Sunteți pe pagina 1din 15

Limba Engleza Alphabet and Pronunciation - Alfabetul si Pronuntie Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care

5 ocale (a, e, i, o, u), 2 semi ocale (!, ") si #$ consoane% Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator&

a [ei] b [bi] c [si] d [di] e [i] f [ef]

g [dji] h [eit] i [ai] j [djei] k [kei] l [el] m [em]

n [en] o [ou] p [pi] q [kju] r [a] s [es] t [ti]

u [iu] v [vi] w [dblj] x [eks] y [uai] z [zed]

In limba engleza, cuvintele se pronunta diferit de cum se scriu. Consoanele se pronunta toate aproape ca in romaneste, dar vocalele se pronunta foarte diferit, dupa cum puteti vedea in exemplele pentru fiecare vocala de mai jos:
A - se pronunta:
#% ei in cu inte precum& name 'neim( ) nume paper 'peip( ) hartie 2% e in cu inte precum& and 'end( ) si And" 'endi( ) Andi (nume propriu) *% ce reprezinta un sunet intre +a+ si

+e+, deschizand gura pentru +a+ si pronuntand +e+, ca in cu intele&


flag 'flg( ) steag map 'mp( ) harta

-% un o lung (marcat o:), ca in& all 'o:l( ) tot, toti, toate

small 'smo:l( ) mic, mica

5% i in cu inte precum& climate 'klaimit( ) clima illage 'vilidj( ) sat 6% (marcat :), ca in& after 'aft:( ) dupa beggar 'beg:( ) cersetor

E - se pronunta
#% I accentuat in cu inte ca& meter 'mit( ) conteaza serious 'siri( ) serios 2% e in cu inte ca& bed 'bed( ) pat red 'red( ) rosu *% i scurt in cu inte precum& begin 'bigin( ) a incepe repeat 'ripit( ) a repeta

I - se pronunta
#% i in cu inte precum& big 'big( ) mare mil. 'milc( ) lapte 2% ai in cu inte ca& /rida" 'fraidi( ) ineri time 'taim( ) timp *% lung (marcat :), ca in& bird 'b:d( ) pasare first 'f:st( ) primul

O - se pronunta
#% o scurt, in cu inte precum& dog 'dog( ) caine loc. 'lok( ) a incuia 2% o lung (marcat o:), ca in& horse 'ho:s( ) cal storm 'sto:m( ) furtuna *% ou ca in& alone 'loun( ) singur open 'oupn( ) deschis -% a scurt, inchis (marcat )% 0e

pronunta un +a+ scurt in asa fel incat arful limbii sa atinga cerul gurii% E1emplu cu inte&

done 'dn( ) facut glo e 'glv( ) manusa

5% u lung (marcat u:), ca in& t!o 'tu:( ) doi pro e 'pru:v( ) a do edi 6% wa (ua) in cu inte precum& one 'wan( ) unu once 'wans( ) odata 2% in cu inte ca& lemmon 'lemn( ) lamaie tailor 'teil( ) croitor

3% nu se pronunta in cu inte ca&


lesson 'lesn( ) lectie season 'sizn( ) anotimp

- se pronunta
#% u lung (marcat u:) in cu inte precum& true 'tru:( ) ade ar rule 'ru:l( ) regula 2% iu in cu inte ca& dut" 'diuti( ) datorie pupil 'piupl( ) ele , ele a *% a +a+ inchis spre un +4+ slab, ca in& dust 'dast( ) praf umbrella 'ambrela( ) umbrela -% lung (marcat :), in cu inte ca& fur 'f:( ) blana nurse 'n:s( ) sora medicala 5% i ca in& business 'bisnis( ) afacere minute 'minit( ) minut 6% e scurt in cu inte precum& nature 'neit:( ) natura 0aturda" 'st:dei( ) sambata

! - se pronunta
#% i in cu inte ca& cit" 'siti( ) oras merr" 'meri( ) esel 2% ai in cu inte precum& fl" 'flai( ) a zbura s." 'skai( ) cer

