Sunteți pe pagina 1din 92

pe coperta l Cupa Biblioteca TABEL CRONOLOGIC Cronologia greaca fiind nc imprecisa n detaliu mai ales pentru epocile ndeprtate

tabelul de mai !os nu are preten"ia dect s dea unele puncte de reper alese dintre cele mai sigure sau cel pu"in dintre cele mai probabile# C$iar %i a%a multe din datele men"ionate rmn nc n discu"ie# &u"inele indica"ii pri'itoare la istoria artei 'desc srcia informa"iei noastre n materie de date precise n acest domeniu unde cronologia se ntemeia( mai ales pe e'olu"ia ) stilistic a crei apreciere este ntr*o oarecare msur mereu subiecti'# E'enimente politic#* A!+* " ,##i mimuri-# .incronisme n afara lumii grece%ti /011 /211 cea# /311*2411# E*poca bron(ului timpuriu 2411 5 cea# 2411*2611# Bron(ul mi!lociu# Apari"ia I7 Grecia a primilor eleni cea#/011 * /211# Epocabron(u*lul timpuriu n Cteta cea# /311# Construc"ia primei piramide n B*g7&t cea# /211*20117 &rimele palate cretane cea# 2411# Apa*ri"a $lti"ilor tn Asia 8lc9 E'enimente politice %i militare cea# 2611*2211# Bron: ul tlr(iu 2;31 .incroni iune %itfndire 5 In afara lumi <ea# 20=1# In'a*i (ia $icso%ilor Iu >gipt cea# 2?311* 2;11# Al doilea rnd de palate o rota ne

cea# 2;31# 8icenle* ! cea# @;31 * 2;11! nii ocup Cnosos &rimele docu*! mente in >tuA*! arul B 5 ;11 l cea# 2;11*2/11# cea# 2;11*2/11 2;B1iCApogeui micenie*i )te5e de # Apog ailor 8iceae 2=63 i 2=31 2/4C 2/43 2/31 2/=1 2/1 &oarta cu #Ici %i Te(aurul 5ui Atreu de ia 8icene cea # 2/11* 411# Dc*cliuui ci'ili(a"iei miceniene# ea# 2=?33# Reforma religioas 22 l-2 - AEenaton n 2/4C* 2/=/# Domnia lui Farases ai II*l ca# 2/43# Git al ia )le ccH'# 2/31# Templul lui Ruu7*=C= <il n*le*I de la AlAu*.Lm$el# n E*.-IAt#

<a# J# /=1# A tactil 7&BIAoaK r clor nsftriiK i 8editerana D t entnla# E'enimentLpolitice %i militare .incronisme ! Arta si tundire n afara lumii 2 grece%ti 22.= Data tradi* ! "ional a cuceririi M Troici dupi ,o* uologia lui Era* i tostene# i >.O# Distrugerea imperiului li i"it dc ctre Npopoa*rele mriiK# 2231 2211 411 ,11 niO*431-# I # li=K 'a(ia doriana# cea# 2211# ceputul l u Gi i r ce cea# .OO# .partanii termin cucerirea IMaconiei# tA 411*011# Ceramica geometrica*cea# C11# EG*borarcu alfabetului gr M*K-LO iec# Jin Jasele Dip'lon# 006# &rima ce lebrare curilor pice# <a# C11# ntemeierea Car* 030# Cume colon a calcidlenilor# P o*ilim* 03=# Data tradi"ionala a ntemeierii Rome i# cea# 031# .Qnoicis*mul atenian# .fr*situl regalit"ii# Ar$ontatul# cea 0;0*630# Regimul Ba$ia(iior ! la Corint# ! 0;1 - cea 0;1*0/1# .par* ! ta < primul ril(t-oi ! mesenian# cea#031*011### llomer > ia*#:7 %i odiseeL* E'enimente politice %i militare 7mli'e l cea# 631*611# nRlor irca artei NdedaliceK Semela din A#uTerre# Tem piui delal-ri*uias a Creta*Uoana In bion( de G i Dreros# El*poinos %i.cQ*lis sc'tlptori ! ele'i ai -Dedal#

6=/# Atena< 8cgac Ies masacrea( pe parti(anii lui Ci* lon# cea 6=2# Cltoria samiauului Co*laios la Tarteaos ?.paniaV# 6=2# Circnc colonia Tc*rei# 62/# Atenienii iau megarienilor .ala mina#

cea# 6/1*3;1# Ceramica co*r intica# cea# 621*611# F uf oi de la .union# Fu*fos de la Di*pQlon ?capul %i mlnnV# ?=2/# Babilonienii distrug Nini'e# fV1o ! cea 611# 8arsilia colonie a Soceei !,13*36/# Na codonosot# cea# 611*331# KK Cupele laco*niene#

E'enimente politice %i militare Arta si gndire 611*341# Delii< primul r(boi sacru# 34; 34;*34=# Ar$ouG*! tul %i reformele ! lui .olon Gi l Atena# 3C6# Cderea tH n iei la Cor i r t# cea# 611# #nceputul ceramicii attice cu O figuri negre# cea# 611# Construc"ia ti era*ionului de la Olimpia # A-lceu %l .alo ?ncepui ti l sec# JIV# cea# 3C1# AgTPgeTi*tul coloniei a Ge*iei# 3C3# Ft pre(is -- ies# lipsa #* Ta* 3C/# I a De > i se celebrea( pentru prima oar Pocurile pitice# cea# 3C1# Srontonul templului lui Arte*mis Piu Cor*fu# 60= Instituirea Pocurilor ne*meene# 3.. W 36C# Domnia lui Apr ies n Egipt#

3C6*3/4# Capti'itatea e*'reilor n 23a*bilon# 36C * 3/3# Domnia faraonulu t Ainasis n F*gipt ?prospe*iarea ora%ului Ua u era tis7# 331 324 3;C 3 F 3=4 3=; E'enimente politice %i m i li ta rf 62 X 311# &isistritte de'ine Grau G Atena# Ar"ari gindire .incronisme in afara lumii grece%ti 366# Orgi m rare<5 G A ten#*5 a Ilarilor I-a*natence# 3 I.#Socecnii alunga"i de per%i se instalea( la Ala*lia ?CorsicaV# 3;1# Btlia de la Aialia# Grecii a*l-#inga"i de carlu*a$ie(i din Corsica# cea# 331*3/3# Acti'itatea o*larilor E Te*Eias %i Ataa*.is la Atena# 3;C# Incendiul templului de la Dc>i# Anacreoa d Iu Teos ?A doua ! u m# a sec# JI V# cea# 3;1 W 3=1# Templul luL Apolo din Corint# 361**3;6# Cf* su= regele Li* diei# 330*3//# Cit-77 al IT*lea ce5 8are regols per%ilor# 3;4# Ciriis# rc al mc(ilor per%ilor# ! 3;6# Cucerirea Lidiei de e#*tre Crus#

3=;# & r imul concurs tragedia D ion is ii l e la Atena# da la de 3=4# Cirna cucere%te Babllo*nul# 3= 3=T.# &ollcrate 2 = de'ine tiran la Z .Yni 1=

c E'enimente # N # Krt politice 2 Arta%i[ndiro M!i D militare ! t 3= cea # 3=1# nce*i pu"urile 1 ccra* i micii eu fi* guri ro%ii la Atena# 3/ 3/0 8oartea lui &i* nainte de 0 3/3# sistrate la Atena H Te(aurul sif* >ipias "i 22 ipar$ uienilor de tirani# la Delfi# 3/ cea# 3/6 W ;36# # # O 3 + Esc$il#

.incronism) n afara lumii grece%ti 3=1*3//# Cam*bise rege al per%ilor#

3/ / -

3/ 1 ! i 2 5 # !O * O i la Roma# 32C 32G 32; 322 321 314 316 32tA# &er%ii cuceresc .a mo%ul# 8oartea lui &olicratc# 32;# Asasinarea lui llipar> la Atena# 322# &er%ii ,u"uni pe grecii M3iK*' Tnt*cin # 321# Cderea tiranici la A tenii# dup 31C# Reformele lui Clistenc la Atena# 316# &rimele colonii militnre ?cle*TtiliiiV ale Atenei ?FubeeaV# .culptorul atenian Anterior ?sf# sec# JTV# 321 W 311# Apo*lo de la!Jeii# 314# Cderea monar$iei la Roma# cea# 313*311# Te(aurul ateii ien i l or Mle la Delfi# oH E'enimente Art 5!i gndire .incronisme ce politice f"I militare n afara lumii p grece%ti

3/3# Cambise cu cere%te Egip* tul# 3//*;C6# Dn*rius regele per%ilor# cea# 3/1# Construc"ia pri* mului templu O pe Capitol iu

@PG O

cea# 311# &alatul de la &cr*scpolis#

;\ O24C ;44# GtJo>a Ii# nici ;4;# afrngerea liotei ionieue la lQade# &er%ii cuceresc 8 iletul# ;4C# &rima od a lui &iudar ?l-itica a U*aV# i ;46 W ;M!6# .o* 5 ! F-Cie# l cea# ;.3*;C1# ! Templul Afa* + iei de la r#g* i na # ==# I)a Atena 62* repre(int Cderea 8iletului deSrQ*uilios# A *) ;4 ;42*;0C# n 2 .ici* lin Geloa tiran + al Gelei %i apoi ai .iracu(ei# l ! ;42*;41# &rimul ! r(boi persan# ; ;41# sept# D Jictoria O de la 8araton# ;C ;CC# &rima i C aplicare n fostracisniulu i H la Atena# ! OO O* ;C6 ! i . ;C6* ;63# Uer* i Tcs rege al - # periilor# ;C cea# ;C3# n tca# ;C3# 3 .iciiia &ri* Geloa tiranul Ge* mul concurs lei cucere%te .i* de comedie la racu(a # Atena# ;C ;C;# Escliil c%* ; tig concursul de tragedie# I .incronisme afara Gn]2

Q#eus de l7 I Olimpia ?iron*ioanele de K ;r^5 ;60- _iC ; LACi7K72 GOI ta ' E,iQLcaon G N ;6/* Ate arc'ol Ta sos# ;6;# CuGenuu .parta %G) i ;1/ i ;62# Reforma lK2 % ;til Elialte care ic* i duce puteri F* A* " eopaguiui aG* i Ostraci(area lui Ci*" mo n# ;13# Asasina)K lui UerTes "i urcarea re GOGa lui Ai taTerTes I ?;&3*;/;V# l ;6/# Fi cpete* ;o.+ rX5 ;)0*;36# Jictoria ;-Kl Atenei ,enpta . Eginei* ulii,ge 2 ea de la Tu7 ,-KO l cea# ;61# ncc*i pu"urile sti* lului liber Kl + ceramiciia)-* ce# ;3C# ttsc>il<

! n ian#

E'enimente ! .incronism OR, politice XArti #%i Rfndirc n nra lum ` %i militare grece%ti 5 ;3; ;3;# De(astrul eT* pedi"iei atenu*ne n Egipt# Te(au* rtil P' icr de 29 PDclos c tfcius:crtit la AtciFi# )r! ;=1 iTon$!*:-2L ;=G

]^# ,) L# * c cern ' i r 2 2 N ;;4 ;;4W;;C I-ucca iu Cal la d ntre A f fi* na %i 2 Gt sici L f

;;4*;;0# Del fi< al f i 2 oi i ea ra :uo sA# * crn# a ;; 0 ! ;20* ;=C# Con* ! l ;fruifo,i &u r OO ! tcnouului la ;; ? 5 Atena# i ;;6# PBeotietni li a#* ! frlng pe ateaieni + la Coroncea " KK # ;;6 W ;;3 &acea fuL 2 #### ***** # * # tre Atena %i .par* l ta# i ;;= ;;=# Aterdenil n* tcmela(A o colo* + J### 7N, # N + nGlu ttifot # ! nic Ia Turioi ;;=W;/=* &#W 5*-* *# * J#PL .tlC C + alea stniteg la i Atenei u ficCiirc a a# ;;2 ;;5 Anfig<Vntt I ;=C ui .ofocle# ! ;#-,.# Alcesta I lui Biiripide# ;:ib,i7 &arteL57H Hi I"ii &idiiis#

;=.* ;*=/# Sron* toanele &arte* nonului a t li* ;=0 nia 22# ;=0*;=/# &ro* pileee AcrrA* 5 polei ateuie* ne# *2 E'enimente politice %i militare ==# Inter'en"ia Atenei n confle*tul dintre Corint %i Corcir# ;=/ + ;=/# Decretul lui &ericle inter(i*cml comer"ul Intre 8egara %i ! tiga a ten ic ni# ;=2*;/2# &rima fa*/9 a r(boiulu i peloponesiac ?;=2*;1;V mi*m-ta %i r(boiul lui Ar$idanios# ;=1# Ciuma

din Ateua# ;/4# 8oartea !u! &erieiH# Atenienii cuceresc &otideea# i Arta " ! g HCH! .incronisme n a fr lumii grece%ti ;=2 ,/# &rocesul %i moartea Iu i S !* ;*-G# 8ede ea ZNi P#uripEe# ;=1 *2/4 ;/C ;/05 ;/; ;/=H ;/= l ;/15 ;/;# Beo"ieiil in*pe atenicni ,F &acea ni c ia s# ;/B* Alcibiade este B-, ,tratcg oZ Atenei# ;/.# >ipolit a! l7i Eurpide# ;/ 0* Na%terea -,i &latou# I-riina comedie K !,i Aristo* 57- Arlstofan# ;*;# Ca'alerii 5lP A r ist o:a n# Tu e id ! de eTilat# ;/=# A r ist of a n# ;/2# nceperea construirii E*re$teionului ?terminat prin ;13V# *,7# ;/1# nceputurile stilului ornat ni ceramicii at*tice# ;/=*;1;# rus II# rAa* Art %i girul i re

Norii lui

O22/ Om *221 *214 21C *216 ;I3 =ca rula iul mu"i Iar i i II e r mcb i*lor ;23*;2=# ETpedi"ia in . ic i I ia# *22=*;1;# A dona fa( a r(boiului peloponeslac numit %i r(boiul Deceleci# ;22# AtenaH regimul oligar$ic al celor &atru .ute# R fi t al ta de la Ci(ic# Restabilirea democra"iei l i Atena # ;14# Cartagine(i< i ucerese %i distrug .elinuntul# ;16# Jictoria atenian de la insulele Argiuuse# ;13# Jictoria ua'a*2 2 a >i l LQsandros asupra atenieni*ior 5a Aigospotn* IPI O .# ;13*=60# Dioniscel Btru tiran al . rac n (ei# ;13*;1;# LQ san*el r oa asedia( A*t c ti >#

;16# 8or .r#i-o*cle %i l!iripi*de# ;13# iAroa"tr^c#A< lui Aristofan# ;1C# Cirua i*c*2 Tr5rA gu'ernator ai Asie i 8ici# CP r#'pnimoite Art %i H#Hmdire .incronisme G politico %i militan* n afara lumii grece%ti ;12 ;1;# Dionis al 21;*=3C# .i* Arta* racuTiei !cerTea IT# recunoa%* te stpnirca car* ta EH ine( peste o parte a .iciliei# ;1; W ;1=# Tirania O celor Trei(eci# ! ;1= ;1= W ;1/# Atena< ar* ;1=# Contra $i i I $ontalul lui Eu* i Eraiasieti- dLH -O ! clid %i restabili* IPsas# ? rea de m oc ra " iei# H ;12 ;12*;11 ;12# ;12 * ;11# . Retrage* -Reprc:en* e* rea mercenarilor tarea 'olta Iu i postu* Cirtii greci dup Cu* m a Iu contra frate* i Oedip naTa (isa %i re* la Colnnos de lui ArtaTer* tragerea tel or de* .f#if or le# Tes If%i moar* ce 8ii tea ili la Cu*

+ ! .fr%itu sec# J#

naTai Celebritatea piclorulu i r#-i * !

=4;# Jict Jic tor ia spar"i*i de l#i Coro* oria na'ala a i Ci*mon la Cni* rasios din E*fes# Descoperirea efectelor umbrei de Apolodor din Atena .Eiagraf-#tl# =44# Condamnarea la moarte a lui .M' crate Ia# Atena # nceputul aec# IJ# Celebritatea piclorulu i deuTE# =4;# Reliefai funerar al lui DeTlleotL ?AtenaV# E'enimente politice b!i militare Art %i gndire .incronisme n afara lumii grece%ti =4/ =41 =C0 =C*2 =C/ =C1 =04 =0= =02 =01 =60 =fifA =63 =C0*=C6# &acea re*Fe P u i# =C/# Ocuparea Cad* ! meci de trupele lacedemoniene# =04# &elopida eliberea( Teba de garni(oana spartan# =00# A doua confedera"ie maritimii atenian# =4/# Dionis cel Btrn tratea( cu Car*tagina# =C0# &latou ntemeia( Academia# =C;# .e nasc A*ristotel %i De*mostene# =C1# &anegiricul lui Isocrate# =02# Btlia I euctra# de la =0=# Distrugerea templului Iu i Apolo de la Delfi# cea# =01 W =;1# Ceramica nt*tic de Nstil FerciK# =60# 8oartea lui Dionis cel Batrn# C60 W =30# Dionscel Tinr tiran al .iracu(ci# din C66# Reconstruirea templului Iui A*polo la Delfi# =41# Roma !efuit de cel"i# cea# =63# Re'olta satrapilor persani# E'enimente politice %i militare =6/# BYt9lia de la 8antineea# 8oartea lui Epauii*nonda# =34*==6# Sillp regent apoi rege al 8acedoniei# =30 W =33# Re'olta principalilor a*liati ai Atenei< Bi(an" Rodos Cos %i C$ios# =36# ntemcierea-o*ra%ului Silipi# Al treilea r(boi sacru# =36*=/=# Jlaea lui AleTandrucel 8are# =3;# Inter'en"ia lui &ilip n Tesalia# =3;# Asasinarea lui Dlon la .iracu(a# Art %i gndire

=3/# Sillp aupune Tesalia# dup =6;# CYla*torla lui &ra*Titele i7 Asia 8ic< Afto*dita din Cni*dos# cea# =61*=31# Templul Ate*iiei Alea la Te*geea ?ar$itect< .copasV# =36# Incendierea templului Artemidei dia Cfea# .incruiiisme n afara lumii grece%ti =6/# Introducerea la >onia a primelor spectacole teatrale# =34*==C# Domnia lui Arta*TerT#e= III Olius# cea# =3=*=31# 8ausoleul din >allcarnas ?sculpturi de .copas IQeo*$ares Tlmo*teos %i BrQa*

INDICE DOCG8ENTAR Acest indice nu este un dic"ionar de antic$it"i grece%ti %i nu are nici un fel de preten"ie enciclopedic# Gnicul lui "el este de a u%ura cititorului consultarea lucrrii# Aici se 'or afla deci ma!oritatea no"iunilor importante ce figurea( n teTt insolite de trimiteri la pagini %i ilustra"ii# Gnele 'oci au fost mai mult sau mai pu"in de:'oltate pentru a permite fie subsumarea informa"iei dispersate fie cuprinderea unor iamuriri complementare ele ordin biografic topografic sau te$nic# 8ulte clin atare completri se refer ia istoria artei# Nu se afla n sc$imb nici o 'oce pri'ind mitologia< bog"ia %i 'arietatea legendelor grece%ti nu permiteau pre(entarea lor aici iar simplificri abu(i'e ce le*ar li falsificat spiritul# Cititorul dornic s se informe(e n aceast pri'in"a se poate ns adresa lucrrilor de specialitate a cror lista este dat n bibliografie# Cu'intele n alt caracr*cr de litera trimit ia 'ocile respecti'e# ACARNAi A%e(are din Altica# 8 lua ta la poalele muntelui &arnes la Tcce Eiloinelri nord de Atena# Aristofan a adus pe scen pe "ranii din accnst regiune productori de crbune de lemn# in piesa ia Acarnienii# ACRO&OLf &or"iune nalt a unui ora% antic ser'ind drept fortifica"ie iI fensi' Aici %i au de obicei Inca%ele principalele culte ale cet"ii ?&* /C=LV# ACRO&OLA ATENEI Teritoriul Atenei era locuit nc de la nceputul mileniului IG# Acropole ?a se 'edea fig# /2H mac$eta ii# 224A 'edere general ii# 2/1V colin stncoas %i abrupt care domin clmpia de la nl"imea de C1 m# a fost cea mai

Sig# /2# ACRO&OLA ATENEI ?Dup DinsmoorV 2# &ropileele lui 8nesicles /# &inacotca &ropileelor =# .anctuarul %i templul Atenei NiEe ;# .anctuarul Artemidei Brau*ronia 3# Curtea $alcotecii 6# >alcoteca 0# &artenonul C# Ere$teionul 4# .anctuarul &androsei 21# Amplasamentul

'ec$iului templul al Atenei 22# 8arele altar al Atenei 2/# .anctuarul %i altarul lui deus &olieus 2=# Casa areforelor 2;# Ba(a statuii Atenei &roma$os#

Sig# //# &LANGL ERE>TEIONGLGI ?Dup DinsmoorV 2# .anctuarul Atenei /# &orticul nordic = ; 3# .anctuarul lui &oseidon Ere$teus al eroului Butes %i al lui >efaisloa C# Tribuna cariatidelor 0 8ormntul lui Cecrops B# Incinta &androsei 4# (idul nordic al Acropolei#

L &aginile la care nu se specific 'olumul fac trimitere la /3 'oi# I# 'eclie parte locuit n epoca micenian pe ea se aflau palatul %i lca%ele de cult ale (eilor tutelari n secolul UIII a fost ntrit cu un (id gros &elasgiEon strYpuns de nou por"i &latoul de deasupra a fost re(er'at eTclusi' sanctuarelor nc de la sr%itul 'eacului U# 8ai multe temple ale Atenei s*au succedat pn n ;C1 cnd primul &artenon neispr'it a fost incendiat de UerTes mpreun cu toate ofrandele %i celelalte monumente ale sanctuarului# TE8@.TOCLE a refcut (idul nordic cu material din edificiile distruse iar CI8ON (idurile de la sud %i est# Dar abia marilc lucrri ale lui &ERICLE au dat Acropolei ntreaga ci strlucire# &arte*nonul ?a se 'edea planul n lig# =/ p# 2// 'oi# II %i ii# 2C1H fri(a ii# 42 4; *43V a fost ridicat ntre ;;0 si ;=/ de ctre ICTINO. CALICRATE. %i SIDIA.< este un pcripter doric de C T 20 coloane totul in marmur de &entelic cu un 'estibul o cella cu o colonad interioar %i un opistodom cu acces la o sal cu patru coloane care era &artenonul propriu*(is# Templul era construit dup calcule sofisticate %i mpodobit cu o bogat decora"ie sculptat< fri(e eTterioare dorice cu metope istoriate ?centauroma$ia la sud gigantoma$ia la est ama(onoma$ia la 'est %i scene din cucerirea Troici la nordV fri( ionic n partea superioar a (idului eTterior sub colonad ?procesiunea 8arilor &anatenee %i adunarea (eilorV na%terea Atenei pe frontonul estic %i cearta dintre &oseidon %i Atena pentru stpnirea Atticii pe frontonul 'estic# .tatuia de cult $rQselefantin oper a lui Sidias a fost consacrat n ;=C# &ropileele ?ii# 2C3V au fost construite de 8NE.IGLE. ntre ;=0 %i ;=/H ele se compun dintr*un corp central cu %ase coloane dorice pe fiecare din cele dou fa"ade cu frontoane mpr"it n interior n dou 'estibule de ctre un (id strbtut de cinci por"i# Jestibulul 'estic a'ea nuntru dou rnduri de trei coloane ionice# &inacoteca de la nordul corpului central adpostea picturi iar la sud un simplu 'estibul ddea spre sanctuarul Atenei NiEe# Templul Atenei NiEe mic edificiu ionic amfiprostil cu patrii coloane %i mpodobit cu o fri( ?ii# ;0 W 31V a fost construit prin ;/3# Bastionul pe care se ridic era ncon!urat cu o balustrad de marmur decorat cu Jictorii sculptate n ;/2 a fost construit templul ionic al Atenei &olias %i al lui &oseidon Ere$teus?Ere8eton 'e(i ig#// p#/3 'oi# GV# &lanul este compleT din pricina unor ra"iuni de ordin religios# Edificiul reunea ntr*ade'r un sanctuar al Atenei ?cella precedat de un portic cu %ase coloane a crui fa"ad este orientat spre estV un sanctuar al lui &oseidon*Ere$teus spre 'est a'nd la nord un mare portic prin care se intra de asemenea n &an*droseion %i n fine la sud n fa"a &artenonului tribuna mpodobit cu %ase cariatide a crei destina"ie rmnc nc necunoscut n fa"a (idului 'estic se afla sanctuarul &and*rosei mslinul sacru si altarul

lui dcus >erEeios# La sting Cii .acre se nl"au oirande printre care Atena &roma$os si Lemnia ale lui Sidias# &e po'rnisurile Acropolei se aflau mai multe sanctuare< la nord grota Nimfelor %i a lui &an lca%ele lui Apolo >QpaEraios Aglauros AfroditaH la sud " col al lui DionQsos Eleuterios cu un templu datnd de pe #Onc lui &2.2.T>ATE %i altul cldit dup pacea lui si teatrul la nceput de lemn apoi de piatr# La est )teatru se afla Odeonul lui &ER2CLE ?'e(i ODEONV# La M t -ce'a mai sus# era situat sanctuarul lui AsElepios# AGAL8A imagine s (eului gAO Ln special statuie de cult ?p# 244V# AGE.2LAG Nscut in ;;;# rege al .partei n ;12 duce strlucite cam*nanii mpotri'a per%ilor n Asia 8ic apoi c$emat n Grecia infringe Teba %i Atena la Coroneea n =4; ?p# 2/TAV# Dup pacea lui Antalcidas ?=C6V ntre%te $egemonia spartan sus"innd n toat Grecia regimurile oligar$iceH nu poate insa mpiedica $egemonia teban ?p# 2=1V# n =62 se pune n slu!ba principilor egipteni Ta$os %i Nectanebo rscula"i mpotri'a regelui &er%i ei %i moare in =61 n timpul cltoriei de ntoarcere# &lT'tar$ i*a consacrat una din Jie"ile paralele# AGO > A &ia" public# Loc al cultelor legate de istoria mitic a cet"ii ?eroi iondatori (ei tutelariV %i al srbtorilor religioase ?primele repre(enta"ii teatrale la AtenaV ea este %i centrul 'ie"ii politice ser'ind drept loc de ntrunire al adunrii %i acoperindu*se cu edificii publice ?bulenlerion birouri ale magistra"ilor tribunale ar$i'eV %i cTi momente onorifice# Sunc"ia ei comercial se de('olt mai ales n epoca clasic# Deopotri' centru religios politic %i economic agora ocup un loc esen"ial n plamirile urbanisticeH e'olu"ia ei ar$itectonic denot o tot mai mare gri! pentru unificarea ntr*un ansamblu a unor edificii disparate ?influen" a urbanismului ionianV prin folosirea n special a porticelor ce mrgineaTi %i delimitau pia"a ?p# /C=V# AGORA DIN ATENA ?Je(i ATENA %i fig /= p# =fA 'oi# 22#H mac$eta ii# 22CV# AGORACR2TO. .culptor din a doua !umtate a 'eacului J originar din &ros dar care a lucrat mai ales n Attica# Ele' %i prieten al $ii Sidias el a fost att de mult infmcn"at de maestrul sau incit doTi din operele lui principale 8ama (eilor ?statuie de cult pentru 8eProon*ul din agora AteneiV %i Nemesis de la Ramnus treceau drept opere ale lui Sidias# .*au gsit o bucat din capul Nemesidei %i cte'a fragmente foarte deteriorate din reliefurile ba(ei aceleia%i statui# AGORANO82 Sunc"ionari atenieni nsrcina"i cu poli"ia pie"elor %i controlul msurilor %i greut"ilor ?p# =26V# A se 'edea Aristotel Constitu"ia atenienilor 32#

/0 ?&* /04 %i urm# %i !l# 2=;*2=6 2=C 2=4V# AG>IGENT Ora% grecesc pe coasta sudic a .iciliei ?p# 66 %i fig# 6 p# 3gI ntemeiat de GELA prin 3C1 pe un larg platou nclinat ctre mare pe marginea cruia se aliniau principalele temple Agora se afla rnai !os intre ora% %i port# .tr(ile largi gri dinile %i mre"ia edificiilor publice %i a sanctuarelor ei fceau din Agrigent la nceputul secolului J Ncea mai frumoas cetate a muritorilorK dup &indar ?&itica a UII*aV# A fost cucerit %i !efuit de Gartagina n ;1G %i repopulat n seco Iul IJ ?p# 2/6V# A2GO.&OTA8O. Ru din G$ersonesul tracic# Btlia na'al de la Aigospota* mos din ;13 ?p# 2// 20CV# A@GO.TENE Cetate din 8egarida situat pe malul golfului corintic la picioarele muntelui Citeron# didurile de incint datnd din 'eacul IJ snt deosebit de bine pstrate ?p# 26= %i ii# 01V# ALA.IOTA. Denumire a lui Apolo n Cipru ?p# /11 %i ii# /2V# ALCA8ENE .culptor atenian contemporan %i emul al lui SIDIA.# Acti'itatea lui s*a desf%urat mai ales n Attica n rstimpul ultimilor trei(eci de ani ai secolului J# I se datorau statuile de cult ale multor sanctuare ?Afrodita din Grdini

DionQsos din noul templu de lng teatru Ares din agora >efaistos %i Atena din >efaisteion >eEateEpipgrgidia de pe AcropoleV# Gn grup de marmur repre(entnd pe &rocne %i ItQs descoperit pe Acropole constituie probabil o ofrand %i o oper a lui Alcamene men"ionat n acest loc de ctre &AG.ANIA ?I /;V# n plus era %i autorul celebrului >errnes &ropQlaios amplasat n apropierea intrrii &ropileelor %i care a fost deseori reprodus de copi%ti# ALGEG &oet liric nscut prin 6=1 la Lesbos dintr*o familie aristocraticH amestecat n lupta mpotri'a tiranului &itacos a trebuit s se eTile(e n Tracia %i EgiptH apoi s*a rentors in patrie# Sragmentele rmase ale operelor sale pstrea( amintirea acestor lupte politice# A scris de asemenea imnuri %i scolii destinate banc$etelor ?p# ==2 %i ii# 262V# ALGIBIADE Atenian fiu al lui Clinias nscut prin ;31 2*a a'ut tutore pe &ERICLE %i profesor %i prieten pe .OGRATE# Aristocrat prin na%tere %i gusturi seductor prin inteligen" %i frumuse"e dar egoist 'anitos %i lipsit de scrupule %i*a uimit compatrio"ii prin marea sa drnicie urmnd s !oace n curndun nsemnat rol politic# .trateg mpreun cu NICIA. In ;20 a propus n ;23 eTpedi"ia din .iciliaH desemnat drept unul din comandan"ii armatei a fost acu(at de parodierea O terelor de la ELEG.I. si de mutilarea >ER8EhILOR 23 s se ntoarc la Atena spre a se !ustifica# Condamnat r moarte n contumacie s*a refugiat la .parta pe care a ftuit*o s spri!ine .IRAGGdA %i s ocupe Decelcia n At* t-ca O tot el a rsculat lonia mpotri'a Atenei# De'enit 'icti*l99 gelo(iei generalilor spartani s*a retras pe lng satrapul Tisafernes ?;2/V apoi a reluat legturile cu grupurile politice de la Atena a %tiut s se fac recunoscut comandant al escadrelor din .A8O. %i din >elespont rmase credincioase celor &atru .ute# n'ingtor la AbQdos ?;22V %i la Ci(ic?;21V stpn al Bi(an"ului ?;14 V a intrat triumfal la Atena n ;10# A e%uat ns n alte eTpedi"ii %i a trebuit s se eTile(e n Tracia ?;16V unde a fost asasinat din ordinul Celor Trei(eci ?;1;V# &lutar$ i*a consacrat una din Jie"ile paralele ?'e(i p# 224 %i urm#V* ALC8AN &oet liric originar din .ardes care a trit la .parta n a dona !umtate a 'eacului JIH autor de imnuri destinate coruri lor de fete ?parteneeH p# /4; ==1V# ALC8EONIdI Samilie aristocratic din Atena ai crei repre(entan"i ilu%tri au fost 8egacles %i CL2.TENE# &ERICLE se nrudea prin mam cu aceast familie ?p# 06V# ALEGORII ?&# /66V# ALTAR ?&# /24 %i urm#V# A8A.I. 2# Saraon din dinastia sait cunoscut prin filoelenismul su# A domnit de la 36C la 3/6 ?p# 01V# /# Olar atenian a crui acti'itate se situea( n al treilea sfert al secolului J# A eTecutat 'ase cu figuri negre de o mare calitate te$nic decorate adesea de un pictor elegant %i minu"ios numit &ictorul lui Amasis ?a se 'edea CERA* 8ICA %i n# loiV# A8AdONO8A>IE Lupta grecilor contra ama(oanelor tem frec'ent a decora"iilor sculptate sau pictate ?a se 'edea ACRO&OLA ATE* NEI %i 8AG.OLEGV# A8SIARAO. Gnul din comandan"ii argieni ai eTpedi"iei celor hapte contra Tebei# A fost ng$i"it de pmnt mpreun cu carul sau# Cinstit ca pre(ictor %i erou 'indector lng Oropos n nordul Atticei pe lng sanctuarul su func"iona un oracol /4 ?&* /;4V# A8SICiIONIE Lig sau confedera"ie a popula"iilor locuind n aceea%i regiune reunite n !urii P unui sanctuar comun# 8embrii sfatului ligii se numeau amficti:oni sau amfic"ioni< ultima ortografie mai pu"in obi%nuit n teTtele literare este cea a monedelor %i inscrip"iilor %i se potri'e%te mai bine cu etimologia cu'n*tului Ncei care snt a%e(a"i n !urK# Antic$itatea greac a cunoscut mai multe organi(a"ii cu acest nume de pild cea de la DELO. tn Ciclade ?p# =/2V sau cea de la CALAGRIA n Argolida# Cea mai 'estit a fost cea care reunea n !urul sanctuarului Demctrei de la Antela ?lng TermopileV %i a5 lui Apolo de la Delfi douspre(ece popula"ii din Grecia central %i de nord# >otrrilc ei a'eau uneori gra'e consecin"e politice# Reuniunile bianuale ale delega"ilor popula"iilor aderente sau $ieromnemoni a'eau loc prim'ara Ia Antela %i toamna la Delfi ?p# C= V# A8SIDRO8II Ceremonie prin care noul nscut era asociat cultului familial ?p# /4;V# A8SI&OLI.

Colonie atenian din Tracia pe cursul inferior al .trQmonu*lui ntemeiat in ;=6 ?p# 22/ %i fig# G p# 3CV# Asediat si cucerit de BRA.IDA. n ;// ?p# 226V# Luat de Si lip n =30 ?p# 2=6V# n ultimii ani au fost efectuate spturi importante# A8S2 &RO.TII .e spune despre un edificiu ale crui fa"ade anterioar %i posterioar snt precedate de un portic cu coloane ?de pild templul Atenei NiEe pe ACRO&OLA ATENEIV# ANACREON &oet liric nscut la Teos# n lonia ctre mi!locul secolului JI# Sugind din fa"a cuceririi persane a stat la curtea lui &OLI*CRATE ?p# ==2V# iar apoi dup 3// la cea a &I.I.TRATI*dILOR ?p# ==2VH la moartea lui >2&ARII ?32;V s*a retras n Tcsalia ?ii# 26/V# ANAUAGORA Nscut la CLAdO8ENE n lonia pe la 311 a fost poale ele'ul filosofului milesian ANAUI8ENE# .*a a%e(at Ia Atena a'ndu*i ca discipoli pe &ERICLE EGRI&IDE %i poale %i pe .OCRATE# Acu(at de impietate de ctre ad'er* sarii politici ni Ini &er!ele s*a eTilat %i a murit la Lampsacos In >elespont in ;/C ?p# /64 =;/V# ANAUI8ANDRG Silosof originar din 8ilet trind n prima !umtate a secolului JI ?p# /C= =;/V# ANAUI8ENE Silosof milesian ele'ul lui AnaTirnandru ?prima !umtatea ) 'eacului JIH p# /C= =;/V# ANDOCIDE Om politic %i orator atenian nscut prin ;;1 dintr*o familie aristocratic# Compromis n ;23 mpreun cu ALGIBIADE In parodierea misterelor de la EPeusis %i mutilarea >erme%i*or a fost pri'at de drepturi politice %i religioase %i a trebuit s se eTile(e# Rentors n ;22 este din nou alungat %i re'ine cu Trasibul n ;1-#Z# Discursuri pstrate< Despre 8istere ?=44V Despre pace ?=42V# ANDOFIDE. Olar atenian din a doua !umtate a 'eacului JI# Gnul din colaboratorii si numit &ictorul lui AndoEides a descoperit poate prin 3=1 W 3/1 noua te$nic a figurilor ro%ii ?'e(i CERA8ICfV# ANTALCIDA. .partan care a negociat cu &ersia pacea din =C0 numit %i &acea lui Antalcidas ?p# 2/1V# ANTENO> .culptor attic de la sfrsitul secolului JI# Siu al lui Eumares a sculptat statuile n bron( ale lui Ilarmodios %i Arislogeiton ridicate dup nlturarea &I.I.TRATIdILOR n 321 %i pe t*are per%ii le*au luat ca prad in ;C1 ?AleTandru sau unul dintre diado$i le*a retrimis la AtenaV# De la el s*au pstrat dou semnturi pe Acropole dintre care una apar"ine unei magnifice Eore# se atribuie sculpturile frontoauelor templului (is al Alcmeoiii(ilor de la Delfi# ANTE.TERI2 .rbtorile lui DioiiQsos n Attica ?p# /24V# ANTISOU Orator atenian nscut prin ;C1# A !ucat un rol principal n re'olu"ia celor &atru .ute a negociat cu .parta %i# acu(at de trdare de ctre TEGA8ENE#-n fost condamnat la moarte In ;22 A lsat cte'a discursuri !udiciare# Ca profesor de retoric a fost maestrul lui TGCIDIDE ?p# 2/2 =;6V# ANTI8A>O. &oet originar din Colofon n plin putere creatoare la sfr%itul secolului J %i la nceputul celui urmtor# A compus o epopee Tebada %i un lung poem n 'ersuri elegiace Li!de ,=rc relata o dragoste nefericit# Soarte gustat de &laton Antima$os a fost ulterior aspru criticat n special de Cali*ma$ n secolul III# Din opera Iui nu ni s*au pstrat deci t fragmente nesemnificati'e ?p# =/CV# ANTI.TENE Silosof nscut In Atena prin ; e3 dintr*un cet"ean %i o scla'# Ele' al sofi%tilor %i al iui .OC>ATE a ntemeiat secta cinicilor numit astfel dup gimna(iul FQnosarges unde*%i rspndea n'"tura# A murit ctre =?33 ?p# =;3V# ?insuleV ntre Lesbos %i coasta Asiei 8ici# Btlie na'al iu ;16 ?&* == Ora% din Argolida situat In cimpie la oarecare distan" de mare ?golful NauplieiV la picioarele colinelor Aspis %i Larisa ffig l p* 2;V* A mo%tenit influen"a eTercitat mai nainte de 8IOENE asupra bogatului ba(in agrar ce ser'e%te drept centru al acestei regiuni a &eloponesului# &rosperitatea lui a crescut la sir%itul 'eacului JIII sub autoritatea regelui Sidon ce trecea drept in'entatorul monedei# Glterior ps*trlndu*%i totu%i suficient putere spre a*%i eTercita influen"a asupra cet"ilor n'ecinate Argos a trebuit s lupte nencetat mpotri'a ac"iunilor .partei care a fost marea lui ri'al n &elopones# Argos a fost n c$ip firesc aliata Atenei In cursul luptelor din secolul J %i din cel urmtor# Amintirea prin"ilor micenieni a cror capital a fost mutat de legend de la 8icene la Argos ct si renumele sculptorilor si din 'eacurile JI %i J ?n special al 'estitului &OLICLETV au contribuit la faima ora%ului n lumea

greac ?'e(i .CGL&TGRAV# .pturile france(e din cursul ultimilor ani au dega!at mai multe cartiere ale ora%ului mai multe sanctuare %i o parte a necropolelor cu morminte datnd din epoca geometric# 8arele sanctuar al >erei se ridica la C Em spre est pe o colin de la marginea cmpiei# Acolo au fost descoperite ruinele templului ?construit prin ;/1V In care se afla statuia $rQselefantin a (ei"ei oper a lui &oliclet %i di'erse cldiri # Coif %i armur gsite la Argos ?ii 62V# 8oned din Argos ?ii# C=V# AR>EGET Erou ntemeietor al unei cet"i# AR>ELAG Rege al 8acedoniei de la ;2= la =44# Numero%i poe"i n special EGRI&IDE %i arti%ti greci ca dEGUI. au poposit la curtea sa de la &ela ?p# 2=;V# AR22ILO> &oet liric nscut la &ros la nceputul secolului JII A participat la coloni(area Tasosului %i la luptele dintre coloni%ti %i barbari# De la el nu ni s*au pstrat decit fragmente ?iambiV de un ton deseori 'iolent ?p# ==1V# AR>ONTE Nume generic ?cel ce conduceV dat unor magistra"i# La Atena dup mi!locul secolului J cei nou ar$on"i nu mai au decit func"iuni religioase %i !udiciare# Ar$ontele eponim d numele su anului conduce 8arile Dionisii reglea( calendarul se ocup de mo%teniri de 'du'e %i orfaniH ar$ontele polemar$ )re gri! de funeraliile cet"enilor mor"i n r(boi %i se ocup # m)teci hi de strini H ar$ontele rege diriguie%te 'ia"a religioasH ceilal"i ar$on"i tesmote"i sint pre%edin"i ai tribunalelor# Ar$on"ii snt tra%i la sor"i dintre candida"ii ale%i de cctu*i * *primelor trei clase cte unu5 din fiecare trib H Ia iesirta Mr 5 func"ie ei intr n consiliul Areopagului# Je(i Aristolf#tConstitu"ia alenienilor 33 %i urm# ?p# =1=V# AR>_TA. 8atematician filosof pitagorician %i om de stat prieten as lui &latouH u trit la iarcul intre ;=1 %i cea# =61# A > ION &oet liric nscut la 8ctQnma n insula Lesbos lasfir%itu5 'eacului JII# .espuneca fost sal'at de la nec de un delfin ?p# 00 ==1V# ARI.TIDE l# Om politic atenian nscut pe la 3;1 dintr*o faini lic aristocratic nrudit cu FcrQEi(ii de la Eleusis# Din pricina integrit"ii lui a fost numit cel Drept# .trateg la 8araton ar$onte n ;C4 s*a opus lui TE8I.TOCLE %i a fost ostraci(at in ;C=# Rec$emat n 'remea celei de a doua in'a(ii persane a luat parte la btliile de la .a lamina %i &lateea la opera"iunile na'ale din Cipru %i de la Bi(an" statornicind cu ec$itate reparti"ia tributului ntre alia"i ?p# =16V# A murit n ;G># /# &ictor originar din Telui trind in prima !umtate a secolului IJ# A pictato 8am murind mpreun cu pruncii l ei# precum %i tablouri mitologice# De'enise celebru mai ales printr*o pictur de mari dimensiuni Lupta mpotri'a per%ilor in care figurau peste o sut de persona!e# Este pentru prima dat n istoria artei grece%ti c mul"imea %i afl locul ntr*o repre(entare ?'e(i &ICTGRAV# ARI.TOCL>. .culptor atlic de la sfir%itul secolului JI cunoscut prin dou senmluri dintre care una figurea( pe 'estita stel nf-#i*%Pidu*2 pe r(boinicul Aristion ?p# 2;3 %i ii# 30V# A >I#.TOSA N Cel mai mare dintre poe"ii comici ateuieni repre(entant tipie al comediei 'ec$i# Siu al lui Silip s*a nscut pe la ;;3 iar in ;/0 la 2C ani %i*a repre(entat prima pies sub un nume de mprumut# A'nd o inspira"ie foarte fecund %i o 'er' !negalat n ce pri'e%te in'en"iunea comic %i 'irtuo(itatea 'erbal a fost autorul a cea patru(eci de piese din care s*au pstrat unspre(ece# Acestea snt< Acarnienii ?;/3V Ca'alerii ?;/;V #Jarii ?;/=V Jiespile ?;//V &acea ?;/2V# &srile ?*22;V 2# QL ist rata sau Semeile la srbtoarea Tesmo*foriilor ?;22V Broa%tele ?;13V Adunarea femeilor ?=4/bV %L &lulos ?=CCV# 8a!oritatea acestor piese snt opere de acluai*tat!# pline dealu(ii contemporane %i de satir politic# &rimele anterioare pcii lui Nicias .I atac deseori pe demagogul CI#EON cernd nc$eierea pcii cu .parta pentru ca "ranii s se poat ntoarce la muncile lor cmpene%li*.OCRATE n Uorii %i EG>I&IDE n Acarnienii %l Broa%te l ? fac %i ei obiectul unor critici acerbe# Laudator temporis acti Aristofan laud cu con'ingere bunele mora'uri de altdat prin opo(i"ie cu cele din 'remea lui# i biciuie%te spunndu*le pe nume pe politicienii corup"i pe func"ionarii care luau mitL pe'icio%i %i pedesfrna"i# Gltimele dou piese pstrate tratlnd probleme mai generale ?drepturile politice ale femeilor %i comunismul 'isul unei mai drepte mpr"iri a bog"iilorV desc$id calea comediei medii ?p# ==6V# X %i NpacifismulK ?p 2C=V# X %i 'ia"a religioas ?p# /// //6 %i urm#V# ARI.TOGEITON

