Sunteți pe pagina 1din 3

Catre: ADRIAN

PROBOTEANU ALEXANDRU STR.UNIRII NR.67, BL.T55,SC.B,AP.6 VATRA DORNEI SUCEAVA 725700

Act aditional incheiat prin mijloace de comunicare la distanta din data de 14/11/2013 la contractul de abonament incheiat in data de 12/12/2008 pentru numarul de telefon 0746172551

Stimate client, Orange Romania S.A., B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti CIF: RO9010105, Capital social subscris si varsat: 93.596.732,5 lei, Nr. Inreg. la Registrul Comertului: J40/10178/04.12.1996, Cont: RO52INGB0001000115118912 deschis la banca ING Bank, va informeaza ca in baza acordului dumneavoastra telefonic, la data de 14/11/2013 a fost incheiat, prin mijloace de comunicare la distanta, un act aditional (Actul aditional) la contractul pentru pachetul de servicii Orange pentru numarul de telefon 0746172551 dintre PROBOTEANU ALEXANDRU ADRIAN si Orange Romania S.A.. Modificarile vor fi implementate incepand cu prima data de facturare dupa data acordului telefonic, sub conditia ca, la acel moment, Clientul sa nu aiba niciun debit restant fata de Orange Romania. In situatia in care exista debite restante, oferta nu va fi implementata, modificarile contractului considerandu-se neefectuate. CONTRACTUL DE ABONAMENT DIN DATA DE 12/12/2008 a fost modificat dupa cum urmeaza: 1. Obiectul actului aditional 1.1. Clientul beneficiaza de urmatoarea noua oferta personalizata, care inlocuieste oferta anterioara: Tip serviciu Abonament Voce mobila Date mobile Abonament Colibri 16: valoare abonament 16 euro/luna cu TVA, primii 10 GB trafic date national la viteze de pana la 43,2 Mbps download si pana la 5,76 Mbps upload (dupa depasirea traficului inclus viteza este de pana la 128 Kbps), optiunea Happy Night inclusa. Tarife aditionale cu TVA: 0,062 euro/SMS national. Voce fixa/ Voce fixa si internet

Optiuni 30% reducere la taxa abonamentului 0746172551, n Alte beneficii ale ofertei primele 24 luni 1.2. Optiunile existente la data 14/11/2013 si care nu au fost mentionate mai sus se vor dezactiva automat la data intrarii in vigoare a acestei oferte. Clientul se poate informa asupra ofertei prin intermediul Serviciului Relatii Clienti, apeland numarul 411. 2. Durata si modificarea

2.1. Contractul de abonament din data 12/12/2008 a fost prelungit cu o noua perioada minima contractuala de 24 luni. Noua perioada minima contractuala incepe: - de la data expirarii perioadei minime contractuale aferente ofertei comerciale anterior in vigoare. - de la urmatoarea data de facturare in cazul in care clientul este in perioada prelungirilor tacite succesive. Indiferent de situatie, perioada cuprinsa intre data semnarii prezentului act aditional si data expirarii perioadei minime contractuale nu va fi mai mare de 30 de luni. 2.2. Inlocuirea planului tarifar in perioada contractuala mentionata in Actul aditional cu un plan tarifar inferior ca valoare nu este permisa. 3. Denuntarea unilaterala de catre Client 3.1. In conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice Clientul are dreptul de denuntare unilaterala a Actului aditional fara a fi obligat la plata vreunor penalitati in termen de 14 zile lucratoare de la data transmiterii prezentului document. Dreptul de denuntare se poate exercita prin apel catre Serviciul Relatii Clienti 411. Denuntarea unilaterala va opera de la momentul la care aceasta a ajuns la cunostinta Orange Romania. 3.2. In cazul in care clientul isi exercita dreptul de denuntare unilaterala a Actului aditional incheiat prin mijloace de comunicare la distanta, Clientul va reveni la conditiile contractuale anterioare. 3.3. In cazul in care Clientul denunta unilateral Actul aditional conform punctului 3.1. de mai sus si a utilizat serviciile care fac obiectul acestuia pana la momentul la care opereaza denuntarea, va fi obligat la plata acestora. 3.4. Cu exceptia situatiei mentionate la pct. 3.1, in cazul denuntarii unilaterale a actului aditional in timpul perioadei minime contractuale, clientul va datora Orange Romania despagubiri constand in contravaloarea abonamentului lunar (cuprinzand suma taxei lunare i a taxelor de SIM pentru cartelele active in momentul solicitarii denuntarii) inmultit cu numarul de luni ramase pana la expirarea perioadei mentionate anterior. 4. Facturarea Dupa data implementarii modificarilor convenite prin actul aditional incheiat prin mijloace electronice clientului i se emite factura in format electronic, aceasta fiind transmisa in contul Clientului pe aplicatia contul meu gazduita pe www.orange.ro/contul_meu, mesajele de informare privind emiterea si datele facturii vor fi trimise pe adresa de email...............................Clientul este in intregime responsabil pentru crearea propriului cont pe Aplicatia contul meu. Informatii necesare pentru crearea contului sunt afisate pe adresa www.orange.ro sau se pot solicita Serviciului Clienti. 5. Diverse 5.1. In cazul in care doriti sa ne inaintati o sesizare, aveti posibilitatea de a face acest lucru in scris la nr de fax 021/2033414, prin sectiunea contact disponibila pe www.orange.ro sau prin sectiunea contacteaza-ne existenta in aplicatia contul meu respectiv prin posta, la adresa: Bdul Dimitrie Pompeiu, nr 9-9A, sector 2, Bucuresti. 5.2. Clientul este de acord ca orice notificari sau alt tip de corespondenta referitoare la contractul din data 12/12/2008 sa ii fie comunicate la urmatoarea adresa de email: .............................................. In cazul in care Clientul intentioneaza sa isi schimbe adresa de e-mail, va notifica imediat Orange Romania S.A. noua adresa. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, orice notificari sau corespondenta transmise la adresa mai sus cunoscuta de Orange Romania vor fi considerate valabil efectuate. 5.3. Celelalte dispozitii contractuale raman neschimbate.