Sunteți pe pagina 1din 21

Insolvena unitilor administrativ teritoriale. Necesitate reglementare. Argumente pro i contra raportat la prevederile OUG 46/ !"#.

Legal Updates Workshop Organizator: Business Review Speaker: Stan Trnoveanu, Co !anaging "artner Bu#ure$ti, %&'%(')(%*

+' +nsolven,a unit-,ilor ad.inistrativ teritoriale' /spe#te introdu#tive'

Insolvena unit)ilor administrativ-teritoriale repre*int o procedur cu caracter de noutate +n ,om-nia A .ost introdus prin Ordonana de urgen nr. 46 din " mai !"# privind cri*a .inanciar /i insolven)a unit)ilor administrativ-teritoriale0 +n principal ca urmare a presiunilor 1ondului %onetar Internaional. 2tructura OUG 46/ !"# urmrete0 +n mare0 parte din structura 3egii 45/ !!6 privind procedura insolvenei. Apar +ns numeroase te6te inedite precum i unele inconsecvene legislative care vor ridica pro7leme +n practic.

ON$ %O&$ A'$A(

++' Li.itele n #are se poate anga0a U/T prin #ontra#tarea sau garantarea de .pru.uturi, posi1ile #auze ale insolventei
8otrivit art. 6# alin. 4 din 3egea 9#/ !!6 privind .inanele pu7lice locale0 gradul de +ndatorare a 7ugetului UA: ;inclu*-nd +mprumutul ce urmea* a .i contractat< nu poate dep/i nivelul ma6im de #!= raportat la media aritmetic a veniturilor proprii pe ultimii trei ani. (e la +ncadrarea +n gradul de +ndatorare sunt e6ceptate +mprumuturile contractate /i/sau garantate de unit)ile/su7divi*iunile administrativ-teritoriale0 la momentul autori*rii contractarii/garantrii0 pentru asigurarea pre.inan)rii /i/sau co.inan)rii proiectelor care 7ene.icia* de .onduri e6terne neram7ursa7ile de preaderare /i postaderare de la Uniunea $uropean art. 6# alin. ;5>< din lege. ? Atenie la dispo*iiile OUG 66/ !"" privind prevenirea0 constatarea /i sanc)ionarea neregulilor aprute +n o7)inerea /i utili*area .ondurilor europene /i/sau a .ondurilor pu7lice na)ionale a.erente acestora0 care sta7ilesc la art. #6 o derogare de la prevederile art. #6 /i art. 46 alin. ;"< din legea 45/ !!60 respectiv e6igi7ilitatea anticipat a granturilor.

ON$ %O&$ A'$A(

+++' Li.itele n #are se poate anga0a U/T prin #ontra#tarea sau garantarea de .pru.uturi 3 #orelarea #u prevederile OU4 2&5)(%*
8otrivit art. 6# alin. ;4>< din legea 9#/ !!6: Unitile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au nregistrat pli restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate pn la data solicitrii avizului omisiei de autorizare a mprumuturilor locale, sau care au nregistrat de!icit al seciunii de !uncionare la s!r"itul anului anterior solicitrii, nu au dreptul la contractarea sau garantarea de mprumuturi# $alineat introdus prin %U& '3/()1)* 3egiuitorul a prev*ut i o derogare de la regula de mai sus anticip-nd intrarea +n vigoare a OUG 46/ !"#@ Sunt e+ceptate de la prevederile alin# $,-* unitile/subdiviziunile administrativteritoriale care se a!l n procedur de criz !inanciar sau insolven .i care solicit mprumuturi sau garanii pentru re!inanarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei !inanciare sau insolvenei, dup caz# $alin# ,/*# Aontrolul respectrii pla.onului@ Aomisia de autori*are a +mprumuturilor locale din cadrul %inisterului 1inanelor 8u7lice 8ro7leme practice@ imposi7ilitatea veri.icrii con.orta7ile respectrii pla.onului de ctre .inanator/creditor0 accesului la in.ormaii de interes pu7lic i la documentele care atest datoriile UA:. $6@ ,egistrul de eviden a datoriei pu7lice locale

