Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Arhitectur i UrbanismIon Mincu Bucureti Facultatea de Urbanism

Licenta Proiectarea si Planificare Urbana, Licenta Amenajarea si Planificarea Peisajului Anul II !"#$ % !"#&

Curs: Geografie si Ecologie Urbana


Subiecte examen ECOLOGIE 1. Evoluia ecologiei ca tiin a mediului 2. Ecologie sistemic: Organizarea ierarhic a mediului 3. Structura si dinamica sistemelor ecologice - piramida tro ic !. "actori de mediu. #esurse naturale. $apital natural %. Evolutia ecosistemului &. Semni icatii ecologice ale principiilor termodinamicii '. (iodiversitatea i echili)rul dinamic al ecosistemelor *. +utoreglarea ecosistemelor ,. +ntropizarea. $ircuite )io-geo-chimice 1-. .ntrri i ieiri de materiale/ energie i in ormaie 0ntr-un ecosistem natural 11. .ntrri i ieiri de materiale/ energie i in ormaie 0ntr-un ecosistem agricol 12. .ntrri i ieiri de materiale/ energie i in ormaie 0ntr-un ecosistem ur)an 13. +ntropizarea actorilor de mediu +erul 1!. +ntropizarea actorilor de mediu +pa 1%. +ntropizarea actorilor de mediu Solul 1&. 1a)itatele 0n mediul ur)an. 2iversitatea ha)itatelor 0n raport cu mrimea oraselor i a de centrul acestora. 3eriur)anul i diversitatea ha)itatelor 1'. 4ipuri de ha)itate 0n raport cu zonele uncionale ale aezrii umane $entrele oraelor 5one dense de locuire 1*. 4ipuri de ha)itate 0n raport cu zonele uncionale ale aezrii umane 5one rezideniale 5one industriale 1,. 4ipuri de ha)itate 0n raport cu zonele uncionale ale aezrii umane $imitire Spatii verzi 2-. 4ipuri de ha)itate 0n raport cu zonele uncionale ale aezrii umane $irculaii Oglinzi de ap 21. Elemente de microclimatologie ur)an 4emperatura aerului +l)edo 22. Elemente de microclimatologie ur)an Evapotranspiraia 6miditatea 7e)ulozitatea 3recipitaiile 23. Elemente de microclimatologie ur)an $urenii de aer 2!. +ezarea uman 0n raport cu mediul si societatea 2%. +ezarea uman 0n raport cu resursele $apitalului 7atural 2&. 2inamica dezvoltrii ur)ane 2'. Omul i necesitile sale 0n raport cu structurile ur)ane 2*. +sezari umane ur)ane si rurale 2,. Elemente de structur privind ecosistemul ur)an 3-. 4eritoriul ca resurs 31. 3rotecia valorilor naturale i construite 32. 4ipuri teoretice de zone caracteristice conservrii i reconstruciei ecologice 0n teritoriul ur)an 33. 3rincipiul de )az al dezvoltrii dura)ile Examenul scris la modulul Ecologie urbana va cuprinde un chestionar si va avea o pondere de 50 nota final! la aceast! disciplin! "Ecologie si Geografie Urbana#$ din

4itular curs/ $on . 2r. +rh. $atalin Sar)u