Sunteți pe pagina 1din 20

Academia de Studii Economice Bucuresti Administratie si Management Public Disciplina: Gestiunea investitiilor publice

Studiu de fezabilitate Investitie Publica

Proiect realizat de:

CUPRINS:

1. PREZENTAREA INVESTITIEI 2. ESTIMAREA PARAMETRILOR ECONOMICI AI INVESTITIEI 3. FORMULAREA IPOTEZELOR PRIVIND PROGNOZA PARAMETRILOR ECONOMICI AI INVESTITIEI 4. ANALIZA FINANCIARA 5. ANALIZA ECONOMICA 6. ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE 7. Concluzii si recomandari

1. PREZENTAREA INVESTIIEI
NFIINARE REEA PUBLIC DE DISTRIBUIE GAZE NATURALE N COMUNA PERSINARI, JUDETUL DMBOVIA

Investiia noastra va fi realizat n comuna Persinari, judetul Dambovita, compus dintrun singur sat (Persinari). Comuna Persinari face parte din Regiunea Sud-Muntenia. Comuna Persinari este situat n sudul judetului Dambovita, n cmpia nalt Titu Targoviste, la o distan de 20 km de municipiul Trgovite i la aceeasi distan de oraul Titu prin DJ 721. Comuna are ca vecini: Comuna Vcreti i comuna Lucieni, la nord; Comuna Nucet i comuna Gura Sutii la sud; Comuna Vcreti, la est; Comuna Gura Sutii i comuna Raciu, la vest.

Investiia presupune nfiintarea unei reele de distribuie a gazelor naturale n comuna Persinari, judetul Dmbovia n temen de 30 de luni de la deschiderea finanrii. Obiectivul principal este reprezentat de infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale in termen de 30 de luni de la finantare. Obiectivul general vizeaza: imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Introducerea retelei de gaz in comuna Persinari este necesara pentru asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor in cadrul obiectivelor social-culturale si in toate gospodariile comunei. Aceasta investitie va duce la:
3

o economisire importanta de combustibili conventionali si o disponibilizare considerabila de masa lemnoasa si butelii cu gaz lichefiat

cresterea nivelului de trai al populatiei; asigurarea unui trai decent pentru toti locuitorii comunei; impact pozitiv pentru sanatatea populatiei; reducerea riscului de poluare cu reziduuri rezultate din arderea materialului lemnos sau a carbunilor, a particulelor in suspensie.

Asigurarea unei imagini bune a comunei in general in contextul local si regional si, pe termen lung, posibilitatea atragerii de investitori si deci dezvoltarea acesteia.

Beneficiarul investitiei este reprezentat de: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIERSINARI, JUDETUL DAMBOVITA. Comuna Persinari este o comuna relativ nou infiintata intrucat pana in data de 07.12.2004 a facut parte din comuna Vacaresti, comuna care este dotata cu sistem de alimentare cu gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Persinari este deci posibil a fi realizata din reteaua de distributie proiectata a comunei Vacaresti, retea care a fost conceputa astfel incat sa permita alimentarea cu gaze si a comunei Persinari.

Tabel nr. 1 Obiective social-culturale si gospodarii in comuna Persinari Denumire Total

Scoala cu clasele I-VIII Gradinita Camin Cultural Dispensar uman Farmacie Biserica Agenti economici GOSPODARII Locuinte

1 1 1 1 1 2 47 858 1700

Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 47 de agenti economici avand ca obiect de activitate in special comertul si moraritul (2 mori). De asemenea in cadrul localitatii functioneaza Directia Apelor Arges-Vedea, cu sediul la acumularea Persinari care are sub administrare barajul de pe raul Dambovita si cea mia mare parte din digul acestui baraj. Din punct de vedere al serviciilor publice, locuitorii comunei dispun de o farmacie, o centrala telefonica ROMTELECOM care deserveste 154 de abonati si televiziune prin cablu. Comuna este deservita de un serviciu de colectare a deseurilor printr-o societate specializata