ON$ %O&$ A'$A(

+7' OU4 2&5)(%* Ra,iunile interven,iei legiuitorului


2e regsesc pe scurt +n e6punerea de motive a Ordonanei de Urgen@ ? prevederile art. 45 din 3egea 9#/ !!60 care stipulau c +n termen de 6 luni de la intrarea +n vigoare a acesteia tre7uia ela7orat proiectul de lege special re.eritor la cri*a .inanciar i insolvena UA: Nu Busti.ic luarea msurii deoarece au trecut apro6. 6 ani C nu mai poate su7*ista o presiune pe legiuitor ? volumul mare al arieratelor Nu Busti.ic urgena adoptrii msurii deoarece la .inele lui decem7rie !"" pl)ile restante +n economia autoDton se ridicau la cca ""! miliarde lei0 din care aproape 4 miliarde ;adic cca 4!=< apar)ineau sectorului privatE. ? prevederile acordului stand-7F dintre ,om-nia i 1ondul %onetar Internaional Gn realitate cau*a principal a interveniei legislative pe calea Ordonanei de Urgen o repre*int acordul stand-7F cu 1ondul %onetar Internaional iar +n su7sidiar degrevarea 7ugetelor administraiilor locale.
E 2ursa@ (aniel (aianu 0 consilier onori.ic al primului ministru0 .ost ministru de .inan)e0 Hiarul 1inanciar "9.!6. !"# ON$ %O&$ A'$A(
6

7' /spe#te ter.inologi#e 3 de8inirea crizei financiare (i)


OUG 46/ !"# de.inete la art. unitilor administrativ-teritoriale lit. m< conceptul de cri* .inanciar +n s.era

0Criza financiar este starea patrimoniului unitii administrativ-teritoriale caracterizat prin e+istena unor di!iculti !inanciare, prin lipsa acuta de disponibiliti bne"ti, ce conduce la neachitarea obligaiilor de plat, lichide .i e+igibile, pe o anumit perioad de timp# riza !inanciar este prezumat n urmtoarele situaii1 - neachitarea obligaiilor de plat, lichide .i e+igibile, mai vechi de 2) de zile .i care dep"esc 134 din bugetul general al unitii administrativ-teritoriale respective, cu e+cepia celor a!late n litigiu comercial5 - neachitarea drepturilor salariale prevzute n bugetul local de venituri .i cheltuieli sau n bugetele instituiilor ori serviciilor publice de interes local sau 6udeean, dup caz, pe o perioad mai mare de 2) de zile de la data scadenei50

ON$ %O&$ A'$A(

&

7+' /spe#te ter.inologi#e 3 de8inirea crizei financiare (ii)

Noua reglementare a modi.icat i de.iniia e6istent +n legea 9#/ !!6 privind .inanele pu7lice locale ast.el c +n pre*ent cele de.iniii se suprapun. O modi.icare important@ ? 3egea 9#/ !!6 vi*a e6cluderea din calculul criteriului prev*ut de lege o7ligaiilor de plat0 licDide /i e6igi7ile0 care se a.lau +n litigiu contractual ? OUG 46/ !"# +n redactarea actual e6ceptea* o7ligaiile de plat a.late +n litigiu comercial Ari*a .inanciar este o procedur administrativ e6traBudiciar di.erit de procedura Budiciar a insolvenei UA:. Gn cadrul acestei etape se adopt un 8lan de ,edresare .inanciar care este un instrument di.erit de 8lanul de ,edresare a de7itoarei +n perioada insolvenei.

ON$ %O&$ A'$A(

7++' /spe#te ter.inologi#e 3 de8inirea st-rii de insolven ;i<


2tarea de insolven este de.init potrivit aceluiai mecanism ca i starea de cri* .inanciar la art. lit. r< din Ordonan@ Insolvena este starea patrimoniului unitii administrativ-teritoriale caracterizat prin e+istena unor di!iculti !inanciare, prin lipsa acut de disponibiliti bne.ti, ce conduce la neachitarea obligaiilor de plat, lichide .i e+igibile, pe o anumit perioad de timp# 7nsolvena este prezumat n urmtoarele situaii1 - neachitarea obligaiilor de plat, lichide .i e+igibile, mai vechi de 1() de zile .i care dep.esc 3)4 din bugetul general al unitii administrativ-teritoriale, !r a se lua n calcul cele a!late n litigiu comercial5 - neachitarea drepturilor salariale izvorte din raporturile de munc .i prevzute n bugetul de venituri .i cheltuieli, pe o perioad mai mare de 1() de zile de la data scadenei5

