Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie Acte normative: 1. Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea 1149 din 20.07.2000. 2.

Regulamentul cu privire la activitatea bro erului vamal !i a "peciali"tului #n domeniul v$muirii. Curierul %amal &r. '(7 din 22 martie 200). *. +ot$r#rea ,uvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea bro erului vamal !i a "peciali"tului #n domeniul v$muirii. &r. 1290 din 09.12.200) //Monitorul -.icial. &r.1'/(17101*/9 din 1'.12.200). 4. +ot$r#rea ,uvernului Republicii Moldova de"pre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere !i "coatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de c$tre per"oanele .i1ice. &r.11/) din *0.09.200*. 00Monitorul -.icial nr.211(214012*4 din 10.10.200* ). +ot$r#rea ,uvernului RM &r./)1 din 27.12.199) de"pre procedura de"c2iderii !i .unc3ion$rii depo1itelor vamale libere. '. +ot$r#rea ,uvernului Republicii Moldova cu privire la unele m$"uri de reglementare a introducerii !i "coaterii unor categorii de m$r.uri, M- din 17 decembrie 199/. 7. +ot$r#rea ,uvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a de"tina3iilor vamale prev$1ute de Codul vamal al Republicii Moldova. &r. 1140 din 02.11.200). 00 Monitorul -.icial. &r.1)7(1'0012/) din 2).11.200). /. +ot$r#rea ,uvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea &omenclatorului m$r.urilor al Republicii Moldova. &r.)4 din 2'.01.2004. Monitorul -.icial. &r.22(2)01/2 din 0'.02.2004 9. +ot$r#rea ,uvernului 45e"pre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale4 nr.207 din 2'.02.200*. 10. +ot$r#rea ,uvernului RM &r./)1 din 27.12.199) de"pre procedura de"c2iderii !i .unc3ion$rii depo1itelor vamale libere. 11. Legea cu privire la tari.ul vamal nr.l*/0(6777 din 20.11.97. 12. Legea "erviciului #n organele vamale nr.+)0(67% din 20.07.2000. 1*. Legea cu privire la modul de introducere !i "coatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de c$tre per"oane .i1ice nr.l)'9(6% din 20.12.2002. Literatura de "pecialitate: 1. 5rept vamal comunitar: Cur" univer"itar , ,2enadie Radu, C2i"inau, 2001. 2. Mladen. C., 5rept vamal., 8d. 8conomic$, 9:;u<=!ti, 2000. *. Caraiani ,2., Manual pentru declara3ii !i e>per3ii vamali., 8d. Lumina Le>, ?ucure!ti, 2001. Re"ur"e 7nternet: 1. 2ttp:00cu"tom".gov.md0 ( @erviciul %amal al Republicii Moldova. 2. e>imbro er.md A Bagina o.icial$ a companiei ,,8>im"ervice ?ro erC @.R.L.