Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE CHIMIE DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURETI 22 APRILIE

2013

Chimie anorganic (nivel I / nivel II) Filiera teoretic profil real, specializarea matematic informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic- informatic. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de ore.

Subiectul I 30 u!cte Subiectul A Scriei termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre afirmaiile urmtoare: 1. Izotopii sunt specii de atomi care au acelai numr de .. (protoni / neutroni). 2. Pe un or ital d se pot repartiza ma!im .electroni.(2 /1"). #. $aracterul metalic este o proprietate a elementelor c%imice (periodic / neperiodic). &. 'e(tura dipol ) dipol este o le(tur mai ..dec*t le(tura de %idro(en (puternic / sla ). +. $aracterul nemetalic al romului este mai dec*t al clorului (mare / mic). 10 u!cte Subiectul B Pentru fiecare item al acestui su iect, notai numai litera corespunztoare rspunsului corect. -iecare item are un sin(ur rspuns corect. 1.Su stana alctuit din molecule polare este: a. clorura de sodiu . acidul clor%idric c.%idro(enul d. clorul 2. .re caracterul metalic cel mai accentuat: a. ma(neziul . aluminiul c. cesiul d. litiu #. .tomul elementului cu confi(uraia electronic 1s2 2s2 2p/ #s2 #p1 este 0n: a. (rupa I . . (rupa II . c. (rupa III . d. (rupa I1 . &. 2n mol de %idro(en 0n condiii normale ocup un 3olum e(al cu: a. 2,2& l . 22,& l c. &,&4 l d. 22& l +. 5ste un compus ionic: a. 6a$l . 72 c. 67# d. 7$l 10 u!cte Subiectul C Scriei, pe foaia de e!amen, numrul de ordine al confi(uraiei electronice din coloana A 0nsoit de litera din coloana B" corespunztoare rspunsului corect. -iecrei cifre din coloana A 0i corespunde o sin(ur liter din coloana B. A B 2 2 / 2 1 1. 1s 2s 2p #s #p a. face parte din (rupa a8I18a, perioada a8#8a 2. 1s22s2p/#s2#p/&s1#d1" . este element de tip s #. 1s22s22p/#s1 c. face parte din (rupa a8III8a, perioada a8#8a &. 1s2 2s2 2p/ d. este metal tranziional +. 1s22s22p/#s2 e. este (az rar f. face parte din (rupa a8II8a, perioada a8#8a

10 u!cte 6umere atomice: 7) 19 'i8#9 :) 49 6a8119 ;(8 129 .l8 1#9 681&9 $l8 1<9 $s8 ++. Subiectul II Subiectul D 1. Precizeaz compoziia nuclear (protoni, neutroni) pentru atomul 30 u!cte
#1 1+

P.

# u!cte 2. a. Scrie confi(uraia electronic a elementului (=), care are 0n 0n3eliul electronic cu # electroni mai puin dec*t atomul de 14.r. 2 u!cte . 6oteaz numrul de or itali monoelectronici ai atomului elementului (=).2 u!cte #. Scrie procesul de ionizare a atomului 2"$a utiliz*nd sim olurile c%imice i punctele pentru repartizarea electronilor. 2 u!cte &. ;odelai formarea le(turii c%imice 0n ionul amoniu. 3 u!cte +. Scrie ecuaia unei reacii c%imice care >ustific afirmaia: Clorul are caracter nemetalic mai pronunat dect bromul. 2 u!cte Subiectul E 1. Scrie ecuaia reaciei c%imice dintre -e i 7$l. 2 u!cte " 2. $alculeaz 3olumul de %idro(en, msurat la 2< $ i 1 atm, care rezult din reacia fierului cu +"" ml soluie 7$l de concentraie 1;. $ u!cte #. Scrie ecuaia reaciei dintre un acid tare i o az sla . 2 u!cte &. Intr8un alon cotat de +"" ml se afl 2"" ml soluie de acid clor%idric de concentraie ",1 ;. Se adau( 1"" ml soluie de 7$l de concentraie ",2 ; i se aduce la semn. $alculai concentraia molar a soluiei o inute. # u!cte +. Precizai culoarea turnesolului i fenolftaleinei 0ntr8o soluie cu p7 ? 4. 2 u!cte ;ase atomice: 7819 $l8#+,+. 1olum molar: 1 ? 22,& mol/ '9 $onstanta molara a (azelor: R ? ","42@'%atm/ mol%A.