ON$ %O&$ A'$A(

7+++' /spe#te ter.inologi#e 3 de8inirea st-rii de insolven ;ii<


(e su7liniat c din coro7orarea celor dou criterii C valoarea o7ligaiilor de plat ;5!= din 7uget< i perioada +n care nu au .ost acDitate ;" ! *ile<0 re*ult c starea de insolven presupune o dis.uncionalitate e6trem de grav la nivelul UA: (in compararea prevederilor de mai sus cu cele privitoare la starea de insolven comercial de.init de legea 45/ !!6 re*ult c@ ? legiuitorul nu stipulea* +n ca*ul insolvenei UA: valoarea creanei +n termeni nominali ;cum este ca*ul valorii prag de 45.!!! lei< ci o raportea* la +ntregul 7uget al instituiei. ? perioada de neplata este mai lung +n ca*ul UA: ;" ! *ile< dec-t +n ca*ul societilor comerciale ;I! *ile< ? relativ la al doilea criteriu de apreciere acesta este oarecum am7iguu. Nu se raportea* nici mcar la un procent din totalul 7ene.iciarilor drepturilor salariale ci pare s ai7 +n vedere neplata totalitii drepturilor salariale pentru mai mult de " ! *ile. Nu e6ist conceptul de insolven iminent ca +n situaia reglementat de 3 45/ !!6 adic insolvena predicti7il +n viitorul apropiat. 8oate cri*a .inanciar s acopere aceast stareJ

ON$ %O&$ A'$A(

+>' /spe#te ter.inologi#e 3 de8inirea de1itorului, parti#ipan,ii


(e7itorul este de.init generic la art. " din OUG 46/ !"#@ prezenta ordonana de urgen stabile"te cadrul general si procedurile colective pentru acoperirea pasivului unitilor administrativ-teritoriale a!late n criz !inanciar sau n insolven# :otui0 pentru a cuprinde s.era su7iectelor supuse acestei proceduri este necesar coro7orarea cu articolul " din actul normativ@ $1* 8a stabilirea situaiei de criz !inanciar sau insolven, con!orm prezentei ordonane de urgen, se iau n considerare obligaiile de plat ale unitilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv serviciilor publice de interes local sau 6udeean cu termene scadente# $(* 9revederile %rdonanei &uvernului nr# ((/())( privind e+ecutarea obligaiilor de plat ale instituiilor publice, stabilite prin titluri e+ecutorii, aprobat cu completri prin 8egea nr# (::/())(, cu modi!icrile .i completrile ulterioare, nu se aplic unitilor administrativteritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv instituiilor publice de subordonare local# ? (e.iniia nu .ace re.erire la instituiile pu7lice de su7ordonare local dar se poate deduce c te6tul este aplica7il i acestora. Art. "5" din legea 45/ !!6 +nc e6ceptea* regiile autonome. 8otrivit art. "4 alin.;"<0 pe l-ng participan)ii clasici ;instanele Budectore/ti0 Budectorulsindic0 adunarea creditorilor0 comitetul creditorilor /i administratorul Budiciar<0 la procedura insolven)ei UA:-urilor se regsesc suplimentar ordonatorul prin#ipal de #redite ?i autorit-,ile deli1erative'
ON$ %O&$ A'$A(
%(

>' /spe#te de drept #o.parat privind insolven,a U/T ;i<


(reptul anglo sa6on C modelul 2UA ? $ste reglementat e6pres insolvena municipalitilor ;ADapter I o. KLanMruptcF AodeK "I94< ? $6ist o practic vecDe de apro6. 9! ani0 .iind .ormulate p-n +n pre*ent peste 5!! de cereri de descDidere a procedurii. &i*ea* orae0 sate0 districte0 districte .iscale0 districte colare i utiliti municipale. ? scopul procedurii este s asigure municipalitilor cu pro7leme .inanciare protecie +n .aa creditorilor pentru a de*volta i negocia un plan de aBustare a datoriilor prin e6tinderea maturitii acestora0 reducerea principalului ori a do7-n*ilor sau re.inanarea acestora prin o7inerea unui nou +mprumut. ? 3egea nu prevede posi7ilitatea licDidrii0 o ast.el de ipote* .iind +n contradicie cu al "!lea Amendament al Aonstituiei americane. 8ractic prin rescadenarea i diminuarea datoriilor insolvena este o metod de +ncDidere conta7il. ? Gn pre*ent0 se discut despre deontologia .ormulrii cererii de descDidere a procedurii pentru unul dintre cele mai mari orae americane C (etroit0 comportament trans.rontalier al de7itorului.
ON$ %O&$ A'$A(
%%

