cu doamna Neaga. Din ini iativa unor prela i au fost construite mai pu in de 10 % dintre m n stirile din aceast perioad . Ei nu le-au ridicat singuri, ci mpreun cu laici, membri ai familiei lor, cum este cazul episcopului Ilarion cu fratele s u Ivan Orbul din Buz u. n fine, avem un singur caz de ctitorire de c tre laici din rndul ranilor, ciobanii Simion i Vlad, care probabil c au muncit efectiv la d ltuirea n stnc a m n stirii de la Aluni . A adar, n secolele XV-XVI ctitorirea la curbura Carpa ilor pare a fi monopol aproape exclusiv al p turilor superioare ale societ ii. Constatarea noastr se ntemeiaz doar pe eviden a construc iilor de cult atestate documentar sau puse n eviden de cercetarea arheologic . Din p cate, masa mut a celor mul i, care locuiesc n satele din ce n ce mai prezente n documente pe m sura apropierii de secolul al XVII-lea, nu este nc supus investiga iei n domeniu. Credin a noastr este c aceast statistic seac va fi r sturnat , pe m sur ce investiga iile arheologice vor fi ndreptate i c tre actualele biserici parohiale din secolele XVIII-XIX, care ascund sub ele micile ctitorii de sat din epocile anterioare.

163

Not Aceasta este prima parte a unui articol din care, partea a doua, con innd Repertoriul monumentelor disp rute, va fi publicat n urm torul num r din B.C.M.I.

ABSTRACT

Curvature Carpathians Zone became more and more important, by taking its place in history and in medieval architecture landscape of $ara Romneasc . In the XI-XIV centuries, this area, which included the medieval counties Buz u, Slam Rmnic, and a part of S cuieni, was an important invasions corridor. In absence of a state authority, for this period, ecclesiastical life, developed, only at small human groups level, without a permanent assistance and cult edifices. After medieval state founding of $ara Romneasc , demographic explosion and cultural leap, made this territory a province, which counterbalance, at confessional level, the founding of Rmnic Diocese with Buz u Diocese, and at politically - military level, Craiove ti boyars party, with the Buz us boyars party. Missing parts of written documents, from the XIV-XV centuries, referring to settlements and foundations, are mostly compensate, by the archaeological research, represented by the interwar unsystematic excavations, recently completed by archaeological excavations occasioned by the restorations of former monasteries ensembles and churches, as well as a complete series of arts and architecture articles and studies about other ensembles and monuments within area. For the XIV-XVI centuries, in Curvature Carpathians Zone, are certified, until now, 31 churches and monasteries, mostly built-up on the society upper class initiative. This article brings a contribution for knowing the situation of lost churches and monasteries, about which, new documentary and archaeological information come in to sight.

164