Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNOLOGIA DE CULTUR A PLANTELOR ENERGETICE: FLOAREA SOARELUI, RAPI, SOIA, PORUMB

1. ZONE DE CULTUR Floarea soarelui Zona I: Cmpia Romn, sudul Dobrogei, Cmpia Olteniei Zona II-a: Cmpia de Vest (judeele Timi i Arad Zona III-a: !onele neirigate din Cmpia Romn, "odiul Dobrogei Zona IV-a: Cmpia de Vest (judeele #i$or i %atu &are Zona V-a: Cmpia 'ijiei, "odiul #rladului, Cmpia Transil(aniei Rapi Zona I-a: Vestul i estul rii, "odiul Transil(aniei, )onele *olinare adpostite Zona II-a: %udul rii Soia Zona I-a: Cmpia din sudul rii, Dobrogea Zona II-a: Cmpia din (estul rii Zona III-a: +ordul Cmpiei Romne Zona IV-a: ,stul &oldo(ei, Cmpia din nord-(estul rii Zona V-a: Vestul i nord-(estul Transil(aniei Porumb Zone favorabile: Oltenia, &untenia, Dobrogea, sudul &oldo(ei, Cmpia din (estul rii Zone mai puin favorabile: &oldo(a i Transil(ania 2. SOIURI I HIBRIZI Floarea soarelui De*or, Ale., /a(orit, /esti(, %ele*t, %uper, Re*ord, Coril, #eril, Rapid, Valentino, "er0ormer, %plendor, Timi, /lora, 1aguna, /lorena, /lores, /undulea 234, /lorom 526, /lorom 278 9a9 Rapi Trium0, &adora, Vales*a, :otan, "R7;DO5<, "R74:5<, "R7;:37 Soia Diamant, Atlas, Columna, Danubiana, Trium0, Vi*toria, Amso= >< Porumb Foarte timpurii: #u*o(ina, Dana, Doina, &ontana, +ordi*, %u*ea(a 8> Timpurii: #u*ium, Ci*lon, "odul ?loaie <<3, Ro.ana, %imona, Turda Semitimpurii: Andreea, ,lan, Oana, %aturn, Turda 233 Semitrzii: /undulea 5>4, O*ta(ian, "andur, Da*i*, Rapsodia, Rapid, /undulea 54; 3. AMPLASAREA CULTURII Pl !" #$%&%$' "( $% C)l")$ F( $"% *)!% B)!% Floarea Cerealele "orumbul soarelui paioase Rapia Cerealele pioase "lantele 0urajere

M%+,, %0e*la de )a$r

C(!"$ ,!+,- "% &ono*ultura de 0loarea soarelui, soia, 0asolea,rapia, porumbul tratat *u erbi*ide tria)ini*e &ono*ultura,0loarea soarelui, soia, 0asolea, tutunul i porumbul la *are s-au apli*at erbi*ide tria)ini*e

Soia

Cerealele pioase Cerealele pioase, leguminoasele anuale, i perene, inul, *arto0ii

"orumbul, s0e*la de )a$r /loarea soarelui,porumbul <-2 ani, s0e*la de )a$r, plantele 0urajere

Porumb

?nul, *arto0ul, ri*inul, rapia "orumbul 5-7 ani, ri*inul, sorgul

/loarea soarelui, leguminoasele, rapia, porumbul la *are s-au apli*at erbi*ide tria)ini*e

.. FERTILIZAREA SOLULUI C)l")$ G)!(, +% A0(" '$ /+ Floarea 43 -63 @gA$a s9a9 soarelui Rapia 63 -<;3 @gA$a s9a9 Soia +itragin 7 0lA$a apli*at la smn 53-43 @gA$a s9a9 Porumb 1a 7 ani 23-73 63-<;3 @gA$a s9a9 toneA$a