- Toate vocalele marcate fonetic cu doua puncte (: reprezinta sunete lungi%

The Noun - Substantivul

". #elul substantivelor

$ubstantivele %n limba engleza (The !oun) pot fi 5mpartite 5n patru categorii principale&

substanti e comune - dog (caine " cat (pisica " bo# (baiat " girl (fata " table (masa substanti e proprii - $ngland (%nglia " &ondon (&ondra " 'arius (nume proprii substanti e abstracte - love (iubire " courage (curaj " jo# (bucurie substanti e colective - team (echipa " crowd (multime " group (grup

&. 'enul substantivelor

6n limba engleza sunt - genuri de substanti e& masculin, feminin, neutru si comun% #% 0ubstanti e de genul masculin sunt fiintele si animalele de se1 masculin& - E1%& man" (barbat " bo#" horse (cal " lion (leu 2% 0ubstanti ele de genul feminin sunt fiintele si animalele de se1 feminin& - E1%& woman (femeie " girl" cat (pisica *% 0ubstanti e de genul neutru sunt lucrurile, plantele, animale sau fiinte al caror se1 nu este cunoscut (folosesc pronumele& it 7the")& - !orld (lumea), peace (pace), house (casa), mouse (soarece) -% 0ubstanti ele de genul comun sunt o particularitate a limbii engleze, acestea au aceeasi forma pentru ambele se1e& - E1%& child (copil" copila " cook (bucatar" bucatareasa " teacher (profesor" profesoara 8nele substanti e au forme diferite pentru genul masculin si cel feminin& - E1%& bo# ( girl (baiat" fata " husband ( wife (sot" sotoie " brother ( sister (frate" sora " father ( mother (tata" mama " son ( daughter (fiu" fica " uncle ( aunt (unchi" matusa " dog (

bitch (caine" catea " bull ( cow (taur" vaca " king ( )ueen (rege" regina
(. )umarul substantivelor

9umarul substanti elor reprezinta forma pe care o ia un substanti pentru a arata ca ne referim la unul sau mai multe obiecte sau fiinte%

0ingularul este forma de baza a unui substanti & dog" girl" wife" world" storm (furtuna Pluralul regulat al substanti elor se formeaza prin adaugarea unui s la forma de singular& - E1%& cat*s + cats (pisici " da#*s + da#s (zile " world*s + worlds (lumi Pluralul substanti elor teminate 5n& c*, o, s*, s, x, se formeaza adaug:nd es la singular& - E1%& church*es + churches (biserici " bush*es + bushes (tufisuri " class*es + classes (clase " potato*es + potatoes (cartofi "bo,*es + bo,es (cutii

- +luralul neregulat

0unt unele substanti e care formeaza forma de plural neregulata% - 0ubstanti e terminate 5n consoana,formeaza pluralul cu ies& E1%& compan# ( companies (companii " factor# ( factories (fabrici " bab# ( babies (bebelusi - 8nele substanti e terminate 5n o fac plural prin adaugarea unui s& E1%& soprano ( sopranos (soprane " piano ( pianos (piane " photo ( photos (fotografii - 8nele substanti e terminate 5n f sau fe or a ea la plural schimbarea 5n ves& E1%& leaf ( leaves (frunze " half ( halves (jumatati " wife ( wives" life ( lives (vieti " self ( selves (insine " wolf ( wolves (lupi Exceptii: roof ( roofs (acoperisuri " handkerchief ( handkerchiefs (batiste " gulf ( gulfs (golfuri" prapastii " wharf ( wharfswharves (debarcadere

- ;:te a substanti e formeaza pluralul prin schimbarea unei ocale interne& E1%& foot ( feet (picioare .talpa/ " man ( men (barbati " tooth ( teeth (dinti - Pluralul substanti ului child (copil) este children0 (copii)% - 8nele substanti e ram:n la fel si pentru plural& E1%& aircraft (avion" avioane " deer (caprioara" caprioare " series (serie" serii " sheep (oaie" oi " species (specie" specii " fish (peste" pesti
-+luralul substantivelor compuse

