Sunteți pe pagina 1din 1

INSTANTA Notiunea de instanta are un sens larg cand desemneaza organul imputernic it de catre lege sa solutioneze conflictul dintre

parti Notiunea de instanta inglobeaza instanta, judecatorul, dar si organul de jurisdictie ori cu activitati jurisdictionale In sens restrans: termenul desemneaza completul de judecata investit in solutionarea cererii Lg. 304/2004: sunt instante judecatoresti: judecatoriile, tribunalele, t ribunalele specializate, curtile de apel, ICCJ In ce priveste compunerea instantelor de judecata avem in vedere compune rea completului care participa la judecata cu numarul legal de judecatori Cauzele in prima instanta se judeca in complet format dintr-un singur ju decator, cu exceptia litigiilor de munca si asigurari sociale care se judeca in complete formate din un judecator si doi asistenti judiciary Apelurile se judeca intotdeauna in complete de doi judecatori, iar recur surile se judeca in complete de trei judecatori Cu titlu de exceptie: la ICCJ recursurile pot fi judecate in complete de cinci judecatori Cererile subsecvente hotararilor initiale (indreptarea de eroare, comple tarea de dispozitii, lamuririle dispozitiei) vor fi solutionate in acelasi compl et in care s-a pronuntat hotararea initiala Alaturi de judecatori participa in procesul civil si grefierul, iar la I CCJ rolul grefierului este indeplinit de un magistrat asistent INCIDENTE PROCEDURALE PRIVIND COMPUNEREA INSTANTEI Constituie asemenea incidente incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea Incompatibilitatea presupune ca judecatorul care a pronuntat o hotarare nu poate sa participle la judecarea apelului sau recursului care se formuleaza i mpotriva acelei hotarari RIL II/2007: clarifica imprejurarea ca judecatorul care a solutionat fon dul cauzei poate sa participle la solutionarea cererii de revizuire sau contesta tie in anulare In materia insolventei lg. 85/2006 permite judecatorului syndic sa solut ioneze o cauza care a fost trimisa spre rejudecare de instanta de recurs Regula: judecatorul nu poate participa la judecarea cauzei in caz de rej udecare a acesteia In situatia in care Solutia primei instante a fost pronuntata pe excepti e si nu pe fond, judecatorul va putea solution in rejudecare pricina sau cauza p entru ca nu si-a spus parerea cu privire la acea cauza NCPC: extinde cazurile de incompatibilitate si atunci cand judecatorul s olutioneaza cauza in contestatie in anulare sau revizuire NCPC: nu poate solution cauza judecatorul care a fost martor, expert sau arbitru cu privire la acea cauza