Sunteți pe pagina 1din 13

ASEZARI UMANE URBANE SI RURALE

Categorie de asezare uman Criterii Structura populatei umane 1. densitti 2. structura socioprofesional 3. structura cultural si mentalitti Activitti economice 1. structura 2. densitatea spatial a activitatilor productive Resurse energetice ASEZARE RURALA (A.R.) 1. scazute 2. relativ omogenitate 3. relativ omogenitate, dinamic relativ sczut ASEZARE URBANA (A.U.) 1. foarte ridicate 2. heterogenitate profesional 3. heterogenitate cultural a umane

socioetnopopulatiei

1. structur relativ simpl a 1. activittilor productive 2. dispersie spatial a activittilor 2. 1. energia solar culturile agricole pentru 1.

Fluxuri 1. materiale 2. energetice 3. informationale

1. cantitti si densitti 1. sczute n teritoriul A.R. 2. cantitti si densitti 2. sczute n teritoriul A.R. 3. cantitti si densitti 3. sczute

structur complex a activittilor tehnicoproductive concentrri n cadrul zonelor functionale specifice dependent aproape total fat de resursele energetice neregenerabile cantitti si densitti extrem de ridicate n teritoriul A.U. cantitti si densitti extrem de ridicate n teritoriul A.U. cantitti si densitti extrem de ridicate n teritoriul A.U.

Categorie de asezare ASEZARE RURALA uman (A.R.) Criterii Apelul la resursele 1. resursele pedologice ale Capitalului Natural terenurilor agricole 2. dependenta fat de productorii primari din ecoagrosisteme 3. n general, rate ale consumului comparabile cu ratele de regenerare a resurselor 4. poluare sczut sau controlabil (ierbicide, insecticide, ngrsminte) Gradul de 1. ridicat n teritoriul agricol antropizare 2. redus n teritoriul A.R. 3. Biodiversitate relativ sczut Elemente 1. mai sczute si cu ecart zimicroclimatice noapte mai mic dect n A.U. 1. temperaturi 2. mai redus dect n cadrul 2. nebulozitate A.U. 3. precipitatii 3. mai reduse, zapad mai 4. vnturi mult dect n cadrul A.U. 4. mai mari dect n cadrul A.U.

ASEZARE URBANA (A.U.) 1. dependent total fat de resursele Capitalului Natural 2. dependent fat de productorii primari din teritoriu 3. ratele consumurilor mai mari dect ratele de regenerare a resurselor 4. management dificil al polurii dinamic ridicat a fenomenului de extindere spatial 1. foarte ridicat, modificarea tuturor factorilor de mediu 2. biodiversitate foarte sczut 1. mai mari si cu ecart zinoapte mai mare dect n A.R. 2. mai ridicat dect n cadrul A.R. 3. mai mari, zapad mai putin dect n cadrul A.R. 4. mai mici dect n cadrul A.R.

ASEZARI UMANE URBANE SI RURALE


Categorie de asezare ASEZARE RURALA ASEZARE URBANA uman (A.R.) (A.U.) Criterii Relatiile cu reteaua de 1. relativ independent 1. dependent de resursele localitti pentru mentineea sistemului retelei de structurilor proprii localitti, prin integrare 2. dependent de reteaua de complex servicii Structurare spatial- 1. grad sczut de structurare 1. grad mare de structurare, tehnologic si 2. relativ omogenitate prin specializare functional structural si functional functional a unor teritorii a teritoriului A.R. din cadrul A.U. 2. heterogenitate structural si functional Ocuparea terenului 1. suprafat redus a A.R. 1. suprafat mare a A.U. 2. densitti reduse de 2. densitti mari de ocupare si ocupare si de utilizare a de utilizare a terenului cu terenului cu constructii constructii Complexitate sistemic 1. complexitate sistemic 1. complexitate sistemic sczut foarte ridicat 2. grad relativ redus de 2. nalt specializare a specializare a componentelor si grad componentelor mare de integrare functional a acestora

DINAMICA URBANA IMPACT ASUPRA CALITATII MEDIULUI CONSTRUIT

RAPORTUL OMULUI CU STRUCTURILE SPATIAL-FUNCTIONALE ALE ORASULUI

Metabolismul global al unei localiti urbane

Metabolismul ecosistemului urban Bruxelles

STRUCTURA ECOSISTEMULUI URBAN

STRUCTURA ECOSISTEMULUI URBAN

STRUCTURA ECOSISTEMULUI URBAN

STRUCTURA ECOSISTEMULUI URBAN