- <n cazul substanti elor compuse numai ultimul cu :nt a trece la plural% E1%& bo#(friends (iubiti " break(ins (spargeri " travel agents (agentii de turism Exceptii: substanti ele compuse al caror prim element este man sau .oman or forma pluralul pentru ambele substanti e componente% E1%& men drivers (soferi " women teachers (profesoare " men servants (servitori - <n cazul substanti elor compuse formate din constructii de genul substantiv , prepozitie 7 adverb , substantiv, doar substanti ul de baza a primi semnul pluralului% E1%& sisters(in(law" passers(b#" men(of(war" hangers(on" lookers(on" runners(up - Abre ierile sau initialele or forma pluralul prin adaugarea unui s& E1%& '1s ('embers of 1arliament " 2I1s (ver# important persons
/. $ubstantivele unice 0uncountable nouns1

0ubstanti ele unice sunt cele care in engleza nu se numara (uncountable) deoarece reprezinta unicate sau obiecte puternic indi idualizate, ori notiuni abstracte%

)ume de substante - bread (paine), coffee (cafea), gold (aur), paper (piper),

glass (sticla), oil (ulei, petrol), stone (piatra), !ood (lemn)%

Abstractiuni - earth (pamant), paradise (paradis), nature (natura), the present (prezentul), ad ice (sfat), death (moarte), help (a=utor), information (informatie), ne!s (stire), beaut" (frumusete), e1perience (e1perienta), .no!ledge (cunoastere), friendship (prietenie), theor" (teorie), literature (literatura)% Alte substantive - baggage (baga=), damage (dauna), shopping (cumparaturi), reading (citire), luggage (baga=e), par.ing (parcare), !eather ( reme)%

2. #orma posesiva

Pentru a e1prima posesiunea unui substanti , se foloseste 3orma posesiva a substantivului, care se formeaza in diferite moduri% - La forma de singular a substanti elor care nu se termina 5n s se adauga 3s & E1%& a child4s voice (vocea unui copil " the people4s choice (alegerea oamenilor " a dog4s mouth (gura unui caine " women4s clothes (haine de -pt0 femei - ;u formele de plural ale substanti elor care se termina 5n s se foloseste doar apostroful (3) & E1%& a bo#s4 school (o scoala de baieti " the sisters4 house (casa surorilor - 9umele proprii terminate 5n s or primi fie doar apostrof (>), fie 3s & E1%& 'r 5ones4s - 'r 5ones4 car (masina domnului 5ohn " 6eats4s - 6eats4 poems (poeziile lui 6eats - <n cazul substanti elor compuse si a titlurilor, ultimul cu :nt a primi 3s & E1%& '# father(in(law4s guitar (chithara socrului meu " 7enr# the $ighth4s wife (a opta sotie a lui 7enr# - 3s se foloseste si dupa initiale sau abre ieri& E1%& The 8$94s assistant (asistentii 8$9 "

the 1'4s speech (discursul de -a lui 1' /orma posesi a se foloseste 5n general c:nd orbim de oameni, animale, tari% 0e foloseste si 5n urmatoarele cazuri& a1 <n e1presii temporale& E1%& #esterda#4s newspaper (ziarul de ieri " in five #ears4 time (in timp de : ani " ten minutes4 break (pauza de zece minute b1 <n e1presii construite dupa modelul bani ? !orth of (bani ? in aloare de)& E1%& ten dollars4 worth of bananas (banane de zece dolari " a shilling4s worth of stamps (timbre in valoare de un siling c1 <n alte e1presii uzuale, cum ar fi& E1%& for heaven4s sake (pentru ;umnezeu " a winter4s da# (o zi de iarna " the water4s edge (marginea apei " the plane4s wings (aripi de avion " the train4s departure (statia de tren <n cazul anumitor substanti e folosite la posesi , este uzuala omisiunea substanti ului urmator atunci c:nd sensul comunicarii este clar (magazine, birouri, oficii, casa, locuinta)%
@ou can bu" this at the ba.er>s (shop)% - 1oti cumpara asta la brutarie0 Aar" bought her tic.ets at the tra el agent>s (office)% - 'aria a cump<rat bilete ei la agen=iei de turism0 Bhe .ids !ent to Cobb">s (house)% - 8opii au plecat la >obb# (acasa 0

