Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERISTIC

eliberat studentului

Studentul __________ a petrecut practica de masterat n cadrul Ministerului Finan elor al Republicii Moldova, Direcia coordonare i generalizare a politicilor bugetar-fiscale din Cadrul Direciei generale sintez bugetar de la !"#$$#!%$& pn la !'#$!#!%$&# (n perioada efectu rii practicii de instruire n direcia respectiv , studentul a respectat planul de efectuare acesteia stabilit de coordonator# )stfel, studentul a f cut cuno*tin cu structura Ministerului Finanelor *i principiile organizatorice ale activit ii sale# Studentul s-a familiarizat cu +ot rrea ,uvernului RM cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiiilor *i de promovare a e-porturilor pentru anii !%%.-!%$" nr#$!'' /01 din %2#$$#!%%., c3t *i cu alte +ot rri ale Ministerului 4conomiei din Republica Moldova# (n perioada practicii, __________ a luat cuno*tin cu activitatea direciei, n special cu organizarea, diri5area, elaborarea, generalizarea, promovarea i implementarea politicilor bugetarfiscale, descentralizarea financear i a planific rii bugetare# Studentul la fel a studiat atribuiile *i ndatoririle *efului direciei coordonare i generalizare a politicilor bugetar-fiscale ct i a tuturor membrilor din direcia data# (n timpul practicii efectuate, studentul s-a informat despre asigurarea elabor rii, de comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului, a politicilor bugetar-fiscale pe anul bugetar urm tor *i pe termen mediu, organizarea *i coordonarea activit ilor direciilor finanelor de ramur ale Ministerului *i ntocmirea cadrului bugetar pe termen mediu 6CC7M8, colectarea informaiilor *i datelor statistice *i economice necesare pentru elaborarea politicilor bugetar-fiscale# Studentul, ____________, a dat dovad de cunoa*terea *tiinelor economice, demonstr3nd aptitudini de aplicare n practic a acestora# (n perioada vizat , studentul a manifestat o atitudine con*tient fa de prezena sa la practica de masterat c3t *i de sarcinile puse de conduc torul practicii n termen *i calitativ, e-prim3nd interesul de a se perfeciona n domeniul dat# ____________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și