?Je(i >armodiosV# A.FLE&IO. deu al medicinii care*%i a'ea sanctuarul la Epidaur ?p# /14 /6=V# .acrificii aduse lui AsElepios ?p# /23V# A.O. Ora% din Troada celebru prin templul Atenei construit n a doua !umtate a secolului JI# Era un templu cu colonad eTterioar ?6T2= coloaneV de stil doric a crei nsemnat particularitate consta n decorarea cu reliefuri a ar$itra'ei de deasupra colonadei eTterioare< este singurul eTemplu cunoscut de ar$itra' sculptat n ordinul doric ?fragmente la mu(eele din Istanbul Boston %i la Lu'ruV# ATENA Atena melancolic ?ii# C0V# Atena Lenormant ?ii# CC C4V# ATENA NIFE ?templulV# Je(i ACRO&OLA ATENEI# Sri(a ?'e(i ii# ;0 W 31V# ATENA ?topografieV# Gmpia Atenei comuniclnd prin trectori u%oare cu celelalte regiuni ale Atticii ?coline la nord cmpia 8esogeei la est cmpia de la Eleusis la 'estV este delimitat de >imet &en*telic &arnes Aigaleos %i mare# n mi!locul acestui spa"iu 'ast ACRO&OLA element al unui lan" de coline nalte ncadrat fiind de cursul Cefisului %i ale afluentului su Ilisos oferea o eTcelent po(i"ie de aprare la aproTimati' 3 Em de coast ?p# 26=V# Locuit nc din 'remea micenian ea a'ea s rmn de*a lungul 'eacurilor mpreun cu AGORA centrul principal al cet"ii# Jec$ea agora se afla ntre Acropole %i colina Areopagului# Cea nou s*a a%e(at n timpul lui .OLON la nceputul secolului JI la nordul Areopagului ntr*o depresiune n care se ncruci%au aTele de circula"ie %i care ser'ise pn n 'eacul JIII drept cimitir# &rincipalele edificii se aflau n partea de 'est la picioarele colinei numit Folonos Agoraios# Acestea erau< Tolos*IIl cldire circular in care luau masa prQtanii %i oaspe"ii oficiali %i unde se afla

Templu5 8omei deilor tiul Buieuterijn .tatuile eroilor :Ki eponim :re Kl

Sig# /=# AGORA ATENEI @N .ECOLGL J @#E#N# ?Dup P# Tra'losV Agora a de'enit centrul politic al cet"ii la nceputul secolului JI# Era un loc !os mrginit la 'est de colina Folonos Agoraios iar la sud de pantele Areopagului %i ale Acropolei# &rincipalele edificii ci'ice %i religioase au fost construite pe o esplanad amena!at la picioarele lui Folonos Agoraios# &orticul lui deus templul 8amei deilor cele dou cldiri destinate %edin"elor sfatului Tolosul n care*%i a'eau locul de reuniune prQtanii snt dominate de marele templu ridicat n 'rful colinei n cinstea lui >o*faistos ?edificiu numit n mod gre%it TeseionV# n partea de nord a pie"ii Cimon a construit porticul &oiEile ?disprut n ntregimeV mpodobit cu picturi celebre# La sud un mare portic construit sub &ericle dou fntni %i cldiri utilitare se aliniau la picioarele Areopagului# .trada urmat de cortegiul &anateneelor tra'ersa pia"a n diagonal# Ea trecea pe lng altarul celor Doispre(ece dei punctul de plecare al drumurilor din Attica# Lng Buleuterion se ridicau pe o lung ba( comun statuile eroilor eponimi ai celor (ece triburi# =6 tra sacr a cet"iiH Buleuterion*uI unde se ntrunea sfatul 'a or cinci .uteH templul lui Apolo &atroosH templul 8rci 8ame cldit la sfr%itul secolului J pe locul primului Buleit*ri-onH porticul lui deus Eleuterios numit %i &orticul regal# :*e'a mai departe spre est se ridica altarul celor Doispre(ece dei# &C colin ctre mi!locul 'eacului J s*a nceput construc"ia templului lui >efaistos ?denumit gre%it Te#sci-onV# n fa"a :Pu:eu:crum*ului se ridicau statuile eroilor eponimi i triburilor# Centrul pie"ei re(er'at sub &I.I.T>ATE srbtoririi 8arilor Dionisii era ocupat de grupul Tiranoclo*-nilor lui Antenor iar apoi de cel fcut de Critios %i Nesiotcs# .pre sud se aflau un tribunal un portic %i dou fntniH spre nord porticul &oiEile decorat n interior cu picturi de 8iEon ?AmY(onoma$iaV &olignot ?&rdarea TroiciV %i &anainos ?Btlia de la 8aratonV n !urul Acropolei %i al agorei se ntindeau cartierele de locuit construite fr nici o gri! pentru sistemati(are# Ele formau diferitele DE8E urbane# Acolo se aflau %i alte sanctuare %i edificii publice# La 'est de Acropole pe Areopag %i a'ea sediul sub cerul liber cel mai 'ecin tribunal al Atenei< la picioarele slncii se afla sanctuarul Eriniilor# hi mai la 'est se gseau colina Nimfelor %i &nQTul pe care se reunea adunarea nc de pe 'remea lui Clistenc pe un $emiciclu de bnci de lemn n !urul unei tribune pentru orator tiat n stinc %i ni altarului lui dcus Agoraios# Drumul spre &ireu contura latura nordic a Areopagului# La nordul Acropolei se ridica Eleusinion*uc urban ?sanctuaral Demetrci %i ForeiV Ciloncion*uI ?consacrat isp%irii mor"ii complicilor lui CilonV sanctuarul lui Te:eu ?unde au fost depuse resturile aduse de la .cirosV %i &rQtaneul# .trada Trepiedelor str!uit de monumente $oregice ?monumentul lui LisicrateV ocolea Acropola prin partea estic

%i ddea n apropierea sanctuarului lui DionQsos %i a teatrului# hi mai la est se gsea amplasamentul Olim:iieionului templul lui deus nceput de &isistrate dup modelul marilor temple ionice din Asia 8ic dar a crui construc"ie a fost abandonat pn n secolul II al erei noastre# 8ai departe ctre sud*cst curgea Ilisos pe malul cruia se ridica sanctuarul lui Apolo &itios# n nordul ora%ului erau situate cartierele me%te%ugre%ti %i comerciale# Cel mni important Feramei*Eos*ul n care lucrau olarii dep%ea (idul de incint dincolo de DipQlon ?poarta dublV %i de &oarta .acrH Ceramicul eTterior era mpr"it n dou de o strad mrginit de morminte oficiale ?persona!e cinstite de stat solda"i c(u"i la datorieV drum ce duce spre Academie# Alte dou mergeau la Elcusis %i la Colonos# didul de incint construit dup r(boaiele persane n crmid nears a%e(at pe un soclu de calcar completat apoi de CLEON n 'eacul J %i de CONON n cel urmtor era flancat de turnuri ptrate# Cele mai importante por"i erau spre 'est cea a &ireului poarta DipQlon spre nord*'est %i poarta nspre Acarnai la nord# &eri*ieriiie formau o centur de 'ile %i grdini dintre care unele Adposteau gimna(ii %i %coli filosofice n apropiere de Ilisos se gseau 8e:roon*ul agraienilor un mic templu ionic de la

sfir%itul 'eacului J stadionul amena!at de LIGGRG n =*1 %i colina Ardetos pe care $elia%tii depuneau !urmnt i 8ai la sud ddeai peste gimna(iul FQnosarges centrul scor cinice iar spre nord*est se afla colina abrupt a Licabertuin*2 si gimna(iul Liceului# La nord*'est deDipQlon era Academia- cu sanctuarul 8u(elor unde &LATON %i "inea lec"iice- Atena era legat de porturile ei &ireu %i Saleron prin tre- diduri Lungi construite dup r(boaiele persane %i carp M: uneau cu incinta n apropierea colinei 8u(elor ?p# Agora ?'e(i fig# /= p# %i mac$eta ii# 22CV# Cimitirul Ceramicului ?'e(i ii# 22/V# Atena %i &ireul ?'e(i fig# 20 p# 20;V# Jedere general a Atenei ?ii# 2/1V# ATTIDOGRASI Istoriografi ai Atticii ?p# =;2V# BAC>ILIDE &oet originar din Ceos nepot al lui .I8ONIDE din Ceos# A nflorit n prima !umtate a 'eacului J n acela%i timp cu &INDAR al crui ri'al a fost# Autor de imnuri de epiniEii si de ditirambi a cntat ca %i &indar 'ictoriile dobndite de >IERON din .iracu(a la marile Pocuri# Importante fragmente ale operei sale au fost pstrate pe un papirus ?p# 0C ==/V# BAT_CLE. Ar$itect %i sculptor originar din 8agne(ia pe 8eandru n lonia# Acti'itatea lui se desf%oar n a doua !umtate a 'eacului JI# A fost c$emat la .parta pentru a construi %i mpodobi ansamblul monumental denumit Tronul lui Apolo care ncon!ura statuia acestui (eu din sanctuarul de la AmQ*clai ?p# C/ =63V# BRA.IDA. General lacedemonian deopotri' iscusit %i 'itea( care a repurtat mari succese n Calcidica %i n Tracia ntre ;/; %i ;//# A murit aprind 'ictorios mpotri'a lui CLEON ora%ul Amfipolis pe care 2*a smuls din alian"a atenian ?p# 226V# BRAGRON .at ?demV situat la C Em nord*est de a%e(area modern 8arcopulo aflat la aproape aceea%i deprtare de coasta rsritean a Atticii# Dup 24;C au fost ntreprinse aici spturi ar$eologice n ruinele unui sanctuar al Artemidei Bran*ronia n care au fost gsite numeroase sculpturi din 'eacurile J %i IJ# Artcmis Brauronia a'ea de asemenea %i un sanctuar pe ACRO&OLA ATENEI ntre &ropilee %i &artenon alturi de >alcotec# Era o simpl incint mrginit de (iduri %i portice fr templu# .tatuia de cult sculptat de &raTitele =C c" uloicline n =;?AV ost t- probabil originalul din care deri' plebra Dianade :a?Pa:m?t>-lat la Lu'ruV# Brauron era patria tiranului &isistratc# Grsoaicele Brauroniilor ?ii# 21/ 21CV# Relief din sanctuarul Artcmidei din Brauron ?ii# 41V# portic de la Brauron ?ii# 2//V# ?t di n i caV in luinea cgecan nc din a doua !umtatea mileniului 222# bron(ul a !ucat un rol fundamental n ci'ili(a"ia cretau apoi n cea micenian pn n 'eacul UII 'reme in care a nceput s se rspndeasc folosirea fierului# C$iar %i dup aceasta bron(ul %i*a pstrat prestigiul su de metal nobil ntrebuin"at cu preferin" pentru armele defensi'e ?coifuri scuturi pulpare ii# 34 W 6=V# pentru 'ase %i ustensile de luT ?nlocuind deseori argintulV pentru statuarie %i aplicele

decorati'e# Nu t e cunosc dect cu totul insuficient diferitele alia!e despre care se face men"iune n teTte ?n special la &liniuscel Btrin# IF ?oria n at ura la cartea UUUIJV In sc$imb studiul rarelor statui de mari dimensiuni ?ii# C3 240 /=;V# al foarte numeroaselor bron(uri mici ?ii# =C C2 /20V 'a se %i obiecte di'erse ?ii# C1 230V precum %i a l nenumratelor monede de bron( ?destinate spre deosebire de piesele de argint unei circula"ii eTclusi' locale din pricina 'alorii lor reduseV ne u)o idee asupra di'ersit"ii acestor alia!e %i a te$nicilor de prelucrare a lor# Cei 'ec$i au cunoscut ciocni*rea fie pentru fabricarea corpului 'aselor mari ?ca de pild craterul de la JiTV din plci de metal fie pentru a acoperi cu bron( un mie( de lemn sculptat in ntregime n prealabil ?procedeu cunoscut sub numele de sfQrelaton adic de lucru cu ciocanul folosit la statuile ar$aice de la Dreros de eTempluV# Au cunoscut de asemenea %i au practicat mai ales turnarea direct dup procedeele folosite %i ast(i cu nisip %i cu cear pierdut# Ce#2 din urm procedeu era cel mai folosit< turnare masi' ncepnd din epoca micenian ?Apolo Alasiotas de la RnEomi in Cipru ii# /2V %i turnare n membran cu ncepere din perioada ar$aic ?procedeu probabil pus la punct %i perfec"ionat de sculptorii samieni >OICO. %i TEODOR la mi!locul secolului JIV# n agora Atenei a fost descoperit un fragment de tipar pentru un A-uros de bron( de la finele 'eacului JI 'reme creia i apar"ine %i marele Euros de la &ireu ?ii# 2C0 2CCV# Instala"ii ale turntorilor au fost spate la Atena Gng >eaisteion ?pseuclo*TeseionV pe Folonos AQoraioF cil %i la Olimpia# Dup turnare statuile %i statuetele erau supuse unei prelucrri la rece cu dalta %i dornul pentru a fi finisate artistic# De obicei bron(ului i era lsat culoarea lui natural# &are*se c grecii din epoca clasic n*au ncercat s*2 patine(e artificial# BR_AU2. .culptor atenian din secolul IJ poate de obr%ie carianY# A lucrat la decorarea mausoleului din >alicarnas ?dup =3/ &* =36V# Opera sa cea mai celebr este o statuie a lui &luton he(nd pe tron statuie eTecutat pentru un sanctuar din

.inopc de unde a fost transportat la AleTandria la ncepu tul secolului II %i bote(at ulterior .crapis< eTist mimeronstropii ale acesteia# O ba( cu semntura lui BrQaTis %i mpodobit cu reliefuri destul de mediocre se pstrea( la 8u(eul Na"ional din Atena# BGLE .fat cu competen" politic ales prin procedee care difer cie la o cetate la alta# El !oac un rol esen"ial n administrarea ma!orit"ii cet"ilor grece%ti# La Atena unde sntem destul de bine informa"i n pri'in"a lui a fost creat de .OLON %i a'ea ;11 membri cte 211 din cele patru triburi tradi"iona ie5 Dup reformele lui CLI.TENE sfatul numra 311 de membri n 'rst de peste trei(eci de ani tra%i la sor"i cite 31 de fiecare trib pentru o durat de un an# n afara reuniunilor ordinare sfatul este repre(entat de o comisie permanenta prQtanii format din buleu"ii ?p# =1=V unui trib comisie aflat n func"ie a (ecea parte dintr*un an ?prQtanieV n ordinea obi%nuit a triburilor# &rQtanii snt pre(ida"i de un epis*tat tras la sor"i n fiecare (i %i care de"innd sigiliul oficial %i c$eile te(aurului este de fapt %eful statului# &rQtanii snt $rni"i pe c$eltuiala acestuia n Tolos# Ei pregtesc ordinea de (i a %edin"elor con'oac sfatul %i adunarea iau msurile de urgen"# .fatul studia( proiectele de lege pe care le pre(int spre 'otare adunrii# El controlea( administra"ia intern %i politica eTtern# Je(i Aristotel Constitu"ia alenie*nilor C ;= %i urm# BGLEGTERION Cldire n care se ntrune%te sfatul ?buleV# Tipul 'ec$i este o sal lung cu colonad centralH intrarea este pe una din laturile lungi# Gn nou tip apare la Atena la finele 'eacului J< este 'orba de un edificiu ptrat ce adposte%te bnci dispuse n G ?fig# /= p# =6 'oi# IIV# Acest fel de sal de ntrunire de!a folosit n scopuri religioase la Tclesterion*ul de la Eleusis a cunoscut o mare rspndire n antic$itate# GABIRII Je(i .A8OTRACE# CAD8EEA Citadel a Tebei numit astfel dup eroul Cadmos ntemeietorul mitic al ora%ului ?p# 2/4V# GALA8I. .culptor din prima !umtate a 'eacului J originar din .ec"ia ori poate din Attica# A eTecutat la Atena la Teba %i n alte ora%e statui de cult $rQselefantine %i ofrande n marmur sau n bron(# Caii si erau aprecia"i n repre(entrile carelor n'ingtoare# Critica de art antic i luda gra"ia %i delicate"ea dar nu ne*a par'enit nici o copie sigur iden*

tificat dup operele sale# insul a Argolidei n golful .aronic# Ea cuprindea un sanctuar al lui &oseidon care fusese n epoca ar$aic pentru o bucat de 'reme centrul unei amfic"ionii din care fceau arte cet"ile din Argolida Atena Egina %i Or$omene din Beo"ia# htim prea pu"in despre istoria acestei organi(a"ii care a disprut repede n sanctuarul de la Calauria s*a otr'it n =// DE8O.TENE urmrit de solda"ii macedoneni# CALC2DICA peninsul din nordul Greciei cu trei promonlorii< &alcne .itonia %i Acte# A fost coloni(at n secolul JIII de eu$eeni ?p# 6/ %i fig# G p# 3CV# CALENDAR Diferit dup ora%e ?p# =23V# La Atena anul a'ea 2/ luni lunare< 6 luni ciuntite ?/4 (ileV %i %ase luni pline ?=1 (ileV iar cteodat o lun intercalat pentru punerea de acord cu anul solar ?n acest scop erau practicate diferite sisteme< ciclu de C ani cu trei ani prelungi"iH ciclu de 24 ani cu %apte an i prelungi"i introdus n 'eacul J de 8etonV# Lunile ateniene ?din iulie pn n iunie aproTimati'V erau urmtoarele< >ecatombaion 8etageitnion Boedromion &Qanepsion 8ai* macterion &osideon Gamclion Anlesterion Elafcbolion 8uni$ion Targelion .EiroforionH luna intercalat ntre &osideon %i Gamelion este e'entual &osideon II# Siecare lun era mpr"it n trei perioade de (ece (ile ?numai nou pentru ultima perioad a lunilor ciuntiteV# Anii erau indi'iduali(a"i prin numele ar$ontelui eponim care figura n fruntea teTtelor oficiale# CALIA. Atenian bogat din familia FerQEi(ilor cumnat al lui CI8ON pe a crui sor Elpinice a luat*o n cstorie# A condus delega"ia atenian de la .usa care a nc$eiat cu 8arele Rege pacea (is a lui Calias ?;;4W;;CH p# 221V# CALICRATE. Ar$itect atenian din 'eacul J colaborator al lui ICTINO. la &artcnon %i autor al planurilor templului Atenei NiEe# CALI8A> 2# &olemar$ atenian care a murit luptnd la 8araton# La Atona se pstrea( o Jictorie de marmur ofrand postum a acestui general cu o epigram dedicatorie gra'at pe coloana ce o sus"inea ?p#43V# /# .culptor %i orfe'ru atenian de la sfr%itul 'eacului J# Arta lui trecea drept foarte rafinat# A lucrat pentru Ere$te* lon o lamp de aur de mari dimensiuni al crei fum era e'acuat prin trunc$iul gol al unui palmier de bron( care*i ser'ea de $orn# Jitru'ius i atribuie paternitatea capitelului corintic#

EBGOTI8O. ?autori ai celebrului Jas Sranfois produs 301 W 361V# Arta figurilor negre nflore%te ntre 331 %i 3*=1 cu EUEFIA. ?ii# 0CV A8A.I. ?ii# 212V %i NiEostenes #- 00V# De atunci nainte ceramica atticrmine frri'al :nCCV Introducerea prin 3=1 de ctre ANDOCIDE a figurilor ro%ii i d un nou a'nt# EGSRONIO. %i ELPT_8IDE. la finele secolului JI ?ii# 2=2V BrQgos 8aEron %i Duris ?li# 327 2=/ 2==V la nceputul celui urmtor ?nainte de ;C1V precum %i numero%i pictori anonimi eTtraordinar de dota"i reali(ea( cele mai frumoase 'ase ale stilului se'er# Du2V ;C1 apare stilul liber n cadrul cruia calitatea desenului nc remarcabil ?&ictorul &ENTE.ILEEI ii# 06H &ictorul NiobidelorV las totu%i s se ntre'ad uncie negli!en"e# Influen"a picturii de mari dimensiuni ?&OLIGNOTV este 'i(ibil pe unele 'ase dar produc"ia n ansamblu pare mai pu"in ngri!it n 'remea lui SIDIA. ?;31 W ;=1V influen"a sculpturii clasice se manifest la mai mul"i pictori ?&ictorul lui A$ile i# 0=H IcEi!tefunerare cu fond alb ii# 33 22= W 223V n 'reme ce la finele 'eacului apare o not de ging%ie n desen ct %i n alegerea subiectelor ?&ictorul lui 8E2DIA.V# Declinul este sensibil la nceputul secolului IJ# Ceramica attic mai cunoa%te nc o scurt perioad de strlucire ntre =01 %i =;1 cu 'asele stilului F erei ?p# 63V Apoi te$nica figurilor ro%ii dispare subit n cursul secolului IJ n sudul Italiei ?Apulia LucaniaV a nflorit o ceramic imitnd*ope cea attic producnd ctc'a 'ase frumoase ?ca cele ale pictorilor Astcas %i &Qton care au lucrat la &oseidon ia*&a estoniV# &entru principalele forme de 'ase a se 'edea< crater ii# 26 /1; /13H cup ii# 06 /16H oino$oe ?can de 'inV ii# 2= /3 /C == = l C1 /1/H leEQtos ii# 33 HrQton ii# /1CH amorf ii# /; 23; 202H sEQfos ii# /10# CETATE Defini"ie ?p# 02 %i urm# p# /00 %i urm#V# Descriere ?p# /C2 W/C=V# Drept de cet"enie ?p# /4/*/4=V#

Cirmuirea cet"ii ?p# =1= %i urm#V# Cetatea %i 'ia"a religioas ?p# 24; %i urm# p# /20 %i urm#V# C>ERONEEA Btlia de la C$eroneea ?p# 2;2 %i fig# 26 p# 2;1V# C2BELE Important di'initate asiatic numit %i 8ama deilor al crei cult a fost introdus n Grecia la sfr%itul epocii ar$aice# 8etroon templul ei de la Atena situat n agora ling Duleulcrion ser'ea drept depo(it al ar$i'elor# .tatuia de cult era opera lui Agoracritos# CII#`N lruir nobil atenian care n 6=/ a ncercat s de'in tiran cu a!utorul trupelor 'enite de la 8EGARA# Dup e%ec a putut scpa dar complicii si refugia"i ca suplian"i la

altarul Atenei au fost eTecuta"i# Amintirea acestui sacrilegiu a planat mult 'reme asupra familiei Alcmeoni(ilor care purta ntreaga 'in ?p# C3V# CI8ON 2# Om politic si general atenian fiul lui 8iltiade %i al unei prin"ese trace# Dup o tinere"e plin de greut"i %i*a reocupat rangul n Atena cu a!utorul bogatului su cumnat Calias Este strateg n ;04 %i aliat al lui Aristide mpotri'a lui TE8I.TOGLE# Conduce mai multe eTpedi"ii n Tracia ia Bi(an" la .ciros de unde aduce n patrie osemintele lui Te(eu# 8oartea lui Aristide %i eTilul lui Temistocle l fac stpn unic al politicii ateniene nfrnge flota persan la EurQmedon ?;6CV# La Atena sistemati(ea( agora %i reconstruie%te (idul de sud al Acropolei n ;6= nbu% re'olta de la Tasos# Sa'orabil .partei n timpul re'oltei mesenieue din ;6/ este ostraci(at n ;62 %i rec$emat n ;30 la cererea lui &ERICLE# n ;31 conduce opera"iile na'ale contra &ersiei %i moare n anul urmtor la asediul ora%ului Fition din Cipru ?p# 210 %i urm#V# /# Gra'or de matri"e monetare siracu(an de la finele 'eacului J ?p# =63V CI&RG Aceast insul mare din 8editerana rsritean a cunoscut nc de timpuriu ?mileniul IJV o ci'ili(a"ie preistoric original asupra creia s*au eTercitat ulterior influen"e 'enite din Asia 8ic apoi din .iria %i &alestina# Raporturile cu ci'ili(a"ia greac ncep n 'eacurile UIJ %i UIII dup cum atest numeroasele 'ase miceniene descoperite n necropolele cipriote# 8ult 'reme insula sub numele de AlasLa a fost stpnit de Egiptul Noului Imperiu# A !ucat atunci un rol important ca loc de tran(it ntre lumea egecan %i cea asiatic# Ora%ul cipriot EnEomi se afl fa" n fa" cu portul sirian Ggarit ?Ras*hamraV unde ciprio"ii %i egeenii se aflau instala"i laolalt ?f ig# / p# /;V# La nceputul secolului UII un 'al de imigran"i a$ceni se abate asupra insulei acesta corespun(nd legendelor despre ntoarcerea dup r(boiul troian ?ntemeierea .alaminei din Cipru de ctre TeucrosVH un 'eac mai tr(iu un nou 'al de a$eeni a 'enit din Grecia ca urmare a in'a(iei doriene# Ci'ili(a"ia Ciprului de'ine ntru totul greac pn n secolul JIII 'reme n care fenicienii se a%a( n partea de sud*est a insulei ncepnd de atunci ora%ele feniciene ?Amatus FitionV snt 'ecine cu cele grece%ti ?.alamina Furion &afos 8arion .oles FerQniaV# Dup ce n a doua !umtate a 'eacului JII a c(ut# sub domina"ia asirian la pu"in timp dup 364 insula este cucerit de faraonul Amasis iar apoi se supune autorit"ii 8arelui Rege# Ea era mpr"it n mai multe regate ma!oritatea grece%ti care %i*au pstrat autonomia cu condi"ia s plteasc tribut ?p# 01V# Regele din .alamina a antrenat celelalte ora%e ?eTceptnd AmatusV n re'olta Ionici dar per%ii au restabilit controlul asupra insulei c$iar din ;40# n cursul 'eacului J flota atenian a operat deseori n apele i fr a reu%i s elibere(e definiti' insula ?moartea CI8ON sub (idurile Fitiouului n ;;4 p# 221V# n ;22 puagoras a de'enit rege al .alaminei %i a cutat n cursul Knei lungi domnii ?a murit n =0; W =0=V s reuneasc ntreaga insul sub autoritatea sa sco"nd*o de sub domina"ia persan n ciuda spri!inului sporadic al Atenei inten"iile sale au dat gre% ?p# 2/6V# ncercarea de independen" n =32 W =;; n-a Lost n)ci ea maL reu%it# Abia sub AleTan* din =32 dru cel 8are de'in grecii din Cipru liberi# Elenismul cipriot a ocupat un loc aparte n ci'ili(a"ia greac# Ceramica acestuia se caracteri(ea( prin tendin"e originale m i ales n perioadele micenian geometric %i ar$aic deopotri' n ce pri'e%te formele %i decora"ia ?ii# 23 26V# .culptura n ma!oritatea ei n calcar local %i n teracot a suferit influen"a Asiei a Egiptului %i apoi a Ionici nainte de a fi marcat de arta clasic preponderent atenian# &nY n

'eacul III s*a pstrat un sistem de scriere deri'at din linearul B ?filia"ia n detaliu nu este ns claraV< acest silabar cipriot este bine cunoscut %i a fost utili(at n egal msur cu scrierea alfabetic pentru a transcrie dialectul grec local precum %i o limb nc necunoscut numit eteocipriota# &entru Cntecele cipriote a se 'edea p# =/0# CI&.ELO. Tiran din Corint care a domnit aproape trei(eci de ani ntemeietor n 630 al dinastiei Cipseli(ilor# hi*a 'dit opu* len"a consacrnd un te(aur la Delii %i bogate ofrande la Olimpia# A a'ut drept urma% pe fiul su &ERIANDRG ?p# 06 %i urm#V# CIRENE Ora% grecesc din Libia ntemeiat n 6=2 ?p# 34 04V# A cunoscut o mare prosperitate sub dinastia celor opt regi Batia(i care purtau alternati' numele de B"os %i Arcesilau# Gltimii trei regi de la cea# 3/3 la cea# ;;1 s*au comportat aidoma tiranilor greci# Au stpnit ntreaga Cirenaic unde grecii din Cirene au undat coloniile Barce Eu$esperides %i Tau$eira# Cu Grecia %i n special cu Atena s*au stabilit legturi comerciale intense ba(ate pe eTportul de produse agricole ?gru lemn %i o plant local numit silfion 'e(i ii# 2=3V# Dup cderea monar$iei prin ;;1# Cirene a fost condus de repre(entan"ii marilor familii ntre partidele crora a'eau loc din timp n timp lupte# Emisiunile ei monetare snt bogate ?aur %i argintV# Ora%ul este situat la 611 m altitudine pe marginea unui platou# &ortTil se afl la o deprtare de aproTimati' einspre(cce Eilometri# Acropola e9te format de dou 'i ce f ierstruiesc o parte a platoului# O cale monumental o unea cu agora unde se gsea mormntul circular al lui B"os ntemeietorul cet"ii iar apoi urca din nou ctre sanctuarul lui Apolo (eul protector al cet"ii sanctuar n care %i aflau locul i('orul sacru al di'init"ii tutelare templul doric cu colonad eTterioar de 6U22 coloane datnd de la nceputul secolului JI %i reconstruit

la mi!locul 'eacului IJ marele altar aV acestuia ?p# //1V un mic templu %i un altar al Artemidei te(aure %i fntin!.pre est o alt colin g(duia marele templu doric al iui deus cu o colonad eTterioar de CU20 coloane ?construit prin 3/1 W ;41H p# 00V# De !ur mpre!urul ora%ului se ntindeau necropolele mormintele a'nd camere subterane si fiind uneori dotate cu fa"ade ar$itecturale tiate n stneu*pe lng acestea eTistau %i capele funerare n form de tempE - .pturile au scos la i'eal un mare numr de sculpturi %! inscrip"ii# Circne era patria filosofului Aristip %i a matematicianului Teodor# Legile sacre de la Cirene ?p# /1=V# .culpturi descoperite Ia Cirene ?ii# 246 l O.VV# CLAdO8ENE Cetate a Ionici situat pe coasta de sud a golfului .mirneL &atria filosofului ANAUAGORA# n secolul JI se lucrau aici rnari sarcofage din teracot pictat cu scene n figuri negre pe fond desc$is ?p# 42V# CLEO8ENE Rege al .partei fiul lui AnaTandridas# &rin 3/1 i*a urmat tatlui sau ?fratele lui 'itreg Dorietis s*a eTilatV# Ambi"ios %i acti' a dat a!utor Alcmeoni(ilor s*i alunge pe &I.I.T>A*TIdI din Atena n 321 dar a e%uat n 31C n ncercarea de a spri!ini mpotri'a lui CLI.TENE partidul aristocrat atenian condus de Isagoras# n ;44 a respins cererea de alian" a lui Aristagoras conductorul ionienilor rscula"i# hi*a nlturat colegul pe regele Dernaratos care s*a refugiat la UerTes# nnebunind s*a sinucis ?prin ;41V# Grma% i*a fost fratele Leonida# CLEON Om politic atenian# iinea o tbcrie# La moartea lui &l*A >ICLE pe care*2 combtuse 'e$ement a luat conducerea partidului democrat< parti:#an al r(boiului total a reprimat cu 'iolen" rscoalele alia"ilorH n ciuda strlucitului succes de la .facteria ?;/3V este aspru criticat de Aristofan in Ca'alerii ?;/;H p# 233V# A fost trimis n Calcidica mpotri'a lui Brasidas murind n acela%i timp cu ad'ersarul su n lata Amfipolisului ?;//H p# 223 %i urm#V# CLE&.IDRf Ceas cu ap folosit la procese pentru msurarea timpului acordat fiecrei pledoarii# CLERGIIIE Colonie trimis de Atena n teritoriul du%man sau alialH este totodat un post militar %i o colonie de populare alc* tuit din cet"eni sraci care primesc un lot de pmnt ?flc*rosVH ei rmn cet"eni atenieni ?p# CC 210 2;;V# CLI.TENE 2# Tiran din .iciona care a domnit aproTimati' de la 611

!a 301 Siica lui s*a cstorit cu un atenian Alcmeonidul 8egacles ?p# 06 %i urm#V# / Legiuitor atenian nepot al precedentului# Dup cderea pisistrati(ilor ia conducerea aprrii democra"iei mpotri'a aristocra"ilor sus"inu"i de .partaH ndeprtat de ctre Isa*tforas ridic poporul alung pe regele spartan Cleomene %i restabile%te constitu"ia lui .OLON modificnd*o n sens %i mai democratic# Reformele lui au stabilit cadrele politice durabile ale democra"iei ateniene ?p# CCV# Clistene %i oracolul de la Delfi ?p# /3=V# CLITIA. Je(i ERGOTI8O.# CNIDO. Ora% grecesc din Asia 8ic a%e(at la eTtremitatea unui lung promontoriu legat de coasta Cariei# De dialect doric el a'ea un sanctuar al lui Apolo Triopianos unde pe ling cnidieni se adunau dorienii din >alicarnas din insula Cos %i din cele trei cet"i ale Rodosului# Ctre 331 cetatea a ridicat la Delfi un te(aur n marmur de &ros %i mai tr(iu o sal de ntruniri ?les$cV pe care &OLIGNOT a mpodobit*o cu picturi n apele Cnidosului CONON comandnd flota persan ntrit cu mercenari greci a pricinuit o grea n*frngere flotei lacedemoniene ?=4; p# 2/3V# Ctre mi!locul secolului IJ &RAUITELE a eTecutat pentru un sanctuar de la Cnidos 'estita sa statuie a Afroditei ?ii# /1=V# CNO.O. &rincipalul ora% al Cretei minoice cucerit %i ocupat de a$eeni n secolul UJ# Amintirea lui 8inos %i a 8inotaurului a rmas 'ie n epoca clasic cum ne*o do'edesc monedele sale cu imaginea Labirintului ?p# /CV# CODEU Nume latinesc ?plural< codicesV dat oricrei cr"i formate din unul sau mai multe caiete de papirus ori de pergament# Ctre sfr%itul antic$it"ii folosirea codeT*ului de pergament mult mai solid s*a substituit celei a 'olumen*ului de papirus# Toate operele literare care n*au fost transcrise pe codeT*uri ?cu rarisime eTcep"ii datorate descoperirilor papirologiceV s*au pierdut ?p# =/=*=/;V# COLOTE. Ele' %i colaborator al lui SIDIA.# A lucrat cu el la deus de la Olimpia %i a reali(at de asemenea %i masa de ceremonie n aur %i filde% pe care se depuneau coroanele destinate n'ingtorilor la !ocurile olimpice# CO8ERi #" ?p# =26*=24V# L% CONCGR. Originea cultic ?p# //0*//CV# Concursuri dramatice ?p# //0 %i urm#V#

Pocurile panelenice< olimpice pitice istm.ce nenu*ene ?p# //C %i urm#V* CONON General atenian# A nceput s !oace un rol n ultimii ani l ai r(boiului peloponesiac# Blocat in 8itilene a fost des l presura t# gra"ie 'ictoriei de la insulele Arginuse ?;16V - n'ins de LQsandros la Aigospotamos ?;13V s*a refugiat- n Cipru punndu*se n ser'iciul &crsiei %i nfrngtnd >ota lacedemonian n apropierea Cnidosului ?=4;VH a de'astaiH apoi coastele &eloponesului %i s*a rentors triumfal la Atena# A ridicat din nou didurile Lungi# Trimis n misiune diplomatic n Caria a fost ntemni"at de per%i %i a murii nendoielnic n Cipru# I s*au ridicat statui la Atena %i n mai multe ora%e ale loniei ?p# 2/1 %i urm#V# COR Grup de cntYre"i %i dansatori ?$orcu"iV crora li se alturau la ne'oie actori# Lirism coral ?p# =/4V# Corul tragediei ?p# ===*==;V# CORCIRf ?CorfuV# .tr'ec$e colonie a Eretriei ?nceputul 'eacului JIGV ocupat de Corint in 0==# Conflictul ei cu Corintul din ;- - b a a'ut drept urmare inter'en"ia atenian< a fost una din cau(ele r(boiului peloponesiac ?p# 22/V# Au fost descoperite ruinele unui templu al Art#emidei curpin(nd sculpturi importante ?nceputul secolului JIV# CORINT Cetate din nordul &eloponesului situat pe malul golfului cu acela%i nume pe un teritoriu locuit nc din perioada neolitic# .upus la nceput AFGO.*ului a de'enit independent n secolul JIII# Este crnmit de o oligar$ica

proprietarilor funciari Ba$ia(ii care eTercit puterea mpreun aleglnd dintre ei un magistrat cu atribu"ii regale n acea 'reme au fost ntemeiate coloniile din Corcir %i .iracu(a ?p# 60V# Ba$ia(ii au fost# ndeprta"i la mi!locul 'eacului JII Cipselos instaurnd tirania pe care o 'or prelungi &eriandru %i &sameticos# Este perioada cea mai strlucit a istoriei CorintuluiH ntemeierea de noi colonii n Fpir n Acamania n CalcidicaH a'nt al me%te%ugurilor %i comer"ului ?bron( ceramic parfumuri purpur "esturiV< construc"ia de triereH 'italitatea artelor ?pictur sculpturV# La mi!locul 'eacului JI Atena ncepe s ndeprte(e Corintul din comer"ul cu ceramic acesta pstrndu*%i intiietatea in prelucrarea metalului< bron(urile de Corint se 'or bucura de o mare faim pn n epoca roman# .lbit de r(boaiele corcirian ?;=; p# 22/V peloponesiac ?;=2 W ;1;V %i corintic ?=43W=C0 p# 2/3 %i urm V cetatea rmine neutr n conflictele grecilor cu SilipH acesta a fcut din ea centrul Ligii din ==C dndu*i astfel o oarecare importan" ?p# 2;2 %i urm#V# Ora%ul era dominat de o acropol stlncoas nalt de 302 m ;C rocorintul El a'ea un port la 'est Le$aion %i altul pe Iful .aronic Fen$rai ?p# C;V# Diolcos*'il fcea s comunice )Ble dou mri# Din epoca 'ec$e au rmas< templul lui Apolo Ceripter doric ?6 T 23 coloane cu fusul monolit lucrat n Calcar moale %i acoperit cu un strat fin de stucV datnd de la mi!locul secolului JI ?unul din cele mai 'ec$i din GreciaVH elemente 'ec$i ?re(er'oare %i ba(ineV ale ntnilor p!rene %i GlauEeH o agora refcut n 'eacul IJ cu un portic lungH o "iglrie din secolul JI# 8ai la est n mi!locul terenurilor agricole se ridica sanctuarul lui &oseidon unde a'eau loc Pocurile istmice ?p# /=;V# Coloniile Corintului 'e(i fig# 6 p# 3C# Jedere general a Corintului ?ii# 2/;V# DlOLCO.*ul ?ii# 2/=V# Ceramic corintic ?ii# =; %i 0;V# 8oned corintic ?ii# =0V# CORINTIC ?capitelV Jitru'ius ?IJ 2 4V atribuie paternitatea sculptorului CA*LI8A> ce s*ar fi inspirat dintr*un !oc ntmpltor al naturii< ntr*un cimitir al Corintului pe mormintu unei copile o tuf de acant ar fi crescut sub co%ul cu ofrande adus de doica ei# ntr*ade'r capitelul corintic se compune dintr*o ec$in ?corespun(toare co%ului din anecdotV strns n frun(e de acant peste care se suprapune o plac ?sau abacV sub ea nco'oindu*se 'olutele ie%ite din mnunc$iul de foi# Acest capitel este montat pe o coloan de tip ionic %i sus"ine un antablament ionic# El constituie deci o 'aria"ie sau o mbog"ire a ordinului ionic# ETceptnd ipote(a conform creia primul capitel corintic ar fi aprut la coloneta ce sus"inea mna dreapt a Atenei &artcnos a lui Sidias atare capiteluri figurea( n ar$itectura interioar a templelor mai nti la Basai apoi la folos*ul de la Delfi n fine la Tegeea %i la tolorA*uI de la Epidaur# Ele au cunoscut un mare succes n ar$itectura elenistic %i roman ?'e(i ordin %i ii# //=V# CORONEEA Ora% din Beo"ia ntre >aliart %i Li'adia la sud*'est de lacul Copais# Btlii ntre Teba %i Atena n ;;6 ?p# 222VH ntre alia"i %i Agesilau n =4; ?p# 2/3V# CO. Insul %i ora% din Dodecane( aproape de Cnidos# De dialect doric ea a fcut parte din >eTapolis*ul organi(at n !urul sanctuarului lui Apolo Triopianul# >I&OCRATE era originar din Cos %i %coala lui de medicin a continuat s nflo* reasc %i dup el aici pe lng As:cfepionunocal ?p#/6=V# CRATINO. &oet comic atenian din 'eacul J# 8ai n 'rst dect ARI* .TOSAN a repurtat primul succes la Dionis!ile urbane din ;33# Compunea nc n 'remea primelor comedii ale lui L Aristofan c%tignd n ;/= premiul nti cu piesa Grciorul pe cnd Arom l luau pe al treilea# I se atribuiau /C de comedii# &are*se c a fost creatorul genului comediei 'ec$i cu libertatea acesteia de in'en"iune ascu"ita satir poi!l tic %i in'ecti'ele ei pasionate# Ridica In sl'i mora'urile de altdat %i biciuia pe politicienii contemporani n)i ales pe &ERICLE pe care*2 socotea un demagog ?p# ==3V GRENIDE. Ora% din Tracia n apropierea muntelui &angeu# Amenin"at de triburile trace din 'ecintate a c$emat n =36 n a!utor pe Silip al 8acedoniei care 2*a sal'at 2*a ntrit cu (iduri a a%e(at acolo coloni%tii %i i*a sc$imbat numele n Silip-i ?p# 2=0V# CRE.ILA. .culptor din a doua !umtate a 'eacului J originar din FQdon n Creta dar care a lucrat mai ales la Atena# De la el ni s**au pstrat mai multe semnturi precum %i men"ionarea mai rmiltor opere printre care o Ama(oana rnit lucrat pentru 'estitul concurs de la Efes# Era autorul unei celebre statui portret a lui &ERICLE ?pare*se postumV al crei cap este cunoscut prin numeroase copii ?ii# 3=V# CRIT2A. Om politic atenian nscut prin ;31# Discipol al lui .ocrate ?numele lui este dat unui dialog al lui &iatonV autor de tragedii si de tratate politice pierdute a fost eTilat n ;21 dup cderea regimului celor &atru .ute# .**a rentors n ;1; %i a de'enit unul din cei Trei(eci de tiraniH 'iolent %i fr scrupule 2*a condamnat la moarte pe %eful partidului moderat TERA8ENE# El nsu%i a fost ucis n ;1= ntr*o lupt mpotri'a democra"ilor din &IREG ?p# 2/= %i urm#V#

CR2TIO. .culptor atenian care mpreun cu colaboratorul su Nesiotes au eTecutat n ;00W;06 statuile Tiranoctonilor >armodios %i Aristogeiton pentru a nlocui n agora pe cele ale lui Antenor pe care UerTcs le*a luat ca prad# A'em de la el mai multe semnturi# .tatuile Tiranoctoni lor sini cunoscute prin copii de bun calitate# Lui Critios i se atribuie %i un Efeb de marmur descoperit pe Acropole printre ofrandele distruse de per%i n ;C1# Este posibil ca Auriga de la Delfi s Ii ie%it din atelierul su ?ii# 240V# CROTONA Ora% din sudul Italiei ntemeiat la finele 'eacului JIII de coloni%ti din A$aia# Ri'al a 'ecinei .ibaris a reu%it s o distrug n 322 W 321# n acea perioad Crotona a'ea un regim aristocratic inspirat de filosoful &itagora care se refugiase acolo de dou decenii# O 'estit %coal de medicin a nflorit n aceast cetate# Crotona a fost cucerit de Dionis cel Btrin %i inclus n posesiunile sale ?p# 2/0V# Dintre crotonia"i cel mai ilustru a fost atletul 8i Ion care a trit la finele 'eacului JI# 31 rG8E s din sudul Italici ntemeiat n 030 de cnlcidieni pe Tetele Companiei Cp#63 %i fig# 6 p# 3CV# A a'ut de luptat potri'a etruscilor pn ce >IERON din .IRACGdA a btut flota acestora n largul ora%ului ?;0; p# 220V# A fost distrus de campanieni in ;/2# CGNAUA ?Je(i dECE 8IIV# DADG>O. &reot de la Eleusis a crui denumire nseamn Npurttor detor"K el !ucndun rol n ceremonia de ini"iere n 8istere# Era ales prin tradi"ie din rndurile f:cnos*ului eleusin al FerQEi(ilor care*2 ddea %i pe crainicul sacru ?p# /;;V# DA8OSON .culptor din 8esena acti' in prima !umtate a secolului II # e#n A fost nsrcinat cu restaurarea statuii $rQselefan* tine a lui deus de la Olimpia lucrat de Si#dias statuie ale crei mbinri se desprinseser ?&aur#nnia IJ =2 6H p# =61V# DECELEIA A%e(are din At#t#ica la nordul Atenei pe pantele muntelui &arnes# Aici s*au fortificat lacedemonienii n ;2= %i solid implnta"i n acest cap de pod au !efuit c$iar %i iarna cimpia At#t#icei pra +la sflrsitul r(boiului peloponesinc# Este moti'ul pentru care ultima parte a acestui r(boi a cptat numele de Nr(boiul Deceleie!K ?;2=W;1;H p# 266V# DEDAL .culptor mitic de origine atenian cruia tradi"ia greac ii atribuia n afara construc"iei Labirintului %i a numeroa* selor in'en"ii te$nice mai multe statui de cult de tip ar$aic ?ToanaV# Legenda spune c a fugit din Atena dup uciderea nepotului su Galo% ?sau TiosV# .*a dus la 8inos n Creta %i dup ce a fost# aruncat n nc$isoare a scpat refugiin*du*se n .icilia# Trecea drept strmo%ul tuturor sculptorilor cum l numea n glum .ocrate n dialogul Alcibiade ?2/2 aV al lui &laton %i n tot# ca(ul drept maestrul acestora# .culpturile ar$aice snt numite ndeob%te NdedaliccK acela%i epitet dndu*se uneori ar$aismului timpuriu ?p# =6;H'e(i hi .CGL&TGRAV# DEINO8ENE. Grec din .icilia tat al lui Gelon %i >ieron care au fost tirani la Gela %i apoi la .iracu(a %i al fra"ilor lor &olQ(alos 3, panal G*elei%i dedicant al Aurigi de la Delfi %i Trasibul# 2 )ei patru fra"i se numeau Deinomeni(i# de la tinete 'eacului J care adpostea %apte statui de (ei dedicate de &isistrate# La nord de temple erau amplasate m semicerc cinci te(aure# &artea de nord*'est a sanctuarului apar"inea Artemidei# .pre est ce'a mai departe erau 'enerate mormintele Secioarelor $iperboreene 'enite s aduc ntile ofrande lui Apolo# La marginea lacului sacru format prin strangularea riului Inopos o teras str!uit de un aliniament de lei ar$aici din marmur ducea ctre Letoon mic templu ionic din 'eacul JI dedicat lui Leto mama lui Apolo %i a Artemidei# La sudul sanctuarului se aflau cele mai importante edificii profane< altarul lui deus &olieus %i pritaneul din 'eacul J .uleuterion*tiI %i agora# &e o colin dind spre 'alea lui Inopos erau cinsti"i nc din 'eacul IJ Cabirii (eii din .amotrace# &e muntele Cintos erau situate cultele lui deus %i Atena Cintieni al Artemidei Ilitia iar mai !os s*a instalat nc din secolul JIII un cult al >erei ?mic templu de marmur din 'eacul JIV# Altarul lui Apolo ?p# //1V# DE8f .ubdi'i(iune teritorial a ora%ului Atena creat de CLI.TE*NE# .e numrau o sut de deme rurale %i urbane# Adunarea demei alegea pe demar$ %eful demci# Acesta nscria In registre pe tinerii de 2C ani care de'eneau cet"eni ntocmea situa"ia propriet"ilor funciare administra bunurile deniei se ocupa de poli"ie i repre(enta la ceremonii pe locuitori sau demo"i# Trei(eci de !udectori ai demelor tra%i la sor"i parcurgeau demele rurale pentru a !udeca pricinile de mic importan" ?p# =11V# A se 'edea %i TRIB# .anctuare %i culte ale demei ?p# /20V# DE8OCRIT Silosof din Abdera nscut prin ;61 %i mort n al doilea sfert al secolului IJ# n cunoa%tem lucrrile doar primtr*o

list de titluri pstrat de un compilator din epoca roman# Importan"a lui este ns considerabil ca ntemeietor al materialismului ?p# =;/V# DE8ONI ?&# /64V# DE8O.TENE 2# General atenian din secolul J# A luptat mpotri'a eto*lienilor n ;/6 a ocupat &Qlosul %i a cucerit .facteria n ;/3 ?p# 223V# &lecat s*2 spri!ine pe Nicias n .icilia n ;2= a fost fcut pri(onier n cursul de(astrului %i ucis desiracu(ani ?p# 224V# /# Orator %i politician nscut n =C;# Tutorii i*au delapidat a'ereaH s*a fcut logograf pregtindu*se cu tenacitate pentru 'ia"a politic# &rimul discurs n =3;< Contra legii p # Le&tines# Lupt cu n'er%unare mpotri'a lui Silip< &rima Silipic ?=32V ! cele trei Olintice ?=;4 W =;CVH Despre &ace ?=;3V# &articip la ambasada care negocia( pacea lui Silocrate apoi i ndeamn pe atenieni s*2 foloseasc

pentru a le reface for"ele< Silipica a doua a treia %a a patra ?=;; =;2 =;1V# Lupt n acela%i timp mpotri' ad* 'ersarilor si politici< Contra lui 8eidias ?=;0V care i*a insultat n timpul func"iei sale de $oreg ?p# 2=CVH Asupra pre'arica"iunilor ambasadei ?=;=V cu oca(ia procesului ZGi Esciiine# Caut pentru Atena alia"i n &elopones denun" a'iditatea crescnd a lui Silip reorgani(ea( flota# Dup Nsurpri(a de la ElateeaK ?==4V ob"ine alian"a Tebei# n ciuda nrngerii de la C$eroneea ?==CV poporul i decernea( o coroan de aur la propunerea lui Gtesifon atacat apoi de Esc$ine ca ilegalH procesul pledat n ==1 este c%tigat de Demostene cu Discursul despre coroan# Compromis n =/2 n afacerea >arpalos 'istiernicul lui AleTandrii care s*a refugiat la Atena cu fondurile ce*i fuseser ncredin"ate Demostene este condamnat %i se eTilea( la Troi(en %i apoi la Egina# .e ntoarce n patrie la moartea lui AleTandru ia parte la lupta mpotri'a lui Antipatros fuge dup n*f rngerea atenienilor %i se otr'e%te la Calauria ca s scape de macedoneni ?=//H p# 2=C %i urm# =;0 %i ii# 203V# I8D_8A A%e(are din lonia foarte aproape de 8ilet unde se gsea marele sanctuar al lui Apolo sediu al unui oracol formnd obiectul piet"ii milesienilor# &n la r(boaiele persane sanctuarul fusese ncredin"at gri!ii familiei Bran$i(ilor# O alee urca din port la sanctuar str!uit fiind de statui ar$aice de oameni %e(nd %i de lei ?mul"i au fost transporta"i la Britis$ 8useumV# Templul ar$aic incendiat de per%i n ;4; a fost nlocuit de un edificiu colosal ridicat la nceputul epocii elenistice ?p# 4=V# D2EF&LG. 8ane'r na'al ?p# 200V# DIOLCO. &ist placat cu dale care tra'ersa istmul corintic de la o marc la alta permi"nd trecerea na'elor din golful .aronic n cel corintic %i 'ice'ersa# .pturile recente au scos la i'eal urmele acestuia pe mai multe sute de metri# &are*se c 'asele erau a%e(ate pe un 'e$icul cu ro"i care era apoi tractat pe calea dalat larg de = 3 la 3 m# Construc"ia acestei amena!ri datea( din epoca ar$aic# Glterior a fost mbunt"it n 'remea r(boiului pcloponesiac ?p# C; %i ii# 2/=V# DION 2# Ora% din 8acedonia a%e(at la picioarele muntelui Olimp7 la sud de &idna# /# Gnc$iul lui Dionis cel Tnr# Era fratele so"iei lui Dio*nis cel Btrn %i fusese n'estit nc din timpul 'ie"ii acestuia cu importante func"ii administrati'e# .*a mprietenit cu &latou in =C4 cu oca(ia 'i(itei filosofului la .ira* cu(a# Cnd &latou s*a rentors spre a fi sfetnicul lui Dionis cel Tnr Dion a fost curnd eTilat de nepotul su dornic sa scape de sub influen"a sa iar lui &laton i*a fost cu neputin" s*i mpace n =30 Dion s*a rentors la .iracu(a cu trupe de mercenari %i 2*a alungat pe Dionis dup doi ani de lupte# Dar a fost asasinat n =3; pe cind ncerca s impun ora%ului o constitu"ie aristocratic ?p# 2==V# DIONI. l cel Btrin tiran al .iracu(ei nscut n ;=1 %i mort n =60 ?p# 2/6V %i fig# 2= p# 2/0V# Dionis %i arta ducerii asediilor ?p# 2G;V# /# cel Tnr iul %i urma%ul prunului ?p# 2==V# DIONI.II .rbtori n cinstea lui DionQsos ?p# //3V# Aristofan %i Dionisiile rurale ?p# //GV# DION_.O.