F(12($ 43-83 @gA$a s9a9 ;3-63 @gA$a s9a9 73-63 @gA$a s9a9 73-<33 @gA$a s9a9

P(" 1,) 73->3 @gA$a s9a9 43-63 @gA$a s9a9 ;3-63 @gA$a s9a9 73-43 @gA$a s9a9

3. LUCRRILE SOLULUI Floarea soarelui Adncimea arturii: 2;-53 *m (soluri mijlo*ii i grele , 23-2; *m (soluri uoare 9 +u se re*omand artura de prim(ar9 Soia Pre tirea patului erminativ: se reali)ea) imediat inaintea Porumb semnatului9 Rapia "e terenurile Bn pant nu se 0a*e aratul i semnatul din deal in (ale, *i de-a lungul *urbelor de ni(el9 4. SEMNATUL S% 2 -% !)& , -) 15&6!75 -%$",2,- "5 8, "$ " "5 -) )! ,!1%-"(2)!',-,+ C)l")$ E#(- +% A+6!-,&% N($& +% D%!1," "% 1%&5! " +% 1%&5! " 15&6!75 #l !"%l($ 9':; &,, #l:; Floarea soarelui Temperatura Bn sol 7-; *m 7-4 73-43 este de minim > grade Rapia ?n sudul rii: ;-<; 2-7 *m 6-<; <233-<;33 septembrie ?n estul, (estul i nordul rii: <-<3 septembrie Soia Temperatura Bn sol 5-4 *m 63-<23 ;33-;;3 este de minim >-6 grade Porumb Temperatura Bn sol ;-6 *m <;-2; 7;-43 este 6 -<3 grade 2

<. LUCRRILE DE INTREINERE Floarea soarelui Combaterea integrat a buruienilor, bolilor i duntorilor: - respe*tarea asolamentului Rapia - respe*tarea adn*imii i epo*ii de e.e*utare a arturii Soia - soiuri i $ibri)i re)isteni la boli i dunatori Porumb - praile me*ani*e i manuale (mai puin la rapi - apli*area de tratamente *$imi*e =. IRIGAREA Floarea soarelui Rapia Soia Porumb O udare de rsrire de 233-2;3 m5 A$a <-5 udri *u norme de 733-633 m5A$a O udare de rsrire de 233-2;3 m5A$a O norm de irigare de 2;33-5333 m5A$a reparti)at Bn5-7 udri 5 udri *u norme de: 833-<233 m5A$a Bn 0a)a de 6-<3 0run)e >33-833 m5 A$a dup 0e*undare >33-833 m5 A$a Bn perioada de 0ormare a bobului

>. RECOLTAREA Floarea soarelui Rapia Soia

Porumb

1a umiditatea boabelor de <7 -<;C Dn*epe la o umiditate a boabelor de <4-<6C, se lu*rea) numai seara sau dimineaa, turaia tobei redus9 1a maturitatea 0i)iologi* (*uloarea brun a pstilor , *ombinele reglate s re*olte)e *t mai aproape de supra0aa solului, turaia tobei reglat pentru e(itarea spargerii boabelor, umiditatea sub <2C a boabelor pentru pstrare Bn depo)ite9 1a umiditatea boabelor sub 2;C, pstrarea Bn depo)ite se 0a*e *nd umiditatea boabelor este sub <7C9 S(, 2;33 2113 <3;3 4; <333 31?? 5<33 P($)&* 4;33 1>4? 8>3 >2 8<6 2>23 ;433 <23 *on0orm *on0orm

1?. CALCUL ECONOMIC ESTIMATI@ A S)#$ 2 7 1 ; S#%-,2,- $% Fl( $% R #,7 1( $%l), "rodu*tia medie estimat EgA$a 2433 2233 C;%l"),%l, BCC 1331 1=4> &ateriale 743 6;3 /ora de mun* <3< 8; 1u*rri me*ani*e 8>3 827 @%!,")$, B@C 223? 3?=? Vn)area produ*iei prin*ipale 22;3 5363 Vn)area produ*iei se*undare %ub(enii *on0orm *on0orm

legislatiei in (igoare R%0)l" ")l 2,! !-, $ RD@AC 11. SUB@ENII <1> E 1)*F%!7,,

legislatiei in (igoare 1211 E 1)*F%!7,,

legislatiei in (igoare >=3 E 1)*F%!7,,

legislatiei in (igoare >43 E 1)*F%!7,,

F "entru a bene0i*ia de sub(enii, soli*itantul trebuie s 0ie Bns*ris Bn Registrul /ermelor, iar supra0aa pe *are o deine s nu 0ie mai mi* de < $a, 0ormat din par*ele de *el puin 3,5 $aG F %ub(eniile se a*ord Bn urma *ompletrii unei *ereri *are se depune la sediul A"?A unde ii are domi*iliul soli*itantulG F Depunerea *ererii se 0a*e la Bn*eputul 0ie*arui an (pentru anul 2336 perioada de depunere a *ererilor este Bntre < martie H <; mai 2336 , *on0orm OIJ nr9 <2;A2334, 1egea nr9 <58A233> i O& nr9 47A2336G F %e a*ord pli dire*te pe $e*tar i pli dire*te pentru *ulturi energeti*e din 0ondurile Iniunii ,uropene9 12. TRASABILITATEA PRODUCIEI Dnregistrarea operaiunilor te$nologi*e i a *onsumurilor, in*lusi( date meteo, Bn momentul apli*rii tratamentelor sau a se*(enelor te$nologi*e9