care le transporta si le depoziteaza la o platforma de gunoi amenajata pe teritoriul comunei pe o suprafata de aproape 10000 mp. Suprafata locuibila cuprinde: 1700 de locuinte, 858 de gospodarii, dintre care 848 sunt racordate la reteaua electrica. In momentul de fata in localitate nu exista alimentare cu apa si nici canalizare, insa in anul 2006 comuna Persinari a obtinut finantare prin Ordonanta de Guvern nr. 7/2006 privind introducerea unei retele de alimentare cu apa, proiectul fiind in curs de implementare. Reteaua de drumuri aferenta comunei masoara 8,8 km, din care 0,7 km sunt asfaltati (Strada Bisericii), 3 km de drum judetean asfaltat (DJ 721) si 8,3 km drumuri satesti. Reteaua de distributie a gazelor va urma trama stradala a comunei. Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii si sporirea atractivitatii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de baza poate avea un impact major, asigurand dezvoltarea spatiului rural, in special, prin incurajarea si facilitarea dezvoltarii activitatilor economice. Totodata, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza, poate avea un impact negativ asupra sanatatii familiilor in comunitatile rurale. Avnd n vedere c localitatea Persinari nu a beneficiat de fonduri necesare pentru implemetarea unui astfel de proiect susinem c este o oportunitate introducerea acestei utilitati publice acum datorita cadrului favorabil creat de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si a programelor de finantare care vizeaza spatiul rural, respectiv Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala aplicat in tara noastra prin Programul National de Dezvoltare Rurala si Programele Operationale Regionale. Elaborarea Studiului de fezabilitate privind infiintarea unei retele de distributie a gazelor naturale este oportuna deoarece comuna Persinari poate beneficia de asistenta financiara prin intermediul finantarii nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Prin urmare, speram ca investitia pe care dorim sa o realizam este una benefica pentru cei carora le este adresata.
6

2. ESTIMAREA PARAMETRILOR ECONOMICI AI INVESTITIEI


Costul estimativ al investiiei noastre conform este de 1548461,2 lei. Suprafata de teren ocupata Suprafata ocupata temporar pentru executarea conductei de distributie este de 1,3 ha. In momentul de fata in comuna Persinari nu exista retea de alimentare cu gaze naturale, incalzirea gospodariilor relizandu-se cu sobe care utilizeaza combustibili solizi (lemne,in special) iar pentru pregatirea hranei, masinile de gatit utilizeaza butelii cu gaz lichefiat. Consumul de gaz lichefiat din butelii pentru o gospodarie este in medie de o butelie/luna ceea ce inseamna costuri de aproximativ 360 RON/an. Avand in vedere ca in comuna exista 853 de gospodarii, se consuma in medie 840 de butelii/luna la nivelul comunei, ceea ce inseamna costuri de aproximativ 25.200 RON/luna =>302.400 RON/an. Consumul de lemne intr-un an pentru o gospodarie este de aproximativ 700 RON/an, ceea ce la nivelul comunei se ridica in medie la 591.500 RON. Astfel se poate observa ca la nivelul comunei cheltuielile cu incalzirea si prepararea hranei se ridica la 893.900 RON/an. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Persinari se va realiza din SRMP Vacaresti existenta, prin extinderea conductei de distributie a gazelor naturale proiectata in comuna Vacaresti. Dimensionarea retelei de distributie a gazelor naturale, aferenta comunei Vacaresti, s-a facut tinandu-se cont de debitul necesar in vederea alimentarii cu gaze a gospodariilor , obiectivelor socio-culturale si a agentilor economici existenti in comuna Persinari. Pentru a defini consumul aferent invetitiei se vor avea in considerare: - numarul de gospodarii; - numarul obiectivelor sociale de deservire;
7

- procent de racordare estimat; - numarul de bransamente; - cantitatea de gaze necesara pentru consum; Consumul anual pentru gospodarii este estimat a fi de1800 mc/an; Consumul anual pentru obiectivele social-culturale: 900 mc/an; Consumul anual pentru agentii economici: 600 mc/an; Procentul de racordare: 70%.
DETERMINAREA DEBITULUI DE CALCUL Infiintare retea de distributie agazelor naturale in comuna Persinari, judetul Dambovita Tipul consumatorului Nr. Buc. Debit orar Durata de utilizare Factor simult. Consum zilnic Consum anual