Ritualul dionisiac ?p# //; W //3 %i ii# 212V# pe o moned din NaTos ?ii# C;V# DI&OINO. .culptor cretan ele' al lui Dedal ca %i compatriotul %i colaboratorul su .cQlis dup datele tradi"iei# Ambii par a fi lucrat n secolul JII n mai multe locuri ale lumii grece%ti dar mai ales n &elopones unde &linius cel Btrn %i &AG.ANIA semnalea( numeroase opere ale lor ?p# =G;V# DI&OLII .rbtori ale lui deus &olieus la Atena descrise .ANIA ?I /; ; %i /C 21H p# ///V# de &AG* DI&_LON Nume dat unei por"i a Atenei di u partea de nord*'est a incintei# &e acolo trocca drumul spre Academie %i spre dema Tria dincolo de Eleusis# Calea sacr dinspre Eleusis atingea incinta foarte aproape de acel loc pu"in mai la sud prin poarta sacr# DipQlon sau &oarta dubl numit astfel cel pu"in din 'eacul III i#e#n# constituie %i a(i un eTemplu admirabil de construc"ie militar datnd n forma ei de acum din a doua !umtate a 'eacului IJ# O poart interioar %i alta eTterioar ambele ncadrate de turnuri delimitea( o curte de ;/T// m nc$is de puternice (iduri laterale ?3 m l"imeV# &or"iunile de incint nc 'i(ibile snt de la nceputurile secolului IJ# ntre DipQlon %i &oarta sacr se afla un edificiu numit &ompeion care era folosit cu oca(ia procesiunii ?pompeV srbtorilor elcusine# Cartierul FerameiEos se ntindea pn la DipQlon dup cum o do'ede%te descoperirea unei borne n epoca geometric aceast (on era ocupat de o necropol unde au fost gsite 'estitele 'ase crora li s*a spus DipQlon ?p #;6 %i ii# /6 W /4V# DITIRA8B Compo(i"ie poetic %i mu(ical destinat a fi cntat de 33 un cor n cinstea unei di'init"i mai ales DionQsos ?p# //;V

dar %i Apolo# Ca gen literar paternitatea i se atribuia p1e# tului Arion ?finele 'eacului JII %i nceputul celui urmtorV Dar de!a Ar$ilo$ n secolul JII pare*se c a compus ditirambi# Cei mai mari poe"i lirici greci &indar Bac$ilide au culti'at acest gen poetic# La Atena unul din elementele principale ale srbtorilor dionisiace era eTecutarea de diti* rambi de ctre un cor de cinci(eci de brba"i sau de tineri C$eltuielile pentru aceste coruri erau suportate dc$oregii desemna"i de triburi ?p# =/4 a se 'edea i"i >OREGIEV# DIJINAiIE ?&# /;3 %i urm#V# &re(iceri naintea luptei ?p# 23C* *234V# DODONA .anctuar oracular al lui deus n Epir ?p# /;4 %i urm#V# DORIENI In'a(ia doriana ?p# =0 %i urm#V# Dialecte doricii e ?p# ;2 %i urm# %i ig# 3 p# ;2V# DORIC ?A se 'edea ORDIN %i p# ;= %i ii# 21; W 21C 2// 20C*2C6 ///V# DORISOR .oldat purttor de lance fend parte din garda tiranilor

?p# 06 2;CV# Numele unei 'estite statui a lui &oliclct ?iP# /=/V# DRAGON Legiuitor atenian de la finele 'eacului JII ?p# 0; 03V# DRA>8f Gnitate ponderal %i monetar greac# Greutatea ei 'aria( n func"ie de sisteme ?ce'a mai mult de 6 g n sistemul egi*netic cca; =0 g# n sistemul atticV# ETist piese monetare de argint de o dra$m de dou dra$me ?didra$meV de patru dra$me ?tetradra$meV %i uneori c$iar de (ece dra$me ?deca*dra$meV# Dra$ma se mparte n 6 oboli ?a se 'edea 8ONEDA %i GREGTfiI hI 8f.GRI %i p# =26V# DRERO. Ora% clin partea de rsrit a Cretei n muntele de la 'est de golful 8irabello unde a fost descoperit un sanctuar ar$aic din 'eacul JII cu trei statui de cult ?!umtate mrimea naturalV repre(entndu*2 fr ndoial pe Apolo Artcmis si mama lor Latona# Te$nica acestor statui este cea n sfQrelalon adic plci de bron( ciocnite pe o form de lemn cu modela! sumar ?p# /11V# DGR @. Olar si pictor de 'ase atenian ?figuri ro%iiV acti' n primul ptrar al secolului J# A'em de la el mai mult de trei(eci 36 # 'ase semnate care ne dau posibilitatea s ne formm idee despre gustul %i elegan"a stilului su# Tratea( cu ceea%i reu%it subiectele cele mai di'erse< teme mitice sau -mec scene din 'ia"a de# toate (ilele ?efebi n palestr banc$eteV# &ersona!ele sale alungite impecabil desenate anun" de!a prima perioad a epocii clasice ?ii# 32 2=/ 2=CV# ECLE.IA Nume dat adunrii poporului n multe ora%e grece%ti %i n special la Atena unde aceasta se reunea la nceput n agora apoi pe colina &nQT ?p# =1= =1GV# EDGCAiIE ?&# /4; %i urm# %i ii# 2=2W2==V# ESEBI Purmntul efebilor ?p# /20V# ESEB IE Institu"ie atenian ?p# 230V# ESE. Cetate din lonia situat la gura de 'rsare a rului CaQstros# Soarte prosper n epoca ar$aic a fost printre primele la finele 'eacului JII care a btut moned de electrum a'nd albina drept simbol monetar acesta rmnnd pentru mult 'reme %i cel al cet"ii ns%i# A ntre"inut rela"ii bune cu Cresus care a contribuit la mi!locul secolului la ridicarea marelui templu al Artemidei unul dintre cele mai 'aste din lumea greac ?p# C4V# Templul a fost construit de ar$itec"ii cretani >ersifron %i 8etagenes ce au scris %i o carte despre capodopera lor ?citat nc n 'remea lui Augustus de ctre Jitru'iusV# Dimensiunile acestuia erau ie%ite din comun< stilobatul de 33 T 223 m cu o dubl colonad eTterioar ?C coloane la fa"ad /2 pe laturile lungi %i 4 n partea din spateV fiecare coloan a'nd nl"imea de 2/ m# Coloanele apar"lnnd ordinului ionic a'eau tamburul inferior mpodobit cu persona!e n relief# Interiorul era mpr"it ntr*un portic adnc o cella %i un opistodom# Cru"at de UerTes dup rscoala Ionici templul a ars n =36 incendiat de un nebun pe nume >erostrat c$iar n noaptea n care se n%tea AleTandru# A fost reconstruit n epoca elenistic dup acela%i plan# Efesul era punctul de plecare al Cii regale ce ducea la .usa capitala imperiului persan# ESIALTE Om politic atenian autor al reformei din ;6/ ?p# 21CV# ESORI 30 8agistra"i spartani ?p# =21V# r< G IN A Insul din golful .aronic locuit nc din cele mu i ndeprtate timpuri %i repopulat prin 4GO cu coloni%ti peloponesi*eni ?'eni"i dup tradi"ie din E&IDAGRV# De la finele 'eacului JIII pn la nceputul secolului J puterea ei maritima me%te%ugrease %i comercial nu ncetea( s creasc deoarece ariditatea solului nu ngduia practicarea agriculturii# Bron(urile %i ceramica ei erau apreciate n mod deosebii# .istemul ponderal %i monetar se ntemeia pe dra$ma MG*6 2; g# fiind cel mai 'ec$i ?pe la 631V %i cel mai rspndit n &elopones# Egina a luat parte la ntemeierea ora%ului Naucratis# &uterea ei economic i*a atras ostilitatea Atenei# .olon a inter(is eTportul de cereale din Attica si a scos Atena din sistemul eginetic pentru a*2 adopta pe cel cubeic ?p# C3V# Egina bate flota atenian n ;CC dar c n'ins in *23C %i capitulea( dup un scurt asediu n ;30 ?p# 214V# Atena ?A oblig s primeasc o garni(oan s plteasc un tribut (dro*bitor %i s intre n liga de la DelosH n ;=2 egine"ii snt eTpul(a"i %i nlocui"i cu cleru$i# n interiorul insulei se afla un sanctuar al Afaiei di'initate local identificat cu Atena# Templul doric

datea( din primii ani ai secolului J ?ii# 204 2C1V# Construit din calcar local este mpre!muit de o colonad ?6T2/ coloane acoperite cu un stuc finV# &lanul comport un portic o cella cu colonad interioar eta!at si nn opistodom# Templul a fost restaurat de curud# Sronton*nelc sculptate ?aflate la 8u(eul din 8unc$enV repre(int scene de lupt ?ii# /=2VH (ei"a Atena figurea( n centrul fiecruia din ele# hcoala eginetic de sculptur a fost ilustrat succesi' din epoca dedalic de .milis Calon %i mai ales de Onatas# ELATEEA Ora% din Socida la sudul barierei muntoase a Calidromului pe drumul care leag prin Termopile Grecia central de cea de nord# Ocuparea brusc a acestuia de ctre Silip n ==4 i*a uimit pe atenieni ?Demostene Despre coroan 264 %i urm# p# 2=4 %i fig# 23 p# 2=6V# ELEEA Ast(i Jelia pe coasta Lucaniei la sud de &AE.TG8# &atria filosofilor &AR8ENIDE %i dENON< moti' pentru care discipolii acestora se numeau Nelea"iK ?p# =;/V# EL @. &rincipala cetate a Elidei de care depindea sanctuarul de la Olimpia# Elenii erau rspun(tori de organi(area Pocurilor olimpice ?p# //4V# ELEG.I. Dem din Attica centru al cultului Demetrei nc din epoca rnicenian legat dup legend de Atena prin sQnoicismul lui Te(eu dar aneTat n realitate la f inele 'eacului JIII sau la nceputul celui urmtor# .ituat la /1 Em 'est de Atena pe "rmul golfului nc$is de insula .alamina Eleusis 3

Sig /;# &LANGL TELE.TERIONGLGI DE LA ELEG.I. ?Dup DinsmoorV .ala $ipostil cu ;/ de coloane a fost conceput de Ictinos %i colaboratorii si# Asisten"a %edea pe opt trepte ce ncon!urau sala ntrerupte fiind de %ase intrri# Construc"ia u%oar ce ocupa centrul slii %i adpostea obiectele sacre nu a lsat nici o urm# La fa"ad se afla porticul construit n secolul IJ de ctre ar$itectul Silon# domin mica cmpie agricol a Triei# Calea sacr ce 'ine dinspre Atena trece peste colinele Aigaleos %i a!unge n fa"a por"ii sanctuarului ntr*un loc unde se pstra fntna Cali*$oros# Acolo s*ar fi a%e(at dup legend Demetra n timp ce rtcea n cutarea Forei# .e trecea apoi incinta de mai multe ori modificat %i mrit ?de &I.I.TRATE CI8ON hi &ERICLEV# n interiorul acesteia se ridica alturi de alte edificii Telesterion*ul ce ser'ea ini"ierilor# Ar$itectul Ic"inos 2*a construit din ordinul lui &ericlc pe locul unui edificiu nl"at anterior de &isistrate# Era o sal $iposlil ptrat ?3/T3; mV nc$is pe toate pr"ile cu ;/ de coloane interioare mari menite a sus"ine acoperi%ul supranl"at n 'r cu o lantern# O mic construc"ie ?AnactororiV aflat pe o platform n mi!locul slii adpostea obiectele sacre n L a doua !umtate a secolului IJ ar$itectul Silon a ridicat un portic de 2/ coloane k cte / laterale pe fa"ada rsritean a Telcsierion*nlui ?p# /;*2 %ifig# /; p# 34 'oi# iV# Intrarea n sanctuar ?ii# 222V# &rocesiunea ?p# /2CV# 8isterele ?p# /;/*/;=V# ELEGTERAI A%e(are n apropierea frontierei dintre Attica %i Beo"ia Za poalele Citeronului la ;0 Em de Atena# De acolo a fost dus la Atena idolul lui DionQsos Eleuterios ce se pstra ntr*un templu din apropierea teatrului# &atrie a sculptorului 8iron# &e un pinten al Citeronului care domin a%e(area antic %i drumul ce duce spre Teba se afl nc n stare

bun de conser'are o fortrea" din secolul IJ ?p# 21; si ii# 6C 02V# E8&EDOCLE Silosof din 'eacul J originar din Agrigent# hi*a de('oltat sistemul n 'ersurile unei epici grandioase pe tonul unui profet inspirat# .e (ice c s*ar i aruncat de bun'oie n craterul Etnei ?p# =;/V# ENDOIO. .culptor atenian dina doua !umtatea 'eacului JI cunoscut prin mai multe semnturi %i di'erse men"ionri n teTte# De la el a'em n mod sigur o Atena %e(nd din pcate foarte deteriorat ?8u(eul AcropoleiV# ENFO8I A%e(are modern din insula CI&RG n apropierea coastei rsritene a insulei ce'a mai la nord de Samagusta %ifoartc aproape de a%e(area antic .alamina# De curnd au fost scoase la lumin rm%i"ele unei cet"i miceniene cu tablete scrise n linearul B %i documente interesante ca statueta lui Apolo Alasiotas ?ii# /2V# E&A8INONDA General %i om de stat teban# Jlstar al unei familii nobile dar srace culti'at filosof s*a ntors din eTil sprea*2 a!uta pe &elopida s elibere(e Teba de oprimarea lacedemonian n decembrie =04# A colaborat la reforma institu"iilor %i ale for"elor armate ?p# 2GOV# Dup ce a "inut piept lui Agesilau la congresul de la .parta %i*a 'dit geniul militar c%tignd btlia de la Lcuctra ?=02V# Dup numeroase succese diplomatice %i militare a murit la 8antineea ?=6/H p# 2=1 %i urm#V# E&EIO. &ersona! din ciclul troian fiul lui &anopcu %i constructor al calului troian# Era socotit autorul acelui Toanon al lui >ermes 'enerat la Ainos# I se atribuia %i ntemeierea dup terminarea r(boiului troian a ora%ului 8etaponte din Italia de sud# &e un basorelief ar$aic pro'enind de la .amo* Lu'ru este repre(entat in spatele lui ia E&IDAGR da costa golfului .aronic celebr prin Cetate dm Argol!a & e B la 4 Em de ora% la sanctuarul luI A#slQ)r>oI2 ntr*o cmpie mic scldata de Kpoalele munte m FQnor ti n mtr o &)) a ) a'!nt .pe cu )K))' .plul doric al lui AsElepios m*mai ales m secolul IJ# ' coloane este ruinat n Timoteos ?s*au &))2 CG. a reali(at statuia $rQselefantma J #recea drept opera ar *

Sig# /3# TOLO.GL DE LA E&IDAGR ?Dup G# RouTV O ramp forma accesul la colonada doric eTterioar Cella era nc$is de un (id circular O cBloRadb g terioar cu capiteluri corintice contribuia la sus"! nerea %arpantei# &odeaua era acoperita cu un dala ornamental dispus n !urul unui pu" central 6M2 rare se a!ungea la un labirint subteran# nbasada lui Silocratc din =;6 %i de atunci a de'enit parti*a ul politicii macedonene n =;3 a fcut ca Timar$os s fie d ndamnat pentru imoralitate tocmai cin acesta se pre*)tea s*2 atace# Acu(at de trdare de ctre DE8O.TENE a fost ac$itat n =;= ?p# 2=CV# La Delfi n ==4 a ac"ionat astfel nct amfic"ionii s 'ote(e r(boiul sacru mpotri'a

Amfisei dndu*i oca(ia lui Silip s inter'in n Grecia central# Dup C$eroneea 2*a acu(at pe Ctcsifon de ilegalitate pentru a*i fi decernat lui Demostcnc o coroan de aur dar neob"innd nici mcar o cincime din 'oturi a trebuit s se eTile(e n Asia 8ic ?==1V A ntemeiat o %coal de retoric Za Rodos %i a murit n =2; ?p# =;C 'hi ii# 206V# Esc$ine %i pederastia ?p# /40V# E.C>IL &oet tragic nscut la Eleusis prin 3/3# A luptat la 8araton mpreun cu fratele su FQnegiros %i apoi la .alamina# A debutat n teatru n 311 prima 'ictorie repurtnd*o in ;C;# n ;0; a triumfat cu &er%ii# .*a dus la .iracu(a in'itat de tiranul >IERON# Rentors la Atena a fost din nou n'ingtor cu Cei hapte contra Tcbei ?260V %i cu trilogia Orestia ?;3CV# .*au mai pstrat nc dou tragedii< &ngYtoa*rele %i &rometeu nln"uit# Nemul"umit de reformele lui Ff i*alte s*a eTilat n .icilia %i a murit la Gela n ;36# C$ipul su ne este cunoscut din mai multe documente figurati'e ?p# ===H ii# 20C 26;V# E.O& Sabialist din prima !umtate a 'eacului JI cruia i se atribuie compunerea unor scurte apologuri n pro( foarte gus* tate de greci nc din secolul J# Dup tradi"ie ar fi fost un scla' frigian eliberat de stpnul su pentru n"elepciunea %i talentul de care dduse do'ad cltorind apoi mult# A fost condamnat la moarte %i eTecutat de delficni pe care*i n'er%unase asemuindu*i cu be"ele ce plutesc pe ap# ETEdIENE ?'nturiV Jnturi care sufl 'ara pe marea Egee ?p# 26V# EGBGL Om politic atenian din secolul IJ# ETcelent specialist in finan"e a administrat 'reme de mai mul"i ani importantul te(aur al Teoricon*ului eTercitnd o influen" $otrtoare asupra c$estiunilor administrati'e %i politice ale Atenei .n !urul anului =31# &arti(an al pcii cu Silip a combtut politica lui DE8O.TENE ?p# 2=6V# EGCLID Ar$onte eponim al Atenei pentru anul ;1= W ;1/ cnd a fost restaurat democra"ia dup tirania celor Trei(eci ?p# 2/=V# Este %i anul n care atenienii au abandonat folosirea alfa*petului attic n inscrip"iile oficiale pentru a*2 adopta pe cel lonian# EGSRANOR &ictor grec din secolul IJ foarte pre"uit pentru ui cu scene de btlie ?Btlia de la 8antineea n care repre(entat ciocnirea unor trupe de ca'alerieV %i peni#ru dec7 rrea cu picturi a porticului lui deus de la Atena ?Tc(ei &oporul %i Democra"ia Adunarea celor doispre(ece (eiZ A fost %i sculptor ?p# =63H 'e(i %i &ICTGRAV# EGSRONIO. Olar %i pictor de 'ase attice de la finele secolului JI %i en# ceputul celui urmtor# Dup ce el nsu%i a pictat un numr mare de 'ase cu figuri ro%ii de foarte bun calitate se p<ire c a condus un atelier n care di'er%i pictori se aflau !n ser'iciul su printre ace%tia cel mai remarcabil fiind a%a*(isul &ictor al lui &anailios ?'e(i CERA8ICA %i &ICTGRAV# EGGA8ON &oet epic originar din Cirene# A compus prin 363 la curtea regelui B"os II din Cirene un poem intitulat Telegonia ce nara urmarea a'enturilor lui Glise dup cele din Odiseea %i moartea sa tragic< eroul a fost ucis de fiul su Telegonos pe care 2*a a'ut C> Circe %i care nu**%i cuno%tea tatl ?p# =/0V# EG>E.&ERIDE. Cea mai 'estic dintre cet"ile grece%ti din Africa ntemeiat de cirenceni pe coasta apusean a Cirenaicii ?ast(i Ben*ga:#iH p# 0C %i fig# 26 p# 2;1V# EG8ELO. &oet epic din a doua !umtate a 'eacului JIII originar din Corint# Apar"inea puternicei familii a Bac$ia(ilor# n poemul ForintiaEa el e'oca originile mitice ale cet"ii natale# &rintre alte opere a mai compus pentru mesenieni %i un imn ctre Apolo ?p# 3;V# EG8OL&IdI Samilie nobil din Eleusis din rndul creia era recrutat $iero"antul ?p# /;;V# EG&ALINO. Ar$itect %i inginer din a doua !umtate a 'ccului JI# Originar din 8egara a lucrat pentru &olicrate Li .A8O. spnd pe sub acropole un tunel lung de mai bine de un Eilometru spre a alimenta ora%ul cu ap ?p# 00 'e(i A&E* DGCTEV# EG&ATRIdI

Nume dat in Attica familiilor aristocratice# EG&OLI. &oet comic atenian din secolul J contemporan cu ARI.*TOSAN al crui prieten %i colaborator a fost la un moment dat nainte de a*i de'eni ri'al ntre ;/4 %i ;2/ anul mor"ii lui premature a scris circa cincispre(ece piese toate pier* , dul e* Era pre"uit pentru fecunditatea in'en"Grnii gratia %i spiritul su satiric ?p# ==6V# EGRI&2DE poet tragic atenian din secolul J# Siu al unui negustoras %i l unei 'n(toare de legume se spunea c s*a nscut n c$iar (iua de septembrie ;C1 a btliei de la .a lamina# Ele' al sofi%tilor ANAUAGORA &RODICO. %i &ROTAGORA Y fost prieten cu .OCRlTE# A debutat n teatru n ;33 %i se spune c a scris 211 de piese ?4/ tragedii %i C dramu satiriceV# &are*se c a a'ut parte de neplceri con!ugale fapt ce ar eTplica unele reflec"iuni misogine din operele sale# La sfir%itul 'ie"ii a prsit# Atena si a murit n ;16 la &ela n 8acedonia g(duit de regele Ar$elau# Cunoa%tem titlurile a 0; de piese dintre care s*au pstrat doar 2C printre ele figurnd< Alcesta ?;=CV 8edeea ?;=2V >ipolit ?;/CV I!igcnia In Taurida %i Ifigenia In Aulida Atacat de poe"ii comici %i n special de AR2.TOSAN n*a triumfat dect de 3 ori la concursurile dramatice# Dup moarte a cunoscut ns o mare glorie< operele sale erau deseori reluate %i i s*au ridicat statui i cunoa%tem c$ipul prin numeroase c6pii de bun calitate ?p# === %i ii# 263V# &rerile lui Euripide despre r(boi ?p# 2C/V# EGR_8EDON Ru de pe coasta Asiei 8ici n &amfilia pe malurile cruia CI8ON a repurtat n ;60 o 'ictorie decisi' asupra per%ilor ?p# 210V# EGT_8IDE. Olar %i pictor de 'ase atenian de la finele 'eacului JI# Ri'al al lui EGSRONIO. ?unul din 'asele sale poart inscrip"ia< Eufronios n*a fcut niciodat a%a ce'a 5V eTcelea( n persona!e solemne %i atitudini nobile# Este unul din marii mae%tri ai figurilor ro%ii ?'e(i CERA8ICAV# EUEFIA. Olar %i pictor de 'ase attice din secolul JI ?ctre 331 W 3=1V# Este cel mai celebru repre(entant al picturii ceramice cu figuri negre< claritatea compo(i"iei elegan"a %i firescul atitudinilor eTtrema preci(iune a desenului ?gra"ie nume* roaselor inci(ii ce detalia( silueta neagrV snt nsu%irile sale dominante ca desenator ?'e(i CERA8ICAV# SALANGA ?&* 0=V# J SARNABAdO. LM .atrap persan din Asia 8ic la sfr%itul 'eacului J %i uce*-3 putui celui urmtor ?p# 2/1V# SAR.ALO. Ora% din Tesalia n apropierea cruia a fost descoperit fouia de aur NorficK ?p# /;2V# S2DIA. .culptor atenian din 'eacul J fiul lui >armidcs# &lin!us cel Btrn situea( apogeul carierei sale n cursul Olimpiadei C= ?;;C W ;;3V< perioad ce 'a fi corespuns terminrii capodoperei sale statuia lui deus din templul de la Olimpia# Ele' al lui >AGELADA. Sidias a nceput s lucre(e dup r(boaiele persane# ET*'oto**ul atenian de la Delfi ?8iltiade mpreun cu Atena %i Apolo nso"i"i de eroii eponimi ai triburilor atticeV ridicat n amintirea btliei de la 8araton pare s fi fost consacrat nainte de ;62 n 'remea n caro CI8ON fiul lui 8iltiade clu(ea politica Atenei# La marea Atena de bron( nalt de C m ridicat pe Acropole %i denumit mai tr(iu Atena &roma$os se refer un document epigrafic din ;3=W;3/# ntre aceast dat %i nceputul lucrrilor la &artenon n ;;0 se 'a fi dus Sidias la Olimpia spre a reali(a pe deus $rQselefantin destinat templului ridicat de LIBON templu care tocmai fusese terminat# De curnd a i-ost# descoperit o modest cup attic ce apar"inuse marelui sculptor care (griase pe picior cu mna lui grafitul< NApar"in lui SidiasK ?ii# /=3V# nsrcinat apoi de ctre &ericle cu conducerea tuturor lucrrilor ntreprinse pe Acropole Atenei# Sidias s*a ocupat n mod special de decora"ia sculptat a &artenonului ce**i datorea( remarcabila unitate de concep"ie si eTecu"ie ?p# /24V# n acela%i timp sculpta statuia colosal a Atenei &artenos ?2/ m nl"imeV care a fost terminat n ;=C# ntre aceast dat %i nceputul r(boiului pelo*ponesiac# Sidias a fost acu(at de delapidarea fondurilor puse la dispo(i"ia sa n Jederea reali(rii statuiiH condamnat n murit n nc$isoare dup informa"ia lui &lutar$# O tradi"ie attic nendoielnic dornic de a spla Atena de ru%inea unui atare act de ingratitudine fa" de artist pretindea ca acesta s*ar fi eTilat ducndu**se n Elida unde abin atunci ar fi sculptat pe deus de la Olimpia# Cu eTcep"ia celor dou mari statui $rQselefantine cunoscute datorit descrierilor detaliate ale lui &ausania din reproducerile de mic format mai mult sau mai pu"in fidele ?numai pentru Atena &artenosV# %i prin documentele numismatice prea pu"in precise snteir# informa"i destul de Jag asupra celorlalte opere ale artistului pe care teTtele le men"ionea(# I se atribuie cu 'erosimilitate un Apolo ?copia de la CasselV o Ama(oan ?tipul numit N8atteiK de la Jatican confirmat de o recent descoperire de la Ti'oliV %i o Atena ?tipul N8ediciK de la Lu'ru cu

care au fost puse n legtur alte documenteV# Cei 'ec$i admirau la Sidias nu numai o te$nic irepro%abil e'ident deopotri' n statuaria n bron( ct %i n arta compleT a ct-iRiilBr $rQseefantine n orfe'rrie %i n pictur ?interiorul scutului Atenei &artenos era mpodobit cu o GlGANTO8A>>*pictatV ci mai ales noble"ea inspira"iei sale< nalta idee f e si*o fcea despre di'initate i*a ngduit dup spusa lKi `nintilian Ns mbog"easc ntr*am anumit fel religia tra* c.i"ionalK# &rin aceasta se eTplic n mare msur influen"a decisi' pe care a cTerci2#at#^o asupra contemporanilor %i a ntregii arte ulterioare# SI DON Rege din Arge% din secolul JII cruia tradi"ia i atribuia introducerea monedei ?p# C3V# SILfRII Ofi"er de ca'alerie la Atena ?p# 236 =1/V# SILDEhGRI ?&# =; %i ii# 2C 24V# SI LI& II ?al 8acedonieiV ?&# 2=3 %i urm#V# ETpansiunea 8acedoniei sub Silip II 'e(i fig# 23 p# 2=6# SILOCRATE Om politic atenian de la mi!locul secolului IJ principalul negociator al pcii carc*i poart numele ?p# 2=C#V SILON Ar$itect atl#ic din 'eacul IJ originar de la Eleusis# ncepind din =;0 a construit arsenalul sau sEeuoteca din &IREG ?p# 203 %i urm#V# S2LOUENO. &oet originar din Ci t era autor de ditirambi ?finele 'eacului J W nceputul celui urmtorH p# ==/V# S@NT@NI Sntnile publice constituiau un element esen"ial al 'ie"ii din cetate cci locuin"ele particulare nu a'eau conducte de ap ci e'entual cisterne sau pu"uri# Apa era luat fie de la guri aplicate pe un perete natural sau construit in acest scop fie dintr*un ba(in spat n adncime pre'(ut cu trepte ori mpre!muit de un parapet la ni'elul solului precedat deseori de un 'estibul pardosit cu dale# Gnele fintni erau mai compleTe dotate cu re(er'oare ce ser'eau %i la decantarea apei ?fintinile GlauEe %i &irene la CorintV ncadrate ntr*un ansamblu ar$itectural ?sli fa"ade cu coloane cel mai adesea ionice ori un simplu porticV %i mpodobite cu sculpturi ?guri de ap c t codat statui ale Nimfelor sau ale 8u(elorV n epoca clasic ns aceste construc"ii erau simple %i u%oare# N.cenele la fntnK snt frec'ente pe 'asele pictate# ETista un ser'iciu al apelor ncredin"at ndeob%te unui Nresponsabil al fintnilorK care 'eg$ea la ntre"inerea lor pedepsind orice abu( sau poluare# &entru alimentarea fintnilor a se 'edea< A&EDGCTE %i &# /C=# 60 S in tina cu nou guri de la Atena ?p# 00 %i urm#V* SLGIER Acest nume tradi"ional clcs5Hul de impropriu se d autos*iilui n realitate era un instrument cu clape precum clarinetul n general a'ea dou "e'i cilindrice reunite printr**o aplic de brbie ale cror capete atingeau bu(ele cintre"ului# Orificiile laterale permiteau 'arierea nl"imii sunetelor# Cunoscut din 'remurie preelinice ?el figurea( de!a pe monumentele cretaneV autos*ul era ntrebuin"at pentru ritmarea mi%crilor unui grup ?trup n mar% lucrtori 'sla%iV dar %i pentru calit"ile sale acustice ca acompaniator al corurilor n special n teatru unde 'aloarea lui eTpresi' ie%ea deosebit de bine n e'iden"# Jirtuo(ii fluierului ?sau aule"iiV erau foarte aprecia"i de public< pentru ei se organi(au %i concursuri ?n special la Pocurile piticeV# &itica a UII*a a lui &INDAR a fost scris n cinstea unui aulet ci%tigtor ?p# =/4 %i ii# 2=2 2== 261V# SOCEEA Cetate greac din lonia pe coasta Asiei 8ici la nordul gurii de 'rsare a rului >ermos ?p# 6C %i fig# 6 p 3CV# 8ult 'reme prosper ea %i*a eTtins comer"ul de la 8arca Neagr pn n Egipt ?unde a participat la ntemeierea ora%ului NaucratisV %i 8editerana occidental !ucnd un rol capital pe coastele .paniei Galici %i Corsicei# Asediat de per%i a fost prsit de locuitori n 3;3# O parte din ace%tia s*au ndreptat ctre 8arsilia ceilal"i s7au rentors acas %i s*au supus lui Ciriis ?p# /4CV# 8etere(ele Soceci ?p# 26=V# SOCION .trateg atenian din secolul IJ# Cu ncepere din =32 a condus mai multe opera"ii militare %i 2*a obligat pe Silip s ridice asediul Bi(an"ului n =;1 ?p# 2=4V# Dup nfrngerea de la C$eroneea s*a artat fa'orabil unei n"elegeri cu 8acedonia socotind c Atena nu mai era n msur s re(iste# .e bucura de o mare reputa"ie de om integru moti'

pentru care &lutar$ i*a %i consacrat una din ale sale Jie"i paralele# SOR 8 IO N .trateg atenian din a doua !umtate a 'eacului J celebru prin 'ictoriile sale na'ale de la &atras %i Naupactos din ;/4 ?p# 223V# SRATRIE Gna din subdi'i(iunile societ"ii grece%ti din lunlrul cet"ii ?p# /20 /4;V# SR_NE Curte(an celebr dinsecolul IJ# Afost- amanta lui &RAUI*TELE si a nc$inat la Delfi propria*i statuie aurit oper a acestui sculptor# Acu(at de impietate n fa"a unui tribunal atenian a fost aprat de >I&ERIDE care a recurs la un efect patetic de('elindu*i brusc frumuse"ea ?a se 'edea &RAUITELEV# 6C poet tragic atenian de la nceputul sec# J# Trecea drept primul care a introdus n teatru roluri de femei ?!ucate dealtminteri cu masc de ctre un brbatV# Att n Luarea# 8iletului ?;4;V pentru care a fost amendat din pricin c a e'ocat nenorociri recente ct %i n Senicienele ?;06V care au desc$is drumul &er%ilor lui Esc$ll poetul s*a inspirat direct din e'enimentele contemporane ?p# ===V# /# heful unei partide oligar$ice eTtremiste de la Atena n 'remea gu'ernrii Celor patru sute# A f ost asasinat n ;22 iar uciga%ul su a primit apoi cet"enia atenian ?p# /4/V# GA8OROI Nume dat la .IRACGdA marilor proprietari funciari ?p# 0/V# GELA Colonie doriana ntemeiat la nceputul 'eacului JI pe coasta de sud a .iciliei de ctre cretani %i rodieni din Lindos ?p# 66%ifig# 6 p# 3CVH centrul cet"ii %i ma!oritatea sanctuarelor se aflau pe o acropol spre est# La naeputul 'eacului J tiranul >ipocrate %i*a ntins stpnirea asupra unei pr"i a .iciliei orientale# Dup el GELON apoi f ra"ii acestuia >IERON %i &OL_dALO. au fost tirani ai Gelei ?p# 04V# Gltimul a consacrat n aceast calitate pe AGRIGA de la DELSI# Dup cderea Deinorneni(ilor ?;66V Gela a a'ut un regim aristocratic moderat< E.C>IL s*a retras %i a murit aici ?;36V# Ora%ul a c(ut n ;13 sub atacurile cartagine(ilor ?p# 2/6V# n ultimii ani s*au fcut spturi importante descoperindu*se o incint din crmi(i nearse ?&# 26= %i ii# 14V# GELON Siul lui Deinomencs# Era comandantul ca'aleriei lui >ipocrate tiranul GELEI cruia i*a %i urmat# .*a cstorit cu Demarete fiica lui TERON tiranul din Agrigent %i n ;C3 a de'enit tiran al .iracu(ei ?p# 04V# I*a n'ins pe cartagi* ne(i la >imera n ;C1 %i a murit n ;0C ?p# 220V# GEO8OROI Nume dat la .A8O. marilor proprietari funciari ?p# 0/V# GERG.IA .fat al btrnilor mai cu seam la .parta ?p# =1= %i =21V# GIGANTO8A>IE Lupta (eilor cu gigan"ii tem decorati' frec'ent pe monumentele ar$itectonice %i pe 'ase# GI8NAdIG Destinat la nceput antrenamentului atle"ilor odat cu de(*K 'oltarca infanteriei %i necesitatea dea pregti cet"enii prin i GRAJGRf @N AD@NCI8E Grecii au eTcelat n atare art creia i*au dat numele de dliptic# De!a cretanii %i apoi micenienii practicau imitnd Orientul gra'area de intali n pietre dure care le ser'eau drept sigilii n epocile ar$aic %i clasic gra'orii n*au contenit s cree(e delicate %i minuscule capodopere gra'nd pietrele semipre"ioase ?cornalin sardonic calcedonie agat cristal de stncV cu a!utorul unor mici sfredele al cror 'rf era acoperit continuu cu o pulbere abra(i'# Aceia%i arti%ti au fost solicita"i %i pentru gra'area matri"elor monetare -n ambele ca(uri era 'orba de a reali(a un negati' menit s fie folosit fie ca stan" monetar fie pentru a ob"ine o amprent n cear ?ii# 200 //1 //2V# GREGTfiI hI 8f.GRI Din pricina di'ersit"ii sistemelor metrologice folosite n lumea greac ?p# =23 W =26V %i a caracterului fragmentar al informa"iei noastre pri'itoare la unele dintre acestea ne mrginim a nf"i%a aici principalele elemente alesistemului attic amintind totodat c ec$i'alrile cu sistemul metric actual snt mai degrab teoretice dect reale msurile antice nea'nd niciodat preci(ia riguroas a alor noastre# 2# 8suri de lungime l stadiu ?200 6 m#Vm6 pletra ?/4 6mV m211 orgQai ?2 006 mV# m;11 co"i ?1 ;; mV m611 picioare ?1 /46 m#V# La rndul su piciorul se mparte n 26 degete de 1 12C3 m# /# 8suri de capacitate< aV solide< l medimn ?3/ 31 2V W m6 $ectes ?C 03 l#Vm;C $oiniEes ?2 142V# >oiniTulse mparte @n;EotQlaide1 /0= 2# bV lic$ide< l mctret ?/6 /1 l#V m C$ues ?= /0 2#V# >usul se mparte n 2/ EotQlai de 1 /0=

2# =# 8suri de greutate< l talant ?/6 246 EgVm61mine?;=6 6gV m611 dra$me ?; =C6g#V Dra$ma se submparte n 6 oboli de 1 0/C g#?'e(i DRA>8AV# G_LI&O. General spartan care i*a n'ins pe atenieni la .IRACGdA n ;2= ?p# 224V# G_TION &ort din Laconia la ;3 Em sud de .&ARTA a crei sigur ie%ire la mare era# > >ABRIA. General atenian din prima !umtate a secolului IJ ?p# 2/4V# A c%tigat btlii na'ale n Ciclade %i pe coasta Tracici n =06 W =03# A murit la C$ios n cursul frmntrilor sociale -n =30# Legase prietenie cu &laton# >AGELADA. .culptor argian de la finele 'eacului JI %i nceputul celui urmtor# A reali(at mai multe statui de bron( pentru atle"i -2 n'ingtori %i un cT*'olo alctuit din mai multe statui ?cai

%i femei capti'eV nc$inat la DELSI de ctre tareuliui ?soclul par"ial pstratV# A lucrat %i statui de :#ei# Trecea drept maestrul lui 82RON &OLICLET %i SID2A. ?'e*:i .CGL&TGRAV# >ALCOTECl Depo(it de obiecte de bron( ?n special de armeV apar"innd cet"ii %i ps trate p e Acropola Atenei ntr*o cldire speciala situat ntre sanctuarul Artemiaei Brauronia %i &artenon ?a se 'edea fig# /2 p /3 'oi# IIV# >ALICARNA. Colonie greac din Caria unde se amestecau tradi"ii doriene cu influen"e ioniene patrie a lui &AN_A.I. %i a lui >ERO*DOT# .upus &ersiei a fost mult 'reme condus de tirani ce deseori erau femei ca de pild Artemisia care a participat mpreun cu flota persan la btlia de la .alamina# n secolul IJ >alicarnasul a fost capitala satrapilor Cariei# Gnul dintre ei 8AG.OLO. a a'ut drept mormnt'estitul 8AG.OLEG ?p# 2=3V >AR8ODIO. Gnul din Tiranoctoni# Dup spusele lui TGCIDIDE ?I /1 %i II 3= %i urm#V >ipar$ ndrgostit %i respins de >urmo* dios ?acesta manifestnd interes pentru AristogeitonV s*a r(bunat retrgndu*i surorii lui >armodios atribu"ia de canefor ce ar f i trebuit s o aib n cursul unei ceremonii religioase# &entru a r(buna aceast ofens >armodios a!utat de Aristogeiton s*a $otrt s*i ucid pe &I.I.TRA*TIdI ceea ce a dus la asasinarea lui >ipar$ %i la ntrirea tiranici lui >ipias# >ERODOT nsu%i ?J 33*31V combtuse eroarea istoric foarte rspndit care fcea din Tira* noctoni campioni ai libert"ii anima"i de un ideal politic# Aceast interpretare interesat a fost acreditat nc de la nceput de Clistene %i de Alcmeoni(i atunci cnd cua!utonu .partei 2*au alungat n 321 pe >ipias consacrnd de ndat n agora statuile lui >armodios ?imberbV %i Aristogeiton ?cu barbV reali(ate de sculptorul Antenor ?p# 04 /40V# >AR8OhTI Gu'ernatori instala"i grece%ti?p# 2/=V# de .parta dup ;1; n cet"ii >ECATEG .criitor %i om politic din 8ILET ce %i*a sftuit (adarnic coin*partio"ii la pruden" cu oca(ia re'oltei Ionici de la nceputul 'eacului J# &rimul istoric %i geograf care a scris n pro:Y compunnd patru cr"i de Genealogii %i o &eriege( n doua cr"i una referitoare la Europa cealalt la Asia# A fost foarte citit pn n epoca elenistic ?p# ==CV# >ECATO8BA .acrificarea a numeroase 'ictime ?p# /2=V# /=3# .crisul lui Sidias