- 6deea de posesie se poate e1prima si cu a=utorul constructiei of , substantiv% Aceasta constructie se foloseste mai ales pentru lucruri sau fiinte umane sau animale atunci cand acestea sunt urmate de o propozitie subordonata% E1%& the walls of the town (zidurile orasului " the roof of the church (acoperisul bisericii " the ke#s of the house (cheia casei
6 too. the ad ice of the girl and 6 !ent to bu" the boo.% - %m urmat sfatul fetei si am mers sa cumpar cartea0

;a si in limba romana, acelasi substanti poate a ea intelesuri diferite, in functie de conte1tul propozitiei% De e1emplu& Eer hair is blac.% - 1arul ei este negru0 0he found a hair in the brush% - % gasit un fir de par ?n perie0

Bheir house !as made of !ood% - 8asa lor este din lemn0 Fe picnic.ed in the !oods% - %m mers la picnic ?n padure0 - $crieti pluralul urmatoarelor substantive.
?

#% boo. (carte)
?

2% shelf (raft)
?

*% to" (=ucarie)
?

-% man (barbat)
?

5% tourist (turist)
?

6% child (copil)
?

2% stor" (po este)


?

3% flo!er (floare)
?

$% schoolbo" (ele , scolar)


?

#G% brother-in-lo! (cumnat)


?

##% mil.man (laptar)


?

#2% horse race (cal de cursa)


?

#*% footstep (pas, urma de pas)

#-% !oman dentist (dentista)


?

#5% bedroom (domitor)

The article - Articolul


Pentru ca un substanti sa capete 5nteles 5ntr-o propozitie, acesta trebuie sa fie 5nsotit de un determinant substanti al% ;el mai des folosit determinant substanti al este articolul (the article)% 6n limba engleza articolele se pot clasifica astfel&

Articol *otarat - the Articol ne*otarat - a sau an Articol zero - forma implicita (fara articol sau nee,primata

". Articolul *otar4t 0 the 1

Articolul hotar:t (t*e) se scrie inaintea cu antului pe care-l determina si se foloseste astfel& - <naintea unui substanti care a mai fost mentionat 5n conte1tul respecti %
A bird sa! a mouse% Bhe mouse lo ed the bird% - 9 pasare a vazut un soarece0 @oarecele a iubit pasarea0

- Atunci c:nd at:t orbitorul c:t si ascultatorul cunosc notiunea e1primata de substanti , chiar daca nu a mai fost mentionat 5n conte1t%
- Fhere>s the bathroomH - 6t>s on the first floor% ) Ande este baiaB ( $ste la primul etaj0

- <n propozitii sau fraze 5n care definim sau identificam anumite persoane sau obiecte%
Bhe girl in blue is m" cousin% - 3ata in albastru e verisoara mea0

- Ieferitor la obiecte pe care le consideram unice%


the earth, the sun, the moon, the stars - pamantul" soarele" luna" stelele Aar" is in the garden (the garden of this house)% - 'aria este in gradina (gradina acestei case 0

- <naintea superlati ului sau numeralelor ordinale& first, second, thirds, etc (primul, al doilea, al treilea) si onl" (unic 7a, singur 7a, numai)%

the best da" (cea mai buna zi), the first !ee. (prima saptamana), the last chapter (ultimul capitol), the onl" !a" (singura cale)%

- <naintea unor ad=ecti e pentru a te referi 5n general la un grup de oameni care au 5n comun o anumita 5nsusire (sunt frumosi, tineri, batr:ni, =aponezi, etc)

the "oung (tanarul), the beautiful (frumosul), the old (batranul), the best (cel mai bun), the Japanese (japonezul)%

- 9ume de locuri geografice, oceane, r:uri, mari, deserturi, munti, regiuni


the ;aribbean (8araibe), the 0ahara (@ahara), the Atlantic (%tlantic)