>+' /spe#te de drept #o.parat privind insolven,a U/T ;ii<


(reptul continental C 1rana ? Nu e6ist o reglementare special privitoare la insolvena unitilor administrativteritoriale. Nu e6ist practic relevant +n domeniu. ? $6ist +ns discuii cu privire la introducerea unor dispo*iii care s reglemente*e insolvena municipalitilor0 departamentelor i regiunilor. ? Aau*a@ Aa *isele N+mprumuturi to6iceN contractate de colectivitile locale estimate la peste "4 miliarde de euro care a.ectea* peste 4!!! de entiti locale. ? Gn pre*ent acestea nu pot declara insolvena iar 7unurile pu7lice nu pot .i aduse +n garanie. (ac municipalitile devin insolva7ile0 intervine Guvernul central care impune aBustri .iscale i .acilitea* negocierea datoriilor +ntre creditori i +mprumutat. Aa o conclu*ie0 reglementarea autoDton este de inspiraie anglo-sa6on i 7a*-ndune pe relativul succes al acesteia +n 2UA0 se poate dovedi util. Un e6emplu gritor este depunerea cererii de descDidere a procedurii de ctre 8rimria Aninoasa la nici sptm-ni de la intrarea +n vigoarea a legii0 urmat de admiterea cererii. 2peci.ic naional vendete locale cu conotaie politica.

ON$ %O&$ A'$A(

%)

>++' @le.ente pozitive ale noii regle.ent-ri ;i<


Unitile administrativ-teritoriale nu mai sunt supuse C perioadei de gra)ie0 proteciei acordate de legiuitor prin intermediul OG / !! privind e6ecutarea o7ligaiilor de plat ale instituiilor pu7lice0 sta7ilite prin titluri e6ecutorii (in acest punct de vedere OUG 46/ !"# este o reglementare superioar OG / !! care inter*icea e6ecutarea silit a titlurilor e6ecutorii dac +n 7ugetul instituiei nu erau apro7ate sume cu aceast destinaie precum i din punctul de vedere al celeritii ;e6. nu se mai poate acorda termenul de graie< Un alt aspect po*itiv este .aptul c .unciile administratorului Budiciar/Budectorului sindic sunt similare celor prev*ute de legea 45/ !!6. Nu e6ist cDestiuni atipice care s necesite o cali.icare/autori*are suplimentar a participanilor la procedur @Aist- un registru lo#al al situaiilor de insolven a unitilor administrativ-teritoriale in care sunt +nscrise toate unitile administrativ-teritoriale a.late +n stare de insolven document pu7lic care se pu7lic i se actuali*ea* permanent pe pagina de internet a !inisterului Binan,elor "u1li#e'

ON$ %O&$ A'$A(

%*

>+++' @le.ente pozitive ale noii regle.ent-ri ;ii<


Administratorul Budiciar poate propune autorit-,ii deli1erative;C< de a rezilia;C< sau denun,a unilateral #ontra#tele n#heiate de unitatea ad.inistrativ teritoriala, care nu pot .i e6ecutate in cadrul planului de redresare ;art. #I lit. D<. Administratorul Budiciar nu poate re*ilia sau denun)a unilateral contractele +ncDeiate de UA: din proprie iniiativ.
? Aa o constatare0 nu e6ist un drept de despgu7ire pentru denunarea unilateral. $ste +n .apt o cau* de e6onerare de o7ligaiile +n curs care generea* pierderi maBore pentru cocontractaniJ

8lanul de redresare instrument speci.ic procedurii insolvenei UA:. 2e di.erenia* de planul de redresare .inanciar0 instrument ce caracteri*ea* etapa cri*ei .inanciare a UA:0 +ntocmit de ordonatorul principal de credite i mem7rii comitetului de cri*. 8lanului de acDitare a de7itelor0 calendarul i condiiile de ram7ursare sunt nego#iate de ad.inistratorul 0udi#iar #u #reditorii ;art' =*< 8lanul de redresare poate de.avori*a unele creane0 poate prelungi data scadentelor si poate modi.ica rata do7-n*ii0 penalitile sau oricare alte clau*e din cuprinsul contractului ori al celorlalte i*voare ale o7ligaiilor unitii administrativ-teritoriale. ;art. I4<
? 8ractic redresarea poate +nsemna +n principal reealonarea/tierea/aBustarea creanelor +n privina programului de pli respectiv renunarea la serviciile neeseniale0 reducerea unor costuri
ON$ %O&$ A'$A(
%2