Unitar mcN/h

Total mcN/h

Ore/zi

Zile/an

mc/zi 4 5 6 7

mc/an 8

1. Gospodarii individuale : 853 Sobe teracota Aragaz Total 1 858 858 0,6 0,67 514,8 574,8 1089,6 10 4 180 365 0,85 0,6 5148 2299,4 7447,4 787644 503577,3 1291221,3

2. Obiective social-culturale (Centrale termice) Scoala generala Gradinita Primarie 1 1 1 10 3 3 10 3 3 12 12 12 180 180 180 1 1 1 120 36 36 21600 6480 6480

Politie Dispensar uman Biblioteca Camin cultural Biserica Total 2

1 1 1 1 2 9

3 3 3 3 3

3 3 3 3 6 34

16 12 8 10 8

180 180 180 180 180

1 1 1 1 1

48 36 24 30 48 378

8640 6480 4320 5400 8640 68040

3. Agenti economici (centrale termice) Magazine Total 3 TOTAL GENERAL 45 45 3 135 135 1258,6 6 180 1 810 810 145.800 145.800

8635,4 1505061,3

3. Formularea ipotezelor privind prognoza parametrilor economici ai investitiei

10

11

4. ANALIZA FINANCIARA
Rentabilitatea in cadrul acestei investitii este asigurta de faptul ca a fost creata oportunitatea finantarii nerambursabile prin PNDR si de faptul ca situatia din teritoriu este favorabila implementarii proiectului: vecinatatea cu comuna Vacaresti a carei retea de distributie a fost astfel proiectata incat sa asigure presiunea necesara racordarii comunei Persinari. In comuna Persinari, dat fiind faptul ca puterea financiara a locuitorilor este buna in raport cu mediul rural in general, poate asigura coeziunea la alimentarea cu gaze in proportie de 70%. De asemenea analiza financiara trebuie sa prezinte capacitatea initiatorului de a sustine in continuare investitia. Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viata variaza in functie de natura investitiei. Intervalele de referinta pe sector in baza practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisia Europeana este furnizat mai jos:
Sector Energie Apa si mediu Cai ferate Porturi si aeroporturi Drumuri Industrie Alte servicii Interval de referinta (in ani) 15-25 30 30 25 25-30 10 15

Orizontul de timp in acest caz este de 25 ani. Analiza condusa din punctul de vedere al ordonatorului principal de credite, ia in considerare costurile si veniturile diferentiate generate de dezvoltarea investitiei propuse in comparatie cu cele ale scenariului fara investitie.

12

Costurile aditionale de exploatare, care sunt acelea necesare pentru realizarea serviciilor generate de investitie. Nu toate impacturile socio-economice se pot evalua si cuantifica mereu. De aceea, pe langa estimarea indicatorilor de performanta, ar trebui sa se ia in considerare si costurile si beneficiile ce nu au fost cuantificate, in special in legatura cu urmatoarele aspecte: impactul (net) asupra somajului, protectia mediului, egalitatea sociala si oportunitatile egale. Eficienta economica este o notiune complexa prin care se intelege obtinerea unor rezultate economico-sociale maxime si de utilitate prin cheltuirea rationala si economica a unor resurse materiale, tehnice, de munca, financiare pe baza metodelor stiintifice de organizare si de conducere a activitatilor umane in toate domeniile. Cu alte cuvinte, eficienta economica este o notiune prin care se estimeaza rezultatele unei activitati economice in raport cu eforturile facute. Din calculele facute, coeficientul de eficienta economica este pozitiv, ceea ce indica faptul ca efectele obtinute depasesc nivelul efortului depus. Aceasta nu reprezinta decat un alt argument ca investitia propusa este fezabila. In concluzie, dupa ce au fost analizati indicatorii financiari, proiectul de investitie propus poate fi declarat fezabil din perspectiva investitorului intrucat este generator de profit, este rentabil, eficient din punct de vedere economic, iar termenul de recuperare a investitiei este satisfacator.