) iu al lui >efaistos men"ionat de &ausania ?2 2; 6V ca )en)nnd AGORA %i &orticul regal ?adic porticul lui deusV# )t)ln mod sigur 'orba de templul numit acum ndeob%te ns ionA !n picioare %i ast(i pe colina Folonos Agoraios O?Tntificarea eronat pro'ine din faptul c unele metope Iptate repre(int faptele lui Te(euH ii# 22CV# ncon!urat !CG colonad doric ?6T2= coloaneV templul a'ea o cella *olcnad interioar pe dou ni'eluri precedat de un CG tic si urmat de un opistodom# Construc"ia se pare c a &B ut fn ;;4 imediat naintea &artcnonului# n interior -tatuia de cult a lui >efaistos era nso"it pe aceea%i ba( > o statuie a Atenei# Ambele erau datorate probabil lui Alcamene si par a fi fost eTecutate prin ;/2 W ;23# Gn decor sculptat mbog"ea fri(a doric eTterioar ?metopele fa"adei dinspre est %i n continuare nc patru metope la col"urile laturilor lungiV7 iar o fri( continu de tip ionic era amplasat sub colonad deasupra porticului de la intrare %i de la intrarea opistodomului ?respecti' btlie n pre(en"a (eilor si centauroma$ieV# Transformat mai tr(iu n biseric templul este cel mai bine conser'at dintre toate cte au rmas n Grecia ?'e(i ATENA %i fig# == p# 2// 'oi# IIV# Arbitri la unele concursuri >ELIAIA Tribunal popular la Atena instituit de .OLON ?p# C0V< 6 111 de !ura"i ?$elia%tiV snt tra%i n fiecare an la sor"i de ctre ar$on"i din rndul cet"enilor ce se autopropun %i care au dep%it 'rsta de =1 de ani# Ace%tia snt reparti(a"i n (ece sec"ii de 311 de membri plus 2111 suplean"i# >elia%tii depun !urmnt %i primesc n fiecare (i o indemni(a"ie de trei oboli ?doi n 'remea lui &ericleV# n momentul procesului !udectorii erau tra%i la sor"i n numr 'ariabil dup importan"a ca(uluiH ei snt pre(ida"i de un magistrat instructor# >elia%tii $otrsc prin 'ot asupra 'ino'"iei inculpatului# Siecare !urat dispune de dou !etoane de 'ot cel ce ac$it tra'ersat de o ti! plin %i cel ce condamn cu ti! goal# ETist dou urne una pentra 'oturile 'alabile %i alta pentru cele inutile# Apoi !ura"ii stabilesc pedeap*aH daca legea nu pre'ede 'reo pedeaps pentru delictul tri$CGd)- acu(area %i aprarea propun fiecare cte una iar -sl5 nalul se pronun" n final n fa'oarea uneia din ele# ntm"a $elia%tilor este fr apel# Je(i Aristotel Consti*-,:-, ,tententlor 6= %i urm# IIELANODICI Literal N!udectori ai grecilor ?p# //4V# Kascut ZdC la finele 'eacului JI %i nceputul celui urmtor n pro La f*fes# Silosofia sa pe care %i*a eTpus*o n lucrri dB8Y or*-b-L suoerat formulri celebre ca< NNu te scal(i de Brii2 , acelabi ruK %i NR(boiul este mama tuturor ilorK ?p# 2;=b =;/V Re # m cu sub forma unui R8 t i"ional9 a acesu supcrioar capul pre(entare !r ) a'ind n & la nlJmea ume* atiu eiaiu ) se Hf,9doupro#oar9 a puas*uui rilor ie%)um pc fa"a ai Jpilastru trecea atrna coroane i /6VX ife rn ) nul lu# ulptat st atribuita 7 Alcamcne &l9) ACO&OLE2# 2 2 scandal l*

>ERODOT Nscut la >ulEarnas prin ;41 W ;C1 'iitorul istoric apar"i*2 *I unei familii de 'a( care luptase mpotri'a tiranului iK'gdamis >ui Artcmis!ci# Gnc$iul lui >erodot poetul &AN_A.I. a fost eTecutat de ctre tiran# >erodot a emigrat probabil la .A8O.# Apoi a cltorit mult 'i(itnd Grecia imperiul persan ?.iria 8esopotamia Egiptul loniaV &untul EuTin Traciii %i 8acedonia Circne# Cronologia cl***T ,NN, )$H )t de# discu"ie# A stat mult r &ontul EuTin l rcni%i 8aceonia # riilor sale formea( nc obiect de discu"ie# A stat mult 'reme la Atena unde i*a cunoscut pe &ERICLE si .OSOCLE A2 din urm dedicndu*i un poem# Atenieni i*au decernat noruri ta urmare a $aturilor publice# >erodot s*a dus DOI la TG>IO2# ora% ntemeiat n ;;= din ini"iati'a lui &erie Ic K italia de sud de'enind cet"eanul acestuia ?p# 22/V de unde a cltorit n coloniile grece%ti din Occident# I niurit dup nceputul r:bo!ului peloponesiac dar data eTacl a mor"ii nu se cunoa%te# Bustul su apare pe copii romane asociat m cel al >iiTGClDlDE ?p# ==C %i ii# 266V# >erodot %i 'iata religioas ?p# 242V# >erodot %i di'inii l ile strine ?p# /60V# >ERO. ?S# /=4 /63V# >E.IOD &oet de ia linele 'eacului JII originar din Ascra n Beo* "ia unde tatl su 'enise din FQme n Eolida dup nere* u%ite ncercri de a face nego" pe mare# n satul su a dus 'ia"a unui mic proprietar agricol practicnd totodat o poe(ie de un fel foarte personal# Cea mai lung cltorie a sa a fost piu la Calcis n Eubeea spre a participa la un concurs de poe(ie unde a ie%it c%tigtor# n afara Teogoniei %i a 8uncilor %i (ilelor i*au fost atribuite numeroase poeme pe care critica aleTandrin urmat de cea modern le*au considerat drept apocrife ?p# 3/ %i urm#V# Importanta lui >esiod n religia greac ?p# 24C %i urm#V# >ETAlRll

2* Grupri religioase %i cet"ene%ti n unele cet"i doriene GA# /46V# /* .ociet"i secrete ale aristocra"ilor din Atena ?p# /46V# ,olul politic aZ acestora n re'olu"ia din ;22 ?p# 2/1V# >2EFOSANTE rcot de la Eleusis ales din familia Eumolpi(ilor Numele lnseamnY Ncel ce de('luie lucruri sacreK ?p# /;;V# ONl a- comunit"ilor amfic"ionice n sfatul Amfic* ?p# =/1V# 03 flG al 2Gi Deinomenes* 5Ka urmat fratelui su nti ca tiran al GELEI apoi ca tiran al .I*

RAGGdEI n ;0C ?p# 04V# I**a btut n ;0; ?p# 220V pe etrusci pe mare n fa"a Gumei# 8oartea lui TERON din Agrigent n ;0/ l las stpin al aproape ntregii .icilii# ntemeia( ora%ul Etna dobn# de%te o seam de 'ictorii $ipice la Pocuri punndu**i np .I8ONIDE BAC>ILIDE %i &INDAR s le cnte# l &of# teste pe E.C>IL s stea la curtea sa# 8oare n ;66# /# Olar attic ce a semnat un mare numr de 'ase cu figuri ro%ii n primul sfert al 'eacului J# L*a folosit pe pict#orul 8aEron care a pictat aceste 'ase cu scene de familie ori dionisiace scene de mare cursi'itate %i suple"e ?'e(i CE>A 8ICAV# >ILOiI Nume dat la .parta unei categorii de scla'i de un fel deosebit ?p# /C4 =14V# >I8ERA Cetate ntemeiat la mi!locul secolului JII n 'estul .ici*liei ?p# 66 %i fig# 6 p# 3CV de ctre calcidienii din dYnele %i eTila"ii siracu(ani# A cerut a!utorul lui TERON din Agrigent %i al lui GELON mpotri'a cartagine(ilor care aG fost infrn"i n ;C1 sub (idurile ei ?p# 2/6V# >2&AR> Comandantul ca'aleriei la Atena ?p# 233V# >2&ERIDE Orator atenian din secolul IJ ele' al lui I.OCRATE %i poate al lui &LATON# A intrat n 'ia"a politic in =61 pledind un proces de ilegalitate# De mora'uri nu prea se'ere se %tie c a aprat*o n fa"a Areopagului pe curte(ana SrQne acu(at de impietate# Ca politician a participat acti' la lupta mpotri'a lui Silip# 8ai tir(iu 2*a-acu(at pe DE8O.*TENE n 'remea afacerii >arpalos ?=/;V# Dup nereu%ita rscoalei mpotri'a macedonenilor urmnd imediat mor"ii lui AleTandru a fost prins %i eTecutat ?=//H p# =;CV# >I&OCRATE 8edic nscut la Cos dintr*o familie de medici ce pretindeau c descind din AsElepios# Acti'itatea lui s*a desf%urat mai ales n cursul ultimei treimi a 'eacului J# A cltorit mult %i a murit n Tesalia# Colec"ia scrierilor $ipocratice

cll&ri)/ n realitate pu"ine opere ce*i pot fi sigur atribuite ?p* a;)>I&ODA8O. apoi a 'enit la Atena unde prin ;03 a alctuit p[7K* O luiH nendoielnic c a luat parte %i la ntemeierea i7 ) ora%ului Turioi# A scris un tratat despre construc- Lsonal a cet"ilor# Numele lui rmne legat de planul OpX1) hi func"ional al ora%ului la a crui rspndire K ur p contribuit ?p# /C=V#

>I&ONAU & pt originar din Efes autor de poeme satirice ctre mi!* locul secolului JI ?p# ==2V# >LA8IDf ?Je(i &* 23; %i JEh8@NTV# >OLOCAG.T .acrificiu n cursul cruia 'ictima este ars n ntregime ?p# /2;V# >O8ER ?&# ;4 %i urm#H =/6 %i urm# %i ii# 23CV# >O&LIT .oldat din infanteria grea ?p# 0=V# Armamentul su ?p# 2;3 %i urm# %i ii# 32 36 30 0/ 0=V# >OREG2E Gna dintre cele mai importante LITGRGII nttice# Ea const In a face fa" c$eltuielilor unui cor destinat unei repre(enta"ii publice cu oca(ia unei ceremonii# >oregul trebuie s*i plteasc pe $oreu"i pe instructorul acestora ?care deseori este %i autorul teTtului poem tragedie ori comedie %i al mu(iciiV pe mu(icant sau pe mu(ican"i %i e'entual s ac$ite costumele %i decorurile# Cum de obicei ntre numero%ii $oregi fiecare repre(entndu*%i tribul a'ea loc un concurs amorul propriu al cet"eanului n'estit cu aceast costisitoare cinste intra n competi"ie din plin# n ca( de reu%it $oregul primea un premiu ?ndeob%te un trepiedV %i di'erse onoruri# El %i srbtorea bucuros succesul nc$i*nind o ofrand ?monument $oregicV# .trada Trepiedelor de la Atena %i datora numele trepiedelor 'oti'e ce o mrgineau nl"ate pe monumente comemorati'e ridicate de $oregi ca de pild monumentul lui LQsicrate ?datnd din ==; #e#n#V %i care se afl nc n picioare cu toate c tre*&iedui din 'rf a disprut ?p# =1/V# >R_.ELESANTINA ?statuarleV Descrierea te$nicii ?'e(i p# =34V# >_&ERBOLO. Oln &olitic atenian ostraci(at n ;20 ?p# 220V# l L * SeraiA n Tesalia# A fost asasinat n =01 dup O n Grecia de nord un rol important 'reme de am ?p# IB_CO. &oet liric nscut la Region n prima !umtate a 'eacului Jt A stat mult 'reme la .A8O. la curtea lui ?p# 00 ==2V# Ar$itect de la mi!locul 'eacului J poate atenian# Autor al &artenonului ?;;0W;=CV mpreun cu CALICRATE. %i SID2A. %i al Telesterion*ulai de la Eleusis# I se mai atri buie probabil ns fr temei templul lui Apolo Epicurios de la Basai ?SigaliaH p# =3/ 'e(i %i ACRO&OLA ATEs\ Templul de la Basai ?ii# 20CV# ISICRATE General atenian ce s*a tcut remarcat de nenumYrate-ori in cursul primei !umt"i a secolului IJ ?p# 2/4 %i 230V A folosit cu succes &ELTAhTII ?p# 2/3V# IONIC ?ordinV _ e: i ORDIN %i p# ;= %i ii# //; //3V# 2ONIENI 8igra"ia ionienilor ?p# =4 %i urm#V# Dialecte ?p# ;2 %i urm# %i fig# 3 p# ;2V# I.OCRATE

Retor atenian nscut n ;=6# Tatl su era fabricant de fluiere# A fost ele'ul lui &RODICO. al lui .OCRATE %i GORGIA.# &ier(ndu*%i a'erea ca s triasc a trebuit s se fac logografH a prsit politica din pricina timidit"ii %i slbiciunii 'ocii %i a ntemeiat n =4= o %coal de retoric al crei succes i*a permis s*%i refac a'erea# A compus mai ales discursuri festi'e de un stil deosebit de %lefuit n care %i*a eTpus concep"iile politice< &anegiricul ?=C1V &anatenaicul ?==4V# n Anlidosis pledoarie ficti' pentru un sc$imb de bunuri %i*a de('oltat n c$ip de apologie personal ideile pri'itoare la educa"ie retorica %i filosofie# A murit n ==C ?p# =;6V# Isoerate %i 8ERCENARII ?p# 2C0V# P POCGRI &ANELENIGE Je(i CONCGR.# F F ORE ?Je(i .CGL&TGRA %i ii# 24C //6V# turoi# 2#0# T ACEDE8ONA Alt nume al .partei n 'reme ce numele de .parta desem*ea( ora%ul nsu%i cel de Lacedemona are o eTtensiune nai mareH el era folosit de cet"enii spartani pentru a desemna fie ora%ul fie statul mai ales n rela"iile lor cu alte cet"i grece%ti# Lacedemonieni snt deopotri' spartanii propriu*(i%i cit %i periecii# .e presupune c numele de Lace* demona desemna de!a statul organi(at n Laconia la sosirea n'litorilor dorieni ?care a a'ut loc prin 'eacul IU 'e(i .&ARTAV# LADE Insul din lonia n apropierea 8ILETGLGI ling care per%ii au nrint n ;42 flota ionienilor rscula"i ?p# 4/V# LA8&ADODRO8IE Curs cu tor"e ?p# //CV# LA8&ON Celebru pre(ictor atenian contemporan cu &ERIGLE ?p# /;CV# LATO8II Cariere de piatr# Cu'intul este folosit pentru a desemna n special pe cele din .IRAGGdA care au ser'it drept nc$isoare pentru pri(onierii atenieni dup eTpedi"ia din .icilia ?p# 224 /C1 %i ii# 2/3V# LAGRION Regiune muntoas din eTtremitatea sud*estic a Alticii 'estit prin minele ei de plumb argentifer eTploatate cu ncepere din Jeacul JI# Acestea au !ucat un rol important n economia Atenei n secolele J %i IJ# 8inereul era eTtras )in galerii de adncime ?unele la mai mult de 211 m de la suprafa"a soluluiV scunde %i strimte ?t m nl"ime %i mai &P"in de l m lrgimeV# .epararea plumbului argentifer de celelalte produse se fcea prin splarea n baaine de decan*)are iar apoi prin topire in cuptoare se ob"inea separarea fgmtului de plumb# Au rmas nsemnate 'estigii ale aces*I1r instala"ii antice ?p# 2/1 /C2V# L*EBADEEA Trof Y*lG BeBtiaA nstYr-i Li'adia# .ediu al oracolului lui Ob4 cenfr*21*- Care cra consul-*at ntr*o grot dup o procedur ,uiacara imagina"ia ?&ausania IU =4 4 %i urm#H p# /32V# LEF_TO. Jas pentru parfum deseori ntrebuin"at n riturile fun& n CERA8ICA attic din secolul J eTist o categorie eA cial de leEQte funerare pe care decora"ia figurati' n)#^ crom este a%ternut pe un fundal alb ?p# /=C ii# 33 ifo 223V# - )^^ LELANTINf ?cmpiaV Cmpin Lelantin se ntinde ntre Calcis %i Eretriu n & beea# Ea a fost disputat ntre cele dou cet"i n cursul unui r(boi care n 'eacul JII a mpr"it Grecia n dnN*tabere ?p# C=V# Ga LENEENE .rbtori ale lui DionQsos n Attic ?p# /24 %i //3V# LEO>ARE. .culptor atenian din secolul IJ# &rin =31 a luat parte la mpodobirea 8AG.OLEGLGI din >alicarnas# A reali(at numeroase statui de (ei %i portrete ?printre care cel al lui I.OCRATEV# Dup C$eroneea a lucrat pentru su'eranii macedoneni# I se atribuie originalul 'estitului Apolo din Bel'edere de la 8u(eul Jatican ?p# =36V# LEONIDA Rege al .partei mort eroic la TER8O&ILE in ;C1 ?p# 211V#

LE.>E Cldire ser'ind ca sal de ntruniri# Leslie a cnidienior de ia Delfi a fost decorat cu picturi de ctre &OLIGNOT ?p# /61V# LEGCTRA A%e(are din Beo"ia la cincispre(ece dlometri sud*'est de Teba ntr*o cmpie n care E&A8INONDA a (drobit n =02 armata lacedemonian ?p# 2=1V# LIBIA Nume dat de greci Africii care pentru ei ncepea la 'est de Egipt n sens restrns denumirea se aplic Cirenaicii singura regiune de pe continent ocupat de colonii grece%ti# &opula"iile libiene descrise de >ERODOT n cartea a iJ*a a Istoriilor au a'ut cu grecii rela"ii cnd pa%nice cnd de ostilitate# Coloni(area Cirenaicii ?p# 64 %i fig# 6 p# 3CV# LIBON Ar$itect clin Elis care ntre ;6C %i ;36 a construit templului deus din Olimpia ?'e(i OLI8&IA %i ii# 213V# LICGRG 2# Legiuitor legendar al .partei de 'i" regal# ArH f i !*la finele 'eacului IU %i s*ar fi inspirat din institu"iile o ene din Creta ?p# C2V# r atenian din secolul IJ# Apar"inea 'ec$ii familii /- B$ita(ilor%i a fost preotul Iui &oseidon Ere$teus# A luat a EteoKK n cu DE8O.TENE la lupta mpotri'a lui &br#te-pupY C$eroneea a gospodrit finan"ele Atenei ini"iind )ili& na%e lucrri< arsenalul din &ieru teatrul lui DionQsos nGIKb(iul Liceului etc# A murit n =/;# Dintre discursurile 3^a pstrat cel pronun"at contra lui Leocrate un atenian ot de a se fi sustras obliga"iilor militare dup btlia Ka C$eroneea ?p# =;CV# Degat din Asia 8ic a'nd drept capital .ardes care a *-rYt sub dinastia 8ermna(ilor pn la cucerirea persan ?&3;6H &* C4 %i fig# / p# /;V# LIGI ?&# =/1 %i urm#V# LINEARGL B .criere silabic folosit de miccnieni ?p# 21 %i ii# 8V LI.IA. Nscut la Atena prin ;;1 era fiul unui siracu(an bogat Cefalos stabilit ca metec la &ireu unde a'ea un atelier de arme# A petrecut c"i'a ani la TGRIOI apoi s*a rentors n ;2/ la Atena unde a preluat conducerea atelierului prin* tesc ?p# /C0V# Bunurile i snt ns confiscate de cei Trei(eci fratele su &olemar$ este asasinat iar el nsu%i este ne'oit s fug la 8EGARA ?;1;V# .e ntoarce cu democra"ii n ;1= %i pledea( spre a**%i r(buna fratele mpotri'a lui Eratostene unul din cei Trei(eci# Constrns din pricina pierderii a'erii s practice meseria de logograf a compus mai multe discursuri< Despre in'alid Contra lui Diogeiton Despre mslin ?p# =;6V# LI.I& .culptor 'estit din .ICIONA# Acti'itatea lui ncepe nainte de =6C ?statuia lui &elopida de la DelfiV %i se continu pn cel pu"in la =2C# De o mare fecunditate a fost un maestru al turnrii bron(ului %i al repre(entrii mi%crii l se datorea( statui de (ei portrete alegorii ?ca cea a &rile!ului FatrosV# A fost sculptorul fa'orit al lui AleTandru cel 8are# LITGRGIE .arcin financiar impus de statul atenian unuia sau mai multor cet"eni boga"i# Liturgiile periodice erau legate de srbtorile religioase# >oregia consta din ec$iparea %i ntre"inerea unui cor dramatic comic ori ditirambic sub raport manciar dar %i din recrutarea actorilor %i $oreu"ilor %i su*&!)'eg$erea repeti"iilor# Corurile participau la un concurs %i : regul c%tigtor nc$ina de obicei o ofrand di'init"ii +]&numen"e $oregiceV# >estiasis consta din asumarea c$cltu* rere*rGnGi ospt comun al tribului cu oca(ia unei srbtori ?& IT*'f6- ETistau hL >turgii eTcep"ionale ca trierar$ia -LAO &rea greaua sarcin a fost n cele din urm mpr*

"it IJ ntre mai mul)i cet"eni %i c$iar# la mi!locul secolul ntre membrii unei sQmorii# Orice atenian a crui bo)*t O cea drept considerabil era supus liturgi!lor dar 0b *el socotea c un altul mai bogat cruia ar fi trebuit ) re'in sarcina se esc$i'a atunci putea propune prin" 4- ac"iune intentat n fa"a $elia%tilor sc$imbarea ?armL T-*-B a'erilor lor ?p# =1/V# MMK7KtoisV LOGO GRAS Retorce compune discursuri pentru procese ci'ile# Logo*Taf nu pledea( el nsu%i ci furni(ea( pledantului doar teTtul pe care acesta l 'a citi n fa"a tribunalului# LI.IA. III&E# RIDE au practicat meseria de logografi# A se deosebi ti ._NEGORO. ?p# bl ;V# e L_GDA8I. t# Tiran din NaTos ?prin 3*23 W 3/3V prieten al lui &`L2*CRATE din .amos ?p# 0CV# /# Tiran din >alicarnas n al doilea sfert aZ 'eacului '# L_.ANDRO. General spartan# Ca n a 'arii n marea Egee n ;10 %i*a ntrit flota cu a!utorul lui Cirus cel Tnr# nlocuit pentru o 'reme de Calicratidas care este nfrnt la insulele Arginuse reia comanda %i bate flota atenian la Aigospotamos ?;13V# Asedia( %i cucere%te Atena n ;1; dar se ab"ine sa o distrug mrginindu**se doar la a drma didurile Lungi# Ame"it de succese prime%te s*i fie aduse onoruri eTcep"ionale< statuie la Delfi altare %i un ade'rat cult n diferite ora%e# Rec$emat de efori este "inut departe de putere# 8oare n btlia de la >aliartos din =43 ?p# 2/1 %i urm#V# 8 8ACEDONIA Regat situat la nordul Greciei ?p# 2=; %i fig# 23 p# 2=6V# 8ANTINEEA Cetate din partea rsritean a Arcadiei# Distrus de .parta .n =C3 a fost reconstruit de E&A8INONDA In =01 care a mpre!muit*o cu o puternic incint o'al de crmi(i nearse pe un soclu de piatr incint nsumind aproape patru Eilometri lungime flancat de 2/6 de turnuri %i strbtut de 21 porai# Btlia de la 8antineea n =6/ ?p# 2==V# 8ARATON X Dem din nord*estul Atticei# Btlia de la 8araton ?&* Q: %i fig# C p# 46 ca %i fig# 4 p# 44V# 8AR8GRf Oile d ) *** ****##N'# i "Xirtii ufu$e!!u ac aprenaLt t mai ales ?p# /C1V cu granula"ie mare foarte OK) ' i l I"i G II /2 8armurile din Ciclade erau deosebit de apreciate cea de T:JliGb mai nlps fr oonI X# XX ## # t# NAFO C/ lucid re(istent cea mai apreciat de sculptori n trals marmura de >imet cu granu#lat#ie fin u%oar tent O lCu-aGA-strie dur era un eTcelent material de construc"ieH n. de &entelic dur %i dens alb la eTtrac"ie capt tn r o tenta aurieH este folosit n ar$itectur ?&artenonul ileeleV dar %i n sculptur ?decora"ia &artenonuluiV# Agen"ie comercial a Soceei ntemeiat prin 611 pe coasta de sud a Sran"ei ?p# 6C %i fig# 6 p# 3CV# Soarte prosper cetatea a consacrat un te(aur la DELSI# 8AG.OLEG 8ormntul monumental al lui 8ausolos la >alicarnas proiectat poate nc din timpul 'ie"ii beneficiarului H nceput de so"ia sa Art emisia a fost ntrerupt probabil la moartea acesteia n =32 %i terminat prin gri!a lui AleTandru cel 8are ?prin ===V# Era compus dintr*un soclu nalt rectangular dintr*o cella ncon!urat de =6 coloane ionice %i dinf#r* o piramid n trepte ce sus"inea o c'adrig# Ar$itec"i au fost .AT_RO. %i &_TEO.# Decora"ia sculptural era opera lui .CO&A. TI8OTEO. BR_AU2. %i LEO>ABE. %i cuprindea dou fri(e ?CENTAGRO8A>IA %i A8AdONO8A*>IAV pe soclu %i o fri( cu curs de care pe cella ? p# 2;3V# C'adrig oper a lui &Qteos purta statuile lui 8ausolos %i a Art emisiei H alte statui %i o serie de lei mpodobeau terasa %i intercolonamentele cellei ?p# =36V#

8AG.OLO. Siul lui >ecatomnos satrap al Cariei de la mi!locul 'eacului IJ# Acti' %i puternic a contribuit la desprinderea din confedera"ia atenian a insulelor C$ios Rodos %i Cos ?=30 W =33V# Soarte desc$is fa" de cultura greac %i*a moderni(at capitala >alicarnas fcnd din ea un mare port# < a btut moned in stilul rodian# A murit n =3= ?p# 2=3V# 8EGALO&OLI. Capital federal a ligii arcadiene ntemeiat n =01 de E&A8INONDA pe malurile >elisonului %i reunind prin .iNOlCI.8 aproTimati' patru(eci de a%e(ri mpre!muit cu o incint de 4 Em era mpr"it n dou de ru# La nord se aflau centrele municipale< agora dreptung$iular sanctuare ?deus .otcr %i di'init"i arcadieneV gimna(iul# La sud cldirile federale< Tersilton*ul mare sal $ipostil cu coloa*nc-e dispuse n cinci dreptung$iuri concentrice sus"innd )n )cB&eri% n patru pante sal destinat adunrii perma*ente ?tribun central pentru oratorVH porticul doric de )la"ad ser'ea drept scen a teatrului ?unul dintre cele ii i-#mari din GreciaV construit n a doua !umtate a seco*lu$l2 IJ ?p# 2=2V# C= lians]lpoli2-ical 8egaridei regiune situat ntre Istm Beo*7l Attica# nfloritoare iuc din 'eacul JIII 8egara a fost o mare coloni(atoare ?metropol a 8egarei a .eliuuntului n .icilia a Calccdonului Bi(an"ulu- ) >eracleei n &ropontidaH p# 6= %i urm# %i fig# `) p LL2 n a doua !umtate a secolului JII a fost condus de tiran Teagene reali(ator de mari lucrriH n 'eacul urmtor a'ut un regim oligar$ic# 8ult 'reme ri'al a Atenei pent ) posesiunea .alaminei a fost aliat a acesteia ntre ;61 ) ;;6c ulterior ostilitatea renscind ntre cele dou celf 5- fost preteTtul r(boiului peloponesiac ?decretul din ;=1L ce eTcludea 8egara de pe pia"a atticV# In'adat %i de'-as- taf# anual de Atena apoi supus $egemoniei spartane 8-: gara si*a rcdobndit o oarecare prosperitate n cursul-secolului IJ# A fost patria poetului elegiac Teognis ?301W;C=V sK a ar$itectului EG&ALINO. care a lucrat la .amos n 'renic*5 lui &olicrate# Din ora%ul a%e(at pe dou coline a"i mai rmas ast(i cte'a ruine ale apeductului %i fntnei construite de Teagene# 8EGARA >_BLAEA Colonie greceasc de pe coasta rsritean a .icilici ntemeiat n 031 de dorienii 'eni"i din 8EGARA# 8icimea teritoriului ei a obligat*o s ntemeie(e la rndu*i .elinuntul ?p# 66 %i fig# 6 p# 3CV# A fost distrus n ;C= de GELON si repopulat la finele 'eacului IJ# De curind au fost eTecutate aici spturi importante# 8EGARON .al dreptung$iular precedat de un 'estibul de'enit principala sal a palatelor miceniene ?p# =1 %i 'rm# %l fig# /0V#

Sig# /0# 8EGARONGL LA TIRINT &_LO. hI 8TCENE Recunoa%tem porticul cu dou coloane de la intrare anticamera %i sala cea mare cu patru coloane cu 'atr circular n centru# La Tirint %i la &Qlos tronul princiar se afla adosat peretelui din dreapta# 2# Tirint /# &Qlos =# 8lcene tenian din ultima treime a secolului J# L*a folosit Blarp*ct#1rul iui 8eidiasK desenator al crui nume este K se atribuie decorarea mai multor '(ute cu 'e%* c nsufle"ite de mii de falduri nso"ite de Amora%i )discrete- element e de peisa! ?'e(i CERA8ICAV# 8ERCENARI ?&# 2C;*2C0V# p*ct#1rul iui 8eias esenaor a cru nu )6 K scut dar cruia i se atribuie decorarea mai necun - r"!nnd Nstilului nfloratK pe care pot fi 'ase -P!Rcu+#e! grupuri de femei tinere %i gra"ioase FCeG ri7** Dinastie ce a domnit asupra Lidiei n 'eacul JII %i n prima !umtate a celui urmtor ?p# C4V# 8E.ENA Ora% ntemeiat de E&A8INONDA n =02 pe panta muntelui Itomos pentru a*i adposti pe mesenienii regrupa"i# Era aprat de o incint lung de 4 Em construit din blocuri de talie pre'(ut cu turnuri ptrate sau semicirculare incint ce cuprindea deopotri' lanuri %i p%uni# Jestigiile snt impresionante ?p# 2=2 26=V# 8E.ENIA

R(boaiele meseniene ?p# C/ %i urm# 210 %i urm#V# 8ETECI .trini domicilia"i la Atena# N*a'eau drepturi ci'ile nici politice erau supu%i unor taTe speciale %i trebuiau s aib un c$e(a% atenian %i a'eau ns partea lor de obliga"ii cet"ene%ti ser'eau n armat %i participau la srbtorile religioase# &entru ser'icii aduse cet"ii puteau primi drepturi ci'ile ?meteci isoteliV# .e ocupau mai ales cu me%te%ugurile %i nego"ul ?p# /C4V# 8ETO&f &lci de piatr sau de teracot intercalate n fri(a dorir intre triglif e# Gneori snt sculptate sau pur %i simplu pictate ?'e(i ORDIN %i p# =33 %i ii# 242*24=V# 8ETRONO8I Jerificatori ai greut"ilor %i msurilor la Atena ?p# =26V# 8ETRO&OLf Cetate ntemeietoare a unei colonii#

L a"e din nord*'estul Argolidei situat ntr*un peisa! mun*crn )6* B nltime de unde pri'irea r(bate departe asupra lulu A )R)&.GLGI permi"nd controlul asupra principa*nia: ?lrurn ctre Corint# Locuit de!a n neolitic cea mai C3 e pros&critate a cunoscut*o n cursul mileniului II n al crei nume 2*a dat ?p# /6V# Distrus de n'litori ) tant cetate a Ionici situat la intrarea Golfului lat*lti"&BT -inaiul sudic al acestuia unde ocupa o peninsul nKBP de aprat nc la mi!locul mileniului II se stabilise ll#bB#r a%e(are comercial cretano*micenian# Coloni(at >LK trei-onieni n momentul migra"iei acestora ?p# ;1V a *Cnit np1i un focar de comer" %i de cultur precum %i o ?leUR etropol coloni(atoare# Rolul ei# a fost preponderent Neagr ?p# 1; %i fig# 6 p# 3CV %i foarte important cu Egiptul# .*a numrat printre primele cet"i care au adoptat ino'a"ia lidian a monedei# A Eretria n r(boiul LELANTIN# Aspru crmuit de tiranul TRAhIBGL la finele 'eacului JII %i la Knceputul celui urmtor a cunoscut apoi lupte interne# A fost singurul ora% grecesc ce a c(ut la n"elegere cu Cirus# I fost fcut 'estit n 'eacul JI de sa'an"i %i filosofi ca TALE. ANAU28ENE %i ANAU2 8lNDRG# Antrenat de Aristagorns n re'olta loniei a foct cucerit %i distrus n ;4;# Reconstruc"ia lui n cursul 'eacului J a permis unor urbani%ti ca >I&ODA8O. s*%i pun n aplicare teoriile ?'e(i fig# 24A &* /C/V# 8iletul a fcut parte din prima lig de la Delos# 8ILO Insul 'ulcanic n sudul Cicladelor locuit nc din mileniul III# n a%e(area de la SQlacopi au eTistat trei cet"i suc* cesi'eH cea mai recent ?2311 W 2211# palat fresceV a fost distrus de dorieni# Cetatea 8elos de la nord a fost inte* meiat de spartani abia pe la 011# 8embr a ligii maritime de la Delos a prsit*o n timpul r(boiului peloponesiac fiind de dou ori asediat de Atena crunt depopulat ?;26V %i ocupat de cleru$! ?p# 220V# 8ILTIADE General atenian pro'enit dintr*o familie aristocratic pe care &2.I.TRAT2dII au fost la un moment dat gelo%i# Gn* c$iul su a fost tiran n C$ersoncsul tracic el nsu%i ducn*du*se acolo n 326# .upus lui Darius pn la re'olta Ionici s*a rentors la Atena n ;4= fiind (adarnic acu(at de ad'ersarii politiciH ales strateg n ;41 a !ucat un rol important n 'ictoria de la 8araton ?p# 4;V# n ;C4 n fruntea flotei ateniene a asediat (adarnic &rosul ?p# 4CV# Rnit intr*un accident petrecut n timpul asediului s*a ntors la Atena e a fost* acu(at n fa"a poporului %i condamnat Ia o re amend# A murit la pu"in 'reme dup aceea din pricina rnii# &ortretul a crui copie o a'em ?ii# ;;V trebuie i fost eTecutat dup moartea sa prin gri!a fiului Cimon# C0 a 'eac7bb1 b flaut*is2- Kriginar din Colofon ?ultima treime 2Gl JIIH p# ==1V# 8INf ?Je(i 8ONEDA GREGTfiI hl 8f.GlllV# 8INE ?&# /C1* */C2V# 8I >ON .culptor din secolul J originar din Eleuterai la $otr dintre Attica %i Beo"ia# Ele' al lui Ilageladas din Areo pare* se c %i*a desf%urat acti'it"ii mai ales la mi!locul 'eacului# O mrturie pomene%te de ri'alitatea iui cu &ITA GORA

din Region# A fost n primul rnd un maestru ai bron(ului care s*a strduit s redea mi%carea# TeTtele V men"ionea( ca autor de statui de atle"i %i de di'inittK Dou dintre operele sale ne snt cunoscute prin copii sau prin documente figurate< grupul Atena %t 8 ars Q as ?pe Aer7 pola AteneiV %i 'estitul Discobol repre(entat n plin ac"iune 8iron era 'estit %i ca sculptor animalier< a sculptat o 'acii al crei realism eTtraordinar este ludat de mai multe teTte ?se spune c 'ite!ii %i taurii credeau c e 'ieV# 8IhTO . Indemni(a"ie (ilnic pltit fiecrui cet"ean nsrcinat cu o func"ie public ?p# /CC =16V# 8NE.ICLE. Ar$itect atenian care ntre ;=0 %i ;=/ a construit &I21&I* LEELE ACRO&OLEI ATENEI# Gnii i atribuie %i construc"ia Ere$teionului# 8ONEDA Dac obiceiul de a folosi drept moned de sc$imb o anumit cantitate de metal datea( din 'remuri foarte 'ec$i ideeHV de a autentifica lingoul printr*o marc garantindu*i calitatea %i cantitatea nu a aprut dect destul detr(iu# Atare ino'a"ie era atribuit fie lidienilor fie lui Sidon din Argos< n tot ca(ul ea datea( din secolul JII ?p# C3V# Nu electrum*ul lidian ci argintul a fost folosit la baterea monedelor n cet"ile grece%ti# La aur se recurgea mult mai rar cu eTcep"ia imperiului persan moncti(area acestuia corespun(nd Pn*deob%te unor mpre!urri ie%ite din comun ?Nmoned de cri(aKV# Cu toate acestea n 'eacul IJ unele cet"i ?Gircnc Lam*psacos &anticapaionV %i Silip al 8acedoniei au btut in mofl regulat monede de aur# Bron(ul nu ser'ea dccit pentru monede di'i(ionare de mic 'aloare %i cu circula"ie eminamente local# Dimpotri' argintul era folosit %i &en-L- tran(ac"ii eTterne iar unele monede ?ale Eginei n pcrioat# ar$aic %i ale Atenei n epoca clasicV au constituit u2 ade'r mi!loace de sc$imb interna"ionale# Seluritele sis ci)M*monetare se ba(au pe greutatea principalelor m,-lc) argint# De obicei unitatea era dra$ma care se nl&)ropt f n 6 oboli# &iesa esen"ial a sistemului ce ser'ea

Sig# /C# BATEREA 8ONEDELOR GRECEhTI i Ciocan /# &onson mobil cu matri"a re'ersului =# Sanul de metal pre"ios ;# Nico'al fiT cu matri"a a'ersului# greutate*ctalon era fie cea de ; dra$me ?telradra$maV fie cea de / dra$me ?didra$maV numit %i statcr# Baterea unor monede mai mari de 21 dra$me ?decadra$maV constituia o eTcep"ie# &e lng atare 'alori grecii se foloseau de unit"i de calcul ce n*au corespuns niciodat pieselor emise n realitate< aceste unit"i de calcul mprumutate din sistemele ponderale craii mina ?'alornd 211 dra$meV %i talantul ?de 61 mine sau 6111 dra$meV# La nceput monedele erau btute cu o emblem pe o singur fa" iar mai apoi pe ambele# Sanul de metal cu anumit greutate dar de form pu"in regulat era btut la cald manual ntre dou matri"e gra'ate n adncime# Gna din matri"e era fiTat ntr*o nico'al iar cealalt ntr*un ponson mobil "inut n mn de lucrtorul ce lo'ea la cellalt capt cu ciocanul# 8atri"ele puteau fi de fier sau bron(# Cea inferioar corespundea la ceea ce se nume%te a'ers iar cea superioar re'ersului# Se"ele monedei sint recunoscute n practic prin aceea c re'ersul are ntotdeauna o mic margine supranl"at i lanul ie%ind n afara ponsonului mobil lucru imposibil cit pri'e%te matri"a a'ersului fiTat in nico'al# 8atri"ele se u(au foarte repede cea mobil de dou sau de trei ori roai repede dect cea fiT# E'olu"ia acestei u(uri ce poate 2 Grmhrit n unele ca(uri a!ut la clasarea cronologic a emisiunilor# Baterea monedei era un pri'ilegiu al cet*] autonome ?p# =23V de unde %i mul"imea emisiunilor tat f#mca# .reac eTtrema 'arietate a tipurilor mprumu7 agri i6 tradi"iile religioase locale fie de la produsele lo7ir 0 ale prnntulKiH fie c$iar din calambururile etimo*sau nb 0 a Ia RodosA t elina sau selinon la .elinunt mrul "inuta 8ilBV- 8-ll2* cdin aceste monede snt de o nalt 2=6 OA: tic ?fl Rc Jedea >* =3*=0 3; C/*C; 2=3 - /12- /14*/21 %i fig# /CV# Coasta asiatic n fa"a .A8O.GLGI# * Pl Capul 8Qcale ?p# 21; %i fig# 4 p# 44V# N NAGCRATI. A%e(are comercial greceasc n Delta egiptean ?n )n

fig# 6 p# 44V# hl NAJAR> Amiral al flotei lacedemoniene# NAUO. 2# Cea mai mare %i cea mai bogat insul a Cicladelor# n r#ecolele JII %i JI a !ucat un rol dominant n 8area E7ee n confedera"ia insular al crei centru religios era DELO*.GL a ocupat un rang de prim ordin dup cum ne arat ofrandele pe care le*a consacrat n insul< colosul de mai mult de 3 m nl"ime de marmur ?prin 611H au rmas fragmente nsemnateV sala ?oi:cosV %i porticul naTienilor ?nceputul 'eacului JIV# n plus ea a consacrat prin 303 .finTul naTienilor de la Delfi# Insula cuprinde importante cariere de marmur n care statui ar$aice colosale %i neterminate au fost lsate la fa"a locului# A btut moned cu nsemnul Eantarosului alu(ie la 'iile sale# n 'remea lui &OLICRATE din .ainos s*a aflat sub tirania lui LQgdamis pe care partidul aristocratic sus"inut de lacedemonieni 2*a alungat prin 3/3# n 'remea r(boaielor persane a fost cucerit %i !efuit de per%i# A luat apoi parte mpreun cu ceilal"i greci la btlia de la &LATEEA %i a intrat n liga de la Delos# A primit coloni%ti atenieni# n 'eacul IJ la =06 atenienii au distrus o flot lacedcmonian n apele NaTosului# /# Cetate din rsritul .iciliei la nord de Catana ntemeiat de calcidieni la mi!locul 'acului JIII# Trecea drept cea mai 'ec$e colonie greceasc din .icilia ?p# 66 %i fig* 6! p# 3CV# A btut prin ;61 o foarte frumoas seric monetar a'nd pe a'ers capul lui DionQsos iar pe re'ers un .ilen g$emuit ?ii# C; /2;V# NE8EEA A%e(are din &elopones pe teritoriul cet"ii Cieonai# Acolo >eraEles ar fi omort dup legend un leu ce rspnaise groa(a n regiune ?'e(i ii# /26V# LngY sanctuarul lui :eu# Nemeeanul se celebrau din doi n doi ani Pocurile nemeene# hi ast(i se mai 'd ruinele templului doric al luiN ridicat la mi!locul 'eacului IJ# Colonada interioara capiteluri corintice# Pocurile nemeene ?p# /=;V# NE.TOR Erou grec d!n r(boiul troian cel mai 'rstnic %i n"elept comandant al grecilor# Dinastiei sale i *a buit palatul micenian descoperit la &_LO. i7 ?fig# ; p# =2V# ce 41 NICIA. * # Om politic %i general atenian dm 'remea r(boiului eloponesiac# Dispunnd de o mare a'ere ?a'ea mai bine de mie de scla'i a cror for" de munc o nc$iria pentru un obol pe (i de fiecare capV era un om religios %i moderat# Siind strateg n ;/3 i*a lsat lui CLEON gri!a de a re(ol'a afacerea .facteriei# n ;/; a ocupat insula Citera spre a bloca coastele Laconici n anul urmtor a cucerit 8endc n Calcidica# Aceste succese militare nu 2*au mpiedicat s fac totul pentru nc$eierea pcii ndat dup moartea lui Cleon in ;//# Iat de ce tratatul din ;/2 poart numele de pacea lui Nicias ?p# 226V# Glterior s*a opus politicii a'enturiste preconi(at de ALCIBIADE dar n ciuda con'ingerilor sale poporul 2*a nsrcinat cu comanda eTpedi"iei din .icilia mpotri'a proiectrii creia luase mereu atitudine< moartea %i*a aflat*o acolo n nfrngcrca d-in ;2C ?p# 224V# &ietatea %i*a manifestat*o consacrndu*i lui Apolo n sanctuarul acestuia de la DELO. un splendid palmier de bron( ridicat n ;2C# /# &ictor atenian din a doua !umtate a 'eacului IJ# &RA*UITELE l aprecia att de mult nct 2*a nsrcinat cu colo* rarea statuilor sale de marmur A pictat o E'ocare a mor"ilor de ctre Glise relund astfel o tem ilustrat odinioar de &OLIGNOT# Gnele din tablourile lui mitologice Io %i Argus &erseu %i Andromeda Glise si Calipso ne snt cunoscute prin frescele de la &ompei pe care probabil le*au inspirat# Ele confirm opinia celor 'ec$i ce apreciau mai ales figurile lui feminine %i delicate"ea modela!ului su# Lui Nicias i plceau compo(i"iile pu"in ncrcate n care domne%te o atmosfer de reculegere# Alegea momentul ce preceda sau urma ac"iunea n care amintirea ori ideea premonitoare impregnea( scena cu gra'itate sau emo"ie dramatic# &rin aceasta aria lui discret %i sobr este foarte clasic# NG8I.8ATICf ?Je(i 8ONEDAV# ODEON .al de concert# Cel mai 'estit odeon este acela construit de &ERICLE n ;;= lng teatrul lui DionQsos la sud*pst de ACRO&OLA ATENEI) spre a g(dui corurile ditirambice hi concursurile mu(icale# &lanul su era ptrat cu nou rin*duri de 4 coloane ce sus"ineau din interior acoperi%ul n form piramidal totul amintind (ice*se de cortul de campanie al lui UerTes# Cldirea distrus n timpul asediului Atenei de ctre .Qlla n C6 #e#n# a fost# ulterior reconstruit dup acela%i plan# OSRANDf M*p* /16 %i urm# %i ii# 4/ 40 44V# OLI8&IA

.anctuar al lui deu s n Elida situat la confluen"a Alfci lui cu Cladeos la poalele muntelui Fronion pe un tcr*) locuit nc din mileniul II# n 006 odat cu interneicrp7 oficial a Pocurilor %i instituirea unui armisti"iu sacru ca-i) permitea pelerinilor s participe n deplin siguran"-r aceste srbtori "inute o dat la patrii ani sanctuarul a de'enit paneenic# Era administrat n numele celor 26 cetYt- ale Elidei de ctre ora%ul &isa iar dup 306 de Elis cai'*si eTercita autoritatea n ciuda frec'entelor certuri cu 'ecini< ?!efuirea n =6; a sanctuarului de ctre arcadieniV De('oF tarea ar$itectonic a sanctuarului ncepe n epoca ar$aic*n incinta sacr numit Altis plantat cu arbori se nl"atemplul >erei ridicat prin 611 pe locul unuia mai 'ec$! templu compus dintr*un portic cu dou coloane dinir*o cella un opistodom %i o colonad eTterioar de 6 T 26 coloane dorice# Cel pu"in (ece te(aure se aflau pe terasa nordic oferite de ora%ele .iciona .iracu(a Epidaur Bi(an" .ibat*ris Circne .elimmt 8etapont 8egara %i Gela# Ln nord*'cst 5