- 0e foloseste 5naintea unor nume proprii (muzee, institutii, hoteluri, ziare, orchestre, grupuri muzicale, apoare, nume de famili la plural,etc)%
the 9ational Kaller", the Io"al 0ha.espeare, the 0a o", the Ceatles, the 0pice Kirls, the Kuardian, the Belegraph, the Dail", the Bitanic, the Bo!er of London (Turnul &ondrei), the Eouse of Parliament (8asa parlamentului), the 0miths (familia @mith)

- Decade, secole, grupe de ani%


A" parents !ent to 8ni ersit" in the se enties% - 1arintii mei au mers la facultate in anii saptezeci0 &. Articolul ne*otar4t 0 a / an 1

Articolul nehotarat in limba engleza este +a+ sau +an+% - A se foloseste 5naintea substanti elor care 5ncep cu o consoana%
a bo" (un baiat), a car (o masina), a house (o casa)

- An se foloseste 5naintea substanti elor care 5ncep cu o ocala (a, e, i, o, u)%


an apple (un mar), an orange (o portocala" un portocaliu), an opera (o opera)

E1ceptii& An 5nainte de un +h+ mut& - an hour (o ora), an honor (o onoare)% A 5nainte de +u+ sau +eu+ atunci c:nd se pronunta ca +#ou+& - a European, a uni ersit", a unit (o unitate) Articolul ne*otar4t se foloseste in urmatoarele cazuri& - Pentru a te referi la ce a pentru prima data&
Fould "ou li.e a drin.H - Ti(ar place o bauturaB 6> e finall" got a good =ob% - In sfarsit am obtinut o slujba buna%

- Pentru a te referi la un anume membru al unui grup sau clase& E1emple&

cu nume de profesii& John is an engineer% (Ion este un inginer0)

cu nationalitati si religii& John is an Englishman% (5ohn este un englez) cu instrumente muzicale& Aarius !as pla"ing a iolin !hen the isitor arri ed% ('arius canta la vioara cand a sosit vizitatorul0) cu numele zilelor& 6 !as born on a Bhursda"% (%m fost nascut intr(o 5oi) pentru a desemna +un fel de+, sau +un e1emplu de+& Bhe mouse has a tin" nose% (@oarecele are un nas micut)% 6t is a er" strange car% (E o masina foarte ciudata%) cu substanti e la singular, dupa cu inte cum ar fi !hat si such& Fhat a hoa1L Ee is such a prodigious "oung man% (8e pacalealaC $ un tanar atat de e,traordinar0) atunci c:nd te referi la un singur obiect sau persoana, echi aleaza cu +one+& 6>d li.e an orange and t!o lemons, please% (%si dori o portocala si doua lamai" va rog0)

- Ietineti ca se spune a hundred (o suta), a thousand (o mie), a million (un milion)%


(. Articolul zero

0e spune ca e orba de Articolul zero (sau fara articol) atunci cand nu se foloseste nici un articol% Articolul nu se foloseste 5n urmatoarele cazuri& - ;u nume de tari (la singular)%
Kerman" is an important economic po!er% - Dermania e o importanta putere economica0 Ee>s =ust returned from Argentina% - $l tocmai s(a intors din %rgentina

(E1ceptie& 6>m isiting the 8nited 0tates ne1t !ee.% - Mizitez 0tatele 8nite saptamana iitoare%) - ;u numele limbilor%
/rench is spo.en in Bahiti% - 3ranceza este vorbita in Tahiti0 English uses man" !ords of Latin origin% - $ngleza foloseste multe cuvinte de origine latina0

- ;u numele meselor%

Lunch is at midda"% - 'asa de prEnz este la prEnz (amiaza 0 Dinner is in the e ening% - 8ina este seara Crea.fast is the first meal of the da"% - 'icul dejun e prima masa a zilei0

- ;u numele persoanelor (doar cele la singular)%


John>s coming to school% - Ion vine la scoala0 Keorge Ning is m" uncle% - Fegele Deorge este unchiul meu0

- ;u titluri si nume proprii&


Prince ;harles is Oueen Elizabeth>s son% - 1rintul 8harles este fiul reginei $lisabeta Dr% Fatson !as 0herloc. Eolmes> friend% - ;r0 Gatson a fost prietenul lui @herlock 7olmes0

