Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei, Cercetrii , Tineretului si Sportului Subiecte pentru proba scrisa- Faza judeeana a Olimpiadelor la disciplinele din aria

curriculara ,,Tehnologii ! Martie "#$$

OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNOLOGICE Faza judeteana martie 2011 Pr !i"# Ser$i%ii D meniu"# E% n mi%& Admini'trati$ C"a'a# a (I)a ruta dire%t*& T ate 'u+ie%te"e 'unt +"i,at rii- Se a% rd* 10 .un%te din !i%iu Tim.u" e!e%ti$ de "u%ru e'te de / re S01IECT0L I TOTAL 12 P0NCTE I-1 Scrieti pe %oaia de concurs litera corespunzatoare raspunsului corect & 2. $' (nregistrarile interne ale intreprinderii pro)in de la& a* %ortele de )anzare, %urnizori, distribuitori, clienti+ b* in)estigarea pietei, productie, personalul %irmei+ c* %ortele de )anzare, productie, compartimentul contabilitate+ d* cercetarile de mar,eting, %urnizori, clienti+ "' -ctiunile la ni)el public ale unui client nesatis%acut sunt& a* decizia de incetare a cumpararii produsului si transmiterea nemultumirilor catre di)erse organizatii+ b* a)ertizarea prietenilor si rezol)area problemelor pe cale legala+ c* cererea de rezol)are a problemei adresata %irmei )ino)ate si rezol)area problemei pe cale legala+ d* decizia de a schimba %urnizorul de produse.ser)icii /' -doptarea marcilor ii ajuta pe cumparatori in mai multe %eluri& a* sa-si creeze o imagine despre %irma+ b* sa transmita cumparatorilor ce)a despre calitatea produsului+ c* sa creeze, mentina si sa consolideze relatia cu clientii+ d* sa-si di%erentieze produsul pe piata' 0' Functia premisa a mar,etingului este& a* satis%acerea in conditii superioare a ne)oilor de consum b* cercetarea pietei, a necesitatilor de consum c* ma1imizarea e%icientei economice d* adaptarea la cerintele pietei 2'3rintre obiecti)ele psihologice se numara si & a* cresterea pro%itului b* cresterea ni)elului in)estitiilor c* gradul de cunoastere a produselor d* mentinerea cotei de piata I-2 2. Transcrieti, pe %oaia de concurs, litera corespunzatoare %iecarui enunt 4 a& +& %& d& e* si notati in dreptul ei litera A, daca apreciati ca enuntul este ade)arat sau litera F, daca considerati ca enuntul este %als' a* ! E%icienta comunicarii in organizatie are in )edere, printre altele, trans%ormarea unei bune comunicari intr-o politica a companiei si comunicarea bidirectionata' b* ! Fisa postului detaliaza acti)itatile speci%ice postului de munca' c* ! 3ersonalul in )arsta este mai putin stabil 4schimba usor locul de munca*' d* - 5elatiile de autoritate sunt relatiile stabilite intre titularii a doua posturi situate pe acelasi ni)el ierarhic dar apartinand unor compartimente di%erite' e* ! Comportamentul pro%esional delimiteaza coordonatele in lim6tele caruia se mani%esta o conduita speci%ica unei pro%esii'

I-/

Stabiliti corespondenta corecta # $' specializare "' coordonare /' %ormalizare

2.

a'modul de asigurare a cooperarii intre compartimente si indi)izi b' gradul de precizie in de%inirea %unctiilor si legaturilor c' gradul de di)izare si omogenitate a muncii in compartimentele %irmei

S01IECT0L II

TOTAL /2 P0NCTE

II-1 10. (n%ormatiile obtinute din descrierea postului sunt sintetizate in %isa postului care descrie persoana ideala pentru ocuparea postului' a* Ce anume detaliaza Fisa postului7 b* Ce reprezinta acest document pentru detinatorul postului de muna7 c* Care sunt elementele componente ale %isei postului7 d* Cine coordoneaza acti)itatea de reactualizare a %iselor de post7 e* 8etaliati conditiile de angajare ca parte componenta a %isei postului' II-2 Completati tabelul de mai jos cu interpretarea gesturilor& 9est $' Mangaierea barbii, sprijinirea capului, sau un deget pe obraz, un altul sub barbie, celalate indoite "' Capul sprijinit pe mana /' :asare pe spate pe scaun, mainile dupa cea%a 0' Mainile adunate cu degetele sprijinite 2' palma pusa pe cea%a ;' - tine intre buze un brat al ramei de ochelari <' (ncrucisarea bratelor II-/ a' Cum se mai numeste structura ierarhic-%unctionala7 b'Cati asociati are societatea in comandita pe actiuni7 c'3e baza carei legi au %ost in%iintate regiile autonome7 d'Cate ni)ele de cali%icare e1ista in 5omania7 e'Cum este scara ierarhica la organigramele circulare7 $' "' /' 0' 2' ;' <' 10. 12. (nterpretare

"

S01IECT0L III

TOTAL 30 P0NCTE

III-1 20. -' (magineaza-ti ca citesti in mass-media un anunt re%eritor la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de =agent de )anzari ' Ce ar trebui sa poata %ace candidatul7 -8oar sa completeze %acturile corect7 - Sa %aca numai o lista a clientilor si din cand in cand sa promo)eze produsele catre bene%iciar7 - 8oar sa prospecteze piata de pro%il si sa comercializeze numai produse de cerere curenta7 >' Ser)iciul de agent de )anzari reprezinta o meserie %rumoasa si dinamica deoarece presupune promo)area si )anzarea directa a mar%urilor si ser)iciilor ce %ac obiectul o%ertei comerciale a unei organizatii' 5ealizati %isa postului pentru =agent de )anzari si precizati care sunt abilitatile minime pentru ocuparea postului' III-2 20.

Se d urmtoarea organigram'Completai casetele goale cu elementele lips, trans%ormai organigrama , ?ntr-o organigram circular

>irou calcul salarii

>irou import - e1port

>irou apro)izionare

>irou proiectare cu noi produse

"

8(5ECTO5 COME5C(-:

-teliere ;

>irou contabilitate

>irou mecano energetic

8(5ECTO5 ECO@OM(C

>irou personal salarizare