>+7' @le.ente pozitive ale noii regle.ent-ri ;iii<


8osi7ilitatea urmririi patrimoniului dup +ncDiderea procedurii@ creditorii care nu au depus declaraii de crean n termenul stabilit de art# ;2 alin# $1* lit# b* nu .i mai pot e+ecuta preteniile !a de o unitate administrativ-teritorial dect dup nchiderea procedurii. ;art. 4I<. 3imita va .i data de prescriptie. &otul asupra planului C du7l condiie: 9entru validitatea deliberrilor cu privire la planul de redresare este necesar ntrunirea voturilor majoritii creditorilor, reprezentnd cel puin 2 ! din valoarea creanelor'; art' ==< ? 8ro7lem@ +n ca*ul respingerii planului de ctre maBoritatea cali.icat0 con.orm art. "!! din OUG 46/ !"# Budectorul-sindic a#ord- un nou ter.en pentru re8a#erea a#estuia' Legea nu sta1ile?te de #Dte ori se poate re8a#e planul ?i relua votul. 8e cale de consecin0 acesta poate .i re.cut p-n creditorii se Dotrsc s +l adopte. Aceasta deoarece procedura di*olvrii urmate de licDidare i pierderea calitii de su7iect de drept este e6clus +n ca*ul UA:. 8osi7ilitatea suspendrii plilor e.ectuate de unitatea administrativ-teritorial ctre creditori dup declararea strii de insolvena si p-n la ela7orarea planului de acDitare a de7itelor ctre creditori. ;art. "0 lit. i< Areanele garantate au caracter privilegiat i se +ndestulea* cu pre.erin din 7unurile ce au .cut o7iectul garaniei ;art. "!9 alin." <
ON$ %O&$ A'$A(
%6

>7' @le.ente negative ?i atipi#e ale noii regle.ent-ri ;i<

Insolvena pre*umat a UA: este o stare mai mult dec-t grav +ntruc-t presupune neplata unor datorii ce depesc 5!= din 7ugetul UA: datorii ce nu au .ost pltite mai mult de " ! *ile sau neplata drepturilor salariale pentru mai mult de " ! *ile. Neincluderea datoriilor a.late +n litigiu comercial poate da natere unei realiti denaturate C pot .i Dotr-ri Budectoreti e6ecutorii dar creanele s .ie considerate +nc +n litigiu ;supuse apelului/recursului< 8entru a .i adoptat0 planul de redresare nu mai este supus e6clusiv votului creditorilor ci va tre7ui s ai7@ - avi*ul (irec)iei Generale a 1inan)elor 8u7lice Bude)ene/ mun. Lucure/ti /i - Aur)ii de Aonturi0 - totodat .iind necesar a .i supus apro7rii autorit)ii deli7erative. Aonclu*ie 0 este destul de .ormalista adoptarea care du7lata votul creditorilor .ace procedura destul de greoaie .
ON$ %O&$ A'$A(
%&

>7+' @le.ente negative ?i atipi#e ale noii regle.ent-ri ;ii<


,emuneraia administratorului Budiciar nu poate depi indemni*aia lunar a primarului unitii administrativ-teritoriale sau su7divi*iunii acesteia0 a.lat +n insolventa0 respectiv a preedintelui consiliului Budeean a.lat +n insolventa0 dup ca*0 maBorata cu 5!=. Onorariul limitat poate genera neimplicarea unor pro.esioniti ;art. #5< 8ro7lema aplicrii art. "!I din OUG nr. 46/ !"# care sta7ilete c procedura insolven)ei se +ncDide printr-o Dotr-re pronun)at de Budectorul sindic dac nu mai sunt +ndeplinite condi)iile strii de insolven)0 cDiar dac nu au .ost stinse toate crean)ele iar restul creanelor nestinse +n procedura de insolven vor .i cuprinse in planul de redresare a strii de cri*a .inanciar ADestiune atipic@ Budectorul sindic poate des.iina masurile luate de administratorul Budiciar0 cDiar daca nu au .ost contestate ;art. #I< ? 2e tinde ctre un verita7il control de oportunitate e6ercitat de Budectorul sindic C di.eren nota7il .a de prevederile legii 45/ !!6.