Sig# /4# .ANCTGARGL LGI dEG. DE LA OG)@N E&OCA CLA.ICA 2# Templul >erei /# Templul lui deus =# Jictoria lui &aioruos ;# Terasa te(aurelor 3# &orticul lui E$o G# Buleuterion OO Incinta lui &elops C# &rQtancul 4# Silipeion 21# Templul 8anM*deilor 22# .tadion 2/# .tatuile danes 2=# Drum ]K>eirn 8untele Cronion# fia &rQtarieul ce adpostea altarul >estiei %i unde erau W**OOOi n'ingtorii %i oaspe"ii de seam# La est era stadionul e 611 picioare olimpice ?242 /0 mV# La sud n afara i se gseau Bu#leuterion#nl %i dou cldiri cu absid n d un edificiu ptrat# Templul lui deus a fost con*PtPluiTde Libon din Elis ntre ;6C %i ;36 a'nd o colonad )crioar de 6T2= coloane dorice# Srontoanclc %i metopele ulptate de un artist necunoscut ?poate &aionios din 8endeV 6fnt capodopere ale stilului se'er ?frontonul de est< deus &elops %i Oinomaos naintea cursei de careH frontonul de 'est< Apolo centaurii %i lapi"iiH fri(a doric de deasupra porticului intrrii %i opistodomului n partea interioar< muncile lui >eraElesV# .tatuia de cult colosal n aur %i filde% era opera Iui SIDlA. pentru care a fost construit un atelier n pYrlea de 'est a sanctuarului# Aspectul sanctuarului a fost complet modificat n secolul IJ prin ridicarea de noi cldiri< templul 8arii 8ame la nord %i mai multe portice la est %i la sud# Dup C$eroneca ?==CV Silip a ridicat un edificiu circular Silipeionul cu 2C coloane ionice n eTterior %i 4 coloane corintice n interior n care se aflau statuile $rQselefantine ale membrilor familiei sale opere ale lui LEO>ARE.# Ofrandelor clin epocile geometric %i ar$aic ?trepiede figurine din bron( armuri 'oti'e etc#V li s*au adugat n perioada clasic statuile n'ingtorilor reali(ate de cei mai mari sculptori ai timpului %i ofrande de tot felul ca Jictoria sculptat de &AIONIO. pentru mesenieni sau Ilermes al lui &RAU2TELE adpostit in templul >erei# &ausania a consacrat cea mai mare parte a cr"ilor J %i JI ale &erie*ge(ei sale descrierii sanctuarului de la Olimpia ?p# /14V# Organi(area Pocurilor ?p# //4 %i urm#V Altarul lui deus ?p# /24 %i p# /;0V# Altarul ridicat 8oirelor ?p# //CV# .anctuarul ?f ! g# /4 p# ant %i ii# 212# 213 241 %i /==V# Jictoria lui &aionios ?ii# C6V# OLINT Ora% din Calcidica# Distrus de per%i n ;04 reconstruit %i repopulat la mi!locul 'eacului J el a de'enit centrul)ligii cet"ilor grece%ti din Calcidica ?=4/H p# =/2V# Atacat de regele 8acedoniei asediat %i cucerit de .&ARTA n =04 a intrat n =03 n alian"a atenian dar a prsit*o n =02# .e alia( n =66 cu Silip al 8acedoniei dar nelini%tit de

&olitica de cucerire a acestuia nc$eie cu Atena o alian" defensi'# Silip a pus stpnire pe ci n =;C %i 2*a ras com* &!et de pe fa"a pmintului ?p# 2=CV# .pturile americane au lacut posibil studierea planului cet"ii %i a minelor locu* PPteor datnd din 'eacurile J %i IJ ?p# /C; %i fig# /1 p# # & or )m prima !umtate a 'eacului J originar din TcTtele Li men"ionea( cite'a statui de di'init"i %i printre care se numr o c'adrig pentru# >2ERON al .iracu(ei dup 'ictoria acestuia de la OL d!n ;6C# Onatas era mai ales un maestru al bron(ului# copie probabil a operelor sale nu a fost# identificat acum# ORACOLE ?&# /;3 %i urm#V* ORDIN ?in ar$itecturV Ar$itec"ii greci au respectat ndeob%te anumite reguli pri'itoare la nln"uirea principalelor elemente n ele'a"ia edi* ficiilor me%te%ugit lucrate mai ales cnd era 'orba ca acestea s cuprind o colonad# Ansamblul acestor reguli defi* nesc n esen" dou ordine ordinul doric %i ordinul ionic# Cel din urm mai bogat a cunoscut 'aria"ii< colicul n 'remurile 'ec$i %i corinticul n epoca clasic %i dup aceea# Ordinul doric se define%te nainte de toate prin coloana sa# Aceasta se spri!in direct pe asi(a superioar a postamentului ?numit stilobatV fr intermedierea unei ba(e# Ea este canelal ?/1 caneluri %i muc$ii ascu"ite uneori 26 rareori /;V# Deasupra coloanei se afl un capitel compus dintr*o ec$in circular ?pern n form de turt sau de trunc$i de conV %i clintr*un abac plac ptrat ce sus"ine ar$itra'a# Ar$itra'a ?sau epistilulV este elementul portant care leag o coloan de alta# Ea este decorat cu o band ngust profilat dispus de*a lungul marginii superioare %i care poart numele de tenie# In plus sub fiecare triglif tenia este subliniat de o bag$et cu gute ?pictturiV# Asi(a de deasupra ar$itra'ei se nume%te fri(# Aceasta este compus dintr*o alternan" de irig Gf e decorate cu trei batoane 'erticale despr"ite de caneluri bi*(otate %i de metope lise ori sculptate# De obicei n aTa fiecrei coloane se afl cte o triglif %i tot cte una la mi!locul fiecrui intercolonament# 8ai sus 'ine corni%a ie%it n afar deasupra fri(ei< respecti'a parte se nume%te lacrimar pentru c pe fa"a inferioar are plci n relief ?mulu#ltV decorate cu picturi atrnnde# &artea superioar a corni%ei poate fi pre'(ut cu un !g$eab ?cu orificii de scurgere deseori decorate cu boturi de leuV# Dac nu eTist !g$eab captul "iglei ce acoper mbinarea a dou "igle alturate este mpodobit cu un moti' 'ertical laumit antefiT# La fa"ad acoperi%ul n dubl pant formea( un fronton nc$is de un (id triung$itilar numit timpan# Cele dou corni%e nclinate ce acoper frontonul se numesc sime# Corni%a ori(ontal a frontonului poate ser'i uneori drept soclu pentru statui dar aceasta nu este o regul n fine col"urile edificiului %i 'r*ful frontonului snt ndeob%te pre'(ute cu moti'e decorati'e numite acrotere ?ii# 21; W 21C 2// 20C*2C6 ///V# La ordinul ionic coloana mai elansat ca propor"ii este a%e(ata pe o ba( cu profilatur!# Susul are n mod obi%nuit /; caneluri cu muc$iile aplati(ate# Capitelul este compus dintr*o ec$in decorat n general cu o'e pe care se spri!in G2P moti' cu dubl 'olut format din eTtremit"ile a dBua rulouri ori(ontaleH abacul rectangular sub"ire este de obicei Ir$itra'a formea( dou ie%induri succesi'e ce profilat# Arni suprapuse# Deasupra urmea( tn(a determin) tm : ) )) lng %# sculptat# Aceasta con"inu) *] 9 de G22 rlnd de mici ciubuce numite denti* &BaGAf care urmea( corni%a H ea n*are mutule %i comporta cuG dup care u n ordinul ionic frOntoanele de obicei un Pf)sLtc de orice decora"ie sculptat ?ii# //;# sint ,)racal f u corintic a se 'edea ii# //=# Capitelul //3V*t T'lic [ dou 'olute ie%ind din fus %i separate de o numit eo ac c * lc cu pfl:me sall cu frun(e rasfrmte suit 'arla"n- 'ec$i %i pu"in rspndite ale capitelului ionic# es$atologic pu"in cunoscut eTprimat In poemele cntre"ului tracic Orfeu ?p# /;2*/;/V# O.TRACI.8 ?&# =10V# OU_R_N>O. ?>elenicele de laV Oceri istoric anonimi ale crei masi'e fragmente au fost Fp.ite &e papirusuri pro'enind din a%e(area egipteana de la OTQrQn$os ?p# =;2V# &AE.TG8 # Nume roman dat de obicei coloniei grece%ti de la &oseid ntemeiat de sibari"i pe coasta italian n nordul LucL Instala"i la nceput pe malul mrii coloni%tii s*au mutat apoi ce'a mai n interior pe o teras din partea de sud a cimpiei formate de rul de coast .ilaris ?ast(i .eleV Trei temple din calcar local snt nc n picioare< Ba(ilica ?prima !umtate a secolului JIV templul numit al lui Neptun ?mi!locul 'eacului JV si templul (is al lui Ceres ?a doua !umtate a secolului JIV# Ce'a mai la nord de ora% la gura de 'rsare a .ilarisului se gsea un sanctuar al >erei ArgeiaH aici au fost dega!ate ruinele mai multor cldiri temple %i te(aure cu frumoase %iruri de metope ar$aice# &oseidoma a fost cucerit de indigenii lucanieni la nceputul secolului IJ ?temple< ii# 2C2 2C/ ///H metope< 242W 24=V# &AIDOTRIB

&rofesor de gimnastic al copiilor %i adolescen"ilor# Acti'itatea %i*o desf%ura n palestr ?p# /43V# &AIONIO. DIN 8ENDE .culptorul din 'eacul J originar din 8ende colonie a Eretriei n Calcidica# &ausania ?JI /6 2V i atribuie Jictoria ridicat de mesenieni n apropierea templului lui deus de la ri Olimpia prin ;33 precum %i sculpturile frontonului rsri* tean al acestui edificiu ?JI 21 CV# &e ling Jictoria de marmur ?din pcate mutilat 'e(i ii# C6V a'em %i dedica"ia acestei ofrande men"ionnd numele lui &aionios %i atribuindu**acroterele templului# ETist temeinice moti'e ca &aionioc s fie socotit maestrul responsabil pentru decora"ia sculptat ?acrotere frontoane %i metopeV a ntregului templu de la Olimpia ?p# =36V# &ALE.TRf &alestra este o aneT a GI8NAdIGLGI# ETist %i palestre particulare unde copiii sub conducerea &AIDOTFIBGLGI eTecut eTerci"ii corporale# O palestr se compune dintr*o curte ncon!urat de cldiri ser'ind drept 'estiar sli de gimnastic de odi$n uneori %i de baie ?p# /43V# &A8SILO. &ictor din 'eacul IJ originar din Amfipolis# Era autorul celebrului tablou Btlia de laSlius ?care a a'ut loc n =66V# A scris tratate teoretice despre pictur %i desen %i a ntemeiat la .IGIONA la mi!locul 'eacului IJ o ade'rat academie de pictur n care# profesa nu numai artele plastice ci %i aritmetica %i geometria# Ele'ii si cei mai 'esti"i au fost &AG.IA. si Apeles ?'e(i &ICTGRAV# &ANAINO. &ictor atenian din 'eacul J frate sau nepot al lui SIDIA.# A colaborat la eTecu"ia lui dcus de la Olimpia %i la decorarea &oicilului# &ANATENEE 8arile &anatenee snt cea mai important srbtoare ci'ic a (ei"ei Atena la ATENA# Din 366*363 ele au fost cele* brate cu f st o dat la patru ani n timp ce srbtoarea anual era mult mai pu"in important# Ele cuprindeau concursuri $ipice %i atletice la care c%tigtorii primeau drept premiu o amfor NpanatenaicK plin cu ulei pro'enit din mslinii sacri# A'eau loc n iulie %i durau patru (ile# ETista o srbtoare nocturn o curs cu fclii ?LA8&ADODRO82EV %i celebra procesiune care ncepea la rsritul soarelui ntregul popor se aduna napoia 'ictimelor ce urmau a fi sacrificate fecioarelepurttoareale co%urilor sacre ?CANESOREA %i niaK gistra"ii# Clre"i %i care participau la ceremonia pe care SIDI^ A. a imortali(at*o pe fri(a ionic a &artenonului ?p# /1C %i i# 4; 43V# Atenei &olias i se oferea un &E&LO. "esut de femeile %i fecioarele din Atena numite ERGA.TINE care lucraser Ia el 'reme de nou luni< pe acest 'e%mntXXsacru erau repre(entate episoade ale GIGANTO8l>IEI lK&ta n care (ei"a !ucase un rol fundamental# 46 &*$i au iubit %i au practicat aceast art cel pu"in cu GB- J)5 L ra iar 'irtuo(itatea marilor pictori lestrnca entu*O O i m <5#O# i# >onrtate ale operelor lor aflate pe GBL ) laturaL iar 'irtuo(itatea marilor picion icnium#, 'L )# LO .ClIil &7-r imita"iile ndeprtate ale operelor lor aflate pe (ia. s-iu in decora"ia mural %i mo(aicul epocii romane nu 'a9JQ dect o palid idee despre marea pictur greac# p1 A ca era# de!a cunoscut n epoca micenian ?picturile din latele de la 8icene %i &Qlos p# =1V# Ea s*a practicat intens &a 'rcmurile urmtoare adugndu*i*se pictura pe panouri ) O de lemn# Aristotel punea pe seama unei rude a lui nEDAL nceputul picturii grece%ti# Rarele nume ale piclu*Otnr ar$aici care nc*au fost transmise nu repre(int ns K-mic pentru noi pn la Cimon din Cleoneea ?finele 'eacului JIbV care se pare c a introdus di'erse ino'a"ii n desen n epoca de nflorire a picturii ceramice cu figuri ro%ii# pOLlGN`T din Tasos n al doilea sfert al secolului J %i*a eclipsat to"i predecesorii prin sim"ul compo:#i"iei si profun(imea sentimentelor eTprimate de tablourile sale# Contemporanul lui 82FON a'ea nsu%iri asemntoare# Ca pictori s*au fcut remarca"i apoi S2DIA. nsu%i ?spatele scutului Atenei &artenosV %i i ratele sYn nepotul acestuia &ANA2NO.# La finele 'eacului &ARA.IO. %i T28ANTE. au atins efecte psi$ologice atl de rafinate incit di'or"ul ntre pictura do mari dimensiuni %i cea ceramic de!a e'ident nc de la &olignot a ost ulterior definiti'# .ecolul IJ este '-poca de aur a picturii grece%ti# A&OLODOR .Eiagraful a descoperit efectele umbrei %i a codificat legile perspecti'ei# dEGU2. ?la finele 'eacului J %i nceputul celui urmtorV a aplicat ndat consecin"ele n ce pri'e%te natTiralismu5 modela!ului# ARI.TIDE din Teba a ncercat s repre(inte mul"imile n mi%care# Ele'ul su EGSRANOR n prima !umtate a secolului IJ s*a impus prin tabloiirile lui cu scene de btlie# &A8S2LO. a scris lucrri teoretice %i a format ele'i n atelierul su din .iciona din care a'eau s ias &AG.IA. 'irtuo( al efectelor dificile de transparen" %i al racursiului %i A&ELE. cel mai mare dintre to"i pictorii greci ar t ist fa'orit al lui AleTandru cel 8are# n fine NIC2A. prietenul lui &raTilele este tipul pictorului clasic# Dup el Ape Ies %i &rotogencs 'or inaugura in 'remea lui AleTandru marea pictur elenistic# Cu ei ne spune Cicero Nperfec"iunea a fost atinsK ?p# =G3V#

aris*m rcg &2NDAR # &oet liric bco"ian nscut ttngY Teba In toera"iei doriene pst#rind toat 'ia"a ) obr%iei sale o preferin" deosebit pentru ce a #t murile aristocratice# .pirit profund religios a 7KK H ra"ie aparte pentru Apolo de la Delfi< 7,K )-) n templul (eului scaunul de fier pe care se a%e(a Lunga lui acti'itate poetic ncepe pentru noi cu & A ] U*a ?;4CV compus la 'rsta de dou(eci de ani #%i ) ,7 *#&itici a J GI a ?;;6V pe cnd a'ea \2K612 ,i* A murit n ;=C &oet inspirat con%tient de 2 7 scris poeme lirice de tot felul religioase ?imnuri ditirambi ctc#V %i profane ?ciogii cintecc de !ale cntece d 'ictorie pentru PocuriV# Ne*au rmas n afar ele cite'*C foarte scurte fragmente din alte poeme cele# patru cr"i M:L ode triumfale ?sau eplntciiV Olimpicele &iticele $tmic HL %i Nemcenele ?p# ==2V# e-e &indar %l sentimentul sacrului ?p# 211V# &indar %i !ocurile celebrate la Circne ?l-ilica a IU*aH p OAMA`I la Olimpia ?p# /=2V# K KKK -O &indar %i orfismul ?p# /22V# &IREG Cel din"ii port al Atenei a fost o rad comercial din golful Salcron# Temistoclc a nceput amena!area &ireului n spalel7 peninsulei Acte# Acolo se afl trei porturi aprate de aceea%i incint< 8uni$ia dea %i Cantaros# Toate trei puteau primi na'e de r(boi dar principalul port militar era dea golf aproape nc$is dotat cu 246 laca%e pentru corbii %i cu arsenale dintre care .Eciioteca a fost construit n =;6 de ctre Silon# Cantarosul era ba(inul cel mai mare %i a de'enit pori comercial ?cmporionV ncon!urat cu portice< depo(itul d1 cereale bursa comercial pia"a ?p# 20;V# ntre cele dou porturi se afla agora H nu departe de ea teatrul %i ce'a mai la est sanctuarele printre care cel al Artemidei 8uni$ia# Cartierele de locuit se aflau la sud %i la nord de o parte %i de alta a agorei# Ele erau delimitate prin borne# 8ulte dintre acestea au fost regsite# &lanul ora%ului a fost trasat de >I&ODA8O. din 8ilet# &ire#ul a fost legat de Atena prin dou (iduri lungi paralele numite N&icioareleK ?sEeleV construite unul de CI8ON cellalt de &ERICLE ?fig# 20 &* 20;V# &I.A 8ic cetate din E li da n apropierea Olimpici# Legendarul Oinomaos era rege al &isoi# Dup 3C1 clccnii din Elis i* nu luat &isei pri'ilegiul organi(rii Pocurilor olimpice %i I*au pstrat dup aceea cu eTcep"ia unor scurte perioade# &I.I.TRATE Tiran al Atenei n 'eacul JI# &ro'enind dintr*o nmrc familie din BRAGRON a%e(are din apropierea coastei de est a Atticei a de'enit %eful partidului popular A condus o campanie 'ictorioas mpotri'a 8E GA f IE l %i a recucerit .a lamina# Dup atentat simulat mpotri'a .A a ob"inut din partea poporului o garda de btu%i narma"i cu care a &Ks mna pe Acropole %i a instaurat tirania ?361V# ETpul(at ne dou ori de aristrocra"i n rcdobndit puterea prima daL gra"ie n"elegerii cu Alcmconidul 8egacles pe a crui flic- a luat*o n cstorie iar a doua oar prin for!# A murit K 3/0 ?p# 00 %i urm#V &I.I.TRATIdI Af# Aceast denumire o poart fie ntreaga dinastic a lui - l.-u trate %i a fiilor si fie numai >ipias %i >iparb rare %i*L mpr"it puterea dup moartea tatlui lor# Iliparb a # t in 32; de ctre >AR8ODIO. %i A2G.TOGE2TON# asasin) 32?V) >!pias# s*a refugiat n &ersia# A participat Al edttiC lui Darius %i la btlia de la 8araton ?2412 L C0 40V# la 8itilene n secolul JII ?p# C1V# &ITAGORA S-losof din 'eacul JI nscut la .amos# &rsindu*%i ora%ul tal poate pentru a scpa de tirania lui &OLICFATE s*a KKtras la Crotona unde a ntemeiat o %coal filosofic a'nd )tractorist ici le unei ade'rate secte< mese n comun ab"inerea de la anumite alimente %i n'"a discipolii c sufletul nemuritor se rencarnea( dup moarte ntr*o alt fiin" 'ie ?metempsi$o(H p# /;2V# A dus departe specula"ia matematic ?teorema lui &itagoraV< pentru el ntregul uni'ers se conduce dup numere# La Crotona a !ucat un rol politic de seam secta conducind cetatea dup teoriile ei oligar$ice n cele din urm &itagora a fost alungat din Crotona refu*giindu*selaLocri apoi la8etapont unde a murit# Influen"a sa rspndit de ctre discipoli n ntreaga lume greac a fost adinc %i durabil ?p# =;2V# /# .culptor din 'eacul J originar din .amos# Glterior a de'enit cet"ean al Rcgionului# Era me%ter in turnarea bron(ului %i a reali(at numeroase statui de atle"i n al doilea sfert al secolului# A creat %i statui de (ei %i de eroi printre care un Siloctet apreciat pentru eTpresia durerii fi(ice# &are*se c a cutat anumite efecte realiste %i a pus n aplicare ca !i al"i arti%ti contemporani un sistem de propor"ii pe ba( matematica# Opera lui ne este ns prea pu"in cunoscut#

&ITIA ?&# /33 %i urm#V# &ITICE ?PocuriV ?&# /==V# &LATEEA Cetate beo"ian pe pantele nordice ale muntelui Gitcron# Btlia de la &latcea n ;04 ?p# 21; %i fig# 4 p# 44V# &la* Icenii fideli alian"ei cu Atena de la btlia de la 8araton au constituit "inta atacurilor t coane n timpul r(boiului &cloponesiac ?p# 223V# &LATON n-p[- diK sccolul IJ* Nscut in ;0/ la Atena dintr*o familie ?unu > prirmt B strlucit educa"ie literar %i %tiin"ifica ;10 mtre mae%trii si a fost $eracliteanul CratQlosV# u fiiL"b#21222)22 &C .OCRATI@ %i s*a dedicat n ntregime le?p# 2/2V# La moartea lui .ocratc la care nu a putut 21=

e#el Btrn H certndu*se cu acesta s*a rentors la Atena ce era ct pe ce s cad n scla'ie ntemeind acolo @t'=C0# Grmtoarele sale cltorii n .icilia n =60 %i n Ei Diunis cel Tnr au fost %i ele ni%te e%ecuri# A muri ! - =;0# u bogata lui oper pot fi deosebite dialogurile de ineenm nc puternic marcate de amintirea %i gindirea personala lui .ocrate ?Apologia lui .ocrate Ion EutQfron &rota Qora Goi-?!iusVH cele de maturitate unde capt l-orm*K definiti' propria*i metafi(ic %i teoria sa despre idei c*esen"e pure lumea noastr 'i(ibil nc#fiind decit o reflectar a acestora ?.talul Banc$etul Saidros SaidonVH n !*!n K dialogurile de btrine"e ?&armcnide Timaios Crilias LcjileV u care stilul este mai pu"in suplu iar giudirea se co m place fie n a ret"si preocuprile cosmogonice ale presocraticilor fie n a compune n cel mai mic amnunt imaginea untA! cet"i ideale mprumutndmult din domeniul istoriei ?p# 2;;c Fc(ult destul de clar c crea"ia filosofic si literar a ser'it drept substitut ac"iunii politice ctre care un atenian ea &latou putea aspira n c$ip legitim %i de la care a fost mG**prtal de mpre!urri ?p# =;= %i urm# %i ii# 201V# I-N_U C*oliu atenian siluat la 'estul Acropolei si Areopagului si pe 'irul creia se ncet"enise obiceiul de a se strnge celesta ?n loc de a se reuni n AGORAV cu ncepere de pe la 311# n cursul 'eacului J asisten"a se grupa pe panta lin a colinei pri'ind ctre nord n 'reme ce tribuna oratorului se afia pe o teras artificial cil fa"a spre sud deci spre mare# Dup &lutar$ ?Jiata lui TemisiocleV cei Trei(eci de Tirani au modificat n ;1; W ;1= n mod radical aceast orientare a%e(nd tribuna n 'rful colinei cu fa"a spre nord ctre interiorul Atticii n ideea c 'ederea mrii era prea fa'orabil democra"iei# De fapt dispunerea de la nceput a fost ntoars la finele 'eacului J din pricina construc"iei pe panta colinei a unui (id de sus"inere semicircular ce ser'ea drept spri!in importantelor terasamenle menite s primeasc auditoriul ntors de atunci nainte spre sud# O a treia remaniere produs n a doua !umtate a secolului IJ nu a inodi*lieat aceast orientare ci a mrit numrul locurilor a deplasat pu"in tribuna pentru ca pe 'rful colinei s poat fi construite dou porlice# Jestigiile 'i(ibili* ast(i apar"in acestui al treilea stadiu ?p# =11 'e(i %i ATENAV# &OARTA CG LEI ?Je(i 82GENE %i ii# 2/V# &OICILE &ortic diu as-ora Atenei care*%i datora numele ?#.toa &otEile literal Nporticul pestri"KV decora"iei lui picturale# Construit n al treilea sfert al secolului J de ctre &eisianaT cumnatul lui C28ON acest portic se ridica n partea de nord a agorei ?actualmente nespatV# &icturile pe care le adpost e2 ,rYu*datorate lui &OLFiNOT 8IFON %i &ANAlNO. ?'e(l %i ATENAV# &OIJTFET & tonta perioada ar$aismului arfa greaca nu a fost preocu*t de# redarea trsturilor indi'iduale caracteristice# Ima*)# a c$iar nto'r%it de un nume era uri simbol %i nu im trct# Aceasta este situa"ia stelelor %i statuilor funerare !&Bc din epoca clasica# Abia n 'eacul J apar cte'a efigii Odi'iduali(ate dealtminteri pu"in numeroase# >armodios lK Aristogeiton din grupul Tiranoctonilor lui Critios din ;00 sn8nc tipuri con'en"ionale< brbatul imberb %i cel iatur?deci cu barbV# In sc$imb ce'a mai tir(iu portretul lui TE8I.TOCI#E ?ii# ;6c## pstrat n copia de In Ostia %i cel a lui &ansiuiia ?ii ;2V snt# ade'rate portrete ?data*bile prin ;01 W ;61V# Efigia postum a lui 8ILTIADE ?ii# ;3V %i apoi ,*ea a lui &ERICLE eTecutat de CRE.ILA. ?iL3=V 'desc limpede c n ciuda tendin"elor idealiste ale artei parf#enonice interesul pentru asemnarea cu cel repre(entat n*a disprut n epoca lui SlDlA.# Glterior nmul"irea statuilor onorifice ridicate oamenilor de seam in timpul 'ie"ii lor precum %i e'olu"ia ideilor fa'orabil de:#'olt#rii indi'idului 'or permite progresul rapid al artei portretistice ?p# =3= %i urm#V# &O.EIDON

&oseidon de la >istiea ?ii# .3V# &O.EIDON2A ?Je(i &AE.TIH8V# < &OTIDEEA Cplonie corintic din CaEiriica# ntemeiat la finele 'eacului JIII pe istmul &a lene ?p# 6/ %i fig# 6 p# 3CV# Asediul &otideei de ctre Atena Ia nceputul r(boiului pdo*poncsiae ?p# 22= 261V# &RAUlTIiGi .culptor atenian din secolul IJ fiul sculptorului CESI.O*DOT< A&Bgeui su este situat de &linus ntr*a 21;*a Olim* piad ?=6;W -5C1V# A trit mai ales la Atena unde a a'ut drept iubit pe curte(ana SJ_NE# TeTtele i atribuie un marc numr de statui de cult %i de ofrande nu numai la Atena ci hi n Bco"ia la 8antineea la Olimpia %i n Asia 8ic ?Cnidos Efes &arionV# A lucrat n bron( %i marmur cu &redilec"ie pentru cea din urm# Recurgea la pictorul 4IA*. &cntru a*i colora statuile de marmur# De la iui ar ist att de unanim admirat nc*a rmas poate o singur &eru autentic liermes cu copilul DionQsos In bra"e descoperita in >eraionul de la Olimpia ?unii-ns nu fr argu*il IoPoICmeK2Lcc- socBtcsc lucrarea o eTcelent copie roman< de ir CunoabttAm# datorit unor replici bune Afrodita .atir idos ?il* /1=V- A &olo saurostonul ?omornd %opirlaV KDian lurnln?i QK2 oi* &oate Arlemis Brauronia ?ce ar fi lrinon- la GabiiK- al-Zat la Lu'ruV %i alte cte'a opere oarec-i -C- )ra--eA su&fem deta%are ob"inut cu pre"ul unei OO re moliciuni precum si o inspira"ie religioas rmas mult 'reme necunoscut acestea stnt mpreun cu o 'irtuo(itate te$nic fr repro% calit"ile unei arte ce a m reH* mai intens dcct oricare alia sensibilitatea celor Jec$i# p"!#I Ia sfr%itul antic$it"ii ?p# =3/V# &RODICO. .ofist din secolul J originar din insula Ccos# Contemporan cu &ROTAGORA apare mpreun cu acesta In dialogul iu*&LATON# Era preocupat n special de preci(ia 'ocabularului de deosebirile de nuan" ntre sinonime# Este croi* torul 'estitului apolog al lui >eraEles care trebuie s alea KY Intre cele dou ci a 'iciului %i a 'irtu"ii ?p# =;6V# &RO&ILEE Intrare monumental format dintr*un portal cu coloane situat n fa"a unei por"i# Cnd poarta sau por"ile snt prac* ticate ntr*un (id de incint poate eTista %i un al doilea portal plasat spre interior n mod simetric cu primul n acest ca( ?care este cel al ACRO&OLEI DIN ATENAV cn'ntul se ntrebuin"ea( la plural< propilee ?i# 224 2/1 =C3V# &ROTAGORA .ofist din 'eacul J nscut la Abdera# Sigurea( n dialogul platonic ce*i poart numele sub c$ipul unui om de!a in 'irstii ?n ;=/V ilustru %i con%tient de aceasta ncre(tor cioHir n talentul su de a preda arta persuasiunii# El este acela care a formulat ideea cu omul este Nmsura tuturor lucrurilorK# .cepticismul su i*a atras un proces de impietate care *a obligat s prseasc Atena Irnde sttuse n mai mult c rnduri# Datorit celebrit"ii lec"iile lui erau foarte scump pltite# A murit n ;22 ntr*un naufragiu ?p# =*2=V# &R_TAN &R_TANEG ?Je(i BGLEV &ROUEN Cet"ean a unei cet"i grece%ti nsrcinat de o alt ct*tate su se ocupe de interesele locuitorilor ei n ora%ul in care el %i s'ea domiciliul< ospitalitate asisten" !uridic politic ori financiar# Calitatea de proTen proTenia se confer prii) decret# Este deopotri' onorific %i liturgica# &_LO. Numele antic al regiunii din apropierea golfului Na'nnn pe# coasta 'estic a 8cscnici# .pturile americane au dega!at nu de mult un important palat micen$m ?p# /C %i fio* --O p# =2V# &_TEO. Ar$itect al 8ausoleului din IIAL2CA>NA.# Trecea drept autor %i al c'adrigei care forma coronamentul monumentulL-2 ?'e(i 8AG.OLEGV# uci, do cYtr Apolo cu sge"i# fiA8NG. n m din nordul AGicii pe consta din f!i"a Eubcei la nord de 8araton# &unct deosebit de Line fortificat ?incint din colul-l J7 p# 230 21;V# Ce'a mai in interiorul coastei se $-dicA sanctuarul Nemsidci cu un templu doric construit "n i doua "umt#ate a secolului J# .tatuia de cult din mar*mur era o&em lui AGORACRITO. din &ros Au fost# des* coperi t# e un fragment al capului ?la BriGs$ 8useumV %i ci t# e' a buc"i foarte deteriorate din reliefurile ce mpodobeau ba(a# BEG21N Colonie calcidian ntemeiat prin 0=1W0/1 pe coasta italian a strmtorii 8esina ?fig# 6 p# 3CV# &rintre coloni%ti se numrau %i mesenieni ce* %i prsiser locurile n urma cotropirii lacedemonienc< ace%tia au !ucat un rol de seam n rndurlle aristocra"iei aflate in epoca ar$aic la conducerea ora%ului# La nceputul 'eacului J# tiranul AnaTilas i*a dat o deosebit strlucire n =C0 ora%ul a fost cucerit %i distrus de ctre D21NI. cel Btrn ?p# 2/0V DIONI. cel Tnr

2*a rentcmeiat# A fost patria poetului 2B_CO. %i cetatea adopti' a sculptorului sa m ia n &2TAG`RA# RETRA Lege fundamental la . par Gi stabilit dup tradi"ie de ctre Licurg ?p# =14V# RODO. Dup ce a !ucat un rol important iu epoca micenian ca 'erig de legtur pe drumul ctre Asia %i Cipru insula a fost coloni(at de doricul# Cele trei ora%e ale sale W Cami*ros Lindos %i lalQsos W membre ale $cTapolei doriene au fost prospere n perioada ar$aic ?frumoas ceramic rodian din secolele JII %i JIV# Rodicnii au luat parte la ntemeierea 6ELEI la nceputul secolului JII al"ii erau pre(en"i la )PAGCRATI . al"ii s*au alturat tereenilor la Circne prin PC1*303 ?fig# o p# 3CV# Gn cet"ean din Lindos Cleobul ora sBcotit n rindu celor %apte n"elep"i contemporan fiind cu .OLON %i &ERIANDRG< l se atribuia (icala NNimic )*2 mai bun decit cumptareaK n secolul J Rodosul a .na t &arte din lign aicniail &-Il K ;2/ cnd s*a aliat cu C.8 CelC trci cct) rodienc s*au unit n ;1C prin ._NO2*Intr )entru a ntemeia noul ora% Rodos# Acesta a intrat &rins BT)CBnfedpraLie marilini atenian de care s*a des*2) "at d) AT n Jrcmea r(boiului social dar amenin* e iJIaT-solos iar apoi de Artemisia a cerut din nou pro* tec"ia Atenei tn =31# n ciuda spri!inului lui rodienii n*an fost a!uta"i %i s*nu supus satrapului caruas pn la eTpedi"ia lui AleTandru G12CO. Ar$itect samian din 'eacul JI care a fost# %i sculptor# I construit mpreuna cu TEODOR marele templu al lI #re*de la .amos ?cu pu"in nainte de mi!locul secolului J G pe care &OLICRATE 2*a refcut sau 2*a reconstruit dupft 'in inccndiTi# Roicos dimpreun cn Teodor treceau drept descoperitorii Grmrii bron(ului n cear pierdut ?'e(i BRONdV &oet de la finele secolului JII %i nceputul celui urmtor originar din Lesbos ?p# ==2V## .ALA82NA 2# Insul din golful .aronic ce nc$ide accc#sul maritim ctre lileusis# Atenienii s*au a%e(at acolo pentru prima oar pe la 611 alungludu*i pe coloni%tii megarieni# Dup repetate r(boaie &2.2.TRATE a pus definiti' stpinire pe insul# n cursul secolului JI au fost instala"i acolo clcru$i# &entru btlia din ;C1 a se 'edea p# 21= ig# 21 p# 212 %i fig# 4 p# 14# Dup tirania celor Trei(eci .alamina mpreun cu Eleusis au constituit locurile de refugiu ale oligar$ilor tn insul era 'enerat in c$ip deosebit eroul AlaT fiul lui 5lIAb*inon eponim al unuia din c#ele (ece triburi attice# /# Ora% din insula CI&RG# .A8O. Insul ntins in 8area Egee 'ecin cu coasta asiatic locuit de pelasgi apoi de carieni %i coloni(at n secolul UI de ionianul &rocles ai crui urma%i au domnit prin fi.O# &erioada celei mai mari prosperit"i a insulei a fost sub tirania lui &OL2GRATE ?3=3*3//V# Cucerit de per%i .amosul a luat parte la re'olta Ionici %i a intrat apoi n Liga de la Delos# Dup ce s*a ridicat mpotri'a Atenei n 2;1*;=4 a trebuit s capitule(e si s se supun lui &erlele ?p# 22/V n timpul r(boiului peloponesiac insula a fost una din ba(ele flotei ateniene# Ea a ser'it drept refugiu democra"ilor n timpul regimului celor &atru .ute %i a r.mn. credincioas pn in 'remea celor Trei(eci fapt ce a determinat acordarea global samienilor a dreptului de cet"enie atenian n ;13# n ;1; dup 'ictoria .partei .amBsPVc desprinde de Atena iar apoi Intr in alian"a t#ebana i-)K)- Din nou supus de per%i %i recucerit de atenieni in !iOo a trebuit s primcasci cleru$i Tratatul semnat dup neea a lsat .amosul snb !urisdic"ie atenian ?p# 2;2V# )a turile germane au dega!at n apropierea a%e(rii autice critioas a compatriotului su CES2.ODOT# n secolul n)a de Q 'olt genuri noi ca portretul pu"in practicat mu i te In care Re ilustrca( .2LANION portretistul lui T'f*um ?ii* 2KBV- Dar mal ales maril maehtri fbi impun ntregii OOO ulterioare sensibilitatea %i 'i(iunea lor plastic< .CO*OpI.L care a %tiut s eTprime nelini%tea %i moliciunea &RAUI*SlJL cc a dat eTpresie deta%rii %i 'olupt"ii calme iu O K i I.I& maestru 'iguros %i poli'alent ce apar"ine de!a l[J elenistice# Al"i arti%ti ca LEO>ARE. BG_AU2. J Tl8OTEO. colaboratori ai lui .copas la maur oleul de la >*ilicarnas snt nume aproape tot# at#it de ilustre# Nu trebui e trecut cu 'ederea nici arti(anatul micilor brom#uri %i al siluetelor de teracot ce au fcut celebr localitate beoG*iii Tanagra# .culptorii greci au lucrat in lemn ?pentru clinica $rQselefantin a se 'edea p# =34V in lut ars ?statui mari de teracot au ost descoperite la Olimpia %i la &aes* tuniV in bron( tn calcar %i 8AR8GRA# Cel din urma material cu care solul grecesc era n(estrat din abunden" in# /C1V a permis eTecutarea marilor decora"ii ar$itectonice sculptate a stelelor 'oti'e %i funerare precum %i n egal msur cu bron(ul a nenumratelor statui# Trebuie s a'em mereu pre(ent n minte aptul c n sculptura greac policromia constituia o regul< toate sculpturile de marmur erau pictate# Albe %i goale a%a cum snt ele astTi statuile le*ar i prut marilor mae%tri de odinioar triste %i lipsite de 'ia"# .CA-LI. ?&# =6; 'cTi %i D2&12NO.V#

.EGE.TA Cetate indigen din 'estul .iciliei locuit de clinii unul din cele trei triburi principale ale b%tina%ilor ?celelalte dou erau ale sicanilor %i siculilorV# A iost 'i rela"ii nentrerupte cu grecii %i cartagine(ii# Aliat a Atenei mpotri'a .iracu(ci n ;3C amenin"at de .elimmt n ;/6 %i n ;23 dup inrngerea atenian .egesta a apelat la inter'en"ia punilor care au dus intre ;14W;13 la distrugerea .elinun*Gilui Agrigentului Gelei %i >imerei# .e parc c greut"ile economice care au urmat acestor e'enimente i*au mpiedicat &e %ege9tani s termine templul doric pe care au ncepui s*2 ridice dup model grecesc n ora%ul lor %i din care a tost nl"at doar colonada eTterioar ?G T 2; coloane ce au r*uias Tiecanelate iar blocurile pe care erau a%e(ate acestea au .tlMH limbile de manipulare nedeta%ate< p# =30 %i ii# 2C;V# greccnRoY din estul .iciliei ntemeiat de 8egara la milocul )eacului JI ?p# 66 %i ig# 6 p# 3CV# Gro%ul ' cB)n) &erpendicular pe "rm cuprins intre dou pin a ru&2*eA Soarte prosper pn la distrugerea ei de ctre pn772#* ))- ea PUJea numeroase temple grupate pe colina cel Cl)b) %i altele pe o colin mai la est# Dintre primele lnH'i important este templul C din al treilea sert al

'eacului JI unde au fost gu%ile mai multe met optH ar$au*o Cellalt grup se compunea din templele E ?fr ndobip consacrat llcrei cu metopc n stil se'er tic prin ;01W#;34# ii# //0V S ?mi!locul secolului JIV %i G ?finele Jeacului Q!- consacrat lui ApoloV# .culpturile se afl la mu(eul di<- &alermo .elinuntul a bl#ut importante emisiuni monetar7 de argint#

.SACTERIA Insuli" ce nc$ide golful &Qlos unde In ;/2 a a'ut !1c o important opera"iune militar ?p# 232V# .ICILIA ?Coloni(area ?p 63 %i urm# fig# O p# 3CV# ETpedi"ia atenian din ;23 W ;2 li ?p# 224 %i tig# I-#i p# II#gV# &lecarea eTpedi"iei relatat de Tucidide ?p 206V# >olul mercenarilor ?p# 2C6V# Amenin"area punic %i Dionis cel B" rin ?p# 2/1 W 2/C %i urm fig# 2= p# 2/0V# .2CIONA Cetate din &clopones 'ecin cu Corintul Ea domina o cinpie fertil aflat pe coasta sudic a golfului corintic# Deser'it de un port artificial de mic importan" u*a !ucat niciodat mi rol economie comparabil cu al Corintului< ea a cunoscut ins o oarecare strlucire de la mi!locul 'eacului JII pin la mi!locul celui urmtor sub tirania Orla* gori(Gor %i n special sub cei mai strlucit dintre ace%ti tirani CLI.TENE care n domnit aproTimati' ntre 611W 301 %i a consacrat la Dt>-i dou monumente foarte ingr!itc ?p# 06 %i ii# ;1V# Arti%tii din .iciona pictori %i #sculptori se#bucurau de mare reputa"ie ?de pild sculptorii CANA>O. apoi LI.I& %i pictorul SAG.IA.V# .ISNO. Insul %i ora% in Ciclade# Descoperirea pe teritoriul ci -prin 3=1 a unor mine de aur %i argint i*a adus o scurt %i str* lucitoare prosperitate ?>erodot 222 30W3CV despre care st mrturie consacrarea la Dcli a unui te(aur in ntregime de marmur %i bogat sculptat ?p# /C2 %i ii# 6/V# .2LANION .culptor atenian acti' =a mi!locul si*in a doua !umtate a secolului IJ autor al unui celebru portret al lui &latou ?ii# 26;V %i al unei statui ideale a poet#ei .AS-O# H . l 8O NI DE &oet liric originar din insula Ceos# Nscut prin 3#-!6 n de'c*>it curnd celebru ci%tigind prietenia pisistratidului Iliparn ?p# 0CV# Glterior a frec'entat curtea .copa(ilor prin"i)2 tesa-liei# A cntat 'ictoriile grecilor n timpul r0#boaiclor persane ?p# 211V iurnpo! s*u dus la >i erori la .iracu(a murind la Agrigent n ;6C# A compus peani cpinicii treno) ?cintece de doliuV %i epigrame# 8ulte dintre cele din urm s*au pstrat# Era unc$iul poetului BAC>IGOE ?&* =-uHA .INO&E ntemeiat prin 1=1 pe coasta sudic )..7rsrsbsr rs[r3< .IRACGdA sirilici ntemeiat de Corint iu )).Y.siat))fr *)*i>t)r))irssH ,,-)@.f DdnLHni G GELON 2 >IERON 5 apo .PONI. col B.trin %l DIONI. cel l#nar# Ntcrocl,ra ?5AO 11V# Gclon .i >G*ron ?p# lKVO G p# 22C %i 22#2/3V# )tt)r)J)urn#-K### ,* -K 2/) .s cel Tnr ?p# 2== %i urm#V# .ITOSILAC2 .ITOSILA Controlorii comer"ului ele cereale la Atena# Jc:i Arislotei Constitu"ia atcnienilor 32 ?p# =26V# .FEGOTECf Arsenal ?p# 203V# Je(i &IREG# .OCRATE . Silosof nscut la Atena prin ;01# Siul sculptorului .oronis*Eos %i al unei moa%e n'a" la nceput meseria de sculptor dedicind pe Acropole un relief care nf"i%a Gra"iileH se consacr apoi filosofici dup ce mai nti s*a ocupat de fi(ic %i astronomie# &ractica o metod original de In'*"mnt maieutica sau arta de a face spiritele s nscu ade'rul stimulndu* le cu ntrebri succesi'e# &articip cu $oplit la eTpedi"ia de la &otidoca n ;=2 %i lupt Iu DePion n ;/;# &rQtan n 'remea procesului ce a urmat dup btlia de la insulele Argiruise ncearc (adarnic s mpiedice condamnarea ilegal a strategilor# Compromis prin faptele# Discipolilor si CR2TIA. %i ALCIBIADE stin!enitor pentru democra"ia atenian prin propria*i atitudine filosofic csliH ]0-=2222 =K MLe a fi corupt tineretul %i de impietate fa" din N Me a coru

e (e cet"ii< condamnat la moarte refu( s e'ade(e din respect pentru legile patriei sale %i bea cucuta n nc$isoare# 8oti'ele condamnrii sale ?p# 2/; %i /02*/02V# Glndirea lui ?p# =;=V# &n.L2b hi dre&lul r(boiului ?p# 204V# pBrtrctu lui .ocrate ?ii# 264V# .OSI.TICA &# =;6V# #### .OSOCLE &oet tragic nscut la Colonos ling Atena n ;41# R copilul unui armurier bogat# A condus c$itind la Z!r eoniZ efebilor ce intona imnul 'ictoriei dup btlia d?A !HI ga!a mina# nc de la primul concurs dramatic la cart a pYrtieHpat 2*a n'ins pe Esc$il ?;6CV# #.trateg In ;;2# l*H' nso"it pe &enele n eTpedi"ia mpotri'a .a mo%ului# A nnirit ia Atena in ;16# A c%tigat dou(eci de concursuri# Din ce!e 2=1 de piese pe care le*a scris ni s*au pstrat doar %apte tragedii< AiaT Antigona ?;;/V ELcctra Oedip rct!c Tra$i*nienele Siloctct ?;14V Oedip LaColonoa ?Pucat n ;?t dup moartea poetuluiV precum %i fragmente dintru dram satiric< Copoii ?p ===V# &ortretul lui .ofocle ?ii# 2?3=V# .OLO N &oet %i legiuitor nscut la Atena prin 6;1# Originar dintr*o lamilic de 'a( dar srac s*a mbog"it prin comer" n poemele lui a pledat pentru aneTarea .alaminei# Ar$onte n 34; W 34= reformea( constitu"ia %i economia atenian %i declar legile intangibile 'reme de Q#ece ani cltore%te departe apoi se ntoarce la Atena unde a murit prin 331 dnp ce a ncercat (adarnic s lupte mpotri'a lui &isistrate# Elegiile lui morale %i politice constituie prima oper lite* rar atenian ce s*a pstrat# A fost trecut n rndul celor %apte n"elep"i# Legile sale ?p# 0; C6 /CCV# &oe(ia lui ?p# ==1V# .&ARTA Cetate laeonian ntemeiat n secolul IU prin ._NOICI.8GL a patru sate %i ornduit de un legiuitor pe !umtate legendar LICGRG ca un stat oligar$ic %i militar ce a dinuit 'reme de secole fr transformri 'i(ibile# De'enit cea mai puternic cetate din &eloponcs ?p# C1V .parta s*a aflat n 'eacul J ntr*o lung ri'alitate cu Atena ?p# 22; %i urm#V asupra creia a ie%it 'ictorioas ?p# 2//V Dar dup o scurt perioad de incontestat $egemonie ?p# 2/;V# puterea ei a fost nfrlnt de ctre E&A8lNONDA# &entru constitu"ia spartan a se 'edea p# =14 %i urm# Ora%ul fie compunea din mai multe a%e(ri destul de ndeprtate unele de altele de la &itane la nord pn la AmQclai la sud dc*a lungul 'ii Euro*tasuluL Bi(uindu*se pe Jite!ia solda"ilor si n*a a'ut niciodat o incint fortificat pn la sfir%Rul epocii clasice*.rac n monumente poseda totu%i sanctuare 'enerate ca cel al Atenei >alEioiEos ?Ncu lca%ul de bron(KV** a- car2K templu era mpodobit cu plci de bron( al Artciuidei Orna ?di'initate agrarV sau cel al lui Apolo do la AmQclai* c statuia (eului %e(nd pe NtronulK- su oper datorat lul BAT_CLE. din 8agne(ia ?p# C/V# .&ONDOSORI Q ? ti Ambasadori nsrcina"i cu proclamarea .n cet"ile Kr))`I a arm i sG" iu Gi i sacru pri!e!uit de Pocurile olimpice ?&* * .TASILODFO8IE riTcY cu ciorc$inele de strugure ce fcea parte din srbtoareaCarneenelor la .parta ?p# //CV .TELE SGNERARE ?p# /=4 %i ii* )A 3C gi 4<* G0A* .TE&TERION Dram sacr ce se !uca odat la opt ani la Delii ?p# //= /34V .TE.IIIOG poet liric nscut ia Ginu*ra c5#re mi!locul secolului Jii ?p# ==1V# .TRATEGI Comandan"i niilifnri in nuuir de b#oce# ale%i a Atena pe termen de un an# Je(i Aristotel Constitu"ia atcnienilor 62# Rolul lor n armata ?p# 233V ._COSANiI Indi'i(i ce ddeau in !udecat sub di'erse preteTte pe cet"enii boga"i n speran"a de a primi o parte din bunurile acestora n ca(ul in care ar fi fost condamna"i# Originea cu'intului nu este clar dar folosirea lui de ctre oratori arat ct team %i de(gust deopotri' inspirau ace%ti denun"tori aproape profesioni%ti# ._NEGORO. &rieten al unui pledant ?intimatV ca re*2 a!ut bene'ol cu elocin"a sa in fa"a unui tribunal# A mi s c confunda cu LOGOGRAS# ._NOICI.8 Gnire a mai multor sate intr*o cetate# Atare act politic nu este nso"it ntotdeauna %i de o concentrare urban# Tc(eu trecea drept reali:atonii sQnoicismului atenian# Gnele cet"i ca 8cgalo polis nu luat fiin" prin sQnoicism c$iar n

epoca clasic ?p# 0t /00V# ._NOIFIA Imobil de locuit pentru mai multe familii ?p /C6V# O'

