Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Ministerul Educat iei Nat ionale

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 8 Martie 2014 CLASA a XII-a Problema 1. Pentru n N consider am funct ia fn : [0, n] R dat a de fn (x) = arctg ([x]), unde [x] reprezint a partea ntreag a a num arului real x. S a se arate c a fn este integrabil a si s a se determine 1 n n lim
n

fn (x)dx.
0

Gazeta Matematic a Problema 2. Fie f : [0, 1] R o funct ie derivabil a, cu derivata continu a si e n k f sn = . n k=1
1

S a se arate c a sirul (sn+1 sn )nN este convergent c atre


0

f (x)dx.

Problema 3. Fie (A, +, ) un inel cu proprietatea: oricare ar x A, x + x2 + x3 = x4 + x5 + x6 . a) S a se arate c a dac a n 2 este un num ar natural, x A si xn = 0, atunci x = 0. b) S a se arate c a x4 = x, oricare ar x A. Problema 4. Fie (G, ) un grup care nu are elemente de ordin 4 si 1 f : G G un morsm de grupuri care are proprietatea f (x) {x, x }, oricare ar x G. S a se arate c a f (x) = x oricare ar x G, sau f (x) = x1 oricare ar x G.

Timp de lucru 4 ore. Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte.

S-ar putea să vă placă și