ON$ %O&$ A'$A(

%9

>7++' @le.ente negative ?i atipi#e ale noii regle.ent-ri ;iii<


8ro7lem practic re*ultat din aplicarea art. 6# din Ordonan care prevede@ 0daca unitatea administrativ-teritoriala nu contesta starea de insolventa in termenul prevzut de art# ') alin# $(* $s#n# 3 zile*, 6udectorul-sindic pronun sentina de deschidere a procedurii de insolven0# < :e6tul nu prevede ce se +nt-mpl dac nu sunt +ndeplinite cerinele de .ond @ rm-ne UA: +n insolven0 se propune plan de redresare sau se +ncDide proceduraJ 8ro7lema votului asupra planului@ dei +n articolul re*ervat de.iniiilor se .ace vor7ire despre categorii di.erite de creane garantate0 7ugetare0 salariale ;art. . lit. .<0 g<0 D<< planul nu se votea* +n .unc)ie de categorii distincte de crean)e. Aciunea +n anulare C s.er e6agerat de restr-ns. Actele sunt considerate .rauduloase i deci anula7ile numai dac@ a* se constituie ori se per!ecteaz o garanie real pentru o creana care era chirogra!ar, in cele 1() de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolventa5 b* se e!ectueaz pli anticipate ale obligaiilor de plata ale unitii administrativteritoriale, in perioada celor 1() de zile anterioare introducerii cererii de deschidere a procedurii de insolven, dac scadena lor !usese stabilit pentru o dat ulterioar deschiderii procedurii#
ON$ %O&$ A'$A(
%:

>7+++' @le.ente negative ?i atipi#e ale noii regle.ent-ri ;iv<


Gntre7are@ nu pot e6ista i alte acte de*ecDili7rate sau .rauduloase +n a.ara celor dou tipuri de operaiuni prev*ute de legeJ ? a uitat sau a iertat legiuitorul s prevad i alte ca*uriJ Aonsecina@ spectrul actelor .rauduloase este mult mai restr-ns dec-t cel prev*ut de art. 9I-4! din legea 45/ !!6. 8erioada suspect este i ea redus su7 aspect temporal. 8ro7lema distri7uirii sumelor o7inute din licDidarea parial a patrimoniului UA:. (in economia te6telor art. "!9 i art. "!4 din OUG 46/ !"# re*ult c legiuitorul a luat +n calcul doar dou categorii de creane@ garantate care se +ndestulea* din valori.icarea 7unurilor i negarantate care ar tre7ui s se +ndestule*e proporional +ns legea .ace trimitere la art. 64-9 din 3egea nr. 45/ !!6. ?a uitat legiuitorul de ordinea de distri7uire prev*ut la art. " # din legea 45/ !!6 i de prioritile legale J ? sunt ignorate creanele salariale i cele 7ugetare ;e6. 7unuri din domeniul privat pentru care se datorea* impo*it<.

ON$ %O&$ A'$A(

%=

>+>' "ro1le.e ?i de8i#ien,e de tehni#- legislativ- ale OU4 2&5)(%*


%eniunea de la art. 4 alin. ; < din Ordonan care .ace trimitere la prevederile art. 4 din Aodul de procedur civil. Gn mod evident trimiterea este ctre reglementarea incompati7ilitilor +ns acestea se regsesc +n Noul cod de 8rocedur Aivil +n vigoare de la "5.! . !"# la art. 4" i urm. 8ractic se trimite la un te6t de lege a7rogat e6pres. %eniunea de la art. lit. m< i r< sintagma litigiu comercial C a7andonat de Aodul Aivil +n .avoarea noiunii de litigiu ntre pro!esioni"ti# 8ro7lema reglementrii cii de atac@ art. 4 coro7orat cu prevederile art. "50 "9 i "4 din Ordonan .i6ea* calea de atac +mpotriva Dotr-rilor pronunate de Budectorul sindic ca .iind recursul. 8otrivit legii 45/ !!60 +naintea intrrii +n vigoare a NA8A0 Dotr-rile se atacau cu recurs devolutiv +n condiiile art. #!4> ? 1ie este o eroare important a legiuitorului deoarece soluiile Budectorului sindic potrivit Noului Aod de 8rocedur se atac cu apel0 .ie este o reglementare derogatorie situaie +n care recursul va .i e6ercitat doar +n condiiile restrictive prev*ute de art. 444 NA8A. Necoro7orarea dispo*iiilor art. 66 care prevd suspendarea de drept a tuturor ac)iunilor Budiciare sau e6traBudiciare demarate +mpotriva UA: cu prevederile art. " lit. D care reglementea* ca atri7u)ie a Budectorului sindic suspendarea procedurilor de e6ecutare silit.

ON$ %O&$ A'$A(

)(

7- .ulEu.es#F
H,8 InsolvencF 28,3 2tan :+rnoveanu0 Ao-%anaging Associate $-mail@ stan.tirnoveanuO*rp.ro PPP.*rp-insolvencF.ro