TALE. -t > -in &rLma Punitate a 'eacului JI originar din 8ilet# ) _O deopotri' matematician astronom %i filosof al naturii# 220 rtnrti apa dre&t elementul primordial# A fost #trecut n uul celor %apte n"elep"i ?p# C1# /C=# =;2V# TA8GC. .entiment te respect %i de team religioas ?p 243*# 24) TANAGRA Ora% din Bco"ia aproape de $otarul cu Altca celebru pr!a descoperirea in necropola din 'ecintate a numeroase I!oQ# rine de teracota dalnd mai ales din secolul IJ Btlia de la Tanagra din ;30 ?p# 211V# TARENT Colonie a .partei n sudul Italici ntemeiat la finele Jeacului JIII ?p# 11 %i i-ig# G p# 3CV# TA.O. Insul din 8area Tracici# A fost coloni(at la nceputul secolului Jil de ctre parieni condu%i de Telesiele#s# tatl poetului Aruilo$ ?p# 1/ %i l-ig# 3 p# ;2V# La sfr%itul ar$aismului era cetatea cea mai prosper din nord gra"ie eTploatrii minelor de aur %i argint din muntele &angcu situat pe continent# Dup ce n ;C2 s*a supus lui Darius a intrat n Liga de ia Delos pe care a ncercat s*o prseasc n ;66 W ;63# A fost asediat %i cucerit de Cimon n ;1= ?p# 21CV# Bog"ia ei a rmas ns considerabil pin la str%itul antic$it"ii ?marmur ulei 'in pia" de scla'i traciV# &atrie a pictorului &OLIGNOT %i a atletului Teogenes# Ora%ul antic era situat n nordul insulei dominat de o dubl acropole ?sanctuarele Atenei %i al lui ApoloV %i ncins de un puternic (id de marmur %i gnais ?nceputul secolului JV Au fost identificate portul agora %i mai multe# Ranetuare printre care cel al lui >eraElcs al crui cult era deosebit de important n acest ora%# Basorelief cu >ermes %i Gra"iile ?ii# 24;V# TEAGENE. Tiran clin 8egara din a doun !umtate a 'eacului JIL TEATRG Dac scrile largi ale palatelor crctane dominm5 cile o pia" pot fi considerate prototipurile ndeprtate ale tea* iruiui grec abia la Atena la fin,le 'eacului J# apare teatrul propriu*(is compus dintr*o esplanad de pmnt bttorit ?orc$estraV#unde#corul e'oluea( n !urul altarului lui DionQ*.OF dintr*o amena!are pentru spectatori reali(at pe o sc$elrie o 'i pe un teren n pant %i dintr*o barac de pn(a sun lemn pentru actori# O e'olu"ie destul de rapid a dus In reali(area unor construc"ii n materiale solide< primele 'estigii de acest gen au ie%it la i'eal n teatrul lui DionQsos tilcuterios situat pe panta de sud a AcropoleiH ele datea( c$iar din ultimul sfert al secolului _# n a doua !umtate a 'eacului IJ tipul teatrului grec in piatr este bine fiTat ?teatrul lui DionQsos la Atena fig# >I bO ) 'oi# II teatrul de la Epidaur fig# =1 p# 224 'oi# 7O %i ii# 2/2V# Bncile de piatr ale spectatorilor se eta!au n $cmiciclu pe panta unei coline mpr"ite prin scan

Sia# =1# TEATRGL DE LA E&IDAGR ?Dup Dorp8dV

In !urul orc$estrei circulare n mi!locul creia se ridic altarul lui DionQsos bncile formea( un semicerc dep%it# &e nl"ime ele snt mpr"ite n dou (one inferioar si superioar de o trecere ?dia(omaV deasupra creia scrile %i dublea( desimea# Cldirea scenei ?sEeneV este precedat de un portic aflat n fa"a orc$estrei ?prosEenionV# Intre scen %i bnci se afl do fiecare parte cte o trecere ?parodosV prin care se a!unge n orc$estr# n sectoare %i uneori %i in (one suprapuse de ctre unul sau dou coridoare ori(ontale n centru se afla orc$es* tra circular n spatele creia siH ridicau cldirile scenei ?sEeneV ce fceau oficiul de fundal do decor %i de culise# O estrad !oas de lemn coinmiicnd cu orc$estra prin scri de cte'a trepte g(duia actorii cin d ace%tia TIG luau parte la mi%crile corului din orclicslr# didul scenei este strpuns de patru u%i care dau pe aceast estrad# Apari"iile ?mai ales ale di'init"ilorV se puteau produce la eta!# n fa"a (idului scenei se putea afla un portic pu"in adine ?prosEenionV care ddea mai mult amploare cadrului# Element e mobile n lemn sau pn( mbog"eau decorul# Di'ers r ma%ini de scen erau folosite pentru efecte speciale# Actorii cu to"ii brba"i purtau m%ti ce defineau persona!ele ser'ind totodat de megafoane# Originea cultual a teatrului grec ?p# //; %i urm#V# Repre(enta"iile ?p# //1 %i urm#V# &oe"ii tragici %i- comici ?p# === %i urm#V# TEBA Dup legend acest ora% al Beo"iei a fost ntemeiat de fenicianul Gadmos condus apoi de dinastia Labdaci(ilor ?creia 7 apar"ineau Laios si OedipV asediat de cele %apte cpe*enii argieue %i distrus de fiii acestora ?EpigoniiV# El a *2) )a s)l-.itul epocii micenienc cetatea cea mai importa din Beo"ia dar a trebuit s lupte mult 'reme mpo*

Trro 2 .ANCTGARGL LGI DION_.O. ELEGTERIO. DE LA ATENA ?Dup D.rpfeldV 2# Jec$i ui templu /# Noul templu ?secolul IJV = Altar ; &ortic 3# Orc$estra teatrului 6# Cldirea scenei 0 s Accese laterale ce dau in orc$estr 4# 8onumentul $ore Kic al 8 nrasQlos ?secolul IJV tiat In fale( deas.praK bncilor teatrului# tri'a ri'alei sale Or$oraene# .*a aliat cu per%ii n timpul r(boaielor medice iar apoi a luptat mpotri'a Atenei ?btliile de la Tanagra n ;30 %i de la Coroncea n ;;0V# ocupata n =M./ de o garni(oan lacedemonian eliberat

n =04 de &ELO&IDA Tcba n de'enit o mare putere militar gra"ie lui E&A8INONDA ?p# 2=1 si urm#V# Dar moar* tea acestuia la 8antineea ?=6/V a pus capt $oaeinonlei li*banc# >sculndu*sc mpotri'a lui AleTandru n ==6 ora%ul a fost cucerit depopulat %i distrus# &e acropola tebaml numit Cadmeea a crei incint era strpuns de %apte por"i# au fost identificate resturile unui palat micenian din 'encul UIJ care a ars prin secolul UIII# 2/B Cetate din Arcadia celebr prin templul Atenei Alea ale ) crui planuri au fost fcute de .CO&A. la mi!locul scco* l lului IJ# Au fost gsite cilc'a fragmente ale statuilor ce < frontoancle# HTE8I.TOCLE Om politic atenian nscut prin 3/3# Ar$onte 5n ;1=# con*-drictor politic de marc autoritate Intre ;41 W ;C1 a creat puterea na'al a Atenei amena!nd porturile de la &IREG si construind triere din 'enitul minelor de argint de la Laurion# n ;C/ 2*a ostraci(at pe ad'ersarul su Aristide# Gnd s*a produs cea de a doua in'a(ie persan i*a sftuit pe atenieni s e'acue(e ora%ul %i a constrns flota greac s dea btlia la .alamina ?;C1V# ncepe construc"ia didurilor Lungi ntre Atena %i &ireu# Ostraci(at Pa rindu*i n ;02 dup un conflict cu Cimon a uneltit mpreun cu &ausania# Implicat n ac"iunile ndreptate mpotri'a celui din urm s*a refugiat la 8arele Rege care 2*a primit cu genero(itate# A murit la 8agne(ia pe .ipQlos n ;34 ?p# 21/ %i urm#V# &ortretul i*2 cunoa%tem datorit unui bust de la Ostia ?i# ;6V# TE8&LG Este casa (eului# Deri' din megaron< elementul principal este sala cea mare# precedat de un portal sus"inut de dou coloane ntre prelungirile (idurilor laterale ?numite anfaeV# In epoca clasic planul obi%nuit comport un 'estibul ?pronaosV care de obicei d spre est o ncpere sau cella ce adposte%te statuia (eului n fine un portal posterior ?opistodomV unde se pstrea( te(aurul %i ofrandele# In eTterior templul este uneori npre!muit cu o colonad continu< n acest ca( se nume%te peripier# Sa"ada poate a'ea pur %i simplu dou coloane ntre ante un portic anterior ?templu prostiiV sau cte un portic la ambele capete ?templu amfiporstilV# ntreaga cldire este a%e(at pe sub*struc"ii acoperite de un ni'el de regla! pe care se ridic postamentul format n genere din trei rinduri de blocuri dintre care ultimul ce sus"ine colonada se nume%te stilobat# Clteodat accesul este facilitat de o ramp# Coloanele sus"in ontablamcntulpccare se spri!in eTtremit"ile %arpantei spri!init deasemcnea cnd c ne'oie de o colonad interioar aflat n cella a'nc n genere dou ni'eluri suprapuse# Gn eTemplu edificator este interiorul >efaisteion**aZm pse*ud7*Teseion ?fig# == p# 2// 'oi# IIV# Je(i ORDIN# Delfi ?p# /34 %i ii# 216V &artcnon ?fig# =/ p# 2// 'oi# II si iV# 2C= 2C6V# Olimpia ?ii# 21; 213V# Basai ?ii# i0CV*&acstum ?iV %i 2C/ ///V# 2 .egesta ?fi# iC;V# H # -O ##

Sig# =/# &ARTENONGL 2# &orticul de intrare sau pronaos /# .ala principal sau cella# =# .oclul statuii Atenei &artenos ;# .ala cu patru coloane ?sau &artenonul propriu*(isV 3# &orticul posterior sau opistodom# Sig ==# INTERIORGL >ESAI.TEIONIPLGI ?Reconstituire de G#&# .te'cns 24;0V TEODOR 2# .culptor ar$itect %i orfe'ru din secolul JI originar di-2 .amos# A# descoperit turnarea In cear pierdut a marilor statui de bron( ?'e(i BRONdV a construit mpreun cu Goicos templul >orei clin .amos %i a ci(elat 'estitul ine al lui &olicratc precum %i un crater mare de argint ncln* ) nat la Dclfi de ctre tiran ?p# =63V# iterelor de pe fa"ada 'estic# 8ai tr(iu a luat parte la * mausoleului de la >al!carnas ?p# =36V# TPRANOCTONI !uniire dat lui >armodios %i Aristogeiton care au ucis i )32; peunul din fiii %i urma%ii lui &isistrate tiranul Atenei K >ipar$# .tatuile lor de bron( opere ale lui Antcnor SrtupY 321V- se aflHul B aC-ora-A M)c au Lost luate de UerTes , ;C1 %i nlocuite in ;00 de un al doilea grup datorat lui rritios %i Nesiotes ?p# 04 C0 /40V# A se 'edea >AR8ODIO. ANTENOR CR2TIO.# ?&# /C %i fig* /0 p# C*2 'oi# IIH ii# 4 %i 21V# TI>TEG &oet liric cYrca t ri l la .parta iu a doua !umtate a secolului JII# Elegiile lui mar"iale ?p# C/ 2?31# ==1V# TRAGEDIE ?&# === %i urm#V# TRA.IBGL 2# Tiran din 8ilet ?finele secolului JII %i nceputul celui urmtor p# 06V# /# General %i om politic atenian care a !ucat un rol important n a doua parte a r(boiului pcloponesiac# n timpul re'olu"iei celor &atrii .ute a comandat flota atenian la .aiuos %i a contribuit la restabilirea democra"iei n 'remea btliei na'ale de la insulele Arginuse era Irierar$ %i s*a numrat printre acu(atorii strategilor# ETilat la Teba de ctre cei Trei(eci s*a rentors n ;1= cu c"i'a adep"i a cucerit fortrea"a SQle apoi &ireu l %i a fost principalul autor al cderii tiranilor# A condus apoi n =C4 opera"ii militare n nordul 8rii Egce %i a murit .n anul urmtor ?p# 2/1V#

TRIB &rincipala subdi'i(iune a unei cet"i grece%ti ?p# =11V# TRIBGT Contribu"ie bneasc 'rsat de un stat sau altul unui organism federal# &ltit de membrii primei Ligi maritime de -) Delos propor"ional cu a'erile lor respecti'e tributul era ridicat n fiecare an de ctre fun"ionari anume lielanotamii# 2 m in ;3; a fost depus in templul lui Apolo de la Delos )&oi a fost transferat la Atena #%i pstrat pe Acropole# De - #GKC2 a instituit un 'enit esen"ial al *statului atenian care* i cet*t) mrimca B dat la patru ani perceptmln*l de la Fraf* im&criului7 grupate n cinci districte# Listele i*pi*tant *CC &C CarC au fost trccute sumele datorate snt impor* tinitV6 i O CGmentc &B5ltru istoria politic %i economic a

Sig# =;# DI.&GNEREA J@.LAhILOR &E TRIERA 2# Talamit /# deugit =# Tranit ;# Talam>i 3# deugi"i 6# Trani"i 0# Galerie eTterioar TRIER AR> Comandantul unei triere ?p# 20/V# TR IERAR>IE Je(i LITGRGIE %i p# 20/ TRIERf Jas de lupt eu trei rnduri de 'lsla%i -a cnii prim construc"ie era atribuit corintienilor ?p# 264 %i urni# fig# C; %i ii# 04V# TGCIDIDE 2# Om politic atenian fiul lui 8elesias# Ad'ersar al +u5 &ERICLE a fost ostraci(at n ;2;# /# Istoric atenian fiul lui Oloros nscut prin ;61 di7tr*o familie bogat nrudit cu prin"ii traci# &oseda mine de aur n regiunea muntelui &angeu# .trateg n ;/2 nu 2*a putut opri pe Brasidas s nu cucereasc Arnfipolisul %i Mi trebuit s se eTile(e n Turcia# A nceput atunci s scrie istoria r(boiului peloponesiac ?p# ==4V# La ntoarcerea n AL*1K)- dup ;1;*;1=# a fost asasinat# &ortretul lui iucicie?il# >-7K:* UENOSAN Silosof din secolul JI nscut la Colo fon in loniti ` eTilat cin d Cirus a aneTat cet"ile ioncnc ?3;1V refug!m!n:#-- n ?talia Pa Eleea undea inteincint scoal de filosofic imn#)- eleat ?p# /01 =;/V# lla UENOSON .eriilor atenian nscut in ;/0# A urmai n'"tura sofi%tilor a!Aoi pe cea a lui .ocrate ?p# 2/;V# De familie aleas-%i cu opinii aristocratice prse%te Alena la cderea celor Trei*Teei si particip cu mercenarii greci la eTpedi"ia lui ?-Arul cel Tur apoi la retragerea celor dECE 8ii ?p# 2/<AV# i ## urmat pe Agesilau n lonia ?#-=46V apoi la Coroneea -?=4;! unde ia parte la btlie ia armata laccdcrnonian# Alungat din Atena se retrage la .parta iar laccdcrnonienii i dau un domeniu la .cilus aproape de Olimpia# Acolo a scris Banc$etul 8emorabilia n care l aduee n scen pe

.ocrate 2 ratatele despre 'ntoare %i ec$it"i e o Constitu"ie a Lacede*monei Ciropcdia Anabasis %i >clenicele# Eleenii i de'astea( mo%ia n =02H se retrage atunci la Corint n =10 sen*iinia de eTil este anulata iar Ueuofon se ntoarce la Atena unde moare n =33 ?p# =;1 W =;2V# UOANON .tatuie cu nf"i%are primiti' n piatr sau lemn# La plural se spune Toana ?p# /11V# dNJ 'eacul J originar din Eleea n Italia de sud# filosof e# Pggtitele sofisme care negau eTisten"a mi%crii o N#C/ c3 246V# OM7inar din Ileracleca ?eTistau mai multe ora%e cu pictor oK7 ))#) la finclc sccoiului J %i la nceputul aCC.* Amator#LA stat o 'reme la Atena %i a lucrat pentru celui uK elall ai 8acedoniei i erau mult admirate carac* rcgele Atura!ist al picturii sale %i 'irtuo(itatea !ocului do tcrul na mo?!ela!ului# A pictat %i tablouri ntr*o singur Uar8&* =3/ =63 'e( i %i &ICTGRAV#

dANl. .tatui de bron( ale lui deu s pe care $elanodicii le ridicau la Olimpia din amen(ile ncasate ?p# /=2V# dECE 8II Corp de mercenari greci care a luat par5c la eTpedi"ia lui Crus cel Tnr mpotri'a lui ArtaTerTes II in ;12# Dup nfringerea %i moartea lui Cirus la CunaTa cpeteniile acestor mercenari aflate sub comanda unui spartan pe nume Clear$os au fost arestate %i eTecutate de per%i in cursul unor negocieri# Uenofon# care urina eTpedi"ia ca particular fiind oaspete %i prieten <tl unuia dintre strategii astfel masacra"i a ntrit cura!ul :druncinat al grecilor %i a fost ales strateg mpreun cu al"i patru ofi"eri# Aspra retragere pliK de lupte %i de peripe"ii a durat ntreaga iarn ;12 W *211# pinii la sosirea pe "rmurile 8rii Negre salutat cu 'estitele strigte< Talasa Talasal ?marea marea5V# >fin*tor%i in Europa dup noi a'enturi supra'ie"uitorii s*au pll5! in ser'iciul .partei n =41 spre a rencepe ndat r(boiul n Asia mpotri'a satrapilor Tisaferne %i Sarnaba(os ?& 2/; 2C6V# 2/C

BIBLIOGRASIE Indica"iile date mai !os constituie re(ultatul unei alegeri foarte se'ere# Au fost re"inute fie lucrri fundamentale fie cele ce nf"i%ea( stadiul recent al cuno%tin"elor %i problemelor %i pentru u%urin"a cititorului ele snt n%iruite n ordinea capitolelor acestei cr"i# # CIJILIdAiIA 8ICENIANA Descifrarea linearului B a constituit o cotitura $otartoare n studiul acestei ci'ili(a"ii# Ea a fost adus la cuno%tin"a n'"a"ilor de un articol al lui 8# Jentris %i P# C$ad[icE E'idence for GreeE Dialect in t$e 8Qcenean Arcb$es n

Pournal for >ellenic .tudies 0= 243= p# C;W213# A se 'edea %i P# C$ad[icE T$e Decip$erment of Linear B Ne[ _orE 243C# Culegerea de teTte fundamental este< 8# Jentris P# C$ad[icE Document s in 8Qcenean GreeE Cambridge 2436# Au urmat alte culegeri %i studiile continu# Ca eTemplu de cercetare ling'istic poate fi citat< 8* Le!eune 8emoires de p$ilologie m'cenienne &a^ ris 243C# n ce pri'e%te tabletele de la Cnosos datate n general n secolul UJ o prere diferita a sus"inut de L#R# &almer 8Qcenaeans and) noans Londra 2462 care le situea( abia secolul UII# Despre principalele a%e(ri se pot consulta< I Generalit"i< S# 8at( Freta 8QEene Tro!a .tuttgart 2436H .#8arinatos 8# >irmer Crete and 8Qcenae 2461 ?bogat album fotograficV# / 8icene< AP#B# \ace 8Qcenae t &rinceton 24;4H G E# 8Qlonas 8Qcenae and tbc 8Qcenaean Agc Londra 2466# Recentele descoperiri de la Tern datorate lui .# 8arinatos au pus ntr*o noiui perspecti' problema distrugerii lumii miceniene< a se 'edea eTpunerea 'ie %i nuan"ata a lui ># Jan Effenterre La scconde fin du monde AfQcencs ct la mort d-une ci'ilisation Toulouse 240; ?cu ilustra"ii %i bibliografieV# =# Tirint< G# Faro Sii$rcr dare5c TirQns Alena 24=; %i publicarea spturilor TirQns ; 'olume 242/ %i urm# ;# &Qlos< drile ele seama ale lui C# Blegen n American Pournal of Arc$aeologQ ;= 24=4 p# 330 %i urm %i din 243= anual n acela%i periodic# 3# Treia< C# Blegen %i colaboratorii TroQ ; 'olume &rinceton 2431 W 243C# Despre ceramica micenian esen"iale snt lucrrile lui A# SurumarE T$e C$ronologQ o! 8Qcenae 24;2 %i 8Qcenaean &otterQ< AnalQsis and Classi!ication# Ceramica attic a format obiectul unui studiu special< S# P# .tubbings 8Qcenaean &otterQ of Attic t Annual of tbc Britis$ .c$ool of At$ens ;/ 24;0 p# l %i urm# ># &ERIOADA GEO8ETRICA Bibliografie recent foarte eTtins pri'itoare la problema $omeric pus deopotri' n legtura cu ci'ili(a"ia perioadei geometrice ?contemporan poetuluiV %i Cu ci'ili(a"ia micenian ?la care se relera retrospecti'V# &ot fi consultate< LO In france(< A# .e'er'ns >omerc I Le cadre et son oeit're# III G artiste# # A 2431 24;= 24;CH S# Robert >omere &aris 2=2 german< \# .c$ade[aldt Jo, >omen und \erE ed# a I>*a .tuttgart 2434H A# utAecE Dlc >omerisc$e Srage Darmstadt 240;H importanta serie publicata sub titlul Arc$aeolog-ia >omerica ?numeroase fascicule redactate de di'er%i speciali%tiV# =# n engle(a< >#L# Lorimer >omer and t$e A21 numents Londra 2431H 8#I# SinleQ T$e \orld of OdQs%eus Londra 2436H T#B#L# \ebster Srom >omer to 8Qcenac Londra 243C ?tradusa n france(a sub titlul La Grece de 8Qcenes a >omere &aris 246/VH D# &age >istorQ of t$e >omeric Iliad BerEeleQ ?CaliforniaV 2461H G#.# FirE T$e .ongs of t$e >omer Cambridge 246/# Trebuie semnalat %i lucrarea colecti'* condus de A#P#B# IJace %i S#P# .tubbings A Companion to >omer Londra 246= ?pri'iri generale asupra di'erselor aspecte ale problemei utile %i uneori discutabileV# O important eTpunere referitoare la perioada intermediar dintre epoca micenian %i cea geome* tric este cartea lui A#8# .nodgras*. T$e DarE Age of Grecce C$icago 2402# &ri'itor la ceramica geometric se 'or consulta lucrrile generale despre ceramic indicate la capitolul IU adaugndu*li*se J#R# d-A# Desbo*roug$ &rotogeometric &otterQ OTford 243/# A se 'edea de asemenea B# .c$'#reit(er Dlc Geo*metriscEe Funst Griec$enlands 2464 %i P#N# Cold*stream GreeE Geometric &otterQ Londra 246C# III %i IJ# E&OCILE AR>AICA hI CLA.ICf &entru istoria acestei perioade trebuie s neX adresm mai nti teTtelor marilor istorici greci >e*rodot Tucidicle %i Uenofon ct %i istoricilor NminoriK ?pentru cei din urm a se 'edea mai 'ec$ea dar nc utila edi"ie a lui C# 8iiller Sragmenta >istoricorum Graecorum &aris 2C;2 W2C01 cu traducere latin %i edi"ia recent a Iui S# Pacobcp Dlc Sragmente der gricc$$c$en >isoriEer Ber*lin*Leida n curs de apari"ie din 24/= cu comentarii n germanaV# ETpuneri istorice de ansamblu< 2# n france(a*S# C$apout$ier %i A# AQmard n X &# Pouguet< %7 colaboratorii Le% premiereL ci'ilisation &aris 24= ?capitolele referitoare la GreciaVH Ed# \ill )e

nfVf 7rec et f Orient I Le J*e si$le ?321W @1=V &aris 240/H II Le iJ*e sticle et l-epoQte iifenirtiaue ?cu colaborarea

lui C# 8osse %i &# rouEo[sEQV &aris 2403# G# Glot( %i R# Co$en >iMtoire grecjue I Des ongmes auT guerres mc* iiai-es# >7 La GrLce au J^e s-l)e- 22- La GrLCq J KiJ*e si$le< la lutte poitr l-begemonie) &aris 3L4/3*W24=6 ?lucrare amnun"ita dar dep%itVH &# T e'ejue Ja'enture grccjue &aris 246;# /# n germana-< ># Bengison Griecbisc$e Gesc$ic$te edi"ia a IJ*a 8iinc$en 2464 ?eTcelent manulal critic %i foarte bine informatV# A se 'edea de asemenea I# \eiler Griec$isc$e Gesc$ic$te Ein*V<rung - `itellenEunde Bibliograpbie Darmstadt 2406# =# In engle(a< n Cambridge Ancient >is*torQ se 'or consulta mai ales 'olumele IJ J %i J=I edi"ia a IJ*a 243=# ETpunere recenta %i sintetica< N#G#L# >ammond A IlistorQ ol Greecc to =// B#C# edi"ia a Il*a# OTford 2460# >r"i utile la t# Bcngtson %i J# 8ilo!cic Groaser bistoriscber \eltatlas I Jorgcsc$ic$te unei Altertttm 8unc$en 243=# O eTpunere de ansamblu despre coloni(are la P# Berard GcTpanson et Ia colonisation grecjucs !issju-auT# guerrcs medijues &aris 2461H a se 'edea %i C# RoebucE lonum T rade and Colonisation Ne[ _orE 2434# Despre epoca ar$aic< A#R# Bum# T$e LQric Age o ! Greece Londra 2461H T$#P## Dunbabin T$e GreeEs and tbeir Eastern Neigb* bours Londra 2430 %i T$e \estern GreeEs OTford 24;C# A se 'edea %i C# 8osse La colonisation dans rantijuite &aris 2401# J# RfdBOIGL &ot f! consultate< P#&# Jernant ?%i colaboratoriiV &roblemeL de la Guerre cn Grece ancienne &aris P46CH A#8# .nodgrass Arms and Armours of t$e GreeEf Londra 2460H P#F# Anderson 8ilitarQ t$eorQ and &ractice in t$e age of Uenop$on 2== 0*BH %) )ucrnle lui _# Garlan# Despre fortifica"ii 'eLi S#E# \inter Gree E Sortificat ion s Toronto

Gorce %i 8ortier >istoire generale des s Grece*Rome &aris 24;; ?anali(a fina *ofunda %i sugesti' ntemeiat pe mrturia lui &ausania %i &e cea a inscrip"iilor %i monumentelor ar$eologiceVH L# Gernet si A# Boulanger Le genic Nrqc dans la religon &aris Pl 4=/ ?punct de 'edere preponderent sociologicV# /# n german< 8#&# Nils*Gescbicbte der gricc$isc$en Religion I ed 2=3 son a lil*a 2460H II ed# a Il*a 2462 8iinc$en# Este manualul de ba(a pentru orice studiu pri'ind re*lieia greaca# Jolumul II tratea( despre religia elenistica %i a epocii romane dar con"ine %i pre"ioase indica"ii pentru epoca anterioara# =# n engle(a< P# >arrson &rolegomena to tbe .tudQ of GreeE Rt-ligion Londra 241= ?punct de 'edere etnologicVH L#R# Sarnell Cults of t$e GreeE .tates 3 'olume Londra 2C46W2414# Referitor la mitologie se 'a consulta micul Dictionnalre de la mQt$ologie grecjite et romaine al lui &# Grimal &aris 2432 ?foarte comod< d principalele referiri la teTtele 'ec$iVH masi'ul Aus*X fiirlicbes LeTicon der griec$isc$en and romisc$en 8Qt$ologie al lui \#># Rosc$er Leip(ig 2CC;W 24=0H sau manualul lin ># P# Rose A >andbooE of GreeE 8Qt$ologQ Londra 24/C ?reeditat de mai multe ori ultima oar n 243CV# Numeroase articole despre mitalog!e n Real*EncQdopadie ?a se 'edea sfr%itul cap# UV# De asemenea %i L# .e*c$an %i &# Le'ejue Le% grandes di'inites de la Grece 2466# Despre culte< &# .tengel Die griec$iscben Ful*t[altertumer ed# a III*a 8iinc$en 24/1 %i Gptfrbraucbe der Griec$en 2421H L#R# Sarnell GreeE >ero C nit f Londra 24/2# Culegeri de Pegi sacre< I# Jon &rolt %i L# die$en Lege s sa*M*rae< 2C46W2416H S# .oEolo[sEi Lois sacrees de 8*,He 8ine tir e &aris 2433 %i Le% $i s sacrees des citcs grccjues ?supplemenlV &aris 246/# Despre cultul mor"ilor< F# Sriis Po$ansen T$e Gra'e*Rcliefs of t$e Classical &eriod an of Interpret ation# Copen$aga 2432# Despre p )# a )*leusis< G#R# 8Qonas Slcusis and (leufinian 8Qsteries &rinceton 2462# Despre Teogenes din Tasos< P# &ouillotiT Rec$erc$es sur l-$istoire et Ies cultes de T$asos I &aris 243; p# 6/ %i urm# ?cu re(er'ele eTprimate n Re'ne des etudes grecjues 0/ 2434 p# =34W=62V# ia bleta de la Sarsalos cu teTtul orfic a fost publicata de N# 8# Jerdelis Ar$eologiEe Ep$erneris 243CXX 2432 p# 44# .tudiu recent< G#D# Furt( %i ! Boardman GreeE Burial Custonis OTford 240Z#- Despre oracole< micul 'olum al lui R#Slace*liere De'ins et oracles grecs &aris 2462 cT<An*sttuie o eTcelenta punere n tema# A se 'edea %i 8# Delcourt L-oracle de Delp$es &aris 2433*>AJ# &arEe %i D#E# IJormell T$e Delp$ic Oracle / 'oi# OTford 2436H &# AmandrQ La mantljue apolimlenne Y Delp$es &aris 2431# &re(entare generala a sanctuarului de la Delfi cu

eTcelente fotografii< &# de la Coste*8esseliere %i G# de 8ire Delp$es ed# a II*a &aris 2430# JIL CETATEA O eTcelent introducere n problema este lucrarea lui J# E$renberg Der .taat cler Griec$en I Dsr $ellenisc$e .taat Leip(ig 243C tradusa n engiie( T$e GreeE .tate ed# a II*a Londra 2464H tradusa n france( sub titlul Gfctat grec &aris 2406 cu adugiri bibliografice de Ed# IJill# Lucrarea lui G# Glot( La c:te grecjite reeditat de &# Cioc$e &aris 243= este n egal msura sistematica %i confu(# O foarte bogata documenta"ie despre in* stitu"ii n G# Busolt %i ># .[oboda Griec$isc$c .taatsEnnde ed# a III*a / 'oi# 8iinc$en 24/1*24/6# Introducere n i('oarele epigrafice n G*Flaffenbac$ Griec$isc$e Eplgrap$iE ed# a II*=H Gottingen 2466H A#G# IJood$ead T$e .tttdQ of GreeE -inscriptions Cambridge 2434H P# &ouillouT# C$oiT d-inscriptions grecjues &aris 2461H U*nt^ 'eau c$oiT d-inscriptons grecjues &aris 2402< L# Robert L-Epigrap$ie n EncQclopedie de iML &leiade L-$istoire et %es metbodes p# ;3=*W*)4-0- &aris 2462# 2B Caracteristicile cet"ii grece%ti< E# Firsten Die ariecbiscbe &olis als $istorisc$*geograp$iscbes &ro*$lem des 8ittelmeerraumes Bonn 2436H C#B# IJelles T$e GreeE CitQ n .titdi in onore di A# Calderin e R# &aribeni I 2436 p# .IW*44# Despre economia lumii grece%ti< S#8# >eic$el*$eim \irtsc$aftsgesc$ic$te des Altert[ns ed a II*a Leida 2401# Despre scla'a! I_:#L# \ester*mann T$e .la'e .Qstem of GreeE and Roman AntijuitQ Siladelfia 2433H 8## SinleQ .la'erQ in Classical AntijuitQ 2461 %i T$e Ancient Eco*nomQ 240= ct %i &roblemeL de la terre en Grece ancienne &aris 240=# Despre urbanism< R# 8artin Gitrbamsme dans la Grece antijue ed# a II*a &aris 2403H R#E# \Qc$erleQ >o[ t$c GrccEs built t$e Citiel Loi' dra 24;4 reeditat n 246/# Despre educa"ie< ># I# 8arrou >istoire de l-education dans l-An*tijuite ed# a Jl*a &aris 2463H \# Paeger &aideia T$e Ideals of GreeE Culture OTford I 24=6H 22 )24;;H III 24;3# Despre 'ia"a (ilnica-<- R# >ace$ere La 'ie juotidienne en Grece au 'ede de &ericles &aris 2434H C$# &icard La 'ie pn'ee dans la Grece classijue &aris 24=1# Despre monedele grece%ti< C$# .eltman GreeE Coins ed a II*a Londra 2433H B#J# >ead >istoria Nummo*nun ed a II*a OTford 2422# Despre mrimea 'aselor comerciale< L# Casson n .titdi## # A Cal*aermi e R# &aribem 8ilano 2436 p# /=2W/=C# # Despre rela"iile dintre cet"i< J# 8artin La 'ie interna"ionale dans la Grece des cites ?JI*e*-L**Mb f iedeV Gene'a 24;1# Qni# SILO.OSIE hI LITERATGRA * -,f)ura greaca< R# Slaceliere 'eO Arairc:le la GA)A &aris 246/ ?alert cel mYir r#Bbanea) 2401V# 8anualul recent dersrferri info#rmat este A# LesEQ Gesc$ic$te &ri'$or l en Lltfrat7-A )* a P>*a K Berna 2402# O0 F# .M PaibBr.bteIe scr7Ktorilor %i filosofilor greci< ) Die Bildnisse cler antren Dic$ter

Redner ttnd DenEer Bale 24;=# Je(i %i G#8# I# Ric$ter T$e & or t mit s of tbc GrceEt Londra 2463# &entru gndirea filosofica n afara lucrrii lui Paeger citat la cap# JII se 'a consulta A# RH 'aud >istoire de la pbilosop$ic I Des ongines ) la scolastijiie# &aris 24;CH &#8# .cnu$i :e #H sur la fortr[tion de ia pensee grccjue cd# a II*a &aris 24;4H C#P# de Jogei GreeE &bilosp$Q# u Collection of TeTts selectcd and supplicd [it$ some notes and eTplanat$ns I T$alesPo&lat 246=H \#F#C# Gut$rie *l >istorQ of GreeE &$i*losop$Q = 'oi# 246/W2464# Despre stan"e a se 'edea &#># 8ic$el %i P# Beau!eu n II# Taton >istoire generale des sciences i La set etice an* tijue et medie'ale &aris 2430# Je(i %i F# 'on Srit( Grundprobleme der Gescbicbtc aer anttEen \issensc$aft 2402# IU# ARTA Am fcut o scurta %i sintetica trecere n re'ista a artei grece%ti din sec# JI pna n IJ n R# >uQg$e L-art et l-$onmn &aris 2430 p /32 W /4C# A se 'edea %i albumul meu Ar t grec &aris*Lausanne 2466# Despre Atena melancolica se 'a 'edea fiul le t in de correspondance $ellenijuc C2 2430 p# 2;2W234# Despre >ermes de la 8araton 'e(i Ei ude s d-arc$eogie dassijue II Anuale s de r Est memoire no // &aris 2434 p# =C %i urm# Despre te$nica ceramicii attice a se consulta C#&#T# Naude Acta Classica II Capeto''n 24=4 p# 216W226 %i P#J# Noble American Pnurndl of Arc$aeolog' 6; - 2461 p# =10W=2C# ETista 'i mul"ime de lucrri generale despre arta greac# O ini"iere lesnicioasa o constituie cartea lui G#8#A# Ric$ter A >andbooE o: GreeL Art Londra 2434 %i cea a lui R# Ginou'es GLrt grec &aris 246;# O strlucit sinte( recenta<) G*>afner Gescbicbtc der griec$isc$en IInnst dli^ ric$ 2462# Despre arta ar$aic< G#8#A# Ric$ter Arc$aic GreeE Art Ne[ _orE 24;4# Desp) D1geul artei clasice< &# De'ambe( G ar t au T pericles Lausanne 2433# Album< P# Board*man P* DBri.- NJ- SucpA part grec) &aris 246*J fFpunere bogat ilustrat n cele trei 'olume ale colec"iei L-uni'ers des formes ?&arisV< &# Demargne tfaissance de l-art grec ?246;VH P# C$arbonneauT R 8artin S# Jillard Grece arc$a-ijue ?246CV Grece $ellenistijue ?2464V# 8anualele de ba(a pri'itoare la ar$itectura snt< D#.# Robertson A >andbooE of GreeE and Roman Arc$itecture ed# a II*a Cambridge 24;3H 24;3H IU0#B# Dinsmoor T$e Arc$itecture of An*c-ient Greece Londra 2431H AAJ# La[rence GreeE Arc$itecture Londra 2430H R# 8artin 8arinei d-arc$itecture grecjue I 8ateriauT et tec$nijues &aris 2463H Despre sculptura< C$# &icard 8anuel d-ar*c$eologie grecjue< la sculpture ; tomuri n 0 'olume &aris 24=3 W 246= ?tratat foarte detaliat de la origini pn n secolul IJVH G# Lippold Die griec$isc$e &lastiE ?n >and$uc$ der Arc$a7* $gieV 8unc$en 2431 ?manual foarte bogat ntr o pre(entare obiecti' %i nencrcatVH G#8#A# Rie' ter T$e .culpture and .culptor s of t$e GreeEs ed# a IlI*a _ale 2431# Cr"ile lui P# C$arnonneauT La sculpture grecjue arc$a-ijue %i La sculpture grecjue classijue = 'oi# &aris 24;3*W*24;6 rY*mn o lectur deosebit de sugesti'a# Despre pictura %i ceramic< 8# Robertson La peinture grecjue Gene'a 2434# O eTcelent introducere n ceramic n S# Jillard Le% *'ases grecs &aris 2436# 8anualul de ba( apar"ine lui A# Rumpf 8alere! und deic$nung ?n >and$uc$ der Arc$aologiec 8unc$en 243=# A se 'edea hi R#8# CooE GreeE &ainted &otterQ Londra i461# Despre numismatic a se 'edea G#F# Pen*Fins 8onnaies grecjues &aris 240/# &ri'itor la gliptic se 'a consulta introducerea lui G#8#A# Ric$ter 8etropolitan 8useum of Ar Ne[ c-orE Catalogue of Engra'cd Gems GreeE Etruscan and Roman Roma 2436 n# UJ 32 K4 urm# f U# GENSRALITAiI Cititorul dornic s*%i preci(e(e cuno%tin"ele des pre principalele a%e(ri antice din Grecia 'a putea afla o primii orientare n< P# %i G# RouI*La Grece Collection Le% BeauT &aQs &aris*Gre*noble 246;H &# Le'cjue Notis partons pour la Grece &aris 2462H Sougeres Bejuignon %i continuatorii La Grece Collection Le% Guides blem &aris ?numeroase reeditriVH E# Firsten IJ# Frai*Eer Griec$enlandEunde ed# a IJ*a >eidelberg 246/H 8# CarQ T$e Geograp$ic BacEground of GreeE and Roman >islorQ OTford 24;4# O men"ionare aparte merita dou sinte(e recente despre ci'ili(a"ia greac< A# AQmard n Ilistoire generale des ci'ili sations I LOrlent ct ia Grece antijue &aris 243= p# /36W=C= ?capitole despre Grecia ar$aic %i clasicVH A#P# ToQnbee >e>enism t$e >istorQ of a Ci'ilisation Londra 2434# n fine nu pot fi trecute cu 'ederea trei mari enciclopedii ce constituie o inepui(abil min de informa"ii despre antic$itatea clasic< G# Darem*berg E# .aglio E# &ottier Dictionnairc des an*tijuites grecjues et roma$ies 3 tomuri n 4 'olume &aris 2C00W2424 ?da despre institu"ii %i termeni referitori la 'ia"a pri'at %i publica o documentare foarte abundent ba(ata pe despuierea deosebit de amnun"it a teTtelor literare< titlul articolelor este n latin iar teTtul n france(VH Rcal*EncQclopadic cler Elassisc$en Altertum*i'issensc$aft de &aulQ \isso[a Froll %i colaboratorii .tuttgart din 2C4= n curs de apari"ie ?aproTimati' 01 de 'olume de o mare bog"ie de informa"ieH unele aricole snt lungi monografi! se refer att la nume proprii din antic$itate cit

%i la e'enimente %i monumenteVH Encic$pcdia dcll-Arte Classica reali(at sub conducerea >7 R# Bianc$i*Bandinelli Roma 243CW2466 0 'olume ?puneri Ia punct recente %i bine ilustrateV)*CompleTele probleme ale cronologiei grece%ti ) %L procedeele de calcul folosite n antic$itate snt eTpuse ntr*un mod inteligibil de E#P# BiEerman n G$ronologQ of Ancient \orld Londra 246C# L+.TA SIGGRILOR DIN TEUT i# /# =# ;# 3# 6# 0# C# 4# 21# 22# 2/# 2=# 2;# 23# 26# 20# 2C# 24# /1# /2# //# /=# /;# /3# /6# /0# /C# /4# =1# =2# =/# Grecia %i insulele 8rii Egce Orientul Apropiat a finele mileniului l &lanul te(aurului lui Atreu de la 8L<eae &alatul de la &Qlos Dialectele greee#%ti n secolul JIII #e#n# Coloniile grece%ti Imperiul persan naintea r(boaielor medice Btlia de la 8araton R(boaiele persane Btlia de la .alam i na Grecia n a!unul r(boiului pi Asediul .iracu(ei .iracu(a n 'remea iui D i om Grecia n C6/ #e#n# ETpansiunea 8acedoniei sub Btlia de la C$eroneea Atena %i &ireul .anctuarul de la Delfi &lanul ora%ului 8ilet &lanul unor case de la Olint Acropola Atenei &lanul Ere$teionului Agora Atenei n secolul J #e#n# &lanul Teesterionului de la Eieusis Tolosul de la Epidaur >erm pila%trii 8egaronul la Tirint &Qlos %i 8icene eaterea monedelor grece%ti .anctuarul lui deus de ia Olimpia n epoca ca* .2C=# Teatrul de la Epidaur teatrul %i sanctuarul lui Diou'sos Elouterios de La Atena &artenonul Interiorul >efaisteionului K,punerea 'sla%ilor pe trier