Subiectul III 30 u!cte Subiectul & 1. Prin arderea a ",1 Bmoli de alcan se de(a> 2+/1&& B>. Ceterminai formula molecular a alcanului ($n72nD2) care are entalpia de formare standard E7f" ? 81#1,/ B>/mol. Se cunosc entalpiile de formare standard: E7f"$:2(() ? 8#F#,+ B>/mol, E7f"72:(() ? 82&1,4 B>/mol. # u!cte 2. .ran>ai su stanele $:2((), 72:((), $27+:7(l) 0n sensul creterii sta ilitii c%imice a moleculei. Se d: E7f"$27+:7(l) ? 82<4 B>/mol. 2 u!cte #. 5!plicai sensul noiunilor: reacie e!oterm, entalpie de reacie. 2 u!cte &. $alculai cantitatea de cldur necesar pentru descompunerea a 2 B( $a$:# pe aza ecuaiei termoc%imice: $a$:#(s) G $a:(s) D $:2(() ) 114B> 3 u!cte +. $alculai cantitatea de cldur de(a>at 0n reacia unui mol de -e2:# cu aluminiu pe aza reaciilor termoc%imice, tiind c din reacie rezult fer i o!id de aluminiu: 2.l(s) D #/2 :2(() G .l2:#(s) D 1/<2 AH 2-e(s) D #/2 :2(() G -e2:#(s) D 4#/ AH # u!cte

Subiectul '1 (OBLI'ATORIU PENTRU NIVEL I) 1. Prin reacia amoniacului cu acidul clor%idric se o ine clorur de amoniu. a. Scriei ecuaia reaciei c%imice de o inere a clorurii de amoniu. 2 u!cte . $alculai 3olumul (l) de amoniac, msurat la presiunea de 4,2 atm i temperatura de 2<"$, care se consum stoec%iometric pentru o inerea a 1/",+ ( clorur de amoniu. 3 u!cte 2. Precizai natura le(turilor c%imice din amoniac. 2 u!cte #. Scriei ecuaia reaciei de ionizare a acidului clor%idric 0n ap. 2 u!cte &. Precizai dou sisteme acid ) az con>u(at formate la ionizarea acidului cian%idric 0n ap. 2 u!cte +. Ceterminai numrul de molecule coninute 0n: a. +,/ m# (c.n.) S:2 .",2 Bmoli S:# # u!cte Subiectul '2 (OBLI'ATORIU PENTRU NIVEL II) 1. a. 6otai ecuaiile reaciilor c%imice prin care se o ine reacti3ul Sc%Ieizer utiliz*nd soluii de amoniac, %idro!id de sodiu i sulfat de cupru. # u!cte 2D . Indicai li(anzii i numrul de coordinare ai ionului $u 0n reacti3ul Sc%Ieizer J$u (67#)&K (:7)2 . 2 u!cte 2D 2. Scriei confi(uraia electronic a ionului Le 9 precizai locul de elemente din care face parte eriliu. 2 u!cte #. :rdonai formulele c%imice ale acizilor de mai >os 0n ordinea cresctoare a triei. Se dau constantele de aciditate: 7- ) Aa ? /,F @1"8& 72S ) Aa ? 1 @ 1"8< 7$6 ) Aa ? & @1"81" 2 u!cte &. Scriei e!presia matematic a produsului ionic al apei AI, i notai 3aloarea numeric a acestei constante la temperatura de 2+"$ i 1 atm. 3 u!cte +. 5!plicai semnificaia noiunii: acid diprotic. 2 u!cte 6umere atomice: Le8 &. ;ase atomice: 78 129 68 1&9 :8 1/9 6a ) 2#9 S8 # $a8 &". 1olum molar: 1 ? 22,& mol/ '9 6umarul lui .3o(adro: 6 ? /,"22M1"2# mol 81

$onstanta molara a (azelor: R ? ","42@'%atm/ mol%A.

S-ar putea să vă placă și