13

5. ANALIZA ECONOMICA
Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii, a tarii sau a localitatii. Aceasta se face pentru intreaga societate, nu numai pentru proprietarii de infrastructura, la fel ca si in cazul analizei financiare. Una din diferentele fata de analiza financiara este luarea in calcul si a beneficiilor nonfinanciare relevante pentru societate, dar care nu au o valoare de piata disponibila. De asemenea, rata de actualizare utilizata este de 6%, care reflecta viziunea sociala a modului in care beneficiile si costurile viitoare trebuie sa fie evaluate fata de cele prezente. Prin angajament de capital intelegem valoarea costurilor totale de investitii, la care se adauga costurile ulterioare darii in functiune, respectiv cheltuielile de exploatare, (mai putin amortismentul). Angajamentul de capital cuprinde in orizontul sau de timp atat durata de executie a lucrarilor cat si durata de exploatare a obiectivului.

14

Analiza economica este realizata in scopul determinarii fezabilitatii pentru mediul macroeconomic. Dupa analiza tuturor indicatorilor calculati, concluzia este aceea ca proiectul de investitie publica propus spre realizare este unul fezabil, atat din punct de vedere al investitorului, cat si al mediului macroeconomic, al celorlalti stakeholderi implicati.

15

6. Analiza de risc i senzitivitate A) analiza de senzitivitate


Este destinata identificarii variabilelor critice ale proiectului. Acest lucru se realizeaza prin permiterea modificarii variabilelor in conformitate cu o anumita modificare procedurala, cu respectarea variatiilor ulterioare ale indicatorilor de performanta financiara si economica. Variabilele vor varia pe rand, iar ceilalti parametri vor ramane constanti. Vor fi considerate critice acele variabile pentru care o variatie de 1% (pozitiva sau negativa) da nastere la o variatie corespunzatoare de 5% a valorii de baza a NPV. Cu toate acestea, se pot adopta criterii diferite. Tabel - Identificarea variabilelor critice pentru un proiect de investitii
Categorie Mediul de afaceri Exemple de variabile Rata de actualizare; rata dobanda la credit Nu este cazul Dinamica preturilor Dinamica cererii Rata inflatiei:7,26% (anul 2007); Consumul specific de gaze naturale la nivelul comunei Persinari va fi de: 1258,6 mc/h pentru 858 de gospodarii, 9 obiective socioculturale si 45 agenti economici. Investitie Valoarea investitiei este de 351923 euro si va fi realizata in termen de 30 luni de la data obtinerii finantarii

Modificarile procentuale alese in mod arbitrar nu sunt neaparat consecvente cu variabilitatea potentiala a variabilelor. Calculul valorilor de schimb poate dezvalui informatii interesante, indicand ce modificare procentuala a variabilelor ar determina VNA (economica sau financiara) sa fie egala cu zero .
16

Indicatori calitativi Calitatea constructiei: reteaua de distributie a fost proiectata conform normelor tehnice in vigoare cu respectarea tuturor parametrilor tehnici asa cum au fost prezentati in prezentul studiu de fezabilitate, capitolul C: Date tehnice ale investitiei Calitatea materialelor si serviciilor de constructie : furnizorii de produse si servicii pentru infiintarea retelei de distributie a gazelor naturale vor fi contractati in urma unei licitatii publice organizate ca urmare a semnarii contractului de finantare. Calitatea proceselor care influenteaza activitatea retelei de distributie gaze: Gradul de specializare al personalului ; Competitivitatea echipamentelor privind reteaua de distributie si calitatea materialelor; Dotarile igienico-sanitare (apa si canalizare). Gradul de satisfactie a populatiei cu privire la serviciile de alimetare cu gaze naturale; Indicatori cantitativi Respectarea datei convenite pentru darea in folosinta; Numarul de gospodarii din comuna care pot beneficia de acest serviciu: 858 Numarul de agenti economici care pot beneficia de acest serviciu: 45 Numarul de obiective socio-culturale: 9 Numarul populatiei totale a comunei (numarul total de beneficiari directi si indirecti): 3016 locuitori; Numarul estimat al populatiei pentru urmatorii 25 de ani, conform tabelului de mai jos. Stabilirea estimativa a numarului populatiei pentru perioada mentionata mai sus se va efectua printr-un calcul recomandat de literatura de specialitate luandu-se in evidenta numarul populatiei la momentul elaborarii studiului de fezabilitate. Pentru acest calcul se va utiliza formula urmatoare:

17

Nn = N ( 1 + 0,01 p ) ; In care : -Nn numarul populatiei calculat -N - numarul poulatiei in momentul elaborarii studiului de fezabilitate - p procentul mediu de crestere al populatiei ( se va considera ca valoare 1,2 1,4)
- n numarul de ani

Nr. Crt

Denumirea indicatorului Numarul populatiei la momentul elaborarii studiului de fezabilitate Procentul mediu de crestere a populatiei Numarul de ani luati in calcul Numarul populatiei stabilit

Valoare

Observatii

1 2 3

3016 1,3 25 4165

N p n Nn

18

B) ANALIZA DE RISC Analiza riscurilor evalueaza impactul unei anumite modificari procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de performanta ai proiectului, dar nu spune nimic despre probabilitatea de aparitie a acestei modificari. De acest aspect se ocupa analiza de risc. Prin repartizarea distributiei de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima distributia de probabilitate pentru indicatorii de performanta financiari si economici. Acest lucru permite analistului sa furnizeze statistici interesante referitoare la indicatorii de performanta ai proiectului: valori probabile, deviatie standard, coeficientul de variatie, etc. Stabilirea punctelor slabe ale proiectului si identificarea ariilor de risc Factorii critici care influenteaza succesul unei investitii in acest sector sunt: Orice eveniment neasteptat in constructia instalatiei, care poate schimba considerabil costul investitiei in curs; Prognozele dinamicii cererii; Influenta determinanta a interventiilor colaterale Eficienta administrarii. In acest sens, este recomandabil pentru analiza riscului si senzitivitatii sa se ia in considerare cel putin urmatoarele variabile: Costul investitiei care este de 351.923 euro; Rata cresterii demografice (in cazul utilizarii civile) si prognoze pentru orice flux de migratie Costurile de exploatare (intretinere, administrare, etc.) si dinamica lor in timp, chiar facandu-se referire la sustenabilitatea evaluata a sistemelor de administrare; Dinamica costurilor de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (de exemplu, costul combustibililor si/sau a energiei electrice.

19

7. Recomandri i concluzii
O recomandare ar fi s se reduc riscul de poluare cu reziduri rezultate din arderea materialului lemnos sau a crbunilor, a particulelor n suspensie. Implementarea acestui proiect va reduce indubitabil cantitatea de material lemnos si alti combustibili conventionali folositi n prezent, constituind pe termen lung o masur verde, durabil de protecie a mediului. Introducerea retelei de distributie a gazelor naturale nu prezinta pericol pentru mediu atat in faza de implementare cat si in faza de exploatare, in ambele cazuri luandu-se toate masurile de siguranta si protectie a mediului prevazute in legislatia in vigoare. Pentru prevenirea eventualelor accidente, se poate recomanda: sa se monteze un detector de gaze i monoxid de carbon n camerele unde exist aparate de utilizare a gazelor naturale; sa nu se nu racordeze echipamentele ce funcioneaz pe baz de gaze naturale dect cu firme autorizate in acest sens; sa se respecte ntocmai instruciunile productorilor echipamentelor ce utilizeaz gaze naturale; sa se respecte cu rigoare perioadele de verificare i revizie a instalaiilor interioare de gaze naturale i realizai aceste operaiuni cu firme autorizate de ctre Autoritatea N aional de Reglementare n Domeniul Energiei (A.N.R.E). De asemenea, o alt recomandare pentru aceasta investitie ar putea fi sa se asigurare o imagine buna a comunei in general in contextul local si regional si, pe termen lung, avand posibilitatea atragerii de investitori si deci dezvoltarea acesteia. n concluzie, investiia public propus este fezabil att pentru investitor, ct i pentru mediul macroeconomic, aducnd att beneficii financiare mari, ct i beneficii sociale.

20