Li.TA ILG.TRAiIILOR 2# CA&GL .GNION ?Jedere aerianV La eTtremitatea sud*estic a Atticei promontoriul abrupt .union este dominat de templul lui &oseidon cu colonada sa doric nc par"ial n picioare# Coasta stncoas este foarte fierstruit iar 'egeta"ia pu"in bogat# /# &ENIN.GLA ACTE hI 8GNTELE ATO. ?Jedere aerianaV n prirn*plan istmul de*a curme(i%ul cruia Uer*Tes a tiat un canal pentru ca flota sa s nu fie obligat a trece prin (ona prime!dioas a 8untelui Atos ?/ 111 m# altitudineV al crui profil se (re%te la ori(ont #-# JALEA TE8&E ?Jedere aerianV Dup ce a udat cmpia Tesaliei rul &eneu %i croie%te drum spre mare printr*un defileu adine ntre eontrafor"ii muntelui Osa Ia sud ?n partea dreapt pe fotografieV si masi'ul Olimpu*lui# &oe"ii au cntat rcoarea acestei 'i umbroase n contrast cu mun"ii gola%i ce o ncon!oar# # JEDERE A IN.GLEI &AT8O. &eisa! tipic al insulelor din 8area E)reeH sol muntos fierstruiri adinei ale coastei lipsa hK proape total a arborilor culturi n terase (iduri de piatr fr liant# # &EI.AP DIN E&IDAGR Cmpie mic nc$is n Argolida# .ol fertil %i bine culti'at# 8slini %i pini# n (are mun"i acoperi"i de (pad ctre interiorul &eloponesului*.anctuarul lui AsElepios se ntindea In picioarele colinei teatrului de pe care a fost lu#i) aceast fotografie# JALEA R@GLGI &LEI.TO. IN A&RO&IERE DE ) DEL SI Jale adnc plantat cu mslini ntre pantele abrupte# La dreapta primele pante ale &arna sului la sting muntele Firfis# .tnca ce naintea( la captul 'ii purta cetatea micenian Frisa# .anctuarul de ia Delfi se afla ce'a mai sus spre dreapta# In fund golful It#*u %i mun"ii Locridei apusene# 0# &LAPA DE LA TOLOU Alturi de Nauplia i Alturi de Nauplia in goiuil Argolidei pitorescul .ol5 de la Tolon era dominat iu epoca micenian de acropola Asinei# Nisip %i prundi#% Eucaliptul din planul al doilea destul de rs*pndit n Grecia de a(i n^a fost introdus dect de curnd n "rile mediteraneene# C ACRO&OLA 8ICENEI ?Jedere aerianaV .e 'ede bine forma triung$iular a acropolei# In primul plan la stnga intrarea principal ?&oarta cu leiV cu puternicele (iduri# Imediat n spate Ncercul mormintelorK# 8ai sus terasa ce poart palatele# 4 &ALATGL 8ICENIAN DE LA TIRINT La /1 m# deasupra cmpiei Arge%ului ?ce se 'ede n planul doiV colina de la Tirint purta n 'rf un palat datnd de la finele secolului UIII# nltura nordic a cur"ii interioare cu solul betonat se desc$idea porticul ce preceda anticamera megaronnlui# N*a mai rmas dect ba(a (idurilor# Dou mari blocuri rectangulare sus"ineau eTtremit"ile ?anteleV (idurilor laterale ntre ante se obser' pe sol amplasamentul a dou coloane cilindrice ?de lemnV care sus"ineau ar$itra'a# didul din blocuri neregulate care se 'ede n dreptul celei de a doua coloane apar"ine unui #templu al >erei ridicat n secolul JI pe locul mega*ronului 21# RA8&A DE ACCE. A &ALATGLGI DE LA TIRINT Sortifica"ii puternice n (idrie grosolan mrginesc culoarul care de*a lungul fortre"eH permite accesul i#i platoul superior al colinei#

22# INTERIORGL TEdAGRGLGI LGI ATREG DE LA 8ICENE .e 'ede obr%ia boitei cu nsi(o n retragere# &este enormul lintou monolit deasupra intrrii se afl un triung$i de descrcare# didurile ca'oului sn formate de asi(e regulate de blocuri uria#se# 2/# &OARTA CG LEI DE LA 8ICENE In (idul de incint cu apareia! regulat ?(is ciclopic din pricina dimensiunii uria%e a blocurilor degro#%ate ce*2 alctuiescV se desc$ide o poart accesibila carelor ncadrat de patru enorme nionolite ?liritoul are ; 3 m lungime l m# nl"ime %i / m# l"imeV# Relieful cu Iei ocup triung$iul de descrcare# Capetele celor dou fe*

line au fost lucrate separat %i au disprut# pab nici ai por"ii leii afronta"i au labele din fae*spri!inite pe un altar de o parte %i cealalt a un) coloane ce*i separ# K5 n# GRCIOR 8ICENIAN Ceramic attic din 'eacul UIJ# Sorm ampl imitind 'asele de metal# Decor pictat cu firnis-*brun pe angob crem# &e pntece moti' linear cu trei spirale deri'at din cele trei bra"e ridicate ale nautilului att de ndrgit de ceramH) cretan# ?Colec"ie particularV# 2;# TABLETA @N LINEARGL B Aceast tablet n lut ars clasat in rubric-n AN l este cea din"ii care a fost descoperit n spturile de la &Qlos# &e ea este nsemnat reparti"ia 'sla%ilor trimi%i la &leuron n Etolia Siecare din rndurile de la / la 3 indic< l pro* 'enien"a grupului de 'sla#%iH / numrul 'sla%ilor fiecrui grup printr*o linie 'ertical pentru fiecare om precedat de cte o ideogram ?nsemnnd brbatV de forma siluetei umane# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 23# A8SORA 8ICENIANA Aceast amfor din secolul UIJ este mpodobit conform tradi"iei cu o mare caracati" ?din care se obser' la stnga trei bra"e cobornd 'erticalV dar %i cu o scen mai deosebit repre(entau5 dou persona!e pe un car n fa"a unui al treilea care poart o balan"# Gnii comentatori 'd aici o scen $omeric ?deus cumpnind soarta lupttorilor de sub (idurile TroieiV# Astfel de scene amintesc de frescele din palate# e8u(eul din CipruV# O26# CRATER 8ICENIAN Acest 'as din 'eacul UIII este mpodobit cu tauri %i capre# A fost descoperit in spturile de la EftEomi# ?8u(eul din CipruV# 20# JA.GL CG RfdBOINICI Acest crater descoperit pe acropola 8icenci datea( de la finele secolului UIII adic din perioada imediat premergtoare r(boiului Troici# El ne d o imagine 'ie a r(boinicilor a$eeni pornind la lupt n forma"ie strns cu coiful pe cap scutul scobit "inut cu bra"ul stng %i suli"a n mna dreapt# Desen 'iguros si pu"in caricatural# Impresie do disciplin %i do ferm nBK lrre# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 2C SILDEh 8ICENIAN CG RfdBOINIC Acest relief din secolul UIII gsit ntr*un do*po(it 'oti' scos la lumin n 24;6 de sub sanctuarul Artemidei de la Delos repre(int un r(boinic aproape nud ?doar cu ba(inul acoperitV# purtnd un scut mare n form de opt %i na#l-ir5 aK c u o lance# &e cap are un coif mpodobit c O de mistre" al crui tip este cunoscut din ar$eologice %i teTte# ?8u(eul din

/1# /2# 2;3 @N SILDEh DE LA 8ICENE 24 Descoperit n mpre!urimile palatului de la 8i*ene grupul de statuete ?secolul UIIIV n ronde bosse repre(int dou femei %e(nd nln"uite n bra"ele %i a'nd ntre ele un copil# Gnii cer*r-)ttori le consider di'init"i ?Demetra Fore TriptolemV dar interpretarea nu este sigur ?8u*0&Gl Na"ional din AtenaV# SIGGRINA DE LGT AR. .tatuet micenian de un tip foarte rspndit numit si n corn lunar# &ro'ine de la Tirint ?secolele UIII W UIIV# Este imaginea foarte stili(at a unei di'init"i feminine ai crei sni apar sub 'e%mntul bogat# Capul foarte simplificat ?n Nprofil de pasreKV este acoperit de o ampl bonet# &e ceaf atrn o coad# Are bra"ele ridicate# ?8u(eul Lu'ruV# A&OLO ALA.IOTA. Sigurin de bron( descoperit la EnEomi n 24;C# nalt de 33 cm# ea repre(int un brbat doar cu ba(inul acoperit %i purtnd un coif conic mpodobit cu coarne mari de taur# mpre!urrile descoperirii permit datarea n secolul UII %i fac posibil interpretarea piesei ca nf"i%ndu*2 pe Apolo Alasiotas di'initate adorat n acele locuri# ?8u(eul din CipruV# //# CG&f DE AGR DE LA DENDRA Descoperit ntr*o important a%e(are micenian H situat pe latura estic a cmpiei Arge%ului a* - ceasta frumoas pies de orfe'rrie din secolul -LOK UIII este decorat cu un moti' caracteristic a crui origine se afl n arta cretan %i care a fost foarte rspndit n npoca micenian# ?8u(eul H Na"ional -din AtenaV# /=# 8A.Cf DE AGR DE LA 8ICENE Gna din m%tile lucrate au repousse ce acopereau fe"ele trupurilor n$umate n mormintele cu groap de la 8icene ?secolul UJIV# C$ipul cu trsturile stili(ate cu oc$ii nc$i%i cu brbia < par"ial ras ntre musta" %i barb ambele n*.ri!ite poart amprenta durit"ii %i maiest"ii# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# /;* A8SORf GEO8ETRICA Acest 'as attic apar"ine a%a*numitului Ngeome*< tric) timpuriuK ?secolul IUV# donele decorate snt nc despr"ite de largi ben(i negre ntre toarte se afl Tm moti' dispus Nm metopeK< cercuri O concentrice n maniera perioadei precedente (is &rotogeometric# n sc$imb apare noul moti' al meandrului # att pe gt < ct %i pe pntece situat

'ertical ntre dou NmetopeK# Ansamblul cu pa ternicul contrast intre ben(ile negre si cele decol rate st mrturie a unui gust deosebit de siQurK ?8u(e'il FerameiEos AtenaV#

/3# GRCIOR GEO8ETRIC ATTIC Srumos eTemplar al geometricului NmaturK ?se colul JIIIV< ntregul corp al 'asului este acupe# rit cu moti'e lineare dispuse n ben(i cu un perfect sim" al adaptrii fiecrui moti' la locul ce i*a fost destinat# 8eandrul este mult folosit sub di'erse forme# d'astica figurea( pe umerii 'asului# Corpul globular %i gtul cilindric snt clar delimitate# Nu se recurse deloc la inspira# "ia naturalist eTceptnd figurarea unei psri ser'ind drept apuctoare a capacului# ?8u(eul na"ional din Copen$agaV# /6# 8AREA A8SORA DE LA DI&_LON ?DETALIGV Acest 'as monumental nalt de mai bine de l HKV m# trece pe drept cu'nt ca o copodoper a atelierului attic (is de la DipQlon# n afara moti'elor geometrice abstracte ceramistul din secolul Jili a folosit dou fri(e cu animale ?pe gtV %i mai ales ntre toarte o scen figurati' n care apare figura uman< eTpunerea mortului pe un catafalc n mi!locul asisten"ei care !ele%te n picioare sau n genunc$i# Atare 'ase erau a%e(ate pe morminte# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# /0# DETALIGL GNGI 8ARE CRATER GEO8ETRIC &e un alt 'as funerar de la DipQlon ce'a mat recent defilarea carelor ?ale cror dou ro"i snt repre(entate una n fa"a celeilalteV ocup (ona de dedesubtul scenei eTpunerii mortului a%e(at ntre toarte# Recunoa%tem %irul NbocitoarelorK cu bra"ele ridicate n semn de doliu# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# /C# 8IC GRCIOR GEO8ETRIC &e acest 'as din 'eacul JIII elementul naturalist este mai de('oltat< fri( de cocostrci pe pnX*tec cini alergnd pe umeri %i mai ales o scen curioas pe gt# Ea repre(int un naufragiat clare pe o corabie rsturnat n 'reme ce to'ar%ii si mor"i snt presra"i n !ur# .e nclin a se 'edea ilustrarea unui mit naufragiul lui Glise- de pild# ?8u(eul artei miniaturale antice 8iin*c$enV# /4# SRAG8ENTGL GNGI 8ARE CRATER GEO8ETRIC .cena 'ie e'oc o lupt n apropierea unei corbii# Na'a este repre(entat cu preci(ie ?pinten ornamentul pupei puntea superioar pi'o"i i pei'K tru 'sle de*a lungul borduluiV# &ictnd n &ar^ tea sting cada'rele ?'(ute ci o susV# ceramis\ a dat siluetelor simplificate ale acestora al-K* K I# dini deosebit de 'eridice# In legtur cu ropre Ontarea =1# =2# =/# =;# =3# e'ocate pasa!e din IliutPa# ?8u(eul IN SOR8A DE CORABIE ?.E*JIIIV n Kspate un persona! ndepline%te rolul de pilot< fa" pintenele %i un oc$i profilactic# Decora"ie geometric# ?8u(eul din BostonV# CG&A LIII A>CE.ILAG pe aceast cup laconian pictorul a repre(entat prin 361 o scen contemporan# Regele Ar*ces-ilau II de la Cirene %e(nd n sting bogat n'e%rnntat pri'e%te la depo(itarea tributului a*dus de indigeni tribut constnd din tuberculi de silfion# Regele se afl sub un cort iar func"ionarii din fa"a lui cntresc nregistrea( si mpac$etea( marii tuberculi de culoare alb pe care cru%ii i depun apoi n pi'ni"ele regale supra'eg$ea"i de un pa(nic-# Numele persona!elor snt nscrise alturi de ele n alfabet laco*nian ar$aic# Jesel spirit de obser'a"ie detalii pitore%ti ?animale caracteristice unui ora% africanV sim" al realit"ii# ?Biblioteca na"ional Cabinetul de medalii# &arisV# &OLISE8 ORBIT DE TOJARfhII LGI GLI.E Sragmentul apar"ine unui mare crater lucrat n secolul JII ntr*un atelier argian# In mi!locul moti'elor geometrice ?(ig(aguri %i re"eaV o scen figurati' se inspir nu fr unele 'ariante din legenda relatat n cntul PU al Odiseei# ?8u(eul din ArgosV# OINO>OE Srumos eTemplar de ceramic rodian ?a doua !umtate a secolului JIIV# Decor n fri(e n cadrul crora animalele se deta%ea( pe un fond presrat cu moti'e 'ariate# &e gt o tres# Influen"a "esturilor orientale este 'i(ibil# ?8u(eul din ArgosV# OINO>OE CORINTICA In ceramica corintic foarte prosper n perioada tiranilor ?a doua !umtate a secolului JII %i prima !umtate a celui urmtorV rentlnim procer deul decora"iei cu fri(e de animale reali(at ns eu o te$nic special< siluete pline detaliate &nn inci(ii# ?8u(eul Lu'ruV# 8ONEDA ATENIANA pe re'ersul pieselor figurea( bufni"a Atenei mpreun cu dou frun(e de mslin %i primele P12 litere ale numelui poporului atenian# ?Bi*oiioteca na"ional Cabinetul de medalii &arisV# 8ONEDA DIN EGINA rtfN a'ors' o "estoas de uscat# Aceast emisiune clasic nu %*a bucurat de larga rs*a N"estoaselorK eginetice ar$aice pe care

figura o broasc "estoas de mare# ?Bibu1!#1 na"ional Cabinetul de medalii &arisV# Kc-a =0# 8ONEDA CORINTICA &e a'ers 'estitul &egas emblem a Corintul n*din pricina cruia monedele ora%ului au fost n:- mite Nmn!iK# .ub animal o liter ar$aic ?u^ EopaV ini"iala numelui corintienilor# O ?BibliotecLL na"ional Cabinetul de medalii &arisV# a =C# Cf&RIOARA CG &GIGL EI 8ic bron( geometric din secolul JIII# Ba(a a*cestor figurine folosea uneori drept sigiliu# pe crupa cprioarei se afl o pasre# ?8u(eul din BostonV# =4# CJADRIGA @N LGT AR. Descoperit n Beo"ia ?secolul JIIV# .implificarea mo%tenit din stilul geometric nu eTclude 'iata n atitudinea cailor ca %i n cea a ambilor r(- boinici# Auriga %i*a atrnat scutul la spate n 'reme ce stpnul su l "ine pe bra"# Ddur a* cesta din urm poart coif# E'ocare a boga"ilor aristocra"i cresctori de cai din societatea greceasc a ar$aismului timpuriu# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# ;1# PASGL# 8ETO&A GNGI 8ONG8ENT .ICIO*NIAN DE LA DELSI .culptorul ?ctre 3C1W301V repre(int capturarea turmelor de ctre Dioscurii Castor %#i &o*luT mpreun cu al"i doi eroi# Oameni %i boi snt reda"i la pas ntr*o defilare triumfal# R(boinicii %i "in n mn suli"ele# .nt n'e%mn*ta"i n $lamid %i poart prul lung# A se obser'a multiplicarea planurilor n adncime# ?8u(eul din DelfiV# ;2# CA&GL RA8&IN Aceast capodoper a sculpturii attice datind din anii 301W361 a fost cumprat n Grecia de diplomatul france( al crui nume l poart# Torsul clre"ului cruia i apar"ine acest cap descoperit mai tr(iu se afl acum la 8u(eul Acropolei# Tratarea brbii %i a prului ?mpodobit cu o coroanV este deosebit de rafinat# Grme de policromie# ?8u(eul Lu'ruV# ;/# >IDRIE ATTICA CG SIGGRI NEGRE In ultimul sfert al secolului JI 'reme n care in a'nt te$nica figurilor ro%ii c"i'a cerami%t au ncercat s men"in 'ec$iul procedeu al f2K gurilor negre mbog"indu*2 cu retu#se de ) cG^ loare %i fcnd ca acestea s ias n e'iden") cu a!utorul unui fundal alb# Aici o femeie tnra# cu tunic %i manta bicolor ofer o coroan unui tnr care "ine o pater pentru sacrificii %i &e care caduceul ne oblig s*2 identificm cu >er*mes ?a se compara cu ii# 24;V# La sting o ca* 2;4 * A# se obser'a capul de leu In relief care m*prdobe%te obr%ia toartei# ?8u(eul de la &etit p)lais colec"ia Dutuit &arisV# rOLSGL 8ARATON ?Jedere aerianV ;=# r2 centru muntele Fotroni separ actualul or*l 8araton ?la stingV de satul Jrana ?la dreap*t Gng pantele mpdurite ale muntelui Agri*rEiV Btlia a a'ut loc n cmpia de pe coast st(i acoperit de mslini ntre ultimele po*'rni%uri ale muntelui Fotroni %i mare# &u"in mai la sting se obser' ngustul %i lungul promontoriu FQnosura care nc$ide golful# In fund Eu*beea# ;; &AG.ANIA Copie roman a unui portret din secolul J care a fost n c$ip plau(ibil identificat cu n'ingtorul de la &lateea# ?8u(eul din OsloV# ;3# 8ILTIADE pe partea superioar a $erniei de epoc roman ce ne*a pstrat copia acestui portret se poate citi o epigram greceasc astfel conceput< N&er%ii to"i 8iltiade "i %tiu glorioasele fapte iar 8aratonu*i un templu*al memoriei 'ite!iei taleK# Originalul era o statuie ntreag ridicat n secolul J dup moartea lui 8iltiade# ?8u(eul din Ra'ennaV# ;6# TE8I.TOCLE >ernia de epoc roman care reproduce fidel un portret al lui Temistocle eTecutat n timpul 'ie"ii acestuia ?;01W ;61V# Identificarea este certificat de o inscrip"ie# Sa" cu trsturi 'iguroase demn de acest persona! cu daruri eTcep"ionale# ?8u(eul din OstiaV# ;0W31# BfTfLIA DE LA &LATEEA Nendoielnic c pe bun dreptate au fost puse n legtur fri(ele nordic sudic %i 'estic ale templului Atenei NiEe de pe Acropola Atenei sculptate prin ;/1 cu episoadele acestei btlii# R(boinici greci n nuditate eroic snt repre*

(enta"i n ncle%tri cu orientali ?tunic lung scut n form de corn lunar< ii# ;C %i ;4V ori cu al"i greci ?ii# ;0 %i oOV ce ar putea fi tebanii alia"ii lui UerTes# ?Britis$ 8useumV# 32# GREC LG&iIN-D CG GN &ER.AN Aceast cup attic cu figuri ro%ii din pcate foarte deteriorat %i restaurat ?ntreaga !umtate superioar a r(boinicului grec este repic*tatV este opera pictorului ceramist Duris# Ea e'oc n 'remea 8aratonului ?;41V luptele dintre cet"ile grece%ti si imperiul a$emenid# &ersanul c(ut cu costumul lui colant si multicolor O era un stegar# ?8u(eul Lu'ruV#

;13 cOnfr * dreptul de cet"enie samienilor care au r* fideli Atenei dup Aigospotamos ?pn 8 Ilu)G= stel figurea( %i alte dou decrete -pentru ) datnd din ;1=W;1/V# Basorelieful r1p) lor printr*o strngere de mn# Citim< NCefT#-G fon din demul &eania fiind secretar ?al sf- t)K luiV# &entru samienii

rYma%i fideli poporului -OitoK nianK# Grmea( teTtul decretului# Numele KiuK ?Cefisofon este pomenit n frunte deoarece a f *Ast nsrcinat cu gra'area celor trei decrete ;1/# ?8u(eul Acropolei AtenaV# 3=# &ER2CLE >erm ele epoc roman identificat inscrip"iei# .tatuia original oper a lui C-resilasK a fost lucrat cu pu"in nainte sau cu putui dup moartea marelui om prin ;=1W2/1# Coiful purtat de &erlele simboli(ea( func"iile sale de strateg# C$ip de o noble"e %i demnitate clasice ale crui trsturi se apropie de tipul idealH fr a pierde totu%i n ntregime caracterul indi'idual# ?Britis$ 8useumV# 3;# 8ONEDA E8I.A DE SIL2& II AL 8ACEDONIEI In =36 anul na%terii lui AleTandru Silip a btut spre a srbtori 'ictoria calului su la Pocurile olimpice o serie de tetradra$me purtnd pe a'ers capul lui deus iar pe re'ers un cal clrit de un clre" nud# Acesta are capul ncununat cu o panglic si "ine n mn o ramur de palm< nsemnele 'ictoriei sale# .ub cal ?Biblioteca na"ional# Cabinetul de risV# 33# LEF_TO. CG SOND ALB .cen funerar< un tnr %i o tnr stau in fa"a unui mormnt a crui stel are drept coronament o palmet %i frun(e mari de acant# Despre aceste 'ase attice clin a doua !umtate a secolului J 'e(i ii# 22=W22KV# ?8u(eul de [ &etit &alais colec"ia Dutuit &arisV# 36# >O&LIT # Acest bron( miniatural descoperit la Doduna citea( de la finele secolului JI# R(boinicul aparat de scut naintea( cu lancea ridicata ?a)- prutV# &oart un coif Ncorintic2- cu mare c o armur metalic Nn clopotK %i pulpare l are lung# ?8u(eul clin BerlinV# Im.* 30# .TELA SGNERARA A ATENIANGLi I A A TION r# cu 8*[t-#fL 23= peste prul sli buclat $uplitui poarta corinticK ridicat ?n parte disprutV# Deasupra KZnei tunicc fino poart o armur cu lambrec$i*nud* Are pulpare %i lancea o "ine n mna stn*8ulte detalii erau doar pictate cto'a urme 3C- LEO. Acest clre" mort n =4; n timpul opera"iunilor militare ale r(boiului corintic este repre(entat n momentul n care lo'e%te cu lancea ?disprutV un ad'ersar c(ut# Cel din urm este nf"i%at n nuditate eroic DeTileos cu tunica si $lamida sa purtnd costuma"ia militar a timpului ?8u(eul FerameiEos AtenaV# 34#W61# DOGA COISGRI NCORINTICEK DE BRONd Acest tip de coif cu calota lui rotund subliniat uneori de o ner'ur cu aprtoarea de nas de ceaf %i obr(arele sale nu a'ea nici o parte mobil ?eTcopund pana%ul care de regul a disprutV ndat dup lupt ?'e(i ii# 6/V era purtat ridicat ?'e(i ii# 3=# 30 C0V# &utea fi decorat cu inci(ii ?ii# 34V si c$iar cu basoreliefuri pe obru*(are# Era pre'(ut eu o cptu%eal interioar de piele# ?8u(eul din OlimpiaV# 62# AR8GRA GEO8ETRICA Descoperite ntr*un niormnt de la Argos coiful %i armura datea( clin a doua !umtate a secolului JIII# Cea din urm este alctuit dintr*un plastron si un dorsal ce se asamblau prin mbucare %i strngere cu %ireturi# Coiful este pre'(ut cu obr(are %i creast nalt ce sus"in#ea un pana% din pr de cal# ?8u(eul din ArgosV# 6/# COIS NCORINTICK Acest detaliu al fri(ei nordice a te(aurului sif*nienilor de la Delfi sculptat prin 3=1# eTemplific cum se purta n lupt coiful NcorinticK# Gigantul care fuge n planul al doilea pri'ind n urm are un coif pre'(ut cu o f ieast n form de cantaros cu dou panase fiecare fiTat de cte o toart a acestui cantaros# La sting c$ipul Artemidei# ?8u(eul din DelfiV# 6=# .CGT DE BRONd Sotografiat n momentul descoperirii scutul da form circular este turtit de greutatea pmin*"ului# &e margine se obser' fragmentele unei inscrip"ii dedicatorii# ?OlimpiaV# BLW66 ATACI-L GNGI ORAh SORTISICAT Aceste fri(e pro'in de la mormntul monurnen*al al unui prin" indigen din TrQsa ?Giolbasc$iV m Licia ?finele secolului JV# Au fost lucrate n calcar local de ctre un sculptor grec# .olda"i narma"i grece%te iau cu asalt u fortifica"ie crene*dta aprat de al"i solda"i# In mi!locul celor dia 232 Grm prin"ul %i so"ia lui %ed n aparent O diferen"i la btlie# Efort remarcabil de reriL=2- a grupurilor numeroase de combatan"i n re da dificult"ilor te$nice ale basoreliefului* ClG^ babil influen" a picturii de mari Aceast scen a fost interpretat n mod gre%it drept cucerirea Troici risc$es 8useum JienaV#

60# A8AdOANA CALARE Acest 'as plastic attic semnat de olarul .otad ?mi!locul secolului JV a fost descoperit ntr*g piramid de la 8eroe n Nubia# Clrea"a poart coiful NatticK cu creast nalt %i obr(arele n dicate# ?8u(eul din BostonV# 6C# GN COLi AL CETfiII ELEGTERAI Interiorul fortifica"iei aproape de un turn de pe (idul de nord# .*a pstrat doar partea inferioar a (idului# Srumos apareia! regulat# &oarta din mi!loc ddea spre interiorul turnului# La dreapta se afl n (id o ie%ire secret ?'e(i ii# 02V 64# dIDGL DE INCINTf AL GELEI &artea superioar a (idului de crmid ne*ars este par"ial pstrat deasupra soclului de (idrie de piatr# &entru a prote!a aceste rm%i"e fragile au fost montate un cofra! %i un acoperi%# A se obser'a ie%irea secret ogi'al ase* mntoare cu cele ale ora%ului asediat de pe fri(a de la TrQsa ?'e(i ii# 63 66V# 01# SORTISICAiIILE AIGO.TENEI ?Jedere aerianV Intr*un col" i(olat al 8egaridei la poalele Cite*ronului mica cetate ocupa o colin n apropierea mrii# Incinta este destul de bine conser'at %i dominat nc de siluetele nalte ale mai multor turnuri ?a se remarca mai ales turnul de col" din dreaptaV# 02# SORTfREAiA ELEGTERAI ?Jedere aerianV Ridicat n a doua !umtate a 'eacului IJ ea ncununea( o nl"ime stncoas ce domin principalul pas al Citeronului pe drumul de la Atena In Teba# ntreaga parte nordica a incintei se 'ede nc foarte bine cu turnurile ei ptrate ce ies n eTterior# Turnul din ii# 6C este ultimul din stnga ?situat n punctul de sc$imbare a !anteiV# Imediat Ia dreapta sa se 'ede desc$i(tura por"ii secrete# 0/# A>@LE Amfor attic cu figuri ro%ii# &e acest 'as datina din al treilea sfert al secolului J ?contemporan cu &artenonulV A$ile este repre(entat ca un nB&n din acea 'reme care %i*a lsat coiful %i scL tuV# &oart o armur cu lambrec$inuri %i cu npM#X*rtoare ale umerilor# &e piept c$ipul Gorgon*! Ca 'e%minte o tunic scurt %i o manta iniP* rat pe bra"ul sting# Nu are pulpare# Eroul tu 23/

lunga*sa lance cu apuctoare median crei talon este pre'(ut cu un 'rf meta*H f -pentru a putea fi nfipt n pmnt# O scurt 2L*B gonal sus"ine sabia al crei mner apare la fbtioara sting# ?8u(eul JaticanuluiV# TRI&LGL GER_ON 0=# Lmfor attic cu figuri negre ?al treilea sfert al )colului JIV# Ad'ersarul lui >eraEles are un s p triplu de $oplit# 8onstruosul su cine are dou capete# Desenul ngduie s se obser'e bine cele- dou fe"e ale scutului rotund aflat n dotarea armatelor grece%ti# &e fa"a eTterioar o emblem pictat sau n relief are o 'aloare magic< ea trebuie s*2 sperie pe du%man %i s ndeprte(e lo'iturile prime!dioase ?aici e 'orba de c$ipul unui .ilenV# &e partea interioar scutul are o umplutur ?uneori pictat ori brodatV de care snt fiTate prin ata%e de metal sau curele o brasard median pentru antebra" si un mner lateral pentru mn# ?Biblioteca na"ional Cabinetul de medalii &arisV# 0;# LG&TA COR& LA COR& Crater corintic ?al doilea sfert al secolului JIV# Doi eroi narma"i ca $opli"i se nfrunt deasupra cada'rului unui persona! numit >ipolit ?nume scris n alfabet corinticV# In spatele fiecrui lupttor se afl cte un scutier clare# ?8u(eul Lu'ruV# 03# RfdBOINICI .&ARTANI INTORCINDG*.E DE LA LG&Tf Cup laconian ?mi!locul 'eacului JIV# &ictorul a decupat un fragment de fri( pentru a decora fundul cupei sale# R(boinicii nu(i aduc trupurile camara(ilor lor mor"i# Asprimea i(bitoare a acestei defilri funebre ilustrea( de minune idealul militar al .partei# In predel fr nici o legtur cu scena principal snt repre(enta"i doi coco%i afronta"i# ?8u(eul din BerlinV# 06# A>ILE hI &ENTE.ILEEA Cup attic cu figuri ro%ii ?de prin ;01W;61V# n momentul n care Ariile o rne%te mortal pe ama(oan se ndrgoste%te de ea# El e repre(entat tn nuditate eroic iar &entesileea este n'e%mn*tat ca o tnr grecoaic ?tunic scurt prui strns cu o panglicV# R(boinicul din sting ns are ec$ipamentul unui $oplit din 'eacul J ?'e(i ii* 0=V cu coif NatticK cu obr(arele lsate iar ama(oana moart din dreapta poart mbrcmintea colant a orientalilor ca

n ii# 32# ?8u(eul Miin 8unc$enV# b0- pOlIABlI DE RfdBOI CG &lNdELE .G. 23= tenes ?prin 3=1W3/1V# Cele dou na'e cu 'islele

H*up attic cu figuri negre a olarului Nicos*

0C# 04# C1# C2# C/# ) sto B)^ a(a* trase "in capul constant spre !ar#t< M ) te(a# Nu se 'd dect pilotul de la c! obser'ator la pror# &intenele este n bot de animal# In spate sub ornamentul pup ?aplustruV se afl scara ce ser'e%te borrea pe uscat atunci d n d na'a aco ?8u(eul Lu'ruV# &ENTECONTERA ATENIANf CupK attic a olarului ETeEias ?al treiG*a al secolului JIV# Na'a de acela%i tip cu denta merge cu 'sle %i cu a!utorul 'ntu$J spate# &ictorul n*a repre(entat dect // de Ilsl^*^FL n loc de /3# ?Roma 8u(eul de la Jilla GiuliII- TRIERA ATENIANA -Acest basorelief din pcate deteriorat d cele mai precise indica"ii pri'itoare la dispunerea 'sla%ilor pe trier# .e 'd trani"ii ale cror rame se spri!in pe galeria ie%it n afar# Nu se 'd dect 'slele (eugi"ilor si tiam i"ilor care trec prin desc$i(turile practicate ntre elementele de structur ale na'ei# Deasupra trani"ilor se afl o punte superioar sus"inut de o %arpant la 'edere# ?8u(eul Acropolei AtenaV# O2NO>OE DE LA .ALA #CON.ILINA Srumos eTemplar din seria acelor bogate 'ase de bron( pe care grecii le apreciau att si pe care le 'indeau celorlalte popoare etrusci ori c$iar cel"i ?craterul de la JiTV# &iesa de fa" a fost descoperit n sudul Italiei in mun"ii Lucaniei# Ea datea( din ultimul sfert al secolului JI# Toarta repre(int un Euros ncadrat la pici oare de #berbeci si de Ici la nl"imea umerilor# Jase de acest fel erau lucrate n di'erse locuri ale lumii grece%tiH cele corintice se bucurau de cea mai mare faim# ?8u(eul de Ia &etit &alais colec"ia Dutuit spturile de la .ala Consilina &arisV# A&OLO AL LGI 8ANTICLO. .tatuet de bron( de la nceputul Jeacului JII rcpro(entnd un brbat nud n picioare ?ApolobV# In mna sting ntins nainte "inea nendoielnic un arc# &e pulpe este gra'at o dedica"ie ctre Soibos*Apolo n dou 'ersuri epice e'ocnd un pasa! din >omer# ETemplu tipic de art Nde*dalicK# ?8u(eul din BostonV# dEG. A8ON # N &e monedele de la Cirene din epoca clas'ca 0 e-us aprea cu coarne de berbec prin X asimilarea (eului grec cu di'initatea egiptean Amon care a'ea capul de berbec %i un oracol la .i[an# n de%ertul Libiei# Atare atribut animalier raK mne ns discret fr ca c$ipul lui dcus sa#eL^ prime mai pu"in noble"ea (eilor brbo%i crea"i oe Sidias %i emulii acestuia# ?Biblioteca na"ionala# Cabinetul de medalii# &arisV# C6# C0 ?8ONEDA DIN ARGO. .ECOLGL IJV L a'ers profilul (ei"ei lera purtnd un pofo#s decorat cu palmete legate prin 'olute %i cercei o-nconici# C$ipul cu trsturile regulate poate Mr replica miniatural a statuii $rQselefantine reat de &oliclet pentru >eraionul din Argos C - ;/1< dup descrierea lui &ausania ns or* C=* namentul capilar al acesteia era de un tip dife*it ?Biblioteca na"ional Cabinetul de medalii OparisV DION_.O. ?8ONEDA DIN NAUO.V Ora%ul sicilian NaTos ?care nu trebuie confundat cu insula cu acela%i nume din CicladeV a btut in secolul J admirabile tetradra$me a'nd pe a'ers profilul lui DionQsos iar pe re'ers figura uimitoare a unui .ilen %e(nd ?'e(i ii# /2;V# Acest DionQsos cu prul lung ncununat cu ieder %i strns pe ceaf ntr* un coc este o capodoper a stilului se'er# ?Biblioteca na"ional Cabinetul de medalii &arisV# C3 &O.EIDON .tatuia pescuit n mare n largul capului Arte*mision aproape de >istieea n Eubeea este mpreun cu Auriga de la Delfi repre(entan"ii cea mai do seam a marii statuarii de bron( a stilului se'er ?prin ;61V# Este un &oseidon nud "innd n mn tridentul ridicat gata s lo'easc o "int artat de mna sting ntins# Sa"a di'init"ii creia oc$ii policromi ?ast(i dispru"iV i adugau un plus de 'ia" este impresionant prin for"a si maiestatea ei# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# JICTORIA LGI &AIONIO. DE LA OLI8&IA Gnul dintre foarte rarele originale ce ne*au rmas a crui atribuire

unui mare sculptor clasic este sigur# 8en"ionat de &ausania ale crui indica"ii au fost confirmate prin descoperirea inscrip"iei cu semntura artistului aceast Jictorie a fost consacrat pe un pilastru cu trei muc$ii ridicat n fa"a templului lui deus pu"i u dup ;33# Sa"a a disprut dar trupul conturat de 'esmntul strns de 'nt este de o mare frumuse"e plastic# Efect ndr(ne" al acestei siluete surprins n plin (bor# La picioare 'ulturul lui deus# Este posibil ca acela%i &aionios s fi sculptat cu (ece ani mai nainte frontoanele templului 'ecin# ?8u(eul din OlimpiaV# ATENA N8ELANCOLICAK 8ic relief 'oti' de la mi!locul secolului J re*&re(entnd*o pe (ei" gnditoare n fa"a unuia din pila%trii ce marcau linia de plecare si de sosire pe &ista stadionului# Atena apare astfel drept pa*t'ounu Pocurilor panatenaice celebrate n cin*stea ei# ?8u(eul Acropolei AtenaV# 211 .CENA DE .ACRISICIG Jas attic cu figuri ro%ii din al treilea 'eacului J# In 'reme ce preotul depune fert mruntaiele 'ictimei ce 'or fi arse n ntrefimMlr un tnr asistent face o liba"ie dintr*un urBle n cu al cu 'in# Altul frige pe focul altarului nfipte -Br frigri lungi crnurile ce 'or fi consumate oca(ia banc$etului ritual care 'a urma# IZn treilea ministrant ncununat ca si ceilal"i cu la "ine n mn o ramur lung# Gn dafin aflat n snK- tele altarului ne face s credem c sacrificiul M)t celebrat n cinstea lui Apolo# ?8u(eul Lu'ruV B 212# DION_.O. hI DOGA 8ENADE Jas attic cu figuri negre lucrat de olarul Ania si s ?al treilea sfert al secolului JIV# Deasup** persona!elor se afl scris< NDionQsos# Lucrat ele AmasisK# deul "ine n mn un mare cantaros Iese n ntmpinarea a dou 8enade nln"uite si dansnd mbrcate n roc$ii multicolore ?una poart %i o piele de panterV si mpodobite cu coliore %i cercei# Siecare "ine cte un 're! de ieder plant dionisiac %i un animal ?una un iepure cealalt un cerb repre(entat n miniaturV# Ele 'or sf%ia aceste animale %i le 'or de'ora carnea crud conform ritualului $omofagiei# ?Biblioteca na"ional Cabinetul de medalii &arisV# 21/W21=# DOGA NGR.OAICEK Aceste statuete din secolul IJ descoperite de curnd n sanctuarul Artemidei de la Brauron ?'e(i ii# 41 %i 2//V repre(int cu o fermectoare naturale"e pe micile ateniene participante la cultul Artemidei Brauronia sub numele ritual de ursoaice# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 21;# TE8&LGL >ERE@ DE LA OLI8&IA Aflat n mi!locul pinilor care umbresc Altisul# este cel mai 'ec$i templu din sanctuar ?pe la 611V# Jedere frontal a fa"adei principale# Cele dou coloane nc n piciore n apropierea col"ului sud*estc au cpi"ele ar$aice n forma de NturteK# &e fusul uneia din ele se afl pre'(ut un lca% menit a primi un mic panou 'oti' de lemn pictat# .e 'ede ba(a (idurilor laterale ale edificiului cu (idul trans'ersal strbtut de o u% larg ce separa porticul de la intrare do sala cea mare# In fund un (id fr u% despr"ea cedda de opistodom# In deprtare se 'ad coloanele palestrei elenistice# 213# RGINELE TE8&LGLGI LGI dEG. DE LA OLI8&IA Construit ntre ;6C %i ;36 din calcar local templul este foarte ruinat# Jedem aici o parte d ni colonada eTterioar de pe latura lung suciica*La dreapta ba(a (iduluiH la sting tuinbun coloane n locurile lor de pe stilobat# TE8&LGL LGI A&OLO DE LA DELSI l)* `G eTcep"ia fa"adei unde au putut fi ridicate c*te'a coloane n*a mai rmas dect o parte a postamentului edificiului# Este 'orba de templul reconstruit n secolul IJ dup catastrofa din O30=# Lucrarea era reali(at n calcar de &arnas# -f!u mai poate fi reconstituit n detaliu dispu*#nrrea interioar a templului n care a'eau loc Consultrile oraculare# In ultimul plan fale(a stncoas a uneia dintre Sedriade la picioarele creia trece drumul ctre Li'adia# 210# TOLO.GL DE LA DELEI Construit n marmur n prima !umtate a secolului IJ aceast rotond se ridica n sanctuarul Atenei &ronaia la o oarecare deprtare de sanctuarul lui Apolo pe drumul spre Li'adia# Capodoper a ar$itectului Tcodoros a'ea o co* lonad eTterioar doric ?par"ial restauratV de dou(eci de coloane care mpre!muia o sal circular# In interior lins perete se ridica pe un #soclu continuu ce formea( o banc$et ?'i(ibil n dreapta fotografieiV colonada cu cpi"ele corintice# NHu se cunoa%te destina"ia cultural a acestui edificiu# 21C# TEdAGRGL ATENIENILOR DE LA DELSI Construit pe la 311 n marmur este tipul nsu%i al micilor te(aure dorice cu un portic cu idou coloane ntre ante urmat de o mic sal < fr ferestre# &e metope decora"ie sculptat ?ama*