(<nsa titlurile generice, luate singure, au articol& the Hueen of $ngland" the 1ope) - Dupa cazul posesi format cu 3s%
Eis sister>s car% - 'asina surorii lui0 Laura>s bas.et% - 8osul &aurei0

- ;u numele profesiilor%

Engineering is a useful career% - Ingineria e o cariera folositoare0 Ee>ll probabl" go into medicine% - $l probabil va merge la medicina0

- ;u nume de magazine&

6>ll get the card at 0mith>s% - %m sa obtin cardul la magazinul lui @mith0 (smith + fierar

- ;u ani%

#$23 !as a !onderful "ear% - IJKL a fost un an minunat0 Do "ou remember #$$5H - Iti amintesti de IJJ:B

- ;u substanti e unice (uncountable nouns)%

Ail. is often added to tea in England% - &aptele este adesea adaugat la ceai in %nglia0 Peace is good% - 1acea e buna0

- ;u numele unor munti, lacuri si insule&

Aount AcNinle" is the highest mountain in Alas.a% - 'untele 'cMinle# e cel mai inalt munte din %laska 0he li es near 0alt" La.e% - $a locuieste (traieste langa &acu @arat0 Ea e "ou isited Long 6slandH - %i vizitat &ong IslandB

- ;u ma=oritatea numelor de strazi , orase, statii pentru mi=loacele de transport si aeroporturi%


Mictoria 0tation is in the centre of London% - @tatia 2ictoria e in centrul &ondrei0 ;an "ou direct me to Cond 0treetH - 1oti sa ma directionezi spre strada >ondB Bhe">re fl"ing from Eeathro!% - $i zboara de la 7eathrow0

- <n unele e1presii in ariabile%


b" car (cu masina), at school (la scoala), at !or. (la munca), at 8ni ersit" (la universitate), in church (la biserica), in bed (in pat), b" train (cu trenul), on foot (pe jos), on holida" (in vacanta), on air (in broadcasting) (in direct)% /. A 5 An si One

Atunci c:nd se numara sau se masoara timpul, distanta, greutatea, etc% se poate folosi fie a 5an, fie one pentru singular% E1emple&
A 7 Pne pound (o livra .sau lira/), A 7 Pne million pounds (un milion de lire) @ou can ta.e an7 one hour for lunch% - 1ute=i s< lua=i o ora pentru masa de prEnz0

Dar a7an si one nu 5nseamna 5ntotdeauna acelasi lucru&


A bo1 is no good% (Fe need something else, not a bo1)% - 9 cutie nu e buna0 (!e trebuie altceva" nu o cutie 0 Pne bo1 is not enough, !e need t!o bo1es% - 9 (singura nu e suficient" ne trebuie doua cutii0

6imba Engleza
$paniola 7896 C$$ +7+-9-$:6 ;ava$cript A;A< #las* Anime ;ocuri #orum
Top of Form

7ome

Cautare
Bottom of Form Top of Form

Autentifica

ume! "arola!
Bottom of Form

#ine$ma minte

=ecuperare parola Inregistrare

Articole - Exercitii si teste engleza incepatori


- =ecunoasteti si scrieti 0cu litere mici1 articolul *otarat sau ne*otarat din fiecare propozitie.
?

#% Bhe mil. is !hite%


?

2% Bhat is a bird%
?

*% Fhere is the carH

-% Did "ou fl" !ith an airplaneH


?

5% Ee has a nice dogg"%


?

6% 6 li.e the flo!ers in their nature%


?

2% Bhe co!s gi e us mil.%


?

3% Ee sa! an elephant%
?

$% Bhat is a personal noteboo.%


?

#G% Do "ou li.e the fruitsH


?

##% Lets !rite an english poem%


?

#2% 6 =ust ate a pear%


Teste engleza" gramatica: e,ercitii articole incepatori0

http&77!!!%marplo%net7engleza7e1ercitii-articoleQincepatori-e

S-ar putea să vă placă și