Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Ministerul Educat iei Nat ionale

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 8 Martie 2014 CLASA a VII-a SOLUT II S I BAREME ORIENTATIVE Problema 1. a) Ar atat i c a pentru orice numere reale a si b are loc relat ia: a2 + 1 b2 + 1 + 50 2 (2a + 1) (3b + 1) . b) Determinat i numerele naturale n si p care veric a relat ia: n2 + 1 p2 + 1 + 45 = 2 (2n + 1) (3p + 1) .

Solut ie. a) Relat ia din enunt este echivalent a cu 2 2 2 (ab 6) + (a 2) + (b 3) 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) (np 6)2 + (n 2)2 + (p 3)2 = 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (np 6)2 , (n 2)2 , (p 3)2 {0, 1, 4} distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discutarea cazurilor si g asirea solut iilor:(n, p) {(2, 4), (2, 2)} . . . . . . Problema 2. Fie numerele reale a, b, c astfel nc at: |a b| |c|, |b c| |a|, |c a| |b|.

3p 1p 1p 2p

Ar atat i c a unul dintre numerele a, b, c este suma celorlalte dou a. Solut ie. Ridic and la p atrat inegalit a tile din enunt rezult a (a b)2 c2 si analoagele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p De aici rezult a (a b + c)(b + c a) 0 si analoagele . . . . . . . . . . . . . 2p 2 2 2 a c a unul Atunci: (a + b c) (b + c a) (c + a b) 0, de unde rezult dintre numerele a, b, c este suma celorlalte dou a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3p Solut ie alternativ a. F ar a a restr ange generalitatea, putem presupune a b c. Atunci a b |c| si b c |a| () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p Adun and relat iile, rezult a a c |a| + |c| a c, deoarece |a| a si |c| c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p Ca urmare, n dubla inegalitate de mai sus are loc egalitatea, ceea ce se nt ampl a dac a a = |a| si |c| = c, adic aa0 si c 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p Relat iile () devin a b c si b c a, de unde b = a + c . . . . . . 2p ) = 135 . PerProblema 3. Se consider a triunghiul ABC n care m(A pendiculara n A pe dreapta AB intersecteaz a latura [BC ] n punctul D, iar bisectoarea unghiului B intersecteaz a latura [AC ] n punctul E . Determinat i m(BED). Gazeta Matematic a

Solut ie. Dac a I (BE ) astfel nc at IA este bisectoarea unghiului DAB , de unde ID bisectoarea unghiului ADB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p Din m(ADB ) + m(ABD) = 90 si m(IDB ) + m(IBD) = 45 deducem c a m(DIB ) = 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p ABE IBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p AB BE AB BI Implicat ia = = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p IB BD EB BD ABI DBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p m(BED) = m(BAI ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p m(BED) = 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p Problema 4. Se consider a p atratul ABCD si punctele K (AB ), L (BC ) si M (CD) astfel nc at triunghiul KLM este dreptunghic isoscel, cu unghiul drept n L. Demonstrat i c a dreptele AL si DK sunt perpendiculare. Solut ie. KLB LM C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p KB = LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p Din AB = BC deducem AK = BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p AKD BLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2p Din AK BL si AD BA, rezult a AL KD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1p

Timp de lucru 4 ore. Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte. 2