(onpma$ie muncile lui >eraEles si Te(euV# Cl* direa a fost reconstruit n ntregime cu ele* < mentele antice rea%e(ate n locurile lor ini"iale# 214# COLOANA CELOR TREI hER&I @8&LETIiI DE LA DELSI CO8E8OR@ND JICTORIA DE LA &LATEEA <Ibup 'ictoria din ;04 cet"ile aliate au consacrat la Del f i o ofrand comun< un trepied de aur a%e(at pe o coloan de bron( al crei fus era format din trei %erpi mpleti"i# Aceast coloan a fost ulterior transportat la Constantinopol unde se afl acum pe locul 'ec$iului $ipodrom bi(antin# &artea superioar a disprut dar pe cele unspre(ece spirale inferioare mai pot fi citite numele celor trei(eci de cet"i care au luptat mpreun mpotri'a trupelor lui 8ardonios# ?Constantinopol AtmeidanV# >O# `8SALO.GL DE LA DELSI ETista un sanctuar ?nendoielnic alturi de statuia lui Apolo 'e(i ii# C4V o piatr sacr -de for*5)a conic acoperit cu o re"ea din fire de ln# Era numit buric ?omflosV cci marca centrul -Grnii# ETistau %i copii ca cea de fa" descope* .4 H l+ta n partea de est a templului# ?8u(eul din 222# INTRAREA @N .ANCTGARGL DE LA ELElP. *O Esplanada cu dale din primul plan precum 8arile &ropilee ale cror ruine se 'd pe po*t) mentul lor format din %ase trepte dateaT -M' epoca roman n sting &ropileelor se afla nui Cali$oros ling care se spune c s*ar fI Od +f nit Demetra atunci cnd %i cuta prin lume ft*?ForeV rpit de >ades# Drumul care urc T ultimul plan pe sting duce la Telesterion s*n tuat n spatele pintenului stncos pe care se -an ^ acum o capel a Secioarei# d 22/# CI8ITIRGL FERA8EIFO. Iii aceast (on situat imediat n afara inciK tei aproape de poarta DipQlon spturile au dega!at un mare numr de morminte dintre care unele erau pre'(ute cu stele funerare de mari dimensiuni adpostite cteodat de un mic edifi* ciu cu strea%in ?ca cel din ultimul plan dreaptaV iar altele erau marcate doar de un simplu cin cilindric# C$iparo%ii planta"i n (ilele noastre ascund casele moderne din acest popular cartier al Atenei# 22=W22;# >ARON hI >ER8E. &.I>O&O8&GL &e un leEQtos funerar attic cu fond alb din secolul J pictorul 2* a repre(entat pe >ermes clu(a sufletelor# &oart o plrie mare ?petasosV %i o $lamid aidoma cltorilor iar n mna dreapt "ine caduceul# Lng el barcagiul infernului >aron %i mpinge barca cu pr!ina# &oart tunica muncitorului cu un umr gol si o cciul de blan# Artistul i*a fcut un profil caricatural cu totul diferit de frumuse"ea clasic a (eului# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 223# OSRANDf SGNERARA LeEQtos attic cu fond alb din secolul J# De obicei aceste 'ase sin t mpodobite cu scene funerare cci erau destinate a fi depuse ne morminte# Tnra femeie repre(entat aici "ine tocmai unul din aceste leEQtoi gata s*2 depun pe mormntul ce se 'ede n dreapta %i deasupra cruia se afl o stel cu palmet nalt n nKuna sting "ine un co% mare cu ofrande# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 226# PELGIREA 8ORTGLGI n !urul patului funerar pe care se afl ntins defunctul cu capul ncununat cu o coroan doua femei bocesc ridicndu*%i bra"ele n semn de durere# Jas attic cu figuri ro%ii din secolul I'*?Colec"ia 'on .c$oen LuganoV# 220# .TELA SGNERARA A LGI TEANO # ETemplu tipic de relief funerar attic ?ultimii an ai secolului JV# Tnra moart al crei nume est consemnat de inscrip"ie este a%e(at pe un scau) fr sptar odi$nindu*%i picioarele pe un taD 262 t .o"ul ei Ctesileos spri!init de un baston lung H sub sub"ioara stnga pri'e%te intens ctre ce i*a fost rpit# .cena mrturise%te fr crandiloc'en" c legturile afecti'e ce i*au unit e cei n 'ia" nu snt sfrmate de moarte# A be remarca decora"ia ar$itectural cu frontoriul acrotere %i cei doi pila%tri de ant care fac din stel ec$i'alentul unui templu miniatural# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# TE8&LGL LGI >ESAI.TO. hI LATGRA JE.*TICA A AGOREI DIN ATENA Aceast mac$et nf"i%ea( aspectul restaurat Ol (onei astfel cum a fost '(ut de &aT'sania n secolul II e#n# ?configura"ia ei n secolul IJ era u%or diferit< a se 'edea fig # /=# Recunoa%tem de la sud la nord< n primul plan n spatele unui (id strpuns de propilee rotonda sau tolosul prQtanilor# Ce'a mai departe templul 8amei (eilor %i aneTele sale precedat la fa"ad de un portic lung# 8ai la stnga cldirea mai ridicat este Buleuterionul destinat %edin"elor sfatului# 8ai la nord u%or retras fa"ada micului templu al lui Apolo# In fine &orticul Regal sau porticul lui deus cu aripile laterale ie%ind n fa"# Necunoscut rmne destina"ia marii cldiri elenistice care se nal" pe pant n partea stnga a &orticului Regal# 8ai sus templul lui >efaistos ocup naltul colinei Folonos Ago*raios dominnd ntreaga agora< este templul care se afl si ast(i n picioare numit prin tradi"ie Teseion# ?8u(eul Agorei AtenaV# 224# ACRO&OLA ATENEI 8ac$et reali(at de ar$eologul american G# &$# .te'ens# Ea nf"i%ea( monumentele platoului sacru n secolul I e#n# n dreapta rampei ce urc spre &ropilee se afl bastionul %i templul Atenei NiEe# Corpul central al &ropileelor

este flancat la stnga de &inacotec iar la dreapta de porticul prin care se a!unge pe bastion# 8ai n spate se afl incinta Artemidei Brauronia cu un portic cu aripi laterale iar apoi >alcoteca cu un portic la fa"ad plasat ntr*o incint pre'(ut cu mici propilee# La stnga n fa"a unui (id colosala Atena de bron( a lui Sidias numit si &roma$os# hi mai la stnga n spatele unei cldiri de ser'iciu Ere$teionul cu naltul su portic nordic cu fa"ada 'estic dnd spre sanctuarul &androsei si n spatele mslinului sacru tribuna cariatidelor n partea de sus a platoului se obser' incinta lui deus &olieus care) cuprinde doar un altar# Intre aceast incint %i &artenon mica rotond a Romei si a Pui# Augustus# 8asa armonioas a &arteonului domin ansamblul# ?8u(eul Agorei AtenaV# 2/1# ATENA hI ACRO&OLE JfdGTE DE iAr r LINA 8GdELOR P<)1 De la sting la dreapta se 'd< cldirile #p # leelor ?cu porticul de la intrarea &inacoteciiV1)K cadrnd templul Atenei NiEe de pe bastionH) lru teionul ?din eare se obser' latura 'estica L n1 cului dinspre nord %i tribuna cariatidelorV %i p "enonul ?fa"ada 'estic %i latura sudicV# QIK!2K ridicat de Cimon spre a sus"ine terasamentef2 *de pe latura sudic a platoului este ast(i mare parte acoperit de refaceri medie'ale %i ni ) # H### derne# In fa"a %i la picioarele pantei &ropilec ilK 'edem fa"ada nalt de epoc roman a OdocT nului lui >erodes Atticus ?secolul II e#n#V prc5^ lungit spre dreapta de ruinele lungului -portic al lui Eumene II ?secolul II #e#n#V# La ori(ont silueta triung$iular aplatisat a muntelui &eni telie se deta%ea( ca un fronton pe cer n spatelo &artenonului# 8ai aproape %i la dreapta colina nalt %i ascu"it a Licabetului# 2/2 TEATRGL DE LA E&IDAGR ?Jedere aerianV Jasta scoic cu bnci se spri!in de colin# lII spatele amena!rii pro'i(orii a scenei pentru o repre(enta"ie se obser' orc$estra# 8ul"$ru*a totu%i numeroas a spectatorilor moderni nI ocup dect o mic parte a bncilor care puteau g(dui n cele cinci(eci %i sase de rndur suprapuse ale lor circa 2; 111 persoane# 2//# &ORTICGL .ANCTGARGLGI DE LA BRAGRON Jedere interioar din col"ul nord*'estic al colonadei dorice ?restauratV a porticului cu aripi ?secolul JV ce delimita o curte dreptung$iular desc$is ctre sud# Sundalul porticului era format pe dou laturi din camere ce ddeau sub colonad# In primul plan se 'd u%a %i pragul uneia din aceste camere# Edificiul era n calcar local cu eTcep"ia capitelurilor care erau de marmur# 2/=# DIOLCO. &E I.T8GL CORINTIC .pturile recente au dega!at pe mai multe sute de metri drumul ?DiolcosV ce permitea transportarea na'elor dintr*o mare ntr*alta de*a curme(i%ul istmului# Gn dala! de calcar forma o %osea larg de circa ; m# pe care erau spate doua %an"uri paralele la o deprtare de 2 3 m# ?circa 3 picioareV# In aceste %an"uri rulau sau alunc- cau 'agonete ori %asiuri pe care erau trase ci-*rYbiile# .e pare c lucrarea datea( din secolul ' LO 2/;# AGORA DIN CORINT ?Jedere aerianV# Sotografia este luat de la nord spre sud# Q sting drumul ce duce spre portul Le$aion t2) nord pe golful corinticV# La dreapta acestui dru O o mo'il care domin agora poart templul l Apolo construit prin fV;1 #e#n# din eare di[ cte'Y coloane au mai rmas n picioare ?fa"ada # 'estic hi col"ul sud*'esticV# Agora formea( un mare dreptung$i mrginit de portice si monumente de epoc roman< aici a predicat sfntul paul* l n stnga locului unde drumul spre Le$aion ptrunde n agora se afl fntna &irene cu instala"ii spate n stnc# 2/3 LATO8IILE DIN .IRACGdA - 8uncitorul care lucrea( n aceast parte a carierelor antice ne face s apreciem scara acestor eTploatri grandioase n aceste grote artificiale au fost nc$i%i n ;2= pri(onierii atenieni# 2/6# .fRITOR ETteriorul unei cupe attice cu figuri ro%ii ?finele secolului JIV# In fa"a antrenorului lor care "ine n mn o 'ergea simboli(nd func"ia sa doi atle"i se antrenea( la srituri# Ei folosesc $altere ca s aib un a'nt mai mare# ?8u(eul din BostonV# 2/0# ARGNCfTOR CG DI.CGL Sund de cup attic cu figuri ro%ii ?linele secolului JIV# Gn efeb nud ?a se obser'a prul su lung strns la spate ntr* un fel de cocV se pregte%te s arunce discul# 8i%carea care a fost reconstituit n detaliu era mult diferit de metoda modern de aruncare# In spatele atletului o grebl pentru nete(irea sau afnarea nisipului In cmp dou $altere pentru sritur# ?8u(eul din BostonV# 2/CW2/4# BAdA GNEI .TATGI DECORATA CG .CENE DE &ALE.TRA Acest basorelief mpodobea laturile ba(ei unei statui ?finele secolului JIV el fiind refolosit dup ;C1 ca material de construc"ie n incinta lui Te*mistocle# Lespe(ile repre(int !ocuri de palestr< !uctori cu mingea ?ii# 2/CV ntr*o mare 'arietate de po(i"ii %i efebi distrndu*se s asmu" unul mpotri'a altuia un dine si o pisic "inu"i n les ?ii# 2/4V# A se remarca nrudirea cu pictura 'aselor contemporane# Aceste basoreliefuri cu profi$iri foarte nete erau ntrite cu culoare din care s*au mai pstrat unele urme# ?8u(eul Na"ional din AtenaV# 2=1# SE8EI CINTlND DIN LIRA

&e o piTid ?cutie cu capacV de lut ars decorat in# aceea%i te$nic policrom ca %i leEQtoi cu fondul ) alb pictorul ceramist attic a repre(entat dou cntre"e ?mi!locul secolului JV# Gna %e*(nd pe un scaun pliant "ine o lir cu %apte coarde a'nd drept cutie de re(onan" o carapace de "estoas ?ii# 2=/V# n mna sting "ine plectrul bastona% pentru ciupitul coardelor# Semeia din stnga n picioare cntY din citar

instrument cu %apte cor(i ca %i lira dar > construc"ie mai compleT cu cutie de re(on b din lemn care amplifica %i mai mult sun tn) ?8u(eul din BostonV# tele* 2=2# @NAINTE DE CONCERT Crater attic cu figuri ro%ii semnat de Eufron2 ?finele secolului JIV# In mi!locul unui cerc ) tineri cure %ed pe scaune un cntre" din fin*rtil dublu urc pe estrad spre a da un co cert# In mn %i "ine instrumentul aulos aTK crui dou "e'i snt lipite una de alta# Ele nu snt legate dect la gur iar cntre"ul ie "in n direc"ii diferite atunci cind cntH 'e(i ii# m ?8u(eul Lu'ruV# 2=/W2==# EDGCAiIA ATENIANA Aceast cup celebr a pictorului Duris ?nceputul secolului JV este decorat la eTterior cu scene repre(entnd lec"ii date de profesorul de mu(ic %i de gramatic ?n'"torV# Lec"ii de lir %i de recitare n ii# 2=/ ?se 'a obser'a c teTtul li(ibil pe ruloul de papirus este scris pentru comoditatea spectatorului ntr*un fel ce nu corespundea realit"iiV lec"ie de dublu flaut %i corectarea unui eTerci"iu de scriere ?profesorul cu stilul n mn recite%te eTerci"iul spre a sublinia gre%elileV n ii# 2=;# De fiecare dat la dreapta un brbat cu barb asist la lec"ii< este fr ndoial tatl unuia din ele'i# &e perete instrumente de mu(ic un paner cupe de but tbli"e de scris# ?8u(eul din BerlinV# 2=;# ARATGL n ciuda srciei mi!loacelor acest grup n teracot ?Beo"ia secolul JIIV este plin de 'ia"# O perec$e de boi trage un plug de lemn de tipul cel mai primiti' asemntor celui descris de >esiod ?8unci %i (ile '# ;/0 %i urm#V# iranul i mn %i aplecat de efort apas pe singurul corn al plugului spre a nfunda ti%ul de lemn# ?8u(eul Lu'ruV# 2=3# .ILSION Aceast plant slbatic pe care botani%tii moderni n*au putut nc s o identifice cu preci(ie cre%tea n Cirenaica n stepa de la marginea de%ertului# Adunat de indigeni care o aduceau ca tribut regilor Batia(i ?'e(i cupa lui Arcesilau ii# =2V din ea se scotea un suc folosit n medicin sau drept condiment# Cireneenii au fcut din ea pe toat durata epocii clasice emblema monetar a ora%ului lor# Numele poporului cirenean se C2^ teste aproape n ntregime pe monede de la sting la dreapta %i de !os n sus de ambele pr"i ale plantei# ?Biblioteca na"ional Cabine* ) H tul de medalii &arisV# N, .&IC DE GRI G Emblem a ora%ului 8ctapont eal crui nume Orescurtat se cite%te n cmpul stingV din sudul Italiei- spicul figurea( pe re'ersul monedelor sale# El* simboli(ea( fertilitatea solului italic earc strnea admira"ia "ranului grec# ?Biblio* tpc-i na"ional# Cabinetul de medalii &arisV# b ')ATOARE DE 8I.TREi Cup attic cu figuri ro%ii ?prima !umtate a secolului JV# Jntorul purtnd tunic %i $lamid se apr cu spada contra atacului unui mistre"# In mna sting "ine un par# ?8u(eul Lu'ruV# 2=C# ARATGL hI .E8fNATGL -cup attic cu figuri negre ?seria numit a micilor mae%tri al treilea sfert al secolului JIV iranul nud cu strmurarea n mn ndeamn atela!ul format din doi tauri enormi ?'e(i ii# 2=;V# In spatele lui un alt "ran parcurge in'ers bra(da lsnd s cad semin"ele pe care le scoate dintr*o traist# Desen 'iguros %i e'ocator pu"in caricatural# ?Britis$ 8useumV# 2=4# .CGTGRATGL 8f.LINELOR Amfor attic cu figuri negre ?al treilea sfert al secolului JIV# Trei "rani cu pr!ini lungi lo'esc ramurile pentru a face mslinele s cad< unul dintre ei s*a urcat n pom ca s a!ung la ramurile de pe 'rf# Al patrulea adun fructele c(ute pe pmnt si le pune ntr*un co%# ?Britis$ 8useumV# 2;1W2;2# ANI8ALE DE LGT AR. Aceste statuete de la Tanagra ?a doua !umtate a secolului JIV mrturisesc ca %i cea din ii# 2=; preferin"a "ranilor

beo"ieni pentru scenele rustice# Doi molo%i enormi "in n gur un berbec ?dimensiunile sensibil reduseV# &e spatele unui cine la pnd s*a coco"at fr fric o pasre# Toate aceste teracote erau pictate# ?8u(eul Lu'ruV# 2;/W2;;# BGClTlRE.E hI BRGTlRIiE Teracote beo"iene de la finele secolului JI# O buctreas %e(nd pe un scunel se apleac asupra unui platou mare sau lig$ean dreptung$iularH ling ea pe pmnt dou strc$ini ?ii# 2;/V# Alta amestec cu o lingur lung con"inutul unei oale de mari dimensiuniH pe pmnt un 'as rotund %i un cine de cas ?ii# 2;=V# &atru brutri"e frmnt coca n acela%i ritm pe care li*2 imprim o cntrea" din fluier ii# 2;;# ?8u(eul Lu'ruV# 2;3# .CENf DO8E.TICA Basorelief n teracot lucrat cu tiparul ?mi!locul secolului JV# O femeie tnr n peplos fr 263 cingtoare asa( un 'e#%mint mpturit cu gri! ntr*un cufr# 8arginile acestuia snt mpodo*

pe bite cu meandru iar panourile eu scene logice ?la sting poate fi identificat un gigantoma$iei< o (ei" (drobe%te un armatV# In spatele femeii un !il" cu perne perete un cantaros un leEQtos o oglind %i co% de lucru rsturnat# Atmosfer calin de OK neceu# ?8u(eul din TarentV# - gl^ 2;1W2;0# OCG&AiII ALE SE8EILOR LeEQtos attic cu figuri negre ?al treilea s f ort al secolului JIV# Dou femei "es o bucat de stof n fa"a unui mare r(boi 'ertical# Gna trece su- 'eica printre firele ur(elii cealalt asa( bYtK turn cu un fel de pieptene ?ii# 2;6V# 8ai la sting o femeie %i umple furca cu lina dintr*un paner- n 'reme ce 'ecina ei toarce# Alte dou femei strng %i cldesc buc"ile ele stof# ?8etropolitan 8useum Ne[ _orEV# 2;CW2;4# .CENE CA.NICE Teracote beo"icne de la finele secolului JI# Gn brbat este tuns cu briciul de ctre un fri(er foarte atent la ceea ce face ?ii# 2;CV# Gn bunic cu fruntea ridat prul %i barba albe ntinde un ciorc$ine nepoatei sale ?ii# 2;4V# Cte'n urme de policromie# ?8u(eul din BostonV# 231W232# .CENE DE BGCfTfRIE Teracote beo"iene de la nceputul secolului J# 8odelatorul %i rscumpr nendemnarea prin sim"ul- nnscut al obser'a"iei %i 'iului# Grme de 'opsea alb ori de strat pe care se a%ter*nea policromia# ?8u(eul din BostonV# 23/# LA CId8AR Amfor attic cu figuri colului JI# In 'reme ce ?n picioare la dreaptaV urcat pe masa de lucru 8e%terul ci(mar n n mn custura n munce%te n dreapta# &e pere"i buc"i de piele un paner botine# Tnra femeie %i*a ales pielea pe care o ntinde ci(marului# &e podea un 'as %i o perec$e de sandaHle# ?8u(eul din BostonV# 23=# LA SIERAR Re'ersul amforei precedente n pre(en"a a doi flecari care le comentea( treaba doi lucrtori fierari %i 'd de munc# Gnul fasonea( cu barosul pe nico'al o bucat de fier "inut de cellalt cu ni%te cle%ti lungi# &e perete o oino*$oe Tinelte o mrita# Alte unelte se aflu pe podea# ?8u(eul din BostonV# 23;# CINTARIREA Amfor attic cu figuri negre din al treilea sfert al secolului JI# &e o mare balan" asem*ntoare celei pe care o 'edem pe cupa 2K< Ar^ negre de la finele se*so"ul ei asist la scen o atenian elegant s*a ca s i se ia msurile# sting o ser'e%te "innd 'reme ce lucrtorul su lui Ar* O ! lG ?G# =2V un brbat completea( greuta*fB unei bani"e de bunuri alimentare probabil -lun"e sau legume uscate pentru ca aceasta Y a!ung egal cu taraua a%e(at pe cellalt taler RAoi a!utori nlesnesc opera"iunea "innd cu mina talgerele balan"ei n cmp se cite%te aclama"ia< NClitar$ e frumos5K %i semntura olarului< NTaleides 2*a fcutK# ?8etropolitan 8u*cpnm Ne[ _orEV# * IN ATELIERGL .CGL&TORGLGI Crater cu figuri ro%ii pro'enind dintr*un atelier din sudul Italiei ?prima !umtate a secolului IJV# Artistul purtnd o pn( n !urul %oldurilor %i o bonet conic de fetru tipic muncitorilor tocmai a terminat sculptarea unei statui de marmur a lui >eraEles# ETecut ultimele opera"ii colornd*o spre a ob"ine un efect realist# >eraEles n persoan asist la opera"ie# Jictoria care domin scena simboli(ea( reu%ita artistului# ?8etropolitan 8useum Ne[ _orEV#

236 @N ATELIERGL OLARGLGI Crater attic cu figuri ro%ii de la nceputul secolului IJ# Trei lucrtori se afl la lucru# Gnul pictea( un crater al doilea duce un 'as de acela%i fel iar al treilea pleac cu un pa$ar mare# &e perete cupe can %i o teac cilindric con"innd un fluier dublu# ?8u(eul din OTfordV# 230# OGLINDA CG &ICIOR Discul de bron( lustruit ser'ea drept oglind# La finele epocii ar$aice oglin(ile au nceput a fi montate pe un picior n form de Eore# ETemplarul de fa" datea( din al doilea sfert al secolului J# fnra femeie cu peplos este flancat de doi Amora%i naripa"i# ?8u(eul d,A la &etit &alais colec"ia Dutuit spturile de la .ala Consilina &arisV# 23C# >O8ER De*a lungul antic$it"ii au eTistat mai multe tipuri de NportreteK ale lui >omer toate absolut imaginare# Cel de fa" cunoscut prin mai multe copii romane rspunde ideii despre poet n epoca elenistic %i roman< un btrn orb %i inspirat# ?8u(e'il din NapoliV# 234# ClNTfREi DIN CITARf Amfor attic cu figuri ro%ii de pe la ;=1 #e#n# Cntre"ul lo'e%te coardele cu plectrul care*i legat de instrument printr*o sfoar lung# In acela%i timp cu mna sting opre%te 'ibra"ia cor(ilor n momentul dorit# Citar era probabil atrnat cu o curea de umrul sting ?pentru deosebirea # dintre lir %i citar a se 'edea ii# 2=1V# Citaris*tul cnt n acela%i timp %i din gur dndu*%i

capul pe spate sub impulsul inspir*>iei (eul din BostonV# K 261 C@NTARET DIN DGBLG SLAGT Amfor attic cu figuri ro%ii lucrat de torul Cleofrades pe la 311 #e#n# Dublul sau auto s este "inut* lipit de bu(e #printr*o pre'(ut cu dou bride# Cntre"ul poart deasupra lungii lui tunice un 'e%mnt scurt & fr mneci de un tip cu totul ie%it din 8i%carea faldurilor arat c n timp ce %i rsuce%te puternic trupul# ?Britis$ 8useim 262 ALCEG hI .ASO l Jas attic cu figuri ro%ii datnd de prin ;C`*W ;01 #e#n# &e acest 'as de un tip foarte special ?eTisten"a unui orificiu la ba( permite golirea fr a*2 deplasaV un pictor ceramist de mare talent a repre(entat pe cei doi mari lirici de la Lesbos mor"i de aproape un secol# Atare NportreteK fante(iste 'desc felul n care cei de pe atunci %i*i nc$ipuiau pe ace%ti poe"i ale cror cntece erau acompaniate de lir# ?8u(eul din 8unc$enV# 26/# ANACREON Copie roman a unei statui din secolul J# Originalul care era nendoielnic de bron( este atribuit pe bun dreptate lui Sidias# Este un portret imaginar eTecutat la o !umtate de 'eac H dup moartea lui Anacreon# Trunc$iul de copac constituie o adugire a copistului# &oetul era repre(entat cntnd la lir ?instrumentul a disprut mpreun cu minile care*2 "ineauV< el era u%or ame"it de be"ia inspira"iei ?Gliptoteca NQ Carlsberg Copen$agaV# 26=# .OSOCLE Copie roman a unei statui din secolul IJ# Cu toate c este 'orba de un portret postum trsturile indi'iduale nu pot fi puse n discu"ie# .culptorul ce a eTecutat originalul prin =;1W .-#\ #e#n# trebuie c s*a inspirat din portretele # autentice ale poetului# ?8u(eul Lateran RomaV# 26;# E.C>IL Bust de epoc roman dup un portret original eTecutat n ultimii ani ai 'ie"ii poetului cu pu"in nainte de moartea sa n ;36# Identificarea a fost recent fcut cu argumente temeinice# 8ulte pietre gra'ate din epoca roman deri' din acest portretH a se 'edea ii# 20C# ?8u(eul Capitoliului RomaV# 263< EGRI&IDE Bust de epoc roman dup o statuie din secolul IJ ea ns%i inspirat de un portret autentic# Acest tip este repre(entat de# mai mult de dou(eci %i cinci de copii pstrate ceea ce*i do'e! de%te popularitatea egal cu cea a rpoptului dup 2LC rtea acestuia# In compara"ie cu se'eritatea lirl1-tretului lui Esc$il %i cu noble"ea senin a pB H *a lui .ofocle c$ipul lui Euripide eTprim buntatea %i melancolia# ?Gliptoteca NQ Carls*$erg Copen$agaV# 260 >ERODOT hI TGCIDIDE ltAfr^Tn admira"ia lor pentru literatura greac romanii culti'a"i au pus deseori s fie sculptate centru grdinile %i bibliotecile lor portretele autorilor clasici grupnd pe acela%i pilastru capetele adosate a doi scriitori# Este %i ca(ul $er*nlei duble a istoricilor >erodot ?ii# 266V si Tu*cHdide ?ii# 260V identifica"i dup o inscrip"ie# &up caracterele lor

stilistice cele dou portrete par a fi inspirate de originale eTecutate la finele secolului J sau la nceputul celui urm* tor Trsturile snt destul de indi'iduali(ate ca s -ne dea dreptul s le socotim drept portrete fidele# ?8u(eul din UapoliV# 26C# >2&OCRATE X X # # Bust de epoc romana dup un portret original de la finele 'eacului J ori de la nceputul celui urmtor# O celebr maTim $ipocratic se afl gra'at pe soclul ce sus"ine bustul identificnd astfel persona!ul# ?8u(eul din OstiaV# 264# .OCRATE Bust de epoc roman# .e cunosc trei tipuri principale ale portretului lui .ocrate toate trei conforme eTceptnd unele 'ariante de detaliu tipului tradi"ional descris de &laton dup care filosoful a'ea ur"enia pitoreasc a unui .ilen# Tipul cruia apar"ine acest document este cel mai 'ec$i datnd de la nceputul secolului IJ pu"in dup moartea lui .ocrate# ?8u(eul JaticanV# 201# &LATON >erm din secolul II e#n# .e cunosc aproape dou(eci de replici ale acestui portret deri'nd probabil din statuia eTecutat de sculptorul .i*lanion n timpul 'ie"ii lui &laton prin =63# ?Gliptoteca NQ Caiisberg Copen$agaV# 202# JA.GL LGI &RONO8O. Acest 'estit crater cu 'olute %i datorea( numele cntre"ului din dublu flaut pe care*2 'edem n mi!locul registrului inferior ?o inscrip"ie de deasupra capului indic numele acestuiaV# In !urul su un cntrc" din lir si mai mul"i coreu"i costuma"i ca satiri ?unul %i "ine masca n minV# In registrul superior DionQsos %i Ariadna stau ntin%i pe un pat c$iar deasupra lui &ronomos# 8ai la dreapta o femeie %e(nd la picioarele patului tine o masc# Eros i ntinde o g$ir*4 land# hi mai la dreapta doi actori cu m%tile n mn i repre(int pe >eraEles %i .ilen# E'o* care 'ie a persona!elor care particip cHi ` pre(entare dramatic la Atena la finelp cului J %i nceputul celui urmtor# ?8u:eul NapoliV# 20/W20;# CORGRI CO8ICE Cup attic cu figuri negre ?nceputul JV decorat cu dou grupuri de coreu"i cui u20= 20 206# 200 20C# Gl clrind stru"i altul delfini n fa"a fiecrui gnT cte un cntre" din flaut# ETemple tipice de K te(ie a costuma"iei menit s atrag tea publicului nc de la nceputurile comedie attice ?8u(eul din BostonV# I # CAJALERII Amfor attic cu figuri negre ?al treilea s!ert al secolului JIV# Gn cor de ca'aleri clare p) oameni deg$i(a"i n cai naintea( n sunete5K dublului flaut n 'remea lui Tespis mai b!nMA de un 'eac naintea Ca'alerilor lui Aristoan a'em de!a de a face cu aceea%i mascarad# ?8u (eul din BerlinV# DE8O.TENE Copie roman a unui celebru portret postum datorat sculptorului &olieuct si ridicat n agora Atenei n /C1 # e# n# Oratorul este repre(entat n 'esmntul pe care*2 purta de obicei cnd %i "inea discursurile# Cu minile mpreunate meditea( nainte de a 'orbi# ?Gliptoteca NQ Carlsberg Copen$agaV# E.C>INE Copie roman a unui portret al oratorului eTecutat n a doua !umtate a secolului IJ# A se compara cu statuia postum a lui .ofocle ?ii 26=V care datea( din aceea%i 'reme# Originalele acestor statui ca si cea a lui Demostene erau de bron(# ?8u(eul din NapoliV# E.C>IL &e un intaliu de cornalin de epoc tr(ie gra'orul a reprodus profilul portretului cunoscut prin bustul de la 8u(eul Capitoliului ?'e:i ii*26;V care a fost pe bun dreptate identificat cu Esc$il# ?Colec"ie particularV# TE8&LGL DE LA BA.AI I(olat n mun"ii Arcadiei templul lui Apolo Epicurios a fost ridicat n a doua !umtate a secolului J dup planurile lui Ictinos ar$itectul &artenonului# mpre!muit de o colonad doric# era mpodobit n interior cu o colonad ionic format din semicoloane lipite de pere"i prin intermediul unui fel de pila%tri totul constituind o serie de nise# Dup cinci perec$i de coloane laterale se afla un (id trans'ersal decorat cu dou semicoloane de acela%i tip %i o coloan median deta%at toate trei a'nd capiteluri corintice cele mai 'ec$i cunoscute# Deasupra a* 201

202 stei colonade interioare se desf%ura o fri( -onic sculptat ?ama(onoma$ie %i centauroma$ie *um la Britis$ 8useuniV# Templul era construit Adin Calcar local cu eTcep"ia capitelurilor interioare %i a fri(ei care erau de marmur# P*2C1# TE8&LGL ASAIEI DE LA EGINA 2 Construit n primii ani ai secolului J este un perfect eTemplu de ar$itectur doric# 8aterialul folosit este o eTcelent piatr de talie# Gn strat de )tuc i ddea strlucire# De curnd au fost rea%e(ate la locurile lor o parte a antablamen*tului de deasupra colonadei eTterioare %i cte'a coloane ale ordinului interior cu dou ni'eluri ?'e(i ii# 2C1V pe care se spri!ineau plafonul %i %arpanta# Cele dou frontoane erau decorate cu statui de marmur ?'e(i ii# /=2V repre(entnd luptele din fa"a Troici cu Atena n centrul fiecrui fronton# .tatuile descoperite snt la 8un* 2C2W2C/# TE8&LGL dI. AL LGI NE&TGN DE LA &AE.TG8 Gnul dintre cele mai bine pstrate temple grece%ti# Construit din calcar local el %i pstrea( nc ntreaga*i colonad eTterioar cu cele dou frontoane ?'e(i ii# ///V %i o parte a colonadei interioare cu dou ni'eluri ?ii# 2C2V# n partea opus fa"adei principale dinspre est se mai afl nc ba(a altarului ?ii# 2C/V# Templul era probabil dedicat >erei# 2C=# &ARTENONGL JfdGT DIN.&RE &RO&ILEE Edificiul se desprinde de pe fundalul luminos al dimine"ii deasupra solului stncos al Acropolei# In antic$itate cldirile >alcotecii acopereau n parte fa"ada apusean a templului ce nu putea fi '(ut n ntregime dect de la aproape !umtatea distan"ei# 2C;# INTERIORGL TE8&LGLGI DE LA .EGE.TA De la finele 'eacului J acest templu a rmas neterminat< singur colonada eTterioar a fost pus n oper# Coloanele nu au fost canelate cci aceast opera"ie se fcea abia n ultim instan"# 2C3# &ORTICGL INTERIOR AL &RO&ILEELOR JfdGT DIN.&RE .GD Aceast 'edere lateral arat pe fa"a sudic a (idului antei urmele nefinisrii< penele de apucare ?ce ser'iser manipulrii blocurilor de marmurV snt nc 'i(ibile ultima opera"ie de f*"uire nefiind niciodat efectuat# 2C6# &ARTENONGL< COLiGL JE.TIC AL LATGRII LGNGI DE NORD A se remarca rigoarea perfect a cYmpurilor datorat faptului c erau tiate pe coloana n cu un gest larg de ntmpinare# In spatele lui o femeie "ine o cunun ori un colier# &e plint se afl gra'at interdic"ia cultual de a sacrifica Gra"iilor capre sau porci# ?8u(eul Lu*'ruV# #13 &ROSILGL LGI dEG. DE LA OLI8&IA - Aceast moned de bron( btut la Elis sub domnia mpratului >adrian d cea mai fidel reproducere a copodoperei lui Sidias# n ciuda u(urii recunoa%tem maiestatea se'er care i*a impresionat att de mult pe cei 'ec$i# ?Cabinetul de medalii din BerlinV# 246# dEG. Reconstituit din mai multe fragmente acest cap mai mare dect dimensiunile naturale apar"inea unei statui a%e(at n templul lui deus Olimpianul de la Cirene# El datea( din 'remea lui >adrian# .culptorul s*a inspirat substan"ial din deus al lui Sidias fr a fi 'oit s*2 copie(e in c$ip fidel# 8armura a pstrat o parte din policromia original ?8u(eul din CireneV# 240# CA&GL AGRIGfI DE LA DELSI .tatuia fcea parte dintr*un grup repre(entnd carul lui &olQ(alos tiranul Gelei fratele lui Ge*lon %i al lui >ieron al .iracu(ei dup ce acesta d%tigase 'ictoria la Pocurile pitice din ;0C sau ;0;# Capul aminte%te mult de operele sculptorului attic Critios# A se remarca oc$ii reali(a"i din past de sticl alb pentru cornee %i din pietre colorate pentru iris si pupil# Bu(ele snt acoperite cu o foaie de aram ro%ie# ?8u(eul de la DelfiV# 24C# O FORE ATTICA .culptat prin 311W;41 ea are gra"ia ar$aismului tr(iu %i fa"a abia sur(nd ceea ce anun" stilul se'er# Importante urme de policromie# Gn 'rf de metal era fiTat pe cre%tetul capului spre a ndeprta psurile ce ar fi 'rut s se a%e(e pe aceast ofrand n aer liber# ?8u(eul Acropolei nr# 60; AtenaV# 244# CA& SE8ININ A&ARiIN@ND .TILGLGI .EJER Gna din capodoperele ce mpodobeau sanctuarele din Cirene# Contemporan cu sculpturile lui &aionios de la Olimpia ?prin ;01W;61V se apropie si mai mult de arta attic prin NcaligrafiaK sa un pic cam rece dar de mare "inut stilis* tic# ?8u(eul din CireneV# /11# BOL DE AGR DEDICAT DE CI&.ELIdI Ofranda somptuoas fcut de fiii lui Cipselos tiranul din Corint ?a doua !umtate a secolului JilV acest bol polilobat ilustrea( 'irtuo(itatea bi!utierilor corintieni# O inscrip"ie n alfabet corintic ar$aic glsuie%te< NCipseli(ii au consa*

Z' JiV cru" 'asul rm%i"elor lui >eraElesK# Este de un ora% cucerit de armatele lor n 'estul Greciei# ?8u(eul din BostonV# /12# 8ONEDA A CALCIDIENILOR Liga cet"ilor calcidiene a btut n secolul monede federale a'nd pe re'ers o citar# pnd din sting sus citim pe trei laturi calcidienilor ?la geniti'V# /1/# CANA ATTICl Olarul Lisias ?a doua !umtate a 'eacului a semnat acest 'as pe ngusta band ro%ie de 7, mi!locul pntecului# &e drept cu'nt era mnd-ru de atare reu%it te$nic< form simpl %i pur Ntimi%K negru impecabil acoperind ntregul din n- fr a fi ne'oie de 'reo decora"ie# ?8u(eul Lu*'ruV# /1=# ASRODITA DIN CNIDO. Gna din bunele replici antice ?deosebit de numeroaseV ale capodoperei lui &raTitele# Originalul a fost eTecutat pe la mi!locul 'eacului IJ >e*pre(entnd*o pe (ei" nud n momentul eobo*rrii n baie sculptorul ilustra un aspect ritualH se obi%nuia ca statuile de cult ale (ei"ei s fie mbiate# &e de alt parte nuditatea completa constituie o alu(ie la puterea fecundant a di'init"ii# Srumoasele 'ersuri ale lui Lucre"iu prin care o cnt pe Jenus la nceputul poemului su Da natura rcrnm rspund aceleia%i idei ?8u(eul Lu'ruV# ILG.TRAiIILE INDICELGI CERA8ICA Arti(anatul grec a triumfat n artele miniaturale %i mai ales n ceramic# Olarii attici n secolele JI %i J au produs din abunden" o 'esel pictat ce intra uneori n competi"ie cu cea de bron( ori de argint de pe mesele boga"ilor amatori att din Grecia ct %i din strintate< n Etruria erau plasate n morminte de obicei 'asele la care "inuse defunctul %i care mpreun cu alte obiecte figurau n in'entarul funerar# Datorm astfel necropolelor italice 'asele attice cele mai bine pstrate# Jarietatea si elegan"a formelor iese bine n e'iden" din reunirea acestor cte'a documente alese pentru calitatea lor eTcep"ional# /1; CRATER CG JOLGTE Ceramic attic cu figuri negre din a doua !umtate a secolului JI# &e gt o fri( cu r(boinici ?care $opli"i arca%i sci"i clre"iV ritmata de persona!e se(nd# ?8u(eul din BostonV# /13# CRATER CG CALICIG Ceramic attic cu figuri ro%ii din al treilea sfert al 'eacului J# Gigantoma$ie# deus %i Atena tnc pe gigan"i narma"i ca $opli"i# n centru carul lui deus condus de o Jictorie# ?8u(eul d<u O!rerraraV# nr CG&A ATTICl Tip de cup caracteristic celui de al treilea sfert al secolului JI perioada de nflorire a ceramicii atticc cu figuri negre# Cupa destul de adnc pre(int la mi!locul corpului o u%oar profila*tur subliniat la eTterior do o linie neagr# Bu(a nalt ce lua astfel na%tere a dat acestor 'ase mimele de Ncupe cu bu(e22# .emntura olarului Neandros la nl"imea tor"ilor# ?8u(eul Lu'ruV# /10# JA. DE BfGT Ceramic attic cu figuri ro%ii din primul sfert al secolului J# Triptolem se(#nd pe TIn car naripat ncadrat de %erpi prime%te ntr*o fial de liba"ii 'inul 'rsat do Foro*&ersefona ?desemnat cu cellalt nume al ei< SerefataV# Iu stnga Demetra care i*a dat tnrului grul ce*l 'a rspndi printre oameni# Cele dou (ei"e de la Eleusis au fiecare cte o fclie aprins n min# ?Britis$ 8useumV# /1C# R_TON ATTIC CG SIGGRI ROhII Jas NplasticK n form de cap de catrc cu $"uri# .e bea din "snitur# destupnd un orificiu plasat n partea inferioar a 'asului n ca(ul de fa" la eTtremitatea botului# Gtul este decorat cu o scen de gen< un

btrn c$erc$elit face salturi ?prima !umtate a secolului JV# Sorma aceasta de 'as descinde din# epoca mieenian# ?&etit &alais &arisV# 8ONEDELE Descoperitori ai monedei grecii rmn mae%trii inegalabili ai acestei arte miniaturale n cadrul creia gra'orii lor au creat o mul"ime de capodopere de o uimitoare bog"ie plastic# &osibilit"ile de care dispune fotografia au permis mai buna apreciere a 'alorii ntr*ade'r monumentale a acestor mici reliefuri n argint sau aur care suport fr nici G depreciere mrirea pn la dou(eci de ori# Siecare cetate "inea la onoarea de a a'ea propriul ei atelier monetar precum si tipuri originale care s*i ilustre(e cultele si legendele ei specifice# Arta monetar greac ne*a pstrat astfel un mare numr de informa"ii pre"ioase pentru istoric# + /14# A&OLO 8oned de la Amfipolis de la nceputul seco* i lului IJ# ndr(ne" racursiu al c$ipului '(ut ! 5 "*# din fa"# deul poart o cunun de laur# ?Cabinetul de medalii &arisV#

/21# IPER8E. 8oned din Ainos ?nceputul secolului IJV# , ea%i ndr(neal a racursiului# >ermes poart BeK cap o calot de fetru a crei margine strtTlbb este mpodobit cu un %ir de perle# 8oneda i-ost mutilat n partea dreapt# ?Cabinetul ) medalii# &arisV# Be /22# NI8SA .AG dEIiA 8oned din Opus ?nceputul secolului IJV# `r 'orul s*a inspirat mult din magnificele deca- dra$me cu capul nimfei Aretu(a# semnate M!u E'ainetos btute la .iracu(a la finele secolului J# El a pstrat cununa de frun(e ac'atice dar a mbog"it %i ngreunat cerceii# ?Cabinetul de medalii &arisV# /2/# ATENA 8oned corintic din secolul IJ# Tip obi%nuit al a'ersului pe re'ers aflndu*se Nmn(ulK ?'e(i ii# =0V# dei"a poart coiful NcorinticK ridicat %! ncununat cu laur cu o mare si supl aprtoare de ceaf din piele# Egida din cmp este un simbol complementar care marc$ea( emisiunea ca #%i litera A# ?Cabinetul de medalii &arisV# /2=# TAGR ATAC@ND 8oned din Turioi de la finele 'eacului J# Jiguros realism animalier n eTerg un pe%te mare# probabil un ton dintre cei pescui"i n apropierea coastelor clin sudul Italiei# Inscrip"ie< NTu*rionK# ?Cabinetul de medalii &arisV /2;# .ILEN G>E8GIT 8oned din NaTos n .icilia ?de pe Ia ;61V# Acestui tip de re'ers i corespunde un a'ers cu efigia lui DionQsos ?ii# C;V# Racursiu ndr(ne" caracteristic pentru ini"iati'ele te$nice ale stilului se'er# .ilenul "ine n mina dreapt un can* taros fr piciorH sub el coada lui de cal# Inscrip"ie< NUaTionK# ?Cabinetul de medalii# &arisV /23# SALANTO. .AG TARA. &E DELSIN 8oned din Tarent ?secolul JV ntemeietorul cet"ii a intrat n legend aceasta spunndu*ne c dup un naufragiu a fost sal'at de un delfin ?&ausania U 2= 21V# .coica simboli(ea( 'alurile marine# Atitudine dega!at realismul prului btut de 'nt %i al rninii ntinse ctre "rm# Inscrip"ie< NTarantinonK# ?Cabinetul de medalii &arisV# /26# >ERAFLE. hI LEGL DIN NE8EEA 8oned din >eracleea ?finele secolului J %i nceputul celui urmtorV# Colonie apropiat de Turioi acest ora% are pe

re'ersul monedelor sale ^<* prima dintre faptele lui >eraEles patronul ei# Bufni"a dintre picioarele eroului simboli(ea( K200 spri!inul Atenei# Ling el mciuca# La dreapta numele $eracleenilor# ?Cabinetul de medalii &arisV# ggONdGRI 8INIATGRALE hI &ODOABE 8inu"ia %i con%tiincio(itatea eTemplar a meste*ilor greci este e'ident n bron(urile miniaturale statuete menite s ser'easc drept ofrande ori ca obiecte utilitare lucrate dup modelul operelor de =rt ma!ore n orfe'rrie te$nica repusa!ului a fost folosit pentru 'asele %i podoabele de aur din 're*mea ar$aismului timpuriu# Tot a%a %i arta gra'rii !#n adncime att de bine cunoscut prin decora"ia monedelor ?acestea fiind btute cu matri"e gra'ate n adncimeV era o mo%tenire a mileniului II 'reme n care a fost intens practicat de cretani si micenieni# Gra'area pietrelor dure destinate utili(rii ca sigilii nu a ncetat nici n epoca roman# /20# ARTE8I. DAIDALEIA .tatuet de bron( ?a doua !umtate a secolului JIV pro'enind din mpre!urimile Olimpiei# Dedica"ie a lui >imaridas ctre Daidaleia# Ar*temis cu peplos ar$aic fr pliuri %i pu"in rs*frnt "ine arcul n mna sting# ?8u(eul din BostonV# /2CW/24# BIPGTERII DE ELECTRG8 ?.ECOLGL JIIV .*au descoperit un numr mare de plcu"e de aur electrum sau argint lucrate au repousse elemente ale unor bogate podoabe# Artistul a repre(entat n stil NdedalicK un centaur conform tipologiei ar$aice ?un om cu partea din spate de calV "innd un iepure de urec$i ?ii# /2CV si o di'initate feminin naripat ?ii# /24V de tipul N8umei fiarelorK "innd dou animale de labele dinapoi# ?8u(eul din BostonV# //1W//2# 8GLAPE DE INTALII ?A DOGA PG8fTATE A .ECOLGLGI JV Aceste dou admirabile figuri de animale un cal %i un btlan snt desprinse de pe dou sigilii n calcedonie# .nt atribuite gra'orului ?litoglifuluiV DeTamenos din C$ios care a semnat mai multe intalii de o eTcep"ional calitate# ?8u(eul din BostonV# ORDINELE GRECEhTI Caracterul original al ordinelor grece%ti poate fi cel mai bine sesi(at n ca(ul colonadelor elemente de compo(i"ie folosite frec'ent la temple %i la porticuri# ///# ANTABLA8ENT hI CA&ITEL DORIC ?AhJ O dI.GL TE8&LG AL LGI NE&TGN DE LA &AE.TG8V

Templul E dedicat probabil >erei era mpodo*"Vit cu metope de calcar ale cror c$ipuri feminine erau lucrate separat din marmur de &ros %i apoi remontate ?al doilea sfert al secolului JV# Acest cap pro'ine de la o metop pierdut# Ea demonstra( c Nstilul se'erK care a lsat capodopere n Attica la Olimpia la Ci*rene %i n alte pr"i n*a a'ut nici cea mai mic influen" n .icilia#

//C# N.G&L@ANTA BARBERINIK -.tatuie original datnd de prin anii ;=1 W ;/1 sau copie eTecutat n epoca roman fcea parte dintr*un grup ?poate dintr*un frontonV# Nu se %tie ce persona! si ce scen repre(enta# Regularitatea trsturilor %i rceala eTpresiei proprii artei acelui timp nu ne a!ut s mprstiem aceste incertitudini# ?8u(eul Lu'ruV# //4# CA& DE SE8EIE &lin de gra"ie fr moliciune opera se leag de crea"iile praTiteliene din a doua !umtate a secolului IJ# A se compara cu >ermes de la Olimpia ii# /==# ?8u(eul din .mirnaV# /=1# NCLEOBI.K Gna din cele dou statui de la Delfi ce glorificau pe argienii Cleobis %i Biton doi fra"i a cror po'este a fost istorisit de >erodot# Reali(ate la nceputul 'eacului JI snt semnate de un sculptor din Argos# Jigoare %i simplitate a modela!ului cu 'olume mari# Omul se nf"i%ea( ncre(tor n (eul su# ?8u(eul din DelfiV# /=2# RfdBOINIC DIN EGINA Gnul din rni"ii ntin%i n col"urile frontonului 'estic al templului Afaiei ?nceputul secolului JV# .uferin"a nu apare pe c$ipul marcat nc de su*rsul ar$aic mult 'reme numit NegineticK din pricina acestor sculpturi# ?Gliptoteca din 8un*c$enV# /=/# CA&GL DORISORGLGI Copie fidel eTecutat sub forma unei $ernie de bron( de ctre atenianul Apolonios fiul lui Ar$ias pe 'remea lui Augustus# Srumuse"e regulat pu"in cam rece caracteristic operelor lui &oliclet# ?8u(eul na"ional din NapoliV# /==# >ER8E. AL LGI &RAUITELE Oper original a marelui sculptor sau copie eTtrem de ngri!it din epoca romanH este cea mai bun mrturie ce o a'em pri'itoare la gra"ia u%or e'anescent care a fcut faima lui &ra*Titele# &e bra"ul sting al (eului se afl DionQ*sos copil# ?8u(oul din OlimpiaV# hI &RAUITELE n lipsa unei opere n mod cert autentice a 'reunuia din cei doi 'esti"i sculptori greci iat trei

documente ce ne ngduie s*i e'ocm< numele tns# al lui Sidias scris de mna sa pe o cup ce i*a apa) "inut o copie par"ial a scutului Atenei &arter) %i frumoasa statuie de bron( a tnrului >ermes b pstrea( refleTul tulburtor al gra"iei praTitelienp /=;# >ER8E. DE LA 8ARATON Bron( original de la mi!locul secolului IJ pps cuit n mare in golful 8araton l nf"i%ea( pi tnrul >ermes ncntat de a fi gsit o broasc "estoas ?disprut acum de pe palma sa stingV din care 'a face cutia de re(onan" a lirei ?!Q) (eul Na"ional din AtenaV# /=3# .CRI.GL LGI SIDIA. Grafit pe piciorul unui mic 'as de but n ceramic attic foarte simpl de care Sidias s*a folosit pe 'remea cnd lucra la deus din Olim# pia# .e cite%te< N.nt al lui SidiasK# ?8u(eul din OlimpiaV# /=6# .CGTGL .TRANGSORD Copie n marmur sumar %i foarte simplifi# cat a scutului Atenei &artenos care era mpodobit n eTterior cu o ama(onoma$ie n relief# Dup o tradi"ie antic poate legendar persona!ul cu capul gol c$el %i n $lamid care "ine n mna ridicat un fel de secure sau baros de sculptor pu"in la sting sub masca Gorgo*nei ar fi Sidias nsu%i# ?Britis$ 8useumV# TABEL CRONOLOGIC INDICE DOCG8ENTAR BIBLIOGRASIE LI.TA SIGGRILOR DIN TEUT LI.TA ILG.TRAiIILOR 3 /2 2=1 222 22/ #C Bun de tipar< 2#1= 24C3H )Aprut< 21C3H Coli de tipar< 0 66H plan%e bb# ntreprinderea poligrafic .ibiu .o" Alba lulia nr# ;1 Republica .ocialist Re#mYn ia PB.B